Vous êtes sur la page 1sur 39
138 ‘sallnns, Auten ~ Programares Calelstosrtor cu Aplicatit in Limbalul © 10.11, Exereifii propuse spre implemetare 4) Si se scrie un program care numara cuvintele distincte dintr-un figier text i determin& pentru fiecare din ele frecventa de aparitie, b) Sa se scrie un program care creeazi un fisier binar gi sctie in acesta codurile ASCII ale unor caractere introduse de la tastaturi, ©) SA se serie un program care serie intr-un figier informatit despre gestiunea stocurilor de produse folosind structuri de forma struct produs { int cod_produs; char denumire_produs{20}; char caracteristici[10}; 101 C.tiean, A. Lasa = Progcamarce Calesatoardor cu Amica in ebaD if (b<0) return (1/p); else return(o)+ 8.7. Clase de memorare Exemplul 13 /*beclararea statica a unei variabile. Programul numara caracterele introduse de la tastatura pina la apasarea tastei ESC*/ finclude Winclude fdefine BSC Ox1b char ch; // variabila globala int numara (void) + main() 1 int num; print€("\n Introduceti caractere: " do num=numara(); while(ch!=ESC) ; print€("\n Au fost introduse %d caracteze",num-1); geteh (17 int numara (void) ( 102 static int i; // variabila statica se initializeaza // implicit cu 0 ch=getche () # return (++i); Exemplul 14 /*programu) calculeaza lungimea unui traseu indicat prin coordonate reale (x,y) ale mai multor puncte*/ /eprogramul alcatuit din doua fisiere foloseste declaratori extern si static; se foloseste un fisier antet creat de utilizator. Executia se va face la fel ca 1a lucrul cu proiecte descris anterior*/ /*fisierul antet myhead-h creeat de utilizator contine numarul maxim de puncte ale traseului*/ Hdefine MAX 100 /+programul principal,princ.c -stocheaza_—_coordonatele punctelor si afiseaza rezultatul obtinut folosind functia lung*/ include include dinclude “nyhead.h" /*fisierul antet creat de utilizator*/ double tab(Maxl(2]7 // variabila globala main() ‘ double 1ung(int) +