Dictionnaire français turc

HE : Haber Ekspres Izmir HU : Hürriyet Hütt : Hütteroth, Türkei OB: Radyo Onbeş

aaaa
à l'alignement. sıra sıra à l'arrière de. ardında à l'arrière de. arkasında à l'aube. erkenden à l'avance. önceden à bientôt. görüşmek üzere à brève échéance. kısa vadede à cause de. nedeniyle, sebebiyle, yüzünden à contre-cœur. istemeye istemeye, zoraki, gönüllü gönülsüz à court terme. kısa vadede à l'échelle de. çapında à l'étranger. yabancı ülkede, yurt dışında à l'extérieur. dışarıda à la fois. bir arada, hem --- hem --à l'huile d'olive. zeytinyağlı à l'identique. tıpkı tıpkısına à l'improviste. pattadak à l'intérieur. içeride à long terme. uzun vadede à longue échéance. uzun vadede à louer. kiralık à main levée. açık oyla à mi-chemin. yarı yolda à midi. öğleyin à nouveau. yine à perpétuité. müebbet à peu près. yaklaşık à pic. dik à pied. yaya olarak, yayan à plein régime. harıl harıl à la recherche de. peşinde à la Saint-Glinglin, aux calendes grecques, à la semaine des quatre jeudis. çıkmaz ayın son çarşambası, çıkmaz ayın son perşembesinde à la suite de. peşinde à tel point ... que. öylesine ... ki à tous. hepinize à vendre. satılık à vie. ömür boyu à voix basse. alçak sesle à voix haute. yüksek sesle à vos ordres. baş üstüne à votre santé. şerefe à vrai dire. doğrusu aaab abaisser. alçaltmak abandonner. bırakmak, terk etmek, çökmek abat-jour. abajur abeille. arı abîmer. bozmak, ihlâl etmek s'abîmer. bozulmak, çürümek abolir. iptal etmek, yürürlükten kaldırmak abolition. iptal, kaldırılma abonné. abone

abonner. abone etmek s'abonner. abone olmak aborder un sujet. söz açmak aboyer. havlamak abri. sığınak abricot. kayısı abriter. barındırmak s'abriter. barınmak abrogation. yürürlükten kaldırma abroger. yürürlükten kaldırmak abruti. düşüncesiz absolument pas. kesinlikle absorbé. absorbe absorber. absorbe etmek absorption. absorpsiyon s'abstenir. sakınmak abstention. çekimserlik abstentionnisme. çekimserlik abstentionniste. çekimser abstrait. abstre, mücerret, soyut absurde. abes, saçma abysse. abis aaac académie. akademi Académie des sciences de Turquie. TÜBA académique. akademik accabler. bunaltmak accélérant. artan artanlar accélérateur. gaz pedalı accélérer. hızlandırmak, hızlanmak accent. vurgu, şive accent circonflexe. uzatma işareti accentuer. vurgulamak acceptation. kabul accepter. kabul etmek accès. nöbet accident. kaza kazası accidenté. inişli yokuşlu, inişli çıkışlı acclamer. alkışlamak accompagner. eşlik etmek, refakat etmek s'accomplir. gerçekleşmek accord. anlaşma, rıza accorder, donner. lütfetmek s'accorder. bağdaşmak, uyuşmak s'accorder avec. uymak accoster. aborda etmek, yanaşmak accouchement, naissance. doğum accourir. koşuşmak accoutumance. alışkanlık accro. bağımlı accrocher, attacher, brancher, poser. takmak tak takın s'accroupir. çömelmek accumulation. toplama, yığın accumuler. arttırmak, biriktirmek, toplamak s'accumuler. birikmek accusation. iddia, suçlama

accusé. sanık accusé de réception. alındı haberli accuser. suçlamak acharné. azimli acharnement. azim achat. alım, satın alma achats. alış veriş acheter. almak, satın almak satın aldım acheteur. alıcı achever. tamamlamak s'achever. neticelenmek acide. ekşi acier. çelik acquérir. edinmek, elde etmek, kazanmak kazanır kazanacağız acquiescer. razı olmak acquis. birikim acquisition. iktisap a été acquitté, blanchi (Michel Jackson). aklanmak aklandı HU 14/06/05 acte. aksiyon, eylem, hareket actif. etkin, faal action. aksiyon, eylem, hareket activer. faaliyete geçirmek activité. etkinlik, faaliyet, icraat activité de conseil. danışmanlık, müşavirlik actuel. geçerli aaad adaptation. intibâk adaptation, exercice. alıştırma adapter, habituer. alıştırmak, uydurmak s’adapter, s'habituer. alışmak additif. katkı, katkı maddesi, katkısal addition (restaurant). hesap adieu. veda L’Adieu aux armes (Hemingway). Silahlara veda. A Farewell to Arms adjectif. sıfat adjudication. ihale aaadm admettre. içeri almak, kabul etmek administrateur. idareci, yönetici administration. idare, yönetim administrations locales. yerel yönetimler administrer. yönetmek admiratif. hayran admiration. hayranlık admirer. hayran olmak adolescence. ergenlik, yeni yetmelik adolescent. ergen, yeni yetme s'adonner à. benimsemek, kendini vermek, sarılmak adopter. benimsemek adoption. kabul adorer. tapmak adosser. dayamak, yaslamak adresse. adres, beceri, beceriklilik, marifet s'adresser. seslenmek adroit. becerikli, marifetli adulte. büyük, yetişkin adverbe. zarf adversaire. muhalif aérer. havalandırmak s'aérer. havalanmak aérodrome. havaalanı aéroport. havaalanı, havalimanı

aaaf affaiblir. zayıflatmak affaiblissent. zayıflama affaire. iş işe, olay affairé. işlek affaires. eşya affamé. abazan, aç affecté. müteessir affection. sevecenlik, sevgi sevginin, şefkat affectueux. müşfik, sevecen, şefkatli affiche. afiş, ilan, ilân affirmatif. müspet affliction. gam affligé. gamlı affligeant. acı affliger. kahretmek, kahretmek -i affluence. kalabalık s'affoler. telaşlanmak affreux. korkunç, çok çirkin Afrique. Afrika aaag agacer. sinirlendirmek âge. yaş yaşında âge adulte. yetişkinlik âge mental. zekâ yaşı âgé. ihtiyar, yaşlı agence. acenta, acentalık, ajans l’agence Chine Nouvelle. Yeni Çin ajansının HU 23/11/07 agenda. güncel s'agenouiller. diz çökmek agent. acenta agent de police. polis memuru agent de presse. basın sözcüsü agile. çevik agilité. çeviklik agio. acyo agiter. sallamak agneau. kuzu agrandir. büyütmek agréable. hoş agréablement. hoşça agressif. agresif, saldırgan agression. tecavüz agressivité. saldırganlık agricole. tarımsal agriculture. tarım, ziraat ah bon ?. öyle mi? ah si.... keşke aaai aide. himmet, yardım aide-chauffeur, assistant, graisseur. muavin aider. yardım etmek aïe aïe. vah vah aïeul. ata aigle. kartal aigre. ekşi aiguille. iğne ail. sarımsak aile. kanat aimable. nazik aimer. beğenmek, hoşlanmak, sevmek seviyorum seviyor sever serverim severler s’aimer, faire l'amour. sevişmek ainsi. böyle, öyle, şöyle air. hava

aaaj ajourner. ertelemek, talik etmek, tecil etmek, tehir etmek ajout. ek, ekleme ajouter. eklemek, ilave etmek, katmak aaal albanais. Arnavut Albanie. Arnavutluk Zaman 17/06/05 alchimiste. simyacı alcool. alkol alcool éthylique. ispirto ALENA. NAFTA alentours. civar aux alentours. civarında alerte. çevik Alexandre. İskender Algérie. Cezayir aligner. sıralamak s'aligner. sıralanmak alité. yatalak Allemagne. Almanya Allemand, Allemande. Alman allemand (langue). almanca aller, partir, s’en aller. gitmek gidiyorum gidiyorsun git gideyim gidelim gittik aller (substantif). gidiş aller au front. cepheye gitmek aller bien à. yakışmak aller-retour. gidiş dönüş, gidiş geliş aller simple. yalnız gidiş allez !. hadi, haydi alliance. ittifak allié. müttefik allô. alo allonger. uzatmak uzatın s'allonger. uzamak, uzanmak allouer. tahsis etmek allumage. yakış allumer. yakmak allumer la lumière. ışığı yakmak allumette. kibrit allusion. atıf, ima alors, dans ce cas. öyleyse alors, donc. yahu alouette. tarla kuşu alphabet. alfabe altitude. irtifa, rakım alvéole. hücre aaam amabilité. nezaket amande. badem amateur. düşkün amateur d’art. sanatsever ambassade. elçilik, büyükelçilik büyükelçiliği'ne Zaman 11/06/05 ambassadeur. büyükelçi, elçi elçisi ambigu. iki anlama gelebilen, kaçamaklı, muğlak, çapraşık ambitieux. iddialı, tutkulu ambition. ihtiras, tutku ambulant. seyyar aaame âme. can canı canım canın canınız améliorer. iyileştirmek, ıslah etmek s'améliorer. iyileşmek, düzelmek aménagement. düzen amende. ceza

s'amender. tövbe etmek amer. acı américain. amerikan amérindien. Kızılderili Amérique. Amerika Amérique Centrale. Orta Amerika aaami ami. ahbap, arkadaş, dost amical. arkadaşça, dostça amidonné. kolalı amitié. dostluk dostluğun Amnesty international. Uluslararası Af Örgütü amnistie. af amnistie générale. genel af amnistier, pardonner, excuser. affetmek affedersin affedersiniz aaamo amour. aşk amour-propre. haysiyet amoureux. aşık amphétamine. amfetamin ampoule. ampul amusant. eğlenceli, eğlendirici amuser. eğlendirmek s'amuser. eğlenmek aaan an. yıl yıla yılından l'an dernier. geçen yıl analgésique. acı yitimi ananas. ananas Anatolie. Anadolu Anatolie centrale. İç Anadolu anatomie. anatomi ancien. eski ancre. çapa ancêtre. ata andalou. Endülüs âne. eşek, merkep anecdote. fıkra ange. melek Anglais. İngiliz anglais. ingilizce angle. açı angle droit. dik açı Angleterre. İngiltere anguille. yılan balığı animal. hayvan, hayvansal animation. canlandırma, canlılık animé. canlı, hareketli, işlek animer. canlandırmak, yaşatmak aaann anneau, bague. halka, yüzük yüzüğün yüzüklerin année. sene, yıl yıllar yıla yılından année parlementaire. yasama dönemi annexer. ilhak etmek, ilâve etmek annexion. ekleme, ilhak, ilhak etme annihiler. yok etmek anniversaire. doğum günü, doğum yıl dönümü, yıldönümü, yaş günü annonce. bildiri, duyuru, ilan, ilân annoncer. bildirmek bildirdi, ilan etmek HU 14/05/05 annuel. yıllık HE 04/02/05 annulaire. yüzük parmağı annulation. iptal annuler. iptal etmek aaant

antalgique. acı yitimi antipathie. antipati antique. antik antiquité. antika Antiquité. İlk Çağ anxiété. anksiyete anxieux. anksiyöz aoriste. geniş zaman août. ağustos aaap apéritif. aperitif, açar apéro (familier). aperitif s'apitoyer. acımak aplomb. cesaret apocalypse. kıyamet apogée. apoje, yeröte, doruk, zirve apostrophe. kesme işareti aaapp apparaître. belirmek, görünmek, türemek appareil. araç, aygıt, cihaz, makine makineyi apparemment. görünürde, görünürlerde apparence. görünüş apparence extérieure. kılık appartement. daire dairesi appartenant. mensup appartenant à. ait s'appauvrir. yoksullaşmak appel. arayış appeler. çağırmak çağırıyorum çağırdık BZD 220 appeler (au téléphone). aramak appétit. afiyet applaudir. alkışlamak, el çırpmak applaudissement. alkış application. infaz, yürürlük appliquer. infaz etmek appliquer un jugement. bir yargıyı infaz etmek appliquer à. uygulamak apporter. getirmek getirirsin, götürmek apprécier. tadını çıkarmak, takdir etmek, beğenmek apprécier une chose en connaisseur. tadına varmak appréhender. tutuklamak, vehmetmek appréhension. vehim apprendre. öğrenmek öğreniyorum öğrenirim apprenti. çırak approbation. onay, onaylama approcher. sokulmak, yanaşmak s'approcher. sokulmak, yaklaşmak, yanaşmak approuver. onaylamak appui. dayanak, destek desteği appuyé. dayalı appuyer. dayamak, desteklemek, yaslamak s'appuyer. dayanmak, yaslanmak après. ardından, sonra après-demain. öbür gün après-midi. ikindi, öğleden sonra aptitude. beceri, beceriklilik aquarelle. sulu boya aaar arabe. Arap arachide. yer fıstığı Ararat. Ağrı Dağı arbre. ağaç ağaçım ağaca arbrisseau. fidan aaarc arc-en-ciel. gökkuşağı arche. tak

archéologie. arkeoloji architecte. mimar mimarlar architecture. mimari archive. arşiv archiver. depolamak 10 ares. dönüm argent. gümüş, para param argent de poche. harçlık argent sale. haram para Argentine. Arjantin argile. kil argument. ispat aride. kurak, çorak arithmétique. aritmetik aritmetiği Zaman 03/06/05 aaarmc arme. silah silahlar silahı arme de destruction massive. kitle imha silahı armé. silahlı armée. ordu Arménie. Ermenistan armer. donatma armoire. dolap armoire à glace. çam yarması arnaque. üçkâğıt arnaqueur. üçkâğıtçı arracher. sökmek arrangement. düzenleme arrestation. tevkif, tutuklama HU 01/06/05 arrêt. durak durağı arrêt, halte, pause. mola molası arrêter. tutuklamak s'arrêter. durmak durma durdu s'arrêter (pluie ou vent). dinmek s'arrêter à. uğramak arrêter qqun. tevkif etmek arrière. art l'arrière. arka arrivée. varış arriver. varmak varır arriver à. becermek arrogance. kibir arrogant. kibirli, mağrur arroser. sulamak art. sanat artichaut. enginar article. madde, makale artificiel. yapay artisan. esnaf artiste. sanatçı aaas ascenseur. asansör Asie. Asya Asie Centrale. Orta Asya Orta Asya’da HU 27/05/05 Asie Mineure. Küçük Asya'ya aspect. görünüş asperge. kuşkonmaz aspirer. emmek aspirine. aspirin assaillir. saldırmak assassin. katil assassiner. katletmek assaut. hamle, saldırı saldırıda assemblée. kurultay assemblée des fidèles. cemaat s'asseoir. oturmak oturuyor oturuyorlar oturun s'asseoir en tailleur. bağdaş kurmak

assez. epey, epeyce, hayli, nispeten, oldukça, yeterince assiéger. kuşatmak assiette. tabak assigner. tahsis etmek assistant, aide-chauffeur, graisseur. muavin association. birlik birliği, cemiyet, ortaklık, dernek derneği’nin associé. ortak associer. ilişkilendirmek assumer. takınmak assurance. güvence, sigorta, teminat assuré. sigortalı assurer sa pitance. rızkını çıkarmak aaat atelier. atölye athée. ateist (n. et adj. m. et f.), tanrıtanımaz athlétisme. atletizm Zaman 20/06/05 atmosphérique. atmosferik attaché de presse. basın ataşesi attacher. takmak tak takın, tutturmak, ataşe attaque. atak, hamle, saldırı saldırıda, tecavüz attaquer. atılmak, hücum etmek, saldırmak attardé. geri zekâlı atteindre. ermek, ulaşmak, yetişmek,varmak varır attendre. beklemek bekliyorum attendre impatiemment. dört gözle beklemek attentat. suikast attention. bakım, dikkat, ilgi, merak, sakın, üzüntü attentif. dikkatli attentivement. dikkatle atténuer. inceltmek s'atténuer. incelmek atterrir. yere inmek atterrissage. iniş attirer. çekmek attitude. davranış, tepki, tutum attraper. kapmak, yakalamak attribuer. atfetmek, isnat etmek attribut. yüklem attribution. atfetme, isnat attrister. acınmak aaau au XVIIème siècle. 17. yüzyılda au courant. haberdar au dessus de. üzerinde au fait. sırası gelmişken au fur et à mesure. gitgide, gittikçe au hasard. rasgele au maximum. en fazla au milieu de. ortasında au minimum. asgari, en az au moins. en az au moyen de. aracılığıyla, ile, vasıtasıyla au pire. en kötü ihtimalle au plus. en fazla au profit. lehinde Au revoir. Allahaısmarladık, hoşça kal(ın) au revoir !. güle güle, iyi günler! au sujet de. hususunda au visage rond. ablak aube. fecir, şafak. fajr aubergine. patlıcan aucun. hiç, hiçbir aucunement. asla audace. ataklık audacieux. atak

audience. duruşma auditeur. dinleyici augmentation. artma, arttırma, artış, yükselme, zam, çoğalma augmenter. yükselmek augmenter (intr.). artmak, arttırmak, büyümek büyüdü HU 14/05/05 augmenter (tr.). arttırmak aujourd'hui. bugün aulx. sarımsaklar auparavant. öncesi auprès de. nezdinde auriculaire. küçük parmağı aussi. da, de (dahi), hem aussi … que, autant que. kadar Australie. Avustralya austère. yalın aaaut Autant en emporte le vent. Rüzgar gibi geçti autant que, aussi … que. kadar auteur. yazar yazarlar yazarı HU 02/05/05 authentique. sahici autobus. otobüs otobüsü otobüsle otobüste autocritique. özeleştiri autodéfense. meşru müdafaa autogare. otogar automatique. otomatik automobile, voiture. otomobil automne. sonbahar, güz autonome. özerk autonomie. özerklik auto-proclamé. özel-seçilmiş autorisation. izin, yetki autorisé. yetkili autoriser. müsaade etmek autoriser, permettre. izin vermek autorité. makam, salâhiyet, yetki autoroute. karayolu, otoyol otoyolun otoyollar otoyolları otoyolların otoyolda HU 14/11/07 auto-satisfaction. kendini beğenme autour. etraf autour de. etrafında autour des palombes. çakırkuşu autre. başka, başkası, diğer, gayri, öbür öbürlerinden, öteki l'autre. diğer autrefois. eskiden l'autre jour. geçen gün autre que, sans compter. -den başka Autriche. Avusturya’nın HU 17/11/07 aux environs. civarında aaav avaler. yutmak avancé. gelişmiş avancer. ileri sürmek, ileriye gitmek, ilerlemek avant. önce, önceden avant, moins (heure). kala avant la leçon, avant le cours. dersten önce avant-bras. önkol avare. açgözlü, cimri, hasis, pinti aaave avec, au moyen de. ile avec couchettes. yataklı avec un bruit de cataracte. şarıl şarıl avec un bruit de cliquetis. şıngır şıngır avec un bruit de froissement. hışır hışır

apartman bâtir. balkon baleine. uyarma. karnı aç olmak avoir froid. utanmak avoir l'intention. ilân avis. sığ bas. önüne geçmek barrette. abur cubur yemek Bagdad. kira bailleur de fonds. P. denk (is. haberdar avertir. engin bas. abraş ayant trait à. muz banc. sıra bande. ad vermek. yüzük yüzüğün yüzüklerin baguette. peu profond. acımak avoir pour but. piç bateau. bâche. itirafta bulunmak avril. fesleğen basket-ball. açıklama avis. cadde averti. azot azur. palavracı barbe. koy bail. üşümek avoir une fuite. bale ballon. itiraf aveugle. ihtar. badana etmek bâfrer. bank. levrek baraque. içme suyu havzalari bbbat bataille. korkmak avoir pitié. salıncak balayage. muharebe Bataille de Manzikert. çatkı bandit. annonce. canı istiyor avoir faim. şangır şangır avec un bruit métallique. banliyö.avec un bruit de vaisselle cassée. isim vermek bbbar bar (poisson). şıkır şıkır avec plaisir. ayran azalée. sakal barbu. bant bande dessinée. basketbol bassement. macera. serüvenci avenue. sandal barrage. top bbban banane. tepkili uçak avis. Merkez Bankası banquet. ikaz etmek. hedeflemek avoir soif. réclame. serüven aventurier. bilincinde olmak avoir la douleur d'apprendre. ranza bantam. çubuk baguette magique. eksen ayant des taches de rousseur.P. uyarı uyarısı HU 20/06/05 aveu. inşa etmek . muhatap ile olmak avoir conscience. alçakça bassin. badana badigeonner. 30 yaşında olmak avoir un accident. publicité. immeuble. bakmak avouer. beyanat. acıkmak. ihtar etmek. gemi gemiyle. balina balivernes. damlamak avoir honte. ihtiyacı olmak avoir comme interlocuteur. yurt hasreti olmak avoir l'occasion. salaş baratineur. affiche. çorap basane. uçak uçağın uçağım uçakla uçağının avion de ligne. ikaz. susamak. niyetlenmek avoir mal au cœur. yolcu uçak avion à réaction. sihirli değnek baie. jet. taş kekliği bbbas bas. yaygı backgammon. itiraf etmek. top ballot. süpürge balançoire. Malazgirt Savaşı (1071) bâtard. acı bir teessürle haber almak avoir des frais. eşkiya bandit de grand chemin. dolay banque. masrafa girmek avoir envie de. değnek. çizgi bandeau. tarama balayer. demeç. ilan. Bağdat Bağdat'ta Zaman 11/06/05 bague. toka bartavelle. açalya azote.K. yulaf avoir 30 ans. tekne bateau à vapeur. süngü baiser. susuz olmak avoir vue sur. anneau. süpürmek. bina bâtiment. sakallı barque. havuz havzalari les bassins d'eau potable. seve seve avec quoi ? par quel moyen ? comment ? neyle? aventure. ilan. uyarmak avertissement. ele geçmek avoir peur de. ilişkin ayran (boisson au yaourt). finansör baïonnette.) ballot. amaçlamak. bent barrer la route. kayık. hırs avion. gök bbba B. yol kesici banlieue. ispenç baptiser. kör aaavi avide. safsata balle. tavla badigeon. alçak bas.. kaza geçirmek avoir besoin de. midesi bulanmak avoir le mal du pays. ilân aaavo avocat. vapur bâtiment. meşin basilic. açgözlü avidité. haydut. ziyafet banquette. banka bankaya bankası banque centrale. taramak balcon. nisan axe. öpücük bbbal balai. top ballet. avukat avoine.

hayırsever bienheureux. kâr.) bbbe béat. lütuf. köpürmek (mec. kutlu olsun hu 08/03/05 bonne santé. peki. mal bientôt.bâton. ihtiyaç ihtiyacı béton. biraz sonra bientôt. yenik baudet. bir hayli. ağarmak blanchisserie. çalçene. boîte postale BP. beton beurre. bayramınız mutlu olsun. tahta boisson. kazanç. kus. sağlık bonnet. iyi günler! bonne fête. rağmen bien sûr. afiyet olsun bon courage !. orman. hoş geldiniz bière. acemi bbbl blâmer. kitle bloc-notes. saadet bonjour. içki boisson forte. harmanlar battre. yardımsever bien que. dokunulmaz bénéfique. güzel güzeli. başlık bonneteau. tuhafiyeci bonneteur. hayırlı bénévole. kuyumcu. acemi. çenesi düşük bavardage. engin. yarar bénéficiant d'une immunité. çarpmak çarptım. koç belle-mère. yakında bienvenue !. bira bijou. Bolivya HU 14/06/05 bombe à retardement. mesut biens. iyi akşamlar bonté. kayınvalide. kayınpeder beauté. garip. kuyumculuk bijoutier. çokça beaucoup de. yara. ucuz ucuzu bon travail !. kap. savaşmak se battre à coups de poings. terbiyeli bien-être. değnek battage. leh. tamam bonne année. palavra bœuf. kayınbirader beau-père. kanat çırpmak se battre. içmek içer iç! içeyim içti bois. aksak boitiller. şanzıman boiter. mal bien connu. saatli bomba bbbon bon. Bosna-Hersek . börek Bosnie-Herzégovine. öd billet. içki boîte. çoban bergeronnette. topallamak boiteux. sohbet etmek baver (de colère). beyaz a été blanchi. bilet bisou. pek. lacivert bloc. yakışıklı beaucoup. beşik berger. kenar. darbetmek battre des ailes. çamaşırhane blé. mücevherci bile. bebek bebeği bebeğin bebekte bebekler bebeklerde bec. iyi. iyilik. peki bien (substantif). güzellik bébé. bir hayli. mücevher bijouterie. kutu kutusu boîte aux lettres. geveze. iyi seneler. hoplama bonheur. birçok beaucoup réfléchir. çulluk bécassine des marais. tabii bien sûr. su çulluğu Belge. Belçikalı Belgique. gevezelik bavarder. meyhane bite. bacanak. ak. Belçika bélier. kütüphane bien. not defteri blocus. refah bienfaiteur. öpücük bistrot. günaydın. pas cher. iyilik bord. içecek. mutluluk mutluluklar. sığır. kaynana bénéfice. acıtmak blessure. nimet bienfaiteur. volontiers. aklanmak aklandı HU 14/06/05 blanchir. iyi. buğday blessé. sous peu. gaga bécasse des bois. kafa yormak beau-frère. yağ yağı bbbi bibliothèque. sitem etmek blanc. gevezelik etmek. tam tersine bien élevé. enişte. martaval. kutsamak berceau. öküz boire. kar. kâse Bolivie. güzel güzeli. kazıklamak besace. sarışın sarışınları se bloquer. hay hay bienfaits. yarak bizarre. güzelce. çok. abluka blond. mavi bleu marine. aksamak bol. ahşap. takılmak bbbo bobard. zevk bon marché. merhaba bonjour !. eşek bavard. sik. kıyı kıyısı kıyıları börek (pâtisserie fourrée). iyi çalışmalar bon voyage !. yumruklaşmak battu. gönüllü bénir. üçkâğıt bonneterie. hamle. iyi yolculuklar! bond. maruf bien au contraire. acquitté (Michel Jackson). iyi yıllar bon appétit !. iyi huylu. heybe besoin. posta kutusu PK boîte de conserve. tereyağı. üçkâğıtçı bonsoir. teneke boîte de vitesses. kitaplık (meuble). keyif. tuhaf bizuth. zarar zararı bleu. kolay gelsin! bon goût. acayip. yaralı blesser. kuyruk sallayan berner. mesut beau.

