Vous êtes sur la page 1sur 76

SZENT ISTVN EGYETEM KERTSZETTUDOMNYI KAR NVNYTANI TANSZK, SOROKSRI BOTANIKUS KERT

A KERTSZETI NVNYTAN
Nvnyismereti kompendiuma

2.32

Budapest, 2000 jnius

2 Ebben a jegyzkben azokat a nvnytaxonokat adjuk kzre rendszertani sorrendben, amelyek a KERTSZETI NVNYTAN 2. s 3. flvnek foglalkozsn, azaz a NVNYRENDSZERTAN; valamint a NVNYFLDRAJZ, TRSULSTAN S KOLGIA tmj eladsok, gyakorlatok anyagnak elsajttshoz, tovbb az idkzi beszmolk, kollokvium, stb., s a nvnytani tanulmnyokat lezr nvnytani szigorlathoz szksges, annak alapjt, taxonmiai kereteit kpezik. A felsorolt fajok fontossgt a kvetkez kiemelsekkel jelljk: Vastag szedssel jelljk azokat a taxonokat, melyek ismerete hinyban a hallgatk nem mehetnek t a nvnyrendszertan s nvnyfldrajz vizsgkon. Norml szedssel jelljk a nvnyrendszertan s nvnyfldrajz trgy trzsanyagnak tbbi taxonjt.
Apr betvel jelltk a trzsanyaghoz nem tartoz, de a rendszer rszt kpez taxonokat.

Az idkzbeni mdostsokat, a listtl val esetleges eltrseket a foglalkozsokon kzljk s a nvnyismereti anyag jabb tdolgozsaiban rgztjk. Ezrt az elhanyagolhat s a felttlenl fontos taxonok megjellstl el kellett tekintennk. Minden fontosabb hajtsos nvnycsald neve alatt megadjuk az adott taxon legfontosabb jellemzit. Ilyen rendszerben krdezzk vissza a 2. flv vgi gyakorlaton a nvnyismereti anyagot. A csald feldolgozshoz megadott rvidtsek a kvetkezk: B: jellemz vegetatv blyeg, habitus, szervezds VK: teljes, (egyivar vagy ktivar) virgkplet, amely a csald egszre jellemz T: a csaldban elfordul termstpusok A fajhoz kapcsold jellemzk egy rszt pl. az letformt, vdettsgi fokozatot (V, FV), nyomtatsban megadjuk, ugyanakkor marad hely az esetleg hinyz jellemzk (terms, virg, flraelem, stb.) bershoz, valamint kisebb rajzok elhelyezsre. Ha a virgkplet s a terms tpusa csaldon bell nemzetsgenknt eltr, gy az egyes nemzetsgek (betrendbeli) els kpviseljnl feltntettk a nemzetsg virgkplett, ha ez mg mindig tovbbi lehetsgeket foglal magban, az egyes fajoknl szintn megadtuk a virgkpletnek legalbb azon rszt, amelyben az eltr az ltalnostl. Egy zrvaterm nvnyfaj pontos virgkplete jelen fajlistbl teht gy olvashat ki, hogy amennyiben az a faj magyar neve utn kzvetlenl nincs jellve, addig haladunk flfel a sorban, amg nem tallunk egy virgkpletet (vagy annak differencilis rszt), ez lesz rvnyes a keresett fajra is. Jelen nvnyismereti anyag segtheti a herbrium elksztst, melynek lehetleg a kt flven t ksztett szigorlati dolgozathoz kell kapcsoldnia, s ajnlatos annak taxonjaival minl nagyobb arnyban megfelelnie, mintegy annak bizonyt anyagaknt. A fajok tudomnyos nevt: nemzetsgnv (Genus) + faji jelz (epitheton) a faj feletti taxonok al rendezve adjuk meg. Ezt kveti a ler (AUCTOR) neve, az esetleges trsnevek (syn.: szinonmk), s ktjel () utn az rvnyes magyar nv. A faj feletti taxonok vgzdseibl egyrtelmen kiderl, milyen rangfokozatrl van sz. Ennek megknnytsre mellkeljk az albbi tblzatos sszefoglalst.

A nvnyjegyzkben feltntetett taxonok hierarchija


Taxonvgzdsek -PHYTA -MYCOTA -PHYTINA -MYCOTINA -opsida -phyceae -idae -mycetidae -anae -ales -aceae -oideae Taxonmiai rangfokozat tagozat (ltalban) tagozat (gombknl) altagozat (ltalban) altagozat (gombknl) osztly (ltalban) osztly (moszatoknl) alosztly (ltalban) alosztly (gombknl) felrend rend csald alcsald Plda LYCHENOPHYTAZuzmk tagozata EUMYCOTAValdi gombk tagozata CYANOPHYTINAKkmoszatok altagozata ASCOMYCOTINATmlsgombk altagozata FilicopsidaPfrnyok osztlya ChlorophyceaeZldmoszatok osztlya RosidaeRzsaalkatak alosztlya PhragmobasidiomycetidaeTagolt bazdium gombk alosztlya MagnolianaeMagnliavirgak felrendje MagnolialesMagnliavirgak rendje CupressaceaeCiprusflk csaldja JuniperoideaeBorkaflk alcsaldja

Alkalmazott rvidtsek
Faj alatti rendszertani egysgek: Termszetes infraspecifikus taxonok subsp. var. f. convar. provar. conc. cv. subspecies varietas forma convarietas provarietas conculta cultivar alfaj vltozat alak kultrrassz kultrvltozat fajtacsoport fajta

Infraspecifikus kultrtaxonok

A faj alatti rendszertani egysgek rvidtse csak rsban alkalmazand (subsp., var., convar., provar.), de a nv kiejtse teljes formjban szksges [szubszpciesz, varietasz; konvarietasz, provarietasz]. Egyb rvidtsek, idegen szavak: agg. (aggregatum) gyjtfaj cf. vesd ssze (confer), az utna ll taxon bizonytalansgt is kifejezi excl. (exclusive) kivtelvel incl. (inclusive) belertve pp. (pro parte) rszben recte helyesen s.l. (sensu lato) tgabb rtelemben s.str. (sensu stricto) szkebb rtelemben sp. egy nemzetsg egyik faja spp. egy nemzetsg sszes faja syn. (synonymon) trsnv

4 letformk (mrskelt gvi rtelmezsben, RAUNKIR utn) MM. M. N. E. Ch. Mega- et mesophanerophyta Microphanerophyta Nanophanerophyta Epiphyta Chamaephyta Magas s kzepes termet fk Kis fk (28m) Cserjk, magas flcserjk (2m) Fennlk vagy fn lakk (velk, cserjk, zuzmk stb.) Trpecserjk, rgyei 5-25 cm-rel a talaj felett telnek t. (>8m)
Trpusokon bambuszok, plmk, bannok is.

A fenti 3 letforma sszefoglal neve: Phanerophyta, jelk: Ph.

Tovbbi felosztsuk: ttelel hever hajtsak: Lysimachia nummularia ttelel felll hajtsak: Vinca minor Flcserjk [a hajts vge tlen elfagy]: Thymus spp., Fumana procumbens Prnanvnyek: Paronychia cephalotes, Draba lasiocarpa Pozsgsok: Sempervivum spp., Sedum album

H. G. HH. TH. Th.

Hemikryptophyta Geophyta Hydato-helophyta Hemitherophyta Therophyta

velk, melynek rgyei a talajfelszn kzelben az avar s az elszradt levelek vdelmben telelnek t. velk, hagyms, gums, hagymagums, gyktrzses vagy tarackos fajok, a talajfelszn alatt ttel rgyekkel. Vzi-mocsri velk, ttelel rgyeik a vzfelszn alatt, vagy vzzel teltett talajban telelnek t Ktvesek, els vben tlevlrzsval, msodik vben maggal ttelelk. Egyvesek, maggal, vagy rvid fejlds tlevlrzsval ttelel (sszel csrz) egyvesek (Th. h.). Ide soroljuk a nhny htig l efemer egyveseket is.
Egynyrinak mindazokat a dsznvnyeket nevezzk, melyek a kiltets utn csak egy vegetcis idszakot rnek meg fggetlenl attl, hogy shazjukban milyen letformt vesznek fel.

A kvetkez letformk a ksznvnyeket jellik: M-E. N-E. E-E. Ch-E. H-E. G-E. Th-E. Micro-erepophyta Nano-erepophyta Epi-erepophyta Chamae-erepophyta Hemikrypto-erepophyta Geo-erepophyta Thero-erepophyta Ksz kisfk (tmasztk nlkl is megnnek 2 m-re) Kszcserjk, linok (tmasztk nlkl is m) Ksz epifitonok Ksz trpecserjk Ksz velk Ksz geofitonok Ksz egyvesek

5 A virgkplet jellsei: m h n ivarisg ktivar virg porzs virg terms virg ivarlevelek a maghz llsa s z // spirlis zigomorf ritkbban P K C A G lepel (perigonium) cssze (kalyx) prta (corolla) porztj (androeceum) termtj (gynoeceum) fels lls c a virgtakar P P mellklepel (paraperigonium) E K mellkcssze (epikalyx) CC mellkprta (corona) CN nektriumm alakult cssze PiAi fokozatos tmenet kzplls

()

[]

[]

als lls

hatrozatlan sok 91 hatrozott szm 5+5+5 tbbkrs tag | vagy

szimmetria aktinomorf b biszimmetrikus aszimmetrikus egyb () forrt (sszentt) virgtag [] klnbz virgtagok sszenvse (51) egyedfejldsi redukci (3)(3)egy krn belli sszenvsek 4x sztamindiumok (steril porzk), vagy helyk

Termszetvdelmi rtk (SIMON T. fle kategria): V: vdett nvnyfaj FV: fokozottan vdett nvnyfaj

Ezzel nem teljesen egyezik a trvny ltal elrt faji vdettsg kategrija, utbbi jegyzkt a 12/1993. (III. 31.) KTM rendelkezshez tartoz 1. s 3. mellklet tartalmazza. Dr. Rimczi Imre tanszkvezet egyetemi tanr Az alapmunkt (A kertszeti nvnytan nvnyismereti anyaga, 1991) sszelltottk: Bnyein Dr. Himmer Mrta egyetemi adjunktus Dr. Facsar Gza egyetemi docens Dr. Rimczi Imre egyetemi tanr Dr. Tmskzi Mria egyetemi adjunktus

Kiegsztette s szerkesztette: Udvardy Lszl tudomnyos segdmunkatrs

6 Cyanophyta kkmoszatok Chroococcales


Synechococcus Hormogonales (Oscillatoriales) Lingbya sp. Anabaena circinalis Nostoc commune

Euglenophyta ostorosmoszatok Euglenales Euglena acus Euglena sanguinalis Euglena viridis


Lepocinclis sp.

Dinophyta (Pyrrophyta) ktbarzds moszatok Dinophyceae pnclos ostorosok Peridinales Ceratium hirundella Balatoni fecskemoszat Heterokontophyta (Chrysophyta) srgsmoszatok Bacillariophyceae (Diatomeae) Centrales Cyclotella ocellata
Stephynodiscus sp. Pennales Navicula cuspidata Navicula rheinhardtii Fragilaria sp. Phaeophyceae (Phaeophyta) barnamoszatok Heterogeneratae Laminaria saccharata Cyclosporae (Fucales) Fucus vesiculosus

Rhodophyta vrsmoszatok <ivarsejtjeik mozdulatlanok, sznanyagjaik a kkmoszatokhoz hasonl> Peyssonelia squamaria Chlorophyta zldmoszatok Chlorophyceae Volvocales Chlamydomonadaceae Chlamydomonas sp. Chlorococcales autosprs zldalgk Hydrodictyaceae Pediastrum boryanum Hydrodictyon reticulatum Oocystaceae Chlorella vulgaris Scenedesmaceae Scenedesmus sp. Siphonocladales Cladophoraceae Cladophora glomerata rdes tapintat bkanyl Zygnematophyceae (Conjugatophyceae) jrommoszatok, ostor nlkli moszatok Desmidiales Closterium sp. Zygnemales Zygnema sp. Spirogyra crassoidea Charophyceae csillrkamoszatok Characeae Chara foetida

7 MYXOMYCOTA NYLKAGOMBK TAGOZATA Myxomycetes Nylkagombk Physaraceae Fuligo septica (L.) GMEL. Cservirg Plasmodiophoromycetes lskd nylkagombk Plasmodiophoraceae Plasmodiophora brassicae WOR. Kposzta gykrgolyva EUMYCOTA VALDI GOMBK TAGOZATA MASTIGOMYCOTINA MOZG MOSZATGOMBK Oomycetes Petesprs moszatgombk Peronosporales Peronoszprk Peronosporaceae Peronoszpraflk Plasmopara viticola (BERK. et CURT.) BERL. et TONI Szl-peronoszpra ZYGOMYCOTINA JROMSPRS MOSZATGOMBK Zygomycetes Jromsprs moszatgombk Mucorales Fejespenszek Mucoraceae Mucor mucedo Fejespensz Rhizopus stolonifer (syn. Rh. nigricans ECHRENB. ex FR.) LIND. Indspensz ASCOMYCOTINA TMLSGOMBK Hemiascomycetes stmlsk Taphrinales Drgombk Taphrinaceae Drgombaflk Taphrina deformans (BERK.) TUL. szibarack levlfodrosodsa Taphrina pruni Bbaszilva Plectomycetes Tmlspenszek Erysiphales Lisztharmatok Erysiphaceae Lisztharmatflk Podosphaera leucotricha (ELL. et EV.) SALM. Almafa-lisztharmat Mycrosphaera quercina (syn. M.alphitoides SCHW.)BURR. Tlgyfa-lisztharmat Pyrenomycetes Maggombk Clavicipitales Anyarozsok Clavicipitaceae Anyarozsflk Claviceps purpurea (FR.) TUL. Anyarozs, varjkrm Hypocreales Hypocreaceae Polystigma rubrum (PERS.) DC. pikndiumos alakja: Polystigmina rubra (DESM.) SACC. Szilvafa piros levlfoltossga Discomycetes Csszegombk Phacidiales Hypodermataceae Rhytisma acerinum (PERS.) FR. Juharfa tintafoltossg Pezizales Csszegombk rendje Morchellaceae Kucsmagombaflk

8 Morchella esculenta PERS. ex ST. AMANS zletes kucsmagomba d Sarcoscypha coccinea (SCOP.) LAMB. Piros csszegomba Tuberales Szarvasgombaszerek Tuberaceae Szarvasgombaflk Tuber aestivum VITT. Nyri szarvasgomba d Tuber brumale VITT. Tli szarvasgomba d Tuber melanosporum VITT. Francia szarvasgomba d BASIDIOMYCOTINA BAZDIUMOS GOMBK Teliomycetes Teliosprs gombk Uredinales Rozsdagombk Puccinaceae Puccinia graminis PERS. Feketerozsda Ustilaginales szggombk Ustilaginaceae Porszgflk Ustilago zea-maydis (DC.) CDA. Kukorica-golyvsszg Hymenomycetes Termrteges gombk Phragmobasidiomycetidae Tagolt bazdium gombk Auriculariales Flgombk Auriculariaceae Flgombaflk Auricularia auricula-judae (BULL. ex ST. AMANS) WETTST.Jdsfle gomba d Holobasidiomycetidae Tagolatlan bazdium gombk Cantharellales Rkagombaszerek Cantharellaceae-Rkagombaflk Cantharellus cibarius FR. Srga rkagomba d Polyporales Likacsosgomba-szerek Polyporaceae Likacsosgomba-flk Polyporus squamosus HUDS.:FR. Pisztricgomba dfiatalon Poriaceae Taplflk Fomes fomentarius (L. ex FR.) Bkkfatapl Trametes versicolor (L. ex FR.) PIL. Lepketapl Ganoderma lucidum (FR.) KARST. Pecstviaszgomba Boletales Tinruszerek Boletaceae Tinruflk Boletus aestivalis PANLET. ex FR. (syn. B. reticulatus) Nyri vargnya d Boletus edulis BULL.:FR. zletes vargnya d Xerocomus subtomentosus (L. ex FR.) QUL. Molyhos nemezestinru dfiatalon Agaricales Csiperkeszerek Pleurotaceae Laskagombaflk Pleurotus ostreatus (JACQ. ex FR.) KUMMER szi laskagomba d Lentinus edodes BERK./SING. Shii-take d Tricholomataceae Pereszkeflk Lepista nuda (BULL. ex FR.) CKE. Lila tlcsrpereszke d Flammulina velutipes (CURT. ex FR.) SING Tli flke d

9 Marasmius oreades (BOLT. ex FR.) FR. Mezei szegfgomba d Entolomataceae Szgletessprs gombk Entoloma clypeatrum (L. ex FR.) KUMMER Tvisaljagomba dnha kellemetlen z Amanitaceae Galcaflk Amanita phalloides (VAILL. ex FR.) SECR. Gyilkos galca Amanita muscaria (L.:FR.) HOOKER Lgyl galca Amanita caesarea (SCOP.:FR.) PERS.:SCHW. Csszrgalca, csszrgomba d Agaricaceae Csiperkeflk Agaricus bisporus (LGE.) SING. Ktsprs csiperke d Agaricus bitorquis (QUL.) SACC. zletes csiperke d Macrolepiota procera (SCOP. ex FR.) SING. Nagy zlbgomba d Strophariaceae Harmatgombaflk Stropharia rugosoannulata FARLOW ex MURR. ris harmatgomba d Coprinaceae Tintagombaflk Coprinus comatus (MLL. ex FR.) S.F. GRAY Gyapjas tintagomba dfiatalon Russulales Galambgombaszerek Russulaceae Galambgombaflk Russula cyanoxantha SCHFF.:FR. Kkht galambgomba d Russula emetica (SCHFF.:FR) S.F. GRAY s.l. Hnytat galambgomba Lactarius semisanguifluus HEIM et LECLAIR Vrsdtej tejelgomba, rizike d Gasteromycetes Pfeteggombk Lycoperdales Valdipfeteg-szerek Lycoperdaceae Valdi pfetegflk Langermannia gigantea (BATSCH ex PERS.) ROSTKOV ris pfeteg d Calvatia excipuliformis (PERS.) PERDECK Vltozkony pfeteg d Lycoperdon perlatum PERS. ex PERS. Bimbs pfeteg d LYCHENOPHYTA ZUZMK TAGOZATA Ascolichenes Tmlsgombs zuzmk Cladonia cornutoradiata (COEM.) ZOPF f. subulata (L.) SANDST. Cladonia foliacea (HUDS.)SCHAER. var.convulata (LAM.) VAIN Nagylevel serlegzuzm Cladonia rangiferina (L.) WEB. Rnszarvaszuzm Evernia prunastri (L.) ACH. Tlgyfazuzm Rhizocarpon geographicum (L.) DC. Trkpzuzm Xanthoria parietina (L.) TH. FR. Srga falizuzm BRYOPHYTA MOHK TAGOZATA Hepaticopsida (Hepaticae) Mjmohk Marchantiales Csillagos mjmohk Marchantiaceae Mjmohaflk Marchantia polymorpha L. em. BURGEFF Csillagos mjmoha Bryopsida Lombosmohk Sphagnales Tzegmohk

10 Sphagnaceae Tzegmohaflk Sphagnum palustre L. Nagy tzegmoha Bryales Valdi lombosmohk Bryum argenteum HEDW. Ezst krtemoha (Bryaceae) Ceratodon purpureus (L.) BRID. Parzsmoha (Ditrichaceae) Funaria hygrometrica HEDW. Higromter-moha (Funariaaceae) Grimmia pulvinata (HEDW.) SM. szmoha (Grimmiaceae) Hypnum cupressiforme HEDW. Ciprusmoha (Hypnaceae) Polytrichum commune HEDW. ris szrmoha (Polytrichaceae) Plagiomnium affine KOP.(syn. Mnium a. FUNCK) Gyakori ligetmoha (Mniaceae) Tortula muralis HEDW. Fali moha (Pottiaceae) Tortula ruralis GAERTN. et al. (syn. Synchitria r. HEDW.) Hztetmoha PTERIDOPHYTA HARASZTOK Lycopsida Korpafvek Lycopodiaceae Korpafflk Ch. Huperzia selago L. BERNH. Rszegkorpaf Ch. Lycopodium clavatum L. Kapcsos korpaf Selaginellales Csipkeharasztok Selaginellaceae Csipkeharasztflk Ch. Selaginella helvetica (L.) LINK. Hegyi csipkeharaszt Ch. Selaginella lepidophylla (HOOK. et GREV.) SPRING. Feltmadnvny Ch. Selaginella martensii SPRING. Mexiki csipkeharaszt Equisetopsida (Sphenopsida) Zsurlk Equisetales Zsurlk Equisetaceae Zsurlflk G. Equisetum arvense L. Mezei zsurl G. Equisetum hyemale L. Tli zsurl G. Equisetum palustre L. Mocsri zsurl G. Equisetum ramosissimum DESF. Hossz zsurl G. Equisetum sylvaticum L. Erdei zsurl G. Equisetum telmateia EHRH. ris zsurl Filicopsida (Pteropsida) Pfrnyok Eusporangiatae ssporangiumosok Ophioglossidae Kgynyelv-pfrnyok Ophioglossales Kgynyelvflk rendje Ophioglossaceae Kgynyelvflk csaldja G. Botrychium lunaria (L.) SW. in SCHRAD. Kis holdruta G. Ophioglossum vulgatum L. Kgynyelv Leptosporangiatae Valdi pfrnyok Osmundidae Kirlyharasztok Osmundales Kirlypfrnyok Osmundaceae Kirlypfrnyflk H. Osmunda regalis L. Kirlypfrny Polypodiidae Valdi pfrnyok Pteridales Saspfrnyok

FV V

FV V

FV

11 G. Pteridiaceae Saspfrnyflk Pteridium aquilinum (L.) KUHN. ex DECKEN Saspfrny Pteris cretica L. Krtai szrnyaspfrny

Thelypteridiaceae Tzegpfrnyflk GHH. Thelypteris palustris (syn. Lastrea th. BORY) SALISB. Mocsri pfrny, tzeg~ Adianthaceae Vnuszfodorkaflk Adianthum tenerum L. Finomlomb vnuszfodorka Davalliales Korspfrnyok Oleandraceae (syn. Nephrolepidaceae) Szobapfrnyflk Nephrolepis exaltata SCHOTT. Szobapfrny Cyatheales Pfrnyfk Cyatheaceae Pfrnyfaflk MM. Dicksonia antarctica R. BR. ris pfrnyfa (gyakran kln rendnek veszik) M. Cyathea australis (syn. Alsophila a., Sphaeropteris a.) Ausztrl pfrnyfa Polypodiales desgyker pfrnyok Polypodiaceae desgyker pfrnyflk Platycerium alcicorne (WILLEMET) DESV. Agancspfrny Polypodium vulgare L. desgyker pfrny

E. G.

Aspidiales Pajzsikk Aspleniaceae Fodorkaflk E. Asplenium nidus L. Madrfszekpfrny H. Asplenium ruta-muraria L. Kvi fodorka H. Asplenium septentrionale L. szaki fodorka H. Asplenium trichomanes L. Aranyos fodorka H.(Ch.) Ceterach jvorkaeanum (VIDA) SO Magyar pikkelypfrny G.(Ch.) Phyllitis scolopendrium (L.) NEWMANN Gmpfrny H. H. H. H. H. Athryaceae Hlgypfrnyflk Athyrium filix-femina (L.) ROTH. Hlgypfrny Cystopteris fragilis (L.) BERNH. Hlyagpfrny Aspidiaceae Pajzsikaflk Cyrtomium falcatum (L.) PRESL. Sarlspajzsika Dryopteris filix-mas (L.) SCHOTT. Erdei pajzsika Onocleaceae Struccpfrnyflk Matteuccia struthiopteris (L.) TOD. Struccpfrny

V V

Hydropterididae Vizipfrnyok Marsileales Mtelyfvek Marsileaceae Mtelyfflk HH. Marsilea quadrifolia L. Mtelyf Salviniales Rucarmflk rendje Salviniaceae Rucarmflk csaldja Salvinia natans (L.) ALL. Rucarm Azolla caroliniana WILLD. Moszatpfrny

HH. HH.

12 GYMNOSPERMATOPHYTA NYITVATERMK TRZSE CONIFEROPHYTINA SZTACHIOSPRS NYITVATERMK Ginkgopsida Pfrnyfenyk osztlya Ginkgoales Pfrnyfenyk Ginkgoaceae Pfrnyfenyflk MM. Ginkgo biloba L. Pfrnyfeny, ginkfa Coniferopsida Pinales (syn. Coniferales) Fenyk rendje Araucariaceae Araukriaflk MM. Araucaria heterophylla (SALISB.) FRANCO. (A. excelsa) Szobafeny, norfolkifeny MM. Araucaria araucana (MOL.) K. KOCH. Andoki araukria (chileifeny) MM. Agathis dammara (A.B. LAMB.) L.C. RICH. Koplfeny (dammarafeny) MM. Wollemia nobilis W. G. JONES, K. D. HILL et J. M. ALLEN 1995 Wollemifeny Pinaceae (syn. Abietaceae) Fenyflk MM.
MM.

Abietoideae Jegenyefenyflk Abies alba MILL. Kznsges jegenyefeny


Abies balsamea (L.) MILL. balzsam-jegenyefeny (balzsamfeny)

MM. MM. MM. MM. MM.


MM.

Abies cephalonica LOUDON Grg jegenyefeny Abies concolor LINDLEY et GORDON Coloradi jegenyefeny Abies koreana WILSON Koreai jegenyefeny Abies nordmanniana (STEVEN) SPACH. Kaukzusi jegenyefeny Abies pinsapo BOISS. Andalziai jegenyefeny
Abies procera (syn. A. nobilis LINDL.) REHD Nemes jegenyefeny

MM. MM. MM.


MM.

Picea abies (L.) KARSTEN Kznsges luc Picea glauca (MNCH.) VOSS cv. Conica Cukorsvegfeny Picea omorika (PAN .) PURKYN Szerb luc
Picea orientalis (L.) LINK Keleti luc (kaukzusi ~)

MM. MM.
MM.

Picea pungens ENGELM. var. argentea cv. Glauca + cv. Koster Ezstfeny Pseudotsuga menziesii (MIRBEL) FRANCO Duglszfeny
Tsuga canadensis (L.) CARR. Keleti hemlokfeny, csapfeny

MM. MM. MM.


MM.

Laricoideae Vrsfenyk Cedrus atlantica MANETTI Atlasz-cdrus Cedrus libani (LINK) LAWS. Libanoni cdrus Larix decidua MILL. Eurpai vrsfeny
Pseudolarix amabilis (syn. Chrysolarix a. NELS.) REHD. Knai aranyfeny

N. MM. MM.
MM.

Pinoideae Nyalbos tj fenyk alcsaldja kttsek: Pinus mugo TURRA Trpefeny Pinus nigra ARNOLD Feketefeny Pinus sylvestris L. Erdeifeny
Pinus pinaster SOLANDER ap. AIT. Tengerpartifeny

MM.
MM. MM.

Pinus pinea L. Eurpai mandulafeny hromtsek:


Pinus coulteri D. DON ristoboz feny Pinus jeffreyi MURR. Jeffrey-feny

MM. MM.

Pinus ponderosa (DOUGL.) LAWS. Srgafeny (gesztesfeny) ttsek: Pinus cembra L. Havasi cirbolyafeny

13 MM. MM. Pinus strobus L. Sima feny, amerikai selyemfeny Pinus wallichiana (syn. P. griffithi MC CLELLAND) A.B. JACKS Himaljai selyemfeny Taxodiaceae Mocsrciprusflk Cryptomeria japonica D. DON Japnciprus
Cunninghamia lanceolata (LAMB.) HOOK. Knai szrsfeny

MM.
MM.

MM.
MM.

Metasequoia glyptostroboides CHENG et HU Szecsuni s-mamutfeny


Sciadopitys verticillata (THUNB.) SIEB. et ZUCC. Japnernyfeny

MM. MM. MM.

Sequoia sempervirens (D. DON) ENDL. Tengerparti mamutfeny Sequoiadendron giganteum (LINDL.) BUCHHOLZ Hegyi mammutfeny Taxodium distichum (L.) RICHARD Virginiai mocsrciprus Cupressaceae Ciprusflk Callitroideae Gyantscdrusflk alcsaldja

MM.

Calocedrus decurrens (TORREY) FLORIN Gyantscdrus

MM.
MM. MM.

Cupressoideae Ciprusflk alcsaldja Chamaecyparis lawsoniana (MURR.) PARL. Oregoni hamisciprus


Chamaecyparis nootkatessis D. DON. Nutka hamisciprus Chamaecyparis obtusa (SIEB. et ZUCC.) ENDL. Hinoki hamisciprus (japn ~)

MM. MM.
MM.

