Dictionnaire français turc

HE : Haber Ekspres Izmir HU : Hürriyet Hütt : Hütteroth, Türkei OB: Radyo Onbeş

aaaa
à l'alignement. sıra sıra à l'arrière de. ardında à l'arrière de. arkasında à l'aube. erkenden à l'avance. önceden à bientôt. görüşmek üzere à brève échéance. kısa vadede à cause de. nedeniyle, sebebiyle, yüzünden à contre-cœur. istemeye istemeye, zoraki, gönüllü gönülsüz à court terme. kısa vadede à l'échelle de. çapında à l'étranger. yabancı ülkede, yurt dışında à l'extérieur. dışarıda à la fois. bir arada, hem --- hem --à l'huile d'olive. zeytinyağlı à l'identique. tıpkı tıpkısına à l'improviste. pattadak à l'intérieur. içeride à long terme. uzun vadede à longue échéance. uzun vadede à louer. kiralık à main levée. açık oyla à mi-chemin. yarı yolda à midi. öğleyin à nouveau. yine à perpétuité. müebbet à peu près. yaklaşık à pic. dik à pied. yaya olarak, yayan à plein régime. harıl harıl à la recherche de. peşinde à la Saint-Glinglin, aux calendes grecques, à la semaine des quatre jeudis. çıkmaz ayın son çarşambası, çıkmaz ayın son perşembesinde à la suite de. peşinde à tel point ... que. öylesine ... ki à tous. hepinize à vendre. satılık à vie. ömür boyu à voix basse. alçak sesle à voix haute. yüksek sesle à vos ordres. baş üstüne à votre santé. şerefe à vrai dire. doğrusu aaab abaisser. alçaltmak abandonner. bırakmak, terk etmek, çökmek abat-jour. abajur abeille. arı abîmer. bozmak, ihlâl etmek s'abîmer. bozulmak, çürümek abolir. iptal etmek, yürürlükten kaldırmak abolition. iptal, kaldırılma abonné. abone

abonner. abone etmek s'abonner. abone olmak aborder un sujet. söz açmak aboyer. havlamak abri. sığınak abricot. kayısı abriter. barındırmak s'abriter. barınmak abrogation. yürürlükten kaldırma abroger. yürürlükten kaldırmak abruti. düşüncesiz absolument pas. kesinlikle absorbé. absorbe absorber. absorbe etmek absorption. absorpsiyon s'abstenir. sakınmak abstention. çekimserlik abstentionnisme. çekimserlik abstentionniste. çekimser abstrait. abstre, mücerret, soyut absurde. abes, saçma abysse. abis aaac académie. akademi Académie des sciences de Turquie. TÜBA académique. akademik accabler. bunaltmak accélérant. artan artanlar accélérateur. gaz pedalı accélérer. hızlandırmak, hızlanmak accent. vurgu, şive accent circonflexe. uzatma işareti accentuer. vurgulamak acceptation. kabul accepter. kabul etmek accès. nöbet accident. kaza kazası accidenté. inişli yokuşlu, inişli çıkışlı acclamer. alkışlamak accompagner. eşlik etmek, refakat etmek s'accomplir. gerçekleşmek accord. anlaşma, rıza accorder, donner. lütfetmek s'accorder. bağdaşmak, uyuşmak s'accorder avec. uymak accoster. aborda etmek, yanaşmak accouchement, naissance. doğum accourir. koşuşmak accoutumance. alışkanlık accro. bağımlı accrocher, attacher, brancher, poser. takmak tak takın s'accroupir. çömelmek accumulation. toplama, yığın accumuler. arttırmak, biriktirmek, toplamak s'accumuler. birikmek accusation. iddia, suçlama

accusé. sanık accusé de réception. alındı haberli accuser. suçlamak acharné. azimli acharnement. azim achat. alım, satın alma achats. alış veriş acheter. almak, satın almak satın aldım acheteur. alıcı achever. tamamlamak s'achever. neticelenmek acide. ekşi acier. çelik acquérir. edinmek, elde etmek, kazanmak kazanır kazanacağız acquiescer. razı olmak acquis. birikim acquisition. iktisap a été acquitté, blanchi (Michel Jackson). aklanmak aklandı HU 14/06/05 acte. aksiyon, eylem, hareket actif. etkin, faal action. aksiyon, eylem, hareket activer. faaliyete geçirmek activité. etkinlik, faaliyet, icraat activité de conseil. danışmanlık, müşavirlik actuel. geçerli aaad adaptation. intibâk adaptation, exercice. alıştırma adapter, habituer. alıştırmak, uydurmak s’adapter, s'habituer. alışmak additif. katkı, katkı maddesi, katkısal addition (restaurant). hesap adieu. veda L’Adieu aux armes (Hemingway). Silahlara veda. A Farewell to Arms adjectif. sıfat adjudication. ihale aaadm admettre. içeri almak, kabul etmek administrateur. idareci, yönetici administration. idare, yönetim administrations locales. yerel yönetimler administrer. yönetmek admiratif. hayran admiration. hayranlık admirer. hayran olmak adolescence. ergenlik, yeni yetmelik adolescent. ergen, yeni yetme s'adonner à. benimsemek, kendini vermek, sarılmak adopter. benimsemek adoption. kabul adorer. tapmak adosser. dayamak, yaslamak adresse. adres, beceri, beceriklilik, marifet s'adresser. seslenmek adroit. becerikli, marifetli adulte. büyük, yetişkin adverbe. zarf adversaire. muhalif aérer. havalandırmak s'aérer. havalanmak aérodrome. havaalanı aéroport. havaalanı, havalimanı

aaaf affaiblir. zayıflatmak affaiblissent. zayıflama affaire. iş işe, olay affairé. işlek affaires. eşya affamé. abazan, aç affecté. müteessir affection. sevecenlik, sevgi sevginin, şefkat affectueux. müşfik, sevecen, şefkatli affiche. afiş, ilan, ilân affirmatif. müspet affliction. gam affligé. gamlı affligeant. acı affliger. kahretmek, kahretmek -i affluence. kalabalık s'affoler. telaşlanmak affreux. korkunç, çok çirkin Afrique. Afrika aaag agacer. sinirlendirmek âge. yaş yaşında âge adulte. yetişkinlik âge mental. zekâ yaşı âgé. ihtiyar, yaşlı agence. acenta, acentalık, ajans l’agence Chine Nouvelle. Yeni Çin ajansının HU 23/11/07 agenda. güncel s'agenouiller. diz çökmek agent. acenta agent de police. polis memuru agent de presse. basın sözcüsü agile. çevik agilité. çeviklik agio. acyo agiter. sallamak agneau. kuzu agrandir. büyütmek agréable. hoş agréablement. hoşça agressif. agresif, saldırgan agression. tecavüz agressivité. saldırganlık agricole. tarımsal agriculture. tarım, ziraat ah bon ?. öyle mi? ah si.... keşke aaai aide. himmet, yardım aide-chauffeur, assistant, graisseur. muavin aider. yardım etmek aïe aïe. vah vah aïeul. ata aigle. kartal aigre. ekşi aiguille. iğne ail. sarımsak aile. kanat aimable. nazik aimer. beğenmek, hoşlanmak, sevmek seviyorum seviyor sever serverim severler s’aimer, faire l'amour. sevişmek ainsi. böyle, öyle, şöyle air. hava

aaaj ajourner. ertelemek, talik etmek, tecil etmek, tehir etmek ajout. ek, ekleme ajouter. eklemek, ilave etmek, katmak aaal albanais. Arnavut Albanie. Arnavutluk Zaman 17/06/05 alchimiste. simyacı alcool. alkol alcool éthylique. ispirto ALENA. NAFTA alentours. civar aux alentours. civarında alerte. çevik Alexandre. İskender Algérie. Cezayir aligner. sıralamak s'aligner. sıralanmak alité. yatalak Allemagne. Almanya Allemand, Allemande. Alman allemand (langue). almanca aller, partir, s’en aller. gitmek gidiyorum gidiyorsun git gideyim gidelim gittik aller (substantif). gidiş aller au front. cepheye gitmek aller bien à. yakışmak aller-retour. gidiş dönüş, gidiş geliş aller simple. yalnız gidiş allez !. hadi, haydi alliance. ittifak allié. müttefik allô. alo allonger. uzatmak uzatın s'allonger. uzamak, uzanmak allouer. tahsis etmek allumage. yakış allumer. yakmak allumer la lumière. ışığı yakmak allumette. kibrit allusion. atıf, ima alors, dans ce cas. öyleyse alors, donc. yahu alouette. tarla kuşu alphabet. alfabe altitude. irtifa, rakım alvéole. hücre aaam amabilité. nezaket amande. badem amateur. düşkün amateur d’art. sanatsever ambassade. elçilik, büyükelçilik büyükelçiliği'ne Zaman 11/06/05 ambassadeur. büyükelçi, elçi elçisi ambigu. iki anlama gelebilen, kaçamaklı, muğlak, çapraşık ambitieux. iddialı, tutkulu ambition. ihtiras, tutku ambulant. seyyar aaame âme. can canı canım canın canınız améliorer. iyileştirmek, ıslah etmek s'améliorer. iyileşmek, düzelmek aménagement. düzen amende. ceza

s'amender. tövbe etmek amer. acı américain. amerikan amérindien. Kızılderili Amérique. Amerika Amérique Centrale. Orta Amerika aaami ami. ahbap, arkadaş, dost amical. arkadaşça, dostça amidonné. kolalı amitié. dostluk dostluğun Amnesty international. Uluslararası Af Örgütü amnistie. af amnistie générale. genel af amnistier, pardonner, excuser. affetmek affedersin affedersiniz aaamo amour. aşk amour-propre. haysiyet amoureux. aşık amphétamine. amfetamin ampoule. ampul amusant. eğlenceli, eğlendirici amuser. eğlendirmek s'amuser. eğlenmek aaan an. yıl yıla yılından l'an dernier. geçen yıl analgésique. acı yitimi ananas. ananas Anatolie. Anadolu Anatolie centrale. İç Anadolu anatomie. anatomi ancien. eski ancre. çapa ancêtre. ata andalou. Endülüs âne. eşek, merkep anecdote. fıkra ange. melek Anglais. İngiliz anglais. ingilizce angle. açı angle droit. dik açı Angleterre. İngiltere anguille. yılan balığı animal. hayvan, hayvansal animation. canlandırma, canlılık animé. canlı, hareketli, işlek animer. canlandırmak, yaşatmak aaann anneau, bague. halka, yüzük yüzüğün yüzüklerin année. sene, yıl yıllar yıla yılından année parlementaire. yasama dönemi annexer. ilhak etmek, ilâve etmek annexion. ekleme, ilhak, ilhak etme annihiler. yok etmek anniversaire. doğum günü, doğum yıl dönümü, yıldönümü, yaş günü annonce. bildiri, duyuru, ilan, ilân annoncer. bildirmek bildirdi, ilan etmek HU 14/05/05 annuel. yıllık HE 04/02/05 annulaire. yüzük parmağı annulation. iptal annuler. iptal etmek aaant

antalgique. acı yitimi antipathie. antipati antique. antik antiquité. antika Antiquité. İlk Çağ anxiété. anksiyete anxieux. anksiyöz aoriste. geniş zaman août. ağustos aaap apéritif. aperitif, açar apéro (familier). aperitif s'apitoyer. acımak aplomb. cesaret apocalypse. kıyamet apogée. apoje, yeröte, doruk, zirve apostrophe. kesme işareti aaapp apparaître. belirmek, görünmek, türemek appareil. araç, aygıt, cihaz, makine makineyi apparemment. görünürde, görünürlerde apparence. görünüş apparence extérieure. kılık appartement. daire dairesi appartenant. mensup appartenant à. ait s'appauvrir. yoksullaşmak appel. arayış appeler. çağırmak çağırıyorum çağırdık BZD 220 appeler (au téléphone). aramak appétit. afiyet applaudir. alkışlamak, el çırpmak applaudissement. alkış application. infaz, yürürlük appliquer. infaz etmek appliquer un jugement. bir yargıyı infaz etmek appliquer à. uygulamak apporter. getirmek getirirsin, götürmek apprécier. tadını çıkarmak, takdir etmek, beğenmek apprécier une chose en connaisseur. tadına varmak appréhender. tutuklamak, vehmetmek appréhension. vehim apprendre. öğrenmek öğreniyorum öğrenirim apprenti. çırak approbation. onay, onaylama approcher. sokulmak, yanaşmak s'approcher. sokulmak, yaklaşmak, yanaşmak approuver. onaylamak appui. dayanak, destek desteği appuyé. dayalı appuyer. dayamak, desteklemek, yaslamak s'appuyer. dayanmak, yaslanmak après. ardından, sonra après-demain. öbür gün après-midi. ikindi, öğleden sonra aptitude. beceri, beceriklilik aquarelle. sulu boya aaar arabe. Arap arachide. yer fıstığı Ararat. Ağrı Dağı arbre. ağaç ağaçım ağaca arbrisseau. fidan aaarc arc-en-ciel. gökkuşağı arche. tak

archéologie. arkeoloji architecte. mimar mimarlar architecture. mimari archive. arşiv archiver. depolamak 10 ares. dönüm argent. gümüş, para param argent de poche. harçlık argent sale. haram para Argentine. Arjantin argile. kil argument. ispat aride. kurak, çorak arithmétique. aritmetik aritmetiği Zaman 03/06/05 aaarmc arme. silah silahlar silahı arme de destruction massive. kitle imha silahı armé. silahlı armée. ordu Arménie. Ermenistan armer. donatma armoire. dolap armoire à glace. çam yarması arnaque. üçkâğıt arnaqueur. üçkâğıtçı arracher. sökmek arrangement. düzenleme arrestation. tevkif, tutuklama HU 01/06/05 arrêt. durak durağı arrêt, halte, pause. mola molası arrêter. tutuklamak s'arrêter. durmak durma durdu s'arrêter (pluie ou vent). dinmek s'arrêter à. uğramak arrêter qqun. tevkif etmek arrière. art l'arrière. arka arrivée. varış arriver. varmak varır arriver à. becermek arrogance. kibir arrogant. kibirli, mağrur arroser. sulamak art. sanat artichaut. enginar article. madde, makale artificiel. yapay artisan. esnaf artiste. sanatçı aaas ascenseur. asansör Asie. Asya Asie Centrale. Orta Asya Orta Asya’da HU 27/05/05 Asie Mineure. Küçük Asya'ya aspect. görünüş asperge. kuşkonmaz aspirer. emmek aspirine. aspirin assaillir. saldırmak assassin. katil assassiner. katletmek assaut. hamle, saldırı saldırıda assemblée. kurultay assemblée des fidèles. cemaat s'asseoir. oturmak oturuyor oturuyorlar oturun s'asseoir en tailleur. bağdaş kurmak

assez. epey, epeyce, hayli, nispeten, oldukça, yeterince assiéger. kuşatmak assiette. tabak assigner. tahsis etmek assistant, aide-chauffeur, graisseur. muavin association. birlik birliği, cemiyet, ortaklık, dernek derneği’nin associé. ortak associer. ilişkilendirmek assumer. takınmak assurance. güvence, sigorta, teminat assuré. sigortalı assurer sa pitance. rızkını çıkarmak aaat atelier. atölye athée. ateist (n. et adj. m. et f.), tanrıtanımaz athlétisme. atletizm Zaman 20/06/05 atmosphérique. atmosferik attaché de presse. basın ataşesi attacher. takmak tak takın, tutturmak, ataşe attaque. atak, hamle, saldırı saldırıda, tecavüz attaquer. atılmak, hücum etmek, saldırmak attardé. geri zekâlı atteindre. ermek, ulaşmak, yetişmek,varmak varır attendre. beklemek bekliyorum attendre impatiemment. dört gözle beklemek attentat. suikast attention. bakım, dikkat, ilgi, merak, sakın, üzüntü attentif. dikkatli attentivement. dikkatle atténuer. inceltmek s'atténuer. incelmek atterrir. yere inmek atterrissage. iniş attirer. çekmek attitude. davranış, tepki, tutum attraper. kapmak, yakalamak attribuer. atfetmek, isnat etmek attribut. yüklem attribution. atfetme, isnat attrister. acınmak aaau au XVIIème siècle. 17. yüzyılda au courant. haberdar au dessus de. üzerinde au fait. sırası gelmişken au fur et à mesure. gitgide, gittikçe au hasard. rasgele au maximum. en fazla au milieu de. ortasında au minimum. asgari, en az au moins. en az au moyen de. aracılığıyla, ile, vasıtasıyla au pire. en kötü ihtimalle au plus. en fazla au profit. lehinde Au revoir. Allahaısmarladık, hoşça kal(ın) au revoir !. güle güle, iyi günler! au sujet de. hususunda au visage rond. ablak aube. fecir, şafak. fajr aubergine. patlıcan aucun. hiç, hiçbir aucunement. asla audace. ataklık audacieux. atak

audience. duruşma auditeur. dinleyici augmentation. artma, arttırma, artış, yükselme, zam, çoğalma augmenter. yükselmek augmenter (intr.). artmak, arttırmak, büyümek büyüdü HU 14/05/05 augmenter (tr.). arttırmak aujourd'hui. bugün aulx. sarımsaklar auparavant. öncesi auprès de. nezdinde auriculaire. küçük parmağı aussi. da, de (dahi), hem aussi … que, autant que. kadar Australie. Avustralya austère. yalın aaaut Autant en emporte le vent. Rüzgar gibi geçti autant que, aussi … que. kadar auteur. yazar yazarlar yazarı HU 02/05/05 authentique. sahici autobus. otobüs otobüsü otobüsle otobüste autocritique. özeleştiri autodéfense. meşru müdafaa autogare. otogar automatique. otomatik automobile, voiture. otomobil automne. sonbahar, güz autonome. özerk autonomie. özerklik auto-proclamé. özel-seçilmiş autorisation. izin, yetki autorisé. yetkili autoriser. müsaade etmek autoriser, permettre. izin vermek autorité. makam, salâhiyet, yetki autoroute. karayolu, otoyol otoyolun otoyollar otoyolları otoyolların otoyolda HU 14/11/07 auto-satisfaction. kendini beğenme autour. etraf autour de. etrafında autour des palombes. çakırkuşu autre. başka, başkası, diğer, gayri, öbür öbürlerinden, öteki l'autre. diğer autrefois. eskiden l'autre jour. geçen gün autre que, sans compter. -den başka Autriche. Avusturya’nın HU 17/11/07 aux environs. civarında aaav avaler. yutmak avancé. gelişmiş avancer. ileri sürmek, ileriye gitmek, ilerlemek avant. önce, önceden avant, moins (heure). kala avant la leçon, avant le cours. dersten önce avant-bras. önkol avare. açgözlü, cimri, hasis, pinti aaave avec, au moyen de. ile avec couchettes. yataklı avec un bruit de cataracte. şarıl şarıl avec un bruit de cliquetis. şıngır şıngır avec un bruit de froissement. hışır hışır

ihtar. kira bailleur de fonds. engin bas. taş kekliği bbbas bas. vapur bâtiment.P. yüzük yüzüğün yüzüklerin baguette. ele geçmek avoir peur de. tavla badigeon. niyetlenmek avoir mal au cœur. bent barrer la route. karnı aç olmak avoir froid. Bağdat Bağdat'ta Zaman 11/06/05 bague. badana badigeonner. ziyafet banquette. çizgi bandeau. palavracı barbe. havuz havzalari les bassins d'eau potable. masrafa girmek avoir envie de. top ballet. balkon baleine. ayran azalée. bank. haberdar avertir.. top ballot. abraş ayant trait à. immeuble. seve seve avec quoi ? par quel moyen ? comment ? neyle? aventure. publicité. salaş baratineur. susamak. gök bbba B. anneau. kör aaavi avide. nisan axe. sığ bas. bale ballon. yurt hasreti olmak avoir l'occasion. bant bande dessinée. eksen ayant des taches de rousseur. réclame. Malazgirt Savaşı (1071) bâtard. amaçlamak. süpürge balançoire. piç bateau. annonce. ranza bantam. canı istiyor avoir faim. bakmak avouer. utanmak avoir l'intention. yol kesici banlieue. ispenç baptiser. ilân aaavo avocat.) ballot. meşin basilic. sakal barbu. inşa etmek . uyarı uyarısı HU 20/06/05 aveu. basketbol bassement. acıkmak. Merkez Bankası banquet. itiraf aveugle. açıklama avis. ihtar etmek. açgözlü avidité. acı bir teessürle haber almak avoir des frais. tepkili uçak avis. ikaz. apartman bâtir. demeç. açalya azote. sıra bande. ilişkin ayran (boisson au yaourt). çorap basane. itirafta bulunmak avril. yolcu uçak avion à réaction. gemi gemiyle. alçak bas. üşümek avoir une fuite. cadde averti. beyanat. badana etmek bâfrer. banliyö. macera. midesi bulanmak avoir le mal du pays. dolay banque. isim vermek bbbar bar (poisson). top bbban banane. abur cubur yemek Bagdad. çubuk baguette magique. sihirli değnek baie. önüne geçmek barrette. alçakça bassin.avec un bruit de vaisselle cassée. şıkır şıkır avec plaisir. susuz olmak avoir vue sur. tarama balayer. muz banc. 30 yaşında olmak avoir un accident. yaygı backgammon. çatkı bandit. toka bartavelle. bilincinde olmak avoir la douleur d'apprendre. levrek baraque.K. uyarmak avertissement. jet. banka bankaya bankası banque centrale. süngü baiser. eşkiya bandit de grand chemin. yulaf avoir 30 ans. uyarma. tekne bateau à vapeur. taramak balcon. ilan. fesleğen basket-ball. affiche. uçak uçağın uçağım uçakla uçağının avion de ligne. serüvenci avenue. serüven aventurier. hedeflemek avoir soif. bina bâtiment. safsata balle. finansör baïonnette. P. koy bail. azot azur. değnek. bâche. acımak avoir pour but. korkmak avoir pitié. salıncak balayage. ad vermek. sakallı barque. balina balivernes. sandal barrage. ihtiyacı olmak avoir comme interlocuteur. muharebe Bataille de Manzikert. ilân avis. peu profond. itiraf etmek. ilan. içme suyu havzalari bbbat bataille. kayık. damlamak avoir honte. hırs avion. kaza geçirmek avoir besoin de. şangır şangır avec un bruit métallique. haydut. denk (is. muhatap ile olmak avoir conscience. ikaz etmek. öpücük bbbal balai. avukat avoine. süpürmek.

takılmak bbbo bobard. tuhafiyeci bonneteur. güzelce. üçkâğıtçı bonsoir. mal bien connu. ahşap. çarpmak çarptım. pas cher. tuhaf bizuth. iyi yıllar bon appétit !. pek. afiyet olsun bon courage !. kolay gelsin! bon goût. içki boisson forte. acayip.bâton. kanat çırpmak se battre. abluka blond. aklanmak aklandı HU 14/06/05 blanchir. sohbet etmek baver (de colère). içmek içer iç! içeyim içti bois. saadet bonjour. kâse Bolivie. sik. dokunulmaz bénéfique. maruf bien au contraire. tereyağı. ak. acemi bbbl blâmer. bacanak. kayınpeder beauté. bayramınız mutlu olsun. Belçika bélier. yardımsever bien que. kitle bloc-notes. öd billet. sous peu. mesut beau. iyilik bord. tamam bonne année. yaralı blesser. peki bien (substantif). kap. kaynana bénéfice. kuyumcu. mücevherci bile. aksamak bol. gönüllü bénir. mesut biens. çalçene. kuyumculuk bijoutier. içki boîte. lacivert bloc. enişte. iyi. çulluk bécassine des marais. posta kutusu PK boîte de conserve. yağ yağı bbbi bibliothèque. mücevher bijouterie. beyaz a été blanchi. kutsamak berceau. sitem etmek blanc. tabii bien sûr. merhaba bonjour !. kitaplık (meuble). kayınvalide. yarak bizarre. savaşmak se battre à coups de poings. su çulluğu Belge. kâr. bir hayli. mutluluk mutluluklar. mal bientôt. beton beurre. gevezelik etmek. hamle. not defteri blocus. Bolivya HU 14/06/05 bombe à retardement. zarar zararı bleu. kafa yormak beau-frère. teneke boîte de vitesses. sağlık bonnet. eşek bavard. kütüphane bien. börek Bosnie-Herzégovine. keyif. güzellik bébé. gevezelik bavarder. kayınbirader beau-père. kutlu olsun hu 08/03/05 bonne santé. saatli bomba bbbon bon. hayırsever bienheureux. hoplama bonheur. iyilik. bir hayli. bebek bebeği bebeğin bebekte bebekler bebeklerde bec. yumruklaşmak battu. iyi akşamlar bonté. engin. güzel güzeli. terbiyeli bien-être. peki. yara. iyi çalışmalar bon voyage !. acemi. kıyı kıyısı kıyıları börek (pâtisserie fourrée). iyi günler! bonne fête. beşik berger. mavi bleu marine. üçkâğıt bonneterie. topallamak boiteux. hoş geldiniz bière. ucuz ucuzu bon travail !. şanzıman boiter. heybe besoin. yenik baudet. meyhane bite. Bosna-Hersek . çok. yakında bienvenue !. acquitté (Michel Jackson). başlık bonneteau. köpürmek (mec. tahta boisson. harmanlar battre. çokça beaucoup de. kazanç. rağmen bien sûr. öküz boire. hay hay bienfaits. lütuf. kenar. zevk bon marché. martaval. palavra bœuf. değnek battage. çamaşırhane blé. nimet bienfaiteur. günaydın. koç belle-mère. buğday blessé. iyi huylu. acıtmak blessure. boîte postale BP. iyi. orman. darbetmek battre des ailes. iyi yolculuklar! bond. çenesi düşük bavardage. hayırlı bénévole. volontiers. kazıklamak besace. kuyruk sallayan berner. refah bienfaiteur. yakışıklı beaucoup. birçok beaucoup réfléchir. aksak boitiller. leh. öpücük bistrot. iyi seneler. gaga bécasse des bois. tam tersine bien élevé. yarar bénéficiant d'une immunité. içecek. bilet bisou. sarışın sarışınları se bloquer. kar. kus. geveze. bira bijou. ağarmak blanchisserie. güzel güzeli. çoban bergeronnette. sığır. kutu kutusu boîte aux lettres. ihtiyaç ihtiyacı béton. garip.) bbbe béat. Belçikalı Belgique. biraz sonra bientôt.

