Vous êtes sur la page 1sur 2

Gi

cc em sinh vin, gip cc em c th nh hng c mc tiu chn ti cho t thc tp chuyn ngnh sp ti. Thy a ra mt s hng nghin cu v ni dung ti m cc em nhng ai c quan tm u c th tham kho v la chn. 1/ V lnh vc xy dng cc ng dng da trn nn Web Hin ti c cc ti mang tnh thc t v b mn ang cn trin khai, nu bn sinh vin no c hng th cng tham gia nghin cu v pht trin, th rt welcome! - Xy dng phn mm tr gip cho vic qun l sinh vin, qun l kha hc, thng bo kt qu thi,...cho hc vin mng TNITA. Vi chng trnh ny, mnh d nh s xy dng trn framework Joomla 1.6 hoc 1.7; thit k component cho Joomla site thc hin cc mc tiu ra (trong vic kho st h thng). ti ny c th thc hin lm theo nhm, t 2-3 sinh vin cng nghin cu v trin khai. - Xy dng phn mm qun l sinh vin cho h thng my ch Linux, phc v cho vic thc hnh ca sinh vin trong mn H iu hnh Mng. Mc tiu ca ti ny cng l xy dng phn mm qun l cc ti khon ca sinh vin, theo cc lp, cc h; khi thc hnh trn phng my, sinh vin s s dng phn mm Putty login vo Linux server qua SSH. Mi sv s c 1 ti khon, c t chc theo lp, theo h; cc ti khon ny s c hiu lc trong thi gian nht nh, khi mn hc kt thc, cc ti khon ny khng cn thit fai duy tr, v vy c c ch xa b khi h thng. H thng qun l ny nn c pht trin da trn Joomla, mc ch sau ny l s tch hp tt c cc h thng ca b mn li vi nhau. - Xy dng website cho b mn Mng v thit lp mt cng ng mng nh, ni cc sinh vin c th trao i vi nhau v thng tin, nh hng ngh nghip..., sau ny y s l cu ni gia sinh vin cc kha v gio vin, cng nh b mn. Mi thnh vin c mt profile ring. Joomla c cc extension h tr rt tt cho yu cu ny, tuy nhin cn ty bin theo mc ch v yu cu c th. 2/ Cc hng nghin cu v lp trnh Mobile V lp trnh vi cc thit b di ng, chng ta c nhiu cch tip cn, nh s dng J2ME, Android, IOS, Hybrid, Web based Mobile Application. Cc em c th phn chia thnh cc giai on khc nhau trong qu trnh nghin cu, ban u c th tm hiu v cng ngh, sau mi nh hng v tm tng cho cc chng trnh ng dng lm DATN. Hin nay, mnh c tng l xy dng mt ngn hng o, cc thnh vin c ti khon ring, c tin giao dch, cc dch v...Cc ti nghin cu c th da trn vic xy dng nhng ng dng c chc nng nh 1 v tin online (mobile

wallet), cho php ngi s dng kt ni ti ti khon bank thc hin cc tc v nh: chuyn khon, thanh ton ha n, mua th in thoi...Cc ng dng ny c th cng mt tng, nhng xy dng trn cc platform khc nhau nh ni trn. Bn cnh , cng cn mt website cho Virtual Bank ny, v ngi dng cng c th ng nhp v thc hin cc thao tc vi ti khon ca mnh qua giao din Web. y cng l mt hng lm ti. Ngoi ra, cc ng dng v mobile khc nh: ly d liu cp nht t mt website, server v hin th ti ngi s dng ging nh chng trnh xem d bo bin ng th trng, gi USD, Gold,...thng qua mt Web service, hay mt API m mt website no cung cp theo dng XML. Phn mm cho php quy i mnh gi tin theo cc ngoi t khc nhau da theo t gi ca mt h thng c uy tn no (xe.com chng hn). H thng xem im hc tp, ng k tn ch,...cho sinh vin ca khoa...Cc ng dng da trn cc API ca Google nh Google maps, Google calendar...hay s dng XMPP protocol xy dng phn mm trao i tin nhn nh Jabbercn rt nhiu cc ti khc.:D 3/ Hng nghin cu v Qun tr mng da trn SNMP Cc ti theo hng nghin cu ny c th l tm hiu v nghin cu v giao thc SNMP version 2,3. Da trn pht trin cc ng dng ging nh cc bn lm trong phn bi tp ln mn QTM k trc, tuy nhin l cc ti nn mang tnh ng dng v phc tp hn. Ngn ng s dng c th l C#, Java, hay ngn ng lp trnh web l PHP, ASPc th s dng th vin Asocket hay SNMP4J. Ngoi ra, mt tng l xy dng ng dng qun tr server da trn th vin SNMP ca Java cho cc thit b di ng. Khi , phn mm trn mobile s gi thng tin kiu Poll ti server, v agent trn server s thu thp thng tin v gi phn hi ti ng dng mobile. ***Trn y l mt s cc hng nghin cu v ni dung ti cc em c th tham kho khng ch trong t thc tp chuyn ngnh ln ny, m c th pht trin lm n tt nghip sau ny. Hi vng gip c cc bn sinh vin phn no trong thi im cha bit i u v u J Goodluck for all!