Vous êtes sur la page 1sur 9

ANEXA Nr.

1
la normele metodologice
Instituia ..............
PROGRAM
privind necesarul de numerar pentru efectuarea plilor
prin casieria proprie, la capitolul
.......... pentru luna ....... anul........
______
contul
- mii lei

Sumele n Sumele n
din care, pentru:

numerar
numerar

ridicate programate acheltuieli cheltuieli transferuricheltuieli


Ziua n luna
fi ridicate de personal materiale (titlul 38)de capital

curent
din cont (titlul 02)i servicii
(titlul 70)

(titlul 20)

0
1

TOTAL:

Ordonator de credite,
...........................

Contabil-ef,
...................
ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

Direcia trezorerie i contabilitate public ........./


Trezoreria operativ ...............
PROGRAM
pentru asigurarea alimentrii cu numerar de la Banca Naional a
Romniei a casieriei-tezaur a trezoreriei statului, pentru efectuarea
plilor n numerar ctre instituiile publice
pentru luna .............
- mii lei

Se asigur din:

Sumele n numerar de Soldul


Ziuaeliberat din casieriesoldul n casncasri alimentri de lala finele

la nceputul proprii Banca Naional zilei

zilei

a Romniei

0
1

Trezorier ef/ef administraie adjunct


.........................

ef serviciu
contabilitate,
..............

ANEXA Nr. 3
la normele metodologice
CONTRACT-CADRU
DE PLASAMENT COLATERALIZAT
Nr. .......... din ....../....../......
n temeiul Ordonanei de Urgen nr. 146/2002, aprobat cu modificri prin Legea nr.
201/2003,
ntre,
Ministerul Finanelor Publice, cu sediul n Bucureti, str. Apolodor nr. 17, sectorul
5, reprezentat prin ..............., n calitate de ..................,
i
. ........ (Banca) ........., cu sediul n ............., str. ...............
nr. ...., nregistrat la Registrul comerului cu nr. .............., cod fiscal
nr. .........., reprezentat prin ............ n calitate de ..................
i ................... n calitate de .....................
a intervenit prezentul contract:
1. Ministerul Finanelor Publice plaseaz la ........ (Banca) ............... depozite
colateralizate, la valoarea acceptat la licitaiile organizate, nscris n notificrile
tranzaciilor, notificri care constituie accesorii ale prezentului contract-cadru de
credit colateralizat.
Rata dobnzii depozitelor colateralizate acordate ...... (Banca) ........... este
determinat n cadrul licitaiilor, potrivit metodei de alocare stabilit n anunul
licitaiei sau este stabilit prin negocieri bilaterale.
Perioada pentru care se plaseaz depozitele colateralizate este prevzut n anunul
licitaiei i este menionat n notificarea tranzaciei sau este stabilit prin
negocieri bilaterale.
2. ...... (Banca) ........ se oblig s garanteze plasamentele colateralizate cu
titluri de stat menionate n contractul de gaj ncheiat pentru fiecare tranzacie.
3. Garania trebuie s acopere n proporie de 100% creditele acordate i dobnzile
aferente.
4. n cazul n care ...... (Banca) ........... nu achit integral la scaden
plasamentele acordate i/sau nu pltete integral dobnzile aferente, Ministerul
Finanelor Publice va proceda la executarea garaniilor corespunztor valorii
nerambursate.
5. Prezentul contract s-a ncheiat n dou exemplare, cte unul pentru fiecare parte
contractant i intr n vigoare la data semnrii.
Ministerul Finanelor Publice
Semnturi autorizate i tampila

BANCA
Semnturi autorizate i tampila

ANEXA Nr. 4
la normele metodologice
CONTRACT DE GAJ PENTRU PLASAMENT COLATERALIZAT
Nr. ..... din ....../....../........
n temeiul Ordonanei de Urgen nr. 146/2002, aprobat cu modificri prin Legea nr.
201/2003,
ntre,
Ministerul Finanelor Publice, cu sediul n Bucureti, str. Apolodor nr. 17, sectorul
5, reprezentat prin .............., n calitate de ...................,
i
. ..... (Banca) ......... cu sediul n ...................., str. ............
nr. ....., nregistrat la Registrul comerului cu nr. ............., cod fiscal
nr. .........., reprezentat prin ................. n calitate de .............
i ................... n calitate de ..................
a intervenit prezentul contract:
1. ...... (Banca) ............... se oblig s predea Ministerului Finanelor Publice
titlurile de stat, consemnate n notificarea nr. .... din data de ....., care face parte
integrant din prezentul contract de gaj, pentru garantarea plasamentului colateralizat
n sum de .............. acordat la data de .......
. ...... (Banca) ............. declar, pe proprie rspundere, c titlurile de stat ce
fac obiectul garaniei, potrivit prezentului contract de gaj, sunt n proprietatea sa i
nu sunt gajate sau sechestrate.
2. Ministerul Finanelor Publice preia cu titlu de garanie titlurile de stat
menionate de .......... (Banca) ........... n notificarea nr. ....... din data
de ..................
3. n cazul n care ...... (Banca) ...... nu ramburseaz integral la scaden
plasamentul colateralizat acordat i nu pltete integral dobnda aferent, Ministerul
Finanelor Publice va proceda la executarea garaniei, corespunztor valorii
nerambursate.
4. Prezentul contract de gaj intr n vigoare la data efecturii plasamentului de
ctre Ministerul Finanelor Publice i i nceteaz valabilitatea n momentul
rambursrii integrale a plasamentului colateralizat i a dobnzii aferente.
5. Prezentul contract de gaj constituie accesoriu la contractul de plasament
nr. ................
6. Prezentul contract de gaj s-a ncheiat n dou exemplare, cte unul pentru fiecare
parte contractant i intr n vigoare la data semnrii.
Ministerul Finanelor Publice
Semnturi autorizate i tampila

BANCA
Semnturi autorizate i tampila

ANEXA Nr. 5
la normele metodologice
ANTET BANC
Nr. ...... Data .......
OFERTA DE PARTICIPARE LA LICITAIA DIN DATA DE ........... PENTRU
PLASAMENT COLATERALIZAT CU TITLURI DE STAT
Nr. de referin al licitaiei:
OPIUNI

Suma (lei):
Rata dobnzii (%):
Data acordrii:
Data scadenei:

Not: n cazul licitaiei la rata fix se va transmite o singur opiune


BANCA
Persoane autorizate:
Numele i prenumele
Funcia
Semnturi autorizate cf. art. 23
din Legea nr. 58/1998 Legea bancar
(L.S.)
ANEXA Nr. 6
la normele metodologice
(ANTET BANC)
NOTIFICARE
pentru garantarea cu titluri de stat, a plasamentului ................
din data de ......../....../.......
Banca ........................... consimte s gajeze n favoarea Ministerului
Finanelor Publice urmtoarele titluri de stat:
- lei
Nr. EmisiuneaSeria iNr. de Data
Numr
Valoare
ValoareaValoarea
crt.
numrul cont scadeneititlurinominal unitarnominal la zi

emisiunii(buc.)
total

0
1

2
3

6
7 = 5*6
8

X TOTAL
X
X

. ....... (Banca) ......... declar pe proprie rspundere, c titlurile de mai sus,


constituite drept garanie, sunt n proprietatea sa i nu sunt gajate sau sechestrate.
. ....... (Banca) ......... consimte la blocarea acestui portofoliu de titluri de stat
n contul de eviden deschis pe numele bncii.
BANCA
Persoane autorizate:
Numele i prenumele
Funcia
Semnturi autorizate i tampila
Data

ANEXA Nr. 7
la normele metodologice
CONTRACT-CADRU
PENTRU TRANZACII REPO/REVERSE REPO
Nr. ........ din ...../....../.......
n temeiul Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 146/2002, aprobat cu modificri
prin Legea nr. 201/2003,
ntre,
Ministerul Finanelor Publice, cu sediul n Bucureti, str. Apolodor nr. 17, sectorul
5, reprezentat prin ....................., n calitate de ............,
i
. .... (Banca) ........., cu sediul n .................., str. ..............
nr. ......, nregistrat la Registrul comerului cu nr. ............, cod fiscal
nr. ......., reprezentat prin ............ n calitate de .....................
i ................... n calitate de .........................
a intervenit prezentul contract:
1. Ministerul Finanelor Publice efectueaz tranzacii repo/reverse repo
cu ........... (Banca) ..............., n condiiile stabilite prin licitaiile
organizate de Ministerul Finanelor Publice prin Banca Naional a Romniei sau pe baze
bilaterale cu privire la:
- Elementele de identificare a titlurilor;
- Numr de titluri de stat tranzacionate;
- Valoarea unitar de vnzare a titlurilor de stat;
- Rata operaiunii repo/reverse repo;
- Valoarea unitar de rscumprare;
- Datele la care se efectueaz vnzrile i respectiv rscumprrile de titluri de
stat.
2. ............... (Banca) ................ se oblig s efectueze transferul
dreptului de proprietate asupra titlurilor de stat la data vnzrii (pentru
repo)/rscumprrii (pentru reverse repo), date stabilite n momentul ncheierii
tranzaciei.
3. n situaia n care, la data vnzrii/rscumprrii, ..... (Banca) ....... nu-i
ndeplinete obligaiile, Ministerul Finanelor Publice va executa garaniile, n
conformitate cu reglementrile n vigoare.
4. Prezentul contract-cadru s-a ncheiat n dou exemplare, cte unul pentru fiecare
parte contractant i intr n vigoare la data semnrii.
Ministerul Finanelor Publice
Semnturi autorizate i tampila

BANCA
Semnturi autorizate i tampila

ANEXA Nr. 8
la normele metodologice
ANTET BANC
Nr. ....... Data .........
OFERTA DE PARTICIPARE LA LICITAIA DIN DATA DE ............. PENTRU
CUMPRRI/VNZRI REVERSIBILE DE TITLURI DE STAT - REPO/REVERSE REPO
Nr. de referin al licitaiei:

Tipul titlurilor de stat:


Seria i numrul:
Data scadenei emisiunii/cuponului:
Nr. titluri (buc.):
Val. nominal unitar (lei):
Randament mediu de emisiune (%):
Val. unitar de vnzare - val. la zi (lei):
Data vnzrii:
Val. total de vnzare (lei):
Rata Repo/Reverse Repo (%):
Val. unitar de rscumprare (lei):
Data rscumprrii:
Val. total de rscumprare (lei):

OPIUNI

Not: n cazul licitaiei la rata fix se va transmite o singur opiune


BANCA
Persoane Autorizate:
Numele i Prenumele
Funcia
(L.S.)

ANEXA Nr. 9
la normele metodologice
Ministerul Finanelor Publice
Nr. ......./...../.../.......
Comunicare nr. ________ din ________
Ctre
Banca Naional a Romniei
n conformitate cu prevederile art. 8 pct. a din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 146/2002 privind formarea i utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului,
aprobat cu modificri prin Legea nr. 201/2003 i ale art. 3 din Convenia nr.
181202/4/16.05.2003, va rugm s dispunei preluarea sumei de ____________ (Eur/USD), cu
data valutei _________, din contul de depozit n valuta la vedere n EUR/USD nr.
_________, deschis la Banca Naional a Romniei-Central pe numele Ministerului
Finanelor Publice, pentru echilibrarea soldului contului curent general al trezoreriei
statului din data de __________.
Echivalentul n lei se vireaz n contul curent general al trezoreriei statului nr.
________________.
Menionm c a fost informat i Banca Naional a Romniei/TransFonD SA, de aceast
modalitate utilizat pentru acoperirea soldului debitor al contului curent general al
Trezoreriei statului.
Cu mulumiri pentru colaborare.
Director General
Semnturi autorizate i tampila
ANEXA Nr. 10
la normele metodologice
Ministerul Finanelor Publice

Banca
_____________________________
Nr. __________/_____/___/____

Nr. __________/_____/___/____

n baza prevederilor art. 8 pct. b din Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 146/2002
privind formarea i utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobat cu
modificri prin Legea nr. 201/16 mai 2003, pentru asigurarea n contul curent general al
trezoreriei statului a resurselor necesare efecturii plilor sectorului public, ntre
Ministerul Finanelor Publice i banca __________________ se ncheie prezenta
CONVENIE
I. Obiectul conveniei
1. Banca ________________ constituie un depozit n sum de _____ miliarde lei la
trezoreria statului, pe o perioad de _________, incepnd cu data de _______.
2. Nivelul ratei dobnzii este de ______________% pe an. Calculul dobnzii se
efectueaz n funcie de anul calendaristic de 360 zile.
II. Obligaiile prilor
Banca ____________________ va vira n contul curent general al trezoreriei statului
nr. ____________ deschis la Banca Naional a Romniei suma de ________ miliarde lei.
Ministerul Finanelor Publice va rambursa suma de ________ miliarde lei n cadrul
primelor operaiuni de plat n ziua de _________, iar dobnda se va calcula i vira n
aceeai zi.
III. Prezenta convenie s-a incheiat n 2 (dou) exemplare, cte unul pentru fiecare
din pri.
Ministerul Finanelor Publice
(semnturi autorizate)

