Vous êtes sur la page 1sur 2

MikroTik i blokowanie p2p (ipp2p)

1) Aby zablokowa programy p2p mamy m.in. do dyspozycji modu ipp2p. Musimy by wiadomi e nie wyapiemy wszystkiego ruchu p2p, jednak cz na pewno Nam si uda. Aby zablokowa ruch p2p logujemy si na MikroTika, a menu bocznego wybieramy IP Firewall,

2) Nastpnie dodajemy now pozycj, gdzie w zakadce General wybieramy: Chain: forward (acuch na ktrym bdziemy dziaa), P2P: all-p2p (wszystkie programy p2p),

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.

3) Dalej przechodzimy do zakadki Action i ustawiamy pole Action na DROP (czyli wycinanie ruchu).

4) Po zatwierdzeniu wszystkiego przyciskiem OK powinnimy na licie zobaczy Nasz nowo dodan pozycj. Aby przetestowa dziaanie uruchamiamy jaki program p2p. Po prawej stronie wpisuj powinnimy zobaczy ile ruchu zostao zablokowane.

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.