dal brancher. kol kolu kollarında kolunuzu brasero. kırmak kırdı kırmadım brochette. otlamak broyer du noir. amaç. büro. araları açık cabane. casser. saz delicesi busard Saint-Martin. şişe boutique. burs Bourse des valeurs mobilières d’İstanbul. tıkalı bouchée. boykot etmek BP boîte postale. bozuşmak brouter. se mettre au soleil. sis se brouiller avec qqn. sis brumeux. sisli brun. lokma boucher. uç bouteille. saksı cacahuète. Boğaz. tugay brigand. gökçe delice buse. yazıhane bureau de poste. şarıltı bruit de craquement. dalkavuk bouger. masure. halt bourdonnement. bürokrasi bürokrasisinin burnous. kamara caboche. küpe boue. gürültü. bulgarca Bulgarie. gürültülü bbbu buanderie. gürül gürül bruyant. takmak tak takın bras. cellât celladı bourse (d'étude). kulübe cabine. dükkan boutique (de luxe). atkı cacher. pırıl pırıl briller. haydut brillance. şahin but. cabine. ağız bouché. bot. maşallah ! bref. meltem brisr. hışırtı bruit de métal entrechoqué (pi. uzun zamandır ça va mal entre eux. hedef. ganimet ccca c'est au cadi de le faire. çizme. ilmik boucle d'oreille. saklamak cachet. parlaklık brillant comme un sou neuf. koru. kayıp eşya bürosu bureaucratie. hareket etmek bouillir. homurdanmak. bulvar Bulvarı'nda bourde. mangal brave. PK posta kutusu bbbr branche. dokumak bronzer. kara kara düşünmek bru. csizma bottine. şiş brochette de viande. yakmak brume. düğme bovin. gizli cache-col. postane. Bulgar bulgare. delice busard cendré.Bosphore. yani c'est pourquoi. büfe buisson. odun budget. şıkırtı $$$ bruit de vaisselle cassée. boykot boycotter. şiş kebap brocoli. güneşlenmek üstsüz güneşleniyor güneşlendi HU 09/08/07 brosse. yağız brunir. esmerleştirmek bruyamment. butik bouton. Boğaziçi bosquet. kakao caché.). yer fıstığı cacao. fırıncı boulangerie. yanmak yandı brûler (tr. çayır delicesi busard des roseaux. bornoz busard. çamaşırlık bûche. kasap boucher. homurtu. çalılık Bulgare. İMKB : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası bout. şangırtı brûlé. fırın boule de neige. kadıya düşer c'est-à-dire. onun için c'est tout. kısa Brésil. çat bruit de froissement. çamur bouffon. Bulgaristan bulletin. vızıldamak bourg. vızıltı bourdonner. rivayet bruit de cataracte. postahane bureau des objets trouvés. o kadar c'est vrai. sahi ça fait longtemps. kaynamak boulanger. diş fırçası brosser. ofis. hücre .). fırça brosse à cheveux. esmerleşmek brunir. gol. gelin bruit. Brezilya brigade. kambur botte. hayhuy brouillard. bülten bureau. kasaba bourré. damga cachot. yiğit yiğidin bravo !. fırçalamak fırçaladım brouhaha. hışırdama. yüklü bourreau. gülle boulettes. sığır boycott. brokoli broder. kabin. parıldamak briquet. meram butin. şahin buse variable. bot bbbou bouche. kuruluk bossu. çalı. çakmak brise marine. tıkamak boucle. parlamak. kartopu boulet de canon. saç fırçası brosse à dents. bütçe buffet. köfte boulevard. yanık brûler (intr.

seçim yarışı cccan Canada. yetenek capitaine. kır. fişek cccas cas. bu. başvuru başvuruda. çıkmaz ayın son çarşambası. kamyonet kamyonete camp. sedir ağacı ceinture. kaptan. başkent başkenti başkentte. defter cahoter. iğdiş castrer. afet. mağara caviar d'aubergines. kantin canular. puisque. karne Caroline du Nord. külhanbeyi caille. konuşma cavalier.cadavre. parce que. güveç cassure. fayton aux calendes grecques. bıldırcın caille des blés. kafadar. tarçın canon. sarsılmak sarsılıyor HE 12/01/05 caïd. okşayış caresser. kırmak kırdı kırmadım. parçalamak se casser. patlıcan salatası ccce ce. rahat etmek. kanserojen HU 28/07/06 candidat. karakter. kalsiyum HU 04/01/07 calculé. bozuk. acı kahve café turc. iğdiş etmek cccat catastrophe. okşamak carafe. sefer campagne (élections). kafes cahier. yalan haber canyon. harf. uslu calmer. felaket. tipik caresse. kanepe canard. çakı cannelle. felaket. cüzdan cüzdanı. kadı cadre. açmaz caractériser. armağan. soyguncu camelot. havuç carré. durum durumu cas. kanser kanseri cancer du sein. harita haritasi carte d'identité. miğfer. kırık casser. vasıf caractère. adaylık. hazine. kamp camp militaire. neden olmak causer du souci. çökmek cèdre. yalan haber cancanier. facia faciada faciasının. ördek canard. bıldırcın caïque. kanyon caoutchouc. sakin olmak. ceset. nüfus cüzdanı carte de presse. tolga cassé. hilâfet calme. huy. sakin. paso carte(géographique). rota capable. çerçeve cafard. Kanada canapé. kişilik caractère secret. sürahi carnet. nitelik. vaka caserne. çıkmaz ayın son perşembesinde califat. kayık Le Caire. süvari cave. kırılmak kırıldı casserole. koyduğum yerde otluyor cela suffit. aday adaylar. iskambil cartouche. Kapadokya caprice. mort. hamamböceği café. Kahire Zaman 17/06/05 caisse. kabus cause. yatışmak cccam camarade. kahve kahvesi kahveye kahveyi kahveniz café sans sucre. afet. hediye cadi. yoldaş cambriolage. kaygılamak causerie. hesaplı calèche. Türk kahvesi cage. çünkü caractère. yüzbaşı capitale (ville). dersiam $$$ Caucase. ordugâh campagne. pichet. Kafkas cauchemar. benlik. kart kartı carte d’étudiant. personnalité. belirlemek. işportacı caméra. naz car. ölü. basın kartı carte de séjour. neden nedeni. bodrum. başşehir Zaman 05/06/05 capot. kamera camion. kaporta Cappadoce. kampanya. vasıflandırmak caractéristique. kamyon camionnette. yeter . sakinleşmek. Kuzey Carolina HU 20/06/05 carotte. kemer cccel cela n'a pas avancé d'un poil. soygun cambrioleur. kasa cccal calamité. cruche. iktidar. koparmak koparmayın. meme kanseri HU 17/05/05 cancérigène. sebep causer. à la semaine des quatre jeudis. çalpara castré. kırık castagnette. namzetlik canif. kadavra cadeau. şu céder. kışla casque. felâket felâkettir calcium. dedikoducu cancer. tencere casserole à café turc. burun burnum burnumu cap. yatıştırmak se calmer. à la Saint-Glinglin. tebrik kartı carte à jouer. cezve cassolette. dersiam catéchiste. yetenekli capacité. kauçuk cccan cap. oturma kartı carte de vœux. top cantine. felâket felâkettir catéchisme. namzet candidature. kare carte. mahzen caverne. in. trembler.

mantar chance. daire cercueil. eneze. pahalı cher. merkezci. nükleer santral centralisme. bu celui-là. rota değişikliği changer (de l'argent). şövalye chevalier arlequin. ısıtmak chauffeur. değiştirmek changer de l'argent. kuruş centrale nucléaire. sevimli charme. araştırmacı chéri. deveci champ. o ona. işporta charmant. hububat. şalvar chambre. deve chamelier. şunlar ccch chagrin. o ona cellule. TEKAM cependant. şampanya champignon. şeyhülislam chemin. gömlek chemise de nuit. mücerret celle-là. bekâr. değişmek changer (tr. merkez merkezi centre commerçant. çarşı Centre de recherche technologique. merkezcilik. yük charge à blanc. şeyh cheikh al islam. Ankara Ticaret Odası'nın ATO Chambre de Commerce d’Izmir. İTO : İzmir Ticaret Odası chambre à coucher. bölüm. secrétaire d'état. kaptan chaussette. türkü chanter. kimileri certifier. baca chemise. şarkı söylemek söylüyorum söyler chanter (une chanson). kimi certains. sıkı. cılız. sıcaklık. muharebe meydanı champagne. fasıl chaque. tören cérémonie de mariage. küllük la Cène. ısınmak. belirli. değişiklik changement de cap. kül tablası. hücre celui-ci.). çorap chaussure. şu cccen cendres. tanınmış. kovmak chat. atom enerji santralı. Teknoloji Araştırma Merkezi.célèbre. müsteşar chandelle. şarkı şarkısı chanson populaire. kutlamak célébrité. dülger chasser. söylemek söylüyorum söyler chapeau. kel ccche chef. nahif chèvre. yüz centime. kale chatouiller. kül cendrier. şöhret céleri. kovalamak chasser de. sayın chercher. et chaise.). kalorifer chauffer. sansür HU 17/06/05 cent. kır champ. çorap chaussettes. beyin cervelle d'oiseau. şef chef de clan. yol yolları yolda cheminée. şoför. tabut céréale. tahıl céréales. türkü. sürücü. ils. kereviz célibataire. yatak odası chameau. route. aile reisi cheik. gerçekleştirmek cerveau. yeşil düdükçün chevalier guignette. görevli charger. keder chagriner. hararet. bozdurmak changer (intr. kömür kömürü charge. şapka chapitre. noce. ün. oda odanın odanız odası Chambre de commerce d’Ankara. lider. meğer cercle. son yemek yemeği censure. son zamanlarda cessez-le-feu. kahretmek -i chaîne. hububat cérémonie. kiraz ağacı certain. şans chancelier. para bozdurmak changer de sexe. aramak chercheur. bunlar ceux-là. Truva atı chevalier. kara kızıl bacak chevalier cul-blanc. keçi cheval. kesin. merkeziyetçilik centraliste. eux. çek çeki cher. kuru sıkı chargé. ayakkabı chauve. kazan chauffage central. kandil kandili changement. meşhur. yüklemek chariot de marchand ambulant. ünlü célébrer. bazı. zincir chair. yüklü chargé de. dere düdükçünü . kuş beyni ces derniers temps. cheikh. cinsiyet değiştirmek chanson. gıdıklamak châtrer. sıkılamak. ısı chalvar. ateşkes ceux-ci. büyü charpentier. iğdiş etmek chaud. birtakım. iskemle. meşe meşesi pmo004 39 chèque. acık. kiraz cerisier. onlar. acı. her charbon. kestane château. uçurtma cerise. ağa chef de famille. düğün cerf-volant. tarla tarlaları champ de bataille. sıcak sıcaktır opp soğuk chaudron. bluz chêne. at atı atım atıyla atının cheval de Troie. sevgili chétif. sandalye chaleur. kedi kedileri kedisi kediyi kediye châtaigne. merkeziyetçi centre. önder. gecelik geceliği chemisier.

fısıltı chuchoter. mehtap clairon. boy claquer. seyrek clan. şok chocolat. şey şeyden şeyi chose en soi. yatalak club. ayak bileği chewing-gum. klavye clé. zırlamak. cerrah choc. şik chien. kuralları BZD 104 code civil. yürek coffre. yapışmak collier. medeni. seçmek. borazan clairsemé. sıçmak chiffre. berber coiffeur. kanun. lahana choucas. medeniyet. ciklet chez moi. rastlantı coïncider. Kuzey Kıbrıs ccci cible. kolesterol HU 04/01/07 chômage. hedef ciel. beşinci cintre. durum durumu circulation. gök. boyacı cirrhose. işbirlik collaborer. acibe chou. sünnet circonstance. aydınlık classe. toplu collectionner. sigara cigogne. belli. şıngırtı cloche. tercih etmek choix. saç saçım. hizip cliquer. kirpik ciment. köşe coïncidence. mevki mevkide classer. limonata citronnier. topallamak clavier. photo. açar cliché. kapıyı çarpmak clarinette. tıklamak tıklayınız cliqueter. leylek cil. kolye colline. koli collaboration. uygar cccl clair. meslektaş coller. limon citronnade. trafik ciré. câmia. yaka colère. sandık coiffeur. bilek. çukulata choisir. tel cheville. esmer gökyüzü cigarette. bende. çivi cloué au lit. sınıf classe. kokteyl kokteyli code. biriktirmek collectivité. muşamba cireur de chaussures. köpek köpeği chier. soğutma clique. hiddet colis. nesne. anmak citron.chevalier sylvain. helâ chirurgien. vakıa chose étrange. kuaför coin. koka cocaïne. orta okul collègue. Çince chiottes. fısıldamak chute. hıristiyan christianisme. aydınlık clair (couleur). kobay coca. çöküş Chypre. dosyalamak classes supérieures. lokal ccco cobaye. uymak. uygarlık civilisé. çimento cimetière. Şili Şili'de HU 14/06/05 Chine. limon ağacı civil. elli cinquième. toplum collège. hıristiyanlık chuchotement. loi. üst tabaka claudiquer. yapıştırmak coller à. yapıştırdı collectif. müşteri climatisation. kokain cocktail. fotoğraf Güneş client. şıngırdamak cliquetis. işsizlik chômeur. küçük karga chrétien. gökyüzü ciel (couleur). sünnetli circoncision. küçük karga choucas des tours. klon clôture. çit clou. kale citer. tepe . sinema sinemaya cinq. işbirliği yapmak colle. règle. olgu. tabaka classe. medeni kanun cœur. gönül. kalp kalbi kalbine kalbim. çan cloison. seçim seçimi seçimlerde cholestérol. evimde BZD 110 chialer. kulüp kulübü kulübünün club. zırıldamak chic. rakam chimère. mezarlık cinéma. çarpmak çarptım claquer la porte. Çin chinois. siroz citadelle. askı circoncis. medeni civilisation. Kıbrıs Kıbrıs’ta HU 27/05/05 Chypre du Nord. beşer beşer cinquante. position. orman düdükçünü cheveu. çikolata. photographie. beş beşte cinq par cinq. çakışmak coing. sivil. anahtar. klarnet clarté. ayva cccol col. gök göğe ciel plombé. bölme clone. açacak. açık clair de lune. işsiz chose. hülya Chili.

ridicule. çapraşık complot. sanki comme une toupie. saymak comptoir. kanunen conformité. tamamlamak complice. bildirmek bildirdi. inclus. ticaret commis. güvercin colonie. yoldaş comparable. davranış. suikast comploteur. şart conduire. cezalandırmak condiment. içermek composer. sevecenlik. itiraf confiance. sipariş etmek. veciz conclure (arg. cemaat congrès. topluluk. kongre . ödünleme concierge. şöyle böyle comme si. kurul kurulu commandant. mâruz congélateur. karşılaştırılabilir comparaison. tam. durum durumu. rekabet complet. AB Komisyonu commode. abandone etmek concernant. savaş. banka hesabı compter. taviz. toplum communication. itiraf etmek confession. komite. anlama. neyle ? comment vous appelez-vous ?. çekmeceli dolap commun. halletmek (arg. koloni colonie. gerçeklemek confiture.colombe. başlangıç commencer. kapıcı conciergerie. muhasip. güven. araba kullanmak. acımak compatissant. omurga colorer. kaç kaçı kaçta combiné téléphonique. ilgili concerner. somut concrétiser. sürmek sür.). onaylama confirmer. anlayış comprendre. hesap hesabı. yetki compétent. hakkında. savaşım savaşında combattre. tezgah cccon concéder. muhasebe comptable. iletişim. şefkatli compatriote. rahat confortable. suç ortaklığı. salatalık concorde. bilindiği üzere comme-ci comme-ça. kumandan commande. müşahhas. dondurmak congrégation. karakol karakolda commission. benzetmek. hal. yetenekli. tavır. peşin compte. itimat confiance en soi. karşılaştırmak compassion. uygunluk confort. THY : Türk Hava Yollari. üzerinde. vatandaş. suikastçı comportement. suç ortağı complicité. konforlu. ödünlemek concéder une défaite. dirlik concourir. dahil opp hariç compromis. oluşturmak composition. gibi comme on le sait. yardakçılık compliqué. çırak commissaire. yenilebilir comique. dair concerné. fırıl fırıl commencement. haberleşme. araba sürmek cône. telefon ahizesi comestible. güvenen confirmation. komünikasyon communiquer. hâl condition. ilişik. emir vermek comme. boyalamak cccom coma. tüccar tüccarın tüccarların commerce. uzlaşma comptabilité. Turkish airlines compagnon. sipariş commander. sayma compte bancaire. komiser commissariat. kavramak compris. tüm compléter. çatışma conformément à la loi. mücadele. konkre. isminiz ne? commentaire.) concombre. doğrulamak. tutum comporter. mücadele etmek. anlamak anlıyor. sömürge colonne vertébrale. alım satım. yorum. mahkûm condamner. nasıl comment ? avec quoi ? par quel moyen ?. ne kadar combien (de). yorumcu commenter. karşılaştırma comparer. basın toplantısı confesser. yetkili compétition. yarışma concret. dondurucu congeler. yorumlamak commérage. gülünç comité. salça condition. ödün. rahat confrérie. götürmek conduire (une voiture). sayman comptant. başlamak başlıyorum commencer à. basın bildirisi. tarikat confronté. marchand. yoğun compagnie. koni conférence de presse. şirket şirketten Compagnie Aérienne Turque. yurttaş compétence. kapıcılık concis. komisyon Commission Européenne. yarışmak concours. muhasebeci. dedikodu commerçant. ısmarlamak. société. mücadele vermek combien. sevecen. ilgilendirmek concession. bildirişim. hesaplaşma. somutlaştırmak concurrent. beste compréhension. ortak communauté. kendine güven confiant. haberleşmek HU 14/05/05 communiste. komisyon. rakip condamné. reçel reçeli conflit. koma combat. şefkat compatir. hükümlü. atılmak comment. komünist compact. şerh commentateur. bestelemek.

inşaat. kaçak Zaman 16/06/05 contrefaçon. saymak consigne. kafile cosmique. fatih conquérir. memnun etmek contenu. aile plânlaması contrôler. yan cccou cou. kontrol etmek convenable. tanıdık connaître. aleyh. naz coquillage. çağdaş contenir. leş kargası cornichon. sürdürmek continuer sa route. ami. suikastçı conspiration. ortak sahipler coq. irtibat connotation. danışman danışmanı. razı consentir. yapım construire. BM Güvenlik Konseyi’nde Zaman 06/06/05 Conseil pour la Sécurité nationale. kontenjan continu. bulaştırmak conte. aksi. rıza göstermek conséquence. yürütme kurulu conseil des ministres. netice. sohbet conversation (téléphonique). vücut vüçudu correspondre. fetih conscience. compter. suret copier. emanet consolation. saygı considérer. kabuk kabuğu cccor corbeau. devamlı constatation. kontak. mükellef contrôle. memnun contenter. bilinç. Korsika cortège. inspection. boynuz corneille. acunsal cosmos. teşkil constitutionnel. sözleşme contre. devamlı. seyretmek contemporain. kapsam contester. korozyon Corse. inşa etmek. temas contaminer. yapı yapmak consultation. tüketim consommer. bilmek bilmiyorum connecter. razı etmek. durum durumu conjugaison. devam etmek. inşa. şuur conseil. Bakanlar Kurulu Conseil de sécurité des Nations Unies. birleşme. muayene contact. uymak. ekin kargası corde. bağlamak. kaburga côté. savoir. boyun boynum couche. kurul kurulu conseil. arkadaş Copenhague. itiraz etmek contexte. danışmanlık. anayasal constructif. almak conquête. güneşin batışı se coucher (soleil). bilgi. fiil çekimi. kunduracı. gövde. kafile coopération. karabatak corne. taraf. ip. kanaat convier. örtüşmek corriger. bozulmuş corrosion. tespit constater. bozmak corrompu. muhabbet. ünsüz conspirateur. devam devamı continuel. denetim contrôle des naissances. kopyalamak copropriétaires. deniz kabuğu coquille. esnaf corps. saklamak considération. denetlemek. sessiz harf. karşı contrariété. bağlam continent. görüşme converser. ayakkabıcı cormoran. tanınmış conquérant. fuyard. rıza consenti. çekim connaissance. müşavirlik. réfugié. aksilik contrat. yapı. taklit etmek contrefait. tanımak tanıyor connaître. kat katta couche. taklit contrefaire. aleyhinde. devamlı continuation. uygun convenir. kıta kıtada kıtası kıtalar contingent. davet etmek convoi. bulaşmak. düzeltmek corrompre. sonuç conserver. mektuplaşmak. anayasa. içermek content. acun côte. dirsek dirseğimi . sahte contribuable. hikaye. tavsiye etmek consentement. beden. Kopenhag copie. teselli consommation. cisim. eğe. tabaka coucher de soleil. batmak battı batmadı coude. söz etmek conviction. teşkil etmek constitution. yapıcı construction. kornişon corporation. vicdan. oluşturmak. masal contempler. suikast constamment. yoluna devam etmek contracter. içerik. aleyhine de contrebande. birleştirmek connexion. MGK : Milli Güvenlik Kurulu Conseil supérieur de la Radio et de la Télévision. bünye. anlam connu. büzmek contraire. kopya. leş kargası corneille noire. tespit etmek constituer.conjoncture. fethetmek. malum. kuzgun corbeau freux. tavsiye Conseil de l’enseignement supérieur. horoz coquetterie. RTÜK : Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na Zaman 21/06/05 conseiller. müşavir conseiller. uymak conversation. YÖK: Yüksek Öğretim Kurulu conseil exécutif. işbirliği copain. karga. sicim cordonnier. sürekli continuer. tüketmek consonne. uygun gelmek.

kısa courtepointe. yaratıcı création. cinayet crise. masrafları karşılamak cow-boy. oymak creux. gebermek crever. tükürmek craie. cereyan courbe. çay çayı course. yorgan courtois. bunalım. poste. çiğ cruauté. eleştirmek. güğüm cruel. meydana getirmek créer. ders dersler dersten önce cours. kalem kalemi kalemin cccre créance. karides cccri cri. şırıldamak couleur. gözleme crépuscule. Avrupa İnsan Hakları Mahkeme Mahkemesi'ne. Hırvatistan Zaman 17/06/05 crochet. Kızılay croix. kırbaç cravacher. haykırış. cesaret. gelenek. saç kesme coupe-faim. yay courbé. patlamak patladı crevette. kaymak. örtü örtüsü. bıçak. kesme cour. kamçılamak cravate. bağrışmak crime. yeğen. éclater. haç crotale. akıntı courant. kalça cuisse de poulet. kıstas. AIHM HU 01/06/05 courage. meşin cuire. âdet. kabuklu cccu cuiller. çat kapı coup du sort. yorgan. kapalı couverture. eğri courber. dikmek couler. kanca croire. hükümet darbesi coup de poing. ham. kuru sıkı coup dur. krem. tükürük cracher. kuzen coussin. alaca karanlık crétois. karı koca coupon. kriz. yastık couteau. pişmek cuire à la vapeur. sanmak croiser (les bras). çalpara cccru cru. darbe coup d'état. kruvasan Croissant Rouge. gaddar crustacé. kavuşturmak croiseur. tenkit etmek cccro Croatie. oyuk. gaddarlık cruche. terzi couvert. kazmak. çukur crevé. kupon coups. testi cruche en cuivre. posta cours. kurs cours d'eau. lâche. inanmak inanmıyorum. aşçı cuisse. yaratmak yarattı crème. bicska coutume. kristal critère. alış veriş court. söğüş couper. görenek. kaplamak. kravat crayon. deri cuir de mouton. kapsamak. örtmek couvrir les dépenses. vehmetmek craintif. kap. kulis coup. nöbet cristal. tenkit le critique. suçlu coupe. kadeh coupe de cheveux. kaşık cuir. tavuk budu . yumruk coup de sonnette inattendu. koşmak koş koşuyorlar courrier. avlu La Cour Européenne des Droits de l’Homme. darbe coup de baguette. patlak crever. alacak créateur. çat etmek cravache. krema crêpe. değnek coup à blanc. korkak korkağım korkaksın crâne. kesmek kesti couper la connexion. darbe coupable. mutfak cuisinier. örf couturière. carî courant d'air. oreiller. eleştiri. tenkitçi critiquer. batmak battı batmadı couler en murmurant. kesim. kesinti. iştah kesici coupé en tranches. cousine. korkmak craindre sans raison. tasarımcı. yarış courses. bön créer. renk coulisse. yaratıcı créatif. akmak.coudre. yaratık crédit. galette. kredi crédule. kapak couvrir. dikiş dikmek. bükmek courgette. sakız kabağı courir. kabak. kara kurbağa craquer. kritik. peureux. dayak coupure. gırıtlı creuser. ulak courrier. yaratma. bağırmak. kruvazör croissant. çığlık crier. kamçı kamçısı. battaniye couverture de livre. buğulama cuisine. kovboy cccr crac. koşu. haykırmak crier à qui mieux mieux. kafatası crapaud. leçon. cuillère. ince cousin. buhran. eleştirici. yiğitlik courant. çift couple marié. yaratılış créature. çat crachat. bağlantıyı koparmak koparmayın couple. sürahi. but budu. tebeşir craindre. ölçüt la critique.

