P. 1
Kontni plan

Kontni plan

|Views: 115|Likes:
Publié para_mehic020
Računski plan za privredna društva
Računski plan za privredna društva

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: a_mehic020 on Jan 21, 2013
Droits d'auteur :Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2014

pdf

text

original

280 - Unaprijed plaćeni rashodi (za period do 12 mjeseci)

2800 - Unaprijed plaćeni troškovi investicionog održavanja
2801 - Unaprijed plaćena najamnina/zakupnina (operativni najam)
2802 - Unaprijed plaćeni troškovi reklame, propagande i sl.
2803 - Unaprijed plaćeni troškovi ogrjeva i energije
2804 - Unaprijed plaćene premije osiguranja imovine i osoba
2805 - Unaprijed plaćeni troškovi kamata narednog perioda
2806 - Unaprijed plaćene pretplate na službena glasila i stručne časopise
2807 - Unaprijed plaćeni troškovi pripreme ulaska na nova tržišta
2808 - Unaprijed plaćeni ostali troškovi (za period do 12 mjeseci)

281 - Potraživanja za nefakturisani prihod

2810 - Obračunati ostvareni prihodi (kratkoročno)
2818 - Ostali ostvareni prihodi koji još nisu fakturisani (kratkoročno)

282 - Razgraničeni troškovi po osnovu obaveza

2820 - Plaćeni transakcioni troškovi iz osnova primljenih kredita koji se vode
po amortizovanoj vrijednosti
2821 - Plaćeni transakcioni troškovi iz osnova emitovanih dužničkih
instrumenata koji se vode po amortizovanoj vrijednosti

283 - Nerealizovani gubici od držanja ulaganja u vrijednosne papire

2830 - Nerealizovani gubici od držanja dionica
2831 - Nerealizovani gubici od držanja obveznica
2838 - Nerealizovani gubici od držanja drugih vrijednosnih papira

288 - Odložena porezna sredstva (na period do 12 mjeseci)

2880 - Odložena porezna sredstva iz osnova odbitnih privremenih razlika
2881 - Odložena porezna sredstva iz osnova neiskorištenih poreznih gubitaka
2882 - Odložena porezna sredstva iz osnova neiskorištenih poreznih kredita
2888 - Ostala kratkoročna odložena porezna sredstva
2889 - Promjene vrijednosti odloženih poreznih sredstava usljed promjene
porezne stope

Napomena: Odložena porezna sredstva se utvrđuju i iskazuju u skladu sa MRS 12, a na osnovu važe-
ćih propisa o porezu na dobit.

289 - Ostala kratkoročna razgraničenja

2890 - Razgraničeni troškovi po osnovu investicionog održavanja
2891 - Razgraničeni troškovi po osnovu najamnina/zakupnina (operativni najam)

© REVICON

44

2892 - Razgraničeni troškovi po osnovu reklame, propagande i sl.
2893 - Razgraničeni troškovi ogrjeva i energije
2894 - Razgraničeni troškovi po osnovu osiguranja imovine i osoba
2895 - Razgraničeni troškovi kamata
2896 - Razgraničeni troškovi pretplate na službena glasila i stručne časopise
2897 - Razgraničeni troškovi po osnovu ulaska na nova tržišta
2898 - Ostala kratkoročna razgraničenja

You're Reading a Free Preview

Télécharger
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->