Dictionnaire français turc

HE : Haber Ekspres Izmir HU : Hürriyet Hütt : Hütteroth, Türkei OB: Radyo Onbeş

aaaa
à l'alignement. sıra sıra à l'arrière de. ardında à l'arrière de. arkasında à l'aube. erkenden à l'avance. önceden à bientôt. görüşmek üzere à brève échéance. kısa vadede à cause de. nedeniyle, sebebiyle, yüzünden à contre-cœur. istemeye istemeye, zoraki, gönüllü gönülsüz à court terme. kısa vadede à l'échelle de. çapında à l'étranger. yabancı ülkede, yurt dışında à l'extérieur. dışarıda à la fois. bir arada, hem --- hem --à l'huile d'olive. zeytinyağlı à l'identique. tıpkı tıpkısına à l'improviste. pattadak à l'intérieur. içeride à long terme. uzun vadede à longue échéance. uzun vadede à louer. kiralık à main levée. açık oyla à mi-chemin. yarı yolda à midi. öğleyin à nouveau. yine à perpétuité. müebbet à peu près. yaklaşık à pic. dik à pied. yaya olarak, yayan à plein régime. harıl harıl à la recherche de. peşinde à la Saint-Glinglin, aux calendes grecques, à la semaine des quatre jeudis. çıkmaz ayın son çarşambası, çıkmaz ayın son perşembesinde à la suite de. peşinde à tel point ... que. öylesine ... ki à tous. hepinize à vendre. satılık à vie. ömür boyu à voix basse. alçak sesle à voix haute. yüksek sesle à vos ordres. baş üstüne à votre santé. şerefe à vrai dire. doğrusu aaab abaisser. alçaltmak abandonner. bırakmak, terk etmek, çökmek abat-jour. abajur abeille. arı abîmer. bozmak, ihlâl etmek s'abîmer. bozulmak, çürümek abolir. iptal etmek, yürürlükten kaldırmak abolition. iptal, kaldırılma abonné. abone

abonner. abone etmek s'abonner. abone olmak aborder un sujet. söz açmak aboyer. havlamak abri. sığınak abricot. kayısı abriter. barındırmak s'abriter. barınmak abrogation. yürürlükten kaldırma abroger. yürürlükten kaldırmak abruti. düşüncesiz absolument pas. kesinlikle absorbé. absorbe absorber. absorbe etmek absorption. absorpsiyon s'abstenir. sakınmak abstention. çekimserlik abstentionnisme. çekimserlik abstentionniste. çekimser abstrait. abstre, mücerret, soyut absurde. abes, saçma abysse. abis aaac académie. akademi Académie des sciences de Turquie. TÜBA académique. akademik accabler. bunaltmak accélérant. artan artanlar accélérateur. gaz pedalı accélérer. hızlandırmak, hızlanmak accent. vurgu, şive accent circonflexe. uzatma işareti accentuer. vurgulamak acceptation. kabul accepter. kabul etmek accès. nöbet accident. kaza kazası accidenté. inişli yokuşlu, inişli çıkışlı acclamer. alkışlamak accompagner. eşlik etmek, refakat etmek s'accomplir. gerçekleşmek accord. anlaşma, rıza accorder, donner. lütfetmek s'accorder. bağdaşmak, uyuşmak s'accorder avec. uymak accoster. aborda etmek, yanaşmak accouchement, naissance. doğum accourir. koşuşmak accoutumance. alışkanlık accro. bağımlı accrocher, attacher, brancher, poser. takmak tak takın s'accroupir. çömelmek accumulation. toplama, yığın accumuler. arttırmak, biriktirmek, toplamak s'accumuler. birikmek accusation. iddia, suçlama

accusé. sanık accusé de réception. alındı haberli accuser. suçlamak acharné. azimli acharnement. azim achat. alım, satın alma achats. alış veriş acheter. almak, satın almak satın aldım acheteur. alıcı achever. tamamlamak s'achever. neticelenmek acide. ekşi acier. çelik acquérir. edinmek, elde etmek, kazanmak kazanır kazanacağız acquiescer. razı olmak acquis. birikim acquisition. iktisap a été acquitté, blanchi (Michel Jackson). aklanmak aklandı HU 14/06/05 acte. aksiyon, eylem, hareket actif. etkin, faal action. aksiyon, eylem, hareket activer. faaliyete geçirmek activité. etkinlik, faaliyet, icraat activité de conseil. danışmanlık, müşavirlik actuel. geçerli aaad adaptation. intibâk adaptation, exercice. alıştırma adapter, habituer. alıştırmak, uydurmak s’adapter, s'habituer. alışmak additif. katkı, katkı maddesi, katkısal addition (restaurant). hesap adieu. veda L’Adieu aux armes (Hemingway). Silahlara veda. A Farewell to Arms adjectif. sıfat adjudication. ihale aaadm admettre. içeri almak, kabul etmek administrateur. idareci, yönetici administration. idare, yönetim administrations locales. yerel yönetimler administrer. yönetmek admiratif. hayran admiration. hayranlık admirer. hayran olmak adolescence. ergenlik, yeni yetmelik adolescent. ergen, yeni yetme s'adonner à. benimsemek, kendini vermek, sarılmak adopter. benimsemek adoption. kabul adorer. tapmak adosser. dayamak, yaslamak adresse. adres, beceri, beceriklilik, marifet s'adresser. seslenmek adroit. becerikli, marifetli adulte. büyük, yetişkin adverbe. zarf adversaire. muhalif aérer. havalandırmak s'aérer. havalanmak aérodrome. havaalanı aéroport. havaalanı, havalimanı

aaaf affaiblir. zayıflatmak affaiblissent. zayıflama affaire. iş işe, olay affairé. işlek affaires. eşya affamé. abazan, aç affecté. müteessir affection. sevecenlik, sevgi sevginin, şefkat affectueux. müşfik, sevecen, şefkatli affiche. afiş, ilan, ilân affirmatif. müspet affliction. gam affligé. gamlı affligeant. acı affliger. kahretmek, kahretmek -i affluence. kalabalık s'affoler. telaşlanmak affreux. korkunç, çok çirkin Afrique. Afrika aaag agacer. sinirlendirmek âge. yaş yaşında âge adulte. yetişkinlik âge mental. zekâ yaşı âgé. ihtiyar, yaşlı agence. acenta, acentalık, ajans l’agence Chine Nouvelle. Yeni Çin ajansının HU 23/11/07 agenda. güncel s'agenouiller. diz çökmek agent. acenta agent de police. polis memuru agent de presse. basın sözcüsü agile. çevik agilité. çeviklik agio. acyo agiter. sallamak agneau. kuzu agrandir. büyütmek agréable. hoş agréablement. hoşça agressif. agresif, saldırgan agression. tecavüz agressivité. saldırganlık agricole. tarımsal agriculture. tarım, ziraat ah bon ?. öyle mi? ah si.... keşke aaai aide. himmet, yardım aide-chauffeur, assistant, graisseur. muavin aider. yardım etmek aïe aïe. vah vah aïeul. ata aigle. kartal aigre. ekşi aiguille. iğne ail. sarımsak aile. kanat aimable. nazik aimer. beğenmek, hoşlanmak, sevmek seviyorum seviyor sever serverim severler s’aimer, faire l'amour. sevişmek ainsi. böyle, öyle, şöyle air. hava

aaaj ajourner. ertelemek, talik etmek, tecil etmek, tehir etmek ajout. ek, ekleme ajouter. eklemek, ilave etmek, katmak aaal albanais. Arnavut Albanie. Arnavutluk Zaman 17/06/05 alchimiste. simyacı alcool. alkol alcool éthylique. ispirto ALENA. NAFTA alentours. civar aux alentours. civarında alerte. çevik Alexandre. İskender Algérie. Cezayir aligner. sıralamak s'aligner. sıralanmak alité. yatalak Allemagne. Almanya Allemand, Allemande. Alman allemand (langue). almanca aller, partir, s’en aller. gitmek gidiyorum gidiyorsun git gideyim gidelim gittik aller (substantif). gidiş aller au front. cepheye gitmek aller bien à. yakışmak aller-retour. gidiş dönüş, gidiş geliş aller simple. yalnız gidiş allez !. hadi, haydi alliance. ittifak allié. müttefik allô. alo allonger. uzatmak uzatın s'allonger. uzamak, uzanmak allouer. tahsis etmek allumage. yakış allumer. yakmak allumer la lumière. ışığı yakmak allumette. kibrit allusion. atıf, ima alors, dans ce cas. öyleyse alors, donc. yahu alouette. tarla kuşu alphabet. alfabe altitude. irtifa, rakım alvéole. hücre aaam amabilité. nezaket amande. badem amateur. düşkün amateur d’art. sanatsever ambassade. elçilik, büyükelçilik büyükelçiliği'ne Zaman 11/06/05 ambassadeur. büyükelçi, elçi elçisi ambigu. iki anlama gelebilen, kaçamaklı, muğlak, çapraşık ambitieux. iddialı, tutkulu ambition. ihtiras, tutku ambulant. seyyar aaame âme. can canı canım canın canınız améliorer. iyileştirmek, ıslah etmek s'améliorer. iyileşmek, düzelmek aménagement. düzen amende. ceza

s'amender. tövbe etmek amer. acı américain. amerikan amérindien. Kızılderili Amérique. Amerika Amérique Centrale. Orta Amerika aaami ami. ahbap, arkadaş, dost amical. arkadaşça, dostça amidonné. kolalı amitié. dostluk dostluğun Amnesty international. Uluslararası Af Örgütü amnistie. af amnistie générale. genel af amnistier, pardonner, excuser. affetmek affedersin affedersiniz aaamo amour. aşk amour-propre. haysiyet amoureux. aşık amphétamine. amfetamin ampoule. ampul amusant. eğlenceli, eğlendirici amuser. eğlendirmek s'amuser. eğlenmek aaan an. yıl yıla yılından l'an dernier. geçen yıl analgésique. acı yitimi ananas. ananas Anatolie. Anadolu Anatolie centrale. İç Anadolu anatomie. anatomi ancien. eski ancre. çapa ancêtre. ata andalou. Endülüs âne. eşek, merkep anecdote. fıkra ange. melek Anglais. İngiliz anglais. ingilizce angle. açı angle droit. dik açı Angleterre. İngiltere anguille. yılan balığı animal. hayvan, hayvansal animation. canlandırma, canlılık animé. canlı, hareketli, işlek animer. canlandırmak, yaşatmak aaann anneau, bague. halka, yüzük yüzüğün yüzüklerin année. sene, yıl yıllar yıla yılından année parlementaire. yasama dönemi annexer. ilhak etmek, ilâve etmek annexion. ekleme, ilhak, ilhak etme annihiler. yok etmek anniversaire. doğum günü, doğum yıl dönümü, yıldönümü, yaş günü annonce. bildiri, duyuru, ilan, ilân annoncer. bildirmek bildirdi, ilan etmek HU 14/05/05 annuel. yıllık HE 04/02/05 annulaire. yüzük parmağı annulation. iptal annuler. iptal etmek aaant

antalgique. acı yitimi antipathie. antipati antique. antik antiquité. antika Antiquité. İlk Çağ anxiété. anksiyete anxieux. anksiyöz aoriste. geniş zaman août. ağustos aaap apéritif. aperitif, açar apéro (familier). aperitif s'apitoyer. acımak aplomb. cesaret apocalypse. kıyamet apogée. apoje, yeröte, doruk, zirve apostrophe. kesme işareti aaapp apparaître. belirmek, görünmek, türemek appareil. araç, aygıt, cihaz, makine makineyi apparemment. görünürde, görünürlerde apparence. görünüş apparence extérieure. kılık appartement. daire dairesi appartenant. mensup appartenant à. ait s'appauvrir. yoksullaşmak appel. arayış appeler. çağırmak çağırıyorum çağırdık BZD 220 appeler (au téléphone). aramak appétit. afiyet applaudir. alkışlamak, el çırpmak applaudissement. alkış application. infaz, yürürlük appliquer. infaz etmek appliquer un jugement. bir yargıyı infaz etmek appliquer à. uygulamak apporter. getirmek getirirsin, götürmek apprécier. tadını çıkarmak, takdir etmek, beğenmek apprécier une chose en connaisseur. tadına varmak appréhender. tutuklamak, vehmetmek appréhension. vehim apprendre. öğrenmek öğreniyorum öğrenirim apprenti. çırak approbation. onay, onaylama approcher. sokulmak, yanaşmak s'approcher. sokulmak, yaklaşmak, yanaşmak approuver. onaylamak appui. dayanak, destek desteği appuyé. dayalı appuyer. dayamak, desteklemek, yaslamak s'appuyer. dayanmak, yaslanmak après. ardından, sonra après-demain. öbür gün après-midi. ikindi, öğleden sonra aptitude. beceri, beceriklilik aquarelle. sulu boya aaar arabe. Arap arachide. yer fıstığı Ararat. Ağrı Dağı arbre. ağaç ağaçım ağaca arbrisseau. fidan aaarc arc-en-ciel. gökkuşağı arche. tak

archéologie. arkeoloji architecte. mimar mimarlar architecture. mimari archive. arşiv archiver. depolamak 10 ares. dönüm argent. gümüş, para param argent de poche. harçlık argent sale. haram para Argentine. Arjantin argile. kil argument. ispat aride. kurak, çorak arithmétique. aritmetik aritmetiği Zaman 03/06/05 aaarmc arme. silah silahlar silahı arme de destruction massive. kitle imha silahı armé. silahlı armée. ordu Arménie. Ermenistan armer. donatma armoire. dolap armoire à glace. çam yarması arnaque. üçkâğıt arnaqueur. üçkâğıtçı arracher. sökmek arrangement. düzenleme arrestation. tevkif, tutuklama HU 01/06/05 arrêt. durak durağı arrêt, halte, pause. mola molası arrêter. tutuklamak s'arrêter. durmak durma durdu s'arrêter (pluie ou vent). dinmek s'arrêter à. uğramak arrêter qqun. tevkif etmek arrière. art l'arrière. arka arrivée. varış arriver. varmak varır arriver à. becermek arrogance. kibir arrogant. kibirli, mağrur arroser. sulamak art. sanat artichaut. enginar article. madde, makale artificiel. yapay artisan. esnaf artiste. sanatçı aaas ascenseur. asansör Asie. Asya Asie Centrale. Orta Asya Orta Asya’da HU 27/05/05 Asie Mineure. Küçük Asya'ya aspect. görünüş asperge. kuşkonmaz aspirer. emmek aspirine. aspirin assaillir. saldırmak assassin. katil assassiner. katletmek assaut. hamle, saldırı saldırıda assemblée. kurultay assemblée des fidèles. cemaat s'asseoir. oturmak oturuyor oturuyorlar oturun s'asseoir en tailleur. bağdaş kurmak

assez. epey, epeyce, hayli, nispeten, oldukça, yeterince assiéger. kuşatmak assiette. tabak assigner. tahsis etmek assistant, aide-chauffeur, graisseur. muavin association. birlik birliği, cemiyet, ortaklık, dernek derneği’nin associé. ortak associer. ilişkilendirmek assumer. takınmak assurance. güvence, sigorta, teminat assuré. sigortalı assurer sa pitance. rızkını çıkarmak aaat atelier. atölye athée. ateist (n. et adj. m. et f.), tanrıtanımaz athlétisme. atletizm Zaman 20/06/05 atmosphérique. atmosferik attaché de presse. basın ataşesi attacher. takmak tak takın, tutturmak, ataşe attaque. atak, hamle, saldırı saldırıda, tecavüz attaquer. atılmak, hücum etmek, saldırmak attardé. geri zekâlı atteindre. ermek, ulaşmak, yetişmek,varmak varır attendre. beklemek bekliyorum attendre impatiemment. dört gözle beklemek attentat. suikast attention. bakım, dikkat, ilgi, merak, sakın, üzüntü attentif. dikkatli attentivement. dikkatle atténuer. inceltmek s'atténuer. incelmek atterrir. yere inmek atterrissage. iniş attirer. çekmek attitude. davranış, tepki, tutum attraper. kapmak, yakalamak attribuer. atfetmek, isnat etmek attribut. yüklem attribution. atfetme, isnat attrister. acınmak aaau au XVIIème siècle. 17. yüzyılda au courant. haberdar au dessus de. üzerinde au fait. sırası gelmişken au fur et à mesure. gitgide, gittikçe au hasard. rasgele au maximum. en fazla au milieu de. ortasında au minimum. asgari, en az au moins. en az au moyen de. aracılığıyla, ile, vasıtasıyla au pire. en kötü ihtimalle au plus. en fazla au profit. lehinde Au revoir. Allahaısmarladık, hoşça kal(ın) au revoir !. güle güle, iyi günler! au sujet de. hususunda au visage rond. ablak aube. fecir, şafak. fajr aubergine. patlıcan aucun. hiç, hiçbir aucunement. asla audace. ataklık audacieux. atak

audience. duruşma auditeur. dinleyici augmentation. artma, arttırma, artış, yükselme, zam, çoğalma augmenter. yükselmek augmenter (intr.). artmak, arttırmak, büyümek büyüdü HU 14/05/05 augmenter (tr.). arttırmak aujourd'hui. bugün aulx. sarımsaklar auparavant. öncesi auprès de. nezdinde auriculaire. küçük parmağı aussi. da, de (dahi), hem aussi … que, autant que. kadar Australie. Avustralya austère. yalın aaaut Autant en emporte le vent. Rüzgar gibi geçti autant que, aussi … que. kadar auteur. yazar yazarlar yazarı HU 02/05/05 authentique. sahici autobus. otobüs otobüsü otobüsle otobüste autocritique. özeleştiri autodéfense. meşru müdafaa autogare. otogar automatique. otomatik automobile, voiture. otomobil automne. sonbahar, güz autonome. özerk autonomie. özerklik auto-proclamé. özel-seçilmiş autorisation. izin, yetki autorisé. yetkili autoriser. müsaade etmek autoriser, permettre. izin vermek autorité. makam, salâhiyet, yetki autoroute. karayolu, otoyol otoyolun otoyollar otoyolları otoyolların otoyolda HU 14/11/07 auto-satisfaction. kendini beğenme autour. etraf autour de. etrafında autour des palombes. çakırkuşu autre. başka, başkası, diğer, gayri, öbür öbürlerinden, öteki l'autre. diğer autrefois. eskiden l'autre jour. geçen gün autre que, sans compter. -den başka Autriche. Avusturya’nın HU 17/11/07 aux environs. civarında aaav avaler. yutmak avancé. gelişmiş avancer. ileri sürmek, ileriye gitmek, ilerlemek avant. önce, önceden avant, moins (heure). kala avant la leçon, avant le cours. dersten önce avant-bras. önkol avare. açgözlü, cimri, hasis, pinti aaave avec, au moyen de. ile avec couchettes. yataklı avec un bruit de cataracte. şarıl şarıl avec un bruit de cliquetis. şıngır şıngır avec un bruit de froissement. hışır hışır

vapur bâtiment.) ballot. kayık. gemi gemiyle. bâche. engin bas. itirafta bulunmak avril. ilân aaavo avocat. uyarma. süpürmek. itiraf aveugle. çubuk baguette magique. ranza bantam. yulaf avoir 30 ans. hedeflemek avoir soif. Malazgirt Savaşı (1071) bâtard. açgözlü avidité. sakal barbu. yol kesici banlieue. meşin basilic. avukat avoine. amaçlamak. top ballet. muharebe Bataille de Manzikert. abraş ayant trait à. midesi bulanmak avoir le mal du pays. ikaz. taramak balcon. seve seve avec quoi ? par quel moyen ? comment ? neyle? aventure. piç bateau. ayran azalée. bant bande dessinée. yolcu uçak avion à réaction. levrek baraque. sakallı barque. safsata balle. balina balivernes. affiche. bale ballon. dolay banque. yurt hasreti olmak avoir l'occasion. cadde averti. réclame. koy bail. taş kekliği bbbas bas. alçak bas. badana etmek bâfrer. hırs avion. bilincinde olmak avoir la douleur d'apprendre.avec un bruit de vaisselle cassée. anneau. süngü baiser. önüne geçmek barrette. susamak. nisan axe. peu profond. acıkmak. serüven aventurier. toka bartavelle. haydut.K. ele geçmek avoir peur de. denk (is. Merkez Bankası banquet. palavracı barbe. banliyö. banka bankaya bankası banque centrale. demeç. yaygı backgammon. bina bâtiment. ad vermek. açıklama avis. annonce. azot azur. apartman bâtir. ihtar. niyetlenmek avoir mal au cœur. süpürge balançoire. ihtar etmek. ispenç baptiser. jet. çorap basane. sihirli değnek baie. alçakça bassin. balkon baleine. fesleğen basket-ball. şıkır şıkır avec plaisir. top ballot. açalya azote. çizgi bandeau. susuz olmak avoir vue sur. ilan. karnı aç olmak avoir froid. bank. masrafa girmek avoir envie de. kaza geçirmek avoir besoin de. immeuble. itiraf etmek. üşümek avoir une fuite. basketbol bassement. inşa etmek . ilişkin ayran (boisson au yaourt). acımak avoir pour but. top bbban banane. publicité. macera. gök bbba B. serüvenci avenue. ikaz etmek. ihtiyacı olmak avoir comme interlocuteur. tepkili uçak avis. havuz havzalari les bassins d'eau potable. sıra bande. utanmak avoir l'intention. uçak uçağın uçağım uçakla uçağının avion de ligne. canı istiyor avoir faim. Bağdat Bağdat'ta Zaman 11/06/05 bague. damlamak avoir honte. sığ bas. değnek. salıncak balayage. bent barrer la route. uyarmak avertissement. ilan. beyanat. eksen ayant des taches de rousseur. finansör baïonnette. isim vermek bbbar bar (poisson). kira bailleur de fonds. çatkı bandit. tekne bateau à vapeur. salaş baratineur. yüzük yüzüğün yüzüklerin baguette. muz banc. öpücük bbbal balai. muhatap ile olmak avoir conscience. badana badigeonner. tavla badigeon. haberdar avertir. eşkiya bandit de grand chemin. kör aaavi avide. sandal barrage. 30 yaşında olmak avoir un accident. korkmak avoir pitié. şangır şangır avec un bruit métallique. ilân avis. abur cubur yemek Bagdad. P. içme suyu havzalari bbbat bataille.. uyarı uyarısı HU 20/06/05 aveu.P. bakmak avouer. acı bir teessürle haber almak avoir des frais. ziyafet banquette. tarama balayer.

mavi bleu marine. çarpmak çarptım. merhaba bonjour !. çulluk bécassine des marais. tam tersine bien élevé. kuyumculuk bijoutier. iyi. savaşmak se battre à coups de poings. börek Bosnie-Herzégovine. yarar bénéficiant d'une immunité. değnek battage. iyilik bord. refah bienfaiteur. öküz boire. heybe besoin. ihtiyaç ihtiyacı béton. kitle bloc-notes. kolay gelsin! bon goût. hayırsever bienheureux. maruf bien au contraire. mücevher bijouterie. kutsamak berceau. posta kutusu PK boîte de conserve. dokunulmaz bénéfique. üçkâğıt bonneterie. şanzıman boiter. Bolivya HU 14/06/05 bombe à retardement. orman. yardımsever bien que. aksamak bol. yakında bienvenue !. yakışıklı beaucoup. kutlu olsun hu 08/03/05 bonne santé. gaga bécasse des bois. boîte postale BP. köpürmek (mec. aksak boitiller. kus. sous peu. çenesi düşük bavardage. kar. teneke boîte de vitesses. içki boîte. sarışın sarışınları se bloquer. kafa yormak beau-frère. tahta boisson. kazıklamak besace.bâton. mücevherci bile. üçkâğıtçı bonsoir. geveze. martaval. takılmak bbbo bobard. koç belle-mère. bayramınız mutlu olsun. rağmen bien sûr. mal bien connu. kayınvalide. not defteri blocus. mesut biens. bilet bisou. kayınpeder beauté. hayırlı bénévole. birçok beaucoup réfléchir. ağarmak blanchisserie. çok. beton beurre. başlık bonneteau. iyi seneler. leh. kap. yenik baudet. güzel güzeli. ucuz ucuzu bon travail !. iyi huylu. beyaz a été blanchi. iyi çalışmalar bon voyage !. mesut beau. kâr. yumruklaşmak battu. Bosna-Hersek . iyi yıllar bon appétit !. bacanak. güzelce. acquitté (Michel Jackson). bebek bebeği bebeğin bebekte bebekler bebeklerde bec. acemi. mutluluk mutluluklar. Belçika bélier. kenar. öd billet. sitem etmek blanc. bir hayli. garip. iyi akşamlar bonté. bira bijou. günaydın. enişte.) bbbe béat. buğday blessé. sohbet etmek baver (de colère). terbiyeli bien-être. iyi. saatli bomba bbbon bon. sik. içecek. sağlık bonnet. gönüllü bénir. yarak bizarre. bir hayli. kıyı kıyısı kıyıları börek (pâtisserie fourrée). çokça beaucoup de. hay hay bienfaits. acıtmak blessure. ak. öpücük bistrot. yağ yağı bbbi bibliothèque. yaralı blesser. kâse Bolivie. kuyumcu. kayınbirader beau-père. zarar zararı bleu. çoban bergeronnette. mal bientôt. içmek içer iç! içeyim içti bois. pek. Belçikalı Belgique. içki boisson forte. hoplama bonheur. gevezelik bavarder. kazanç. iyi günler! bonne fête. acayip. güzel güzeli. iyi yolculuklar! bond. topallamak boiteux. keyif. peki bien (substantif). tabii bien sûr. lacivert bloc. eşek bavard. tuhaf bizuth. zevk bon marché. acemi bbbl blâmer. abluka blond. çamaşırhane blé. harmanlar battre. nimet bienfaiteur. güzellik bébé. aklanmak aklandı HU 14/06/05 blanchir. kutu kutusu boîte aux lettres. palavra bœuf. iyilik. biraz sonra bientôt. tamam bonne année. sığır. engin. kütüphane bien. hoş geldiniz bière. darbetmek battre des ailes. lütuf. afiyet olsun bon courage !. yara. volontiers. çalçene. kanat çırpmak se battre. kaynana bénéfice. kuyruk sallayan berner. saadet bonjour. ahşap. tereyağı. peki. kitaplık (meuble). meyhane bite. hamle. tuhafiyeci bonneteur. pas cher. gevezelik etmek. su çulluğu Belge. beşik berger.

