Vous êtes sur la page 1sur 4

Alternativa Galega de Esquerda (Esquerda Unida ANOVA )

ACORDO PROGRAMTICO

I.-

LIMIAR

Diante da situacin de emerxencia que vivimos, afirmamos que outra poltica necesaria e posible. Consideramos que estamos diante a fin dun ciclo histrico tanto a nivel mundial como europeo tras catro dcadas de imposicin de polticas econmicas contrarias s maiora sociais, que desmantelaron o modelo do estado do benestar e provocaron a maior crise econmica, social e poltica do capitalismo. Esta fin de ciclo manifestase tamn no Estado Espaol no esgotamento do modelo poltico denominado da Transicin, na gravidade da crise econmica, no descrdito da forma monrquica, e aos intereses oligrquicos que o Estado ampara nos eidos da poltica, a economa, a xustiza, etc. O Estado das Autonomas resulta manifestamente incapaz de acoller a realidade plurinacional para a que cada vez mis constite unha pexa aferrolladora e o bipartidismo do rxime hai tempo que deixou de responder ao mandato da cidadana que a cada volta mis consciente desa realidade. Dende o pensamento dunha esquerda plural e inclusiva e dende a reivindicacin da nacin dos galegos e galegas como suxeito nico da soberana nacional, compre formular modelos alternativos que superen tanto o actual sistema econmico como o modelo de organizacin xurdico-poltica do estado na dobre vertente de recoecer a realidade plurinacional e a soberana das nacins, e acoller e garantir unha democracia real e participativa. As forzas polticas que decidimos coligrmonos para as eleccins ao Parlamento Galego do 21-O, coincidimos na necesidade de recuperar a dignidade dunha accin poltica baseada na radicalidade democrtica; nos principios republicanos de igualdade, liberdade, fraternidade e laicidade; na conciencia sobre os lmites ecolxicos do planeta; na loita contra calquera caste de discriminacin; na permanente fiscalizacin por parte da cidadana dos elixidos e elixidas e en que a orientacin das polticas, en todos os mbitos, deber sempre estar presidida pola defensa do benestar das maioras sociais e a defensa das minoras oprimidas, en definitiva, na procura do ben comn. Entendemos que nesta conxuntura debemos unir todas as forzas posbeis para facer fronte conxunto, s polticas que lastran e condicionan calquera posibilidade dun futuro mellor. Apartar ao PP dos gobernos un mnimo imprescindbel para abrir posibilidades cara unha ruptura democrtica que consideramos imprescindbel. Dentro das nosas diferenzas froito da lextima pluralidade coincidimos en que: Na Galiza, a conquista da soberana poltica da nosa nacin segue a ser un obxectivo estratxico que debe incorporar novas dimensins da soberana como a soberana alimentar, a soberana enerxtica, a soberana cultural e o exercicio real da soberana popular. O proceso de construcin nacional en base a un modelo de accin horizontal e colectivo cara un modelo social ao servizo dos intereses populares, a nosa achega loita por un cambio mundial de sistema; a concrecin da expresin pensar globalmente, actuar localmente. Galiza o noso marco de accin porque cremos na

Alternativa Galega de Esquerda (Esquerda Unida ANOVA )

capacidade e necesidade de autoorganizacin poltica, ao tempo que acreditamos na cooperacin entre os pobos e entre as persoas do mundo. A loita a prol das maioras sociais agredidas polo sistema precisa de novas formas organizativas dentro da tradicin poltica e cultural dunha esquerda inclusiva na que tean cabida non s as clsicas culturas da esquerda senn tamn as lecturas realizadas luz do ecoloxismo, o feminismo, o anticonsumismo e o antiautoritarismo. Por iso, acreditamos na necesidade de contriburmos a establecer na sociedade, polticas baseadas nos parmetros fundamentais da participacin directa, o pluralismo, a defensa da Terra e o traballo, e a prol dos intereses das maioras sociais. Apostamos pola mudanza dos valores actualmente hexemnicos na sociedade, que estn na base do sistema actualmente en crise (egosmo, insolidariedade social, afn de lucro, competitividade extrema, explotacin...), promovendo outros alternativos de xustiza, equidade, solidariedade, fraternidade, benestar colectivo e defensa dos bens comns. imprescindbel recuperar para a poltica a tica no seu exercicio. Sen tica non hai democracia, e na esquerda, tica de esquerdas. A honradez e transparencia son esixencias inescusbeis para as persoas que resulten electas por esta coalicin, tanto a nivel persoal como sinaladamente no exercicio do poder delegado nas institucins. Esta a razn do Cdigo tico-Poltico que asumen todas a persoas das nosas candidaturas.

II.-

PROPOSTAS PROGRAMTICAS

Dende a conviccin de que o benestar da maiora social que nos diriximos require a plenitude dos dereitos individuais e colectivos como pobo, afirmamos que tamn dende as institucins, preciso pular pola liberdade, igualdade e fraternidade para a cidadana e polo exercicio da soberana plena para a nosa nacin. Liberacin nacional e social son indisocibeis nunha nacin sen estado.

Contra o espolio 1. Auditora da dbeda pblica que en boa medida ilextima, compromiso de non aportar fondos pblicos para viabilizar entidades bancarias, e esixir responsabilidades penais aos xestores destas entidades. 2. Reversin ao dominio pblico das concesin feitas ao sector privado en materia de infraestruturas, recursos, bens e servizos estratxicos que poidan ser interpretados como de interese pblico ou comn. 3. Regulacin pblica va taxacin dos mercados, intermediarios, fluxos financeiros e movementos de capitais, con especial rigor no tocante s operacins especulativas. 4. Control democrtico da poltica monetaria hoxe nas mans dos tcnicos do BCE. 5. Peche de parasos fiscais e rexeitamento de medidas de amnista fiscal. Rebelin cvica e poltica contra as medidas de organismos da plutocracia como os Institutos Financeiros Internacionais ( BCE, BM, FMI etc.).

