Commencer à écouter

Angielski. Vocabulary Master: 100 Irregular Verbs – Elementary / Intermediate Level (Poziom podstawowy / średnio zaawansowany: A2-B2 – Słuchaj & Ucz się)

Écrit par
Notes :
2 heures

Résumé

Chcesz opanować słownictwo angielskie pozwalające na swobodne prowadzenie rozmowy w różnych sytuacjach?

Ucz się z kursem „Angielski Vocabulary Master – 100 Irregular Verbs”, którego głównym celem jest nauka i trwałe zapamiętanie 100 popularnych czasowników nieregularnych najczęściej występujących w codziennych rozmowach i tekstach pisanych. Dzięki specjalnie opracowanym ćwiczeniom, które uczą czasowników w kontekście szybko je opanujesz i utrwalisz oraz nauczysz się ich używać w odpowiednich czasach. To łatwa i skuteczna nauka dla każdego!

W każdej części:
• LISTEN – tekst oraz zdania pokazujące użycie czasowników w kontekście, w odpowiedniej formie;
• REPEAT – powtarzanie i utrwalanie czasowników nieregularnych, nauka stosowania odpowiednich form w czasach: Simple Past, Present Perfect i stronie biernej;
• SPEAK – samodzielne używanie czasowników w różnych formach i czasach gramatycznych (nagrane przykładowe odpowiedzi pozwalające na natychmiastowe sprawdzenie się przez słuchacza);
• Powtórka REVISION po każdej partii;
• Dodatkowo TEST YOURSELF – część sprawdzająca opanowanie materiału.

E-book (plik PDF) zawiera pełny tekst kursu, ćwiczenia z przykładowymi odpowiedziami oraz tłumaczenia czasowników i zdań do powtarzania.

Lire sur l'application mobile Scribd

Téléchargez la première application mobile Scribd pour lire n'importe quand, n'importe où.