Vous êtes sur la page 1sur 1

llN NIU

Generalitat de Catalunya Departament d'Enseny'ament lnstitut Els Tres Turons

AUTORITZAC] DELS PARES ALS ALUMNES QUE VULGUIN FER VAGA Cal retornar-la al director
Benvolguts pares i mares;

El proper dia l'alumnat d'aquest centre ha decidit unir-se.

els sindicats d'estudiants han convocat una jornada de vaga a la qual

'

Us informem, per, que el professorat del centre mantindr les classes i els exmens programats si aix ho considera necessari. Atentament, L'equip directiu.

En/Na parelmare/tutor/a de l'alumne del curs/grup Arenys de Mar, Signatura,

amb NIF

autoritzo l'esmentat alumne/a a fer vaga el proper dia

de

de2O12

-,