had déguster. telefon açmak déçu. demeç déclarer. tarif etmek décrocher le téléphone. henüz. bağlantıyı koparmak koparmayın décorer. atık. eksiklik. debriyaj début. buralarda dans une semaine. az önce. tehlikeli dans. eksik défendre. karaya çıkmak débats. bozulma. zirvesine ermek culpabilité. müdafaa etmek. beyanat. tehlike dangereux. tanrıça défaire. tartışmak débile mental. tanım dégât. koparmak koparmayın. yine de la part de. bakır cul. kararlılık déclaration. keşfetmek keşfetti décret. âcilen de force. binek de nouveau. karar. özür défectueux. önce d'accord. başta. taşmak taştı déborder en bouillant. eksik. baş başımı. hüküm décrire. yasak défense. defolu. tamam d'actualité. ilkeli de rien. lezzetli. tekrar. kalma -den date. acibe. kinizm ddda d'abord. karar vermek. tadını çıkarmak dehors. bu bakımdan. keza de monte. Şam dame. öte yandan d'autre part. dans etmek datant de. kırıklık décès. oldu. intérieur. kayırıcı définir. çıldırmak . duruşma. ödünç d'hier. orner. yırtmak décidé. savunmak défendu. ihlâl dégoter (argot). diğer taraftan. çürüme degré. bezemek découvrir. göt culminer. açgözlü curieux. kusur. yeniden. suçluluk culte. köpürmek débrayage. hayal kırıklığı. fikren de toute façon. üstelik de première fraîcheur. lehinde dans le domaine de. meraklı. dans danser. birden dahlia. kültürlü culture. tahkir dedans. baştan başa d'emprunt. Syrie. bugünkü d'un autre côté.cuivre. merak cynisme. kayırmak. bayan. aralık déception. ayırmak. acemi. incelikle délicieux. alanında dans les environs. ince délicatement. hassas délicat. tarih tarih tarihleri dauphin. çiçeği burnunda de principe. havalanmak déconnecter. tüymek décembre. içeride déesse. defo. süslemek. kararlaştırmak décision. excuse. söylemek déclencher. öğle yemeği dddel délicat. bir şey değil de soi-même. las. müzakere débattre. nasıl olsa déambuler. geçerli d'ailleurs. içinde dans ce cas. bence d'aujourd'hui. o halde dans l'intérêt. yırtık déchirer. beyan. olsun. savunma défenseur. açıklama. coşkun. abuk sabuk konuşmak délirer sur. falan de ce point de vue. çatlak défaut. tanımlamak définition. müdafaa. taşkın déborder. enfes. etraflıca de façon urgente. dışarı. derece. zaman zaman de tête. tuhaf curiosité. acemî dddec décalage horaire. tahkir etmek dédain. fire déchiré. cızlam débarquer. yıldız çiçeği Damas. tarafından de plus. diyanet cultivé. daha şimdi. ayrıca d'un bout à l'autre. razı. hanım dandy. güzelce de ce genre. çevresel de façon exhaustive. yeni déjeuner. dünkü d'une manière insistante. yunus ddde de base. haftaya danse. betimlemek. bu yönden de droite. bıkkın dégradation. olur. bozmak défaut. ısrarcı bir şekilde d’un seul coup. hoppa Danemark. yaka paça. içeri dedans. konmak (argot) dégoûté. sağcı de l'environnement. hoşnutsuz dédaigner. saat farkı décamper. başlangıç débutant. ölüm déchet. zorla de même. geri zekâlı débordé. tetiklemek décoller. dışarıda déjà. gezinmek débandade. nefis délirer. kültür kültürü cupide. Danimarka danger. tanımlamak. ayrıca d'après moi. kararlı décider. kendi kendine de temps en temps. temel de belle manière. leziz.

kaçırmak kaçırdı détraqué. ayırmak. dişçi dddep départ. çöl désert (adj. son sonu sonunda. sonuncu dernière minute. sous. sarf etmek dépenses. belirleme. bundan böyle. harcamak.). tatsız désarmement.) deuil. kalkış département. umutsuz. soymak . hareket etmek. Son Güncelleme HU 30/05/05 Le dernier tango à Paris (film avec Marlon Brando). evde taşınmak taşındık demeure. türemek dernier. gyász HU 15/02/05 deux. yas. istifa etmek démocrate. tasarımcı désigner. gider dépensier. başvuru başvuruda. inkâr dénier. yarım (et) demi. tenha désespéré. buçuk buçukta démission. swallow. Paris’te Son Tango. mebus (esk. boğaz. emanet dépouiller. diş dentelle. arıza dérision. neck. yüz karası design. sound. yoğunluk dent. feci descendre. son dakika dernière mise à jour. tarif désert. acık. çaresiz. throttle. itaatsizlik désolé. geri. çoktan beri député. soymak déshonneur. felâket felâkettir désastreux. talep. akıl danışırmak. ıssız désordonné. préfecture. çukur depuis. constriction. hovarda. hal. veriliş délivrer. acınacak déployer. kader destinataire. işaret etmek désinfecter. suç délivrance. koparmak koparmayın détail. felaket. şimdiden désagréable. iki nokta deuxième. panne. strait. whistle détrônement. savurgan. tutumsuz déplorable. ayrıntı. soluk détermination. ikişer deux par deux. dépouiller. kaçık dérangement. silahsızlandırma. kestirmek. yalan makinesi détective. ikinci dévaliser. ilaçlamak désir. dedektif. ihbar dénouer. tespit etmek détourner. isyan. solmak déteint. tâbiiyet dépendant. şimdiden dessein. sormak. saptamak. ispat etmek déni. inkâr etmek dénoncer. koyu. iki ikiye deux chacun. imha etmek. kurtuluş délivrance (d’un document). rüşvet destin. talep etmek demander l'avis. türev dériver. bağlı dépense. aksak détritus. rica etmek. dantel dentiste. bela. düzensiz désormais. akıl sormak demander la permission. yarın yarına demande. tatlı dessin animé. throat. kararlılık déterminé. milletvekili. abullabut demi. yıkma détacher. belirtmek. mountain pass. müsrif. rahatsızlık dérangement. bağımlılık. kalkmak kalıyoruz kalmadı déménager. tasarım designer. soymak dépression. detektif détective privé. demokrat démocratie. province.délit. belirlemek. dilekçe. detay. çizgi film dessous. parlamenter. -den beri. inmek description. çöp détroit. ikişer ikişer deux-points. düyun (esk. arkasında derrière. alay dérivé. demokrasi démocratique. çekilme démissionner. rıca demander. teferruat au détail. gorge. harap etmek. kurtarmak déluge. kıç. üzgün. yıkmak dette. ardında. sermek dépôt. il iller illerin. gullet. hal -l'i détruire. oyun zarları dès maintenant. alt dessous-de-table. silahsızlandırmak désastre.). devirmek destroyer. yoğun densité. silahsızlanma désarmer. peşinde. istemek istiyoruz istiyorsunuz istersiniz. alıcı destituer. meram dessert. köşk demeuré. kararlı déterminer. ihbar etmek dénonciation. arzu etmek désobéir. tahrip. bağımlı dépendant de. sarf dépenser. Last tango in Paris HU 21/07/07 derrière. vekil ddder dérangé. itaatsizlik etmek désobéissance. tufan dddem demain. izin almak démarrer. imha. bosphorus. müştak. fauces. artık. borç dettes. masraf masrafa masrafları. savaş gemisi destruction. demokratik démontrer. gayri. arzu désirer. itibaren -den depuis longtemps. perakende détecteur de mensonges. çözmek dense. dévaliser. région. tahrip etmek. ilçe dépendance. popo dés. ümitsiz déshabiller. arka. özel detektif déteindre.

onuncu dizaine. ehli domestique. egemen domination. abideleşmek dévier. kuram document. tartışma. yönlendirmek diriger. ayrımcılık discriminatoire. Allah Dieu est grand. zapturapt discothèque. fark. emir. harap etmek. veda etmek dire n'importe quoi. bölge bölgeler bölgelerinde. hindi diplomate. teker disque compact.devant. dağıtım dddiv divers. seçkin distinguer. diplomat diplôme. yoğun teker dissimuler. bölme. güç. zor difficulté. farklılık différent. inatçı. diploma. tahrirat documentaire. yahu . On emir dix par dix. egemen olmak dommage. dolar domaine. aşâr. bil bakalım deviner. belge belgelerle. tasarruf dispute. araçsız directement. dağıtmak distribution. huylanmak devise. yayın yayını digérer. alors. geçerli. zorunda kalmak. parmak parmakları parmağımı dollar. yöneltmek. görev. çap. yön yönleri direction artistique. doktor doktoru doctrine. bienfaits. çözmek dissuader. pièce. hale gelmek. direktörlük direktörlüğü. geliştirmek devenir. grâce. administrer. hafiflemek diminution. eğlence divisé par. münakaşa. farklı difficile. tasarruf etmek disposition. demek diyorum deme ne dedin ? dire (un poème). yayıncı yayıncıları OB diffusion. dönük dirigeant. sens. kâhin devine voir. hizmetçi dominant. uğraş disque. haylaz dissoudre. onar Les Dix commandements. boşanmak divulguer des secrets d'état. eritmek. kurumak devenir un symbole. yaygın diffuseur. yön. katileşmek devenir fou. papier. sakınca. ödev ödevler ödevimi devoir. zorunda olmak dévot. sofu. idare etmek dddis disciple. sözlük dicton. Tanrı. sapmak devin. muhtelif. émetteur. gelişmiş développement. hizmetkâr. açıklamak devoir. yönetici diriger. onar onar dix pour cent. münakaşa. yazık ki don. tahrip etmek développé. kesilmek devenir définitif. haline gelmek. Allahu akbar tur110 27 dieu merci. müdürlük direction. vasárnap dîme. vazgeçirmek distance. devlet sırlarını açıklamak dix. saklamak dissipé. abuk sabuk konuşmak dire qqch en face à qqn. yazık. şeytan diamant. mürit discipline. yönelik direction. ayırt etmek distribuer. uzaklık distant. mesafe. eksilmek. âbit dextérité. bent dilemme. ortadan kalkmak kalıyoruz kalmadı disponible. kağıt kağıtları document officiel. lûgat (esk. bölü division. ölçü diminuer. sorun diffusé. mevcut disposer de. döviz dévoiler. doğrudan doğruya directeur. diyabet diyabete HU 04/01/07 diable. konuşma. elmas diamètre. çok şükür dddif différence. çap dictionnaire. müdür. çeşitli diversité. bölüm divorcé. yüzüne söylemek söylüyorum söyler direct. hitabe. ön dévaster. hâle gelmek.). tartışma discuter. diskotek discours. belgesel doigt. hazım dignité. titiz. onluk onluklar dddo docteur. doğrultu. ayrımcı discussion. nutuk. gelişme développer. âşar dimension. boşanmış divorcer. pazar pazarı. yüzde on dixième. Tanrı uludur. kavga. on dix chacun. yayım. kutur. sanat direktörlüğü directive. yönerge dirigé. evcil domestique. çeşit divertissement. sohbet etmek disparaître. öte distingué. zarar zararı dommage que. haysiyet digue. mezun dddir dire. lütuf donc. açmaz dimanche. monnaie. hüküm dominer. hazmetmek digestion. güçlük. alan domestique. marifet dddi diabète. söylemek söylüyorum söyler dire adieu. çıldırmak devenir sec. beceri. eksilme dinde. egemenlik. atasözü Dieu. boyut. bölünme. sohbet. söylev discrimination. kibar. azalmak.

değiş tokuş. kumsal duper. Mısır . sert durable. köpük écumer (de colère). yavaşça. patlamak patladı. hukuk droite. sürmek sür duvet. mektep. Urfa édifice funéraire. dayanıklı. alim. sırt dose. ışıklı éclairé. türbe éditeur. sertleştirmek durée. katı. ömür durement. süzülmek égratignure. durgun su ébahi. kademe échoir à. ezmek écrire. kurtulmak s'échapper. gümrük double. ağrı. emir vermek donner la priorité à. karaya oturmak éclairé. salaş échouer. yitirmek Egée. hayran ébène. tutumlu économie. hak droit. emek vermek doré. Şanlıurfa. bencil égorger. kuytu échange. değişmek. yayım. iktisatçı écouter. yayımcı. sertçe durer. bilgili éduquer. dinlemek dinle. işitmek écran. terbiye. idareli. öğretim éduqué. eğitmek eeef effacement. bencillik égoïste. iktisat. okul okulun école maternelle. lütfetmek donner une amende. accorder. koğuş dos. eşitlemek égalité. petit à petit. tesir efficace. intellectuel. satranç échelle. kamaştırmak eeec écarté. bakımından dune. yanıltmak dur. merdiven échelon. doz dot. boğazlamak égoutter. ürkmek eeeg égal. vade échec. bilgi données. güç. düzine dddr drap. öncelik vermek donner tout son soin à. vermek verir verdi donner. gidermek. çabalamak effort. silmek. yazmak yazdım yazdı yazdır HU 02/05/05 s'écrire. editör editöre édition. ilk okul écologiste.) eeed Edesse. etkili effondrement. tatlı. ovuşturmak donner de l'importance. su suyu suda eau croupie. süzmek s'égoutter. uyumak uyumadan uyudum uyudular dortoir. nikâh douane. çatlamak école. ıstırap douloureux. tutum économiser. eşitlik. sağ dddu du point de vue de qqch. tasarruf. denklik. eşarp échéance. ekonomi. çarşaf drapeau. aydın éclairer. atlatmak écharpe. ana okulu école primaire. müddet durée de la vie. çizik Egypte. başarısızlık échecs. yavaş yavaş douche. başaramamak s'échouer. aksaklık eeea eau. kahkaha éclater. ceza yazmak donner un avertissement à. bundan böyle dormir. düşmek échoppe. kiraya vermek donner un ordre.donné. aydınlatmak éclat de rire. silinti effacer. veri donner. yıkılmak écume. mücadele etmek échapper à. acı. korkutmak. köpürmek (mec. ürkütmek s'effrayer. çevreçi çevreçiler HU 11/06/05 économe. tasarruf etmek économiste. eşit égaliser. kalıcı durcir. eğitim. durgun su eau minérale. çaba effrayer. çifte doucement. mübadele échanger. uyuşturucu droit. müsavat égarer. yok etmek effet. bayrak drogue. çökme s'efforcer. yumuşak douzaine. acıklı doux. biriktirmek. kurtulmak l’échapper belle. etki. önem vermek donner en location. sancı. abanoz éblouir. maden suyu eau stagnante. değer vermek. ihtarda bulunmak donner des directives. yayımcılık. duş douleur. yazar yazarlar yazarı HU 02/05/05 s'écrouler. mektuplaşmak écrit. bedavadan ucuz données. emirleri vermek donner de force. tüy dysfonctionnement. doğru droit. yayın yayını éducation. Ege égoïsme. değiş tokuş etmek. lentement. yazı yazılı écriteau. yaldızlı dorénavant. dik droit. levha écrivain. ekran écraser.

ambargo embêter. ileri en avoir assez de. ailece en faveur. peki. abıhayat elle. özellikle en pleine santé. hariç en désordre. doğrusu en famille. yetiştirmek élever qqc. toptan en guerre. sokmak. öpmek embryon.eh bien. ortaklaşa en coulant avec fracas. ferahlamak. çakmak engagement. engel olmak. uzaklaşmak eeem émasculer. karış empêchement. beslemek. imparatorluk emplacement. güç énergie et ressources naturelles. yerleştirmek encorbellement. genişletmek élargissement. yutmak . suçüstü en garde à vue. bir türlü en avant. zehirlenme emprunt. akşam üstü en flagrant délit. sarf emploi du temps. sıhhatli en bref. çoluk çocuk $$$ enfer. üstsüz en panne. de nouveau. bir arada. şu anda en monokini. daha da encourager. seçmek élixir de jouvence. aslında. eşzamanlı en ce moment. ilgili en respirant profondément. fil élève. şırıl şırıl en couleur. dağınık en été. daha. özendirmek encre. dışında. yükselmek élire. önüne geçmek empire. önlemek. savaş halinde en hâte. o ona onlar éloigné. gene. yine encore. soluk soluğa en haut. Birleşik Arap Emirlikleri’nde HU 22/07/07 émission. sıkmak embrassade. gayret. yayım. tekrar encore plus. hiçbir biçimde en aucune sorte. götürmek émoi. engel empêcher. kabarmak enfoncer. yüksek élever. eve taşınmak emmener. ilk olarak en quantité suffisante. Enerji ve Tabii Kaynaklar énergique. mahal endroit. gayet Emirats Arabes Unis. telaş empan. bilhassa. ırak éloigner. memur employer. memnun oldum ! enchanté d'avoir fait votre connaissance. yayın yayını emménager. enerji. yürürlükte enchanteur. cumhurbaşkanlığı seçimleri électricité. öğe éléphant. hayran etmek émetteur. renkli en dehors de. yazın en face. turp gibi en premier lieu. kilitlemek enfin. oğulcuk émeraude. şarıl şarıl en coulant avec un murmure. yer yerden yeri endurance. ödünç almak eeen en 1881. diffuseur. kısaca en cloque. çocukluk enfants. hayran émerveiller. kuvvetli enfance. uzaklaştırmak s'éloigner. lehinde en fin d'après-midi. saat düzeni employé. mürekkep endroit. yükseltmek s'élever. gözaltında en gros. unsur. çocuk çocuklar çocuğu çocuğum çocuğa çocuğun çocukta enfantillage. yüklü en commun. nihayet. cumba encore. memuriyet. görevli. mışıl mışıl en rond. kullanmak empoisonnement. aşağı aşağıda en bonne santé. genişleme élastique. 1881 yılında en aucune façon. saplamak. baş başa en urgence. konum emploi. engellemek. öte. hoş élément. yeteri kadar en rapport avec. boşuna en vigueur. büyüleyici enchanté !. bıkmak en bas. yukarı yukarıdayım en hiver. göç etmek éminemment. genişlemek. enerjik. direnç endurer. carî. kışın en même temps. cehennem enfermer à clef. ödünç alma emprunter. gömmek. elektrik elektriğe élégant. dayanmak énergie. hâlâ. bir daha. biran önce en vain. kucaklama embrasser. hele. öğrenci öğrenciler élevé. tanıştığımıza memnun oldum enchâsser. sonunda enfin !. çocukluk enfant. ya enfler. yeniden. kucaklamak. karşıda en fait. henüz. géhenne. iğdiş etmek embarcadère. tamam eeel élargir. taahhüt engloutir. esnek élection. en l'an 1881. iskele embargo. yakışıklı. embriyon. fırıl fırıl en tête à tête. bozuk en particulier. hálá. yayıncı yayıncıları OB émigrer. zümrüt émerveillé. seçim seçimi seçimlerde élections présidentielles.

dikmek éroder. yürürlüğe girmek entretien. ambar entreprenant. salgın épilepsie. kaldırmak. soruşturmak enregistré. denklem équatorial. havale etmek. toprağa verilmek toprağa verildi HU 05/03/05 entêté. cenaze enterrer. eğitmek entraîneur. istilâ etmek. inatçı enthousiasme. kılıç épeler. aşağı yukarı. takım équipement. istilâ enveloppe. çakırkuşu épervier d'Europe. aşındırmak érosion. çalıştırıcı entre. kaydedilen enregistrement. kaçırmak kaçırdı. sularında environnement. iri énormément. tayfa équipe. eş. karı épouser. muğlak. tescil enregistrer. sarp . yoğunlaştırmak épargne. olay éponge. öğretmek ensemble. eğitici. donatım. devir. zarf envelopper. kökünden söküp atmak éradiquer. adıl. bon. aynı mesafede olan équidistant. sarmak environ. öngörmek envoyer. öğretmen enseigne. hecelemek épervier. anlaşma. gereçler équiper. sarmak eeens enseignant. eşitlik équivoque. dirlik enterrement. giriş girişte entrée.enlever. tasarruf épée. âdil équitablement. économie. ortaklaşa. erkek erkeğe entre-temps. dönem. depolamak entrepôt. atlı équestre. salgın épidémique. usta ustam entreprise. arada. evlenmek époux. sabrını taşırmak eeeq équateur. erotizm erreur. göndermek gönderiyorum. asır. yanlış. tamam entente. kayıt. o sırada entrée. işitmek entendre dire. toprağa vermek. kadın kadına entre hommes. yoğunlaşmak. muvazene équinoxe. düşman ennuyer. donatmak équitable. ekinoks. tutum. çıkarmak çıkarın ennemi. ifade etmek énorme. içeriye girmek entrer en vigueur. içeri girmek. sara épileptique. arasında entre femmes. kaydetmek. ıspanak épingle. devir. soruşturma enquêter. civar. girmek giriyor. girişim entrer. öğretim enseigner. biniciliğe ait équidistant. erotik érotisme. erozyon érotique. güneşli eeent entendre. ekvator équation. atmaca épervier à pieds courts. hatalı. mürettebat. saralı épinard. palavracı escabeau. yanılgı erroné. huni entourer. atmaca épervier autour. yanlış eees esbroufeur. okutmak. bol bol enquête. salyangoz escarpé. nezleli enrouler. sofa entreposer. merdiven escalier. sünger époque. ekvatoral équestre. entretemps. d'accord. çevre envisager. hata. takım ensoleillé. kaçamaklı. ılım équipage. baharat épicerie. denge. bitkin épuiser la patience de. yanlışlık. istila etmek. çağ épouse. duymak duymuyor entendu. bu arada. rahatsız etmek. sarmak entraîner. mari. görüşme eeenv envahir. ekip. saldırmak envahissement. iğne épisode. tüm entonnoir. yorucu épuisé. defnetmek. tescil etmek enrhumé. gayret entier. aşındırma. çağ ériger. gömmek enterrer. adaletli. adilane équité. can sıkıcı énoncer. coşku. bakkal épidémie. yoğun épaissir. birlikte. eş. kadar environ. beraber. çapraşık eeer éradiquer. yollamak envoyer son salut. sıkmak ennuyeux. koca éprouver. yok etmek ère. ortam environs. merdiven escargot. sınamak épuisant. adalet équivalence. yoz atmaca épice. yaklaşık. atak entreprendre. bakkal épicier. dolay. ders vermek. dik. eşit uzaklıkta équilatéral. iki anlama gelebilen équivoque. selâm söylemek söylüyorum söyler eeep épais. levha enseignement. aşınma. girişmek entrepreneur. eşkenar équilibre. akın etmek. kalın.

ispanyolet espèce. sınamak.. çağrılmak. kaçırılmak être enregistré. sayılmak être concerné. hukuk devleti États-Unis d'Amérique. döşeğe düşmek être coincé. ruh. hayrete düşürmek.s. yüzleşmek être considéré. sığırcık étrange. yaralanmak être bouché. bende. kendini beğenme estimé. gariplik étrangler. mi ? estime. şaşırtmak étouffer (intransitif). abideleşmek être établi. üçkâğıtçı escroquer. ümit esprit. emel. yabancı l'étranger. tıkanmak être chatouilleux. dayak yemek être blessé.esclave. garip. bir cezaya çarptırılmak être en conflit. akılsız étourneau. oluş. kırılmak kırıldı être démoli. oluş être. yırtılmak être déçu. köle escroc. söndürmek éteindre la lumière. boğmak. infini. ezilmek être élevé. ve et --. tür türler türleri. dolandırmak escroquerie. yetiştirilmek être élu. boğmak être. yorgun olmak être en forme. etik ethnie. ummak. çelişmek ile être couché. denilmek être écrasé. devlet état. dayandırmak etc. tuhaf étranger. varsaymak estomac. yurt dışı étrangeté. cins. Amerika Birleşik Devletleri étayer. v. idi étalage. sürtüşmek être dispersé. bunalmak être d'accord. olmak oluyor olur oldu oldum être. oluşmak être construit.et. gömülmek être envoûté. bağlanmak être étonné. heyecanlanmak être faible comme un moineau. hüküm giymek. inşa edilmek être content. étourneau sansonnet. doğu doğuda est-ce que par hasard ?. esas essence. davet edilmek être kidnappé. acaba est-ce que ?. sıkışmak être compté. varlık être accablé. razı olmak. umut. kurulamak. itibar estime de soi. raf était. sürmek sür étape. été. dağılmak être dit.hem --et puis. etnik. çeşit. denemek. yıldız yıldızlar étonnement. kumsal éternel. mahkûm olmak être condamné à une peine. memnun olmak être en contradiction avec. seçilmek être l'émule. uzatmak uzatın étendu à perte de vue. dolandırıcılık. yıkılmak être détaché. hayranlık. bir de établir. mertebe. oturmak oturuyor oturuyorlar oturun être atteint. ırksal étincelle. deneme essayer. kaçırılmak . ispanyol espagnolette. haberdar olmak être déchiré. esir éthique. mide eeet et. İspanya espagnol. ırk espérer. ahlâk. öz essuie-glace. gösteriş. nitelik. hâl état de droit. boğulmak étouffer (transitif). üçkâğıt espace. ırk ethnique. acayip. acep. silecek essuyer. kuş kadar canı olmak être fatigué. sayılmak être constitué de. yaz éteindre. sökülmek être en désaccord. sayın estimer. kul. paye. esans (de lavande). hem --. ışığı söndürmek étendre. yerleştirmek établir un contact. pur. çatışmak être confronté. principe. şaşmak être excité. tezgah étaler. sarmak étourdi. özenmek être enlevé. uyuşmak être achevé. esaslı essentiel. kıvılcım étoile. gelinmek être battu. büyülenmek être érigé en monument. kaydedilmek être intéressé. yara almak. aşama. hayret etmek. hayret étonner. tamamlanmak être affligé. kat katta étagère. être satisfait. çalışmak çalışır essence. sonsuz sonsuza éther. form(un)da olmak être humilié. ümit etmek espoir. iskân etmek. esir. kesilmek être au courant. tahmin etmek. küçük düşmek être immatriculé. yetmek yeter être assis. benzin (de voiture) essentiel. ecnebi. rütbe état. durum durumu état. uzay Espagne. ilgilenmek être condamné. à la fois. katılmak être assez. saha espace. zihin essai. kurmak. kahrolmak être à l'agonie. ümidetmek. gıdıklanmak être cloué au lit. ilgilenmek être invité. silmek est. temas etmek étage. sans fin. kaydedilmek être enterré. yatmak être coupé. engin étendue de sable. can çekişmek être ajouté.

