Vous êtes sur la page 1sur 4

AMESTECURI OPTIMALE

Amestecurile optimale reprezinta o forma a betoanelor argiloase,care se obtin prin combinarea a doua sau mai multe materiale cu caracteristici deosebite,in scopul folosirii in constructia sistemelor rutiere. Pentru aceasta este necesar ca amestecul realizat sa reziste la actiunea sarcinilor transmise de vehicule si sa se comporte satisfacator la actiunea umiditaii,temperaturii,etc. Rezistenta la solicitarile mecanice se considera ca provine din frecarea interna dintre particule care alcatuiesc amestecul mineral.Se admite ca indice de apreciere a rezistenei mecanice modulul de deformatie. Cercetarile experimentale i teoretice au stabilit rapoartele in care trebuie sa intre diferitele fraciuni din punct de vedere al dimensiunilor geometrice i cantitaile in care trebuiesc amestecate ele astfel ca amestecul realizat sa fie suficient de compact i sa aiba proprietaile mecanice adecvate.
TIPUL CANTITATEA 500 AMESTECURI 1 2 3 100 100 100 AMESTECURI 4 5 6 90-100 100 100 IN% CARE 25 PENTRU 75-90 90-100 100 PENRRU 55-85 90-100 100 TRECE PRIN 15 STRATURI 40-65 65-90 90-100 STRATURI 35-70 60-85 90-100 CIURUL 5 SUPERIOARE 40-65 50-75 70-85 INFERIOARE 25-60 40-75 65-85 15-50 25-60 40-70 10-30 15-40 18-50 5-15 5-20 7-25 20-55 35-65 45-75 15-35 20-45 25-55 7-20 8-25 8-25 DE MM.. 2 0,5 0,075

Deasemenea pentru realizarea unui amestec compact este necesar ca golurile dintre granule unui sort sa fie umplute cu granule de 16 ori mai mci decit ale sortului initial. EXEMPLE DE CALCUL METODA COORDONATELOR TRIUNGHIULARE FERET Dupa aceasta metoda reprezentarea zonelor granulometrice sau a agregatelor minerale se face intrun sistem de axe triunghiulare,in care pe fiecare latura se reprezinta fractiuni granulometrice limitate.Aceste fractiuni se stabilesc in asa fel ca fractiunile limitate sa varieze pe cit posibil liniar.

MATERIALUL

CANTITATEA 50

IN% 25 100 -

CARE 15 45 -

TRECE 7 34 -

PE 3 26 100

CIURUL 2 10 90

(SITA) 1 87,3

MM. 0,5 80,5 0,4 46,7 0,2 33,3 0,1 13,4 0,075 3

PIETRIS NISIP

PAMINT

100

95

93

92

90

88

In sistemul de coordonate ternar se stabilesc fractiunile respective pe cele trei laturi (2-50;0,075-2; si0,075) intr+un sens de parcurs.In prealabil fiecare latura a triunghiului a fost impartita in 100 parti corespunzind la 100 de procente. Se repartizeaza materialul granular pe diagrama.Pentru fractiunea 2-50mm conform tabelului vom avea: -pentru limita superioara 100-50=50% -pentru limita inferioara 90-15=75% Pe latura reprezentind fractiunea 2-50 mm,fixam procentele de 50% si respectiv de 75% si ducem cite o paralela la latura precedenta . In mod similar se procedeaza si pentru celelalte fractiuni pentru care se obtin -fractiunea 2-0,075: -pentru limita superioara 50-15=35% -pentru limita inferioara 15-5=10% -fractiunea sub 0,075: -pentru limita superioara 15-0=15% -pentru limita inferioara 5-0=5% Figura geometrica rezultata prin ducerea paralelelor este tocmai domeniul granulometric recomandat.In continuare este necesar sa se reprezinte pe aceiasi diagrama materialele date:pietris,nisip si pamint,tot pe fractiunile in care s-a reprezentat domeniul. Pentru pietris : P 2-50 mm 100-10=90% 2-0,075mm 10-0 =10% sub 0,075mm 0-0 =0% TOTAL=100% Nisip : 2-50 mm 2-0,075mm sub 0,075mm PAMINT : 2-50mm 2-0,075 mm sub0,075 mm N 100-90=10% 90-3 =87% 3-0 =0% TOTAL=100% PT 100-100=0% 100-88=12% 88-0 =88% TOTAL =100%

Mai inti se cauta sa se obtina un amestec optimal din 2 materiale din cele date.Daca dreapta ce uneste cele 2 materiale trece prin domeniul respectiv ce este reprezentat,rezulta ca amestecul este posibil.In caz ca nu se recurge la amestecul rezultat din 3 materiale: se uneste printr-o dreapta punctele N si P,apoi se fixeaza un punct A in mijlocul domeniului,care se uneste cu punctul PT,cu o dreapta care taie dreapta NP in punctul B.De aici rezulta procentele in care trebuie amestecate cele 3 materiale pentru a se obtini un amestec optim,reprezentind si diagrama prin punctul fixat de noi in A. Se masoara segmentele determinate si se calculeaza -procentul de pietris BN/NP=62/79=0,785 78,5% -procentul de nisip PB/NP=17/79=0,215 21,5% Total amestec nisip+pietris=100,00% -procentul de pamint va fi AB/BPT=8/80=0,10 10% Pentru a realiza 100% de amestec,materialele rezulta ca vor intra cu procentele: -pamint 10% -pietris 0,785x(100-10) =70,65% -nisip 0,215x(100-10) =19,35% TOTAL AMESTEC=100,00%

METODA ANALITICA Avind trei materiale caracterizate prin anumite valori ale fractiunilor:50-2;2-0,075;sub 0,075mm,pe care le notam cu literele Ai, Bi, Ci, si care indeplinesc conditiile urmatoare: A1+B1+C1=100 A2+B2+C2=100 A3+B3+C3=100 iar curba medie a intervaluluzi granulometric recomandat are valorile fractiunilor de mai sus notate cu A ,B, si C se poate scrie: A1x +A2y +A3z = A B1x +B2y +B3z = B C1x +C2y +C3z = C Acest sistem de 3 ecuatii liniare se poate rezolva cu metoda lui Cramer si anume A1 A2 A3 DET= B1 B2 B3 C1 C2 C3 A A2 A3 B B2 B3 C C2 C3 X= -----------------DET A1 A A3 B1 B B3 C1 C C3 Y= ----------------DET A1 A2 A B1 B2 B C1 C2 C Z= ---------------DET

Necunoscutele x , y, z reprezinta procentele in care trebuie luate materialele respective pentru obtinerea unui amestec optimal a carei fractiuni sa aiba valorile A , B , C. EXEMPLU: Fie 3 materiale :Pietris cu A1=70 , B1=10 C1=20 Nisip cu A2=10 , B2=80 C2=10 Pamint cu A3=1 , B3=19 C3=80

iar amestecul optimal are urmatoarele valori pentru fractiunile 50-2, 2-0,075, sub 0,075mm

A=55, B=25 C=20. Pentru determinarea procentelor in care trebuie amestecate 3 materiale scriem 70x + 10y +20 z =55 10x + 80y +10z =25 20x + 10y +80z=20 de unde rezulta x=0,755 y=0,210 z=0,035 Deci pentru a obtine amestecul optimal trebuie sa amestecam 75,5 parti de pietris cu21 parti de nisip si 3,5 parti de pamint.