Dictionnaire français turc

HE : Haber Ekspres Izmir HU : Hürriyet Hütt : Hütteroth, Türkei OB: Radyo Onbeş

aaaa
à l'alignement. sıra sıra à l'arrière de. ardında à l'arrière de. arkasında à l'aube. erkenden à l'avance. önceden à bientôt. görüşmek üzere à brève échéance. kısa vadede à cause de. nedeniyle, sebebiyle, yüzünden à contre-cœur. istemeye istemeye, zoraki, gönüllü gönülsüz à court terme. kısa vadede à l'échelle de. çapında à l'étranger. yabancı ülkede, yurt dışında à l'extérieur. dışarıda à la fois. bir arada, hem --- hem --à l'huile d'olive. zeytinyağlı à l'identique. tıpkı tıpkısına à l'improviste. pattadak à l'intérieur. içeride à long terme. uzun vadede à longue échéance. uzun vadede à louer. kiralık à main levée. açık oyla à mi-chemin. yarı yolda à midi. öğleyin à nouveau. yine à perpétuité. müebbet à peu près. yaklaşık à pic. dik à pied. yaya olarak, yayan à plein régime. harıl harıl à la recherche de. peşinde à la Saint-Glinglin, aux calendes grecques, à la semaine des quatre jeudis. çıkmaz ayın son çarşambası, çıkmaz ayın son perşembesinde à la suite de. peşinde à tel point ... que. öylesine ... ki à tous. hepinize à vendre. satılık à vie. ömür boyu à voix basse. alçak sesle à voix haute. yüksek sesle à vos ordres. baş üstüne à votre santé. şerefe à vrai dire. doğrusu aaab abaisser. alçaltmak abandonner. bırakmak, terk etmek, çökmek abat-jour. abajur abeille. arı abîmer. bozmak, ihlâl etmek s'abîmer. bozulmak, çürümek abolir. iptal etmek, yürürlükten kaldırmak abolition. iptal, kaldırılma abonné. abone

abonner. abone etmek s'abonner. abone olmak aborder un sujet. söz açmak aboyer. havlamak abri. sığınak abricot. kayısı abriter. barındırmak s'abriter. barınmak abrogation. yürürlükten kaldırma abroger. yürürlükten kaldırmak abruti. düşüncesiz absolument pas. kesinlikle absorbé. absorbe absorber. absorbe etmek absorption. absorpsiyon s'abstenir. sakınmak abstention. çekimserlik abstentionnisme. çekimserlik abstentionniste. çekimser abstrait. abstre, mücerret, soyut absurde. abes, saçma abysse. abis aaac académie. akademi Académie des sciences de Turquie. TÜBA académique. akademik accabler. bunaltmak accélérant. artan artanlar accélérateur. gaz pedalı accélérer. hızlandırmak, hızlanmak accent. vurgu, şive accent circonflexe. uzatma işareti accentuer. vurgulamak acceptation. kabul accepter. kabul etmek accès. nöbet accident. kaza kazası accidenté. inişli yokuşlu, inişli çıkışlı acclamer. alkışlamak accompagner. eşlik etmek, refakat etmek s'accomplir. gerçekleşmek accord. anlaşma, rıza accorder, donner. lütfetmek s'accorder. bağdaşmak, uyuşmak s'accorder avec. uymak accoster. aborda etmek, yanaşmak accouchement, naissance. doğum accourir. koşuşmak accoutumance. alışkanlık accro. bağımlı accrocher, attacher, brancher, poser. takmak tak takın s'accroupir. çömelmek accumulation. toplama, yığın accumuler. arttırmak, biriktirmek, toplamak s'accumuler. birikmek accusation. iddia, suçlama

accusé. sanık accusé de réception. alındı haberli accuser. suçlamak acharné. azimli acharnement. azim achat. alım, satın alma achats. alış veriş acheter. almak, satın almak satın aldım acheteur. alıcı achever. tamamlamak s'achever. neticelenmek acide. ekşi acier. çelik acquérir. edinmek, elde etmek, kazanmak kazanır kazanacağız acquiescer. razı olmak acquis. birikim acquisition. iktisap a été acquitté, blanchi (Michel Jackson). aklanmak aklandı HU 14/06/05 acte. aksiyon, eylem, hareket actif. etkin, faal action. aksiyon, eylem, hareket activer. faaliyete geçirmek activité. etkinlik, faaliyet, icraat activité de conseil. danışmanlık, müşavirlik actuel. geçerli aaad adaptation. intibâk adaptation, exercice. alıştırma adapter, habituer. alıştırmak, uydurmak s’adapter, s'habituer. alışmak additif. katkı, katkı maddesi, katkısal addition (restaurant). hesap adieu. veda L’Adieu aux armes (Hemingway). Silahlara veda. A Farewell to Arms adjectif. sıfat adjudication. ihale aaadm admettre. içeri almak, kabul etmek administrateur. idareci, yönetici administration. idare, yönetim administrations locales. yerel yönetimler administrer. yönetmek admiratif. hayran admiration. hayranlık admirer. hayran olmak adolescence. ergenlik, yeni yetmelik adolescent. ergen, yeni yetme s'adonner à. benimsemek, kendini vermek, sarılmak adopter. benimsemek adoption. kabul adorer. tapmak adosser. dayamak, yaslamak adresse. adres, beceri, beceriklilik, marifet s'adresser. seslenmek adroit. becerikli, marifetli adulte. büyük, yetişkin adverbe. zarf adversaire. muhalif aérer. havalandırmak s'aérer. havalanmak aérodrome. havaalanı aéroport. havaalanı, havalimanı

aaaf affaiblir. zayıflatmak affaiblissent. zayıflama affaire. iş işe, olay affairé. işlek affaires. eşya affamé. abazan, aç affecté. müteessir affection. sevecenlik, sevgi sevginin, şefkat affectueux. müşfik, sevecen, şefkatli affiche. afiş, ilan, ilân affirmatif. müspet affliction. gam affligé. gamlı affligeant. acı affliger. kahretmek, kahretmek -i affluence. kalabalık s'affoler. telaşlanmak affreux. korkunç, çok çirkin Afrique. Afrika aaag agacer. sinirlendirmek âge. yaş yaşında âge adulte. yetişkinlik âge mental. zekâ yaşı âgé. ihtiyar, yaşlı agence. acenta, acentalık, ajans l’agence Chine Nouvelle. Yeni Çin ajansının HU 23/11/07 agenda. güncel s'agenouiller. diz çökmek agent. acenta agent de police. polis memuru agent de presse. basın sözcüsü agile. çevik agilité. çeviklik agio. acyo agiter. sallamak agneau. kuzu agrandir. büyütmek agréable. hoş agréablement. hoşça agressif. agresif, saldırgan agression. tecavüz agressivité. saldırganlık agricole. tarımsal agriculture. tarım, ziraat ah bon ?. öyle mi? ah si.... keşke aaai aide. himmet, yardım aide-chauffeur, assistant, graisseur. muavin aider. yardım etmek aïe aïe. vah vah aïeul. ata aigle. kartal aigre. ekşi aiguille. iğne ail. sarımsak aile. kanat aimable. nazik aimer. beğenmek, hoşlanmak, sevmek seviyorum seviyor sever serverim severler s’aimer, faire l'amour. sevişmek ainsi. böyle, öyle, şöyle air. hava

aaaj ajourner. ertelemek, talik etmek, tecil etmek, tehir etmek ajout. ek, ekleme ajouter. eklemek, ilave etmek, katmak aaal albanais. Arnavut Albanie. Arnavutluk Zaman 17/06/05 alchimiste. simyacı alcool. alkol alcool éthylique. ispirto ALENA. NAFTA alentours. civar aux alentours. civarında alerte. çevik Alexandre. İskender Algérie. Cezayir aligner. sıralamak s'aligner. sıralanmak alité. yatalak Allemagne. Almanya Allemand, Allemande. Alman allemand (langue). almanca aller, partir, s’en aller. gitmek gidiyorum gidiyorsun git gideyim gidelim gittik aller (substantif). gidiş aller au front. cepheye gitmek aller bien à. yakışmak aller-retour. gidiş dönüş, gidiş geliş aller simple. yalnız gidiş allez !. hadi, haydi alliance. ittifak allié. müttefik allô. alo allonger. uzatmak uzatın s'allonger. uzamak, uzanmak allouer. tahsis etmek allumage. yakış allumer. yakmak allumer la lumière. ışığı yakmak allumette. kibrit allusion. atıf, ima alors, dans ce cas. öyleyse alors, donc. yahu alouette. tarla kuşu alphabet. alfabe altitude. irtifa, rakım alvéole. hücre aaam amabilité. nezaket amande. badem amateur. düşkün amateur d’art. sanatsever ambassade. elçilik, büyükelçilik büyükelçiliği'ne Zaman 11/06/05 ambassadeur. büyükelçi, elçi elçisi ambigu. iki anlama gelebilen, kaçamaklı, muğlak, çapraşık ambitieux. iddialı, tutkulu ambition. ihtiras, tutku ambulant. seyyar aaame âme. can canı canım canın canınız améliorer. iyileştirmek, ıslah etmek s'améliorer. iyileşmek, düzelmek aménagement. düzen amende. ceza

s'amender. tövbe etmek amer. acı américain. amerikan amérindien. Kızılderili Amérique. Amerika Amérique Centrale. Orta Amerika aaami ami. ahbap, arkadaş, dost amical. arkadaşça, dostça amidonné. kolalı amitié. dostluk dostluğun Amnesty international. Uluslararası Af Örgütü amnistie. af amnistie générale. genel af amnistier, pardonner, excuser. affetmek affedersin affedersiniz aaamo amour. aşk amour-propre. haysiyet amoureux. aşık amphétamine. amfetamin ampoule. ampul amusant. eğlenceli, eğlendirici amuser. eğlendirmek s'amuser. eğlenmek aaan an. yıl yıla yılından l'an dernier. geçen yıl analgésique. acı yitimi ananas. ananas Anatolie. Anadolu Anatolie centrale. İç Anadolu anatomie. anatomi ancien. eski ancre. çapa ancêtre. ata andalou. Endülüs âne. eşek, merkep anecdote. fıkra ange. melek Anglais. İngiliz anglais. ingilizce angle. açı angle droit. dik açı Angleterre. İngiltere anguille. yılan balığı animal. hayvan, hayvansal animation. canlandırma, canlılık animé. canlı, hareketli, işlek animer. canlandırmak, yaşatmak aaann anneau, bague. halka, yüzük yüzüğün yüzüklerin année. sene, yıl yıllar yıla yılından année parlementaire. yasama dönemi annexer. ilhak etmek, ilâve etmek annexion. ekleme, ilhak, ilhak etme annihiler. yok etmek anniversaire. doğum günü, doğum yıl dönümü, yıldönümü, yaş günü annonce. bildiri, duyuru, ilan, ilân annoncer. bildirmek bildirdi, ilan etmek HU 14/05/05 annuel. yıllık HE 04/02/05 annulaire. yüzük parmağı annulation. iptal annuler. iptal etmek aaant

antalgique. acı yitimi antipathie. antipati antique. antik antiquité. antika Antiquité. İlk Çağ anxiété. anksiyete anxieux. anksiyöz aoriste. geniş zaman août. ağustos aaap apéritif. aperitif, açar apéro (familier). aperitif s'apitoyer. acımak aplomb. cesaret apocalypse. kıyamet apogée. apoje, yeröte, doruk, zirve apostrophe. kesme işareti aaapp apparaître. belirmek, görünmek, türemek appareil. araç, aygıt, cihaz, makine makineyi apparemment. görünürde, görünürlerde apparence. görünüş apparence extérieure. kılık appartement. daire dairesi appartenant. mensup appartenant à. ait s'appauvrir. yoksullaşmak appel. arayış appeler. çağırmak çağırıyorum çağırdık BZD 220 appeler (au téléphone). aramak appétit. afiyet applaudir. alkışlamak, el çırpmak applaudissement. alkış application. infaz, yürürlük appliquer. infaz etmek appliquer un jugement. bir yargıyı infaz etmek appliquer à. uygulamak apporter. getirmek getirirsin, götürmek apprécier. tadını çıkarmak, takdir etmek, beğenmek apprécier une chose en connaisseur. tadına varmak appréhender. tutuklamak, vehmetmek appréhension. vehim apprendre. öğrenmek öğreniyorum öğrenirim apprenti. çırak approbation. onay, onaylama approcher. sokulmak, yanaşmak s'approcher. sokulmak, yaklaşmak, yanaşmak approuver. onaylamak appui. dayanak, destek desteği appuyé. dayalı appuyer. dayamak, desteklemek, yaslamak s'appuyer. dayanmak, yaslanmak après. ardından, sonra après-demain. öbür gün après-midi. ikindi, öğleden sonra aptitude. beceri, beceriklilik aquarelle. sulu boya aaar arabe. Arap arachide. yer fıstığı Ararat. Ağrı Dağı arbre. ağaç ağaçım ağaca arbrisseau. fidan aaarc arc-en-ciel. gökkuşağı arche. tak

archéologie. arkeoloji architecte. mimar mimarlar architecture. mimari archive. arşiv archiver. depolamak 10 ares. dönüm argent. gümüş, para param argent de poche. harçlık argent sale. haram para Argentine. Arjantin argile. kil argument. ispat aride. kurak, çorak arithmétique. aritmetik aritmetiği Zaman 03/06/05 aaarmc arme. silah silahlar silahı arme de destruction massive. kitle imha silahı armé. silahlı armée. ordu Arménie. Ermenistan armer. donatma armoire. dolap armoire à glace. çam yarması arnaque. üçkâğıt arnaqueur. üçkâğıtçı arracher. sökmek arrangement. düzenleme arrestation. tevkif, tutuklama HU 01/06/05 arrêt. durak durağı arrêt, halte, pause. mola molası arrêter. tutuklamak s'arrêter. durmak durma durdu s'arrêter (pluie ou vent). dinmek s'arrêter à. uğramak arrêter qqun. tevkif etmek arrière. art l'arrière. arka arrivée. varış arriver. varmak varır arriver à. becermek arrogance. kibir arrogant. kibirli, mağrur arroser. sulamak art. sanat artichaut. enginar article. madde, makale artificiel. yapay artisan. esnaf artiste. sanatçı aaas ascenseur. asansör Asie. Asya Asie Centrale. Orta Asya Orta Asya’da HU 27/05/05 Asie Mineure. Küçük Asya'ya aspect. görünüş asperge. kuşkonmaz aspirer. emmek aspirine. aspirin assaillir. saldırmak assassin. katil assassiner. katletmek assaut. hamle, saldırı saldırıda assemblée. kurultay assemblée des fidèles. cemaat s'asseoir. oturmak oturuyor oturuyorlar oturun s'asseoir en tailleur. bağdaş kurmak

assez. epey, epeyce, hayli, nispeten, oldukça, yeterince assiéger. kuşatmak assiette. tabak assigner. tahsis etmek assistant, aide-chauffeur, graisseur. muavin association. birlik birliği, cemiyet, ortaklık, dernek derneği’nin associé. ortak associer. ilişkilendirmek assumer. takınmak assurance. güvence, sigorta, teminat assuré. sigortalı assurer sa pitance. rızkını çıkarmak aaat atelier. atölye athée. ateist (n. et adj. m. et f.), tanrıtanımaz athlétisme. atletizm Zaman 20/06/05 atmosphérique. atmosferik attaché de presse. basın ataşesi attacher. takmak tak takın, tutturmak, ataşe attaque. atak, hamle, saldırı saldırıda, tecavüz attaquer. atılmak, hücum etmek, saldırmak attardé. geri zekâlı atteindre. ermek, ulaşmak, yetişmek,varmak varır attendre. beklemek bekliyorum attendre impatiemment. dört gözle beklemek attentat. suikast attention. bakım, dikkat, ilgi, merak, sakın, üzüntü attentif. dikkatli attentivement. dikkatle atténuer. inceltmek s'atténuer. incelmek atterrir. yere inmek atterrissage. iniş attirer. çekmek attitude. davranış, tepki, tutum attraper. kapmak, yakalamak attribuer. atfetmek, isnat etmek attribut. yüklem attribution. atfetme, isnat attrister. acınmak aaau au XVIIème siècle. 17. yüzyılda au courant. haberdar au dessus de. üzerinde au fait. sırası gelmişken au fur et à mesure. gitgide, gittikçe au hasard. rasgele au maximum. en fazla au milieu de. ortasında au minimum. asgari, en az au moins. en az au moyen de. aracılığıyla, ile, vasıtasıyla au pire. en kötü ihtimalle au plus. en fazla au profit. lehinde Au revoir. Allahaısmarladık, hoşça kal(ın) au revoir !. güle güle, iyi günler! au sujet de. hususunda au visage rond. ablak aube. fecir, şafak. fajr aubergine. patlıcan aucun. hiç, hiçbir aucunement. asla audace. ataklık audacieux. atak

audience. duruşma auditeur. dinleyici augmentation. artma, arttırma, artış, yükselme, zam, çoğalma augmenter. yükselmek augmenter (intr.). artmak, arttırmak, büyümek büyüdü HU 14/05/05 augmenter (tr.). arttırmak aujourd'hui. bugün aulx. sarımsaklar auparavant. öncesi auprès de. nezdinde auriculaire. küçük parmağı aussi. da, de (dahi), hem aussi … que, autant que. kadar Australie. Avustralya austère. yalın aaaut Autant en emporte le vent. Rüzgar gibi geçti autant que, aussi … que. kadar auteur. yazar yazarlar yazarı HU 02/05/05 authentique. sahici autobus. otobüs otobüsü otobüsle otobüste autocritique. özeleştiri autodéfense. meşru müdafaa autogare. otogar automatique. otomatik automobile, voiture. otomobil automne. sonbahar, güz autonome. özerk autonomie. özerklik auto-proclamé. özel-seçilmiş autorisation. izin, yetki autorisé. yetkili autoriser. müsaade etmek autoriser, permettre. izin vermek autorité. makam, salâhiyet, yetki autoroute. karayolu, otoyol otoyolun otoyollar otoyolları otoyolların otoyolda HU 14/11/07 auto-satisfaction. kendini beğenme autour. etraf autour de. etrafında autour des palombes. çakırkuşu autre. başka, başkası, diğer, gayri, öbür öbürlerinden, öteki l'autre. diğer autrefois. eskiden l'autre jour. geçen gün autre que, sans compter. -den başka Autriche. Avusturya’nın HU 17/11/07 aux environs. civarında aaav avaler. yutmak avancé. gelişmiş avancer. ileri sürmek, ileriye gitmek, ilerlemek avant. önce, önceden avant, moins (heure). kala avant la leçon, avant le cours. dersten önce avant-bras. önkol avare. açgözlü, cimri, hasis, pinti aaave avec, au moyen de. ile avec couchettes. yataklı avec un bruit de cataracte. şarıl şarıl avec un bruit de cliquetis. şıngır şıngır avec un bruit de froissement. hışır hışır

finansör baïonnette. susuz olmak avoir vue sur. bâche. ziyafet banquette. bant bande dessinée. sihirli değnek baie. sığ bas. susamak. itirafta bulunmak avril. şangır şangır avec un bruit métallique. sandal barrage. ilân aaavo avocat. bilincinde olmak avoir la douleur d'apprendre. tavla badigeon. levrek baraque. yol kesici banlieue. uçak uçağın uçağım uçakla uçağının avion de ligne. tekne bateau à vapeur. bakmak avouer. çizgi bandeau. badana badigeonner. serüvenci avenue. açalya azote. koy bail. peu profond. uyarı uyarısı HU 20/06/05 aveu. alçak bas. ayran azalée. muhatap ile olmak avoir conscience. gemi gemiyle.avec un bruit de vaisselle cassée. nisan axe. basketbol bassement. macera. süpürge balançoire. eksen ayant des taches de rousseur. affiche. uyarma. süpürmek. meşin basilic. anneau. tepkili uçak avis. sakal barbu. badana etmek bâfrer. Merkez Bankası banquet. safsata balle. çatkı bandit. niyetlenmek avoir mal au cœur. serüven aventurier. acı bir teessürle haber almak avoir des frais. öpücük bbbal balai. değnek. vapur bâtiment. üşümek avoir une fuite. ilân avis. seve seve avec quoi ? par quel moyen ? comment ? neyle? aventure. haydut. salıncak balayage. apartman bâtir. sakallı barque. banliyö. karnı aç olmak avoir froid. itiraf etmek. balina balivernes. ad vermek. beyanat. sıra bande. top ballet. piç bateau. kaza geçirmek avoir besoin de. inşa etmek . isim vermek bbbar bar (poisson). ikaz. muharebe Bataille de Manzikert. korkmak avoir pitié. kayık. haberdar avertir. top ballot. abraş ayant trait à. palavracı barbe. bent barrer la route. banka bankaya bankası banque centrale. demeç. yolcu uçak avion à réaction. çubuk baguette magique. toka bartavelle. bale ballon. abur cubur yemek Bagdad. açgözlü avidité. yüzük yüzüğün yüzüklerin baguette. hedeflemek avoir soif. yulaf avoir 30 ans. kör aaavi avide. amaçlamak. denk (is. Bağdat Bağdat'ta Zaman 11/06/05 bague. alçakça bassin. taş kekliği bbbas bas. balkon baleine.K. ilan.P. içme suyu havzalari bbbat bataille. annonce. itiraf aveugle. ihtar. kira bailleur de fonds. açıklama avis. ihtiyacı olmak avoir comme interlocuteur. önüne geçmek barrette. fesleğen basket-ball. taramak balcon. gök bbba B. acıkmak. hırs avion. uyarmak avertissement. azot azur. top bbban banane. ihtar etmek. publicité. ispenç baptiser. immeuble. dolay banque. ranza bantam. muz banc. ikaz etmek. şıkır şıkır avec plaisir. havuz havzalari les bassins d'eau potable. ilan. réclame. yaygı backgammon. ele geçmek avoir peur de. acımak avoir pour but. çorap basane. midesi bulanmak avoir le mal du pays. canı istiyor avoir faim. avukat avoine. ilişkin ayran (boisson au yaourt). eşkiya bandit de grand chemin. damlamak avoir honte. masrafa girmek avoir envie de. 30 yaşında olmak avoir un accident. P. bank. cadde averti. bina bâtiment. utanmak avoir l'intention. süngü baiser. engin bas. jet.) ballot. yurt hasreti olmak avoir l'occasion.. salaş baratineur. tarama balayer. Malazgirt Savaşı (1071) bâtard.

yağ yağı bbbi bibliothèque. kuyruk sallayan berner. orman. ucuz ucuzu bon travail !. enişte. pek. zevk bon marché. kazanç. üçkâğıt bonneterie. sarışın sarışınları se bloquer. köpürmek (mec. hoş geldiniz bière. hay hay bienfaits. boîte postale BP. mal bientôt. içki boîte. çokça beaucoup de. posta kutusu PK boîte de conserve. bir hayli. başlık bonneteau. çenesi düşük bavardage. yakında bienvenue !. Belçika bélier. geveze. tahta boisson. çamaşırhane blé. öpücük bistrot. kitaplık (meuble). kutu kutusu boîte aux lettres. takılmak bbbo bobard. yenik baudet. kenar. acıtmak blessure. değnek battage. ihtiyaç ihtiyacı béton. mesut beau. kıyı kıyısı kıyıları börek (pâtisserie fourrée). peki bien (substantif). iyi çalışmalar bon voyage !. sik. darbetmek battre des ailes. kafa yormak beau-frère. acemi bbbl blâmer. pas cher. kus. kolay gelsin! bon goût. gevezelik etmek. ahşap. meyhane bite. içecek. tuhafiyeci bonneteur. Bolivya HU 14/06/05 bombe à retardement. terbiyeli bien-être. kuyumcu. iyilik bord. biraz sonra bientôt. iyi yolculuklar! bond. rağmen bien sûr. zarar zararı bleu. dokunulmaz bénéfique. merhaba bonjour !. buğday blessé. çalçene. iyilik. Belçikalı Belgique. tuhaf bizuth. iyi akşamlar bonté. lacivert bloc. peki. çoban bergeronnette. koç belle-mère. bilet bisou. yaralı blesser. acemi. su çulluğu Belge. engin. mesut biens. beyaz a été blanchi. güzel güzeli. aksamak bol. sous peu. tamam bonne année. kar. refah bienfaiteur. güzel güzeli. kâse Bolivie. içmek içer iç! içeyim içti bois. mutluluk mutluluklar. birçok beaucoup réfléchir. hoplama bonheur. aklanmak aklandı HU 14/06/05 blanchir. kutlu olsun hu 08/03/05 bonne santé. beton beurre. harmanlar battre. tam tersine bien élevé. palavra bœuf. iyi yıllar bon appétit !. teneke boîte de vitesses. iyi seneler. hayırsever bienheureux. mal bien connu. hamle. öd billet. hayırlı bénévole. acquitté (Michel Jackson). kanat çırpmak se battre. bira bijou. öküz boire. topallamak boiteux. sığır. nimet bienfaiteur. yardımsever bien que. şanzıman boiter. çarpmak çarptım. kayınbirader beau-père. yarak bizarre. ağarmak blanchisserie. yara. tabii bien sûr. lütuf. günaydın. iyi. bebek bebeği bebeğin bebekte bebekler bebeklerde bec. içki boisson forte. acayip.) bbbe béat. gönüllü bénir. martaval. maruf bien au contraire. sitem etmek blanc. kutsamak berceau. gevezelik bavarder. bayramınız mutlu olsun. gaga bécasse des bois. beşik berger. güzelce. Bosna-Hersek . mavi bleu marine. iyi günler! bonne fête. iyi. abluka blond. saatli bomba bbbon bon. kaynana bénéfice. kazıklamak besace. börek Bosnie-Herzégovine. savaşmak se battre à coups de poings. volontiers. üçkâğıtçı bonsoir. garip.bâton. kap. güzellik bébé. sohbet etmek baver (de colère). kayınvalide. heybe besoin. iyi huylu. ak. çok. leh. tereyağı. çulluk bécassine des marais. yarar bénéficiant d'une immunité. saadet bonjour. kitle bloc-notes. aksak boitiller. kuyumculuk bijoutier. yakışıklı beaucoup. kâr. sağlık bonnet. kayınpeder beauté. yumruklaşmak battu. afiyet olsun bon courage !. bir hayli. mücevher bijouterie. eşek bavard. mücevherci bile. kütüphane bien. not defteri blocus. keyif. bacanak.

PK posta kutusu bbbr branche. butik bouton. fırıncı boulangerie. onun için c'est tout. uzun zamandır ça va mal entre eux. sahi ça fait longtemps. yanık brûler (intr. gürültü. bot. dükkan boutique (de luxe). delice busard cendré. yer fıstığı cacao. bürokrasi bürokrasisinin burnous. çamur bouffon. çalı. sığır boycott. damga cachot. kadıya düşer c'est-à-dire. kasaba bourré. şiş kebap brocoli. kambur botte. se mettre au soleil. çayır delicesi busard des roseaux. yani c'est pourquoi. büfe buisson. Brezilya brigade. Bulgar bulgare. yanmak yandı brûler (tr. bozuşmak brouter. gürültülü bbbu buanderie. rivayet bruit de cataracte. çizme. gol. yüklü bourreau. esmerleşmek brunir. hücre . küpe boue. bornoz busard. sisli brun. csizma bottine. atkı cacher. parıldamak briquet. ağız bouché. şahin but. kabin. tugay brigand. saç fırçası brosse à dents. çamaşırlık bûche. çat bruit de froissement. uç bouteille. gökçe delice buse. ganimet ccca c'est au cadi de le faire. kara kara düşünmek bru. bot bbbou bouche. halt bourdonnement. kaynamak boulanger. gürül gürül bruyant. kakao caché. casser. şişe boutique. cabine. fırçalamak fırçaladım brouhaha. hışırtı bruit de métal entrechoqué (pi. masure. şiş brochette de viande. kayıp eşya bürosu bureaucratie. bülten bureau. kuruluk bossu. vızıldamak bourg. düğme bovin. saz delicesi busard Saint-Martin. yazıhane bureau de poste. gülle boulettes. yakmak brume. gelin bruit. yağız brunir. mangal brave. güneşlenmek üstsüz güneşleniyor güneşlendi HU 09/08/07 brosse. kasap boucher.). vızıltı bourdonner. kartopu boulet de canon. esmerleştirmek bruyamment. hayhuy brouillard. şangırtı brûlé. odun budget. o kadar c'est vrai. diş fırçası brosser. gizli cache-col. parlaklık brillant comme un sou neuf. saksı cacahuète. cellât celladı bourse (d'étude). lokma boucher. hışırdama. tıkalı bouchée. kamara caboche. dokumak bronzer. büro. çalılık Bulgare. araları açık cabane. Bulgaristan bulletin. otlamak broyer du noir. boykot boycotter. saklamak cachet.Bosphore. şarıltı bruit de craquement. haydut brillance. bütçe buffet. bulvar Bulvarı'nda bourde. sis se brouiller avec qqn. kulübe cabine. dalkavuk bouger. çakmak brise marine. kol kolu kollarında kolunuzu brasero. bulgarca Bulgarie. şıkırtı $$$ bruit de vaisselle cassée.). takmak tak takın bras. meltem brisr. yiğit yiğidin bravo !. sis brumeux. homurdanmak. hareket etmek bouillir. Boğaz. ilmik boucle d'oreille. koru. boykot etmek BP boîte postale. Boğaziçi bosquet. meram butin. brokoli broder. fırça brosse à cheveux. maşallah ! bref. şahin buse variable. postane. kısa Brésil. dal brancher. pırıl pırıl briller. postahane bureau des objets trouvés. kırmak kırdı kırmadım brochette. fırın boule de neige. amaç. parlamak. köfte boulevard. hedef. tıkamak boucle. burs Bourse des valeurs mobilières d’İstanbul. homurtu. İMKB : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası bout. ofis.

vasıflandırmak caractéristique. kafes cahier. kırılmak kırıldı casserole. parçalamak se casser. yoldaş cambriolage. Kuzey Carolina HU 20/06/05 carotte. acı kahve café turc. yalan haber cancanier. kafadar. yatıştırmak se calmer. bu. başkent başkenti başkentte. açmaz caractériser. yalan haber canyon. fişek cccas cas. bodrum. kişilik caractère secret. okşayış caresser. Kapadokya caprice. tencere casserole à café turc. iğdiş castrer. ordugâh campagne. top cantine. kalsiyum HU 04/01/07 calculé.cadavre. kırık castagnette. meme kanseri HU 17/05/05 cancérigène. afet. hesaplı calèche. kamp camp militaire. başvuru başvuruda. adaylık. nüfus cüzdanı carte de presse. kadı cadre. kamera camion. hazine. yetenek capitaine. benlik. rahat etmek. facia faciada faciasının. kauçuk cccan cap. naz car. çerçeve cafard. iğdiş etmek cccat catastrophe. kır. durum durumu cas. güveç cassure. Kahire Zaman 17/06/05 caisse. işportacı caméra. à la Saint-Glinglin. parce que. armağan. oturma kartı carte de vœux. felaket. tebrik kartı carte à jouer. Kafkas cauchemar. fayton aux calendes grecques. Türk kahvesi cage. puisque. kanserojen HU 28/07/06 candidat. neden nedeni. felâket felâkettir calcium. iktidar. çökmek cèdre. sedir ağacı ceinture. hamamböceği café. havuç carré. hilâfet calme. ceset. sakinleşmek. sarsılmak sarsılıyor HE 12/01/05 caïd. soyguncu camelot. kasa cccal calamité. dersiam $$$ Caucase. karakter. huy. sürahi carnet. çıkmaz ayın son çarşambası. uslu calmer. kantin canular. sefer campagne (élections). kare carte. sebep causer. kışla casque. namzet candidature. cüzdan cüzdanı. afet. seçim yarışı cccan Canada. okşamak carafe. çünkü caractère. sakin. kırmak kırdı kırmadım. bıldırcın caïque. mahzen caverne. başşehir Zaman 05/06/05 capot. kayık Le Caire. çalpara castré. in. dedikoducu cancer. hediye cadi. yatışmak cccam camarade. kaporta Cappadoce. dersiam catéchiste. harita haritasi carte d'identité. kırık casser. çakı cannelle. belirlemek. mağara caviar d'aubergines. felâket felâkettir catéchisme. süvari cave. cezve cassolette. kampanya. kanepe canard. kanser kanseri cancer du sein. çıkmaz ayın son perşembesinde califat. yetenekli capacité. kaptan. defter cahoter. kadavra cadeau. vasıf caractère. karne Caroline du Nord. tarçın canon. soygun cambrioleur. à la semaine des quatre jeudis. trembler. cruche. paso carte(géographique). patlıcan salatası ccce ce. yüzbaşı capitale (ville). kahve kahvesi kahveye kahveyi kahveniz café sans sucre. nitelik. iskambil cartouche. Kanada canapé. harf. mort. aday adaylar. sakin olmak. ölü. bıldırcın caille des blés. felaket. bozuk. kanyon caoutchouc. kaygılamak causerie. koyduğum yerde otluyor cela suffit. şu céder. vaka caserne. neden olmak causer du souci. konuşma cavalier. koparmak koparmayın. kart kartı carte d’étudiant. miğfer. namzetlik canif. pichet. kamyonet kamyonete camp. kemer cccel cela n'a pas avancé d'un poil. rota capable. yeter . burun burnum burnumu cap. tolga cassé. ördek canard. kamyon camionnette. tipik caresse. basın kartı carte de séjour. kabus cause. personnalité. külhanbeyi caille.

sevgili chétif. cılız. bekâr. kül cendrier. et chaise. yatak odası chameau. merkezcilik. bölüm. muharebe meydanı champagne. hububat. merkeziyetçilik centraliste. şarkı söylemek söylüyorum söyler chanter (une chanson). değiştirmek changer de l'argent. yüklü chargé de. önder. çorap chaussure. aramak chercheur. sıkılamak. sürücü. sıcaklık. aile reisi cheik. kara kızıl bacak chevalier cul-blanc. tören cérémonie de mariage. noce. uçurtma cerise. değişmek changer (tr. kutlamak célébrité. kalorifer chauffer. kimileri certifier. acık. meğer cercle. kuruş centrale nucléaire. merkez merkezi centre commerçant. Ankara Ticaret Odası'nın ATO Chambre de Commerce d’Izmir. yük charge à blanc. ils. söylemek söylüyorum söyler chapeau. çek çeki cher. o ona. sayın chercher. gecelik geceliği chemisier. gömlek chemise de nuit. hararet. sıkı. görevli charger. atom enerji santralı. şeyhülislam chemin. kül tablası. bluz chêne. deveci champ. route. daire cercueil. ısınmak. şeyh cheikh al islam. şöhret céleri. tanınmış. şampanya champignon. şalvar chambre. ağa chef de famille. tabut céréale. şunlar ccch chagrin. mücerret celle-là. bunlar ceux-là. kazan chauffage central. kale chatouiller. şapka chapitre. fasıl chaque. sandalye chaleur. kaptan chaussette. hububat cérémonie. deve chamelier. dülger chasser. değişiklik changement de cap. yüz centime. yeşil düdükçün chevalier guignette. ayakkabı chauve. bozdurmak changer (intr. merkeziyetçi centre. acı. bu celui-là. iskemle. para bozdurmak changer de sexe. kesin. araştırmacı chéri. gıdıklamak châtrer. eneze. şoför. cheikh. düğün cerf-volant. zincir chair. nahif chèvre. kır champ. sansür HU 17/06/05 cent. secrétaire d'état. büyü charpentier. beyin cervelle d'oiseau. şu cccen cendres. şarkı şarkısı chanson populaire. işporta charmant. ısı chalvar. şef chef de clan. son zamanlarda cessez-le-feu. mantar chance. onlar. belirli. at atı atım atıyla atının cheval de Troie. meşe meşesi pmo004 39 chèque. merkezci. iğdiş etmek chaud. kovalamak chasser de.célèbre. gerçekleştirmek cerveau. her charbon. lider. tarla tarlaları champ de bataille. Truva atı chevalier. keder chagriner. ünlü célébrer. Teknoloji Araştırma Merkezi. çorap chaussettes. kel ccche chef. kestane château. oda odanın odanız odası Chambre de commerce d’Ankara. kereviz célibataire. sıcak sıcaktır opp soğuk chaudron. yüklemek chariot de marchand ambulant. ısıtmak chauffeur. keçi cheval. pahalı cher. bazı. kimi certains. kiraz ağacı certain. küllük la Cène. kiraz cerisier. müsteşar chandelle. kovmak chat. kahretmek -i chaîne.). İTO : İzmir Ticaret Odası chambre à coucher. türkü. kuru sıkı chargé. çarşı Centre de recherche technologique. ün. şans chancelier. kedi kedileri kedisi kediyi kediye châtaigne. ateşkes ceux-ci. kuş beyni ces derniers temps. birtakım. sevimli charme. kandil kandili changement. eux. baca chemise. kömür kömürü charge. o ona cellule. hücre celui-ci. cinsiyet değiştirmek chanson. türkü chanter. şövalye chevalier arlequin. rota değişikliği changer (de l'argent). meşhur. tahıl céréales.). TEKAM cependant. son yemek yemeği censure. yol yolları yolda cheminée. dere düdükçünü . nükleer santral centralisme.