Cupressus sempervirens L. Eurpai ciprus Cupressus arizonica GREENE Arizonai ciprus


Cupressus (arizonica var.) glabra SUDWORTH kanyonciprus

MM. MM. MM. MM.


M. (MM.)

Cupressocyparis leylandii (DALLIMORE et JACKS.) DALLIMORE Leyland-ciprus Thujoideae Tujaflk alcsaldja Thuja occidentalis L. Nyugati tuja (kznsges tuja) Thuja orientalis (syn. Biota o. L.) ENDL Keleti tuja (letfa) Thuja plicata D. DON. ristuja
Thujopsis dolabrata (L.F.) SIEB. et ZUCC. Hibatuja

M. M.
M. M.

Juniperoideae Borkaflk alcsaldja Juniperus chinensis L. Knai borka Juniperus communis L. Kznsges borka ktlaki
Juniperus horizontalis MNCH Henye borka Juniperus media van MELLE (J. virginiana J. chinensis)

M.
M. (MM.) M.

Juniperus sabina L. Nehzszag borka


Juniperus scopulorum SARGENT Oregoni borka cv. Skyrocket Rakta borka Juniperus squamata LAMB. Himaljai borka

MM. MM.
M, MM.

Juniperus virginiana L. Virginiai borka (vrscdrus) Podocarpaceae Ktiszafaflk Podocarpus andinus ENDL. Andoki ktiszafa
Saxegothaea conspicua LINDL. Patagntiszafa

M.

Cephalotaxaceae ltiszafaflk Cephalotaxus harringtoniana SIEB. et ZUCC. Japn ltiszafa

Taxopsida Tiszafaflk osztlya Taxales Taxaceae M. Taxus baccata L. Tiszafa FV M. Torreya nucifera (L.) SIEB. et ZUCC. Japn nagymagvtiszafa, j. muskotlyfeny

14 M. Torreya californica TORREY Kaliforniai nagymagvtiszafa

CYCADOPHYTINA FILLOSPRS NYITVATERMK Cycadopsida Cikszok osztlya Cycadales Cikszok rendje Cycadaceae Cikszflk M. Cycas circinalis L. Ciksz (pfrnyplma)
N. M. M, MM. M. M. Cycas revoluta MIQ. Japn ciksz Cycas rumphii MIQ. Dioon edule LINDL. Encephalarthos caffer (THUNB.) LEHM. Kafferkenyr, hottentottakenyr Encephalarthos ferox BERTOL. f.

N.
MM.

Zamiaceae Bunksplmaflk Zamia furfuracea (syn. Z. pumila) Korps bunksplma


Macrozamia hoopei HILL. Ausztrl pfrnyplma

Stangeriaceae
G. Stangeria paradoxa T. MOORE Stanger-ciksz

Boweniaceae
G. Bowenia spectabilis HOOK.

Gnetopsida Gntumok osztlya Welwitschiales Welwitschiaceae Velvcsiaflk N. Welwitschia mirabilis (syn. W. bainesii CARR.) HOOK. Velvcsia Gnetales Gnetaceae Gntumflk MM. Gnetum gnemon L. gntum Ephedrales Ephedraceae Csikfarkflk Ephedra distachya L. Kznsges csikfark

N.

ANGIOSPERMATOPHYTA ZRVATERMK TRZSE 1. osztly: Dicotyledonopsida Ktszikek 1. Aloszt. Magnoliidae Magnlia alkatak Felrend: Magnolianae Magnoliales Magnliavirgak Winteraceae Fahjcserjeflk VK: m s K4-2 Ci-0 Ai Gi-1
M, MM. Drimys winteri FORST. Chilei fahjcserje K2 Ci/^9/ Ai G^5 bogycsokor

Degeneriaceae Degenerfaflk VK: m s K4-3 C18-12 A30-20 G1


M, MM. Degeneria vitiensis L.W. BAILEY et A. C. SMITH. degenerfa

Magnoliaceae Magnliaflk B: pszl, tagolatlan, spirlisan szrt lls levelek VK: m s Pi Ai Gi T: tszcsokor, hvelycsokor, aszmagcsokor.

15 M. M, MM. M.
M.

Magnolia kobus DC. Japn liliomfa (kbusi ~) tszcsokor Magnolia grandiflora L. rkzld (rislevel) liliomfa Magnolia soulangeana SOULANGE-BODIN Nagyvirg liliomfa
Michelia figo (LOUR.) SPRENG. Mosolyvirg

MM.

Liriodendron tulipifera L. Tulipnfa aszmagcsokor Annonales Annnavirgak Annonaceae Annnaflk B: A magvak tpszvett egy msfle szvet nvi t (ruminlt endospermium) VK: m c K3 /4-2/, (3 /4-2/) C/12-3/, 6 Ai Gi-1 T: tszcsokor, bogycsokor sokszor a hsos virgtengellyel sszeolvadva Annona cherimola MILL. Cserimoja, krmalma, fahjalma K3 C6 Ai Gi bogycsokor
Annona squamosa L. Gymbralma, cukoralma K3 C6 Ai Gi bogycsokor Asimina triloba (L.) DUNAL Annnacserje, papau K3 C6 Ai /53/ Gi /7/ bogycsokor Cananga odorata (LAM.) HOOK F. et THOMS. Ilang-ilang termse nyitott tszcsok. Xylopia aethiopica (DUN.) A. RICH. Arabbors K3 C3+3 Ai Gi tszcsokor Xylopia aromatica MART. Meleguetabors

M.
M. M. M. M. M.

MM.

Myristicaceae Musktdiflk B: ruminlt endospermium, arilluszos mag VK: h c P(5-2, 3) A(45-2); n c P(5-2, 3) G1 T: hsos vagy fs, egymagv ^bogy Myristica fragrans HOUTT. Szerecsendi h P(2) A(17); n P(2) G1

Aristolochiales Farkasalmavirgak Aristolochiaceae Farkasalmaflk B: heterobathmia VK: m c|z P(3) Ai, 12, 16 G(6-4), [] T: tok H. Aristolochia clematitis L. Kznsges farkasalma P(3) {A6 G[]} N-E. Aristolochia durior J. HILL. Pipavirg farkasalma P(3) {A6 G[ ]} H. Asarum europaeum L. Kapotnyak P(3) A6+6 G[ ] Laurales Babrvirgak Calycanthaceae Fszecserjeflk B: keresztben tellenes levllls VK: m s Pi Ai GI T: aszmagcsokor szraz, tokszer ltermsben.
N. M. Calycanthus (C. floridus, C. occidentalis) Fszercserje Chimonanthus praecox (L.) LK. Illatos tndrfa, tlszpe

M.
M. M.

Lauraceae Babrfaflk B: szrt, spirlis levllls, kemny, rkzld levelek VK: m | n,h s,c P2+2, 3+3, 3+3+3, 0 A3+3+3/+3/ G(31) pszeudomonomer T: egymagv bogy, csonthjas Cinnamomum aromaticum (syn. C. cassia) NELS. Knai fahj m c P3+3 A3+3+3 G[ ] hypanthium
Cinnamomum camphora SIEB. Kmforfa Cinnamomum verum J. S. PRESL. (syn. C. zeylanicum) Ceyloni fahj, cimetfa

16 N, M.
M. MM.

Laurus nobilis L. Babrfa m c P2+2 A4+2+2+2 G(31)


Persea americana MILL. Avokd m c P3+3 A2+3+3+3 G(31) Sassafras albidum (NUTT.) NEES Szasszafrsz h c P3+3 A3+3+3; n P3+3 G(31)

Monimiaceae m | n,h c|z Pi-4 Ai-1 Gi-1 Chloranthaceae m | n,h c|z P0 A1 G1 Piperales Borsvirgak Piperaceae Borsflk (incl. Peperomiaceae Mrvnylevlflk) B: szrt szlltnyalbok, fzrvirgzat VK: m z A10-1 G(5-3-2-1) T: csonthjas N. Peperomia obtusifolia (L.) A. DIETR. Tompalevel pepermia N. Peperomia scandens RUIZ. et PAV Ksz pepermia m z P0 A1 G1 N-E. Piper nigrum L. Fekete bors m z P0 A2 G1
N-E. Piper betle L. Btelbors

Felrend: Nymphaeanae Nymphaeales Tndrrzsavirgak Nymphaeaceae Tndrrzsaflk B: VK: m s Pi, 14-5 | K5-3 Ci-3 Ai-3 Gi-1 T: aszmagcsoport. HH. Nymphaea alba L. Fehr tndrrzsa m s Pi Ai Gi HH. Nuphar luteum (L.) SM. ex SIBTH. et SOW. Vzitk m s P7-5Ai Gi Cabombaceae Tndrhnrflk m s|c K3 C3 A3+3 G18-1 Ceratophyllaceae Tcsagazflk h s P12/15-8/ A27-5, n c P10-9 G1 Nelumbonales Ltuszvirgak Nelumbonaceae Ltuszflk Nelumbo nucifera GAERTN. Indiai ltusz m s Pi Ai Gi
az aszmagok belesllyedtek a kiemelked diszkuszba.

HH.

2. Alosztly: Ranunculidae Boglrka alkatak Felrend: Illicianae Illiciales Csillagnizs-virgak Illiciaceae Csillagnizsflk m s Pi-7 Ai-4 Gi/21-5/ tszcsokor
MM. Illicium verum HOOK. Csillagnizs G8

Schizandraceae Boglrfolyondrflk h s Pi-5 Ai-4|i-1, n s Pi-5 Gi-12


N-E. Schizandra rubriflora REHDER et WILSON Pirosvirg kszmagnlia h s P5 Ai; n s P5 Gi

Felrend: Ranunculanae Ranunculales Boglrkavirgak Helleboraceae Hunyorflk B: csszeeredet lepel, csves mzfejtk(k alakult sziromlevelek) VK: m s|c |z K5lehull vagy marad CNi-0 | P5+i, 5+0 Ai Gi-1|(i) T: tszcsokor, tsz, tsztok (nigellaterms), bogy H. Aconitum napellus L. Katika-sisakvirg m z K5lehull CN2 C6 Ai G3 H. Aconitum anthora L. Mregl sisakvirg

17 H. H. H. H. HH. HH. Th. Th. H. G. H. H. H. H. G. Th. Th. H. Aconitum moldavicum HACQ. Krpti sisakvirg Aconitum vulparia RCHB Farkasl sisakvirg Actaea spicata L. Bkabogy c K5 CN10-4 Ai G1 monokarp bogy Aquilegia vulgaris L. Kznsges haranglb m c K5 C5 Ai G5 /8-3/ Caltha palustris L. Mocsri glyahr c K5 C5 Ai G10-6 Caltha palustris L. subsp. laeta (SCH., NYM et KY.) HEGI Hegyi glyahr Consolida regalis S.F. GRAY. Mezei szarkalb z K5 CN2 C2 Ai G1 Consolida orientalis (J. GAY in DESMOUL.) SCHRDINGER Keleti szarkalb Delphinium cultorum VOSS vel szarkalb z K5 CN2 C2 Ai G3 Eranthis hiemalis (L.) SALISB. Tltemet m s Ki/9-6/ CNi Ai Gi /8-3/ Helleborus niger L. Fekete hunyor s K5marad CNi Ai Gi /12-6/ Helleborus odorus W. et K. in WILLD. Illatos hunyor Gi /5-3/ Helleborus dumetorum W. et K. in WILLD. Kisvirg hunyor Helleborus purpurescens W. et K. Pirosl hunyor Isopyrum thalictroides L. Galambvirg m s K5lehull CNi Ai G2 /4-1/ Nigella arvensis L. Katicavirg, kandilla m c K5 CNi Ai G(4/5-3/) tsztok Nigella damascena L. Borzaskata Trollius europaeus L. Zergeboglr m s Ki CNi Ai Gi Ranunculaceae Boglrkaflk B: Tbbnyire csszeszer lepel, lapos mzfejtk VK: m c P7-4, 3+3, 2+2, 0 | K5-3 C12-8 Ai Gi T: aszmagcskor Adonis flammea JACQ. Lngszn hrics m c P7-4 Ai Gi Adonis vernalis L. Tavaszi hrics m c Pi Ai Gi Anemone blanda SCHOTT et KOTSCHY Csinos szellrzsa Pi Anemone coronaria L. Korons szellrzsa P7-5 Anemone nemorosa L.- Berki szellrzsa P9-7 Anemone ranunculoides L. Boglros szellrzsa P7-5 Anemone sylvestris L. Erdei szellrzsa P5 Clematis integrifolia L. Rti iszalag m c P2+2 Ai Gi Clematis recta L. Egyenes iszalag Clematis vitalba L. Erdei iszalag Clematis jackmannii MOORE Kerti iszalag (nagyvirg klemtisz) P3+3, 2+2 Ficaria verna HUDS. Saltaboglrka m c K/4-/ 3 Ci /15-7/ Ai Gi Hepatica nobilis MILL. Mjvirg m c Pi /8-5/ Ai Gi
Hepatica transsilvanica FUSS. Erdlyi mjvirg

V V V

V V V V

Th. H. G. G. G. G. H. N-E. H. N-E. N-E. H. H.


H.

V V

V V V

H. H. H.
G.

Pulsatilla grandis WENDEROTH Lenykkrcsin m c Pi /8-5/ Ai Gi Pulsatilla [pratensis (L.) MILL. subsp.] nigricans (STRCK) ZAMELS Fekete kkrcsin Ranunculus acris L. (syn. R. acer) Rti boglrka K4-3 P5 Ai Gi
Ranunculus asiaticus L. zsiai boglrka

H. H. H.
H.

Ranunculus illyricus L. Selymes boglrka V Ranunculus repens L. Ksz boglrka Thalictrum (minus subsp.) pseudominus (BORB.) JV. Kkes borkr szlmegporzs V
Thalictrum minus L. Kznsges borkr m c P4 Ai Gi

(Berberidales Borbolyavirgak) Berberidaceae Sskaborbolyaflk

18 B: berberidin (srga festkanyag) VK: m c K3+3 /i-3/ CN3+3 /8-4-0/ A3+3 /18-4/ G(3-21) T: tszcsokor, magnyos tsz, monokarp bogy, aszmag Berberis julianae SCHNEID. Jlia borbolya K3+3 CN3+3 A3+3 G1 monokarp bogy
Berberis thunbergii DC. Japn borbolya Epimedium alpinum L. Havasi tndrvirg K2+2+2 C2+2 CN2+2 A2+2 G1 aszmag Leontice armeniaca BOIV in BLANG. rmny leontice (Leonticaceae) K3+3 CN3+3 A3+3 G1 aszmag Mahoberberis neubertii (LEM.) SCHNEID. Mahniaborbolya monokarp bogy Mahonia aquifolium (PURSH) NUT. Kerti mahnia K3+3 CN3+3 A3+3 G1 bogy Mahonia bealei PYNAERT Trzses mahnia Mahonia repens (LINDL.) G. DON Ksz mahnia Nandina domestica THUNB. Japnszentfa (Nandinaceae) K3+3 CN3+3 A3+3 G1 bogy Podophyllum peltatum L. Amerikai tojsbogy (Podophyllaceae) K3 C3 A43 G1 bo.

N.
N.

N.
G. G.

Berberis vulgaris L. Sskaborbolya

N. N.
N. N. N. G. N-E.

Lardizabalaceae Kkhvelyflk tszcsokor


Akebia quinata DENCE Fonyondrkkhvely h c K3 A3+3; n c K3 G15-3

H.
N,M. TH. H. H. H.

Papaverales (Rhoeadales) Mkvirgak Papaveraceae Mkflk B: tejnedv, lehull cssze VK: m c K2 /3/lehull C2+2 /3+3/ Ai G(i-2) T: tok Chelidonium majus L. Vrehull fecskef G(2)
Dendromecon rigida BENTH. Mkcserje G(2) Glaucium flavum CR. Srga szarumk (aranypipacs) G(2) Macleaya cordata RBR. Mkkr G(2) Meconopsis grandis PRAIN Nagyvirg tibetimk G(4) Meconopsis cambrica (L.) VIG. Velszimk, srga tibetimk

Th.
H.

Papaver dubium L. Bujdos mk G(i /8-5/)


Papaver nudicaule L. Izlandi mk G(i /7-4/)

Th. Th. H.
Th.TH.

Papaver rhoeas L. Pipacs G(i /10/) Papaver somniferum L. Mk (lomhoz ~) G(i) Papaver orientale L., P. bracteatum LINDL vel dszpipacs, trkmk G(i)
Eschscholtzia californica CHAM. et NEES Kaliforniai kakukkmk K(2)lehull C2+2 Ai G(2)

G. G. H. Th.

Fumariaceae Fstikeflk B: lehull cssze VK: m b|z K2lehull C2+2 A(3)(3) /hrmasval sszeforrtak egy krben/, 4 G(2) T: becszer tok, makk Corydalis bulbosa (L.) PERS. (syn. C. cava) Odvas keltike zA(3)(3) G(2) tok Corydalis solida (L.) CLAIRV. Ujjas keltike Dicentra spectabilis (L.) LEMARIE Szvvirg bA(3)(3) G(2) tok Fumaria schleicheri SOY.-WILL. Parlagi fstike zA(3)(3) G(21) makk

3. Alosztly: Caryophyllidae Szegfalkatak Felrend: Caryophyllanae Caryophyllales Szegfvirgak Molluginaceae m | n,h P5 /-4/ A5+5 /5+0/ G(5 /-2/) Caryophyllaceae Szegfflk

19 B: centrlis ill. bazlis placentci, perispermiumos mag, szaponin VK: m c K5, (5) C5 A5+5, 5, 1 G(5-2) T: fogakal nyl tok Alsinoideae K5 C5 A5+5, 5, 1 G(5-2)
Th. Th. Arenaria serpyllifolia L. Kakukkhomokhr A5+5 G(3) Cerastium semidecandrum (LANGE) MURB. Bkamadrhr A5 G(3)

Ch.
Th. Ch.

Cerastium tomentosum L. Kerti madrhr A5+5 G(3)


Holosteum umbellatum L. Ernys olocsn A5-3 G(3) Minuartia frutescens (KIT.) TUSZON Magyar khr

Ch. Minuartia verna (L.) HIERN. Tavaszi khr A5 G(3) Th., TH. Myosoton aquaticum (L.) MNCH Vzicsillaghr A5+5 G(5)
H. (Ch.) Sagina subulata (SW.) PRESL Szlks zldhr

Ch. Th.
Th. H. H., Ch.

Stellaria holostea L. Olocsn csillaghr A5 G(3) Stellaria media (L.) VILL. Tykhr K5 C5|0 A5-3 G(3) Silenoideae K(5) C5 A5+5, 5, 1 G(5-2)
Agrostemma githago L. Konkoly A5 Cucubalus baccifer L. Szegfbogy bogyterms! G(3) Dianthus barbatus L. Szakllas szegf, trk szegf EK6-2 K(5) C5 A5 G(2)

H.
Th., H.

Dianthus caryophyllus L. Kerti szegf


Dianthus chinensis L. Knai szegf

H. Ch. H.
H.

Dianthus collinus W. et K. Dunai szegf V Dianthus plumarius L. Tollas szegf V Dianthus plumarius subsp. regis-stephani (RAPCS.) BAKSAY Szent Istvn kirly-szegf V
Dianthus giganteiformis BORB. Nagy szegf V

H. Ch. H. G.-Ch.
G.-Ch.

Dianthus pontederae KERN. Magyar szegf Dianthus serotinus W. et K. Ksei szegf Dianthus superbus L. Buglyos szegf Gypsophila paniculata L. Buglyos ftyolvirg G(2)
Gypsophila fastigiata (syn. G. arenaria) (W. et K.) L. Homoki ftyolvirg

V V

Th.
Th. Th. H. H.

Gypsophila muralis L. Mezei ftyolvirg


Gypsophila elegans M.B. Kerti ftyolvirg (egynyri ~) Gypsophila repens L. cv. Rosea Havasi ftyolvirg, rzsaszn virg fajta Melandrium sylvestre (SCHKUHR) ROEHL. (syn. Silene dioica [L.] CLAIRV., M. rubrum [WEIG.] GARCKE) Piros mcsvirg n,h Lychnis chalcedonica L. gszerelem G(5)

TH.-Th. Melandrium album (MILL.) GARCKE Fehr mcsvirg n,h nha m G(5-3)

H. H.
Th.

Lychnis coronaria (L.) DESR. Brsonyos kakukkszegf Lychnis flos-cuculi L. Rti kakukkszegf
Petrorhagia prolifera (L.) BALL et HEYW. (syn. Tunica p. [L.] SCOP.) Aszszegf G(2)

H. Th. H. H.
Th.

Saponaria officinalis L. Szappanf G(2) Silene conica L. Homoki habszegf G(3) Silene otites (L.) WIEBEL Szikr habszegf Silene vulgaris (MOENCH) GARCKE Hlyagos habszegf
Vaccaria hispanica (MILL.) RAUSCH. (syn. V. pyramidata) Tinrm

H. Ch.
Th.

Viscaria vulgaris BERNH. Enyvecske (szurokszegf) G(5) Illecebraceae (Paronychioideae) Porcikaflk m c P5 A5 G(2) Paronychia cephalotes (M.B.) BESS. Ezstaszott
Scleranthus annuus L. Egynyri szikrka P5 A5+5 G(2)

Chenopodiales Libatopvirgak

20 Phytolaccaceae Karmazsinbogyflk B: polikambialits VK: m c P5-4 A5-4,i-8 Gi-5, 1 T: alkrmsbogy (hasad terms) Phytolacca americana L. Alkrms (karmazsinbogy) P5 A5 G(i)
a term csak kis mrtkben forrt

H.

H.,Th.
H.

Nyctaginaceae Csodatlcsrflk B: csszeszer fellevl gallr, lepelcs VK: m c P(5) A5 G1 T: makk Mirabilis jalapa L. Nagy csodatlcsr
Oxybaphus nyctagineus (MICHX) SWEET (syn. Mirabilis nyctaginea (MICHX.) MC MILLAN) kisvirg csodatlcsr

M-E.

Bougainvillea glabra CHOISY Murvafrt A5+5 Aizoaceae Kristlyvirgflk B: hsos lepel, lepelcs, porzk sziromszeren sokszorozdnak VK: m c Pi-5-4, (i-5-4) A(i, 10-8, 5-4) G[I%] T: vacokbasllyed maghzbl sokfle lterms

Ch.

Carpobrotus edulis (L.) N. E. BR. Hottentottafge Pi A(i) G[I\\]

Ch. Ch. Th.

Lithops divergens Kavicsvirg Pi A(i) G[%] Mesembryanthemum crystallinum L. Jeges kristlyvirg P(5) A(i) G[%] Tetragonia tetragonoides (PALL.) O. KUNTZE. j-zlandi spent {P(5) A(i)} G[] Portulacaceae Porcsinflk B: pozsgs nvnyek, porzsokszorozds VK: m c Pi-5-4 Ai, 5-4 G(8-2) T: fedvel nyl tok (csalmatok)

G. G.

Lewisia Cotyledon ROBINSON Vltozkony dohnygykr P10-8 A^7 G(3) Lewisia rediviva PURSH Feltmadsnvny Pi Ai G(8)

Th. Th.
Th.

Portulaca grandiflora HOOK. Kerti porcsin, porcsinrzsa P5 Ai G(5) Portulaca oleracea L. Kvr porcsin P5 Ai /(2)(2)(2)(3)(3)/ G(5)
Portulaca oleracea L. subsp. oleracea (sylvestris) convar. sativa (HAW.) DC. Termesztett porcsin

Th. Th. TH.

Chenopodiaceae Libatopflk B: bazlis placentci, szlmegporzs, rdgszekr terjedsi md VK: m c|a P5-1, 0 A5-1 G(5-2) T: leples makk, csalmatok-termsgazat (gomoly) Atriplex hortensis L. Kerti laboda c P5 A5 G(2) Atriplex tatarica L. Tatr laboda Beta vulgaris L. Kznsges rpa P5 A5 G(3) subsp. maritima (L.) ARCANG. (B. maritima) Tengeri rpa subsp. vulgaris Termesztett rpa convar. vulgaris Mngold provar. vulgaris (var. cicla L.) Metl mngold provar. flavescens DC. Bords mngold convar. crassa ALEF. (alba LAM. et DC.) Rpa provar. altissima DLL Cukorrpa

21 provar. conditiva ALEF. Ckla provar. lutea LAM. et DC. Srga takarmnyrpa provar. crassa Takarmnyrpa Camphorosma annua PALL. Brnyparj a P4 A(2)(2) G(2) Chenopodium album L. Fehr libatop c P5 A5 G(2)
Chenopodium aristatum L. Szakllas libatop

Th. Th.
Th.

Th.
M. Th.

Chenopodium hybridum L. Pokolvar libatop


Haloxylon ammodendron (C.A.M.) BUNGE Sivatagi szakszaul Kochia laniflora (GMEL.) BORB. Homoki seprf a P5 A5 G(2)

Ch.
Th.

Kochia prostrata (L.) SCHRAD. Hever seprf


Kochia scoparia (L.) SCHRAD. Vesszs seprf

Th. Th.

Salsola kali L. Homoki ballagf c P5 A5 G(2) Spinacia oleracea L. (var.) inermis Parj (Spent) P5 A5 G(2) Amaranthaceae Disznparjflk B: VK: m c P5-4, 1 A5-4, 1 G(3-2) T: egymagv csalmatok

Th.

Amaranthus blitoides S. WATSON Labods disznparj P5 A(5) G(3)

Th. Th. Th. Th.


H.

Amaranthus caudatus L. Bkol disznparj Amaranthus chlorostachys WILLD. Karcs disznparj Amaranthus hypochondriacus L. Piros amarnt Amaranthus retroflexus L. Szrs disznparj
Amaranthus deflexus L. Vrsl disznparj

Th. Th.
Th.

Celosia argentea L. Magyarparj P5 A(5) G(3) convar. cristata Tarajos magyarparj, kakastarj convar. plumosa Tollas magyarparj Gomphrena globosa L. Bborka P5 A(5) G(3) Basellaceae Bazellaflk m ritkn n,h c P5 A0+5 G(3)|[]
Basella alba L. Fehr bazella

Opuntiales (Cactales) Kaktuszvirgak Cactaceae Kaktuszflk B: areola, pozsgs, szr (kladdium), parietlis placentci, lepelcs VK: s| c|z m Pi, (i) Ai G(i-5)|[I%] T: lbogy, szikkad bogy N-E.
M.

Pereskioideae Pereskia aculeata MILL. Barbadosiegres m c Pi Ai G(i /^6/) Opuntioideae


Nopalea cochenillifera S.D. Bbortet-kaktusz Pi Ai G[I]

N. Ch.

Opuntia ficus-indica (L.) MILL. Kznsges fgekaktusz Pi Ai G[I] Opuntia humifusa RAF. Kerekszr fgekaktusz (hever ~) Cereoideae

MM. N.

Carnegiea gigantea (ENG.) BR. et R. Ariznai riskaktusz, szagur Pi Ai G[I] Echinocactus grusonii HILDM. ris snkaktusz

Ch.
Ch.

Epiphyllum (syn. Phyllocactus) sp. Levlkaktusz z G^[%]


Lophophora wiliamsii (LEHM.) COULT. Meszkalinkaktusz c

Ch.

Mamillaria sp. Bimbkaktusz (szemlcskaktusz) c G[%]

22
E. Rhipsalidopsis gaertneri (syn. Epiphylopsis g. K. SCHUM.) LINDINGER Hsvti kaktusz P(i) G[%]

E. E.
Ch-E.

Rhipsalis GAERTN. tucumanensis Vesszkaktusz Schlumbergera truncata (HAW.) K. SCHUM. (syn. Zygocactus truncatus) Karcsonyikaktusz z P(i) G[%]
Selenicereus grandiflorus (L.) BRITT. et ROOSE jkirlyn kaktusz c P(i) Ai G[I]

Didieraceae h c K2 C2+2 A8; n c K2 C2+2 A0 G(3) Felrend: Polygonanae Polygonales Keserfvirgak Polygonaceae Keserfflk B: centrlis | bazlis placentci, plhakrt (ochrea), marad lepel, cseranyagok, oxlsav VK: m c P3+3, 5, 3 A6+3, 5+3, 3 G(4-2) T: leples makk, (bogy) Th-E. Bilderdykia convolvulus (L.) DUM. (syn.Fallopia c.) Szulkkeserf P(5) A5+3 G(3)
Th-E. M. Bilderdykia dumetorum (L.) DUM. (syn. Fallopia d.) Svnykeserf Coccoloba uvifera (L.) L. Tengeriszl P5 A5+3 G(3) bogy

Th. Th. Th.


Th.

Fagopyrum esculentum MOENCH Pohnka (hajdina) P5 A5+3 G(3) Polygonum aviculare L. Madrkeserf P5 A5+3 G(3) Polygonum lapathifolium L. Lapulevel keserf
Polygonum orientale L. Pulykaorr keserf

N-E. G. G. H. H. H. H. H.
H.

Reynoutria aubertii (L. HENRY ex HEDBERG) MOLDENKE (syn. Bilderdykia a. MOLDENKE, B. baldschuanica) Tatriszalag Fallopia bohemica (CHRTEK et CHRTKOV) J. P. BAILEY (Reynoutria japonica HOUTT. [syn. Polygonum cuspidatum SIEB. et ZUCC.] R. sachalinensis NAKAI) Hibrid keserf, cseh keserf P3+3 A5+3 G(4-2) Rheum rhaponticum L. Kznsges rebarbara P3+3 A6+3 /(2)(2)(2)+3/ G(3) Rumex acetosa L. Mezei sska P3+3 A6+0 /(2)(2)(2)+0/ G(3) Rumex acetosella L. Juhsska Rumex obtusifolium L. Rti lrom Rumex patientia L. Parj lrom Rumex rugosus CAMPD. (R. acetosa L. var. hortensis DIER.) Kerti sska
Rumex scutatus L. (convar. hortensis) Rmai v. francia sska

Felrend: Plumbaginanae Plumbaginales Kkgykrvirgak Plumbaginaceae Kkgykrflk (istcflk) B: marad cssze, heterostylia, strs VK: m c K5 C(5) A5 G(5) T: makk (marad csszben), tok (kupakkal v. aljn nyl)
H. H. (G.) H. Armeria (maritima subsp.) alpina WILLD. Havasi istc (pzsitszegf) Cerastostigma plumbaginoides BUNGE (syn. Plumbago larpentae LINDL.) Kkgykr Limonium sinuatum (L.) MILL. Kerti svirg

H.
H.

Limonium gmelinii (WILLD.) KTZE. subsp. hungaricum (KLOKOV) SO Magyar svirg, sziki lelleg, sziksalta
Plumbago capensis THUNB. (syn. P. articulata LAM.) Fokfldi lomgykr

4. Alosztly: Hamamelididae (Eucommiidae) Varzsdi alkatak Felrend: Trochodendranae

23 Trochodendrales Kerkfavirgak Tetracentraceae m c P4 A4 G(4) T: tsztok (nigelloid tok) Trochodendraceae Kerkfaflk m c P0 Ai G(11-4) mg alig sszenve
M, MM. Trochodendron aralioides SIEB et ZUCC. Kerkfa

Cercidiphyllales Kacsurafa-virgak Cercidiphyllaceae Kacsurafaflk h c P0 Ai; n c P0 G1


MM. M. Cercidiphyllum japonicum SIEB et ZUCC. Japn-jdsfa, kacsurafa

Eupteleaceae Kllhrsflk m c P0 Ai egy krben G18-6 egy krben


Euptelea polyandra SIEB et ZUCC. Kllhrs

Felrend: Hamamelidanae Hamamelidales Varzsdivirgak Hamamelidaceae Varzsdiflk B: VK: m|n,h c K5-4 C5-4 A5-4 G(2) kivtelesen (3) T: ikertsztok M. Hamamelis japonica S. et Z. Japn varzsmogyor K2+2 C4 A4x+4 G(2) MM. Liquidambar styraciflua L. Amerikai mbrafa n P4 A4x G(2); h P0 A4 ikertsztoktermsgazat

MM.

Parrotia persica (DC). C.A. MEY.Perzsavasfa m K7-4 C0 A25-5 G(2) ikertsztok Platanaceae Platnflk B: levlalapba rejtett rgyek, spirlisan szrt lls, lbefogott erezet levelek VK: h c K/5-/4-3 C/5-/4-3 A/7-/4-3; n c K/5-/4-3 C0 A4-3x /sztamin./ G9-5/-1/ T: aszmagcsom-termsgazat Platanus hybrida BROT. (syn. P. acerifolia) Juharlevel platn Platanus orientalis L. Keleti platn Fagales Bkkfavirgak Betulaceae Nyrfaflk B: VK: h c P2+2 A2+2; n c P0 G[] T: apr makk, lependk Alnus glutinosa (L.) GAERTN. Enyves ger (mzgs ~) Alnus incana (L.) MOENCH. Hamvas ger Betula pendula ROTH Kznsges nyr h P2+0 A2+2; n P0 G[] Corylaceae Mogyorflk

MM. MM.

MM. MM. MM.

B: VK: h P0 A2+2; n P2+2, 0 G[] T: viszonylag nagy makk MM. Carpinus betulus L. Kznsges gyertyn M, MM. Carpinus orientalis MILL. Keleti gyertyn M. Corylus avellana L. Kznsges mogyor
M. Corylus pontica C. KOCH. Pontusi mogyor (kerti ~)

MM.
M. MM.

Corylus colurna L. Trk mogyor


Corylus maxima MILL. Csves mogyor Ostrya carpinifolia SCOP. Kznsges komlgyertyn

24 Fagaceae Bkkfaflk B: VK: h P7-4 A7-4, 40-8; n P7-4 G[] T: makk MM. MM. MM. MM. M, MM. MM. MM.
MM.

Castanea sativa MILL. Szeldgesztenye (Castanoideae) n P3+3 G[], h P3+3 A9 /10-6/ Fagus sylvatica L. Bkkfa (Fagoideae) n P3+3 G[] Quercus cerris L. Csertlgy, cserfa (Quercoideae) n P3+3 G[] Quercus petraea (MATTUSCHKA) LIEBLEIN Kocsnytalan tlgy Quercus pubescens WILLD. Molyhos tlgy Quercus robur L. Kocsnyos tlgy Quercus rubra L. Vrs tlgy
Quercus turneri WILLD. var. pseudoturneri Tlizld tlgy

Felrend: Casuarnianae Casuarinales Kazurfa-virgak Casuarinaceae Kazurfaflk h P2 A1; n P0 G(21) tsztermsgazat


MM. Casuarina equisetifolia FORST. Kazurfa

Felrend: Juglandanae Juglandales Divirgak Juglandaceae Difaflk B: rekeszes bl (karjos sziklevel embri), pratlanul szrnyalt levl VK: h z P5, 4, 1, 0 Ai-2 T: diterms (fellevelekkel sszentt makk) MM. Juglans nigra L. Fekete di (amerikai di) MM. Juglans regia L. Kznsges di h P3 A12
MM. MM. MM. Carya illinoinensis (WAGENH.) KOCH Pekndi Carya ovata (MILL.) KOCH Fehr hikoridi Pterocarya fraxinifolia (LAM.) SPACH Kaukzusi szrnyasdi

n c P4, 1 G[

n P2+2 G[]

Myricales Fenyrmirtusz-virgak Myricaceae Fenyrmirtuszflk h P0 A20-2 gyakran 8-4


M. Myrica gale L. (syn. Gale palustris) Eurpai fenyrmirtusz, illatos viaszbogy

n P0 G(2)

Felrend: Urticanae Urticales Csalnvirgak Ulmaceae Szilfaflk B: VK: m c P8-3 gyakran 5-4 A8-4 gyakran 5-4, ritkn ktszer ennyi G(2) T: csonthjas vagy lependk MM. MM. MM. MM.
MM.

Ulmoideae Ulmus laevis PALL. Vnic-szil m P5 A5 G(2) krszrnyas lependk Ulmus minor MILL. (syn. U. campestris) Mezei szil Ulmus glabra HUDS. Hegyi szil Celtidoideae Ostorfaflk Celtis occidentalis L. Nyugati ostorfa m P5 A5 G(21) csonthjas
Celtis australis L. Dli ostorfa

25 Zelkovoideae Gyertynszilflk
MM. MM. Zelkova serrata (THUNB.) MAKINO Japn gyertynszil m P5 A5 G(21) lependk Zelkova carpinifolia (PALL.) KOCH Kaukzusi gyertynszil

Moraceae Eperfaflk B: VK: h P8-0 A4-1; n P2+2, (4) G(2) ebbl csak 1 termkeny T: makktermsgazat
MM. MM. MM. Atrocarpus incisa L. (syn. A. altilis) kenyrfa (trpusi ~) h P4 A4; n P2+0 G(2) Atrocarpus heterophylla LAM. Nagyterms kenyrfa (jackfruit) Brosimum galactodendron DON. Tejfa (tehnfa)

MM. M, MM. M. M. M. Ch., N. M. MM. MM.

Broussonetia papyrifera (L.) LHRIT. Papreperfa h P4 A4; n P2+0 G(2) Ficus carica L. des fge (kznsges ~) h P5 A5; n P5 G(21) Ficus elastica ROXB. Szobafikusz, kaucsukfge Ficus pandurata HANCE (syn. F. lyrata) Lantlevel fikusz Ficus benjamina L. Csngg fikusz Ficus pumila L. Ksz fge Maclura pomifera (RAF.) SCHNEID. Narancseperfa h P4 A4; n P2+0 G(2) Morus alba L. Fehr eperfa (selyem~) h P4 A4; n P2+0 G(2) Morus nigra L. Fekete eperfa (savany ~) Cannab(id)aceae Kenderflk B: VK: h P5 A5; n P5 G(21) T: makk Cannabis indica LAM. (syn. C. sativa L. subsp. indica (LAM.) E. SMALL et A. CRONQUIST) Indiai kender (hasis~) Cannabis sativa L. Kender (vetsi ~) var. spontanea (syn. C. ruderalis JANISCHEVSKI) VAVILOV Vad kender Humulus lupulus L. Koml Urticaceae Csalnflk B: VK:h P2+2, 5 A2+2, 1; n P2+2 G(21) T: makk

Th. Th. H-E.

H. H.

Pilea cadierei GAGNEP. ex GUILL. Ezst plea h c P2+0 A2+0; n z P2+2 G(21) Pilea muscosa LINDL. Aprlevel plea

H. Th. H.
H. H.

Urtica dioica L. Nagy csaln h c P2+2 A2+2; n c P2+2 G(21) Urtica urens L. Apr csaln Parietaria officinalis L. (syn. P. erecta M. et K.) Falgyom h c P2+2 A2+2
Boehmeria nivea (L.) GAUD. Hcsaln Helixine soleirolii REQUIEN (syn. Soleirolia s.) Prnaf

nc

5. Alosztly: Rosidae Rzsaalkatak Felrend: Rosanae Saxifragales Ktrvirgak Saxifragaceae Ktrfflk B: tlevlrzsa, pozsgs szr VK: m c|z K5 C5 Ai-5+5 G(5-3-2) T: tok, tsztok s tszcsokor
H. Astilbe arendsii ARENDS Kerti cstrvirg c K5 C5 A5+5 G(2)

26
H. Ch. Astilbe chinensis (MAXIM.) FR. et SAV. cv. Pumila Knai cstrvirg, trpe fajta Bergenia cordifolia (HAW.) STERNBG. Szvlevel brlevl c K5 C5 A5+5 G(2)

Ch. H.
Ch. H.

Bergenia crassifolia (L.) FRITSCH. Vaskoslevel brlevl Chrysosplenium alternifolium L. Arany veselke c K4 C4 A4+4 A(2)
Heuchera sanguinea ENGELM. ex WISLIZENUS Tzes c K5 C5 A5+5 G(2) Rodgersia aesculifolia BATAL. Nagytermet tpartif

H.
H. Ch. H, Ch.

Saxifraga bulbifera L. Gums ktrf c K5 C5 A5+5 G(2)


Saxifraga tridactyletes L. Apr ktrf Saxifraga paniculata MILL. Frts ktrf Tiarella cordifolia L. Szvlevel turbntok c K5 C5 A5+5 G(2)

Crassulaceae Varjhjflk B: levlszukkulencia, marad cssze, p egyszer levelek, forg virgzat VK: m c Ki /32/-3 Ci /32/-3 Ai /32/-5 Gi-4 T: tszcsokor, tsztok
Ch, N. Aeonium arboreum (L.) WEBB Fatermet kvirzsacserje Ki Ci Ai Gi

M.
Ch.

Crassula ovata (syn. C. argentea, C. portulacea)Fs pozsga, majomfa K5 C5 A5+5 G5


Echeveria gibbiflora DC. Csipks amerikai-kvirzsa Ki Ci Ai Gi

Ch.
Ch. Ch. Ch.

Kalancho blossfeldiana POELLN Korallvirg K4 {C(4) A4+4} G4


Kalancho daigremontiana HAMET et PERR. (syn. Bryophyllum d.)Mexiki sarjika Kalancho tubiflora (syn. Bryophyllum t-um HARV) HAMET Ernys sarjika Kalancho tomentosa BAKER Cicafl korallvirg

Ch. Ch. Ch. H.(G.)


Ch.

Jovibarba hirta (JUSL.) OPIZ (syn. Sempervivum hirtum JUSL.) Srga kvirzsa V Sedum acre L. Borsos varjhj K5 C5 A5+5 G5 tszcsokor Sedum album L. Fehr varjhj Sedum maximum (L.) HOFFM. Bablevel varjhj
Sedum reflexum L. subsp. glaucum (LEJ.) JANCH. Kvi varjhj

Ch.
H.

Sedum sexangulare L. em. GRIMM. Hatsoros varjhj


Sedum spectabile BOR. Pomps varjhj

Ch.

Sempervivum tectorum L. Hzi kvirzsa Ki/8-7/ Ci/8+8-7+7/ Ai/8+8-7-7/ Gi/8-7/ V Grossulariaceae Kszmteflk B: tenyeresen tagolt levl, sznes cssze VK: m c K5 C5 A5 G[] T: lbogy Grossularia uva-crispa (syn. Ribes grossularia L.) MILL. Kszmte, piszke, egres Ribes alpinum L. Havasi ribiszke V Ribes aureum PURSH. Arany ribiszke Ribes nigrum L. Fekete ribiszke V
Ribes petraeum WULFF. ex JACQ. Brci ribiszke V

N. N. N. N.
N.

N.
N.

Ribes rubrum L. (+R. spicatum +R. sylvestre) Piros ribiszke fajok


Ribes nigrolaria cv. Josta Ribiszke-kszmte (riszmte)

Escalloniaceae Ktrcserjeflk m c K5 C5 A5 G[]


M. Escallonia rubra PERS. var. macrantha Nagyvirg vrs ktrcserje

Cunoniaceae

m c K5 /6-4-3/ C5 /6-4-3/|0 A5+5 /6+6-4+4-3+3/ G5-2 | (5-2)

Gunnerales rislapu-virgak Gunneraceae rislapuflk m c K2 C0 A2; n c K2 C2 G(21) makk


H. Gunnera manicata LINDEN Brazliai rislapu

Rosales Rzsavirgak Rosaceae Rzsaflk

27 B: centripetlis poliandria, plhs levl VK: m c K5 C5 Ai-10+5+5 Gi-1 | I T: lsd az alcsaldoknk Spiraeoideae Gyngyvesszflk alcsaldja B: kis virgok ds virgzatban VK: m c K5 C5 A10+10+10 G8-1 T: tszcsokor, tsztok Aruncus sylvestris KOSTEL. Tndrfrt h c K5 C5 A8; n K5 C5 G3 Exochorda racemosa (LINDL.) REHDER Frts gyngycserje, f. virgszlfa K5 C5 Ai G(5) Physocarpus opulifolius (L.) MAXIM. Hlyagvessz (bangitalevel ~) Spiraea van-houttei ZAB. Kerti gyngyvessz K5 C5 Ai G5
Spiraea japonica L. Japn gyngyvessz

H. N, M. N. N.
N.

N.
N-M.

Spiraea media F. SEHM. Szirti gyngyvessz


Sorbaria sorbifolia A. BR. szaki tollasgyngyvessz

N. N.
N.

Maloideae (Pomoideae) Almaflk alcsaldja B: pszeudoszinkarp ltermsek VK: m c K5 C5 A10+5+5 G% T: almaterms (vacokba sllyedt tszcsokor), csontralma Amelanchier ovalis MEDIK. Fanyarka G% Cotoneaster dammeri SCHN. Sznyegmadrbirs, ksz ~
Cotoneaster divaricatus REHD. ex WILSON Ragyoglevel madrbirs

N.
M.

Cotoneaster horizontalis DECAISNE Kerti madrbirs


Cotoneaster multiflorus BUNGE Dsvirg madrbirs

M. M. M.
M.

Cotoneaster niger (THUNBG.) FRIES Fekete madrbirs Cotoneaster salicifolius FRANCH. Fzlevel madrbirs Cotoneaster tomentosus (AIT.) LINDLEY Nagylevel madrbirs
Crataegus crus-galli L. Sarkantys galagonya G%

V V

M. M. M. M.
M. M. M. M.

Crataegus nigra W. et K. Fekete galagonya G% Crataegus monogyna JACQ. Egybibs galagonya G Crataegus oxyacantha L. Csere galagonya G Cydonia oblonga MILL. Birsalma G%
Eriobotrya japonica (THUNB.) LINDL. Japnnaspolya G% Malus floribunda VAN HOUTTE Dsvirg dszalma Malus purpurea (BARBIER) REHD. Bborlevel dszalma Malus spectabilis (AIT.) BORKH Aranyalma

MM-M. Malus domestica L. Nemes alma (kerti~, hzi ~) G%

M-MM. M. N-M. M-MM. M-MM. M. MM.


M. M.

Malus sylvestris (L.) MILL. Vadalma Mespilus germanica L. Naspolya Pyracantha coccinea ROEMER Tztvis G% Pyrus communis L. Nemes krte G% Pyrus pyraster (L.) BURGSD. Vadkrte, vackor Pyrus nivalis JACQ. Vastaggally krte Sorbus aucuparia L. Madr-berkenye G%
Sorbus danubialis (JV.) KRP. Dunai berkenye Sorbus degenii JV. Degen berkenye V V

M.
M.

Sorbus domestica L. Kerti berkenye


Sorbus semiincisa BORB. Budai berkenye

M-MM. Sorbus torminalis (L.) CR. Barkcafa MM. Sorbus aria (L.) CR. Lisztes berkenye

28 Rosoideae Rzsaflk alcsaldja B: pszeudoszinkarp VK: m c K5-4 C5, 0 Ai, 10+10+10, 10+5+5 Gi | I T: aszmagcsom, csipkebogy, csonthjas termscsoport, monomr, dimr makk Agrimonia eupatoria L. Kznsges prlf (aprbojtorjn) K6-4 C6-4 Ai G Alchemilla mollis (BUS.) ROTHM. Lgyszr palstf K4 C4 A4 G1
Dryas octopetala L. Magcsk K8 C8 Ai Gi Duchesnea indica (ANDREWS) FOCKE Indiai dszeper EK5 K5 C5 Ai Gi

H. H.
Ch., H. H.

H. H. H. H.
H. H.

Filipendula vulgaris MOENCH. Koloncos legyezf Gi-6 Fragaria ananassa DUCH. (=F. virginiana DUCH. F. chilonsis L.) Kerti szamca EK5-7 K5-7 C5-7 Ai Gi Fragaria vesca L. Erdei szamca m c EK5 K5 C5 Ai Gi Fragaria viridis DUCH. Csattog szamca
Geum coccineum SIBTH. et SM. Skarltvrs gymbrgykr (balkni ~) Geum rivale L. bkol gymbrgykr (patakparti ~)

H. N. H. H. H. H. Ch-N. H. H. H. N. N.
N. N.

Geum urbanum L. Erdei gymbrgykr EK5 K5 C5 Ai Gi Kerria japonica (L.) DC. Boglrkacserje K5 C5 Ai G5 Potentilla alba L. Fehr pimp EK5 K5 C5 Ai Gi Potentilla anserina L. Libapimp Potentilla arenaria BORKH. Homoki pimp Potentilla argentea L. Ezst pimp Potentilla fruticosa (L.) O. SCHWARZ Cserjs pimp Potentilla erecta (L.) RUSCHEL Vrontf EK4 K4 C4 Ai Gi Potentilla recta L. Egyenes pimp EK5 K5 C5 Ai Gi Potentilla reptans L. Inds pimp Rhodotypos tetrapetala (syn. Rh. scandens) SIEB. et ZUCC. Hszirom E K4 K4 C4 Ai G4 Rosa canina L. Gyeprzsa K5 C5 Ai GI

Rosa centifolia L. Szzlevel rzsa f. muscosa (AIT.) SCHNEID Moharzsa Rosa corymbifera BORKH. agg. Berki rzsa

N. N. N. N.
N.

Rosa damascena MILL. Damaszkuszi rzsa var. balcanica (PROD.) PROD. Bolgr olajrzsa Rosa gallica L. Parlagi rzsa Rosa odorata (ANDREWS) SWEET Tearzsa Rosa pendulina L. Havasalji rzsa
Rosa rubiginosa L. Rozsdaszn rzsa

N. N. HN. N.
N.

Rosa rugosa THUNB. Japn rzsa (szahalinialma) Rosa spinosissima L. (syn. R. pimpinellifolia L.) Jajrzsa Rubus caesius L. Hamvas szeder (kk ~) K5 C5 Ai Gi Rubus fruticosus L. agg. Vadszeder (fekete ~, fldi ~) cv. Thornfree Tsktlen szeder
Rubus mohacsyanus PORPCZI Szedermlna

N. H. H. H.

Rubus idaeus L. Mlna Sanguisorba minor SCOP. Csabare (~-vrf) K4 C0 Ai G1 Sanguisorba officinalis L. szi vrf Waldsteinia geoides WILLD. Waldstein-pimp EK5 K5 C5 Ai Gi Prunoideae Szilvaflk alcsaldja

29 B: VK: m c K5 C5 A10+10+10, 10+5+5 G T: monomr csonthjas, mandula (felnyl szikkad csonthjas)


M. Amygdalopersica hybrida (POITEAU et TURPIN ex DUHAMEL) SO (syn. Prunus amygdalopersica [WESTON] REHD) Mandulabarack

M-MM. Amygdalus communis L. (syn. Prunus amygdalus) Kznsges mandula N. Amygdalus nana L. (syn. Prunus tenella) Trpe mandula
N. Amygdalus triloba (syn. Prunus t. LINDL.) RICKER Rzsamandula, szilvarzsa cv. Multiplex Babarzsa

M-MM. Armeniaca vulgaris LAM. (syn. Prunus armeniaca L.) Kajszi MM. Cerasus avium MNCH. (syn. Prunus avium L.) Cseresznye subsp. avium (silvestre) Madrcseresznye convar. juliana (L.) JANCHEN Szvcseresznye convar. duracina (L.) JANCH. Ropogs cseresznye N. Cerasus fruticosa (PALLAS) WORONOW (syn. P. pumila L.) Csepleszmeggy N-M. Cerasus mahaleb (L.) MILL. (syn. Prunus mahaleb BORKH) Sajmeggy
M. Cerasus serrulata (syn. Prunus s. LINDL.) G. DON Japn cseresznye

N, MM. Cerasus vulgaris MILL. (syn. Prunus cerasus L.) Meggy subsp. acida (DUM.) DOSTL Cignymeggy convar. vulgaris vegmeggy convar. austera (L.) JANCHEN des (morellk) meggyek N, M. Laurocerasus officinalis ROEMER (syn. P. laurocerasus L.) Babrmeggy M, MM. Padus avium MILL. (syn. Prunus padus L.) Mjusfa, zelnice M. Padus serotina (syn. Prunus s. EHRH.) BORKH. Ksei frtsmeggy M, MM. Persica vulgaris MILL. (syn. Prunus persica BATSCH) szibarack convar. vulgaris (syn. convar. persica) Molyhos szibarack convar. laevis Nektarin (csupasz szibarack) MM. Prunus cerasifera EHRH. Cseresznyeszilva M, MM. Prunus domestica L. Szilva (hzi ~)
M. Prunus insititia JUSL. Kknyszilva

M.
M.

Prunus spinosa L . Kkny Chrysobalanaceae Aranyszilvaflk m|n,h c |z K5 C5 Ai-5+5-2 G1


Chrysobalanus icaco L. Aranyszilva m c K5 C5 Ai G1

Podostem(on)ales Fonlkocsnyak Podostem(on)aceae m z P5, 3 Ai-4-1 G3-2 Felrend: Fabanae Fabales Hvelyesek Mimosaceae Mimzaflk B: tbbszrsan prosan szrnyalt levelek, filldium (Acacia pp.) VK: m c |z K(6-3) C(6-3), 6-3, 0 Ai, 5+5, 4 Gi-1 T: hvelycsokor, hvely MM. Acacia senegal (L.) WILLD. Arabmzgafa, gumiarbikumfa c K(4) C(4) Ai G1 hv. M, MM. Albizia julibrissin DURAZZ. Selyemakc c K(4) C(4) Ai G1 hvely M, MM. Mimosa pudica L. Mimza (szemrmes ~) K(4) C(4) A4 G1 Caesalpinaceae Lepnyfaflk

30 B: tbbnyire szrnyasan sszetett levelek VK: m c |z K(5, 4, 0) C5, 4, 0 Ai-1 G1 | T: hvely Cercis siliquastrum L. Jdsfa
Delonix regia (syn. Poinciana r. BOJ.) RAF. Lngfa (flambojntfa, lngolfa)

M.
MM.

z K(5) C5 A5+5 G1

MM. MM.
Ch.

Gleditsia triacanthos L. Lepnyfa c Gymnocladus dioicus (L.) KOCH Vasfa (Kentucky koffee tree) c
Cassia senna (syn. Senna alexandrina) Szenna, anyalevl c K5 C5 A5+5 G1

MM.

Ceratonia siliqua L. Szentjnoskenyrfa c K5 C0 A5 G1 Fabaceae (Papilionaceae) Pillangsvirgak B: a gykrgmkben szimbionta N2-megkt baktriumfajok, tbbnyire sszetett, plhs levelek, pillangs virg VK: m z K(5-2) C5, 3, 0 A(9) 1, (10), 10, 5+5 G1 | T: hvely, cikkes hvely (hasad terms), hvelymakk Amorpha fruticosa L. Gyalogakc z K(5) C1 A(10) G1 hvelymakk Anthyllis vulneraria L. Rti nylhere A(9) 1 Arachis hypogaea L. Fldimogyor z K(5) C5 A(10) G1
Astragalus austriacus JACQ. Kisvirg csdf A(9) 1 Astragalus glycyphyllos L. deslevel csdf

N, M. H. Th.
H. H.

H.
H.

Astragalus onobrychis L. Zszls csdf


Astragalus dasyanthus PALL. Gyapjas csdf FV

M. N. M. H. M. H. N. N. N. N. Ch, N. Th. H. H.
M.

Caragana arborescens LAM. Srga borsfa z K(5) C5 A(9) 1 G1 Caragana frutex (L.) C. KOCH Ujjas borsfa Colutea arborescens L. Pukkant dudafrt Coronilla coronata NATH. Srga koronafrt A(9) 1 Coronilla emerus L. Bokros koronafrt Coronilla varia L. Tarka koronafrt Cytisus austriacus L. Buglyos zant A(9) 1 Cytisus nigricans L. (syn. Lembotropis n.) Frts zant Cytisus hirsutus L. Borzas zant Cytisus ratisbonensis SCHAEFF Selymes zant Genista tinctoria L. subsp. elata Fest rekettye A(10) Glycine max (L.) MERR. Szjabab A(9) 1 Glycyrrhiza echinata L. Keser desgykr A(9) 1 Glycyrrhiza glabra L. Igazi desgykr
Halimodendron halodendron DC. Szikfa

V V

N, M. H-E. H-E.
H.

Laburnum anagyroides MEDIK. Aranyes A(10) Lathyrus latifolius L. nagyvirg lednek A(9) 1 Lathyrus tuberosus L. Mogyors lednek
Lathyrus sphaericus RETZ. Tglaszn lednek V

H. H. Th.
N.

Lathyrus vernus (L.) BERNH. Tavaszi lednek Lathyrus niger (L.) BERNH. Fekete lednek Lens culinaris MEDIK. Fzelklencse A(9) 1
Lespedeza bicolor TURCZ. Bokorhere A(9) 1

H. H. H. H.

Lotus corniculatus L. Szarvaskerep A(9) 1 Lotus siliquosus L. (syn. Tetragonolobus maritimus (L.) ROTH. subsp. siliquosus (L.) MURB.) Brsonykerep Lupinus polyphyllus LINDL. Erdei csillagfrt A(10) Medicago sativa L. Takarmny lucerna A(9) 1

31 H. Medicago varia MARTYN Homoki lucerna, tarka lucerna Th|TH|H. Melilotus officinalis (L.) PALL. Orvosi somkr A(9) 1 H. Onobrychis viciaefolia SCOP. Takarmny baltacim A(9) 1 H. Ononis spinosa L. Tvises iglice A(10) Th|H-E. Phaseolus coccineus L. Trk bab (Tzbab) A(9) 1 Th-E. Phaseolus vulgaris L. Vetemnybab convar. vulgaris kars bab, futbab convar. nanus (L.) ASCH. bokorbab Th-E. Pisum elatius STEV. Magas bors A(9) 1 V Th-E. Pisum sativum L. Vetemny-bors MM. Robinia pseudoacacia L. Fehr akc A(9) 1 Ch-N. Sarothamnus scoparius (L.) WIMM. Seprzant A(10) N. Spartium junceum L. Jeneszter A(10) MM. Sophora japonica L. Japnakc A5+5 H. Trifolium alpestre L. Brci here A(9) 1 Th. Trifolium arvense L. Herehura, tarlhere H. Trifolium campestre SCHREB. Mezei here H. Trifolium medium GRUFBG. Erdei here H. Trifolium montanum L. Hegyi here H. Trifolium pratense L. Rti here, vrs here, lhere H. Trifolium repens L. Fehr here Th-E. Vicia angustifolia GRUFBG. Vetsi bkkny A(9) 1 H. Vicia cassubica L. Vitz bkkny H-E. Vicia cracca L. Kaszanyg bkkny Th. Vicia faba L. Lbab Th-E. Vicia hirsuta (L.) S. F. GRAY Borzas bkkny Th. Vicia pannonica CR. Pannon bkkny Th. Vicia sativa L. Takarmnybkkny Th, TH. Vicia villosa ROTH. Szszs bkkny N-E. Wisteria sinensis (SIMS) SWEET (syn. Wistaria chinensis SWEET) Lilaakc A(9) 1 Felrend: Proteanae Proteales Prteavirgak Proteaceae Prteaflk m|n,h c |z {P4, (4), 0 A4|2} G1 pszeudanthium
M. MM. M. Banksia serata L. f. Frszeslevel Banks-fa Macadamia integrifolia F. MUELL. plevel makadmdi m c {P4 A4} G1 Protea cynaroides L. Kirlyi prtea m c P0 A2 G1

Felrend: Myrtanae Rhizophorales Rhizophoraceae Mangroveflk m|n,h c K/14-/ 8-3 C/14-/ 8-3 A/28-/ 16-6|i G\[ ]\ [%] | G\[ ]\ [%]
M. Rhizophora mangle L. Tarkamangrove K4 C4 A4+4 G[]

Myrtales Mirtuszvirgak Sonneratiaceae m|n,h c K8-4 C8-4 Ai-12 G[ ] Barringtoniaceae m c K6-4 /3-2/ C4-0 Ai G[ ] vagy tbb Combretaceae m|n,h c,z K5-4 /8-6/ C5-4 /8-6/ A5+5, 5 G[]
MM. Terminalia catappa L. Indiaimandula m c K(5) C0 A5+5 G[] csonthjas

32 Myrtaceae Mirtuszflk B: illolaj VK: m c K5-4 C5-4 Ai G[] T: lbogy, tok, csonthjas Callistemon rigidus R. BR. kefevirg (~ vegmosfa) tok Eucalyptus (globulus, E. maculata, E. gunnii) Eukaliptusz tok
Feijoa sellowiana BERG Mirtuszdi K(4) C4 Ai G[] csonthjas Leptospermum scoparium FORST.

M. MM.
M. M.

M. MM.
N. M.

Myrtus communis L. Kznsges mirtusz K(5) C5 Ai G[] lbogy Syzygium aromaticum (L.) MERR. et L.M. PERRY. Szegfszeg K4 C4 Ai G[] Melastomataceae Dszlevlfaflk m|n,h c K(5-3) C5-3|(5-3) A5+5, 3+3, 3 G[%]
Medinilla magnifica LINDL. Pomps medinilla m c K(5) C5 A5+5 G[%] bogy, Al-felhalmozs Tiboucina urvilleana (syn. T. semidecandra COGN.) COGN. Hercegnvirg m c K(5) C5 A5 G[%]

M(MM.) Pimenta dioica (syn. P. officinalis L.) MERR. Szegfbors lbogy M. Psidium guayava L. Guava K(5) C5 Ai G[%] lbogy

Memecylaceae (Melastomataceae \Memecyloideae) G(6-2) 12magv bogy, tok


MM. Memecylon edule ROXB. Sfrnyfa

N, M.

Punicaceae Grntalmaflk B: Keresztben tellenes levllls, gtvis, 2 emeletben ll termlevelek VK: m c K6 /8-5/ C6 /8-5/ Ai G[` ] /[` ]/ T: grntalmaterms (szikkad hsos tok, kvl hsos [szarkoteszta], bell kemny hj [szkleroteszta] magvakkal) Punica granatum L. Grntalma
var. nana L. Trpe grntalma

Onagraceae Ligetszpeflk B: vacokcs (hypanthium) VK: m c /z/ K6, 4, 2 C6, 4, 2, 0, A8, 4, 2 G[] T: tok, makk, bogy H, HH. Epilobium hirsutum L. Borzas fzike K(4) C4 A4+4 G[] tok H. Chamaenerion angustifolium (syn. Epilobium a. L.) SCOP. Erdei derce G. Circaea lutetiana L. Erdei varzslf K2 C2 A2 G[] makk TH. Oenothera biennis L. Parlagi ligetszpe K(4) C4 A4+4 G[] tok
H. N. N. H. Oenothera missouriensis SIMS Alacsonyszr ligetszpe Fuchsia hybrida VOSS Fukszia K(4) C4 A4+4 G[] Fuchsia magellanica LAM. Tlll fukszia K(4) C4 A4+4 G[] bogy Gaura lindheimeri ENGL. et GRAY vel dszgyertya

Lythraceae Fznyflk B: csszecs, heterotrisztlia VK: m c,z K16-4 C16-4, 0 Ai-1 G(6-2) T: tok H, HH. Lythrum salicaria L. Rti fzny m c K(6) C6 A6+6 G(2) H. Lythrum virgatum L. Vesszs fzny Th. Lythrum hyssopifolia L. Alacsony fzny, izsplevel ~
M. Lagerstroemia indica L. Knai selyemmirtusz

Trapaceae Sulyomflk

33 B: heterofillia (felfjt levlnyel sz tlevlrzsa, sallangos almerlt levelek) VK: m c K2+2 C2+2 A4 G(2) T: sulyom-makk Trapa natans L. Sulyom V Lecythidaceae Fazkfaflk B: androfrum VK: m /c/,z K6-4 /3-2/ C8-4 /0/ Ai G[ ] vagy tbb T: fedvel nyl tok
MM. MM. MM. Bertholletia excelsa HUMB. et BONPL. Paradi z K6 C6 Ai G[] a hipokotilban raktroz Couroupita guianensis AUBL. gygolyfa z K6 C6 Ai G[] kauliflria Lecythis zabucajo AUBL. Paradicsomidi, majomfazkfa nagy karunkula

HH.

HH.

Halor(rh)ag(id)ales Halor(rh)ag(id)aceae Sllhnrflk (tengeribogyflk) makk m|n,h c K4-3-2- C4-3-2 A4+4, 4, 2 G[] Myriophyllum verticillatum L. Gyrs sllhnr h A4+4; n G[] Felrend: Rutanae Rutales Rutafavirgak Rutaceae Rutaflk B: illolaj, poliembrinia VK: m c |z K5-2 C5-2 A(i-5) G(5-4)|(i-1) T: tsztok, bogy, lependk (kt maggal), csonthjas, s narancsterms (hesperidium)

H. MM. H.
M.

Rutoideae Rutaflk alcsaldja Dictamnus albus L. Nagy ezerjf m z K5 C5 A5+5 G5 tsztok Euodia hupehensis DODE Hupeji mzesfa c K5 C5 A5+5 G5 tszcsokor Ruta graveolens L. Kerti ruta K5 C5 A5+5 G(5) csak alul sszenve Toddalioideae alcsaldja
Casimiroa edulis LA LAVE et LEX. Fehr zapota K5 C5 A5 G(5) bogy Ptelea trifoliata L. Alsfa K5 C5 A5 G(2) lependk Skimmia japonica THUNB. Japn drbabr ktlaki h K5 C5 A5; n K5 C5 G(5) bogy Skimmia (japonica subsp.) reevesiana Knai drbabr egylaki

M.
M, N M, N

M. M. M. M. M.
N.

Citroideae Citrusflk alcsaldja Citrus limon (L.) BURM. FIL. Citrom m c K5 C5 Ai G(i /8-10/) Citrus sinensis (L.) OSBECK Narancs Citrus paradisi MCFAYDEN. Grapefruit Citrus grandis OSB. Pomel Citrus reticulata BLANCO Mandarin
Fortunella japonica, F. margarita Kumquat G(4-2)

N.

Poncirus trifoliata (L.) RAF. Vadcitrom (tvisescitrom) c K5 C5 Ai G(i /^6/) Simaroubaceae Blvnyfaflk B: rovarriaszt anyagok, pratlanul szrnyalt levl VK: m|h,m ! c K5 /7-3/ C5 /7-3/ A5+5 /7+7-3+3/ G5-2 T: lependk termscsoport, csonthjas termscsoport Ailanthus altissima (MILL.) SWINGLE Blvnyfa m K5 C5 A5+5 G5 (syn. A. glandulosa DESF.) felems ktlaki: h K5 C5 A5+5 lependkcsom

MM.

34
MM. Irvingia gabonensis (LEC.) BAILL. Vadmang, dikadi m K5 C5 A5+5 G2 csonthjas

M. N, M. MM. M. M.
MM. M. M.

Anacardiaceae Kesudiflk B: ds virgzatban ll kicsiny virgok VK: m| n,h c K5 C5 A10-5, 1 G(5-1) T: gyants vagy viaszos, csonthjas Anacardium occidentale L. Kesudifa m c K5 C5 A5 G(31) Cotinus coggygria SCOP. Cserszmrce m c K5 C5 A5 G(31) Mangifera indica L. Mang m c K5 C5 A5 G(51) Pistacia vera L. Pisztcia m c K5 C5 A5 G(31) Rhus typhina L. (syn. Rh. hirta [L.] SUDWORTH) Torzss szmrce, ecetfa K5 C5 A5 G(31)
Spondias mombin L. Srga mombinszilva, disznszilva

Burseraceae Balzsamfaflk m|n,h c K(5-3) C5-3/(5-3)|0/ A5+5-3+3 G(5-2)


Boswellia serrata ROXB. ex COLEBR. Indiai tmjnfa G(3) Commiphora abyssinica (BERG) ENGL. Arab mirhafa m K4 C4 A4+4 G(2)

Meliaceae Imafzrfaflk m|n,h c K5 C5 A(10-8 | 6-3) G(5-4) M, MM. Melia azedarach L. Imafzrfa m c K5 C5 A(10) G(5)
MM. MM. MM. N. Swietenia mahagoni JACQ. Mahagni(fa, valdi ~) Toona serrata ROYLE Frszeslevel tunafa (indiai mahagni) Toona sinensis (A. JUSS.) ROEM. Knai tunafa

Malpighiaceae m z K5|(5), C5 A10 G(3) /(5-4-2)/ csonthjas | hasad csonthjas


Malpighia punicifolia L. Barbadosicseresznye (-szcs-) m z K5 C5 A5+5 G(3) termse nagyon sok C-vitamint tartalmaz

N.

Sapindales Szappanvirgak Staphyleaceae Hlyagfaflk B: sziromszer cssze, felfjt (hlyagos) tok, pratlanul szrnyalt levl VK: m c K5 C5 A5 G(4, 2) T: hlyagos tok, bogy Staphylea pinnata L. Mogyors hlyagfa G(2) Sapindaceae Szappanfaflk B: pratlanul szrnyalt levlki hasogatottak, tereblyes bugavirgzat VK: m| n,h z/c/ K5 C5-3, 0 Ai, 10, 8, 5 G(3) /(4-2)/ T: tok, makk (arilluszos, szaponintartalm magok, feltn kldkfolttal.)

M, MM. M, MM.

Blighia sapida KOENIG Akiszilva m z K5 C4 A8 G(3) tok Euphoria longana LAM. Longan

M.
H. M, MM. M. M.

Koelreuteria paniculata LAXMANN Csrgfa m z K5 C5 A8 G(3)


Cardiospermum halicacabum L. Szvmag G(3) Litchi chinensis SONN. Licsi m z K5 C4 A8 G(3) tok Nephelium lappaceum L. Rambutan Sapindus saponaria L. Szappanfa

MM.

Aceraceae Juharflk B: keresztben tell. egyszer, ujjasan tagolt v. szrnyasan sszetett levelek VK: m|n,h c K5-4 C5-4 A10-4 G(2 /5-3/) T: ikerlependk Acer campestre L. Mezei juhar m K5 C5 A10 G(2)

35 MM. M. MM. MM. MM. MM. M.


M. M, MM.

Acer negundo L. Krislevel juhar h K4 C4 A4; n K4 C4 G(2) Acer palmatum THUNB. Ujjas juhar m K5 C5 A8 G(2) Acer platanoides L. Korai juhar m K5 C5 A8 G(2) Acer pseudoplatanus L. Hegyi juhar m K5 C5 A8 G(2) Acer saccharinum L. Ezst juhar h K5-4 C5-4 A5-4; n K5-4 C5-4 A5-4x G(2) Acer saccharum MARSCH. Kanadai cukorjuhar m K5 C5 A8 G(2) Acer tataricum L. Tatrjuhar (feketegyr juhar) m K5 C5 A10 G(2)
Acer ginnala MAXIMOWICZ Mandzsu juhar m K5 C5 A10 G(2) Dipteronia sinensis OLIVER Knai szrnyasjuhar, blvnyjuhar m K5 C5 A10 G(2)

MM. MM.
M. N.

Hippocastanaceae Bokrtafaflk B: csavarodott virgok bugban, ujjasan sszetett levelek VK: m z K(5) C5-4 A8-5 G(3) T: tok Aesculus hippocastanum L. Fehr bokrtafa (Vadgesztenye) K(5) C5 A7 G(3) Aesculus carnea HAYNE Hsszn vadgesztenye, pirosl bokrtafa
Aesculus pavia L. Vrs vadgesztenye Aesculus parviflora WALT. cserjs v. kisvirg vadgesztenye

Geraniales Glyaorrtermsek Limnamthaceae Tojsvirgflk m c K5-3 C5-3 A5+5, 3+3 G(5-3) makkocskk
Th. Limnanthes douglasii R. BR. Tojsvirg K5 C5 A5+5 G(5) 5 makkocska

H. H. H. H. Th. H.
Th.

Linaceae Lenflk B: lehull szirmok, olajos-nylks magok, keskeny-p levelek VK: m c K5|4 C5|4 A10-5|8-4 G(5-4) T: tok (rekeszes, lvlaszfalakkal) Linum austriacum L. Hegyi len K5 C5 A5 G(5) Linum dolomiticum BORB. Pilisi len FV Linum flavum L. Srga len V Linum hirsutum L. ssp. glabrescens (ROCH.) SO Homoki len V Linum usitatissimum L. Hzi len Linum tenuifolium L. rlevel len V
Radiola liniodes ROTH. Csepplen K4 C4 A4 G(4)

M. H.
G. Th.

Oxalidaceae Madrsskaflk B: hagyms, rizms, gums nvnyek, tenyeresen sszetett levelekkel VK: m c K5 C5 A(5+5) G(5-3) T: hsos, hastkkal nyl (maglv) tok, bogy Averrhoa carambola L. Karambola G(5) Oxalis acetosella L. Erdei madrsska G(5)
Oxalis deppei LODD. Ngylevel madrsska G(5) Oxalis dillenii JACQ. Parlagi madrsska G(5)

Th, (H.) Oxalis corniculata L. Szrke madrsska G(5) Geraniaceae Glyaorrflk B: mirigyszrk, tagolt levelek VK: m c |z K5 C5-4 A15-10 G(5-3) T: hasad tok (glyaorrterms), 5 makkocska (gmorrterms)

36 Th.
H, G.

Erodium cicutarium (L.) LHRIT. in AIT. Brk gmorr c K5 C5 A5+5 G(5)


Geranium macrorrhizum L. Illatos glyaorr c K5 C5 A5+5 G(5)

H. H. Th. H.
H.

Geranium phaeum L. Fodros glyaorr Geranium pratense L. Mezei glyaorr Geranium robertianum L. Nehzszag glyaorr Geranium sanguineum L. Piros glyaorr
Pelargonium grandiflorum (ANDR.) WILLD. Angol musktli z

H. H.

Pelargonium peltatum (L.) AIT. Borostynlevel (fut-) musktli z Pelargonium zonale (L.) AIT. Kerti musktli z K5 C(2)(2)1 A7 G(5)

Balsaminaceae Nebncsvirgflk B: sziromszer cssze, sarkantys, szirmok (2)(2)1 rszben forrtak VK: m z K5-3 C5 A(5) G(5) T: hsos tok, a kocsnytl felpattan kopcsokkal nyl, nylks bogy Th. Impatiens balsamina L. Kerti nebncsvirg Th. Impatiens glandulifera ROYLE Bbor nebncsvirg Th. Impatiens noli-tangere L. Erdei nebncsvirg Th. Impatiens parviflora DC. Kisvirg nebncsvirg Th.(Ch.) Impatiens walleriana HOOK f. ex OLIVER Trpe nebncsvirg, (vzifukszia) Zygophyllaceae Kirlydinnyeflk B: tellenesen ll tagolt levelek VK: m c K5 C5 A10+5|5+5 G(%-3) T: tvises makkocska (hasad terms), bogy, tok
H. Peganum harmala L. Trkpirost K5 C5 A10+5 G(3)

Th.
M.

Tribulus terrestris L. Kirlydinnye K5 C5 A5+5 G(5) Erythroxylaceae Vrsfaflk m c K5 C5 A(5+5) alapjuknl forrtak G(3+2)
Erythroxylon coca LAM. Kokacserje K5 C5 A(5+5) G(3)

H. H. H.
Ch. N.

Polygalales Pacsirtaf-virgak Polygalaceae Pacsirtafflk B: sziromszer cssze, falks porzk, a medin szirom csnakszer (a Fabaceaehez hasonl, csak vitorlja nincs) VK: m z K5 C5-3 A(5+5|4+4|7-5-2) G(/5-3/-2) T: tok, makk, csonthjas Polygala amara L. Keser pacsirtaf z K5 C3 A(4+4 G(2) tok Polygala comosa SCHKUHR stks pacsirtaf Polygala major JACQ. Nagy pacsirtaf
Polygala chamaebuxus L. Puszpngpacsirtaf Polygala myrtifolia L. mirtuszlevel pacsirtaf

Felrend: Celastranae Celastrales Kecskerg-virgak Celastraceae Kecskergflk B: arilluszos magok, levlhnalji bogas virgzatok, diszkusz VK: m c K5-4 C5-4 A5-4 G(5-2) T: tok
N-E. Celastrus scandens L. Folyondr-kecskerg K5 C5 A5 G(3)

N.

Euonymus europaeus L. Cskos kecskerg K4 C4 A4 G(4)

37 Ch. N. N. Euonymus fortunei (TURCZ.) HAND.-MAZZ. Repknykecskerg Euonymus japonicus L. Japn kecskerg Euonymus verrucosus SCOP. Bibircses kecskerg Rhamnales Bengevirgak Rhamnaceae Bengeflk B: VK: m c K5 C5 A5 G(3-2), [], [] funkcionlis egyivarsg gyakori T: bogy, benge lependk Frangula alnus MILL. Kutyabenge K5 C5 A5 G(3) hypanthium, bogy Rhamnus catharticus L. Varjtvis K5 C5 A5 G(3) hypanthium, bogy Paliurus spina-christi MILL. Krisztustvis K5 C5 A5 G(2) lependk
Ziziphus jujuba MILL. Zsidtvis K5 C5 A5 G(2) csonthjas

N. N, M. N, M.
M.

Vitaceae Szlflk B: szimpodilis hajtsnvekeds VK: m|n,h c K(4) C(5) A5 G(2) T: bogy
N-E. N, (M.) Cissus rhombifolia Hrmaslevel kszka Cyphostemma juttae DINT. et GILG. (syn, Cissus j.) Pozsgsszl

N-E. N-E. N-E. N-E. N-E. N-E.


N-E. N.

Parthenocissus inserta (KERN.) FRITSCH Keskenylevel vadszl Parthenocissus quinquefolia (L.) PLANCH. in DC. Tapad vadszl Parthenocissus tricuspidata (SIEB. et ZUCC.) PLANCH. in DC. Japn vadszl Vitis vulpina (syn. V. riparia) L. Parti szl Vitis sylvestris C. CH. GMEL. Ligeti szl Vitis vinifera L. Borterm szl
Vitis labrusca L. Rkaszl

Leeaceae Laflk

m|n,h c K(5) {C(5) A(5)} G(8-3) rekeszes bogy

Leea amabilis VEITCH ex MAST. Nyugat-bornei la

E. E.

Santalales Szantlfavirgak Loranthaceae Faknflk B: Fllskdk VK: m|n,h c P2+2|3+3 A2+2|3+3 G[ ] T: lbogy Loranthus europaeus L. Srga fakn m c P2+2 A2+2 G[] Viscaceae Fagyngyflk Viscum album L. Fehr fagyngy h c {P2+2 A2+2},{P4+2 A4+2}; n P2+2 G[] Santalaceae Szantlfaflk B: Flparazita ill. parazita (gykrlskd) fk, cserjk vagy lgyszrak VK: m|n,h c P6-4-3 A6-4-3 G T: makk Thesium linophyllon L. Lenlevel zsellrke m c P5 A5 G
Osyris alba L. Szarvcserje Santalum album L. Fehr szantlfa m c P4 A4 G

G.
N. MM.

Olacaceae Bdsfaflk m c K(6-4-3) C6-4-3 A18-12-9, 12-8-6, 6-4-3 G(5-4-2)

38 Balanophorales Bunkvirgak Balanophoraceae h c P/4-/3 A/4-/3-2-1 n c P0 G(/5-/3-1) egymagv makk | csonthjas


G. G. Balanophora fungosa FORST. Gombaszer bunkvirg

Cynomoriaceae Ebkolbszflk /m/ h A1; n G1


Cynomorium coccineum L. Ebkolbsz, mltaigomba, mltaiszivacs

Rafflesiales risvirgak Rafflesiaceae risvirgflk /m/ h c P10-4 Ai-5; n c P10-4 G(8-6-4), ,


G. G. Cytinus ruber (FOURR.) KOM. Rafflesia arnoldii R. BR. ris bzvirg h c P5 Ai; n c P5 G[]

Hydnoraceae m c P4-3 A5-4-3 G(3) Felrend: Euphorbianae Euphorbiales Kutyatejvirgak Buxaceae Puszpngflk B: csszeeredet lepel, cyathium (bogas virgzat, kzpen n, szln h virgokkal) VK: h c P2+2, 3 A5-4, i; n c P3+3 G(3), (4-2) T: tok, bogy N, M. Buxus sempervirens L. Tlizld puszpng h P2+2 A2+2; n P3+3 G(3) tok
Ch. N. N. Pachysandra terminalis SIEB. et ZUCC. Kvrke h P2+2 A2+2; n P3+3 G(3) tok Sarcococca confusa SEALYBokros bogyspuszpng h P2+2 A2+2 n P3+3 G(3) bogy Simmondsia chinensis NUTT. Jojoba (Simmondsiaceae)

Euphorbiaceae Kutyatejflk B: cyathium s pseudanthium, reduklt virg, sznes fellevelek, tejnedv, olajos magvak VK: h c /z/ P5, 3, 0 Ai-1; n c P5, 3, 0 G(/i, 4, 2/, 3) T: tok
M. MM. M. Acalypha hispida (L.) BURM. f. Szpcsaln h P0 Aleurites fordii HEMSL. Olajkencefa, tungfa Andrachne colchica FISCH. et MEY. (syn. Arachne c. POJARKOVA) Kolkhiszi cserjskutyatej (~ kdcserje) h c P5 A5; n c P G(3)

N. Ch.
M.

Codiaeum variegatum (L.) BL. Csodacserje, kroton h c P3 Ai; n G(3) Euphorbia amygdaloides L. Erdei kutyatej h P0 A1; n P0 G(3)
Euphorbia candelabrum TRMAUT ex KOTSCHY Kandelber-kutyatej

H.
Th. Ch, N. Th.

Euphorbia cyparissias L. Farkas kutyatej


Euphorbia helioscopia L. Napraforg kutyatej Euphorbia lathyris L. (syn. Tithymalus l. SCOP.) Hasindt kutyatej Euphorbia marginata PURSH (syn. Agaloma m.) Jgvirg

N. Ch. N. H.
N.

Euphorbia milii (syn. E. splendens) DESM. Pomps kutyatej Euphorbia myrsinites L. Dli kutyatej, dlszaki ftej Euphorbia pulcherrima WILLD. (syn. Poinsettia p.) Mikulsvirg Euphorbia segueriana NECKER Pusztai kutyatej
Euphorbia trigona HAW. Hroml kutyatej

MM.
H, N.

Hevea brasiliensis H. B. K. MLL. ARG. Brazliai-kaucsukfa G(3)


Manihot esculenta CRANTZ Manika (kasszva)

Th. Mercurialis annua L. Egynyri szlf h c P3 A9; n P3 G(2) H. (G.) Mercurialis perennis L. Erdei szlf Th. Ricinus communis L. Ricinus h c P3 Ai; n G(3) dendroid porzk
M. Securinega suffruticosa (PALL.) REHD. Mongol kutyatejcserje

39 Thymelaeales Boroszlnvirgak Thymelaeaceae Boroszlnflk B: sznes csszecs VK: m c K(6-3)/6-3/ C8-0 A4+4 G(21) T: pszeudomonomr bogy, csonthjas, makk, tok Daphne laureola L. Babrboroszln {K(2+2) C0 A4+4} G(21) bogy Daphne mezereum L. Farkasboroszln Daphne cneorum L. Henye boroszln
Daphne arbuscula ELAK. Murnyi boroszln Thymelaea passerina (L.) COSS et GERM. Cic {K(2+2) C0 A4+4} G(21) tok

N. N. Ch.
Ch. Th.

V V V

M. M. M.
M.

Elaeagnales Ezstfavirgak Elaeagnaceae Ezstfaflk B: csillag- s pikkelyszrk, gtvisek, szrt, s levllls VK: m|n,h c K(4) C0 A4+4, 4 G T: lcsontr Elaeagnus angustifolia L. Keskenylevel ezstfa m K(4) C0 A4 G Elaeagnus pungens THUNB. Szrs ezstfa (rkzld ~) Hippopha rhamnoides L. Homoktvis h K2 C0 A4; n K2 C0 G
Shepherdia canadensis NUTT. Kanadai blnybogy m c K(4) C0 A4+4 G tellenes levllls

Felrend: Aralianae Araliales Arliavirgak Araliaceae Arliaflk (borostynflk) B: rkolt endospermium, kicsi virgok ernyben, fejecskben, fzrben VK: m|n,h c Ki, 5-4 Ci, 5-4 A5 G[I %] T: lbogy, csonthjas, hasad terms, ikerkaszat
N, M. N. Aralia elata (MIQ.) SEEM. Mandzsu arlia m K5 C5 A5 G[%] Eleutherococcus senticosus MAXIM. (syn. Acanthopanax s.) Keleti szerencsetvis, tajgagykr, szibriaiginszeng

Fatshedera lisei (COCHET) GUILL. Szlborostyn m K5 C5 A5 G[%] Fatsia japonica (THUNB.) DCNE. et PLANCH. Szobaarlia, japnarlia m K5 C5 A5 G[%] N-E. Hedera colchica K. KOCH Kaukzusi borostyn m K5 C5 A5 G[%] N-E. Hedera helix L. Kznsges borostyn lbogy N-E. Hedera hibernica (H. helix subsp. hibernica KIRCHNER) BEAN r borostyn
MM. Kalopanax pictus (THUNB.) NAKAI Juharlevel tskefa

N. N.

H (G.) M.

Panax ginseng NESS v. ESENB. zsiai ginszeng m K5 C5 A5 G[%] Schefflera arboricola HAYATA Sugrarlia Apiaceae (Umbelliferae) Ernysk B: ernyvirgzat, gallr s gallrkalevelek, illolajjratok, karpofrum VK: m c K5 C5 A5 G[] T: ikerkaszat Aegopodium podagraria L. Podagraf (kszvnyf) Anethum graveolens L. (syn. Seseli g.) Kapor Angelica archangelica L. Orvosi angyalgykr Angelica sylvestris L. Erdei angyalgykr Anthriscus cerefolium (L.) HOFFM. Zamatos turbolya Apium graveolens L. Kerti zeller

H. Th. Th. H. Th. TH.

40 H.
N.

Bupleurum falcatum L. Sarls buvkf


Bupleurum fruticosum L. Cserjs buvkf

H.
Ch.

Carum carvi L. Kmny


Crithmum maritimum L. Tengerikmny

Th, TH. Conium maculatum L. Brk (foltos ~, bds ~) Th. Coriandrum sativum L. Koriander TH (Th.) Daucus carota L. Murok subsp. carota Vadmurok subsp. sativus (HOFFM.) ARC. Srgarpa H. Eryngium campestre L. Mezei iring H. Eryngium planum L. Kk iring Th, TH. Falcaria vulgaris BERNH. Sarlf
H. H. Ferula communis L. Kznsges husng Ferula sadleriana LEDEB. Magyarfldi husng

Th, H.
H.

Foeniculum vulgare MILL. deskmny


Heracleum mantegazzianum SOMM. et LEV. Kaukzusi medvetalp (ris ~)

H. H. H. Th. H. TH. H. H. H. H. Th. H. H. TH. H.

Heracleum sphondylium L. Medvetalp (kznsges ~) Laserpitium latifolium L. Szleslevel bordamag Levisticum officinale KOCH. Lestyn Orlaya grandiflora (L.) HOFFM. Orlay-murok az erny szls szirmai sugrzk (z) Pastinaca sativa L. Pasztink subsp. pratensis (PERS.) ELAK. Vad pasztink convar. sativa Kerti pasztinkok Petroselinum crispum (MILLER) A. W. HILL Petrezselyem Peucedanum alsaticum L. Buglyos kocsord Peucedanum cervaria (L.) LAP. Szarvas kocsord Peucedanum officinale L. Orvosi kocsord Pimpinella saxifraga L. Hasznos flditmjn Pimpinella anisum L. Illatos nizs Sanicula europaea L. Gomberny Seseli leucospermum W. et K. Magyar gurgolya Smyrnium perfoliatum L. zsalta Trinia glauca (L.) DUM. Szrke nylkapor Pittosporales Pittosporaceae Enyvesmagflk m c K5 C(5) A5 G(/5-3/ -2)

N, M. Ch-E.

Pittosporum tobira (THUNB.) AIT. Knai enyvesmag G(3) Sollya heterophylla LINDL. Kklin

6. Alosztly: Dilleniidae Dillnia alkatak Felrend: Dillenianae Dilleniales Dillniavirgak Dilleniaceae Dillniaflk m|n,h c|z,s Ki-5-3 C5-2 Ai Gi-1
MM. M. Dillenia indica L. Pomps dillnia m s K^3 C5 Ai Gi tszcsokor, hsos csszelevelek alkotta lterms Dillenia suffruticosa MARTELLI (syn. Wormia burbidgei GRIFF.) Cserjs dillnia G7

H. H.

Paeoniaceae Bazsarzsaflk B: marad cssze, centrifuglis poliandria, diszkusz VK: m c K8-5 C8-5 Ai G5, 3, 2 T: fsod tszcsokor (arilluszos magvak) Paeonia lactiflora PALLAS Illatos bazsarzsa a kerti fajtk legtbbszr teltvirgak Paeonia officinalis L. Piros bazsarzsa

41 H.
H.

Paeonia officinalis subsp. banatica (ROCHEL) SO Bnti bazsarzsa K5 C8-5 Ai G3-2


Paeonia tenuifolia L. Keleti bazsarzsa

FV

N.

Paeonia suffruticosa ANDREWS Fs bazsarzsa Eucryphiaceae Hcserjeflk B: keresztben tellenes lls, egyszer vagy szrnyalt levelek oszlopos korona VK: m c K4 /-5/ C4 /-5/ Ai G(/18-/ 12-5) T: szepticid tok

MM.

Eucryphia nymansensis BAUSCH (E. cordifolia E. glutinosa) K4 C4 Ai G(^8)

Felrend: Theanae Theales Teavirgak Theaceae Teaflk B: centrifuglis poliandria VK: m c K7-4 C8-4 Ai-10 5-4 G(6-2) T: csonthjas, bogy M. Camellia japonica L. Kamlia, japn ~ K6 C7 Ai /21+21+21/ G(5) M. Camellia sinensis (L.) KTZE. (syn. Thea s.) Tea, knai teacserje Hypericaceae (syn. Guttiferae, incl. Clusiaceae) Orbncfflk B: levlben olajmirigyek, porznyalbok, centrifuglis poliandria VK: m c K5 C5 Ai-4 olykor falksak G(15-1) T: tok, bogy
M. MM. Garcinia mangostana L. Mangosztn (Clusiaceae) G(7-6) bogy, klnfajtk, apomixis Mammea americana L. Mamej, mammeyalma (Clusiaceae) K5 C6 Ai G(^4) bogy

Ch. H. H.
Ch.

Hypericum calycinum L. rkzld orbncf K5 C5 Ai G(3) szepticid tok Hypericum elegans STEPH. Karcs orbncf Hypericum perforatum L. Kznsges orbncf
Hypericum polyphyllum BOISS. et BAL. Aprlevel orbncf

Dipterocarpaceae Szrnyasmagflk m c K5 C5 Ai-15-10-5 G(31) egymagv makk


MM. vagy lependk Dipterocarpus turbinatus GAERTN. f. Indiai gurjunbalzsamfa

Sarraceniales Krtvirgak Sarraceniaceae Krtvirgflk m s K6-3 C5|0 Ai-15-12 G(5)|(3)


H. H. Darlingtonia californica TORR. Sisakis lgycsapda Sarracenia purpurea L. Bbor krtvirg K5 C5 Ai G(5) lokulicid tok

Nepenthales Kancskavirgak Nepenthaceae Kancskaflk B: VK: h c P4-3 A(24-16-12-8 /-6-4/) n c P4-3 G(4-3) T: tok
H. H. Nepenthes maxima REINW. Termetes kancska h P4 A(8); n P4 G(4) Nepenthes rafflesiana JACK Mrvnyos kancska

Droserales Harmatf-virgak Droseraceae Harmatfflk

42 B: rovarfog levelek mirigyben vgzd szrkkel (tentkulumok) VK: m c K5-4 C5-4 A5-4 G(5-3) T: tok Drosera rotundifolia L. Kereklevel harmatf K5 C5 A5 G(3)

H.

Felrend: Violanae Violales Ibolyavirgak Passifloraceae Golgotavirgak C B: androgynofrum, mellkprta (corona, C), gkacs C VK: m c K5-3 C5-3 Ci A10-6, 5 G(5-3) T: bogy, tok (arilluszos magokkal) N-E. Passiflora coerulea L. Kk golgotavirg K5 C5 CCi A5 G(3) tok N-E. Passiflora edulis SIMS Ehet golgotavirg, grenadilla, maracuja Violaceae Ibolyaflk B: sarkantys sziromlevl (kleisztogmia, myrmekochoria s dynamochoria) VK: m z K5 C5 A5 G(3) T: tok
H. Viola alba BESS. Fehr ibolya

Th. Th. H.
H.

Viola arvensis MURR. Mezei rvcska Viola kitaibeliana R et SCH. Trpe rvcska Viola biflora L. Srga ibolya
Viola canina L. Sovny ibolya

FV

H.
H.

Viola odorata L. Illatos ibolya


Viola sororia (syn. V. papilionacea) var. priceana Cskos ibolya

H. H. TH.

Viola sylvestris LAM. Erdei ibolya Viola tricolor L. Hromszn rvcska Viola wittrockiana GAMS Kerti rvcska Cistaceae Szuharflk B: illolajok, mirigyszrk, gyakran flcserjk VK: m c K5-3 C5-3, 0 Ai G(10-5, 3) T: tok Cistus laurifolius L. Babrlevel szuhar K5 C5 Ai G(5) Fumana procumbens (DUN.) GREN. et GODR. Naprzsa K3 C5 Ai G(3) Helianthemum canum (L.) BAUMG. Szrke napvirg K3 C5 Ai G(3) Helianthemum ovatum (VIV.) DUN. Kznsges napvirg Bixaceae Orlenfaflk Centrifuglis poliandria (egyetlen fajt foglal magban:) Bixa orellana L. Orlenfa (rzsfa) m c K5 C5 Ai G(2) lokulicid tok Tamaricaceae Tamariskaflk B: erikoid s pikkelylevelek, skivlaszt mirigysejtek VK: m c K6-4 C6-4 Ai, 10-8 5-4 G(5-2) T: tok, reptszrs magvak Tamarix gallica L. Francia tamariska K5 C5 A10-8 G(3) Tamarix tetrandra PALL. Keleti tamariska K5 C5 A4 G(3) Flacourtiaceae m/n,h/ c K/i-/ 6-3 C/i-/ 8-3 /CCi-0/ Ai-5 /-1/ G(10-2)
Flacourtia ramontchi LHR. Kormnyzszilva, ramoncsi h K Ai n K G() csonthjas

N. Ch. Ch. Ch.


M.

M. M.
M.

43 Caricaceae Dinnyefaflk /elvtve m/ h c K(5) C(%) A5+5; n c K(5) C(5) G(5)


a prtacs nem ntt ssze a termvel, a terms vasrag, hsos fal tok (bogy)

M.
M.

Carica papaya L. Dinnyefa, papaja


Carica pentagona HEILBORN Babak

Loasales Csalnszulk-virgak Loasaceae Csalnszulkflk K5 C5 Ai, 5+5, 5 G(5-3) /(7-6)/


Th. Mentzelia lindleyi (syn. Bartonia aurea) TORR. et GRAY K5 C5 Ai G(5) tok

Th. N.

Cappar(id)ales Kaprivirgak Cappar(id)aceae Kpriflk B: androgynoforum, mirozinsejtek VK: m c|z K4 C4,0 Ai, 6, 4 G(8-2) T: tok, bogy, csonthjas Cleome speciosissima (L.) DEPPE Kerti kleme (Kleoptra tje) z K4 C4 A6 G(2) Capparis spinosa L. Tvises kapricserje, kapri c K4 C4 Ai G(8) Brassicaceae (Cruciferae) Keresztesvirgak B: ngy fporz, lvlaszfal (replum), storoz frt, olajos magvak VK: m c, z K2+2 C4 A2+4 G(2) T: bec, becke, cikkesbec

Ch.

Aethionema grandiflorum BOISS. et HOHEN. Nagyvirg sulyoktska

Ch, Th. Th, TH. Th, TH. Th. Ch. Ch. Ch. Ch. TH, H. H. Ch. Th. Th. Th. Th. TH, Th. TH, H.

TH. TH. TH.


TH, H.

Aethionema saxatile (L.) R. BR Kvi sulyoktska Alliaria petiolata (M.B.) CAVARA et GRANDE Hagymaszag knyazsombor Alyssum alyssoides (L.) NATH. Kznsges ternye Alyssum desertorum STAPF Pusztai ternye Alyssum montanum L. Hegyi ternye Alyssum saxatile L. Sziklai ternye V Arabis caucasica WILLD. Kaukzusi ikravirg Arabis hirsuta (L.) SCOP. Borzas ikravirg Arabus turrita L. Tornyos ikravirg Armoracia lapathifolia USTERI (syn. A. rusticana G.M. SCH.) Kznsges torma Aubrieta cultorum BERGM. Pzsitviola Brassica nigra (L.) KOCH Fekete mustr (francia ~) Brassica juncea (L.) CZERN. Szareptai mustr Brassica cretica LAM. convar. botrytis (L.) SCHWARZ Karfiol Brassica cretica LAM. convar. cymosa PLENCK Brokkoli (sprgakel) Brassica napus L. em. METZG. Repce convar. napus MOENCH Olajrepce (kposzta~, kznsges ~) convar. napobrassica (rapifera L.) RCHB. Karrpa Brassica oleracea L. Kposzta convar. acephala (DC.) ALEF. Takarmnykposzta convar. sabauda L. (bullata) Kelkposzta convar. capitata (L.) ALEF. Fejeskposzta convar. gemmifera DC. Bimbskel Brassica rupestris RAF. convar. gongyloides (L.) JANCH. Karalb Brassica pekinensis (LOUR.) RUPR. Knai kel Brassica rapa L. em. METZG. convar. rapa Tarlrpa, kerekrpa convar. silvestris (LAM) BRIGGS. (oleifera) Rparepce
Bunias orientalis L. Szmcs

44 Th. Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIC. Psztortska TH.(Th.) Cardamine impatiens L. Virgrg kakukktorma H. Cardamine pratensis L. Rti kakukktorma TH, H. Cardaminopsis arenosa (L.) HAY. Kznsges dercevirg, kvifoszlr H. Cardaria draba (syn. Lepidium d. L.) DESV. tszli zszsa H-Ch. Cheiranthus cheiri L. Srgaviola H. Crambe tataria SEBEK Ttorjn H. Dentaria bulbifera L. Hagyms fogasr
G. G. Dentaria enneaphyllos L. Bkol fogasr Dentaria glandulosa W. et K. Ikrs fogasr

FV

Th. Th, TH. Ch. Th. Th, H. Th, H. H. Ch. H. Th. Th. G.
Th.

Descurainia sophia (L.) WEB ex PRANTL. Sebforraszt zsombor Diplotaxis muralis (L.) DC. Fali knyazszsa Draba lasiocarpa ROCHEL Kvr daravirg Erophila verna (L.) CHEVALL Tavaszi kdvirg Erysimum diffusum EHRH. Szrke repcsny Erysimum odoratum EHRH. Magyar repcsny Hesperis tristis L. Szomor estike Iberis sempervirens L. rkzld tatrvirg Isatis tinctoria L. Fest cslleng Lepidium campestre (L.) R. BR. in AIT. Mezei zszsa Lepidium sativum L. Kerti zszsa Lepidium crassifolium W et K. Pozsgs zszsa
Lepidium ruderale L. Bds zszsa

Th.(H.) Th, TH. H. Th. Th, Ch. Th. Th, TH.

Th. Th. Th. H. Th. TH.

Lobularia maritima (L.) DESF. Tengerparti flesternye Lunaria annua L. Kerti holdviola, jdspnz Lunaria rediviva L. Erdei holdviola Matthiola bicornis (SIBTH. et SM.) DC. Grg viola, estike Matthiola incana (L.) R. BR. Kerti viola Raphanus raphanistrum L. Repcsnyretek Raphanus sativus L. Kerti retek convar. sativus (radicula) Hnapos retek convar. niger (MILL.) S. KERNER Fekete retek convar. olaiformis PERS. (subsp. oleifer [MILL.] METZGER) Olajretek Sinapis alba L. Fehr mustr (angol ~) Sinapis arvensis L. Vadrepce Thlaspi arvense L. Mezei tarska Thlaspi jankae KERN. Janka tarska Thlaspi perfoliatum L. Gallros tarska Turritis glabra L. Toronyszl

Resedaceae Rezedaflk B: mirozin sejtek, sallangos szirmok, cscsn nyitott maghz bibeszl nlkl VK: m z K8-4 C8-2, 0 Ai /40/-3 G(7-2) T: (fell nyitott) tok, bogy Th, Th, H. Reseda lutea L. Vad rezeda K6 C6 Ai G(3) Th. Reseda odorata L. Kerti rezeda (illatos ~, szagos ~) K6 C6 Ai G(3) Tropaeolales Tropaeolaceae Sarkantykaflk

45 B: magnos, sarkantys virg VK: m z K5 C5-2 A8 G(3) T: 3 makkocska (hasad terms) Tropaeolum majus L. Kerti sarkantyka K5 C5 A8 G(3)
Tropaeolum speciosum L. Lngvrs sarkantyka Tropaeolum tuberosum L. Gums sarkantyka

Th.
G-E. G.

MM. MM. MM. MM. MM.


MM.

Salicales Fzfavirgak Salicaceae Fzfaflk B: ktlakisg, preformlt gykrkezdemnyek, csupasz virgok (P0) VK: h c P0 Ai, 5-2; n c P0 G(2) T: tok (kt kopccsal nylik, a magvak reptszrsek) Populus alba L. Fehr nyr h Ai /11/ Populus canadensis (syn. P. euramericana) MOENCH Kanadai nyr Populus canescens (AIT.) SM. Szrke nyr Populus nigra L. Fekete nyr Populus nigra L. cv. Italica Lombardiai jegenyenyr
Populus simonii CARR. Knai nyr

MM. MM. MM. N, M. N. N. MM. N. M. M.

Populus tremula L. Rezg nyr Salix alba L. Fehr fz h A2 Salix alba cv. Tristis (syn. S. cv. Chrysocoma) Szomorfz Salix caprea L. Kecskefz h A2 Salix cinerea L. Hamvas fz (rekettye~) h A2 Salix elaeagnos (recte: S. eleagnos) SCOP. Parti fz h A(2) Salix fragilis L. Csrege fz (trkeny ~) h A2 Salix rosmarinifolia L. (syn. S. repens [L.] HARTM.) Cinegefz (serevny~) A2 Salix pentandra L. Babrfz h A5 Salix viminalis L. Kosrkt fz h A2 Begoniales Begniavirgak Begoniaceae Begniaflk B: aszimmetrikus levl, sziromszer csszk, porszer magvak VK: h b K5-2 C5, 2, 0 | P5-2 Ai; n a K5-2 C5-4 | P8-6, 5-2 G[%], [] T: tok

N. N. N.

Begonia corallina CARR. h b K2 C2+2 Ai; n a K3 C5 G[] Begonia manicata BROGN. Szllevl Begonia masoniana IRMSCH. Vaskereszt-begnia

H. Th. (H.) G.

Begonia rexhybrida hort. (syn. B. rex. PUTZ.) Levlbegnia (kirly~) Begonia semperflorens LINK et OTTO Mindgnyl begnia (kerti ~) Begonia tuberhybrida VOSS Gums begnia

Cucurbitales Kabakvirgak Cucurbitaceae Kabakflk B: vacokserleg, olajos magvak, gkacs, rszben falks porzk, bikollaterlis szlltnyalbok VK: h c K(5) C(5), 5 A5, 3, 2; n c K(5) C(5), 5 G[%] T: kabak, lbogy, tok. H-E. Bryonia alba L. Fekete flditk h K(5) C(5) A5; n K(5) C(5) G[] Th. Citrullus lanatus (THUNB.) MATS. et NAK Grgdinnye h C(5) A5; n C(5) G[]

46 Th. Cucumis melo L. Srgadinnye h K(5) C(5) A5; n K(5) C(5) G[] subsp. melo BLANCO convar. reticulata muskotlydinnye convar. cantalupa Kantalupdinye Cucumis sativus L. Uborka
Cucurbita ficifolia BOUCH Laskatk (fgelevel ~, istengyalulta ~)

Th.
Th.

Th. Th.
Th.

Cucurbita maxima DUCH. Sttk n G[%] convar. ecoronata ALEF. Sonka sttk n G[] Cucurbita pepo L. ri tk (kznsges ~) convar. giromontia DUCH. Cukkini convar. patissoniana GREB. Patisszon
Ecballium elaterinum (L.) RICH. f. Magrg, maglvuborka h K(5) C(5) A(2)(2)1; n K(5) C(5) G[]

Th.
Th. Th.

Echinocystis lobata (MICHX.) TORR. et GRAY Sntk, termnse: tok


Lagenaria siceraria (MOL.) SANDL. Loptk Luffa cylindrica (L.) ROEM. Szivacstk

Felrend: Malvanae Malvales Mlyvavirgak Tiliaceae Hrsfaflk B: nylkatart sejtek, nyalbos porzk, virgzatra ntt, rept murvalevl VK: m c K5-4 C5-4 Ai-10 G(51) T: tok, makk
Th. M.

MM. MM. MM.

Corchorus capsularis L. + C. olitorius L. Juta K5 C5 Ai G(51) tok Sparmannia africana L. Szobahrs Tilia cordata MILL. Kislevel hrs K5 C5 Ai G(51) makk

Tilia platyphyllos SCOP. Nagylevel hrs Tilia tomentosa MNCH. (syn. T. argentea DESF. ex DC.) Ezst hrs Sterculiaceae Kakaflk B: kauliflria, szarkoteszta, androgynofrum VK: m|n,h c K(5-3) C5 A(10) G(5), 5 T: tok, tszcsokor

MM. MM.

M.

Cola acuminata (BEAUV.) SCHOTT et ENDL. (a kvetkez fajjal egytt:) Cola nitida (VENT.) SCHOTT et ENDL. Kla(di)fa h K(5) C0 Ai; n K(5) C0 G(6) Theobroma cacao L. Kakafa K5 C5 A(10, 5x) G(5) tok

Th.
H. N.

Malvaceae Mlyvaflk B: porzcs, nylkatart sejtek VK: m c EKi/10-7-5, 3-2/ K5, (5) {C(5)-a tvnl A(i)} G(i-4), i T: tsztok, tok, papsajt (hasad terms) Abutilon theophrasti MEDIK. (syn. A. avicennae) Srga selyemmlyva E Ki K(5) {C(5) A(i)} G(i) tsztok
Abutilon hybridum HORT. Hibrid selyemmlyva Abutilon pictum WALP. (syn. A. striatum DICKS.) Kerti selyemmlyva, dszmlyva

H. H. Th.
Th. Th. H.

Hibiscus cannabinus L. Rostmlyva, kenaf EKi K(5) {C(5) A(i)} G(5) tok Hibiscus esculentus L. Okra, gomb, bmia EKi K(5) {C(5) A(i)} G(5) tok Hibiscus moscheutos L. Mocsrmlyva

Althaea officinalis L. Orvosi ziliz EKi K(5) {C(5) A(i)} G(i) papsajt Althaea rosea (L.) CAV. Mlyvarzsa Gossypium hirsutum L. Gyapot EK3 K(5) {C(5) A(i)} G(i) tok

N.
Th.

Hibiscus rosa-sinensis L. Knai mlyvacserje, hawaiirzsa


Hibiscus sabdariffa L. Rozella (csipketea sznezsre)

47 N, M. Th. H.
H.

Th. Malva neglecta WALLR. Papsajtmlyva EK3-2 K(5) {C(5) A(i)} G(i) papsajt Th|TH|H. Malva sylvestris L. Erdei mlyva EK3-2 K(5) {C(5) A(i)} G(i) papsajt MM.
MM. MM.

Lavatera thuringiaca L. Parlagi madrmlyva EK3 K(5) {C(5) A(i)} G(i) papsajt

Hibiscus syriacus L. Trkrzsa (szriai mlyvacserje) Hibiscus trionum L. Varjmk (Dinnyef) Kitaibelia vitifolia WILLD. Kitaibel-mlyva EKi-5 K(5) {C(5) A(i)} G(i) papsajt

Bombacaceae Majomkenyrfaflk m c /z/ K5 C5 Ai-5|(i-5) G(5-2) tok Adansonia digitata L. Majomkenyrfa, baobabfa c K5 C5 A(i) G(5)
Chorisia speciosa ST.-HIL. Hernyselyemfa Durio zibethinus MURR. Durin

Felrend: Primulanae Ebenales benfavirgak Ebenaceae benfaflk B: marad cssze, pszl levelek, sznes, kemny geszt VK: h c K7-3 C(7-3) Ai-3; n c K7-3 C(7-3) G(8-2) T: bogy
MM. Diospyros virginiana L. Virginiai kakiszilva h K4 C(4) Ai; n K4 C(5) G(8)

MM.
MM. MM. M. MM.

Diospyros kaki L. zsiai kakiszilva, datolyaszilva


Diospyros lotus L. gi kakiszilva, ltuszszilva

Styracaceae Sztraxfaflk m c K5-4 C(5-4) A10 /5-4/ G(5-3)|[%] tok, ~di, csonth. Halesia carolina L. Hvirgfa m c K4cskevnyes C(4) A10 G[] tok Pterostyrax corymbosa SIEB. et ZUCC. Dsvirg sztraxcserje v. frtssztrax Styrax benzoin DRYAND Benzofa Sapotaceae Szapodillaflk m c K(/8-/ 6-4), ritk. (/12-/ 7-5) CK Ai-5 G(12-4) bogy
Butyrospermum parkii (G. DON.) KOTSCHI Vajfa K4+4 C4+4 A4+4 G(81) Calocarpum mammosum PIERRE (syn. C. sapota) Mamej, nagy zapota K5 C5 A5 G(5) Chrysophyllum cainito L. Csillagalma K5 C5 A5 G(8) Lucuma nervosa DC. Kanisztel Manilkara zapota (syn. Achras z. L.) VAN ROYEN rggumifa, szapodilla K3+3 C6 A6x+6 G(12) Palaquium gutta (HOOK.) BAILL. Guttapercsafa K6 C6 A10 G(6)

MM. M, MM. M, MM. M. M. M.

Th.
Ch. H.

Primulales Kankalinvirgak Primulaceae Kankalinflk B: heterodisztlia, marad cssze VK: m c K(5) C(5). /0/ A5 G(5) T: tok (fogakkal, kupakkal nyl [=csalmatok]) Anagallis arvensis L. Mezei tikszem K(5) C(5) A5 G(5) csalmatok
Androsace chamaejasme WULF. Pillslevel gombaf Cortusa matthioli L. Szvlevel nyakperecf

G. G.
H.

Cyclamen persicum MILL. Szobai ciklmen Cyclamen purpurascens MILL. (syn. C. europaeum L.) Erdei ciklmen
Dodecatheon meadia L. Blvnyvirg

V V

HH. Ch. H. H. H. H.

Hottonia palustris L. Bkaliliom Lysimachia nummularia L. Pnzlevel lizinka Lysimachia vulgaris L. Kznsges lizinka Primula auricula L. Medvefl kankalin (cifra ~) subsp. hungarica (BORB.) SO Magyar cifra kankalin Primula elatior (L.) HILL. Sugrkankalin Primula farinosa L. subsp. alpigena O. SCHWARZ Lisztes kankalin

FV V FV

48 H. H.
H. H. H. Ch.

Primula veris L. Tavaszi kankalin Primula vulgaris HUDS. (syn. P. acaulis [L.] HILL.) Szrtalan kankalin
Primula obconica HANCE Szobai kankalin Primula juliae KUSNEZ. Jlia-kankalin Soldanella carpatica VIERH. Krpti harangrojt Vitaliana primuliflora BERT. Aranykankalin

Myrsinaceae Szerecsenpuszpngflk m|n,h c K5-4 {C(5-4) A5-4} G(5-4) csonthjas Theophrastaceae m/n,h/ c K5 C(5) A5x+5 G(5) bogy Felrend: Cornanae Cornales Somvirgak Hydrangeaceae Hortenziaflk B: pszeudanthium (szls steril virgok), keresztben tellenes levllls VK: m c,z K5-4 C5-4 Ai, 5-4 G(10-2) T: tok, bogy N. Hydrangea macrophylla (THUNB.) SER. ex DC. Hortenzia K4 C4 A4 G(/2/, 0)
N-E. Hydrangea (anomala D. DON subsp.) petiolaris SIEB. ET ZUCC. Kapaszkod hortenzia Az albbiakat gyakran kln csaldba (Philadelphaceae) soroljk:

N. N.

Deutzia scabra THUNB. rdeslevel gyngyvirgcserje Phyladelphus coronarius L. Jezsmen

K5 C5 A5+5 G(3) K(4) C4 Ai G[] tok

M.
MM.

Aquifoliaceae Magyalflk B: rkzld, egyszer levelek, levlhnalji virgzatok, diszkusz VK: /m/, h c K4 C4 A4; n c K4 c4 G(4) T: hasad csonthjas (magyalbogy) Ilex aquifolium L. Magyal f. laurifolia (cv. Magnolifolia) plevel magyal
Ilex paraguariensis St. HIL. Matcserje, mattea

Cornaceae Somflk B: diszkusz, apr virgok tbbesbogas ernyben, sznes fellevelek VK: m|n,h c K5-4 C5-4 A5-4 G[] T: bogy, csonthjas, csonthjas termsgazat
M. M. MM. Cornus alba L. Fehr som (szibriai ~, tatr~) K4 C4 A4 G[] csonthjas Cornus florida L. Virgos som pszeudanthium, csonthjas Cornus kousa HANCE Csillagsom pszeudanthium, csonthjas termsgazat d

M. M.
H. M.

Cornus mas L. Hsos som csonthjas d Cornus sanguinea L. Veresgyr som subsp. hungarica KRP. Magyar som
Cornus suaecica L. Trpe som (svd ~) pszeudanthium, csonthjas termsgazat Cornus stolonifera MICHX.

Helwingiaceae Csodasomflk h c K4 C4 A4; n c K4 C4 G[]


N. A virgzat kocsnya sszentt a levl fervel. Helwingia rusciflora WILLD. Csodasom

N.

Aucubaceae Babrsomflk B: ktlakisg, egyszer levelek, kicsi virgok sszetett bugavirgzatban VK: h c K4 C4 A4; n c K4 C4 G[] T: egymagv lbogy Aucuba japonica THUNB. Japn babrsom

49 Nyssaceae Tupelfaflk m|n,h c K5 C5 A16-10-8 G


MM. Davidia involucrata BAILLON Galambfa

Ericales Erikavirgak Ericaceae Erikaflk, hangaflk B: marad cssze, erikoid (tszer) levelek, mikotrfia VK: m c,z K4-5, 6-7 C(5), (4) | 5 A10-8 G(10-4) | [ ] T: tok, bogy, csonthjas
M. Arbutus unedo L. Nyugati szamcafa K4 C(4) A8 G(4)

Ch, N. Ch.
N. N. N, M.

Calluna vulgaris (L.) HULL. Csarab K4 C(4) A8 G(4) Erica carnea L. Hsszn hanga K4 C(4) A8 G(4)
Gaultheria procumbens L. Ksz fajdbogy K4 C(4) A8 G(4) hsos cssze, tok Gaultheria shallon PURSH Oregoni fajdbogy (tarackos ~) Rhododendron (hibridek) Rhododendronok, azlek K5 C(5) A10 G(5)

M.
Ch.

Rhododendron catawbiense MICHX. Ketaba-havasszpe


Rhododendron indicum (L.) SWEET Szobai azlea

Ch.
N. N. N.

Rhododendron kotschyi SIMK. Erdlyi havasszpe


Rhododendron luteum SWEET Srga azlea Rhododendron ponticum L. Pontuszi havasszpe Vaccinium corymbosum L. Cserjs fonya (frts ~, kk ~) G[%] lbogy

Ch, N. Ch. Ch, N.


Ch.

Vaccinium myrtillus L. Fekete fonya K5 C(5) A10 G[%] Vaccinium oxycoccus L. Tzegfonya Vaccinium vitis-idaea L. Vrs fonya Empetraceae Varjbogyflk m c K3-1 C3-1 A4-2 G[] lbogy
Empetrum nigrum L. Varjbogy, mmorka m c K3 C3 A3 G[]

V V V

Actinidiaceae Aktindiaflk B: centrifuglis poliandria, kszcserje, prussal nyl portokok VK: /m/, h c K5 C5 Ai, 5+5; n c K5 C5 G(i) T: bogy, /tok/ (a magvak arillusza hsos gymlcsvelt kpez)
N-E. Actinidia arguta (SIEB. et ZUCC.) PLANCH. Japn kivi

N-E.
N-E.

Actinidia chinensis PLANCH. Knai kivi


Actinidia kolomikta MAX. Mandzsu kivi (amuri aktindia)

Ch. H. G.

Pyrolaceae Krtikeflk m c K5, 4 C5, 4 A5+5, 4+4 G(5, 4) Orthilia secunda (L.) HOUSE Gyngyvirgos-krtike Pyrola rotundifolia L. Kereklevel krtike Monotropaceae Fenysprgaflk m c K5, 4 C5, 4 A5+5, 4+4 G(5, 4) Monotropa hypopitys L. Fenysprga Clethraceae Gyngyvirgfaflk m c K5 c5 A5+5 G(3)

V V

7. Aloszt.: Lamiidae rvacsaln -alkatak Felrend: Gentiananae Dipsacales Mcsonyavirgak Caprifoliaceae Loncflk B: keresztben tellenes levllls, tagolatlan, pszl levelek VK: m c| z K(5) {C(5) A5} G[] T: ikerlbogy, tok
G. Linnaea borealis L. Linn-cserje, Linn-virg m c K(5) {C(5) A5} G[ ]

50 N-E.
N.

Lonicera caprifolium L. Jeriki lonc m z K(5) {C(5) A5} G[] ikerlbogy


Lonicera coerulea L. Kkbogyj lonc (hamvaskk ~) var. edulis Csemegelonc

N. N-E.
M.

Lonicera fragrantissima LINDL. et PAXTON ex PAXTON Illatos lonc Lonicera japonica THUNB. Japn lonc
Lonicera maackii (RUPR.) MAXIM. Koreai lonc

N.
N-E. N. N. N.

Lonicera nitida WILLS. Mirtuszlonc


Lonicera periclymenum L. Bbos lonc Lonicera pileata OLIVER lonc Lonicera purpusii REHD. Korai lonc Lonicera standishii HOOK. Lndzss lonc (tlizld ~)

M. N-E. N. M. N.
N.

Lonicera tatarica L. Tatr lonc Lonicera tellmanniana GY. MAGYAR Magyar lonc (Tellmann-~) Lonicera xylosteum L. krke lonc Symphoricarpos rivularis (syn. S. albus [L.] BLAKE) SUKSDORF Hbogy Weigelia florida (BUNGE) DC. Rzsalonc Sambucaceae Bodzaflk m c,z K(5) {C(5) A5} G[%] bengeterms
Kolkwitzia amabilis GRAEBN. Virglonc (knai~, pomps~) z

H. N, M. N, M.
N, M. N, M.

Sambucus ebulus L. Fldi bodza, gyalogbodza c Sambucus nigra L. Fekete bodza


cv. Laciniata Szeldeltlevel bodza

Sambucus racemosa L. Frts bodza


Viburnum bodnantensei HORT. ex GARD. c Viburnum burkwoodii BURKWOOD

N. N.
N. N, M.

Viburnum lantana L. Ostormnfa Viburnum opulus L. Knyabangita a pszeudanthium szeglyn medd sugrz virgok z cv. Roseum Labdarzsa csupa medd virg
Viburnum plicatum THUNB. Reds bangita (keleti~) Viburnum pragense (VIK) Prgai bangita

N, M. H.

Viburnum rhytidophyllum HEMSL. Rncoslevel bangita Adoxaceae Pzsmaboglrflk m c,z K3, 2 C6, 5, 4 A12, 8 G[%] Adoxa moschatellina L. Pzsmaboglr K3 C(5) A10 G[%] Valerianaceae Macskagykrflk B: keresztben tellenes levllls, valerinsav-tartalom VK: m|a K5 {C(5) A4-1} G[ ] T: kaszat Centranthus ruber (L.) DC. Piros sarkantyvirg A1 Valeriana officinalis L. Orvosi macskagykr A3 Valerianella locusta (L.) LATTERADE Saltagalambbegy A3 Dipsacaceae Mcsonyaflk B: VK: m z K5-4 C(5-4) A4 G[] T: kaszat Dipsacus laciniatus L. Hjakt mcsonya EK(4) K4 C(4) Knautia arvensis (L.) COULT. Mezei varf K4 C(4) Scabiosa ochroleuca L. Vajszn rdgszem EK(5) K5 C(5)
Scabiosa caucasica M. B. Kaukzusi rdgszem

H. H. Th.

Th. H. H.
H.

H.

Succisa pratensis MOENCH rdgharaptaf K4 C(4)

51 Oleales Olajfavirgak Oleaceae Olajfaflk B: kereszben tellenes levllls VK: m c K(4) {C(4) A2} G(2) (Jasminoideae: C(5)) T: lependk, bogy, tok, csonthjas
M. N.

N. N.
N.

Chionanthus retusus LINDL. Knai hpehelyfa h K(4) {C(4) A2}; n G(2) bogy Fontanesia phillyreoides LABILL. Kis-zsiai krisfagyal lependk Forsythia suspensa (THUNB.) VAHL. Bkol aranyfa tok

Forsythia intermedia ZABEL (F. suspensa F. viridissima) Hibrid aranyfa


Forsythia europaea DEG. et BALD. Albn aranyfa

MM. MM. M, MM. M, MM. N. N-E.


M.

Fraxinus angustifolia subsp. pannonica SO et SIMON Magyar kris K0 C0 Fraxinus excelsior L. Magas kris K0 C0 lependk Fraxinus ornus L. Virgos kris K4 C4 Fraxinus pennsylvanica MARSH. Vrs kris K0 C0 Jasminum nudiflorum LINDL. Tli jzmin (korai ~) K(5) {C(6-5) A6-5} G(2) bogy Jasminum officinale L. Fehr jzmin (orvosi ~, perzsa ~) {C(5) A5}
Ligustrum lucidum AITON f. Fnyeslevel fagyal K(4) {C(4) A2} G(2) bogy

N, M. N. MM. N.
M.

Ligustrum ovalifolium HASSK. Szleslevel fagyal Ligustrum vulgare L. Kznsges fagyal Olea europaea L. Olajfa csonthjas Syringa josikaea JACQ. f. ex RCHB. Jsika-orgona (magyar ~, erdlyi ~) tok
Syringa persica L. Perzsa orgona

N, M.

Syringa vulgaris L. Kznsges orgona tok Gentianales Trnicsvirgak Gentianaceae Trnicsflk B: keresztben tellenes levllls, tagolatlan, pszl levelek, lgyszrak VK: m c K(5-4) {C(5-4) A5-4} G(2) T: 2 kopccsal nyl tok

TH. Ch.

Blackstonia acuminata (KOCH et ZIZ) DOMIN Gykpohr K(7) {C(7) A7} Gentiana acaulis agg. L. Szrtalan trnics

Th, TH. Centaurium erythraea (syn. C. minus) RAFN. Szzforintos f, kisezerjf K(5)A5 H. Gentiana pneumontanthe L. Kornis trnics K(5) {C(5) A5} G(2) V V H. Gentiana cruciata L. Szent Lszl-trnics K(4) {C(4) A4} G(2)
TH. Lysianthus russelianus (syn. Eustoma grandiflora) Liziantusz K(5) {C(5) A5} G(2)

HH.

Menyanthaceae Vidrafflk m c K(5) {C(5) A5} G(2) tok (zrva marad) Menyanthes trifoliata L. Vidraf Loganiaceae Keserlevlflk m c K(5-4) C(5-4) A5-4 G(2) B: (rgebben a Scrophulariales rendbe soroltk) VK: m c K(4) {C(4) A4} G(2) T: tok Buddleja davidii FRANCH. Nyriorgona
Buddleja alternifolia MAXIM. Korai nyriorgona

FV

N.
N.

Asclepiadales Selyemkr-virgak Apocynaceae Metngflk

52 B: VK: m c K5 {C(5) A5} G2 T: ikertsz, cikkes tsz, bogy


N. N-E. H. N, M. Adenium obesum (FORSK.) ROEM. et SCHULT. Kelet-afrikai palackfa Allemanda cathartica (recte: Allamanda c.) L. Amsonia tabernaemontana WALTER Szleslevel Amson-virg Carissa grandiflora L. Natliszilva

Th. N, M.
M.

Catharanthus roseus (L.) G. DON Rzsametng Nerium oleander L. Leander, (eurpai ~), babrrzsa
Pachypodium lamerei DRAKE Madagaszkri gumlbfa

H, Ch. Ch. Ch.


M.

Vinca herbacea W. et K. Pusztai metng Vinca major L. Nagy metng, nagy tlizld Vinca minor L. Kis metng, kis tlizld
Thevetia peruviana (K. SCHUM.) MERRILL Perui vagy srgaleander

Asclepiadaceae Selyemkrflk B: VK: m c K5 C(5) {CC(5) a tvnl A5} G2 T: ikertsz Asclepias syriaca L. Selyemkr
Asclepias tuberosa L. Gums selyemkr

G.
G.

Ch, N. N-E. Ch.


N-E.

Hoya carnosa (L.) R. BROWN Hsos viaszvirg Periploca graeca L. Grgtekercs Stapelia variegata L. Tarka dgvirg
Stephanotis floribunda BRONGN. Koszorfutka

H. H.

Vincetoxicum hirundinaria (syn. Cynanchum vincetoxicum [L.] PERS.) MEDIC. Kznsges mreggyilok Vincetoxicum pannonicum (BORHIDI) HOLUB Magyar mreggyilok Rubiales Rubiaceae Buzrflk B: rvs levlszer plhk VK: m c K(5-4) {C(5-4) A5-4} G[] T: ikerkaszat, tok, kvbogy (oszl csonthjas) Asperula cynanchica L. Ebfojt mge K(4) {C(4) A4} G[] ikerkaszat
Cinchona officinalis L. Srgakrg kininfa K(5) {C(5) A5} G[] tok Coffea arabica L. Arab kv K(5) {C(5) A5} G[] oszl csonthjas Cruciata ciliata OPIZ Mezei keresztf K(4) {C(4) A4} G[] ikerkaszat Galium aparine L. Ragads galaj K(4) {C(4) A4} G[] ikerkaszat

H.
M.

M. H. Th. H. H. H. H.
N. M.

Galium boreale L. szaki galaj Galium glaucum L. Szrke galaj Galium odoratum (syn. Asperula odorata L.) SCOP. Szagos mge Galium verum L. Tejolt galaj
Gardenia jasminoides ELLIS. Fokfldijzmin oszl csonthjas Pentas lanceolata (syn. P. carnea) Egyiptomi csillagcsokor K(5) {C(5) A5} G[] Rubia tinctorum L. Fest buzr K(4) {C(4) A4} G[] oszl csonthjas

H.

Felrend: Solananae Solanales Burgonyavirgak Polemoniaceae Csatavirgflk

53 B: VK: m c K(5) {C(5) A5} G(3-2) T: tok Phlox drummondii HOOK. Egynyri lngvirg G(3) Phlox paniculata L. vel lngvirg (bugs ~) Phlox subulata L. rlevel lngvirg Polemonium coeruleum L. Kk csatavirg, Jkob lajtorjja G(3) Convolvulaceae Szulkflk B: VK: m c K(5) [ C(5) A5 ] G(3-2) T: kopcsos tok H-E. G-E. H.
Th.

Th. H. Ch. H.

Convolvuloideae Szulkflk alcsaldja G(2 /3-1/) Calystegia sepium (L.) R. BR. Felfut svnyszulk Convolvulus arvensis L. Apr szulk Convolvulus cantabrica L. Borzas szulk
Convolvulus tricolor L. Hromszn szulk

G. Th-E. Th-E. Th. Th.

Ipomoea batatas (L.) POIR. ex LAM. desburgonya (batta) Ipomoea purpurea (L.) ROTH Bboros hajnalka Ipomoea tricolor CAV. Kk hajnalka Cuscutoideae Arankaflk alcsaldja (syn. Cuscutaceae) G(2) Cuscuta campestris YUNCKER Nagy aranka Cuscuta epithymum (L.) NATH. Kakukkffojt aranka Solanaceae Burgonyaflk B: VK: m c K(5) {C(5) A5} G(2) T: tok, hsos fal tok, bogy Atropa bella-donna L. Nadragulya Capsicum annuum L. Paprika convar. longum (DC.) TERP Fszerpaprika convar. grossum (L.) FILOV Csemegepaprika G(4-2) /kultrevolci/
Cestrum parqui L. Illatos kalapcscserje Cyphomandra betacea (CAV.) SENDT. Paradicsomfa Datura arborea L. (syn. Brugmansia a. STEUD.) Cserjs maszlag Datura aurea L. (syn. Brugmansia a. STEUD.) Stga angyaltrombita Datura innoxia MILL. Mtelmaszlag (indin~)

H. Th.
N. M. N. M. Th.

Th. Th-TH. N. Th.


H, G. Th.

Datura stramonium L. Csattan maszlag Hyoscyamus niger L. Belndek Lycium barbarum L. (syn. L. halimifolium MILL.) rdgcrna Lycopersicon esculentum MILL. Paradicsom G(i-2) /kultrevolci/
Mandragora officinarum L. Mandragra, szerencsegykr Nicotiana alata LINK et OTTO var. grandiflora COMES Szrnyalt dszdohny

Th.
Th (H.) H.

Nicotiana tabacum L. Virginiai dohny


Nierembergia hippomanica MIERS Nierembergia repens RUIZ et PAV.

Th (H.) Petunia atkinsiana D. DON Petnia (tlcsrke) conc. superbissima Fodros petnia (risvirg ~) H, G. Physalis alkekengi L. Kznsges zsidcseresznye
Th. Physalis peruviana MILL. Ananszcseresznye, ehet zsidcseresznye

54
Th. Salpiglossis sinuata RUIZ et PAVON Trombitanyelv

G. Scopolia carniolica JACQ. Farkasbogy Th,Ch,N-E. Solanum dulcamara L. Ebszl csucsor Th. Solanum melongena L. Tojsgymlcs, padlizsn
Th. Solanum muricatum L Pepn

Th.
N.

Solanum nigrum L. Fekete csucsor


Solanum rantonnettii CARR. Encinfa

Th (G.) Solanum tuberosum L. Burgonya Boraginales Borgvirgak Boraginaceae rdeslevelek (Borgflk) B: VK: m c K5 {C(5) A5} G(2) T: 4 makkocska H. Alkanna tinctoria (L.) TAUSCH Brnypirost TH, H. Anchusa officinalis L. Orvosi atracl
Th. Asperugo procumbens L. Magiszk

H. H. TH, (H.) TH. TH. TH.


Ch. Ch.

Borago officinalis L. Kerti borg Brunnera macrophylla (ADAM) JOHNSTON Kaukzusi-nefelejcs Cerinthe minor L. Szepllapu Cynoglossum officinale L. Kznsges ebnyelvf Echium russicum GMEL. (syn. E. rubrum JACQ.) Piros kgyszisz Echium vulgare L. Terjke kgyszisz
Eritrichium nanum SCHRAD Trpe gyoprnefelejcs Lithodora diffusa (syn. Lithospermum diffusum) Kmagcserje

Th-TH. Lithospermum arvense L. Mezei gyngykles H.(Ch.) Buglossoides purpureocaerulea (syn. Lithospermum purpureo-coeruleum L.) I. M. JOHNSTON L. Erdei gyngykles
H. Myosotidium hortensia BAILL (syn. M. nobile HOOK.) risnefelejcs

Th. H.

Myosotis arvensis (L.) HILL Parlagi nefelejcs Myosotis sylvatica (EHRH.) HOFFM. Erdei nefelejcs convar. culta Kerti nefelejcs Th. Myosotis stricta LINK ex SCH. Apr nefelejcs TH, H. Nonea pulla (L.) DC. Apcavirg
Omphalodes verna MNCH Tavaszi bkaszem

H, (G.)

H. H. H. H. H. H. H.
Th.

Onosma visianii CLEM. Borzas vrt V Onosma arenarium W. et K. Homoki vrt Onosma tornense JV. Tornai vrt FV Pulmonaria mollis WULFEN ex HORNEM. subsp. mollissima (A. KERN.) NYMAN (syn. P. mollissima KERN.) Brsonyos tdf Pulmonaria officinalis L. Orvosi tdf Symphytum officinale L. Fekete nadlyt Symphytum tuberosum L. Gums nadlyt Hydrophyllaceae Mhvirgflk m c K5 {C(5) A5} G(2)
Nemophila menziesii (syn. N. insignis) HOOK. et ARN. Pomps berekvirg

Th.
N, M.

Phacelia tanacetifolia BENTH. Kznsges mzontf


Wigandia caracasana H. B. et K. Vigandia

Ehretiaceae Borgfaflk m c K5 {C(5) A5} G(2) Felrend: Lamianae

55 Scrophulariales Ttogatvirgak
Egyes rendszerezk a nyriorgonkat Buddlejaceae nven ebbe a rendbe soroljk, nlunk lsd: Loganiaceae

Scrophulariaceae Ttogatflk B: VK: m c,z K5, 4, 1 {C(5) A5, 4, 2} G(2) T: tok Th,H,Ch. Antirrhinum majus L. Kerti oroszlnszj z K5 {C(5) A(2)(2)} G(2)
Ch. TH. Cymbalaria muralis G.M. SCH. Pinty, zsidszakll z K5 {C(5) A4} G(2) Digitalis ferruginea L. Rozsds gyszvirg

H. Th.
TH. Ch, N.

Digitalis grandiflora MILL. Srga gyszvirg z K5 {C(5) A(2)(2)} G(2) Digitalis lanata EHRH. Gyapjas gyszvirg
Digitalis purpurea L. Piros gyszvirg Hebe COMM ex JUSS (H. armstrongii) Veronikacserje z K(2)2 {C(5) A4} G(2)

G. H. H. Th. Th. Th. Th.


H.

Lathraea squamaria L. knya vicsorg z K5 {C(5) A4} G(2) Linaria vulgaris MILL. Kznsges gyujtovnyf z K5 {C(5) A4} G(2) Linaria genistifolia (L.) MILL. Rekettyelevel gyujtovnyf Melampyrum cristatum L. Tarjos csormolya z K5 {C(5) A4} G(2) Melampyrum nemorosum L. Kkstk csormolya Odontites lutea (L.) CLAIRV. Srga fogf z K5 {C(5) A4} G(2) Odontites rubra (BAUMG.) OPIZ Vrs fogf
Pentstemon barbatus NUTT. Szakllas bugatlcsr z K5 {C(5) A4} G(2)

MM. Th. H. TH. TH. H.


Ch.

Paulownia tomentosa (THUNB.) STEUDEL Csszrfa z K5 {C(5) A4} G(2) Rhinanthus angustifolius GMEL. Nagyvirg kakascmer z K5 {C(5) A4} G(2) Scrophularia nodosa L. Gcss grvlyf z K5 {C(5) A4} G(2) Verbascum speciosum SCHRAD. Pomps krfarkkr c K5 {C(5) A5} G(2) Verbascum phlomoides L. Szszs krfarkkr Verbascum phoeniceum L. Lila krfarkkr
Veronica armena BOISS. et HUET rmny veronika z K(2)2 {C(5) A2} G(2)

H, Ch. Th.
H. Th.

Veronica chamaedrys L. sztrs veronika z K(2)2 {C(5) A2} G(2) Veronica hederifolia L. Borostynlevel veronika
Veronica pallens HOST. Szrke veronika Veronica polita FR. Fnyes veronika V

H. H. Th.

Veronica prostrata L. Lecseplt veronika Veronica spicata L. Macskafark veronika Veronica triphyllos L. Ujjaslevel veronika Globulariaceae Gubvirgflk B: VK: m z K5 {C(5) A4} G(21) T: (pszeudomonomer) tok

Ch.

Globularia cordifolia L. Szvlevel gubvirg

FV

H.

Globularia punctata LAP. (syn. G. aphyllanthes CR.) Magas gubvirg

Bignoniaceae Bignniaflk csaldja

56 B: VK: m z K(5) {C(5) A4} G(2) T: kopcsos tok


N-E. Eccremocarpus scaber RUIZ. et PAV. Trombitaiszalag

MM. N-E. N-E.


M. G. MM.

Catalpa bignonioides WALT. Szivarfa Campsis grandiflora (THUNB.) SCHUM. Nagyvirg trombitacserje Campsis radicans (L.) SEEM. Amerikai trombitacserje (trombitafolyondr)
Crescentia cujete L. Loptkfa Incarvillea delavayi BUREAU et FRANCH. Szabadfldi-gloxnia Jacaranda mimosaefolia (syn. J. acutifolia HUMB. et BONPL.) D. DON Jakarandafa, paliszanderfa

Orobanchaceae Vajvirgflk B: VK: m z K(4) {C(5) A4} G(2) T: tok Orobanche cumana WALLR. Napraforg szdor Orobanche ramosa L. Dohnyfojt szdor Orobanche hederae DUBY Borostyn-szdorg Gesneriaceae Csuporkaflk B: VK: m z K5 C(5) A5, 4, 2 G(2) T: tok Haberlea rhodopensis FRIV. Haberle-virg
Ramonda myconi (L.) RCHB. (syn. R. pyrenaica LAM.) Pireneusi Ramond-virg

G. G. G.

H.
H.

H. H.

Saintpaulia ionantha H. WENDL. Afrikaiibolya (Uzambara-ibolya) A4 Sinningia speciosa (LODD.) BENTH. et HOOK f., S. hybrida Csuporka Plantaginaceae tifflk B: VK: m c K(4) C(4) A4 G(2) T: csalmatok Plantago arenaria (syn. P. indica L.) W. et K. Homoki tif Plantago altissima L. Magas tif Plantago argentea CHAIX Ezsts tif Plantago lanceolata L. Lndzss tif Plantago major L. Nagy tif Plantago maritima L. Sziki tif
Plantago maxima JUSS ris tif

Th. H. H. H. H. H.
H.

H.

Plantago media L. Rti tif Lentibulariaceae Renceflk B: VK: m z K5 C(5) A2 G(2) T: tok Pinguicula vulgaris L. Lpi hzka Utricularia vulgaris L. Kznsges rence Acanthaceae Akantuszflk

H. HH.

FV V

57 B: VK: m z K5 {C(5) A5, 4, 2} G(2) T: tok Acanthus longifolius HOST Medvekrm (akantusz) A4
Aphelandra squarrosa NEES Fittonia verschaffeltii (LEM.) COEM. Piros hlslevl cv. Argyroneura Ezsts hlslevl Thunbergia alata BOJ. ex SIMS. Szrnyas feketeszem

H.
H, Ch. Ch. Th-E.

Th.
Th.

Pedaliaceae Szezmflk m z K5 {C(5) A4} G(2) Sesamum indicum L. Szezm (keleti ~, fehr~) 4-rekesz tok Martyniaceae Zergeszarvflk m z K5 {C(5) A4|2} G(2)
Proboscidea lousianica (MILL.) THELL. Zergeszarv A4

HH.

Hippuridales Vzi-lfark-virgak Hippuridaceae Vzi-lfarkflk m P0 A1 G Hippuris vulgaris L. Vzi-lfark Lamiales rvacsalnvirgak, ajakosvirgak Verbenaceae Vasfflk B: VK: m c | z K(5) {C(5) A5-4-3} G(2) T: 4 rszterms (lehet szraz vagy hsos)

M.

Callicarpa bodinieri LVL. Knai lilabogy

M. M. Ch. (N.) Th. (H.) Th, H. H. N, M.


N. MM.

Caryopteris incana (THUNB.) MIQ. Knai kkszakll Clerodendron trichotomum THUNB. Ksei vgzetcserje (~fa) zA4 Lantana camara L. Stnyrzsa Verbena hybrida VOSS Kerti verbna zA4 4 makkocska Verbena officinalis L. Kznsges vasf Verbena rigida SPR. Lila verbna Vitex agnus-castus L. Bartcserje
Vitex negundo L. Mongol bartcserje Tectona grandis L. f. Tkfa (teakfa)

Lamiaceae (syn. Labiatae) Ajakosok, rvacsalnflk B: VK: m z K(5) marad {C(5) A2+2} G(2) T: 4 makkocska
Th, TH. H. Acinos arvensis (LAM.) DANDY (syn. Calamintha acinos [L.] CLAIRV.) Parlagi pereszlny Agastache foeniculum KUNTZE nizs-izsp

Th. H. H. H. H, Ch. H. Th, Ch. H. H, (Ch.) H. H, (Ch.)

Ajuga chamaepitys (L.) SCHREB. Kalincanf Ajuga genevensis L. Kznsges nf Ajuga laxmannii (L.) BENTH. Szennyes nf Ajuga reptans L. Inds nf Ballota nigra L. Fekete peszterce Clinopodium vulgare L. (syn. Calamintha clinopodium SPENNER) Borsf Coleus blumei BENTH. Virgcsaln Dracocephalum austriacum L. Osztrk srknyf Glechoma hederacea L. Kerek repkny Glechoma hirsuta W. et K. Borzas repkny Galeobdolon luteum HUDS. (syn. Lamium galeobdolon) Srga rvacsaln

FV

58 Th. Ch, N. H. Th. H, (Ch.) Th, (H.) N. H. HH. Th. H. H. HH. H, (G.) H. H. H. H. H.
Th. H.

Galeopsis speciosa MILL. (syn. G. versicolor CURTIS) Szrs kenderkef Hyssopus officinalis L. Izsp Lamium album L. Fehr rvacsaln Lamium amplexicaule L. Brsonyos rvacsaln Lamium maculatum L. Foltos rvacsaln Lamium purpureum L. Piros rvacsaln Lavandula angustifolia MILL. Levendula Leonurus cardiaca L. Szrs gyngyajak Lycopus europaeus L. Vzi peszrce Majorana hortensis MNCH (syn. Origanum majorana L.) Majornna Marrubium vulgare L. Orvosi pemetef (fehr ~) Marrubium peregrinum L. Fekete pemetef (bokros ~) Mentha aquatica L. Vzi menta Mentha longifolia (L.) NATH. Lmenta Mentha piperita L. Borsosmenta Mentha pulegium L. Csombormenta Mentha spicata L. convar. crispa (BENTH.) MANSF. Fodormenta Melissa officinalis L. Citromf Melittis melissophyllum L. em. SO Dli mhf
Molucella laevis L. Csszetlcsr Monarda didyma L. polka, (indincsaln)

H, (Ch.) Ch. Th. H.


N.

Nepeta cataria L. Ilatos macskamenta Nepeta mussinii SPR. ex HENCKEL Kaukzusi macskamenta (kerti ~) Ocimum basilicum L. Bazsalikom Origanum vulgare L. Szurokf
Phlomis fruticosa L. Cserjs macskahere

H. H. H. Ch, N. H.
N, (Th.)

Phlomis tuberosa L. Macskahere Physostegia virginiana (L.) BENTH. Fzrajak (Mria gyertyja) Prunella vulgaris L. Kznsges gykf Rosmarinus officinalis L. Rozmaring Salvia austriaca JACQ. Osztrk zslya A2
Salvia farinacea BENTH. Lisztes zslya (hamvas ~)

H. H. H. N. H. H. Th. Th. Th.


H. H.

Salvia glutinosa L. Enyves zslya Salvia nemorosa L. Ligeti zslya Salvia nutans L. Knya zslya Salvia officinalis L. Kerti zslya Salvia pratensis L. Mezei zslya Salvia sclarea L. Muskotly zslya Salvia splendens SELLOW. Paprikavirg Satureja hortensis L. Csombord A2+2 Sideritis montana L. Srmnyvirg
Scutellaria galericulata L. Vzmellki csukka Scutellaria orientalis L. Keleti csukka

Th. Stachys annua (L.) L. Tarlvirg H, TH. Stachys byzantina C. KOCH Gyapjas tisztesf, nylfle
H. Stachys macrantha (syn. Betonica m. C. KOCH) STEARN Nagyvirg tisztesf

H. H. H, Ch. H, Ch. H, Ch.

Stachys recta L. Hasznos tisztesf Stachys sylvatica L. Erdei tisztesf Teucrium chamaedrys L. Sarls gamandor Teucrium montanum L. Hegyi gamandor Thymus vulgaris L. Kerti kakukkf

59 H, Ch. Ch. Thymus glabrescens WILLD. Kznsges kakukkf Thymus praecox OPIZ Korai kakukkf Callitrichaceae Mocsrhrflk h /EK2/ A1; n /EK2/ G(2) 8. Alosztly: Asteridae szirzsa-alkatak Felrend: Asteranae Campanulales Harangvirgak Campanulaceae Harangvirgflk B: VK: m c K5 C(5) A5 G[%] T: tok Asyneuma canescens (W. et K.) GRISEB. et SCH. Harangcsillag
Campanula bononiensis L. Olasz harangvirg G[]

H.
G.

H. H.
TH.

Campanula glomerata L. Csoms harangvirg Campanula carpatica JACQ. Krpti harangvirg


Campanula medium L. Bgrevirg G[%]

H. H. H. H.
H-E. H. Th.

Campanula persicifolia L. Baracklevel harangvirg Campanula rapunculoides L. Knyaharangvirg Campanula rotundifolia L. Kereklevel harangvirg Campanula sibirica L. Pongyola harangvirg
Codonopsis convolvulacea (syn. C. vinciflora KOM.) KURZ zsiai harangvirg Edraianthus pumilio (PORTENSCHL.) A. DC. Apr nyalbcsengke Legousia speculum-veneris (L.) CHAIX. Tkrvirg

TH, H. Jasione montana L. Kkcsillag H.


H. H.

Phyteuma orbiculare L. Gombos varjkrm


Platycodon grandiflorum (JACQ.) DC. Hrharang Trachelium (jacquinii [SIEB.] BOISS. subsp.) rumelianum (HAMPE) TUTIN Crnakrt

Lobeliaceae Lobliaflk m z K5 C(5) G[] Th, (H.) Lobelia erinus L. Kk loblia


HH. H. M. Lobelia cardinalis L. Bboros loblia Lobelia syphilitica L. Orvosi loblia Lobelia telekiana SCHWEINF. Teleki-loblia /a Kilimandzsrn/

Goodeniaceae Legyezvirgflk m z K5 C(5) G[] Th, (Ch.) Scaevola aemula R. BR. Lila legyezvirg Asterales Fszekvirgzatak Asteraceae (Compositae) Fszekvirgzatak csaldja B: VK: m|h,n c,z/a nyelves virgok/ K(5) {C(5) A(5)} G[] T: kaszat, Ambrosia, Xanthium: kaszatterms-gazat H. H.
H.

Asteroideae (Tubuliflorae) Csvesvirgak tejnedv nincs Achillea asplenifolia VENT. Sziki cickafark Achillea collina J. BECKER in RCHB. Mezei cickafark
Achillea filipendulina LAM. Srga cickafark (jszag ~)

H. H.
H. Th, H.

Achillea millefolium L. Kznsges cickafark Achillea ochroleuca EHRH. Homoki cickafark


Achillea ptarmica L. Kenyrbl-cickafark Ageratum houstonianum MILL. Bojtocska

Th.

Ambrosia artemisiifolia (syn. A. elatior L.) L. rmlevel parlagf

60 H, (Ch.) Th. Th. Th. H. TH. H. Ch, H.


Ch. Th.

Antennaria dioica (L.) GRTN. Macskatalp Anthemis arvensis L. Parlagi pipitr Anthemis austriaca JACQ. Szszs pipitr Anthemis ruthenica M. B. Homoki pipitr Anthemis tinctoria L. Fest pipitr Arctium lappa L. Kznsges bojtorjn Arnica montana L. Hegyi rnika Artemisia absinthium L. Fehr rm
Artemisia alba TURRA Sziklai rm subsp. canescens (DC.) SO et PRISZTER Zld sziklai rm subsp. saxatilis (W. et K) SO molyhos sziklai rm Artemisia annua L. Egynyri rm

Ch,(TH.) Argyroxyphidium sandwichense DC. Ezstkard /Hawaii, Maui/ monokarpia

Ch. Artemisia campestris L. Mezei rm H. Artemisia dracunculus L. Trkony (~rm) H, Ch. Artemisia pontica L. Brnyrm Ch, H. Artemisia santonicum L. Sziki rm H, (Ch.) Artemisia vulgaris L. Fekete rm H. Aster alpinus L. Havasi szirzsa H. Aster amellus L. Csillag szirzsa H. Aster ericoides L. Hangaszirzsa H. Aster linosyris (L.) BERNH. Aranyfrt H. Aster novae-angliae L. Mirigyes szirzsa H. Aster novi-belgii L. Sttlila szirzsa
H. H. Aster salignus WILLD. Fzlevel szirzsa Aster sedifolius L. subsp. sedifolius (syn. Galatella punctata (W. et K.) Nees) Pettyegetett szir.

H.
N.

Aster tripolium L. subsp. pannonicum (JACQ.) SO Sziki szirzsa


Baccharis halimifolia L. Borfa

H. Th.
N. (Th.)

Bellis perennis L. Szzszorszp Bidens tripartita L. Subs farkasfog


Bidens ferulifolia (JACQ.) SWEET

Th, TH. Calendula officinalis L. Krmvirg Th. Callistephus chinensis (L.) NEES Kerti szirzsa TH. Carduus acanthoides L. tszli bogncs H. Carduus glaucus BAUMG. szrke bogncs TH. Carduus nutans L. Bkol bogncs TH, H. Carlina vulgaris L. Kznsges bbakalcs H. Carlina acaulis L. Szrtalan bbakalcs Th. Carthamus tinctorius L. Sfrnyos szeklice, kerti prsfrny, olajzn Th. Centaurea cyanus L. Kk bzavirg
G, (H.) Centaurea dealbata WILLD. (syn. Psephellus d-us) Hrtysfszk imola

H.
H.

Centaurea jacea L. Rti imola


Centaurea macrocephala PUSCHK. ex WILLD. Nagyfszk imola

TH, H. Centaurea micranthos S. G. GMEL. tszli imola H. Centaurea sadleriana JANKA Sadler-imola (budai ~) H. Centaurea triumfettii ALL. Tarka imola
H. H.

Chrysanthemum balsamita (syn. Tanacetum b. L.) L. Boldogasszony tenyere Tanacetum coccineum (syn. Pyrethrum coccineum WILLD., Chrysanthemum c. WILLD.) GRIERSON Piros margarta

H. H.
H.

Tanacetum corymbosum (syn. Chrysanthemum c. L.) SCH. BIP Storos margitvirg Chrysanthemum hortorum BAILEY (syn. Dendranthema h., Ch. morifolium RAMAT., Ch. indicum L.) Kerti krizantm
Chrysanthemum latifolium DC. em BAKSAY ris margitvirg (kerti ~)

61
TH. Tanacetum parthenium (syn. Pyrethrum p. (L.) SM.) Rovarporvitg

H. H. G.
H.

Leucanthemum vulgare LAM. (syn. Chrysanthemum leucanth. L.) Rti margitvirg Tanacetum vulgare L. (syn. Chrysanthem v. BERNH.) Gilisztaz vardics Cirsium arvense (L.) SCOP. Mezei aszat
Coreopsis grandiflora HOOG Nagyfszk szpecske

H.
H. Th.

Cynara scolymus L. Articska


Cynara cardunculus L. Krdi Cnicus benedictus L. Benedekf

Th.
Th.

Cosmos bipinnatus CAV. Kerti pillangvirg, lepkevirg


Cosmos sulphureus CAV. Srga pillangvirg

G. H. H. H. H. Th, H. Th, TH. H. H. Th. H. Th.


H. H.

Dahlia variabilis (WILLD.) DESF. Dlia Doronicum hungaricum (SADL. in GRISEB. et SCH.) RCHB. Magyar zergevirg Echinacea purpurea (L.) MNCH Lngvrs kasvirg (piros kpvirg) Echinops ruthenicus (FISCH.) M. B. Kk szamrkenyr Echinops sphaerocephalus L. Fehr szamrkenyr Erigeron acer L. subsp. acer Bbits kllrojt Conyza canadensis (syn. Erigeron c. L.) CRONQ. Kanadai betyrkr Eupatorium cannabinum L. Sdkender Gaillardia aristata PURSH Srga kokrdavirg (vel ~) Galinsoga parviflora CAV. Kicsiny gombvirg Gerbera jamesonii (syn. G. cantabrigiensis) BOLUS. Gerbera Helianthus annuus L. Kznsges napraforg cv. Globosus fistulosus Dsznapraforg (teltfszk ~)
Helianthus decapetalus L. Sokvirg napraforg Helianthus salicifolius A. DIETR. Fzlevel napraforg

V V

H. H. Th. H. H. H. H. H. H. H. H. H.
H.

Helianthus tuberosus L. Csicska Helichrysum arenarium (L.) MNCH Homoki szalmagyopr Helichrysum bracteatum (VENT.) WILLD., recte: ANDREWS Szalmavirg cv. Monstrosum Kerti szalmagyopr, teltvirg szalmarzsa Inula ensifolia L. Kardos peremizs Inula britannica L. Rti peremizs Inula conyza DC. Erdei peremizs Inula germanica L. Hengeresfszk peremizs Inula helenium L. rmnygykr Inula hirta L. Borzas peremizs Inula oculus-christi L. Selymes peremizs Jurinea mollis (L.) RCHB. Kisfszk hangyabogncs Leontopodium alpinum CASS. Havasi gyopr
Liatris spicata (L.) WILLD. (syn. L. callilepis) Fzres dszcsorba

V V V

Th. Matricaria chamomilla L. (syn. Chamomilla recutita) Orvosi szkf (kamilla) Th. Matricaria discoidea DC. Sugrtalan szkf Th,TH,H,(Ch.) Matricaria maritima L. subsp. inodora (L.) SO Ebszkf TH. Onopordum acanthium L. Szamrbogncs G, (H.) Petasites hybridus (L.) G. M. SCH. Vrs acsalapu G. Petasites albus (L.) GRTN. Fehr acsalapu Th. Rudbeckia hirta L. Borzas kpvirg H. Rudbeckia laciniata L. Magas kpvirg Ch. Santolina chamaecyparissus L. Cipruska
Ch. TH. H. M. Santolina rosmarinifolia (syn. S. virens MILL.) L. Zld cipruska Senecio bicolor Csodaszem Senecio cruentus (MASSON) DC. Cinerria Senecio kilimanjari MILDBR. Aggfcserje

62 Th, TH. Senecio vernalis W. et K. Tavaszi aggf Th, TH. Senecio vulgaris L. Kznsges aggf H. Serratula tinctoria L. Fest zsoltina
Th. Silybum marianum (L.) GRTN. Mriatvis

H. H. H. Th. Th. Th. H. G, (H.) Th. Th. Th. Th. H. H, (TH).

Solidago canadensis L. Kanadai aranyvessz Solidago gigantea AIT. Magas aranyvessz Solidago virga-aurea L. Kznsges aranyvessz Stenactis annua (L.) NEES Seprence Tagetes erecta L. Nagy bdske (nagy brsonyvirg) Tagetes patula L. Kis bdske (kis brsonyvirg) Telekia speciosa (SCHREB.) BAUMG. Teleki-virg Tussilago farfara L. Martilapu Xanthium italicum MORETTI Olasz szerbtvis Xanthium strumarium L. Bojtorjn szerbtvis Xeranthemum annuum L. kes vasvirg Zinnia elegans JACQ. Rzvirg, legnyrzsa

FV

Th, TH. Th. Th. H. H. H. Th, TH.

Th. H. H. H. TH, H. H. H. H. H. Th. H. H. H. TH. H.

Cichorioideae (Liguliflorae) Nyelvesvirgak Chondrilla juncea L. Nylparj Cichorium intybus L. Mezei katng subsp. sativa (LAM. et DC.) JANCH. Cikria convar. radicosum ALEF . Kvcikria convar. foliosum (HEGI) JANCH. Saltacikria Cichorium endivia L. Saltakatng, endvia Crepis setosa HALL. Serteszrs zrgf Crupina vulgaris PERS. Magvasodr Hieracium aurantiacum L. Rezes hlgyml FV Hieracium cymosum L. Csoms hlgyml Hieracium pilosella L. Ezsts hlgyml Lactuca sativa L. Salta subsp. sativa Mezei salta convar. capitata L. Fejes salta convar. asparagina (BAILEY) JANCH. Tpsalta convar. longifolia LAM. Ktz salta Lactuca serriola L. Keszeg salta Lactuca perennis L. Kk salta Leontodon autumnalis L. szi oroszlnfog Mycelis muralis (L.) DUM. Kakicsvirg Picris hieracioides L Kesergykr Scorzonera austriaca WILLD. Osztrk pozdor Scorzonera hispanica L. Spanyol pozdor, feketegykr Scorzonera purpurea L. Piros pozdor Sonchus arvensis L. Mezei csorbka Sonchus oleraceus L. Szeld csorbka Taraxacum officinale WEBER ex WIGGERS Pongyola pitypang, gyermeklncf Taraxacum erythrospermum ANDRZ. (syn. T. laevigatum [WILLD.] DC.) Szarvacsks pitypang Taraxacum serotinum (W. et K.) POIR. Ksei pitypang Tragopogon dubius SCOP. Nagy bakszakll Tragopogon floccosus W. et K. Homoki bakszakll FV

63 2. osztly: Monocotyledonopsida Egyszikek osztlya 1.A. Alosztly: Alismatidae Hdralkatak Felrend: Alismatanae Alismatales Hdrvirgak Butomaceae Virgkkaflk B: VK: m c K3 C3 A6+3 G(i-6) T: tszcsokor Butomus umbellatus L. Virgkka G(6)
Hydrocleis nymphoides (syn. H. commersonii RICH.) BUCHEN Vzipipacs (Limnocharitaceae)

HH.
HH.

Alismataceae Hdrflk B: VK: m c K3 C3 Ai-6-3 Gi-3 T: aszmagcsokor Alisma plantago-aquatica L. Vizi hdr K3 C3 A6 Gi/28-11/ Sagittaria sagittifolia L. Nylf K3 C3 Ai-7 Gi Hydrocharitales Bkatutaj-virgak Hydrocharitaceae Bkatutajflk B: VK: m|n,h c,z K3 C3 Ai-1 G[ % ] T: sokmagv, bogyszer szthull Hydrocharis morsus-ranae L. Bkatutaj h c K3 C3 A6; n c K3 C3 G[] Stratiotes aloides L. Kolokn h c K3 C3 A6+3+3; n c K3 C3 G[] Vallisneria spiralis L. Vallisznria h c K3 C3 A2; n c K3 C3 G[] Najadales (Zosterales) Tskshnr-virgak Najadaceae Tskshnrflk Najas minor ALL. Kis tskshnr h A1 /sptacsben/; n G(1) aszmag Zannicheliaceae Tfonalflk hP4-3-1-0 A3,2,1; n P3, 0 G9-1
HH. Cymodocea nodosa (UCRIA) ASCH.

HH. HH.

HH. HH. HH.

HH.

HH.
HH.

Zannichelia palustris L. Tfonal h P0 A1; n P0 G3/1/ Zosteraceae Tengerifflk m|n,h P0 A1 G(1)


Posidonia oceanica (L.) DELILE Neptunf (Posidoniaceae)

HH. HH. HH. HH. H.

Zostera marina L. Tengerif Potamogetonaceae Bkaszlflk m|n,h c |z P0 A4-1 G(i-1) Potamogeton crispus L. Bodros bkaszl m c P0 A4 G(4) Potamogeton natans L. sz bkaszl a csatlk szirom-szerek Potamogeton perfoliatus L. Hnros bkaszl Juncaginaceae Kgyfflk m|n,h c |z P0 A4+4|3+3 G(4|3+3) Triglochin maritimum L. Tengerparti kgyf m P0 A3+3 G(3+3) Scheuchzeriaceae lszittyflk m c P3+3 A3+3 G(3) csak a tvknl kiss forrtak

1.B. Alosztly: Aridae Kontyvirg-alkatak Felrend: Aranae Arales Kontyvirgak

64 Araceae Kontyvirgflk B: VK: m c P3+3 A3+3 G(3) (Acorus); P2+2 A2+2 G(2) (Anthurium); hA4-3 n G1 (Arum) T: bogy G, HH. Acorus calamus L. Klmos N. Aglaonema modestum SCHOTT. Rkvirg G, H. Anthurium andreanum LIND. Andr-flamingvirg G, H. Anthurium scherzerianum SCHOTT Dl-amerikai flamingvirg G. Arum alpinum SCHOTT. et KOTSCHY Alpesi kontyvirg G. Arum maculatum L. Foltos kontyvirg G. Arum italicum MILL. Olasz kontyvirg
G. G, HH. G. Arum orientale M. BIEB. Keleti kontyvirg Calla palustris L. Srknygykr Calocasia esculenta L. SCHOTT Tr

M. N-E. M-E. N-E.


HH.

Dieffenbachia picta (LODD.) SCHOTT. Diffenbachia Epipremnum aureum (syn. Scindapsus aureus) ENAL. Szobaifutka Monstera deliciosa LIEBM. Levlfa, filodendron Philodendron scandens C. KOCH et SELLO Ksz filodendron
Pistia stratiotes L. Vzisalta a torzsavirgzatban mindssze 1 h s 1 n virg

G, H.
G.

Spathiphyllum cannifolium SCHOTT Illatos vitorlavirg


Zamioculcas zamiifolia (syn. Z. loddigesii LODD.) ENGL. Zanzibri dnef

G.
G.

Zantedeschia aethiopica (L.) SPRENG. Tndrkonty, kla


Zantedeschia elliottiana (W. WATS.) ENGL. Srga kla, aranysrga tlcsrvirg

Lemnaceae Bkalencseflk B: VK: hA1; n G T: szty Lemna gibba L. Ppos bkalencse Lemna minor L. Apr bkalencse Lemna trisulca L. Keresztes bkalencse
Wolffia arrhiza (L.) HORKEL Vzidara

HH. HH. HH.


HH.

2.A. Alosztly: Liliidae Liliomalkatak Felrend: Lilianae Dioscoreales Jamszgykrvirgak Dioscoreaceae Jamszgykrflk B: VK: m c P(6)|(3+3) A6|3+3 G[] T: tok, bogy G.(N-E.) Dioscorea batatas DECNE Jamszgykr G. Tamus communis L. Pirtgykr Smilacaceae Szrcsafflk B: szrt tellenes levllls, tsks szr VK: h c P3+3, (3+3) A3+3; n c P3+3, (3+3) G(3) T: bogy Smilax aspera L. rdes szrcsaf Smilax excelsa L. Sima szrcsaf (kaukzusi ~) Trilliaceae Hrmassziromflk

Ch-E. N-E.

65 G. G. Paris quadrifolia L. Farkasszl m c K4 C4 A4+4 G(4) bogy Trillium grandiflorum SALISB. Fehr hrmasszirom m c K3 C3 A3+3 G(3) Asparagales Sprgavirgak Convallariaceae Gyngyvirgflk m c P(4+4|3+3|2+2) A4+4|3+3|2+2 G(4|3|2) bogy Aspidistra elatior BLUME Kukoricalevl P(4+4) A4+4 G(4) Convallaria majalis L. Gyngyvirg P(3+3) A3+3 G(3) Majanthemum bifolium (L.) F. W. SCHM. rnykvirg P(2+2) A2+2 G(2) Polygonatum latifolium (JACQ.) DESF. Szleslevel salamonpecst Polygonatum multiflorum (L.) ALL. Frts salamonpecst {P(3+3) A3+3} G(3) Polygonatum odoratum (syn. P. officinale MILL.) DRUCE Soktrd salamonpecst Polygonatum verticillatum (L.) ALL. Pvafark salamonpecst Asparagaceae Sprgaflk h P(3+3) A3+3; n P(3+3) G(3) bogy Asparagus officinalis L. Kznsges sprga, nylrnyk Asparagus setaceus (syn. A. plumosus BAK.) Tollasf (ftyolaszpargusz) Asparagus densiflorus (syn. A. sprengeri REGEL) Klrisf (klrisaszpargusz) Ruscaceae Csodabogyflk h P(3+3) A(3+3); n P(3+3) G(3) bogy Dana racemosa (L.) MNCH. Perzsacsodabogy, (alexandriaibabr) Ruscus aculeatus L. Szrs csodabogy (egrtvis) Ruscus hypoglossum L. Lnyelv csodabogy
Ruscus hypophyllum L. Nagylevel csodabogy Semele androgyna (L.) KUNTH Ksz csodabogy

G. G. G. G. G. G. G. G. G. G.
Ch.

G, Ch. G, Ch.
G, Ch. N-E. G. G. N. N. M.

V V

Ophiopogonaceae Kgyszakllflk m P3+3 A3+3 G(3) bogy


Ophiopogon japonicus (L. f.) KER.-GAWL. Japn kgyszakll Liriope muscari BAIL. Gyngyiks gyepliliom

Xanthorrhoeaceae Ffaflk m c P3+3 A3+3 G(3) tok Xanthorrhoea australis R. BR. Dlszaki ffa (vrsgyants ~) Xanthorrhoea hastilis (syn. X. media R. BR.) SM. Drds ffa (srgagyants ~) Xanthorrhoea thorntoni TATE Thornton-ffa Dracaenaceae Srknyfaflk m c P(3+3) A3+3 G(3) bogy Cordyline indivisa KUNTH Keskenylevel bunkliliom Cordyline terminalis KUNTH (syn. C. frutocosa) Szneslevel bunkliliom Dracaena deremensis (N. E. BR.) ENGL. Svos dracna Dracaena draco L. Kanri-srknyfa P3+3 Dracaena fragrans (L.) KER.-GAWL. Illatos dracna
Furcraea longaeva KARW. et ZUCC. Sansevieria cylindrica BOJ. Botszer szanszeviria {P(3+3 A3+3}

M. M. M. MM. M.
Ch. (G.) G.

G.
H.

Sansevieria trifasciata PRAIN. Szobai szanszeviria, tigriske Phormiaceae j-zlandi-kenderflk m c P3+3 A3+3 G[] tok
Phormium tenax FORST. j-zlandi-kender

Agavaceae Agveflk B: VK: m c P3+3 A3+3 G(3)|[] T: tok, bogy Agave americana L. Amerikai agve G[] Agave sisalana (ENGELM.) PERR. Szizl, szizlagve (szizlkender)
Dasylirion longissimus LEM. Mexikiffa (jonquillo)

Ch. Ch.
M.

66 M. G.
MM.

Nolina recurvata (syn. Beaucarnea r. LEM.) HEMSL. Medvef (pnifarok) G(3) Polianthes tuberosa L. Tubarzsa {P(3+3) A 3+3}
Yucca brevifolia SCHOTT ex TORR. Jzsufa G(3)

MM. G.
N. G.

Yucca elephantipes REGEL ex W. TRELEASE ris plmaliliom Yucca filamentosa L. Foszloslevel plmaliliom, nagyvirg ~, (jukka)
Yucca recurvifolia SALISB. Trzses plmaliliom

Tecophilaeaceae Chileisfrnyflk m c P(3+3) A3+3 G(3) hagymagum


Tecophilaea cyanocrocus LEYB. Chileisfrny

G. G.
G.

Hemerocallidaceae Ssliliomflk m c P(3+3) A3+3 G(3) Hemerocallis lilio-asphodelus L. em. SCOP. Srga ssliliom, srgaliliom Hemerocallis fulva L. Lngszn ssliliom
Hemerocallis minor MILL. Flevel ssliliom (ssika)

G. G.
G.

Hosta lancifolia (syn. Funkia l. SPRENG.) TRATT. Japn rnykliliom Hosta plantaginea (LAM.) ASCHERS. Nagy rnykliliom
Hosta ventricosa STEARN Tojsdadlevel rnykliliom

M. Ch. G.
G.

Asphodelaceae Genyteflk m c z P3+3|(3+3 A3+3 G(3) tok Alo arborescens MILL. Fsod alo z P(3+3) Alo vera L. Orvosi alo Asphodelus albus MILL. Kirlyn gyertyja (genyte) c P3+3
Asphodeline lutea RCHB. Srga virgoszlop (srga genyteliliom) z P3+3

G.
G.

Eremurus bungei BAKER Srga korbcsliliom c P3+3


Eremurus robustus (REGEL) REGEL ris korbcsliliom

G, Ch.
Ch.

Kniphofia uvaria (L.) HOOK. Fklyaliliom z P(3+3)


Xerophyllum tenax (syn. X. setifolium MICHX.) NUTT. Kaliforniai-medvef

G. G. G.
G. G. G. G.

Anthericaceae Homokliliomflk m c P3+3 A3+3 G(3) tok Anthericum liliago L. Frts homokliliom Anthericum ramosum L. gas homokliliom Chlorophytum comosum (THUNB.) BAK. Csokrosinda
Paradisea liliastrum (L.) BERTOL. Alpesi tlcsrliliom

Hyacinthaceae Jcintflk m c P3+3|(3+3) A3+3 G(3) tok


Camassia leichtlinii (BAK.) S. WATS. Vajszn prrigyertya P3+3 Chionodoxa luciliae BOISS. Fehrszem hfny P(3+3) Galtonia candicans (BAK.) DECNE Fehr risjcint P (3+3)

G.
G.

Hyacinthella azurea BAKER Kis-zsiai trpejcint P(3+3)


Hyacinthoides hispanica (syn. Scilla campanulata, Endymion campanulatus) Harangos csillagvirg P3+3

G. G. G. G. G. G. G.
G.

Hyacinthus orientalis L. Jcint (keleti ~) P(3+3) Muscari armeniacum LEICHTL. rmny gyngyike P(3+3) Muscari botryoides (L.) MILL. Epergyngyike P(3+3) V Muscari comosum (L.) MILL. stks gyngyike P(3+3) Muscari neglectum GUSS. ex TEN (syn M. racemosum [L.] LAM. et DC.) Frts gyngyike P(3+3) Ornithogalum bouchanum (KUNTH.) ASCH. Knya srma P3+3 Ornithogalum umbellatum L. Ernys srma (ernys madrtej) P3+3
Puschkinia scilloides ADANS. Csillagos Puskin-virg P(3+3)

G. G.

Scilla autumnalis L. szi csillagvirg Scilla bifolia agg. Tavaszi csillagvirg P3+3 Scilla vindobonensis SPETA Ligeti csillagvirg

V V

67 Scilla drunensis SPETA Nyugati csillagvirg


G. G. Scilla sibirica HAW. ex ANDREWS Bkol csillagvirg P3+3 Urginea maritima (L.) BAK. Tengerihagyma P3+3

Amaryllidales Amarilliszvirgak* *Az ebben a rendben elklntett 4 csaldot sokan tovbbra is az Asparagales rendbe soroljk
G. G.

Alliaceae Hagymaflk m c z P3+3|(3+3) A3+3 G(3) tok Agapanthus africanus (L.) HOFFMANNS. Szerelemvirg zP(3+3) Allium ampeloprasum L. Francia hagyma (nyri ~) Allium cepa L. Vrshagyma c P3+3 Allium fistulosum L. Tli (sarjadk)hagyma Allium flavum L. Srga hagyma Allium giganteum REGEL. Ezervirg hagyma, ris~ Allium montanum F. W. SCHMIDT Hegyi hagyma Allium porrum L. Prhagyma Allium sativum L. Fokhagyma Allium schoenoprasum L. Metlhagyma (snittling) Allium ursinum L. Medvehagyma
Ipheion uniflorum (syn. Triteleia uniflora LDL.) RAF. Egyvirg csillaghagyma

G. G. G. G. G. G. G. G. G.
G. G. G. G.

Alstroemeriaceae Inkaliliomflk m c P3+3 A3+3 G[]


Alstroemeria aurea R. GRAH. Aranysrga inkaliliom Alstroemeria aurantiaca D. DON in SWEET inkaliliom Alstroemeria ligtu (syn. A. caryophyllacea JACQ.) CURT. Zebravirg inkaliliom

G. G.
G.

Amaryllidaceae Amarilliszflk B: ltalnos a forrtleplsg, a szabadleplek kln jellve: P3+3 VK: m c P3+3, (3+3 A3+3 | {P(3+3) PP(3+3) A3+3} G[] T: tok, bogy Amaryllis belladonna L. Hlgyliliom, fokfldililiom Clivia miniata REGEL Szobai klvia
Crinum powellii hort. (syn. C. bulbispermum [BURM.] MILNE-REDH. et SCHWEICKERDT C. moorei HOOK.) Rzss ernysliliom

G. G.
G. G.

Galanthus elwesii HOOK f. Pomps hvirg (kiszsiai ~) P3+3 Galanthus nivalis L. Kikeleti hvirg P3+3
Haemanthus albiflos JACQ. Anysnyelv Haemanthus katharinae BAK. Natli vrvirg

G.
G.

Hippeastrum hybridum hort. (syn. H. vittatum HERBERT H. reginae HERBERT H. solandriflorum HERBERT etc.) Amarillisz (lovagcsillag)
Ixiolyrion montanum (syn. I. tataricum LAMB.) HERB.Kaukzusi kktlcsrliliom

G. G.
G. G.

Leucojum aestivum L. Nyri tzike P3+3 Leucojum vernum L. Tavaszi tzike P3+3
Lycoris squamigera MAXIM Illatos japnamarillisz Narcissus poeticus L. subsp. radiiflorus (SALISB.) BAKER (syn. Narcissus angustifolius HAW. ex CURT. Csillagos nrcisz

V
V

G. G. G.
G. G. G.

Narcissus incomparabilis MILL. Pomps nrcisz {P(3+3) P(3+3) A3+3} Narcissus poticus L. Fehr nrcisz {P(3+3) PP(3+3) A3+3} Narcissus pseudonarcissus L. Csupros nrcisz (srga ~) {P(3+3) PP(3+3) A3+3}
Nerine bowdenii W. WATS. Csillog pirosliliom Pancratium maritimum L. Dl-eurpai tengerparti-liliom, tengerinrcisz Sprekelia formosissima (L.) HERB. Jakabliliom

G.
G.

Sternbergia colchociflora W. et K. Apr vetvirg, srika


Sternbergia (lutea [L.] KER-GAWL. var.) sicula TINEO ex GUSS. Szicliai vetvirg

68
G. Zephyranthes candida (LINDL.) HERB. Hfehr zefrvirg

Liliales Liliomvirgak Liliaceae Liliomflk B: VK: m c P3+3 A3+3 G(3) T: tok


G. Cardiocrinum giganteum (syn. Lilium g. WALL., L. cordifolium D. DON) LINDL. Himaljai risliliom

G. G.
G.

Lilium candidum L. Fehr liliom, madonnaliliom Lilium croceum CHAIX in VILL. (syn. L. bulbiferum L. subsp. croceum ARC.) Tzliliom (sfrnyliliom)
Lilium jankae KERN. Janka-liliom

G. G.
G.

Lilium martagon L. Turbnliliom Lilium regale WILSON Kirlyliliom


Lilium tigrinum KRE.-GAWL. Tigrisliliom

V V

G. G. G. G. G. G. G. G.
G.

Erythronium dens-canis L. Kakasmandik Fritillaria imperalis L. Csszrkorona Fritillaria meleagris L. Kocksliliom Gagea minima (L.) KER.-GAWL. Apr tyktarj Gagea pratensis (PERS.) DUM. Mezei tyktarj Gagea pusilla (F. W. SCHM.) R. et SCH. Kis tyktarj Nomocharis pardanthina (syn. N. mairei) Havasililiom Tulipa gesneriana L. Pomps tulipn
Tulipa saxatilis SIEB. ex SPRENG. Krtai tulipn

G.
G. G. G. G.

Tulipa sylvestris L. Erdei tulipn


Tulpia tarda STAPF Ktszn tulipn Tulpia turkestanica REGEL. Turkesztni tulipn

Melanthiaceae Zszpaflk m c P3+3 A3+3 G(3)


Tricyrtis formosana (syn. T. stolonifera) BAKER Tajvani ppvirg Uvularia grandiflora SMITH Nagyvirg nyakcsapf

G. G. G. G. G. G. G.
G -E. G.

Veratrum album L. Fehr zszpa Veratrum nigrum L. Fekete zszpa Colchicaceae Kikericsflk m c P3+3 | (3+3 A3+3 G[] Bulbocodium vernum subsp. versicolor (KER.-GAWL.) SPRENG Egyhajvirg, tavaszkikerics P(3+3) Colchicum arenarium W. et K. Homoki kikerics P(3+3) Colchicum autumnale L. szi kikerics P(3+3) Colchicum hungaricum JANKA Magyar kikerics P(3+3) Colchicum speciosum STRV. Pomps kikerics (nagyvirg ~) P(3+3)
Gloriosa superba L. Koronsliliom P3+3 Merendera sobolifera C. A. MEY. Tarackos trpekikerics P3+3

FV V FV

Iridaceae Nsziromflk B: hagymagum, rizma VK: m c,z P3+3 A3 G[] T: (lokulicid) tok
G. G. G. Belamcanda chinensis (L.) DC. Prducvirg Crocosmia crocosmiflora (LEM.) N. E. BR. Kerti sfrnyf (kerti montbrcia) Crocosmia masonorum (L- BOL.) N. E. BR. Mason-sfrnyf

69 G. G. G.
G.

Crocus flavus HAW. Srga sfrny Crocus heuffelianus HERB. Krpti sfrny FV Crocus reticulatus STEV. (syn. C. variegatus HOPPE et HORNSCHUCH) Tarka sfrny
Crocus sativus L. jfle sfrny

G. G.
G.

Crocus vernus (L.) HILL. Lila sfrny Crocus tommasinianus HERB. Illr sfrny
Dierama pulcherrimum (HOOK f.) BAKER

G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. G.
G. G. G. G.

Freesia refracta KLATT Frzia Gladiolus gandavensis VAN HOUTTE Kerti kardvirg (gladilusz) Gladiolus imbricatus L. Rti kardvirg Gladiolus palustris GAUD. Mocsri kardvirg Iris aphylla L. subsp. hungarica (W. et K.) HEGI Magyar nszirom Iris humilis GEORGI subsp. arenaria (W. et K.) A. et D. LVE Homoki nszirom Iris pseudacorus L. Srga nszirom Iris pumila L. Apr (trpe) nszirom Iris sibirica L. Szibriai nszirom Iris variegata L. Tarka nszirom Iris germanica L. Kk nszirom (s hibridek)

V V FV V V V V

Juno bucharica (M. FOST.) VVED. Buharai nszirom Romulea bulbocodium (KUNZE; PARL.) SEBAST. et MAURI Apr Romulusz-virg Sisyrinchium graminifolium (syn. S. angustifolium, S. bermudiana) LINDL. Keskenylevel ssbokor Tigridia pavonia KER-GAWL. Pvaliliom

Felrend: Orchidanae Orchidales Kosborvirgak B: gynostemium VK: h z P3+3 | K3 C3 {A3-2-1 G[]} T: tok Apostasiaceae Aposztziaflk A1+2 G. G. G. E. G. E. G. G. E. G. E. G. G. G. G. G. G. Cypripediaceae Papucsorchideaflk A1x+2 /x=sztamindium/ Cypripedium calceolus L. Rigpohr, Boldogasszony papucsa Paphilopedium callosum (RCHB. f.) PFITZ. Legyes vnuszpapucs FV

Orchidaceae Kosborflk (Orchideaflk) A1+2x /x=sztamindium/ V Anacamptis pyramidalis (L.) RICH. Vitzvirg Cattleya mossiae HOOK. Bugakosbor (Hsvtorchidea) Cephalanthera damasonium (MILL.) DRUCE Fehr madrsisak V Cymbidium lancifolium HOOK. Lndzsslevel csnakorchidea Dactylorhiza incarnata (L.) SO Hsszn ujjaskosbor V Dactylorrhiza sambucina (L.) SO Bodzaszag ujjaskosbor V Dendrobium phalaenopsis FRITZG. Vesszkosbor Epipactis helleborine (L.) CR. Szleslevel nszf V Laelia gouldiana RCHB. f. Lilla, llia Listera ovata (L.) R. BR. Bkakonty V V Neottia nidus-avia (L.) RICH. Madrfszek Ophrys sphecodes MILL. Pkbang FV Orchis laxiflora LAM. subsp. palustris (JACQ.) BONN. et LAY. Mocsri kosbor V Orchis morio L. Agrkosbor V Orchis purpurea HUDS. Bbor kosbor V

70 G. E. G. G. E. E. Orchis tridentata SCOP. Tarka kosbor Phalaenopsis BL. Pillekosbor Platanthera bifolia (L.) RICHB. Ktlevel sarkvirg Pleione bulbocodioides (FRANCH.) ROLFE Tibetiorchidea Vanda teres (ROXB.) LINDL. Prtskosbor Vanilla planifolia ANDR. Vanlia Burmanniales Burmanniaceae m c {P(3+3|3+0) A3+3 | 3} G[] 2.B. Alosztly:Zingiberidae Gymbr-alkatak Felrend: Bromelianae Pontederiales Vzijcint-virgak Pontederiaceae Vzijcintflk m z|c {P(3+3) A3+3|3|1} G(3) HH. Eichhornia crassipes (MART.) SOLMS Vzijcint m z {P(3+3) A3+3} G(3) Typhales Gyknyvirgak Typhaceae Gyknyflk B: hossz gynoforum terms VK: h c A3 | 7-1; n G1 T: szem Typha angustifolia L. Keskenylevel gykny A3 Typha latifolia L. Bodnroz gykny
Typha laxmanni LEPECHIN Rizsgykny

V V

HH. HH.
HH.

HH.

Sparganiaceae Bkabuzognyflk h c P/6-/3 A/6-/3; n c P/i-/3 G(1) Sparganium erectum L. gas bkabuzogny h P3; n P3 G(1) termsgazat Velloziales virgak Velloziaceae flk m c P3+3 A3+3, /(3)(3)(3)+(3)(3)(3)-66/ G[] tok Bromeliales Bromliavirgak Bromeliaceae Bromliaflk B: VK: m c,z {K3, (3) C3, (3) A3+3} G(3)|[] T: tok, bogy, bogy-termsgazat Aechmea fasciata (LINDL.) BAK. Cskolt lndzsarzsa G(3) Ananas comosus (STICKM.) MERILL. Anansz G(3) Billbergia nutans WENDL. Bkol bilbergia K(3) C(3) G[] Cryptanthus bivittatus (HOOK.) REGEL. Ktsvos levlcsillag G[] Dyckia fosterana L. B. SM., D. altissima LINDL. etc. Trlevl G(3)
Puya chilensis MOLINA Chilei havasibromlia G(3) Puya ramondii HARMS Ramond-havasibromlia

E. H. E. E. E.
N. M.

E. E. E.

Vrisea splendens LEM (Vriesia) Sttsvos pikkelyvirg G(3) Tillandsia cyanea Kkvirg tillandszia K3 C3 G(3) Tillandsia usneoides (L.) L. Szakllbromlia, spanyolmoha, Louisiana-moha Zingiberales Gymbrvirgak Musaceae Bannflk

71 B: nagy sznes virgzati murvalevelek, levlnyelek alkotta lszr lgyszr phanerophytonok. VK: /m/ n,h z P(3+2)1 P(3+2)1 A3+3, 3+2 G[] T: lokulicid, bogyszer hsos tok = bannterms
G.(N.) G.(M.) G.(M.) Ensete ventricosum (syn. Musa ensete GMEL.) dszbann Musa basjoo (syn. M. japonica) SIEB. et ZUCC. Japn bann Musa cavendishii (syn. M. nana LOUR.) Trpe bann

G.(MM.) Musa paradisiaca L. Bann (des ~)


G.(MM.) Musa sapientum L. subsp. esculenta Pizng (zldsgbann) G.(MM.) Musa textilis NEES Manila-kender, rostbann

Strelitziaceae Madrfejvirgflk B: VK: m z P3+3 A5 G[] T: fsodott tok


G. G. (N.) Heliconia bihai (L.) L. Rkollvirg (Heliconiaceae) Heliconia psittacorum L. f. Papagjbann

G.
MM.

Strelitzia reginae BANKS. Papaglyvirg


Ravenala madagascariensis SONN. Utazk fja

Zingiberaceae Gymbrflk B: VK: m z P3+3 A5 G[] T: tok


G. G. G. Alpinia officinarum HANCE Knaigymbr, galanga Curcuma longa L. Kurkuma, sfrnygykr Elettaria cardamomum (L.) MATON. Malabri kardamomum (kis ~)

G.

Zingiber officinale ROSCOE Gymbr Cannaceae Kannaflk B: VK: m a K3 C3 A1 G[] T: lokulicid tok Canna generalis BALEY Rzsand (kanna) Marantaceae Nylgykrflk m a K3 C3 A1 G[ Maranta leuconeura MORR. Fehrer nylgykr ]

G. G.

3. Alosztly: Commelinidae Kommelinaalkatak Felrend: Juncanae Juncales Szittyvirgak Juncaceae Szittyflk B: palkaszr VK: m c P3+3 A3+3 G(3) T: tok Th. Juncus bufonius L. Varangyszitty G. Juncus compressus JACQ. Rti szitty G. Juncus grardi LOIS. Sziki szitty HH-G. Juncus subnodulosus SCHRANK Nagy szitty H. Luzula luzuloides (LAM.) DANDY et WILM. (syn. L. albida [HOFFM.] DC.) Fehr perjeszitty

72 H. Luzula campestris (L.) LAM. et DC. Mezei perjeszitty

Cyperales Palkavirgak Cyperaceae Palkaflk B: palkaszr VK: h c P3+3|0 A3+0; n P3+3|2+0 G(3|2) T: makk tmlben = szty HH (G.) Bolboschoemus maritimus (L.) PALLA Zsika (szikikka) HH. Eleocharis palustris (L.) R. et SCH. Mocsri csetkka HH. Carex acutiformis EHRH. Mocsri ss G, HH. Carex gracilis CURT. les ss G. Carex hirta L. Borzas ss H. Carex humilis LEYSS Lappang ss (trpe ~) G. Carex liparicarpos GAUD. Fnyes ss H. Carex pilosa SCOP. Szrs ss (Bkkss) HH. Carex riparia CURT. Parti ss G. Carex stenophylla WAHLBG. Keskenylevel ss H, HH. Carex vulpina L. Rkass G. Cyperus alternifolius L. Viziplma G. Cyperus papyrus L. Paprss, papiruszss, papiruszpalka HH. Holoschoenus romanus (L.) FRITSCH Szrkekka HH. Schoenoplectus lacustris (L.) PALLA Tavi kka (csuhu) HH. Schoenus nigricans L. Kormos cst
H, G. Scirpus cernuus VAHL Szobafpalka

HH, G. Scirpus sylvaticus L. Kznsges erdeikka Felrend: Commelinanae Commelinales Kommelinavirgak Commelinaceae Kommelinaflk B: VK: m c K3 C3 A3+3 G(3) T: tok Commelina communis L. Azrkk kommelna, kkszemecske
Gibasis geniculata (syn. Tradescantia g. JACQ., T. multiflora hort.) Trpepletyka

Th.
Ch.

Ch. Ch. H. Ch.

Rhoeo discolor (L HRIT) HANCE ex WALB. (syn. Tradescantia spathacea) Mzeskosr, lndzsalevl Tradescantia albiflora KUNTH em. BRCKN. (syn. T. fluminensis) Kznsges pletyka Tradescantia virginiana L. Tradeszkancia Zebrina pendula SCHNITZLEIN mpolnavirg Xyridales Xyridaceae m z K3,2 {C3 A3} G(3) lokulicid tok Euriocaulales Euriocaulaceae m|n,h z K3,2 {C3,2 A3+3, 2+2} G(3-2) Poales Pzsitfvirgak Poaceae (Gramineae) Pzsitfflk

73 B: VK: m c P3, 2 A3+3, 3+0 G(31, 21, 1) T: szem 1. Bambusoideae Bambuszflk P3 A3+3 G(31)
G, MM. G, M. Gigantochloa verticillata MUNRO risbambusz Melocanna bambusoides TRIN. Gymlcsbambusz almnyi, narancssrga lbogy

G, M. G, N. G, M. G, M.
G, N.

Phyllostachys flexuosa A. et C. RIVIRE Cikcakkos botnd Phyllostachys viridi-glaucescens (CARR.) RIVIRE. Kkeslevel botnd Pseudosasa japonica (syn. Arundinaria j. SIEB. et ZUCC.) MAKINO Japnbambusz Sasa palmata (MARLIAC) NAKAI Legyezs trpebambusz
Pleioblastus humilis var. pumile (syn. Sasa pumila) Alacsony trpebambusz

Th. H. G. H. H. H. Th. H.
G. Th.

2. Pooideae (Festucoideae) Perjeflk P2 A3+0 G(21, 1) Aegilops cylindrica HOST Kecskebza Agropyron pectinatum (M. B.) R. et SCH. Tarjos tarackbza Agropyron repens (L.) P. B. Kznsges tarackbza Agrostis alba L. Fehr tippan Alopecurus pratensis L. Rti ecsetpzsit Anthoxanthum odoratum L. Szagos borjpzsit Apera spica-venti (L.) P. B. Nagy szltippan Arrhenatherum elatius (L.) PRESL Franciaperje
Arundo donax L. Olasznd Avena fatua L. Hla zab

Th. H. H. H. Th. H. H. Th. Th. G.


G.

Avena sativa L. Abrakzab Brachypodium silvaticum (HUDS.) R. et SCH. Erdei szlkaperje Briza media L. Rezgpzsit Bromus inermis LEYSS. rva rozsnok Bromus mollis L. Puha rozsnok Bromus pannonicus KUMMER et SENDTNER Magyar rozsnok Bromus (ramosus HUDS. subsp.) benekeni (LANGE) TRIMEN Erdei rozsnok Bromus sterilis L. Medd rozsnok Bromus tectorum L. Fedl rozsnok Calamagrostis epigeios (L.) ROTH Siska ndtippan
Cortaderia selloana ASCHERS. et GRABEN Pampaf

H.
Ch.

Dactylis glomerata L. Csoms ebr


Festuca scoparia HOOK. f. Medvecsenkesz

H. H. H. H. HH. H. Th. Th. Th. H. H. H. G. H. H.

Festuca pseudovina HACK. ex WIESB. Sziki csenkesz (sovny ~, veresnadrg~) Festuca rubra L. Veres csenkesz Festuca rupicola HEUFF. (sulcata) Pusztai (barzdlt) csenkesz Festuca vaginata W. et K. ex WILLD. Magyar (homoki) csenkesz Glyceria maxima (HARTM.) HOLMBG. Vzi harmatksa Hordelymus europaeus (L.) C. O. HARZ Hajperje Hordeum distichon L. Ktsoros rpa (sr~) Hordeum murinum L. Egrrpa Hordeum vulgare L. Ngysoros rpa (takarmny~) Koeleria glauca (SCHKUHR) DC. Deres fnyperje Lolium perenne L. Angolperje Melica ciliata L. Prmes gyngyperje Melica uniflora RETZ. Egyvirg gyngyperje Molinia caerulea (L.) MNCH Nyugati kkperje Nardus stricta L. Szrf G1

74 Th. H. H. H. G. Th, TH. H. H. H. G. H. H. Th. Th. Th. H. H. H.


H.

Phalaris canariensis L. Kanrikles Phleum phleoides (L.) KARSTEN Sima komcsin Phragmites australis (syn. Ph. communis CAVAN.) TRIN. et STEUD. Nd Piptatherum virescens (syn. Oryzopsis v. [TRIN] BECK) BOISS. Bajuszosksaf Poa angustifolia L. Keskenylevel perje Poa annua L. Nyri perje Poa badensis HKE. Sziklai perje Poa bulbosa L. Gums perje subsp. vivipara (KOELER) ARC. Elevenszl gums perje Poa nemoralis L. Ligeti perje Poa pratensis L. Rti perje Puccinellia distans (L.) PARL. Kznsges mzpzsit Puccinellia limosa (SCHUR) HOLMGB. Sziki mzpzsit Sclerochloa dura (L.) P. B. Kperje Secale cereale L. Kznsges rozs Secale sylvestre HOST Vadrozs Sesleria sadleriana JANKA Budai nylfarkf Stipa borysthenica (syn. S. sabulosa [PACZ.] SJUSS.) KLOKOV Homoki rv. Stipa capillata L. Kunkorg rvalnyhaj
Stipa joannis ELAK. (syn. S. pennata L.) Hegyi rvalnyhaj

V V
V

H. H. Th. Th. G. Th. Th. Th. HH. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. Th. H. H.
Th. G.

Stipa pulcherrima K. KOCH. Csinos rvalnyhaj Stipa tirsa STEV. (syn. S. stenophylla CZERN.) Hosszlevel rvalnyhaj Triticum aestivum L. Kznsges bza Triticum durum DESF. Kemny bza (vegszem ~, durum~) 3. Eragrostoideae Ttippanflk P2 A3+0 G(21, 1) Cynodon dactylon (L.) PERS. Csillagpzsit Eragrostis minor HOST (syn. E. pooides) Kis ttippan Tragus racemosus (L.) ALL. Tvisperje 4. Oryzoideae Rizsflk P2 A3+3 G(2) Oryza sativa L. Rizs m P2 A3+3 G(2) Zizania aquatica L. Tuszkarra (~rizs, vadrizs) h P2 A3+3; n P2 G(2) 5. Panicoideae Klesflk P2 A3+0 G(21, 1) Cenchrus incertus M. A. CURTIS (syn. C. pauciflorus BENTH.) toktske Digitaria sanguinalis (L.) SCOP. Pirk ujjasmuhar Echinochloa crus-galli (L.) P. B. Kznsges kakaslbf, talpasmuhar Panicum miliaceum L. Termesztett kles Pennisetum villosum R. BR. Tollborzf Setaria pumila (POIR) ROEM. et SCHULT. (syn. S. glauca) Fak muhar Setaria italica L. convar. maxima (ALEF.) HEGI ris muhar, csumisz Setaria verticillata (L.) P. B. Ragads muhar Setaria viridis (L.) P. B. Zld muhar 6. Andropogonoideae Fenyrfflk P2 A3+0 G(21, 1) Botryochloa ischaemum (L.) KENG (syn. Andropogon i. L.) Fenyrf Chrysopogon gryllus (TORN. ex L.) TRIN. lesmosf
Coix lacryma-jobi L. Jb knnye Miscanthus sinensis (THUNB.) ANDERSS. Japnf

V V

G, M. Th.

Saccharum officinarum L. Cukornd Sorghum dochna (FORSKL) SNOWDEN Cukorcirok var. technicum (KOERN.) SNOWDEN Seprcirok

75 H, G.
Th.

Sorghum halepense (L.) PERS. Fenyrcirok


Euchlaena mexicana SCHRAD. Teozinte (vadkukorica)

Th.

Zea mays L. Kukorica convar. saccharata KOERN. Csemege kukorica convar. dentiformis KOERN. Lfog kukorica convar. microsperma KOERN. Pattogatnival kukorica (egrfog ~) convar. amylacea (STUTEV.) MONTG. Puhaszem k. (kemnyt ~) convar. vulgaris MILL. Kemnyszem kukorica convar. tunicata STURTEV. ex L. H. BAILEY Pelyvs kukorica convar. ceratina Viaszszem kukorica Restionaceae Szittypzsitflk h P3+3, 2+3, 2+2, 3+0, 0 A3-2-1; n G(3-2)

4. Alosztly: Arecidae Plmaalkatak Felrend: Arecanae Arecales Plmavirgak Arecaceae (Palmae) Plmaflk B: VK: h c P3+3 Ai-3+3-3; n P3+3|0 G3|(3) T: bogycsoport, di Areca catechu L. Btelplma Cocos nucifera L. Kkuszplma Chamaedorea elegans MART. (syn. Neanthe bella) Mexiki trpeplma Calamus rotang L. Kszplma Chamaerops humilis L. Trpe lszrplma Copernicea cerifera (ARR.) MART. Karnaubaplma (viaszplma) Elaeis guineensis JACQ. Olajplma Howea belmoreana BECC., H. forsterana BECC. Kenciaplma
Hyphane thebaica (L.) MART. Dumplma

MM. MM. M. N-E. M. MM. MM. MM.


MM.

MM.
MM.

Livistona chinensis (JACQ.) R. BR. Knai legyezplma


Lodoicea seychellarum LAB., L. callipyge COMM et ST. HIL. Maldiva-di

MM. MM. MM.


MM.

Phoenix canariensis CHABAUD Kanri datolyaplma Phoenix dactylifera L. Datolyaplma Raphia pedunculata BEAUV., R. taedigera MART. Rafiaplma
Roystonea regia (syn. Oreodoxa r. H. B. et K.) O. F. COOK Kubai kirlyplma

MM. MM.

Trachycarpus fortunei WENDL. Knai kenderplma Washingtonia filifera WENDL., W. robusta H. WENDL. Washington plma Cyclanthales Korongvirgak Cyclanthaceae Korongvirgflk h c {P() Ai-6}; n c {P4 A4x} G[]

N. N.

Carludovica palmata RUIZ et PAV. Kalapplma Cyclanthus bipartitus POIT Korongvirg bogy-termsgazat

Pandanales Csavarplma-virgak Pandanaceae Csavarplmaflk B: VK: h c z Ai; n G[I] T: bogy-termsgazat, makk-termsgazat Pandanus utilis BORY Kznsges csavarplma Pandanus veitchii MAST. et MOORE Tarkalevel csavarplma

MM. M.

76

Irodalom
BORHIDI, A. (1995): A zrvatermk fejldstrtneti rendszertana. Nemzeti Tanknyvkiad, Bp. BRICKELL, CH. (1993): Dsznvny enciklopdia. Pannon Knyvkiad, Budapest BREMNESS, L. (1995): Hatroz kziknyvek FSZER- s GYGYNVNYEK. Egyetemi nyomda, Bp. COOMBES, A. J. (1993): Hatroz kziknyvek FK. Egyetemi nyomda, Budapest DANERT, S. et al. (1976): URNIA Nvnyvilg: Magasabbrend nvnyek 12. Gondolat Kiad, Bp. MELCHIOR, H. (1964): A. Englers Syllabus der Pflanzenfamilien II. Berlin Nikolassee GRAF A. B. (1992): Tropica, color cyclopedia of exotic plants and trees. Roehrs Co., New Jersey GREY-WILSON, Ch. (1996): Hatroz kziknyvek VADVIRGOK. Egyetemi nyomda, Budapest GRIFFITHS, M. (1994): Index of garden plants (RHS Dictionary). McMillan, London HORVTH Gy. (1987): Klnleges kerti nvnyek. Mezgazdasgi Kiad, Budapest POLUNIN, O. (1981): Eurpa fi s bokrai. Gondolat, Budapest PRISZTER SZ. (1985): A magyar flra s vegetci rendszertani-nvnyfldrajzi kziknyve VII. Akadmiai Kiad, Budapest PRISZTER SZ. (1986): Nvnyneveink. Mezgazdasgi Kiad, Budapest SIMON T. (1992): A magyar ednyes flra hatrozja Harasztok virgos nvnyek. Tanknyvkiad, Budapest SO R. (19641980): A magyar flra s vegetci rendszertani-nvnyfldrajzi kziknyve IVI. Akadmiai Kiad, Budapest TERP A. (1987): Nvnyrendszertan az konmbotanika alapjaival III. Mezgazdasgi Kiad, Budapest TUTIN, T. G.HEYWOOD, V. H. (ed., 19641980): Flora Europaea IV. Cambridge University Press VELICH I., V. NAGY E. (1983): Nlunk is megterem. Mezgazdasgi Kiad, Budapest * (18851987): Index Kewensis et Supplementa 118. Clarendon Press, Oxford