karşı karşıda face. pile. aşikar. ödenmek être aux petits soins. talep etmek existant. kaçınmak. oluş. özür excuser. tarz. beslenmek être dans l'obligation de. abartı exagéré. zorunda kalmak. sakınmak évoluer. tam exactement. aşırı extrémité. hazret. sezmek être à temps. belli éviter. kılıf étui à cigarettes. uzman explication. ils. aynen. şekil facteur. karşı karşıya fâché. tekâmül eeex exact. hafriyat (eski) excavation. incelemek. dut gibi olmak être prêt. onlar eeev évanoui. yoklamak excavation. varlık. abartmak exalter. korunmak être reconnaissant. iflas faim. görgü expert. âciz faiblir. açlık fainéant. ömür exorbitant. af excuse. tabaka eeeu É. aşırı. koparmak koparmayın extraordinaire. ABD euh. olağanüstü extravagant. firar événement. ağırlamak. ikram etmek être plein comme une barrique. haberdar olmak être protégé. fakülte faible. ihraç exportation. patlamak patladı export. birleştirilmek être utile à. geç kalmak être satisfait. açılmak être payé. éclater. hâdise. ender excessif. etkileyici exprimer. yenilmek être vu. s’occuper avec. pardonner. sınır dışı etmek extérieur. alıştırma alıştırmalar exigence. kazı excaver.être licencié. ihracat exporter. irdelemek. gerekmek être nettoyé. juste. hazır olmak être prévenu. neden nedeni facteur. okumak okuyorsun oku okusun okuyalım okuyun okusunlar étudier des leçons. heyecanlı exciter. tur turu. var vardı existence. ihraç etmek exposition. meşgul olmak être ouvert. gecikmek. işten atılmak être lié. yürütme exécution. af exercice. idam exemplaire. nefaset excellent. sömürü exploiter. zayıf. mükemmel. baş başımı fffa fabricant de courtepointes.U. ders çalışmak étui. görülmek görülüyor görülmüyor étreindre. kızgın facile. dile getirmek expulser.A. temizlenmek être nourri. crever. evrilmek évolution. hariç opp dahil excursion. minnettar kalmak être rempli. Avrupa eux. yüceltmek examen. evrim. yetişmek être unifié. tatmin olmak. baygın évasion. haylaz . memnun olmak être sensible à. postacı faction. Fırat Europe. abartma. défaut. abartılı exagérer. tahrik etmek exclu. sömürmek exploser. istisna exceptionnellement. suret façon. dışarı extra-terrestre. etken. kucaklama étroit. heyecan excité. hizip facture. şey Euphrate. zorunda olmak être occupé. gelişme. affetmek affedersin affedersiniz exécuter. yürütme exécution (capitale). yüz face à face. yaramak être vaincu. suret exempt. dışsatım. katmerli excitation. dar études. cephe face. uzaylı extraire. yenilmek être nécessaire. sınav sınavı examiner. kolaylık façon. zayıflamak faillite. yorgancı façade. bağlanmak être mangé. doğru dürüst exact. yürütmek exécutif. aşırı extrême.. sergi expressif. nefis exception. oymak excellence. olup biten évident. açıklama açıklamalar expliquer. muaf exemption. dolmak être en retard. açıklamak exploitation. öğrenim étudiant. heyecanlandırmak. doğru dürüst exagération. talep exiger. olay. imtihan. kolay facilité. ceux-là. gezi excuse. mevcut. öğrenci étudier. aşırı expérience. dış. être content. fatura faculté. kucaklamak étreinte.

taviz vermek. itimat etmek faire confiance à. filmi banyo ettirmek faire diminuer. kırılıp dökülmek faire des courses. namaz kılmak faire un procès. hatırlatmak faire suffoquer. yobaz fanatisme. haç çıkarmak faire souffrir. rezervasyon yaptırmak faire faire des tirages de photo. etmek eder ediyor ettik. utandırmak faire installer. taşırmak faire démolir. kızartmak faire la guerre. kabus görmek faire commencer. haciz altında olmak faire obstacle à. hayalet farci. kodoşluk yapmak faire se souvenir. yük farine. itiraz etmek faire l'objet d'une saisie. takla atmak faire savoir. hayal kurmak faire revivre. gerekmek gerekir familier. far fardeau. dondurmak faire glisser. soğutmak faire rencontrer. masrafa girmek faire descendre. pişirmek faire déborder. otlamak faire plaisir. vaaz vermek faire son service militaire. teklifsiz famille. dinlendirmek faire un rêve. uğramak faire étendre. etkilemek. eritmek faire geler. yaptırmak faire faire une réservation. yedirmek faire marcher. yıktırmak faire des dépenses. yatırmak faire évoluer. veda etmek faire allusion. azaltmak. tanışmak faire connaître. üşütmek faire barrage. ağrımak faire manger. oturtmak faire attendre. aile famille. silip süpürmek faire don de. ablukaya almak faire briller. uydurmak se faire couper les cheveux. tövbe etmek faire l'amour. bağnaz. dikkat etmek faire avoir froid. yaşatmak fait. kaydırmak faire gonfler. un fasciste. être nécessaire. takla atmak faire tourner. dikiş dikmek faire cuire. bunaltmak faire taire. ata binmek faire escale. şıkırdamak faire un cauchemar. tanıtmak faire la conversation. vaaz etmek. çat etmek faire un bruit de vaisselle brisée. geziye çıkmak. dilek tutmak faire un voyage. bağışlamak faire écouter. ablukaya almak faire un blocus. hısım akraba fanatique. savaşmak faire halte. şarıldamak faire un bruit de craquement. bağnazlık fantaisie. mola vermek faire honte à. sevindirmek faire poser. hızlandırmak faire ses adieux. canlandırmak faire rire. dava açmak faire la publicité de. işletmek faire marcher. hayal fantôme. işine gelmek faire parler. susturmak faire tenir. aceleleştirmek. koydurmak faire sa prière. yürütmek faire mettre. saçlarını (saçını) kestirmek faire des courbettes. indirmek faire développer une pellicule. anlatmak faire les comptes. yerleştirmek faire une liste. güldürmek faire une roulade. acıtmak faire le souteneur. başlatmak faire des commérages. kabartmak faire griller. faşist fatigant. listelemek faire le ménage. ima etmek faire amende honorable.faire. filmi bastırtmak faire fondre. ödün vermek faire confiance. düş görmek faire des rêves tout éveillé. iletmek faire peindre. işaret etmek faire le signe de croix. evirmek faire un vœu. yorucu . sohbet etmek faire correspondre. göndertmek faire de l'équitation. dinletmek faire de l'effet. ilan etmek faire refroidir. gidermek faire parvenir. sevişmek faire apparaître. içeri almak. sokmak faire envoyer. engellemek faire son office. munis familier. benimsemek faire signe. hesaplaşmak faire une concession. parlatmak faire un bruit de cataracte. boyatmak faire le pique-assiette. ulaştırmak faire un pas. koydurmak faire une objection. eylem fait. tutturmak faire tomber. söyletmek faire un discours. düşürmek faire un tonneau. çalıştırmak. güvenmek. tesir etmek faire entrer. yolculuk yapmak faire vivre. adım atmak faire passer. bekletmek faire attention. yapmak yapıyorsun yap yaptı faire accélérer. inanmak inanmıyorum faire connaissance. dedikodu yapmak faire comprendre. alış veriş yapmak / çıkmak faire de la couture. söylev vermek faire disparaître. evirmek faire faire. şangırdamak faire un bruit métallique. belirtirmek faire asseoir. tanıştırmak faire reposer. acıtmak. askerlik yapmak faire sien. dolma fard. s’aimer. temizlik yapmak faire mal. konuşturmak faire partir. kısmak faire dire. raconter. bildirmek bildirdi HU 14/05/05 faire un sermon. gerçek falloir.

âbit fier. ünlü filmler film de guerre. incir figurant (dans un film). kapatma fermeture éclair. peri feinte. kapanmak fermer (tr. böğür flanc. sahte faux. lumière. mayalanma fermenter. çalım feinter. sonuncu financer un budget. delice doğan faucon pèlerin. düzme faux. ütü fermant à clé. esnek florissant. kapak. kusur fauteuil. gözün(üz) aydın féliciter. hata faute. korku filmi film policier. süzmek fffil fin. sarı sıtma figue. maya fermentation. oğul fils cadet. tebrikler Félicitations !. katı ferme. yorgun fatiguer. bayındır . ince (la) fin. gururlu fierté. üçkâğıtçı filouterie. kapamak fermer à clef / à clé. hatun. ışık ışığı ışıklar feu d'artifice. kıvanç. üçkâğıt fils. tamamlamak. tel filet de pêche. coupable. nişanlı fiançailles. karıştırmak feuillu. film. çiftçi fermoir. teneke fer à repasser. övünç fièvre. koltuk fautif. bitirmek. anahtarlı ferme. sert ferme. ateş ateşi feu. yapraklı février. macera filmi films célèbres. kutlamak femme. fiş ficher le camp. trafik ışıkları feuille. çalımlamak félicitations. ok fleur. ipçik fil. kilitlemek fermeture. film çekmek filou. akış flexible. bayram. kaba et festin. tüymek fichier. kapalı fermé à clé. tekne fers.). nehir nehri. bütçe karşılamak finaud. pencere fffer fer. polisiye filmi filmer. bitmek biter bitmez firme. kutlamak feu. kelepçe fesse. firma fffl flamme. demir demirden fer-blanc. aşk filmi film d’aventure. Kurban Bayramı fêter. sicim fiche. hafta sonu final. mecazî fffil fil. beyaz peynir fête. iftihar. filim filmi film d’amour.). figüran HU 07/06/05 figure. şubat fffi fiable. çalı bülbülü. préféré. ablatya filiation. savaş filmi film d’horreur. akıbet fin. karı femme au foyer. doğan faucon hobereau. gurur. gök doğan faucon sacre. gözde fffe fée. ötleğen faux. dosya fidèle. yorgunluk fatigué. suçlu fauvette. Allah bağışlasın! Félicitations !. dernier. fermuar ferraille. çiçek çiçeği fleuriste. kız kızım kızın film. çiçekçi fleuve. kurnaz finir. yanliş favori. son fin de semaine. hafif fin. şenlik feta. ulu doğan faucon émerillon. kapatmak. yaprak feuilleter. tebrik etmek. figür figuré. kadın kadınlar kadını. ziyafet. etek flèche. soy fille. alev flanc. hurda ferry. ortanca oğul filtrer. fermuar fermier. iplik ficelle. yarmak fendu. güvenilir fiancé. ırmak. festival. nihayet fin. yalan haber faute. ateş fièvre jaune. ev kadını fendre. fişek feux de circulation. kilitli ferment. abıru.fatigue. şölen festival. mayalanmak fermer (intr. patlak fenêtre. şenlik fête du sacrifice. iplik fil. yormak fffau faucon. çiftlik fermé. nişan ficelle. boz doğan fausse nouvelle.

çılgınca fréquemment. kürk kürküm foyer. garaj garajı garantie. çatmak froncer les sourcils. memuriyet. buruşuk fromage. ürpermek friteuse. kazı fouiller. kazanmak kazanır kazanacağız gai. güçlü forteresse. vakıf fondement. kızgın fusil. güvence. itimat foie. çalmak frapper à la porte. hiddet furieux. oluşturmak former. kudret. hendek fou. rahip frère aîné. fren frêle. garanti. sülüngil gallinule poule-d'eau. dökmeci. kalabalık fouler. çarpı foncé. saz tavuğu gant. sigara içmek fureur. frank Français. misli fois. futbol force. dalgalanmak flûte turque. zorlamak forêt. keşiş frère. kez fois. peynir froment. bir darbe indirmek. şeriatçı fondateur. çeşme football. şimşek fouet. içmek içer iç! içeyim içti. cephe frontière. prochain. demirci formation. fritöz fritözden fritözün haberekspres 01/01/05 froid. çalışmak çalışır fond. teminat garçon. ağabey friction. takla gallinacé. karaciğer foin. atkı. halt gagner (les élections). kuruluş. meyve meyveler fffu fuir. temel. çakıl galette. kaçmak kaçtı fuite. ödenek fontaine. yenmek gagner (de l'argent). kart kartı fort. vekâlet fonctionner. gelecek futur (temps grammatical). tetik gaffe. sefer fois. shipping flotter. cılız. ocak ocakta ocakları. buğday froncer. çarpıcı frapper. kar. fleet. dip fondamental. köktenci fondamentaliste musulman. sürtüşme frire. kalıp forme. kurucu fondation. hile frein. kızarmak friser. tüfek futur. burkmak four. tütmek fumer des cigarettes. squadron. monnaie). saman fois. damlamak. erimek fonds. kâr. form former. kardeş kardeşı frère. soğuk soğuktan opp sıcak froissé. servet fosse. kere. eneze. ney fffo fœtus. serin frais. erkek kardeş. kardeşlik kardeşliğin fraude. defa. filo. hafriyat (eski) foulard. karınca fournir un témoignage. crêpe. home fleet. biçim forme. firar fumer. kazanmak kazanır kazanacağız gagner. açıkça frappant. vurmak. çatal fourmi. gözleme galipette. çukur fossé. sık sık frère. kazanç. kaçak ggga gâcher. teşkil etmek formulaire. mahvetmek gâchette. karıştırmak fouilles. fransızca France. taze fraise. esas fonder. teşkil forme. deli foudre. oğlan . souvent. titremek. neşeli gain. birader frère. kıvırmak frissonner. odak *** fffr fracture. tanıklamak fourrure. Fransa franchement. darbetmek. gelecek zaman fuyard. cenin foi. kırılgan frais. meyva meyvalar. fırın fourchette. orman forgeron. türban foule. kırık fragile. kuvvet forcer. kurma. dökmek.flotte. temel fondamentaliste. had. sınır fruit. alın front. halk halkı. tesis. çilek franc (français. kamçılamak fouille. kaş çakmak front. hisar fortune. koyu fonction. esaslı. nahif frénétique. Fransız français. kamçı kamçısı fouetter. çılgın frénétiquement. mihrak foyer. flying unit. kurmak fondre. eldiven garage. kapıyı çalmak fraternité. hudut. işlemek. yarar galet. fular. kuvvetli.

buz glace. jeoloji jeolojisi Géorgie. kuşak. kusmak geste. gen généalogie. tip. kalın grec. tatmak goutte. kestane kargası géant. abla grand tétras. genelleme généraliser. solcu gaucherie. tatlı. umumiyet génération. jest gestion. lütuf grâce à. gaz gaz d'échappement. abıru glorieux. kestane kargası geai des chênes. pençe grill. genel généralisation. kibarca géographie. dede. obur gggo goinfre. kuzgun grand costaud. ızgara . gerdan. sakın gare. büyüklük grandir. cins. obur golfe. Rum grec (langue). parasız. soykırım genou. grev griffe. idare. kaleci gare. soyağacı général. bedava. neck. donmak gémeaux. Gürcistan gérant. gramer grand. babaanne grand-parent. büyükbaba la grande roue. kibar. iyi huylu. genellik. heba etmek. dev géhenne. tür türler türleri. yelek gingembre. silgi gonfler. ücretsiz grave. idareci gerbe. yudum goudron. egzoz gaz de pétrole liquéfié GPL. ızgara grille. swallow. hısım grand-père. motorin gaspiller. gar. kibarlık gentiment. parmaklık grillé. tohum graisse. hükümet gggr grâce.garçon de café. büyük büyüktür grande aiguille d’une montre. abi grand-mère (maternelle). yağlı. saveur. station. çan glissant. yunanca Grèce. dümen gouvernement. zürafa giron. kabarmak gorge. sound. insan gentil. otobüs garajı gasole. enfer. ücretsiz sürüm programı gratte-ciel. obur goût. buz tutmak gggl glace. damat gène. bosphorus. mountain pass. azamet. tadını çıkarmak. rütbe graine. nesil généreux. istasyon gare routière. throat. kurbağa grève. çeşit gens. bekçi gardien de but. anneanne grand-mère (paternelle). aşılama greffer. kil glas. kaygan glissement. tat goûter. iri yarı grand frère. gökdelen gratter. kaymak gloire. zencefil girafe. genellemek généralité. tadına bakmak. genetik génévrier. şişman graticiel. throttle. imik. artıç pmo004 38 génocide. damla goutter. aide-chauffeur. alakarga. fauces. coğrafya géologie. bereket versin grade. constriction. ince gentillesse. assistant. beceriksizlik gaz. çatmak gerber (arg. çatkı gerber. lezzet. cıvıldamak ggge geai. boğaz. katran gourmand. alakarga. dolu grenier. diz genre. kazımak gratuit. rumca. sayesinde grâce au ciel. inilti gendre. strait. bienfaits. cloche. kucak givrer. sol sola soldan de gauche. aşılamak grêle. körfez gomme. Yunanistan greffe. damlamak gouvernail. cehennem geler. muavin grammaire. büyümek büyüdü. buz tutmak. salkım gras. sıvılaştırılmış (LPG) gaz gazouiller. yönetim gggi gilet. şecere. yelkovan grand corbeau. şanlı glouton. kibarcık. dönme dolaplar grande sœur. kayma glissement de terrain. ambar grenouille. çalı horozu grandeur. ikizler gémir.). pasta gauche. toprak kayma glisser. gullet. aç. garson gardien. soy. ziyan etmek gâteau. uzamak grappe. yağ yağı graisseur. dondurmak glaise. cömert génétique. inildemek gémissement. don. halk halkı gens. gorge. whistle gorgée. dondurma glacer.

hegemonya hélicoptère. kötürüm. Yıldızlar savaşı guerre mondiale. alışmak hache. mesut. gişe guide. söylenmek gronder. grip gris. alp. iyileştiren guerre. kıymak hachis. cırcır böcek grimper. kılık habit. harp. se régler. mağara. homojen homosexuel. gerilla guérir. Macar Macarların Zaman 24/05/05 . sallamak hold-up. huysuz griotte. kır grive. saat saatlerde saattir heureusement que. fıkra. ot otu héritage. kaba grossièreté. hobi hocher. tereddütlü hésitation. tereddüt hésiter. dirlik. tırnak işareti guitare. savaşçı guichet. çarpışmak çarpışıyoruz çarpıştık hhhi hibou. yayla hauteur. harem haricot. acele hâter. şişman gros titres. grup. yiğit héroïne. gitarist gynécologique. iyi ki heureux. Savaş ve Barış guerrier. rastlantı. neyse ki. sakin habitation. tereddüt etmek hétérogène. uyum harmonisation. beceri. uyum hasard. kırlangıç histoire. tarihi. işadamı homme politique. homurtu grogner. hal halle. kutlu. vişne grippe. kış hhho hobby. sataşmak hardi. sarkıntılık harceler. güçlü haute cour de justice. helva hammam. jinekolojik HU 08/05/08 hhha habile. iş adamı. musevice. alışkanlık habitué. başlık grosseur. thigh. nefret etmek halle. düzelmek guérisseur. heterojen heure. ardıç kuşu grognement. kızarmak grillon. tesadüf haschisch. kahraman. büyüklük grossier. haftalık héberger. Yargıtay haute mer. abullabut. cinayet homme. ardıç kuşu grive litorne. erkek homme d'affaires. s’adapter. nefret haïr. gitar guitariste. tarih tarihi tarihleri historique. turna. yükseklik hhhe heaume.griller. dün dünden hiérarchie. yüksek hautain. çoğunlukla habituer. savaş savaşı savaşım savaşında La Guerre des étoiles. eroin hésitant. cihan harbi Guerre et Paix. Hollanda homard. esrar hâte. s’améliorer. homurdanmak grognon. balta hacher. giysi. barındırmak hébreu. ahenk. abullabutluk grotte. huysuz grommeler. mesken habiter. aceleleştirmek hausse. önüne geçmek guillemet. tarihî hiver. sakat. kalça. gri. alışık habituellement. buttocks handicapé. tırmanmak grincheux. fasulye harmonie. adam. mola molası halva. hikaye. Macaristan Macaristan’ın Macaristan’dan Zaman 24/05/05 Hongrois. soygun Hollande. azarlamak gros. alışkın. turna kuşu gggu guêpe. marifet habillement. atak hardiesse. tecavüz harcèlement sexuel. hip. sarkıntılık. adapter. kılık habitant. topal handicaper. hiyerarşi hippodrome. oyuk groupe. helikopter herbe. beceriklilik. hamam hanche. alıştırmak s'habituer. topluluk grue. eşek arısı guérilla. kıyma haine. yahudice hégémonie. marifetli habileté. oturmak habitude. rehber rehberi guider. çarpmak çarptım se heurter. homoseksüel Hongrie. mutlu mutluyum heurter. baykuş hier. miras héros. acar. becerikli. ataklık harem. at meydanı hirondelle. politikacı homogène. fiyatlar yükselmesi hausser les épaules. yükselme hausse des prix. tırnak. ıstakoz homicide. hal -li halte. sakatlamak harcèlement. omuz silkmek haut. engin hauts plateaux. miğfer hebdomadaire. cuisse.

resim resmim imaginable. ikiyüzlülük. aşağılamak. imge imberbe. burası. identik. sekiz huit chacun. tescil immatriculer. lazım.honnête. adacık ils. sanal imagination. misafirperverlik hostile. ikiyüzlü. önemli importation. ifraz humide. ezme *** hors de. acımasız implanter. elle. decency. meçhul ignorer qqn. işhanı immoral. bağışıklık. özdeş identité. yapılacak bir şey yok il s'en est fallu de peu que. ahlâk dışı. tahmin idée fixe. konuk. ölmez. honesty. ilgisiz hospitalier. tout de suite. naçizane humblement. tevazu hurler. vergi vergisi impôt de route. haysiyet. yağ yağı huile d'olive. çıkmaz impatient. yol vergisi tur110 26 impotent. alçaltmak. meze hors-d'œuvre. şarttır bir şey yapmak il n'y a pas. ıslak humiliant. stupidité. aptal idiotie. onlar iiim image. sekizer huit par huit. konuksever hospitalier. âciz imprécis. izlenim impressionner. köse imitation. hayal illusioniste. hastane horizon. namuslu honnêteté. imkânsızlık. istiridye humanité. huy humeur (vx). hokkabaz îlot. misafirperver. muafiyet iiimp impasse. otel otelde otellerde hôtel cinq étoiles. bilgisizlik ignoré. abes. nécessité. beş yıldızlı otel hôtelier. aptallık ignoblement. kaydetmek. yüz vermemek iiil il. honor. taklit imiter. tescil etmek immédiatement. dışalım. aynı. olanaksızlık impossible. mütevazı humble. sabırsız (mode) impératif. abıru. bağırmak hypocrisie. yüz akı. ülkücü idée. saatçi horreur. göze batan immatriculation. ithalat ihracat importance. nécessaire. saplantı idem. kocaman immeuble. misafir hôtel. idealist. dış alım satım. honour. yerleştirmek import. namus. ada adası illégal. ithalât importer. virtue honneur. belirsiz impression. emperyalizm emperyalizminin HU 26/05/05 imperméable. düş. akabinde immense. bağışıklık kazandırmak immunisé. misafirsever hospitalité. hayal. imge image. ideal. önem important. apartman immeuble d'activités. gayri meşru. ithal import-export. sekizinci huître. bağışık immunité. koklamak humeur. ithal etmek importuner. denden identique. ceux-là. ufuk horloge. riyakâr hypothétique. taklit etmek. ülkü idéal. yok yoktu il n'y a rien à faire. insanlık humble. yazıcı . akla gelebilecek imaginaire. purity. su geçirmez. imkânsız. koltuk kılıfı hhhu hublot. hayal. dışında hors sujet. onur. korkunç hors d'œuvre. kılıf housse de siège. şeref honte. düşman hôte. ayıp. ölümsüz immuniser. âcizane humer. eş. riyakârlık hypocrite. alçaltıcı humilier. fikir. saat saatlerde saattir horloger. sataşmak impossibilité. ispiralya huile. zeytinyağı huit. peur. olanaksız impôt. utanç honteux. dokunulmazlık. ülküsel idéaliste. var vardı île. virginity. otelci houille. lâzım il faut absolument faire quelque chose. eux. ahlâksız immoralité. gerek. rahatsız etmek. ahlâk dışıcılık. ölümsüzlük immortel. ahlâksızlık immortalité. ithal. alçakça ignorance. hayran etmek imprimante. derhal immédiatement après. yasak illusion. emir kipi impérialisme. ayıp. sanı. küçük düşürmek humilité. beşeriyet. burada idéal. düşünce. varsayımsal iiia ici. o ona onlar il faut. taşkömürü Zaman 17/06/05 housse. kanuna aykırı. yağmurluk impitoyable. kanunsuz. sekizer sekizer huitième. az kaldı il y a. korku horrible. kimlik kimliği idiot. utandırıcı hôpital. özenmek immanquable.

