Vous êtes sur la page 1sur 1

OGOSZENIE O STAU

Instytut Allerhanda, organizacja pozarzdowa zaoona przez prawnikw pasjonatw, poszukuje:

Asystenta Badawczego / Modszego Asystenta Badawczego


Wymagania: doktoranta bd studenta zainteresowanego prac naukow w obszarze prawa konstytucyjnego, organizacji wymiaru sprawiedliwoci, prawa europejskiego i ekonomicznej analizy prawa minimum dobra znajomo jzyka angielskiego i niemieckiego rzetelno komunikatywno umiejtno efektywnej pracy samodzielnej i w zespole zaangaowania minimum 6 miesicy (preferowane 12 miesicy i wicej)

Oferujemy: udzia w pracach zespou powoanego przez Ministra Sprawiedliwoci ds. reformy sdownictwa zaangaowanie Instytutu w ramach wzmiankowanego projektu odbywa si na zasadzie pro bono, dlatego te nie przewiduje si staego wynagrodzenia, jednake w ramach pracy bd stworzone warunki do ubiegania si o granty naukowe zbiene z tematyk aktualnych prac badawczych. Dodatkowo przewiduje si wspautorstwo zaangaowanego Asystenta Badawczego w publikacjach stanowicych rezultat bd powstaych przy okazji prowadzonych prac. Zaangaowanie w ramach bardzo elastycznej formuy zadaniowej z du swobod akademick. Okres stau: 6 - 12 miesicy CV prosimy przesya do dnia 30. wrzenia 2012r. na adres mailowy: staz@allerhand.pl z dopiskiem Asystent Badawczy MS Wicej na www.allerhand.pl Szczegowe warunki stau ustalane s indywidualnie.

Évaluer