Vous êtes sur la page 1sur 1

NAMA : ________________________________ KELAS : _________ TARIKH : ____________

SOALAN A) B1D3E7 (Ayat Kefahaman : 219)Apakah yang anda dapat lihat dalam gambar di atas?

Gambar 1 : ____________________ Gambar 2 : ____________________

Apakah maksud kalimah berikut :

1) O;EC^- : _________________ 2)
OOuOE^- : _________________

Apakah hukum jika melakukan perkara berkaitan dengan gambar-gambar di atas

___________________________________________________________________________


SOALAN B) B2D3E1 (Ayat Kefahaman : 219)

ARAHAN : SUAIKAN MAKLUMAT DI BAWAH:

PENGERTIAN HUKUMAN


ARAK JUDI
Sejenis Permainan yang
menggunakan wang harta
dan sebagainya dengan
tujuan pertaruhan

40 kali
sebatan
Sejenis minuman yang
mengandungi alcohol dan
memabukkan
Denda dan dirampas
semua harta dan hasil
judi