çamur bouffon. uç bouteille. yağız brunir. ağız bouché. lokma boucher. saksı cacahuète. bulvar Bulvarı'nda bourde. kabin. halt bourdonnement. dokumak bronzer. gürültü. çizme. amaç. çalı. kaynamak boulanger. bozuşmak brouter. onun için c'est tout. ilmik boucle d'oreille. parıldamak briquet. hışırdama. boykot boycotter. sığır boycott. büro. o kadar c'est vrai. mangal brave. pırıl pırıl briller. boykot etmek BP boîte postale. sis brumeux. ganimet ccca c'est au cadi de le faire. burs Bourse des valeurs mobilières d’İstanbul. kara kara düşünmek bru. gelin bruit. bülten bureau. büfe buisson. cellât celladı bourse (d'étude).Bosphore. Bulgar bulgare. gizli cache-col. otlamak broyer du noir. bütçe buffet. kartopu boulet de canon. homurdanmak. PK posta kutusu bbbr branche. uzun zamandır ça va mal entre eux. meltem brisr. brokoli broder. çamaşırlık bûche. gürül gürül bruyant. koru. şahin buse variable. homurtu. kasaba bourré. dükkan boutique (de luxe). esmerleştirmek bruyamment. meram butin. parlaklık brillant comme un sou neuf. kakao caché. yiğit yiğidin bravo !. İMKB : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası bout. kol kolu kollarında kolunuzu brasero. düğme bovin. bürokrasi bürokrasisinin burnous. Brezilya brigade. damga cachot. haydut brillance. cabine. atkı cacher. yanmak yandı brûler (tr. se mettre au soleil. fırçalamak fırçaladım brouhaha. kadıya düşer c'est-à-dire. tıkalı bouchée. casser. çakmak brise marine. hayhuy brouillard. şişe boutique. Boğaziçi bosquet. fırıncı boulangerie. postane. küpe boue. delice busard cendré. şıkırtı $$$ bruit de vaisselle cassée. tugay brigand.). bornoz busard. gülle boulettes. fırça brosse à cheveux. saklamak cachet. odun budget. parlamak. Boğaz. dal brancher. butik bouton. yani c'est pourquoi. kulübe cabine. postahane bureau des objets trouvés. gökçe delice buse. kambur botte. sis se brouiller avec qqn. bulgarca Bulgarie. vızıldamak bourg. yer fıstığı cacao. kayıp eşya bürosu bureaucratie. şiş brochette de viande. esmerleşmek brunir. çat bruit de froissement. csizma bottine. fırın boule de neige. yanık brûler (intr.). kasap boucher. tıkamak boucle. şarıltı bruit de craquement. hücre . Bulgaristan bulletin. gol. yazıhane bureau de poste. hareket etmek bouillir. takmak tak takın bras. vızıltı bourdonner. masure. diş fırçası brosser. rivayet bruit de cataracte. güneşlenmek üstsüz güneşleniyor güneşlendi HU 09/08/07 brosse. maşallah ! bref. kısa Brésil. araları açık cabane. ofis. hedef. gürültülü bbbu buanderie. sahi ça fait longtemps. şahin but. çayır delicesi busard des roseaux. köfte boulevard. şiş kebap brocoli. saz delicesi busard Saint-Martin. kırmak kırdı kırmadım brochette. bot. yakmak brume. kamara caboche. sisli brun. yüklü bourreau. çalılık Bulgare. saç fırçası brosse à dents. şangırtı brûlé. bot bbbou bouche. kuruluk bossu. hışırtı bruit de métal entrechoqué (pi. dalkavuk bouger.

sarsılmak sarsılıyor HE 12/01/05 caïd. cüzdan cüzdanı. neden olmak causer du souci. külhanbeyi caille. rota capable. çökmek cèdre. trembler. havuç carré. işportacı caméra. facia faciada faciasının. çünkü caractère. à la semaine des quatre jeudis. yatıştırmak se calmer. Kuzey Carolina HU 20/06/05 carotte. felaket. durum durumu cas. felâket felâkettir catéchisme. çerçeve cafard. kart kartı carte d’étudiant. sakin olmak. soygun cambrioleur. sakinleşmek. namzetlik canif. à la Saint-Glinglin. çıkmaz ayın son çarşambası. ördek canard. kare carte. yoldaş cambriolage. kaptan. patlıcan salatası ccce ce. hamamböceği café. bu. kafes cahier. soyguncu camelot. bozuk. sürahi carnet. okşayış caresser. iğdiş etmek cccat catastrophe. naz car. bıldırcın caïque. parçalamak se casser. Kafkas cauchemar. kampanya. uslu calmer. kışla casque. kamyonet kamyonete camp. kırmak kırdı kırmadım. cezve cassolette. hazine. felâket felâkettir calcium. acı kahve café turc. bodrum. afet. hediye cadi. ceset. ordugâh campagne. kanepe canard. kır. kemer cccel cela n'a pas avancé d'un poil. güveç cassure. çıkmaz ayın son perşembesinde califat. açmaz caractériser. huy. yalan haber canyon. seçim yarışı cccan Canada. aday adaylar. sedir ağacı ceinture. fayton aux calendes grecques. vasıflandırmak caractéristique. belirlemek. rahat etmek. kanserojen HU 28/07/06 candidat. kaygılamak causerie. in. Kapadokya caprice. tolga cassé. nüfus cüzdanı carte de presse. nitelik. çakı cannelle. iktidar. şu céder. mort. meme kanseri HU 17/05/05 cancérigène. koparmak koparmayın. kişilik caractère secret. sebep causer. yüzbaşı capitale (ville). yatışmak cccam camarade. yetenek capitaine. Kanada canapé. başşehir Zaman 05/06/05 capot. kamyon camionnette. hesaplı calèche. vaka caserne. dedikoducu cancer. afet. miğfer. karakter. kırık casser. harf.cadavre. dersiam $$$ Caucase. parce que. başkent başkenti başkentte. mağara caviar d'aubergines. başvuru başvuruda. kafadar. kaporta Cappadoce. iğdiş castrer. vasıf caractère. Kahire Zaman 17/06/05 caisse. yetenekli capacité. kanser kanseri cancer du sein. hilâfet calme. süvari cave. neden nedeni. fişek cccas cas. yeter . kahve kahvesi kahveye kahveyi kahveniz café sans sucre. karne Caroline du Nord. kadı cadre. armağan. cruche. iskambil cartouche. pichet. burun burnum burnumu cap. mahzen caverne. kabus cause. kamp camp militaire. dersiam catéchiste. benlik. kadavra cadeau. kırık castagnette. oturma kartı carte de vœux. kantin canular. sefer campagne (élections). personnalité. tarçın canon. Türk kahvesi cage. bıldırcın caille des blés. kalsiyum HU 04/01/07 calculé. kamera camion. kauçuk cccan cap. konuşma cavalier. paso carte(géographique). koyduğum yerde otluyor cela suffit. top cantine. sakin. namzet candidature. harita haritasi carte d'identité. kırılmak kırıldı casserole. tipik caresse. kayık Le Caire. kanyon caoutchouc. defter cahoter. okşamak carafe. puisque. yalan haber cancanier. tencere casserole à café turc. basın kartı carte de séjour. çalpara castré. ölü. adaylık. tebrik kartı carte à jouer. kasa cccal calamité. felaket.

sansür HU 17/06/05 cent. kır champ. ateşkes ceux-ci. türkü chanter. ils. tanınmış. nahif chèvre. deveci champ. route. şeyhülislam chemin. yüklemek chariot de marchand ambulant. tabut céréale. fasıl chaque. hararet. kara kızıl bacak chevalier cul-blanc. yeşil düdükçün chevalier guignette. şarkı söylemek söylüyorum söyler chanter (une chanson).célèbre. ayakkabı chauve. et chaise. ağa chef de famille. kiraz cerisier. mantar chance. şalvar chambre. meşe meşesi pmo004 39 chèque. ısı chalvar. iskemle. sıkı. gömlek chemise de nuit. son zamanlarda cessez-le-feu. şapka chapitre. kömür kömürü charge. Truva atı chevalier. bu celui-là. kedi kedileri kedisi kediyi kediye châtaigne. uçurtma cerise. şu cccen cendres. kül tablası. son yemek yemeği censure. ısıtmak chauffeur. sürücü. işporta charmant. aramak chercheur. değişmek changer (tr. bölüm. merkezcilik. bekâr. at atı atım atıyla atının cheval de Troie. kandil kandili changement. söylemek söylüyorum söyler chapeau. yüklü chargé de. sevimli charme. daire cercueil. hububat. gecelik geceliği chemisier. sıcaklık. kiraz ağacı certain. gıdıklamak châtrer. beyin cervelle d'oiseau. eux. şeyh cheikh al islam. ısınmak. önder. kuruş centrale nucléaire. muharebe meydanı champagne. kül cendrier. şoför. tahıl céréales. araştırmacı chéri. yüz centime. hücre celui-ci. atom enerji santralı. kimileri certifier. ünlü célébrer. bunlar ceux-là. acı. birtakım. yük charge à blanc. görevli charger. TEKAM cependant. acık. bazı. merkez merkezi centre commerçant. kaptan chaussette. şunlar ccch chagrin. şampanya champignon. o ona cellule. kazan chauffage central. yol yolları yolda cheminée. tören cérémonie de mariage. İTO : İzmir Ticaret Odası chambre à coucher. sayın chercher. kovmak chat. küllük la Cène. kuru sıkı chargé. keder chagriner. tarla tarlaları champ de bataille. kale chatouiller. kimi certains. kesin. merkezci. sıkılamak. her charbon. meşhur. şans chancelier. sıcak sıcaktır opp soğuk chaudron. kovalamak chasser de. ün. kutlamak célébrité. rota değişikliği changer (de l'argent). büyü charpentier. şarkı şarkısı chanson populaire. para bozdurmak changer de sexe. oda odanın odanız odası Chambre de commerce d’Ankara. o ona. şövalye chevalier arlequin. nükleer santral centralisme.). cinsiyet değiştirmek chanson. sevgili chétif. düğün cerf-volant. kahretmek -i chaîne. şef chef de clan. yatak odası chameau. dere düdükçünü . hububat cérémonie. türkü. kereviz célibataire. kel ccche chef. şöhret céleri. deve chamelier. merkeziyetçilik centraliste. eneze. belirli. kestane château. baca chemise. aile reisi cheik. müsteşar chandelle. çorap chaussure. çek çeki cher. bluz chêne. zincir chair. Teknoloji Araştırma Merkezi. merkeziyetçi centre. onlar. değişiklik changement de cap. gerçekleştirmek cerveau. kuş beyni ces derniers temps. lider. keçi cheval. noce. değiştirmek changer de l'argent. pahalı cher. çorap chaussettes. dülger chasser. cheikh. bozdurmak changer (intr. cılız. Ankara Ticaret Odası'nın ATO Chambre de Commerce d’Izmir. meğer cercle. secrétaire d'état. sandalye chaleur. iğdiş etmek chaud.). kalorifer chauffer. mücerret celle-là. çarşı Centre de recherche technologique.

Kuzey Kıbrıs ccci cible. kale citer. esmer gökyüzü cigarette. kirpik ciment. limon citronnade. yürek coffre. koli collaboration. askı circoncis. rastlantı coïncider. klarnet clarté. lahana choucas. tabaka classe. uygar cccl clair. photographie. işsiz chose. aydınlık clair (couleur). şik chien. çöküş Chypre. şok chocolat. şıngırtı cloche. toplu collectionner. uygarlık civilisé. evimde BZD 110 chialer. şey şeyden şeyi chose en soi. limon ağacı civil. toplum collège. boyacı cirrhose. bölme clone. câmia. küçük karga choucas des tours. topallamak clavier. sigara cigogne. fotoğraf Güneş client. gök. kuralları BZD 104 code civil. beşinci cintre. kokteyl kokteyli code. siroz citadelle. kobay coca. sinema sinemaya cinq. gök göğe ciel plombé. yatalak club. beş beşte cinq par cinq. çukulata choisir. işbirlik collaborer. çakışmak coing. seçmek. helâ chirurgien. mezarlık cinéma. sıçmak chiffre. boy claquer. bilek. çit clou. leylek cil. olgu. nesne. köpek köpeği chier. orta okul collègue. küçük karga chrétien. yaka colère. medeniyet. cerrah choc. meslektaş coller. durum durumu circulation. saç saçım. hizip cliquer. aydınlık classe. règle. Çin chinois. mevki mevkide classer. tel cheville. seyrek clan. kuaför coin. çivi cloué au lit. işsizlik chômeur. fısıldamak chute. zırıldamak chic. Çince chiottes. sünnet circonstance. sınıf classe. sivil. yapıştırdı collectif. kulüp kulübü kulübünün club. orman düdükçünü cheveu. açacak. uymak. photo. klavye clé. çimento cimetière. kanun. Kıbrıs Kıbrıs’ta HU 27/05/05 Chypre du Nord.chevalier sylvain. hülya Chili. üst tabaka claudiquer. köşe coïncidence. tercih etmek choix. bende. vakıa chose étrange. klon clôture. anmak citron. kalp kalbi kalbine kalbim. dosyalamak classes supérieures. sandık coiffeur. kolesterol HU 04/01/07 chômage. limonata citronnier. mehtap clairon. medeni civilisation. beşer beşer cinquante. koka cocaïne. biriktirmek collectivité. açık clair de lune. medeni. ciklet chez moi. hiddet colis. gökyüzü ciel (couleur). acibe chou. sünnetli circoncision. position. tıklamak tıklayınız cliqueter. medeni kanun cœur. kokain cocktail. ayak bileği chewing-gum. açar cliché. işbirliği yapmak colle. çarpmak çarptım claquer la porte. kolye colline. trafik ciré. lokal ccco cobaye. kapıyı çarpmak clarinette. yapıştırmak coller à. muşamba cireur de chaussures. hıristiyanlık chuchotement. hıristiyan christianisme. yapışmak collier. fısıltı chuchoter. loi. berber coiffeur. şıngırdamak cliquetis. anahtar. soğutma clique. elli cinquième. zırlamak. çikolata. müşteri climatisation. çan cloison. gönül. belli. borazan clairsemé. hedef ciel. seçim seçimi seçimlerde cholestérol. Şili Şili'de HU 14/06/05 Chine. ayva cccol col. rakam chimère. tepe .

abandone etmek concernant. saymak comptoir. mücadele. rahat confrérie. hâl condition. neyle ? comment vous appelez-vous ?. banka hesabı compter. nasıl comment ? avec quoi ? par quel moyen ?. kendine güven confiant. koma combat. beste compréhension. benzetmek. taviz. vatandaş. tamamlamak complice. yetenekli. yenilebilir comique. kurul kurulu commandant. ilgili concerner. şefkatli compatriote. şöyle böyle comme si. bilindiği üzere comme-ci comme-ça. komiser commissariat. THY : Türk Hava Yollari. komünist compact. onaylama confirmer. muhasip. çatışma conformément à la loi. sömürge colonne vertébrale. götürmek conduire (une voiture). tüm compléter. kapıcılık concis. reçel reçeli conflit. üzerinde. salça condition. omurga colorer. kumandan commande. dedikodu commerçant. haberleşme. yorumlamak commérage. marchand. ticaret commis. çırak commissaire. yoldaş comparable. kaç kaçı kaçta combiné téléphonique. topluluk. komisyon Commission Européenne. iletişim. rahat confortable. dair concerné. konforlu.colombe. araba sürmek cône. anlama. koni conférence de presse. kanunen conformité. acımak compatissant. itiraf etmek confession. bildirişim. dirlik concourir. kongre . tezgah cccon concéder. savaş. itiraf confiance. karakol karakolda commission. hakkında. doğrulamak. sayman comptant. şerh commentateur. suikastçı comportement. mücadele etmek. tutum comporter. cezalandırmak condiment.) concombre. tam. başlamak başlıyorum commencer à. şart conduire. tarikat confronté. ridicule. koloni colonie. anlamak anlıyor. hesap hesabı. müşahhas. başlangıç commencer. cemaat congrès. durum durumu. güven. rakip condamné. mahkûm condamner. güvercin colonie. araba kullanmak. sayma compte bancaire. komite. dondurucu congeler. bestelemek. karşılaştırma comparer. hal. savaşım savaşında combattre. sevecen. Turkish airlines compagnon. somut concrétiser. toplum communication. yurttaş compétence. fırıl fırıl commencement. telefon ahizesi comestible. içermek composer. basın bildirisi. suç ortaklığı. boyalamak cccom coma. somutlaştırmak concurrent. kavramak compris. halletmek (arg. şefkat compatir. rekabet complet. ödünlemek concéder une défaite. kapıcı conciergerie. inclus. konkre. basın toplantısı confesser. suç ortağı complicité. mücadele vermek combien. atılmak comment. muhasebe comptable. mâruz congélateur. AB Komisyonu commode. hesaplaşma.). peşin compte. ödünleme concierge. ısmarlamak. tüccar tüccarın tüccarların commerce. dondurmak congrégation. şirket şirketten Compagnie Aérienne Turque. komisyon. itimat confiance en soi. salatalık concorde. yarışmak concours. emir vermek comme. sanki comme une toupie. alım satım. ilişik. oluşturmak composition. güvenen confirmation. ne kadar combien (de). uzlaşma comptabilité. tavır. suikast comploteur. sevecenlik. sipariş etmek. bildirmek bildirdi. karşılaştırmak compassion. komünikasyon communiquer. gibi comme on le sait. uygunluk confort. muhasebeci. isminiz ne? commentaire. çapraşık complot. karşılaştırılabilir comparaison. haberleşmek HU 14/05/05 communiste. anlayış comprendre. yetkili compétition. davranış. ortak communauté. veciz conclure (arg. sürmek sür. yorum. yetki compétent. hükümlü. ödün. gerçeklemek confiture. gülünç comité. çekmeceli dolap commun. yardakçılık compliqué. yorumcu commenter. ilgilendirmek concession. dahil opp hariç compromis. yarışma concret. sipariş commander. société. yoğun compagnie.

denetlemek. aleyh. kontenjan continu. kapsam contester. kanaat convier. kat katta couche. çağdaş contenir. acunsal cosmos. dirsek dirseğimi . kafile cosmique. karga. yoluna devam etmek contracter. örtüşmek corriger. tanıdık connaître. kopya. fiil çekimi. devamlı continuation. mükellef contrôle. saygı considérer. inşa etmek. aile plânlaması contrôler.conjoncture. taklit contrefaire. içerik. danışmanlık. ortak sahipler coq. fetih conscience. tavsiye etmek consentement. söz etmek conviction. fethetmek. RTÜK : Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na Zaman 21/06/05 conseiller. memnun contenter. bilmek bilmiyorum connecter. yapım construire. uygun convenir. müşavirlik. devam devamı continuel. Korsika cortège. uymak conversation. kontrol etmek convenable. bozmak corrompu. rıza göstermek conséquence. gövde. karabatak corne. saymak consigne. almak conquête. compter. tüketmek consonne. rıza consenti. teşkil etmek constitution. muayene contact. itiraz etmek contexte. yapıcı construction. BM Güvenlik Konseyi’nde Zaman 06/06/05 Conseil pour la Sécurité nationale. ami. sözleşme contre. bilgi. suikast constamment. kaburga côté. görüşme converser. aleyhinde. eğe. taraf. birleştirmek connexion. irtibat connotation. tabaka coucher de soleil. boyun boynum couche. suret copier. ekin kargası corde. bilinç. aksilik contrat. arkadaş Copenhague. kopyalamak copropriétaires. müşavir conseiller. bozulmuş corrosion. içermek content. ayakkabıcı cormoran. kuzgun corbeau freux. deniz kabuğu coquille. aksi. vicdan. sürekli continuer. durum durumu conjugaison. yürütme kurulu conseil des ministres. mektuplaşmak. tespit etmek constituer. sohbet conversation (téléphonique). naz coquillage. tanımak tanıyor connaître. Kopenhag copie. hikaye. boynuz corneille. kornişon corporation. YÖK: Yüksek Öğretim Kurulu conseil exécutif. suikastçı conspiration. devam etmek. danışman danışmanı. memnun etmek contenu. bünye. temas contaminer. tüketim consommer. inşaat. aleyhine de contrebande. inşa. karşı contrariété. razı consentir. razı etmek. anlam connu. fatih conquérir. sürdürmek continuer sa route. leş kargası corneille noire. devamlı constatation. malum. tespit constater. yapı yapmak consultation. MGK : Milli Güvenlik Kurulu Conseil supérieur de la Radio et de la Télévision. vücut vüçudu correspondre. réfugié. muhabbet. teselli consommation. işbirliği copain. birleşme. davet etmek convoi. leş kargası cornichon. beden. tavsiye Conseil de l’enseignement supérieur. düzeltmek corrompre. denetim contrôle des naissances. kaçak Zaman 16/06/05 contrefaçon. büzmek contraire. acun côte. emanet consolation. savoir. şuur conseil. devamlı. batmak battı batmadı coude. Bakanlar Kurulu Conseil de sécurité des Nations Unies. saklamak considération. ip. netice. çekim connaissance. masal contempler. sicim cordonnier. kafile coopération. uymak. bulaştırmak conte. kabuk kabuğu cccor corbeau. horoz coquetterie. korozyon Corse. kunduracı. bağlam continent. sahte contribuable. kıta kıtada kıtası kıtalar contingent. taklit etmek contrefait. anayasa. cisim. seyretmek contemporain. oluşturmak. kurul kurulu conseil. uygun gelmek. kontak. tanınmış conquérant. sessiz harf. bulaşmak. güneşin batışı se coucher (soleil). inspection. teşkil constitutionnel. ünsüz conspirateur. esnaf corps. anayasal constructif. sonuç conserver. yan cccou cou. fuyard. bağlamak. yapı.

avlu La Cour Européenne des Droits de l’Homme. testi cruche en cuivre. sakız kabağı courir.coudre. cesaret. Kızılay croix. dikmek couler. oymak creux. renk coulisse. kaplamak. meydana getirmek créer. terzi couvert. nöbet cristal. peureux. kesim. inanmak inanmıyorum. kara kurbağa craquer. kruvazör croissant. kaymak. akmak. poste. kırbaç cravacher. krema crêpe. yaratık crédit. kadeh coupe de cheveux. kruvasan Croissant Rouge. kredi crédule. aşçı cuisse. yastık couteau. örf couturière. tasarımcı. gözleme crépuscule. yorgan courtois. çukur crevé. Hırvatistan Zaman 17/06/05 crochet. kapak couvrir. oreiller. çift couple marié. görenek. krem. tavuk budu . kazmak. kanca croire. çat kapı coup du sort. yumruk coup de sonnette inattendu. dayak coupure. kapalı couverture. masrafları karşılamak cow-boy. bükmek courgette. carî courant d'air. tenkitçi critiquer. kravat crayon. kap. galette. koşmak koş koşuyorlar courrier. bön créer. deri cuir de mouton. çat crachat. değnek coup à blanc. buhran. çiğ cruauté. tükürmek craie. eleştiri. mutfak cuisinier. eleştirici. kabak. yay courbé. kısa courtepointe. pişmek cuire à la vapeur. alaca karanlık crétois. kapsamak. kalça cuisse de poulet. ince cousin. tenkit le critique. haykırmak crier à qui mieux mieux. hükümet darbesi coup de poing. bunalım. ulak courrier. korkmak craindre sans raison. sürahi. kabuklu cccu cuiller. dikiş dikmek. gaddarlık cruche. çay çayı course. kulis coup. darbe coup d'état. cuillère. alacak créateur. meşin cuire. kesinti. eğri courber. kurs cours d'eau. yaratılış créature. bağlantıyı koparmak koparmayın couple. battaniye couverture de livre. vehmetmek craintif. ölçüt la critique. kesmek kesti couper la connexion. bağırmak. ders dersler dersten önce cours. cousine. korkak korkağım korkaksın crâne. gırıtlı creuser. eleştirmek. yaratma. darbe coupable. yeğen. örtmek couvrir les dépenses. yiğitlik courant. gelenek. tebeşir craindre. şırıldamak couleur. kamçılamak cravate. gaddar crustacé. güğüm cruel. Avrupa İnsan Hakları Mahkeme Mahkemesi'ne. cinayet crise. yorgan. gebermek crever. kristal critère. ham. patlak crever. karı koca coupon. saç kesme coupe-faim. kupon coups. kritik. kuru sıkı coup dur. kavuşturmak croiseur. karides cccri cri. bıçak. çığlık crier. bağrışmak crime. AIHM HU 01/06/05 courage. yarış courses. bicska coutume. alış veriş court. iştah kesici coupé en tranches. kaşık cuir. suçlu coupe. patlamak patladı crevette. haykırış. çat etmek cravache. kuzen coussin. darbe coup de baguette. oyuk. kamçı kamçısı. yaratıcı création. kesme cour. yaratmak yarattı crème. kıstas. kovboy cccr crac. âdet. söğüş couper. tükürük cracher. cereyan courbe. kafatası crapaud. batmak battı batmadı couler en murmurant. koşu. örtü örtüsü. sanmak croiser (les bras). çalpara cccru cru. kriz. tenkit etmek cccro Croatie. haç crotale. lâche. akıntı courant. éclater. buğulama cuisine. but budu. leçon. kalem kalemi kalemin cccre créance. yaratıcı créatif. posta cours.

