Vous êtes sur la page 1sur 2

(skala 1:25)

CKM MAXIM wz.1910


By to jeden z najbardziej rozpowszechnionych systemw cikich karabinw maszynowych. W armii rosyjskiej Maxima wprowadzono do uzbrojenia ju w 1905 roku. Od roku 1943 by take na wyposaeniu Ludowego Wojska Polskiego. Zastpiony dopiero po drugiej wojnie wiatowej ckm-em SG w z . 4 3 . DANE TECHNICZNE Kaliber:.......................................7,62 mm Ciar z podstaw i tarcz:.............65 kg Ciar karabinu:..............................18 kg Dugo (na podstawie):............1375 mm Wysoko (na podstawie):..........675 mm Szybkostrzelno teor.:.........600strz./min Szybkostrzelno prakt.:.......300strz./min Chodzenie:....................................wodne Zasilanie: tamowe, tama na 250 naboi Uwagi oglne Ark.1 naley wydrukowa na papierze o g r a m a t u r z e o k . 8 0 g / m Ark.2 naley wydrukowa na kartonie o gramaturze ok.170 - 180g Na arkuszach rozmieszczono elementy z ktrych mona sklei 2 kompletne CKM-y , kilka skrzynek amunicyjnych oraz dwie beczki. Elementy oznaczone plusem naley podklei brystolem, elementy oznaczone jedn gwiazdk naley podklei tektur o gruboci 0,5 mm a elementy oznaczone dwiema gwiazdkami podklejamy tektur o gruboci 1mm. Strzaki na (lub przy) niektrych elementach oznaczaj kierunek zwijania.

Ark.1
OPIS BUDOWY

Podklejone czci m1a i m1b sklejamy ze sob niezadrukowanymi stronami i wiercimy otwory na drut S1. Nastpnie na szablonie S1 ciasno zwijamy cz.m3a. Na gotowy detal nawlekamy sklejone wczeniej czci m1L i m1P. W tylnej czci pomidzy elementy m1 wklejamy ciasno z w i n i t r o z p r k m 2 . Na wystajce kocwki S1 nawijamy cz.m3b. Koa wykonujemy ze sklejonych ze sob czci m4. Gotowe koa nawlekamy na drut i zabezpieczamy przed spadniciem krkami m5a oraz m5b. Czci m6 ciasno zwijamy na kocwkach drutu S2. Tyln cz drutu S2 oklejamy odpowiednio wyprofilowan cz.m7 i cao doklejamy do czci m1. Cz. m8 sklejamy z cz.m9 i gotowe doklejamy do wzka.Cz.m10a oklejamy cz.m10b. Sklejona cz.m10b powinna wystawa z gry. (tak eby mona byo wklei cz.m11a) Cz.m11b doklejamy na styk od gry do czci m11a, cao wklejamy do cz.m10. Pomidzy obie czci m12a w ich przedniej czci wklejamy poprzeczk m12b, a w tylnej, cz m12c. Z cz. m13a-c oraz drutu S3 sklejamy rub do podnoszenia karabinu. rub doklejamy w pniejszym czasie do mocowani m14f. Z cz. m14a-d sklejamy korpus ckm-u i gotowy uzupeniamy detalami m14e-i. Z cz.m15a i b wykonujemy tylce ktre doklejamy do cz m14b.Spust cz.m15c rwnie doklejamy do cz. m14b. Z cz.m16a-d wykonujemy celownik ktry od gry doklejamy do cz.m14a. Z cz.m17a-d wykonujemy chodnic wraz z luf. Luf cz.m17d zwijamy na drucie o rednicy 0,5mm. Gotow chodnic doklejamy do reszty karabinu. Do mocowania m14f doklejamy rub m13 i cao mocujemy na wzku wklejajc karabin pomidzy czci m12a. Tarcz m 18 po wygiciu doklejamy do cz. m11b w miejscu zaznaczonym czarnymi k r e s e c z k a m i . Z czci A1, A2 oraz drutw S4 sklejamy skrzynki amunicyjne.. yczymy miych chwil spdzonych przy budowie modelu!!!

m15a m14g m14h m14a m15c m15b

m14e

m18

m17c m17d

Szablony
S1\0,5mm S2\0,9-1mm S 3\0,5mm
m4
ci

S4 A1 S43 m7 m14f S 3 m16c m16d m15a m14g m15c m15b m14i m14h m14f m12c m13c S3 m13b m13a S4 A2 A1 m14d m14e m17c m17b m17d m14c m12a m12b m11bL m11a m10b m10a m7 m9 m8 m17c m17d m4 m17d m18 m18
zwija na drucie 0,5 mm

S4\0,3mm

m11bP m12c m1b m9 m10b m16b m16a m14a

m6

m2

m3a

m3b

ci

m6

m2

m3a

m3b

m13c m7 m17d m13b m15b

m13c m7
zwija na drucie 0,5 mm

m13b

m15b

m17d

MAXIM 1

MAXIM 2

m12a

m14f

m16 m14a m14i m15a m17b m15b m10 m3a m7

m18

m16

A2

S4

m3a m11 m9

m1L S 3 b2 b6+7 b1 m15c

b4 b5 b6 b7 b5

S2 m1aL m6 m2 m4 m5a m5b m3a m1bP m3b S1 m17c m4 m11a m14i m14a m7 S2 m15a b2+3

b5

b2+

b6

b7

b2+

b4 b3

b1 m14a m14c* m1aL* m14b* m14d* 17a m1bL* m14e** m5a+ m4* m14f m5b m10b m10a* m10a m14h m9 m15a m11a m8 m11a+
m11bP
m11bL
14d

m4*

m14d*
17a

m14e** m14f m14i*

m14g

m10b m10a* m10a m9 m11a m8 m11a+


m11bP
m11bL

m12a

m12b m12c m13a+ m16a

m15c m16b m16c m17c m16d


14d

m17a* m17b*

m18

MAXIM 1
Przd

Ark.2

14d

m1bP*

14i

m1aP*

m1aL* m14b* m1bL* m5a+ m4* m5b

m14a m14c*

m1aP* m1bP* m4*

m12b m12c m13a+ m14i*

m17c m17b* m17a*


14d

m15c m16c m15a m18

Przd

MAXIM 2
A2 A1*

Skrzynki amunicyjne

14i

m14g m14h

m12a

m16a

m16d m16b