Vous êtes sur la page 1sur 16

oktober 12

Boek v maand
HERE and THERE
Column
Galerie Vreybrinck
Ariane Inden
Best Shops
La Kemme
Film van de maand
Moment2relax
Tuinen
Ontdek... cruisen
02
02
03
04
05
06
07
09
11
13
15
04 05 09 11 03
Wederkerigheid
oftewel voor wat
hoort wat
De Bonte Klipper: al
vijf jaar authentieke
koffe en thee
Dansatelier
de Rozenfabriek
Doodmoe geboren Zinin Kunst blijft
vernieuwen!
DOlde Bakkerieje viert 40-jarig jubileum
Engesstraat 16
7411 LD Deventer
0570 - 611 222
www.eeves.nl
info@eeves.nl
Voor eigenaar Ben Strik
van DOlde Bakkerieje
aan de Walstraat 55 is het
dit jaar dubbel feest. Niet
alleen vierde hij recen-
telijk zijn zeventigste
verjaardag, maar op 27
oktober is het bovendien
veertig jaar geleden dat
hij zich met zijn bedrijf
vestigde in het oud-
ste stenen huis van de
Walstraat op nummer 55.
Reden genoeg voor de
altijd optimistische Strik
om met een aantrek-
kelijke jubileumactie te
komen. Wij geven onze
clintle gedurende de
hele maand oktober 40%
korting op alle meubels.
Voor hard werken is Ben
Strik nog nooit weggelopen.
Als jonge man reisde hij
al stad en land af om zijn
handel op (antiek)markten
aan de man te brengen.
Ik ging overal heen, van
Groningen tot Maastricht,
maar ik stond ook in
Deventer op de markt.
De achteraf gouden greep
om in de destijds nogal
verpauperde Walstraat een
winkel te beginnen, werd
genitieerd door Bens broer,
Jan Strik. Ik had al een
winkel aan de Assenstraat
en Jan was een antiekzaak
begonnen in de Walstraat.
Na een paar jaar en dat
mag iedereen gerust weten
- heeft mijn broer toen voor
mij het voormalige pand
van mevrouw Kers gekocht
waarin vroeger een bakkerij
gevestigd was. De naam
DOlde Bakkerieje was dan
ook snel bedacht.
lees verder op pagina 8..
specialisten in licht & geluid
www.music-lights.nl 0570 - 63 80 81 info@music-lights.nl
0ver 0eventer
0ver 0eventer oktober 2012
2.
kunstwerk. Hiervoor kunnen
vrijwilligers zich aanmelden
via handwerkcafezwolle @ hot-
mail.nl.
Net als Utilit is ook het nieu-
we werk HERE and THERE
bij ons verkrijgbaar.
Dirk Brugman,
Antiquariaat Papyrus.
Deventer
Het zijn drie foedralen met elk
9 boekjes.
Ellen fotografeerde de gewone
dingen om zich heen. Iedere
dag. Altijd anders. Beelden,
die je bijblijven, terwijl je er ei-
genlijk nauwelijks bij stil hebt
gestaan. Daarnaast vroeg ze
vrienden haar ansichtkaarten
te sturen van de plek waar zij
op dat moment waren. Hun
dag. De dag die ook jouw dag
is, maar toch ook weer niet.
Van de 27 leporello boekjes
zijn er nu 9 in een foedraal
verschenen. De boekjes zijn ge-
nummerd en gesigneerd en de
oplage is 50 stuks. De afmeting
van de boekjes is 13,5 x 9,0 cm.
De foedraal is aan de buiten-
kant van een Japanse stempel
Verkrijgbaar bij Boekhandel Praamstra
www.boekhandelpraamstra.nl
Titel : Gijp
Auteur : Michel van Egmond
Als eindredacteur van het televisieprogramma
Voetbal International maakte journalist Michel
van Egmond de opkomst, ondergang en
wederopstanding van het mediafenomeen
Ren van der Gijp van dichtbij mee. Hij
schreef er dit boek over. Gijp is de schets
van een aantal turbulente maanden in het
doorgaans zo kalme leventje van Ren van
der Gijp.
Tegelijkertijd is het een blik achter de
schermen van het populaire tv-programma
Voetbal International en een intiem portret
van een geboren zondagskind, met aandacht
voor zijn jeugdjaren, zijn spelerscarrire,
zijn levensvisie, zijn humor en zijn
vliegende inzinking, zoals hij de burnout
die hem maanden van het scherm hield, zelf
omschrijft.
Het boek van de maand
HERE and THERE
Ellen Korth, de Deven-
terse kunstenares be-
kend van het bekroon-
de boek Utilit, heeft
weer een nieuw pro-
ject.
Een jaar geleden begon zij
aan een reeks van 27 leporello
boekjes met polaroid fotos. Dit
zijn boekjes waarvan de bladen
uit een lange, in harmonica-
vorm gevouwen, strook papier
bestaan.
voorzien, de tekst is Engels.
Voor de liefhebber een bijzon-
der collectors item.
De prijs is e 145,00
Het boek Utilit is nu met de
bijbehorende installatie te zien
op de tentoonstelling Rituelen
in het Stedelijk Museum te
Zwolle. In samenwerking met
Handwerkcafe Zwolle heeft
Ellen een project opgezet om
samen met negenenveertig
vrouwen en/of mannen een
kunstwerk te realiseren dat uit
breiwerk bestaat. Nu nog ligt er
op de vloer in het museum een
kunstwerk dat uit 49 alumi-
nium platen met opschrift be-
staat. Dit zal tijdens een event
omgezet worden in een brei-
Hoe wij onze ziel verkwanse-
len in ons dubbelleven: het
Janusrad van avontuur.
Baanbrekend!
Handreiking tot zelfkennis en
zingeving.
Die keurige overbuurman Jo-
sef Fritzl gijzelt 24 jaar lang
zijn eigen dochter in de kelder
en verwekt zes kinderen bij
haar. Die stille Noorse diplo-
matenzoon knalt 69 kinderen
n voor n neer. Onze moe-
der bakte gisteren nog een ap-
peltaart en hangt vanmorgen
in de schuur. Alle betrokkenen
leggen bloemen en kaartjes:
Warum?Hvorfor?Waarom?
Niet elke kelder herbergt let-
Ons JANUSLOT.
door Neletta van Heuven
terlijk lijken, maar wel zoge-
naamde zonden.
De auteur laat zien hoe we al-
lemaal gespleten raken in een
Januskop.
Een dubbelgezicht. Een dub-
belleven. Het zonnegezicht
zetten we in de etalage en de
schaduwkant verbergen we
angstvallig en doelbewust in
de kelder.
Deze splitsing in Januskoppen
is onvermijdelijk, ons lot. Mis-
schien is het wel de bedoeling.
Want zo krijgen we het werk-
materiaal voor dit leven.
In haar praktijk heeft ze vanaf
het begin gezien dat aan vrij-
wel elk psychisch probleem
ook altijd een zinvraag ten
grondslag ligt. Wie ben ik ei-
genlijk? Wat doe ik hier? Wat
is de bedoeling van mijn le-
ven? Zit ik op de juiste weg? In
welke situatie was ik slachtof-
fer, in welke dader?
Vanuit haar praktijkervaring
heeft ze het Janusmodel ont-
wikkeld, teneinde inzicht te
krijgen in ons lot. En sleutels
te vinden die ons uit deze ge-
vangenis bevrijden.
De Romeinse tweekoppige
God Janus is sleuteldrager
van de stadspoorten: hij kijkt
naar binnen en naar buiten.
De auteur geeft de sleutels van
de poort naar zelfkennis: wie
ben jij van buiten en wie ben
jij cht van binnen? Durf jij de
confrontatie met je Januskop
aan?
Samsungs nieuwe compacte
systeemcameras nu ook
met Wi-Fi technologie
Samsung introduceert drie nieuwe
compacte systeemcameras binnen de
NX-serie. Met de NX20, NX210 en NX1000
heb je een relatief lichte camera op zak met de
kwaliteit van een spiegelrefexcamera. De techno-
logie is voor pros, maar de bediening is heel een-
voudig waardoor ook de beginnende fotograaf er
rustig mee op pad kan. De cameras zijn bovendien
uitgerust met Samsungs revolutionaire SMART-
technologie zodat je fotos direct kunt delen.
SMART-technologie Samsung geeft met de SMART-technologie een nieuwe dimensie aan het delen
van fotos op een camera. Voortaan kan je direct jouw nieuwe fotos delen via Facebook en Picasa, per
e-mail versturen naar vrienden, of veilig opslaan in de cloud als back-up. Allemaal direct vanaf een NX-
camera. Zonder enig gesleep met kabels. Door de ingebouwde Wi-Fi technologie deel je bijzondere
foto- en videomomenten la minute met het thuisfront. Waar ter wereld je ook bent.
En wanneer dat op een plek is waar geen internetverbinding is, dan deel je jouw fotos alsnog via de
verbinding van een Smart TV, PC, notebook, tablet of smartphone.
De NX-systeemcameras sluiten naadloos aan op de Sharing-functies
van alle andere SMART-producten van Samsung.
D
e
m
o
d
a
g
e
n

