Vous êtes sur la page 1sur 1

Rozanita binti Abdul Nyzam No 20, Jalan Chengal 4 Taman Chengal 28000 Temerloh Pahang Darul Makmur

Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar 70990 Seremban Negeri Sembilan Darul Khusus (U/P: Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian) Tuan, KEBENARAN KEPADA WAKIL UNTUK MENGAMBIL DOKUMEN

5 Februari 2013

Merujuk kepada perkara di atas, saya seperti nama dan alamat di atas tidak dapat hadir untuk mengambil dokumen/surat tamat pengajian saya. 2. Sehubungan dengan itu, saya mewakilkan penama di bawah ini untuk mengambil dokumen berkenaan bagi pihak saya. Nama wakil : ... No. Kad Pengenalan : Alamat : . . No. Telefon : (R) . (H/P) . Hubungan : . 3. Dengan itu,saya mengaku akan bertanggungjawab di atas tindakan memberi kebenaran ini. Segala kerjasama dan perhatian daripada pihak tuan amatlah saya hargai dan didahulukan dengan ribuan terima kasih. Sekian, terima kasih. Yang benar,

...................................... (ROZANITA BINTI ABDUL NYZAM)