Vous êtes sur la page 1sur 4

7 ACL DURUM HAVALANDIRMA SSTEM 7.1 Genel 7.1.1 Bu blm, blm 5.3 ve 6.3.

.2 ile gerekli olan bir istasyon ve demiryolundaki acil bir yangn durumunda gereksinimleri karlamak iin kullanlan mekanik ve mekanik olmayan havalandrma sistemlerini ve evresel durumlarn gereksinimlerini tarifler. 7.1.2 Acil durum havalandrmay salamak iin planlanan mekanik ve mekanik olmayan sistemlerin gereksinimleri 7.1.2.1den 7.1.2.4e kadar maddelerde tanmlanmtr. 7.1.2.1 Uzunluk tanmlamalar, giriler arasndaki (yer altndaki) btn bitiik tnel hatlar ve yer alt istasyon segmentleri (blmleri) kapsayacaktr. 7.1.2.2 Bir mekanik acil durum havalandrma sistemi aadaki blgeler iin salanlacaktr. (1) Yer alt istasyonunda, (2) 305 m uzunluundan byk olan yer alt tnellerinde, 7.1.2.3 Bir mekanik acil durum havalandrma sistemi aadaki blgeler iin salanmasna ihtiya yoktur. (1) Ak bir istasyonda, (2) 61 mye eit ve altndaki uzunlua sahip yer alt tnellerinde, 7.1.2.4 Mhendislik analizleri ile desteklendiinde, aada belirtilen blgelerde mekanik havalandrma yerine mekanik olmayan havalandrma kullanlmasna izin verilebilir. (1) 61 m den byk 305 m den kk tnellerde, (2) Projenin savunabilirlik kriterlerine destekleyen bir mekanik olmayan acil durum havalandrma sistemi mhendislik analizi ile gsterilen kapal bir istasyonda, 7.1.2.5 Mhendislik analizi yaplamayacak veya 7.1.2.4 de tanmlanan konfigrasyon iin mekanik olmayan bir acil durum havalandrma sisteminin kullanmn destekleyemeyecek bir durumda, mekanik bir acil durum havalandrma sistemi salanacaktr.

7.1.3 Havalandrma sisteminin mhendislik analizi, CFD (hesaplamal akkanlar dinamii) teknii ile zmlenmi yangn senaryolarnda retilen bir miktar hava ak dinamiklerine uygun onayl bir metro simulasyon analiz programn ierektir. Analiz sonular, mMekanik havalandrma sistemini teyit etmek iin devreye alma esnasnda souk hava hzlarn ierecektir. 7.1.4 Madde 7.1.2nin gerektii durumlarda acil durum havalandrma sistemi, bir acil durum esnasnda yolcular, iileri ve acil durum personeli ate ve dumandan korumas iin hazr olacaktr. 7.2 Tasarm 7.2.1 Acil durum havalandrma sistemi aadaki hususlara uygun tasarlanacaktr: (1) Yer alt istasyon ve tnellerde bir yangn kazas blgesinden uygun bir ka ortam yolu salayacaktr. (2) Kritik hz karlamak iin yeterli hava ak retmek. (3) 180 sn iinde tam iletmesel duruma ulaabilmeli. (4) Acil durumda havalandrma aftlar arasnda olabilecek maksimum tren saysn salamak. (5) Gerekli uygun zamandan az olmamak artyla en az 1 saat gerekli hava ak salamak. 7.2.1.1 7.2.3 Tasarm aadakilerini ihtiva edecektir. (1) Bir aracn yanabilir yk veya herhangi bir malzemenin yanabilir yk ile ortaya kan yangn yk ve duman miktar. (2) Yangn byme hz. (3) stasyon ve tnel geometrisi. (4) evre rzgar, evre scaklk farklar, ykselti fark ve ykselme etkileri. (5) Tnel ve istasyonlarda ynlendirilen hava ak iin ekipmanlar, aftlar ve fan sistemleri. (6) Acil durum olaynda merkezi kumanda odasndan ynetilmesine imkan klacak nceden hazrlanm acil durum eylem prosedrleri.

(7) Aadaki alt sistemleri dnen uygun bir havalandrma sistem altyaplar: (a) Elektriksel (b) Mekaniksel (c) Denetleyici kontrol 7.2.4. Madde 7.2.3.(6) de uygun sistem analizinin kriterleri kurulacak ve onaylanacak. 7.2.4.1. Analiz en az aadaki durumlar hesaba katacaktr. (1) stasyon ve tneldeki yangn. (2) Acil durum havalandrma sistemin gc kesecek elektrik santral odasndaki lokal yangnlar. (3) Tren devrilmesi. 7.2.5. 7.2.6. 7.3. Acil Durum Havalandrma Fanlar 7.3.1 Acil durum fanlar acil durumda her iki ynde tnel havasn ynlendirebilecek kapasiteye sahip olacaktr. 7.3.1.1. Acil durum havalandrma fanlar durma pozisyonundan tam kapasiteye ulama sresi direkt kalk fanlarnda 30 sn den fazla ve deiken hzl motorlarda 60 sn. den fazla olmayacaktr. 7.3.1.2 Havalandrma sistemi ar zehirli egzost gazlarn kontrol iin temiz hava besleme ve egzost kapasitesi yeterli olacaktr. 7.3.1.3 Havalandrma sistemi dk zehirli egzost gazlar olduunda fanlar ve damperler kapatlacaktr. 7.3.2 Duman atm yapan acil durum fanlar, motorlar ve ekipmanlar 1 saat (uygun evre artlarn salanmas gereken sre) 250oC dayankl olacaklardr. 7.3.2.1 Mhendislik analizleri sonucunda 1 saat 150oC dayankl olmas mmkn olabilecektir. 7.3.3 Fanlar ANSI/AMCA 210 e uygun olacaktr.

7.3.4 . 7