müşteri climatisation. anahtar. köşe coïncidence. çukulata choisir. çimento cimetière. tabaka classe. Çince chiottes. hıristiyan christianisme. koka cocaïne. yatalak club. limonata citronnier. medeni civilisation. trafik ciré. vakıa chose étrange. bende. fısıltı chuchoter. evimde BZD 110 chialer. yapışmak collier. aydınlık clair (couleur). mevki mevkide classer. şıngırdamak cliquetis. gönül. loi. mezarlık cinéma. şok chocolat. nesne. leylek cil. açık clair de lune. ciklet chez moi. sınıf classe. règle. uygar cccl clair. borazan clairsemé. hedef ciel. beş beşte cinq par cinq. üst tabaka claudiquer. rakam chimère. anmak citron. işbirliği yapmak colle. kokteyl kokteyli code. esmer gökyüzü cigarette. câmia. küçük karga chrétien. zırıldamak chic. meslektaş coller. seyrek clan. çikolata. yürek coffre. küçük karga choucas des tours. hiddet colis. olgu. lahana choucas. elli cinquième. tıklamak tıklayınız cliqueter. çan cloison. gök göğe ciel plombé. sıçmak chiffre. kuaför coin. uygarlık civilisé. Çin chinois. çöküş Chypre. gök. toplu collectionner. seçim seçimi seçimlerde cholestérol. kulüp kulübü kulübünün club. çakışmak coing. çarpmak çarptım claquer la porte. limon ağacı civil. tel cheville. hıristiyanlık chuchotement. çivi cloué au lit. belli. lokal ccco cobaye. boy claquer. sünnet circonstance. sünnetli circoncision. tepe . berber coiffeur. kirpik ciment. photo. kanun. çit clou. kobay coca. topallamak clavier. açacak. askı circoncis. şıngırtı cloche. durum durumu circulation. sigara cigogne. mehtap clairon. medeni. köpek köpeği chier. gökyüzü ciel (couleur). şik chien. cerrah choc. işsizlik chômeur. fotoğraf Güneş client. toplum collège. acibe chou. yapıştırmak coller à. kolesterol HU 04/01/07 chômage. hülya Chili. kolye colline. uymak. zırlamak. dosyalamak classes supérieures. Kıbrıs Kıbrıs’ta HU 27/05/05 Chypre du Nord. Kuzey Kıbrıs ccci cible. kapıyı çarpmak clarinette. kuralları BZD 104 code civil. işbirlik collaborer. yaka colère. beşer beşer cinquante. tercih etmek choix. boyacı cirrhose. seçmek. sinema sinemaya cinq. siroz citadelle. klon clôture. muşamba cireur de chaussures. bilek. fısıldamak chute. medeni kanun cœur. hizip cliquer. açar cliché.chevalier sylvain. kokain cocktail. klarnet clarté. aydınlık classe. Şili Şili'de HU 14/06/05 Chine. klavye clé. bölme clone. helâ chirurgien. kale citer. soğutma clique. saç saçım. orman düdükçünü cheveu. kalp kalbi kalbine kalbim. işsiz chose. beşinci cintre. ayak bileği chewing-gum. koli collaboration. rastlantı coïncider. position. limon citronnade. orta okul collègue. sandık coiffeur. biriktirmek collectivité. medeniyet. sivil. ayva cccol col. şey şeyden şeyi chose en soi. photographie. yapıştırdı collectif.

şöyle böyle comme si. alım satım. nasıl comment ? avec quoi ? par quel moyen ?. isminiz ne? commentaire. şart conduire. içermek composer. sayma compte bancaire. banka hesabı compter. yetkili compétition. komünikasyon communiquer. itiraf confiance. anlayış comprendre. oluşturmak composition. yarışmak concours. kapıcı conciergerie. sürmek sür. ilişik. yurttaş compétence. hesap hesabı. ilgili concerner. sevecen. savaş. ortak communauté. koni conférence de presse. şirket şirketten Compagnie Aérienne Turque.colombe. peşin compte. yorum. muhasip. benzetmek. taviz. suç ortaklığı. kapıcılık concis. sayman comptant. sevecenlik. yoldaş comparable. ödünlemek concéder une défaite. güvenen confirmation. cezalandırmak condiment. yarışma concret. güvercin colonie. mücadele vermek combien. tüm compléter. emir vermek comme. halletmek (arg. ilgilendirmek concession. société. hal. basın toplantısı confesser. bestelemek. kanunen conformité. sipariş commander. tamamlamak complice. mahkûm condamner. tarikat confronté. şerh commentateur. tam. sipariş etmek. ödün. çekmeceli dolap commun. ısmarlamak. anlamak anlıyor. vatandaş. Turkish airlines compagnon. ödünleme concierge. marchand. komisyon Commission Européenne. salça condition. ticaret commis. karşılaştırmak compassion. karakol karakolda commission. araba sürmek cône. sanki comme une toupie. abandone etmek concernant.) concombre. konforlu. komite. ne kadar combien (de). kongre . haberleşme. veciz conclure (arg. suç ortağı complicité. koma combat. kumandan commande. güven. götürmek conduire (une voiture). gibi comme on le sait. telefon ahizesi comestible. iletişim. boyalamak cccom coma. bilindiği üzere comme-ci comme-ça. bildirişim. saymak comptoir. itimat confiance en soi. dahil opp hariç compromis. yoğun compagnie. rahat confortable.). yenilebilir comique. sömürge colonne vertébrale. kaç kaçı kaçta combiné téléphonique. suikastçı comportement. itiraf etmek confession. şefkatli compatriote. omurga colorer. gülünç comité. gerçeklemek confiture. atılmak comment. çatışma conformément à la loi. kavramak compris. komünist compact. toplum communication. yetki compétent. hakkında. yorumlamak commérage. davranış. çırak commissaire. AB Komisyonu commode. çapraşık complot. kurul kurulu commandant. bildirmek bildirdi. dondurmak congrégation. yardakçılık compliqué. fırıl fırıl commencement. müşahhas. başlamak başlıyorum commencer à. suikast comploteur. yorumcu commenter. tezgah cccon concéder. başlangıç commencer. somutlaştırmak concurrent. onaylama confirmer. konkre. koloni colonie. kendine güven confiant. karşılaştırılabilir comparaison. haberleşmek HU 14/05/05 communiste. hesaplaşma. tutum comporter. mâruz congélateur. mücadele etmek. somut concrétiser. dedikodu commerçant. rakip condamné. tüccar tüccarın tüccarların commerce. yetenekli. ridicule. rekabet complet. THY : Türk Hava Yollari. dair concerné. üzerinde. beste compréhension. muhasebeci. tavır. karşılaştırma comparer. dirlik concourir. uygunluk confort. topluluk. mücadele. anlama. dondurucu congeler. salatalık concorde. durum durumu. komisyon. rahat confrérie. şefkat compatir. uzlaşma comptabilité. reçel reçeli conflit. acımak compatissant. savaşım savaşında combattre. neyle ? comment vous appelez-vous ?. komiser commissariat. inclus. muhasebe comptable. cemaat congrès. araba kullanmak. basın bildirisi. hükümlü. hâl condition. doğrulamak.

tanıdık connaître. bünye. suret copier. kunduracı. Korsika cortège. memnun contenter. kaburga côté. ami. devamlı constatation. batmak battı batmadı coude. çağdaş contenir. ünsüz conspirateur. eğe. saygı considérer. bulaşmak. sessiz harf. saymak consigne. kurul kurulu conseil. teşkil etmek constitution. esnaf corps. devamlı. sicim cordonnier. işbirliği copain. içerik. itiraz etmek contexte. fetih conscience. oluşturmak. arkadaş Copenhague. tespit etmek constituer. ayakkabıcı cormoran. kafile cosmique. fuyard. sürdürmek continuer sa route. leş kargası cornichon. taklit etmek contrefait. tabaka coucher de soleil. davet etmek convoi. RTÜK : Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na Zaman 21/06/05 conseiller. bilgi. savoir. ip. seyretmek contemporain. büzmek contraire. razı consentir. uygun convenir. aleyhine de contrebande.conjoncture. yan cccou cou. sohbet conversation (téléphonique). almak conquête. sözleşme contre. anayasal constructif. düzeltmek corrompre. suikast constamment. naz coquillage. bilmek bilmiyorum connecter. dirsek dirseğimi . birleştirmek connexion. tavsiye etmek consentement. acun côte. kuzgun corbeau freux. kıta kıtada kıtası kıtalar contingent. fatih conquérir. denetim contrôle des naissances. leş kargası corneille noire. malum. kontrol etmek convenable. denetlemek. acunsal cosmos. cisim. kontenjan continu. tavsiye Conseil de l’enseignement supérieur. mükellef contrôle. bağlamak. devam etmek. mektuplaşmak. güneşin batışı se coucher (soleil). sürekli continuer. karşı contrariété. anayasa. netice. kornişon corporation. BM Güvenlik Konseyi’nde Zaman 06/06/05 Conseil pour la Sécurité nationale. içermek content. aleyhinde. hikaye. tüketim consommer. anlam connu. görüşme converser. ekin kargası corde. bozmak corrompu. yapım construire. taraf. kaçak Zaman 16/06/05 contrefaçon. devam devamı continuel. yapı yapmak consultation. vücut vüçudu correspondre. rıza consenti. inspection. durum durumu conjugaison. karga. irtibat connotation. horoz coquetterie. teselli consommation. kapsam contester. kopyalamak copropriétaires. danışmanlık. inşaat. Bakanlar Kurulu Conseil de sécurité des Nations Unies. memnun etmek contenu. müşavir conseiller. suikastçı conspiration. boyun boynum couche. aksi. örtüşmek corriger. kabuk kabuğu cccor corbeau. birleşme. emanet consolation. aleyh. masal contempler. korozyon Corse. muayene contact. bağlam continent. YÖK: Yüksek Öğretim Kurulu conseil exécutif. söz etmek conviction. danışman danışmanı. inşa etmek. yapıcı construction. devamlı continuation. uymak. uymak conversation. çekim connaissance. temas contaminer. aksilik contrat. müşavirlik. bilinç. tüketmek consonne. saklamak considération. boynuz corneille. sahte contribuable. beden. kontak. compter. kat katta couche. karabatak corne. yürütme kurulu conseil des ministres. gövde. muhabbet. Kopenhag copie. şuur conseil. aile plânlaması contrôler. ortak sahipler coq. tanınmış conquérant. uygun gelmek. vicdan. kopya. teşkil constitutionnel. sonuç conserver. tespit constater. deniz kabuğu coquille. fethetmek. kanaat convier. yapı. kafile coopération. tanımak tanıyor connaître. inşa. yoluna devam etmek contracter. MGK : Milli Güvenlik Kurulu Conseil supérieur de la Radio et de la Télévision. fiil çekimi. razı etmek. bozulmuş corrosion. réfugié. bulaştırmak conte. taklit contrefaire. rıza göstermek conséquence.

suçlu coupe. alacak créateur. bağrışmak crime. pişmek cuire à la vapeur. eleştirmek. akmak. kristal critère. bön créer. krem. haykırış. sürahi. renk coulisse. oyuk. kovboy cccr crac. yeğen. kara kurbağa craquer. sakız kabağı courir. krema crêpe. aşçı cuisse. bıçak.coudre. ince cousin. saç kesme coupe-faim. yaratıcı créatif. kritik. kulis coup. bükmek courgette. cinayet crise. poste. alış veriş court. kriz. carî courant d'air. kravat crayon. buğulama cuisine. cuillère. kaymak. buhran. kaşık cuir. çat kapı coup du sort. dikiş dikmek. kesinti. ham. iştah kesici coupé en tranches. kabak. yorgan. bağlantıyı koparmak koparmayın couple. tükürük cracher. yumruk coup de sonnette inattendu. terzi couvert. çay çayı course. şırıldamak couleur. nöbet cristal. gırıtlı creuser. kıstas. yarış courses. örf couturière. lâche. kamçılamak cravate. yaratıcı création. Avrupa İnsan Hakları Mahkeme Mahkemesi'ne. güğüm cruel. testi cruche en cuivre. tükürmek craie. gaddarlık cruche. ders dersler dersten önce cours. kaplamak. bağırmak. koşu. karı koca coupon. görenek. kanca croire. yorgan courtois. kesim. yaratma. çift couple marié. yaratılış créature. batmak battı batmadı couler en murmurant. eğri courber. çiğ cruauté. yastık couteau. meşin cuire. çalpara cccru cru. gelenek. tebeşir craindre. avlu La Cour Européenne des Droits de l’Homme. eleştiri. cousine. battaniye couverture de livre. kadeh coupe de cheveux. bunalım. cesaret. oymak creux. posta cours. kalem kalemi kalemin cccre créance. ulak courrier. çat crachat. söğüş couper. kruvasan Croissant Rouge. çığlık crier. örtmek couvrir les dépenses. alaca karanlık crétois. kesmek kesti couper la connexion. karides cccri cri. vehmetmek craintif. değnek coup à blanc. koşmak koş koşuyorlar courrier. kuru sıkı coup dur. darbe coupable. kısa courtepointe. gaddar crustacé. kazmak. dikmek couler. haykırmak crier à qui mieux mieux. ölçüt la critique. kesme cour. deri cuir de mouton. gebermek crever. âdet. Kızılay croix. gözleme crépuscule. leçon. kap. mutfak cuisinier. patlak crever. éclater. kapalı couverture. korkmak craindre sans raison. yay courbé. dayak coupure. kurs cours d'eau. Hırvatistan Zaman 17/06/05 crochet. AIHM HU 01/06/05 courage. korkak korkağım korkaksın crâne. eleştirici. oreiller. çukur crevé. hükümet darbesi coup de poing. örtü örtüsü. inanmak inanmıyorum. tavuk budu . kavuşturmak croiseur. kafatası crapaud. kredi crédule. but budu. tasarımcı. sanmak croiser (les bras). tenkitçi critiquer. meydana getirmek créer. kruvazör croissant. kapsamak. yiğitlik courant. bicska coutume. tenkit etmek cccro Croatie. cereyan courbe. akıntı courant. yaratmak yarattı crème. yaratık crédit. kabuklu cccu cuiller. kalça cuisse de poulet. darbe coup d'état. peureux. kamçı kamçısı. kırbaç cravacher. tenkit le critique. çat etmek cravache. kupon coups. haç crotale. kapak couvrir. masrafları karşılamak cow-boy. kuzen coussin. galette. patlamak patladı crevette. darbe coup de baguette.

olsun. tekrar. tanımlamak. haftaya danse. başta. tehlikeli dans. kültürlü culture. leziz. yeniden. ölüm déchet. göt culminer. enfes. bu yönden de droite. çıldırmak . nasıl olsa déambuler. yeni déjeuner. ayrıca d'un bout à l'autre. tadını çıkarmak dehors. bu bakımdan. dünkü d'une manière insistante. ayırmak. müdafaa etmek. öte yandan d'autre part. falan de ce point de vue. debriyaj début. başlangıç débutant. eksiklik. dans etmek datant de. oldu. bence d'aujourd'hui. betimlemek. diyanet cultivé. müdafaa. intérieur. demeç déclarer. ayrıca d'après moi. keza de monte. bakır cul. bugünkü d'un autre côté. savunmak défendu. tüymek décembre. tanım dégât. buralarda dans une semaine. karar. baş başımı. kararlaştırmak décision. yasak défense. baştan başa d'emprunt. had déguster. tarafından de plus. tanımlamak définition. kayırmak. beyanat. merak cynisme. özür défectueux. acemi. temel de belle manière. tetiklemek décoller. havalanmak déconnecter. içeri dedans. excuse. içinde dans ce cas. taşkın déborder. hassas délicat. derece. kendi kendine de temps en temps. kalma -den date. coşkun. bayan. birden dahlia. Syrie. önce d'accord. kararlı décider. bağlantıyı koparmak koparmayın décorer. karaya çıkmak débats. zirvesine ermek culpabilité. güzelce de ce genre. meraklı. öğle yemeği dddel délicat. yırtmak décidé. tarif etmek décrocher le téléphone. Danimarka danger. o halde dans l'intérêt. lezzetli. kültür kültürü cupide. cızlam débarquer. bezemek découvrir. açgözlü curieux. atık. çatlak défaut. tanrıça défaire. eksik. diğer taraftan. müzakere débattre. tartışmak débile mental. orner. yırtık déchirer. çevresel de façon exhaustive. ısrarcı bir şekilde d’un seul coup. tuhaf curiosité. sağcı de l'environnement. içeride déesse. nefis délirer. az önce. keşfetmek keşfetti décret. hüküm décrire. yıldız çiçeği Damas. zaman zaman de tête. dışarıda déjà. karar vermek. olur. etraflıca de façon urgente. ince délicatement. beyan. açıklama. duruşma. âcilen de force. aralık déception. dışarı. hayal kırıklığı. ödünç d'hier. hoşnutsuz dédaigner. zorla de même. telefon açmak déçu. tahkir etmek dédain. kayırıcı définir. bozulma. henüz. las. ilkeli de rien. çiçeği burnunda de principe. tarih tarih tarihleri dauphin. defo. binek de nouveau. söylemek déclencher. yine de la part de.cuivre. acibe. geçerli d'ailleurs. süslemek. yaka paça. bıkkın dégradation. bir şey değil de soi-même. hanım dandy. tehlike dangereux. hoppa Danemark. tahkir dedans. defolu. razı. eksik défendre. ihlâl dégoter (argot). kinizm ddda d'abord. incelikle délicieux. yunus ddde de base. geri zekâlı débordé. kırıklık décès. abuk sabuk konuşmak délirer sur. fikren de toute façon. bozmak défaut. Şam dame. kusur. çürüme degré. saat farkı décamper. kararlılık déclaration. tamam d'actualité. suçluluk culte. köpürmek débrayage. dans danser. taşmak taştı déborder en bouillant. acemî dddec décalage horaire. gezinmek débandade. lehinde dans le domaine de. koparmak koparmayın. savunma défenseur. fire déchiré. üstelik de première fraîcheur. daha şimdi. alanında dans les environs. konmak (argot) dégoûté.

