Commencer à écouter

65 dni operacji Dunaj

Écrit par
Raconté par
Notes :
6 heures

Résumé

Wspomnienia uczestnika Operacji Dunaj, uważanej za największą operację wojskową w historii Europy po II wojnie światowej. Operacja Dunaj to kryptonim, jaki nadano interwencji członków Układu Warszawskiego w Czechosłowacji, rozpoczętej 20 września 1968 roku. Wzięło w niej udział od 175 do 500 tysięcy żołnierzy.

Lire sur l'application mobile Scribd

Téléchargez la première application mobile Scribd pour lire n'importe quand, n'importe où.