Alternativa Galega de Esquerda (Esquerda Unida ANOVA )

6. Derrogacin da Lei de Augas de Galicia que abru a porta crecente mercantilizacin da auga.

Defensa do noso 7. Recoecemos o determinante papel da dispora galega, nos momentos mis negros da nosas historia, na defensa da nosa identidade como pobo, e por xustiza e equidade comprometmonos a garantir os seus dereitos cidadns en pe de igualdade coa cidadana residente no noso Pas. 8. Lei de Memoria Histrica para Galicia. Dignificacin das vtimas do franquismo. Xustiza e reparacin. 9. Defensa activa contra a desaparicin da identidade galega, contra o exterminio planificado da nosa lingua, o deterioro da nosa paisaxe, o abandono do noso patrimonio cultural e a deturpacin da nosa historia. 10. Defensa do mbito informativo galego con medios de comunicacin non sometidos aos poderes polticos e econmicos. 11. Soberana alimentaria e enerxtica. Sustentabilidade ecolxica e social. 12. Ordenacin territorial e urbanstica con criterios sociais e ecolxicos, buscando o reequilibrio territorial, recuperando as formas de poboamento tradicionais e humanizando os ncleos urbanos. 13. Eliminacin dos privilexios que en materia econmica goza a Igrexa Catlica ou calquera trato de favor a calquera outra que se poida dar no futuro.

Democracia, igualdade e dereitos sociais 14. Contribuiremos posta en marcha dun novo proceso constitunte que proclame a Repblica Galega. 15. Elaboracin dunha nova Lei Electoral xusta, que respecte os principios de pluralidade, proporcionalidade e representatividade. 16. Reivindicamos o establecemento e fortalecemento dun Marco Galego de Relacins Laborais que desenrole e potencie a Negociacin Colectiva, a solucin de conflictos, a Formacin Profesional, a contratacin e a participacin sindical nas empresas, garantindo: a estabilidade e seguridade no emprego, a reducin da xornada laboral, a cobertura do paro e das xubilacins, a participacin equitativa da forza de traballo no valor engadido e o incremento sustentbel da produtividade. 17. Derrogacin das sucesivas reformas laborais que vaian en deterioro dos dereitos laborais. Democratizacin da empresa regulando a participacin das persoas traballadoras na sa direccin e xestin. 18. Na defensa dun emprego estable e con dereitos anularemos as recentes normas e reformas galegas que atentan contra os dereitos das traballadoras e traballadores. 19. Implantacin dunha renda social bsica, de carcter universal, que garanta a subsistencia cun mnimo de dignidade. 20. Igualdade real de homes e mulleres no eido laboral, medidas para a erradicacin da violencia machista, respecto aos dereitos sexuais e reprodutivos. Igualdade real de mulleres e homes en todos os eidos

Alternativa Galega de Esquerda (Esquerda Unida ANOVA )

(laboral, econmico, social, ...) Establecemento efectivo de medidas de erradicacin da violencia machista e de xnero. Respecto aos dereitos sexuais e reprodutivos das persoas. 21. Defensa do dereito das mulleres a decidir sobre o seu propio corpo. Defensa do aborto libre, pblico e gratuto. Eliminacin da obxeccin de conciencia na sanidade pblica. 22. Polticas de igualdade efectivas para todos os colectivos sociais: lesbianas, gais, transexuais e bisexuais; infancia, mocidade e persoas maiores; persoas migrantes e colectivo cigano. 23. Defensa innegociable dos servizos sociais pblicos, universais, de calidade e gratutos, sinaladamente sanidade e ensino. 24. Combate contra a profesionalizacin da poltica institucional. Os nosos representantes institucionais han predicar co exemplo da sa conduta mediante o cumprimento do cdigo tico que acompaa este programa.

Solidariedade econmica e desenvolvemento 25. Constitucin dun sector financeiro pblico ao servizo da cidadana galega e apostar pola reversin das caixas de aforro sa natureza orixinal de entidades non capitalistas de economa social. 26. Reforma tributaria para restablecer unha fiscalidade progresiva, sinaladamente sobre os tramos elevados de ingresos e patrimonios privados, a prol dunha indispensbel poltica redistributiva de benestar social, encamiada a garantir as condicins materiais da liberdade. 27. Polticas de defensa do sector labrego, revitalizando as pequenas e medianas explotacins, garanta de prezos xustos, apostando pola recuperacin dos ecosistemas agrarios e a sustentabilidade econmica, impulsando a ordenacin do territorio e a fixacin de poboacin no medio rural. Polticas anlogas para o mundo marieiro e a beiramar. 28. Polticas de promocin e equidade econmica, fiscal e social para as formas de traballo autnomo e de pequenas empresas, con fincap nas formas cooperativas e de economa social. 29. Ordenacin do sector comercial a prol da revitalizacin racionalizada do pequeno e mediano comercio fronte ao grande capital comercial, impulsando a necesaria reforma do marco normativo do sector. 30. Desenvolver estratexias produtivas, socialmente sustentbeis, que corrixan as deficiencias estruturais dos sectores estratxicos galegos. I+D+I ao servizo da sociedade e orientado primordialmente ao sector civil.

Hai que paralos

Galiza, setembro de 2012.