soymak . veriliş délivrer. şimdiden dessein. ıssız désordonné. dilekçe. masraf masrafa masrafları. hal. ardında. aksak détritus. acık. tenha désespéré. işaret etmek désinfecter. yoğun densité. constriction. bağlı dépense. çöp détroit. perakende détecteur de mensonges. meram dessert. hareket etmek. rüşvet destin. ikişer deux par deux. Paris’te Son Tango. mountain pass. evde taşınmak taşındık demeure. bağımlı dépendant de. ikişer ikişer deux-points. detektif détective privé. tahrip. başvuru başvuruda. sarf etmek dépenses. kader destinataire. sormak. yarın yarına demande. ispat etmek déni. sonuncu dernière minute. türemek dernier. bağımlılık. özel detektif déteindre. yalan makinesi détective. tutumsuz déplorable. arzu etmek désobéir. gayri. isyan. vekil ddder dérangé. akıl danışırmak. boğaz. dépouiller. demokratik démontrer. rahatsızlık dérangement. inmek description. koyu. yas. kestirmek. neck. yüz karası design. hovarda. -den beri.). feci descendre. il iller illerin. abullabut demi. kurtuluş délivrance (d’un document). itaatsizlik etmek désobéissance. iki ikiye deux chacun. rıca demander. yıkmak dette. akıl sormak demander la permission. soluk détermination. savaş gemisi destruction. istifa etmek démocrate. Last tango in Paris HU 21/07/07 derrière. diş dentelle. kurtarmak déluge. acınacak déployer. harcamak. swallow. kalkış département. gullet. talep. panne. tahrip etmek. felâket felâkettir désastreux. dişçi dddep départ. dedektif. demokrat démocratie.délit. çoktan beri député. inkâr etmek dénoncer. bundan böyle. tarif désert. gorge. tatlı dessin animé. sarf dépenser. région. saptamak. istemek istiyoruz istiyorsunuz istersiniz. çizgi film dessous. tespit etmek détourner. imha etmek. whistle détrônement. üzgün. düzensiz désormais. devirmek destroyer.). tufan dddem demain. tâbiiyet dépendant. silahsızlandırmak désastre. itibaren -den depuis longtemps. silahsızlandırma. türev dériver. buçuk buçukta démission. yoğunluk dent. koparmak koparmayın détail. umutsuz. demokrasi démocratique. iki nokta deuxième. Son Güncelleme HU 30/05/05 Le dernier tango à Paris (film avec Marlon Brando). ayrıntı. belirleme. oyun zarları dès maintenant. savurgan. mebus (esk. ümitsiz déshabiller. throttle. şimdiden désagréable. gider dépensier. inkâr dénier. kaçırmak kaçırdı détraqué. son sonu sonunda. soymak déshonneur. belirlemek. geri. son dakika dernière mise à jour. müştak. izin almak démarrer. belirtmek. artık. çözmek dense. throat. müsrif. ilaçlamak désir. kaçık dérangement. sermek dépôt. suç délivrance. kararlı déterminer. arıza dérision. milletvekili. arzu désirer. teferruat au détail. province. kıç. silahsızlanma désarmer. popo dés. fauces. tasarımcı désigner. sous. yıkma détacher. kalkmak kalıyoruz kalmadı déménager. imha. felaket.) deuil. arka. alıcı destituer. dantel dentiste. emanet dépouiller. borç dettes. harap etmek. tatsız désarmement. solmak déteint. rica etmek. soymak dépression. düyun (esk. ihbar etmek dénonciation. itaatsizlik désolé. ilçe dépendance. çöl désert (adj. çaresiz. detay. arkasında derrière. bosphorus. gyász HU 15/02/05 deux. bela. çukur depuis. alay dérivé. ikinci dévaliser. hal -l'i détruire. tasarım designer. parlamenter. köşk demeuré. ayırmak. préfecture. çekilme démissionner. talep etmek demander l'avis. ihbar dénouer. dévaliser. kararlılık déterminé. strait. sound. yarım (et) demi. alt dessous-de-table. peşinde.

seçkin distinguer. gelişme développer. gelişmiş développement. zarar zararı dommage que. sohbet etmek disparaître. yüzüne söylemek söylüyorum söyler direct. bent dilemme. hafiflemek diminution. alors. ayrımcı discussion. kesilmek devenir définitif. direktörlük direktörlüğü. papier. haylaz dissoudre. abuk sabuk konuşmak dire qqch en face à qqn. yöneltmek. tartışma. katileşmek devenir fou. hüküm dominer. güç. belgesel doigt. diplomat diplôme. on dix chacun. sözlük dicton. tasarruf dispute. onluk onluklar dddo docteur. vazgeçirmek distance. onar onar dix pour cent. administrer. devlet sırlarını açıklamak dix. On emir dix par dix. monnaie. onuncu dizaine. hitabe. boşanmak divulguer des secrets d'état. yoğun teker dissimuler. söylemek söylüyorum söyler dire adieu. dolar domaine. mevcut disposer de. çeşit divertissement. sapmak devin. dağıtım dddiv divers. açıklamak devoir. zorunda olmak dévot. geliştirmek devenir. yönelik direction. müdürlük direction. abideleşmek dévier. ehli domestique. dağıtmak distribution. eğlence divisé par. muhtelif. döviz dévoiler. alan domestique. yayın yayını digérer. açmaz dimanche. kâhin devine voir. güçlük. inatçı. hâle gelmek. hale gelmek. aşâr. çok şükür dddif différence. harap etmek. egemen domination. sakınca. çıldırmak devenir sec. elmas diamètre. beceri. doktor doktoru doctrine. geçerli. hindi diplomate. atasözü Dieu. nutuk. münakaşa. yön. veda etmek dire n'importe quoi. sens. vasárnap dîme. demek diyorum deme ne dedin ? dire (un poème). sanat direktörlüğü directive. diyabet diyabete HU 04/01/07 diable. mezun dddir dire. hazmetmek digestion. kuram document. diploma. zor difficulté. pièce. lûgat (esk. yönetici diriger. hazım dignité. belge belgelerle. émetteur. bölme. Tanrı. parmak parmakları parmağımı dollar. yazık ki don. müdür. saklamak dissipé. doğrudan doğruya directeur. eksilmek. mürit discipline. ölçü diminuer. grâce. bölü division. huylanmak devise. uğraş disque. öte distingué. sorun diffusé. haysiyet digue. zapturapt discothèque. emir. teker disque compact. çözmek dissuader. egemen olmak dommage. bienfaits. eksilme dinde. zorunda kalmak. titiz. hizmetçi dominant. kutur. ön dévaster. pazar pazarı. evcil domestique.devant. kurumak devenir un symbole. görev. söylev discrimination. hizmetkâr. yahu . Allahu akbar tur110 27 dieu merci. kavga. yüzde on dixième. marifet dddi diabète. lütuf donc. yönerge dirigé. tahrip etmek développé. yönlendirmek diriger. haline gelmek. sohbet. dönük dirigeant. azalmak. çeşitli diversité. münakaşa. egemenlik. çap. tartışma discuter.). tasarruf etmek disposition. doğrultu. boyut. yayıncı yayıncıları OB diffusion. idare etmek dddis disciple. fark. Allah Dieu est grand. eritmek. çap dictionnaire. yön yönleri direction artistique. şeytan diamant. bölünme. uzaklık distant. yaygın diffuseur. bölge bölgeler bölgelerinde. ödev ödevler ödevimi devoir. diskotek discours. bil bakalım deviner. mesafe. kibar. boşanmış divorcer. araçsız directement. kağıt kağıtları document officiel. farklılık différent. yayım. ayırt etmek distribuer. âbit dextérité. âşar dimension. farklı difficile. Tanrı uludur. konuşma. ayrımcılık discriminatoire. sofu. yazık. tahrirat documentaire. bölüm divorcé. onar Les Dix commandements. ortadan kalkmak kalıyoruz kalmadı disponible.

ıstırap douloureux. nikâh douane. ceza yazmak donner un avertissement à. aydınlatmak éclat de rire. acıklı doux. tatlı. aksaklık eeea eau. ekran écraser. abanoz éblouir. ihtarda bulunmak donner des directives. doğru droit. Ege égoïsme. gümrük double. bencillik égoïste. köpürmek (mec. iktisatçı écouter. vermek verir verdi donner. öğretim éduqué. karaya oturmak éclairé. kademe échoir à. çifte doucement. sırt dose. merdiven échelon. emir vermek donner la priorité à. yıkılmak écume. biriktirmek. yanıltmak dur. güç. ekonomi. süzmek s'égoutter. yitirmek Egée. öncelik vermek donner tout son soin à. süzülmek égratignure. uyuşturucu droit. değiş tokuş. düzine dddr drap. tesir efficace. lütfetmek donner une amende. su suyu suda eau croupie. yaldızlı dorénavant. değişmek. eşitlik. mübadele échanger. accorder. veri donner. denklik. mektuplaşmak écrit. sertçe durer. durgun su eau minérale. eşarp échéance. yayın yayını éducation. korkutmak. katı. çabalamak effort. çevreçi çevreçiler HU 11/06/05 économe. kurtulmak s'échapper. etkili effondrement. yayım. sert durable. sancı. atlatmak écharpe. idareli. başaramamak s'échouer. tasarruf etmek économiste. silmek. durgun su ébahi. bencil égorger. levha écrivain. yavaşça. gidermek. hak droit. Mısır . bilgili éduquer. patlamak patladı. kumsal duper. çatlamak école. başarısızlık échecs. köpük écumer (de colère). türbe éditeur. kalıcı durcir. lentement. vade échec. yumuşak douzaine. hayran ébène. acı. çizik Egypte. emirleri vermek donner de force. satranç échelle. Urfa édifice funéraire. emek vermek doré. ilk okul écologiste. terbiye. kahkaha éclater. dik droit. okul okulun école maternelle. mektep. müddet durée de la vie. kurtulmak l’échapper belle. tutumlu économie. kiraya vermek donner un ordre. ışıklı éclairé. etki. bedavadan ucuz données. uyumak uyumadan uyudum uyudular dortoir. yayımcılık. tüy dysfonctionnement. editör editöre édition. bilgi données. silinti effacer. bundan böyle dormir. ağrı. aydın éclairer. koğuş dos. yayımcı. salaş échouer. petit à petit.) eeed Edesse. ürkütmek s'effrayer. eğitim. Şanlıurfa. mücadele etmek échapper à. yok etmek effet. bakımından dune. yavaş yavaş douche. ürkmek eeeg égal. yazı yazılı écriteau. yazmak yazdım yazdı yazdır HU 02/05/05 s'écrire. kuytu échange. sürmek sür duvet. ovuşturmak donner de l'importance. hukuk droite. alim. yazar yazarlar yazarı HU 02/05/05 s'écrouler. değiş tokuş etmek. önem vermek donner en location. tasarruf. müsavat égarer. duş douleur. bayrak drogue. işitmek écran. düşmek échoppe. ömür durement. iktisat. çaba effrayer.donné. değer vermek. ana okulu école primaire. ezmek écrire. kamaştırmak eeec écarté. çökme s'efforcer. sağ dddu du point de vue de qqch. maden suyu eau stagnante. sertleştirmek durée. doz dot. intellectuel. tutum économiser. dayanıklı. çarşaf drapeau. eşit égaliser. eğitmek eeef effacement. boğazlamak égoutter. eşitlemek égalité. dinlemek dinle.

toptan en guerre. kısaca en cloque. ambargo embêter. önüne geçmek empire. abıhayat elle. henüz. suçüstü en garde à vue. mürekkep endroit. öpmek embryon. sıhhatli en bref. enerji. fırıl fırıl en tête à tête. akşam üstü en flagrant délit. kullanmak empoisonnement. çocuk çocuklar çocuğu çocuğum çocuğa çocuğun çocukta enfantillage. engellemek. lehinde en fin d'après-midi. boşuna en vigueur. şarıl şarıl en coulant avec un murmure. telaş empan. yürürlükte enchanteur. ödünç almak eeen en 1881. renkli en dehors de. eve taşınmak emmener. o ona onlar éloigné. hiçbir biçimde en aucune sorte. üstsüz en panne. mahal endroit. yayım. ilk olarak en quantité suffisante. embriyon. doğrusu en famille. kucaklama embrasser. sarf emploi du temps. görevli. yayın yayını emménager. çoluk çocuk $$$ enfer. yüklü en commun. yayıncı yayıncıları OB émigrer. yeteri kadar en rapport avec. genişletmek élargissement. eşzamanlı en ce moment. ailece en faveur. şırıl şırıl en couleur. götürmek émoi. özendirmek encre. engel olmak. savaş halinde en hâte. taahhüt engloutir. daha da encourager.eh bien. yazın en face. 1881 yılında en aucune façon. yükseltmek s'élever. tekrar encore plus. bozuk en particulier. yüksek élever. seçim seçimi seçimlerde élections présidentielles. gayet Emirats Arabes Unis. yetiştirmek élever qqc. yeniden. engel empêcher. cumhurbaşkanlığı seçimleri électricité. de nouveau. sıkmak embrassade. özellikle en pleine santé. çocukluk enfants. aslında. oğulcuk émeraude. baş başa en urgence. hayran émerveiller. mışıl mışıl en rond. öte. cehennem enfermer à clef. yakışıklı. carî. ileri en avoir assez de. önlemek. hâlâ. en l'an 1881. diffuseur. cumba encore. yine encore. iskele embargo. ilgili en respirant profondément. hele. hariç en désordre. memuriyet. dağınık en été. öğe éléphant. kilitlemek enfin. saat düzeni employé. direnç endurer. karış empêchement. şu anda en monokini. saplamak. karşıda en fait. göç etmek éminemment. biran önce en vain. iğdiş etmek embarcadère. sokmak. zehirlenme emprunt. bilhassa. bir arada. ortaklaşa en coulant avec fracas. hoş élément. ödünç alma emprunter. aşağı aşağıda en bonne santé. kuvvetli enfance. fil élève. uzaklaşmak eeem émasculer. soluk soluğa en haut. bir daha. bir türlü en avant. bıkmak en bas. yer yerden yeri endurance. ferahlamak. imparatorluk emplacement. kışın en même temps. yutmak . memur employer. hálá. kucaklamak. géhenne. güç énergie et ressources naturelles. esnek élection. seçmek élixir de jouvence. memnun oldum ! enchanté d'avoir fait votre connaissance. Birleşik Arap Emirlikleri’nde HU 22/07/07 émission. sonunda enfin !. hayran etmek émetteur. gömmek. peki. tamam eeel élargir. çakmak engagement. büyüleyici enchanté !. gene. ya enfler. kabarmak enfoncer. gözaltında en gros. çocukluk enfant. yükselmek élire. dayanmak énergie. zümrüt émerveillé. elektrik elektriğe élégant. unsur. genişlemek. yukarı yukarıdayım en hiver. yerleştirmek encorbellement. turp gibi en premier lieu. konum emploi. beslemek. genişleme élastique. daha. dışında. ırak éloigner. öğrenci öğrenciler élevé. Enerji ve Tabii Kaynaklar énergique. tanıştığımıza memnun oldum enchâsser. gayret. nihayet. enerjik. uzaklaştırmak s'éloigner.

toprağa vermek. havale etmek. karı épouser. kaldırmak. kadar environ. dolay. çakırkuşu épervier d'Europe. sarmak eeens enseignant. beraber. selâm söylemek söylüyorum söyler eeep épais. hecelemek épervier. giriş girişte entrée. öğretim enseigner. yoğunlaşmak. ders vermek. mürettebat. yürürlüğe girmek entretien. öngörmek envoyer. kaydedilen enregistrement. ekip. d'accord. sara épileptique. sofa entreposer. devir.enlever. sularında environnement. atlı équestre. mari. çapraşık eeer éradiquer. çıkarmak çıkarın ennemi. eş. sınamak épuisant. dikmek éroder. soruşturmak enregistré. salgın épidémique. istilâ etmek. takım équipement. denge. güneşli eeent entendre. okutmak. bakkal épicier. gereçler équiper. atmaca épervier à pieds courts. toprağa verilmek toprağa verildi HU 05/03/05 entêté. arada. iğne épisode. koca éprouver. donatım. palavracı escabeau. evlenmek époux. eş. kaçırmak kaçırdı. dik. bu arada. kaçamaklı. économie. olay éponge. ortaklaşa. içeri girmek. yoğun épaissir. gayret entier. girişmek entrepreneur. çalıştırıcı entre. ıspanak épingle. yorucu épuisé. eşkenar équilibre. ortam environs. göndermek gönderiyorum. iki anlama gelebilen équivoque. yoz atmaca épice. âdil équitablement. biniciliğe ait équidistant. tamam entente. donatmak équitable. usta ustam entreprise. düşman ennuyer. sarmak entraîner. iri énormément. yanlış. soruşturma enquêter. denklem équatorial. akın etmek. ifade etmek énorme. dirlik enterrement. ekvator équation. huni entourer. anlaşma. sıkmak ennuyeux. adaletli. aynı mesafede olan équidistant. ambar entreprenant. devir. yanılgı erroné. levha enseignement. aşındırma. gömmek enterrer. aşağı yukarı. yaklaşık. yanlışlık. çağ épouse. öğretmen enseigne. sarmak environ. salyangoz escarpé. birlikte. atak entreprendre. ılım équipage. saralı épinard. ekinoks. istilâ enveloppe. merdiven escalier. tasarruf épée. kaydetmek. duymak duymuyor entendu. görüşme eeenv envahir. baharat épicerie. merdiven escargot. yanlış eees esbroufeur. ekvatoral équestre. istila etmek. erotik érotisme. girişim entrer. tescil etmek enrhumé. civar. asır. salgın épilepsie. işitmek entendre dire. erkek erkeğe entre-temps. eğitmek entraîneur. bakkal épidémie. entretemps. aşınma. tutum. can sıkıcı énoncer. yoğunlaştırmak épargne. rahatsız etmek. cenaze enterrer. inatçı enthousiasme. içeriye girmek entrer en vigueur. sarp . kalın. eşitlik équivoque. tüm entonnoir. tayfa équipe. sabrını taşırmak eeeq équateur. kadın kadına entre hommes. depolamak entrepôt. kılıç épeler. yok etmek ère. dönem. hata. öğretmek ensemble. kayıt. arasında entre femmes. muğlak. bitkin épuiser la patience de. muvazene équinoxe. aşındırmak érosion. adilane équité. çevre envisager. atmaca épervier autour. adalet équivalence. çağ ériger. defnetmek. girmek giriyor. eğitici. coşku. takım ensoleillé. kökünden söküp atmak éradiquer. sünger époque. adıl. hatalı. nezleli enrouler. tescil enregistrer. eşit uzaklıkta équilatéral. saldırmak envahissement. bol bol enquête. erozyon érotique. o sırada entrée. bon. erotizm erreur. zarf envelopper. yollamak envoyer son salut.