v
r
i
j
d
a
g

2
8


e
n

z
a
t
e
r
d
a
g

2
9

s
e
p
t
e
m
b
e
r
8tadsn|euws
0ver 0eventer oktober 2012
3.
C
O
L
U
M
N
Van de coalitie moet
je het maar hebben
In de week dat ik deze column moet aanleveren zijn er
verkiezingen. Er gaat geen avond voorbij zonder dat
de lijsttrekkers van de (voornamelijk) grote partijen op
de televisie de zwevende kiezers (die er blijkbaar nog
heel veel zijn) proberen te overtuigen van hun gelijk.
Er zijn minstens tien verschillende stemwijzers (die bij
mij allemaal een andere uitslag geven en zelden die
van de partijen waar ik mogelijk op zou willen stem-
men) en Maurice de Hond heeft concurrentie gekregen
van minstens drie andere peilingbureaus. En geluk: de
campagne is van korte duur; in iets meer dan twee we-
ken is het voorbij.
Als s avonds de eerste prognoses binnen zijn (wat heb-
ben ze bij die peilingen eigenlijk gedaan?) wordt het
een beetje saai op TV en ga ik maar eens even op Twit-
ter kijken. Want niet alleen nationaal is het een span-
nende avond, ook in de Deventer politiek moet er een
fkse knoop worden doorgehakt: er moet een nieuwe
wethouder worden benoemd na het vertrek van de vo-
rige twee.
Het is D66 niet in dank afgenomen dat twee wethou-
ders binnen een paar maanden opstapten. Dat begint
met Marc-Jan Ahne, die burgemeester is geworden in
Ommen. Vlak na de beslissing om het nieuwe stadskan-
toor in Deventer te gaan bouwen. Hij krijgt een storm
van kritiek over zich heen, maar gelooft u mij: elke wet-
houder die de kans krijgt om burgemeester te worden
zal zon uitdaging niet aan zich voorbij laten gaan. Heel
gek is dat niet: zegt u zelf nee als u de kans krijgt om een
mooie promotie te maken bij een andere werkgever?
Daar worden uw huidige baas en collegas misschien
ook niet blij van, maar dat zal geen reden zijn om het
niet te doen.
Een tikje anders ligt het bij Marleen Huizingh. Het is na-
tuurlijk een behoorlijke inschattingsfout geweest om te
denken dat het wethouderschap van het schone Does-
burg, een ministadje met 11.000 inwoners, ook maar
enigszins te vergelijken zou zijn met de pittige klus om
wethouder te zijn in Deventer met zijn 100.000 inwo-
ners en iets meer reuring. Dat kost je 80 uur per week
(want hoe je over de politiek mag denken, het is hard
werken geblazen), dat weet je van te voren en dat zich
dat lastig laat combineren met een gezin met jonge
kinderen dus ook. Niet bepaald slim dus om die functie
te aanvaarden en helemaal niet slim om hem na de laat-
ste raadsvergadering en net voor het zomerreces op te
geven. Aan de andere kant: blijven zitten was ook niet
echt een optie: dat had Deventer ook geen goed ge-
daan. (Wat wachtgeld betreft: dat moet ze wat mij be-
treft gewoon weigeren; het is haar eigen keuze geweest
om de baan te accepteren n om hem weer te verlaten.
Alle wetgeving ten spijt vind ik dat je dan moreel geen
recht hebt op een riante wachtgeldregeling.)
Maar goed: er moet een andere wethouder komen.
Kandidaat is D66 fractievoorzitter Patrick Sonneveldt.
Dat gaat vast niet zonder slag of stoot: ik gok dat de
raadsleden in een debat de coalitiepartij fink zullen
aanspreken op het verdwijnen van twee wethouders
in korte tijd en de problemen die dat voor een belang-
rijke portefeuille oplevert. Mogelijk laten ze het zelfs
aankomen op een tweede stemronde. Het stemmen is
anoniem, dus je hoeft je niet te verantwoorden aan de
inwoners van Deventer. Maar uiteindelijk zal de kandi-
daat die avond wel tot wethouder worden benoemd.
Het loop totaal anders: de beoogd kandidaat krijgt
slechts 13 van de 37 stemmen. Reden voor hem om on-
middellijk zijn kandidaatschap in te trekken. D66 moet
zich nog beraden op haar positie en Deventer zit voor-
lopig zonder vierde wethouder. Dat is niet goed voor de
stad, zeker niet in economisch lastige tijden.
Maar nog slechter is het dat de sfeer in de coalitie blijk-
baar zo slecht is: de coalitie bestaat uit 21 raadsleden.
Daarvan hebben er dus minimaal 8 niet op hun eigen
coalitiegenoot gestemd. Als ik D66 was zou ik het wel
weten, van zon coalitie zou ik geen deel willen uitma-
ken. Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer no-
dig
Wederkerigheid oftwel
Voor wat hoort wat
Ook dit is wederkerigheid. U
geeft uw vrije tijd en krijgt daar
voldoening en sociale contac-
ten voor terug. Stel je krijgt een
uitkering en de uitkeringsver-
strekker verwacht dat je daar
iets voor terug doet in de vorm
van vrijwilligerswerk. Geheel
vrijwillig is dat misschien niet
maar wel wederkerig. Tien jaar
geleden moest je er niet om
komen. Maar nu lijkt het heel
normaal dat je iets terug doet
voor de samenleving als je een
uitkering krijgt. Zo gek is dat
niet. En in de meeste gevallen
verrijkt het ook nog iemands
leven door bijvoorbeeld een
toename van sociale contacten
en positieve ervaringen. De sa-
menleving wordt er beter van
en jij een rijker mens! Weder-
kerigheid dus.
een advertentie in het club-
blad, soms veel creatiever en
onderscheidender. U leent geld
van de bank omdat u iets wilt
kopen, bijvoorbeeld een huis.
De bank zorgt er echt wel voor
dat ze dat geld terugkrijgen en
vaak ook nog tegen een, voor
de bank, aantrekkelijke rente.
Daar is weinig wederkerigheid
aan te bespeuren. U doet vrij-
willigerswerk bij een, pak m
beet, zorginstelling. U praat
daar met de bewoners en zorgt
voor een stukje gezelligheid.
De term wederkerigheid hoor
je vaker. Beleidsmakers nemen
het steeds vaker in de mond.
Maar wat is wederkerigheid ei-
genlijk? Wederkerigheid is de
onderlinge verplichting binnen
een relatie om een gift te be-
antwoorden met een tegengift.
Als de relatie gelijkwaardig is,
is er sprake van reciprociteit,
terwijl bij ongelijkwaardige
wederkerigheid wordt gespro-
ken over redistributie. In het
eerste geval gaat het vooral
om luxegoederen, maar in het
tweede geval kan er ook spra-
ke zijn van primaire goederen.
Hierbij kan de gift macht ople-
veren, zoals in een patronage-
systeem. De termijn waarbin-
nen de gift beantwoord moet
worden, is afhankelijk van de
relatie. Sahlins maakte daarbij
onderscheid tussen drie vor-
men. Bij algemene wederkerig-
heid tussen verwanten wordt
er niet direct een tegenpres-
tatie verwacht, maar wordt er
wel solidariteit verwacht zodra
dit nodig is. Als de sociale af-
stand groter wordt, dan wordt
het evenwicht belangrijker en
de tegenprestatie vrijwel direct
verwacht.. (Wikipedia)
Laten we wederkerigheid eens
uitleggen aan de hand van
voorbeelden.Stel je voor dat
je van je buurman met regel-
maat de fiets mag lenen omdat
je iedere donderdag naar de
sportvereniging wilt die wat
verder weg ligt maar met de
fiets goed te doen is. Het lijkt
logisch dat je de buurman dan
iets terug doet als dank voor
het veelvuldig gebruik van de
fiets. Dan noemen we weder-
kerigheid. We gaan een stapje
verder. Bedrijven sponsoren
massaal!!! We gaan dat iets
nuanceren. Bedrijven sponso-
ren in een tijd van crisis iets
minder massaal. Wederkerig-
heid? Ja! Immers tegenover
de sponsoring staat een te-
genprestatie. Vaak in de vorm
van een vlaggetje met logo of
Meelopen met Run2Day
Run2Day bestaat alweer
5 jaar in Deventer. Een
winkel die niet alleen
bekend is om het meest
uiteenlopende assorti-
ment artikelen en acces-
soires op het gebied van
hardlopen maar ook als
vertrekpunt voor diver-
se loopgroepen.
Een kleine greep uit het aan-
bod ( voor meer informatie
en het aantal loopgroepen be-
zoek ook onze site www.run-
2forty2.nl)
Speciaal voor dames die niet
graag alleen in het donker gaan
hardlopen is er de hardloop-
groep op donderdagavond.
Deze vertrekt vanuit de winkel
om 19.30 en is tegen 21.00 uur
weer terug. Een ideale combi-
natie van niet alleen lopen in
het donker en een trainings-
schema volgen.
Een stapje verder is de ambitie
ooit nog eens een marathon te
lopen. Een ambitie die naast
veel training ook om een goede
en juiste begeleiding vraagt. Bij
Run2Day kunt u zich nu ook
voor een dergelijke trainings-
traject aanmelden.
Hoe gaat dat in zijn werk?
Op 13 november a.s. is er een
informatieavond bij Run2Day
in Deventer. Deze avond staat
in het teken van de voorjaars-
marathons in Barcelona en
Rotterdam. Op deze avond
wordt naast een separaat trai-
ningsschema voor de marathon
onder deskundige begeleiding
ook een compleet reispro-
gramma aangeboden. Zo kunt
u zich optimaal voorbereiden
door zowel de training als ook
de reis en inschrijving hier te
laten verzorgen. Wilt u daar-
bij aanwezig zijn, dan kunt u
zich nu alvast aanmelden, in
de winkel of via www.run-
2forty2.nl
Maar ook het najaar kent een
aantal klassieke marathons.
De inschrijvingen voor Berlijn,
Chicago en New York zijn altijd
in no time uitverkocht. Ook
voor deze marathons, beho-
rend tot de Major Five kunt u
zich wenden tot Run2Day De-
venter voor meer informatie en
eventueel om een voorinschrij-
ving te doen. Op die manier
kunt u zich ervan verzekeren
straks in het najaar van 2013
een van de ruim 40.000 geluk-
kigen te zijn die een van deze
marathons gaan lopen.
www.run2day.nl
Kunst
0ver 0eventer oktober 2012
4.
Steeds weer ontdek
je iets nieuws bij Zi-
ninKunst. Dat komt
niet alleen omdat
wij graag de winkel
steeds opnieuw in-
richten, maar ook
omdat wij wekelijks
nieuwe kunstwer-
ken binnenkrijgen.
Afgelopen maand bij-
voorbeeld hebben wij
weer nieuwe sjaals ont-
vangen, beelden van de Cow parade, sieraden,
kleurrijke keramiekbeelden van Els Vermeij en
schilderijen van Janet Timmerije.
Nu is Janet een bekende kunstenaresse van de
galerie, maar ook zij blijft haar werk vernieuwen.
Wij kennen van haar vooral de kleurrijke dieren
en stadsgezichten, omringd met zwarte lijnen.
In haar nieuwste werken ontbreken deze lijnen,
maar is haar handschrift
nog steeds goed herken-
baar.
Wees welkom om hier ge-
zellig eens naar te kijken en
geniet met ons mee van de
nieuwe collectie.
Galerie ZininKunst,
www.zininkunst.nl
Walstraat 40 Deventer
WALSTRAAT 37 7411 GJ DEVENTER yWEBSITE: WWW.MASTERPIECES.NL
MASTERPIECES
1 / = - 2 / 8 5 / 8 9 : 7+ +>
TUSSEN KUNST EN KITSCH
JE VINDT HET BIJ...
ZininKunst blijft vernieuwen!
Galerie Vreybrinck is open
vrijdag en zaterdag van 11.00
- 17.00 uur en op afspraak.