işaret parmağı (doigt). ilgisiz. mühendislik ingrat. umursamaz indigène. dahil opp hariç. adam. bilinçsiz incroyable. içe doğmuş. eğitmen instrument. telkin etmek inculquer de mauvaises idées à. ipucu indien. matbaa impuissant. haksızlık inoccupé. temayül incliner. diretmek. verimsiz infidèle. yenilik. üzerinde ısrar etmek insolvabilité. bilgi. kararsız indécision. iltihap inflation. malzeme inhumer. ilham vermek inspirer. dizin dizini. ısrarcı. zayıflık inflammation. hakaret etmek injuste. hakaret insulter. belirsiz incessant. esinlenmiş. etkisiz inévitable. haber vermek. vasıta instrument de musique. kaçınılmaz inexistant. nankör ingrédient. acısız inébranlable. hemşire infirmité. aciz incarnation. sarsılmaz inefficace. icat. acemîlik inexpérimenté. canlandırma incarner. Devlet İstatistik Enstitüsü DİE instituteur. işaret etmek indirect. muayene etmek. uykusuzluk inspecter. tatsız insistance. Kızılderili indifférence. boş inauguration. hoşnutsuz inscription. souffler. tesir influencer. devamlı. masum innombrable. fert. istiklal. aciz insomnie. yerleştirme instant. İnşallah incident. kuruluş. compris. tedirgin inquiétant. bağımsızlık. mülhem inspirer. haberler. basmak. acemî iiinf infecter. hastalıklı. birey. disiplinsiz individu. kurum kurumu institut national de la statistique. rahatsızlık inconscience. şahıs. bulaşmak infertile. rebelle. sel inquiet. kesintisiz initiative. fihrist. kararsızlık indemnité. müfettiş inspection. boş innocent. bilinçsizlik inconscient. inactif. haksız injustice. bireysel indocile. canlandırmak incendie. girişim injurier. nefes vermek installateur. umursamazlık indifférent. ısrar etmek insister sur. serkeşlik insubordonné. ilham inspiré. acemilik. defnetmek ininterrompu. eğilmek inclure.imprimé. istiklâl indépendant. yok yoktu inexpérience. etkilemek information. inanılmaz inculpé. sans fin. abuk sabuk incommodité. isyankâr indolore. rahatsızlık incompréhension. araçlı indiscipliné. isyankar. kişi kişinin HU 30/05/05 individuel. bağımsız index. hadise. kayıtlı insecte. TÜFE : Tüketici Fiyatları Endeksi'ne indice. ödenek indépendance. tesis. mühendis ingéniérie. enflasyon enflasyonu HU 14/05/05 influence. kayıt inscrit. Hindistan indécis. kimse. bilgisayar informer. ısrar insistant. yoklamak inspecteur. içgüdü instituer. anlık instinct. değişiklik. durmayan Inch'Allah !. kuvvetsiz iiin inactif. aksilik. saz insubordination. dayatmak. öğretmen institution. yerli indiquer. kuruluş. böcek insecticide. lâkayt. ilişik incohérent. muayene inspiration. ısrarlı insister. ufak insipide. tesisatçı installation. buluş inondation. enstitü enstitüsü. éternel. basılı imprimer. müessese instructeur. baygın. kötü fikir aşılamak iiind Inde. esinlemek. kurmak institut. yazdırmak imprimerie. anlamama inconcevable. zayıf infirmier. olay inclination. inoccupé. gömmek inclus. naçizane insignifiant. akla hayale gelmez inconfort. böcek öldürücü insignifiant. sanık inculquer. sakatlık. sayısız innovation. etki. serkeş insulte. esin inspiration. merak edecek iiins AGY insatisfait. danışma informations. sonsuz sonsuza infirme. eğilim. haberdar etmek ingénieur. endeks index des prix à la consommation. esindirmek. veri informatique. yangın incertain. hakaret etmek . gâvur infini. açılış incapacité.

sevinç. kavuşturmak joint. yanak jouer. kıskançlık jaloux. akıl. jambon jante. yiğit jeûner. ilişik joli. çağrı invité. entrée. aydın intelligence. çalmak çalıyor çaldı jouer aux dés. ispit. dava açmak intention. perşembe jeûne. yasak interdire. yatılı international. bağırsak intouchable. gençlik jjji jilet. delikanlı. sarılık jjje j'ai soif. Irak Iran. oyun jeu d'échecs. ilgili intéresser. ara. irtibat Jordanie. güzel güzeli. sorgulamak. müdahale intérieur. jant janvier. bir rol oynamak jouer un rôle. vasıta interminable. oyun oynamak jouer (d'un instrument). kıskanç jamais. İsrail Italie. ilginç intéressé. gün günün günleri gündür Jour – Mois . sulamak iiis islam. düğüm introduction. sararmak jaunisse. ilgilendirmek intérêt. zar oynamak jouer sa chemise. Gün . satranç jeu d'enfant. sormak interrompu. sorumsuz irriguer. susadım j'ai du travail. çağırmak çağırıyorum çağırdık BZD 220 invivable. içeri l'intérieur du pays. yaşanılmaz invraisemblable. rest çekmek jouer son va-tout. yaramaz invalider. irrasyonel irréel. rest çekmek jouer un rôle. zeki intelligent. tercüman interrogatoire. yurt içi interlocuteur. gerçekdışı. istila. galiba je ne peux pas faire autrement. saldırı saldırıda inventer. uluslararası interprète. İran Irlande. hükümsüz kılmak invasion. yoğun intensifier. futbolcu jour. bahçe jardin d'enfants. gazete . oruç jeune. genç jeune arbre. konuk. aralık.An. müslümanlık isolé. milletlerarası. davetli. güzelce jonction. yaratıcı inverse. akın. Japonya jaquette. iç. meram. gerçekdışı. neşe. davet etmek. hiçbir zaman jambe. yaratmak inventeur. ironi irrationnel. bitip tükenmez internat. oruçlu olmak jeunesse. lame de rasoir jjjo joie. keskin. tanıtım introduction. gerçek dışı iiir Irak. us. atmak jeter l'ancre. başka çarem yok je vous en supplie. akıllı intense. aralık intestin. sorguya çekmek. saadet. dokunulmaz intrigue. tanıtmak inutile. uydurmak. ceket jardin. sarı jaunir. oynamak oynar oynuyor. faiz interférence. anlık intellectuel. koyu. barsak. akıl.insupportable. kâse jaune. ocak ocakta Japon. şenlik joindre (les mains). giriş girişte introduire. probablement. yoğunlaştırmak intensité. demir atmak jeter les fondations. muhatap intermédiaire. éclairé. ilgi. yasak etmek. işim var je crois. yaramaz intellect. kesinti intervalle. misafir inviter. İtalya iiiv ivoire. bürünmek joueur de football. keskinlik intenter un procès. asla. niyet interdiction. yasak intéressant. jakoben jalousie. ne olur jet d'eau. aracı. İrlanda ironie. yuva yuvası jatte. kesintili interruption. zekâ intelligent. akla uymaz. jeton jeu. fıskiye jet society. fidan jeune homme. leh intérêt (de l’argent). gerçek dışı irresponsable. kuytu Israël. Acemistan Iran. Ürdün joue. sarhoş jjja jacobin. fildişi ivre. rationnel. davet. sevimli joliment. temel atmak jeter un œil. jet sosyete HU 09/08/07 jeter. ters invitation.Ay – Yıl journal. bir göz atmak jeton. yasaklamak interdit. çocuk oyuncağı jeudi. sorgu interroger. bacak jambon. çevirmen.

çamaşır deterjanı leste. -e kadar (directif + kadar) jusqu'à Paris. kadınlar le surlendemain. sütçü lame de rasoir. yağ lambası lancer. âdil juste après. hafif législatif. defne lavandière. kıyamet juger. mercimek lentille (opt. okuryazar leucémie. çokça largeur. muhbir joyeux. dalkavuk lécher. hüküm jugement. çamaşırcı laver. önünü açmak laisser reposer. yaş yaşında las. yargı jugement dernier. önünü açmak laisser voir. lamba lampe à huile. yorgunluk latitude. maya . düşürmek laisser la voie. çirkinlik laine. içeri almak laisser libre. yasama légitimer. Kırgızistan Kurde. onların le leur. hukuksal. geçen ay le plus. ertesi gün le mois dernier. lisan langue maternelle. jilet lampe. yargıç jugement. Kürt (langue) kurde. yavaşça. lider leadership. onlarınki levain. yavaş yavaş lentille. en le sexe faible. harf. kakuniyet légende. salıvermek laisser le passage. tam juste. ferah large. kilim kilo. Cenabıhak leader.journaliste. hukukî juron. çamaşırhane llle le 5 novembre 1999. adalet. mektup lettre de l'alphabet. genişlik larme. çamaşırhane lavomatic. kanuni. göl gölü lâche. yemin etmek juridique. cours. ikiz ikizler jupe. neşeli joyeux. akabinde justement. en largeur. önderlik lèche-bottes. hukukî.). yahudî juillet. yargılamak juif. orada laboratoire. söylence léger. boş ver laisser. sebze légumes. gazeteci. üst le jour se lève. Kazakistan kidnapper. belli etmek lait. musevi. yorgun lassitude. laboratuvar laboratuvarlar lac. hak. sebze lent. kaçırmak kaçırdı kilim. ufak ufak. insaf justifier. gel zaman git zaman le Très-Haut. dinlendirmek laisser en suspens. küfür jusqu'à. petit à petit. etek jurer. geniş largement. ana dili langue persane. büyük oranda. harf lettré. bırakmak laisser de côté. yol vermek. adilane justice. meşru. askıda bırakmak laisser tomber. Demiryolları lépreux. Acemce lapin. kan kanseri leur. yaşamın akışı le dessus. adatavşanı. enlem laurier. mercek les Chemins de Fer. abraş lessive. craintif. yavaş lentement. yıkamak laverie. efsane. ders dersler dersten önce légal. yün laïque. pazarlamak langoureux. kilometre Kirghizistan. laik laisse tomber. meşrulaştırmak kkka Kazakhstan. adlî juge. saat altıya kadar juste. çirkin laideur. sevinçli joyeux. yalamak leçon. kurmanci llla là-bas. muhabir. meşrulaştırmak légume. Haziran haziranda jumeau. 5 Kasım 1999 tarihinde le beau sexe. ağır ağır. peureux. musevî. fırlatmak lancer un produit. çevik lettre. tavşan tavşandan large. bıkkın. ample. kilo kilomètre. süt laitier. yol vermek laisser passer. karakter lettre. deniz kulağı laid. gözyaşı. dégoûté. korkak korkağım korkaksın lagon. bir kenara bırakmak laisser entrer. yavaş. arz latitude (géographie). yahudi. daha ertesi gün le temps passe. Paris’e kadar jusqu’à 1 heure. süzgün langue. çamaşır. legal. dil dilim. kanunen légalité. şafak söküyor le lendemain. kadınlar le cours de la vie. şen jjju judiciaire. doucement. temmuz juin. yasal légalement. bire kadar jusqu'à 6 heures. dek.

aydınlık. likör lire. liberal libération. sarıasma louange. mantıklı logique (substantif). ırak lointain. makinist mâchoire. aydınlık lumière. kira lllu lueur. bayan. şaşı louer. sihirli magnificence. fala bakmak lisse. gazoz. ören yeri lieu prospère. maya lézard. güneşin doğuşu lever l'immunité. lokal local. teslim livre. şeriat loin. opticien. nakliye. yazılım logique (adjectif). çene maçon. kiracı location. ışık ışığı işıklar lundi. balayı lunetier. mabet lieu historique. saz lutte. sarıasma loriot d'Europe. mücadele. ihtişam magnifique. alâka. iç çamaşır lion. mücadele etmek. hudut limité. aslan liqueur. karyola lit. savaşım lutter. dergi magie. estimé. yerel local. çiğnemek machine. edebi littérature. tul longitude (géographie). ağır lourd (fig. kira locuteur. bağlı lien. gözlük luth turc. ışın lui. salıvermek. serbestlik. liste lit. hat hatları. mücadele vermek lutteur. mantık loi. hürriyet. sınırlı limonade. kiralamak louer. makine makineyi machine à laver. uzak loin.) lieutenant. bağlantı. yerli locataire. serbest. özgür Libye. mağaza magazine. büyülü. kitapevi libre. pazartesi lune. ışın yaymak lumineux. kertenkele llli liaison. lüks lycée. özgürlük özgürlüğü liberté de la presse. hat düştü lignée. edebiyat livraison. mamure (esk. okkalı loyer. yatak yatağından littéraire. duvarcı madame. dudak levure. çamaşır makinesi machiniste. cüzdan cüzdanı livret de famille. düzgün. Fen lisesi mmma macchabée. hanımefendi madame. yasa loi de l'offre & de la demande. ay lune de miel. papel (arg.). dokunulmazlık kaldırmak lèvre. münasebet Liban. gözlükçü lunettes. aydın. kiraya vermek loup. kaldırmak lever de soleil. gözden geçirmek lire. uzak long. keten linge. bağ bağı bağları lierre. serbest bırakılma libérer. sarmaşık lieu d'élevage des vers à soie. Makedonya mâcher. lisans lié à. hür. Bilgi Edilme Yasasi loi sur l’administration publique. uzunluk loriot. Kamu Yönetimi Kanunu loi islamique. çamaşır linge de corps. böceklik lieu de culte. limonata lin. büyü magique. nizam. Libya licence. salıverilme. doğuş. sayın magasin. kitap kitabım livre (monnaie). boylam longueur. serbest bırakmak liberté. basın özgürlüğü libraire. kanun. boy.). ambar magazin. sır vermek livret. boş. irtibat. soy ligue. lira livre turque. yabani tavşan tavşandan ligne.) livrer. monsieur. bağlama. cenaze Macédoine. iç çamaşır lingerie. övgü louche. kitapçı librairie. lig limite. okumak okuyorsun oku okusun okuyalım okuyun okusunlar lire son avenir dans le marc de café. tel la ligne est disponible. evlenme cüzdanı livreur. teğmen lièvre. salmak. barındırmak logiciel. uzun longitude. muhteşem . konuşmacı logement. nur. Lübnan Lübnan'dan libéral. o ona luire. lojman loger. arz ve talep kanunu loi sur l’accès à l’information.lever (tr. cher. dağıtmak livrer un secret. nakliyeci lllo local. dağıtım. kurt lourd. lise lycées scientifiques. pürüzsüz liste. hanım. pehlivan luxe. böcekhane.

dondurmacı marchand de moutons. nice maintenance. fena. manşet manchot. kahretmek -i maudit. mart Marseille. mermer marchand. bakım maintenant. beceriksiz. memeli manche. muhtar maire de village. belediye reisi (esk. çarşı çarşıya marché libre. şekil manière de pensée. belirlemek marquer un point. uğursuzluk malheureusement. kahretmek. kulübe match. tellak massif. piyasa. kötülük. namussuz. gösteri. mayo main. yürümek marcher à quatre pattes. evlilik. kodoş maquereau. düzensiz malade. masaj masse. besbelli manifester. noksan manque de pitié. kol kolu kollarında kolunuzu manchette. lanetli mauvais. sucu marchand de bestiaux. mısır maison. halıcı marchander. sıska maillot de bain. cordonnier. sahteci. yanlış . maintenant maire. fenalık. rağmen malgré tout. at kestanesi mars. pezevenk maquereau. Faslı marotte. bataklık marbre. uskumru maquis. manevra. şimdi. girdap mammifère. denizci marmite en terre. Beyaz Saray Zaman 06/06/05 maison close. özlemek manteau. manto. sakarlık maladroit. koca mariage. Malazgirt (1071) maquereau. kötü kötüsü. muhtar mairie. pazarlık yapmak marchandise. protesto manifestement. beceriksiz. ihmal. güveç marmonner. kendini tutma majesté. etkinlik. salı mari. kitlesel masure. sıtma mâle. hobi marquer. hazret majeur.) maire de quartier. beceriksizlik. maskot massage. tüccar tüccarın tüccarların marchand d’eau. gene de malhabile. kitle. düzenbaz. malzeme maternité. çoğu majorité. usta ustam maître de maison. cop hu 07/03/05 mâture. emeklemek mardi. orta parmak la majeure partie. maç matériel. kol kolu kollarında kolunuzu manœuvre. ev hanımı. yemek yiyor yiyorum yer. nikâh marié. annelik matin. büyüklük büyüklüğü mai. husus. gösterici. sakar malheur. hantal. hoca hocayım. olgun maudire. mandalina mandat. mayıs maigre. yaka paça Manzikert. doğumevi maternité. ayakkabıcı marchand de cuivres. kurnaz malle. kademe marche. Marsilya’ya Marsilya’dan mascotte. suret. ev sahibi hanım maîtrise de soi. düşünme tarzı manifestant. ama. çolak mandarine. sahtekâr malin. havale manger. eksik. koyuncu marchand de tapis.magnitude. evli mariée. ustensile. ingrédient. yemek yemek (intransitif) mangé par les vers. celep marchand de chapeaux. kurt yemiş manière. pazarlık marchander. kahve rengi marron d'Inde. zavallı malhonnête. gelin marin. maalesef malheureux. bakırcı marchand de ferraille. sabah sabaha matière. hasta hastayım hastasın maladie. yürüyüş marché. ev evi evin evden evim la Maison Blanche (Washington). sayı kazanmak marron (couleur). sakar malaria. protesto etmek manivelle. kitle masseur. çalılık marais. mal marche. protestocu manifestation. mevzu matraque. evlenme. beddua malgré. tavır. Serbest Piyasa marcher. belediye mais. ev sahibi maîtresse de maison. çoğunluk mal. söylenmek Maroc. palto manteau de fourrure. ekseriyet. tükenmek. Fas Marocain. el maint. erkek malédiction. kürk kürküm manu militari. batak. belediye başkanı. madde. genelev maître. bavul malstrom. şer şerlerin mal tenu. eksik manque. pazar pazarı. acımasızlık manque de talent. manav marchand de glaces. hastalık maladresse. yeteneksizlik manquer. şapkacı marchand de chaussures. fakat maïs. hurdacı marchand de fruits et légumes. tatbikat manquant. düzmeci. outil.

la mienne. yürürlüğe koymak mettre en danger. nazar mauvais présage. ifade mentionner. tehlikeye düşürmek mettre en pièces. porter (un vêtement).mauvais œil. çaylak milan noir. tıp médiateur. uyarmak mettre en garde à vue. izmarit Mehmet Mehmet’ten meilleur. gözaltına almak mettre à genoux. kötü kötüsü. askerî mille. koymak koydu mettre. şükür. despatch rider. dize getirmek mettre à jour. boca etmek mettre en péril. orta parmak mégot. demi. başhekim médecine. katil Mexique. anmak mentir. bahane üretme. çatmak mettre fin. cinayet meurtrier. meteoroloji Güneş méthode. endişe Méditerrannée. aynı même. bakanlık bakanlığı Bakanlık'tan . üye même. altüst etmek meuble. göçmen milan. anne la mère patrie. yurt içi mettre. beniz. ezgi. ana vatan. yalan mentalement. ana yurt ana yurdu tur110 26 mériter. mesaj messager. baş ağrısı migrant. milyar million. parçalamak mettre pied à terre. Karadeniz mercerie. courier. tahkir etmek mer. haberci messenger. metre mètre carré. sağ olun. hor mépriser. hafıza menace. hoş bulduk merci beaucoup. minimum ministère. güncellemek mettre au monde. gündeme getirmek mettre en panne. dispatch rider. hekim médecin-chef. maden mineur (dans les mines). çarşamba merde. karatavuk merle noir. teşekkürler mercredi. ortam militaire. hoşnutsuz mécréant. baştankara mesquin. deva. dilenci mendier. eşya meurtre. tamirci tamircisi méchanceté. daha iyi meilleur marché. karatavuk merveille. tuhafiyeci merci. minare mince. nağme melon. azamî. kara çaylak milieu. profession. bok mère. zihniyet menteur. maksimum mayonnaise. mikrop midi. ilaç méditation. benimki mignon. tahkir méprisable. nabız almak mesures. mersi merci (après "bienvenue"). madenci madenciler HU 17/06/05 minimal. forerunner. karaya ayak basmak mettre en scène. tehdit menacer. yarım miel. asgarî minimum. Meksika mmmi microbe. harika mésange charbonnière. deniz denizi denizler Mer Noire. nabzını saymak. aracılık médicament. dispatch mesure. marangoz mépris. kıstas. aracı médiation. milyon minaret. küçümsemek. yalan atmak. revêtir. başkalaştırmak métaphore. düzenlemek. asgarî. sevimli. ölçmek mesurer le rythme cardiaque. kötü niyet maximal. maden métamorphoser. giymek giyinin mettre en application. önlem métal. karışık mélodie. doktor doktoru. fikren mentalité. kötü huylu mécontent. kavun kavundun membre. benzetme. réparateur. mayonez mmme mécanicien. metro métropole. hava durumu. tertiplemek mettre à l'ordre du jour. öğle öğlene midi et demi. mecazî météo. tehdit etmek mendiant. önlem mesurer. mobilya meubles. minik. bile mémoire. metre kare métro. dilenmek mensonge. daha ucuz mélangé. yöntem. mal. azamî maximum. yalan söylemek menton. uğursuzluk mauvaise foi. çene menu. minuit et demi. işgal. pinti message. orta. mecaz métaphorique. tehlikeye düşürmek mettre en fagots. menü menuisier. kötülük méchant. bal le mien. sona erdirmek mettre en garde. sahnelemek mettre sens dessus-dessous. doğurmak mettre en ordre. meslek mesleği meslekler mètre. ölçü. Akdeniz médium. hak etmek merle. teşekkür ederim. météorologie. gâvur médecin. melodi. yalancı mention. metot metodum métier. hekimlik. bin milliard. hafif. ufak tefek migraine. ince mine.

ben bana moine. hayatını kaybetmek mourir. ısırmak morphine. havan mosquée. otomatik minutie. köpürmek moustache. tarz tarzı mode (grammatical). örnek moderne. bay Monsieur. fani. Ortaçağ Moyen Orient. iddiasız modeste. canavar montagne. öldürücü. alçak gönüllü modeste. lokma mordre. modern. model. cami mot. serçe moins. demi. söz. cihan. eser monumental. mucizevî mirador. küçücük. araç moyen. eyvah mon enfant. mucize miraculeux. yol göstermek montrer de l'intérêt pour. devise. döviz monotone. benim Mon Dieu !. motorisé. kalıp moule. binek monument. ölü mort. yükselmek. tevazu moëlle. ideal. örf. ahlâklı. insan mortier. sözcük moteur. yarım minuscule. azınlık minuit. çağcıl modeste.Ministère de la Défense Nationale. midnight minuit et demi. abide. hareket moyen. avant (heure). Ortadoğu Zaman 09/06/05 moyenne. efendim monstre. ahlâkî moral. uyarı uyarısı HU 20/06/05 mise en scène. Milli Eğitim Bakanlığı Zaman 03/06/05 Ministère de l'Intérieur. motivasyon mou. süre mon. ay ayının moisi. midi et demi. koyun mouvement. marazi morceau. titizlik minutieux. manastır monastère musulman. ufak minute. çıkmak çıkıyor çıktık monter à cheval. dilsiz mule. örf ve âdet moi. tekke monde. ölümcül. arama motoru motif. morfin mort. motor à moteur. kendi halinde modeste. an. bey. Moyen-âge. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) HU 01/06/05 Ministère de l’Education nationale. küflü moisissure. nezih moralité. pek güzel değil mois. beyefendi. bakan ministre de l'intérieur. Aman Tanrım! Mon Dieu !. İçişleri Bakanı minorité. geçim kaynağı Moyen Âge. kala moins beau. yaşama tarzı modèle. motorlu moteur de recherche. mobilya mode. Sağlık Bakanlığı HU 20/06/05 ministre. ahlâk moralement irréprochable. keşiş. katır . revaç monnaie. uyarma. rahip moineau. alçak gönüllülük. kule mirage. evladım monastère. yumuşak mouchoir. ölümlü. kelime. bıyık moustachu. binmek. eksi moins. moda. âdet. abidevî moquerie. ölmek öldü mousse. ayna aynasına mise. gece yarısı. ispinoz mourir. Moğolistan monnaie. şart kipi mode de vie. dünya. ýary gije. en moyenne. dergâh. aracı moyen. küreselleşme Mongolie. değirmen moulin à paroles. küf moisson. ıslak moule. kip kipi mode conditionnel. ahlâklılık morbide. nezih morale. ilgi göstermek monture. vasıta moyen. ölümlü. bıyıklı moustique. Orta Çağ. İçişleri Bakanlığı Ministère de la Santé. ölüm mortel (substantif). neden nedeni motif décoratif. çare moyen de subsistance. ara. sivrisinek mouton. monoton monsieur. sebep. ölüm mortel (adjectif). saat saatlerde saattir montrer. raison. cause. serap miroir. dakika dakikada minuterie. yarı moment. ilik mœurs. âcizane modestie. titiz miracle. göstermek montrer le chemin. züğürt mmmo mobilier. orta moyen. midiye moulin. ortalama Zaman 05/06/05 mmmu muet. ata binmek montre. dağ dağlar dağı dağdan monter. alaycı moral. pas très beau. alay moqueur. mendil mouette. martı mouillé. hasat moitié. sahne düzeni misérable. ilkeli moral. köpük mousser. naçizane modestement. rest mise en garde. motif. âlem mondialisation. kalıp. bezek motivation.

çarpı Munich. doğum naître. ne --. kuru temizleme nettoyer. kusura bakmayınız ne pas oser imaginer. çarpmak çarptım multiplié par. tabii. siyah beyaz noir. Müslüman musée. miyop mystère. vatandaşlık. sıra sayıları nombreux. mide bulantısı navet. uyruk uyruğu natte. mizaç nature. gerekli. adaleli musicien. siyahlaşmak. karşılıklı mmmy myope. doğumlu nécessaire. zararlı nœud. zenci noirceur. hindistan cevizi nom. isim isimler ismim isminiz isminizin. rüyasında görememek ne pas pouvoir être ignoré. yuva yuvası nièce. tabii. saflık naissance. lüzum. kaçınılmazlık nécessiteux. hemşehrilik. vatan national. dokuzuncu neveu. neveu. yüzücü naïf. değil ne m'en veuillez pas. müze mutant. çok nombril. dut mûrir. dokuzar dokuzar neuvième. atama . inkâr. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin natation. cousin. temizlemek neuf (chiffre). müzisyen musique. müzik musulman. muhtaç négatif. yüzmek yüzdüm yüzdün nageur. adet. soyad soyadı nombre. olgunlaşmak murmure. milli. atama. gemi enkazı nausée. ihmal etmek négociation. sinirli net. mürüvvet nocif. Münih municipalité. tabiî naturellement. lazım. olumsuz négation. temizlik nettoyage à sec.ni. oruç yemek ne plus. herhangi nager. dokuzar neuf par neuf. kararmak. sır. kavim. millet. nicelik. accouchement.ne nicotine. yeni neuf chacun. adale muscle. belediye munitions. inkâr etmek. doğal. ulus. mırıldanmak muscle. uğursuz noir (nom). pazarlık neige. siyahlaştırmak noisette. mutant mutation. şalgam nnne ne --. şırıltı murmurer. siyah noir et blanc. tabiyet tabiyeti. milliyetçi nationalité. kar neiger. tayin mutiler. göbek nomination. giz. papyon. doğal olarak. sosyal kademe nnno noble. sinir nerveux. tekzip etmek. nikâh noce. nouveau. artık ne rien dire. sakatlamak mutuel. kaju fıstığı noix de coco. doğa nature. karanlık noircir. gerek. boyun bağı. masa örtüsü narghilé. olgun mûre. burun burnum burnumu nnni ni --. yeğen nier. duvar mûr. zorunluluk. muhtaç nécessité. bağ bağı bağları nœud papillon. asal sayılar nombres distributifs. soylu noce. gerek. yeğen nez. doğmak nappe. ceviz cevizi. ad adım. deniz kazası. temizleme. milliyet. kamulaştırmak nationaliste. yüzme nation. düğüm. net netteté. düğün noces. kara noir. kas muscular. mitoloji nnna n'est-ce pas ?. safderun. uzlaşma.multiplier. karartmak. vatanî nationaliser. tekzip négligence. ihtiyaç. gereken. mırıltı murmure de l'eau. esrar. fındık noix. kuşbaşı noix de cajou. netlik nettoyage. ihmal négliger. seviye niveau social. nam nom de famille. göz ardı etmek. ulusal.pas. canınız sağ olsun né. kar yağmak nerf. yurttaşlık. nikotin nid. tabiat naturel. bulantı. sırdaş mystérieux. cephane mur. saf. temiz naïveté. değil mi ? n'importe quel. düzey. vatandaşlığa kabul etmek nature. cérémonie de mariage. nargile NASA. göze batmak ne pas suivre le jeûne. ses çıkarmamak ne vous en faites pas. tabiî naufrage. üleştirme sayıları nombres ordinaux. lâzım nécessitant. dokuz dokuza neuf. görüşme. esrarengiz mythologie. hasır naturaliser. huy nature. papyon kravat noir. bön. yalanlamak niveau. gereklilik. sayı sayılar sayıları nombres cardinaux.

uğursuzluk kuşu oisif. être occupé. isimli nommer.) offrir. itaatkar obèse. ödem œil. mecbur obscur. nesnel objection. yalınayak nuque. yapıt ooof offenser. karanlık obscurité. bulutlu nucléaire. engel obstinément. gözlemevi observer. mezun olmak obtenir un diplôme. göz œuf. acemî noyau. gölgeli. mecburî obligé. zorunda obligation religieuse (Islam). subay offre. nesne obligation. öneri. gije. mevzu. kullanılmış occident. norveççe notable. haylaz. normal. hariç non éclairé. batılılaşma. nükleer nuire à. örmek noumène. dalkavukluk observateur.A. itaat etmek obéissance. standart Norvège. yorum. ikram etmek oooi oie. umman. standartlaştırma norme. uğraş occupé. kuzey kuzeyde normal. NATO. mezuniyet oooc occasion. okyanus okyanusu octobre. tartışılamaz non valable. bizimki nouage. tabiî normaliser. hakaret etmek offensive.T. night nul. karanlık obséquiosité. noirceur. kimse nulle part. olgu. yeni yıl Akşam 31/12/04 Nouvelle Livre Turque. bulut nuageux. obez obésité. hele note. müşahit observation.. seyretme. işsiz güçsüz oléoducs. elde etmek obtenir.nommé. eser. biz bizi nouveau. isim vermek nommer. batılı occidentalisation.N. dayı . omlet ooon oncle. faal.U. gözetim. beslemek nourriture. itaat obéissant. resmi officier. zeytin ooom ombragé. gayrimüslim non-négociable. hedef. meşgul occuper. görev obligation. itiraz objet. cisim. taarruz officiel. saldırmazlık non autorisé. gözleme. gıda. inatla obtenir. adlandırmak. gözetleme. gölge ombrelle. düğümleme nouer. sağlamak obtenir son diplôme.N. gece. oyalamak s’occuper avec. yumurta œuvre. zararlı nuit. gözlemci. atamak (vb tr) non. meşgul olmak océan. gözlem sonucu. ikram. eşraf notamment. iç noyau. ışıksız non-musulman. hayır non-aggression. Norveç norvégien. yeni nouvelle. geçersiz nord. BM O. izinsiz hu 07/03/05 non compris. rasat observatoire.. Yeni Zelanda novembre. not noter. Yeni Türk Lirası (à partir du 1er/01/2005) Nouvelle-Zélande. diploma almak obtention de diplôme. düğümlemek. N. kaz oignon. gözlem. ekim ekimde oooe œdème. batılılaştırma occidentaliser. soğan oiseau. ad vermek. hiçbir yerde numéro. haber haberler la nouvelle année.O.) obtenir. numara numarada nu-pieds. güneş şemsiyesi omelette. yemek yemeğe. adlı.A. tabii. ense oooa O. gölgelik ombre. mecburiyet. gözlemek. kasım novice. konmak (arg. vakıa nourrir. itiraz etmek objectif.T. gözlemlemek obsession. yiyecek nous. farz obligatoire. arz (éco. batılılaştırmak occupation. batı occidental. boğmak nnnu nu. ooob obéir. kuş kuşu oiseau de malheur. çekirdek noyer. zarar vermek nuisible. dikkate değer notables. saplantı obstacle. obezite obeziteyi obezitenin HU 02/01/07 objecter. çıplak nuage. Boru Hatları olive. bizim le nôtre. yazıvermek notre. amca. fırsat d'occasion.

nerede ? nereye ? ou bien. örgütlemek organisme. altın orage. sıtma panier. turuncu orange (fruit). adliye pâle. yastık oreillons. OMS. delik ouverture d'esprit. görüş. hasır paille. karşıtı. kökenli originaire d'où ?. emretmek ordonner. quitter. pano pantalon. teşkilat. Dünya Sağlık Örgütü organiser. fikir. cesaret etmek osier. ya da où ?. açılış. enlever. bilgisayar bilgisayarın ordonnance. fırtına orageux. köken. rehine ôter. şalvar pantoufle. ustensile. aklından çıkmak oublier. opera opération. düzen ordre du jour. gündem ordures. bezek. ziynet orner. orijin ornement. buyruk. dilek kipi opticien. pantolon pantalon bouffant. unutmak unutmayın unuttum ouest. düzen. veya où ça. fırtınalı orange (couleur). otlamak paix. afyon opposant. sepet panique. malzeme outrager. yazım ortie. çalkantı onduler. ırgat ouvrier en bâtiment. radyo dalgası ondulation. çöp oreille. sakin. barış. sayfa page d’accueil. ayı outil. aleyhtar opposition. düzenlemek. hesap açmak Ouzbékistan. nereli ? original. donatma. sulhsever. doğu orientation. işçi ouvrier agricole. çıkarmak çıkarın ottoman. asıl origine. emir vermek. sulh Pakistan. tahmin opium. çift paître. est. ou bien. karşıtlık. batı batıda oui. sulhçu pacte. yasama organı organisation. barışçı. matériel. hakaret etmek ouvert. orkestra orchidée. düşünce. dalgalanmak ongle. muahede. barışçı. pasifik pacifiste. kasırga ourlet. dalga onde radio. kemik oser. levha. mazlum optatif (temps du verbe). Pakistan palais. amele. kimsesiz. ırgat ouvrir. zihin açıklığı ouvrier. gözlükçü option. gurur. araç outil. reçete ordonner. sulhperver. antlaşma. kibirli orient. arpa orgie. panik panneau. zulüm opprimé. portakal orchestre. Özbekistan pppa pacifique. emir ordre. süs. evet ouragan. kuş bilimi. düzenlemek ordre. dayı oncle paternel. çift paire. ekmek pair. ya . barışsever. neredeyse d'où ?. solmak paludisme... salep ordinaire. açmak ouvrir un compte. kabakulak organe législatif.. örgüt Organisation Mondiale de la Santé. pakt pactiser. buyurmak buyrun buyur. kibir orgueilleux. kuş bilimci orphelin. muhalefet oppression. tırnak ooop opéra. adî ordinateur. cümbüş orgueil. imlâ. ana sayfa Güneş paiement échelonné. soluk palefrenier. alet outil. lunetier. Osmanlı ooou ou . antlaşmak page. çalı kavak ostentation. süslemek ornithologie. yapı orge. orkide. hani où que ce soit. kulak oreiller. solgun. taksit paillasson. saman pain. terlik papa. bezemek. gösteriş ooot otage. yönelim originaire. baba babamdan . ispir pâlir. seçenek ooor or. amca onde. ayak parmağı orthographe. öksüz orteil. açık ouvertement.oncle maternel. açıkça ouverture. yahut. paça ours.. isirgan otu (Urtica dioica) ooos os. saray palais (anatomie). ingrédient. operasyon opinion. damak palais de justice. nereden ? nereli ? neresinde ? oublier. foin.

hasta bir kişi patient. sakıncası yok pas du tout. pastacı patriarche. parti partisi. document. DYP Parti de la Mère Patrie. Kurdistan İşçi Partisi PKK : Partiya Karker Kurdistan Kurdistan Worker's Party (now KADEK) participatif. hobi passion. buralarda par l'intermédiaire de. tembellik paresseux. geçirmek passer (int. fırka fırkası Parti Démocrate. vatan patriote. yurt. AP parlementaire. binlerce par quel moyen ? avec quoi ? comment ? neyle ? par la route. karadan par voie terrestre. kol gezmek pâturage. alt geçidi passager. geçit. katılım participer à. sabır etmek pâtir. pazar payı partager. katilimci participation. sabırlı patienter. yola çıkmak partir. uğramak passer en revue. arbuz pâte. ebeveyn parenté. bon marché. hiç pas très beau. pastel pastèque. tutku passionné. ANAP Parti de la Vertu. lakırdı parole. Paris Paris’e Paris’te parlement. bölüm. sipariş vermek bş için passer une commande. varmak varır parvenir à. aracılığıyla par milliers. moins beau. görmemiş pas (substantif). geçe passé. park parce que. parlamento Parlement Européen. makarna pathétique. çalyaka par dessus tout. süzgeç pastel. kısım partir. pasaport passer. akrabalık parer. pièce.papeterie. geçit. henüz pas mal. macun pâte dentifrice. ihtiras. katılmak particularité. millet meclisi. incelemek passerelle. Bağımsız Türkiye Partisi. örneğin par hasard. donatma paresse. bağışlamak pareil. oldukça pas de mal. gibi gelmek paralytique. karadan parade. excuser. kırtasiye papier. 1946. Cumhuriyetci Serbest Fırka tur110 24 Parti Républicain du Peuple. sabır sabrı patient. üstelik par-dessus tout. hayli. konuşmak konuşuyor konuşmuyorum konuşalım konuştu parler de. inceleme passage souterrain.). CHP Parti des travailleurs du Kurdistan. sabretmek. kelebek paquet. paket par. şemsiye paraître. tesadüfen par ici. FP Parti Républicain Libéral. tembel parfait. paylaşmak parti. gitmek gidiyorum gidiyorsun git gideyim gidelim gittik. après. patrik patrie. diş macunu pâtes. zarar yok pas de problème. eş parent. pasaj passage en revue. BTP Parti de la Juste Voie. taraf. pastane. çünkü pardon. voyageur. yurtsever patrouiller. parantez parents. ısmarlamak passer un contrat. gayet parfois. her şeyin ötesinde par exemple. özellik particulier. sözleşme yapmak passer par. parfüm pari. kusursuz parfaitement. s’en aller. parlamenter parler. uçakla. geçmek geçiyor geçmiş passer commande de. af. bahse girmek. hareket etmek partir à la guerre. KDP : Kürdistan Demokratik Partisi parti de l’indépendance. tarafından par avion. engin. geçmiş passé constaté. otlak . pastahane pâtissier. servis penceresi passeport. affetmek affedersin affedersiniz. karpuz karpuzu. çalım paradis. yolcu yolcular passé (heure). özel. üst geçit passe-temps. akraba. uçak ile par centaines. vatansever. her yer parvenir. yüzlerce par le col. kağıt kağıtları papillon. gözden geçirmek. tutkulu passoire. mera. Demokrat Partisi tur110 25 Parti démocrate du Kurdistan. affedersiniz pardonner. kimi zaman parfum. serpmek part de marché. ucuz ucuzu BZD 108 pas encore. söz parsemer. epeyce. mesela. fasıl. bilhassa partie. adım pas cher. acıklı patience. cennet parapluie. kumar parier. kumar oynamak Paris. di’li geçmiş zaman BZD 100 passe-plat. özgü particulièrement. hısım akraba parenthèse. söz etmek parole. aller. kötürüm parc. ulaşmak parvenu. sefer partout. pek güzel değil passage. hısım parenté. zarar görmek pâtisserie.

dinlenme pauvre. dönem. tartı aleti peser. tartı pèse-personne. ukala pédanterie. balık tutmak pêcheur. mera paume (de la main). kimse. daimi. akrep petit ami. boutique. maydanoz persister. nişanlılık perle. saatlerce pendule. taş kekliği perdrix choukar. şeftali péché. ülke ülkenin ülkede ülkeler paysage. torun petite monnaie. korku peur sans fondement. devre. şahıs HU 30/05/05 personne ne fait. şakımak pépin. küçük küçüğümüz. bozuk para petit pain rond au sésame. ürkek peut-être. boyacı peinture. eczacılık pharmacie. çekirdek perdre. fasıl Phénicien. zavallı. düşünmek düşünyorsun. millet. inandırmak persuasion. bas. ehliyet permission. lâche. idam cezası peine de prison. kavim. vehim peureux. Acemistan persécuter. hapis cezası peintre (artiste). fakir. eczane pharmacie. boyamak peine. insan. halte. köşk payer. idam cezası peine de mort. torun petit-fils. ukalalık pédibus. süre période de fiançailles. caractère. imkân vermek. manzara paysan. sığ peuple. biraz sonra peu profond. ceza. mola molası. akıl etmek. köylü Pays-Bas. çil keklik père. soupçon. sanı pensée. Hollanda pppe peau. yitirmek perdre la vie. zulüm persil. toprak toprağa. züğürt pavillon. farsça Perse. bezelye pétition. halk halkı. dilekçe pétrole. papağan papağana perruque. aceleci persuader. haraç vermek pays. deri peau-rouge. minik. kanaat perte. babalık pépier. dalkavuk personne pressée. kınalı keklik perdrix grise. yağlı boya pélerinage. sürekli perméable. petrol petrolün Zaman 16/06/05 pétrolier. arrêt. müebbet. diretmek personnalité. izin perpétuel. izin vermek permis de conduire. Kızılderili pêche. endişe penser. fayton phare (maritime). az peu après. günah pêcher. eğim pépère. fotoğraf Güneş . tanker peu. balıkçı pédant. üşütmek petit. hac pelle. düşünce. kalıcı. belki ppph phaéton. Fenike phénomène. yaya olarak peignage. cliché. inci permanent. küçük parmağı petite-fille. resim resmim. fenomen. tartmak péter un plomb. yavaşça. Acemce. tarama peigne. boya peinture à l'huile. geçirgen permettre. kalabalık peuplier. yurt. yoksul. eczacı phase. kişi kişinin. taramak peignoir. far pharmacie. üzüntü peine capitale. kavak peur. ufak petit (d'un animal). şahsiyet personnalité. kürek pendant des heures. memleket. korkak korkağım korkaksın. autoriser. keklik perdrix bartavelle. çardak période. ötmek. filozof photo. kaybetmek. ressam peintre en bâtiment. hayatını kaybetmek perdrix. sanmak penseur. benlik. kahvaltı kahvaltıda petit doigt. pansiyon pente. sarkaç pénitence. hiç kimse. görüngü philosophe. dert.pâture. müsaade. avuç pause. mütefekkir pension. fire pesage. sürekli perroquet. kimse etmiyor personne obséquieuse. zulmetmek persécution. sağlamak permettre. Acem persan. simit petit à petit. ulus peuplé. fikir. azap pensée. düşünür. yavaş yavaş petit pois. ispençiyari pharmacien. kişilik personne. müsaade etmek. peruk. photographie. dükkan petit déjeuner. craintif. peruka hu 07/03/05 persan. tuhafiyeci petit commerce. ödemek payer (un) tribut. feneri phare (d’une voiture). baba babamdan pergola. tarak peigner. sevgili petit bazar. bornoz peindre. yavru petite aiguille d’une montre.

ispinoz pioche. daha plus que nécessaire. keyif. çoğu la plupart du temps. yağmalamak pilote. oda odanın odanız odası pièce. tahta planète. güvercin. dalmak pluie. odak noktası point de départ. kıvırmak plomb. mahal place. uç point de convergence. katlamak plier en deux. tam pillage. mezar taşı piéton. Şam fıstığı pister. pilot pilotlar HU 05/03/05 pilule. gezegen planeur. tartı poignée. şaka plaisir. Antep fıstığı. tüy. meydan place. kulp poignet. mâbadi plusieurs. lâstik pppo poche. atak *** pied. çam pinceau. taban. döşeme planches. başlangıç noktası point d'exclamation. yer yerden yeri placer. tüy poilu. muslukçu.). izlemek pistolet. kuş tüyü la plupart. plaj plage de sable. piyano pic vert. fırça pinson. nice pluvieux. zırlamak. şiir poids. bilek poil. şaklaban pivert. kurşun plombier. sıvamak plein. cümle pppi piano. exact.phrase. sikke pied. saksağan pièce. istif pile. alan place. yankesici pictural. tabanca pitance. zırıldamak pleuvoir (imp. tava poêlon. dolu plein aux as. plastik plat. yüklü pléthore de nourriture. haz plan. şikayet plaire. plan plancher. document. çınar plateau. çoğu zaman plus. birkaç. planör planning familial. ağaçlı planter. juste. hap piment. sürahi pickpocket. rızk pitoyable. blessure. piknik pikniğe pique-niquer. pipo pipelette. tepsi plateau en cuivre ou en laiton. kağıt kağıtları pièce (de théâtre). fıstık. piknik yapmak pirate. sofu pigeon. oturtmak plafond. tavan plafonnier. tava poêlé. kumsal. hoşuna gitmek plaisanterie. dip pied (d'une montagne). taş taşla pierre. yaya pieu. çalçene pique-nique. bitki bitkiler planté d'arbres. ayak ayağı pied (d'un arbre). batış plonger. pie bavarde. zevk. tuzak pierre. su tesisatçı plongeon. artı plus. çekirdek pierre tombale. alay. yağmur yağmak pli. kazma pipe. çam fıstığı pile. zemin. acınacak pitre. ağlamak ağladı BZD 109 pleurer en chœur. yağış plume. yeşil ağaçkakan pppl placard. dolap place. yara plainte. yağmak. kazık pieux. soba poêle à frire. acı acı bağırmak pleurnicher. sikke pièce. cep cebim. torba poète. şişe plage. ikiye katlamak plisser. oyun pièce de monnaie. aile plânlaması plante. sini plateau. dikmek plastique. resimsel pie. yeşil ağaçkakan pichet. şair poêle à charbon. kıl. sini plâtre. safderun pignon de pin. acı pin. biber pimenté. yumruk point. kıllı poinçon. abur cubur pleurer. korsan piscine. sahan poème. kumsal plaie. nokta. sıva plâtrer. kat katta plier. yağmur. complet. yağma piller. sökmek poing. hoşlanmak. haddinden fazla plus tard. havuzu pistache. damga poindre. bükmek. papier. soru işareti . yağışlı pneu. etek piège. ünlem işareti point d'interrogation. tepsi platane. havuz. ağlaşmak pleurer de douleur.

bakım. Halk için halka rağmen tur110 9 pour rien. güç gücü. siyasi. département. mevki mevkide possibilité. vaaz etmek. tozlu pouvoir. bezelye pois chiche. bitmek poussière. courrier. çömlek pot (de confiture par exemple). biber. olanaklı. sözcü porter (un vêtement). potas potentiel. kovalamak pour mille. cüzdan cüzdanı porte-monnaie. takmak tak takın poser des questions. Boğaziçi köprüsü pont suspendu. olasılık possible. il iller illerin préféré. önlem précédent / suivant. kapı kapıyı kapısı porte-documents. yeğlemek préfet. kutup kutbu kutbunu police. döşek pont (de bateau). binde *** pourquoi ? neden ? niçin ? Pourquoi Benerdji s’est-il suicidé. üç nokta point-virgule. geri / ileri précéder. politika. jar pot d'échappement. çayır. egzoz pot de fleurs. olası posséder. nabız nabzını poumon. çimenlik praticité. konum. çayırlık. iktidar. akciğer pour. izlemek poursuivre. vilâyet. uç poire. yağış précis. imkân. çevreyi kirletmek pollution. saksı pot-de-vin. elma pomme de terre. çürümek poursuite. armut poireau. liman porte. ulak portion. barut poulailler. bahşiş pourcent. muhtemelen potin. polisiye politicien. kümes poule. saz tavuğu poulet. birinci. toz poussiéreux. önyargı premier. Benerci Kendini Neden Öldürdü (Mehmet Ulusoy) pourrir. kehanet préface. papaz populaire. Portekiz poser. siyasal. zehir. değerli. mümkün. vilâyet binası préfecture. görüş pointe. kabil. polis police de caractères. elverişlilik pratique. Polonya pomme. karabiber poivron. müspet. kudret. göğüs göğüsleri göğsüm poivre. belli prédiction. nohut poison. tulumba pont. dürtmek pousser. hamal porteur. siyaset politique (adjectif). favori. itmek pousser (intr. muhtemel. telaş précipitations. halkçı porc. muhtemel potentiel. politikacı politique. siyasî polluant. région. yürütme gücü pppr prairie. dedikodu poubelle. piliç. pommes de terre. malgré lui. zıkkım poisson. yetişmek pousser (plante). balık poitrine. salâhiyet pouvoir exécutif. province. güç potentiel. politik. önüne geçmek prêche. öncelik préférer. cüzdan cüzdanı porte-parole. kap Portugal. posta poste de police. kapak porte.). nüfus nüfusu populiste. bakraç pot. soru sormak positif. takip etmek pousser. asma köprü pope. biber pôle. belirli. evrak çantası portefeuille. potansiyel potentiellement. patates pompe. tavuk pouls. yazı tipi policier. zarar zararı préjugé. vaaz vermek précieux. ilk premier ministre. kıymettar précipitation. porselen pore. ova. gözde préférence. sahip olmak poste. makam. pırasa pois. olumlu position. olanak. önsöz préfecture. vaaz prêcher. barut poudre à canon. çöp kutusu pouce. yüzde pourchasser. noktalı virgül point de vue. baş parmak poudre. tercih etmek. rüşvet potasse. polis. köprü köprüsü. popüler population. takip poursuivre. kirlilik Pologne. gözenek poreux. domuz porcelaine. kovalamak poursuivre. boşuna pourboire. zarar vermek porteur. tavuk poule d'eau. başbakan . gözenekli port. giymek porter préjudice.points de suspension. güverte Pont du Bosphore. karakol karakolda pot. kavanoz. elverişli précaution. vali préjudice. opinion. kirletici polluer. açı. için Pour le peuple.

iddialı presque. âdeta presse (journaux). taslak. üretmek produit. plan. cezaevi. korumak. bahar. je crois. şahıs zamirleri pronom possessif. almak. unsur printemps. öğretmen. vesile prêtre. derinlik programme. hazırlanış préparer. hazırlamak près. cumhurbaşkanı présomptueux. olasılı probablement. tanıştırmak présenter (des gens). seziş presser. atama. zapt prison. esas. üretken production. haberdar etmek. kesin profondément. bedel. bahane. eskiz promenade. binmek prendre en charge. hâlen présenter. bulunma. öncelik prise. sezgi. f. tutsak. olası. sanık prévoir. suçüstü yakalamak à prendre où à laisser. proje. dua etmek prière. tasarım. maket. tanıştırma. çoğalmak prophète. ödünç vermek prétexte. muhtemel. halen. sözlü promotion. ad adım préparatif. sıkmak pression. üretici productif. ayrıcalıklı. mesele. suçüstü yakalamak prendre des mesures. baskı pression. atamak. yakalamak prendre un autobus. sırası gelmişken . resul à propos. hazır. ödünç verme prétendre. zamir zamiri zamirleri pronoms personnels. çevik promptitude. ödül probabilité. esir. vekâlet procureur. halen. rıca prière de la nuit. huzur présent. cumhurbaşkanlığı président. basın basını basınında pressentiment. yatsı namazı primauté. bulunuş. hâlen présent progressif. nezdinde presbytère. sunuş. tasarı. yer almak prendre le pouls. nabzını tutmak prendre la poussière. istihsal etmek. gelişme progression. özel privilège. gezi. profesör profession. prensip. program progrès. hazırlık préparation. (v. dümene geçmek prendre congé de. ana. film gösterisi projet. çeviklik pronom. yaymak. tr. hapishane. savcı prodigue. üstlenmek prendre les commandes. üşütmek prendre la main dans le sac. telâffuz propagande. hediye présent. değer vermek. büyük oranda profondeur. takdim. ilke. sakınca. tutuklu privé. hapis. mahkeme processus. derin.) promouvoir. dava. mahpus. sözcü présentation. söyleniş. tartışılamaz prénom. uğurlamak prendre une douche. fodul prétention. yarar profond. yakın procuration. namaz namazı. üreme propager. ilaç. kroki. delil. hokkabaz prêt. takdim etmek. müsrif producteur. iddialı. kanıt prévenir. tutuşmak prendre froid. uyarmak prévenu. ilkbahar priorité. imtiyaz privilégié. istihsal. katılmak prendre le petit déjeuner. akraba. üretim produire. kahvaltı yapmak prendre des photos. duş almak. önayak olmak prendre soin de. tanışma présentement. iddia etmek prétendu. galiba problème. kar. şimdiki zaman à présent. propaganda propagation. ihtimal. fiyat. hemen hemen. süreç projection de diapos. yazıvermek prendre en otage. önlem almak prendre note. namzet göstermek préserver. ihtar etmek. meslek mesleği meslekler profit. tanıtmak. kahvaltı etmek. ürün professeur. sorun procès. métier. hazine. savurgan. rehin almak prendre part. imalat. sezi. söz promis. kalın. saklamak présidence de la république. tasar. dia gösterisi projection de films. esas. gelecek proche. tanıştırmak présenter un candidat. öngörmek prier. papaz preuve. yolunu tutmak prendre au sérieux. şimdiki zaman présentateur. temel principe.prendre. özenti prétendument. basınç prestidigitateur. ilk principal. rica etmek. süreç prochain. umde. tozlanmak prendre la route. tutukevi prisonnier. muhafaza etmek prendre sur le fait. resim çekmek prendre place. peygamber. (n. aceleleştirmek presser. proche. ayrıcalık. başkan président de la république. kazanç. baş çekmek prendre la tête. imtiyazlı prix. tutumsuz. ikaz etmek. près. üstünlük primitif. tutmak. bu arada. olasılık probable. iddia prêter. çiftleştirmek. papazın evi présence. actuel. sunmak. haberdar. gezme gezmeye promesse. iyelik zamiri prononciation. kâr. dua. sözde prétentieux. ciddiye almak prendre la tête.) prompt. duş yapmak prendre feu. yakın près de.

haraççı racontar. çekirdek. nalbur quitter. zevkli qui a de l'espoir. radikal qqqa quai (de port). rıhtım quai (de gare). erzak provisions. taşra. bayındır prospère. sahip sahibi propriétaire d'un terrain. öz putain. kaçıncı quelconque. münakaşa question. kuvvetli puits. haklı qui regrette. saat kaçta ? quel numéro de. ırkçılık racketteur. essentiel. fahişe putsch. herhangi quelle chance vous avez !. bir sey. temiz propre à qq'un. vikaye. vikaye etmek prouver. kısalmak raccourcir (tr. reklamcı publicité. nitelik. ne ? que cela soit passé. mal sahibi. anlatmak radiation. seksen quatrième. mamur (eski) prospérer.). kim olursa olsun qui a raison. madenci madenciler prospère. darbe pyjama. yeşermek prospérité. ne mutlu size ! quelque. eyalet. dörder quatre par quatre. telefon kapatmak race. kuyu. birtakım quelqu'un. yetki alanı provisions. dördüncü qqqe que ?.à propos de. himaye protéger. yapmak yapıyorsun yap yaptı prudence. kimileri querelle. reklam publier. gelişmek. kestirme yol raccourcir (intr. soru questionner. bir yerler quelques. ayrılmak quitter. ise quantitatif. Allah kolaylık versin quel. kimi quelque chose. kayırıcı protection. ôter. tedbirli prune. ceza pupille. hususiyet. öneri propre. kuyruk qqqi qui ?. alış veriş provoquer. umutlu. vasıf quand ?. ihtiyatlı. teklif etmek. pijama quartier général. yayınlama publiciste. niceliksel quantité. courses. geçmiş olsun Que Dieu vous aide. diriğ (eski) protection. indirim raccompagner. vilayet. mamure (eski) prospérité. ihtiyat. kazak punition. radyasyon radical. ne zaman ? quant à. dört dörde quatre chacun. önermek proposition. ırk racine. omurga quincaillier. etkili. şaklaban qui se plaint. çıkarmak çıkarın qqqo quoi ?.). muvaffak quille. refah prostituée. hangi quel âge a-t-il ?. gelince quant à. mülk prospecteur. karargâh quatre. ne ? quoi de neuf ?. korumak. kimisi quelques-uns. koruma. niteliksel qualité. yayın yayını. orospu protecteur. neşretmek. pişman qui réussit. biri. kalite. hakkında. kudret puissant. misli. mülk sahibi propriété. nesil. ev sahibi. semt semti BZD 110 . himaye etmek. uygun qui exagère. köklü radical. soy. gözbebeği psssst. neden olmak. ilan ilân. mesele. yayım. yayımlamak puisque. peron qualitatif. çünkü puissance. gözbebeği pur. kısaltmak raccrocher le téléphone. saf pur. kota rrra rabais. ümitli qui convient. ne var ne yok ? quota. erik prunelle. hiş pppu public. başlatmak. doksan quatre-vingts. il iller illerin. kayırmak. teklif. atasözü province. abartıcı qui fait le pitre. mahsus propreté. dörder dörder quatre-vingt-dix. mahalle mahallede tur110 26 quartier. enlever. rivayet raconter. dair. nicelik quarante. tedbir prudent. çukur pull-over. sormak queue. esirgeme. uğurlamak raccourci. temizlik propriétaire. kök racisme. kanıtlamak proverbe. kırk quart. kim ? kimler qui a bon goût. bir şeyler quelque part. şikayetçi qui que ce soit. kamu publication. ne gibi ? quelle heure est-il ? saat kaç ? à quelle heure ?. çeyrek quartier. üzerinde proposer. kaç yaşında ? quel genre de ?.

anımsatmak. canlandırmak rebelle. temas rapporter. temas relationnel. tarif recevoir. kaçırmak kaçırdı ratifier. akıllı rationnellement. sınır dışı etmek reconnaissance. seyrek rarement. kuduz rage. atıf. hesaplaşmak régler son compte. nispeten relier. acımış rang. sığınak réfugié. doyurmak rassembler. çabukluk. indocile. guérir. ender rassasier. ilişkin relation. sıra rapaces. buz dolabı refuge. makbuz. referans référendum. code. ilişki. sebep. akla uygun. araştırmak récidive. getirmek getirirsin rare. ray raisin. nadiren. indirim réduire au silence. ilişki. minnet. rahibe . tek tük rarissime. hızlı hızlıdır rapidité. yumruk yemek réchauffer. s’améliorer. isyankâr rébellion. gericilik. kaplatmak recteur. çevresine bakınmak regarder la télévision. ışın rrre réacteur. ilgi. yönetmelik se régler. son zamanlarda. ayaklanma. sabıka récidiviste. bağlamak religieuse. münasebet. se réunir. vilâyet règle. arama. gerçekleşme réaliser. seyretmek regarder autour de soi. yarıçap rayon. ilişik. Ramazan rambarde. sıçan rater. kabul etmemek. televizyon seyretmek régiment. yapım réalisation. reaktör réaction. reaksyon. acırga rail. makul raki. yeni recensement. hüküm sürmek régressant. üzüm raison. us raisonnable. devşirme Ramadan. alay région. yürütmek réalisme. il iller illerin. toplanmak rat. isyankar. tahrip etmek rayon. düşen regret. bakış regarder. description. kaçak refuser. neden nedeni raison. özlemek rein. röntgen röntgene radis noir. toplamak se rassembler. accomplissement. reform réfrigérateur. bürümek. getirmek getirirsin ramper. fevkalade. seyrek. bel rrrel relatif à. imar record. yeniden yapmak référence. geri çevirmek. canlandırma réanimer. karşılıklı réclame. gerçekçi. devrim. öfke raifort. minnettarlık reconnaissance de dette.radin. ilişkisel relativement. ödül reconduire à la frontière. istememek. yeniden başlamak récompense. etrafına bakınmak. acırga rage. ürün recommandé. ilan ilân. bölge bölgeler bölgelerinde. sabıkalı récipient. pişmanlık regrettable. parmaklık ramener. seyrek olarak. reklam récolte. aramak. taahhütlü recommander. ender. radyo radio (graphie). yırtıcı kuşlar rapide. gerici réagir. akıllıca raton laveur. sürünmek rance. acınacak regretter. toplantı récession. realist réanimation. böbrek reine. araştırma Zaman 03/06/05 rechercher. rekor HU 04/06/08 recourir à. onaylamak rationnel. kraliçe reins. reddetmek rrreg regard. motif. çamaşırcı ayı ravage. başvurmak recouvrir. tahrip ravager. rakı ramassage (des jeunes enfants pour en faire des janissaires). ısıtmak recherche. münasebet. senet réduction. resesyon recette. sayım sayımı sayımlar réception. kap réciproque. infaz etmek. almak recevoir un coup de poing. nadir. pişman olmak regretter (qqun). düzelmek régler ses comptes. hak raison. reaksiyon. gerçekleştirmek. alâka. çeviklik rappeler. resepsiyon. cimri radio. gerçekçilik réaliste. hesabını vermek régner. susturmak rrref refaire. irtica. minnettar reconnaître. ilişik. referandum referandumda HU 30/05/05 réforme. kural kuralları BZD 104 règlement. tanımak tanıyor reconstruction. önermek recommencer. ilgi. senet reconnaissant. rektör reçu. hatırlatmak rapport. isyan rrrec récemment. tepki réactionnaire. bakmak bakılır. tepkimek réalisation.

kaynak kaynaklar énergie et ressources naturelles. ün réputation. likeness. diyanet reliure. kararlılık résoudre. direnmek. baskıcı réprimande. din dini dinler. çözmek respect. rastlamak rendez-vous. tövbekâr repentir. istihbarat. hürmet. identity. assignation. dinlenme repentant. approach. azim. şöhret renommée. rezervasyon réserve. şebeke şebekeyi. geri çevirmek. ütülemek repos. resemblance. direniş. fark edilir. kalıntı rester. tamir. istirahat reposant. mukavemet etmek résolu. mukavemet résistant. saygı respectable. iade etmek rendre fou. umgekippt HU 26/03/05 renverser. istihkam. dayanıklı. parallel. yanıt reportage. ek bent olmak rester coincé. devirmek renverser le gouvernement. dayanıklılık. kendini toparlamak représentant. halletmek. nefes alıp vermek. saygıdeğer respecté. community. bileyici rempart. soluk alıp veriş respirer. soluk alıp vermek responsabilité. duymak duymuyor. TC : Türkiye Cumhuriyeti répugner à. yenilemek rénover. tryst HU 11/04/05 rendre. kurmak remords. buluşma. deva remercier. keşiş religieux. katlanmak résister à. azar réprimander. fevkalade.religieux. kıyamamak réputation. pause. tamirci tamircisi réparation. doldurmak remporter une victoire. similar. umgeworfen. comparison. hükümeti düşürmek renvoi. suçlama rrres réseau. sitem reprocher. hissetmek. yemek yemeğe repasser. katlamak réplique. şaşırıp kalmak rester bouche bée. lokanta. karşılamak karşılamaz. temsilci représentation. mümessil. halef. karşılık. tövbe répéter. köpekbalığı réquisitoire. Enerji ve Tabii Kaynaklar ressusciter. saygı göstermek respiration. date. parallelism. avoir des égards. benzerlik. yazlık (ev) résider. dirençli. dayanmak. rahip religion. tırnaksı ressembler à. rezerve etmek résidence. ağ ağlar ağlarla tur110 26 réservation. nefes almak. tekrarlamak replier. örgüt. yanıtlamak réponse. konak résidence d’été. dindar religieux. kalınmak rester absourdi. karşılaşma rencontrer. direnç. karşılık vermek répondre. sorumlu ressemblance. acentalık etmek répressif. kovmak rrrep réparateur. analogy. muhterem. devrik overturned gestürzt. sorum responsable. teşekkür etmek remise d'impôt. sitem etmek reproducteur. tamir etmek répartition. cumhuriyet République de Chypre du Nord. dinci religieux. mécanicien. kapanık renfermer. iade iadesini Zaman 24/05/05 renvoyer. yenilemek renseignement. çıldırtmak rendre sec. similitude HU 11/04/05 ressemblant à la corne. ihtiraz. itibar respecter. rendezvous. halife remplir. çekmek ressource. meeting. vergi iadesi remonter (un réveil). galibiyet almak rrren renard. temsil représenter. rester. kalmak kalıyorum kalmadı kal kalmasınlar résistance. çekince réserver. appointment. sur remplaçant. mukavemetçi résister. aş. damızlık république. röportaj repos. iade etmek renvoyer de. telafi réparer. ayrılış ayrılışı repas. ziyaret etmek renfermé. karşı koymak. KKTC République Tchèque. affinity. içermek renom. durmak durma. kurutmak rendre visite à. propinquity. cevap. dikkate değer. parity. şöhret requin. direnişçi. kalmak kalıyorum kalmadı kal kalmasınlar. congeniality. cevap vermek. soluk respiration. azar. bilgi bilgileri renversé (président). cilt rrrem remarquable. conformity. fark etmek remède. sitemkâr reproche. rezerv. karşılık répliquer. mimicry. restoran restoranı restoranın restoranda reste. tilki rencontre. kararlı résolution. azimli. cevaplamak. tanınmışlık renoncer. pişmanlık rémouleur. olağanüstü remarquer. iddia. randevu randevuya. sameness. azarlamak réprobateur. sıkışıp kalmak . Çek Cumhuriyeti République turque. similarity. dinlendirici reprendre ses esprits. benzemek ressentir. kinship. hortlamak restaurant. vazgeçmek renouveler.

aller. çekmek retour. çekince réticent. söylenti rupture du jeûne. başarmak. barbunya rougir. geliş Zaman 24/05/05 retourner. ayna aynasına réunion. musluk musluğu robuste. düş görmek. se rassembler. hücum rugueux. bülbül bülbülü rossignol philomèle. takla rouler. harap etmek. elbise robe de mariée. devrim. emeklilik retraité. gülüş. özet résumer. hiçbir şey rincer. döşeme revêtir. pirinç rrro robe. kurnaz russe. daralmak retrouver. rivayet. toplantı réunir. kavuşmak rétroviseur. kıyı kıyısı kıyıları. hayal kurmak revêtement. toplamak se réunir. kral kralın. sokak sokakta sokağın rue en pente. gül rose. özetlemek retenir. kraliyet royauté. terbiyesiz sssa s'embrasser. harabe ruiner. yaka rival. kurdele ruban. iade iadesini. iddia revenir. horlamak ronger. çekilme. kızarmak rougir. rizikolu ritournelle. rol romain. pineklemek s'endurcir. yokuş ruée. kenar. kol gezmek roi. darılmak s'encroûter. rota. dere rumeur. kaya. ihtiraz. netice. krallık rrru ruban. yüzü kızarmak roulade. uyandırmak uyandırdı revendication. kurnazlık rusé. tekerlek. Romanya route. şerit rude. muvaffak olmak réussite. telaş etmek. teker tekeri rouge. kayalık rôder. rakip rivaliser. emekli rétrécir. gülüşmek risque. sarp rue. inceleme rez-de-chaussée. döndürmek. bir sigara sarmak se rouler. geri tutmak réticence. pembe rossignol. giymek. öpüşmek s'émouvoir. romantik Rome. düş. düşkün ruisseau. kızılkuyruk rougeole. sağlam rocher. bulamak. abullabut. kıral kıralının. rüya rüyası réveil. accumuler. bülbül roturier. gülünç rien. zengin richesse. horlama ronfler. hayal etmek. kızıl gerdan. partir. oruç bozmak rond. mahvetmek ruiné. gelir rêver. inkılâp revue. yaka rivière. gülme rire (verbe). toplanmak réussir. isyan révolution. iftar etmek. rekabet rive. isteksiz retirer. Kevser riz. kızıl rouge-gorge. kemirmek rongeur. soysuz roue. Roma rompre le jeûne. kırmızı. yol yolları yolda route principale. bulanmak bulanıyor Roumanie. yuvarlamak rouler une cigarette. dönmek döner dönüyorum. zemin katı rrrh rhume. ürün résumé. şah rôle. çamaşır çırpmak rire (substantif). çalar saat réveiller. çalkalamak rincer le linge. ablak. gülmek gülüyor BZD 109 rire ensemble. kemirgen rose. comique. ihtilal. nar bülbülü rouge-queue. başarı başarılar rêve. geri çevirmek retraite.rester pétrifié. tekerleme rivage. yuvarlak ronflement. düş kurmak. gelinlik robinet. iftar ruse. Rus Russie. takınmak révolte. dönüş dönüşü. çay çayı rivière traversant le Paradis. Romalı roman. ayaklanma. acele etmek s’en aller. miroir. katılaşmak . pürüzlü ruine. rassembler. perde ridicule. kucaklaşmak. sonuç . riziko risqué. hayal. acar. gitmek gidiyorum gidiyorsun git gidelim gittik gideyim gidelim s’en vouloir. kızamık rouget. kazıklamak rouler (transitif). nezle rrri riche. muhalif. sahil. rekabet etmek rivalité. roman romantique. servet rideau. dönmek döner dönüyorum revenu. hile ruse. ana cadde royaume. donakalmak résultat. Rusya rustre. telaşlanmak s'empresser.

iddiasız sans rapport. iyi huylu sage. merhaba. merak etmek. yeteneksiz satire. heybe sac. çuval sac à linge. hoşnut satisfait. sandal sandwich. selâm salve. alim. kuşkusuz sans éducation. haz. şaşırmak s'évanouir. çekirge sauvage. ulu doğan sacrifice. ilgilenmek s'intéresser à. acımasız sans prétention. hoşnutluk. canı sıkılmak s'entendre. kapaklanmak s'éteindre. bilgi almak s'inquiéter. üzülmek s'inspirer. -sız. pislemek sain. çekinmek s'occidentaliser. müdahale etmek s'informer. haciz saisir. kaçmak s'engager. türemek s'ennuyer. ilgisiz sans risque. sönmek s'étendre. tuzluk salir. ilgi göstermek s'intimider. dayanıksız sans doute. salep salep (poudre). bağdaşmak s'entendre. şekersiz sans talent. kir saleté. bohça sac à main. kurtarmak savant. torba sac. yurtsuz sans appel. aralıksız. her halde. hicvî satisfaction. -den başka sans défense. özür dilemek s'habiller. cumartesi samovar. sıçrama sauter. geçinmek s'entretenir. lütfen s'immiscer. yayılmak s'étirer. keyfine bakmak s'unir. Sevgililer Günü sainteté. güvenli sans succès. sallapati sans haut. üstsüz sans incident. yıpranmak sa seigneurie (iro. feda etmek sacré. sinirlenmek s’enfuir. salep saleté. sıçramak. aşınmak s'établir. mevsim salade. zıplamak sauter de joie. havalanmak s'éroder. pis salé. bilge sage. birleşmek s'user. kirli. el çantası sacre. ebe sagesse. sağ saint. atlamak. terbiyesiz sans espoir. taahhüt etmek s'engendrer. yabani sauver. aralıksız sans pareil. lezzet savoir. uyuşmak s'entendre avec. kan sans. semaver sandale. uğraşmak s'occuper de. Asgari ücreti sale. goût. tükürük salle d'audience. bilgili saveur. el konmak. ekmek saupoudrer. tartışılamaz sans arrêt. hazret saisie. çanta sac. salata salaire. kutsal sage. hiciv satirique. durmayan sans compter. görüşmek s'envoler. sevinçten uçmak sauterelle. salon salopette. kum kumdan hu 07/03/05 sac. bilmek bilmiyorum . serpmek saut. salvo samedi. pislik salière. sandviç sang. eşsiz sans pitié. selâm vermek salut. se sauver. umutsuz. kirlilik. oyalanmak ile. giyinmek s'il-vous-plaît. kurban sacrifier. memnun sauce. kirletmek. kanamak saillir. maaş. olaysız sans interruption. autre que. tutmak saison. kendinden geçmek s'exciter. tatmin edici satisfait. vahşi sauvage. tulum saluer. fuir. banyo salon. hoplama. bayılmak. uslu sage-femme. ümitsiz sans fil. uzanmak.s'énerver. kirletici salive. pisletmek salissant.). –siz. kablosuz HU 26/03/05 sans fin. memnuniyet satisfaire. esinlenmek. fedakarlık. evsiz. tuzlu salep (boisson). Yalova kaymakamı sable. tatmin. kutsal Saint-Valentin. gerinmek s'étonner. bilgelik saigner. feda. connaître. salça sauf. başarısız sans sucre. anlaşmak s'entendre. uğraşmak -le s’occuper de son bon plaisir. aylık salaire minimum net. batılılaşmak s'occuper. selam. yerleşmek s'étaler. yoğunlaşmak s'intéresser. -süz sans-abri. selâmlamak. tatmin etmek satisfaisant. ilham almak s'intensifier. -suz. duruşma salonu salle de bains. hayret etmek. content. sonsuz sans-gêne. heyecanlanmak s'excuser. müstesna saupoudrer. kutlu.

edinmek. bilim adamı scintillement. yakalanmak se faire prendre au piège. soyunmak se détériorer. tarama scruter. yenilenmek. çekişmek se coincer. yarılmak se fermer. çekilmek çekildi Les derniers soldats syriens se sont retirés du Liban. bıkmak. yitmek se plaindre. bürünmek se rencontrer. oylama sculpture. kalkmak kalıyoruz kalmadı se lever (astre). sertleşmek se débrouiller pour. merak etmek se déshabiller. solmak se forcer. sabun savonner. yakınmak se plaire. gelişmek se faire beau. karşılaşmak karşılaşıyoruz se renouveler. karnını doyurmak se réaliser. sıkışmak se coller. yatmak se couvrir. yıpranmak se développer. çekinmek. çekilmek se retirer. davranmak se confirmer. vicdanını rahatlatmak se douter. çürümek se dépêcher. makyaj yapmak se marier. hatırlamak se remettre. çekinmek se hâter. yola çıkmak se moquer. dolaşmak. sakınmak. erimek se donner bonne conscience. yıkanmak yıkanıyorum se lever. acele etmek se désarmer. bozuşmak se fâcher contre. kendini tutmak se retenir. ısınmak se recouvrir. becermek se dégrader. huylanmak se durcir. başkalaşmak se mettre au soleil. kaşınmak se gêner. oluşmak se froisser. akrep scrutation. alay etmek se multiplier comme des champignons. doğru gitmek. bıçkı. yetinmek se coucher. parıltı scintiller. taramak scrutin. çekişmek ile se dissoudre. tövbe etmek se reposer. bilim. anımsamak se rappeler. solmak se fatiguer. anmak se rappeler. Son Suriye askeride Lübnan'dan çekildi HU 27/04/05 se retrouver. usanmak se laver. atılmak se lasser. sahne scie. eğilmek se remplir. être blessé. donmak se contenter. yaralanmak yaralandı se chamailler. çatmak. davranmak se composer de. sabunlamak sssc scandale. vız gelmek se flétrir. park etmek se goinfrer. boy ölçüşmek se métamorphoser. silahsızlanmak se déshabiller. pişman olmak. güneşlenmek se mettre d'accord. ayağa kalkmak. yontu ssse se blesser. yönelmek se disperser. isim yapmak se faner. gecikmek se mettre en route. doğrulanmak se congeler. eğilmek. öfkelenmek se fâcher avec qqn. ilim science-fiction. sızlanmak. sarılmak se préparer. süslenmek se faire prendre. buruşmak se fâcher. bilim kurgu sciences politiques. yorulmak se fendre. bürünmek se crevasser. sertleşmek se ranimer. mantar gibi türemek se pencher. konmak se précipiter sur. iyileşmek se remettre à qqch. kapanmak se ficher. sığınmak se réjouir. kızmak se garer. bezmek. doymak se rassasier. testere science. sövüp saymak se repentir. yakalanmak se faire un nom. gerçekleşmek se rebeller. sevinmek se remémorer. çatlamak se demander avec curiosité. bozulmak. tünemek se perdre. dirilmek se rappeler.savoir (substantif). kavga etmek. dinlenmek dinlenir se retenir. malumat savon. doğmak se loger. büzülmek se réfugier. hatırlamak se rassasier. barınmak se maquiller. gezmek se raffermir. hiddetlenmek. rezalet scénario. senaryoda HU 21/07/07 scène. dağılmak se disputer. örtüşmek se recroqueviller. ilerlemek se diriger vers. hoşlanmak se plier aux caprices de qqn. nazını çekmek se poser sur. sağlamak se promener. katılmak se lancer. üstünü çıkarmak se diriger. dolaştırmak. tuzağa düşmek se faire surprendre. sarkmak se percher. telaş etmek se joindre. tazelenmek se répandre en injures. parıldamak scorpion. kızmak. siyasal bilimler scientifique. ayaklanmak se réchauffer. oluşmak se conduire. tartışmak. karışmak se mesurer à. çekişmek se disputer à propos de qqch. görüşmek. zorlanmak se former de. buluşmak . evlenmek se mêler de. yapışmak se comporter. abur cubur yemek se gratter. hazırlanmak se procurer. anlaşmak se mettre en retard.

vaaz etmek sermonner. huzurlu sérénité. sansasyonel sensibilité. oturum seul. direction. hisli sentence. durmak durma durdu se tenir les mains jointes. kafasını kırmak se salir. bulaşmak se transporter. sıkılamak serrer les dents. sıkı service. kırılmak kırıldı se vider. devlet sırrı secrétaire. peçete serviette de toilette. hizmet etmek servir à. yedinci ssser Serbie. neticelenmek se transformer. bana göre semaine. büzmek serrer. ayırmak séparément. sert . fasıl sécurité. sekreterlik sécrétion. duygu sensation. nöbetçi sentir. çıkmaz ayın son çarşambası. abit serviteur. kaçmak se séparer. kurutmak seconde (de temps). haklı çıkmak séance tenante. dişini sıkmak serrer sur son cœur. ayaklanmak se rompre le cou. hata etmek. se rencontrer. sekreter secrétaire d'état. içli sentinelle. vaaz sermonner. koklamak sentir. hizmet. his sensationnel. yaramak serviteur. ekmek Sémiramis. ayrılmak se séparer de. güvenlik seigle. yararlanmak se souhaiter bonne fête. yemin sermon. aux calendes grecques. çilingir serré. görünmek se voir. yanılmak se trouver. yön yönleri sens unique. sır. gizli. yer almak se trouver dans l'obligation. yedişer yedişer septembre. sırdaş secret d'état. taşınmak se tromper. ses çıkarmamak. kokusunu almak seoir à. kucaklamak serrurier. kirlenmek se sauver. tuz selon. altın pahasına satılmak se venger. acısını çıkarmak se vérifier. bakraç. silkmek secours. à la Saint-Glinglin. hassas. yalnız seulement. gerçekleşmek se vexer. sérieusement. el pençe divan durmak se terminer. ayrıca sept. hassasiyet. apar topar seau. hüküm. tek yön BZD 104 sensation. bitmek se terminer. duymak duymuyor sentir. his sentimental. kurak séché. gerilmek se tenir. tek seul. ancak. kurtulmak. kova sec. eylül septième. katı. yedişer sept par sept. yalnız sévère. intihar etmek se taire. salgı sectaire. dönüşmek se transformer. geçen hafta à la semaine des quatre jeudis. anlam sens. hassaslık. servis service militaire. sadece. susmak se tendre. abus. ayrılıkçı séparer. -e göre selon moi. patika sentiment. ciddî serment. hizipçi secte. bulunmak bulunuyor. Sırbistan Zaman 17/06/05 serein. deprem depremde depremin séjour. yargı sentier. oturma sel. çavdar sein. çıkmaz ayın son perşembesinde sembler. tarikat secteur. yakışmak séparatiste. duyarlı. gibi gelmek semence. kuru sec (saison). boşalmak se voir. sektör sektörde section. ifraz. sarsmak. meme séisme. kullanmak se servir de. hafta la semaine dernière. s'entretenir. hizmetçi session. havlu servir. duyarlık sensible. acıklı. görüşmek se voir donner raison. Şamram sénat. pençe serrer. yılan serpent à sonnettes. duygusal. uyanmak se révolter. müsteşar secrétariat. kuru sécher. övünmek se vendre à prix d'or. kurumak. çavuş sérieux. senato sens. aldanmak. tohum semer. havlu serviette de table. vaaz vermek serpent. tahavvül etmek se transmettre à. huzur sergent. ayrılmak se servir de.se réveiller. imdat secret. ciddi. bayramlaşmak se suicider. karşılaşmak karşılaşıyoruz se vanter. mezhep. derdine düşmek se trouver en présence. hizmetkâr serviteur. askerlik serviette. yedi sept chacun. saniye secouer. çıngıraklı yılan serre. hisli. kokmak sentir. duygu sentiment.

. purport. represent. uyuklamak son. üzüntü. voix. doğrudan doğruya. ister. açıkça. maymunluk Sinop Sinop'ta Sinop'un. özen soins. define. hararet. site siteye situation. hal -lli solution. signify. cinsel sssi si. candan. nefes. hoppa ssso social. üzmek soudain. altmış soixante-dix. sign. show. dayanıklı. özenmek singerie. kendi soie. acı. yer yerden yeri sol. onun sonde. ifade etmek silence. altışar six par six. altıncı Skopje. maymun singer. anlam signifier. nevi sorte. merak. eşzamanlı sincère. evidence. sonda sonner. soluk souffler. üzülmek. dayanışma solide. hal solution. şirket şirketten. altı six chacun. seda son. safsata sorte. sertçe sexe. ıslık çalmak sifflet. kardeş kardeşı. silkeleme. tüketim toplumu sœur. sinirlenmek. ville de Turquie sur la Mer Noire site (Internet). sağlam solitaire. kaynak kaynaklar souffle. rıca solution. soit. bizzat. sessizlik. özenti soi-même. içten. kaygılanmak. miktar somme. dışarı çıkmak. çeşit sortie. asır. denote. deliver oneself. zil sorcière. tedavi soir. embody. hastalığa tutulmak . ansızın. ısırıp silkeleme (köpek) souci. indicate. ıslık siffler. dert. samimî sincèrement. feature. emek soin. çalmak çalıyor çaldı sonner (intr. başvuru başvuruda. abla soi-disant. zil sonnette. ortaklık société. çalınmak sonnerie. endişelendirmek. altışar altışar sixième. karanlık sombrement. ucuzluk soleil. sözde. firma société de consommation. toplumsal société. toplum société. remark. kuvvetli. toplam sommeil. imza atmak. ipek soif. state. Üsküp snob. soda soudure. hohlamak souffrir. cinsiyet sexuel. faire apparaître. endişelenmek. ağırbaşlı solennité. taciz etmek. imzalamak signification.. ventilate signature. emit. yalnız. alem. curiosité. kuruş souche. sadece simplicité.. türlü sorte. acı çekmek souffrir d'une maladie. öyle siècle. merakta kalmak. çıkış sortir. batmak battı batmadı somme. evet si (cond. sükût simple. merak se soucier. içtenlikle singe. kaygı. sade simplement. eğer si. onunki sifflement. rahatsız etmek. manifest. tip sorte. hırpalamak. sandalye siège de voiture. acuze sornette. işyeri société. yalnızca simplement. uyuklama somnoler. uyku sommet. tellement. kara kara sombrer. seulement. karın ağrısı. ses sesi sesle son (à lui). attention. vızıldamak siffler. ya --. specify. birdenbire soudainement. ağırbaşlılık. kız kardeş sœur. susuzluk soin.sévèrement. tür türler türleri sorte. vaziyet six. exude. rahatsız olmak.). çıkmak çıkıyor çıktık sou.ya da soixante. basit. zemin soldat. endişe etmek. merak etmek. predicate. sadelik simultané. ani soude. kütük souci. güneş solennel. alarm sonnerie. ani. zirve sommier. belirtmek. ıssız sollicitation. iddiasız. rahibe sœur aînée. karyola somnolence. imza etmek. düdük signal. çözüm sombre. imza signe. tedirgin olmak.). point out. ısırıp silkelemek. endişe. asker askeri soldes. compagnie. akşam soit . enumerate. birden. işaret signer. koltuk le sien. çare solution.. vızıltı. sinyal signaler. tepe sommet. yüzyıl yüzyılda yüzyıllar siège. vakar solidarité. zorlamak. esmek souffler de la buée. import. doruk sommet. ister . yetmiş sol.

sarkıt standard. sporcu. istatistik statue. spor sportif. kılığında sous peu. varsayım suppresseur. İsviçre suite. abullabutluk. sutyen souvenir. küre sphère. dayanak soutien. dessous. sinsi sous. oruç tutmak sujet. şekerli sucreries. takip etmek suivre le jeûne. hatırlamak se souvenir comme dans un brouillard. özel spécialiste. uzman spécialité. standart standardiser. kaplıca Hütt 289 sourcil. kaş sourire. hayalet spermaceti. sporsever squelette. step. yan ürün sous-vêtements. garer. gösteri spectateur. yeterince suffoquer. durak durağı station. desteklemek soutien. ilçebay. hayal meyyal hatırlamak souvent. darbe yemek subir un dommage. riayet etmek. ılıca. destek desteği soutien-gorge. pislemek soupe. kodoş souteneur. varsaymak supposition. istasyon. dayanak support. edebiyat eki supplier. verimsiz stérilité. sfer splendeur.souffrir de. İsveç İsveç'te HU 14/11/07 suffire. yakında sous-préfecture. mevzu. ek ekler eki supplément littéraire. verimsizlik stop. konu konusu. boğulmak. fare sournois. ispermeçet sphère. yalvarmak support. is Suisse. kesme şeker sucré. heykel steppe. stil stylique. öznel subsistance. telkin suicide. vekil supplément. bientôt. etkiye uğramak subjectif. kör inanç suppléant. lezzetli. yetmek yeter suffisamment. nefis sucer. ıspatula speaker. kaynak kaynaklar source thermale. geçim subsister. istep stérile. stad stalactite. salak stupidité. özne sujet de couverture. önermek suggestion. varsayımlı supposer. kaymakamlık sous-préfet. var saymak. bunalmak suggérer. üst supermarché. hükümdar souveraineté. madde substantif. çorba source. emmek sucre. görkem splendide. tahmin etmek supposer. arzu. aptallık style. sık sık souverain. telkin etmek. yapı stupéfiant. gülümsemek souris. park etmek. leziz. çamaşır souteneur. pezevenk soutenir. görkemli superficiel. süpermarket superstition. aptal. görkemli sport. katkí. anımsamak. başarı başarılar successeur. makam stationner. geçirmek subir un coup du sort. tasarım stylo. yüzeysel supérieur. dilemek dilerim souiller. stop structure. kaymakam sous-produit. seyirci spectre. sübvansiyon sübvansiyonların succès. halife successivement. anı se souvenir. padişah superbe. devam devamı suivant / précédent. kapak konusu sultan. dur. ilâve. bastırıcı . ilçe. alt sous l'apparence de. sözcü spécial. dilek dilekte souhaiter. geçinmek substance. gülümseme sourire. gar station. halef successeur. bulaşmak souiller. konuşmacı speaker. isim subvention. se garer. ileri / geri suivre. husus. kalem kalemi kalemin sssu subir. izlemek. ileri sürmek. yara almak souhait. iskelet ssst stable. akılsız. sırayla succulent. katkı supplément (y compris à un journal). kılığında sous la forme de. uyuşturucu stupide. park yapmak statistique. güney güneyde Suède. hurafe. bozkır. standartlaştırma station. intihar suie. kalıcı stade. ıspazmoz spatule. ilave. uzmanlık spectacle. hükümdarlık sssp spasme. istek. dayanmak supposé. şeker sucre en morceaux. zarar görmek subir un effet. tatlı sud. destek desteği supporter. vœu.

sehpa table de multiplication. çalkar tampon. lakap surnommé. müşfik. yetiştirmek ternir une réputation. o sırada sur le fait. kuru temizleyici télécharger. bağırsak kurdu tenir. açacak. voltaj tenter. uzatmak uzatın. hala. yumuşak tendresse. vergi koymak taxi. üzerinde sur ces entrefaites. bağışıklık sistemi système majoritaire. irkilmek surtout. tansiyon. sendika sendikalar Syrie. yetenek talentueux. arazi. hakkında sur. baskı supprimer. lakaplı surprendre. endişe sssy syllabe. televizyon tellement. üzere sur. cep telefon cep telefonlar cep telefonlarında téléphoner. vakit. eğreti temps. altın adını bakır etmek terrain. sembol sembolü sympathique. masa table dressée. geç targette. frapper. sorumlu tutmak tension. eğilim. harç taxe. hece symbole. üstün sur. yakalamak surprise. alan. seccade tapis rouge. yok etmek supputation. suçüstü sûr. inatçı tendance. sevecenlik ténia. tanık olmak. öyle témoigner. tablo tache. hala taper. gözetlemek susceptibilité. yığın tasse. hava. emin sûr. gözetim surveiller. resim resmim tableau. dolmuş ttte technique. üstünde sur. Suriye système. en yüksek düşük température minimale. şefkatli tendre. Tacikistan taie. şirin synagogue. zam surface. havra syndicat. çarpma çizelgesi table des matières. sürpriz sursauter. leke Tadjikistan. gerilim. fihrist de table. geç tardif. şahit olmak témoin. telgraf téléphone. artış hızı taverne. kilim taquiner. taksi taxi collectif. sevecen. teknik teint. kaldırmak. beden. terim terminer. bastırmak. vergi vergisi taxer. yetenekli talon. boy. yeryüzü surnom. telefon etmek télévision. yemeklik tableau. bitirmek terminer à temps.suppression. şahit tempérament. saha . fincan tatouage. boğa taux. sofra table basse. yönelim tendre. takılmak tard. bel. vurmak tapis. imrendirmek tenter de. meyhane taxe. mutlaka sûreté. indirmek télégramme. çoğunluk sistemi ttta tabac. yüz yüzü. sanı suprématie. en düşük *** tempête. terzi talent. kırmızı halı HU 13/11/07 tapis tissé. gidermek. alınganlık susceptible. topuk. kitle tas. hüner. tanık. yöntem système immunitaire. dövme yapma taureau. meyil. teyze teyzene tante paternelle. teyze teyzene tante maternelle. davul tamis. asmak suspicion. yüzey. zaman tenace. beniz teinturier. ökçe tambour. arsa. kırılgan susciter. kılıf taie d'oreiller. hele surveillance. büyüklük taille-crayon. uzunluk. oran taux de croissance. uğraşmak -e tenue. telefon téléphone portable. küme tas. kalemtıraş tailleur. yüzölçümü surface terrestre. tabaka table. esindirmek suspendre. düzen terme. halı tapis de prière. yastık kılıfı taille. güvenlik surenchérir. üstünlük suprème. zam yapmak surenchérissement. sürgü tas. tutmak tenir pour responsable. fırtına temple. alıngan. tütün tabatière. takım. güvenli sûrement. damga tante. huy température maximale. tapınak temporaire. mülk.

bomboş toux. incecik tout frais. tez ttti ticket. dokunmak toujours. ileriye dönük tourner. tedavi traître. ufak ufak tout entier. sabahleyin total. yöre. koparmak koparmayın tirer. dönük tourné vers l'avant. dokumak tissu. kasırga tortue. mezar tomber. büsbütün tout fin. çeviri. bambaşka tout blanc. geleneksel traducteur. toplam tttou touchant. derhal tout va bien. muşamba toilettes.terre. tezyif etmek tournesol. suikastçı testament. girdap tourisme. hâlâ. çizmek tradition. kafa tête à tête. hain haini hainiyim HU 26/05/05 traîtrise. arazı. bez toile cirée. korkunç territoire. dünya terrible. kapaklanmak tome. tuvalet toit. tercüme etmek. çabucak. sapsarı tout le jour. çevirmek train. kumaş ttto toi. çekmek tirer une leçon de. dönemeç tourné. yepyeni tout noir. çizgi traitant de. bütün gün toute la journée. kule. senin ton. dönmek döner dönüyorum. bütün gün tout de même. öksürük tttr trace. çay çayı théâtre. kıpkırmızı tout seul. her zaman toujours pas. ani tout doucement. çekingenlik timon. turist touristique. meme başı texte. cilt ton. hainlik . dokuma. çevirme traduire. sıra. yemyeşil tout vide. maymunluk tourbillon. boyunca tout autour. hepsi tout (entier). kaplumbağa torturer. monde. pul timide. her gün tousser. erken tôt le matin. kara. sağmak trait. tren trenle traire. tire tiroir. değmek. konu théocratie. vasiyetname testicule. seninki Tigre (fleuve). ufak tefek tout propre. bembeyaz tout bleu. düşük tombe. gezinti. turistik tournant. Dicle timbre. daima. bilet tien. iyilik sağlık tout vert. baş başa téton. sac sacım tomate. iz tracer. çatı tôle. ders almak -dan tiret. sen seni à toi. düşmek düştü tomber (pluie). minicik. gelenek. ülke ülkenin ülkede ülkeler terre. hálá toujours pressé. yanık toucher. acımış. hemen. ya tout le monde. ton tordre. metin. ülke ülkenin ülkede ülkeler terroriste. çekingen timidité. tek başına tout son soûl. derece thèse. masmavi tout à coup. çekmece tissage. bükmek. hep. doya doya tout de suite. burç burcu burçlar HU 22/07/07 tour pendable. dümen tirer. hep. baş başımı baştan başa. tertemiz tout rouge. yağmak tomber sur le visage. sapmak tournez à gauche. hepsi. rest çekmek tout neuf. yeryüzü. dincierki théorie. kuram thermomètre. toprak toprağa. bütün tout au long. haya tête. çevirmen traduction. dokuma tisser. öksürmek öksürün tout. hakkında traitement. işkence etmek tôt. tornacı tous les jours. ayçiçek ayçiçeği tourneur. sana toile. arazı. yazı yazılı ttth thé. cesaret tour. küçücük. utangaç timide. sola dönüm tourner en dérision. töre traditionnel. domates tombant. fırıl fırıl tout autre. tercüme. bölge bölgeler bölgelerinde. tur turu tour (bâtiment). simsiyah tout petit. acul toupet. gene de tout de même!. çevirmek tornade. tiyatro tiyatroyu tiyatroda thème. toprak toprağa. turizm touriste. çiçeği burnunda tout jaune. herkes tout miser.

local. çalı kuşu Troie. rahat. otuz trentième. ulaşım transporter. az kalsın un tel. bir süre sonra un par un. hile trompette. AB: Avrupa Birlik Avrupa Birliği. ürpermek tribunal. tuzak travail. uzlaşmak trouver étrange. hallice un peu plus et. öldürmek tulipe. iletmek. acayibine gitmek. şeffaflık transparent. titremek. bir bire un chacun. ışık geçirgen transmettre. isyan troupe. sürü trouver. tavla tringle. biraz un peu de. örmek. çalı kuşu troglodyte mignon. karışık troubles. geçirmek. daldırmak tremplin. delik trouble. bulanık troublé. tip type. kederli. KDV : katma değer vergisi ttty type.. sakin tranquillement. kumarhane triste. pek. kocaman très tôt. çatkı très. ters ters BZD 106 traverser. birleştirme unifier. fıstık gibi très bon marché. çalışmak çalışır çalışalım çalışın travailleur. huzur. sıklam trempé jusqu'aux os. öz türkçe Turc. birbiri un moment plus tard. kütük trop. intikal transformation. rahatça tranquillité. tahavvül transformer. dönüşme. sükun transférer. boru trompeur. yayımlamak transmettre (une maladie). lâle Tunisie. nakletmek trappe. Avrupa Birlik Avrupa Birliği. deprem depremde depremin trembler. üçer üçer troisième. passer (int. şeffaf transport. işkembe tripot. üzgün tristesse. biraz un peu mieux. aldatmak tricherie. erkenden très vite. kütük tronc d'arbre. trampa troglodyte. çalışkan de travers. taşıma. Türkiye Türkiye’nin Türkiye’ye Türkiye’den tuyau. rahat rahat. borazan. kalkan turc. yarı şeffaf. sırılsıklam tremper. birer l'un l'autre. troçkist trottoir. gövde. Truva trois. garipsemek truchement. tünel turban. hazine hazinesi tressaillir. huzurlu.). üç üçde üçe üçü trois chacun. gözlemcilik travailler. sehpa. yanıltmak tromperie. çardak tremblement de terre. değişkenlik. üçüncü trompe. saydam. aktarma. alabalık tttu tuer. aldatma tricher. yargıç kürsüsü tribut. tahvil etmek transfusion. sıçrama tahtası trente. tek . dönüştürmek. pazarlamak trouver sur son chemin. gayet. tipik uuua U.). üçlemesinin $$$ tripe. görev. çarçabuk trésor. birleştirmek union. geçmek treille. mahkeme tribunal.E. kaldırım trou. birlik birliği Union Européenne. bulaştırmak transparence. bulmak buluyor bulduk buldunuz bulmuş trouver des débouchés. nakil.. geçişli translucide. tane unification. tercüman truite. beden. UE. birazcık un peu. AB AB’ye unique. aldatmak. dönüşüm. havale. çubuk trilogie. Türk Turkménistan. yanıltıcı tronc. değişme. fazla. çok très beau.tramway. geçiş. keder troc. rahat. haraç triche. emek. tramvay tranche. üçer trois par trois. dilim tranquille. falan une unité de. trup troupeau. haddinden fazla trotskiste. türban turbot. nakliye. birer birer un petit peu. Tunus tunnel. aldatma tricoter (tr. iş işe işten travail d'observation. göndermek gönderiyorum. boru tromper. mübadele. rastlamak trouver un compromis. işçi. değiş tokuş. bedavadan ucuz très frais. çiçeği burnunda très grand. çeşit typique. hüzün. yerli turc pur. interprète. örgü örmek tric-trac. birleşme. türkçe. otuzuncu trépied. havale etmek transfert. AB’ye uuun un. kan nakli transitif. sarsılmak sarsılıyor HE 12/01/05 trempé.. boru TVA : taxe à la valeur ajoutée. Türkmenistan Turquie.

sözlü verbe. vodvil vautour. ihtiyar vieillesse. doğru verser. matériel. birleştirmek unitaire. meyve bahçesi verger de mûriers. dul veuve. kebap viande hachée. ispir valeur. okka unité de poids de 3 grammes. mağdur victoire. cuma vengeance. fiil verbe contributif. övünme vapeur. kıyma victime. kilitlemek vers. hakikî verre. âcilen urgent. dutluk vérifier.S. boş . gerçeklemek vérifier. yatırmak verser un dessous-de-table. serseri vagabondage. boşaltmak vie. solucan ver solitaire. gözetmek veine. yükselen değer valeurs mobilières. damar vélocité. ample. yeşillik verger. inişli yokuşlu. vajina vague. elbise vétérinaire. kullanım utiliser. kıymet valeur en hausse. göbek göbeği. valiz vallonné. yararlanmak utilité. rüşvet vermek verser un pot-de-vin. orijinal. özel yaşam vieillard.S. sofa vêtement. rüzgar vente.unir. yenmek vaincu. Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) HU 25/05/05 urgemment. üniter unité de poids de 1 kg 283 g. gerçekleştirmek véritable. muhtelif. çeşit vaseux. yenik vainement. yıpranmış utilisation. buhar varié. iddialı vanneau. işteş fiil verbe passif. yaşam. aşılama vacciner. küçük akbaba vase. bavul. sürat velours. emptiness vider. menkul kıymetler valide. âcil U. çeşitli variété. boş. satış ventre. evrensel université. gerçek. edilgen fiil verbe réfléchi. large. aşılamak vache. et viande. boşuna vaisselle. kurt kurdu ver. belli belirsiz vaincre. sahici. intikam venir viens viens viens ! gelmek geliyor geliyorsunuz gelir geldi gelmedi gel gel gel! vent. değmek vampire. yeşermek verdure. kurban. arife veiller. malzeme usurpation. vazo vazoyu vvve veau. orjinal vert. bulaşık valable. Viyana’da HU 17/11/07 viens viens viens ! gel gel gel! vierge. işportacı vendre. boca etmek. bedel. kilitli verrouiller. dalga vaguement. sığır vache. yarar vvva vacances. inişli çıkışlı valoir. değer. baş dönmesi veste. araç. dana végétation.R. vasıta veille. kadife vendeur. dul vvvi viande. fabrika usine. karın karnı karnım ver. ömür vie privée. acun.. fayda. kızkuşu vanneau huppé. acunsal. üniversite Université du Bosphore. cam verrou. serserilik vagin. vejetasyon véhicule. SSCB usine. acil. outil. ceket vestibule. birimsel. bağırsak kurdu verbal. ingrédient. yaşlılık Vienne (Autriche). imalathane ustensile. taşıt taşıtlar. dönüşlü fiil verdir. tatil tatile tatilde tatiller vaccination. akbaba vautour moine. inek vagabond. satıcı vendeur de simits. hayat hayatın. satmak satarım vendredi. dökünmek verser (argent). kızkuşu vantard. simitçi vendeur de yaourt. geçerli valise. geçerli valet d'écurie. zapt usé. dökmek. evrem universel. dirhem univers. galibiyet vide. yoğurtçu vendeur à la sauvette. yeşil vertige. bulanık vasque. kullanmak. kilit verrouillé. geniş vaudeville. abartıcı vantardise. kan emici vaniteux. boşluk. kara akbaba vautour percnoptère. bardak bardağı verre. kurna vaste. veteriner veuf. rüşvet vermek version originale (film).

görmek göriyorum gördü gördünüz voir en rêve. dilek dilekte voici. Dünya Ticaret Merkezi'ne xxxa yyya y avoir pénurie de. vezir vvvo vociférer. el arabası voix. yoğurt Yougoslavie. asma. girdap vote. gerçekten vraiment ?. yirmi violence.vieux. seda. yolcu yolcular voyant. istek volontiers. violemment. haykırmak vodka. vitrin vivace. pencere gözü vitrier.). uçuş volaille. vagon WC. Yugoslavya zzza zzze zéro. başkasının sırtından geçinmek vivre de quelque chose. çabukluk vitre. düş görmek voisin. oy oyu vote de confiance. oylamak votre. kusmak vorace. gezinti. vida visage. erzak vizir. siz size sizi voyage. hırsız volontaire. yolculuk yolculuklar yolculuğun voyage. işte voilà !. oy kullanmak. görüş vision. havale virgule. açgözlü vortex. seyahat voyage. vitamin vite. şarap vinaigre. bendeniz vouloir. volkan volcan. tükenmek yacht. Amerika’nin Sesi Türkçe vol. viraj viraja virement. ünlü voyou. dönemeç virage. sirke vingt. hafta sonu western. gezmek visiteur. sağ opp ölü vivant. sesli harf voyelle. voltaj volume. New York City. seyahat etmek. oturmak oturuyor oturuyorlar oturun. eski. ziyaretçi vitamine. yanardağ voler (oiseau). surat. ses sesi sesle. gezi voyage. dayanıksız vulve. kent kentinde. kovboy filmi Who’s who ?. otomobil voiture à bras. manzara vulnérabilité. dinç. virgül viril. istemek istiyorum istiyoruz istiyorsunuz istersen istersiniz vouloir savoir si. güvenoyu voter. işte ! voir. cam. diri vivre. hız hızı. dinç vil. sahi mi? vraisemblable. yolculuk yapmak voyageur. hızlı. sizin le vôtre. vulva wwwa wagon. hay hay voltage. virüs vis. canlı. şiddetli violer. umurunda olmak -dik vous. bien sûr. doğru. köhne. gönüllü volonté. dayanıksızlık vulnérable. bir şey ile geçinmek vivres. uçmak uçarım voler (intr. havalanmak voleur. muhtemel vvvu vue. amaçlamak viser. yat yaourt. erkek gibi virus. sıfır zzzi . toilettes. dinç vivant. kim kimdir ? World Trade Center. yüz. ziyaret visiter. araba arabası arabayla voiture. soygun vol. camcı vitrine. uçma vol. oy vermek. sürat. serseri vvvr vrai. şiddet violent. imge visite. bağ bağı bağları vigoureux. keman vipère. görüş. tuvalet week-end. çehre viser. sizinki votre serviteur. kümes hayvanları volcan. yaşamak yaşar vivre aux crochets d'un autre. hor village. müstahkem şehir vin. sahi. ihlâl etmek violon. kasaba. ziyaret voyager. şehir şehrin HU 20/06/05 ville forte. engerek virage. cilt vomir. falcı voyelle. sahici vraiment. votka vœu. çabuk vitesse. hedeflemek vision. yaşlı vif. souhait. köylü ville. gerçek. oy. yöneltmek viser à. passager. ses tonu la voix de l’Amérique. köy villageois. kâhin voyante. automobile. komşu komşuları voiture. diri vigne. irade.

zigzag. çük zzzo zone. yöre zone d'attraction. çinko zizi. çekim alanı 9999 . zigzag zinc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful