Vous êtes sur la page 1sur 6

ANEXA Nr. 5 (Anexa nr.

18 la norme)
UNITATEA _________________________ Str. _____________________, nr. _____ bl. _____ ap. ____ sectorul/judetul ___________ Cod fiscal ________________________ Contul ________________________ Trezorerie/Banca _____________________ Nr ____ din ___________________ sc. ____ et. ____

CENTRALIZATOR
privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor

Nr. crt.

Numele si prenumele asiguratului

CNP asigurat

CNP *) copil

Seria i Seria i numrul numrul Codul certificatul certificatului de indemnizatiei ui de concediu concediu medical iniial

Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus.


Director (Administrator) ________________________________ Director economic ________________________________

Model oferit de - www.cabinetexpert.ro

UNITATEA Str. Nr. ap. jud. Cod fiscal Cont Trezorerie/Banca Nr din bl. sc. et.

ANEXA 18

CENTRALIZATOR
privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor Nr. crt. Numele si prenumele asiguratului CNP asigurat CNP copil* Seria si nr. CM Seria si nr. CM initial Codul indemnizatiei

Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus. Director (Administrator) Director economic

* cod indemnizatie 09

UNITATEA Str. Nr. ap. jud. Cod fiscal Cont Trezorerie/Banca Nr din bl. sc. et.

ANEXA 18

CENTRALIZATOR
privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor Nr. crt. Numele si prenumele asiguratului CNP asigurat CNP copil* Seria si nr. CM Seria si nr. CM initial Codul indemnizatiei

Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus. Director (Administrator) Director economic

* cod indemnizatie 09

UNITATEA Str. Nr. ap. jud. Cod fiscal Cont Trezorerie/Banca Nr din bl. sc. et.

ANEXA 18

CENTRALIZATOR
privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor Nr. crt. Numele si prenumele asiguratului CNP asigurat CNP copil* Seria si nr. CM Seria si nr. CM initial Codul indemnizatiei

Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus. Director (Administrator) Director economic

* cod indemnizatie 09

UNITATEA Str. Nr. ap. jud. Cod fiscal Cont Trezorerie/Banca Nr din bl. sc. et.

ANEXA 18

CENTRALIZATOR
privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor Nr. crt. Numele si prenumele asiguratului CNP asigurat CNP copil* Seria si nr. CM Seria si nr. CM initial Codul indemnizatiei

Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus. Director (Administrator) Director economic

* cod indemnizatie 09

UNITATEA Str. Nr. ap. jud. Cod fiscal Cont Trezorerie/Banca Nr din bl. sc. et.

ANEXA 18

CENTRALIZATOR
privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor Nr. crt. Numele si prenumele asiguratului CNP asigurat CNP copil* Seria si nr. CM Seria si nr. CM initial Codul indemnizatiei

Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus. Director (Administrator) Director economic

* cod indemnizatie 09