Met o.a. schilderijen van Jack
Liemburg (zie bijlage) en sculp-
turen van Emiel Bruggeman.
Binnenkort ook foto art.
Galerie Vreybrinck
...................................
Deventer
Galerie Vreybrinck
K & K Mode verkoopt ook (nieuwe) accessoires en
tassen. Inbreng van merkkleding is mogelijk.
Nieuwstraat 16, 7411 LL Deventer
Tel: 0570 22 00 46
Nieuwe en vintage kleding
voor dames en meisjes.
Trendy, modieus en betaalbaar!
De zomer voorbij
De zomer is voorbij. Tijd om aan uw herfst- en winter-
garderobe te denken. En waar kan dat beter dan bij de
leukste modewinkel voor meisjes en dames?
K & K Mode heef volop keuze voor een mooie prijs.
Er is heel veel nieuwe en vintage merkkleding voor
de herfst en winter. Voor grote en kleine dames
(vanaf maat 98) en voor grote en kleine maten.
Van prachtige, bekende merken. Hoe eerder u
komt, hoe meer keuze er is.
Nieuwe collectie van Ding
Atelier Ding maakt kleding van tweedehands ma-
terialen en restjes uit de textielbranche. Die materi-
alen komen van tweedehands kleding, maar bijvoor-
beeld ook van bedrijven die stoelen maken en kleine
stukjes stof overhouden, of van mooie gebreide spullen die
worden uitgehaald. Elk kledingstuk van Ding is uniek, en
omdat het gemaakt is van gebruikt materiaal en restmate-
riaal, is het heel duurzame kleding. K & K Mode heef een
mooie collectie van dit merk in de winkel.
Inbrengen herfst- en winterkleding
Vanaf september kunt u herfst- en wintermerkkleding in-
brengen. K & K Mode neemt kleding (alleen merkkleding!)
in onder consignatie. Dat betekent dat er met u wordt afge-
rekend als de kleding is verkocht. In de winkel kunnen ze u
meer vertellen over de voorwaarden.
Trends
0ver 0eventer oktober 2012
5.
De Bonte Klipper: al vijf jaar
authentieke koffe en thee
De Bonte Klipper bestaat 5
jaar! De speciaalzaak in kof-
fie, thee en chocolade aan de
Kleine Overstraat 12 heeft in
die vijf jaar een plekje veroverd
in de harten van de chte kof-
fie- en theeliefhebbers uit De-
venter en de verre omgeving.
Klanten komen graag (terug)
voor de speciaal op wens van
de klant gemaakte cadeautjes,
hun wekelijkse koffie (per 250
gram, maar ook per kilo ver-
krijgbaar in bonen of gemalen
in elke gewenste maling en/of
ter plekke even te genieten van
bijvoorbeeld een heerlijke es-
presso, cappuccino, latte mac-
chiato of n van de bijna 100
losse theesoorten die De Bonte
Klipper op voorraad heeft.
Een chte specialiteit van De
Bonte Klipper is de Kopi Luw-
ak, de duurste koffie ter wereld
met een bijzonder productie-
proces. De koffie is namelijk
gemaakt van de uitwerpselen
van de Civetkat. Omdat de
Civetkat alleen het vruchtvlees
verteerd, worden de bonen uit
de uitwerpselen gesorteerd, ge-
droogd en zo ontstaat een zeer
unieke koffieboon. Een bijzon-
der smaakvolle koffie is het
resultaat. Bij De Bonte Klipper
wordt deze koffie op speciaal
Indische wijze geserveerd (een
klein feestje!) Behalve de Kopi
Luwak kan men ook terecht
voor andere Indische koffie-
en theesoorten, zoals koffie
Java Blawan, Sumatra, thee
Java Taloon en kan er Koffie
Tubruk worden gedronken.
De Bonte Klipper heeft zich
ontwikkeld tot een authen-
tieke speciaalzaak met koffie-
en theeproducten van over de
hele wereld en heeft een sfeer-
volle uitstraling met een In-
disch tintje! Edward Robinson,
eigenaar van De Bonte Klipper
heeft namelijk zijn roots in
Bandung, Indonesi en merkt
op dat met name de laatste tijd
er veel klanten komen die op
n of andere wijze een band
hebben met zijn geboorteland.
Daar wil hij in de toekomst dan
ook extra op inspelen. Naast
het behoud van de vertrouwde
producten wil hij het assorti-
ment van Indische koffie- en
thee verder uitbreiden. Nog
meer specialiseren op het ge-
bied van kwalitatief goede kof-
fie- en thee en de klant daarin
van goed advies te voorzien is
wat ik de komende jaren als
doelstelling voor De Bonte
Klipper zie.
Hoewel de winkel een nostal-
gische uitstraling heeft is het
toch echt een bedrijf van deze
tijd! Klanten die meer willen
weten over De Bonte Klipper
kunnen ons ook vinden via
website, twitter en facebook
aldus Robinson.
De Bonte Klipper verzorgt ook
High-Teas, koffieproeverijen
en workshops over koffie en
thee. Van tevoren wel even re-
serveren.
Voor een bijzonder aangename
koffie- en theebeleving en een
ouderwets gezellige winkeler-
varing is De Bonte Klipper het
juiste adres!
In over de pleinen hebben
we al veel geschreven over
visagie. Hoe zorgt u nou
dat juist uw mooie ogen be-
nadrukt worden of uw vol-
le lippen? En welke kleur
foundation past goed bij
uw huid? U heef allemaal
tips gekregen om er mooi
en verzorgd uit te zien. Een
belangrijk gedeelte hebben
we daarbij nog niet bespro-
ken; de verzorging van de
huid zelf. Hier zullen we de
aankomende maanden in over de plei-
nen aandacht aan besteden. Deze maand
beginnen we met het eenvoudige reinigen
van de huid!
De basis van een mooie huid begint met
het reinigen van de huid. Heef u ook wel
eens het idee dat uw dag- of nachtcrme
niet werkt? Als u uw huid niet voldoende
reinigt, kan uw huid de voedende stofen
niet goed opnemen. En dat merkt u. Ook
als u producten gebruikt die niet voor uw
huidtype gezicht zijn, zult u weinig resul-
taat merken. En dat is zonde, want u be-
taalt er wel voor!
Maar wat is goed reinigen? Het goed rei-
nigen van de huid begint met weten welk
type huid u heef. Dit is niet zo eenvoudig
te bepalen en kunt u het beste door een er-
varen schoonheidsspecialiste laten doen.
Zo kan het lijken dat u een vette huid
heef, maar dit komt eigenlijk doordat uw
huid te weinig vocht bevat waardoor het
vet niet kan worden afgevoerd en op de
huid blijf liggen. Ook een dunne coupe-
rose huid heef weer een andere reiniging
nodig dan een huid met bijvoorbeeld
acne. Belangrijk dus om een goede diag-
nose te laten stellen. Een schoonheidsspe-
cialiste zal dit aan de hand van een huid-
analyse voor u doen. Zij zal u adviseren of
het beter voor uw huid is om bijvoorbeeld
een mild massage cleanser te gebruiken
of juist een face wash met een vleugje al-
cohol om uw huid licht te desinfecteren.
Wilt u weten welke producten het beste
bij uw huid passen? Laat uw huid geheel
gratis analyseren bij Ariane Inden.
Dan het reinigen zelf. In het reinigen
kennen we twee fasen; het openen en het
sluiten van de porin. Met de cleanser of
face wash opent u de porin en met de lo-
tion of tonic sluit u de porin. Begin met
de cleanser of facewash. Doe een hoeveel-
heid op uw handen en verdeel dit met een
wrijvende beweging over uw handen. De
cleanser brengt u op een droge huid aan
en masseert u lekker in zodat al het vuil
vrij komt. Gebruikt u een fash wash, dan
kunt u uw gezicht ook iets vochtig maken
als u dat prettig vindt. Hoe langer u rei-
nigt, hoe intenser de rei-
niging is. Neem ook lek-
ker uw hals en decollet
mee. Verwijder de res-
terende vloeistof van uw
huid met water. Droog
uw gezicht af en breng de
lotion of tonic aan op een
wattenschijfe en sluit de
porin door met de lotion
of tonic over uw gezicht
te gaan. Vergeet ook hier
niet uw hals en decollet
mee te nemen.
Doe dit consequent twee keer per dag, s
ochtends en s avonds voor dat u uw dag-
of nachtcrme aanbrengt. Gebruik zachte
producten voor uw huid die dier- en mi-
lieu vriendelijk zijn. U zult merken dat
uw huid er echt van opknapt!
Reinigen voor een
mooi resultaat!
WWW. INKSTATION-DEVENTER.NL
Zelf uw fotos en
schoolverslagen
uitprinten
blijft leuk!
Zelf uw fotos en
schoolverslagen
uitprinten
blijft leuk!
Nieuwstraat 73, Deventer, tel. 0570-752437
Spittaalstraat 47, Zutphen, tel. 0575-547068
bestel ook
voordelig
TONERS VOOR
UW LASERJET
INKSTATION CADE INKSTATION CADE
Deze cadeaubon is geldig gedurende 1 jaar na uitgifte. Het is niet mogelijk de kad
ter waarde van:
Vijf Vijf
Inkstation Deventer Nieuwstraat 73
7411 LJ Deventer
tel. 0570 752437
Ink Geldig in de flialen
7
8
IINNNKKKSSSTTTAAATTIOOONNN CCCAAADDE IIIIIIINNNNKKKSSSTTTAAAATTTIIOOONNN CCCAAAADDDEE INKSTATION CAAADDDDDEEEEE IINNNKKKKSSSTTTTAAAATTTTIIIOOOONNNN CCCCAAAAADDDDDEEE INKSTATION CADDEE IINNNNKKKKSSSTTTAAATTTIIOOONNNN CCCCAAAADDDDEE INKSTATION CADE IIINNNNKKKKSSSSTTTTAAAATTTTIIIOOOONNN CCCCCAAAAADDDDEE INKSTATION CAADDDDEE
Deze cadeaubon is geldig gedurende 1 jaar na uitgifte. Het is niet mogelijk de kad
ter waaarde van:
VVVijff VVVV jff jff Vijff Vijff Vijff Vijff Vijff Vijf Vijff Vijff Vijff Vijff Vijff Vijff Vijff Vijff
Inkstation Deventer Nieeuwstraat 73
74111 LJ Dev venter
tel. 0570 7522437
Ink Geeldig inn de fliaalen
IN
K
STATIO
N
C
A
D
EA
IN
K
STATIO
N
C
A
D
EAU
E
Deze cadeaubon is geldig gedurende 1 jaar na uitgifte. Het is niet mogelij
ifte Het is niet mogelijk de kado
Datum van uitgifte:
ter waarde van:
T
ien
e
T
ien
e
Inkstation Deventer Nieuwstraat 73
7411 LJ Deventer
tel. 0570 752437
Inkst
Geldig in de f lialen
Nu ook verkrijgbaar: de
Inkstation Cadeaubon
Nu ook verkrijgbaar: de
Inkstation Cadeaubon
Ariane Inden heeft speciaal voor
de lezers van over de pleinen
een leuke aanbieding. Als u met
deze advertentie naar onze winkel
komt, krijgt u van ons een diepte
reiniging van 30 min voor 27,50
(normaal 35,-). De behandeling
bevat reiniging, warmtewerking
met scrub, masker en Ariane Inden
dag- of nachtverzorging en make-
up. Uiteraard wordt vooraf uw huid
gemeten zodat de producten in
de behandeling op uw huid zijn
afgestemd.
Ariande Inden, Nieuwstraat 44 in Deventer, Tel: 0570 750972
Klassieker!
De klassieker van Marie Jo nu in Purple!
LA KEMME
Grote Overstraat 29, Deventer
T 0570-613704 | F 0570-614926
www.lakemme.nl
Veelzijdig porselein
