Vous êtes sur la page 1sur 47
Cristin BIGAN Adrian LUCA PROGRAMAREA CALCULATOARELOR cu APLICATII IN LIMBAJUL C CUPRINS 1, INTRODUCERE IN PROGRAMAREA CALCULATOARELOR 7 1. Progeamareasistemelor de ealea! 7 1.2. Algoritmi - reprezentare, structuri, proprieti 12 121, Reprezentareaalgoriimilor 3 1222 Siructur fandamentae ale algoriinllor 14 1.2.3, Proprietaitealgoritmitor 4 1.3. Implementarea algoritmilor i limbaje de progeamare 15 2. STRUCTURA UNUI PROGRAM "7 2.1, Un prim progeam 7 22. Directive peeprocesor 2.3, Funetia main 2.4, Redactarea programelor 2.8. Bron freevente de programare . 2 2.6. Ktapele prelueririi unui program C 23 2.7. Exerc propuse spre implementare 25 3. TIPURI DE DATE INC 26 3.1.Generaltit despre tipurile de date 26 3.2.Conversia de tip 28 3.3, Caractere si atomi lexical 30 3.3.1. Cuvinte rezervate 30 3.3.2. Idenifcator! 31 3.4. Variabile si constante in C 31 4. FUNCTI DE INTRAREMESIRE 4 4.1, Funetia de intrare scant) 4.2. Funetia de iesire printf 43, Speeificatori de format pentru functile printf) si scanf() 6 44, Functile gets si puts 38 45. Functile getch, getche si putch 39 46, Funciile sseant i spriatt 40 47. Exercitil propuse spre implementare 4 5. EXPRESII SI OPERATORI 2 5.1. Expresil 2 52. Operatori 43 53. Exercitii propuse spre implementare 45 6. INSTRUCTIUNI DE CONTROL 6.1 Instructiuni repetitive (de cic) 61-1 Instructuntrepetive cu numer necunoscut de pas, condiionate anterior 6.1.2: Inructunt repetive cu numa necunoscul de po, condiyonate posterior 6.13. Intrcjiunt repetive cu numar cunoscut de pash 32 6.2, Instructiuni decizionale (conditionale) & 62.1 Siecturt alternative 6.2.2. Stencturi pseudo-alternative 6.2.3, Insirucpiunt multialternative 6.3. Exerciti propuse spre implementare 7.2. Aritmetica pointerilor 7.3. Tablousi 7.3.1. Tablourl unidimensionale 7.3.2. Tablour! bidimensionale 7A, Exerciti propuse spre implemetare 8. DEFINIREA SI UTILIZAREA FUNCTHLOR 1, Definitt si dectaratii de functit 2. Apelul unel funetii 8.3. Transferul parametrilor Pointeri la functit 8.5. Argumentele functiet main() 8.6, Lucrul cu proiecte © 87, Clase de memorare 8.8, Exerciti propuse sp plementare 9, STRUCTURI - TIPURI DE DATE DEFINITE DE UTILIZATOR IN LIMBAJUL © 9.1. Steucturarea datelor 9.2. Steueturi de dat 9.3, Structuri de date ew autoreferire 9.8. Uniuni 10, LUCRUL CU FISIERE IN C 10.1, Generalitati despre lucral eu fisiere in aplicathi 10.2, Deschiderea si inchiderea fiierelor 10.3. inchiderea fsierelor 10.4, Scrierea si Citireafisierelor seeventiale text 10.4.1-Preluerarea caracter cu caracter a unui figier text fisierelor text prin citire si scriere a unui gir de caractere Serierea si Citirea fisierelor eu format 10.6, Poritionarea (setarea si chutarea poziti’) intr-un fsier 10.7. Vidarea zonei tampon a unul fisier 10.8, Prelucrarea fisierelor binare 10.9, Stergerea unui fisier 10. Functia EOF 10.11. Exercitii propuse spre implemetare Bibliografie 101 105 105 107 109 10 121 121 121 123 124 124 1s BI 13 132 132 37 137 139