Banca
(semnturi autorizate)

ANEXA Nr. 11A


la normele metodologice
Ministerul Finanelor Publice
Nr. __________/_____/___/____
De acord,
SECRETAR DE STAT
(SEMNTURI AUTORIZATE)
NOT DE LICHIDARE
Avnd n vedere c la data de _______________________, se mplinete scadena
depozitului de _______________ miliarde lei constituit de Banca _____________ la
Trezoreria statului n baza Conveniei nr. ______/___/__/___, propunem urmtoarele:
- rambursarea plasamentului respectiv n contul nr. ______________________ al Bncii
______________, deschis la Banca Naional a Romniei - Central;
- virarea sumei de _________ lei, reprezentnd dobnda aferent depozitului menionat
mai sus, n contul ____________________ al Bncii ___________________, deschis la Banca
Naional a Romniei - Central.
Anexm prezentei fia de calcul a dobnzii aferente depozitului atras.
n conformitate cu prevederile pct. ______ din Ordinul Ministrului Finanelor Publice
nr. ________ pentru aprobarea Normelor Metodologice privind cadrul general al
atribuiilor i exercitrii controlului financiar propriu, certificm operaiunea n
privina realitii, regularitii i legalitii.
Director General,
(semnturi autorizate)
ANEXA Nr. 11B
la normele metodologice
MINISTERUL FINANELOR PUBLICE
Unitatea de Management a Trezoreriei Statului
FIA DE LICHIDARE
A DOBNZII AFERENTE DEPOZITULUI ATRAS

Titular Numrul Durata


DobndaSuma plasatDobnda de pltit
plasamentConveniei- zile -Perioada (%) - lei
- lei

5
6=(5x2x4)/360

Total de
rambursat:
(col. 5 + col. 6)

0
lei

ANEXA Nr. 12
la normele metodologice
ANTET BANC
Nr. .......... Data ...../...../.....
LISTA CU SPECIMENELE DE SEMNTURI
ale persoanelor desemnate s angajeze ......... (banca) ............
n operaiunile efectuate cu Ministerul Finanelor Publice
. ........ (banca) ......... desemneaz pe fiecare din urmtoarele persoane ca avnd
semntura autorizat pentru a angaja ......... (banca) ............ n operaiunile
efectuate cu Ministerul Finanelor Publice i certific c specimenul de semntur din
dreptul fiecrui nume de persoan este original:
Nume i prenume titulari
........................
........................
Nume i prenume nlocuitori
...........................
...........................

Funcia
.......
.......
Funcia
.......
.......

Semntura
.........
.........
Semntura
.........
.........

BANCA
Persoane autorizate
Numele i prenumele
Funcia
ANEXA Nr. 13
la normele metodologice
(titular de depozit)
..........................

TREZORERIA ...................

n conformitate cu prevederile art. 10 alin. (4) din Ordonana de urgen a


Guvernului nr. 146/2002 privind formarea i utilizarea resurselor derulate prin
trezoreria statului, aprobat prin Legea nr. 201/2003, ntre Trezoreria
.................................... i ..................................... se
ncheie prezenta
CONVENIE
1. ................................................... constituie din contul
nr. .............................. un depozit n sum de .................... la
trezoreria statului, pe o perioada de ...... zile, ncepnd cu data de .........
2. Nivelul dobnzii este de ............. pe an.
Dobnda se calculeaz dup urmtoarea formula:
Sold cont depozit x Numr de zile (30 sau 90 zile) x % dobnda
D =
360
3. Trezoreria statului va rambursa suma de ........................ lei n
data de ........................., iar dobnda se va calcula i vira n aceeai
zi.
4. n cazul n care titularul solicit preluarea de sume din depozit nainte
de termenul convenit se va acorda dobnda la disponibilitile la vedere
practicat de trezoreria statului.
5. Prezenta convenie s-a ncheiat n 2 (dou) exemplare, cte unul pentru
fiecare dintre pri.
DIRECTOR

DIRECTOR
(titular de depozit)