Maxwell Williams bestaat uit een rijke keuze
aan artikelen met aansprekend design en
hoge kwaliteit, tegen gunstige prijs.
De serviezen zijn herkenbaar door de vele
verschillende vormen in voornamelijk mooi
wit porselein.
Door de veelzijdigheid kunt u uw tafelsfeer
bijvoorbeeld binnen enkele seconden
omtoveren van Westers naar uitgesproken
Aziatisch.
SENSES OF LIVING
Nieuwstraat 19-23, Deventer
Telefoon (0570) 617 678
www.sensesofliving.nl | info@sensesofliving.nl
Top Time
Nialaya is opgericht door de
Deense ontwerper Jannik
Olander. De naam Nialaya en het
logo staan symbool voor waar-
den die van belang zijn in een
wereld van continue verandering.
Alle armbanden worden zorgvul-
dig samengesteld en met de
hand gemaakt in Hollywood. De
kostbare edelstenen, kralen en
materialen in de collectie van
Nialaya zijn uitgekozen door de
ontwerper op zijn reizen rond de
wereld.
TOP TIME
Spijkerboorsteeg 10, Deventer
Telefoon (0570) 612 117
www.toptimejuwelier.nl
Theo blijft verrassen
Theo heeft een geheel
eigen, zeer herkenbare stijl
die vaak gekopieerd maar
nooit gevenaard is.
Theo blijft verrassen met
originele modellen en
spraakmakende ontwerpen.
SCHAAP OPTICIENS
Boxbergerweg 78, Deventer
Telefoon (0570) 616 977
www.schaapopticiens.nl
Nieuw bij Schrder; het Nederlandse
jeansmerk circle of trust.
Ter introductie presenteren wij vanaf eind september
de Lody star denim, Sterrenprint in winterse kleuren
met een vintage touch voor een rocky, edgy look!
Like onze facebook pagina en weet als eerste dat
circle of trust in de winkel ligt!
www.facebook.com/schrader.
SCHRDER MODE
Lange Bisschopstraat 1, Deventer
Telefoon (0570) 613 293
www.schradermode.nl
Heerlijk verwenpakket voor hem of voor haar!
Lekker voor onder de douche, deze refreshing bath & shower
Gel en olijfolie zeep. En daarna verzorgt u uw huid met de
Ariane Inden relaxing massage calmer, een kalmerende body
moisturizer die u ook heel goed kunt gebruiken als aftersun.
Dit alles verpakt in een handige metalen box. Leuk als
cadeau, of om u zelf eens lekker mee te verwennen.
De prijs van het verwenpakket is 59,95
(normaal 85,-).
ARIANE INDEN
Nieuwstraat 32-36, Deventer
Telefoon (0570) 750 972
Samsung SMART NX-lijn
Samsung introduceert twee nieuwe lenzen: een
12-24mm F4-5.6 ED ultra-groothoek zoomlens en de
45mm F1.8 mid-telefoto prime lens. Samsung voegt
deze lenzen toe aan haar succesvolle NX-serie.
FOTO HEKKERT
Brink 4, Deventer
Telefoon (0570) 615 264
www.fotohekkert.nl
Best shops
Deventer
Candice
Cooper. Trendy,
kwaliteit en comfort
Candice Cooper is een stijlvolle schoen, gemaakt van jne
Italiaanse leersoorten in mooie kleuren en printen en voor
het comfort voorzien van een uitneembaar voetbed
In Deventer exclusief verkrijgbaar bij Dinkelberg schoenen.
DINKELBERG MODIEUZE SCHOENEN
Smedenstraat 20, Deventer
Tel. (0570) 614 166 | www.dinkelbergschoenmakerij.nl
Trends
0ver 0eventer oktober 2012
7.
Weet u het voordeel van
een goede sportbh?
Mooi, functioneel en comfortabel. Dat mag je
verwachten van een sportBH.
Sporten is bewegen en je borsten doen uitgebreid
mee. Tijdens het bewegen krijgen de borsten heel
wat schokken te verduren. Een fenomeen dat
bekend staat als bouncing en waar elke vrouw,
ongeacht haar cupmaat, mee geconfronteerd
wordt.
Na een wetenschappelijk onderzoek vanuit Marie-
Jo in samenwerking met de universiteit van Leu-
ven toont aan dat je borsten veel meer bewegen
dan gedacht: niet alleen op en neer, maar ook van
voor naar achter en van links naar rechts. Je borst
is geen spier, ondersteun ze dan ook goed met
een sportBH van bijvoorbeeld Marie Jo om door-
zakken en pijn te voorkomen.
De cups en rugpanden
van Marie Jo sportbehas
zijn uitgevoerd in een
ultralichte revolutionai-
re stof. Deze elastische
microvezelpolyamide
stoffen zijn speciaal ont-
wikkeld om vocht on-
middellijk af te voeren en
vormvast te blijven. Alle
behas uit deze collectie
sportlingerie van Marie Jo geven drie keer meer
steun dan een gewone beha! De Action sportbe-
ha met beugels lift de borsten lichtjes, maar houdt
ze tegelijk stevig op hun plaats.
Kom vrijblijvend passen om te ervaren wat deze
bhs voor u doen!
Met een gewoon leesglas kunt u prima een boek lezen, maar buiten de (korte)
leesafstand wordt het zicht wazig. Dat kan hinderlijk zijn achter de computer,
bij kantoorwerk of bij bepaalde activiteiten zoals schilderen, kaarten of klussen.
Een uitkomst zijn dan glazen die uw ogen niet alleen op korte leesafstand
corrigeren, maar ook op middellange afstand. In welke richting u ook kijkt,
deze glazen bieden meer praktisch gebruiksgemak en kijkcomfort.
BRILLEN-
GLAZEN
VOOR
COMPUTER,
WERK EN
VRIJE TIJD
Gewoon leesglas met
alleen scherp zicht op leesafstand
Hoyalux iD WorkStyle met
meer zicht in de verte en breedte
Schrader
tekst
UWELIER YOUNES
J
Goud-Zilver-Sieraden
Goud en Zilver Inkoop
Juwelier Idris Younes | Lange Bisschopstraat 21 | 4388 JL Deventer
Telefoon: 1570-547599 | www.goudinkoop-deventer.nl | juwelieryounes@gmail.com
Schaap Opticiens
Boxbergerweg 78
7412 BE Deventer
0570-61 69 77
info@schaapopticiens.nl
Trends
Over Deventer oktober 2012
.
Weet u het voordeel van
een goede sportbh?
Mooi, functioneel en comfortabel. Dat mag je
verwachten van een sportBH.
Sporten is bewegen en je borsten doen uitgebreid
mee. Tijdens het bewegen krijgen de borsten heel
wat schokken te verduren. Een fenomeen dat
bekend staat als bouncing en waar elke vrouw,
ongeacht haar cupmaat, mee geconfronteerd
wordt.
Na een wetenschappelijk onderzoek vanuit Marie-
Jo in samenwerking met de universiteit van Leu-
ven toont aan dat je borsten veel meer bewegen
dan gedacht: niet alleen op en neer, maar ook van
voor naar achter en van links naar rechts. Je borst
is geen spier, ondersteun ze dan ook goed met
een sportBH van bijvoorbeeld Marie Jo om door-
zakken en pijn te voorkomen.
De cups en rugpanden
van Marie Jo sportbehas
zijn uitgevoerd in een
ultralichte revolutionai-
re stof. Deze elastische
microvezelpolyamide
stoffen zijn speciaal ont-
wikkeld om vocht on-
middellijk af te voeren en
vormvast te blijven. Alle
behas uit deze collectie
sportlingerie van Marie Jo geven drie keer meer
steun dan een gewone beha! De Action sportbe-
ha met beugels lift de borsten lichtjes, maar houdt
ze tegelijk stevig op hun plaats.
Kom vrijblijvend passen om te ervaren wat deze
bhs voor u doen!
Met een gewoon leesglas kunt u prima een boek lezen, maar buiten de (korte)
leesafstand wordt het zicht wazig. Dat kan hinderlijk zijn achter de computer,
bij kantoorwerk of bij bepaalde activiteiten zoals schilderen, kaarten of klussen.
Een uitkomst zijn dan glazen die uw ogen niet alleen op korte leesafstand
corrigeren, maar ook op middellange afstand. In welke richting u ook kijkt,
deze glazen bieden meer praktisch gebruiksgemak en kijkcomfort.
BRILLEN-
GLAZEN
VOOR
COMPUTER,
WERK EN
VRIJE TIJD
Gewoon leesglas met
alleen scherp zicht op leesafstand
Hoyalux iD WorkStyle met
meer zicht in de verte en breedte
Must haves najaar 2012
UWELIER YOUNES
J
Goud-Zilver-Sieraden
Goud en Zilver Inkoop
Juwelier Idris Younes | Lange Bisschopstraat 21 | 4388 JL Deventer
Telefoon: 1570-547599 | www.goudinkoop-deventer.nl | juwelieryounes@gmail.com
Schaap Opticiens
Boxbergerweg 78
7412 BE Deventer
0570-61 69 77
info@schaapopticiens.nl
Als je de mode collecties
voor herfst winter 2012
2013 bekijkt, dan zou je
niet denken dat het crisis
is. De mode is chic, maar
vooral rijk en opulent.
Goud, zilver, brokaat en
juweelknopen zijn eerder
regel dan uitzondering.
Kleur speelt nog steeds
een belangrijke rol, maar
ook zwart is helemaal
terug!
De mood: chique en rijk!
De mood voor de komende
winter is vrouwelijk, chic
en rijk. Kleuren als paars,
groen, elektrisch blauw en
oranje sieren het kleuren-
palet maar ook zwart komt
weer helemaal terug. Verder
spelen goud en zilver een
belangrijke rol. Barokke en
rococo stijlen doen we
derom hun intrede. En ac-
cessoires, vooral opulente
bijous, zorgen voor een extra
luxe feeling.
Zwart is het nieuwe zwart
Houd je van zwart, dan
is winter 2012 2013 jouw
winter! Zwart is weer
helemaal terug. Op talloze
catwalks zagen we total
black looks. Je mag je deze
winter zowel s avonds als
overdag van top tot teen in
het zwart vertonen.
Kleur!
Iedereen is inmiddels
gewend aan de felle
modekleuren die we
al seizoenen lang in de
modecollecties tegen komen.
Ook deze winter blijven we
kleur dragen.
Goud en zilver
Goud krijgt deze winter
geduchte concurrentie
van zilver. De fonkelende
uitstraling van de
edelmetalen is niet beperkt
tot accessoires maar we gaan
ook voor total looks.
Weelderige barokke en
rococo looks
Zilver en goud, maar ook
brokaat, fuweel en rijke
versieringen met fonkelende
stenen domineren de najaar-
en wintercollecties. De look
is weelderig en pompeus,
soms zelfs grotesk.
Leer!
Zie jij je jezelf al van top tot
teen in zwart of roestbruin
leer? Als het aan de
modeontwerpers ligt wel!
De comeback van de broek
Rokken en jurken hebben
de afgelopen jaren het
modebeeld beheerst en ook
dit seizoen spelen ze de
hoofdrol. Maar daarnaast
maken broeken een sterke
comeback. En dan hebben
we het bepaald niet over
skinny jeans maar over
stylish broeken met design
vormen, al dan niet met
bandplooi.
0ver 0eventer
0ver 0eventer oktober 2012
8.
68Ah00AF L0X08 808LPL|h 32 - 34, 0VhT8 www.68Ah00AFL0X08.hL
68Ah00AF L0X08 |3.
V0L6 0h3 0P FA0800k h Tw|TT8
68AT|3 w|F| 800k80|NT AAhwI|6 80L3T0LT06AhkL|Jk
|08 wkh0
L|V N0I|k
T|J0h3 0|h8
ALT|J0 3-6Ah6h
k0INh0
V008 27,50
ALT|J0 2-6Ah6h
k0INh0 &
8|03000PkAA8TJ
V008 25,00
8