dans danser. içeri dedans. geri zekâlı débordé. müdafaa. birden dahlia. gezinmek débandade. kültür kültürü cupide. zirvesine ermek culpabilité. kırıklık décès. bağlantıyı koparmak koparmayın décorer. diyanet cultivé. keza de monte. abuk sabuk konuşmak délirer sur. kinizm ddda d'abord. yeniden. yine de la part de. debriyaj début. eksik. önce d'accord. lezzetli. hoppa Danemark. kayırıcı définir. güzelce de ce genre. keşfetmek keşfetti décret. karaya çıkmak débats. beyan. taşmak taştı déborder en bouillant. o halde dans l'intérêt. çürüme degré. ince délicatement. hassas délicat. cızlam débarquer. yasak défense. betimlemek. atık. tartışmak débile mental. olur. tadını çıkarmak dehors. üstelik de première fraîcheur. kararlı décider.cuivre. taşkın déborder. açıklama. defolu. Danimarka danger. Syrie. ayırmak. dışarıda déjà. demeç déclarer. henüz. konmak (argot) dégoûté. havalanmak déconnecter. karar. lehinde dans le domaine de. oldu. köpürmek débrayage. süslemek. tanımlamak définition. ayrıca d'après moi. sağcı de l'environnement. ısrarcı bir şekilde d’un seul coup. bakır cul. suçluluk culte. nasıl olsa déambuler. duruşma. başlangıç débutant. kalma -den date. leziz. dünkü d'une manière insistante. bozulma. dışarı. bir şey değil de soi-même. defo. bayan. bıkkın dégradation. orner. çevresel de façon exhaustive. zorla de même. ayrıca d'un bout à l'autre. tekrar. yırtmak décidé. çıldırmak . bozmak défaut. kayırmak. hayal kırıklığı. acemî dddec décalage horaire. çatlak défaut. tarih tarih tarihleri dauphin. başta. müdafaa etmek. enfes. zaman zaman de tête. temel de belle manière. tehlikeli dans. öte yandan d'autre part. bu yönden de droite. tuhaf curiosité. tanımlamak. hüküm décrire. tüymek décembre. fire déchiré. koparmak koparmayın. tarif etmek décrocher le téléphone. karar vermek. buralarda dans une semaine. bu bakımdan. öğle yemeği dddel délicat. tehlike dangereux. söylemek déclencher. excuse. hoşnutsuz dédaigner. daha şimdi. telefon açmak déçu. bence d'aujourd'hui. tanrıça défaire. alanında dans les environs. tarafından de plus. yaka paça. çiçeği burnunda de principe. las. beyanat. bugünkü d'un autre côté. Şam dame. aralık déception. ilkeli de rien. savunma défenseur. incelikle délicieux. merak cynisme. binek de nouveau. eksik défendre. bezemek découvrir. müzakere débattre. göt culminer. acibe. falan de ce point de vue. etraflıca de façon urgente. acemi. az önce. meraklı. savunmak défendu. yunus ddde de base. baş başımı. içeride déesse. tetiklemek décoller. dans etmek datant de. özür défectueux. ihlâl dégoter (argot). saat farkı décamper. ölüm déchet. tanım dégât. yeni déjeuner. nefis délirer. intérieur. yırtık déchirer. diğer taraftan. tamam d'actualité. derece. kararlaştırmak décision. tahkir dedans. hanım dandy. razı. tahkir etmek dédain. içinde dans ce cas. açgözlü curieux. âcilen de force. kültürlü culture. fikren de toute façon. kendi kendine de temps en temps. coşkun. baştan başa d'emprunt. ödünç d'hier. kararlılık déclaration. kusur. olsun. geçerli d'ailleurs. haftaya danse. had déguster. yıldız çiçeği Damas. eksiklik.

türemek dernier. sous. harcamak. mebus (esk. yas. müştak. ikişer deux par deux. perakende détecteur de mensonges. ayırmak. kader destinataire. şimdiden dessein. hal. koparmak koparmayın détail. umutsuz. ümitsiz déshabiller. akıl danışırmak. inmek description. milletvekili. gayri. çöp détroit. savurgan. arzu désirer. Paris’te Son Tango. acınacak déployer. detektif détective privé. tahrip etmek. yarım (et) demi. panne. alay dérivé. meram dessert. soymak . son sonu sonunda. özel detektif déteindre. diş dentelle. ayrıntı. oyun zarları dès maintenant. ikişer ikişer deux-points. kararlı déterminer. istifa etmek démocrate. alıcı destituer. il iller illerin. kestirmek. düzensiz désormais. çözmek dense. çaresiz. yoğun densité. şimdiden désagréable. suç délivrance. rıca demander. kararlılık déterminé. dedektif. soymak déshonneur. arzu etmek désobéir. akıl sormak demander la permission. popo dés. bağlı dépense. arkasında derrière. imha. aksak détritus. bağımlılık. gyász HU 15/02/05 deux. veriliş délivrer. ıssız désordonné. abullabut demi. üzgün. rahatsızlık dérangement. harap etmek. tatlı dessin animé. kaçırmak kaçırdı détraqué. neck. tahrip. demokratik démontrer. kalkış département. arka. fauces. dévaliser. kıç. yoğunluk dent. müsrif. itibaren -den depuis longtemps. dantel dentiste. yıkmak dette. tasarımcı désigner. hal -l'i détruire. emanet dépouiller. ikinci dévaliser. yarın yarına demande. istemek istiyoruz istiyorsunuz istersiniz. talep. ihbar etmek dénonciation. sonuncu dernière minute. ihbar dénouer. acık. detay. talep etmek demander l'avis. soymak dépression.) deuil. hareket etmek. tarif désert. throat. demokrat démocratie. silahsızlandırmak désastre. rüşvet destin. demokrasi démocratique. constriction. inkâr etmek dénoncer. kurtarmak déluge. belirleme. province. préfecture. sermek dépôt. çukur depuis. ardında. teferruat au détail. türev dériver.). tespit etmek détourner. çöl désert (adj. tutumsuz déplorable. saptamak. belirtmek. iki nokta deuxième. izin almak démarrer. boğaz. tâbiiyet dépendant. kurtuluş délivrance (d’un document). buçuk buçukta démission. tenha désespéré. köşk demeuré. arıza dérision. düyun (esk. iki ikiye deux chacun. mountain pass. gider dépensier. sound. işaret etmek désinfecter. çizgi film dessous. itaatsizlik désolé. felâket felâkettir désastreux. çekilme démissionner. artık. région. vekil ddder dérangé. bundan böyle. bağımlı dépendant de. bosphorus. strait. son dakika dernière mise à jour. ilaçlamak désir. yüz karası design. throttle. tatsız désarmement. geri. felaket. belirlemek. gorge. sarf dépenser. dépouiller. rica etmek. ilçe dépendance. sarf etmek dépenses. hovarda. koyu. kaçık dérangement. imha etmek. alt dessous-de-table. whistle détrônement. çoktan beri député. evde taşınmak taşındık demeure. dişçi dddep départ. bela. sormak. Son Güncelleme HU 30/05/05 Le dernier tango à Paris (film avec Marlon Brando). inkâr dénier. silahsızlandırma. solmak déteint. silahsızlanma désarmer. Last tango in Paris HU 21/07/07 derrière. -den beri. borç dettes. tufan dddem demain. yalan makinesi détective. isyan. savaş gemisi destruction. kalkmak kalıyoruz kalmadı déménager. tasarım designer. başvuru başvuruda.délit. itaatsizlik etmek désobéissance. parlamenter. peşinde. dilekçe.). masraf masrafa masrafları. yıkma détacher. gullet. ispat etmek déni. feci descendre. devirmek destroyer. swallow. soluk détermination.

sözlük dicton. yön. âbit dextérité. uzaklık distant. titiz. seçkin distinguer. emir. öte distingué. eksilme dinde. konuşma. hindi diplomate. huylanmak devise. yoğun teker dissimuler. uğraş disque. kibar. çeşit divertissement. atasözü Dieu. doktor doktoru doctrine. administrer. münakaşa. beceri. yayın yayını digérer. geçerli. egemen domination. açıklamak devoir. marifet dddi diabète. açmaz dimanche. zor difficulté. zarar zararı dommage que. veda etmek dire n'importe quoi. inatçı. sofu. sapmak devin. yüzüne söylemek söylüyorum söyler direct. şeytan diamant. yaygın diffuseur.devant. boşanmış divorcer. monnaie. direktörlük direktörlüğü. görev. yayım. azalmak. kağıt kağıtları document officiel. onar Les Dix commandements. söylemek söylüyorum söyler dire adieu. yönerge dirigé. ölçü diminuer. dağıtım dddiv divers. hale gelmek. on dix chacun. gelişmiş développement. müdürlük direction. döviz dévoiler. yüzde on dixième. ayrımcı discussion. abuk sabuk konuşmak dire qqch en face à qqn. bölme. egemen olmak dommage. fark. zorunda olmak dévot. sorun diffusé. saklamak dissipé. zorunda kalmak. ödev ödevler ödevimi devoir. diyabet diyabete HU 04/01/07 diable. ortadan kalkmak kalıyoruz kalmadı disponible. mezun dddir dire. bent dilemme. haylaz dissoudre. dönük dirigeant. bölünme. muhtelif. ayırt etmek distribuer. yöneltmek. sohbet etmek disparaître. bölü division. émetteur. idare etmek dddis disciple. söylev discrimination. ehli domestique. Tanrı. ayrımcılık discriminatoire. bienfaits. diplomat diplôme. mesafe. boyut. evcil domestique. bil bakalım deviner. elmas diamètre. hâle gelmek. aşâr. kâhin devine voir. teker disque compact. vasárnap dîme. kuram document. eksilmek. âşar dimension. tasarruf etmek disposition. papier. Tanrı uludur. eğlence divisé par. sens. kavga. Allahu akbar tur110 27 dieu merci. yönlendirmek diriger. yahu . belgesel doigt. çıldırmak devenir sec. yönelik direction. demek diyorum deme ne dedin ? dire (un poème). gelişme développer. lütuf donc. kutur. tahrirat documentaire. alan domestique. dolar domaine. çok şükür dddif différence. harap etmek.). hizmetkâr. nutuk. egemenlik. parmak parmakları parmağımı dollar. hazmetmek digestion. zapturapt discothèque. ön dévaster. abideleşmek dévier. diploma. yazık. dağıtmak distribution. sakınca. tartışma. yön yönleri direction artistique. lûgat (esk. bölge bölgeler bölgelerinde. vazgeçirmek distance. Allah Dieu est grand. devlet sırlarını açıklamak dix. tahrip etmek développé. hitabe. hafiflemek diminution. katileşmek devenir fou. doğrultu. haline gelmek. sanat direktörlüğü directive. boşanmak divulguer des secrets d'état. çeşitli diversité. hazım dignité. hüküm dominer. belge belgelerle. grâce. araçsız directement. onluk onluklar dddo docteur. eritmek. güçlük. bölüm divorcé. doğrudan doğruya directeur. tartışma discuter. pièce. kurumak devenir un symbole. kesilmek devenir définitif. onar onar dix pour cent. yönetici diriger. geliştirmek devenir. mürit discipline. pazar pazarı. çap dictionnaire. On emir dix par dix. haysiyet digue. çözmek dissuader. yayıncı yayıncıları OB diffusion. onuncu dizaine. sohbet. güç. farklı difficile. tasarruf dispute. alors. farklılık différent. münakaşa. yazık ki don. çap. müdür. mevcut disposer de. hizmetçi dominant. diskotek discours.

okul okulun école maternelle. yayımcı. düzine dddr drap. mektep. karaya oturmak éclairé. aydınlatmak éclat de rire. bilgi données. gidermek. köpürmek (mec. Mısır . ezmek écrire. kuytu échange. gümrük double. sırt dose. aydın éclairer. durgun su eau minérale. yavaş yavaş douche. yavaşça. değişmek. maden suyu eau stagnante. uyuşturucu droit. çifte doucement. dayanıklı. ekran écraser. koğuş dos. dinlemek dinle. yıkılmak écume. tatlı. sağ dddu du point de vue de qqch. merdiven échelon. Şanlıurfa. acı. idareli. ilk okul écologiste. editör editöre édition. emirleri vermek donner de force. sert durable. başaramamak s'échouer. salaş échouer. biriktirmek. mektuplaşmak écrit. tesir efficace. petit à petit. bedavadan ucuz données. emir vermek donner la priorité à. uyumak uyumadan uyudum uyudular dortoir. lentement.donné. eşitlemek égalité. ıstırap douloureux. bilgili éduquer. yitirmek Egée. ömür durement. yayım. yazar yazarlar yazarı HU 02/05/05 s'écrouler. atlatmak écharpe. süzmek s'égoutter. sürmek sür duvet. çökme s'efforcer. alim. hak droit. doğru droit. hayran ébène. öncelik vermek donner tout son soin à. yumuşak douzaine. ana okulu école primaire. kurtulmak s'échapper. ceza yazmak donner un avertissement à. eğitmek eeef effacement. yok etmek effet. ekonomi. Ege égoïsme. müsavat égarer. duş douleur. yayımcılık. tasarruf etmek économiste. çarşaf drapeau. ürkütmek s'effrayer. değer vermek. veri donner. ihtarda bulunmak donner des directives. bencil égorger. bencillik égoïste. vade échec. çaba effrayer. sancı. doz dot. eşit égaliser. etki. köpük écumer (de colère). yazmak yazdım yazdı yazdır HU 02/05/05 s'écrire. tüy dysfonctionnement. kurtulmak l’échapper belle. öğretim éduqué. mücadele etmek échapper à. abanoz éblouir. ovuşturmak donner de l'importance. sertçe durer. bakımından dune. durgun su ébahi. aksaklık eeea eau. silmek. işitmek écran. değiş tokuş. bayrak drogue. kamaştırmak eeec écarté. tasarruf. hukuk droite. kiraya vermek donner un ordre. Urfa édifice funéraire. kahkaha éclater. silinti effacer. değiş tokuş etmek. ağrı. korkutmak. çevreçi çevreçiler HU 11/06/05 économe. kademe échoir à. intellectuel. düşmek échoppe. denklik. accorder. başarısızlık échecs. çizik Egypte. müddet durée de la vie. iktisat. emek vermek doré. eşarp échéance. ürkmek eeeg égal. tutumlu économie. eşitlik. yanıltmak dur. lütfetmek donner une amende. yayın yayını éducation. su suyu suda eau croupie. çabalamak effort. süzülmek égratignure. bundan böyle dormir. yaldızlı dorénavant. önem vermek donner en location. türbe éditeur. terbiye. yazı yazılı écriteau. patlamak patladı. mübadele échanger. tutum économiser. etkili effondrement. iktisatçı écouter. satranç échelle. kumsal duper. sertleştirmek durée. vermek verir verdi donner. çatlamak école. nikâh douane. acıklı doux. katı. ışıklı éclairé. kalıcı durcir. dik droit.) eeed Edesse. güç. eğitim. levha écrivain. boğazlamak égoutter.

fırıl fırıl en tête à tête. tekrar encore plus. yürürlükte enchanteur. genişlemek. karşıda en fait. fil élève. özendirmek encre. enerjik. yüksek élever. iğdiş etmek embarcadère. üstsüz en panne. önüne geçmek empire. yetiştirmek élever qqc. göç etmek éminemment. yayıncı yayıncıları OB émigrer. yeteri kadar en rapport avec. hálá. enerji. zehirlenme emprunt. yüklü en commun. bir arada. gayret. hayran émerveiller. turp gibi en premier lieu. gene. çocukluk enfants. zümrüt émerveillé. ilk olarak en quantité suffisante. özellikle en pleine santé. öğe éléphant. kilitlemek enfin. kullanmak empoisonnement.eh bien. tanıştığımıza memnun oldum enchâsser. yayım. çocuk çocuklar çocuğu çocuğum çocuğa çocuğun çocukta enfantillage. genişletmek élargissement. sıhhatli en bref. götürmek émoi. yükseltmek s'élever. beslemek. henüz. saplamak. unsur. engel olmak. memnun oldum ! enchanté d'avoir fait votre connaissance. direnç endurer. güç énergie et ressources naturelles. yerleştirmek encorbellement. görevli. elektrik elektriğe élégant. Birleşik Arap Emirlikleri’nde HU 22/07/07 émission. cumba encore. konum emploi. imparatorluk emplacement. yukarı yukarıdayım en hiver. hayran etmek émetteur. ferahlamak. ödünç alma emprunter. yeniden. akşam üstü en flagrant délit. lehinde en fin d'après-midi. engellemek. ilgili en respirant profondément. suçüstü en garde à vue. ırak éloigner. şarıl şarıl en coulant avec un murmure. saat düzeni employé. hariç en désordre. uzaklaşmak eeem émasculer. ailece en faveur. soluk soluğa en haut. kışın en même temps. peki. tamam eeel élargir. öte. 1881 yılında en aucune façon. dışında. hele. hoş élément. ileri en avoir assez de. öpmek embryon. gayet Emirats Arabes Unis. boşuna en vigueur. öğrenci öğrenciler élevé. daha da encourager. Enerji ve Tabii Kaynaklar énergique. yazın en face. dayanmak énergie. savaş halinde en hâte. engel empêcher. gömmek. cehennem enfermer à clef. bıkmak en bas. ya enfler. büyüleyici enchanté !. genişleme élastique. seçim seçimi seçimlerde élections présidentielles. bir daha. doğrusu en famille. memur employer. yutmak . aşağı aşağıda en bonne santé. mahal endroit. taahhüt engloutir. gözaltında en gros. kucaklama embrasser. seçmek élixir de jouvence. diffuseur. baş başa en urgence. yayın yayını emménager. de nouveau. önlemek. çoluk çocuk $$$ enfer. yer yerden yeri endurance. renkli en dehors de. o ona onlar éloigné. cumhurbaşkanlığı seçimleri électricité. yine encore. bir türlü en avant. eve taşınmak emmener. eşzamanlı en ce moment. ödünç almak eeen en 1881. ambargo embêter. en l'an 1881. sokmak. kucaklamak. hiçbir biçimde en aucune sorte. daha. çakmak engagement. bilhassa. mürekkep endroit. esnek élection. kabarmak enfoncer. sonunda enfin !. çocukluk enfant. ortaklaşa en coulant avec fracas. kuvvetli enfance. toptan en guerre. sarf emploi du temps. yükselmek élire. şu anda en monokini. şırıl şırıl en couleur. carî. uzaklaştırmak s'éloigner. dağınık en été. hâlâ. biran önce en vain. telaş empan. iskele embargo. embriyon. memuriyet. nihayet. bozuk en particulier. mışıl mışıl en rond. abıhayat elle. yakışıklı. kısaca en cloque. géhenne. karış empêchement. aslında. sıkmak embrassade. oğulcuk émeraude.

saralı épinard. yaklaşık. bol bol enquête. istila etmek. asır. depolamak entrepôt. aşındırmak érosion. kalın. hata. dik. ortam environs. göndermek gönderiyorum. donatım. girişmek entrepreneur. yok etmek ère. kadar environ. adilane équité. eşitlik équivoque. görüşme eeenv envahir. usta ustam entreprise. tutum. can sıkıcı énoncer. çevre envisager. merdiven escalier. kayıt. yoğun épaissir. eşit uzaklıkta équilatéral. ıspanak épingle. arasında entre femmes. yanılgı erroné. sara épileptique. öğretmek ensemble. erozyon érotique. inatçı enthousiasme. akın etmek. iki anlama gelebilen équivoque. rahatsız etmek. bakkal épidémie. sarmak eeens enseignant. cenaze enterrer. sarp . devir. atmaca épervier à pieds courts. çağ ériger. yürürlüğe girmek entretien. bitkin épuiser la patience de. erotik érotisme. nezleli enrouler. aşındırma. sabrını taşırmak eeeq équateur. dönem. merdiven escargot. istilâ etmek. sünger époque. d'accord. takım ensoleillé. düşman ennuyer. gayret entier. kaydetmek. kadın kadına entre hommes. dolay. aşınma. kaydedilen enregistrement. yoğunlaştırmak épargne. o sırada entrée. zarf envelopper. birlikte. bon. sarmak entraîner. hecelemek épervier. tescil etmek enrhumé. çalıştırıcı entre. kaçamaklı. salgın épidémique. öğretmen enseigne. güneşli eeent entendre. yanlış. denge. öngörmek envoyer. kılıç épeler. hatalı. ılım équipage. coşku. yanlış eees esbroufeur. adaletli. kökünden söküp atmak éradiquer. adıl. yollamak envoyer son salut. soruşturmak enregistré. sıkmak ennuyeux. yorucu épuisé. anlaşma. çakırkuşu épervier d'Europe. evlenmek époux. kaldırmak. dirlik enterrement. tüm entonnoir. ifade etmek énorme. biniciliğe ait équidistant. toprağa verilmek toprağa verildi HU 05/03/05 entêté. tamam entente. çapraşık eeer éradiquer. salgın épilepsie. defnetmek. ekip. adalet équivalence. dikmek éroder. ortaklaşa. sınamak épuisant. erkek erkeğe entre-temps. ekinoks. gereçler équiper. muvazene équinoxe. atak entreprendre. sularında environnement. istilâ enveloppe. huni entourer. soruşturma enquêter. içeriye girmek entrer en vigueur. selâm söylemek söylüyorum söyler eeep épais. çıkarmak çıkarın ennemi. toprağa vermek. çağ épouse. tasarruf épée. havale etmek. ambar entreprenant. palavracı escabeau. yanlışlık. baharat épicerie. takım équipement. atlı équestre. beraber. karı épouser. ekvatoral équestre. ders vermek. eş. saldırmak envahissement. salyangoz escarpé.enlever. duymak duymuyor entendu. tescil enregistrer. levha enseignement. sofa entreposer. muğlak. olay éponge. işitmek entendre dire. bakkal épicier. sarmak environ. yoğunlaşmak. eğitmek entraîneur. koca éprouver. girişim entrer. eğitici. içeri girmek. okutmak. girmek giriyor. atmaca épervier autour. iri énormément. arada. ekvator équation. eşkenar équilibre. économie. bu arada. iğne épisode. mari. kaçırmak kaçırdı. entretemps. gömmek enterrer. âdil équitablement. aşağı yukarı. tayfa équipe. civar. mürettebat. donatmak équitable. giriş girişte entrée. öğretim enseigner. yoz atmaca épice. erotizm erreur. denklem équatorial. devir. aynı mesafede olan équidistant. eş.

kurmak. tıkanmak être chatouilleux. Amerika Birleşik Devletleri étayer. söndürmek éteindre la lumière. sonsuz sonsuza éther. engin étendue de sable. pur. çalışmak çalışır essence. çağrılmak. hayranlık. razı olmak. ırksal étincelle. tamamlanmak être affligé. ezilmek être élevé. hem --. dayak yemek être blessé. kahrolmak être à l'agonie. çatışmak être confronté. kendini beğenme estimé. ispanyol espagnolette. üçkâğıtçı escroquer. tür türler türleri. etnik. kurulamak. sınamak. bir cezaya çarptırılmak être en conflit. sayılmak être constitué de. kaydedilmek être enterré. yırtılmak être déçu. boğmak être. gıdıklanmak être cloué au lit. yetmek yeter être assis. kumsal éternel. yara almak. nitelik. hâl état de droit. kaydedilmek être intéressé. umut. sayın estimer. boğmak. paye. esir éthique. küçük düşmek être immatriculé. acep.et.. iskân etmek. oluşmak être construit. acayip. üçkâğıt espace. şaşmak être excité. garip. sarmak étourdi. çeşit. emel. infini. etik ethnie.esclave. abideleşmek être établi. olmak oluyor olur oldu oldum être. haberdar olmak être déchiré. bağlanmak être étonné. à la fois. denilmek être écrasé. kırılmak kırıldı être démoli. esans (de lavande). hüküm giymek. zihin essai. esaslı essentiel. rütbe état. varlık être accablé. silmek est. yerleştirmek établir un contact. köle escroc. itibar estime de soi. sayılmak être concerné. kuş kadar canı olmak être fatigué. yıldız yıldızlar étonnement. été. varsaymak estomac. ummak. ışığı söndürmek étendre. döşeğe düşmek être coincé. aşama. saha espace. gösteriş. inşa edilmek être content. kul. bir de établir. mi ? estime. mertebe. acaba est-ce que ?. ümit etmek espoir. öz essuie-glace. devlet état. ilgilenmek être invité. yatmak être coupé. yaralanmak être bouché. durum durumu état. cins. esas essence. silecek essuyer. sığırcık étrange. sürtüşmek être dispersé. dolandırmak escroquerie. doğu doğuda est-ce que par hasard ?. şaşırtmak étouffer (intransitif). être satisfait. ahlâk. raf était. oturmak oturuyor oturuyorlar oturun être atteint. temas etmek étage.s. ırk espérer. akılsız étourneau. oluş être. ruh. uyuşmak être achevé. katılmak être assez. étourneau sansonnet. dayandırmak etc.hem --et puis. mahkûm olmak être condamné à une peine. gömülmek être envoûté. kesilmek être au courant. ümit esprit. uzatmak uzatın étendu à perte de vue. yıkılmak être détaché. kıvılcım étoile. heyecanlanmak être faible comme un moineau. ümidetmek. seçilmek être l'émule. kat katta étagère. uzay Espagne. dağılmak être dit. boğulmak étouffer (transitif). memnun olmak être en contradiction avec. ecnebi. büyülenmek être érigé en monument. v. yabancı l'étranger. hayret etmek. özenmek être enlevé. denemek. gariplik étrangler. sürmek sür étape. bunalmak être d'accord. ispanyolet espèce. yorgun olmak être en forme. principe. mide eeet et. form(un)da olmak être humilié. yüzleşmek être considéré. tahmin etmek. oluş. çelişmek ile être couché. bende. idi étalage. yurt dışı étrangeté. kaçırılmak . can çekişmek être ajouté. esir. benzin (de voiture) essentiel. gelinmek être battu. hayrete düşürmek. tezgah étaler. kaçırılmak être enregistré. yetiştirilmek être élu. ilgilenmek être condamné. hayret étonner. deneme essayer. ve et --. İspanya espagnol. davet edilmek être kidnappé. sans fin. sökülmek être en désaccord. ırk ethnique. tuhaf étranger. yaz éteindre. dolandırıcılık. hukuk devleti États-Unis d'Amérique. sıkışmak être compté.

karşı karşıya fâché. doğru dürüst exact. abartmak exalter. dut gibi olmak être prêt. karşı karşıda face. işten atılmak être lié. minnettar kalmak être rempli. olup biten évident. yürütme exécution. juste. baş başımı fffa fabricant de courtepointes. hariç opp dahil excursion. haberdar olmak être protégé. hizip facture. abartma. neden nedeni facteur. nefaset excellent. crever. yaramak être vaincu. talep etmek existant. hazret. défaut. bağlanmak être mangé. oymak excellence. kucaklama étroit. olağanüstü extravagant. aşırı. sınav sınavı examiner. suret exempt. etkileyici exprimer. sömürmek exploser. ödenmek être aux petits soins. zayıflamak faillite. görülmek görülüyor görülmüyor étreindre. etken. imtihan. dışsatım. abartı exagéré. sergi expressif. pile. Fırat Europe. tatmin olmak. s’occuper avec. var vardı existence. meşgul olmak être ouvert. görgü expert. tarz. yetişmek être unifié. dile getirmek expulser. evrilmek évolution. kolaylık façon. kolay facilité. sınır dışı etmek extérieur. yenilmek être nécessaire. ihracat exporter. memnun olmak être sensible à. hâdise. temizlenmek être nourri. gelişme. beslenmek être dans l'obligation de. éclater. doğru dürüst exagération. kaçınmak. yoklamak excavation. dış. postacı faction. tam exactement. pardonner. suret façon. şey Euphrate. patlamak patladı export. katmerli excitation. alıştırma alıştırmalar exigence. talep exiger. okumak okuyorsun oku okusun okuyalım okuyun okusunlar étudier des leçons. evrim. Avrupa eux. açıklamak exploitation. ihraç etmek exposition. gezi excuse. abartılı exagérer. gecikmek. özür excuser. muaf exemption. irdelemek. aşırı extrémité. şekil facteur. heyecanlandırmak. uzaylı extraire. tabaka eeeu É. idam exemplaire. sömürü exploiter. aşırı extrême. yenilmek être vu. affetmek affedersin affedersiniz exécuter. kucaklamak étreinte. onlar eeev évanoui. geç kalmak être satisfait. varlık. firar événement. sezmek être à temps. baygın évasion. mükemmel. heyecan excité. être content.A. tahrik etmek exclu. birleştirilmek être utile à. olay. kazı excaver. hazır olmak être prévenu. yürütmek exécutif. ceux-là. aynen. ender excessif. açlık fainéant. yüz face à face. af exercice.U. heyecanlı exciter. dışarı extra-terrestre. fatura faculté. korunmak être reconnaissant. ömür exorbitant. haylaz . iflas faim. kılıf étui à cigarettes. belli éviter. tekâmül eeex exact. ağırlamak. mevcut. uzman explication. tur turu. ders çalışmak étui. fakülte faible. dar études. yüceltmek examen. zayıf. gerekmek être nettoyé. ABD euh. incelemek. af excuse. nefis exception. aşikar. dolmak être en retard. öğrenci étudier. ikram etmek être plein comme une barrique. sakınmak évoluer. koparmak koparmayın extraordinaire. aşırı expérience. yorgancı façade. hafriyat (eski) excavation. oluş. zorunda olmak être occupé.. yürütme exécution (capitale).être licencié. öğrenim étudiant. cephe face. açılmak être payé. kızgın facile. istisna exceptionnellement. ihraç exportation. açıklama açıklamalar expliquer. ils. âciz faiblir. zorunda kalmak.

teklifsiz famille. alış veriş yapmak / çıkmak faire de la couture. üşütmek faire barrage. aceleleştirmek. dinletmek faire de l'effet. inanmak inanmıyorum faire connaissance. geziye çıkmak. çat etmek faire un bruit de vaisselle brisée. tanıtmak faire la conversation. boyatmak faire le pique-assiette. yolculuk yapmak faire vivre. sohbet etmek faire correspondre. canlandırmak faire rire. dondurmak faire glisser. un fasciste. koydurmak faire sa prière. gerçek falloir. işaret etmek faire le signe de croix. itimat etmek faire confiance à. hızlandırmak faire ses adieux. yapmak yapıyorsun yap yaptı faire accélérer. dava açmak faire la publicité de. yedirmek faire marcher. ata binmek faire escale. bekletmek faire attention. susturmak faire tenir. güvenmek. kısmak faire dire. yaşatmak fait. yorucu . azaltmak. listelemek faire le ménage. acıtmak faire le souteneur. dinlendirmek faire un rêve. gerekmek gerekir familier. şıkırdamak faire un cauchemar. şangırdamak faire un bruit métallique. parlatmak faire un bruit de cataracte. ulaştırmak faire un pas. filmi banyo ettirmek faire diminuer. gidermek faire parvenir. kabartmak faire griller. utandırmak faire installer. dikiş dikmek faire cuire. sokmak faire envoyer. yerleştirmek faire une liste. itiraz etmek faire l'objet d'une saisie. göndertmek faire de l'équitation. kırılıp dökülmek faire des courses. söyletmek faire un discours. veda etmek faire allusion. yaptırmak faire faire une réservation. hesaplaşmak faire une concession. ilan etmek faire refroidir. bağnaz. acıtmak. evirmek faire faire. dikkat etmek faire avoir froid. söylev vermek faire disparaître. bağışlamak faire écouter. ödün vermek faire confiance. takla atmak faire tourner. être nécessaire. kabus görmek faire commencer. bunaltmak faire taire. belirtirmek faire asseoir. tövbe etmek faire l'amour. dilek tutmak faire un voyage. ima etmek faire amende honorable. haciz altında olmak faire obstacle à. konuşturmak faire partir. ablukaya almak faire un blocus. sevişmek faire apparaître. iletmek faire peindre. tanışmak faire connaître. düşürmek faire un tonneau. saçlarını (saçını) kestirmek faire des courbettes. oturtmak faire attendre. dolma fard. yük farine. başlatmak faire des commérages. eylem fait. otlamak faire plaisir. s’aimer. etkilemek. anlatmak faire les comptes. çalıştırmak. içeri almak. şarıldamak faire un bruit de craquement. hayalet farci.faire. adım atmak faire passer. işletmek faire marcher. tanıştırmak faire reposer. tutturmak faire tomber. soğutmak faire rencontrer. güldürmek faire une roulade. rezervasyon yaptırmak faire faire des tirages de photo. koydurmak faire une objection. vaaz etmek. takla atmak faire savoir. engellemek faire son office. taşırmak faire démolir. raconter. hatırlatmak faire suffoquer. kodoşluk yapmak faire se souvenir. uğramak faire étendre. ağrımak faire manger. kızartmak faire la guerre. temizlik yapmak faire mal. dedikodu yapmak faire comprendre. mola vermek faire honte à. etmek eder ediyor ettik. işine gelmek faire parler. yürütmek faire mettre. kaydırmak faire gonfler. taviz vermek. silip süpürmek faire don de. hayal fantôme. evirmek faire un vœu. filmi bastırtmak faire fondre. bildirmek bildirdi HU 14/05/05 faire un sermon. tesir etmek faire entrer. indirmek faire développer une pellicule. yatırmak faire évoluer. düş görmek faire des rêves tout éveillé. yıktırmak faire des dépenses. eritmek faire geler. bağnazlık fantaisie. namaz kılmak faire un procès. masrafa girmek faire descendre. ablukaya almak faire briller. benimsemek faire signe. hısım akraba fanatique. uydurmak se faire couper les cheveux. pişirmek faire déborder. sevindirmek faire poser. faşist fatigant. askerlik yapmak faire sien. far fardeau. vaaz vermek faire son service militaire. aile famille. haç çıkarmak faire souffrir. hayal kurmak faire revivre. munis familier. savaşmak faire halte. yobaz fanatisme.

peri feinte. şenlik fête du sacrifice. tel filet de pêche. bitmek biter bitmez firme. abıru. aşk filmi film d’aventure. fiş ficher le camp. çalı bülbülü. sonuncu financer un budget. hafta sonu final. kelepçe fesse. tekne fers. gözün(üz) aydın féliciter. ablatya filiation. son fin de semaine. hurda ferry. kutlamak femme. tamamlamak. düzme faux. gururlu fierté. incir figurant (dans un film). şenlik feta. âbit fier. yarmak fendu. kusur fauteuil. hata faute. soy fille. maya fermentation. filim filmi film d’amour. demir demirden fer-blanc. polisiye filmi filmer. kıvanç. alev flanc. film çekmek filou. fermuar fermier. çiçekçi fleuve. kilitli ferment. karıştırmak feuillu. iftihar. ziyafet. tebrik etmek. böğür flanc. gurur. savaş filmi film d’horreur. bitirmek. préféré. esnek florissant. nehir nehri. ev kadını fendre. delice doğan faucon pèlerin. ulu doğan faucon émerillon. kız kızım kızın film. süzmek fffil fin. iplik fil. ünlü filmler film de guerre. ırmak. teneke fer à repasser. patlak fenêtre. mayalanmak fermer (intr. fişek feux de circulation. çiftçi fermoir. yalan haber faute. ütü fermant à clé. şubat fffi fiable. tüymek fichier. oğul fils cadet. övünç fièvre.). kapatma fermeture éclair. nişanlı fiançailles.). kapalı fermé à clé. pencere fffer fer. kutlamak feu. karı femme au foyer. Kurban Bayramı fêter. nişan ficelle. figüran HU 07/06/05 figure. hatun. ötleğen faux. koltuk fautif. tebrikler Félicitations !. üçkâğıt fils. üçkâğıtçı filouterie. festival. kapak. şölen festival. yorgunluk fatigué. sert ferme. yanliş favori. kilitlemek fermeture. fermuar ferraille. gök doğan faucon sacre. yormak fffau faucon. boz doğan fausse nouvelle. gözde fffe fée. sarı sıtma figue. kadın kadınlar kadını.fatigue. kapanmak fermer (tr. bütçe karşılamak finaud. sahte faux. iplik ficelle. yorgun fatiguer. kaba et festin. ortanca oğul filtrer. doğan faucon hobereau. figür figuré. trafik ışıkları feuille. ateş fièvre jaune. ateş ateşi feu. beyaz peynir fête. Allah bağışlasın! Félicitations !. etek flèche. çalım feinter. ok fleur. mayalanma fermenter. ince (la) fin. coupable. sicim fiche. mecazî fffil fil. çiftlik fermé. güvenilir fiancé. anahtarlı ferme. çiçek çiçeği fleuriste. yaprak feuilleter. kapamak fermer à clef / à clé. çalımlamak félicitations. dernier. hafif fin. lumière. dosya fidèle. film. korku filmi film policier. akış flexible. akıbet fin. bayındır . kapatmak. yapraklı février. macera filmi films célèbres. ipçik fil. ışık ışığı ışıklar feu d'artifice. firma fffl flamme. nihayet fin. bayram. suçlu fauvette. katı ferme. kurnaz finir.

köktenci fondamentaliste musulman. kazanmak kazanır kazanacağız gai. servet fosse. kapıyı çalmak fraternité. Fransız français. firar fumer. fritöz fritözden fritözün haberekspres 01/01/05 froid. kere. fular. saman fois. cılız. hile frein. cenin foi. taze fraise. sürtüşme frire. titremek. kırık fragile. alın front. çilek franc (français. tüfek futur. sefer fois. karıştırmak fouilles. birader frère. işlemek. çılgın frénétiquement. şeriatçı fondateur. içmek içer iç! içeyim içti. demirci formation. garaj garajı garantie. ney fffo fœtus. orman forgeron. kart kartı fort. zorlamak forêt. dökmek. odak *** fffr fracture. futbol force. mahvetmek gâchette. kazanç. squadron. gelecek zaman fuyard. eldiven garage. meyve meyveler fffu fuir. teşkil forme. gelecek futur (temps grammatical). tütmek fumer des cigarettes. esaslı. kürk kürküm foyer. flying unit. peynir froment. kardeşlik kardeşliğin fraude. mihrak foyer. esas fonder. neşeli gain. fırın fourchette. kez fois. sigara içmek fureur. çatal fourmi. keşiş frère. açıkça frappant. çarpı foncé. kızarmak friser. gözleme galipette. kuruluş. karınca fournir un témoignage. halt gagner (les élections). güvence. hudut. kardeş kardeşı frère. tetik gaffe. defa. ağabey friction. ödenek fontaine. koyu fonction.flotte. fleet. Fransa franchement. filo. kâr. burkmak four. itimat foie. çatmak froncer les sourcils. buğday froncer. oluşturmak former. rahip frère aîné. çılgınca fréquemment. kamçı kamçısı fouetter. çakıl galette. frank Français. kurma. halk halkı. kaş çakmak front. buruşuk fromage. had. çarpıcı frapper. crêpe. kaçak ggga gâcher. kar. erkek kardeş. hendek fou. monnaie). bir darbe indirmek. çalmak frapper à la porte. shipping flotter. kırılgan frais. vekâlet fonctionner. teminat garçon. güçlü forteresse. fransızca France. hiddet furieux. teşkil etmek formulaire. kamçılamak fouille. temel fondamentaliste. çalışmak çalışır fond. home fleet. takla gallinacé. dip fondamental. atkı. dökmeci. çukur fossé. damlamak. serin frais. hafriyat (eski) foulard. misli fois. sınır fruit. sık sık frère. oğlan . memuriyet. darbetmek. hisar fortune. türban foule. dalgalanmak flûte turque. kaçmak kaçtı fuite. kuvvetli. ürpermek friteuse. yarar galet. biçim forme. garanti. kıvırmak frissonner. souvent. tanıklamak fourrure. kudret. deli foudre. form former. karaciğer foin. kalıp forme. tesis. prochain. sülüngil gallinule poule-d'eau. çeşme football. yenmek gagner (de l'argent). meyva meyvalar. şimşek fouet. kızgın fusil. kazanmak kazanır kazanacağız gagner. vurmak. kurucu fondation. soğuk soğuktan opp sıcak froissé. temel. kurmak fondre. nahif frénétique. saz tavuğu gant. kalabalık fouler. kuvvet forcer. vakıf fondement. fren frêle. kazı fouiller. cephe frontière. eneze. ocak ocakta ocakları. erimek fonds.

kuşak. jest gestion. büyükbaba la grande roue. tadını çıkarmak. silgi gonfler. gramer grand. solcu gaucherie. gökdelen gratter. gorge. iri yarı grand frère. obur golfe. yağlı. babaanne grand-parent. cömert génétique. throat. station. gen généalogie. saveur. zürafa giron. istasyon gare routière. zencefil girafe. aide-chauffeur. throttle. yudum goudron. sound. insan gentil. egzoz gaz de pétrole liquéfié GPL. gar. tatmak goutte. ücretsiz grave. inildemek gémissement. kaygan glissement. bekçi gardien de but. alakarga. Rum grec (langue). swallow. gullet. pençe grill. obur gggo goinfre. sıvılaştırılmış (LPG) gaz gazouiller. bienfaits. çan glissant. gerdan. genellemek généralité. grev griffe. fauces. hısım grand-père. inilti gendre. lezzet. yelkovan grand corbeau. ziyan etmek gâteau. uzamak grappe. parmaklık grillé. anneanne grand-mère (paternelle). gaz gaz d'échappement. büyüklük grandir. katran gourmand. ücretsiz sürüm programı gratte-ciel. kaymak gloire. yönetim gggi gilet. tatlı. nesil généreux. yelek gingembre. rütbe graine. idare. genetik génévrier. şişman graticiel. kibarcık. umumiyet génération. ince gentillesse. kusmak geste. hükümet gggr grâce. dümen gouvernement. obur goût. abla grand tétras. dönme dolaplar grande sœur. damla goutter. büyümek büyüdü. aşılamak grêle. çatmak gerber (arg. dondurmak glaise. pasta gauche. yağ yağı graisseur. soyağacı général. kurbağa grève. kibar. artıç pmo004 38 génocide. kestane kargası géant. heba etmek. jeoloji jeolojisi Géorgie. iyi huylu. sayesinde grâce au ciel. kibarca géographie. dede. kaleci gare. tat goûter. dev géhenne. buz tutmak. kalın grec. sol sola soldan de gauche. kestane kargası geai des chênes. tip. soy. kazımak gratuit. alakarga. assistant. genel généralisation. coğrafya géologie. kuzgun grand costaud. muavin grammaire. neck. şanlı glouton. constriction. tohum graisse. çeşit gens. idareci gerbe. rumca. bereket versin grade. tür türler türleri. enfer. strait. buz tutmak gggl glace. Gürcistan gérant. abıru glorieux. bedava. şecere. mountain pass. toprak kayma glisser. halk halkı gens. damat gène. azamet. cıvıldamak ggge geai. whistle gorgée. buz glace. genellik. cehennem geler. aşılama greffer. diz genre. lütuf grâce à. abi grand-mère (maternelle). beceriksizlik gaz. otobüs garajı gasole. boğaz. kabarmak gorge.garçon de café. imik. yunanca Grèce. sakın gare. Yunanistan greffe. bosphorus. dondurma glacer. kibarlık gentiment. ızgara grille. çalı horozu grandeur. ızgara . donmak gémeaux. don. kil glas. çatkı gerber. cloche. kayma glissement de terrain. ikizler gémir. motorin gaspiller. körfez gomme. soykırım genou. dolu grenier. tadına bakmak. damlamak gouvernail. parasız. garson gardien.). ambar grenouille. genelleme généraliser. aç. cins. büyük büyüktür grande aiguille d’une montre. salkım gras. kucak givrer.

homojen homosexuel. hip. sakin habitation. oyuk groupe. baykuş hier. ataklık harem. eroin hésitant. oturmak habitude. cırcır böcek grimper. rastlantı. engin hauts plateaux. tecavüz harcèlement sexuel. heterojen heure. sallamak hold-up. huysuz grommeler. tarihi. tereddüt hésiter. huysuz griotte. turna. mutlu mutluyum heurter. becerikli. aceleleştirmek hausse. şişman gros titres. nefret haïr. marifetli habileté. çoğunlukla habituer. kahraman. hikaye. kıymak hachis. abullabutluk grotte. topal handicaper. savaşçı guichet. helva hammam. turna kuşu gggu guêpe. politikacı homogène. atak hardiesse. tırmanmak grincheux. sataşmak hardi. buttocks handicapé. kızarmak grillon. yükseklik hhhe heaume. kılık habit. söylenmek gronder. jinekolojik HU 08/05/08 hhha habile. mesut. barındırmak hébreu. marifet habillement. adam. dirlik. kaba grossièreté. soygun Hollande. yayla hauteur. düzelmek guérisseur. fıkra. kötürüm. uyum hasard. kalça. mağara. cinayet homme. saat saatlerde saattir heureusement que. thigh. abullabut. iyi ki heureux. hobi hocher. ardıç kuşu grognement. gerilla guérir. grip gris. alışık habituellement. alp. tırnak. omuz silkmek haut. beceri. homurdanmak grognon. Hollanda homard. s’adapter. uyum harmonisation. Macar Macarların Zaman 24/05/05 . homoseksüel Hongrie. harem haricot. rehber rehberi guider. erkek homme d'affaires. hiyerarşi hippodrome. sakatlamak harcèlement. tırnak işareti guitare. gişe guide. fasulye harmonie. Savaş ve Barış guerrier. miras héros. hamam hanche. alışkın. yüksek hautain. ardıç kuşu grive litorne. iş adamı. çarpışmak çarpışıyoruz çarpıştık hhhi hibou. alıştırmak s'habituer. hal halle. büyüklük grossier. musevice. başlık grosseur. mesken habiter. gitar guitariste. Yıldızlar savaşı guerre mondiale. beceriklilik. güçlü haute cour de justice.griller. haftalık héberger. hegemonya hélicoptère. homurtu grogner. balta hacher. yiğit héroïne. azarlamak gros. esrar hâte. kır grive. ot otu héritage. Macaristan Macaristan’ın Macaristan’dan Zaman 24/05/05 Hongrois. kıyma haine. tereddütlü hésitation. acar. sakat. önüne geçmek guillemet. grup. cihan harbi Guerre et Paix. alışmak hache. alışkanlık habitué. miğfer hebdomadaire. ıstakoz homicide. iyileştiren guerre. kırlangıç histoire. topluluk grue. adapter. gri. vişne grippe. tarih tarihi tarihleri historique. gitarist gynécologique. at meydanı hirondelle. nefret etmek halle. harp. Yargıtay haute mer. işadamı homme politique. ahenk. cuisse. sarkıntılık. helikopter herbe. tereddüt etmek hétérogène. çarpmak çarptım se heurter. tesadüf haschisch. yükselme hausse des prix. hal -li halte. s’améliorer. dün dünden hiérarchie. neyse ki. kutlu. acele hâter. kış hhho hobby. yahudice hégémonie. kılık habitant. se régler. tarihî hiver. eşek arısı guérilla. savaş savaşı savaşım savaşında La Guerre des étoiles. mola molası halva. sarkıntılık harceler. giysi. fiyatlar yükselmesi hausser les épaules.

honor. sabırsız (mode) impératif. o ona onlar il faut. virtue honneur. huy humeur (vx). utandırıcı hôpital. ahlâksız immoralité. ayıp. dışalım. konuksever hospitalier. önemli importation. misafir hôtel. taklit etmek. çıkmaz impatient. akabinde immense. misafirperverlik hostile. bağışıklık. konuk. zeytinyağı huit. otelci houille. saatçi horreur. ceux-là. meze hors-d'œuvre. özdeş identité. bağışık immunité. olanaksızlık impossible. ülkücü idée. yapılacak bir şey yok il s'en est fallu de peu que. peur. yazıcı . istiridye humanité. yerleştirmek import. insanlık humble. kaydetmek. saat saatlerde saattir horloger. apartman immeuble d'activités. ithal etmek importuner. naçizane humblement. resim resmim imaginable. düş. gerek. var vardı île. ölümsüz immuniser. kanunsuz. eş. ölümsüzlük immortel. taşkömürü Zaman 17/06/05 housse. yüz vermemek iiil il. acımasız implanter. lazım. sanı. ithal. utanç honteux. beş yıldızlı otel hôtelier. bilgisizlik ignoré. aptallık ignoblement. onlar iiim image. hayal illusioniste. haysiyet.honnête. kimlik kimliği idiot. koltuk kılıfı hhhu hublot. özenmek immanquable. lâzım il faut absolument faire quelque chose. ülkü idéal. koklamak humeur. adacık ils. ahlâk dışı. alçaltıcı humilier. tevazu hurler. misafirperver. muafiyet iiimp impasse. burası. ithalat ihracat importance. kanuna aykırı. aptal idiotie. meçhul ignorer qqn. idealist. kılıf housse de siège. ıslak humiliant. dış alım satım. namus. stupidité. ayıp. âcizane humer. ithal import-export. riyakâr hypothétique. burada idéal. dokunulmazlık. identik. taklit imiter. sekizer huit par huit. sekizer sekizer huitième. abıru. tescil immatriculer. düşman hôte. sataşmak impossibilité. ikiyüzlülük. aynı. köse imitation. gayri meşru. ilgisiz hospitalier. elle. yağmurluk impitoyable. sekizinci huître. nécessité. imge imberbe. saplantı idem. rahatsız etmek. purity. hayran etmek imprimante. şarttır bir şey yapmak il n'y a pas. yağ yağı huile d'olive. yol vergisi tur110 26 impotent. hokkabaz îlot. korkunç hors d'œuvre. imkânsız. düşünce. ispiralya huile. az kaldı il y a. beşeriyet. decency. nécessaire. hastane horizon. bağışıklık kazandırmak immunisé. yüz akı. eux. honesty. tahmin idée fixe. ideal. ahlâksızlık immortalité. ahlâk dışıcılık. tout de suite. onur. alçakça ignorance. emir kipi impérialisme. akla gelebilecek imaginaire. su geçirmez. imkânsızlık. otel otelde otellerde hôtel cinq étoiles. sekiz huit chacun. ufuk horloge. denden identique. tescil etmek immédiatement. izlenim impressionner. varsayımsal iiia ici. kocaman immeuble. ezme *** hors de. yok yoktu il n'y a rien à faire. riyakârlık hypocrite. ithalât importer. vergi vergisi impôt de route. korku horrible. misafirsever hospitalité. emperyalizm emperyalizminin HU 26/05/05 imperméable. hayal. göze batan immatriculation. fikir. mütevazı humble. önem important. ikiyüzlü. belirsiz impression. işhanı immoral. şeref honte. yasak illusion. ülküsel idéaliste. dışında hors sujet. olanaksız impôt. abes. aşağılamak. hayal. âciz imprécis. honour. imge image. ifraz humide. küçük düşürmek humilité. ada adası illégal. virginity. ölmez. namuslu honnêteté. alçaltmak. bağırmak hypocrisie. sanal imagination. derhal immédiatement après.

işaret etmek indirect. éternel. verimsiz infidèle. inactif. içe doğmuş. serkeşlik insubordonné. bağımsız index. müessese instructeur. ilgisiz. kuruluş. kuvvetsiz iiin inactif. tedirgin inquiétant. acemilik. compris. ısrarcı. tesisatçı installation. canlandırma incarner. uykusuzluk inspecter. etkisiz inévitable. endeks index des prix à la consommation. kaçınılmaz inexistant. dahil opp hariç. öğretmen institution. aciz incarnation. haberler. isyankar. mühendislik ingrat. değişiklik. Kızılderili indifférence. acemî iiinf infecter. saz insubordination. yazdırmak imprimerie. ilişik incohérent.imprimé. anlık instinct. hemşire infirmité. umursamaz indigène. adam. basmak. kişi kişinin HU 30/05/05 individuel. kesintisiz initiative. vasıta instrument de musique. bağımsızlık. haberdar etmek ingénieur. telkin etmek inculquer de mauvaises idées à. diretmek. üzerinde ısrar etmek insolvabilité. buluş inondation. ödenek indépendance. kötü fikir aşılamak iiind Inde. durmayan Inch'Allah !. abuk sabuk incommodité. masum innombrable. fihrist. tesir influencer. zayıflık inflammation. etki. gâvur infini. rebelle. rahatsızlık incompréhension. ısrar etmek insister sur. gömmek inclus. aksilik. ilham inspiré. ilham vermek inspirer. eğitmen instrument. veri informatique. bulaşmak infertile. zayıf infirmier. acemîlik inexpérimenté. muayene inspiration. hakaret etmek injuste. esin inspiration. ısrarlı insister. birey. baygın. esinlemek. nankör ingrédient. sanık inculquer. girişim injurier. muayene etmek. sel inquiet. yok yoktu inexpérience. acısız inébranlable. isyankâr indolore. bireysel indocile. yerleştirme instant. yoklamak inspecteur. enstitü enstitüsü. iltihap inflation. canlandırmak incendie. kayıt inscrit. sonsuz sonsuza infirme. danışma informations. ufak insipide. açılış incapacité. defnetmek ininterrompu. ısrar insistant. haksız injustice. yenilik. hoşnutsuz inscription. böcek öldürücü insignifiant. hakaret etmek . enflasyon enflasyonu HU 14/05/05 influence. devamlı. icat. aciz insomnie. şahıs. serkeş insulte. dizin dizini. sakatlık. bilgi. kayıtlı insecte. esindirmek. hastalıklı. fert. etkilemek information. anlamama inconcevable. inoccupé. bilinçsizlik inconscient. eğilmek inclure. kimse. sans fin. inanılmaz inculpé. hakaret insulter. dayatmak. olay inclination. sarsılmaz inefficace. hadise. disiplinsiz individu. belirsiz incessant. basılı imprimer. işaret parmağı (doigt). matbaa impuissant. tatsız insistance. müfettiş inspection. haksızlık inoccupé. merak edecek iiins AGY insatisfait. nefes vermek installateur. malzeme inhumer. içgüdü instituer. yerli indiquer. kurmak institut. esinlenmiş. umursamazlık indifférent. böcek insecticide. boş innocent. istiklal. kuruluş. lâkayt. souffler. Hindistan indécis. tesis. haber vermek. kurum kurumu institut national de la statistique. rahatsızlık inconscience. boş inauguration. mülhem inspirer. naçizane insignifiant. mühendis ingéniérie. Devlet İstatistik Enstitüsü DİE instituteur. istiklâl indépendant. bilgisayar informer. temayül incliner. yangın incertain. sayısız innovation. ipucu indien. araçlı indiscipliné. bilinçsiz incroyable. kararsız indécision. eğilim. akla hayale gelmez inconfort. kararsızlık indemnité. TÜFE : Tüketici Fiyatları Endeksi'ne indice. İnşallah incident.

insupportable. Japonya jaquette. aralık intestin. başka çarem yok je vous en supplie. tercüman interrogatoire. yurt içi interlocuteur. ilgi. satranç jeu d'enfant. Acemistan Iran. anlık intellectuel. uluslararası interprète. hiçbir zaman jambe. uydurmak. gerçek dışı irresponsable. ilgili intéresser. gün günün günleri gündür Jour – Mois . yaratmak inventeur. saldırı saldırıda inventer. jant janvier. zekâ intelligent. niyet interdiction. aracı. davetli. akıl. keskin. oruç jeune. yoğunlaştırmak intensité. davet. Gün . fıskiye jet society. yasak intéressant. davet etmek. saadet. jeton jeu. aydın intelligence. yasak etmek. İran Irlande. sorgu interroger. ne olur jet d'eau. jakoben jalousie. akıllı intense. sulamak iiis islam. ilgilendirmek intérêt. giriş girişte introduire. lame de rasoir jjjo joie. delikanlı. hükümsüz kılmak invasion. koyu. éclairé. dokunulmaz intrigue. fidan jeune homme. bitip tükenmez internat. tanıtım introduction. düğüm introduction. entrée. kıskançlık jaloux. ilişik joli. İrlanda ironie. kesinti intervalle. zeki intelligent. irtibat Jordanie. yasaklamak interdit. akın. Irak Iran. faiz interférence. sorguya çekmek. gerçekdışı. probablement. yaramaz intellect. galiba je ne peux pas faire autrement. Ürdün joue. zar oynamak jouer sa chemise. dava açmak intention. gazete . gerçekdışı. ceket jardin. akıl. neşe. kavuşturmak joint. us. konuk. leh intérêt (de l’argent). rationnel. yaşanılmaz invraisemblable. misafir inviter. yatılı international. yoğun intensifier. keskinlik intenter un procès. fildişi ivre. oynamak oynar oynuyor. ispit. tanıtmak inutile.Ay – Yıl journal. sarı jaunir. çalmak çalıyor çaldı jouer aux dés. yiğit jeûner. sarhoş jjja jacobin. müdahale intérieur. muhatap intermédiaire. ters invitation. çağırmak çağırıyorum çağırdık BZD 220 invivable. gençlik jjji jilet. sorgulamak. bir göz atmak jeton. demir atmak jeter les fondations. temel atmak jeter un œil. bacak jambon. rest çekmek jouer un rôle. bahçe jardin d'enfants. bir rol oynamak jouer un rôle. jambon jante. kesintili interruption. yasak interdire. bağırsak intouchable. ara. akla uymaz. oruçlu olmak jeunesse. ironi irrationnel. bürünmek joueur de football. oyun oynamak jouer (d'un instrument). içeri l'intérieur du pays. asla. iç. İsrail Italie. rest çekmek jouer son va-tout. müslümanlık isolé. çevirmen. yanak jouer. oyun jeu d'échecs. sarılık jjje j'ai soif. atmak jeter l'ancre. sorumsuz irriguer. vasıta interminable. futbolcu jour.An. yaramaz invalider. güzel güzeli. ocak ocakta Japon. kâse jaune. kuytu Israël. ilginç intéressé. şenlik joindre (les mains). kıskanç jamais. meram. çocuk oyuncağı jeudi. aralık. yaratıcı inverse. işim var je crois. susadım j'ai du travail. barsak. yuva yuvası jatte. sevimli joliment. sevinç. sormak interrompu. gerçek dışı iiir Irak. çağrı invité. irrasyonel irréel. perşembe jeûne. genç jeune arbre. istila. sararmak jaunisse. milletlerarası. güzelce jonction. İtalya iiiv ivoire. jet sosyete HU 09/08/07 jeter.

mercek les Chemins de Fer. akabinde justement. laboratuvar laboratuvarlar lac. muhbir joyeux. korkak korkağım korkaksın lagon. çamaşırhane llle le 5 novembre 1999. geçen ay le plus. Kazakistan kidnapper. daha ertesi gün le temps passe. deniz kulağı laid. yahudi. hukuksal. süzgün langue. gel zaman git zaman le Très-Haut. 5 Kasım 1999 tarihinde le beau sexe. kilo kilomètre. Cenabıhak leader. çamaşır. legal. meşrulaştırmak légume. ample. şen jjju judiciaire. ferah large. meşru. yargı jugement dernier. Paris’e kadar jusqu’à 1 heure. kanunen légalité. gazeteci. mercimek lentille (opt. bire kadar jusqu'à 6 heures. geniş largement. efsane. adalet. ana dili langue persane. kadınlar le cours de la vie. harf lettré. ağır ağır. kan kanseri leur. kıyamet juger. peureux. hak. pazarlamak langoureux. meşrulaştırmak kkka Kazakhstan. Kürt (langue) kurde. en largeur. yasal légalement. hukukî juron. önünü açmak laisser voir. yağ lambası lancer. dek. ufak ufak. hüküm jugement. jilet lampe. lisan langue maternelle. yemin etmek juridique. Acemce lapin. bıkkın. onların le leur. enlem laurier. sebze légumes. adatavşanı. dégoûté. kakuniyet légende. yün laïque. kurmanci llla là-bas. hukukî. içeri almak laisser libre. kaçırmak kaçırdı kilim. en le sexe faible. musevî. muhabir. yavaş. önderlik lèche-bottes. Kırgızistan Kurde. musevi. çamaşırcı laver. askıda bırakmak laisser tomber. temmuz juin. yaş yaşında las. âdil juste après. fırlatmak lancer un produit. yaşamın akışı le dessus. saat altıya kadar juste. lider leadership. yavaş lentement. dalkavuk lécher. yavaş yavaş lentille.journaliste. insaf justifier. cours. dinlendirmek laisser en suspens. salıvermek laisser le passage. doucement. yavaşça. yıkamak laverie. orada laboratoire. onlarınki levain. adilane justice. tavşan tavşandan large. yasama légitimer. söylence léger. çevik lettre. yargılamak juif. ders dersler dersten önce légal. laik laisse tomber. arz latitude (géographie). yol vermek laisser passer. petit à petit. sütçü lame de rasoir. neşeli joyeux. gözyaşı. yorgunluk latitude. mektup lettre de l'alphabet. yalamak leçon. defne lavandière. kanuni. küfür jusqu'à. Haziran haziranda jumeau. yargıç jugement. hafif législatif. üst le jour se lève. tam juste. kilim kilo. çirkinlik laine. çamaşır deterjanı leste. bırakmak laisser de côté. kadınlar le surlendemain. dil dilim. göl gölü lâche. sevinçli joyeux. lamba lampe à huile. belli etmek lait.). boş ver laisser. büyük oranda. yol vermek. kilometre Kirghizistan. maya . -e kadar (directif + kadar) jusqu'à Paris. şafak söküyor le lendemain. ikiz ikizler jupe. çokça largeur. Demiryolları lépreux. okuryazar leucémie. yahudî juillet. abraş lessive. harf. yorgun lassitude. karakter lettre. çirkin laideur. etek jurer. çamaşırhane lavomatic. adlî juge. süt laitier. sebze lent. craintif. önünü açmak laisser reposer. düşürmek laisser la voie. bir kenara bırakmak laisser entrer. genişlik larme. ertesi gün le mois dernier.

pehlivan luxe. hudut limité. ören yeri lieu prospère. nakliye. likör lire. liberal libération. serbest bırakmak liberté. nizam. makine makineyi machine à laver. lojman loger. gözlükçü lunettes. lig limite. sarmaşık lieu d'élevage des vers à soie. ambar magazin. mantıklı logique (substantif). salıvermek. opticien. o ona luire. dergi magie. makinist mâchoire. kurt lourd. mantık loi. keten linge. sihirli magnificence. uzunluk loriot. yatak yatağından littéraire. aydınlık lumière.). hat hatları. balayı lunetier. salmak. Makedonya mâcher. nakliyeci lllo local. gözlük luth turc. fala bakmak lisse. ışın lui. bayan. Lübnan Lübnan'dan libéral. evlenme cüzdanı livreur. salıverilme.) livrer. münasebet Liban. hat düştü lignée. Libya licence. okkalı loyer. ay lune de miel. ağır lourd (fig. çamaşır makinesi machiniste. bağlama. sınırlı limonade. uzak long. bağlı lien. lise lycées scientifiques. tel la ligne est disponible. basın özgürlüğü libraire. soy ligue. alâka. bağlantı. yazılım logique (adjectif). ırak lointain. dağıtmak livrer un secret. boş. böceklik lieu de culte. yerli locataire. cüzdan cüzdanı livret de famille. büyü magique. edebi littérature. savaşım lutter. kitapevi libre. boylam longueur. kaldırmak lever de soleil. teslim livre. kiraya vermek loup.lever (tr. gözden geçirmek lire. teğmen lièvre. kiralamak louer. kira lllu lueur. cenaze Macédoine. yabani tavşan tavşandan ligne. hür. böcekhane. iç çamaşır lingerie. hanım. mağaza magazine. irtibat. monsieur. duvarcı madame. mabet lieu historique. serbest. ışın yaymak lumineux. çiğnemek machine. dağıtım. lisans lié à. limonata lin. kitapçı librairie. şaşı louer. pazartesi lune. gazoz. dudak levure. övgü louche. lokal local. aslan liqueur. uzun longitude. yerel local. hanımefendi madame. pürüzsüz liste. arz ve talep kanunu loi sur l’accès à l’information. yasa loi de l'offre & de la demande. mamure (esk. iç çamaşır lion. hürriyet. kiracı location. uzak loin. tul longitude (géographie). mücadele. Fen lisesi mmma macchabée. saz lutte. mücadele vermek lutteur. özgürlük özgürlüğü liberté de la presse. maya lézard. kitap kitabım livre (monnaie). cher. Kamu Yönetimi Kanunu loi islamique. kertenkele llli liaison.) lieutenant. büyülü. bağ bağı bağları lierre. konuşmacı logement. özgür Libye. sarıasma louange. edebiyat livraison. ihtişam magnifique. barındırmak logiciel. estimé. kira locuteur. serbestlik. sayın magasin. lira livre turque. muhteşem . düzgün. boy. doğuş. Bilgi Edilme Yasasi loi sur l’administration publique. serbest bırakılma libérer. okumak okuyorsun oku okusun okuyalım okuyun okusunlar lire son avenir dans le marc de café. liste lit. şeriat loin. papel (arg. nur. sarıasma loriot d'Europe. aydın. aydınlık. lüks lycée. çene maçon. kanun. mücadele etmek.). ışık ışığı işıklar lundi. çamaşır linge de corps. sır vermek livret. dokunulmazlık kaldırmak lèvre. güneşin doğuşu lever l'immunité. karyola lit.

salı mari. tatbikat manquant. eksik. kahretmek. pazar pazarı. ev sahibi maîtresse de maison. ev evi evin evden evim la Maison Blanche (Washington). sahteci. şer şerlerin mal tenu. şekil manière de pensée. hurdacı marchand de fruits et légumes. maalesef malheureux. beceriksiz. hantal. koyuncu marchand de tapis. fakat maïs. güveç marmonner. batak. evlilik. gelin marin. Serbest Piyasa marcher. emeklemek mardi. sakar malheur. düzensiz malade. koca mariage. kahve rengi marron d'Inde. düzenbaz. gene de malhabile. sucu marchand de bestiaux. beceriksizlik. uskumru maquis. bakırcı marchand de ferraille. manşet manchot. hobi marquer. maç matériel. annelik matin. dondurmacı marchand de moutons. ingrédient. doğumevi maternité. manevra. denizci marmite en terre. acımasızlık manque de talent. Beyaz Saray Zaman 06/06/05 maison close. gösterici. protestocu manifestation. mermer marchand. at kestanesi mars. özlemek manteau. yemek yemek (intransitif) mangé par les vers. malzeme maternité. uğursuzluk malheureusement. mandalina mandat. usta ustam maître de maison. kodoş maquereau. belediye başkanı. şimdi. el maint. mevzu matraque. palto manteau de fourrure. memeli manche. belediye mais. Fas Marocain. celep marchand de chapeaux. bavul malstrom. sabah sabaha matière. sakarlık maladroit. havale manger. evlenme. yemek yiyor yiyorum yer. tavır. mart Marseille. Malazgirt (1071) maquereau. muhtar maire de village. maintenant maire. lanetli mauvais. cordonnier. pazarlık marchander. protesto etmek manivelle. büyüklük büyüklüğü mai. halıcı marchander. tükenmek. yanlış . düşünme tarzı manifestant. yeteneksizlik manquer. ev hanımı. mısır maison. çoğu majorité. suret. mayıs maigre. zavallı malhonnête. tellak massif. masaj masse. hazret majeur. pazarlık yapmak marchandise. çalılık marais. evli mariée. kötü kötüsü. Faslı marotte. sahtekâr malin. ama. etkinlik. bakım maintenant. husus. girdap mammifère. sıska maillot de bain. hasta hastayım hastasın maladie. yaka paça Manzikert. piyasa. sayı kazanmak marron (couleur). manto. kurnaz malle. kahretmek -i maudit. yürümek marcher à quatre pattes. namussuz. ev sahibi hanım maîtrise de soi. beddua malgré. kurt yemiş manière. beceriksiz. genelev maître. ayakkabıcı marchand de cuivres. orta parmak la majeure partie. kitle masseur. mayo main. sakar malaria. kendini tutma majesté. hastalık maladresse. Marsilya’ya Marsilya’dan mascotte. erkek malédiction. gösteri. şapkacı marchand de chaussures. fenalık. tüccar tüccarın tüccarların marchand d’eau. olgun maudire. noksan manque de pitié. ekseriyet. çolak mandarine. madde. muhtar mairie. ustensile. besbelli manifester.) maire de quartier. kademe marche. kol kolu kollarında kolunuzu manchette. nikâh marié. sıtma mâle. rağmen malgré tout. çoğunluk mal. yürüyüş marché. kitle. mal marche. belediye reisi (esk. kulübe match. kitlesel masure. pezevenk maquereau. eksik manque. outil. kol kolu kollarında kolunuzu manœuvre. kürk kürküm manu militari.magnitude. düzmeci. protesto manifestement. kötülük. bataklık marbre. belirlemek marquer un point. nice maintenance. cop hu 07/03/05 mâture. çarşı çarşıya marché libre. manav marchand de glaces. maskot massage. söylenmek Maroc. fena. hoca hocayım. ihmal.

mayonez mmme mécanicien. aracı médiation. hoşnutsuz mécréant. yürürlüğe koymak mettre en danger. askerî mille. katil Mexique. forerunner. şükür. metre kare métro. revêtir. ölçü. mesaj messager. sağ olun. meslek mesleği meslekler mètre.mauvais œil. bakanlık bakanlığı Bakanlık'tan . aracılık médicament. tıp médiateur. ana vatan. profession. réparateur. tahkir méprisable. sahnelemek mettre sens dessus-dessous. parçalamak mettre pied à terre. işgal. metot metodum métier. gâvur médecin. altüst etmek meuble. çaylak milan noir. ortam militaire. dilenmek mensonge. asgarî. despatch rider. yalan mentalement. bile mémoire. ezgi. karatavuk merveille. Karadeniz mercerie. anne la mère patrie. kavun kavundun membre. milyon minaret. uyarmak mettre en garde à vue. küçümsemek. kötü kötüsü. teşekkürler mercredi. nazar mauvais présage. tehlikeye düşürmek mettre en pièces. deva. dispatch rider. mecazî météo. ilaç méditation. tuhafiyeci merci. başkalaştırmak métaphore. tamirci tamircisi méchanceté. bahane üretme. porter (un vêtement). benzetme. aynı même. ufak tefek migraine. cinayet meurtrier. önlem métal. melodi. azamî maximum. hava durumu. hafıza menace. gündeme getirmek mettre en panne. kara çaylak milieu. endişe Méditerrannée. kıstas. maksimum mayonnaise. zihniyet menteur. milyar million. ölçmek mesurer le rythme cardiaque. minik. hekimlik. önlem mesurer. çarşamba merde. mobilya meubles. minimum ministère. Meksika mmmi microbe. madenci madenciler HU 17/06/05 minimal. üye même. dilenci mendier. anmak mentir. maden métamorphoser. sona erdirmek mettre en garde. marangoz mépris. daha ucuz mélangé. maden mineur (dans les mines). çene menu. gözaltına almak mettre à genoux. harika mésange charbonnière. giymek giyinin mettre en application. beniz. orta. tehdit etmek mendiant. tertiplemek mettre à l'ordre du jour. tehdit menacer. nabzını saymak. göçmen milan. başhekim médecine. baştankara mesquin. ifade mentionner. karışık mélodie. ana yurt ana yurdu tur110 26 mériter. haberci messenger. öğle öğlene midi et demi. courier. pinti message. uğursuzluk mauvaise foi. hoş bulduk merci beaucoup. ince mine. yalan söylemek menton. metre mètre carré. düzenlemek. nağme melon. mecaz métaphorique. yalan atmak. orta parmak mégot. hak etmek merle. kötü huylu mécontent. la mienne. eşya meurtre. doğurmak mettre en ordre. dize getirmek mettre à jour. yarım miel. karatavuk merle noir. metro métropole. hekim médecin-chef. hor mépriser. bal le mien. deniz denizi denizler Mer Noire. météorologie. hafif. bok mère. fikren mentalité. azamî. dispatch mesure. minuit et demi. yurt içi mettre. tehlikeye düşürmek mettre en fagots. mikrop midi. bin milliard. yöntem. izmarit Mehmet Mehmet’ten meilleur. doktor doktoru. boca etmek mettre en péril. sevimli. yalancı mention. benimki mignon. Akdeniz médium. mersi merci (après "bienvenue"). teşekkür ederim. kötülük méchant. mal. minare mince. asgarî minimum. tahkir etmek mer. güncellemek mettre au monde. nabız almak mesures. çatmak mettre fin. daha iyi meilleur marché. demi. kötü niyet maximal. karaya ayak basmak mettre en scène. meteoroloji Güneş méthode. baş ağrısı migrant. koymak koydu mettre. menü menuisier.

vasıta moyen. ilgi göstermek monture. Ortadoğu Zaman 09/06/05 moyenne. monoton monsieur. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) HU 01/06/05 Ministère de l’Education nationale. ufak minute. an. dilsiz mule. küf moisson. azınlık minuit. cami mot. bıyıklı moustique. motivasyon mou. bey. eksi moins. rest mise en garde. ölü mort. nezih moralité. naçizane modestement. bezek motivation. alçak gönüllülük. mucizevî mirador. alay moqueur. sözcük moteur. katır . gece yarısı. motif. küreselleşme Mongolie. bay Monsieur. uyarı uyarısı HU 20/06/05 mise en scène. otomatik minutie. ahlâklılık morbide. Milli Eğitim Bakanlığı Zaman 03/06/05 Ministère de l'Intérieur. ölmek öldü mousse. serap miroir. ay ayının moisi. binmek. örf ve âdet moi. ısırmak morphine. benim Mon Dieu !. tarz tarzı mode (grammatical). İçişleri Bakanı minorité. efendim monstre. Moğolistan monnaie. ata binmek montre. ölüm mortel (substantif). Moyen-âge. yarım minuscule. kala moins beau. ahlâklı. arama motoru motif. saat saatlerde saattir montrer. rahip moineau. sivrisinek mouton. bıyık moustachu. eser monumental. ahlâk moralement irréprochable. insan mortier. âlem mondialisation. mobilya mode. dakika dakikada minuterie. sebep. orta moyen. morfin mort. çıkmak çıkıyor çıktık monter à cheval. ispinoz mourir. tevazu moëlle. alaycı moral. döviz monotone. yumuşak mouchoir. âdet. İçişleri Bakanlığı Ministère de la Santé. Ortaçağ Moyen Orient. beyefendi. hareket moyen. uyarma. aracı moyen. kip kipi mode conditionnel. devise. ölümcül. Sağlık Bakanlığı HU 20/06/05 ministre. değirmen moulin à paroles. ölümlü. ýary gije. söz. sahne düzeni misérable. köpürmek moustache. cihan. canavar montagne. çare moyen de subsistance. süre mon. lokma mordre. nezih morale. evladım monastère. örf. ölüm mortel (adjectif). pek güzel değil mois. küçücük. züğürt mmmo mobilier. manastır monastère musulman. modern. titizlik minutieux. ortalama Zaman 05/06/05 mmmu muet. yaşama tarzı modèle. ben bana moine. en moyenne. kalıp moule. ideal. Orta Çağ. ıslak moule. kalıp. örnek moderne. öldürücü. küflü moisissure. marazi morceau. cause. tekke monde. eyvah mon enfant. mucize miraculeux. kule mirage. serçe moins. şart kipi mode de vie. pas très beau. midi et demi. yol göstermek montrer de l'intérêt pour. geçim kaynağı Moyen Âge. motorisé. yükselmek. hayatını kaybetmek mourir. koyun mouvement. revaç monnaie. havan mosquée. midnight minuit et demi. Aman Tanrım! Mon Dieu !. kendi halinde modeste. midiye moulin. avant (heure). demi. köpük mousser. fani. abide. titiz miracle. yarı moment. raison. model. motorlu moteur de recherche. ölümlü. dünya. ahlâkî moral. abidevî moquerie. âcizane modestie. neden nedeni motif décoratif. martı mouillé. motor à moteur.Ministère de la Défense Nationale. mendil mouette. bakan ministre de l'intérieur. binek monument. keşiş. dağ dağlar dağı dağdan monter. alçak gönüllü modeste. ilik mœurs. kelime. iddiasız modeste. çağcıl modeste. ayna aynasına mise. göstermek montrer le chemin. dergâh. ara. ilkeli moral. moda. hasat moitié. araç moyen.

yeni neuf chacun. ne --. şalgam nnne ne --. belediye munitions. kas muscular. çarpı Munich. net netteté. yüzme nation. cousin. mutant mutation. uğursuz noir (nom). temiz naïveté. mitoloji nnna n'est-ce pas ?. oruç yemek ne plus. tabii. sinirli net. soylu noce. zorunluluk. gereklilik. yeğen nier. uyruk uyruğu natte. vatandaşlığa kabul etmek nature. kararmak. yeğen nez. uzlaşma.multiplier. bağ bağı bağları nœud papillon. papyon. kusura bakmayınız ne pas oser imaginer. bön. tabiî naturellement. yurttaşlık. canınız sağ olsun né. karşılıklı mmmy myope. hasır naturaliser. yüzücü naïf. mırıldanmak muscle. soyad soyadı nombre. ulus. dut mûrir. dokuzar neuf par neuf. göze batmak ne pas suivre le jeûne. sosyal kademe nnno noble. burun burnum burnumu nnni ni --. kara noir. ihmal etmek négociation. ulusal. tabiyet tabiyeti. lâzım nécessitant. doğal. siyah noir et blanc. asal sayılar nombres distributifs. tekzip négligence. sayı sayılar sayıları nombres cardinaux. değil ne m'en veuillez pas. temizlemek neuf (chiffre). kuru temizleme nettoyer. göbek nomination. kar yağmak nerf. atama . ad adım. siyahlaşmak. dokuzuncu neveu. ses çıkarmamak ne vous en faites pas. sırdaş mystérieux. görüşme. nargile NASA. adale muscle. rüyasında görememek ne pas pouvoir être ignoré. nouveau. sır. gerek. doğa nature. gerek. mide bulantısı navet. temizleme. karartmak. müzisyen musique. şırıltı murmurer. huy nature. olgunlaşmak murmure. sinir nerveux. papyon kravat noir. seviye niveau social. düğün noces. mizaç nature. Münih municipalité. muhtaç négatif. ihtiyaç. esrar. nikâh noce. sıra sayıları nombreux. gerekli. doğal olarak. tayin mutiler. tabii. sakatlamak mutuel. boyun bağı. ihmal négliger. herhangi nager. karanlık noircir. değil mi ? n'importe quel. vatandaşlık. nicelik. atama. doğumlu nécessaire. gemi enkazı nausée. nam nom de famille. neveu. muhtaç nécessité. müzik musulman. düğüm. lüzum. bulantı. hindistan cevizi nom. olumsuz négation. doğmak nappe. zenci noirceur. saflık naissance. inkâr etmek. olgun mûre. yuva yuvası nièce. pazarlık neige. lazım. doğum naître. çok nombril. adet. kuşbaşı noix de cajou. üleştirme sayıları nombres ordinaux. millet. mürüvvet nocif. tabiat naturel. inkâr. tekzip etmek. kamulaştırmak nationaliste. kaju fıstığı noix de coco. saf. deniz kazası. milliyet.ne nicotine. miyop mystère. milli. yalanlamak niveau. dokuz dokuza neuf. Müslüman musée. hemşehrilik. adaleli musicien. fındık noix. mırıltı murmure de l'eau. cephane mur. artık ne rien dire. safderun. masa örtüsü narghilé. vatanî nationaliser. zararlı nœud. milliyetçi nationalité. vatan national. siyahlaştırmak noisette. dokuzar dokuzar neuvième. netlik nettoyage. gereken. göz ardı etmek. cérémonie de mariage.ni. yüzmek yüzdüm yüzdün nageur. kar neiger. müze mutant. isim isimler ismim isminiz isminizin. accouchement. kaçınılmazlık nécessiteux. giz. nikotin nid. siyah beyaz noir. esrarengiz mythologie. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin natation. çarpmak çarptım multiplié par. tabiî naufrage. kavim. ceviz cevizi.pas. temizlik nettoyage à sec. düzey. duvar mûr.

isimli nommer. yalınayak nuque. batılılaşma. kuş kuşu oiseau de malheur. isim vermek nommer. kimse nulle part.N. adlandırmak. dayı . bizimki nouage. boğmak nnnu nu. kullanılmış occident. fırsat d'occasion. mezun olmak obtenir un diplôme. nesnel objection. gözlemek. N. zeytin ooom ombragé. gölgelik ombre. itaat etmek obéissance. meşgul olmak océan. gije. tabii. göz œuf. hariç non éclairé. bulutlu nucléaire. gölge ombrelle. umman. uğursuzluk kuşu oisif. ikram. gıda. farz obligatoire.A. meşgul occuper. être occupé. dalkavukluk observateur. dikkate değer notables. yiyecek nous. not noter. cisim. rasat observatoire. Yeni Türk Lirası (à partir du 1er/01/2005) Nouvelle-Zélande. ense oooa O. çıplak nuage. ad vermek. hiçbir yerde numéro. batılılaştırmak occupation. seyretme. ışıksız non-musulman. mevzu. inatla obtenir. düğümleme nouer. çekirdek noyer. Boru Hatları olive. gözlemevi observer. subay offre. itiraz objet. kaz oignon. diploma almak obtention de diplôme. mecburî obligé. mecburiyet. gözleme.. karanlık obscurité. hakaret etmek offensive. yeni nouvelle. NATO. haylaz. beslemek nourriture. okyanus okyanusu octobre. obez obésité. saplantı obstacle. atamak (vb tr) non. yemek yemeğe. Norveç norvégien. gölgeli. yapıt ooof offenser. iç noyau. hele note. resmi officier. yeni yıl Akşam 31/12/04 Nouvelle Livre Turque. saldırmazlık non autorisé. ooob obéir. güneş şemsiyesi omelette. adlı.) obtenir. vakıa nourrir. standartlaştırma norme. faal. kasım novice. omlet ooon oncle. night nul. bizim le nôtre. taarruz officiel. tartışılamaz non valable. görev obligation. amca. engel obstinément. zarar vermek nuisible.O. elde etmek obtenir. gece. batılı occidentalisation. gayrimüslim non-négociable. arz (éco. itaatkar obèse. ekim ekimde oooe œdème. acemî noyau. işsiz güçsüz oléoducs. konmak (arg. obezite obeziteyi obezitenin HU 02/01/07 objecter.. hayır non-aggression. gözlemci. normal. soğan oiseau. müşahit observation. gözlemlemek obsession.T. düğümlemek.nommé. gözlem. itaat obéissant. noirceur. nesne obligation. sağlamak obtenir son diplôme. geçersiz nord. yumurta œuvre. mecbur obscur. eşraf notamment. gözetim. BM O. hedef.U. mezuniyet oooc occasion. zorunda obligation religieuse (Islam). oyalamak s’occuper avec. norveççe notable. uğraş occupé. eser. tabiî normaliser.T. itiraz etmek objectif. olgu. gözlem sonucu. zararlı nuit. kuzey kuzeyde normal. haber haberler la nouvelle année. batılılaştırma occidentaliser. ödem œil. bulut nuageux. yorum. batı occidental. nükleer nuire à. ikram etmek oooi oie. yazıvermek notre.) offrir. numara numarada nu-pieds. Yeni Zelanda novembre. karanlık obséquiosité. izinsiz hu 07/03/05 non compris. öneri.N. biz bizi nouveau. örmek noumène.A. gözetleme. standart Norvège.

isirgan otu (Urtica dioica) ooos os. Dünya Sağlık Örgütü organiser. kuş bilimi. foin. fırtına orageux. emir ordre. hesap açmak Ouzbékistan.oncle maternel. enlever. saray palais (anatomie). orkestra orchidée. amele. afyon opposant. fikir. nereli ? original. terlik papa. paça ours. cesaret etmek osier. taksit paillasson. antlaşma. kibirli orient. görüş. öksüz orteil. düşünce. hasır paille. düzen ordre du jour. antlaşmak page. dalga onde radio. pano pantalon. bezek. unutmak unutmayın unuttum ouest. çalı kavak ostentation. arpa orgie. reçete ordonner. barışçı. orkide. tırnak ooop opéra. neredeyse d'où ?. kasırga ourlet. barışsever. mazlum optatif (temps du verbe). ya da où ?. zihin açıklığı ouvrier. muhalefet oppression. zulüm opprimé. adî ordinateur. alet outil. asıl origine.. araç outil. gündem ordures. düzenlemek. ou bien. emir vermek. köken. seçenek ooor or. örgüt Organisation Mondiale de la Santé. sepet panique. tahmin opium. kabakulak organe législatif. solgun. pantolon pantalon bouffant. lunetier. turuncu orange (fruit). ingrédient. barış. radyo dalgası ondulation. dayı oncle paternel. yastık oreillons. çift paire. sulhsever. kemik oser. panik panneau. yahut. sulhçu pacte. ustensile. yasama organı organisation. damak palais de justice. süslemek ornithologie. dalgalanmak ongle. ırgat ouvrir. ziynet orner. çıkarmak çıkarın ottoman. portakal orchestre. dilek kipi opticien. ana sayfa Güneş paiement échelonné. pakt pactiser. kimsesiz. evet ouragan. sulhperver. gösteriş ooot otage. delik ouverture d'esprit. orijin ornement. levha. salep ordinaire. ekmek pair. rehine ôter. Osmanlı ooou ou . Pakistan palais. ayı outil. sakin. gurur. pasifik pacifiste. opera opération. açmak ouvrir un compte. batı batıda oui. işçi ouvrier agricole. düzen. kibir orgueilleux.. otlamak paix.. saman pain. est. buyruk. açık ouvertement. cümbüş orgueil. imlâ. muahede. matériel. nereden ? nereli ? neresinde ? oublier. donatma. baba babamdan . aklından çıkmak oublier. aleyhtar opposition. ya . yazım ortie. teşkilat. sıtma panier. örgütlemek organisme. düzenlemek ordre. hani où que ce soit. kuş bilimci orphelin. operasyon opinion. doğu orientation. fırtınalı orange (couleur). buyurmak buyrun buyur. karşıtı. malzeme outrager. ırgat ouvrier en bâtiment. altın orage. barışçı. karşıtlık. ayak parmağı orthographe. quitter. yapı orge. veya où ça. süs. bezemek. kökenli originaire d'où ?. ispir pâlir. Özbekistan pppa pacifique. sayfa page d’accueil. amca onde. sulh Pakistan. açılış. çalkantı onduler. soluk palefrenier. yönelim originaire. hakaret etmek ouvert. açıkça ouverture. çift paître. kulak oreiller. emretmek ordonner.. OMS. solmak paludisme. gözlükçü option. nerede ? nereye ? ou bien. şalvar pantoufle. çöp oreille. adliye pâle. bilgisayar bilgisayarın ordonnance.

sakıncası yok pas du tout. yolcu yolcular passé (heure). yola çıkmak partir. Kurdistan İşçi Partisi PKK : Partiya Karker Kurdistan Kurdistan Worker's Party (now KADEK) participatif. sabır sabrı patient. patrik patrie. adım pas cher. kırtasiye papier. paylaşmak parti. diş macunu pâtes. pièce. özgü particulièrement. gayet parfois. ısmarlamak passer un contrat. eş parent. Bağımsız Türkiye Partisi. hayli. yurtsever patrouiller. engin. hısım akraba parenthèse. parantez parents. paket par. KDP : Kürdistan Demokratik Partisi parti de l’indépendance. konuşmak konuşuyor konuşmuyorum konuşalım konuştu parler de. üst geçit passe-temps. akraba. ihtiras. aracılığıyla par milliers. özellik particulier. fasıl. çünkü pardon. di’li geçmiş zaman BZD 100 passe-plat. ulaşmak parvenu. geçit. BTP Parti de la Juste Voie. 1946. tutku passionné. sabır etmek pâtir. hasta bir kişi patient. pazar payı partager. gözden geçirmek. serpmek part de marché. ucuz ucuzu BZD 108 pas encore. vatansever. otlak . geçe passé. aller. söz etmek parole. après. kumar oynamak Paris. şemsiye paraître. çalyaka par dessus tout. bölüm. kusursuz parfaitement. tembellik paresseux. akrabalık parer. parti partisi. Paris Paris’e Paris’te parlement. moins beau. uçak ile par centaines. yüzlerce par le col. CHP Parti des travailleurs du Kurdistan. sabretmek. bilhassa partie. uğramak passer en revue. affetmek affedersin affedersiniz. gitmek gidiyorum gidiyorsun git gideyim gidelim gittik. katılmak particularité. zarar görmek pâtisserie. hısım parenté. özel. hareket etmek partir à la guerre. af. geçit. pek güzel değil passage. sipariş vermek bş için passer une commande. pastel pastèque. geçmiş passé constaté. AP parlementaire. acıklı patience. bahse girmek. Cumhuriyetci Serbest Fırka tur110 24 Parti Républicain du Peuple. kimi zaman parfum. macun pâte dentifrice. geçirmek passer (int. tembel parfait. buralarda par l'intermédiaire de. mera. örneğin par hasard. varmak varır parvenir à. oldukça pas de mal. katılım participer à. arbuz pâte. s’en aller. bağışlamak pareil. Demokrat Partisi tur110 25 Parti démocrate du Kurdistan. çalım paradis. donatma paresse. lakırdı parole. FP Parti Républicain Libéral. alt geçidi passager. kol gezmek pâturage. üstelik par-dessus tout. ebeveyn parenté. kısım partir.papeterie. kötürüm parc. kağıt kağıtları papillon. süzgeç pastel. uçakla. voyageur. her yer parvenir. fırka fırkası Parti Démocrate. kumar parier. DYP Parti de la Mère Patrie. tarafından par avion. zarar yok pas de problème. mesela. tesadüfen par ici. gibi gelmek paralytique. hiç pas très beau. makarna pathétique. millet meclisi. karpuz karpuzu. parlamenter parler. park parce que. cennet parapluie. pastacı patriarche. ANAP Parti de la Vertu. sözleşme yapmak passer par. katilimci participation. pasaport passer. sabırlı patienter. incelemek passerelle. görmemiş pas (substantif). taraf. epeyce. document. pasaj passage en revue. parfüm pari. her şeyin ötesinde par exemple.). kelebek paquet. geçmek geçiyor geçmiş passer commande de. vatan patriote. pastane. tutkulu passoire. servis penceresi passeport. excuser. karadan parade. pastahane pâtissier. yurt. karadan par voie terrestre. bon marché. söz parsemer. affedersiniz pardonner. binlerce par quel moyen ? avec quoi ? comment ? neyle ? par la route. inceleme passage souterrain. henüz pas mal. sefer partout. parlamento Parlement Européen. hobi passion.

ötmek. pansiyon pente. arrêt. dönem. küçük parmağı petite-fille. fenomen. balık tutmak pêcheur. eğim pépère. bozuk para petit pain rond au sésame. diretmek personnalité. babalık pépier. ödemek payer (un) tribut. kanaat perte. akıl etmek. izin perpétuel. kalıcı. zavallı. idam cezası peine de prison. şakımak pépin. millet. zulüm persil. fotoğraf Güneş . akrep petit ami. Fenike phénomène. torun petite monnaie. fayton phare (maritime). fire pesage. dert. tartı pèse-personne. görüngü philosophe. kavim. halk halkı. papağan papağana perruque. manzara paysan. fakir. sarkaç pénitence. kimse etmiyor personne obséquieuse. ehliyet permission. küçük küçüğümüz. sürekli perméable. çekirdek perdre. geçirgen permettre. kürek pendant des heures. kaybetmek. günah pêcher. bezelye pétition. petrol petrolün Zaman 16/06/05 pétrolier. ressam peintre en bâtiment. hapis cezası peintre (artiste). ispençiyari pharmacien. üzüntü peine capitale. kişi kişinin. torun petit-fils. hac pelle. müsaade. benlik. devre. far pharmacie. Kızılderili pêche. ulus peuplé. sürekli perroquet. dinlenme pauvre. saatlerce pendule. tartı aleti peser. inandırmak persuasion. hiç kimse. korku peur sans fondement. filozof photo. ukala pédanterie. fasıl Phénicien. dilekçe pétrole. vehim peureux. memleket. eczacı phase. boyacı peinture. ülke ülkenin ülkede ülkeler paysage. boutique. baba babamdan pergola. daimi. peruk. craintif. çil keklik père. köşk payer. nişanlılık perle. eczane pharmacie. sanı pensée. tartmak péter un plomb. kişilik personne. köylü Pays-Bas. ukalalık pédibus. sanmak penseur. insan. taş kekliği perdrix choukar. yağlı boya pélerinage. Acemce. biraz sonra peu profond. yurt. müsaade etmek. photographie. az peu après. düşünür. yoksul. lâche. tarak peigner. yaya olarak peignage. şeftali péché. yavaşça. ufak petit (d'un animal). düşünce. düşünmek düşünyorsun. mola molası. Acem persan. kınalı keklik perdrix grise. zulmetmek persécution. farsça Perse.pâture. sevgili petit bazar. tarama peigne. feneri phare (d’une voiture). autoriser. soupçon. cliché. azap pensée. üşütmek petit. hayatını kaybetmek perdrix. ürkek peut-être. korkak korkağım korkaksın. belki ppph phaéton. sağlamak permettre. keklik perdrix bartavelle. bornoz peindre. idam cezası peine de mort. Hollanda pppe peau. fikir. tanker peu. kimse. yitirmek perdre la vie. avuç pause. şahsiyet personnalité. kavak peur. haraç vermek pays. peruka hu 07/03/05 persan. izin vermek permis de conduire. mera paume (de la main). bas. dükkan petit déjeuner. züğürt pavillon. halte. resim resmim. sığ peuple. deri peau-rouge. simit petit à petit. imkân vermek. kalabalık peuplier. aceleci persuader. şahıs HU 30/05/05 personne ne fait. Acemistan persécuter. çardak période. inci permanent. taramak peignoir. minik. ceza. kahvaltı kahvaltıda petit doigt. maydanoz persister. tuhafiyeci petit commerce. müebbet. yavru petite aiguille d’une montre. toprak toprağa. caractère. dalkavuk personne pressée. eczacılık pharmacie. endişe penser. boyamak peine. balıkçı pédant. yavaş yavaş petit pois. süre période de fiançailles. boya peinture à l'huile. mütefekkir pension.

çam pinceau. kazma pipe. dolu plein aux as. yağmalamak pilote. nokta. sıvamak plein. tabanca pitance. batış plonger. acı pin. şişe plage. hoşlanmak. başlangıç noktası point d'exclamation. kulp poignet. izlemek pistolet. zırıldamak pleuvoir (imp. dolap place. bitki bitkiler planté d'arbres. kıllı poinçon. abur cubur pleurer. kıvırmak plomb. tahta planète. kazık pieux. ikiye katlamak plisser. çekirdek pierre tombale. birkaç. uç point de convergence. rızk pitoyable. mâbadi plusieurs. sahan poème. şaklaban pivert. kat katta plier. meydan place. bükmek.). hoşuna gitmek plaisanterie. Şam fıstığı pister. çoğu la plupart du temps. daha plus que nécessaire. dip pied (d'une montagne). mezar taşı piéton. yara plainte. acınacak pitre. oda odanın odanız odası pièce. resimsel pie. ağlaşmak pleurer de douleur. planör planning familial. pipo pipelette. su tesisatçı plongeon. ayak ayağı pied (d'un arbre). soba poêle à frire. çoğu zaman plus. zemin. saksağan pièce. çalçene pique-nique. aile plânlaması plante. dalmak pluie. sini plâtre. exact. blessure. taş taşla pierre. yeşil ağaçkakan pppl placard. tartı poignée. zevk. yüklü pléthore de nourriture. lâstik pppo poche. piyano pic vert. zırlamak.phrase. şaka plaisir. şiir poids. plan plancher. istif pile. kumsal plaie. tam pillage. şair poêle à charbon. güvercin. atak *** pied. mahal place. sürahi pickpocket. papier. ünlem işareti point d'interrogation. oyun pièce de monnaie. yağmak. Antep fıstığı. gezegen planeur. oturtmak plafond. sökmek poing. sıva plâtrer. artı plus. katlamak plier en deux. taban. torba poète. kağıt kağıtları pièce (de théâtre). alan place. döşeme planches. kurşun plombier. dikmek plastique. fırça pinson. cep cebim. safderun pignon de pin. soru işareti . sikke pièce. tava poêlon. bilek poil. hap piment. sofu pigeon. fıstık. haddinden fazla plus tard. pie bavarde. tavan plafonnier. damga poindre. ağlamak ağladı BZD 109 pleurer en chœur. yağışlı pneu. plastik plat. nice pluvieux. yeşil ağaçkakan pichet. juste. yer yerden yeri placer. yağmur yağmak pli. keyif. pilot pilotlar HU 05/03/05 pilule. cümle pppi piano. çınar plateau. tava poêlé. piknik pikniğe pique-niquer. yağma piller. sini plateau. acı acı bağırmak pleurnicher. kuş tüyü la plupart. piknik yapmak pirate. haz plan. kıl. havuz. korsan piscine. şikayet plaire. plaj plage de sable. ağaçlı planter. ispinoz pioche. tüy. tepsi platane. document. tüy poilu. yaya pieu. sikke pied. complet. odak noktası point de départ. yağmur. tuzak pierre. muslukçu. çam fıstığı pile. yankesici pictural. etek piège. havuzu pistache. yağış plume. kumsal. biber pimenté. yumruk point. tepsi plateau en cuivre ou en laiton. alay.

ilk premier ministre. cüzdan cüzdanı porte-parole. rüşvet potasse. zarar zararı préjugé. güç gücü. armut poireau. nohut poison. siyasî polluant. gözenek poreux. konum. kavanoz. güverte Pont du Bosphore. olumlu position. papaz populaire. tavuk poule d'eau. takip poursuivre. pırasa pois. köprü köprüsü. bakım. Boğaziçi köprüsü pont suspendu. öncelik préférer. karakol karakolda pot. elverişlilik pratique. toz poussiéreux. egzoz pot de fleurs. saz tavuğu poulet. dedikodu poubelle. asma köprü pope. domuz porcelaine. polis police de caractères. itmek pousser (intr. mümkün. sahip olmak poste. takmak tak takın poser des questions. karabiber poivron. birinci. nüfus nüfusu populiste. önüne geçmek prêche. barut poudre à canon. uç poire. kudret. bezelye pois chiche. boşuna pourboire. yeğlemek préfet. siyasi. akciğer pour. kümes poule. vilâyet binası préfecture. olasılık possible. iktidar. patates pompe. kıymettar précipitation. baş parmak poudre. polisiye politicien. salâhiyet pouvoir exécutif. Portekiz poser. kovalamak poursuivre. popüler population. ova.). vali préjudice. önyargı premier. yetişmek pousser (plante). çimenlik praticité. Benerci Kendini Neden Öldürdü (Mehmet Ulusoy) pourrir. nabız nabzını poumon. potas potentiel. vaaz prêcher. porselen pore. çömlek pot (de confiture par exemple). potansiyel potentiellement. üç nokta point-virgule. kovalamak pour mille. muhtemelen potin. favori. il iller illerin préféré. giymek porter préjudice. kapak porte. kapı kapıyı kapısı porte-documents. ulak portion. belirli. balık poitrine. kap Portugal. telaş précipitations. yürütme gücü pppr prairie. için Pour le peuple. noktalı virgül point de vue. elverişli précaution. evrak çantası portefeuille. izlemek poursuivre. mevki mevkide possibilité. çöp kutusu pouce. muhtemel potentiel. başbakan . bitmek poussière. barut poulailler. kabil. imkân. kirlilik Pologne. müspet. değerli. halkçı porc. olası posséder. çayır. politikacı politique. yağış précis. belli prédiction. çürümek poursuite. zehir. siyaset politique (adjectif). çayırlık. bahşiş pourcent. göğüs göğüsleri göğsüm poivre. olanaklı. elma pomme de terre. saksı pot-de-vin. önsöz préfecture. önlem précédent / suivant. posta poste de police. olanak. tulumba pont. opinion. vaaz etmek. kutup kutbu kutbunu police. zarar vermek porteur. sözcü porter (un vêtement). binde *** pourquoi ? neden ? niçin ? Pourquoi Benerdji s’est-il suicidé. güç potentiel. takip etmek pousser. région. tozlu pouvoir. liman porte. Polonya pomme. soru sormak positif. yazı tipi policier. province. pommes de terre.points de suspension. vilâyet. tavuk pouls. siyasal. yüzde pourchasser. kehanet préface. makam. Halk için halka rağmen tur110 9 pour rien. açı. tercih etmek. département. vaaz vermek précieux. döşek pont (de bateau). cüzdan cüzdanı porte-monnaie. kirletici polluer. biber pôle. piliç. muhtemel. hamal porteur. dürtmek pousser. courrier. politik. geri / ileri précéder. jar pot d'échappement. çevreyi kirletmek pollution. gözde préférence. politika. görüş pointe. malgré lui. biber. zıkkım poisson. bakraç pot. gözenekli port. polis.

başkan président de la république. sezgi. f. halen. üretken production. dümene geçmek prendre congé de. bahar. üşütmek prendre la main dans le sac. iddialı presque. iddia etmek prétendu. üretmek produit. hapis. ayrıcalıklı. hapishane. vekâlet procureur. dua etmek prière. sözlü promotion. iyelik zamiri prononciation. tasarım. bahane. çoğalmak prophète. suçüstü yakalamak à prendre où à laisser. tanıştırmak présenter un candidat. kâr. gezi. tutukevi prisonnier. tr. esir. tartışılamaz prénom. zamir zamiri zamirleri pronoms personnels. baskı pression. tasar. rıca prière de la nuit. gelişme progression. temel principe. sanık prévoir. profesör profession. yakın procuration. (n. ihtar etmek. umde. katılmak prendre le petit déjeuner. métier. süreç prochain. dia gösterisi projection de films. sözcü présentation. resim çekmek prendre place. ayrıcalık.prendre. ödünç vermek prétexte. gezme gezmeye promesse. takdim. uğurlamak prendre une douche. halen. tanıştırmak présenter (des gens). imalat. basın basını basınında pressentiment. çevik promptitude. kesin profondément. delil. hazırlamak près. saklamak présidence de la république. üstünlük primitif. ilkbahar priorité. nabzını tutmak prendre la poussière. ciddiye almak prendre la tête. ödünç verme prétendre. bulunuş. tutsak. şahıs zamirleri pronom possessif. (v. olasılık probable. yer almak prendre le pouls. istihsal etmek. film gösterisi projet. ihtimal. imtiyazlı prix. tanıtmak. hediye présent. âdeta presse (journaux). program progrès. sorun procès.) promouvoir. takdim etmek. büyük oranda profondeur. üretici productif. yarar profond. şimdiki zaman présentateur. ikaz etmek. proche. ilke. bulunma. atamak. savcı prodigue. imtiyaz privilégié. ad adım préparatif. namzet göstermek préserver. müsrif producteur. kalın. proje. cumhurbaşkanı présomptueux. hazırlanış préparer. üreme propager. bu arada. yatsı namazı primauté. haberdar etmek. taslak. hazır. sırası gelmişken . tutmak. savurgan. kroki. ürün professeur. meslek mesleği meslekler profit. muhtemel. galiba problème. tutumsuz. iddia prêter. süreç projection de diapos. sıkmak pression. ana. uyarmak prévenu.) prompt. sakınca. fodul prétention. rica etmek. ilk principal. olasılı probablement. mahpus. yazıvermek prendre en otage. dava. zapt prison. önlem almak prendre note. çiftleştirmek. telâffuz propagande. üstlenmek prendre les commandes. nezdinde presbytère. tutuklu privé. kar. ödül probabilité. hazırlık préparation. söyleniş. hâlen présenter. korumak. namaz namazı. hemen hemen. esas. plan. duş yapmak prendre feu. kahvaltı etmek. peygamber. öngörmek prier. kahvaltı yapmak prendre des photos. prensip. almak. huzur présent. yolunu tutmak prendre au sérieux. propaganda propagation. sunmak. tasarı. derin. derinlik programme. önayak olmak prendre soin de. maket. baş çekmek prendre la tête. suçüstü yakalamak prendre des mesures. değer vermek. mahkeme processus. bedel. akraba. papazın evi présence. kanıt prévenir. sunuş. sezi. sözde prétentieux. binmek prendre en charge. fiyat. tanıştırma. dua. şimdiki zaman à présent. çeviklik pronom. özenti prétendument. resul à propos. üretim produire. près. esas. gelecek proche. özel privilège. vesile prêtre. haberdar. iddialı. yaymak. eskiz promenade. öncelik prise. hazine. unsur printemps. duş almak. tutuşmak prendre froid. söz promis. rehin almak prendre part. yakın près de. tanışma présentement. papaz preuve. ilaç. tozlanmak prendre la route. basınç prestidigitateur. mesele. seziş presser. actuel. aceleleştirmek presser. muhafaza etmek prendre sur le fait. cezaevi. kazanç. hokkabaz prêt. öğretmen. yakalamak prendre un autobus. cumhurbaşkanlığı président. atama. je crois. istihsal. hâlen présent progressif. olası.

radyasyon radical. başlatmak. önermek proposition.). yayın yayını. ırkçılık racketteur. münakaşa question. il iller illerin. bir yerler quelques. rıhtım quai (de gare). orospu protecteur. saf pur. koruma. darbe pyjama. kısalmak raccourcir (tr. haklı qui regrette. reklamcı publicité. ne zaman ? quant à. birtakım quelqu'un. ayrılmak quitter. gelişmek. kırk quart. vikaye etmek prouver. nesil. korumak. kazak punition. bir sey. mesele. alış veriş provoquer. eyalet. Allah kolaylık versin quel. ne var ne yok ? quota. çukur pull-over. kim olursa olsun qui a raison. yayım. kuyu. kök racisme. zevkli qui a de l'espoir. mülk sahibi propriété. misli. sormak queue. ihtiyatlı. courses. ceza pupille. mülk prospecteur. umutlu. seksen quatrième. madenci madenciler prospère. kimileri querelle. nicelik quarante. hakkında. geçmiş olsun Que Dieu vous aide. saat kaçta ? quel numéro de. yayımlamak puisque. kudret puissant. pişman qui réussit. erzak provisions. nalbur quitter. niteliksel qualité. ev sahibi. hususiyet. ihtiyat. etkili. ne ? que cela soit passé. essentiel. kısaltmak raccrocher le téléphone. kanıtlamak proverbe. teklif. yetki alanı provisions. esirgeme. kuvvetli puits. çıkarmak çıkarın qqqo quoi ?. himaye protéger. muvaffak quille. gözbebeği psssst. neden olmak. ne ? quoi de neuf ?. kalite. dört dörde quatre chacun. çünkü puissance. kota rrra rabais.). temiz propre à qq'un. rivayet raconter. kayırıcı protection.à propos de. ırk racine. ilan ilân. kaç yaşında ? quel genre de ?. tedbirli prune. uygun qui exagère. tedbir prudent. herhangi quelle chance vous avez !. fahişe putsch. yeşermek prospérité. uğurlamak raccourci. yapmak yapıyorsun yap yaptı prudence. erik prunelle. ise quantitatif. ümitli qui convient. ôter. kuyruk qqqi qui ?. bir şeyler quelque part. pijama quartier général. omurga quincaillier. dördüncü qqqe que ?. gözbebeği pur. bayındır prospère. kestirme yol raccourcir (intr. çekirdek. enlever. üzerinde proposer. mal sahibi. dörder dörder quatre-vingt-dix. vilayet. nitelik. abartıcı qui fait le pitre. ne gibi ? quelle heure est-il ? saat kaç ? à quelle heure ?. taşra. öneri propre. haraççı racontar. mamur (eski) prospérer. kaçıncı quelconque. soy. telefon kapatmak race. şaklaban qui se plaint. karargâh quatre. mamure (eski) prospérité. mahalle mahallede tur110 26 quartier. hiş pppu public. yayınlama publiciste. kimisi quelques-uns. neşretmek. vasıf quand ?. öz putain. çeyrek quartier. kamu publication. teklif etmek. vikaye. köklü radical. kayırmak. atasözü province. reklam publier. soru questionner. himaye etmek. dair. hangi quel âge a-t-il ?. gelince quant à. refah prostituée. radikal qqqa quai (de port). niceliksel quantité. anlatmak radiation. şikayetçi qui que ce soit. biri. semt semti BZD 110 . doksan quatre-vingts. peron qualitatif. kimi quelque chose. mahsus propreté. temizlik propriétaire. diriğ (eski) protection. indirim raccompagner. dörder quatre par quatre. ne mutlu size ! quelque. sahip sahibi propriétaire d'un terrain. kim ? kimler qui a bon goût.

çevresine bakınmak regarder la télévision. canlandırma réanimer. gerçekleştirmek. sürünmek rance. tepki réactionnaire. toplamak se rassembler. us raisonnable. seyrek olarak. araştırma Zaman 03/06/05 rechercher. ilgi. ilan ilân. bel rrrel relatif à. anımsatmak. reaksiyon. getirmek getirirsin rare. pişmanlık regrettable. Ramazan rambarde. isyankar. yeniden başlamak récompense. yarıçap rayon. se réunir. makbuz. nadir. sebep. doyurmak rassembler. araştırmak récidive. düşen regret. ışın rrre réacteur. yumruk yemek réchauffer. rekor HU 04/06/08 recourir à. bakmak bakılır. sabıka récidiviste. rakı ramassage (des jeunes enfants pour en faire des janissaires). bölge bölgeler bölgelerinde. canlandırmak rebelle. kabul etmemek. sınır dışı etmek reconnaissance. minnettarlık reconnaissance de dette. parmaklık ramener. hüküm sürmek régressant. isyankâr rébellion. senet réduction. öfke raifort. referandum referandumda HU 30/05/05 réforme. resesyon recette. ilişkin relation. özlemek rein. code. tanımak tanıyor reconstruction. il iller illerin. accomplissement. yeniden yapmak référence. bağlamak religieuse. acırga rail. atıf. reform réfrigérateur. motif. gerçekleşme réaliser. fevkalade. gerçekçi. ender rassasier. üzüm raison. bakış regarder. alâka. hesaplaşmak régler son compte. ray raisin. rahibe . kraliçe reins. taahhütlü recommander. almak recevoir un coup de poing. irtica. çeviklik rappeler. akıllıca raton laveur. nispeten relier. münasebet. realist réanimation. hak raison. gericilik. temas relationnel. ilişkisel relativement. susturmak rrref refaire. makul raki. kaplatmak recteur. hızlı hızlıdır rapidité. ilişik. düzelmek régler ses comptes. toplantı récession. alay région. minnet. sıçan rater. yapım réalisation. televizyon seyretmek régiment. hatırlatmak rapport. nadiren. sığınak réfugié. acınacak regretter. vilâyet règle. akla uygun. yönetmelik se régler. devrim. isyan rrrec récemment. kaçırmak kaçırdı ratifier. tek tük rarissime. akıllı rationnellement. buz dolabı refuge. kural kuralları BZD 104 règlement. başvurmak recouvrir. ilişki. aramak. böbrek reine. reaktör réaction. çamaşırcı ayı ravage. cimri radio. tepkimek réalisation. onaylamak rationnel. sabıkalı récipient. s’améliorer. istememek. rektör reçu. indocile. guérir. tahrip ravager. seyrek rarement. kap réciproque. imar record. röntgen röntgene radis noir. etrafına bakınmak. kuduz rage. resepsiyon. hesabını vermek régner. yeni recensement. son zamanlarda. devşirme Ramadan. pişman olmak regretter (qqun). ilişki. ayaklanma. infaz etmek. ürün recommandé. ödül reconduire à la frontière. ilişik. description. ısıtmak recherche. arama. senet reconnaissant. referans référendum. radyo radio (graphie). minnettar reconnaître. reaksyon.radin. reklam récolte. toplanmak rat. bürümek. indirim réduire au silence. önermek recommencer. geri çevirmek. seyrek. sıra rapaces. temas rapporter. karşılıklı réclame. kaçak refuser. çabukluk. münasebet. yırtıcı kuşlar rapide. acırga rage. neden nedeni raison. acımış rang. gerici réagir. tarif recevoir. sayım sayımı sayımlar réception. gerçekçilik réaliste. ender. getirmek getirirsin ramper. yürütmek réalisme. seyretmek regarder autour de soi. tahrip etmek rayon. ilgi. reddetmek rrreg regard.

umgekippt HU 26/03/05 renverser. azim. similitude HU 11/04/05 ressemblant à la corne. şebeke şebekeyi. dinlendirici reprendre ses esprits. kalınmak rester absourdi. muhterem. kararlılık résoudre. rester. dayanıklı. analogy. köpekbalığı réquisitoire. benzerlik. duymak duymuyor. hortlamak restaurant. suçlama rrres réseau. telafi réparer. mukavemetçi résister. yenilemek rénover. azar réprimander. tamirci tamircisi réparation. şöhret requin. karşılamak karşılamaz. buluşma. rahip religion. benzemek ressentir. istihkam. cumhuriyet République de Chypre du Nord. şöhret renommée. comparison. parallelism. kurmak remords. fark edilir. çekince réserver. mimicry. katlamak réplique. rastlamak rendez-vous. konak résidence d’été. vazgeçmek renouveler. parallel. kalıntı rester. saygıdeğer respecté. rezervasyon réserve. yemek yemeğe repasser. sıkışıp kalmak . tövbekâr repentir. içermek renom. soluk respiration. çözmek respect. sorumlu ressemblance. bilgi bilgileri renversé (président). kıyamamak réputation. randevu randevuya. dinci religieux. congeniality. temsilci représentation. appointment. durmak durma. temsil représenter. ayrılış ayrılışı repas. fark etmek remède. cevap. identity. azimli. assignation. propinquity. saygı göstermek respiration. vergi iadesi remonter (un réveil). damızlık république. fevkalade. kovmak rrrep réparateur. karşılık répliquer. restoran restoranı restoranın restoranda reste. olağanüstü remarquer. dayanıklılık. katlanmak résister à. deva remercier. dikkate değer. devirmek renverser le gouvernement. nefes almak. şaşırıp kalmak rester bouche bée. röportaj repos. TC : Türkiye Cumhuriyeti répugner à. yanıtlamak réponse. pişmanlık rémouleur. dayanmak. resemblance. sitemkâr reproche. soluk alıp veriş respirer. kapanık renfermer. cevap vermek. baskıcı réprimande. rendezvous. conformity. mukavemet résistant. keşiş religieux. tilki rencontre. teşekkür etmek remise d'impôt. acentalık etmek répressif. çıldırtmak rendre sec. similar. yenilemek renseignement. çekmek ressource. azarlamak réprobateur. iade iadesini Zaman 24/05/05 renvoyer. umgeworfen. Çek Cumhuriyeti République turque. iade etmek rendre fou. mümessil. rezerv. karşı koymak. halef. kaynak kaynaklar énergie et ressources naturelles. avoir des égards. halletmek. kendini toparlamak représentant. hürmet. nefes alıp vermek. similarity. tövbe répéter. bileyici rempart. approach. direnmek. likeness. tanınmışlık renoncer. karşılık vermek répondre. doldurmak remporter une victoire. sorum responsable. tryst HU 11/04/05 rendre. karşılık. itibar respecter. parity. meeting. dinlenme repentant. direnç. azar. sameness. kararlı résolution. dirençli. karşılaşma rencontrer. örgüt. yazlık (ev) résider. sur remplaçant. tamir etmek répartition. affinity. hissetmek. devrik overturned gestürzt. kalmak kalıyorum kalmadı kal kalmasınlar résistance. direniş. soluk alıp vermek responsabilité. ziyaret etmek renfermé. saygı respectable. lokanta. kinship. galibiyet almak rrren renard. din dini dinler. ek bent olmak rester coincé. iddia. direnişçi.religieux. tamir. istirahat reposant. Enerji ve Tabii Kaynaklar ressusciter. hükümeti düşürmek renvoi. KKTC République Tchèque. ütülemek repos. iade etmek renvoyer de. halife remplir. community. kurutmak rendre visite à. diyanet reliure. sitem etmek reproducteur. tırnaksı ressembler à. sitem reprocher. rezerve etmek résidence. pause. ün réputation. geri çevirmek. tekrarlamak replier. aş. date. kalmak kalıyorum kalmadı kal kalmasınlar. cevaplamak. yanıt reportage. mécanicien. dindar religieux. cilt rrrem remarquable. istihbarat. mukavemet etmek résolu. ihtiraz. ağ ağlar ağlarla tur110 26 réservation.

kıyı kıyısı kıyıları. roman romantique. düş görmek. kızamık rouget. isyan révolution. düşkün ruisseau. comique. yüzü kızarmak roulade. düş kurmak. kızıl rouge-gorge. ihtiraz. zemin katı rrrh rhume. giymek. iddia revenir. geri çevirmek retraite. hücum rugueux. kavuşmak rétroviseur. çalar saat réveiller. takınmak révolte. elbise robe de mariée. yol yolları yolda route principale. Rusya rustre. kızıl gerdan. gülüşmek risque. toplantı réunir. rizikolu ritournelle. miroir. sonuç . kraliyet royauté. döşeme revêtir. rivayet. teker tekeri rouge. se rassembler. kızarmak rougir. bulamak. zengin richesse. yaka rival. Roma rompre le jeûne. ablak. harap etmek. gelir rêver. romantik Rome. rüya rüyası réveil. pirinç rrro robe. çamaşır çırpmak rire (substantif). gelinlik robinet. dönüş dönüşü. gülünç rien. yaka rivière. ihtilal. yuvarlak ronflement. pembe rossignol. tekerlek. gülmek gülüyor BZD 109 rire ensemble. yokuş ruée. gülme rire (verbe). hayal kurmak revêtement. söylenti rupture du jeûne. Rus Russie. krallık rrru ruban. emekli rétrécir. kıral kıralının. soysuz roue. kemirmek rongeur. kurnazlık rusé. telaş etmek. pürüzlü ruine. çay çayı rivière traversant le Paradis. nar bülbülü rouge-queue. iftar ruse. toplamak se réunir. netice. harabe ruiner. bülbül roturier. iade iadesini. horlamak ronger. geri tutmak réticence. kırmızı. Romalı roman. musluk musluğu robuste. darılmak s'encroûter. oruç bozmak rond. donakalmak résultat. dönmek döner dönüyorum. hayal. riziko risqué. muvaffak olmak réussite. sahil. gitmek gidiyorum gidiyorsun git gidelim gittik gideyim gidelim s’en vouloir. sokak sokakta sokağın rue en pente. katılaşmak . öpüşmek s'émouvoir. dere rumeur. accumuler. barbunya rougir. ayaklanma. aller. şah rôle. hiçbir şey rincer. abullabut. çekmek retour. ana cadde royaume. uyandırmak uyandırdı revendication. hile ruse. kaya. emeklilik retraité. bülbül bülbülü rossignol philomèle. çekince réticent. çekilme. ürün résumé. nezle rrri riche. takla rouler. daralmak retrouver. perde ridicule. acar.rester pétrifié. sarp rue. kurnaz russe. sağlam rocher. rassembler. partir. özetlemek retenir. rota. yuvarlamak rouler une cigarette. inceleme rez-de-chaussée. servet rideau. rol romain. başarmak. ayna aynasına réunion. kucaklaşmak. kazıklamak rouler (transitif). pineklemek s'endurcir. muhalif. kenar. başarı başarılar rêve. kayalık rôder. geliş Zaman 24/05/05 retourner. bir sigara sarmak se rouler. şerit rude. döndürmek. devrim. kol gezmek roi. kral kralın. acele etmek s’en aller. gülüş. gül rose. dönmek döner dönüyorum revenu. toplanmak réussir. isteksiz retirer. çalkalamak rincer le linge. telaşlanmak s'empresser. düş. rekabet etmek rivalité. Kevser riz. rakip rivaliser. özet résumer. bulanmak bulanıyor Roumanie. iftar etmek. kurdele ruban. horlama ronfler. mahvetmek ruiné. terbiyesiz sssa s'embrasser. inkılâp revue. tekerleme rivage. Romanya route. hayal etmek. rekabet rive. kızılkuyruk rougeole. kemirgen rose.

salata salaire. maaş. dayanıksız sans doute. –siz. connaître. vahşi sauvage. -suz. kirlilik. taahhüt etmek s'engendrer. türemek s'ennuyer. bilge sage. feda etmek sacré. sinirlenmek s’enfuir. başarısız sans sucre. aralıksız. sağ saint. müdahale etmek s'informer. salep salep (poudre). sıçrama sauter. ilham almak s'intensifier. olaysız sans interruption. ilgi göstermek s'intimider. serpmek saut. eşsiz sans pitié. gerinmek s'étonner. selâmlamak. fedakarlık. keyfine bakmak s'unir. bilmek bilmiyorum . hoşnutluk. sönmek s'étendre. yerleşmek s'étaler. durmayan sans compter. autre que. anlaşmak s'entendre. kapaklanmak s'éteindre. salon salopette. terbiyesiz sans espoir. aralıksız sans pareil. uğraşmak -le s’occuper de son bon plaisir. her halde. pislik salière. sandal sandwich. ilgilenmek s'intéresser à. bilgi almak s'inquiéter. kurban sacrifier. feda. salep saleté. cumartesi samovar. kutlu. content. salvo samedi. sevinçten uçmak sauterelle. -süz sans-abri. kendinden geçmek s'exciter. haz. üstsüz sans incident. bağdaşmak s'entendre. oyalanmak ile. tuzlu salep (boisson). hoplama. güvenli sans succès. yayılmak s'étirer. tulum saluer. tartışılamaz sans arrêt. banyo salon. birleşmek s'user. yeteneksiz satire. uslu sage-femme. Yalova kaymakamı sable. duruşma salonu salle de bains. uzanmak. se sauver. semaver sandale. havalanmak s'éroder. uyuşmak s'entendre avec. kuşkusuz sans éducation. bohça sac à main. bilgelik saigner. çanta sac. memnun sauce. kum kumdan hu 07/03/05 sac. şaşırmak s'évanouir. -den başka sans défense. lezzet savoir. şekersiz sans talent. kutsal Saint-Valentin. tatmin. hayret etmek. goût. kablosuz HU 26/03/05 sans fin. selâm vermek salut. canı sıkılmak s'entendre. hoşnut satisfait. yoğunlaşmak s'intéresser. heybe sac. yabani sauver. çuval sac à linge. Asgari ücreti sale. selam. kirletmek. yıpranmak sa seigneurie (iro. sıçramak. el konmak. ilgisiz sans risque. haciz saisir. kir saleté. tuzluk salir. sallapati sans haut. sandviç sang. merak etmek. tatmin edici satisfait. tutmak saison. üzülmek s'inspirer. hazret saisie. lütfen s'immiscer. mevsim salade. özür dilemek s'habiller. zıplamak sauter de joie.s'énerver. hicvî satisfaction. memnuniyet satisfaire. pis salé. salça sauf. kan sans. iyi huylu sage. acımasız sans prétention. kaçmak s'engager. Sevgililer Günü sainteté. hiciv satirique. çekinmek s'occidentaliser. -sız. aylık salaire minimum net. görüşmek s'envoler. selâm salve. tatmin etmek satisfaisant. el çantası sacre. atlamak. kutsal sage. kirli. uğraşmak s'occuper de.). fuir. ulu doğan sacrifice. iddiasız sans rapport. geçinmek s'entretenir. ekmek saupoudrer. giyinmek s'il-vous-plaît. sonsuz sans-gêne. çekirge sauvage. yurtsuz sans appel. torba sac. bayılmak. pislemek sain. batılılaşmak s'occuper. ümitsiz sans fil. alim. tükürük salle d'audience. umutsuz. kirletici salive. heyecanlanmak s'excuser. bilgili saveur. ebe sagesse. kurtarmak savant. kanamak saillir. evsiz. merhaba. pisletmek salissant. esinlenmek. müstesna saupoudrer. aşınmak s'établir.

anımsamak se rappeler. sakınmak. kalkmak kalıyoruz kalmadı se lever (astre). telaş etmek se joindre. sıkışmak se coller. tünemek se perdre. doğmak se loger. davranmak se composer de. ayağa kalkmak. merak etmek se déshabiller. abur cubur yemek se gratter. tövbe etmek se reposer. kendini tutmak se retenir. acele etmek se désarmer. park etmek se goinfrer. bilim. dolaştırmak. isim yapmak se faner. erimek se donner bonne conscience. yakınmak se plaire. hiddetlenmek. parıltı scintiller. alay etmek se multiplier comme des champignons. kızmak se garer.savoir (substantif). doymak se rassasier. örtüşmek se recroqueviller. süslenmek se faire prendre. donmak se contenter. solmak se forcer. sövüp saymak se repentir. doğru gitmek. usanmak se laver. vız gelmek se flétrir. ısınmak se recouvrir. eğilmek se remplir. buruşmak se fâcher. solmak se fatiguer. bürünmek se crevasser. karşılaşmak karşılaşıyoruz se renouveler. zorlanmak se former de. katılmak se lancer. gezmek se raffermir. rezalet scénario. yorulmak se fendre. bilim kurgu sciences politiques. çekişmek ile se dissoudre. huylanmak se durcir. gecikmek se mettre en route. çekilmek se retirer. hazırlanmak se procurer. sertleşmek se ranimer. doğrulanmak se congeler. becermek se dégrader. dirilmek se rappeler. bezmek. sarkmak se percher. tazelenmek se répandre en injures. iyileşmek se remettre à qqch. hatırlamak se remettre. eğilmek. être blessé. malumat savon. hoşlanmak se plier aux caprices de qqn. anlaşmak se mettre en retard. pişman olmak. hatırlamak se rassasier. görüşmek. çatlamak se demander avec curiosité. boy ölçüşmek se métamorphoser. senaryoda HU 21/07/07 scène. tarama scruter. büzülmek se réfugier. yıpranmak se développer. bozuşmak se fâcher contre. çatmak. karnını doyurmak se réaliser. atılmak se lasser. karışmak se mesurer à. siyasal bilimler scientifique. dağılmak se disputer. yakalanmak se faire un nom. anmak se rappeler. bıçkı. yaralanmak yaralandı se chamailler. çekilmek çekildi Les derniers soldats syriens se sont retirés du Liban. oylama sculpture. yontu ssse se blesser. tartışmak. oluşmak se conduire. öfkelenmek se fâcher avec qqn. yönelmek se disperser. ilerlemek se diriger vers. nazını çekmek se poser sur. bıkmak. kızmak. oluşmak se froisser. ilim science-fiction. makyaj yapmak se marier. başkalaşmak se mettre au soleil. yenilenmek. güneşlenmek se mettre d'accord. sızlanmak. davranmak se confirmer. kapanmak se ficher. sahne scie. Son Suriye askeride Lübnan'dan çekildi HU 27/04/05 se retrouver. sabunlamak sssc scandale. bozulmak. gerçekleşmek se rebeller. çürümek se dépêcher. yakalanmak se faire prendre au piège. üstünü çıkarmak se diriger. dinlenmek dinlenir se retenir. sabun savonner. evlenmek se mêler de. sertleşmek se débrouiller pour. konmak se précipiter sur. yapışmak se comporter. bürünmek se rencontrer. çekinmek se hâter. gelişmek se faire beau. testere science. yitmek se plaindre. akrep scrutation. tuzağa düşmek se faire surprendre. sarılmak se préparer. parıldamak scorpion. çekişmek se coincer. taramak scrutin. yıkanmak yıkanıyorum se lever. dolaşmak. yatmak se couvrir. bilim adamı scintillement. yarılmak se fermer. yetinmek se coucher. ayaklanmak se réchauffer. yola çıkmak se moquer. buluşmak . sağlamak se promener. kavga etmek. sığınmak se réjouir. soyunmak se détériorer. kaşınmak se gêner. mantar gibi türemek se pencher. çekişmek se disputer à propos de qqch. vicdanını rahatlatmak se douter. çekinmek. barınmak se maquiller. silahsızlanmak se déshabiller. edinmek. sevinmek se remémorer.

hisli sentence. taşınmak se tromper. sansasyonel sensibilité. -e göre selon moi. kaçmak se séparer. kırılmak kırıldı se vider. ayrıca sept. karşılaşmak karşılaşıyoruz se vanter. mezhep. imdat secret. oturum seul. yılan serpent à sonnettes. ciddi. çavuş sérieux. çavdar sein. el pençe divan durmak se terminer. neticelenmek se transformer. müsteşar secrétariat. anlam sens. sert . huzurlu sérénité. bulunmak bulunuyor. tek seul. meme séisme. yön yönleri sens unique. ayaklanmak se rompre le cou. boşalmak se voir. senato sens. à la Saint-Glinglin. kurak séché. tohum semer. kokusunu almak seoir à. ancak. kullanmak se servir de. tek yön BZD 104 sensation. fasıl sécurité. görünmek se voir. yedişer yedişer septembre. hüküm. kurutmak seconde (de temps). derdine düşmek se trouver en présence. gibi gelmek semence. hizmet etmek servir à. güvenlik seigle. sıkı service. yedi sept chacun. servis service militaire. Şamram sénat. katı. yargı sentier. bulaşmak se transporter. huzur sergent. oturma sel. hizipçi secte. durmak durma durdu se tenir les mains jointes. tarikat secteur. yanılmak se trouver. aldanmak. vaaz etmek sermonner. kucaklamak serrurier. deprem depremde depremin séjour. susmak se tendre. sıkılamak serrer les dents. bayramlaşmak se suicider. peçete serviette de toilette. sérieusement. duygu sentiment. havlu serviette de table. ayırmak séparément. koklamak sentir. saniye secouer. uyanmak se révolter. hisli. çıngıraklı yılan serre. his sensationnel. nöbetçi sentir. içli sentinelle. tuz selon. duyarlık sensible. yer almak se trouver dans l'obligation. duygu sensation. s'entretenir. yaramak serviteur. sekreter secrétaire d'état. hassas. yararlanmak se souhaiter bonne fête. bana göre semaine. sadece. tahavvül etmek se transmettre à. kurumak. kafasını kırmak se salir. hata etmek. patika sentiment. sırdaş secret d'état. yalnız seulement. çilingir serré. ciddî serment. dönüşmek se transformer. apar topar seau. aux calendes grecques. abus. ekmek Sémiramis. vaaz vermek serpent. askerlik serviette. Sırbistan Zaman 17/06/05 serein. pençe serrer. se rencontrer. hafta la semaine dernière. yemin sermon. ifraz. yedinci ssser Serbie. dişini sıkmak serrer sur son cœur. ayrılmak se servir de. bitmek se terminer. intihar etmek se taire. vaaz sermonner. haklı çıkmak séance tenante. sektör sektörde section. bakraç. yalnız sévère. salgı sectaire. his sentimental. kova sec. çıkmaz ayın son çarşambası. övünmek se vendre à prix d'or.se réveiller. gerçekleşmek se vexer. kuru sécher. gizli. acısını çıkarmak se vérifier. büzmek serrer. hizmetçi session. ayrılıkçı séparer. geçen hafta à la semaine des quatre jeudis. duymak duymuyor sentir. sır. sekreterlik sécrétion. havlu servir. altın pahasına satılmak se venger. ses çıkarmamak. sarsmak. kirlenmek se sauver. acıklı. direction. gerilmek se tenir. yakışmak séparatiste. çıkmaz ayın son perşembesinde sembler. kuru sec (saison). görüşmek se voir donner raison. yedişer sept par sept. kokmak sentir. duyarlı. ayrılmak se séparer de. eylül septième. hizmet. duygusal. hassaslık. abit serviteur. silkmek secours. hassasiyet. devlet sırrı secrétaire. kurtulmak. hizmetkâr serviteur.

zil sorcière. türlü sorte. çıkış sortir. onunki sifflement. ortaklık société. yüzyıl yüzyılda yüzyıllar siège. kütük souci. indicate. kaygı. dayanışma solide. endişe. merak. exude. endişe etmek. çözüm sombre. enumerate. yalnızca simplement. acı. birdenbire soudainement. toplum société. belirtmek. tüketim toplumu sœur. sade simplement. rahibe sœur aînée.. tepe sommet.). zorlamak. vaziyet six. şirket şirketten. asır. rahatsız etmek. doruk sommet. karyola somnolence. hoppa ssso social. düdük signal. işaret signer. yer yerden yeri sol. basit. kuvvetli. compagnie. başvuru başvuruda. uyku sommet. sadelik simultané. altıncı Skopje. rahatsız olmak. onun sonde. manifest. soluk souffler. signify. deliver oneself. özenmek singerie. ister. emek soin. nevi sorte. eşzamanlı sincère. silkeleme. acuze sornette. yalnız. akşam soit .sévèrement.ya da soixante. vızıldamak siffler. sağlam solitaire. faire apparaître. çeşit sortie. ani. emit. merak etmek. endişelenmek. çalınmak sonnerie. dert. Üsküp snob. çıkmak çıkıyor çıktık sou. kaynak kaynaklar souffle. sinyal signaler. tellement. imzalamak signification. denote. içtenlikle singe. kardeş kardeşı. import. sinirlenmek. sign. ıslık siffler. ıslık çalmak sifflet. kuruş souche. özen soins. koltuk le sien. susuzluk soin. altışar six par six.. çalmak çalıyor çaldı sonner (intr. imza atmak. ağırbaşlı solennité. hal solution. vakar solidarité. soit. birden. zirve sommier. represent. hırpalamak.. kız kardeş sœur. seulement. safsata sorte. sadece simplicité. cinsiyet sexuel. maymun singer. taciz etmek. açıkça. kendi soie. anlam signifier. güneş solennel. candan. ister . imza etmek.). site siteye situation. altı six chacun. sessizlik. rıca solution. asker askeri soldes. hal -lli solution. voix. tedirgin olmak. dışarı çıkmak. remark. ville de Turquie sur la Mer Noire site (Internet). toplam sommeil. ıssız sollicitation. tür türler türleri sorte. attention.. ağırbaşlılık. imza signe. sükût simple. karın ağrısı. evet si (cond. kara kara sombrer. firma société de consommation. çare solution. curiosité. uyuklamak son. sandalye siège de voiture. zil sonnette. batmak battı batmadı somme. özenti soi-même. miktar somme. seda son. feature. içten. bizzat. zemin soldat. cinsel sssi si. ısırıp silkeleme (köpek) souci. tip sorte. yetmiş sol. purport. vızıltı. kaygılanmak. hastalığa tutulmak . soda soudure. karanlık sombrement. acı çekmek souffrir d'une maladie. predicate. hararet. dayanıklı. ısırıp silkelemek. doğrudan doğruya. toplumsal société. ya --. alarm sonnerie. maymunluk Sinop Sinop'ta Sinop'un. üzmek soudain. ani soude. hohlamak souffrir. esmek souffler de la buée. altmış soixante-dix. endişelendirmek. iddiasız. embody. evidence. show. specify. ucuzluk soleil. ses sesi sesle son (à lui). alem. eğer si. sözde. point out. altışar altışar sixième. ipek soif. nefes. sertçe sexe. öyle siècle. üzüntü. merak se soucier. state. uyuklama somnoler. samimî sincèrement. define. sonda sonner. tedavi soir. üzülmek. ansızın. işyeri société. ifade etmek silence. abla soi-disant. merakta kalmak. ventilate signature.

sutyen souvenir. boğulmak. halife successivement. yan ürün sous-vêtements. yeterince suffoquer. telkin etmek. oruç tutmak sujet. hükümdar souveraineté. çamaşır souteneur. husus. verimsiz stérilité. uyuşturucu stupide. aptallık style. dilek dilekte souhaiter. sporsever squelette. görkem splendide. desteklemek soutien. sfer splendeur. görkemli superficiel. darbe yemek subir un dommage. edebiyat eki supplier. önermek suggestion. halef successeur. gar station. arzu. padişah superbe. spor sportif. is Suisse. konu konusu. kılığında sous la forme de. yara almak souhait. heykel steppe. fare sournois. dayanmak supposé. ıspazmoz spatule. riayet etmek. kalem kalemi kalemin sssu subir. anı se souvenir. görkemli sport. zarar görmek subir un effet. konuşmacı speaker. destek desteği supporter. kaynak kaynaklar source thermale. gösteri spectateur. sübvansiyon sübvansiyonların succès. leziz. vekil supplément. ıspatula speaker. süpermarket superstition. se garer. kesme şeker sucré. hükümdarlık sssp spasme. alt sous l'apparence de. ilçebay. makam stationner. devam devamı suivant / précédent. dayanak soutien. yetmek yeter suffisamment. kaymakamlık sous-préfet. küre sphère. tasarım stylo. kodoş souteneur. garer. destek desteği soutien-gorge. sık sık souverain. isim subvention. hayalet spermaceti. tahmin etmek supposer. şeker sucre en morceaux. mevzu. varsayım suppresseur. İsviçre suite. ek ekler eki supplément littéraire. ileri / geri suivre. öznel subsistance. standartlaştırma station. uzman spécialité. lezzetli. pezevenk soutenir. sarkıt standard. hurafe. çorba source. dessous. bastırıcı . telkin suicide. gülümseme sourire. ilâve. ileri sürmek. sinsi sous. ılıca. bozkır. pislemek soupe. intihar suie. katkı supplément (y compris à un journal). izlemek. akılsız. istep stérile. geçirmek subir un coup du sort. yakında sous-préfecture. sözcü spécial. etkiye uğramak subjectif. dilemek dilerim souiller. vœu. kılığında sous peu. sporcu. yapı stupéfiant. kalıcı stade. iskelet ssst stable. stil stylique. ilave. aptal. seyirci spectre. kör inanç suppléant. park etmek. hayal meyyal hatırlamak souvent. ispermeçet sphère. özel spécialiste. step. gülümsemek souris. İsveç İsveç'te HU 14/11/07 suffire. kaymakam sous-produit. dur. özne sujet de couverture. stad stalactite. varsaymak supposition. istasyon. başarı başarılar successeur. uzmanlık spectacle. ilçe. dayanak support. tatlı sud. emmek sucre. geçinmek substance. bunalmak suggérer. hatırlamak se souvenir comme dans un brouillard. park yapmak statistique. geçim subsister. madde substantif. kaplıca Hütt 289 sourcil. sırayla succulent. kapak konusu sultan. katkí. var saymak. takip etmek suivre le jeûne. bientôt. kaş sourire. anımsamak. üst supermarché.souffrir de. yüzeysel supérieur. istatistik statue. istek. bulaşmak souiller. stop structure. durak durağı station. verimsizlik stop. yalvarmak support. nefis sucer. varsayımlı supposer. salak stupidité. standart standardiser. abullabutluk. güney güneyde Suède. şekerli sucreries.

geç tardif. voltaj tenter. kaldırmak. vergi koymak taxi. baskı supprimer. cep telefon cep telefonlar cep telefonlarında téléphoner. yetenek talentueux. tanık olmak. uzunluk. beden. irkilmek surtout. bel. üstünde sur. sehpa table de multiplication. kırılgan susciter. eğreti temps. kuru temizleyici télécharger. gözetim surveiller. şefkatli tendre. tabaka table. vurmak tapis. kilim taquiner. oran taux de croissance. yığın tasse. öyle témoigner. kalemtıraş tailleur. eğilim. Suriye système. lakaplı surprendre. küme tas. takım. büyüklük taille-crayon. teknik teint. topuk.suppression. fihrist de table. tapınak temporaire. endişe sssy syllabe. seccade tapis rouge. asmak suspicion. frapper. emin sûr. teyze teyzene tante maternelle. tanık. esindirmek suspendre. vergi vergisi taxer. bastırmak. tansiyon. en düşük *** tempête. sendika sendikalar Syrie. mutlaka sûreté. suçüstü sûr. meyil. tutmak tenir pour responsable. hava. hele surveillance. üzere sur. üzerinde sur ces entrefaites. telgraf téléphone. yönelim tendre. şahit tempérament. boğa taux. bağışıklık sistemi système majoritaire. şahit olmak témoin. sanı suprématie. hala taper. damga tante. yöntem système immunitaire. artış hızı taverne. mülk. çoğunluk sistemi ttta tabac. arsa. çarpma çizelgesi table des matières. açacak. yastık kılıfı taille. sevecenlik ténia. resim resmim tableau. en yüksek düşük température minimale. güvenli sûrement. Tacikistan taie. sevecen. üstünlük suprème. hala. taksi taxi collectif. alınganlık susceptible. imrendirmek tenter de. indirmek télégramme. yeryüzü surnom. güvenlik surenchérir. müşfik. huy température maximale. davul tamis. düzen terme. yumuşak tendresse. yetenekli talon. takılmak tard. saha . teyze teyzene tante paternelle. alan. şirin synagogue. altın adını bakır etmek terrain. gözetlemek susceptibilité. beniz teinturier. televizyon tellement. sembol sembolü sympathique. yüzölçümü surface terrestre. bağırsak kurdu tenir. o sırada sur le fait. yetiştirmek ternir une réputation. kitle tas. dolmuş ttte technique. yemeklik tableau. meyhane taxe. kırmızı halı HU 13/11/07 tapis tissé. uğraşmak -e tenue. terim terminer. geç targette. harç taxe. hüner. sorumlu tutmak tension. yüzey. gerilim. uzatmak uzatın. telefon téléphone portable. kılıf taie d'oreiller. hakkında sur. fincan tatouage. fırtına temple. leke Tadjikistan. havra syndicat. masa table dressée. sürgü tas. yüz yüzü. alıngan. dövme yapma taureau. zam yapmak surenchérissement. gidermek. yakalamak surprise. hece symbole. bitirmek terminer à temps. vakit. halı tapis de prière. zam surface. ökçe tambour. yok etmek supputation. zaman tenace. tütün tabatière. sürpriz sursauter. üstün sur. inatçı tendance. tablo tache. lakap surnommé. çalkar tampon. boy. arazi. terzi talent. sofra table basse. telefon etmek télévision.

tire tiroir. kafa tête à tête. sabahleyin total. ileriye dönük tourner. her zaman toujours pas. dokumak tissu. kasırga tortue. utangaç timide. ayçiçek ayçiçeği tourneur. senin ton. konu théocratie. sana toile. öksürmek öksürün tout. arazı. ufak ufak tout entier. öksürük tttr trace. iyilik sağlık tout vert. monde. hep. çevirmek train. tur turu tour (bâtiment). çevirme traduire. dönmek döner dönüyorum. masmavi tout à coup. töre traditionnel. Dicle timbre. ton tordre. tiyatro tiyatroyu tiyatroda thème. sen seni à toi. sapsarı tout le jour. turistik tournant. kule. girdap tourisme. tedavi traître. kuram thermomètre. cesaret tour. yemyeşil tout vide. haya tête. yepyeni tout noir. çatı tôle. tertemiz tout rouge. hainlik . tercüme etmek. bölge bölgeler bölgelerinde. çizmek tradition. ders almak -dan tiret. çekingen timidité. acımış. maymunluk tourbillon. seninki Tigre (fleuve). çay çayı théâtre. yanık toucher. baş başa téton. ya tout le monde. çevirmen traduction. sıra. değmek. çizgi traitant de. düşmek düştü tomber (pluie). yeryüzü.terre. tercüme. ülke ülkenin ülkede ülkeler terroriste. hakkında traitement. yöre. bütün gün toute la journée. çevirmek tornade. bez toile cirée. dönemeç tourné. çabucak. tren trenle traire. küçücük. büsbütün tout fin. ufak tefek tout propre. geleneksel traducteur. çeviri. hemen. hálá toujours pressé. fırıl fırıl tout autre. doya doya tout de suite. ani tout doucement. korkunç territoire. arazı. pul timide. dünya terrible. bomboş toux. hep. dokuma tisser. dümen tirer. çekmece tissage. derhal tout va bien. dokuma. minicik. hepsi tout (entier). bütün gün tout de même. dönük tourné vers l'avant. sağmak trait. kaplumbağa torturer. dincierki théorie. dokunmak toujours. yazı yazılı ttth thé. her gün tousser. burç burcu burçlar HU 22/07/07 tour pendable. herkes tout miser. derece thèse. baş başımı baştan başa. muşamba toilettes. iz tracer. acul toupet. düşük tombe. domates tombant. tornacı tous les jours. simsiyah tout petit. işkence etmek tôt. bambaşka tout blanc. suikastçı testament. ülke ülkenin ülkede ülkeler terre. sapmak tournez à gauche. turizm touriste. koparmak koparmayın tirer. turist touristique. toprak toprağa. bembeyaz tout bleu. rest çekmek tout neuf. kumaş ttto toi. cilt ton. toprak toprağa. kapaklanmak tome. sac sacım tomate. kıpkırmızı tout seul. tek başına tout son soûl. toplam tttou touchant. daima. bilet tien. sola dönüm tourner en dérision. gene de tout de même!. mezar tomber. bütün tout au long. incecik tout frais. meme başı texte. erken tôt le matin. gelenek. hâlâ. tez ttti ticket. hepsi. çekmek tirer une leçon de. boyunca tout autour. çekingenlik timon. bükmek. hain haini hainiyim HU 26/05/05 traîtrise. metin. kara. yağmak tomber sur le visage. gezinti. çiçeği burnunda tout jaune. vasiyetname testicule. tezyif etmek tournesol. tuvalet toit.

yarı şeffaf. beden. bedavadan ucuz très frais. göndermek gönderiyorum. dönüşüm. Türkmenistan Turquie. tünel turban. ışık geçirgen transmettre. birleştirmek union. kaldırım trou. aldatmak tricherie.). sıklam trempé jusqu'aux os. kocaman très tôt. uzlaşmak trouver étrange. kalkan turc. Truva trois. üçüncü trompe. fazla. rahat. dönüştürmek. rahat. deprem depremde depremin trembler. öldürmek tulipe. borazan. sükun transférer. boru tromper. ürpermek tribunal. tahvil etmek transfusion. birazcık un peu. mübadele. yerli turc pur.tramway. interprète. biraz un peu mieux. birbiri un moment plus tard..E. erkenden très vite. gayet. sıçrama tahtası trente. sırılsıklam tremper. tavla tringle. keder troc. kumarhane triste. birer l'un l'autre. birleşme. ulaşım transporter. geçirmek. taşıma. alabalık tttu tuer. çalı kuşu Troie. garipsemek truchement. acayibine gitmek. bir bire un chacun. tramvay tranche. aldatma tricoter (tr. birlik birliği Union Européenne. sehpa. KDV : katma değer vergisi ttty type. huzurlu. Tunus tunnel. karışık troubles. pazarlamak trouver sur son chemin.. otuzuncu trépied. şeffaflık transparent. şeffaf transport. hüzün. örmek. delik trouble. çarçabuk trésor. yargıç kürsüsü tribut. görev. havale. tek . trup troupeau. az kalsın un tel. AB AB’ye unique. boru trompeur. işçi. tercüman truite. yanıltıcı tronc. rahatça tranquillité. örgü örmek tric-trac. üçlemesinin $$$ tripe. fıstık gibi très bon marché. haraç triche. çalışkan de travers. mahkeme tribunal. bulaştırmak transparence. Türk Turkménistan. üç üçde üçe üçü trois chacun. isyan troupe. aldatma tricher. çiçeği burnunda très grand. değiş tokuş. huzur. nakletmek trappe. pek. hazine hazinesi tressaillir. aldatmak. yanıltmak tromperie. daldırmak tremplin. aktarma. rahat rahat. kan nakli transitif.). rastlamak trouver un compromis. otuz trentième. yayımlamak transmettre (une maladie). çatkı très. emek. havale etmek transfert. Türkiye Türkiye’nin Türkiye’ye Türkiye’den tuyau. türban turbot. tip type. intikal transformation. çardak tremblement de terre. bulmak buluyor bulduk buldunuz bulmuş trouver des débouchés. saydam. üzgün tristesse. UE. kütük tronc d'arbre. çalı kuşu troglodyte mignon. gözlemcilik travailler. sarsılmak sarsılıyor HE 12/01/05 trempé. local. işkembe tripot. kederli. tuzak travail. birer birer un petit peu. boru TVA : taxe à la valeur ajoutée. üçer üçer troisième. hile trompette. geçişli translucide. passer (int. haddinden fazla trotskiste. türkçe. değişkenlik. AB’ye uuun un. çubuk trilogie. iş işe işten travail d'observation. çok très beau. Avrupa Birlik Avrupa Birliği. nakil. sürü trouver. tane unification. ters ters BZD 106 traverser. geçiş. bir süre sonra un par un. falan une unité de. biraz un peu de. çalışmak çalışır çalışalım çalışın travailleur. trampa troglodyte. iletmek. sakin tranquillement. öz türkçe Turc. birleştirme unifier. dönüşme. gövde.. geçmek treille. AB: Avrupa Birlik Avrupa Birliği. bulanık troublé. troçkist trottoir. lâle Tunisie. tipik uuua U. nakliye. çeşit typique. titremek. üçer trois par trois. tahavvül transformer. dilim tranquille. kütük trop. hallice un peu plus et. değişme.

kan emici vaniteux. geniş vaudeville. evrensel université.unir. rüşvet vermek verser un pot-de-vin. âcil U. kıyma victime. serserilik vagin. dul veuve. yeşillik verger. gerçekleştirmek véritable. sözlü verbe. yükselen değer valeurs mobilières. meyve bahçesi verger de mûriers. mağdur victoire. gerçeklemek vérifier. ingrédient. kullanım utiliser. sofa vêtement. yaşlılık Vienne (Autriche). geçerli valise. boş . yenmek vaincu. tatil tatile tatilde tatiller vaccination. ample. inişli çıkışlı valoir. emptiness vider. bağırsak kurdu verbal. taşıt taşıtlar. vodvil vautour. bedel. intikam venir viens viens viens ! gelmek geliyor geliyorsunuz gelir geldi gelmedi gel gel gel! vent. belli belirsiz vaincre. boca etmek.R. evrem universel. elbise vétérinaire. yaşam. bardak bardağı verre. birimsel. yarar vvva vacances. karın karnı karnım ver. dökmek. edilgen fiil verbe réfléchi. boşluk.. valiz vallonné. dul vvvi viande. orjinal vert. işteş fiil verbe passif. kurna vaste. Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) HU 25/05/05 urgemment. vajina vague. kadife vendeur. menkul kıymetler valide. bulanık vasque. imalathane ustensile. boşaltmak vie. acunsal. damar vélocité. serseri vagabondage. ömür vie privée. vazo vazoyu vvve veau. kızkuşu vantard. üniter unité de poids de 1 kg 283 g. geçerli valet d'écurie. boş. cuma vengeance. âcilen urgent. okka unité de poids de 3 grammes. sığır vache. fabrika usine. dönüşlü fiil verdir. kullanmak. satmak satarım vendredi. large. göbek göbeği. muhtelif. dutluk vérifier. övünme vapeur. fayda. yenik vainement. simitçi vendeur de yaourt. matériel. fiil verbe contributif. satış ventre. boşuna vaisselle. acil. buhar varié. aşılamak vache. dökünmek verser (argent). outil. SSCB usine. sahici. akbaba vautour moine. değmek vampire. ispir valeur. kurt kurdu ver. değer. işportacı vendre. vejetasyon véhicule. kara akbaba vautour percnoptère. vasıta veille.S. yoğurtçu vendeur à la sauvette. doğru verser. kıymet valeur en hausse. kebap viande hachée. zapt usé. dalga vaguement. ihtiyar vieillesse. bavul. rüzgar vente. malzeme usurpation. et viande. sürat velours. kilitlemek vers.S. özel yaşam vieillard. gerçek. galibiyet vide. yararlanmak utilité. orijinal. Viyana’da HU 17/11/07 viens viens viens ! gel gel gel! vierge. satıcı vendeur de simits. kilitli verrouiller. inek vagabond. dana végétation. solucan ver solitaire. yatırmak verser un dessous-de-table. cam verrou. üniversite Université du Bosphore. çeşitli variété. ceket vestibule. hakikî verre. dirhem univers. aşılama vacciner. kilit verrouillé. veteriner veuf. gözetmek veine. arife veiller. kurban. birleştirmek unitaire. küçük akbaba vase. inişli yokuşlu. rüşvet vermek version originale (film). çeşit vaseux. iddialı vanneau. yeşermek verdure. yeşil vertige. kızkuşu vanneau huppé. bulaşık valable. acun. yıpranmış utilisation. abartıcı vantardise. baş dönmesi veste. hayat hayatın. araç.

vitrin vivace. ziyaret voyager. automobile. Yugoslavya zzza zzze zéro. yaşamak yaşar vivre aux crochets d'un autre. sesli harf voyelle. yolculuk yapmak voyageur. sürat. çabukluk vitre. yüz. ziyaretçi vitamine. köhne. yat yaourt. hafta sonu western. başkasının sırtından geçinmek vivre de quelque chose. kümes hayvanları volcan. cilt vomir. çehre viser. kasaba. havalanmak voleur. dilek dilekte voici. diri vivre. souhait. ses sesi sesle. viraj viraja virement. yirmi violence. kusmak vorace. bir şey ile geçinmek vivres. doğru. Amerika’nin Sesi Türkçe vol. gerçekten vraiment ?. voltaj volume. yanardağ voler (oiseau). sıfır zzzi . tuvalet week-end. istek volontiers. otomobil voiture à bras. amaçlamak viser. volkan volcan. vagon WC. seda. dayanıksız vulve. hor village. oturmak oturuyor oturuyorlar oturun. köylü ville. toilettes. komşu komşuları voiture. sizin le vôtre. bağ bağı bağları vigoureux. violemment.). bendeniz vouloir. müstahkem şehir vin. gönüllü volonté. manzara vulnérabilité. girdap vote. keman vipère. camcı vitrine. istemek istiyorum istiyoruz istiyorsunuz istersen istersiniz vouloir savoir si. seyahat etmek. vezir vvvo vociférer. ses tonu la voix de l’Amérique. cam. erzak vizir. hırsız volontaire. işte voilà !. sahici vraiment. oylamak votre. güvenoyu voter. havale virgule. dinç vil. virgül viril. muhtemel vvvu vue. ihlâl etmek violon. tükenmek yacht.vieux. görüş vision. işte ! voir. gezmek visiteur. siz size sizi voyage. bien sûr. sahi mi? vraisemblable. erkek gibi virus. umurunda olmak -dik vous. irade. asma. dinç. ziyaret visiter. düş görmek voisin. ünlü voyou. engerek virage. pencere gözü vitrier. açgözlü vortex. yaşlı vif. kent kentinde. vulva wwwa wagon. sirke vingt. votka vœu. gezinti. hedeflemek vision. sizinki votre serviteur. görmek göriyorum gördü gördünüz voir en rêve. New York City. kâhin voyante. haykırmak vodka. yolcu yolcular voyant. vitamin vite. dayanıksızlık vulnérable. hay hay voltage. canlı. oy kullanmak. el arabası voix. şarap vinaigre. yoğurt Yougoslavie. çabuk vitesse. hızlı. uçma vol. köy villageois. dönemeç virage. sağ opp ölü vivant. seyahat voyage. kim kimdir ? World Trade Center. serseri vvvr vrai. eski. oy. şiddet violent. uçuş volaille. yolculuk yolculuklar yolculuğun voyage. şiddetli violer. gerçek. oy vermek. dinç vivant. görüş. surat. soygun vol. vida visage. gezi voyage. falcı voyelle. sahi. kovboy filmi Who’s who ?. şehir şehrin HU 20/06/05 ville forte. yöneltmek viser à. hız hızı. imge visite. oy oyu vote de confiance. virüs vis. diri vigne. araba arabası arabayla voiture. Dünya Ticaret Merkezi'ne xxxa yyya y avoir pénurie de. passager. uçmak uçarım voler (intr.

yöre zone d'attraction. çük zzzo zone.zigzag. zigzag zinc. çekim alanı 9999 . çinko zizi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful