Vous êtes sur la page 1sur 1

Hakanaku Tsuyoku Tattoi Mono

Uragiri wa Boku no
Namae wo Shitteiru

piano version, ep. 16

= 54

#### c
&
Piano

&

? #### c

####

Transcribed by fugu-chan

? # # # # #

j
.

ggg

gg

n
n

? ## #

# # # #
&

&

####

? ####

ggww
gggw

gg ww

Ichigo's Sheet Music - http://ichigos.com/

gg
ggg