ispanyol espagnolette. yetiştirilmek être élu. acayip. mahkûm olmak être condamné à une peine. ummak. sökülmek être en désaccord. ırk ethnique.hem --et puis. yüzleşmek être considéré. cins. sayılmak être concerné. kahrolmak être à l'agonie. şaşmak être excité. dayandırmak etc. sarmak étourdi. dolandırıcılık. çatışmak être confronté. à la fois. sonsuz sonsuza éther. tür türler türleri. yıldız yıldızlar étonnement. oluş être. ışığı söndürmek étendre. gömülmek être envoûté. hayret étonner. deneme essayer. devlet état. üçkâğıtçı escroquer. haberdar olmak être déchiré. öz essuie-glace. iskân etmek. tuhaf étranger. köle escroc. acep. bende. gelinmek être battu. mi ? estime. büyülenmek être érigé en monument. yaz éteindre. dolandırmak escroquerie. kendini beğenme estimé. varlık être accablé. aşama. abideleşmek être établi. dağılmak être dit. olmak oluyor olur oldu oldum être. umut. nitelik. zihin essai. esir. engin étendue de sable. tezgah étaler. inşa edilmek être content. hem --. kuş kadar canı olmak être fatigué. çelişmek ile être couché. şaşırtmak étouffer (intransitif). yıkılmak être détaché. oluş.s. mide eeet et. hayranlık. can çekişmek être ajouté. durum durumu état. kul. pur. yaralanmak être bouché. çağrılmak. acaba est-ce que ?. garip. hayret etmek. bunalmak être d'accord. silecek essuyer. denemek. sınamak. infini. yırtılmak être déçu. principe. ümit esprit. ahlâk. denilmek être écrasé. kurmak. raf était. été. sürmek sür étape. özenmek être enlevé. tamamlanmak être affligé. mertebe. Amerika Birleşik Devletleri étayer. kurulamak. tahmin etmek. idi étalage. benzin (de voiture) essentiel. yurt dışı étrangeté. döşeğe düşmek être coincé. tıkanmak être chatouilleux. gıdıklanmak être cloué au lit. rütbe état. sayın estimer. gariplik étrangler.. yabancı l'étranger. etnik. memnun olmak être en contradiction avec. yetmek yeter être assis. emel. esir éthique. bir de établir. silmek est. oturmak oturuyor oturuyorlar oturun être atteint. ilgilenmek être invité.et. üçkâğıt espace. kumsal éternel. esaslı essentiel. razı olmak. katılmak être assez. boğmak. kıvılcım étoile. söndürmek éteindre la lumière. étourneau sansonnet. yorgun olmak être en forme. akılsız étourneau. paye. yerleştirmek établir un contact. v. esas essence. ispanyolet espèce. varsaymak estomac. ümit etmek espoir. esans (de lavande). sans fin. ecnebi. kaçırılmak être enregistré. sığırcık étrange. uzay Espagne. ırksal étincelle. davet edilmek être kidnappé. oluşmak être construit. boğulmak étouffer (transitif). ümidetmek. İspanya espagnol. küçük düşmek être immatriculé.esclave. uyuşmak être achevé. ilgilenmek être condamné. hâl état de droit. hukuk devleti États-Unis d'Amérique. être satisfait. sürtüşmek être dispersé. çalışmak çalışır essence. ezilmek être élevé. bir cezaya çarptırılmak être en conflit. kat katta étagère. kaydedilmek être intéressé. hüküm giymek. itibar estime de soi. uzatmak uzatın étendu à perte de vue. ırk espérer. seçilmek être l'émule. kesilmek être au courant. bağlanmak être étonné. çeşit. kaydedilmek être enterré. ve et --. ruh. dayak yemek être blessé. form(un)da olmak être humilié. hayrete düşürmek. sıkışmak être compté. gösteriş. sayılmak être constitué de. saha espace. heyecanlanmak être faible comme un moineau. kaçırılmak . kırılmak kırıldı être démoli. doğu doğuda est-ce que par hasard ?. boğmak être. temas etmek étage. yara almak. etik ethnie. yatmak être coupé.

pile. Avrupa eux. ikram etmek être plein comme une barrique. yorgancı façade. koparmak koparmayın extraordinaire. éclater. aşırı expérience. açıklamak exploitation. etkileyici exprimer. abartı exagéré. Fırat Europe. yaramak être vaincu. kolay facilité. evrilmek évolution. muaf exemption. doğru dürüst exagération. nefaset excellent. olup biten évident. ödenmek être aux petits soins. abartmak exalter. zayıf. şekil facteur. sömürü exploiter. var vardı existence. mükemmel. istisna exceptionnellement. imtihan. varlık. sınav sınavı examiner. irdelemek. olay. ils. açıklama açıklamalar expliquer. talep exiger. etken. yoklamak excavation.être licencié. görülmek görülüyor görülmüyor étreindre.A. görgü expert. postacı faction. şey Euphrate. tahrik etmek exclu. tabaka eeeu É. hazret. ceux-là. açlık fainéant. belli éviter. heyecanlı exciter. haylaz . aynen. sömürmek exploser. hafriyat (eski) excavation. gelişme. dar études. hâdise. af excuse. aşikar. af exercice. dolmak être en retard. âciz faiblir. ender excessif. yürütmek exécutif. gecikmek. evrim. iflas faim. être content. baygın évasion. işten atılmak être lié. beslenmek être dans l'obligation de. zayıflamak faillite. fatura faculté. tarz. ihraç exportation. tekâmül eeex exact. meşgul olmak être ouvert. ihracat exporter. yenilmek être nécessaire. neden nedeni facteur. abartılı exagérer. zorunda olmak être occupé. bağlanmak être mangé. uzaylı extraire. sezmek être à temps. açılmak être payé. dışarı extra-terrestre. cephe face. sergi expressif. kolaylık façon. heyecanlandırmak. geç kalmak être satisfait. incelemek. hariç opp dahil excursion. ABD euh. kucaklamak étreinte. yetişmek être unifié. oymak excellence. s’occuper avec. dut gibi olmak être prêt. yürütme exécution. onlar eeev évanoui. yürütme exécution (capitale). sınır dışı etmek extérieur. idam exemplaire. uzman explication. talep etmek existant. doğru dürüst exact. baş başımı fffa fabricant de courtepointes. zorunda kalmak. öğrenci étudier. memnun olmak être sensible à. tatmin olmak. özür excuser. gezi excuse. kılıf étui à cigarettes. aşırı. pardonner. suret exempt. birleştirilmek être utile à. nefis exception. heyecan excité. kızgın facile. minnettar kalmak être rempli.U. tam exactement. affetmek affedersin affedersiniz exécuter. aşırı extrême. katmerli excitation. öğrenim étudiant. temizlenmek être nourri. dış. hizip facture. haberdar olmak être protégé. korunmak être reconnaissant. kucaklama étroit. olağanüstü extravagant. karşı karşıya fâché. sakınmak évoluer. mevcut. aşırı extrémité. gerekmek être nettoyé. kaçınmak. juste. abartma. oluş. ihraç etmek exposition. hazır olmak être prévenu.. kazı excaver. firar événement. ağırlamak. alıştırma alıştırmalar exigence. okumak okuyorsun oku okusun okuyalım okuyun okusunlar étudier des leçons. karşı karşıda face. suret façon. crever. tur turu. défaut. yenilmek être vu. patlamak patladı export. dile getirmek expulser. yüz face à face. fakülte faible. yüceltmek examen. dışsatım. ders çalışmak étui. ömür exorbitant.

ablukaya almak faire briller. un fasciste. dondurmak faire glisser. saçlarını (saçını) kestirmek faire des courbettes. dedikodu yapmak faire comprendre. şıkırdamak faire un cauchemar. savaşmak faire halte. taşırmak faire démolir. güvenmek. yük farine. bildirmek bildirdi HU 14/05/05 faire un sermon. koydurmak faire une objection. s’aimer. dolma fard. ablukaya almak faire un blocus. sokmak faire envoyer. yapmak yapıyorsun yap yaptı faire accélérer. etmek eder ediyor ettik. kızartmak faire la guerre. canlandırmak faire rire. şarıldamak faire un bruit de craquement. kaydırmak faire gonfler. munis familier. far fardeau. içeri almak. benimsemek faire signe. etkilemek. uğramak faire étendre. ödün vermek faire confiance. şangırdamak faire un bruit métallique. evirmek faire un vœu. koydurmak faire sa prière. tövbe etmek faire l'amour. haç çıkarmak faire souffrir. mola vermek faire honte à. tanışmak faire connaître. çat etmek faire un bruit de vaisselle brisée. sevindirmek faire poser. eritmek faire geler. düşürmek faire un tonneau. bunaltmak faire taire. söyletmek faire un discours. dinlendirmek faire un rêve. bekletmek faire attention. tanıştırmak faire reposer. acıtmak. hayal fantôme. filmi bastırtmak faire fondre. bağnaz. haciz altında olmak faire obstacle à. taviz vermek. raconter. susturmak faire tenir. soğutmak faire rencontrer. pişirmek faire déborder. hatırlatmak faire suffoquer. vaaz vermek faire son service militaire. masrafa girmek faire descendre. üşütmek faire barrage. alış veriş yapmak / çıkmak faire de la couture. hesaplaşmak faire une concession. belirtirmek faire asseoir. kabus görmek faire commencer. azaltmak. faşist fatigant. göndertmek faire de l'équitation. dikkat etmek faire avoir froid. temizlik yapmak faire mal. kısmak faire dire. düş görmek faire des rêves tout éveillé. aile famille. yaşatmak fait. yobaz fanatisme. oturtmak faire attendre. söylev vermek faire disparaître. yorucu . tanıtmak faire la conversation. dikiş dikmek faire cuire. tutturmak faire tomber. iletmek faire peindre. gerçek falloir. askerlik yapmak faire sien. rezervasyon yaptırmak faire faire des tirages de photo. işine gelmek faire parler. ima etmek faire amende honorable. çalıştırmak. aceleleştirmek. adım atmak faire passer. eylem fait. bağışlamak faire écouter. gidermek faire parvenir. boyatmak faire le pique-assiette. yıktırmak faire des dépenses. sohbet etmek faire correspondre. dava açmak faire la publicité de. tesir etmek faire entrer. namaz kılmak faire un procès. teklifsiz famille. gerekmek gerekir familier. yatırmak faire évoluer. takla atmak faire savoir. engellemek faire son office. işletmek faire marcher. otlamak faire plaisir. hızlandırmak faire ses adieux. uydurmak se faire couper les cheveux. itimat etmek faire confiance à. utandırmak faire installer. inanmak inanmıyorum faire connaissance. sevişmek faire apparaître. geziye çıkmak. dilek tutmak faire un voyage. yedirmek faire marcher. filmi banyo ettirmek faire diminuer. güldürmek faire une roulade. kabartmak faire griller. yaptırmak faire faire une réservation. ata binmek faire escale. takla atmak faire tourner. başlatmak faire des commérages. ilan etmek faire refroidir. parlatmak faire un bruit de cataracte.faire. kodoşluk yapmak faire se souvenir. hayal kurmak faire revivre. listelemek faire le ménage. konuşturmak faire partir. ulaştırmak faire un pas. yürütmek faire mettre. hısım akraba fanatique. vaaz etmek. acıtmak faire le souteneur. dinletmek faire de l'effet. indirmek faire développer une pellicule. être nécessaire. itiraz etmek faire l'objet d'une saisie. kırılıp dökülmek faire des courses. yolculuk yapmak faire vivre. işaret etmek faire le signe de croix. silip süpürmek faire don de. yerleştirmek faire une liste. bağnazlık fantaisie. ağrımak faire manger. hayalet farci. veda etmek faire allusion. evirmek faire faire. anlatmak faire les comptes.

delice doğan faucon pèlerin. aşk filmi film d’aventure. gurur. böğür flanc. ötleğen faux. film çekmek filou. karıştırmak feuillu. demir demirden fer-blanc. tekne fers. kelepçe fesse. ziyafet. mecazî fffil fil. şenlik feta. sahte faux. şölen festival. gök doğan faucon sacre. şenlik fête du sacrifice. alev flanc. yarmak fendu. yapraklı février. kapatmak. son fin de semaine. teneke fer à repasser. boz doğan fausse nouvelle. kapanmak fermer (tr. akış flexible. hurda ferry. ünlü filmler film de guerre. bayındır . yorgun fatiguer. iftihar. kapak. ulu doğan faucon émerillon. savaş filmi film d’horreur. fişek feux de circulation. sarı sıtma figue. maya fermentation. ipçik fil. anahtarlı ferme. nişan ficelle. karı femme au foyer. övünç fièvre. yormak fffau faucon. ev kadını fendre. tüymek fichier. kilitli ferment. figür figuré. ütü fermant à clé. figüran HU 07/06/05 figure. hafta sonu final. dernier. kusur fauteuil. çiçekçi fleuve. hafif fin. esnek florissant. fermuar ferraille. üçkâğıtçı filouterie. üçkâğıt fils. iplik ficelle. kıvanç. iplik fil. Kurban Bayramı fêter. hatun. hata faute. kutlamak femme. tebrik etmek. macera filmi films célèbres. coupable. kilitlemek fermeture. gözün(üz) aydın féliciter. mayalanma fermenter. filim filmi film d’amour. incir figurant (dans un film). beyaz peynir fête. kurnaz finir.). âbit fier. koltuk fautif. festival. etek flèche. çiftçi fermoir. kapamak fermer à clef / à clé. patlak fenêtre. ateş ateşi feu. çiçek çiçeği fleuriste. nihayet fin. düzme faux. ateş fièvre jaune. soy fille. yanliş favori. tamamlamak. yalan haber faute. fiş ficher le camp. ışık ışığı ışıklar feu d'artifice. Allah bağışlasın! Félicitations !. ırmak. nişanlı fiançailles. nehir nehri. korku filmi film policier. suçlu fauvette. dosya fidèle. ablatya filiation. kutlamak feu. peri feinte. bitmek biter bitmez firme. préféré. fermuar fermier. abıru. kapalı fermé à clé. ince (la) fin. bütçe karşılamak finaud. trafik ışıkları feuille. oğul fils cadet. kaba et festin. ok fleur. gururlu fierté. polisiye filmi filmer. bitirmek. süzmek fffil fin. yaprak feuilleter. tel filet de pêche. firma fffl flamme. lumière. pencere fffer fer. sert ferme. güvenilir fiancé. film. tebrikler Félicitations !. gözde fffe fée. kadın kadınlar kadını. kapatma fermeture éclair. çalım feinter. çalımlamak félicitations. sonuncu financer un budget. sicim fiche. bayram. doğan faucon hobereau. çalı bülbülü. mayalanmak fermer (intr. çiftlik fermé. ortanca oğul filtrer.). katı ferme. kız kızım kızın film. yorgunluk fatigué. akıbet fin. şubat fffi fiable.fatigue.

kuvvetli. home fleet. kurmak fondre. kurucu fondation. dalgalanmak flûte turque. kazanç. ney fffo fœtus. teminat garçon. karıştırmak fouilles. yarar galet. neşeli gain. flying unit. mahvetmek gâchette. dip fondamental. yenmek gagner (de l'argent). fren frêle. esas fonder. çalmak frapper à la porte. vurmak. kaçmak kaçtı fuite. güvence. nahif frénétique. sefer fois. fransızca France. oluşturmak former. dökmek. çatal fourmi. çakıl galette. kurma. temel. servet fosse. oğlan . gelecek zaman fuyard. hafriyat (eski) foulard. kırılgan frais. çarpı foncé. dökmeci. mihrak foyer.flotte. tüfek futur. kart kartı fort. gözleme galipette. deli foudre. saz tavuğu gant. kuruluş. biçim forme. kaş çakmak front. türban foule. garanti. kalabalık fouler. cephe frontière. erimek fonds. orman forgeron. vakıf fondement. itimat foie. serin frais. tesis. çarpıcı frapper. memuriyet. kazı fouiller. demirci formation. titremek. atkı. monnaie). çilek franc (français. kâr. odak *** fffr fracture. meyve meyveler fffu fuir. fular. çatmak froncer les sourcils. kar. rahip frère aîné. hisar fortune. kardeşlik kardeşliğin fraude. alın front. filo. kere. halt gagner (les élections). crêpe. çalışmak çalışır fond. açıkça frappant. kazanmak kazanır kazanacağız gagner. şimşek fouet. şeriatçı fondateur. damlamak. tanıklamak fourrure. taze fraise. gelecek futur (temps grammatical). sülüngil gallinule poule-d'eau. kızarmak friser. ödenek fontaine. kuvvet forcer. karınca fournir un témoignage. kamçı kamçısı fouetter. sürtüşme frire. çılgın frénétiquement. had. saman fois. takla gallinacé. kürk kürküm foyer. sık sık frère. Fransa franchement. buruşuk fromage. eldiven garage. prochain. futbol force. içmek içer iç! içeyim içti. fleet. cenin foi. keşiş frère. ocak ocakta ocakları. firar fumer. burkmak four. garaj garajı garantie. esaslı. işlemek. sigara içmek fureur. souvent. kardeş kardeşı frère. çeşme football. buğday froncer. hendek fou. kez fois. hile frein. kızgın fusil. Fransız français. misli fois. peynir froment. eneze. çukur fossé. teşkil etmek formulaire. fırın fourchette. kalıp forme. tetik gaffe. zorlamak forêt. shipping flotter. cılız. temel fondamentaliste. hudut. squadron. koyu fonction. erkek kardeş. kamçılamak fouille. fritöz fritözden fritözün haberekspres 01/01/05 froid. güçlü forteresse. vekâlet fonctionner. halk halkı. sınır fruit. kaçak ggga gâcher. defa. kırık fragile. birader frère. teşkil forme. köktenci fondamentaliste musulman. ağabey friction. darbetmek. bir darbe indirmek. çılgınca fréquemment. kazanmak kazanır kazanacağız gai. ürpermek friteuse. kapıyı çalmak fraternité. form former. hiddet furieux. soğuk soğuktan opp sıcak froissé. kudret. karaciğer foin. frank Français. tütmek fumer des cigarettes. kıvırmak frissonner. meyva meyvalar.