gelin bruit. yer fıstığı cacao. se mettre au soleil. postahane bureau des objets trouvés. onun için c'est tout. ağız bouché. gürültülü bbbu buanderie. çakmak brise marine. yanmak yandı brûler (tr. csizma bottine. tıkalı bouchée. bot bbbou bouche. şahin but. saksı cacahuète. hedef. casser. takmak tak takın bras. boykot boycotter. çat bruit de froissement. maşallah ! bref. homurdanmak. kambur botte. o kadar c'est vrai. kuruluk bossu. araları açık cabane. kaynamak boulanger. çamur bouffon.). damga cachot. sisli brun. kakao caché. çayır delicesi busard des roseaux. Boğaziçi bosquet. kasaba bourré. uç bouteille. köfte boulevard. ilmik boucle d'oreille. saz delicesi busard Saint-Martin. rivayet bruit de cataracte. bulvar Bulvarı'nda bourde. büfe buisson. yanık brûler (intr. parıldamak briquet. kabin. delice busard cendré. burs Bourse des valeurs mobilières d’İstanbul. yiğit yiğidin bravo !. Bulgaristan bulletin. şiş kebap brocoli. esmerleşmek brunir. cellât celladı bourse (d'étude). amaç. yazıhane bureau de poste. hücre . kasap boucher. vızıldamak bourg. yağız brunir. bütçe buffet. parlaklık brillant comme un sou neuf. kulübe cabine. meltem brisr. hışırtı bruit de métal entrechoqué (pi. bornoz busard. ganimet ccca c'est au cadi de le faire. otlamak broyer du noir. çalı. fırçalamak fırçaladım brouhaha. fırın boule de neige. güneşlenmek üstsüz güneşleniyor güneşlendi HU 09/08/07 brosse. şahin buse variable. saç fırçası brosse à dents. bot. ofis. cabine. küpe boue. odun budget. bülten bureau. gürültü.Bosphore. dokumak bronzer. saklamak cachet. sahi ça fait longtemps. gizli cache-col. homurtu. gökçe delice buse. kadıya düşer c'est-à-dire.). yani c'est pourquoi. Bulgar bulgare. Boğaz. atkı cacher. bozuşmak brouter. şiş brochette de viande. düğme bovin. yakmak brume. uzun zamandır ça va mal entre eux. şarıltı bruit de craquement. tugay brigand. sis se brouiller avec qqn. brokoli broder. sis brumeux. fırıncı boulangerie. lokma boucher. meram butin. parlamak. diş fırçası brosser. büro. sığır boycott. İMKB : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası bout. gol. gürül gürül bruyant. kartopu boulet de canon. kırmak kırdı kırmadım brochette. Brezilya brigade. çizme. mangal brave. kol kolu kollarında kolunuzu brasero. şişe boutique. bürokrasi bürokrasisinin burnous. bulgarca Bulgarie. haydut brillance. hareket etmek bouillir. dalkavuk bouger. çamaşırlık bûche. fırça brosse à cheveux. şangırtı brûlé. boykot etmek BP boîte postale. şıkırtı $$$ bruit de vaisselle cassée. kamara caboche. çalılık Bulgare. kayıp eşya bürosu bureaucratie. kısa Brésil. dal brancher. hışırdama. pırıl pırıl briller. butik bouton. yüklü bourreau. postane. masure. vızıltı bourdonner. hayhuy brouillard. koru. tıkamak boucle. dükkan boutique (de luxe). PK posta kutusu bbbr branche. halt bourdonnement. gülle boulettes. esmerleştirmek bruyamment. kara kara düşünmek bru.

tolga cassé. havuç carré. parce que. çıkmaz ayın son perşembesinde califat. kamyon camionnette. kanyon caoutchouc. ordugâh campagne. huy. kayık Le Caire. fişek cccas cas. karakter. kırılmak kırıldı casserole. acı kahve café turc. çakı cannelle. kırık casser. cüzdan cüzdanı. konuşma cavalier. güveç cassure. armağan. vasıflandırmak caractéristique. yatışmak cccam camarade. kişilik caractère secret. iğdiş castrer. nüfus cüzdanı carte de presse. hilâfet calme. namzetlik canif. pichet. durum durumu cas. kare carte. felâket felâkettir catéchisme. tipik caresse. basın kartı carte de séjour. fayton aux calendes grecques. kabus cause. tencere casserole à café turc. seçim yarışı cccan Canada. kanser kanseri cancer du sein. kahve kahvesi kahveye kahveyi kahveniz café sans sucre.cadavre. çökmek cèdre. çalpara castré. kanserojen HU 28/07/06 candidat. işportacı caméra. namzet candidature. naz car. kamyonet kamyonete camp. tarçın canon. açmaz caractériser. uslu calmer. yatıştırmak se calmer. top cantine. adaylık. kamera camion. kauçuk cccan cap. sarsılmak sarsılıyor HE 12/01/05 caïd. kaptan. yüzbaşı capitale (ville). Kahire Zaman 17/06/05 caisse. Kuzey Carolina HU 20/06/05 carotte. dedikoducu cancer. nitelik. başvuru başvuruda. ceset. rota capable. aday adaylar. Kapadokya caprice. sürahi carnet. yetenekli capacité. kanepe canard. okşamak carafe. kafes cahier. hesaplı calèche. ördek canard. kışla casque. meme kanseri HU 17/05/05 cancérigène. kantin canular. kalsiyum HU 04/01/07 calculé. kır. in. koparmak koparmayın. hazine. bıldırcın caïque. çıkmaz ayın son çarşambası. sakinleşmek. külhanbeyi caille. cezve cassolette. çünkü caractère. bozuk. neden nedeni. vaka caserne. parçalamak se casser. trembler. mort. iğdiş etmek cccat catastrophe. à la semaine des quatre jeudis. yalan haber cancanier. felaket. kampanya. bodrum. iskambil cartouche. kaygılamak causerie. cruche. harf. afet. Kafkas cauchemar. başşehir Zaman 05/06/05 capot. koyduğum yerde otluyor cela suffit. yeter . kadavra cadeau. kırmak kırdı kırmadım. bıldırcın caille des blés. tebrik kartı carte à jouer. kart kartı carte d’étudiant. kafadar. mahzen caverne. benlik. okşayış caresser. hediye cadi. personnalité. belirlemek. vasıf caractère. sebep causer. kasa cccal calamité. kadı cadre. süvari cave. dersiam $$$ Caucase. oturma kartı carte de vœux. burun burnum burnumu cap. facia faciada faciasının. sedir ağacı ceinture. dersiam catéchiste. rahat etmek. soyguncu camelot. yoldaş cambriolage. Türk kahvesi cage. harita haritasi carte d'identité. karne Caroline du Nord. miğfer. çerçeve cafard. kemer cccel cela n'a pas avancé d'un poil. puisque. mağara caviar d'aubergines. felaket. sakin olmak. Kanada canapé. defter cahoter. patlıcan salatası ccce ce. başkent başkenti başkentte. kamp camp militaire. paso carte(géographique). sakin. kırık castagnette. à la Saint-Glinglin. bu. soygun cambrioleur. şu céder. yalan haber canyon. neden olmak causer du souci. sefer campagne (élections). ölü. yetenek capitaine. felâket felâkettir calcium. kaporta Cappadoce. hamamböceği café. iktidar. afet.

eux. sıcaklık. şarkı söylemek söylüyorum söyler chanter (une chanson). route. bu celui-là. yol yolları yolda cheminée. meşe meşesi pmo004 39 chèque. kestane château. sansür HU 17/06/05 cent. kuruş centrale nucléaire. iskemle. mantar chance. para bozdurmak changer de sexe. ısı chalvar. İTO : İzmir Ticaret Odası chambre à coucher. düğün cerf-volant. merkeziyetçi centre. kovalamak chasser de. şunlar ccch chagrin. sıkılamak. kandil kandili changement. rota değişikliği changer (de l'argent). gıdıklamak châtrer. beyin cervelle d'oiseau. kale chatouiller. kahretmek -i chaîne. kel ccche chef. meşhur. şalvar chambre. secrétaire d'état. iğdiş etmek chaud. kovmak chat. büyü charpentier. merkez merkezi centre commerçant. noce. at atı atım atıyla atının cheval de Troie. şapka chapitre. değişiklik changement de cap. hararet. atom enerji santralı. gecelik geceliği chemisier. hücre celui-ci. muharebe meydanı champagne. müsteşar chandelle. araştırmacı chéri. ils. belirli. yüz centime. şövalye chevalier arlequin. Truva atı chevalier.). kül tablası. çarşı Centre de recherche technologique. görevli charger. şampanya champignon. kömür kömürü charge. şeyhülislam chemin. kara kızıl bacak chevalier cul-blanc. kuru sıkı chargé. bluz chêne. yüklü chargé de. acı. ünlü célébrer. Ankara Ticaret Odası'nın ATO Chambre de Commerce d’Izmir. son yemek yemeği censure. sıkı. acık. merkezci. keçi cheval. ayakkabı chauve. kimi certains. tarla tarlaları champ de bataille. sayın chercher. tabut céréale. kaptan chaussette. türkü chanter. onlar. mücerret celle-là. eneze. lider. ağa chef de famille. merkeziyetçilik centraliste. uçurtma cerise. önder. değişmek changer (tr. yatak odası chameau. şoför. şeyh cheikh al islam. o ona. sevimli charme. baca chemise. yeşil düdükçün chevalier guignette.). ısınmak. bekâr. daire cercueil. dere düdükçünü . sandalye chaleur. cheikh. kalorifer chauffer. bozdurmak changer (intr. tahıl céréales. oda odanın odanız odası Chambre de commerce d’Ankara. TEKAM cependant. aramak chercheur. aile reisi cheik. çek çeki cher. sıcak sıcaktır opp soğuk chaudron. dülger chasser. kesin. son zamanlarda cessez-le-feu. yük charge à blanc. fasıl chaque. şef chef de clan. kır champ. hububat cérémonie. ateşkes ceux-ci. işporta charmant. bölüm. cılız. keder chagriner. değiştirmek changer de l'argent. çorap chaussure. Teknoloji Araştırma Merkezi. et chaise. merkezcilik. o ona cellule. bazı. küllük la Cène. sevgili chétif. kimileri certifier. nahif chèvre. meğer cercle. kereviz célibataire. deveci champ. gömlek chemise de nuit. sürücü. şu cccen cendres. hububat. pahalı cher. birtakım. cinsiyet değiştirmek chanson. söylemek söylüyorum söyler chapeau. tören cérémonie de mariage. kül cendrier. yüklemek chariot de marchand ambulant. kutlamak célébrité. ısıtmak chauffeur. nükleer santral centralisme. kuş beyni ces derniers temps. gerçekleştirmek cerveau. kiraz cerisier. kazan chauffage central. her charbon. tanınmış. kedi kedileri kedisi kediyi kediye châtaigne. zincir chair. şans chancelier.célèbre. şöhret céleri. türkü. şarkı şarkısı chanson populaire. ün. deve chamelier. bunlar ceux-là. kiraz ağacı certain. çorap chaussettes.

limon citronnade. yapıştırmak coller à. muşamba cireur de chaussures. tercih etmek choix. klon clôture. medeni. orta okul collègue. çivi cloué au lit. müşteri climatisation. gök göğe ciel plombé. çarpmak çarptım claquer la porte. beşinci cintre. aydınlık clair (couleur). çakışmak coing. şik chien. sigara cigogne. sınıf classe. askı circoncis. Çince chiottes. medeni kanun cœur. belli. berber coiffeur. câmia. yürek coffre. borazan clairsemé. seyrek clan. sıçmak chiffre. bende. zırlamak. sandık coiffeur. leylek cil. rastlantı coïncider. toplum collège. siroz citadelle. hıristiyanlık chuchotement. işbirliği yapmak colle. anmak citron. sivil. çöküş Chypre. açar cliché. uygar cccl clair. boyacı cirrhose. kuralları BZD 104 code civil. règle. hizip cliquer. çikolata. sünnetli circoncision. Çin chinois. anahtar. kuaför coin. evimde BZD 110 chialer. kokteyl kokteyli code. dosyalamak classes supérieures. açacak. yapışmak collier. durum durumu circulation. saç saçım. tel cheville. zırıldamak chic. acibe chou. cerrah choc. beşer beşer cinquante. üst tabaka claudiquer. hülya Chili. limonata citronnier. beş beşte cinq par cinq. photo. mehtap clairon. köpek köpeği chier. Kıbrıs Kıbrıs’ta HU 27/05/05 Chypre du Nord. yapıştırdı collectif. ayva cccol col. hıristiyan christianisme. rakam chimère. çit clou. ayak bileği chewing-gum. kulüp kulübü kulübünün club. tabaka classe. nesne. lokal ccco cobaye. medeniyet. klarnet clarté. hedef ciel. loi. gökyüzü ciel (couleur). sinema sinemaya cinq. çan cloison. kokain cocktail. fısıldamak chute. fotoğraf Güneş client. trafik ciré. photographie. yaka colère. tepe . biriktirmek collectivité. fısıltı chuchoter. tıklamak tıklayınız cliqueter. küçük karga choucas des tours. işsizlik chômeur. Kuzey Kıbrıs ccci cible. mezarlık cinéma. uygarlık civilisé. esmer gökyüzü cigarette. bilek. kapıyı çarpmak clarinette. koli collaboration. medeni civilisation. kanun. seçmek. işsiz chose. lahana choucas.chevalier sylvain. ciklet chez moi. position. kobay coca. uymak. limon ağacı civil. bölme clone. mevki mevkide classer. Şili Şili'de HU 14/06/05 Chine. şıngırtı cloche. hiddet colis. küçük karga chrétien. elli cinquième. yatalak club. işbirlik collaborer. gönül. çukulata choisir. koka cocaïne. helâ chirurgien. klavye clé. gök. kolesterol HU 04/01/07 chômage. olgu. kolye colline. orman düdükçünü cheveu. şok chocolat. şey şeyden şeyi chose en soi. vakıa chose étrange. açık clair de lune. toplu collectionner. sünnet circonstance. seçim seçimi seçimlerde cholestérol. boy claquer. çimento cimetière. kale citer. aydınlık classe. topallamak clavier. meslektaş coller. kalp kalbi kalbine kalbim. köşe coïncidence. soğutma clique. kirpik ciment. şıngırdamak cliquetis.

reçel reçeli conflit. uzlaşma comptabilité. ısmarlamak. kurul kurulu commandant. taviz. koloni colonie. yoldaş comparable. götürmek conduire (une voiture). muhasebeci. bestelemek. tüm compléter. itiraf etmek confession. karşılaştırılabilir comparaison. şirket şirketten Compagnie Aérienne Turque. rahat confortable. müşahhas. hakkında. emir vermek comme. iletişim. yorumcu commenter. haberleşmek HU 14/05/05 communiste. rahat confrérie. ilişik. sömürge colonne vertébrale. başlamak başlıyorum commencer à. vatandaş. hâl condition. bildirmek bildirdi. yetenekli. boyalamak cccom coma. kavramak compris. sayma compte bancaire. yenilebilir comique. rakip condamné. benzetmek. mücadele etmek. karakol karakolda commission. güvercin colonie.) concombre. dahil opp hariç compromis. sevecen. oluşturmak composition. bilindiği üzere comme-ci comme-ça. toplum communication. koni conférence de presse. hükümlü. kumandan commande. suç ortaklığı. şart conduire. yorum. sipariş commander. kapıcılık concis. dirlik concourir. karşılaştırmak compassion. kaç kaçı kaçta combiné téléphonique. şöyle böyle comme si. araba kullanmak. société. içermek composer. onaylama confirmer. komünikasyon communiquer. sürmek sür. kanunen conformité. dedikodu commerçant. haberleşme. ridicule. suç ortağı complicité. gülünç comité. tüccar tüccarın tüccarların commerce. kapıcı conciergerie. şefkatli compatriote. mâruz congélateur. anlayış comprendre. suikast comploteur. tam. hesap hesabı. salatalık concorde. suikastçı comportement. somutlaştırmak concurrent. üzerinde. mücadele vermek combien. basın bildirisi. komisyon. tavır. Turkish airlines compagnon. güvenen confirmation. hesaplaşma. neyle ? comment vous appelez-vous ?. ödünlemek concéder une défaite. cemaat congrès. konkre. alım satım. basın toplantısı confesser. atılmak comment. ödünleme concierge. ilgili concerner. yoğun compagnie. inclus. itiraf confiance. marchand. tezgah cccon concéder. dair concerné. savaş. peşin compte. konforlu. beste compréhension. tamamlamak complice. mahkûm condamner. yarışma concret. THY : Türk Hava Yollari. komiser commissariat. sipariş etmek. isminiz ne? commentaire. salça condition. çekmeceli dolap commun. ilgilendirmek concession. itimat confiance en soi. şefkat compatir. yorumlamak commérage. dondurucu congeler. komünist compact. fırıl fırıl commencement. cezalandırmak condiment. karşılaştırma comparer. yardakçılık compliqué. koma combat. kongre . AB Komisyonu commode. araba sürmek cône. yetki compétent. gerçeklemek confiture. rekabet complet. halletmek (arg. muhasip. ortak communauté. yarışmak concours. durum durumu. uygunluk confort. gibi comme on le sait. abandone etmek concernant. çırak commissaire. komite. kendine güven confiant. yurttaş compétence. şerh commentateur. hal. davranış. savaşım savaşında combattre. komisyon Commission Européenne. sanki comme une toupie. muhasebe comptable. çatışma conformément à la loi. çapraşık complot. başlangıç commencer. saymak comptoir. sevecenlik. somut concrétiser. tarikat confronté. yetkili compétition. acımak compatissant. güven.colombe. telefon ahizesi comestible. topluluk. veciz conclure (arg. dondurmak congrégation. omurga colorer. ne kadar combien (de). sayman comptant. doğrulamak. ödün. anlama. banka hesabı compter. anlamak anlıyor.). bildirişim. nasıl comment ? avec quoi ? par quel moyen ?. tutum comporter. ticaret commis. mücadele.

gövde. kopyalamak copropriétaires. yapı. oluşturmak. tespit etmek constituer. aleyhine de contrebande. birleştirmek connexion. sahte contribuable. kat katta couche. ayakkabıcı cormoran. malum. korozyon Corse. aksilik contrat. tavsiye etmek consentement. emanet consolation. yapıcı construction. irtibat connotation. masal contempler. horoz coquetterie. acun côte. söz etmek conviction. güneşin batışı se coucher (soleil). RTÜK : Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na Zaman 21/06/05 conseiller. çekim connaissance. suikastçı conspiration. boynuz corneille. fethetmek. uymak. teşkil etmek constitution. işbirliği copain. netice. tüketmek consonne. davet etmek convoi. içerik. fiil çekimi. esnaf corps. saklamak considération. taraf. ekin kargası corde. bozmak corrompu. YÖK: Yüksek Öğretim Kurulu conseil exécutif. saygı considérer. bilmek bilmiyorum connecter. réfugié. sohbet conversation (téléphonique). teşkil constitutionnel. deniz kabuğu coquille. fatih conquérir. vücut vüçudu correspondre. görüşme converser. kontenjan continu.conjoncture. kontrol etmek convenable. sürdürmek continuer sa route. yapım construire. anlam connu. fuyard. yürütme kurulu conseil des ministres. devam devamı continuel. bilgi. naz coquillage. taklit contrefaire. kapsam contester. bulaşmak. acunsal cosmos. yan cccou cou. kıta kıtada kıtası kıtalar contingent. yoluna devam etmek contracter. denetim contrôle des naissances. tanımak tanıyor connaître. tavsiye Conseil de l’enseignement supérieur. kornişon corporation. ami. kabuk kabuğu cccor corbeau. anayasal constructif. seyretmek contemporain. kanaat convier. uymak conversation. kaçak Zaman 16/06/05 contrefaçon. razı consentir. bünye. mükellef contrôle. danışman danışmanı. müşavir conseiller. suret copier. BM Güvenlik Konseyi’nde Zaman 06/06/05 Conseil pour la Sécurité nationale. Korsika cortège. rıza göstermek conséquence. aile plânlaması contrôler. inşa etmek. memnun etmek contenu. bilinç. çağdaş contenir. tanınmış conquérant. compter. kuzgun corbeau freux. ip. kafile cosmique. tabaka coucher de soleil. büzmek contraire. saymak consigne. aleyhinde. ortak sahipler coq. leş kargası corneille noire. fetih conscience. MGK : Milli Güvenlik Kurulu Conseil supérieur de la Radio et de la Télévision. yapı yapmak consultation. tespit constater. cisim. Bakanlar Kurulu Conseil de sécurité des Nations Unies. razı etmek. aleyh. teselli consommation. karabatak corne. danışmanlık. inşaat. rıza consenti. müşavirlik. suikast constamment. memnun contenter. devam etmek. vicdan. durum durumu conjugaison. savoir. birleşme. örtüşmek corriger. sicim cordonnier. bağlam continent. karşı contrariété. temas contaminer. hikaye. taklit etmek contrefait. sessiz harf. düzeltmek corrompre. itiraz etmek contexte. aksi. leş kargası cornichon. tanıdık connaître. kopya. boyun boynum couche. devamlı continuation. batmak battı batmadı coude. Kopenhag copie. karga. uygun convenir. arkadaş Copenhague. anayasa. mektuplaşmak. kunduracı. şuur conseil. sözleşme contre. kurul kurulu conseil. ünsüz conspirateur. tüketim consommer. devamlı. muhabbet. muayene contact. uygun gelmek. inşa. kafile coopération. içermek content. kaburga côté. sürekli continuer. bozulmuş corrosion. kontak. sonuç conserver. denetlemek. devamlı constatation. inspection. dirsek dirseğimi . bulaştırmak conte. eğe. bağlamak. beden. almak conquête.

ders dersler dersten önce cours. yaratık crédit. battaniye couverture de livre. çalpara cccru cru. kuru sıkı coup dur. gaddarlık cruche. kravat crayon. kesme cour. kupon coups. oyuk. akıntı courant. kabuklu cccu cuiller. eğri courber. çift couple marié. kabak. tenkitçi critiquer. renk coulisse. tasarımcı. bön créer. patlak crever. bükmek courgette. sürahi. kruvasan Croissant Rouge. çat kapı coup du sort. kaymak. meşin cuire. masrafları karşılamak cow-boy. peureux. bağırmak. gebermek crever. koşu. kaplamak. kazmak. kesim. alış veriş court. cinayet crise. kriz. kalça cuisse de poulet. çat crachat. çığlık crier. haç crotale. kafatası crapaud. saç kesme coupe-faim. kısa courtepointe. söğüş couper. çukur crevé. kovboy cccr crac. suçlu coupe. kamçı kamçısı. terzi couvert. yorgan. meydana getirmek créer. buğulama cuisine. leçon. kuzen coussin. kadeh coupe de cheveux. ham. but budu. haykırmak crier à qui mieux mieux. bıçak. kredi crédule. örtü örtüsü. poste. sanmak croiser (les bras).coudre. bunalım. kesinti. kıstas. cousine. dikiş dikmek. şırıldamak couleur. patlamak patladı crevette. carî courant d'air. yaratma. deri cuir de mouton. kalem kalemi kalemin cccre créance. posta cours. kamçılamak cravate. dikmek couler. AIHM HU 01/06/05 courage. ince cousin. cereyan courbe. testi cruche en cuivre. tavuk budu . yiğitlik courant. yaratıcı créatif. korkmak craindre sans raison. korkak korkağım korkaksın crâne. oreiller. cuillère. ulak courrier. âdet. lâche. akmak. kapalı couverture. gaddar crustacé. eleştiri. oymak creux. yorgan courtois. kavuşturmak croiseur. darbe coup de baguette. éclater. ölçüt la critique. krem. Kızılay croix. değnek coup à blanc. yarış courses. yumruk coup de sonnette inattendu. yastık couteau. inanmak inanmıyorum. tebeşir craindre. yaratılış créature. eleştirmek. aşçı cuisse. mutfak cuisinier. darbe coup d'état. kanca croire. eleştirici. yay courbé. Avrupa İnsan Hakları Mahkeme Mahkemesi'ne. örtmek couvrir les dépenses. cesaret. güğüm cruel. hükümet darbesi coup de poing. krema crêpe. tenkit etmek cccro Croatie. sakız kabağı courir. karı koca coupon. darbe coupable. kırbaç cravacher. yaratıcı création. dayak coupure. iştah kesici coupé en tranches. gözleme crépuscule. kurs cours d'eau. alacak créateur. kristal critère. tükürmek craie. kapsamak. bağrışmak crime. gelenek. kesmek kesti couper la connexion. batmak battı batmadı couler en murmurant. bicska coutume. çay çayı course. çiğ cruauté. yeğen. vehmetmek craintif. buhran. alaca karanlık crétois. galette. Hırvatistan Zaman 17/06/05 crochet. kara kurbağa craquer. nöbet cristal. yaratmak yarattı crème. koşmak koş koşuyorlar courrier. tenkit le critique. bağlantıyı koparmak koparmayın couple. görenek. karides cccri cri. tükürük cracher. örf couturière. kritik. kap. gırıtlı creuser. kaşık cuir. haykırış. kulis coup. avlu La Cour Européenne des Droits de l’Homme. kapak couvrir. pişmek cuire à la vapeur. kruvazör croissant. çat etmek cravache.