8
V

h

0
5
7
0
6
0
1
6
6
0
Wij zijn gespecialiseerd in artikelen met een schoonheidsfoutje zoals babykamers,
tienerkamers, peutermeubelen en boxen van het merk bopita met kortingen tot 50%.
Uiteraard kunt U ook alle meubelen bestellen in A-keuze, tevens hebben we de aankleding
in ons assortiment zoals matrassen, dekbedden, overtrekken, etc.
Babykamer Tim van 1308,- voor 699,-
( nieuw in doos ) De set bestaat uit kast,
commode, ledikant en wandrek en is
gemaakt van grenen hout.
Ledikant Jonne
90x200,
kleur wit,
exclusief lade /
inclusief bodem
en uitvalrekken
van 368,-
voor 299,-
Wijhe: Apeldoorn:
di t/m do 10.00 - 17.30 uur donderdag 13.00 - 21.00 uur
vrijdag 10.00 - 21.00 uur vr en za 10.00 - 17.00 uur
zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Wijhe: Handelsweg 8 / tel. nr. 0570 525456
Apeldoorn: Deventerstraat 329 / tel. nr. 055 3016186 www.bebieboulevard.nl
Over Deventer
Over Deventer oktober 2012
8.
68Ah00AF L0X08 808LPL|h 32 - 34, 0VhT8 www.68Ah00AFL0X08.hL
68Ah00AF L0X08 |3.
V0L6 0h3 0P FA0800k h Tw|TT8
68AT|3 w|F| 800k80|NT AAhwI|6 80L3T0LT06AhkL|Jk
|08 wkh0
L|V N0I|k
T|J0h3 0|h8
ALT|J0 3-6Ah6h
k0INh0
V008 27,50
ALT|J0 2-6Ah6h
k0INh0 &
8|03000PkAA8TJ
V008 25,00
8

8
V

h

0
5
7
0
6
0
1
6
6
0
Wij zijn gespecialiseerd in artikelen met een schoonheidsfoutje zoals babykamers,
tienerkamers, peutermeubelen en boxen van het merk bopita met kortingen tot 50%.
Uiteraard kunt U ook alle meubelen bestellen in A-keuze, tevens hebben we de aankleding
in ons assortiment zoals matrassen, dekbedden, overtrekken, etc.
Babykamer Tim van 1308,- voor 699,-
( nieuw in doos ) De set bestaat uit kast,
commode, ledikant en wandrek en is
gemaakt van grenen hout.
Ledikant Jonne
90x200,
kleur wit,
exclusief lade /
inclusief bodem
en uitvalrekken
van 368,-
voor 299,-
Wijhe: Apeldoorn:
di t/m do 10.00 - 17.30 uur donderdag 13.00 - 21.00 uur
vrijdag 10.00 - 21.00 uur vr en za 10.00 - 17.00 uur
zaterdag 10.00 - 17.00 uur
Wijhe: Handelsweg 8 / tel. nr. 0570 525456
Apeldoorn: Deventerstraat 329 / tel. nr. 055 3016186 www.bebieboulevard.nl
Brocante & Curiosa, glas-
werk, emaille, tin, koper,
(verzilverde) bestekken,
serviesgoed, kasten en nog
veel meer: DOlde Bakkerie-
je is een heuse schatkamer
waar je als liefhebber naar
hartelust kan rondsnuffelen
en tegen betaalbare prijzen
altijd wel iets van je gading
vindt. Dit geldt overigens
ook voor de twee andere
verkooplokalen van DOlde
Bakkerieje aan de Walstraat
28-achter en de Golstraat 5.
Wij hebben het rustig op-
gebouwd en zowel goede als
slechte tijden meegemaakt,
blikt Strik terug. Typerend
voor hoe Strik in het leven
staat is het feit dat hij tot op
de dag van vandaag wel eens
goederen meegeeft die nog
niet betaald zijn. Ik geef
mensen altijd mijn vertrouwen
en in mijn ervaring krijg je
dat terug. Moeilijk was het,
toen Strik viereneenhalf jaar
geleden zijn geliefde echtge-
note Diny verloor. De band
met zijn dochters Mariska en
Kitty werd daardoor echter, zo
mogelijk, nog hechter. Kitty
kwam zelfs spoorslags terug
vanuit het buitenland waar ze
al jaren woonde en werkte om
haar vader te steunen. En zo
kan het voorkomen dat er in
DOlde Bakkerieje regelmatig
drie generaties Strik (Ben,
Kitty en haar zoontje Berend)
aanwezig zijn.
Plezier
Ben Strik mag dan zeventig
jaar zijn, aan stoppen denkt
hij nog lang niet. Ik heb het
nog veel te goed naar mijn zin.
De Walstraat is natuurlijk een
fantastische winkelstraat en
iedereen gaat geweldig met
elkaar om. Zolang ik er plezier
aan beleef ga ik zeker door.
Mits mijn gezondheid het
toelaat uiteraard. Tenslotte
vertelt Strik, die altijd in is
voor een goede grap, nog een
anekdote: Tijdens een van
mijn eerste vakanties met het
gezin hing mijn broer een
bordje op de zaak met de tekst
wegens rijkdom gesloten. Dat
viel zo op, dat ik het nog jaren
heb moeten horen.
DOlde Bakkerieje is een echte schatkamer
F||m
0ver 0eventer oktober 2012
9.
Pierce Brosnan, Trine
Dyrholm, Molly Blixt Egelind
Love Is All You Need is een
romantische komedie van
Oscarwinnares Susanne
Bier (In a Better World).
Een warm, grappig en
uit het leven gegrepen
verhaal over de moed om je
leven een andere wending te geven, ook
wanneer je denkt dat dit te laat is.
In het zonnige en
pittoreske Italiaanse
plaatsje Sorrento zal
het feestelijke huwelijk
plaatsvinden van een jong Deens
stel. Niets lijkt een fantastische trouwdag in de
weg te staan, totdat hun families arriveren.
Philip, een in Denemarken woonachtige
Engelsman, is een eenzame weduwnaar van
middelbare leeftijd en een alleenstaande vader.
Ida is een Deense kapper, herstellende van
chemotherapie, die net heeft ontdekt dat haar
man haar verlaat voor een vrouw die half zijn
leeftijd is. Deze twee gekneusde zielen ontmoeten
elkaar wanneer ze op weg zijn naar Itali voor de
bruiloft van zijn zoon, Patrick, en haar dochter,
Astrid. Na een moeizame start groeien Philip en
Ida naar elkaar toe, terwijl het bruidspaar vlak
voor hun huwelijk voor verrassingen komt te
staan.
V
a
n
a
f
1
1
o
k
t
o
b
e
r
t
e
z
ie
n
in
:
Dansatelier
de Rozenfabriek
Dans-atelier de Rozen-
fabriek heeft prach-
tige nieuwe locatie be-
trokken in de Plataan.
Na drie jaar overbrug-
gen heeft Jorien Ma-
ters weer haar eigen
dansruimte gevonden.
De Rozenfabriek is n van
de tien nieuwe ateliers van de
Plataan aan de Ramelestraat
6 in Deventer. Het markante
grijs gestuukte gebouw met
de grote gekleurde luiken is
u wellicht al eens opgeval-
len rijdend vanaf de Henry
Dunantlaan of richting het
nieuwe ziekenhuis.

Maters: Nadat ik de locatie
aan de Molenbelt moest ver-
laten heb ik jaren met mijn
Flamencolessen rondgezwor-
ven: 1 jaar Burgerweeshuis, 2
jaar de Werf (in het Haven-
kwartier)het verlangen
naar een eigen ruimte werd
alleen maar groter! Ik ben zo
blij met deze plek, het is echt
een verademing om alles zo
te hebben als ik wil. Er is een
prachtige zwevende dans-
vloer van 7,5x10,5 meter, een
verplaatsbare spiegelwand,
een fijne kleedruimte, een
grote tafel, een eigen keuken-
tje voor koffie&thee en na-
tuurlijk een toilet. Opberg-
ruimte is heel slim gecreerd
door twee grote kasten te
bouwen die tegelijkertijd als
scheidingswand en als zit-
element fungeren. Vooral de
gezellige sfeer vind ik heel
belangrijk, de mensen moe-
ten hier graag zijn!
Naast de flamencolessen
worden er nog meer cursus-
sen in de Rozenfabriek ge-
geven. Ik vind het heel fijn
om mijn ruimte te delen met
andere cursussen.
Waarom allemaal op je eigen
eilandje zitten? We hebben
allemaal hetzelfde nodig!
Het voelt heel inspirerend
met zoveel collegas onder
n dak. Op dit moment zijn
er naast mijn eigen Flamen-
colessen ook de Afrikaanse
dans, Biodanza, kinder-
circustheater, Buikdans en
Dansimprovisatie gevestigd.
We zijn net allemaal een
week begonnen met de les-
sen, en het is echt genieten
hoe elke keer de ruimte een
andere sfeer uitademt!
Wanneer u genteresseerd
bent in n van de cursus-
sen of in de ruimte zelf, wees
welkom!
Voor info zie: www.deRozenfabrike.nl of bel 06 477 82 440
www.afrikaansedansendjembe.nl, www.biodanza4you.com,
www.sheilabuikdanscentrum.nl, www.lotzinmovement.nl,
circustheater Marit 06-30088883.
85 x 170
mm
zanting
Foto: Miriam Hoorn
Over Deventer
Over Deventer oktober 2012
8.
68Ah00AF L0X08 808LPL|h 32 - 34, 0VhT8 www.68Ah00AFL0X08.hL
68Ah00AF L0X08 |3.
V0L6 0h3 0P FA0800k h Tw|TT8
68AT|3 w|F| 800k80|NT AAhwI|6 80L3T0LT06AhkL|Jk
|08 wkh0
L|V N0I|k
T|J0h3 0|h8
ALT|J0 3-6Ah6h
k0INh0
V008 27,50
ALT|J0 2-6Ah6h
k0INh0 &
8|03000PkAA8TJ
V008 25,00
8

8
V

h

0
5
7
0
6
0
1
6
6
0
Wij zijn gespecialiseerd in artikelen met een schoonheidsfoutje zoals babykamers,
tienerkamers, peutermeubelen en boxen van het merk bopita met kortingen tot 50%.
Uiteraard kunt U ook alle meubelen bestellen in A-keuze, tevens hebben we de aankleding
in ons assortiment zoals matrassen, dekbedden, overtrekken, etc.
Babykamer Tim van 1308,- voor 699,-
( nieuw in doos ) De set bestaat uit kast,
commode, ledikant en wandrek en is
gemaakt van grenen hout.
Ledikant Jonne
90x200,
kleur wit,
exclusief lade /
inclusief bodem
en uitvalrekken
van 368,-
voor 299,-
Wijhe: Apeldoorn:
di t/m do 10.00 - 17.30 uur donderdag 13.00 - 21.00 uur
vrijdag 10.00 - 21.00 uur vr en za 10.00 - 17.00 uur
zaterdag 10.00 - 17.00 uur
Wijhe: Handelsweg 8 / tel. nr. 0570 525456
Apeldoorn: Deventerstraat 329 / tel. nr. 055 3016186 www.bebieboulevard.nl
Brocante & Curiosa, glas-
werk, emaille, tin, koper,
(verzilverde) bestekken,
serviesgoed, kasten en nog
veel meer: DOlde Bakkerie-
je is een heuse schatkamer
waar je als liefhebber naar
hartelust kan rondsnuffelen
en tegen betaalbare prijzen
altijd wel iets van je gading
vindt. Dit geldt overigens
ook voor de twee andere
verkooplokalen van DOlde
Bakkerieje aan de Walstraat
28-achter en de Golstraat 5.
Wij hebben het rustig op-
gebouwd en zowel goede als
slechte tijden meegemaakt,
blikt Strik terug. Typerend
voor hoe Strik in het leven
staat is het feit dat hij tot op
de dag van vandaag wel eens
goederen meegeeft die nog
niet betaald zijn. Ik geef
mensen altijd mijn vertrouwen
en in mijn ervaring krijg je
dat terug. Moeilijk was het,
toen Strik viereneenhalf jaar
geleden zijn geliefde echtge-
note Diny verloor. De band
met zijn dochters Mariska en
Kitty werd daardoor echter, zo
mogelijk, nog hechter. Kitty
kwam zelfs spoorslags terug
vanuit het buitenland waar ze
al jaren woonde en werkte om
haar vader te steunen. En zo
kan het voorkomen dat er in
DOlde Bakkerieje regelmatig
drie generaties Strik (Ben,
Kitty en haar zoontje Berend)
aanwezig zijn.
Plezier
Ben Strik mag dan zeventig
jaar zijn, aan stoppen denkt
hij nog lang niet. Ik heb het
nog veel te goed naar mijn zin.
De Walstraat is natuurlijk een
fantastische winkelstraat en
iedereen gaat geweldig met
elkaar om. Zolang ik er plezier
aan beleef ga ik zeker door.
Mits mijn gezondheid het
toelaat uiteraard. Tenslotte
vertelt Strik, die altijd in is
voor een goede grap, nog een
anekdote: Tijdens een van
mijn eerste vakanties met het
gezin hing mijn broer een
bordje op de zaak met de tekst
wegens rijkdom gesloten. Dat
viel zo op, dat ik het nog jaren
heb moeten horen.
DOlde Bakkerieje is een echte schatkamer
Film
Over Deventer oktober 2012
.
Pierce Brosnan, Trine
Dyrholm, Molly Blixt Egelind
Love Is All You Need is een
romantische komedie van
Oscarwinnares Susanne
Bier (In a Better World).
Een warm, grappig en
uit het leven gegrepen
verhaal over de moed om je
leven een andere wending te geven, ook
wanneer je denkt dat dit te laat is.
In het zonnige en
pittoreske Italiaanse
plaatsje Sorrento zal
het feestelijke huwelijk
plaatsvinden van een jong Deens
stel. Niets lijkt een fantastische trouwdag in de
weg te staan, totdat hun families arriveren.
Philip, een in Denemarken woonachtige
Engelsman, is een eenzame weduwnaar van
middelbare leeftijd en een alleenstaande vader.
Ida is een Deense kapper, herstellende van
chemotherapie, die net heeft ontdekt dat haar
man haar verlaat voor een vrouw die half zijn
leeftijd is. Deze twee gekneusde zielen ontmoeten
elkaar wanneer ze op weg zijn naar Itali voor de
bruiloft van zijn zoon, Patrick, en haar dochter,
Astrid. Na een moeizame start groeien Philip en
Ida naar elkaar toe, terwijl het bruidspaar vlak
voor hun huwelijk voor verrassingen komt te
staan.
V
a
n
a
f
1
1
o
k
t
o
b
e
r
t
e
z
ie
n
in
:
Dansatelier
de Rozenfabriek
Dans-atelier de Rozen-
fabriek heeft prach-
tige nieuwe locatie be-
trokken in de Plataan.
Na drie jaar overbrug-
gen heeft Jorien Ma-
ters weer haar eigen
dansruimte gevonden.
De Rozenfabriek is n van
de tien nieuwe ateliers van de
Plataan aan de Ramelestraat
6 in Deventer. Het markante
grijs gestuukte gebouw met
de grote gekleurde luiken is
u wellicht al eens opgeval-
len rijdend vanaf de Henry
Dunantlaan of richting het
nieuwe ziekenhuis.

Maters: Nadat ik de locatie
aan de Molenbelt moest ver-
laten heb ik jaren met mijn
Flamencolessen rondgezwor-
ven: 1 jaar Burgerweeshuis, 2
jaar de Werf (in het Haven-
kwartier)het verlangen
naar een eigen ruimte werd
alleen maar groter! Ik ben zo
blij met deze plek, het is echt
een verademing om alles zo
te hebben als ik wil. Er is een
prachtige zwevende dans-
vloer van 7,5x10,5 meter, een
verplaatsbare spiegelwand,
een fijne kleedruimte, een
grote tafel, een eigen keuken-
tje voor koffie&thee en na-
tuurlijk een toilet. Opberg-
ruimte is heel slim gecreerd
door twee grote kasten te
bouwen die tegelijkertijd als
scheidingswand en als zit-
element fungeren. Vooral de
gezellige sfeer vind ik heel
belangrijk, de mensen moe-
ten hier graag zijn!
Naast de flamencolessen
worden er nog meer cursus-
sen in de Rozenfabriek ge-
geven. Ik vind het heel fijn
om mijn ruimte te delen met
andere cursussen.
Waarom allemaal op je eigen
eilandje zitten? We hebben
allemaal hetzelfde nodig!
Het voelt heel inspirerend
met zoveel collegas onder
n dak. Op dit moment zijn
er naast mijn eigen Flamen-
colessen ook de Afrikaanse
dans, Biodanza, kinder-
circustheater, Buikdans en
Dansimprovisatie gevestigd.
We zijn net allemaal een
week begonnen met de les-
sen, en het is echt genieten
hoe elke keer de ruimte een
andere sfeer uitademt!
Wanneer u genteresseerd
bent in n van de cursus-
sen of in de ruimte zelf, wees
welkom!
Voor info zie: www.deRozenfabrike.nl of bel 06 477 82 440
www.afrikaansedansendjembe.nl, www.biodanza4you.com,
www.sheilabuikdanscentrum.nl, www.lotzinmovement.nl,
circustheater Marit 06-30088883.
oktober actie
Restaurant:
Dineren met drie personen, de eer-
ste twee betalen, de derde persoon
eet gratis
Afhalen:
Bij besteding van 25 krijgt u gratis
kroepoek + een stempel
Bij besteding van 30 krijgt u 6
stuks gratis shushi, kroepoek en
een stempel
Foto: Miriam Hoorn
0ver 0eventer
0ver 0eventer oktober 2012
10.
Deventer
Zie onze website voor meer informatie:
www.zanting.nl
Tel. (0570) 51 91 90
Dance 4 Fans
Streetdance
Stijldansen
Swing Kids
Bij ons kunt u per maand betalen!
Nieuwstraat 54 7411 LM Deventer
Tel.: 0570 - 617098 Fax: 0570 613178
www.fhavekes.nl
www.woodstockalive.nl
Cezondhe|d
0ver 0eventer oktober 2012
11.
Mindervalidentoilet in de
Kleine Overstraat
De Deventer binnenstad heeft alweer meer dan
een jaar een mindervalidentoilet.
Het toilet is gevestigd aan de Kleine Overstraat in de containe-
ruimte aan de zijkant van de bibliotheek. Het toilet is geplaatst
op verzoek van de gehandicaptenraad Deventer.
Het toilet is toegankelijk met een speciale sleutel, de zoge-
naamde EUROSLEUTEL.
Deze is uitsluitend te koop
aan het WMO-loket aan de
Leeuwenbrug 85 . Tevens is
de sleutel te leen bij de Bibli-
otheek en de VVV.
Moment to Relax organiseert sportmassage,
ontspanningsmassage en voetrefexmassage
op locatie. Moment to Relax is opgericht door
Gerdine Vermeer; sinds 2009 sportmasseur en
aangesloten bij het Nederlands Genootschap
voor Sportmassage.
Drijfveer achter Moment to Relax is het laagdrempelig
maken van massage en mensen bewust te maken van
de essentie van tijd-nemen-voor-jezelf. Daarom is er
voor ieder wat wils:
Massage-aan-huis
Vooral in het winterseizoen is dit geweldig, legt Ger-
dine uit. Ideaal wanneer je geen zin hebt de deur uit
te gaan. Gerdine komt met massagetafel, olie, hand-
doeken en muziek aan huis.
Vrijgezellenfeest, vrienden-/vriendinnendag
Maak het plezier compleet met tafel- of stoelmassages
op de gewenste locatie. Ook in combinatie met andere
activiteiten.
t Cocon
Liever geen massage-aan-huis maar wl een massage?
Je bent van harte welkom bij t Cocon in de Walstraat.
Hier kun je in een warme ambiance tegen gunstige ta-
rieven van een professionele massage genieten.
Positieve effecten
De positieve effecten van massage worden onder-
schat. Ons lichaam is een duurzaam goed dat we elke
dag, soms tot het maximale, gebruiken. Daarom heb-
ben we van tijd tot tijd een onderhoudsbeurt nodig.
Niet alleen om spieren te ontlasten van opgehoopte
afvalstoffen; ook onze geest moet tot rust komen. Als
een korte vakantie, tussen de dagelijkse beslommerin-
gen door.
Een massage is iets dat je jezelf (of een ander) gunt!
Meer informatie over Moment to Relax
(tarieven/cadeaubonnen/werkwijze) vind je op
www.moment2rlx.nl
Een belangrijk deel van
de ondernemers steunt
n of meerdere goede
doelen. Dit varieert van
sponsoring van een lo-
kaal georganiseerd eve-
nement tot een jarenlang
partnerschap van een
nationaal of zelfs wereld-
wijd bekend doel.
Zo ook de Deventer ondernemer
Ed Linnemann van A.A. Living
Garden Design. Hij verbindt
zich om persoonlijke redenen
met de Stichting Energy4All.
Een Nederlandse stichting die
zich inzet voor kinderen met
een zeldzame energiestofwisse-
lingsziekte. Op zijn uitnodiging
was deze stichting onlangs te
gast bij businessclub BNI Aqui-
la in Deventer.
Stel je voor, je loopt nog geen 50
meter maar voor je gevoel heb je
een hele marathon gelopen. Zo
moe ben je. Dit gevoel hebben
zon 800 kinderen in Nederland
dagelijks. Zij hebben namelijk
heid. Ondanks alles is Rens een
vrolijk jongetje en proberen
we samen een zo normaal en
fijn mogelijk leven te hebben.
Naar aanleiding van zijn ver-
haal hebben diverse onderne-
mers van de businessclub BNI
Deventer steun toegezegd.
Ondernemers zetten zich in
Naast de gastpresentatie bij
businessclub BNI zijn er meer
goede voorbeelden van onder-
nemersinitiatieven. Zo zijn er
ook drie bakkers die tijdens
de Week van de Energy o.a.
speciaal energiebrood bak-
ten en hebben verkocht. Zij
haalden zo 13.000 euro op.
FC Groningen liet zelfs een
speciaal t-shirt maken voor
haar thuiswedstrijden. En Mi-
chelinster restaurant O Mundo
in Wageningen organiseerde
een benefietdiner. Opbrengst
14.000 euro. Stuk voor stuk
zijn dit mooie initiatieven
waarmee Energy4All nog beter
alle kinderen kan helpen. Op
de website www.energy4all.
nl staat meer informatie voor
ondernemers die graag meer
willen weten over het werk van
Energy4All.
Suzanne van Gaale,
tekst&communicatie
een zeldzame energiestofwis-
selingsziekte. Een ziekte waar je
nooit beter van wordt. Sterker
nog, de helft van de kinderen
sterft voor hun 10e jaar. Alles
behalve een leuk vooruitzicht.
De Stichting Energy4All zet
zich voor deze kinderen in.
Ambassadeur Jochem Myjer
De Stichting Energy4all wil dat
binnen een paar jaar energie-
stofwisselingsziekten algemeen
bekend zijn in Nederland en
dat er een medicijn komt om
deze ziekten zo snel mogelijk
te kunnen stoppen. Dat doet
zij met steun van vele ambas-
sadeurs waaronder Jochem
van Gelder en Jochem Myjer,
partnerstichtingen, bedrijven
en evenementen die door par-
ticulieren georga-
niseerd worden.
Steun van busi-
nessclub
Arno Heijenk is
n van die ambas-
sadeurs. Zijn zoon-
tje Rens van 6 jaar heeft een
stofwisselingsziekte. Onlangs
was hij te gast bij netwerk BNI
Aquila in Deventer. Op uitno-
diging van Ed Linnemann, ho-
venier en BNI-lid, heeft hij zijn
verhaal verteld. Ed: Arno is
een goede vriend van mij. Mijn
dochter is even oud als zijn
zoontje Rens. Het verschil tus-
sen die twee kinderen is enorm.
Rens kan bijvoorbeeld niet lo-
pen en praten. Dat is enorm
confronterend. De ziekte is
zeldzaam en daardoor komt
men in veel gevallen er pas na
een paar jaar achter. Ook bij
Rens.
Arno: Toen Rens een jaar was,
merkten we dat Rens anders
was. Hij was vooral snel moe.
Volgens de dokter niets ern-
stigs. Tot het moment dat het
echt niet goed ging en Rens
met spoed opgenomen moest
worden in het ziekenhuis. Daar
constateerden ze dat Rens een
zeldzame stofwisselingsziekte
had. Een enorme klap, maar
we hebben nu wel duidelijk-
Doodmoe geboren
stop energiestofwisselingsziekten
Het ABC in de gezondheidszorg
De A is van arts, de B is van beter-worden, de C van chiropractor, de .., de T van tuina-therapeut: Ik luister naar mijn patint die
het alfabet opnoemt. Pas aan het einde van het alfabet komt hij bij mij: De Tuina-therapeut(spreek uit als twiena). Want daar kom je pas
als je alles al geprobeerd hebt
Niet geheel onlogisch. Een arts legt zich toe op geneeskunde en is geen makelaar van de zorg die alle ins en outs kent van de zorg-
markt.
Hoe kunnen wij Tuina-therapeuten en Acupuncturisten onszelf op de kaart zetten? Het allerbelangrijkste, mijns inziens, voor de
Tuina-therapeut en Acupuncturist is het behalen van resultaat. Wie wil er niet zo efficint en snel mogelijk van zijn klachten af komen?
De eed, ondanks dat ik die niet heb afgelegd, geldt ook voor mij. Ik heb dit vak gekozen omdat ik geloof in het helpen van de zieken,
gezondheid te bevorderen en lijden te verlichten.
Met de herfst zie ik in de praktijk een toename aan specifieke klachten zoals nekpijn door griep/of verkoudheid, slijmbeursontstekingen
of artritis en reumatische klachten.
Ik als Tuina-therapeute en Acupuncturiste weet als geen ander de voordelen van mijn behandelingen. Ze zijn natuurlijk. Er is geen
sprake van medicatie, waarbij soms vervelende symptomen de kop op kunnen steken. Gezondheid staat centraler dan de klacht. De
behandeling is afgestemd op de patint waarbij tijd en aandacht belangrijk is. Tuina-therapie en/of Acupunctuur zijn kortom een goed
alternatief voor tal van klachten.
Merel Somer

Traditioneel Chinese Geneeskunde

Praktijk voor Pijnbestrijding Bergschild 14, 7411 EM Deventer
www.praktijkvoorpijnbestrijding.nl info@praktijkvoorpijnbestrijding.nl
Merel Somer 024-3242337
Tuina-therapie | Acupunctuur | Moxa-therapie | Cuppen | Voeding- en Leefstijladvies
Mahegeslraal s /4s VA Devehler TeleIooh cs/c-6s49s
CI je hu kleih oI grool behl, ih lraihihgscehlruh Marlihi Arl
Dojo helpeh wij jou oh sleviger ih deze wereld le slaah.
Wij bereikeh dal hel bewegihgsoeIehihgeh waardoor je
zelIverlrouweh wordl verslerkl eh je bewuslzijh wordl
verdiepl. Je ervaarl je eigeh polehlieel eh je leerl oh dal le
behulleh. Hel ohldekkeh vah je eigeh krachl is eeh ervarihg
die je voor allijd heeheehl.
NIN-jutsu vaNaf 4 jaar
rOts-EN-WatErtraINING
NIN-jutsu vOOr kINdErEN
1-Op-1-traININGEN
kINdErCOaCHING
NIN-jutsu vOOr jONGErEN
NIN-jutsu GrOEpsLEssEN
taI-CHI rELEasE GrOEpsLEssEN
Het
ontdekken
van je eigen kracht
is een ervaring die
je voor altijd
meeneemt
www. mart i ni art doj o. nl
KENNISMAKEN?
MELD JE NU AAN
INTRODUCTIECURSUS
4 LESSEN
WWW.MARTINIARTDOJO.NL
Trends
0ver 0eventer oktober 2012
13.
Tevreden klanten, daar heb je thuis ook wat aan!
De vakantieperiode is al weer lang en breed voorbij. En wat heb ik ook al weer gedaan?
Oh ja: Werken.
Wegens de grote hoeveelheid aanvragen heb ik de eerste week van mijn vakantie vooral s och-
tends en s avonds gewerkt. Op gesprek bij nieuwe klanten, ontwerpen bespreken en offertes
doorspreken. s Avonds veelal offertes uitrekenen en ontwerpen maken.
De afgelopen maanden zijn er een groot aantal nieuwe producten opgenomen in mijn te leve-
ren assortiment. De vele enthousiaste klanten zorgen voor een enorme boost qua werkzaamhe-
den. Een grote hit is onder meer de kant-en-klaar haag. Direct een volwassen haag. Binnen n
dag privacy rond de nieuwe woning. Direct een strakke omlijning van de gerenoveerde tuin. Er
is een enorme keus in mogelijkheden. Voor iedere grondsoort is een oplossing. Echt een mooi
product.
De tweede week heb ik alleen s avonds gewerkt. Wanneer de kinderen op bed lagen. En de
derde week heb ik voor n week de pijp volledig aan Maarten gegeven. Vakantie!
Ik vond het wel grappig om te merken hoe mijn kinderen het beleeft hebben. Het hele jaar door
zit ik nagenoeg iedere ochtend bij het ontbijt aan tafel en iedere avond, bij het avondeten, zit ik
ook aan. En ik blijf bijna altijd bij hen totdat ze naar bed gaan.
Maar toch beleefden Sarah en Stanley de vakantie als iets hl bijzonders. Blije vragen als gaat
papa dan ook mee? wanneer we vertelden dat we naar de Beekse Bergen of de Apenheul zou-
den gaan geven veel inzicht.
Gelukkig word ik wel, zij het nog maar
sinds kort, door mijn kinderen als een
volwaardig lid van het gezin behan-
deld: IK MAG VERHAALTJES VOORLE-
ZEN VOOR HET SLAPEN GAAN!
Eerder was deze exclusieve eer voor
mijn vriendin gereserveerd. Maar
sinds ik in de vakantie Sarahs prinses-
senkamer heb afgemaakt, compleet
met toeters en bellen, heb ik flink
punten gescoord. En dat brengt blijk-
baar privileges met zich mee.
Toen Sarah nog maar een jaar of drie
was, mocht ik wel even komen kijken
bij het voorlezen, maar niet te lang.
En ik mocht vooral niets zeggen.
Bij Stanley ligt dat nu anders. Wan-
neer ik Stanley iets vraag, geeft Sarah
antwoord. Gelukkig wel heel vaak
het goede antwoord. En dat heeft
als gevolg dat Stanley ervan over-
tuigd is dat alles wat Sarah doet en
verteld goed is en dus ook vooral na-
gedaan en nageleefd moet worden.
Hij houdt haar constant in de gaten. Dat geldt voor: bordje leeg eten, luisteren, opruimen maar
gelukkig voor mij ook voor verhaaltjes laten voorlezen door papa.
Mond op mond reclame werkt!
Ed Linnemann
De Haas
VERLICHTING
Lange Bisschopstraat 28 | 7411 KL Deventer | Telefoon: 0570-615121
A.A. Living Garden Design
Toutenburg 407
7423XD Deventer
Telefoon: 0570-651655
Mobiel: 06-51892379
E-mail: info@aalivinggarden.nl
www.aalivinggardendesign.nl
BOXBERGERWEG
14.
0ver 0eventer oktober 2012
Over Deventer oktober 2012
Winkelcentrum Boxbergerweg
Bakker Wessels
Al meer dan 120 jaar
ambachtelijk gebakken brood
BAKKER WESSELS
Winkelcentrum Boxbergerweg /
hoek Spoorstraat Deventer
tel: 0570-613258
Bent u in de stad?
Dan raden wij u aan voor een heerlijk broodje
naar Bakker Wessels te gaan!
De Poort van Kleef
Slijterij & wijnhandel
DE POORT VAN KLEEF
Boxbergerweg 15 Deventer
Rielerweg 37 Deventer
tel:0570-624263
www.depoortvankleef.nl miranda@depoortvankleef.nl
Deventer Koeklikeur
Flesje 9.99
Krat Heineken
24 flesjes 9.99
Henk Post
nieuw en
gebruikt witgoed
witgoed reparaties
witgoed onderdelen
waterpompen
HENK POST
Boxbergerweg 19
7412 BB Deventer
tel: 0570-641234
fax: 0570-601444
henkpostwaterpompen@planet.nl
www.henkpostwaterpompen.nl
OMDAT VOETEN OOK GEVOEL HEBBEN
Be Unique
SCHOENEN ZOALS
NIEMAND ZE HEEFT

KIES EEN MODEL
EN BEPAAL ZELF DE KLEUREN
Schaap opticiens
SCHAAP OPTICIENS
Boxbergerweg 78
7412 BE Deventer
0570-616977
info@schaapopticiens.nl
exclusief
Theo dealer
Voor Deventer
Bij Bakker Wessels is er altijd wel een mooie
aanbieding voor iedereen!
Nieuwschierig geworden??
Kom dan de bakkerij eens binnen lopen.

FROM CHILEWITH LOVE
6,50 per fes
6 halen = 5 betalen!
Re|zen & 8pe|en
0ver 0eventer oktober 2012
15.
Meer info:
Smedenstraat 36, 7411 RD Deventer, tel. 0570-619498
deventer@globe.nl, www.globe.nl/winkel/
overijssel/deventer/smedenstraat.aspx
Facebook:www.facebook.com/globedeventer
Spel van de maand
Waanzinnig veel
mogelijkheden
LaQ (spreek uit als La Kjoe) is educatief con-
structiespeelgoed van hoogwaardige kwali-
teit. Bij Ko-
ning Willem
is LaQ spel
van de maand
oktober. Wij
vinden het
namelijk te
gek om mee
te prutsen.
Kijk maar
eens in onze
etalage welke
fantastische
bouwwerken
je kunt ma-
ken met dit
kunststof kliksysteem uit Japan. Een draaimo-
len, dinosauri-
ers, exotische
landschap-
pen, verschil-
lende dieren,
voertuigen.
Eigenlijk alles
wat je maar
kunt beden-
ken. LaQ be-
staat uit 7
verschillende
stukjes in alle
kleuren van
de regen-
boog. Hoe
meer stukjes,
hoe groter de
bouwwerken.
Combineer en construeer. Er zijn waanzinnig
veel mogelijkheden.
In de maand oktober krijg je een leuke op-
bergzak bij besteding van minimaal 15 euro
aan LaQ-spullen. Kijk voor uitleg en bouwte-
keningen op www.arata-trading.nl.
de winkel vol dikke pret

kleine overstraat 24-26 deventer


0570-614181
info@koning-willem.com
www.spellenfabriek.com
www.facebook.com/koningwillempret
www.twitter.com/koningwillem
Ontdek ... Cruisen
Cruisevakanties win-
nen sterk aan popula-
riteit. Een prettige bij-
komstigheid hiervan is
dat er ook steeds meer
afvaarten met vertrek
vanuit Nederland wor-
den aangeboden.
Het unieke van een cruise van-
uit Amsterdam, Rotterdam of
IJmuiden is allereerst natuur-
lijk het feit dat u als het ware
vanuit uw achtertuin ver-
trekt. Een lange (vlieg)reis naar
de vertrekhaven is niet nodig
en in veel gevallen eindigt uw
cruise ook nog eens in Neder-
land. Uiterst comfortabel dus.
Een complete vakantie
Is het niet heerlijk om tijdens
uw vakantie reeds vooraf gro-
tendeels te weten waar u aan
In week 44 zullen wij als Globe Reisburo een informatieavond
organiseren over dit speciale thema in de regio stedendriehoek.
Voor meer informatie en inschrijvingen kunt u contact met ons
opnemen:
10 Redenen om te cruisen
1. Waar voor uw geld
2. Slapend reizen
3. Een nieuwe ervaring
4. Mix aan wereldwijde bestemmingen
5. Luxe en comfortabel
6. Service en aandacht
7. Culinair verzorgd
8. Veel faciliteiten
9. Geschikt voor jong en oud
10. Uiterst afwisselend
toe bent qua uitgaven? Er is na-
melijk al heel veel bij uw reis-
som inbegrepen. Uitgebreide
maaltijden, veelal 24-uurs
roomservice, volop faciliteiten
zoals zwembaden, fitness, thea-
tershows, muziekaal entertain-
ment en volop georganiseerde
activiteiten gedurende de dag
en s avonds. Een uitermate
complete vakantie en absolute
value for money dus.
Comfortabel en gevarieerd
Met alle faciliteiten binnen
handbereik, een uitstekende
culinaire verzorging en het
bezoeken van verschillende
bestemmingen terwijl u gro-
tendeels s nachts vaart, is een
cruisevakantie uiterst comfor-
tabel. Het bezoeken van uit-
eenlopende landen en havens
en het veelzijdige activiteiten-
programma aan boord, maakt
een cruise tevens uiterst geva-
rieerd.
VVV Tip oktober 2012
Op zoek naar een leuk en
spannend uitje met fami-
lie of vrienden in Overijs-
sel? Ontdek en bezoek de
meest bijzondere plek-
ken in Overijssel met de
autoroutekaart Langs
Spirituele en Magische
plaatsen in Overijssel en
de overzichtskaart Gek-
ke Plekken in Overijssel.
Langs Spirituele en Magische
plaatsen in Overijssel
Een kaart met drie autoroutes
langs plaatsen met een ma-
gische aantrekkingskracht,
zoals energie- of leycentra of
bedevaartplaatsen. Bij de kaart
wordt een wichelroede gele-
verd om de routes optimaal te
beleven.
Gekke plekken in Overijssel
Een overzichtskaart met 33 cu-
rieuze plaatsen in de provincie.
Een fascinerende zwerftocht
langs onbekende plaatsen en
curieuze bezienswaardighe-
den, die de aandacht meer dan
waard zijn. Burchten, bomen,
labyrinten en kerkhoven, over-
al schuilt een verhaal achter dat
te lezen is op de kaart.
Spirituele, magische & gekke
plekken in Overijssel
VVV Deventer
Brink 56 (De Waag)
www.vvvdeventer.nl
vvvdeventer@deventermusea.nl
tel.: 0570-710120
Over de Pleinen
aanbieding:
Koop in de maand oktober
de autoroutekaart Langs Spi-
rituele en Magische plaatsen
in Overijssel samen met de
overzichtskaart Gekke plek-
ken in Overijssel bij de VVV
Deventer voor slechts 4,50
(normale prijs 6,-).
OVERSTRATEN & SPIJKERBOORSTEEEG
1.
0ver 0eventer oktober 2012
In de Overstraten & Spijkerboorsteeg
Over Deventer oktober 2012
LALES
Spijkerboorsteeg 3 7411 JE Deventer
06 466 060 81 info@lales.nl www.lales.nl
Laat zien dat je jezelf durft te zijn
met Lales Mode.
Kom nu de wintercollectie bewonderen
en geniet van onze gastvrijheid!
Lales
Een ontmoeting tussen oosterse en westerse mode!
Caf de Alm
Ht voetbalcaf van Deventer
CAF DE
ALM
Kleine Overstraat 87
Uitgaan in Deventer doe je bij Caf de Alm
De Vergulde Koffieboon
Koffie Thee Kado
DE VERGULDE KOFFIEBOON
Grote Overstraat 63 7411 JB Deventer Tel: 0570-862400
deverguldekoffieboon@ziggo.nl
14 soorten koffiebonen,
25 soorten losse thee,
Koffiemachines ,
Bonbons en cadeau
artikelen voor bijvoorbeeld
verjaardagen, vaderdag en
moederdag,
snoep, fudge en heerlijke
Italiaanse nougat.
Grote Overstraat 44
7411 JD Deventer
Telefoon: 0570 - 612 705
Damesmode en Bijoux

Deventer. Eibergen & Winterswijk
Fusion Home
is lekker anders
Kleine Overstraat 5 Deventer www.fusionhome.nl
Fusion Home is een nieuwe, eigenwijze woonwinkel in hartje Deventer en
tevens een webshop www.fusionhome.nl. Eigenaren Ineke en Julia zijn op
1 september met deze nieuwe winkel gestart. Wat is er zo lekker anders
aan Fusion Home? Fusion Home is een mix van oud en nieuw, van kunst
en vintage. Fusion Home verkoopt woonaccessoires van hedendaagse
merken als Klevering en Pols Potten. Maar ook het kunstzinnige Ibride uit
Frankrijk, het hippe Bloomingville uit Denemarken en de vogelkussens van
Myrthe zitten in de Fusion Home collectie. En dan zijn er barokke Louis
Quinze tafeltjes, zijn er Royal Albert vintage kop en schotels en tal van
unieke objecten en curiosa. Fusion Home spreekt een breed publiek aan:
van jong tot oudmaar doet dat
wel een tikkeltje excentriek en met
een vleugje humor. Nieuw van de
beurs in Parijs: binnenkort zijn de
grappige hondenlampen van
Abigail Ahern bij Fusion Home te
koop. Let op de webshop, kom
naar de winkel.

Centres d'intérêt liés