Vous êtes sur la page 1sur 1

Ankara Havzasnn Zemin Etkilerinin Deerlendirmesi

M.K. Kokar, H. Akgn

zet Son byk depremler yzeye yakn yerel zemin koullarnn, belirgin zemin bytmesi oluturduunu ve deprem yer hareketinin uzamsal deiimlerinin zemin seviyelerini titretirme ve yumuak zemin tepkisi hakknda bilgi edinmede nemli bir rol oynadn aka ortaya koymutur. Bu nedenle bu tr zemin bytmesinin yatkn olduu blgeleri belirmek ve karakterize etmek iin yntemler gelitirilmesi ok istenir. Geni bir alanda yer alt sediman zelliklerini belirlemek iin, mikrotremor lm ve analizleri yaygn olarak uygulanmaktadr. zellikle kentlemi alanlarda bilgi toplamak iin daha kolay ve ekonomik olarak cazip bir yntem olarak kabul edilen mikrotremor, sismik tehlike deerlendirmesinin hayati unsurlarndan biri olan gvenilir yerel zemin etkilerini deerlendirmek amacyla doal sismik grlts kullanmn ierir. Bu makalenin amac mikrotremor short-period grlt lmleri kullanarak bakent Ankarann sediman zelliklerinin zemin tepkilerini aratrmaktr. Toplam 352 mikrotremor lmleri Ankara havzasnn bat ksmndaki proje alannda Pliyo-Pleyistosen yal akarsu kelleri, Kuvaterner yal alvyonal kelleri ve teras kelleri ierisinde gerekletirilmitir. Toprak yzeyindeki mikrotremor lmlerinin yatay ve dey bileenleri arasndaki spektral oran (H/V) zeminin temel periyodu ve bytme faktrlerini tahmin etmek iin kullanlr. Mikrotremor almas, yerinde sismik lmler, jeolojik bilgiler ve proje alanndaki zemin etkilerinin tahmin hesabnda zemin koullarn deerlendirmek iin baz jeoteknik sondaj bilgileri ile korelasyon edilmi ve tamamlanmtr. Bu almann sonularnda zemin tepkisini etkileyen; yerel jeolojik formasyonun ya, gen sedimanlarn zemin zellikleri ve zemin kalnlnn derinlii, niform olmayan yer alt yaps olarak ana faktr belirlenmitir. zellikle, H/V sonular, temel periyot deiim haritas ile maksimum bytme deerinin yan sra yumuak zemin yataklarnn zemin tepkisinin gvenilir tahminin salayan yerel zemin koullarndan sismik sediman zellikleri ile de uyumlu olduunu gsterdi. Son olarak, bu sonular gvenilir yerel zemin zelliklerinin belirlenmesi iin zonlama almalarnda kullanlmtr.