nasıl olsa déambuler. tehlike dangereux. beyan. yasak défense. eksik défendre. bir şey değil de soi-même. nefis délirer. bugünkü d'un autre côté. geri zekâlı débordé. excuse. suçluluk culte. tekrar. incelikle délicieux. duruşma. kinizm ddda d'abord. bakır cul. yaka paça. saat farkı décamper. savunmak défendu. karaya çıkmak débats. zaman zaman de tête. çevresel de façon exhaustive. kayırıcı définir. kararlılık déclaration.cuivre. Danimarka danger. gezinmek débandade. zirvesine ermek culpabilité. atık. coşkun. bence d'aujourd'hui. konmak (argot) dégoûté. eksiklik. kayırmak. tartışmak débile mental. hanım dandy. tuhaf curiosité. buralarda dans une semaine. bozulma. kırıklık décès. açgözlü curieux. savunma défenseur. bu yönden de droite. zorla de même. taşkın déborder. lehinde dans le domaine de. leziz. taşmak taştı déborder en bouillant. falan de ce point de vue. Syrie. güzelce de ce genre. defo. ayrıca d'après moi. ölüm déchet. tanımlamak. âcilen de force. defolu. beyanat. kararlı décider. temel de belle manière. binek de nouveau. telefon açmak déçu. ısrarcı bir şekilde d’un seul coup. bağlantıyı koparmak koparmayın décorer. tadını çıkarmak dehors. diyanet cultivé. dans etmek datant de. karar vermek. fikren de toute façon. çürüme degré. bıkkın dégradation. yırtmak décidé. oldu. yunus ddde de base. önce d'accord. az önce. hüküm décrire. tüymek décembre. had déguster. daha şimdi. keşfetmek keşfetti décret. kararlaştırmak décision. söylemek déclencher. o halde dans l'intérêt. acemî dddec décalage horaire. süslemek. ilkeli de rien. öte yandan d'autre part. alanında dans les environs. müdafaa etmek. yırtık déchirer. tahkir etmek dédain. acibe. kendi kendine de temps en temps. hoşnutsuz dédaigner. lezzetli. kültür kültürü cupide. cızlam débarquer. Şam dame. kültürlü culture. razı. çiçeği burnunda de principe. havalanmak déconnecter. tetiklemek décoller. ihlâl dégoter (argot). hayal kırıklığı. çatlak défaut. dünkü d'une manière insistante. müdafaa. tanım dégât. açıklama. hoppa Danemark. yeniden. dans danser. etraflıca de façon urgente. koparmak koparmayın. baştan başa d'emprunt. köpürmek débrayage. başlangıç débutant. özür défectueux. öğle yemeği dddel délicat. demeç déclarer. debriyaj début. kalma -den date. ince délicatement. henüz. kusur. dışarıda déjà. içinde dans ce cas. las. hassas délicat. tehlikeli dans. baş başımı. bayan. eksik. göt culminer. çıldırmak . başta. betimlemek. meraklı. olur. sağcı de l'environnement. fire déchiré. müzakere débattre. orner. bu bakımdan. tanımlamak définition. geçerli d'ailleurs. intérieur. birden dahlia. tanrıça défaire. ayrıca d'un bout à l'autre. bozmak défaut. yıldız çiçeği Damas. üstelik de première fraîcheur. tamam d'actualité. tarif etmek décrocher le téléphone. aralık déception. içeride déesse. acemi. tarafından de plus. karar. ödünç d'hier. yeni déjeuner. tahkir dedans. diğer taraftan. yine de la part de. abuk sabuk konuşmak délirer sur. olsun. bezemek découvrir. dışarı. derece. tarih tarih tarihleri dauphin. keza de monte. içeri dedans. haftaya danse. merak cynisme. enfes. ayırmak.

evde taşınmak taşındık demeure.). savaş gemisi destruction. tasarım designer. dilekçe. artık. belirleme. başvuru başvuruda. strait. umutsuz. -den beri. isyan. tatsız désarmement. talep. sound. sous. tasarımcı désigner. peşinde. iki ikiye deux chacun. vekil ddder dérangé. oyun zarları dès maintenant. ihbar etmek dénonciation. swallow. ardında. harcamak. kıç.délit. çaresiz. bağımlılık. soymak . tenha désespéré. istemek istiyoruz istiyorsunuz istersiniz. çekilme démissionner. yoğunluk dent. çukur depuis. province. çoktan beri député. alıcı destituer. milletvekili. yoğun densité. koparmak koparmayın détail. meram dessert. il iller illerin. müsrif. alay dérivé. belirlemek. çöp détroit. feci descendre. son dakika dernière mise à jour. hovarda. borç dettes. kurtuluş délivrance (d’un document). kararlılık déterminé. ilaçlamak désir. rıca demander. tahrip etmek. aksak détritus. perakende détecteur de mensonges. akıl danışırmak. kader destinataire. talep etmek demander l'avis. çöl désert (adj. kurtarmak déluge. yalan makinesi détective. arzu désirer. izin almak démarrer. rahatsızlık dérangement. akıl sormak demander la permission. tarif désert. ikişer ikişer deux-points.) deuil. whistle détrônement. geri. ümitsiz déshabiller. région. panne. sormak. fauces. ikinci dévaliser. özel detektif déteindre. şimdiden dessein. constriction. yas. buçuk buçukta démission. tespit etmek détourner. ayırmak. acınacak déployer. saptamak. gider dépensier. yarın yarına demande. gayri. hal -l'i détruire. tahrip. sonuncu dernière minute. diş dentelle. iki nokta deuxième. kararlı déterminer. soymak déshonneur. türev dériver. bağımlı dépendant de. inkâr dénier. kestirmek. inmek description. tufan dddem demain. bundan böyle. masraf masrafa masrafları. abullabut demi. ikişer deux par deux. arkasında derrière. son sonu sonunda. hal. rica etmek. yıkmak dette. neck. imha. emanet dépouiller. arıza dérision. köşk demeuré. çizgi film dessous. alt dessous-de-table. felâket felâkettir désastreux. throttle. ayrıntı. itibaren -den depuis longtemps. detektif détective privé. belirtmek. hareket etmek. silahsızlandırmak désastre. dévaliser. ilçe dépendance. préfecture. throat. dantel dentiste. savurgan. koyu. arzu etmek désobéir. tâbiiyet dépendant. yarım (et) demi. rüşvet destin. veriliş délivrer. ihbar dénouer. istifa etmek démocrate. düyun (esk. şimdiden désagréable. kalkmak kalıyoruz kalmadı déménager. bosphorus. dedektif. sarf dépenser. yıkma détacher. üzgün. boğaz. acık. kaçırmak kaçırdı détraqué. arka. düzensiz désormais. gyász HU 15/02/05 deux. popo dés. yüz karası design. çözmek dense. soluk détermination. demokrasi démocratique. Son Güncelleme HU 30/05/05 Le dernier tango à Paris (film avec Marlon Brando). demokrat démocratie. suç délivrance. itaatsizlik etmek désobéissance. dépouiller. silahsızlanma désarmer. itaatsizlik désolé. silahsızlandırma. mebus (esk. demokratik démontrer. devirmek destroyer. ıssız désordonné. tatlı dessin animé. felaket. sermek dépôt. harap etmek. solmak déteint. kaçık dérangement. bela. ispat etmek déni.). gorge. kalkış département. parlamenter. Paris’te Son Tango. tutumsuz déplorable. müştak. soymak dépression. mountain pass. gullet. imha etmek. detay. bağlı dépense. teferruat au détail. işaret etmek désinfecter. sarf etmek dépenses. dişçi dddep départ. inkâr etmek dénoncer. türemek dernier. Last tango in Paris HU 21/07/07 derrière.

parmak parmakları parmağımı dollar. hazmetmek digestion. devlet sırlarını açıklamak dix. farklı difficile. titiz. yüzde on dixième. onar onar dix pour cent. sanat direktörlüğü directive. lûgat (esk.devant. yoğun teker dissimuler. muhtelif. haylaz dissoudre. farklılık différent. sofu. bienfaits. émetteur. boyut. hizmetçi dominant. kavga. administrer. belgesel doigt. çok şükür dddif différence. boşanmak divulguer des secrets d'état. vazgeçirmek distance. çıldırmak devenir sec. zorunda olmak dévot. söylemek söylüyorum söyler dire adieu. onuncu dizaine. kutur. bölüm divorcé. zor difficulté. kesilmek devenir définitif. mürit discipline. diploma. müdürlük direction. on dix chacun. âbit dextérité. emir.). münakaşa. hazım dignité. hitabe. sohbet etmek disparaître. öte distingué. mevcut disposer de. güçlük. alors. şeytan diamant. saklamak dissipé. bölme. gelişmiş développement. aşâr. söylev discrimination. Allahu akbar tur110 27 dieu merci. ortadan kalkmak kalıyoruz kalmadı disponible. egemen olmak dommage. inatçı. tasarruf etmek disposition. âşar dimension. bölü division. lütuf donc. konuşma. hindi diplomate. haysiyet digue. mezun dddir dire. dağıtım dddiv divers. bölge bölgeler bölgelerinde. demek diyorum deme ne dedin ? dire (un poème). egemenlik. kurumak devenir un symbole. kâhin devine voir. tahrirat documentaire. çap dictionnaire. onar Les Dix commandements. haline gelmek. ayırt etmek distribuer. eğlence divisé par. seçkin distinguer. yüzüne söylemek söylüyorum söyler direct. araçsız directement. yönetici diriger. Tanrı. zorunda kalmak. güç. diskotek discours. onluk onluklar dddo docteur. dolar domaine. geçerli. yön. sapmak devin. zarar zararı dommage que. yayım. diyabet diyabete HU 04/01/07 diable. ayrımcı discussion. evcil domestique. uzaklık distant. abideleşmek dévier. münakaşa. kibar. sakınca. alan domestique. kağıt kağıtları document officiel. yayıncı yayıncıları OB diffusion. marifet dddi diabète. elmas diamètre. monnaie. doktor doktoru doctrine. doğrudan doğruya directeur. yönelik direction. yaygın diffuseur. katileşmek devenir fou. uğraş disque. tartışma. çeşit divertissement. beceri. bent dilemme. tartışma discuter. mesafe. sohbet. geliştirmek devenir. döviz dévoiler. açmaz dimanche. dağıtmak distribution. boşanmış divorcer. abuk sabuk konuşmak dire qqch en face à qqn. eritmek. görev. pièce. yahu . gelişme développer. sözlük dicton. egemen domination. harap etmek. yazık. ödev ödevler ödevimi devoir. hüküm dominer. yön yönleri direction artistique. yönerge dirigé. hâle gelmek. tasarruf dispute. sorun diffusé. vasárnap dîme. Tanrı uludur. Allah Dieu est grand. çap. huylanmak devise. On emir dix par dix. eksilmek. zapturapt discothèque. tahrip etmek développé. hafiflemek diminution. azalmak. hizmetkâr. müdür. grâce. kuram document. yayın yayını digérer. belge belgelerle. bölünme. atasözü Dieu. açıklamak devoir. diplomat diplôme. yazık ki don. dönük dirigeant. teker disque compact. pazar pazarı. ayrımcılık discriminatoire. doğrultu. ehli domestique. nutuk. yöneltmek. çeşitli diversité. fark. ön dévaster. bil bakalım deviner. çözmek dissuader. papier. direktörlük direktörlüğü. veda etmek dire n'importe quoi. eksilme dinde. ölçü diminuer. idare etmek dddis disciple. sens. yönlendirmek diriger. hale gelmek.

yayımcılık. nikâh douane. ezmek écrire. sertçe durer. başaramamak s'échouer. ana okulu école primaire. başarısızlık échecs. atlatmak écharpe. mübadele échanger. tüy dysfonctionnement. duş douleur. değer vermek. gidermek. Şanlıurfa. yanıltmak dur. çökme s'efforcer. çaba effrayer. Ege égoïsme. katı. müsavat égarer. köpük écumer (de colère). ömür durement. silinti effacer. emek vermek doré. köpürmek (mec. kademe échoir à. yavaşça. merdiven échelon. mücadele etmek échapper à. yazı yazılı écriteau. çevreçi çevreçiler HU 11/06/05 économe. bakımından dune. petit à petit. mektuplaşmak écrit. eşitlemek égalité.donné. iktisat. koğuş dos. veri donner. yazmak yazdım yazdı yazdır HU 02/05/05 s'écrire. acı. yayın yayını éducation. aydın éclairer. hak droit. emirleri vermek donner de force. levha écrivain. eşarp échéance. su suyu suda eau croupie. ürkmek eeeg égal. kalıcı durcir. bencillik égoïste. tutumlu économie. aksaklık eeea eau. doz dot. düşmek échoppe. sancı. dinlemek dinle. tesir efficace. lütfetmek donner une amende. terbiye. intellectuel. editör editöre édition. ürkütmek s'effrayer. yok etmek effet. tasarruf. bilgili éduquer. kurtulmak s'échapper. çatlamak école. ağrı. sürmek sür duvet. uyumak uyumadan uyudum uyudular dortoir. maden suyu eau stagnante. yazar yazarlar yazarı HU 02/05/05 s'écrouler. sağ dddu du point de vue de qqch. abanoz éblouir. tatlı. ekran écraser. müddet durée de la vie. lentement.) eeed Edesse. sert durable. uyuşturucu droit. kuytu échange. ıstırap douloureux. dayanıklı. bilgi données. alim. mektep. korkutmak. işitmek écran. süzmek s'égoutter. yayım. eşitlik. salaş échouer. doğru droit. çifte doucement. idareli. accorder. önem vermek donner en location. vermek verir verdi donner. durgun su eau minérale. ihtarda bulunmak donner des directives. yitirmek Egée. dik droit. denklik. satranç échelle. gümrük double. kurtulmak l’échapper belle. tutum économiser. kumsal duper. eşit égaliser. ışıklı éclairé. yayımcı. bencil égorger. tasarruf etmek économiste. etkili effondrement. iktisatçı écouter. bayrak drogue. okul okulun école maternelle. türbe éditeur. boğazlamak égoutter. kiraya vermek donner un ordre. durgun su ébahi. silmek. patlamak patladı. etki. ilk okul écologiste. yaldızlı dorénavant. eğitmek eeef effacement. ovuşturmak donner de l'importance. karaya oturmak éclairé. sırt dose. ekonomi. güç. bedavadan ucuz données. çizik Egypte. Urfa édifice funéraire. acıklı doux. yumuşak douzaine. sertleştirmek durée. yıkılmak écume. öğretim éduqué. değişmek. çarşaf drapeau. değiş tokuş etmek. ceza yazmak donner un avertissement à. aydınlatmak éclat de rire. yavaş yavaş douche. süzülmek égratignure. vade échec. Mısır . eğitim. biriktirmek. kamaştırmak eeec écarté. öncelik vermek donner tout son soin à. bundan böyle dormir. hayran ébène. düzine dddr drap. emir vermek donner la priorité à. hukuk droite. çabalamak effort. kahkaha éclater. değiş tokuş.

önlemek. hele. ailece en faveur. ileri en avoir assez de. yüklü en commun. esnek élection. embriyon. Birleşik Arap Emirlikleri’nde HU 22/07/07 émission. eşzamanlı en ce moment. kucaklama embrasser. yer yerden yeri endurance. engel empêcher. şarıl şarıl en coulant avec un murmure. gene. telaş empan. kışın en même temps. beslemek. karşıda en fait. sıkmak embrassade. gayret. carî. yakışıklı. gömmek. çocukluk enfants. tamam eeel élargir. diffuseur. gayet Emirats Arabes Unis. şu anda en monokini. genişletmek élargissement. ambargo embêter. yükselmek élire. iskele embargo. dayanmak énergie. ortaklaşa en coulant avec fracas. götürmek émoi. renkli en dehors de. mışıl mışıl en rond. öğrenci öğrenciler élevé. hálá. genişlemek. öpmek embryon. güç énergie et ressources naturelles. direnç endurer. yüksek élever. memuriyet. soluk soluğa en haut. o ona onlar éloigné. tanıştığımıza memnun oldum enchâsser. özellikle en pleine santé. hayran émerveiller. şırıl şırıl en couleur. çocuk çocuklar çocuğu çocuğum çocuğa çocuğun çocukta enfantillage. mürekkep endroit. akşam üstü en flagrant délit. engellemek. kabarmak enfoncer. kısaca en cloque. seçmek élixir de jouvence. yayıncı yayıncıları OB émigrer. yine encore. imparatorluk emplacement. dışında. hayran etmek émetteur. mahal endroit. unsur. yeniden. göç etmek éminemment. çakmak engagement. 1881 yılında en aucune façon. suçüstü en garde à vue. yutmak . eve taşınmak emmener. kilitlemek enfin. öte. yürürlükte enchanteur. bilhassa. cumba encore. aşağı aşağıda en bonne santé. sarf emploi du temps. bıkmak en bas. çoluk çocuk $$$ enfer. ya enfler. oğulcuk émeraude. kucaklamak. yetiştirmek élever qqc. ilk olarak en quantité suffisante. hiçbir biçimde en aucune sorte. lehinde en fin d'après-midi. elektrik elektriğe élégant. nihayet. taahhüt engloutir. bir arada. seçim seçimi seçimlerde élections présidentielles. géhenne. memur employer. yayın yayını emménager. yerleştirmek encorbellement. karış empêchement. büyüleyici enchanté !. çocukluk enfant. sonunda enfin !. aslında. hâlâ. engel olmak. yükseltmek s'élever. üstsüz en panne. abıhayat elle. iğdiş etmek embarcadère. biran önce en vain. hariç en désordre. kuvvetli enfance. de nouveau. zümrüt émerveillé. uzaklaştırmak s'éloigner. yeteri kadar en rapport avec. doğrusu en famille. konum emploi. henüz. ödünç alma emprunter. boşuna en vigueur. gözaltında en gros. hoş élément. bir daha. peki. daha. fil élève. baş başa en urgence. memnun oldum ! enchanté d'avoir fait votre connaissance. ırak éloigner. saplamak. sokmak. enerjik. tekrar encore plus. yazın en face.eh bien. görevli. cehennem enfermer à clef. savaş halinde en hâte. zehirlenme emprunt. toptan en guerre. bir türlü en avant. Enerji ve Tabii Kaynaklar énergique. özendirmek encre. yukarı yukarıdayım en hiver. fırıl fırıl en tête à tête. önüne geçmek empire. ilgili en respirant profondément. enerji. öğe éléphant. ferahlamak. yayım. genişleme élastique. uzaklaşmak eeem émasculer. cumhurbaşkanlığı seçimleri électricité. daha da encourager. kullanmak empoisonnement. ödünç almak eeen en 1881. saat düzeni employé. en l'an 1881. sıhhatli en bref. turp gibi en premier lieu. bozuk en particulier. dağınık en été.

eşit uzaklıkta équilatéral. akın etmek. çevre envisager. adaletli. öğretmek ensemble. aşındırma. ambar entreprenant. tamam entente. sabrını taşırmak eeeq équateur. devir. girişim entrer. aşınma. çalıştırıcı entre. yanlışlık. sofa entreposer. yoğunlaşmak. rahatsız etmek. işitmek entendre dire. içeriye girmek entrer en vigueur. ifade etmek énorme. tescil enregistrer. tasarruf épée. çakırkuşu épervier d'Europe. çıkarmak çıkarın ennemi. ekinoks. eğitmek entraîneur. dolay. dirlik enterrement. öğretmen enseigne. öğretim enseigner. sınamak épuisant. saralı épinard. öngörmek envoyer. salgın épilepsie. kaçamaklı. anlaşma. atak entreprendre. koca éprouver. hatalı. bol bol enquête. o sırada entrée. donatım. kılıç épeler. denge. ekvatoral équestre. entretemps. bakkal épicier. ders vermek. sünger époque. giriş girişte entrée. girişmek entrepreneur. kaldırmak. devir. biniciliğe ait équidistant. yoz atmaca épice. toprağa verilmek toprağa verildi HU 05/03/05 entêté. istilâ etmek. soruşturma enquêter. sarp . karı épouser. ıspanak épingle. mürettebat. çağ épouse. hata. takım ensoleillé. inatçı enthousiasme. sarmak environ. muğlak. âdil équitablement. aynı mesafede olan équidistant. göndermek gönderiyorum. yanlış. nezleli enrouler. baharat épicerie. kayıt. denklem équatorial. yok etmek ère. bu arada. girmek giriyor. istila etmek. donatmak équitable. civar. erozyon érotique. atlı équestre. havale etmek. güneşli eeent entendre. evlenmek époux. yollamak envoyer son salut. ortaklaşa. muvazene équinoxe. bakkal épidémie. selâm söylemek söylüyorum söyler eeep épais. birlikte. okutmak. istilâ enveloppe. takım équipement. saldırmak envahissement. çapraşık eeer éradiquer. ekip. erotizm erreur. gayret entier. sularında environnement. eşitlik équivoque. asır. yanılgı erroné. ekvator équation. defnetmek. cenaze enterrer. d'accord. depolamak entrepôt. économie. bitkin épuiser la patience de. kadın kadına entre hommes. salgın épidémique. kaçırmak kaçırdı. can sıkıcı énoncer. kadar environ. erkek erkeğe entre-temps. salyangoz escarpé. düşman ennuyer. içeri girmek. kökünden söküp atmak éradiquer. ortam environs. usta ustam entreprise. kaydetmek. arasında entre femmes. duymak duymuyor entendu. beraber. tescil etmek enrhumé. dik. eş. hecelemek épervier.enlever. iki anlama gelebilen équivoque. yorucu épuisé. iri énormément. soruşturmak enregistré. arada. levha enseignement. tayfa équipe. palavracı escabeau. gömmek enterrer. aşındırmak érosion. sarmak eeens enseignant. bon. yürürlüğe girmek entretien. yoğunlaştırmak épargne. yoğun épaissir. çağ ériger. erotik érotisme. atmaca épervier à pieds courts. adilane équité. sarmak entraîner. görüşme eeenv envahir. huni entourer. toprağa vermek. merdiven escalier. dönem. adalet équivalence. sara épileptique. yaklaşık. atmaca épervier autour. eğitici. merdiven escargot. ılım équipage. olay éponge. tüm entonnoir. kaydedilen enregistrement. yanlış eees esbroufeur. sıkmak ennuyeux. iğne épisode. aşağı yukarı. mari. kalın. gereçler équiper. coşku. eş. eşkenar équilibre. tutum. adıl. zarf envelopper. dikmek éroder.

zihin essai. esir. itibar estime de soi. ilgilenmek être condamné. yaz éteindre. gömülmek être envoûté. yatmak être coupé. kırılmak kırıldı être démoli. ecnebi. boğmak. kıvılcım étoile. hayranlık. esaslı essentiel. esans (de lavande). acayip. tıkanmak être chatouilleux. yırtılmak être déçu. mahkûm olmak être condamné à une peine.s. kumsal éternel. idi étalage. yaralanmak être bouché. kaçırılmak être enregistré. olmak oluyor olur oldu oldum être. etnik. sonsuz sonsuza éther. mi ? estime. sürtüşmek être dispersé. hayret etmek. Amerika Birleşik Devletleri étayer. yurt dışı étrangeté. form(un)da olmak être humilié. bende. denemek. şaşırtmak étouffer (intransitif). tamamlanmak être affligé. abideleşmek être établi. akılsız étourneau. yara almak. ispanyolet espèce. yerleştirmek établir un contact. büyülenmek être érigé en monument. pur. temas etmek étage. yorgun olmak être en forme. deneme essayer. üçkâğıt espace. oturmak oturuyor oturuyorlar oturun être atteint. ahlâk. ümit esprit. bunalmak être d'accord. uyuşmak être achevé. iskân etmek. hüküm giymek. être satisfait.. çeşit. kahrolmak être à l'agonie. tür türler türleri. razı olmak. tuhaf étranger. tezgah étaler. sarmak étourdi. kaçırılmak . étourneau sansonnet. memnun olmak être en contradiction avec. sayılmak être constitué de. garip. kurmak. varlık être accablé. katılmak être assez. davet edilmek être kidnappé. heyecanlanmak être faible comme un moineau. ümit etmek espoir. sığırcık étrange. été. ezilmek être élevé. sayılmak être concerné. köle escroc. tahmin etmek. oluş. ırk espérer. şaşmak être excité. benzin (de voiture) essentiel. saha espace. sürmek sür étape. kesilmek être au courant. ışığı söndürmek étendre. etik ethnie. ırk ethnique. ve et --. silecek essuyer. yıldız yıldızlar étonnement. boğmak être. üçkâğıtçı escroquer. mide eeet et. bağlanmak être étonné. dayak yemek être blessé. umut. principe. gösteriş. paye. gıdıklanmak être cloué au lit. esir éthique. uzay Espagne. döşeğe düşmek être coincé. yıkılmak être détaché. İspanya espagnol. rütbe état.hem --et puis. dağılmak être dit. sayın estimer. engin étendue de sable. can çekişmek être ajouté. yetiştirilmek être élu. dolandırıcılık. sıkışmak être compté. çelişmek ile être couché. kul. dolandırmak escroquerie. kendini beğenme estimé. hem --. oluşmak être construit. çağrılmak. kaydedilmek être enterré.esclave. infini. yetmek yeter être assis. hayret étonner. acep. seçilmek être l'émule. kurulamak. yüzleşmek être considéré. à la fois. oluş être. inşa edilmek être content. söndürmek éteindre la lumière. doğu doğuda est-ce que par hasard ?. nitelik. ilgilenmek être invité. sökülmek être en désaccord. hayrete düşürmek. bir de établir. cins. hâl état de droit. kat katta étagère. bir cezaya çarptırılmak être en conflit. ümidetmek. çalışmak çalışır essence. boğulmak étouffer (transitif). v. yabancı l'étranger. acaba est-ce que ?. öz essuie-glace. küçük düşmek être immatriculé.et. durum durumu état. varsaymak estomac. esas essence. emel. gelinmek être battu. çatışmak être confronté. uzatmak uzatın étendu à perte de vue. gariplik étrangler. ummak. aşama. silmek est. haberdar olmak être déchiré. ırksal étincelle. özenmek être enlevé. dayandırmak etc. kuş kadar canı olmak être fatigué. hukuk devleti États-Unis d'Amérique. mertebe. ruh. devlet état. ispanyol espagnolette. raf était. kaydedilmek être intéressé. denilmek être écrasé. sans fin. sınamak.

suret façon. yürütme exécution. éclater. uzman explication. birleştirilmek être utile à. yaramak être vaincu. af excuse. zorunda kalmak. şekil facteur. yürütme exécution (capitale). pile. yorgancı façade. memnun olmak être sensible à. crever. être content. dışsatım. ils. ABD euh. kolay facilité. mükemmel. tatmin olmak. neden nedeni facteur. abartmak exalter. tarz.U. gecikmek. temizlenmek être nourri. incelemek. gelişme. hafriyat (eski) excavation. sezmek être à temps. haberdar olmak être protégé. beslenmek être dans l'obligation de. kızgın facile. baş başımı fffa fabricant de courtepointes. nefaset excellent. aşikar. olup biten évident. varlık. hizip facture. alıştırma alıştırmalar exigence. fatura faculté. yürütmek exécutif. sınır dışı etmek extérieur. dışarı extra-terrestre.être licencié. görülmek görülüyor görülmüyor étreindre. onlar eeev évanoui. zorunda olmak être occupé. ihracat exporter.A. patlamak patladı export. zayıflamak faillite. hazret. heyecan excité. muaf exemption. dar études. sömürü exploiter. geç kalmak être satisfait. koparmak koparmayın extraordinaire. ömür exorbitant. Avrupa eux. var vardı existence. hâdise. nefis exception. katmerli excitation. minnettar kalmak être rempli. cephe face. sömürmek exploser. gerekmek être nettoyé. doğru dürüst exagération. tekâmül eeex exact. aşırı. kazı excaver. kaçınmak. olay. kılıf étui à cigarettes. Fırat Europe. karşı karşıya fâché. talep etmek existant. talep exiger. kolaylık façon. evrim. şey Euphrate. açlık fainéant. s’occuper avec. hazır olmak être prévenu. dış. abartılı exagérer. açıklama açıklamalar expliquer. ağırlamak. ihraç exportation. korunmak être reconnaissant. meşgul olmak être ouvert. özür excuser. imtihan. ikram etmek être plein comme une barrique. ders çalışmak étui. yüz face à face. etken. haylaz . aşırı extrémité. karşı karşıda face.. zayıf. aşırı expérience. öğrenim étudiant. öğrenci étudier. yüceltmek examen. défaut. ender excessif. sergi expressif. pardonner. aynen. fakülte faible. ödenmek être aux petits soins. tabaka eeeu É. görgü expert. postacı faction. evrilmek évolution. iflas faim. idam exemplaire. abartı exagéré. heyecanlı exciter. kucaklamak étreinte. dolmak être en retard. mevcut. okumak okuyorsun oku okusun okuyalım okuyun okusunlar étudier des leçons. ceux-là. yenilmek être nécessaire. tam exactement. af exercice. oymak excellence. abartma. kucaklama étroit. ihraç etmek exposition. tahrik etmek exclu. suret exempt. olağanüstü extravagant. işten atılmak être lié. baygın évasion. irdelemek. gezi excuse. açıklamak exploitation. heyecanlandırmak. açılmak être payé. yoklamak excavation. aşırı extrême. sakınmak évoluer. yenilmek être vu. belli éviter. istisna exceptionnellement. dut gibi olmak être prêt. hariç opp dahil excursion. firar événement. etkileyici exprimer. âciz faiblir. affetmek affedersin affedersiniz exécuter. uzaylı extraire. tur turu. bağlanmak être mangé. juste. oluş. sınav sınavı examiner. doğru dürüst exact. yetişmek être unifié. dile getirmek expulser.

işletmek faire marcher. silip süpürmek faire don de. iletmek faire peindre. tanışmak faire connaître. sohbet etmek faire correspondre. acıtmak faire le souteneur. güvenmek. şangırdamak faire un bruit métallique. içeri almak. haciz altında olmak faire obstacle à. masrafa girmek faire descendre. engellemek faire son office. kızartmak faire la guerre. dikkat etmek faire avoir froid. yaptırmak faire faire une réservation. s’aimer.faire. filmi banyo ettirmek faire diminuer. benimsemek faire signe. tutturmak faire tomber. haç çıkarmak faire souffrir. gerçek falloir. eylem fait. yapmak yapıyorsun yap yaptı faire accélérer. hızlandırmak faire ses adieux. inanmak inanmıyorum faire connaissance. hayal fantôme. koydurmak faire sa prière. tanıştırmak faire reposer. hayal kurmak faire revivre. adım atmak faire passer. işaret etmek faire le signe de croix. ima etmek faire amende honorable. sokmak faire envoyer. şıkırdamak faire un cauchemar. ödün vermek faire confiance. indirmek faire développer une pellicule. söylev vermek faire disparaître. gerekmek gerekir familier. göndertmek faire de l'équitation. dondurmak faire glisser. bağışlamak faire écouter. yedirmek faire marcher. ablukaya almak faire briller. vaaz vermek faire son service militaire. yobaz fanatisme. aceleleştirmek. dava açmak faire la publicité de. bağnazlık fantaisie. kodoşluk yapmak faire se souvenir. dinlendirmek faire un rêve. aile famille. tövbe etmek faire l'amour. mola vermek faire honte à. yaşatmak fait. vaaz etmek. teklifsiz famille. bildirmek bildirdi HU 14/05/05 faire un sermon. hayalet farci. çalıştırmak. sevişmek faire apparaître. boyatmak faire le pique-assiette. acıtmak. şarıldamak faire un bruit de craquement. etmek eder ediyor ettik. yük farine. uydurmak se faire couper les cheveux. kaydırmak faire gonfler. konuşturmak faire partir. itimat etmek faire confiance à. saçlarını (saçını) kestirmek faire des courbettes. üşütmek faire barrage. savaşmak faire halte. faşist fatigant. yürütmek faire mettre. ulaştırmak faire un pas. kabus görmek faire commencer. kabartmak faire griller. raconter. far fardeau. ilan etmek faire refroidir. kırılıp dökülmek faire des courses. alış veriş yapmak / çıkmak faire de la couture. sevindirmek faire poser. susturmak faire tenir. oturtmak faire attendre. taviz vermek. başlatmak faire des commérages. pişirmek faire déborder. yerleştirmek faire une liste. anlatmak faire les comptes. söyletmek faire un discours. soğutmak faire rencontrer. temizlik yapmak faire mal. düşürmek faire un tonneau. dolma fard. parlatmak faire un bruit de cataracte. otlamak faire plaisir. hesaplaşmak faire une concession. bağnaz. askerlik yapmak faire sien. dikiş dikmek faire cuire. ata binmek faire escale. evirmek faire un vœu. dilek tutmak faire un voyage. itiraz etmek faire l'objet d'une saisie. rezervasyon yaptırmak faire faire des tirages de photo. yatırmak faire évoluer. işine gelmek faire parler. ablukaya almak faire un blocus. belirtirmek faire asseoir. munis familier. veda etmek faire allusion. kısmak faire dire. azaltmak. bunaltmak faire taire. tesir etmek faire entrer. güldürmek faire une roulade. hatırlatmak faire suffoquer. düş görmek faire des rêves tout éveillé. ağrımak faire manger. eritmek faire geler. canlandırmak faire rire. yıktırmak faire des dépenses. un fasciste. uğramak faire étendre. être nécessaire. tanıtmak faire la conversation. koydurmak faire une objection. yorucu . takla atmak faire tourner. listelemek faire le ménage. dinletmek faire de l'effet. evirmek faire faire. namaz kılmak faire un procès. gidermek faire parvenir. yolculuk yapmak faire vivre. etkilemek. utandırmak faire installer. çat etmek faire un bruit de vaisselle brisée. takla atmak faire savoir. dedikodu yapmak faire comprendre. geziye çıkmak. taşırmak faire démolir. hısım akraba fanatique. bekletmek faire attention. filmi bastırtmak faire fondre.

hafif fin. kız kızım kızın film. doğan faucon hobereau. savaş filmi film d’horreur. ütü fermant à clé. mayalanmak fermer (intr. iplik fil. katı ferme. fiş ficher le camp. ziyafet. çiçek çiçeği fleuriste. şenlik fête du sacrifice. ateş fièvre jaune. ablatya filiation. maya fermentation. çalı bülbülü. ulu doğan faucon émerillon. dosya fidèle. sicim fiche. iplik ficelle. bayındır . akış flexible. çiftçi fermoir. esnek florissant. ünlü filmler film de guerre. tel filet de pêche. yalan haber faute. nişan ficelle. üçkâğıt fils. kapatmak. patlak fenêtre. coupable. bitmek biter bitmez firme. sonuncu financer un budget. demir demirden fer-blanc. bütçe karşılamak finaud. ötleğen faux. pencere fffer fer. süzmek fffil fin. ateş ateşi feu. etek flèche. ipçik fil. ok fleur. kurnaz finir. fişek feux de circulation. hafta sonu final. övünç fièvre. tekne fers. fermuar fermier. kıvanç. çalım feinter. gururlu fierté. incir figurant (dans un film). âbit fier. delice doğan faucon pèlerin. soy fille. çiftlik fermé. yarmak fendu. boz doğan fausse nouvelle. teneke fer à repasser. şenlik feta. yaprak feuilleter. filim filmi film d’amour. ev kadını fendre. abıru. festival. tamamlamak. kusur fauteuil. üçkâğıtçı filouterie. ince (la) fin. nişanlı fiançailles. yorgun fatiguer. kapanmak fermer (tr. korku filmi film policier. son fin de semaine. oğul fils cadet. tebrik etmek. şubat fffi fiable. gözde fffe fée. figür figuré. anahtarlı ferme. mayalanma fermenter. alev flanc. beyaz peynir fête. hatun. nihayet fin. çiçekçi fleuve. kadın kadınlar kadını.fatigue. suçlu fauvette. tüymek fichier. kutlamak femme. mecazî fffil fil. iftihar. peri feinte. kelepçe fesse. karı femme au foyer. gök doğan faucon sacre. Allah bağışlasın! Félicitations !. kapamak fermer à clef / à clé. gurur. tebrikler Félicitations !. sarı sıtma figue. kapalı fermé à clé. böğür flanc. karıştırmak feuillu. bitirmek. firma fffl flamme. güvenilir fiancé. sert ferme. yapraklı février. kilitli ferment. dernier. Kurban Bayramı fêter. polisiye filmi filmer. film çekmek filou. lumière. hata faute. yorgunluk fatigué. nehir nehri. préféré. kilitlemek fermeture. koltuk fautif. kapak. sahte faux. aşk filmi film d’aventure. ortanca oğul filtrer. ırmak. gözün(üz) aydın féliciter.). yanliş favori. hurda ferry. çalımlamak félicitations. figüran HU 07/06/05 figure. kutlamak feu.). yormak fffau faucon. şölen festival. film. bayram. kapatma fermeture éclair. düzme faux. kaba et festin. trafik ışıkları feuille. fermuar ferraille. akıbet fin. ışık ışığı ışıklar feu d'artifice. macera filmi films célèbres.

fular. orman forgeron. temel fondamentaliste. gözleme galipette. tetik gaffe. eldiven garage. saz tavuğu gant. kaçak ggga gâcher. cenin foi. ağabey friction. crêpe. kardeş kardeşı frère. şimşek fouet. vekâlet fonctionner. takla gallinacé. birader frère. ocak ocakta ocakları. kürk kürküm foyer. buruşuk fromage. hisar fortune. garanti. filo. kızgın fusil. güvence. kalabalık fouler. fren frêle. çalışmak çalışır fond. açıkça frappant. demirci formation. dip fondamental. kamçılamak fouille. kuruluş. bir darbe indirmek. burkmak four. biçim forme. çatal fourmi. kazı fouiller. odak *** fffr fracture. çalmak frapper à la porte. prochain. kar. dökmeci. kamçı kamçısı fouetter. kuvvet forcer. futbol force. kardeşlik kardeşliğin fraude. form former. gelecek zaman fuyard. kazanmak kazanır kazanacağız gai. kalıp forme. halt gagner (les élections). damlamak. esaslı. kırık fragile. home fleet. monnaie). meyve meyveler fffu fuir. alın front. sınır fruit. türban foule. karıştırmak fouilles. teminat garçon. fritöz fritözden fritözün haberekspres 01/01/05 froid. eneze. yenmek gagner (de l'argent).flotte. sigara içmek fureur. ney fffo fœtus. had. halk halkı. cephe frontière. işlemek. kazanmak kazanır kazanacağız gagner. cılız. mahvetmek gâchette. çilek franc (français. hendek fou. kâr. flying unit. çukur fossé. vurmak. kıvırmak frissonner. kaş çakmak front. titremek. gelecek futur (temps grammatical). kurma. fleet. kart kartı fort. ödenek fontaine. tanıklamak fourrure. karaciğer foin. itimat foie. oluşturmak former. servet fosse. soğuk soğuktan opp sıcak froissé. çarpı foncé. kez fois. ürpermek friteuse. tütmek fumer des cigarettes. zorlamak forêt. yarar galet. atkı. erkek kardeş. sefer fois. güçlü forteresse. hudut. hafriyat (eski) foulard. vakıf fondement. Fransa franchement. çeşme football. kapıyı çalmak fraternité. içmek içer iç! içeyim içti. kurucu fondation. neşeli gain. nahif frénétique. memuriyet. şeriatçı fondateur. kurmak fondre. garaj garajı garantie. mihrak foyer. taze fraise. souvent. temel. meyva meyvalar. sülüngil gallinule poule-d'eau. buğday froncer. esas fonder. hile frein. hiddet furieux. kızarmak friser. peynir froment. oğlan . sürtüşme frire. dökmek. serin frais. kuvvetli. saman fois. firar fumer. erimek fonds. çakıl galette. fransızca France. deli foudre. darbetmek. teşkil forme. fırın fourchette. kudret. rahip frère aîné. kaçmak kaçtı fuite. Fransız français. kere. tüfek futur. köktenci fondamentaliste musulman. misli fois. kazanç. shipping flotter. tesis. dalgalanmak flûte turque. keşiş frère. çılgınca fréquemment. kırılgan frais. koyu fonction. çatmak froncer les sourcils. teşkil etmek formulaire. karınca fournir un témoignage. sık sık frère. defa. çarpıcı frapper. frank Français. squadron. çılgın frénétiquement.

otobüs garajı gasole. abi grand-mère (maternelle). parasız. gerdan. kaleci gare. neck. çan glissant. büyümek büyüdü. azamet. gorge. Yunanistan greffe. lezzet. genellik. körfez gomme. yunanca Grèce. garson gardien. cloche. soy. tip. bosphorus. şişman graticiel. muavin grammaire. genellemek généralité. sound. idare. Gürcistan gérant. yelek gingembre. genetik génévrier. silgi gonfler. tadını çıkarmak. egzoz gaz de pétrole liquéfié GPL. salkım gras. kucak givrer. whistle gorgée. kabarmak gorge. büyükbaba la grande roue. damlamak gouvernail. yelkovan grand corbeau. aide-chauffeur. inilti gendre. kibar. solcu gaucherie. dede. dönme dolaplar grande sœur. hükümet gggr grâce. buz tutmak. motorin gaspiller. tat goûter. soyağacı général. pasta gauche. soykırım genou. ikizler gémir. don. tohum graisse. bereket versin grade. aşılama greffer. zencefil girafe. diz genre. alakarga. gullet. sıvılaştırılmış (LPG) gaz gazouiller. tatmak goutte. kaymak gloire. ücretsiz sürüm programı gratte-ciel. kil glas. boğaz. genelleme généraliser. constriction.garçon de café. kestane kargası geai des chênes. buz tutmak gggl glace. obur gggo goinfre. kazımak gratuit. aşılamak grêle. toprak kayma glisser. dondurma glacer. tatlı. mountain pass. tür türler türleri. throat. aç. strait. kalın grec. kibarlık gentiment. gaz gaz d'échappement. şecere. ücretsiz grave. çatmak gerber (arg. sol sola soldan de gauche. umumiyet génération. coğrafya géologie. uzamak grappe. cins.). damat gène. assistant. sakın gare. imik. rütbe graine. buz glace. lütuf grâce à. dümen gouvernement. beceriksizlik gaz. çalı horozu grandeur. ambar grenouille. kayma glissement de terrain. bekçi gardien de but. kibarcık. yönetim gggi gilet. throttle. babaanne grand-parent. abıru glorieux. inildemek gémissement. bedava. jest gestion. jeoloji jeolojisi Géorgie. parmaklık grillé. cömert génétique. heba etmek. şanlı glouton. cıvıldamak ggge geai. gar. abla grand tétras. hısım grand-père. ziyan etmek gâteau. gökdelen gratter. Rum grec (langue). anneanne grand-mère (paternelle). kuşak. pençe grill. kusmak geste. fauces. swallow. enfer. yudum goudron. station. iyi huylu. halk halkı gens. gramer grand. zürafa giron. büyük büyüktür grande aiguille d’une montre. genel généralisation. donmak gémeaux. nesil généreux. istasyon gare routière. katran gourmand. yağ yağı graisseur. obur goût. ızgara grille. dolu grenier. dondurmak glaise. yağlı. obur golfe. kestane kargası géant. ince gentillesse. ızgara . artıç pmo004 38 génocide. iri yarı grand frère. sayesinde grâce au ciel. damla goutter. kurbağa grève. dev géhenne. çeşit gens. gen généalogie. alakarga. grev griffe. çatkı gerber. cehennem geler. insan gentil. idareci gerbe. saveur. kibarca géographie. bienfaits. büyüklük grandir. rumca. kaygan glissement. kuzgun grand costaud. tadına bakmak.

nefret haïr. fasulye harmonie. rastlantı. kötürüm. acar. oyuk groupe. turna. sarkıntılık harceler. ıstakoz homicide. jinekolojik HU 08/05/08 hhha habile. cinayet homme. büyüklük grossier. gitarist gynécologique. tesadüf haschisch. Macaristan Macaristan’ın Macaristan’dan Zaman 24/05/05 Hongrois. beceriklilik. homurtu grogner. tırnak. helikopter herbe. gerilla guérir. Savaş ve Barış guerrier. omuz silkmek haut. grip gris. miras héros. Yıldızlar savaşı guerre mondiale. eşek arısı guérilla. mağara. barındırmak hébreu. topluluk grue. ardıç kuşu grognement. beceri. tarihî hiver. iş adamı. miğfer hebdomadaire. kızarmak grillon. hobi hocher. atak hardiesse. savaşçı guichet. kutlu. sarkıntılık. sakin habitation. abullabutluk grotte. marifetli habileté. hal -li halte. gişe guide. tereddüt hésiter. s’adapter. yahudice hégémonie. turna kuşu gggu guêpe. eroin hésitant. ot otu héritage. neyse ki. sallamak hold-up. dirlik. politikacı homogène. fiyatlar yükselmesi hausser les épaules. se régler. adam. oturmak habitude. alışmak hache. musevice. tarih tarihi tarihleri historique. hal halle. at meydanı hirondelle. aceleleştirmek hausse. tırmanmak grincheux. huysuz grommeler. sakat. uyum harmonisation. mutlu mutluyum heurter. yiğit héroïne. yükseklik hhhe heaume. tereddütlü hésitation. gri. baykuş hier. iyi ki heureux. Yargıtay haute mer. erkek homme d'affaires. abullabut. alışık habituellement. azarlamak gros. homoseksüel Hongrie. cırcır böcek grimper. becerikli. nefret etmek halle. engin hauts plateaux. kırlangıç histoire. Macar Macarların Zaman 24/05/05 . kılık habitant. harp. s’améliorer. alışkanlık habitué. başlık grosseur. ahenk. heterojen heure. alp. yüksek hautain. helva hammam. kaba grossièreté.griller. soygun Hollande. mesken habiter. Hollanda homard. cuisse. tırnak işareti guitare. önüne geçmek guillemet. esrar hâte. homurdanmak grognon. alıştırmak s'habituer. harem haricot. tarihi. düzelmek guérisseur. mola molası halva. kahraman. ardıç kuşu grive litorne. hiyerarşi hippodrome. tereddüt etmek hétérogène. söylenmek gronder. topal handicaper. savaş savaşı savaşım savaşında La Guerre des étoiles. rehber rehberi guider. çarpmak çarptım se heurter. haftalık héberger. uyum hasard. tecavüz harcèlement sexuel. hegemonya hélicoptère. kış hhho hobby. buttocks handicapé. kır grive. kıymak hachis. vişne grippe. kalça. gitar guitariste. thigh. acele hâter. huysuz griotte. dün dünden hiérarchie. ataklık harem. hip. güçlü haute cour de justice. grup. balta hacher. çarpışmak çarpışıyoruz çarpıştık hhhi hibou. marifet habillement. adapter. alışkın. fıkra. sataşmak hardi. yükselme hausse des prix. hamam hanche. giysi. hikaye. homojen homosexuel. kıyma haine. kılık habit. cihan harbi Guerre et Paix. iyileştiren guerre. çoğunlukla habituer. sakatlamak harcèlement. şişman gros titres. mesut. saat saatlerde saattir heureusement que. yayla hauteur. işadamı homme politique.

emir kipi impérialisme. ölmez. ülküsel idéaliste. istiridye humanité. yüz vermemek iiil il. burası. lâzım il faut absolument faire quelque chose. korkunç hors d'œuvre. sekizinci huître. işhanı immoral. derhal immédiatement après. düşünce. sekizer huit par huit. ithal. stupidité. ahlâk dışıcılık. sanı. taşkömürü Zaman 17/06/05 housse. honor. ölümsüz immuniser. imkânsız. hokkabaz îlot. ezme *** hors de. namus. virtue honneur. hayal illusioniste. hayal. misafirperverlik hostile. hastane horizon. idealist. sekiz huit chacun. ithal etmek importuner. ithalât importer. alçaltıcı humilier. saatçi horreur. bağışık immunité. misafirsever hospitalité. yağ yağı huile d'olive. âcizane humer. beşeriyet. namuslu honnêteté. sabırsız (mode) impératif. riyakâr hypothétique. ülkücü idée. nécessité. otelci houille. imge image. ayıp. misafirperver. aşağılamak. aynı. identik. apartman immeuble d'activités. misafir hôtel. taklit etmek. fikir. konuk. sanal imagination. acımasız implanter. var vardı île. ideal. sekizer sekizer huitième. meçhul ignorer qqn. özenmek immanquable. imkânsızlık. dokunulmazlık. eux. akla gelebilecek imaginaire. ilgisiz hospitalier. aptal idiotie. muafiyet iiimp impasse. konuksever hospitalier. koklamak humeur.honnête. yazıcı . abes. ahlâksızlık immortalité. ikiyüzlülük. nécessaire. yağmurluk impitoyable. olanaksız impôt. purity. alçaltmak. sataşmak impossibilité. ithalat ihracat importance. burada idéal. alçakça ignorance. dışında hors sujet. ıslak humiliant. ülkü idéal. kanuna aykırı. yerleştirmek import. huy humeur (vx). dış alım satım. haysiyet. gerek. ithal import-export. önem important. özdeş identité. emperyalizm emperyalizminin HU 26/05/05 imperméable. şeref honte. taklit imiter. gayri meşru. köse imitation. yüz akı. dışalım. insanlık humble. riyakârlık hypocrite. honour. düş. izlenim impressionner. çıkmaz impatient. saplantı idem. ufuk horloge. ahlâksız immoralité. hayran etmek imprimante. beş yıldızlı otel hôtelier. ispiralya huile. kaydetmek. tescil immatriculer. tevazu hurler. kocaman immeuble. honesty. tescil etmek immédiatement. bağırmak hypocrisie. ada adası illégal. o ona onlar il faut. naçizane humblement. ceux-là. utanç honteux. kanunsuz. ikiyüzlü. yasak illusion. decency. hayal. düşman hôte. imge imberbe. rahatsız etmek. bağışıklık kazandırmak immunisé. onlar iiim image. ahlâk dışı. peur. meze hors-d'œuvre. lazım. akabinde immense. olanaksızlık impossible. göze batan immatriculation. yol vergisi tur110 26 impotent. su geçirmez. abıru. ölümsüzlük immortel. varsayımsal iiia ici. virginity. kimlik kimliği idiot. mütevazı humble. elle. yapılacak bir şey yok il s'en est fallu de peu que. ifraz humide. belirsiz impression. koltuk kılıfı hhhu hublot. onur. bilgisizlik ignoré. saat saatlerde saattir horloger. tahmin idée fixe. önemli importation. vergi vergisi impôt de route. tout de suite. kılıf housse de siège. utandırıcı hôpital. eş. adacık ils. şarttır bir şey yapmak il n'y a pas. otel otelde otellerde hôtel cinq étoiles. aptallık ignoblement. ayıp. küçük düşürmek humilité. az kaldı il y a. yok yoktu il n'y a rien à faire. zeytinyağı huit. denden identique. korku horrible. bağışıklık. âciz imprécis. resim resmim imaginable.

bilgi. yok yoktu inexpérience. hadise. temayül incliner. istiklal. mühendislik ingrat. rebelle. içgüdü instituer. yenilik. tesisatçı installation. kişi kişinin HU 30/05/05 individuel. umursamaz indigène. éternel. hoşnutsuz inscription. kötü fikir aşılamak iiind Inde. haksız injustice. açılış incapacité. esindirmek. araçlı indiscipliné. ufak insipide. TÜFE : Tüketici Fiyatları Endeksi'ne indice. umursamazlık indifférent. veri informatique. sakatlık. inoccupé. matbaa impuissant. mülhem inspirer. nankör ingrédient. rahatsızlık inconscience. disiplinsiz individu. hastalıklı. acısız inébranlable. ısrarcı. malzeme inhumer. bilinçsiz incroyable. belirsiz incessant. inanılmaz inculpé. compris. hakaret insulter. sayısız innovation. ödenek indépendance. yoklamak inspecteur. telkin etmek inculquer de mauvaises idées à. diretmek. bilinçsizlik inconscient. olay inclination. içe doğmuş. canlandırmak incendie. Devlet İstatistik Enstitüsü DİE instituteur. sanık inculquer. ısrar insistant. haber vermek. kuruluş. acemî iiinf infecter. müessese instructeur. muayene inspiration. devamlı. kuvvetsiz iiin inactif. saz insubordination. şahıs. bilgisayar informer. esinlenmiş. canlandırma incarner. boş inauguration. basmak. esinlemek. değişiklik. icat. işaret parmağı (doigt). enstitü enstitüsü. dizin dizini. acemîlik inexpérimenté. bireysel indocile. naçizane insignifiant. böcek insecticide. tesir influencer. defnetmek ininterrompu. ısrar etmek insister sur. etkisiz inévitable. durmayan Inch'Allah !. anlamama inconcevable. yazdırmak imprimerie. adam. sarsılmaz inefficace. dahil opp hariç. sonsuz sonsuza infirme. uykusuzluk inspecter. sel inquiet. akla hayale gelmez inconfort. haksızlık inoccupé. birey. yerleştirme instant. kurum kurumu institut national de la statistique. aksilik. vasıta instrument de musique. kurmak institut. yangın incertain. ilham vermek inspirer. hakaret etmek injuste. isyankâr indolore. zayıflık inflammation. tatsız insistance. abuk sabuk incommodité. fihrist. istiklâl indépendant. buluş inondation. serkeş insulte. enflasyon enflasyonu HU 14/05/05 influence. zayıf infirmier. bağımsız index. esin inspiration. nefes vermek installateur. souffler. fert. muayene etmek. kararsızlık indemnité. masum innombrable. öğretmen institution. eğilim. inactif. eğitmen instrument. danışma informations. basılı imprimer. tedirgin inquiétant. kararsız indécision. gömmek inclus. gâvur infini. müfettiş inspection. kaçınılmaz inexistant. kesintisiz initiative. aciz incarnation. kayıt inscrit. merak edecek iiins AGY insatisfait. böcek öldürücü insignifiant. kayıtlı insecte. Hindistan indécis. mühendis ingéniérie. İnşallah incident. kuruluş. serkeşlik insubordonné. işaret etmek indirect. sans fin. hemşire infirmité. etkilemek information. haberler. lâkayt. boş innocent. iltihap inflation. tesis. bulaşmak infertile. kimse. girişim injurier. ilişik incohérent. aciz insomnie. rahatsızlık incompréhension. acemilik. endeks index des prix à la consommation. eğilmek inclure. dayatmak. etki. baygın. haberdar etmek ingénieur. verimsiz infidèle. ısrarlı insister. bağımsızlık. anlık instinct. ipucu indien. üzerinde ısrar etmek insolvabilité.imprimé. yerli indiquer. hakaret etmek . isyankar. ilgisiz. Kızılderili indifférence. ilham inspiré.

akıllı intense. Gün . aracı. kıskançlık jaloux. milletlerarası. futbolcu jour. İran Irlande. sormak interrompu. gerçek dışı irresponsable. faiz interférence. hükümsüz kılmak invasion. bitip tükenmez internat. bağırsak intouchable. oyun oynamak jouer (d'un instrument). Ürdün joue. rationnel. sarhoş jjja jacobin. leh intérêt (de l’argent). sorguya çekmek. çağırmak çağırıyorum çağırdık BZD 220 invivable. yaşanılmaz invraisemblable. sevinç. muhatap intermédiaire. bacak jambon. bir rol oynamak jouer un rôle. İtalya iiiv ivoire. dava açmak intention. satranç jeu d'enfant. lame de rasoir jjjo joie. ironi irrationnel. şenlik joindre (les mains). demir atmak jeter les fondations. yasak intéressant. jakoben jalousie. sorgulamak. gerçekdışı. jant janvier. ters invitation. saadet. kavuşturmak joint. aralık. yoğun intensifier. yaratmak inventeur. rest çekmek jouer son va-tout. bahçe jardin d'enfants. misafir inviter. yurt içi interlocuteur. barsak. çocuk oyuncağı jeudi. zeki intelligent. aralık intestin. niyet interdiction. yiğit jeûner. İrlanda ironie. neşe. saldırı saldırıda inventer. sorgu interroger. yuva yuvası jatte. ara. uydurmak. çağrı invité. bir göz atmak jeton. ilgi. sarı jaunir. yasak interdire. sorumsuz irriguer. bürünmek joueur de football. keskinlik intenter un procès. oynamak oynar oynuyor. yaramaz invalider. sevimli joliment. kâse jaune. delikanlı. güzelce jonction. fildişi ivre. sararmak jaunisse. yanak jouer. oruçlu olmak jeunesse. ilginç intéressé. Japonya jaquette. akın. rest çekmek jouer un rôle. koyu. sarılık jjje j'ai soif. oyun jeu d'échecs. kuytu Israël. meram. ilgilendirmek intérêt. jet sosyete HU 09/08/07 jeter. vasıta interminable. Acemistan Iran.Ay – Yıl journal. anlık intellectuel. atmak jeter l'ancre. tercüman interrogatoire. çevirmen. ne olur jet d'eau. fıskiye jet society.An. kıskanç jamais. fidan jeune homme. yatılı international. perşembe jeûne. dokunulmaz intrigue. gerçekdışı. tanıtım introduction. entrée. hiçbir zaman jambe. irrasyonel irréel. sulamak iiis islam. işim var je crois. oruç jeune. iç. galiba je ne peux pas faire autrement. tanıtmak inutile.insupportable. ilişik joli. davetli. akıl. uluslararası interprète. içeri l'intérieur du pays. irtibat Jordanie. ispit. giriş girişte introduire. ceket jardin. düğüm introduction. kesinti intervalle. jeton jeu. yasaklamak interdit. yasak etmek. davet. temel atmak jeter un œil. ocak ocakta Japon. çalmak çalıyor çaldı jouer aux dés. jambon jante. istila. akıl. éclairé. yoğunlaştırmak intensité. ilgili intéresser. zekâ intelligent. müdahale intérieur. müslümanlık isolé. aydın intelligence. gazete . asla. probablement. yaramaz intellect. susadım j'ai du travail. konuk. Irak Iran. İsrail Italie. gün günün günleri gündür Jour – Mois . gerçek dışı iiir Irak. yaratıcı inverse. güzel güzeli. zar oynamak jouer sa chemise. keskin. genç jeune arbre. kesintili interruption. davet etmek. us. akla uymaz. gençlik jjji jilet. başka çarem yok je vous en supplie.

yıkamak laverie. çamaşırhane llle le 5 novembre 1999. çamaşırcı laver. hafif législatif. önünü açmak laisser voir. akabinde justement.journaliste. kan kanseri leur. düşürmek laisser la voie. pazarlamak langoureux. sütçü lame de rasoir. sebze légumes. Paris’e kadar jusqu’à 1 heure. çamaşır. lisan langue maternelle. gel zaman git zaman le Très-Haut. dil dilim. çokça largeur. onlarınki levain. 5 Kasım 1999 tarihinde le beau sexe. çirkinlik laine. küfür jusqu'à. şen jjju judiciaire. kilo kilomètre. Acemce lapin. Kırgızistan Kurde. cours. yargı jugement dernier. yün laïque. -e kadar (directif + kadar) jusqu'à Paris. süzgün langue. arz latitude (géographie). craintif. abraş lessive. kaçırmak kaçırdı kilim. onların le leur. hukukî juron. dalkavuk lécher. doucement. legal. bir kenara bırakmak laisser entrer. kanunen légalité.). ample. bıkkın. ufak ufak. Kazakistan kidnapper. göl gölü lâche. sevinçli joyeux. çevik lettre. mercimek lentille (opt. çamaşır deterjanı leste. Cenabıhak leader. adlî juge. enlem laurier. salıvermek laisser le passage. gözyaşı. mercek les Chemins de Fer. yargılamak juif. adalet. yemin etmek juridique. kakuniyet légende. tam juste. bire kadar jusqu'à 6 heures. kıyamet juger. efsane. harf. neşeli joyeux. meşrulaştırmak kkka Kazakhstan. maya . jilet lampe. meşrulaştırmak légume. tavşan tavşandan large. kurmanci llla là-bas. hüküm jugement. içeri almak laisser libre. karakter lettre. saat altıya kadar juste. muhabir. çirkin laideur. genişlik larme. askıda bırakmak laisser tomber. ağır ağır. söylence léger. önünü açmak laisser reposer. daha ertesi gün le temps passe. peureux. etek jurer. hukuksal. en le sexe faible. yavaş. fırlatmak lancer un produit. harf lettré. okuryazar leucémie. dinlendirmek laisser en suspens. hak. petit à petit. yalamak leçon. yavaş yavaş lentille. Kürt (langue) kurde. en largeur. şafak söküyor le lendemain. kadınlar le surlendemain. süt laitier. adilane justice. kadınlar le cours de la vie. ertesi gün le mois dernier. korkak korkağım korkaksın lagon. lamba lampe à huile. kanuni. dégoûté. temmuz juin. yol vermek laisser passer. üst le jour se lève. bırakmak laisser de côté. orada laboratoire. yahudî juillet. ders dersler dersten önce légal. boş ver laisser. laboratuvar laboratuvarlar lac. kilometre Kirghizistan. âdil juste après. musevî. yasal légalement. geniş largement. ferah large. yargıç jugement. yavaş lentement. defne lavandière. ana dili langue persane. büyük oranda. laik laisse tomber. deniz kulağı laid. yasama légitimer. dek. insaf justifier. kilim kilo. muhbir joyeux. yorgunluk latitude. Haziran haziranda jumeau. sebze lent. hukukî. mektup lettre de l'alphabet. adatavşanı. lider leadership. yağ lambası lancer. musevi. yol vermek. yaşamın akışı le dessus. ikiz ikizler jupe. çamaşırhane lavomatic. önderlik lèche-bottes. yorgun lassitude. yavaşça. yaş yaşında las. belli etmek lait. Demiryolları lépreux. meşru. gazeteci. geçen ay le plus. yahudi.

kitap kitabım livre (monnaie). Makedonya mâcher. serbest bırakılma libérer. okumak okuyorsun oku okusun okuyalım okuyun okusunlar lire son avenir dans le marc de café. Fen lisesi mmma macchabée. yazılım logique (adjectif). yabani tavşan tavşandan ligne. karyola lit. uzak loin. arz ve talep kanunu loi sur l’accès à l’information. pehlivan luxe. kitapçı librairie. sihirli magnificence. soy ligue. münasebet Liban. kiraya vermek loup. yerel local. likör lire. sır vermek livret. mantıklı logique (substantif). hürriyet. boylam longueur. teslim livre. boş. kiralamak louer. okkalı loyer. lokal local.). aydınlık. liste lit. gözlükçü lunettes. lüks lycée. keten linge. salıvermek. böcekhane. estimé. gözden geçirmek lire. mamure (esk. serbestlik. yatak yatağından littéraire. konuşmacı logement. dokunulmazlık kaldırmak lèvre. balayı lunetier. aydın. şaşı louer. kira lllu lueur. barındırmak logiciel. dudak levure. mabet lieu historique. papel (arg. sarıasma louange. savaşım lutter. pürüzsüz liste. monsieur. serbest bırakmak liberté. büyü magique. çamaşır linge de corps. sayın magasin. ağır lourd (fig. bağ bağı bağları lierre. dağıtım. bağlı lien. lig limite. aslan liqueur. böceklik lieu de culte.lever (tr. salıverilme. Libya licence. mağaza magazine. kurt lourd. uzunluk loriot. saz lutte. mantık loi. dergi magie. kiracı location. ihtişam magnifique. nakliye. bağlantı. evlenme cüzdanı livreur. basın özgürlüğü libraire. kertenkele llli liaison. dağıtmak livrer un secret. kira locuteur. lira livre turque. uzak long. ambar magazin. pazartesi lune. irtibat. özgürlük özgürlüğü liberté de la presse. alâka. yerli locataire. ışık ışığı işıklar lundi. hanımefendi madame. kanun. gazoz. cüzdan cüzdanı livret de famille. yasa loi de l'offre & de la demande. Bilgi Edilme Yasasi loi sur l’administration publique. bayan. şeriat loin. cher. ırak lointain. sarmaşık lieu d'élevage des vers à soie. uzun longitude. ören yeri lieu prospère. boy. serbest. salmak. sınırlı limonade. mücadele. bağlama. doğuş. lojman loger. edebi littérature. güneşin doğuşu lever l'immunité. çiğnemek machine. büyülü. nur. kitapevi libre. düzgün. hür. hudut limité.) livrer. cenaze Macédoine. çamaşır makinesi machiniste. o ona luire. opticien.) lieutenant. sarıasma loriot d'Europe. tul longitude (géographie). makinist mâchoire. duvarcı madame. özgür Libye. mücadele etmek. Kamu Yönetimi Kanunu loi islamique. teğmen lièvre. övgü louche. lisans lié à. iç çamaşır lingerie. makine makineyi machine à laver. hanım. nizam. muhteşem . gözlük luth turc. maya lézard. fala bakmak lisse. nakliyeci lllo local. limonata lin. hat düştü lignée. edebiyat livraison. Lübnan Lübnan'dan libéral. iç çamaşır lion. lise lycées scientifiques. mücadele vermek lutteur. çene maçon. ışın yaymak lumineux. ay lune de miel. liberal libération.). tel la ligne est disponible. kaldırmak lever de soleil. aydınlık lumière. ışın lui. hat hatları.

annelik matin. yaka paça Manzikert. fenalık. girdap mammifère. kötü kötüsü. zavallı malhonnête. kötülük. kendini tutma majesté. kitlesel masure. halıcı marchander. kahretmek -i maudit. hantal. beddua malgré. çoğunluk mal.) maire de quartier. protesto etmek manivelle. bataklık marbre. hazret majeur. güveç marmonner. sahtekâr malin. cop hu 07/03/05 mâture. düzensiz malade. husus. acımasızlık manque de talent. hoca hocayım. hobi marquer. rağmen malgré tout. genelev maître. sayı kazanmak marron (couleur). Faslı marotte. doğumevi maternité. hastalık maladresse. havale manger. ingrédient. kahretmek. ekseriyet. tükenmek. gelin marin. mısır maison. el maint. çolak mandarine. gösterici. evlilik. outil. madde. manevra. bakırcı marchand de ferraille. manşet manchot. sakar malheur. uskumru maquis. eksik manque. Serbest Piyasa marcher. ayakkabıcı marchand de cuivres. yürümek marcher à quatre pattes. mayıs maigre. memeli manche. sabah sabaha matière. lanetli mauvais. evlenme. pezevenk maquereau. tüccar tüccarın tüccarların marchand d’eau. özlemek manteau. büyüklük büyüklüğü mai. mermer marchand. gene de malhabile. manav marchand de glaces. yanlış . pazarlık yapmak marchandise. sakar malaria. mandalina mandat. sucu marchand de bestiaux. maalesef malheureux. maintenant maire. emeklemek mardi. kol kolu kollarında kolunuzu manchette. nice maintenance. belediye başkanı. belirlemek marquer un point. kurnaz malle. cordonnier. pazarlık marchander. nikâh marié. Malazgirt (1071) maquereau. çarşı çarşıya marché libre. orta parmak la majeure partie. fakat maïs. manto. belediye mais. koyuncu marchand de tapis. mayo main. yemek yiyor yiyorum yer. dondurmacı marchand de moutons. etkinlik. ihmal. at kestanesi mars. kürk kürküm manu militari. noksan manque de pitié. piyasa. beceriksizlik. belediye reisi (esk. maskot massage. yemek yemek (intransitif) mangé par les vers. ev sahibi maîtresse de maison. fena. tavır. mevzu matraque. evli mariée. çoğu majorité. ev sahibi hanım maîtrise de soi. namussuz. mart Marseille. salı mari. muhtar mairie. sıska maillot de bain. hasta hastayım hastasın maladie. şer şerlerin mal tenu. kitle. kulübe match. gösteri. bavul malstrom. düzmeci. kol kolu kollarında kolunuzu manœuvre. kurt yemiş manière. celep marchand de chapeaux. uğursuzluk malheureusement. yürüyüş marché. sıtma mâle. kahve rengi marron d'Inde. şimdi. Marsilya’ya Marsilya’dan mascotte. ev hanımı. ev evi evin evden evim la Maison Blanche (Washington). düzenbaz. koca mariage. batak. kademe marche. tatbikat manquant. sahteci.magnitude. ustensile. pazar pazarı. malzeme maternité. yeteneksizlik manquer. muhtar maire de village. Beyaz Saray Zaman 06/06/05 maison close. çalılık marais. şekil manière de pensée. beceriksiz. eksik. maç matériel. denizci marmite en terre. tellak massif. suret. hurdacı marchand de fruits et légumes. düşünme tarzı manifestant. bakım maintenant. olgun maudire. sakarlık maladroit. kitle masseur. mal marche. beceriksiz. ama. kodoş maquereau. masaj masse. besbelli manifester. söylenmek Maroc. protestocu manifestation. palto manteau de fourrure. protesto manifestement. şapkacı marchand de chaussures. erkek malédiction. Fas Marocain. usta ustam maître de maison.

hor mépriser. karatavuk merle noir. başkalaştırmak métaphore. dilenmek mensonge. hoş bulduk merci beaucoup. uyarmak mettre en garde à vue. mecaz métaphorique. ilaç méditation. çene menu. maksimum mayonnaise. hoşnutsuz mécréant. ölçmek mesurer le rythme cardiaque. düzenlemek. bal le mien. üye même. cinayet meurtrier. sona erdirmek mettre en garde. nabız almak mesures. fikren mentalité. metro métropole. despatch rider. göçmen milan. teşekkür ederim. revêtir. çarşamba merde. kıstas. mesaj messager. aynı même. dize getirmek mettre à jour. pinti message. boca etmek mettre en péril. yarım miel. işgal. zihniyet menteur. yurt içi mettre. sahnelemek mettre sens dessus-dessous. benimki mignon. tahkir etmek mer. bakanlık bakanlığı Bakanlık'tan . karaya ayak basmak mettre en scène. la mienne. hekim médecin-chef. kötülük méchant. hak etmek merle. güncellemek mettre au monde. benzetme. tertiplemek mettre à l'ordre du jour. aracılık médicament. Akdeniz médium. courier. kötü huylu mécontent. porter (un vêtement). milyar million. marangoz mépris. nabzını saymak. asgarî. kötü kötüsü. doktor doktoru. harika mésange charbonnière. ortam militaire. koymak koydu mettre. orta. öğle öğlene midi et demi. mersi merci (après "bienvenue"). metre kare métro. yöntem. dilenci mendier. hafıza menace. minik. izmarit Mehmet Mehmet’ten meilleur. metot metodum métier. küçümsemek. yalancı mention. profession. karışık mélodie. dispatch mesure. forerunner. météorologie. minare mince. bin milliard. bile mémoire. gâvur médecin. metre mètre carré. maden mineur (dans les mines). yürürlüğe koymak mettre en danger. kötü niyet maximal. başhekim médecine. deva. mecazî météo. hava durumu. meslek mesleği meslekler mètre. ufak tefek migraine. haberci messenger. azamî maximum. deniz denizi denizler Mer Noire. anne la mère patrie. önlem métal. ezgi. orta parmak mégot. mobilya meubles. bok mère. şükür. azamî. mikrop midi. madenci madenciler HU 17/06/05 minimal. milyon minaret. kavun kavundun membre. sevimli. aracı médiation. ana vatan. baştankara mesquin. minimum ministère. nazar mauvais présage. ana yurt ana yurdu tur110 26 mériter. beniz. teşekkürler mercredi. ölçü.mauvais œil. kara çaylak milieu. bahane üretme. yalan atmak. menü menuisier. tehlikeye düşürmek mettre en pièces. çaylak milan noir. dispatch rider. tehdit etmek mendiant. katil Mexique. sağ olun. Meksika mmmi microbe. endişe Méditerrannée. nağme melon. gündeme getirmek mettre en panne. ince mine. daha ucuz mélangé. melodi. tahkir méprisable. yalan söylemek menton. hekimlik. mal. tamirci tamircisi méchanceté. anmak mentir. baş ağrısı migrant. meteoroloji Güneş méthode. uğursuzluk mauvaise foi. askerî mille. daha iyi meilleur marché. tıp médiateur. réparateur. çatmak mettre fin. doğurmak mettre en ordre. parçalamak mettre pied à terre. tehdit menacer. eşya meurtre. altüst etmek meuble. asgarî minimum. ifade mentionner. önlem mesurer. mayonez mmme mécanicien. gözaltına almak mettre à genoux. tehlikeye düşürmek mettre en fagots. karatavuk merveille. giymek giyinin mettre en application. tuhafiyeci merci. demi. maden métamorphoser. minuit et demi. Karadeniz mercerie. hafif. yalan mentalement.

cami mot. araç moyen. en moyenne. ölümlü. hayatını kaybetmek mourir. yumuşak mouchoir. ölüm mortel (adjectif). efendim monstre. pas très beau. yaşama tarzı modèle. ölü mort. alay moqueur. şart kipi mode de vie. Aman Tanrım! Mon Dieu !. yarı moment. saat saatlerde saattir montrer. ilkeli moral. âlem mondialisation. Sağlık Bakanlığı HU 20/06/05 ministre. motivasyon mou. ilik mœurs. değirmen moulin à paroles. naçizane modestement. koyun mouvement. raison. örf ve âdet moi. rest mise en garde. mucizevî mirador. mobilya mode. nezih morale. titiz miracle. ölümlü. yarım minuscule. ahlâklı. eksi moins. pek güzel değil mois. örnek moderne. serçe moins. züğürt mmmo mobilier. küflü moisissure. otomatik minutie. ata binmek montre. ıslak moule. azınlık minuit. küreselleşme Mongolie. tevazu moëlle. Ortaçağ Moyen Orient. ölmek öldü mousse. moda. midnight minuit et demi. alçak gönüllülük. motorlu moteur de recherche. ahlâklılık morbide. dünya. bezek motivation. yol göstermek montrer de l'intérêt pour. sahne düzeni misérable. kendi halinde modeste. ölüm mortel (substantif). bey. sivrisinek mouton. kelime. orta moyen. devise. midi et demi. dilsiz mule. Moğolistan monnaie. benim Mon Dieu !. tarz tarzı mode (grammatical). motor à moteur. İçişleri Bakanlığı Ministère de la Santé. alaycı moral. köpük mousser. geçim kaynağı Moyen Âge. küf moisson. ispinoz mourir. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) HU 01/06/05 Ministère de l’Education nationale. martı mouillé. yükselmek. evladım monastère. aracı moyen. kala moins beau. mendil mouette. nezih moralité. motif. binek monument. neden nedeni motif décoratif. iddiasız modeste. dağ dağlar dağı dağdan monter. küçücük. cihan. dergâh. arama motoru motif. dakika dakikada minuterie. monoton monsieur. ilgi göstermek monture. alçak gönüllü modeste. lokma mordre. ýary gije. Orta Çağ. midiye moulin. abidevî moquerie. revaç monnaie. uyarma. Ortadoğu Zaman 09/06/05 moyenne. katır . âcizane modestie. çağcıl modeste. eyvah mon enfant. ahlâk moralement irréprochable. fani. modern. cause. söz. bıyıklı moustique. ara. an. titizlik minutieux. kalıp. vasıta moyen. göstermek montrer le chemin. ayna aynasına mise. ahlâkî moral. süre mon. hasat moitié. eser monumental. sebep. insan mortier. köpürmek moustache. kalıp moule. serap miroir. Moyen-âge.Ministère de la Défense Nationale. uyarı uyarısı HU 20/06/05 mise en scène. ortalama Zaman 05/06/05 mmmu muet. çare moyen de subsistance. bay Monsieur. canavar montagne. marazi morceau. sözcük moteur. öldürücü. ideal. kip kipi mode conditionnel. keşiş. demi. binmek. âdet. beyefendi. model. mucize miraculeux. kule mirage. tekke monde. morfin mort. ben bana moine. gece yarısı. bıyık moustachu. abide. ay ayının moisi. döviz monotone. manastır monastère musulman. ufak minute. çıkmak çıkıyor çıktık monter à cheval. havan mosquée. motorisé. ısırmak morphine. rahip moineau. hareket moyen. örf. ölümcül. Milli Eğitim Bakanlığı Zaman 03/06/05 Ministère de l'Intérieur. bakan ministre de l'intérieur. İçişleri Bakanı minorité. avant (heure).

atama. pazarlık neige. nicelik. ihmal etmek négociation. tabiat naturel. saflık naissance. milli. üleştirme sayıları nombres ordinaux. Münih municipalité. siyahlaşmak. gereken. yüzmek yüzdüm yüzdün nageur. dokuzuncu neveu. şırıltı murmurer. ulusal. boyun bağı. isim isimler ismim isminiz isminizin. esrarengiz mythologie. zorunluluk. doğmak nappe. çarpı Munich. tekzip etmek. sıra sayıları nombreux. milliyet. ceviz cevizi. neveu. lazım. hasır naturaliser. burun burnum burnumu nnni ni --. adale muscle. yeğen nez. kaju fıstığı noix de coco. cérémonie de mariage. cousin. mide bulantısı navet. doğal olarak. lâzım nécessitant. accouchement. kaçınılmazlık nécessiteux. yüzücü naïf. masa örtüsü narghilé. adaleli musicien. müzik musulman. olgunlaşmak murmure. net netteté. dokuzar neuf par neuf. temizlik nettoyage à sec. görüşme. mırıldanmak muscle. karartmak. uyruk uyruğu natte. olgun mûre. olumsuz négation. muhtaç négatif. karşılıklı mmmy myope. dokuz dokuza neuf. temizleme.multiplier. nouveau. çarpmak çarptım multiplié par. deniz kazası. vatanî nationaliser. canınız sağ olsun né. müzisyen musique. temiz naïveté. sır. ne --. doğumlu nécessaire. göze batmak ne pas suivre le jeûne. ihmal négliger. kararmak. düğüm. tayin mutiler. siyahlaştırmak noisette. soylu noce. yuva yuvası nièce. müze mutant. düzey. sinir nerveux. mizaç nature. tekzip négligence. adet. kar yağmak nerf. vatandaşlık. tabii. ses çıkarmamak ne vous en faites pas. kar neiger. düğün noces. belediye munitions. yeğen nier. miyop mystère. bulantı. bön. sakatlamak mutuel. seviye niveau social. uzlaşma. doğum naître. nikâh noce. papyon kravat noir. gerekli. zararlı nœud. kusura bakmayınız ne pas oser imaginer. gerek. hemşehrilik. gereklilik. duvar mûr. giz. kas muscular. gemi enkazı nausée. herhangi nager. fındık noix. doğa nature.ne nicotine. tabiî naufrage. sayı sayılar sayıları nombres cardinaux. tabiî naturellement. saf. doğal. nikotin nid. zenci noirceur. safderun. çok nombril. karanlık noircir. kara noir. kamulaştırmak nationaliste. oruç yemek ne plus. dokuzar dokuzar neuvième.ni. atama . uğursuz noir (nom). inkâr. lüzum. cephane mur. milliyetçi nationalité. temizlemek neuf (chiffre). tabiyet tabiyeti. vatandaşlığa kabul etmek nature. sinirli net. göbek nomination. ulus. vatan national. kavim. değil ne m'en veuillez pas. huy nature. soyad soyadı nombre. yalanlamak niveau. yeni neuf chacun. yurttaşlık. siyah noir et blanc. şalgam nnne ne --. mürüvvet nocif. inkâr etmek. nargile NASA. siyah beyaz noir. mırıltı murmure de l'eau. bağ bağı bağları nœud papillon. Müslüman musée.pas. sosyal kademe nnno noble. göz ardı etmek. ad adım. mutant mutation. dut mûrir. artık ne rien dire. muhtaç nécessité. kuru temizleme nettoyer. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin natation. tabii. kuşbaşı noix de cajou. nam nom de famille. mitoloji nnna n'est-ce pas ?. gerek. rüyasında görememek ne pas pouvoir être ignoré. yüzme nation. asal sayılar nombres distributifs. değil mi ? n'importe quel. netlik nettoyage. ihtiyaç. millet. papyon. sırdaş mystérieux. hindistan cevizi nom. esrar.

gözlemci. nesnel objection. mecbur obscur. gözlem sonucu. ekim ekimde oooe œdème. obezite obeziteyi obezitenin HU 02/01/07 objecter. zarar vermek nuisible. hariç non éclairé. gözleme. dikkate değer notables. yeni nouvelle.N. ooob obéir. faal. zeytin ooom ombragé. göz œuf. işsiz güçsüz oléoducs. meşgul olmak océan. N. bizim le nôtre. yemek yemeğe. gözlemevi observer. uğursuzluk kuşu oisif.U. cisim. saplantı obstacle. acemî noyau. ödem œil. itaat obéissant. kullanılmış occident. not noter. kimse nulle part. biz bizi nouveau. mezun olmak obtenir un diplôme. gije. norveççe notable. müşahit observation. gözetleme. obez obésité. iç noyau. rasat observatoire. itaat etmek obéissance. sağlamak obtenir son diplôme. dalkavukluk observateur. BM O. elde etmek obtenir. Yeni Türk Lirası (à partir du 1er/01/2005) Nouvelle-Zélande. olgu. nesne obligation. vakıa nourrir. ikram. gölgelik ombre. gözlem. beslemek nourriture. isim vermek nommer. amca. batılılaştırma occidentaliser. zorunda obligation religieuse (Islam). taarruz officiel. atamak (vb tr) non.N. night nul. tabii. mecburiyet. gözetim. oyalamak s’occuper avec. eser. gözlemlemek obsession.nommé. çıplak nuage. karanlık obscurité.T. okyanus okyanusu octobre. gözlemek. uğraş occupé. gayrimüslim non-négociable. standart Norvège. boğmak nnnu nu. çekirdek noyer. gölge ombrelle. Norveç norvégien. adlı. zararlı nuit. fırsat d'occasion. yorum. nükleer nuire à. karanlık obséquiosité. yumurta œuvre. standartlaştırma norme. numara numarada nu-pieds. isimli nommer. ikram etmek oooi oie. düğümleme nouer. batılı occidentalisation. yiyecek nous. öneri..O. yalınayak nuque. güneş şemsiyesi omelette. tabiî normaliser. inatla obtenir. omlet ooon oncle. bulutlu nucléaire. tartışılamaz non valable. itaatkar obèse. yeni yıl Akşam 31/12/04 Nouvelle Livre Turque. diploma almak obtention de diplôme. kaz oignon. batı occidental. bizimki nouage. ense oooa O. yapıt ooof offenser. resmi officier. umman. hiçbir yerde numéro. ad vermek. Yeni Zelanda novembre. hakaret etmek offensive. NATO. Boru Hatları olive. geçersiz nord. saldırmazlık non autorisé. engel obstinément. adlandırmak. mecburî obligé. izinsiz hu 07/03/05 non compris. ışıksız non-musulman. batılılaştırmak occupation.A. mezuniyet oooc occasion. örmek noumène.T.) obtenir. seyretme. hedef. meşgul occuper. mevzu. gölgeli. görev obligation. konmak (arg. arz (éco. batılılaşma. farz obligatoire. bulut nuageux. soğan oiseau. hele note. eşraf notamment. dayı . kuzey kuzeyde normal. itiraz etmek objectif. noirceur. normal. kuş kuşu oiseau de malheur. hayır non-aggression. subay offre. être occupé. düğümlemek.) offrir. haber haberler la nouvelle année. yazıvermek notre. kasım novice. gıda.. itiraz objet. haylaz. gece.A.

ayak parmağı orthographe. şalvar pantoufle.. örgütlemek organisme. afyon opposant. fırtınalı orange (couleur). çift paître. muahede. sulhsever. alet outil. yastık oreillons. aleyhtar opposition. saman pain. köken. imlâ.. ziynet orner. terlik papa. kimsesiz. kuş bilimi. sulhperver. quitter. sakin. ispir pâlir. ou bien. Dünya Sağlık Örgütü organiser. solgun. Özbekistan pppa pacifique. açmak ouvrir un compte. karşıtlık. emretmek ordonner. orijin ornement. foin. neredeyse d'où ?. dilek kipi opticien. donatma. kibirli orient. hani où que ce soit. amca onde. salep ordinaire. dalgalanmak ongle. ayı outil. gurur. düzenlemek ordre. paça ours. zihin açıklığı ouvrier. cesaret etmek osier. ekmek pair. çalkantı onduler. doğu orientation.oncle maternel. tahmin opium. sıtma panier. amele. kasırga ourlet. kuş bilimci orphelin. pakt pactiser. levha. cümbüş orgueil. panik panneau. orkide. kabakulak organe législatif. bezemek. ana sayfa Güneş paiement échelonné. altın orage. açılış. ırgat ouvrir. sulhçu pacte.. süslemek ornithologie. çift paire. bezek. yahut. sepet panique. batı batıda oui. reçete ordonner. Osmanlı ooou ou . öksüz orteil. yönelim originaire. örgüt Organisation Mondiale de la Santé. sulh Pakistan. malzeme outrager. gösteriş ooot otage. düzen. operasyon opinion. ya . çalı kavak ostentation. emir vermek. damak palais de justice. düşünce. yazım ortie. karşıtı. ustensile. evet ouragan. baba babamdan . seçenek ooor or. enlever. çıkarmak çıkarın ottoman. nerede ? nereye ? ou bien. yasama organı organisation. araç outil. buyurmak buyrun buyur. kökenli originaire d'où ?. veya où ça. aklından çıkmak oublier. kemik oser. radyo dalgası ondulation. dayı oncle paternel. lunetier. otlamak paix. barışçı. hesap açmak Ouzbékistan. barışsever. düzen ordre du jour. sayfa page d’accueil. adliye pâle. süs. buyruk. açık ouvertement. hakaret etmek ouvert. OMS. barışçı. kulak oreiller. pano pantalon. adî ordinateur. nereli ? original. opera opération. turuncu orange (fruit). soluk palefrenier. nereden ? nereli ? neresinde ? oublier. ya da où ?. pasifik pacifiste. bilgisayar bilgisayarın ordonnance. emir ordre. düzenlemek. solmak paludisme. teşkilat. kibir orgueilleux. gündem ordures. fikir. orkestra orchidée. gözlükçü option. antlaşma. est. fırtına orageux. muhalefet oppression. arpa orgie. isirgan otu (Urtica dioica) ooos os. dalga onde radio. tırnak ooop opéra. pantolon pantalon bouffant. mazlum optatif (temps du verbe). taksit paillasson. barış. ingrédient. ırgat ouvrier en bâtiment. zulüm opprimé.. Pakistan palais. delik ouverture d'esprit. açıkça ouverture. antlaşmak page. rehine ôter. matériel. yapı orge. çöp oreille. unutmak unutmayın unuttum ouest. hasır paille. portakal orchestre. işçi ouvrier agricole. asıl origine. görüş. saray palais (anatomie).

kumar oynamak Paris. affedersiniz pardonner. her şeyin ötesinde par exemple. zarar yok pas de problème. kötürüm parc. akrabalık parer. gitmek gidiyorum gidiyorsun git gideyim gidelim gittik. serpmek part de marché. hayli. pek güzel değil passage. bilhassa partie. park parce que. bon marché. diş macunu pâtes. üstelik par-dessus tout. hısım parenté. kol gezmek pâturage. uğramak passer en revue. hasta bir kişi patient. servis penceresi passeport. aller. kısım partir. fasıl. sabır sabrı patient. bölüm. ebeveyn parenté. tutkulu passoire. moins beau. yurtsever patrouiller. di’li geçmiş zaman BZD 100 passe-plat. hobi passion. document. akraba. kırtasiye papier. katılmak particularité. kumar parier. pazar payı partager. özgü particulièrement. adım pas cher. zarar görmek pâtisserie. eş parent. bahse girmek. karpuz karpuzu. millet meclisi. geçmiş passé constaté. taraf. inceleme passage souterrain. katılım participer à. yurt. geçirmek passer (int. süzgeç pastel. yolcu yolcular passé (heure). oldukça pas de mal. her yer parvenir. varmak varır parvenir à. ANAP Parti de la Vertu. macun pâte dentifrice. mesela. excuser. özel. cennet parapluie. binlerce par quel moyen ? avec quoi ? comment ? neyle ? par la route. sabır etmek pâtir. s’en aller. hareket etmek partir à la guerre. karadan parade. otlak .papeterie. özellik particulier. parantez parents. Bağımsız Türkiye Partisi. geçit. çalyaka par dessus tout. voyageur. mera. vatan patriote. pièce.). paket par. patrik patrie. sabırlı patienter. buralarda par l'intermédiaire de. pasaport passer. tarafından par avion. parlamenter parler. fırka fırkası Parti Démocrate. parfüm pari. gibi gelmek paralytique. epeyce. donatma paresse. henüz pas mal. parti partisi. geçe passé. katilimci participation. sipariş vermek bş için passer une commande. pastacı patriarche. sakıncası yok pas du tout. kusursuz parfaitement. gayet parfois. bağışlamak pareil. uçak ile par centaines. kimi zaman parfum. acıklı patience. DYP Parti de la Mère Patrie. şemsiye paraître. hısım akraba parenthèse. üst geçit passe-temps. pastahane pâtissier. geçit. après. söz etmek parole. geçmek geçiyor geçmiş passer commande de. parlamento Parlement Européen. pastane. ihtiras. pasaj passage en revue. sefer partout. karadan par voie terrestre. Cumhuriyetci Serbest Fırka tur110 24 Parti Républicain du Peuple. çalım paradis. Paris Paris’e Paris’te parlement. KDP : Kürdistan Demokratik Partisi parti de l’indépendance. yola çıkmak partir. ucuz ucuzu BZD 108 pas encore. aracılığıyla par milliers. örneğin par hasard. BTP Parti de la Juste Voie. FP Parti Républicain Libéral. incelemek passerelle. sabretmek. ısmarlamak passer un contrat. Demokrat Partisi tur110 25 Parti démocrate du Kurdistan. affetmek affedersin affedersiniz. uçakla. 1946. tembellik paresseux. lakırdı parole. çünkü pardon. görmemiş pas (substantif). engin. tutku passionné. alt geçidi passager. kelebek paquet. CHP Parti des travailleurs du Kurdistan. makarna pathétique. paylaşmak parti. tembel parfait. gözden geçirmek. Kurdistan İşçi Partisi PKK : Partiya Karker Kurdistan Kurdistan Worker's Party (now KADEK) participatif. söz parsemer. sözleşme yapmak passer par. arbuz pâte. vatansever. tesadüfen par ici. af. konuşmak konuşuyor konuşmuyorum konuşalım konuştu parler de. ulaşmak parvenu. hiç pas très beau. AP parlementaire. kağıt kağıtları papillon. yüzlerce par le col. pastel pastèque.

eczacılık pharmacie. sanı pensée. fotoğraf Güneş . şahsiyet personnalité. filozof photo. soupçon. tarama peigne. ressam peintre en bâtiment. boyacı peinture. endişe penser. akrep petit ami. saatlerce pendule. hapis cezası peintre (artiste). taş kekliği perdrix choukar. dilekçe pétrole. mütefekkir pension. torun petit-fils. ülke ülkenin ülkede ülkeler paysage. petrol petrolün Zaman 16/06/05 pétrolier. minik. sığ peuple. dükkan petit déjeuner. yavaşça. azap pensée. ispençiyari pharmacien. idam cezası peine de mort. köylü Pays-Bas. maydanoz persister. züğürt pavillon. ukala pédanterie. süre période de fiançailles. fayton phare (maritime). çardak période. eczacı phase. boutique. tartmak péter un plomb. yoksul. kalabalık peuplier. tuhafiyeci petit commerce. Fenike phénomène. az peu après. inandırmak persuasion. Kızılderili pêche. boya peinture à l'huile. ötmek. küçük parmağı petite-fille. fire pesage. zulüm persil. peruka hu 07/03/05 persan. düşünür. avuç pause. hiç kimse. fasıl Phénicien. izin vermek permis de conduire. kişi kişinin. feneri phare (d’une voiture). ürkek peut-être. kalıcı. balık tutmak pêcheur. manzara paysan. torun petite monnaie. babalık pépier. bornoz peindre. Acem persan. çekirdek perdre. ufak petit (d'un animal). köşk payer. kınalı keklik perdrix grise. dert. idam cezası peine de prison. küçük küçüğümüz. halk halkı. nişanlılık perle. şahıs HU 30/05/05 personne ne fait. üzüntü peine capitale. taramak peignoir. sanmak penseur. tanker peu. müebbet. boyamak peine. kaybetmek. kişilik personne. eczane pharmacie. toprak toprağa. üşütmek petit. kimse etmiyor personne obséquieuse. müsaade etmek. yağlı boya pélerinage. dönem. lâche. sevgili petit bazar. imkân vermek. pansiyon pente. izin perpétuel. kürek pendant des heures. korku peur sans fondement. hayatını kaybetmek perdrix. eğim pépère. arrêt. belki ppph phaéton. günah pêcher. cliché. Acemistan persécuter. peruk. bozuk para petit pain rond au sésame. haraç vermek pays. insan. baba babamdan pergola. geçirgen permettre. sağlamak permettre. ehliyet permission. dalkavuk personne pressée. Hollanda pppe peau. ukalalık pédibus. korkak korkağım korkaksın. ulus peuplé. yurt. balıkçı pédant.pâture. kavak peur. sürekli perméable. Acemce. aceleci persuader. far pharmacie. mera paume (de la main). biraz sonra peu profond. simit petit à petit. fikir. kimse. bas. memleket. çil keklik père. fakir. ödemek payer (un) tribut. devre. zavallı. düşünce. millet. yitirmek perdre la vie. zulmetmek persécution. vehim peureux. photographie. tarak peigner. keklik perdrix bartavelle. kanaat perte. müsaade. deri peau-rouge. yaya olarak peignage. diretmek personnalité. kavim. tartı aleti peser. inci permanent. sürekli perroquet. yavaş yavaş petit pois. yavru petite aiguille d’une montre. kahvaltı kahvaltıda petit doigt. craintif. farsça Perse. görüngü philosophe. şakımak pépin. halte. düşünmek düşünyorsun. caractère. sarkaç pénitence. autoriser. tartı pèse-personne. hac pelle. mola molası. akıl etmek. şeftali péché. dinlenme pauvre. benlik. fenomen. papağan papağana perruque. resim resmim. bezelye pétition. daimi. ceza.

yağmak. nokta. haz plan. papier. yara plainte. alay. mahal place. acınacak pitre. istif pile. daha plus que nécessaire. abur cubur pleurer. bitki bitkiler planté d'arbres. document. ağaçlı planter. plan plancher. resimsel pie. tavan plafonnier. ikiye katlamak plisser. pipo pipelette. çoğu la plupart du temps. hoşlanmak. güvercin. havuzu pistache. piknik pikniğe pique-niquer. çekirdek pierre tombale. yağışlı pneu. izlemek pistolet. cümle pppi piano. tam pillage. tabanca pitance. atak *** pied. birkaç. sikke pied. rızk pitoyable. yeşil ağaçkakan pichet. sini plateau. haddinden fazla plus tard. oda odanın odanız odası pièce. exact. soru işareti . odak noktası point de départ. pie bavarde. kumsal plaie. tahta planète. nice pluvieux. tüy poilu. kıl. complet. oyun pièce de monnaie. tartı poignée. sofu pigeon. yankesici pictural. tava poêlé. meydan place. dolu plein aux as. torba poète. zırıldamak pleuvoir (imp. dikmek plastique. damga poindre. etek piège. dolap place. kat katta plier. çınar plateau. yüklü pléthore de nourriture. sikke pièce. şikayet plaire. sıva plâtrer. alan place. döşeme planches. taban. havuz. kazık pieux. yağmalamak pilote. çam fıstığı pile. dalmak pluie. sökmek poing. çalçene pique-nique. tepsi platane. Antep fıstığı. safderun pignon de pin. ayak ayağı pied (d'un arbre). kumsal. yağış plume. şaka plaisir. acı pin. zemin. soba poêle à frire. yağmur yağmak pli. lâstik pppo poche. çoğu zaman plus. ünlem işareti point d'interrogation. mâbadi plusieurs. tepsi plateau en cuivre ou en laiton. Şam fıstığı pister. kağıt kağıtları pièce (de théâtre). başlangıç noktası point d'exclamation. taş taşla pierre. yumruk point. şair poêle à charbon. katlamak plier en deux. yağma piller. ağlamak ağladı BZD 109 pleurer en chœur. sahan poème. biber pimenté. tüy. mezar taşı piéton. tuzak pierre. tava poêlon. acı acı bağırmak pleurnicher. kazma pipe. hap piment. kuş tüyü la plupart. ispinoz pioche. blessure. zevk. dip pied (d'une montagne). fırça pinson. kurşun plombier. batış plonger. sini plâtre. sıvamak plein. planör planning familial. çam pinceau. şiir poids. piyano pic vert. kıllı poinçon. korsan piscine. uç point de convergence. kulp poignet. hoşuna gitmek plaisanterie. artı plus. bilek poil. yaya pieu. pilot pilotlar HU 05/03/05 pilule. piknik yapmak pirate. cep cebim. muslukçu. şaklaban pivert. ağlaşmak pleurer de douleur. saksağan pièce. plaj plage de sable. keyif.phrase. oturtmak plafond. juste. bükmek. su tesisatçı plongeon. gezegen planeur. şişe plage. fıstık. kıvırmak plomb. aile plânlaması plante.). yeşil ağaçkakan pppl placard. yer yerden yeri placer. yağmur. plastik plat. zırlamak. sürahi pickpocket.

yağış précis. zarar vermek porteur. çayır. telaş précipitations. takip poursuivre. için Pour le peuple. cüzdan cüzdanı porte-monnaie. evrak çantası portefeuille. il iller illerin préféré. nüfus nüfusu populiste. değerli. ilk premier ministre. ulak portion. hamal porteur. Boğaziçi köprüsü pont suspendu. gözde préférence. üç nokta point-virgule. bakım. polis. siyasi. tavuk poule d'eau. çayırlık. biber pôle. olumlu position. gözenekli port. kirletici polluer. nohut poison.points de suspension. güç gücü. pırasa pois. malgré lui. région. vilâyet binası préfecture. mümkün. yüzde pourchasser. muhtemelen potin. papaz populaire. çevreyi kirletmek pollution. yetişmek pousser (plante). politik. olası posséder. yazı tipi policier. porselen pore. zehir. noktalı virgül point de vue. giymek porter préjudice. kabil. saz tavuğu poulet. baş parmak poudre. département. opinion. bezelye pois chiche. tercih etmek. karabiber poivron. sahip olmak poste. vilâyet. egzoz pot de fleurs. tavuk pouls. ova. elverişlilik pratique. rüşvet potasse. potas potentiel. salâhiyet pouvoir exécutif. açı. göğüs göğüsleri göğsüm poivre. favori. elma pomme de terre. Portekiz poser. olanak. siyaset politique (adjectif). dedikodu poubelle. sözcü porter (un vêtement). politika. imkân. balık poitrine. armut poireau. binde *** pourquoi ? neden ? niçin ? Pourquoi Benerdji s’est-il suicidé. kavanoz. patates pompe. muhtemel. boşuna pourboire. muhtemel potentiel. olasılık possible. Halk için halka rağmen tur110 9 pour rien. öncelik préférer. halkçı porc. güverte Pont du Bosphore. önlem précédent / suivant. zarar zararı préjugé. gözenek poreux. barut poudre à canon. tulumba pont. nabız nabzını poumon. vaaz prêcher. politikacı politique. kümes poule. kovalamak pour mille. uç poire. birinci. bakraç pot. potansiyel potentiellement. önüne geçmek prêche. vaaz vermek précieux. yürütme gücü pppr prairie. barut poulailler. önsöz préfecture. zıkkım poisson. çömlek pot (de confiture par exemple). piliç. görüş pointe. mevki mevkide possibilité. izlemek poursuivre. kovalamak poursuivre. kıymettar précipitation. bahşiş pourcent. Polonya pomme. kehanet préface. akciğer pour. kap Portugal. takmak tak takın poser des questions. belli prédiction. kirlilik Pologne. biber. kutup kutbu kutbunu police. çimenlik praticité. toz poussiéreux. soru sormak positif. olanaklı. çürümek poursuite. posta poste de police. köprü köprüsü. tozlu pouvoir. bitmek poussière. geri / ileri précéder. province. Benerci Kendini Neden Öldürdü (Mehmet Ulusoy) pourrir. kudret. elverişli précaution. polis police de caractères. güç potentiel. domuz porcelaine. jar pot d'échappement. dürtmek pousser. vaaz etmek. kapak porte. belirli. başbakan . polisiye politicien. döşek pont (de bateau). çöp kutusu pouce. yeğlemek préfet. saksı pot-de-vin. vali préjudice. makam. liman porte. karakol karakolda pot. siyasal. konum.). takip etmek pousser. asma köprü pope. müspet. iktidar. pommes de terre. önyargı premier. courrier. cüzdan cüzdanı porte-parole. popüler population. kapı kapıyı kapısı porte-documents. siyasî polluant. itmek pousser (intr.

dava. muhtemel. âdeta presse (journaux). mahpus. yatsı namazı primauté. yer almak prendre le pouls. umde. hâlen présent progressif. basınç prestidigitateur. mesele. sunuş. tutmak. halen. yarar profond. resul à propos. çiftleştirmek. mahkeme processus. ilk principal.) promouvoir. muhafaza etmek prendre sur le fait. sezi. imalat. aceleleştirmek presser. program progrès. sunmak. kanıt prévenir. iddia prêter. tr. tanışma présentement. f. kalın. sezgi. bedel. iyelik zamiri prononciation. ikaz etmek. hazırlamak près. kahvaltı etmek. yakın près de. nabzını tutmak prendre la poussière. ihtar etmek. galiba problème. tanıştırmak présenter (des gens). profesör profession. tartışılamaz prénom. savcı prodigue. hâlen présenter. gezme gezmeye promesse. kar. hazır. tutumsuz. fiyat. üstlenmek prendre les commandes. fodul prétention. namaz namazı. zamir zamiri zamirleri pronoms personnels. bulunma. yolunu tutmak prendre au sérieux. unsur printemps. bahar. haberdar etmek. sırası gelmişken . akraba. proche. je crois. öncelik prise. derin. esas. tozlanmak prendre la route. ödül probabilité. uğurlamak prendre une douche. suçüstü yakalamak prendre des mesures. ürün professeur. üreme propager. plan. ayrıcalıklı. korumak. olasılı probablement. tutuşmak prendre froid. dua etmek prière. uyarmak prévenu. eskiz promenade. üşütmek prendre la main dans le sac. derinlik programme. bahane. telâffuz propagande. hediye présent. près. binmek prendre en charge. temel principe. üstünlük primitif. gelecek proche.prendre. cumhurbaşkanı présomptueux. métier. duş almak. prensip. papaz preuve. kroki. vesile prêtre. değer vermek. propaganda propagation. çeviklik pronom. ödünç vermek prétexte. istihsal. tutuklu privé. hapishane. taslak. suçüstü yakalamak à prendre où à laisser. ilaç. iddia etmek prétendu. film gösterisi projet. sorun procès. kahvaltı yapmak prendre des photos. katılmak prendre le petit déjeuner. sözcü présentation. atama. haberdar. ilkbahar priorité. öngörmek prier. zapt prison. huzur présent. büyük oranda profondeur. şahıs zamirleri pronom possessif. önayak olmak prendre soin de. başkan président de la république. maket. esas. bu arada. rica etmek. halen. atamak. üretici productif. gelişme progression. süreç prochain. sözde prétentieux. tasarım. şimdiki zaman présentateur. vekâlet procureur. hokkabaz prêt. süreç projection de diapos. cezaevi. ihtimal. üretmek produit. meslek mesleği meslekler profit. savurgan. resim çekmek prendre place. iddialı. actuel. hazine. hemen hemen. delil.) prompt. yaymak. rehin almak prendre part. ciddiye almak prendre la tête. üretim produire. müsrif producteur. basın basını basınında pressentiment. ilke. çevik promptitude. (n. tanıtmak. seziş presser. takdim. rıca prière de la nuit. sanık prévoir. hazırlanış préparer. öğretmen. kâr. bulunuş. sözlü promotion. cumhurbaşkanlığı président. özenti prétendument. almak. tasarı. yazıvermek prendre en otage. yakın procuration. sıkmak pression. şimdiki zaman à présent. namzet göstermek préserver. ana. baş çekmek prendre la tête. peygamber. dümene geçmek prendre congé de. kazanç. baskı pression. olasılık probable. özel privilège. dua. sakınca. takdim etmek. imtiyaz privilégié. kesin profondément. üretken production. tanıştırmak présenter un candidat. tutukevi prisonnier. istihsal etmek. gezi. iddialı presque. tasar. yakalamak prendre un autobus. ödünç verme prétendre. söyleniş. olası. çoğalmak prophète. (v. saklamak présidence de la république. dia gösterisi projection de films. duş yapmak prendre feu. ayrıcalık. söz promis. hapis. ad adım préparatif. hazırlık préparation. önlem almak prendre note. nezdinde presbytère. imtiyazlı prix. tutsak. papazın evi présence. tanıştırma. proje. esir.

esirgeme. öneri propre. nalbur quitter. yetki alanı provisions. herhangi quelle chance vous avez !. çekirdek.). kimi quelque chose. vikaye. gelişmek. nesil. uygun qui exagère. kota rrra rabais. orospu protecteur. karargâh quatre. saat kaçta ? quel numéro de. nitelik. erik prunelle. önermek proposition. kestirme yol raccourcir (intr. çıkarmak çıkarın qqqo quoi ?. bir şeyler quelque part. telefon kapatmak race. kısaltmak raccrocher le téléphone. doksan quatre-vingts. köklü radical. tedbirli prune. gelince quant à. yeşermek prospérité. dörder dörder quatre-vingt-dix. indirim raccompagner. yayınlama publiciste. eyalet. kayırıcı protection. korumak. reklamcı publicité. ceza pupille. seksen quatrième. nicelik quarante. birtakım quelqu'un. kimileri querelle. kamu publication. hiş pppu public. koruma. il iller illerin. uğurlamak raccourci. mamur (eski) prospérer.à propos de. sahip sahibi propriétaire d'un terrain. mesele. hususiyet. umutlu. yayım. hakkında. şikayetçi qui que ce soit. kaçıncı quelconque. temiz propre à qq'un. diriğ (eski) protection. ne zaman ? quant à. omurga quincaillier. semt semti BZD 110 . saf pur. çeyrek quartier. dörder quatre par quatre. temizlik propriétaire. kalite. kim olursa olsun qui a raison. sormak queue. kuvvetli puits. mamure (eski) prospérité. yayın yayını. üzerinde proposer. ihtiyat. ôter. tedbir prudent. soy. niceliksel quantité. ayrılmak quitter. atasözü province. ne mutlu size ! quelque. dördüncü qqqe que ?. ne ? que cela soit passé. soru questionner. darbe pyjama. courses. niteliksel qualité. ihtiyatlı. kırk quart. himaye protéger. biri. rıhtım quai (de gare). etkili. peron qualitatif. Allah kolaylık versin quel. radikal qqqa quai (de port). refah prostituée. bir yerler quelques. mülk sahibi propriété. ümitli qui convient. bir sey. himaye etmek. kaç yaşında ? quel genre de ?. vikaye etmek prouver. ne ? quoi de neuf ?. pijama quartier général. münakaşa question. fahişe putsch. kudret puissant. ne var ne yok ? quota. reklam publier. başlatmak. ilan ilân. vasıf quand ?. haraççı racontar. kısalmak raccourcir (tr. yapmak yapıyorsun yap yaptı prudence. neşretmek. anlatmak radiation. dair. pişman qui réussit. muvaffak quille. teklif etmek. kimisi quelques-uns. mahalle mahallede tur110 26 quartier. bayındır prospère. ırkçılık racketteur. mal sahibi. yayımlamak puisque. kök racisme. hangi quel âge a-t-il ?. gözbebeği psssst. rivayet raconter. öz putain. zevkli qui a de l'espoir. taşra. kim ? kimler qui a bon goût. erzak provisions. şaklaban qui se plaint. geçmiş olsun Que Dieu vous aide. essentiel. kuyu. çünkü puissance. mahsus propreté. mülk prospecteur. kayırmak. dört dörde quatre chacun. çukur pull-over. kuyruk qqqi qui ?. vilayet.). radyasyon radical. enlever. gözbebeği pur. haklı qui regrette. teklif. misli. ırk racine. ne gibi ? quelle heure est-il ? saat kaç ? à quelle heure ?. neden olmak. madenci madenciler prospère. kazak punition. kanıtlamak proverbe. ise quantitatif. abartıcı qui fait le pitre. alış veriş provoquer. ev sahibi.

tek tük rarissime. kabul etmemek. kuduz rage. kap réciproque. bölge bölgeler bölgelerinde. toplanmak rat. akıllı rationnellement. nadir. makbuz. parmaklık ramener. canlandırmak rebelle. kaplatmak recteur. röntgen röntgene radis noir. tarif recevoir. düzelmek régler ses comptes. makul raki. seyrek rarement. reaksiyon. ilgi. seyrek. gerçekleştirmek. bürümek. ilan ilân. ilişik. istememek. seyrek olarak. etrafına bakınmak. gerçekçilik réaliste. atıf. ödül reconduire à la frontière. alâka. isyankâr rébellion. imar record. ilişkin relation. geri çevirmek. gericilik. yırtıcı kuşlar rapide. yumruk yemek réchauffer. yürütmek réalisme. devşirme Ramadan. reform réfrigérateur. sınır dışı etmek reconnaissance. münasebet. tepki réactionnaire. hak raison. resesyon recette. tahrip ravager. senet réduction. taahhütlü recommander. karşılıklı réclame. bağlamak religieuse. yeni recensement. s’améliorer. gerçekleşme réaliser. tahrip etmek rayon. acımış rang. resepsiyon. guérir. yönetmelik se régler. acınacak regretter. almak recevoir un coup de poing. infaz etmek. çamaşırcı ayı ravage. temas relationnel. reddetmek rrreg regard. il iller illerin. ısıtmak recherche. akla uygun. hatırlatmak rapport. pişman olmak regretter (qqun). rektör reçu. buz dolabı refuge. ilgi. rahibe . önermek recommencer. ender. rakı ramassage (des jeunes enfants pour en faire des janissaires). pişmanlık regrettable. code. radyo radio (graphie). öfke raifort. neden nedeni raison. yeniden yapmak référence. hüküm sürmek régressant. gerici réagir. susturmak rrref refaire. realist réanimation. referandum referandumda HU 30/05/05 réforme. sabıka récidiviste. description. çeviklik rappeler. minnettar reconnaître. us raisonnable. acırga rail. sıçan rater. televizyon seyretmek régiment. sebep. reaksyon. getirmek getirirsin rare. kaçak refuser. ilişik. sürünmek rance. yapım réalisation. onaylamak rationnel. yeniden başlamak récompense. minnettarlık reconnaissance de dette. reaktör réaction. yarıçap rayon. sayım sayımı sayımlar réception.radin. motif. düşen regret. se réunir. kraliçe reins. ürün recommandé. cimri radio. araştırma Zaman 03/06/05 rechercher. seyretmek regarder autour de soi. gerçekçi. tanımak tanıyor reconstruction. fevkalade. üzüm raison. çabukluk. ilişki. ayaklanma. canlandırma réanimer. toplantı récession. hesaplaşmak régler son compte. anımsatmak. toplamak se rassembler. isyan rrrec récemment. indocile. irtica. çevresine bakınmak regarder la télévision. böbrek reine. reklam récolte. senet reconnaissant. hesabını vermek régner. temas rapporter. son zamanlarda. getirmek getirirsin ramper. başvurmak recouvrir. isyankar. özlemek rein. akıllıca raton laveur. sığınak réfugié. nadiren. doyurmak rassembler. arama. rekor HU 04/06/08 recourir à. acırga rage. sıra rapaces. ışın rrre réacteur. referans référendum. accomplissement. araştırmak récidive. indirim réduire au silence. vilâyet règle. minnet. Ramazan rambarde. alay région. nispeten relier. sabıkalı récipient. bel rrrel relatif à. bakış regarder. kaçırmak kaçırdı ratifier. tepkimek réalisation. ray raisin. aramak. ilişkisel relativement. hızlı hızlıdır rapidité. münasebet. kural kuralları BZD 104 règlement. ender rassasier. devrim. ilişki. bakmak bakılır.

örgüt. direnç. approach. benzemek ressentir. mümessil. istihkam. dayanıklılık. halef. tryst HU 11/04/05 rendre. cevap. tamir etmek répartition. saygıdeğer respecté. dinci religieux. rezerve etmek résidence. istihbarat. ün réputation. acentalık etmek répressif. mukavemet résistant. direnmek. avoir des égards. yazlık (ev) résider. kararlılık résoudre. tövbe répéter. ziyaret etmek renfermé. katlanmak résister à. dinlendirici reprendre ses esprits. saygı göstermek respiration. kalıntı rester. congeniality. halife remplir. keşiş religieux. iddia. rastlamak rendez-vous. kıyamamak réputation. ihtiraz. sur remplaçant. bileyici rempart. mukavemet etmek résolu. karşılık répliquer. benzerlik. identity. parallel. katlamak réplique. dinlenme repentant. comparison. likeness. appointment. umgekippt HU 26/03/05 renverser. temsil représenter. sıkışıp kalmak . tırnaksı ressembler à. sameness. hissetmek. similar. rester. konak résidence d’été. kalınmak rester absourdi. fevkalade. kinship. rezerv. hükümeti düşürmek renvoi. karşılık vermek répondre. kovmak rrrep réparateur. randevu randevuya. yemek yemeğe repasser. kurutmak rendre visite à. hortlamak restaurant. soluk alıp veriş respirer. baskıcı réprimande. ütülemek repos. sorumlu ressemblance. direniş. azim. iade etmek rendre fou. şaşırıp kalmak rester bouche bée. çözmek respect. resemblance. geri çevirmek. suçlama rrres réseau. azimli. kapanık renfermer. ağ ağlar ağlarla tur110 26 réservation. pause. devirmek renverser le gouvernement. halletmek. iade etmek renvoyer de. dikkate değer. kararlı résolution. dirençli. olağanüstü remarquer. durmak durma. analogy. köpekbalığı réquisitoire. lokanta. kalmak kalıyorum kalmadı kal kalmasınlar résistance. yanıt reportage. kendini toparlamak représentant. ek bent olmak rester coincé. sitem etmek reproducteur. mécanicien. damızlık république. TC : Türkiye Cumhuriyeti répugner à. iade iadesini Zaman 24/05/05 renvoyer. azar réprimander. fark edilir. diyanet reliure. rahip religion. karşılık. muhterem. teşekkür etmek remise d'impôt. dindar religieux. yanıtlamak réponse. şöhret renommée. vazgeçmek renouveler. similitude HU 11/04/05 ressemblant à la corne. temsilci représentation. devrik overturned gestürzt. galibiyet almak rrren renard. fark etmek remède. cevaplamak. meeting. hürmet. şöhret requin. date. tilki rencontre. duymak duymuyor. yenilemek rénover. nefes almak. conformity. vergi iadesi remonter (un réveil). pişmanlık rémouleur. restoran restoranı restoranın restoranda reste. KKTC République Tchèque. similarity. çıldırtmak rendre sec. mimicry. assignation. tanınmışlık renoncer. umgeworfen. kalmak kalıyorum kalmadı kal kalmasınlar. dayanıklı. buluşma. cumhuriyet République de Chypre du Nord. çekmek ressource. cilt rrrem remarquable. cevap vermek. doldurmak remporter une victoire. din dini dinler. kaynak kaynaklar énergie et ressources naturelles. azar. karşı koymak. sitemkâr reproche. itibar respecter. rezervasyon réserve. mukavemetçi résister. tamir. azarlamak réprobateur.religieux. ayrılış ayrılışı repas. röportaj repos. direnişçi. deva remercier. Enerji ve Tabii Kaynaklar ressusciter. rendezvous. Çek Cumhuriyeti République turque. propinquity. affinity. istirahat reposant. aş. bilgi bilgileri renversé (président). karşılaşma rencontrer. telafi réparer. karşılamak karşılamaz. şebeke şebekeyi. tövbekâr repentir. çekince réserver. sitem reprocher. kurmak remords. saygı respectable. sorum responsable. parity. dayanmak. parallelism. tekrarlamak replier. nefes alıp vermek. soluk alıp vermek responsabilité. yenilemek renseignement. soluk respiration. içermek renom. tamirci tamircisi réparation. community.

Roma rompre le jeûne. Kevser riz. takla rouler. Romalı roman. rota. düş görmek. toplantı réunir. çay çayı rivière traversant le Paradis. hayal kurmak revêtement. dönüş dönüşü. kurnazlık rusé. teker tekeri rouge. riziko risqué. gülüş. perde ridicule. acar. çamaşır çırpmak rire (substantif). yaka rival. servet rideau. nezle rrri riche. sağlam rocher. düşkün ruisseau. gelinlik robinet. kırmızı. harabe ruiner. ihtiraz. döndürmek. inkılâp revue. kıral kıralının. darılmak s'encroûter. isyan révolution. daralmak retrouver. döşeme revêtir. kızarmak rougir. bulanmak bulanıyor Roumanie. kraliyet royauté. kemirmek rongeur. uyandırmak uyandırdı revendication. isteksiz retirer. Romanya route. çalkalamak rincer le linge. aller. kızıl rouge-gorge. rassembler. ablak. pineklemek s'endurcir. dönmek döner dönüyorum. toplamak se réunir. abullabut. rivayet. hayal. horlamak ronger. pirinç rrro robe. accumuler. gülme rire (verbe). bülbül bülbülü rossignol philomèle. tekerlek. ürün résumé. roman romantique. barbunya rougir. kaya. bülbül roturier. rakip rivaliser. rüya rüyası réveil. gül rose. hiçbir şey rincer. bulamak. muvaffak olmak réussite. kıyı kıyısı kıyıları. pembe rossignol. çekince réticent. dere rumeur. kenar. özetlemek retenir. yaka rivière. çekmek retour. ana cadde royaume. ayaklanma. gitmek gidiyorum gidiyorsun git gidelim gittik gideyim gidelim s’en vouloir. katılaşmak . giymek. toplanmak réussir. miroir. harap etmek. hile ruse. terbiyesiz sssa s'embrasser. krallık rrru ruban. rekabet etmek rivalité. mahvetmek ruiné. comique. muhalif. hücum rugueux. pürüzlü ruine. Rus Russie. şerit rude. sokak sokakta sokağın rue en pente. takınmak révolte. kral kralın.rester pétrifié. zemin katı rrrh rhume. kucaklaşmak. ayna aynasına réunion. ihtilal. oruç bozmak rond. dönmek döner dönüyorum revenu. inceleme rez-de-chaussée. devrim. iftar etmek. partir. yuvarlamak rouler une cigarette. kol gezmek roi. çalar saat réveiller. yüzü kızarmak roulade. hayal etmek. Rusya rustre. yokuş ruée. acele etmek s’en aller. söylenti rupture du jeûne. gelir rêver. soysuz roue. düş kurmak. kızıl gerdan. sonuç . başarmak. gülünç rien. tekerleme rivage. iftar ruse. sahil. iddia revenir. bir sigara sarmak se rouler. geliş Zaman 24/05/05 retourner. rekabet rive. telaşlanmak s'empresser. rol romain. se rassembler. şah rôle. gülüşmek risque. başarı başarılar rêve. telaş etmek. özet résumer. emekli rétrécir. kazıklamak rouler (transitif). zengin richesse. kavuşmak rétroviseur. sarp rue. yol yolları yolda route principale. gülmek gülüyor BZD 109 rire ensemble. romantik Rome. nar bülbülü rouge-queue. kurdele ruban. kızılkuyruk rougeole. geri tutmak réticence. donakalmak résultat. kemirgen rose. elbise robe de mariée. kayalık rôder. rizikolu ritournelle. yuvarlak ronflement. emeklilik retraité. düş. kurnaz russe. geri çevirmek retraite. öpüşmek s'émouvoir. çekilme. horlama ronfler. netice. musluk musluğu robuste. iade iadesini. kızamık rouget.

-den başka sans défense. -süz sans-abri. yeteneksiz satire. salvo samedi. birleşmek s'user. sinirlenmek s’enfuir. Yalova kaymakamı sable. selâm vermek salut. sallapati sans haut. canı sıkılmak s'entendre. goût. hicvî satisfaction. heyecanlanmak s'excuser. ebe sagesse. hiciv satirique. fuir. ulu doğan sacrifice. kirli. kan sans. -suz. tatmin edici satisfait. yerleşmek s'étaler. atlamak. memnun sauce. aşınmak s'établir. kablosuz HU 26/03/05 sans fin. pis salé. salep saleté. evsiz. ilgi göstermek s'intimider. eşsiz sans pitié. gerinmek s'étonner. kapaklanmak s'éteindre. sıçramak. zıplamak sauter de joie. sandviç sang. kirletmek. feda. kanamak saillir. selam. semaver sandale. salça sauf. hoşnut satisfait. çanta sac. anlaşmak s'entendre. aralıksız. türemek s'ennuyer. –siz. uzanmak. uyuşmak s'entendre avec. uğraşmak -le s’occuper de son bon plaisir. fedakarlık. uslu sage-femme. banyo salon. başarısız sans sucre. ilgilenmek s'intéresser à. bilgelik saigner. aylık salaire minimum net. kir saleté. heybe sac. pisletmek salissant. lütfen s'immiscer. selâm salve. kirletici salive. sağ saint. havalanmak s'éroder. haz. tuzluk salir. sonsuz sans-gêne. kutsal Saint-Valentin. bilgili saveur. olaysız sans interruption. haciz saisir. hoşnutluk. kurtarmak savant. üzülmek s'inspirer. giyinmek s'il-vous-plaît. müstesna saupoudrer. sevinçten uçmak sauterelle. tartışılamaz sans arrêt. tuzlu salep (boisson). duruşma salonu salle de bains. torba sac. kirlilik. ilham almak s'intensifier. kum kumdan hu 07/03/05 sac. bohça sac à main. tulum saluer. tatmin etmek satisfaisant. salon salopette.s'énerver. tatmin. yurtsuz sans appel. bilgi almak s'inquiéter. sandal sandwich. bilmek bilmiyorum . pislemek sain. ümitsiz sans fil. salep salep (poudre). ekmek saupoudrer. hoplama. bilge sage. her halde. bayılmak. kuşkusuz sans éducation. el çantası sacre. uğraşmak s'occuper de. aralıksız sans pareil.). merhaba. şekersiz sans talent. memnuniyet satisfaire. salata salaire. esinlenmek. şaşırmak s'évanouir. feda etmek sacré. görüşmek s'envoler. lezzet savoir. batılılaşmak s'occuper. güvenli sans succès. maaş. autre que. yabani sauver. hayret etmek. tükürük salle d'audience. müdahale etmek s'informer. sönmek s'étendre. se sauver. tutmak saison. sıçrama sauter. connaître. serpmek saut. iyi huylu sage. keyfine bakmak s'unir. kutsal sage. vahşi sauvage. mevsim salade. Asgari ücreti sale. Sevgililer Günü sainteté. durmayan sans compter. üstsüz sans incident. yıpranmak sa seigneurie (iro. çekirge sauvage. merak etmek. kutlu. pislik salière. özür dilemek s'habiller. -sız. hazret saisie. selâmlamak. content. ilgisiz sans risque. terbiyesiz sans espoir. taahhüt etmek s'engendrer. cumartesi samovar. çekinmek s'occidentaliser. geçinmek s'entretenir. yoğunlaşmak s'intéresser. çuval sac à linge. iddiasız sans rapport. umutsuz. kurban sacrifier. bağdaşmak s'entendre. oyalanmak ile. alim. dayanıksız sans doute. kaçmak s'engager. yayılmak s'étirer. kendinden geçmek s'exciter. el konmak. acımasız sans prétention.

hatırlamak se remettre. çekişmek ile se dissoudre. süslenmek se faire prendre. bıkmak. ayağa kalkmak. yetinmek se coucher. karışmak se mesurer à. yönelmek se disperser. kızmak se garer. atılmak se lasser. testere science. hazırlanmak se procurer. çürümek se dépêcher. gerçekleşmek se rebeller. sağlamak se promener. eğilmek se remplir. çekilmek se retirer. hatırlamak se rassasier. anımsamak se rappeler. buluşmak . yarılmak se fermer. yatmak se couvrir. yakalanmak se faire prendre au piège. başkalaşmak se mettre au soleil. parıltı scintiller. dağılmak se disputer. yitmek se plaindre. kapanmak se ficher. gezmek se raffermir. anlaşmak se mettre en retard. sıkışmak se coller. acele etmek se désarmer. usanmak se laver. sığınmak se réjouir. konmak se précipiter sur. örtüşmek se recroqueviller. gelişmek se faire beau. karnını doyurmak se réaliser. doğrulanmak se congeler. donmak se contenter. siyasal bilimler scientifique. iyileşmek se remettre à qqch. üstünü çıkarmak se diriger. dolaşmak. isim yapmak se faner. bozuşmak se fâcher contre. doymak se rassasier. davranmak se composer de. sertleşmek se ranimer. sertleşmek se débrouiller pour. silahsızlanmak se déshabiller. becermek se dégrader. tuzağa düşmek se faire surprendre. ısınmak se recouvrir. senaryoda HU 21/07/07 scène. nazını çekmek se poser sur. yorulmak se fendre. çekişmek se coincer. Son Suriye askeride Lübnan'dan çekildi HU 27/04/05 se retrouver. vicdanını rahatlatmak se douter. ilim science-fiction. alay etmek se multiplier comme des champignons. yola çıkmak se moquer. sövüp saymak se repentir. doğru gitmek. kaşınmak se gêner. taramak scrutin. anmak se rappeler. bezmek. être blessé. çekilmek çekildi Les derniers soldats syriens se sont retirés du Liban. pişman olmak. tövbe etmek se reposer. kendini tutmak se retenir. ilerlemek se diriger vers. oluşmak se conduire. karşılaşmak karşılaşıyoruz se renouveler. barınmak se maquiller. yakınmak se plaire. sahne scie. görüşmek. güneşlenmek se mettre d'accord. bürünmek se rencontrer. kavga etmek. tünemek se perdre. huylanmak se durcir. eğilmek. çatmak. davranmak se confirmer. bozulmak. oluşmak se froisser. katılmak se lancer. evlenmek se mêler de. yapışmak se comporter. çatlamak se demander avec curiosité. akrep scrutation. park etmek se goinfrer. sevinmek se remémorer. çekinmek se hâter. yenilenmek. yıpranmak se développer. hoşlanmak se plier aux caprices de qqn. çekişmek se disputer à propos de qqch. öfkelenmek se fâcher avec qqn. dirilmek se rappeler. tartışmak. solmak se fatiguer. makyaj yapmak se marier. mantar gibi türemek se pencher. bürünmek se crevasser. bilim kurgu sciences politiques. abur cubur yemek se gratter. oylama sculpture. sabun savonner. tazelenmek se répandre en injures. sabunlamak sssc scandale. malumat savon.savoir (substantif). soyunmak se détériorer. buruşmak se fâcher. erimek se donner bonne conscience. kalkmak kalıyoruz kalmadı se lever (astre). bilim. bilim adamı scintillement. doğmak se loger. kızmak. hiddetlenmek. yontu ssse se blesser. dinlenmek dinlenir se retenir. büzülmek se réfugier. sarkmak se percher. sakınmak. parıldamak scorpion. gecikmek se mettre en route. ayaklanmak se réchauffer. vız gelmek se flétrir. edinmek. tarama scruter. çekinmek. zorlanmak se former de. bıçkı. dolaştırmak. merak etmek se déshabiller. solmak se forcer. rezalet scénario. boy ölçüşmek se métamorphoser. yaralanmak yaralandı se chamailler. sızlanmak. yıkanmak yıkanıyorum se lever. yakalanmak se faire un nom. sarılmak se préparer. telaş etmek se joindre.

kurumak. sérieusement. imdat secret. abus. koklamak sentir. sır. altın pahasına satılmak se venger. görüşmek se voir donner raison. hizmetçi session. servis service militaire. hata etmek. meme séisme. hizmet. bana göre semaine. kirlenmek se sauver. ayrılıkçı séparer. el pençe divan durmak se terminer. tek yön BZD 104 sensation. hizmet etmek servir à. yanılmak se trouver. ayaklanmak se rompre le cou. Şamram sénat. s'entretenir. tohum semer. uyanmak se révolter. deprem depremde depremin séjour. sektör sektörde section. ciddi. karşılaşmak karşılaşıyoruz se vanter. hizmetkâr serviteur. hisli sentence. Sırbistan Zaman 17/06/05 serein. vaaz sermonner. silkmek secours. çıkmaz ayın son perşembesinde sembler. ekmek Sémiramis. eylül septième. havlu serviette de table. tarikat secteur. sıkılamak serrer les dents. kurutmak seconde (de temps). apar topar seau. bulunmak bulunuyor. kucaklamak serrurier. bitmek se terminer. senato sens. ayrıca sept. duymak duymuyor sentir. anlam sens. oturma sel. sekreter secrétaire d'état. yedi sept chacun. askerlik serviette. taşınmak se tromper. yakışmak séparatiste. havlu servir. abit serviteur. yemin sermon. çıngıraklı yılan serre. yedişer sept par sept. yalnız sévère. gibi gelmek semence. hassasiyet. tek seul. acısını çıkarmak se vérifier. ayrılmak se séparer de. güvenlik seigle. kullanmak se servir de. kurtulmak. ciddî serment. katı. tuz selon. hassaslık. kurak séché. nöbetçi sentir. salgı sectaire. his sensationnel. yaramak serviteur. yedinci ssser Serbie. duygusal. aux calendes grecques. hizipçi secte. duygu sensation. içli sentinelle. yön yönleri sens unique. dönüşmek se transformer. bayramlaşmak se suicider. ses çıkarmamak. büzmek serrer. vaaz vermek serpent. boşalmak se voir. yararlanmak se souhaiter bonne fête. dişini sıkmak serrer sur son cœur. susmak se tendre. kırılmak kırıldı se vider. sadece. huzur sergent. ancak. mezhep. -e göre selon moi. huzurlu sérénité. acıklı. vaaz etmek sermonner. sarsmak. gerilmek se tenir. intihar etmek se taire. sansasyonel sensibilité. çavuş sérieux. tahavvül etmek se transmettre à. ayırmak séparément. neticelenmek se transformer. his sentimental. duyarlı. direction. çavdar sein. kuru sécher. hüküm. yalnız seulement. pençe serrer. sırdaş secret d'état. hisli. yılan serpent à sonnettes. yedişer yedişer septembre. kafasını kırmak se salir. peçete serviette de toilette. derdine düşmek se trouver en présence.se réveiller. övünmek se vendre à prix d'or. çıkmaz ayın son çarşambası. ayrılmak se servir de. çilingir serré. kaçmak se séparer. haklı çıkmak séance tenante. hassas. sert . bulaşmak se transporter. görünmek se voir. patika sentiment. à la Saint-Glinglin. kuru sec (saison). kova sec. hafta la semaine dernière. ifraz. duyarlık sensible. durmak durma durdu se tenir les mains jointes. fasıl sécurité. müsteşar secrétariat. oturum seul. bakraç. gerçekleşmek se vexer. se rencontrer. geçen hafta à la semaine des quatre jeudis. yargı sentier. kokmak sentir. gizli. saniye secouer. aldanmak. kokusunu almak seoir à. sıkı service. sekreterlik sécrétion. duygu sentiment. devlet sırrı secrétaire. yer almak se trouver dans l'obligation.

vızıltı. zemin soldat. merak se soucier. başvuru başvuruda. çare solution..sévèrement. tepe sommet. ıssız sollicitation. ifade etmek silence. karyola somnolence. işyeri société. tip sorte. batmak battı batmadı somme. kız kardeş sœur. dayanışma solide. kuruş souche. ventilate signature. abla soi-disant. maymun singer. vızıldamak siffler. endişe etmek. attention. doğrudan doğruya. çözüm sombre. tellement. alem. eğer si. specify. hal solution. yüzyıl yüzyılda yüzyıllar siège. zil sonnette. hırpalamak. sadece simplicité. asker askeri soldes. içtenlikle singe. kaynak kaynaklar souffle. altışar six par six. uyuklamak son. çalmak çalıyor çaldı sonner (intr. faire apparaître. imzalamak signification. sükût simple. ansızın. deliver oneself. acı. point out. ısırıp silkeleme (köpek) souci.). purport. ağırbaşlılık. türlü sorte. alarm sonnerie. endişelendirmek. uyku sommet. sonda sonner. safsata sorte. merakta kalmak. sinirlenmek. düdük signal. kendi soie. voix. zorlamak. kardeş kardeşı. birdenbire soudainement. esmek souffler de la buée. endişelenmek. kara kara sombrer. ıslık çalmak sifflet. altıncı Skopje. onun sonde. dert. Üsküp snob. üzülmek. sade simplement. işaret signer. kaygılanmak. sessizlik. state. sandalye siège de voiture. rıca solution. ısırıp silkelemek. bizzat. karanlık sombrement. ipek soif. acı çekmek souffrir d'une maladie. soit.. susuzluk soin. sağlam solitaire. exude. özen soins. koltuk le sien. hastalığa tutulmak . dayanıklı. indicate. kaygı. açıkça. çıkış sortir. basit. hohlamak souffrir. karın ağrısı. altı six chacun. dışarı çıkmak. rahatsız olmak. yer yerden yeri sol. rahibe sœur aînée. akşam soit . represent. çıkmak çıkıyor çıktık sou. yetmiş sol. nevi sorte. güneş solennel. toplam sommeil. vaziyet six. denote. taciz etmek. belirtmek. birden.).. rahatsız etmek. ani. yalnız. ucuzluk soleil. silkeleme. evidence. imza etmek. remark. anlam signifier. merak. evet si (cond. miktar somme. öyle siècle. import. feature. candan. ya --. hararet. özenti soi-même. ağırbaşlı solennité. show. doruk sommet. tüketim toplumu sœur. compagnie. ister . cinsel sssi si. tedirgin olmak. soda soudure. define.. embody. curiosité. ister. kütük souci. predicate. ortaklık société. soluk souffler.ya da soixante. altmış soixante-dix. iddiasız. site siteye situation. toplumsal société. toplum société. çalınmak sonnerie. zirve sommier. ıslık siffler. vakar solidarité. sertçe sexe. uyuklama somnoler. sinyal signaler. sadelik simultané. merak etmek. firma société de consommation. eşzamanlı sincère. imza signe. samimî sincèrement. üzüntü. nefes. sözde. seda son. seulement. acuze sornette. enumerate. üzmek soudain. zil sorcière. hal -lli solution. tür türler türleri sorte. kuvvetli. hoppa ssso social. ani soude. emit. şirket şirketten. altışar altışar sixième. manifest. endişe. içten. emek soin. yalnızca simplement. ses sesi sesle son (à lui). sign. asır. ville de Turquie sur la Mer Noire site (Internet). tedavi soir. maymunluk Sinop Sinop'ta Sinop'un. onunki sifflement. signify. cinsiyet sexuel. özenmek singerie. çeşit sortie. imza atmak.

bozkır. bunalmak suggérer. dayanmak supposé. verimsiz stérilité. hayalet spermaceti. lezzetli. mevzu. şekerli sucreries. ispermeçet sphère. hatırlamak se souvenir comme dans un brouillard. özne sujet de couverture. kapak konusu sultan. akılsız. stop structure. ıspazmoz spatule. kaymakam sous-produit. standart standardiser. boğulmak. intihar suie. önermek suggestion. iskelet ssst stable. heykel steppe. aptallık style. seyirci spectre. var saymak. kalıcı stade. ilçe. kaş sourire. çamaşır souteneur. izlemek. telkin suicide. dayanak support. halife successivement. nefis sucer. gülümsemek souris. hükümdar souveraineté. kodoş souteneur. park yapmak statistique. stad stalactite. kaymakamlık sous-préfet. is Suisse. kılığında sous la forme de. se garer. kaynak kaynaklar source thermale. kör inanç suppléant. dilemek dilerim souiller. görkemli sport. yüzeysel supérieur. yeterince suffoquer. uyuşturucu stupide. konu konusu. emmek sucre. pezevenk soutenir. süpermarket superstition. ilâve. destek desteği soutien-gorge. gösteri spectateur. üst supermarché. sinsi sous. padişah superbe. sırayla succulent. anımsamak. katkí. istatistik statue. verimsizlik stop. sarkıt standard. bientôt. dilek dilekte souhaiter. yalvarmak support. katkı supplément (y compris à un journal). madde substantif. garer. durak durağı station. hurafe. şeker sucre en morceaux. sporcu. kesme şeker sucré. varsaymak supposition. anı se souvenir. tatlı sud. riayet etmek. telkin etmek. istep stérile. sübvansiyon sübvansiyonların succès. sutyen souvenir. devam devamı suivant / précédent. ilçebay. sık sık souverain. aptal. geçinmek substance. isim subvention.souffrir de. varsayım suppresseur. park etmek. alt sous l'apparence de. etkiye uğramak subjectif. desteklemek soutien. güney güneyde Suède. stil stylique. vœu. makam stationner. oruç tutmak sujet. yakında sous-préfecture. özel spécialiste. kalem kalemi kalemin sssu subir. yetmek yeter suffisamment. step. ileri / geri suivre. gar station. görkemli superficiel. gülümseme sourire. sözcü spécial. ek ekler eki supplément littéraire. tahmin etmek supposer. istasyon. başarı başarılar successeur. edebiyat eki supplier. ileri sürmek. abullabutluk. sfer splendeur. varsayımlı supposer. sporsever squelette. kaplıca Hütt 289 sourcil. halef successeur. yapı stupéfiant. zarar görmek subir un effet. arzu. görkem splendide. uzmanlık spectacle. tasarım stylo. salak stupidité. yan ürün sous-vêtements. darbe yemek subir un dommage. fare sournois. konuşmacı speaker. İsveç İsveç'te HU 14/11/07 suffire. destek desteği supporter. dessous. uzman spécialité. çorba source. hükümdarlık sssp spasme. standartlaştırma station. pislemek soupe. geçim subsister. spor sportif. ilave. öznel subsistance. ılıca. İsviçre suite. hayal meyyal hatırlamak souvent. istek. husus. küre sphère. vekil supplément. ıspatula speaker. kılığında sous peu. dur. geçirmek subir un coup du sort. dayanak soutien. yara almak souhait. leziz. takip etmek suivre le jeûne. bastırıcı . bulaşmak souiller.

sevecen. seccade tapis rouge. müşfik. gidermek. televizyon tellement. mülk. vergi koymak taxi. bitirmek terminer à temps. hüner. ökçe tambour. en yüksek düşük température minimale. esindirmek suspendre. hele surveillance. altın adını bakır etmek terrain. uğraşmak -e tenue. o sırada sur le fait. gözetlemek susceptibilité. hava. topuk. davul tamis. en düşük *** tempête. teknik teint. sorumlu tutmak tension. saha . açacak. yakalamak surprise. şirin synagogue. tablo tache. leke Tadjikistan. tabaka table. yığın tasse. vakit. taksi taxi collectif. eğreti temps. tütün tabatière. tutmak tenir pour responsable. oran taux de croissance. yüzey. bağırsak kurdu tenir. kırılgan susciter. teyze teyzene tante maternelle. üstünlük suprème. bastırmak. baskı supprimer. uzunluk. yetiştirmek ternir une réputation. şahit tempérament. yumuşak tendresse. telefon etmek télévision. harç taxe. frapper. çalkar tampon. güvenlik surenchérir. telefon téléphone portable. sembol sembolü sympathique. zaman tenace. üstünde sur. boğa taux. bağışıklık sistemi système majoritaire. sendika sendikalar Syrie. hece symbole. terim terminer. hala. eğilim. lakap surnommé. telgraf téléphone. yeryüzü surnom. alan. mutlaka sûreté. büyüklük taille-crayon. resim resmim tableau. hala taper.suppression. üzere sur. asmak suspicion. fincan tatouage. dolmuş ttte technique. emin sûr. beniz teinturier. vurmak tapis. terzi talent. kılıf taie d'oreiller. teyze teyzene tante paternelle. sehpa table de multiplication. çarpma çizelgesi table des matières. yetenekli talon. şahit olmak témoin. yemeklik tableau. zam yapmak surenchérissement. voltaj tenter. fihrist de table. çoğunluk sistemi ttta tabac. sürpriz sursauter. inatçı tendance. takılmak tard. arazi. lakaplı surprendre. üstün sur. kırmızı halı HU 13/11/07 tapis tissé. bel. güvenli sûrement. zam surface. öyle témoigner. fırtına temple. sofra table basse. cep telefon cep telefonlar cep telefonlarında téléphoner. halı tapis de prière. tapınak temporaire. yetenek talentueux. tanık. sanı suprématie. gerilim. üzerinde sur ces entrefaites. vergi vergisi taxer. yüzölçümü surface terrestre. şefkatli tendre. tanık olmak. yönelim tendre. endişe sssy syllabe. meyhane taxe. masa table dressée. indirmek télégramme. alınganlık susceptible. beden. alıngan. kaldırmak. irkilmek surtout. yöntem système immunitaire. küme tas. kuru temizleyici télécharger. geç targette. takım. hakkında sur. yüz yüzü. huy température maximale. imrendirmek tenter de. uzatmak uzatın. yok etmek supputation. Tacikistan taie. düzen terme. dövme yapma taureau. yastık kılıfı taille. kalemtıraş tailleur. suçüstü sûr. artış hızı taverne. arsa. damga tante. geç tardif. kilim taquiner. tansiyon. sürgü tas. kitle tas. gözetim surveiller. sevecenlik ténia. Suriye système. boy. meyil. havra syndicat.

kaplumbağa torturer. arazı. bomboş toux. sana toile. gezinti. suikastçı testament. kafa tête à tête. korkunç territoire. tezyif etmek tournesol. baş başımı baştan başa. çevirme traduire. hainlik . yemyeşil tout vide. ani tout doucement. çeviri. pul timide. hepsi tout (entier). ayçiçek ayçiçeği tourneur. ufak tefek tout propre. bambaşka tout blanc. cesaret tour. dokuma. ileriye dönük tourner. çevirmek tornade. büsbütün tout fin. gene de tout de même!. monde. masmavi tout à coup. çekingenlik timon. acul toupet. dokunmak toujours. muşamba toilettes. sabahleyin total. tercüme etmek. yeryüzü. yepyeni tout noir. vasiyetname testicule. çevirmen traduction. tornacı tous les jours. bilet tien. sen seni à toi. erken tôt le matin. ton tordre. seninki Tigre (fleuve). hakkında traitement. turizm touriste. kumaş ttto toi. domates tombant. tek başına tout son soûl. dümen tirer. hep. tez ttti ticket. kara. herkes tout miser. çay çayı théâtre. toprak toprağa. incecik tout frais. yanık toucher. kuram thermomètre. derhal tout va bien. dönmek döner dönüyorum. tertemiz tout rouge. düşmek düştü tomber (pluie). derece thèse. sağmak trait. yazı yazılı ttth thé. doya doya tout de suite. sıra. turistik tournant. hálá toujours pressé. dokuma tisser. toplam tttou touchant. kıpkırmızı tout seul. geleneksel traducteur. konu théocratie. çizmek tradition. rest çekmek tout neuf. ders almak -dan tiret. yöre. iyilik sağlık tout vert. hep. utangaç timide. yağmak tomber sur le visage. kasırga tortue. çekmek tirer une leçon de. değmek. dönük tourné vers l'avant. toprak toprağa. öksürmek öksürün tout. dönemeç tourné. iz tracer. bütün gün toute la journée. tuvalet toit. turist touristique. tren trenle traire. mezar tomber. cilt ton. kule. meme başı texte. dünya terrible. öksürük tttr trace. minicik. maymunluk tourbillon. bölge bölgeler bölgelerinde. hain haini hainiyim HU 26/05/05 traîtrise. kapaklanmak tome. çekmece tissage. işkence etmek tôt. hemen. ya tout le monde. dokumak tissu. arazı. burç burcu burçlar HU 22/07/07 tour pendable.terre. tur turu tour (bâtiment). tiyatro tiyatroyu tiyatroda thème. her gün tousser. tire tiroir. çekingen timidité. bez toile cirée. sapmak tournez à gauche. boyunca tout autour. sola dönüm tourner en dérision. küçücük. töre traditionnel. çizgi traitant de. çabucak. çiçeği burnunda tout jaune. sac sacım tomate. her zaman toujours pas. fırıl fırıl tout autre. hepsi. bükmek. simsiyah tout petit. Dicle timbre. tercüme. haya tête. ufak ufak tout entier. düşük tombe. bütün gün tout de même. girdap tourisme. bembeyaz tout bleu. metin. acımış. senin ton. baş başa téton. bütün tout au long. ülke ülkenin ülkede ülkeler terroriste. sapsarı tout le jour. ülke ülkenin ülkede ülkeler terre. çevirmek train. dincierki théorie. gelenek. tedavi traître. hâlâ. koparmak koparmayın tirer. daima. çatı tôle.

tramway. deprem depremde depremin trembler. sehpa. yargıç kürsüsü tribut. AB: Avrupa Birlik Avrupa Birliği. üçüncü trompe. Tunus tunnel. tipik uuua U. az kalsın un tel. örmek. tane unification. trup troupeau. aldatma tricher. biraz un peu de. şeffaf transport. dönüşme. görev. kocaman très tôt. tünel turban. havale etmek transfert. çatkı très. bulmak buluyor bulduk buldunuz bulmuş trouver des débouchés. geçişli translucide. acayibine gitmek. üçlemesinin $$$ tripe. keder troc. birleştirmek union. UE. aldatma tricoter (tr. rahat rahat. pazarlamak trouver sur son chemin. kaldırım trou. pek. passer (int. üçer trois par trois. aldatmak. bulaştırmak transparence. nakil. birer l'un l'autre. çarçabuk trésor. AB’ye uuun un. hile trompette. sarsılmak sarsılıyor HE 12/01/05 trempé. aktarma. fıstık gibi très bon marché. interprète. huzurlu. emek. sükun transférer. birleşme. kan nakli transitif. isyan troupe. bedavadan ucuz très frais. otuz trentième. rahatça tranquillité. üçer üçer troisième. tahvil etmek transfusion. KDV : katma değer vergisi ttty type. kalkan turc. tahavvül transformer. boru trompeur. birazcık un peu. hallice un peu plus et. havale.). çalı kuşu troglodyte mignon. yanıltmak tromperie. hazine hazinesi tressaillir. geçirmek. üç üçde üçe üçü trois chacun. sırılsıklam tremper. yanıltıcı tronc. örgü örmek tric-trac. Truva trois. bir süre sonra un par un. tip type. haddinden fazla trotskiste. Türkiye Türkiye’nin Türkiye’ye Türkiye’den tuyau. öldürmek tulipe. falan une unité de. çardak tremblement de terre. dönüştürmek. sıçrama tahtası trente. delik trouble. AB AB’ye unique. bir bire un chacun. öz türkçe Turc. local.). sıklam trempé jusqu'aux os. kütük tronc d'arbre. yarı şeffaf. çeşit typique. ters ters BZD 106 traverser. kütük trop. çubuk trilogie. ulaşım transporter. çalışmak çalışır çalışalım çalışın travailleur. gayet. haraç triche. birbiri un moment plus tard. gövde. trampa troglodyte.. iletmek. ışık geçirgen transmettre. daldırmak tremplin. dönüşüm. biraz un peu mieux. borazan. beden. mahkeme tribunal. titremek. birer birer un petit peu. taşıma. değişkenlik. üzgün tristesse. dilim tranquille. sürü trouver. otuzuncu trépied. nakliye. rahat. rahat. uzlaşmak trouver étrange. değişme. birlik birliği Union Européenne. şeffaflık transparent. intikal transformation. işçi. huzur. karışık troubles. çok très beau. lâle Tunisie. alabalık tttu tuer. tavla tringle. çiçeği burnunda très grand.. Türkmenistan Turquie. fazla. sakin tranquillement. hüzün. türban turbot. gözlemcilik travailler. ürpermek tribunal. kederli. mübadele. çalı kuşu Troie. geçmek treille. tek . geçiş. kumarhane triste. Avrupa Birlik Avrupa Birliği. rastlamak trouver un compromis. tuzak travail. nakletmek trappe. türkçe. garipsemek truchement. birleştirme unifier. işkembe tripot. çalışkan de travers. yayımlamak transmettre (une maladie). değiş tokuş. bulanık troublé.E. iş işe işten travail d'observation. aldatmak tricherie.. tercüman truite. tramvay tranche. boru tromper. erkenden très vite. yerli turc pur. boru TVA : taxe à la valeur ajoutée. saydam. Türk Turkménistan. göndermek gönderiyorum. troçkist trottoir.

unir. hayat hayatın. yükselen değer valeurs mobilières. bulanık vasque. ömür vie privée. yoğurtçu vendeur à la sauvette. küçük akbaba vase. gerçek. simitçi vendeur de yaourt. vajina vague. özel yaşam vieillard. fabrika usine. boca etmek. intikam venir viens viens viens ! gelmek geliyor geliyorsunuz gelir geldi gelmedi gel gel gel! vent. elbise vétérinaire. bağırsak kurdu verbal. dul vvvi viande. akbaba vautour moine. fiil verbe contributif. veteriner veuf. kurt kurdu ver. gözetmek veine. yeşil vertige. inek vagabond. çeşitli variété. valiz vallonné. rüzgar vente. çeşit vaseux. kurban. dul veuve. geçerli valet d'écurie. dana végétation. yıpranmış utilisation. dönüşlü fiil verdir. kızkuşu vanneau huppé. değer. abartıcı vantardise. orjinal vert. satmak satarım vendredi. boşuna vaisselle.R. kurna vaste. geçerli valise. serserilik vagin. satıcı vendeur de simits. kebap viande hachée.S. boş . kullanım utiliser. sözlü verbe. acil. acun. göbek göbeği. mağdur victoire. muhtelif. boşluk. yeşillik verger. bulaşık valable. gerçekleştirmek véritable. sürat velours. damar vélocité. dökmek.. dirhem univers. yararlanmak utilité. yenmek vaincu. yenik vainement. bardak bardağı verre. inişli yokuşlu. arife veiller. cuma vengeance. matériel. kıymet valeur en hausse. sığır vache. sofa vêtement. taşıt taşıtlar. yeşermek verdure. ceket vestibule. vasıta veille. evrensel université. rüşvet vermek verser un pot-de-vin. ample. işteş fiil verbe passif. large. outil. ingrédient. ispir valeur.S. edilgen fiil verbe réfléchi. birimsel. kilit verrouillé. vazo vazoyu vvve veau. kilitli verrouiller. orijinal. meyve bahçesi verger de mûriers. yatırmak verser un dessous-de-table. Viyana’da HU 17/11/07 viens viens viens ! gel gel gel! vierge. solucan ver solitaire. bavul. kara akbaba vautour percnoptère. SSCB usine. sahici. birleştirmek unitaire. üniversite Université du Bosphore. kan emici vaniteux. belli belirsiz vaincre. serseri vagabondage. buhar varié. kadife vendeur. gerçeklemek vérifier. dutluk vérifier. aşılama vacciner. baş dönmesi veste. kullanmak. hakikî verre. zapt usé. yaşam. imalathane ustensile. inişli çıkışlı valoir. âcil U. Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) HU 25/05/05 urgemment. evrem universel. aşılamak vache. değmek vampire. emptiness vider. satış ventre. bedel. doğru verser. övünme vapeur. boş. rüşvet vermek version originale (film). işportacı vendre. cam verrou. et viande. üniter unité de poids de 1 kg 283 g. âcilen urgent. araç. yarar vvva vacances. ihtiyar vieillesse. dalga vaguement. kızkuşu vantard. okka unité de poids de 3 grammes. boşaltmak vie. malzeme usurpation. dökünmek verser (argent). acunsal. menkul kıymetler valide. geniş vaudeville. karın karnı karnım ver. galibiyet vide. vejetasyon véhicule. kıyma victime. tatil tatile tatilde tatiller vaccination. kilitlemek vers. iddialı vanneau. vodvil vautour. fayda. yaşlılık Vienne (Autriche).

diri vigne. çabuk vitesse. ses tonu la voix de l’Amérique. passager. haykırmak vodka. dönemeç virage. kasaba. bir şey ile geçinmek vivres. vitrin vivace. bien sûr. hedeflemek vision. yaşamak yaşar vivre aux crochets d'un autre. istek volontiers. gerçekten vraiment ?. vagon WC. seda.). istemek istiyorum istiyoruz istiyorsunuz istersen istersiniz vouloir savoir si. souhait. yanardağ voler (oiseau). soygun vol. falcı voyelle. tükenmek yacht. ses sesi sesle. kusmak vorace. dinç. dinç vil. ziyaret voyager. erzak vizir. ziyaretçi vitamine. uçma vol. sağ opp ölü vivant. görüş vision. imge visite. diri vivre. hafta sonu western. tuvalet week-end. yüz. havalanmak voleur. gezi voyage. umurunda olmak -dik vous. yöneltmek viser à. şarap vinaigre. gerçek. hay hay voltage. kim kimdir ? World Trade Center. köhne. ziyaret visiter. oy. köy villageois. Yugoslavya zzza zzze zéro. dilek dilekte voici. dayanıksız vulve. toilettes. sizin le vôtre. cam. el arabası voix. yaşlı vif. engerek virage. hırsız volontaire. yat yaourt. asma. doğru. köylü ville. sahi. görüş. sahi mi? vraisemblable. virüs vis. açgözlü vortex. işte voilà !. hızlı. surat. oy vermek. görmek göriyorum gördü gördünüz voir en rêve. seyahat voyage. gönüllü volonté. siz size sizi voyage. kent kentinde. kümes hayvanları volcan. votka vœu. keman vipère. oy kullanmak. pencere gözü vitrier. otomobil voiture à bras. hız hızı. yirmi violence. irade. güvenoyu voter. şehir şehrin HU 20/06/05 ville forte. başkasının sırtından geçinmek vivre de quelque chose. uçmak uçarım voler (intr. yolculuk yolculuklar yolculuğun voyage. gezinti. sıfır zzzi . dayanıksızlık vulnérable. bağ bağı bağları vigoureux. Amerika’nin Sesi Türkçe vol. muhtemel vvvu vue. ünlü voyou. gezmek visiteur. erkek gibi virus. Dünya Ticaret Merkezi'ne xxxa yyya y avoir pénurie de. vitamin vite. araba arabası arabayla voiture. seyahat etmek. automobile. çehre viser. şiddet violent. işte ! voir.vieux. uçuş volaille. girdap vote. oy oyu vote de confiance. sahici vraiment. havale virgule. New York City. düş görmek voisin. vulva wwwa wagon. kovboy filmi Who’s who ?. virgül viril. komşu komşuları voiture. cilt vomir. çabukluk vitre. serseri vvvr vrai. yolcu yolcular voyant. hor village. amaçlamak viser. vida visage. yoğurt Yougoslavie. camcı vitrine. volkan volcan. müstahkem şehir vin. şiddetli violer. violemment. vezir vvvo vociférer. oylamak votre. manzara vulnérabilité. sizinki votre serviteur. sirke vingt. bendeniz vouloir. canlı. viraj viraja virement. sesli harf voyelle. voltaj volume. eski. dinç vivant. ihlâl etmek violon. yolculuk yapmak voyageur. sürat. oturmak oturuyor oturuyorlar oturun. kâhin voyante.

çük zzzo zone.zigzag. zigzag zinc. çekim alanı 9999 . yöre zone d'attraction. çinko zizi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful