Vous êtes sur la page 1sur 3

Jenis Dokumen: Aras III

Tajuk Arahan Kerja:

ARAHAN KERJA

ARAHAN KERJA PENYEDIAAN CADANGAN TEKNIKAL BAGI PROJEK BEKALAN & SISTEM 33KV
Mukasurat: Edisi: Tarikh:

Nombor Dokumen:

ENGR-750-56-WI-01
1 of 3 2 5 Mei 2010

NAIB PRESIDEN BAHAGIAN PEMBAHAGIAN JABATAN PENGURUSAN ASET

ARAHAN KERJA NAIB PRESIDEN BAHAGIAN PEMBAHAGIAN

Tenaga Nasional Berhad Aras 11 Wisma TNB 19 Jalan Timur 46200 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan, Malaysia

ARAHAN KERJA PENYEDIAAN CADANGAN TEKNIKAL BAGI PROJEK BEKALAN & SISTEM 33KV NOMBOR DOKUMEN: ENGR-750-56-WI-01
Edisi 1 2 Keterangan Isu untuk perlaksanaan SPK MS 9001: 2000 Pindaan pada arahan kerja Tarikh Effective Date 5 Mei 2010 Pemula GM (AMCU) GM (AMS) Semak SGM (ENGR) SGM (AMD) Kelulusan SGM (ENGR) SGM (AMD)

Jenis Dokumen: Aras III

Tajuk Arahan Kerja:

ARAHAN KERJA

ARAHAN KERJA PENYEDIAAN CADANGAN TEKNIKAL BAGI PROJEK BEKALAN & SISTEM 33KV
Mukasurat: Edisi: Tarikh:

Nombor Dokumen:

ENGR-750-56-WI-01
2 of 3 2 5 Mei 2010

NAIB PRESIDEN BAHAGIAN PEMBAHAGIAN JABATAN PENGURUSAN ASET

1. Objektif : Arahan kerja ini adalah bertujuan bagi menyediakan Cadangan Teknikal untuk perancangan projek bekalan dan sistem 33kV.

2. Kaedah penyediaan : Peta Proses Arahan Kerja Penyediaan Cadangan Teknikal Bagi Projek Bekalan & Sistem 33kV adalah seperti peta di Lampiran 1 2.1 UPN menyemak dokumen keperluan penyediaan cadangan teknikal dan membuat Anggaran Kerja Teknikal berpandukan dokumen dan hasil lawatan tapak. 2.2 Seterusnya UPN menyediakan dokumen-dokumen berikut: a. b. c. d. e. Kertas Cadangan Perancangan Teknikal Keterangan Rancangusaha Simulasi PSS ADEPT (Sistem Sediada & Sistem Baru) Pelan Skematik Pelan Susunatur Laluan Kabel VT

2.3 TKJ/KJN menyemak,memperakukan serta memajukan CT untuk kelulusan KJ (P&PA). 2.4 Cadangan Teknikal disemak untuk perakuan dan kelulusan mengikut Pekeliling Kewangan GFPP 10:Limit of Authority (LOA) Part B (D) : 1 Januari 2007.

Jenis Dokumen: Aras III

Tajuk Arahan Kerja:

ARAHAN KERJA

ARAHAN KERJA PENYEDIAAN CADANGAN TEKNIKAL BAGI PROJEK BEKALAN & SISTEM 33KV
Mukasurat: Edisi: Tarikh:

Nombor Dokumen:

ENGR-750-56-WI-01
3 of 3 2 5 Mei 2010

NAIB PRESIDEN BAHAGIAN PEMBAHAGIAN JABATAN PENGURUSAN ASET

Lampiran 1: Peta Proses Arahan Kerja Penyediaan Cadangan Teknikal bagi Projek Bekalan & Sistem 33kV
ARAHAN KERJA PENYEDIAAN CADANGAN TEKNIKAL BAGI PROJEK BEKALAN & SISTEM 33kV

TKJ/KJN

2.3 Semak & peraku Cadangan Teknikal

Mula

2.1 Semakan dokumen lengkap & sedia anggaran kerja teknikal

2.2 Laksana & Sedia A. Kertas Cadangan Perancangan Teknikal B Keterangan Rancangusaha C. Simulasi PSS ADEPT (Sistem Sediaada & Sistem Baru) D. Pelan & Skematik E. Pelan Susunatur Laluan Kabel VT

UPN

Teratur

PEGAWAI YANG MELULUSKAN

2.4 Perakuan & Kelulusan

Lulus