Vous êtes sur la page 1sur 40

dU qO

qbK bL WDA_

WDA_
qbK bL
w w w. i n d h . m a

U bL pKL W VU
tK dB

wU wJKL UD s nDI
U bL pKL W VUB
wdGL VFAK tuL b tK dB
2005 U 18 UF_ aU
]...[

UOd UUd ,UOKd UdA XO WdA WOLMK WOMu UL


.dLU uH w UL ,dU
q s ,uN q fdJ UMH vK UFOL cQ V oO bNF t ...
s UNMOJL ,nK UB dIH sd s WdL UN UH UA
WdFL UUU ,WbL WdA WOLM oOI ,bI WOUM c_
)....(bG uO dGL WOU_

dN
dN

qbK bL WDA_ ndF :

I uL 09

qbK bL WDA_ lUA uI WU dOUF :


WbNL WMU . 1 09
WLEM WO v UL . 2 09
dAL WOKU . 3 09
dAL WKLJ rNe sbOHL WUA . 4 09
quLK vB_ b . 5 09
WuI dO l UA . 6 10

II uL 09

UN WU dOUFL WuIL WDA_ UUD : III uL 10


dAL U UI qd : IV uL 12
WUF dOUFL V UN lUAL bb : 1 WKdL 12
WUB -uMI b W : 2 WKdL 14
WdA WOLMK WOLOK WMK q s dAL vK WUBL : 3 WKdL 14
bUF : 4 WKdL 14
dAL cOHM : 5 WKdL 15
rOOI l : 6 WKdL 15
qbK bL WDA_ lUAL WOUL WOd : V uL 15
dAL qU WLU . 1 15
WdA WOLMK WOMu UL WLU . 2 15
dGB dI UD WLU . 3 16
WdA WOLMK WOMu UL U w quL dU . 4 16
dAL U : VI uL 17
tOR pdA . 1 17
WdA WOLMK WOMu UL eN . 2 17
rNOR sOKbL wU . 3 17
lUAL WOKU UO rOOI l : VII uL 18
rOOI l . 1 18
dUI l . 2 18
rOOI l dR . 3 19
bF wUL U : VIII uL 21
o

22

WbI
WbI

U bL pKL W VUB uuL UD UNMLC w WOU WOJKL UNOu XF{


WOLMK dU UNM XKF Uu_ b w WdA WOLM UF WQ 2005 U 18 uO tK dB
WdA WOLMK WOMu ULK dOJ wMu u sOb d p ,dGL w WOUL WUB
."dLU uH " t Ud w
: WdA WOLMK WOMu UL WHK eOL
.WOUHA WdL ,WdJ ,WUAL ,WI : rO WL .bO WUJ bUF ,WdA ,UA ,dI : U WL ZUd ,dC ju w wUL UB WU ZUd ,WUAN WU ZUd : Zd WF .wI_ ZUd dI ju w dIH WU
.Ub ,jOD ,WOKUH :ZUM r v v_ bN :sOu sOUI o WdA WOLMK WOMu UL qLF b_ c oOI
sO c WOKL UUL Wb Ub eeF s p ,WOU_ UOM UbK uu
WLzL WDA_ oK vK qd dL b WuI vK uI ,WOU WUIL U .WMU gO d
.UNO uLM w WN WOuB l WIuL rNUFL
w jI fO qbK bL WDA_ UF d gOLN dIH s hOKI v pc bN UUIL
w UC sJ )Wd WUL 403 w 264( WdA WOLMK WOMu UL d s WbNL oUML
.d U oK WKOH WU WdA R bu YO WJKLL u q
:WOU UL d WbL WOLM u qbK bL WDA wUL wMI rb s WUG
bOB WbOKI WUMB WHU WHK U w ou qu U bb WDA WOLM
.bOKI d
.wMI rb suJ Zd d rOEM dOb dOO U w sbOHL b WuI
.lUAL c s sbOHL q WOAOFL dE sO u vK WLbL lUALK rOOI l
quL VK UHK suJ qbK bL lUAL UJ ndF bb w sLJ qOb c s bN
.lUAL c wKU wMI rb

qbK bL WDA_ ndF -I


.tFO dG uML qu )( Ub uL U vK eJd UA q qbK bL UAMU bBI
w )...a d U ,WUD ,Wb ,d pK( WOUL WO UOM lUA fJ vK
qbK bL WDA_ S ,dU UNOK b WMU q UNM bOH WOuL UJKL dF
uUI wUU lC u s UNKOb WDA_ c bL .lUAL uKU v_ WbU UNM bOH
UL c ju s dEM iG UNdL sLC Wd uJ s YO VKD dF
.)dC d ( tO

qbK bL WDA_ lUA uI WU dOUF -II


bL WDA_ lUA UC wGM WdA WOLMK WOMu ULK wUL wMI rb s UH
dUL qO w b w UL WdA WOLMK WOMu UL lUA w UN uLFL uI dOUFL qbK
)...lUAL VK ,dI ZUd ,dC ZUd(
:WOU dA UHO s b qbK bL WDA_ lUA qI wJ
: WbNL WMU -1
WOF{ w uAOF sc )( UB dIH s uUF sc U_ vK lHMU dAL uF wGM
.UcOHM dIL qbK bL WDA_ lUA s ,WuLK UHU rN `L qJA ,uB WUA
:WLEM WO v UL -2
UuL ,UOUF( sOUIL s WLEM WuL s ,WO s U dAL uJ wGM
WOLMK WOMu UL Zd WbNL WMU v UL rNO dH U Ud ,WUB `UB
UAM w Wd d vK du d ,Ub UNIK r UIU qGA XU u )UOFL ,WdA
.tIK leL
:U dAL WOKU -3
.U tOKU b sO W vK dAL bM V
:wUL G WKLJ rNe sbOHL WUA -4
:WOU dA du vK dAL u nu
WdIL WOUL WHKJ s %10 s qI WM bI dAL quL w WOKFH sbOHL WLU -1
.tKuL
uL dGB dI UOFL b UNML d od s wUL G WKLJ sbOHL e -2
q .dALK WOUL WHKJ s %20 b w WdA WOLMK WOMu UL tbI c rb l
qLL dI s rB UNS sbOHLK WLUL dIL %10 W uH WOB WOU WU{
.dGB dI UOFL s tKOB
:dAL quL vB_ b -5
r 250000 WOUL UNHK mK w qbK bL WDA_ lUA WdA WOLMK WOMu UL rb
e qL ,r 175000 bF dALK WOUL WHKJ s %70 W rb c qL , vB b
bd ,b vK dA qJ r 10000 nI w b dALK WOUL WHKJ s %10 W UNM
.dALU WU b W U wMI rb l nUB WODG
9

qbK bL WDA_

: WuI dO lUA -6
:wK ULO WuIL dO lUAL UL sJL
WOU dC oK w lUAL
UH_ qOGA bLF lUA
.WU UIL uQ ,WOuLF UIL u ,sOHuL d s WbI lUA
w wuL quL s wUL d qJA ,UH UNU_ o w qbK bL WDA_ lUA
.)...UA uUIL ,wUI( d WOuJ Zd U

:UN WU dOUFL WuIL WDA_ UUD / III


UNHOMB qF UL )w ,uU ,w( WUB UUDI lOL h WDA qbK bL WDA_ dF
.WKN XO WOKL
WOFOD UOUJ Wzd WDA_ vK dF w wUA wd hOA vK UL sOF c
WuN WOLOK WOKL UK vM v p WIDML UN de w WOuuJ WUB WOUI
.UNL UeeF WdA WOLMK
WOMu ULK sJL bF WUB UUD q WDA_ s WuLL UL wuL b sLC
.UHK UNO U XL w uI d dOUFL UI p UNLb WdA WOLMK
c w UN uLFL dUL sOuI w b w UL dA WU lUAL wu ,WN s sOF
UB UAM WOuB VO ,d WN s )...wMNL hOd ,d We h (U
.)...,WUL ,WUEM ,u dOUF( uQL
)w( bOB uUG wH UDI w qbK bL WDA WK >
wd UD

qbK bL WDA_

UD

)..q ,UF ( sb
eU
UM
UL
V_

wuL WOd

tUIA qF U

qM WOd

tUIA VOK lL
uK
uB
uK

WOuO UuML qu

dC W
tuH W
WOD dDFL UUM W
UM , uLJ ,dHe W

wUM U

10

u qu
WbOKI WMD
dC tuH
tuH nOH
tuH dC dOB

WOUM UuML qu

dJ d
d
ue uK ,U_
UB
qF
eK
dHe

WOKL WNJM UuML sOL

UuML ou qu lL

WuUG UuML sOL

gOu u nK WOd UD UA

hMI G

UL_ WOd u oK

bOB G

WOzUL Wd UML ou qu U
)..WObF UO ,VU ,UL(

bOKI bOB

)uU( WbOKI WUMB UD w qbK bL WDA WK

11

>

U
W
UM
uJ
WOM WbOKI WUM
UG U

WOB WOeM eON :WbOKI WUMB

bOKI UM
u wU ZO
b
wM pOdO/e
u WOU Wu WbOKI WUO
Wdd w

b WOU b

WUOB d
U_ bzUH Ub bUL

b Wb b

qbK bL WDA_

w UDI w qbK bL WDA WK


wd UD

>

UD


W ,qOL
U ,UdN ,hOd
WU XOL
rUD
WOUO u
)hM bO( W{U
U ,UuKF ,tOu
...wUI wUO wM jOAM

WbOKI Ub

WUO

WKIML U qOQ
WLEML dO WDA_ rOEM
Ub lK ou UC oK

r( sOOc U_ UILK Ub
)...suJ ,WOb WONOd WDA ,wb
Ub WDA_ XuH r

dI Ub

WOH UuMLU WU WDA_ r

ou ,WU W

W UF ,u W

d U

:dAL U UI qd / IV
,dAL bb :w WOU qd W WdA WOLMK WOMu UL U w eML lUAL lC
.rOOI l r U bUF ,WUBL ,WUB WOMI b W
UI WUF dOUFL V UN lUAL bb : v_ WKdL
WdA WOLMK WOMu ULU WbNL UO_ UUL u vK
wUA hOA US ,UUL UO_ jOAM dH Wub ,WdA WOLMK WOKL WMK uI
WUL jOAM od od s rEM wN p q_ .WUL wU WbNL WMU u vK
Ud UI rOOI WOKLF UNUO VU v wUA wd hOA vK UB , UAK UUL
.dOL WDA_ uB
u{ vK WdA WOLMK WOKL UL ZUd WUO vK WdA WOLMK WOKL WMK qLF UL
rbU vE q s tM Ub WdA WOLMK WOLOK WMK tLbI r s ,WKL Ud
.WdA WOLMK WOMu UL d s dC
oKF U c w WJL UU UNzUM l WM q WdA WOLMK WOKL UL sOO r

qbK bL WDA_

12

WOLMK WOMu ULU WOMFL UO_ UULK UFu 667 WMU lUAL bb WKdL UM d_
.WdA
WDA_ lUA b_ WKU ,tKOQ v vF UB UA vK du w UuLLK sJL UL
u jOAM d q s qLF ,WdA WOLMK WOMu UL r s UH w Vd ,qbK bL
UL q s UN r w lUAL Wz sL{ UNFUA qO q s p UO_ UULU
.WdA WOLMK WOKL
s WbIL qbK bL WDA_ lUA UdI WdA WOLMK WOMu ULK WOKL WMK vIK
dOUFL UNIUD b s bQK UuLL d
vK UUC du WLEM WO q s dAL l{u 2 ,dOIH UH dAL bN 1:uI
WKLJ c WOUL rNLU lb bF r vK UC_ R uJ 3 ,sOdC d Wd
U 4 ,dGB dI UOFL b s d od s WdA WOLMK WOMu UL r
WOLMK WOKL WMK S ,WFL dA c du .r 250000 mK dALK WOUL WHKJ
WOLMK WOLOK WMK UNLbI UN{dF WUB WOMI W b dAL wKU s VKD WdA
.WdA
rOU_ ULF u vK lUAL VK dD
uI WUF dOUFL dA vK ,l qJA ,qLF rOU_ ULF vK sOF lUAL VK dD U w
wUL UB WU dI rUFU dIH WUL WU dUL qz w b w UL lUAL
c U vK .qbK bL WDA_U WU dOUFL c lUAL VK dD dC juU
.rb UKD w UIU WdA WOLMK WOLOK WMK WFU qbK bL WDA_ WM uI dOUFL
s uMOF sOM bL WOu WHB uKGA d l v fL s qbK bL WDA_ WM uJ
WUB WOMI WOUL sUOL w WOMNL rNd vK UM WdA WOLMK WOLOK WMK d
.rNN WOUL WUB WOLM r w WUAL w rN c
: WOU UNL ,dGB dI WOFL s qL UNuC w rC V w ,WMK cN UM
WOKL sK UNUOu rbI UNUE b l WdIL lUAL uB WOMI dE WN UD .lUAL c u WdA WOLMK WOLOK
bUL suJU WBL UN bb w dGB dI UOFL lUAL wKU Wu .WOMI
.sOML sOuL lUAL wKU sO U j qON .WOU{ WOU u U vK bUL w_ tKJ w dAL dJ sO w )oKL dE ( wUL rb VK WUD Z V WKdL c
.WUB WOMI WbU nKL UM q
qLF U ,dGB dI UOFL bS WUF ,pc dC X ,lUAL wKU sJL
.wUL rb VK UL WF q s WOLOK WO rOU_ ULF u vK wUL
WU d qbK bL WDA_ oK oKF qz ,bOH WU qJ ,pc sOKUH U s l{u
WOLM WU sUC d_ WOUL WOLM q s UU r dJL bu lUALU
.d_ UUDI WOUL
UHKL bb dNA w sOd U WdA WOLMK WOLOK WMK WFU qbK bL WDA_ WM lL
.UHK ucL WUF dA vK duL
U WBBL uU UNUB s WuIL dO d_ WuIL lUAL Wz s r
.d WKO Q )rOK w ,WUL( WOMFL WUL q

13

qbK bL WDA_

WUB-uMI b W : WOU WKdL


l WId WUB -uMI b W U UI v_ WKdL U o dA qU q vK sOF
leL UAM w sbOHL d v dOA b UuKF Wb c sLC V .dAL d
u uL WeU b v dD V UL .)WUB WOMI( rNb WuI v WU tIK
.td b dAL WHK
,dGB dI UOFL ,WOuJ dO ULEMLU b W TON w WUF lUAL wKU sJL
,WUF rNMJL UL ,rOU_ u vK WUB RA r ,sOUB sOKUH ,Ub VUJ
c )...WOUL ,WOKL UUL ,WOMI RA ,WdI RA ( d_ U_ wU ,U vC
.sd sOKbL qbK bL WDA_ WM UCQ
UOFL Wz l{ vK wUL qLF U ULFK WUB RA U qLF ,U c w
.lUAL wKU rb rbI bF WKR UR U v WU{U dGB dI
lC .dIL eN_ d s hHK bI qL WO{ eML WUB WOMI b W dF
.quL UK qLF rOUB U dO qz U s WdA WOLMK WOMu UL
v b tNu c rOK WULFU wUL qLF r v bI nKL ozU b s UN bF
dAL WLz h ULO UN b bB WdA WOLMK WOLOK WMK WFU qbK bL WDA_ WM
.UI WUF dOUFLK tIUD b
WdA WOLMK WOLOK WMK q s dAL vK WUBL : WU WKdL
WU WOUDI dOUFLK WUF uI dOUFL VO t vMFL ,WKdL c w uI dAL dF
.WUB-uMI b W s p
uF ,nKLK UNB bF WdA WOLMK WOLOK WMK S qbK bL WDA_ WM UOu vK UM
q W vK WMK c qLF YO ,UG Wb hH s beLK tU tOK WUBL o UN
:WOU UODFL vK UL b vK dA
WUB WOUL WOMI WOKUI
.UNd c dALK WKU WuLL d b
.)U U ,dALK WdA uL rOEM ,WONML ( dAL U d
dAL s dU dO dU WIdD sbOHL suFL U_ b
dAL w sd UdA UH b
.WOUL WUL WO vK UH bu d
.dc WHU dOUFL vK UM lUAL jOIM UU lC WdA WOLMK WOLOK WMK sJL
.lUAL wKU WU WdA WOLMK WOLOK WMK d mK
.WuH Uu 15 w WKdL c b b
bUF : WFd WKdL
WOLOK WMK sO d_ WO WOUH d r YO .pc WU tKU mK ,dAL vK WUBL bF
WLUL( dALK WOUL WOd WOUH `{u ,dGB dI WOFL lUAL wKU WdA WOLMK
dAL w UdA Ue )dGB dI WLU ,WdA WOLMK WOMu UL r ,WOBA
.)oKL w WOUH uL dE ( .UL d cOHM dU
.WuH U 10 w WKdL c b

qbK bL WDA_

14

dAL cOHM : WU WKdL


d d p ,) UIHB s ( dAL w WIdL WDA_ cOHM Wb WKdL c qL
.WOUH w dDL ZUdK UI WHK_
.bUF bM b UNMJ ,lUAL U WKdL c b nK
rOOI l : WU WKdL
l UNeN od s WdA WOLMK WOMu UL nKJ YO ,dAL G WKdL UM d_ oKF
UOFL d s dN W q vK eML dUI vK UM , td tU tLOOI dAL
.dGB dI
.dAL WOL bL WKdL c b jd

qbK bL WDA_ lUAL WOUL WOd / V


vB b r 250.000 UNHK qB w dGB WuLM lUAL WdA WOLMK WOMu UL rb
:wU qJA vK WKBH
%10 lUAL wKU WOUL WLUL
%70 WdA WOLMK WOMu UL r

.dGB dI UOFL tKuL nKJ wU


WOKK WFO WuLM lUAL WMU , r 250.000 mK s ld WOzUM WHB sJL
UC WIu vK uB r WOKLF cN sJL ,WuOM WFO lUA )projets de filiere(
.ULU WdA WOLMK WOLOK WMK
:wU qJA vK WOUL UNOd u
.dAL WHK s q_ vK % 10 :dAL qU WLU
U qJ vK dAL WHK s vB b % 70 :WdA WOLMK WOMu UL WLU
.r 500.000 mK U
WuL r 50.000 b w dAL WHK s vB b % 20 :dGB dI UD WLU
.UuU
dAL qU WLU -1
s %10 WM p UNKuL w sbOHL WUAL WdA qbK bL WDA_ lUA WObB
.v b dAL WHK
WdA WOLMK WOMu UL WLU -2

175.000 U WOUL WHKJ s % 70 v WdA WOLMK WOMu UL WLU nI qB


,sJL ,WuOM WFO )projets de filiere( WOKK WFO WuLM lUAL iF uB U .r
r 500.000 v UNO WdA WOLMK WOMu UL WLU nI qB ,WOzUM WHB
.WdA WOLMK WOLOK WMK UC UL WIuL p ,dAL WHK s % 70 W U

v UN oKF U dALK WOU_ eON quL w WdA WOLMK WOMu UL WLU qL


r U h ULO WOMI bUL ,bI WuI suJ nUBL dALK d_ UuJL VU
... ou

15

qbK bL WDA_

dGB dI UD WLU-3
WuJ sO luL U UH qCH WdA WOLMK WOMu ULK UJd dGB dI UOFL dF
:WOU _ VFK UOFL pK sJL tuL c dGB dI UOFL WOMu WObH
.WOMI bUL bI WuI oKF ULO qbK bL WDA_ lUA wKU Wu
.lUAL quL w WLUL
.WdA WOLMK WOMu UL d s bIL rb dOb
WdA WOLMK WOMu UL U w quL dU-4
dI WOFL WdA WOLMK WOMu ULK wUL rb G dAL US dAL qU eK
.WO WOUH UOCIL UI dGB
:WOU dUMF WOUH sLC
.WOUL tHK tFu dAL n
.dAL qU UdA WLU
.dAL UuJ
.dALU U wJM U `
.WdA WOLMK WOMu ULU WU WLUL d Wd
)bzUH W ,sb b dB Wd ,G( dGB dI UOFL U quL d
.rOOI l dR
rOK WFU WOLOK WuN WMe b UOU UU `H dGB dIK WOFL q vK sOF
WdA WOLMK WOMu ULK wUL rb UI U c hBO ,dAL UNO eML WULF
.qbK bL WDA tuL
wJM U qOb >
U bUL dBU d tHB wu qUF s dI WdA WOLMK WOMu UL UF -
UOFL qUF wu ,dAL qU( d_ WO WOUHU Uub ,WdA WOLMK WOMu UL
.)dGB dI
WOLMK WOMu UL d s rbL dAL U b WU w ,gFML UNu w mUL -
.WdA
wJM U Uu >
dAL qU bzUH UL dB dGB dI WOFL uI -
.UNHUB WODG WOFL UN uI UUD -
ddI vK UM r dGB dI WOFL U WdA WOLMK WOMu UL r s bb WF q
WuN WOLOK WMK v ld ucL WOFL dAL qU d s lu ,dO_ c eM
d s WIU UFb bb WF v dAL WU `{u ddI c YO .WdA WOLMK
UI dAL qU d s UNG r b dGB dI WOFL U WdA WOLMK WOMu UL
.WO WOUH w u UOCILK
`UB ,ucL ddIU eF ,VUL v tu c dB d qUF bB ddI c U vK
.dGB dI WOFL U
WOMu UL wLUL WOKJ WOze UL d vK dGB dI WOFL qLF q
b uJ dO_ c vK V ,qbK bL UAM dA qU bzUH dGB dI WdA WOLMK
.WOBA tLUL oKFL teU wzUN qJA v
dI WdA WOLMK WOMu UL wLU s v_ WFb S ,UF b VKD dAL U
,dAL qU WOBA WLUL WB U l ,dALK WOUL WHKJ s %20 W qL dGB

qbK bL WDA_

16

.UNMUFL dGB dI WOFL qHJ w dALU UG_ bI WU UI UFb wU dB ULO


wMe ZUdK UI dAL qU bzUH dGB dI WOFL q s UFb d r V
.dALU UG_ bI WU Ud l WOUHU dDL
UL s rb %80 b w r dAL qU bzUH dGB dI WOFL q s dB WF q
.dGB dI s %20 WdA WOLMK WOMu
%10 W rB ,dAL qU WNuL WdA WOLMK WOMu UL r WB oKF WF q s
. r 10.000 ,UNKL w U ,dGB dI WOFL bzUH
dI WOFL UNbI w WuL bI WuI WOMI bUL nUB WODG WBB WB c
.dAL qU bzUH dGB
:wu vK w dD W v WdA WOLMK WOMu UL r WB WIKFL UFb rIM
d nUB WODG v_ WbU hB V wUL G c s %30 t mK _ dDA
.dALK wKL jD WUB-WOMI W
WuI nUB WODG hB V wUL G fH s %30 UC t bF wU dDA
.qbK bL WDA_ lUA wKU b
WM WuL nUB WODG wUL G s %40 WGU t hB dO_ YU dDA
.dAL D s v_
.qUF wu s qL UNd WM d s dAL eM WFU sOF
qBL UFb US dA qU q eK ,d_ WO WOUH Ub w U dB bF
r ,tU s XF{ w WOUL UFb G vK qLF r ,dGB dI WOFL d s UNOK
.UNOK uBML Ue UI dAL U w uLK bI oOI s sJL
s WuLL eON S d V _ WObBL bI dOb u V WOUH UG WU w
.UNOJK w vI WdA WOLMK WOMu UL d

dAL U / VI

tOR pdA -1
U s WuJ dAL dOO WM oK ,WLNL lUALU UOFLU d_ oKF sO ,WOUH lOu bF
.U
.rNdA cOHM s uR r )U U (UOUF dO
w WbL Ue d WO d ,dAL dO s vK dOO eN UK dN V
uM fL bL nUBLK Wdd ozUu vK UH ,UU dU ,W dUI l ( WOUH
sbOHL ,t WU ozUu ,dAL luL uu qON vK qLF UC UNOK V UL .)...q_ vK
WdA WOLMK WOMu UL UN u w UON WU WdA WOLMK WOMu UL eN_ ,tM
.p
UNOR WdA WOLMK WOMu UL eN -2
dIL UL dB WdA WOLMK WOMu UL d s UN uL UN uI WOUH lOu bF
,dALU WDdL U UOKL qJ rEML l WdA WOLMK WOMu UL UL{ l ,WOUH w
.rN UA bUL rbI UdA sbOHL Wu ,U V ,UN sJL UL
rNOR sOKbL wU -3
UA U v U w pK UuFB iF UcOHM bDB w lUAL iF WMU

17

qbK bL WDA_

:WU UHJ WUF VK dAL wKU sJL ,Wd{ WU


suJ dOQ fO qON b uI :dGB dI UOFL UNML{ s ,UOFL
c iF rKF l .U WOUL tOd dAL bb UOKL w UNOK bLF UL ,WUu
.d WJ sL{ uJ UOFL
....WN rOK u vK uOMNL uUB uKUH
ZOM WUIL UL UD w sODOA U s WuJL qbK bL WDA_ WM
....uFL
UON rb WdC WOMI bUL d rbI UbIL ,WOM UH rC :d WJ
Zd cOHM WuL QFL Wb `UB s C ,WdA WOLM U w sOKUH nK
.WdA WOLMK WOMu UL
WOKL WOLOK WuN UK q WKLL , edL `UBL :WOU `UBL
WOMI Wb v U w lUAL iF rb rbI WLN `UBL cN UM .WdA WOLMK
lUAL wKU Wu w c WUBL eN sL{ lUAL WFO V UA UN UL ,hOd
.ou UF wMI rb suJ u vK U WKd

lUAL WOKU UO rOOI l / VII

rOOI l -1
dAL qU sOJL v _ UIL w bN wN ,dL rz lU WdOb WHO l WOKL dF
b dAL ZzU u vK bI u u WOK dR ,WLEM WOU UuKF UODF s
. udL ZzUM qOB wF UO w ,u
WOKU UO q s p b dR o UuKFL UODFLK oML lL vK l WOKL eJd
dR v U WOUH sLC V .tO uHN b tu iF qbF o w dAL
.l
WOKUH ,uD u vK hIM v U b_ oOI WOUFH bb v bNO ,rOOI U
s UNOK qBL UODFL u{ vK dALK wKFH wUL bI WOF{ rOOI oKF d_U .WdL
.l o
WUI dAL dO dE rz l UL{ vK qbK bL WDA_ lUA l s WRL UK dN
Ue q UHO s ,dAL dO s s bQK wUL wMI uL vK tOK oH U l
.dAL qU d s
,qbK bL WDA_ lUA U qd nK ,vI ucL UK vK sOF ,U c w
UOI sOFL UNL s .p v dC X ULK qb bUL bN UdA l dL UB vK
:WKdL c UN
, qJA dUI dd lUAL l vK qLF
.dALU sOOMFL sOKUH lOL WMU l WOUA WIdD rOOI U
Wb dUI U vK p U l WOKLF UOI WdA WOLMK WOLOK WOKL UK v bNF
,wUL qLF U UUL UO_U jOAM d s rb lUAL uKU Udd uI w
uB dAL wKU Ud UE U sOF cQ dO_ c vK ,p d_ vC
.UG_ dO
dUI l -2
WOKL WMK sO WOUH w U WHK_ UIHB cOHM dU UL d d d s C
dUI l l WOHO dU bb s UC b ,lUAL wKU WdA WOLMK WOLOK WMK
vK UHU e s dOF ,wJM U ` )UG_ bI u dUI UL WOUHU oK( WU
.dALK dO sOOF r U WdL UOKL w UNOK q s nO_ WOUUL ozUu

qbK bL WDA_

18

sOO tKd nKL wUL cOHM sLC lUAL dO l q s dUIK bF UJ l{u


.b vK dA q quL oKF ULO )ULF b u{u( WdA WOLMK WOMu ULK wUuKFL UEM
:wU w dUI
V( UU WUN u ,lUAL dO u W dUI :lUAL wKU u vK
.)WOUH UOCI
:)WUL w jOAM d s( WdA WOLMK WOKL UK u vK
u dUI U ,wUL wFu bIU oKF ULO wKL uL vK lUAL bI WOF{ eOd
.) WdA WOLMK WOLOK WMK WOKL WMK sO WFuL WOUH UOCI V( UdO
:)wUL qLF r s( WdA WOLMK WOLOK UK u vK
wUuKFL UEM sOO ,WdA WOLMK WOKL WMK dUI vK UL wLOK uL vK eOd
WOUH UOCI V( lUAL bI u dUI U udL UL l vK wML
.)edL uL WdA WOLMK WOLOK WMK sO WFuL
lUAL bI u ddI :WdA WOLMK WOMu UL dOO WM u vK
WMK d s wUL l UEM dN sOO l )wUL qLF r d s eM( rOK qJ
WOLMK WOMu ULK wuB UK bUL dBU d UNHB( WdA WOLMK WOLOK
.)WdA
lUAL bI u dUI >
.WD WIdD dUI UJ UL UOUH `{u
v WdA WOLMK WOLOK WMK WOKL WMK v lUAL uKU UeM w dUI ld
.dGB dI UOFL
UUL UO_ jOAM d Ub WUF ,pc dC X ,lUAL wKU sJL
.lUAL bI u dUI U q s )WOMI `UB( d UH
UUL w WUALK lUAL wKU Ub WdA WOLMK WOLOK WOKL UK sJL
.WOU{ UJQ UIM d lUAL bI WOF{ b WBBL
dd ozUu UId )WOuL c qJ vK ( dAL U WUN u ddI lUAL uKU bI
.UIHM
rOOI l dR -3
WdA WOLMK WOMu ULK WOOd UNu U sOF c_ ,dRL Wz UO bM ,wGM
.uBI WUAN s UNMU wUF w dI d_ luL w WdA WOLM Zd
.qbK bL WDA_ lUA ZzU WU UOI dR s U rOOI l dR
s YO U UODF qJ vK p ,dAL nK suJ WKd D bM dRL c `O{u V
dRL uJ wGM UL .)uLM W( bI )UFu l WUILU uH ( uH sO dHL
q s ( lUALK wKdL bI W UO v bF q ,jI eM u U U sOF cQ ,W
.)oKL dE ( WbNL luL UHK WdA WOLM W UO ) b

19

qbK bL WDA_

UAM WOu V ZzUMU WU dRL s WK >


dAL D Wb l WUILU dRL iF

UD

:dAL WIUD
:WOLJ WIUDL
:dAL WUN Wb aU
:dALK bdL wUL mKL
:u bF WOU s lODI u sO
:dAL UN v w WUCL WLOI
:sbOHL qOb s
.)U U( dAL Ud w qGA VUM

wuL WOd

:PAML dAL WIUD


:UG_ WUN Wb aU
:dALK bdL wUL mKL
:)U U( dAL Ud w qGA VUM
b ,Wu bb WDA( WIDML vK UB lu
:)...sdze UO
.dAL UN v w WUCL WLOI

WdI WUO

:)UHO UL( dAL WIUD


:dALK bdL wUL mKL
:)U U( dAL Ud w qGA VUM
:pL bO s
Wu bb WDA
:Xu WdL u vK `d
.dALK WUCL WLOI
:PAML dAL WIUD
:UFOL uML WOL w Ue
:dAL WUN Wb aU
:dALK bdL wUL mKL
:Xu WdL u vK `d
:dALK WUCL WLOI
:WOUM s
ou UN ue dG D q( WOKK duD
.)Xe
.)U U ( dAL Ud w qGA VUM

qbK bL WDA_

bOKI wKU bOB

d WUB WDA

20

bF wUL wMI U - VIII


,WOULK WUF WOAHL v WdA WOLMK WOMu UL U w WbL lUAL UU bNF
.WOKb WBu WOUL wu wu vK sOFU WOd WUF WOAHL
WOLOK WMK fOz dAL qU sO WFuL WOUH UOCI d s bQ v U bN
.WOUH UI r dAL cOHM s ,WdA WOLMK
vK V ,qLF UN U UOCIL sOuIK UIOD ,wUUL wUL rOEM U w
/ULz dU qO w u UOCILU e WdA WOLMK WOMu UL r s sbOHL
manuel de procedures fiduciaire

21

qbK bL WDA_

o
o

qbK bL WDA_ oK qd /1
qbK bL UAM quL VK nK /2
WOU WIKF UL /3
WOUL UL /4
qbK bL UAM quL WO WOUH uL /5
dAL bI WOF{ l UL /6

qbK bL WDA_

22

1 oK
1 oK

qbK bL WDA_ oK qd
sOKL sbOH
UOFL

lUAL uKU

U Ud

`UBL WuL
WUB

UOUF

w jOAM od WUL jOAM od


UA hOA U lUAL Ud b -

dI UOFL
dGB
l - WuL - quL

WdA WOLMK WOKL WMK


UNKuL rO w WDA_ UO WdA WOLMK WOKL UL b WdA WOLMK WOKL UL U l UL{ -

WdA WOLMK WOLOK WMK


WO UOUH

23

WdA WOLMK WOKL UL vK WUBL WOLMK W{dFL lUAL UO sOAFML sO lu w UOUH dOC dGB dI UOFL
qbK bL WDA_ lUA uL quL b -

qbK bL WDA_

2 oK
2 oK

qbK bL WDA_ lUA quL VK nK / 2 oK


dAL qU bb - I

...................................................................................................................... :WOL
............................................................................................................ : U r
................................................................................................. :wUL dIL uM
...................................................................................................................................
................................................ :WMbL .................................................. :bd ed
........................................................ :fUH .................................................. : nUN
.......................................................................................................... :wdJ bd
.......................................................... :nKL l nKJL hA nU r WHO r
...................................................................................................................................
...................................................................................................... :WON fOQ aU
................................................................................................... :dAL D aU

:wuUI l{u / 1 -I
:)bb wGM(

: WDA_ UD / 2 -I
tOd

WH

WHOH WUMB

WbOKI WUMB

WUO

WOLM

qu

WON

wUL UL

WUI

)Ubb V( d UUD

WO

suJ

:) UNDA WON b ( WON UN n / 3 -I

.............................................................................. ...............................................
.......................... ............................................. ......................................................

:dO_ fL uM uC w WOLM U w U / 4 -I
WuL WM
dAL U

aU
U

pdA
wU_

G
wUL

sbOHL b
U

qbK bL WDA_

UJ
U

UL

24

dAL n - II
UuKF WUD WId UL c XU W l{

: dAL WOL / 1 -II

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

:dAL d / 2 -II

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

:sbOHL vK d dAL b / 3 -II

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

: dAL UuJ / 4 -II

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

)Wb bb wGM ( :dAL UJ / 5 -II

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

)qdLK wMe VOd UO dAL U b ( :dAL U qd r / 6 -II

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

)uOUL uOMI UdA ( :dAL w UdA rbI / 7 -II

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

) ?bL bOF WOUM w bM nO ( :dAL WdL / 8 -II

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

25

qbK bL WDA_

: U wMe bb / 9 -II
................................................................................................ :dAL b >
.................................................................. :dAL Wb w{d aU >
.........................................................:dAL UG WUNM w{d aU >
........................................................................................................................

:dALK WFuL WOeOL / 10 -II


uLL

WM
WuL

WLU
dGB dI

WM
WuL

UL WLU
WdA WOLMK WOMu

WM
WuL

WLUL
WOBA

UAM
tUuJ

uLL

rOOI - III
?WdA WOLMK WOMu UL b s pdA bM s / 1 -III
? dAL l UO UN sJL w wHOJ wLJ rOOI dOUF wU / 2 -III
.)dDL b_ uK s bQK bLFL dOUFL (

dAL WdL - IV
? dAL cOHM vK dN s 1 - IV
dAL qU >
,dOb WM >
pdA >
)Ud wGM ( d UN >

? dALU WIKFL Wb uML uB VK bu q 2 - IV


Bon de commande publique q_ W

>

WU WOK >
dUL bI >
)Ud wGM ( d >

? dAL WuL u UULC wU 3 - IV


U UD / uM >
b UD /uM >
.... >

? WUL qGA d b -4 - IV
dU qG d >
dU dO qG d >

Wd{ UODF
dALK wFu rOLB

qbK bL WDA_

26

3 oK
3 oK

WOU WIKF UL

rF

.....UAM dALK q
wFOD UL vK d
? )WOL WU ,wFO sJ ,W WIDM ,WU(
? wuuO wU ,wUI lu vK d
d ,UNUJKL vK d ,UNMUL WOKL WMU u vK d
?WOuLF `UBL vK d ,UNAO UB vK
?UNULF bOL d vK dAL bLF q
?d d 15 uKF b UM vK dAL bLF q
?)WuK , d ,u YO s ld ( Wd vK d
?)UHO UL ( WOu WOD UOL vK wK d
?)uK ,U,U ( uN vK d
?) WK ,WKzU ( UUHM dOb vK d
? WOKL WMU W W vK wK d
?dALU WOMFL dO UH vK wK d

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

w_ U ZzU
X

27

: WK_ u Wu_ ZzU sO


.wU{ rOOI d{ UM XO : )( UU lOL XU

WAUM wGM : 5 v 1 s WK_ u )rF( d b WU UM XU


.WdA WOLMK WOKL WMK w jOAM od l dAL WObB b

bb wGM : 11 v 6 s WK_ u )rF( d b WU UM XU


od l UNAUM ,dAL b U s nOHK WdC UULL dOUFL
d{ u d U q s p ,WdA WOLMK WOKL WMK w jOAM
. wO rOOI v uK

qbK bL WDA_

4 oK
4 oK

WOUL WULU WIKF UL


WUIF UuKFL WUD / 1
dGLU WUF WKBL ,WOuLF lUALK UF dO U w
.Y WM qL TON WdC ozUu bMLU V ,WO{ lD UM Vu w
:WOU UODFL WU WHB sLC WO_ bML c
_ WFDI WOF{u wKOBH rOLB >
.WOJKL uI oKF ULO WO{_ WFDIK WOuUI WOF{u X WUIF WEUL s UN >
.WO{_ WFDI tO wLM c dC jOD bM s W >
. bOH d UuKF >
:WOU WK_ s WU s sJL WO{_ WFDI G ld n l{u ozUu c U dI
? WO{_ WFDIK rz G UM q >
? qJ vKF ,rFM u U >
? WO{_ WFDIK XR G UM q >
? qJ vKF ,rFM u U >
? WO{_ WFDIK wLu G UM q >
? qJ vKF ,rFM u U >
? sUL d s WO{_ WFDIK G UM q >
? qJ vKF ,rFM u U >

b / 2

WOMFL d WUB -uOu hzUB : 1 b

d_U ndF
eML r
d_ d b
WM 13 s q UH_ b >
WM 60 s d U_ b >
WKD / cO b >
WKGL WUL
WLzUI UUM n
)UI ,sU( UJKLL ULF
wze wK dOQ
G WOuUI WOF{u
qb UB
qLF dI UJ sO WUL
WbL sJL sO WUL
UHK

qbK bL WDA_

28

WOMFL WUB WDA_ hzUB : 2 b


UAM bb
WUIL fOz
d_ bb
s
UAM u
sObL b
dNA qb bF
U WN
lO WDI
dI b
UHK

d_ qOd s WLUM dOQ : 3 b


d_ ndF
WFzUC WUL
lzUC sJL
qb UO{
uu UuFB jd UO{
Wud `UBLU jd UO{
WOB `UBLU jd UO{
WOuLF `UBLU jd UO{
WOUL UJA UO{
UHK

WDA_ qI s WLUM dOQ : 4 b


UAM bb
WUIL fOz
WFzUC WUL
dIL UO{
qb UO{
WUB UJA UO{
UHK

29

qbK bL WDA_

5 oK
5 oK

qbK bL WDA_ quL WO WOUH uL


WOdGL WJKLL
WOUH
sO
Wb
dGB dI WOFL
qbK bL UAM dA qU
qbK bL WDA_ quL q_
WdA WOLMK WOMu UL cOHM U w

qbK bL WDA_

30

bONL
18 aU tK dB U bL pKL W VUB wU UD w u WOJKL ULOKFK cOHM
WdA WOLMK WOMu ULK fRL ,2005 U

, wUL UB gOLN dIH WU w Wd b WdA WOLMK WOMu UL uJ U


qbK bL WDA_ r d UuB WbL WdA WOLM bzUH WOUM aOd
w rU dGB dI od s qbK bL WDA_ lUA quL UOUJ eeF s UD
bN c oOI
dI lOA v vF c WdA WOLMK WOMu UL cOHM v UN WuJ jDL UIOD
dC t dI sODu w UNUOFL r dGB
UH UGA UOU WU vK Uu qLF w WOUH c vK sOFuL UdA UI
qbK bL WDA_ quL q s nOFC qb
s rNb r c qd dL l{ sO v WUN WdA WOLMK WOMu UL WONML U
UNO uLM w WIDML WOuB l ,rNUF l WLM qbK b WDA oK od
WOKL WOLM u qbK bL WDA_ lUAL wUL wMI rb s uAML bN s UD
,WH UUD w UM ou qu , Wd bb WDA WOLM s p WbL
bL WDA_ wAFM b dOb rOEM b r s c ..a bOKI bOB WbOKI WUMB
WbNL UH gO d qObL s vK UNF UO bN lUAL rOOI l r ,qbK
cOHM q s dGB dI UOFL WOMu WObH Wb sO dL U UH UOCIL cOHM
U bL pKL W VU dC w 2005 dM 15 aU luL WdA WOLMK WOMu UL
tK dB
WN s

: WKL WOdGL Wb

)WOFL( ULL

: dGB dI WOFL

............................................................................................................................................... UdI szUJ

d WN s fOzd d s WKL
gFML
.............................................................. sUI .............................................. r WOMu WUDK qU

31

qbK bL WDA_

:wKU vK uIH

UH u{u : 1 UL

bL UAM dA quL d `{u UL . d_ sO WUL Ue bb v WOUH c bN


WdA WOLMK WOLOK WMK d s tOK UBL )WOFL( WdA WOLMK WOMu UL d s qbK
tKuL dAL wON q s quL ULFU oKF U w )gFML( Ue .....................................................
WdA WOLMK WOLOK WMK d s tOK UBL dAL rOLB UI

qbK bL UAM dA n : 2 UL
:dAL qU bb -1
:WOL
:wuUI l{u
: dAL uM
:dAL D aU
)WOJM WUu d l( wJM U r
:dAL UuJ -2
:UAM UD bO
)qBH qJA ( UeK UM ,eON - : dAL dUM
)....wMI r , suJ ( UHJ r :dAL cOHM luL wMe U - 3
) wuud VOd o qdL d ( : dAL U WOU_ qdL
)....uOMI uOUL UdA ( :dAL w UdA rbI
: dAL quL jD
dAL WHKJ WM rbU : WOBA WLUL dAL WHKJ WM rbU :WdA WOLMK WOMu UL WLU dAL WHKJ WM rbU : dGB dI -

quL UF : 3 UL
:dB UOHO 1
WKU WOBA tLU bd gFML vK wGM qLL ,WdA WOLMK WOMu UL r qu sJL , U G d dAL U VKD U WU w WuN WMe b )WOFL( uHL U v b WF w ,dALK WOUL WHKJ s % 70 w
,UNN s .bUL dBU d UNHB WdA WOLMK WuN WOLOK WMK s dI p WOLOK
s % 20 w WKLL UNLU v WU{ )gFML( bzUH tdB ucL rbU )WOFL( qu U dL
. dALK WOUL WHKJ
:wU qJA vK WHK_ c bI
r

: WdA WOLMK WOMu UL WLU -

: dGB dI WLU -

UL WLU s v_ WFb S , UF qJ vK G d dAL U VKD U WU w .WOBA WLUL U dALK WOUL WHKJ s %20 qL dGB dI

qbK bL WDA_

32

: s v_ WFb qJA
r
r

: WdA WOLMK WOMu UL WLU : dGB dI WLU -

WOLMK WOMu UL WLUL bb d q . dAL bI WOF{ V dB WOIL UFb U d UNHB WdA WOLMK WuN WOLOK WMK d s d vK UM r )WOFL( U bzUH WdA
sOMK v ld gFML )WOFL( s ddI rb WdA WOLMK WOMu UL U bUL dBU
:WOU UIM `O{u tO r sOucL
gFML d s WKGL WOFL U WdA WOLMK WOMu UL d s WIU WFb
gFML d s UNOK uBML Ue UI dAL U r
bb Ud dAL eK
dB VKD WdA WOLMK WOLOK WMK qu aU s Uu 30 UB q w r ,wze wK ,d q .)WOFL( d s
: UL d lu 2
%20 WdA WOLMK WOMu UL s rb %80 nI qL gFML bzUH WOFL tdB UL q

dGB dI s rb
WFb s vB b 10% vK u WOFL U WF q w WdA WOLMK WOMu UL WLU WB . r 10000 ,UNKL w ,U WOUL
dGB dI WOFL d s WuL UHJ WuI WOMI bUL nUB WODG WBB WB c
.dAL qU bzUH
WOFL d s gFML Wu UHJ r w WdA WOLMK WOMu UL WLU 3
b W b nUB WODG v v_ WbU wUL G s v_ WFb hOB wGM
.G s %30 w WFb c nI b . dAL rOLB l WUBuMI
r sO w .gFML b UHJ rb WU nUBL WODG v WNu wN )UC %30 ( WOU WFb U
.dAL WD bF dN 12 b WuL WODG )%40 (G s dO WF hOB

qbK bL UAM dA gFM Ue : 4 UL


: gFML eK
dGB dI UL WLUL wze wKJ lb VK q WOBA WLULK wK ULF ,WOUH c UOCIL UI dGB dI WdA WOLMK WOMu ULU U wUL rb ULF .tOK UBL qLF jD c tUuJ dAL u{uL oKF ULO ULO
.WIdL UL V UOU UOF dAL dO u )WOFL( v W dUI l bF b dN b w )WOFL( UN qu vK ,gFML d s WFu WR dUI c uJ YO
.b
.U WbF WdL UOKL w UNO WUK nO_ WOUUL ozUu vK UH ,WOd WUF WOAHL ,WdA WOLMK WOMu UL eN U s WdC ozUu q l{ U WdL UNL UOI q s )WOFL( WOULK WUF WOAHL
.l
vK , rb d bF dN W UB q w UNOK uBML UOCILK UI dAL U b WU w .dGB dI WdA WOLMK WOMu UL d s ,UNU s u{uL ,wUL rb U )WOFL(

33

qbK bL WDA_

dGB dI WOFL Ue : 5 UL

: WOFL eK
)U U( U ` .....................................................WN rOK bOF vK WdA WOLMK WOMu UL r rK hB
...................................................................... WOLOK WuN WMe b

: U UL
WdA WOLMK WOMu ULK WOLOK WMK UOz tHB wu qUF d s WOIO UF
qGL dO rb U WU w )WOFL( d s UF
:U d
l UOUL WdA WOLMK WOLOK WMK d s tOK UBL wMe ZUd o gFML bzUH WOFL UF
.dAL UG dO qd uD
v_ tM w dAL WD W WOMI bUL s gFML sOJL q_ vK dN W UN b l ,WOKOCH bzU WM dALK wKOLJ quL dOu .WdA WOLMK WOLOK WMK vK ,quL d rN qbF q ,w_ dI bI WU bL lUAL b u dGB dIK WOMu WObH WdA WOLMK WOLOK WMK s q v ddI l d s tOK dR uM dB UO ,)WN luL , UAM WOu V( quL bI WuLL qbK
.)WOFL(
bzUH WuMLL UFb WdA WOLMK WOMu UL UIO ,dA qJ WMU , sLC WU vK du .gFML

Ue : 6 UL

d s tOK UBL dALK WOUL WHKJ s %70 UF U qL uL dOu eK


dB VKD )WOFL( s qu aU s Uu 30 UB q q WdA WOLMK WOLOK WMK

WOUH WFd : 7 UL

WOUHU UIK WFdL u{u uJ .UNOK WFuL d_ b VKD WOUH b WFd sJL
.........................................................aU

.......................................................... w

sOOK sOM
)WOFL( fOz

WdA WOLMK WOLOK WMK fOz

gFML

qbK bL WDA_

34

6 oK
6 oK

dAL U WU l u UL
dALK WOMI WU uD - 1
dALK WOMI WU uD -

gFML r
wUL dIL
WOuUI WHB
dAL UJ
dAL WD aU
dAL u{u
rbU - UG_ uD -

WUML dB WB

UH

U W

lu

Ub
UG_
eON
UHK
suJ
uLL

:gFML d s uH qOKF -
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

35

qbK bL WDA_

dALK wUL uD - 2
dALK wUL cOHM -

WUML dB WB

UH

U W

lu

dAL quL
WOBA WLUL
WOMu UL WLU
WB l WdA WOLMK
WOMI bULK WBBL
dGB dI
uLL

:gFML d s uH qOKF -
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

)rbU - dAL D bF( dALK wUL uD - 3


ZzUM

qbK bL WDA_

dGB dI bb

UIHM

qObL

36

WDA_
qbK bL

w w w. i n d h . m a