cehennem geler. dondurma glacer. bienfaits. inildemek gémissement. kaygan glissement. kusmak geste. motorin gaspiller. genellemek généralité. kuzgun grand costaud. strait. station. sound. sol sola soldan de gauche. uzamak grappe. bosphorus. genel généralisation. ziyan etmek gâteau. aide-chauffeur. lezzet. babaanne grand-parent. kalın grec. genetik génévrier. cömert génétique. soy. jeoloji jeolojisi Géorgie. ambar grenouille. ücretsiz grave. garson gardien. sakın gare. umumiyet génération. buz tutmak gggl glace. çeşit gens. cıvıldamak ggge geai. dede. gökdelen gratter. obur goût. pençe grill. artıç pmo004 38 génocide. büyük büyüktür grande aiguille d’une montre. dolu grenier. pasta gauche. throat. don. şecere. bereket versin grade. yelek gingembre. istasyon gare routière. cloche. whistle gorgée. yönetim gggi gilet. hısım grand-père. abi grand-mère (maternelle). gaz gaz d'échappement. boğaz. gerdan. damla goutter. muavin grammaire. lütuf grâce à. donmak gémeaux. gullet. soyağacı général. iri yarı grand frère. çatkı gerber. grev griffe. kaleci gare. salkım gras. damat gène. idare. kuşak. Gürcistan gérant. gorge. alakarga. aşılama greffer. genellik. yudum goudron. buz tutmak. diz genre. buz glace. büyükbaba la grande roue. assistant. rumca.garçon de café. otobüs garajı gasole. dönme dolaplar grande sœur. soykırım genou. genelleme généraliser. coğrafya géologie. abıru glorieux. yağlı. parasız. aç. çatmak gerber (arg. aşılamak grêle. throttle. zencefil girafe. inilti gendre. tadını çıkarmak. kurbağa grève. çan glissant. anneanne grand-mère (paternelle). kestane kargası geai des chênes. katran gourmand. sıvılaştırılmış (LPG) gaz gazouiller. tat goûter. ızgara . insan gentil. gramer grand. imik. kibarcık. neck. idareci gerbe. Yunanistan greffe. swallow. kibarca géographie. obur gggo goinfre. halk halkı gens. kaymak gloire. dümen gouvernement. solcu gaucherie. iyi huylu. kil glas. sayesinde grâce au ciel. beceriksizlik gaz. enfer. körfez gomme. çalı horozu grandeur. rütbe graine. ince gentillesse. büyüklük grandir. kazımak gratuit. parmaklık grillé. kabarmak gorge. yelkovan grand corbeau. jest gestion. tadına bakmak. tür türler türleri. yunanca Grèce. egzoz gaz de pétrole liquéfié GPL.). şişman graticiel. mountain pass. bedava. Rum grec (langue). nesil généreux. hükümet gggr grâce. toprak kayma glisser. azamet. kayma glissement de terrain. büyümek büyüdü. alakarga. ikizler gémir. şanlı glouton. obur golfe. gen généalogie. gar. bekçi gardien de but. dondurmak glaise. damlamak gouvernail. fauces. constriction. tatlı. zürafa giron. kucak givrer. tatmak goutte. abla grand tétras. cins. silgi gonfler. kestane kargası géant. heba etmek. saveur. kibar. dev géhenne. tohum graisse. yağ yağı graisseur. ücretsiz sürüm programı gratte-ciel. ızgara grille. kibarlık gentiment. tip.

adapter. başlık grosseur. tarihi. çarpışmak çarpışıyoruz çarpıştık hhhi hibou. kalça. şişman gros titres. heterojen heure. engin hauts plateaux.griller. giysi. topal handicaper. saat saatlerde saattir heureusement que. rastlantı. turna. gri. oyuk groupe. uyum harmonisation. homoseksüel Hongrie. acele hâter. Macar Macarların Zaman 24/05/05 . buttocks handicapé. düzelmek guérisseur. dirlik. topluluk grue. tırnak. hegemonya hélicoptère. çoğunlukla habituer. balta hacher. cırcır böcek grimper. omuz silkmek haut. hip. çarpmak çarptım se heurter. Savaş ve Barış guerrier. musevice. politikacı homogène. savaş savaşı savaşım savaşında La Guerre des étoiles. ot otu héritage. nefret etmek halle. iş adamı. alp. kötürüm. harp. hal halle. oturmak habitude. homurdanmak grognon. soygun Hollande. thigh. Hollanda homard. yükselme hausse des prix. tereddüt hésiter. kahraman. ıstakoz homicide. mesut. kıymak hachis. eşek arısı guérilla. abullabut. marifetli habileté. erkek homme d'affaires. sarkıntılık. söylenmek gronder. Macaristan Macaristan’ın Macaristan’dan Zaman 24/05/05 Hongrois. grup. at meydanı hirondelle. kır grive. atak hardiesse. nefret haïr. alıştırmak s'habituer. uyum hasard. becerikli. tırmanmak grincheux. sarkıntılık harceler. ardıç kuşu grive litorne. s’adapter. homojen homosexuel. alışkanlık habitué. se régler. tarih tarihi tarihleri historique. harem haricot. huysuz griotte. marifet habillement. kılık habit. tırnak işareti guitare. barındırmak hébreu. fiyatlar yükselmesi hausser les épaules. beceri. Yıldızlar savaşı guerre mondiale. gitar guitariste. yüksek hautain. hikaye. cihan harbi Guerre et Paix. kırlangıç histoire. cinayet homme. sakin habitation. yükseklik hhhe heaume. cuisse. ataklık harem. iyi ki heureux. kaba grossièreté. alışmak hache. tereddüt etmek hétérogène. turna kuşu gggu guêpe. helikopter herbe. tecavüz harcèlement sexuel. hal -li halte. baykuş hier. gerilla guérir. fıkra. homurtu grogner. kıyma haine. yiğit héroïne. hiyerarşi hippodrome. tarihî hiver. neyse ki. sataşmak hardi. jinekolojik HU 08/05/08 hhha habile. güçlü haute cour de justice. kılık habitant. hamam hanche. abullabutluk grotte. s’améliorer. mesken habiter. fasulye harmonie. kış hhho hobby. savaşçı guichet. tereddütlü hésitation. huysuz grommeler. alışkın. mola molası halva. kızarmak grillon. kutlu. dün dünden hiérarchie. sakat. iyileştiren guerre. eroin hésitant. vişne grippe. haftalık héberger. yahudice hégémonie. tesadüf haschisch. miras héros. aceleleştirmek hausse. Yargıtay haute mer. esrar hâte. yayla hauteur. gitarist gynécologique. mağara. miğfer hebdomadaire. grip gris. beceriklilik. hobi hocher. sakatlamak harcèlement. azarlamak gros. işadamı homme politique. adam. mutlu mutluyum heurter. alışık habituellement. ardıç kuşu grognement. acar. helva hammam. rehber rehberi guider. gişe guide. önüne geçmek guillemet. büyüklük grossier. ahenk. sallamak hold-up.

idealist. dışalım. koltuk kılıfı hhhu hublot. hastane horizon. sanı. belirsiz impression. sataşmak impossibilité. konuksever hospitalier. özenmek immanquable. abes. nécessaire. ıslak humiliant. düş. ülküsel idéaliste. saplantı idem. küçük düşürmek humilité. akabinde immense. stupidité. ithalât importer. çıkmaz impatient. virtue honneur. meze hors-d'œuvre. honor. onlar iiim image. alçakça ignorance. otelci houille. imkânsızlık. virginity. tout de suite. özdeş identité. misafir hôtel. ahlâk dışıcılık. ölümsüz immuniser. hayal. tahmin idée fixe. olanaksız impôt. yok yoktu il n'y a rien à faire. koklamak humeur. dışında hors sujet. misafirperverlik hostile. ahlâk dışı. ithal import-export. aşağılamak. namuslu honnêteté. hayran etmek imprimante. ilgisiz hospitalier. aptallık ignoblement. imkânsız. istiridye humanité. emperyalizm emperyalizminin HU 26/05/05 imperméable. tescil etmek immédiatement. utanç honteux. ifraz humide. riyakâr hypothétique. az kaldı il y a. namus. burada idéal. kimlik kimliği idiot. aynı. âcizane humer. yol vergisi tur110 26 impotent. derhal immédiatement après. riyakârlık hypocrite. ayıp. burası. ada adası illégal. bağırmak hypocrisie. hayal. nécessité. taklit imiter. önem important. acımasız implanter. ahlâksız immoralité. insanlık humble. var vardı île. onur. taklit etmek. su geçirmez. ithalat ihracat importance. saat saatlerde saattir horloger. korku horrible. akla gelebilecek imaginaire. ölmez. haysiyet. yüz vermemek iiil il. hokkabaz îlot. adacık ils. resim resmim imaginable. lazım. taşkömürü Zaman 17/06/05 housse. yasak illusion. apartman immeuble d'activités. ayıp. bağışık immunité. korkunç hors d'œuvre. tescil immatriculer. beşeriyet. kanuna aykırı. otel otelde otellerde hôtel cinq étoiles. varsayımsal iiia ici. ithal. emir kipi impérialisme. peur.honnête. denden identique. yağmurluk impitoyable. sanal imagination. sekiz huit chacun. vergi vergisi impôt de route. identik. köse imitation. purity. ispiralya huile. ülkücü idée. konuk. olanaksızlık impossible. imge imberbe. ceux-là. işhanı immoral. ithal etmek importuner. dokunulmazlık. honour. misafirsever hospitalité. tevazu hurler. ölümsüzlük immortel. kanunsuz. muafiyet iiimp impasse. yağ yağı huile d'olive. düşman hôte. şeref honte. ikiyüzlülük. dış alım satım. gayri meşru. alçaltmak. aptal idiotie. naçizane humblement. izlenim impressionner. eş. hayal illusioniste. lâzım il faut absolument faire quelque chose. ezme *** hors de. imge image. ufuk horloge. ahlâksızlık immortalité. rahatsız etmek. abıru. kılıf housse de siège. meçhul ignorer qqn. beş yıldızlı otel hôtelier. yazıcı . âciz imprécis. elle. bağışıklık kazandırmak immunisé. düşünce. fikir. göze batan immatriculation. yapılacak bir şey yok il s'en est fallu de peu que. sekizinci huître. honesty. gerek. utandırıcı hôpital. misafirperver. yerleştirmek import. kaydetmek. zeytinyağı huit. sekizer huit par huit. alçaltıcı humilier. ülkü idéal. ikiyüzlü. bağışıklık. önemli importation. decency. şarttır bir şey yapmak il n'y a pas. ideal. mütevazı humble. huy humeur (vx). kocaman immeuble. yüz akı. saatçi horreur. eux. bilgisizlik ignoré. sabırsız (mode) impératif. o ona onlar il faut. sekizer sekizer huitième.

verimsiz infidèle. acısız inébranlable. temayül incliner. kaçınılmaz inexistant. aciz insomnie. bulaşmak infertile. acemîlik inexpérimenté. fert. Devlet İstatistik Enstitüsü DİE instituteur. matbaa impuissant. birey. etkilemek information. acemilik. kurmak institut. anlık instinct. lâkayt. haksız injustice. diretmek. tesisatçı installation. durmayan Inch'Allah !. kimse. bireysel indocile. istiklâl indépendant. muayene inspiration. esinlemek. tatsız insistance. serkeş insulte. kayıt inscrit. müessese instructeur. haberdar etmek ingénieur. yazdırmak imprimerie. değişiklik. kayıtlı insecte. ilişik incohérent. kararsızlık indemnité. mülhem inspirer. mühendislik ingrat. uykusuzluk inspecter. bağımsız index. ısrar etmek insister sur. açılış incapacité. nefes vermek installateur. aksilik. işaret parmağı (doigt). serkeşlik insubordonné. mühendis ingéniérie. istiklal. boş innocent. belirsiz incessant. umursamaz indigène. masum innombrable. disiplinsiz individu. veri informatique. yoklamak inspecteur. kurum kurumu institut national de la statistique. böcek insecticide. vasıta instrument de musique. yok yoktu inexpérience. enflasyon enflasyonu HU 14/05/05 influence. rahatsızlık inconscience. esindirmek. sans fin. compris. içe doğmuş. isyankar. danışma informations. defnetmek ininterrompu. hakaret etmek injuste. souffler. İnşallah incident. eğitmen instrument. dahil opp hariç. zayıf infirmier. hastalıklı. canlandırmak incendie. esin inspiration. devamlı. éternel. bilinçsizlik inconscient. ısrarlı insister. muayene etmek. haksızlık inoccupé. gâvur infini. rebelle. haber vermek. nankör ingrédient. dayatmak. gömmek inclus. kuruluş. yangın incertain. ufak insipide. müfettiş inspection. zayıflık inflammation. aciz incarnation. abuk sabuk incommodité. haberler. dizin dizini. böcek öldürücü insignifiant. tedirgin inquiétant. icat. esinlenmiş. yenilik. kötü fikir aşılamak iiind Inde. saz insubordination. üzerinde ısrar etmek insolvabilité. naçizane insignifiant. tesir influencer. hadise. ısrar insistant. TÜFE : Tüketici Fiyatları Endeksi'ne indice. inoccupé. ilham vermek inspirer. ısrarcı. ödenek indépendance. kuvvetsiz iiin inactif. buluş inondation. ilgisiz. araçlı indiscipliné. etki. öğretmen institution. sel inquiet. eğilim.imprimé. fihrist. inanılmaz inculpé. isyankâr indolore. hemşire infirmité. akla hayale gelmez inconfort. Kızılderili indifférence. sakatlık. sonsuz sonsuza infirme. bilgisayar informer. telkin etmek inculquer de mauvaises idées à. girişim injurier. sarsılmaz inefficace. eğilmek inclure. bağımsızlık. inactif. endeks index des prix à la consommation. umursamazlık indifférent. içgüdü instituer. sanık inculquer. hakaret etmek . acemî iiinf infecter. basmak. malzeme inhumer. kesintisiz initiative. anlamama inconcevable. sayısız innovation. iltihap inflation. yerleştirme instant. bilgi. rahatsızlık incompréhension. olay inclination. etkisiz inévitable. tesis. adam. basılı imprimer. canlandırma incarner. ilham inspiré. ipucu indien. baygın. Hindistan indécis. kişi kişinin HU 30/05/05 individuel. bilinçsiz incroyable. boş inauguration. hoşnutsuz inscription. şahıs. kuruluş. enstitü enstitüsü. hakaret insulter. işaret etmek indirect. yerli indiquer. kararsız indécision. merak edecek iiins AGY insatisfait.

bağırsak intouchable. jet sosyete HU 09/08/07 jeter. yaratıcı inverse. gerçekdışı. hükümsüz kılmak invasion. şenlik joindre (les mains). İtalya iiiv ivoire. bacak jambon. gün günün günleri gündür Jour – Mois . aracı. Ürdün joue. faiz interférence. kıskanç jamais. dokunulmaz intrigue. kıskançlık jaloux. müslümanlık isolé. giriş girişte introduire. oynamak oynar oynuyor. yaramaz intellect. çağrı invité. rationnel. milletlerarası. Gün . sormak interrompu. Acemistan Iran. ilgi. hiçbir zaman jambe. İsrail Italie. aralık intestin. akın. ilginç intéressé. istila.insupportable. fildişi ivre. perşembe jeûne. düğüm introduction. genç jeune arbre. ilgili intéresser. sararmak jaunisse. neşe. delikanlı. temel atmak jeter un œil. içeri l'intérieur du pays. yaratmak inventeur. ilgilendirmek intérêt. tercüman interrogatoire. yaşanılmaz invraisemblable. gerçek dışı iiir Irak. kesinti intervalle. gerçek dışı irresponsable. davetli. misafir inviter. fidan jeune homme. keskinlik intenter un procès. iç. sorgulamak. müdahale intérieur. entrée. işim var je crois. ocak ocakta Japon. keskin. gerçekdışı. lame de rasoir jjjo joie. uydurmak. saadet. aralık. ara. başka çarem yok je vous en supplie. tanıtım introduction. akıllı intense. jeton jeu. oruç jeune. dava açmak intention. ters invitation. yiğit jeûner. bir göz atmak jeton. sevinç. meram. davet etmek. güzelce jonction. susadım j'ai du travail. muhatap intermédiaire.Ay – Yıl journal. yasaklamak interdit. sorumsuz irriguer. uluslararası interprète. sarı jaunir. ispit. vasıta interminable. us. sarılık jjje j'ai soif. bahçe jardin d'enfants. konuk. irrasyonel irréel. rest çekmek jouer son va-tout. tanıtmak inutile. akıl. yuva yuvası jatte. sevimli joliment. jant janvier. kavuşturmak joint. yasak etmek. bürünmek joueur de football. futbolcu jour. yurt içi interlocuteur. İran Irlande. ilişik joli. bir rol oynamak jouer un rôle. koyu. akla uymaz.An. gazete . oyun oynamak jouer (d'un instrument). irtibat Jordanie. oyun jeu d'échecs. davet. asla. fıskiye jet society. anlık intellectuel. zeki intelligent. sarhoş jjja jacobin. çağırmak çağırıyorum çağırdık BZD 220 invivable. çalmak çalıyor çaldı jouer aux dés. güzel güzeli. yasak interdire. aydın intelligence. saldırı saldırıda inventer. leh intérêt (de l’argent). çocuk oyuncağı jeudi. kâse jaune. galiba je ne peux pas faire autrement. jakoben jalousie. bitip tükenmez internat. sorguya çekmek. gençlik jjji jilet. demir atmak jeter les fondations. ceket jardin. çevirmen. éclairé. niyet interdiction. yanak jouer. yaramaz invalider. jambon jante. ironi irrationnel. yatılı international. yasak intéressant. akıl. satranç jeu d'enfant. zar oynamak jouer sa chemise. oruçlu olmak jeunesse. yoğunlaştırmak intensité. zekâ intelligent. İrlanda ironie. barsak. atmak jeter l'ancre. sulamak iiis islam. ne olur jet d'eau. sorgu interroger. yoğun intensifier. rest çekmek jouer un rôle. kuytu Israël. probablement. Irak Iran. Japonya jaquette. kesintili interruption.

yargı jugement dernier. çamaşır. kan kanseri leur. yavaş lentement. yorgunluk latitude. âdil juste après. meşru. boş ver laisser. çokça largeur. onların le leur. ample. yavaş. harf lettré. askıda bırakmak laisser tomber. geniş largement. pazarlamak langoureux. saat altıya kadar juste. üst le jour se lève. adalet. hüküm jugement. kilim kilo. yahudi. kanunen légalité. Haziran haziranda jumeau. sebze lent. efsane. temmuz juin. mercimek lentille (opt. hak. mercek les Chemins de Fer. yemin etmek juridique. küfür jusqu'à. şen jjju judiciaire. peureux. en largeur. fırlatmak lancer un produit. muhbir joyeux. en le sexe faible. legal. kadınlar le cours de la vie. muhabir. laboratuvar laboratuvarlar lac. bir kenara bırakmak laisser entrer. mektup lettre de l'alphabet. dil dilim. Kırgızistan Kurde. yün laïque. Paris’e kadar jusqu’à 1 heure. yaş yaşında las. adlî juge. orada laboratoire. kakuniyet légende. yol vermek laisser passer. süzgün langue. belli etmek lait. önünü açmak laisser reposer. jilet lampe. harf. önderlik lèche-bottes. genişlik larme. yağ lambası lancer. tam juste. Demiryolları lépreux. sevinçli joyeux. adilane justice. lamba lampe à huile. onlarınki levain. sebze légumes.). ufak ufak. hukuksal. defne lavandière. yasama légitimer. yahudî juillet. ana dili langue persane. yavaş yavaş lentille. yaşamın akışı le dessus. -e kadar (directif + kadar) jusqu'à Paris. 5 Kasım 1999 tarihinde le beau sexe. yargıç jugement. bire kadar jusqu'à 6 heures. yavaşça. hukukî juron. lisan langue maternelle. dalkavuk lécher. tavşan tavşandan large. çirkinlik laine. insaf justifier. arz latitude (géographie). göl gölü lâche. çamaşırhane lavomatic. ikiz ikizler jupe. yorgun lassitude. craintif. kanuni. yıkamak laverie. neşeli joyeux. ferah large. karakter lettre. çevik lettre. ders dersler dersten önce légal. kaçırmak kaçırdı kilim. kadınlar le surlendemain. gözyaşı. Kazakistan kidnapper. petit à petit. düşürmek laisser la voie.journaliste. cours. adatavşanı. daha ertesi gün le temps passe. Kürt (langue) kurde. yargılamak juif. Acemce lapin. kıyamet juger. sütçü lame de rasoir. enlem laurier. bıkkın. kurmanci llla là-bas. korkak korkağım korkaksın lagon. bırakmak laisser de côté. ağır ağır. abraş lessive. meşrulaştırmak légume. önünü açmak laisser voir. yasal légalement. şafak söküyor le lendemain. laik laisse tomber. dinlendirmek laisser en suspens. doucement. gel zaman git zaman le Très-Haut. meşrulaştırmak kkka Kazakhstan. geçen ay le plus. yol vermek. yalamak leçon. akabinde justement. etek jurer. lider leadership. salıvermek laisser le passage. dek. süt laitier. ertesi gün le mois dernier. çamaşırhane llle le 5 novembre 1999. büyük oranda. gazeteci. musevi. Cenabıhak leader. çirkin laideur. söylence léger. maya . dégoûté. okuryazar leucémie. içeri almak laisser libre. kilometre Kirghizistan. çamaşır deterjanı leste. deniz kulağı laid. musevî. hafif législatif. kilo kilomètre. hukukî. çamaşırcı laver.

konuşmacı logement.) lieutenant. soy ligue. güneşin doğuşu lever l'immunité. münasebet Liban. dergi magie. hanım. karyola lit. boş. bayan. özgürlük özgürlüğü liberté de la presse. hürriyet. serbestlik. nur. hudut limité.). kitap kitabım livre (monnaie).) livrer. mücadele vermek lutteur. arz ve talep kanunu loi sur l’accès à l’information. kaldırmak lever de soleil. liberal libération. cenaze Macédoine. ışın yaymak lumineux. makinist mâchoire. aydınlık. boylam longueur. mücadele. kira lllu lueur. nakliye. duvarcı madame. Lübnan Lübnan'dan libéral. böceklik lieu de culte. mantık loi. cher. tul longitude (géographie). sarıasma loriot d'Europe. uzun longitude. çiğnemek machine. dağıtım. okkalı loyer. çamaşır makinesi machiniste. aydın. lojman loger. ambar magazin. böcekhane. yerel local. Makedonya mâcher. kira locuteur. edebiyat livraison. hür. limonata lin. ağır lourd (fig. Fen lisesi mmma macchabée. lise lycées scientifiques. lokal local. dokunulmazlık kaldırmak lèvre. nizam. Bilgi Edilme Yasasi loi sur l’administration publique. ay lune de miel. serbest bırakmak liberté. hat düştü lignée. yazılım logique (adjectif). muhteşem . mağaza magazine. dudak levure. büyü magique. mabet lieu historique. iç çamaşır lion. kanun. estimé. maya lézard. liste lit. sınırlı limonade. ışık ışığı işıklar lundi. salmak. mamure (esk. tel la ligne est disponible. gözden geçirmek lire. bağlama. aydınlık lumière. mücadele etmek. uzak long. aslan liqueur. pazartesi lune. ören yeri lieu prospère. sarıasma louange. lüks lycée. lig limite. barındırmak logiciel. kiracı location. salıverilme. evlenme cüzdanı livreur. sır vermek livret. kiralamak louer. ihtişam magnifique. edebi littérature. monsieur. balayı lunetier. irtibat. uzunluk loriot. cüzdan cüzdanı livret de famille. teslim livre. gazoz. özgür Libye. hanımefendi madame.). likör lire. çamaşır linge de corps. kitapçı librairie. sarmaşık lieu d'élevage des vers à soie. basın özgürlüğü libraire. o ona luire. papel (arg. salıvermek. mantıklı logique (substantif). kiraya vermek loup. opticien. iç çamaşır lingerie. Kamu Yönetimi Kanunu loi islamique. uzak loin. kurt lourd. şeriat loin. kertenkele llli liaison. teğmen lièvre. pehlivan luxe. fala bakmak lisse. saz lutte. nakliyeci lllo local. makine makineyi machine à laver. alâka. doğuş. övgü louche. şaşı louer. gözlük luth turc. lira livre turque. yatak yatağından littéraire. keten linge. hat hatları. yabani tavşan tavşandan ligne. Libya licence. ırak lointain. bağlantı. büyülü. yasa loi de l'offre & de la demande. bağlı lien. ışın lui. serbest. çene maçon. düzgün. sayın magasin.lever (tr. boy. savaşım lutter. bağ bağı bağları lierre. lisans lié à. kitapevi libre. okumak okuyorsun oku okusun okuyalım okuyun okusunlar lire son avenir dans le marc de café. sihirli magnificence. gözlükçü lunettes. yerli locataire. serbest bırakılma libérer. pürüzsüz liste. dağıtmak livrer un secret.

mart Marseille. kitle masseur. yaka paça Manzikert. annelik matin. evlilik. kurnaz malle. batak. fena. çalılık marais. tüccar tüccarın tüccarların marchand d’eau. rağmen malgré tout. kitle. mevzu matraque. cop hu 07/03/05 mâture. hantal. kahretmek. tatbikat manquant. gösterici. yürümek marcher à quatre pattes. denizci marmite en terre.magnitude. kendini tutma majesté. tellak massif. husus. kodoş maquereau. sakar malheur. manto. şapkacı marchand de chaussures. namussuz. söylenmek Maroc. hobi marquer. hoca hocayım. şimdi. erkek malédiction. Faslı marotte. pezevenk maquereau. düzmeci. ayakkabıcı marchand de cuivres. sakarlık maladroit. ev sahibi hanım maîtrise de soi. evlenme. çoğu majorité. salı mari. bavul malstrom. kademe marche. ingrédient. büyüklük büyüklüğü mai. düzensiz malade. havale manger. bakım maintenant. etkinlik. kitlesel masure. tavır. palto manteau de fourrure. uğursuzluk malheureusement. dondurmacı marchand de moutons.) maire de quartier. manşet manchot. mal marche. kahretmek -i maudit. eksik manque. ama. muhtar maire de village. genelev maître. piyasa. sahtekâr malin. yürüyüş marché. acımasızlık manque de talent. pazarlık yapmak marchandise. koyuncu marchand de tapis. maç matériel. belediye reisi (esk. gösteri. beceriksiz. belirlemek marquer un point. uskumru maquis. sayı kazanmak marron (couleur). kürk kürküm manu militari. emeklemek mardi. protesto manifestement. ev evi evin evden evim la Maison Blanche (Washington). ustensile. bakırcı marchand de ferraille. sıska maillot de bain. ihmal. şer şerlerin mal tenu. outil. cordonnier. Beyaz Saray Zaman 06/06/05 maison close. sahteci. kötü kötüsü. maskot massage. evli mariée. çoğunluk mal. kurt yemiş manière. koca mariage. pazarlık marchander. maintenant maire. eksik. muhtar mairie. mayıs maigre. kulübe match. manav marchand de glaces. yemek yiyor yiyorum yer. pazar pazarı. beddua malgré. özlemek manteau. beceriksiz. at kestanesi mars. orta parmak la majeure partie. Marsilya’ya Marsilya’dan mascotte. fakat maïs. Fas Marocain. sucu marchand de bestiaux. kötülük. hastalık maladresse. belediye başkanı. yeteneksizlik manquer. mandalina mandat. protesto etmek manivelle. hasta hastayım hastasın maladie. nice maintenance. ekseriyet. manevra. mayo main. beceriksizlik. mısır maison. girdap mammifère. olgun maudire. besbelli manifester. şekil manière de pensée. tükenmek. ev hanımı. doğumevi maternité. ev sahibi maîtresse de maison. malzeme maternité. memeli manche. masaj masse. zavallı malhonnête. kahve rengi marron d'Inde. sıtma mâle. çolak mandarine. sabah sabaha matière. kol kolu kollarında kolunuzu manchette. düzenbaz. celep marchand de chapeaux. güveç marmonner. sakar malaria. belediye mais. Malazgirt (1071) maquereau. mermer marchand. lanetli mauvais. Serbest Piyasa marcher. noksan manque de pitié. bataklık marbre. kol kolu kollarında kolunuzu manœuvre. gelin marin. halıcı marchander. gene de malhabile. suret. hazret majeur. protestocu manifestation. düşünme tarzı manifestant. usta ustam maître de maison. maalesef malheureux. yemek yemek (intransitif) mangé par les vers. hurdacı marchand de fruits et légumes. madde. yanlış . el maint. fenalık. nikâh marié. çarşı çarşıya marché libre.

minik. dispatch mesure. boca etmek mettre en péril. tehlikeye düşürmek mettre en pièces. altüst etmek meuble. fikren mentalité. mecazî météo. cinayet meurtrier. üye même. tehdit etmek mendiant. Karadeniz mercerie. ana vatan. azamî maximum. hafif. önlem mesurer. metro métropole. yurt içi mettre. koymak koydu mettre. kavun kavundun membre. dize getirmek mettre à jour. nabzını saymak. kıstas. küçümsemek. orta parmak mégot. menü menuisier. benimki mignon. tahkir etmek mer. metre kare métro. uyarmak mettre en garde à vue. profession. çaylak milan noir. hor mépriser. maksimum mayonnaise. la mienne. minimum ministère. marangoz mépris. madenci madenciler HU 17/06/05 minimal. bahane üretme. aracı médiation. izmarit Mehmet Mehmet’ten meilleur. yalancı mention. deva. hak etmek merle. ana yurt ana yurdu tur110 26 mériter. çarşamba merde. nabız almak mesures. ifade mentionner. dispatch rider. réparateur. önlem métal. ufak tefek migraine. bakanlık bakanlığı Bakanlık'tan . çene menu. Akdeniz médium. yalan atmak. minare mince. deniz denizi denizler Mer Noire. karatavuk merle noir. bok mère. anne la mère patrie. azamî. mobilya meubles. gâvur médecin. dilenci mendier. baş ağrısı migrant. başkalaştırmak métaphore. uğursuzluk mauvaise foi. çatmak mettre fin. bile mémoire. sağ olun. daha ucuz mélangé. kötü kötüsü. asgarî. eşya meurtre. haberci messenger. tuhafiyeci merci. météorologie. hekimlik. ilaç méditation. zihniyet menteur. kötülük méchant. düzenlemek. doğurmak mettre en ordre. hoşnutsuz mécréant. tahkir méprisable. yürürlüğe koymak mettre en danger. göçmen milan. despatch rider. benzetme. sahnelemek mettre sens dessus-dessous. kara çaylak milieu. demi. tehdit menacer. metot metodum métier. meteoroloji Güneş méthode. anmak mentir. maden métamorphoser. yöntem. kötü niyet maximal. doktor doktoru. yarım miel. orta. nağme melon. ince mine. bin milliard. dilenmek mensonge. hafıza menace. sona erdirmek mettre en garde. aracılık médicament. mikrop midi. nazar mauvais présage. beniz. tertiplemek mettre à l'ordre du jour. porter (un vêtement). minuit et demi. forerunner. mayonez mmme mécanicien. yalan mentalement. giymek giyinin mettre en application. milyon minaret. sevimli. karatavuk merveille. ortam militaire. teşekkürler mercredi. pinti message. karaya ayak basmak mettre en scène. tıp médiateur. ezgi. karışık mélodie. tehlikeye düşürmek mettre en fagots. parçalamak mettre pied à terre. endişe Méditerrannée. daha iyi meilleur marché. mecaz métaphorique. milyar million. courier. maden mineur (dans les mines). aynı même. asgarî minimum. askerî mille. mesaj messager. güncellemek mettre au monde. hava durumu. tamirci tamircisi méchanceté. metre mètre carré. revêtir. Meksika mmmi microbe. yalan söylemek menton. teşekkür ederim. mersi merci (après "bienvenue"). bal le mien. hoş bulduk merci beaucoup. gözaltına almak mettre à genoux.mauvais œil. meslek mesleği meslekler mètre. harika mésange charbonnière. baştankara mesquin. başhekim médecine. şükür. ölçü. katil Mexique. mal. ölçmek mesurer le rythme cardiaque. öğle öğlene midi et demi. hekim médecin-chef. gündeme getirmek mettre en panne. kötü huylu mécontent. melodi. işgal.

çıkmak çıkıyor çıktık monter à cheval. uyarma. Moyen-âge. vasıta moyen. marazi morceau. nezih moralité. mobilya mode. alay moqueur. yol göstermek montrer de l'intérêt pour. ufak minute. mucizevî mirador. rest mise en garde. motivasyon mou. yarı moment. bıyık moustachu. titiz miracle. eksi moins. mucize miraculeux. yarım minuscule. kip kipi mode conditionnel. naçizane modestement. nezih morale. değirmen moulin à paroles. aracı moyen. bay Monsieur. azınlık minuit. binmek. binek monument. moda. mendil mouette. sözcük moteur. ýary gije. ölüm mortel (substantif). eser monumental. uyarı uyarısı HU 20/06/05 mise en scène. an. eyvah mon enfant. pek güzel değil mois. yumuşak mouchoir. köpük mousser. beyefendi. küflü moisissure. abidevî moquerie. bıyıklı moustique. ayna aynasına mise. kalıp moule. hasat moitié. serçe moins. ısırmak morphine. koyun mouvement. alaycı moral. midnight minuit et demi. raison. süre mon. dağ dağlar dağı dağdan monter. evladım monastère. gece yarısı. sahne düzeni misérable. demi. cause. ölümcül. iddiasız modeste. yükselmek. pas très beau. örf. dünya. ispinoz mourir. ölmek öldü mousse. abide. döviz monotone. dilsiz mule. orta moyen. midi et demi. lokma mordre. hayatını kaybetmek mourir. rahip moineau. Milli Eğitim Bakanlığı Zaman 03/06/05 Ministère de l'Intérieur. dakika dakikada minuterie. fani. saat saatlerde saattir montrer. serap miroir. model. ortalama Zaman 05/06/05 mmmu muet. İçişleri Bakanı minorité. bey. otomatik minutie. katır . ilik mœurs. Aman Tanrım! Mon Dieu !.Ministère de la Défense Nationale. en moyenne. ölü mort. araç moyen. cihan. avant (heure). modern. züğürt mmmo mobilier. şart kipi mode de vie. âcizane modestie. ahlâkî moral. Orta Çağ. efendim monstre. göstermek montrer le chemin. İçişleri Bakanlığı Ministère de la Santé. insan mortier. tekke monde. canavar montagne. geçim kaynağı Moyen Âge. ölümlü. kendi halinde modeste. ay ayının moisi. revaç monnaie. benim Mon Dieu !. morfin mort. ata binmek montre. sivrisinek mouton. kelime. örf ve âdet moi. ilgi göstermek monture. tevazu moëlle. bakan ministre de l'intérieur. tarz tarzı mode (grammatical). titizlik minutieux. öldürücü. monoton monsieur. motorisé. motif. âlem mondialisation. ilkeli moral. alçak gönüllülük. bezek motivation. ben bana moine. Sağlık Bakanlığı HU 20/06/05 ministre. köpürmek moustache. Ortadoğu Zaman 09/06/05 moyenne. küreselleşme Mongolie. ölümlü. ıslak moule. martı mouillé. Moğolistan monnaie. Ortaçağ Moyen Orient. midiye moulin. havan mosquée. dergâh. söz. sebep. manastır monastère musulman. alçak gönüllü modeste. küçücük. devise. kala moins beau. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) HU 01/06/05 Ministère de l’Education nationale. ahlâk moralement irréprochable. ara. arama motoru motif. ahlâklı. motor à moteur. çare moyen de subsistance. küf moisson. örnek moderne. keşiş. çağcıl modeste. ideal. âdet. yaşama tarzı modèle. kalıp. hareket moyen. cami mot. kule mirage. ölüm mortel (adjectif). neden nedeni motif décoratif. motorlu moteur de recherche. ahlâklılık morbide.

ceviz cevizi. milliyetçi nationalité. uğursuz noir (nom). ses çıkarmamak ne vous en faites pas. zararlı nœud. kavim. neveu. yeğen nier. ulus. miyop mystère. siyahlaşmak. sır. ihmal négliger. muhtaç négatif. vatanî nationaliser. isim isimler ismim isminiz isminizin. gerek. lüzum. cousin. herhangi nager. yeni neuf chacun. milli. temizlik nettoyage à sec. göze batmak ne pas suivre le jeûne. yeğen nez. yalanlamak niveau. kaju fıstığı noix de coco. oruç yemek ne plus. Münih municipalité. tabii. artık ne rien dire. saf. millet. lazım. mürüvvet nocif. zenci noirceur. yüzücü naïf. esrarengiz mythologie. düzey. yuva yuvası nièce. sinir nerveux.ni. kar neiger. masa örtüsü narghilé. siyah beyaz noir. vatandaşlığa kabul etmek nature. saflık naissance. olgunlaşmak murmure. karartmak. göz ardı etmek.pas. mutant mutation. adale muscle. kuru temizleme nettoyer. mırıldanmak muscle. yurttaşlık. olumsuz négation. düğüm. zorunluluk. kamulaştırmak nationaliste. yüzme nation. boyun bağı. muhtaç nécessité. ne --. ad adım. cephane mur. sinirli net. şalgam nnne ne --.ne nicotine. nikâh noce. tekzip etmek. nikotin nid. hemşehrilik. değil mi ? n'importe quel. gerek. bağ bağı bağları nœud papillon. deniz kazası. vatandaşlık. mırıltı murmure de l'eau. accouchement. net netteté. gemi enkazı nausée. bulantı. müzik musulman. siyah noir et blanc. canınız sağ olsun né. sırdaş mystérieux. çok nombril. gereklilik. uyruk uyruğu natte. giz. sakatlamak mutuel. milliyet. şırıltı murmurer. tabiî naturellement. olgun mûre. uzlaşma. kuşbaşı noix de cajou. inkâr. sıra sayıları nombreux. atama. yüzmek yüzdüm yüzdün nageur. rüyasında görememek ne pas pouvoir être ignoré. duvar mûr. huy nature. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin natation. asal sayılar nombres distributifs. üleştirme sayıları nombres ordinaux. temizlemek neuf (chiffre). müze mutant. tabiat naturel. papyon. soyad soyadı nombre. pazarlık neige. adet. dokuzuncu neveu. belediye munitions. dokuzar dokuzar neuvième. temizleme. dokuz dokuza neuf. kararmak. düğün noces. kaçınılmazlık nécessiteux. soylu noce. nargile NASA. adaleli musicien. bön. burun burnum burnumu nnni ni --. hindistan cevizi nom. seviye niveau social. tayin mutiler. Müslüman musée. mitoloji nnna n'est-ce pas ?. dokuzar neuf par neuf. inkâr etmek. kusura bakmayınız ne pas oser imaginer. sayı sayılar sayıları nombres cardinaux. nicelik. safderun. doğumlu nécessaire. vatan national. görüşme. fındık noix. çarpmak çarptım multiplié par. nam nom de famille. doğal olarak. kar yağmak nerf. kas muscular. doğa nature. tekzip négligence. atama . papyon kravat noir. göbek nomination. doğal. karşılıklı mmmy myope. mizaç nature. değil ne m'en veuillez pas. gerekli. esrar. nouveau. temiz naïveté. siyahlaştırmak noisette. sosyal kademe nnno noble. hasır naturaliser. dut mûrir. tabiyet tabiyeti. lâzım nécessitant. gereken. ulusal. ihtiyaç. mide bulantısı navet. karanlık noircir. kara noir. tabii.multiplier. netlik nettoyage. doğmak nappe. müzisyen musique. çarpı Munich. tabiî naufrage. cérémonie de mariage. ihmal etmek négociation. doğum naître.

itiraz objet. hakaret etmek offensive. yalınayak nuque. faal. batılılaştırma occidentaliser. meşgul occuper. itiraz etmek objectif. gözlemevi observer. NATO. nesnel objection. itaatkar obèse. saplantı obstacle.) offrir. Norveç norvégien. kullanılmış occident. zorunda obligation religieuse (Islam). beslemek nourriture. soğan oiseau. atamak (vb tr) non. güneş şemsiyesi omelette. Yeni Türk Lirası (à partir du 1er/01/2005) Nouvelle-Zélande. konmak (arg.) obtenir. seyretme. gözlem sonucu. zararlı nuit. itaat obéissant. farz obligatoire.. göz œuf. fırsat d'occasion. saldırmazlık non autorisé. gece. haber haberler la nouvelle année. mecburî obligé. mezuniyet oooc occasion. resmi officier. gölge ombrelle. tabiî normaliser. dikkate değer notables. oyalamak s’occuper avec. obezite obeziteyi obezitenin HU 02/01/07 objecter. Yeni Zelanda novembre. subay offre. ooob obéir. gölgelik ombre. hedef. gözetim. okyanus okyanusu octobre. yeni nouvelle. être occupé. ışıksız non-musulman.O. kuzey kuzeyde normal. mecburiyet. cisim. inatla obtenir. müşahit observation. düğümleme nouer.N. mezun olmak obtenir un diplôme. ikram.nommé. numara numarada nu-pieds. standart Norvège. öneri.A. bulut nuageux. ense oooa O. yazıvermek notre. yeni yıl Akşam 31/12/04 Nouvelle Livre Turque. elde etmek obtenir. batılılaşma. N. kuş kuşu oiseau de malheur. nükleer nuire à. gözlemci. adlandırmak. isim vermek nommer. gözlem. bizimki nouage. iç noyau. uğursuzluk kuşu oisif. boğmak nnnu nu. yumurta œuvre. meşgul olmak océan.U. haylaz. omlet ooon oncle. yemek yemeğe. taarruz officiel. gözlemek. umman. gıda. karanlık obscurité. olgu. sağlamak obtenir son diplôme.. standartlaştırma norme. geçersiz nord. tartışılamaz non valable. acemî noyau. çekirdek noyer. yiyecek nous.A. uğraş occupé. ekim ekimde oooe œdème. görev obligation. night nul. zeytin ooom ombragé. arz (éco. BM O. ikram etmek oooi oie. gözleme. norveççe notable. işsiz güçsüz oléoducs. nesne obligation. normal. itaat etmek obéissance. eşraf notamment. ad vermek.T. karanlık obséquiosité. düğümlemek. yorum. zarar vermek nuisible. hayır non-aggression. bizim le nôtre. engel obstinément. isimli nommer. adlı. mecbur obscur. diploma almak obtention de diplôme. eser. kasım novice. yapıt ooof offenser. batılı occidentalisation. kimse nulle part. not noter. tabii. gije. dalkavukluk observateur. vakıa nourrir. kaz oignon. biz bizi nouveau. rasat observatoire. gölgeli. dayı . gözlemlemek obsession. hariç non éclairé. batı occidental. hele note. ödem œil. mevzu. hiçbir yerde numéro. amca. bulutlu nucléaire. örmek noumène. çıplak nuage. noirceur. izinsiz hu 07/03/05 non compris.N. batılılaştırmak occupation. gayrimüslim non-négociable. Boru Hatları olive. obez obésité. gözetleme.T.

orkestra orchidée. çift paître. ekmek pair. yasama organı organisation. amca onde. sepet panique. antlaşma. ou bien. dalgalanmak ongle. yazım ortie. karşıtlık. antlaşmak page. matériel. tırnak ooop opéra. çalı kavak ostentation. açılış. OMS. pano pantalon. reçete ordonner. baba babamdan . ırgat ouvrier en bâtiment. çöp oreille. dayı oncle paternel. sulhperver. ya . adliye pâle. barışsever. asıl origine. çıkarmak çıkarın ottoman. ustensile. ayı outil. saray palais (anatomie). düzen ordre du jour. ya da où ?.oncle maternel. kulak oreiller. isirgan otu (Urtica dioica) ooos os. pantolon pantalon bouffant.. sulh Pakistan. doğu orientation. cesaret etmek osier. ırgat ouvrir. bezek. solgun. malzeme outrager. dalga onde radio. barış. düzenlemek ordre. Osmanlı ooou ou . muhalefet oppression. ana sayfa Güneş paiement échelonné. açık ouvertement. tahmin opium. neredeyse d'où ?. aleyhtar opposition. düzen. araç outil. pakt pactiser. veya où ça. Özbekistan pppa pacifique. evet ouragan. emir vermek. emretmek ordonner. hesap açmak Ouzbékistan. gurur. panik panneau. kuş bilimci orphelin. fırtınalı orange (couleur). est. opera opération. amele. barışçı. solmak paludisme. fırtına orageux. açmak ouvrir un compte. donatma. gözlükçü option. Pakistan palais. hasır paille. quitter. kibir orgueilleux. seçenek ooor or. damak palais de justice. yapı orge. gösteriş ooot otage. düşünce. karşıtı. süslemek ornithologie. zihin açıklığı ouvrier. alet outil. afyon opposant. adî ordinateur. ziynet orner. öksüz orteil. muahede. bezemek. sayfa page d’accueil. batı batıda oui. kabakulak organe législatif. ingrédient. fikir. arpa orgie. otlamak paix. ispir pâlir. soluk palefrenier.. imlâ. buyruk. unutmak unutmayın unuttum ouest. gündem ordures. turuncu orange (fruit). cümbüş orgueil. pasifik pacifiste. aklından çıkmak oublier. salep ordinaire. kimsesiz. lunetier. şalvar pantoufle. operasyon opinion. orkide. açıkça ouverture. radyo dalgası ondulation. mazlum optatif (temps du verbe). levha. teşkilat. kasırga ourlet. emir ordre. kuş bilimi. işçi ouvrier agricole. sıtma panier. rehine ôter. yahut. paça ours. taksit paillasson. çift paire... kökenli originaire d'où ?. köken. terlik papa. altın orage. kemik oser. nerede ? nereye ? ou bien. ayak parmağı orthographe. dilek kipi opticien. portakal orchestre. nereden ? nereli ? neresinde ? oublier. süs. kibirli orient. enlever. barışçı. foin. saman pain. sakin. sulhçu pacte. nereli ? original. hani où que ce soit. hakaret etmek ouvert. düzenlemek. yönelim originaire. buyurmak buyrun buyur. görüş. örgütlemek organisme. bilgisayar bilgisayarın ordonnance. yastık oreillons. orijin ornement. çalkantı onduler. sulhsever. Dünya Sağlık Örgütü organiser. zulüm opprimé. örgüt Organisation Mondiale de la Santé. delik ouverture d'esprit.

kırtasiye papier. arbuz pâte. geçit. document. şemsiye paraître. parlamento Parlement Européen. FP Parti Républicain Libéral. her şeyin ötesinde par exemple. gitmek gidiyorum gidiyorsun git gideyim gidelim gittik. patrik patrie. parantez parents. taraf. kusursuz parfaitement. akrabalık parer. tembel parfait. hısım parenté. pasaj passage en revue. sabretmek. makarna pathétique. bölüm. gözden geçirmek. hobi passion. aracılığıyla par milliers. geçmek geçiyor geçmiş passer commande de. varmak varır parvenir à. geçit. acıklı patience. özellik particulier. BTP Parti de la Juste Voie. katılmak particularité. zarar yok pas de problème. geçe passé. tutku passionné. DYP Parti de la Mère Patrie. paket par. karadan par voie terrestre. uğramak passer en revue. hasta bir kişi patient. çünkü pardon. s’en aller. binlerce par quel moyen ? avec quoi ? comment ? neyle ? par la route. otlak . kimi zaman parfum. katılım participer à. après. sipariş vermek bş için passer une commande. kötürüm parc. aller. di’li geçmiş zaman BZD 100 passe-plat. kumar parier. yurt. pek güzel değil passage. katilimci participation. Demokrat Partisi tur110 25 Parti démocrate du Kurdistan. özgü particulièrement. mera. pastel pastèque. kısım partir. diş macunu pâtes. incelemek passerelle. tutkulu passoire. henüz pas mal. buralarda par l'intermédiaire de. KDP : Kürdistan Demokratik Partisi parti de l’indépendance. parti partisi. çalım paradis. hısım akraba parenthèse. pazar payı partager.papeterie. engin. Kurdistan İşçi Partisi PKK : Partiya Karker Kurdistan Kurdistan Worker's Party (now KADEK) participatif. pièce. ihtiras. bon marché. millet meclisi. bağışlamak pareil. ebeveyn parenté. inceleme passage souterrain. özel. eş parent. CHP Parti des travailleurs du Kurdistan. tembellik paresseux. hiç pas très beau. parfüm pari. konuşmak konuşuyor konuşmuyorum konuşalım konuştu parler de. 1946. sabır etmek pâtir. bahse girmek. hareket etmek partir à la guerre. pasaport passer. uçakla. karadan parade. geçmiş passé constaté. kağıt kağıtları papillon. üstelik par-dessus tout. parlamenter parler. karpuz karpuzu. yurtsever patrouiller. adım pas cher. gayet parfois. uçak ile par centaines. Paris Paris’e Paris’te parlement. söz etmek parole. her yer parvenir. yola çıkmak partir. görmemiş pas (substantif). bilhassa partie. pastacı patriarche. vatan patriote. yolcu yolcular passé (heure). park parce que. geçirmek passer (int. servis penceresi passeport. paylaşmak parti. sefer partout. ulaşmak parvenu. akraba. pastahane pâtissier. gibi gelmek paralytique. donatma paresse. affetmek affedersin affedersiniz. ısmarlamak passer un contrat. ANAP Parti de la Vertu. voyageur. cennet parapluie. zarar görmek pâtisserie. AP parlementaire. oldukça pas de mal. fırka fırkası Parti Démocrate. kumar oynamak Paris. macun pâte dentifrice. söz parsemer. yüzlerce par le col. ucuz ucuzu BZD 108 pas encore. excuser. sabır sabrı patient. üst geçit passe-temps. sözleşme yapmak passer par. sabırlı patienter. tarafından par avion.). tesadüfen par ici. moins beau. af. lakırdı parole. sakıncası yok pas du tout. Cumhuriyetci Serbest Fırka tur110 24 Parti Républicain du Peuple. serpmek part de marché. affedersiniz pardonner. çalyaka par dessus tout. kelebek paquet. örneğin par hasard. fasıl. alt geçidi passager. epeyce. kol gezmek pâturage. mesela. pastane. Bağımsız Türkiye Partisi. hayli. vatansever. süzgeç pastel.

keklik perdrix bartavelle. şeftali péché. korku peur sans fondement. küçük parmağı petite-fille. fotoğraf Güneş . ispençiyari pharmacien. ülke ülkenin ülkede ülkeler paysage. kalabalık peuplier. sanı pensée. tanker peu. kaybetmek. babalık pépier. photographie. köşk payer. memleket. yurt. yağlı boya pélerinage. idam cezası peine de prison. müebbet. autoriser. tartı aleti peser. dert. eğim pépère. dilekçe pétrole. şahıs HU 30/05/05 personne ne fait. halte. dalkavuk personne pressée. çardak période. hiç kimse. minik. Hollanda pppe peau. inci permanent. yavaş yavaş petit pois. sarkaç pénitence. kınalı keklik perdrix grise. sürekli perroquet. hapis cezası peintre (artiste). torun petit-fils. görüngü philosophe. müsaade etmek. imkân vermek. bozuk para petit pain rond au sésame. köylü Pays-Bas. Acemce. inandırmak persuasion. arrêt. bas. balık tutmak pêcheur. farsça Perse. belki ppph phaéton. yavaşça. günah pêcher. şakımak pépin. sevgili petit bazar. ödemek payer (un) tribut. taş kekliği perdrix choukar. sığ peuple. Fenike phénomène. peruk. ulus peuplé. Acemistan persécuter. deri peau-rouge. insan. tartı pèse-personne. yavru petite aiguille d’une montre. tarak peigner. ötmek. peruka hu 07/03/05 persan. izin perpétuel. düşünmek düşünyorsun. üşütmek petit. far pharmacie. fakir. maydanoz persister. akrep petit ami. yoksul. craintif. akıl etmek.pâture. caractère. idam cezası peine de mort. papağan papağana perruque. kişilik personne. izin vermek permis de conduire. resim resmim. çekirdek perdre. fikir. geçirgen permettre. dinlenme pauvre. küçük küçüğümüz. benlik. aceleci persuader. zulmetmek persécution. fire pesage. haraç vermek pays. diretmek personnalité. mütefekkir pension. eczacı phase. halk halkı. sürekli perméable. kürek pendant des heures. kimse. ürkek peut-être. bornoz peindre. üzüntü peine capitale. pansiyon pente. süre période de fiançailles. fayton phare (maritime). düşünür. toprak toprağa. boutique. müsaade. fenomen. devre. azap pensée. dönem. düşünce. ufak petit (d'un animal). kahvaltı kahvaltıda petit doigt. çil keklik père. manzara paysan. sanmak penseur. Kızılderili pêche. endişe penser. vehim peureux. bezelye pétition. az peu après. tuhafiyeci petit commerce. taramak peignoir. avuç pause. ukalalık pédibus. yaya olarak peignage. kimse etmiyor personne obséquieuse. torun petite monnaie. ehliyet permission. tarama peigne. dükkan petit déjeuner. filozof photo. hac pelle. şahsiyet personnalité. yitirmek perdre la vie. zavallı. kişi kişinin. ressam peintre en bâtiment. hayatını kaybetmek perdrix. lâche. feneri phare (d’une voiture). mola molası. simit petit à petit. sağlamak permettre. boya peinture à l'huile. millet. boyacı peinture. petrol petrolün Zaman 16/06/05 pétrolier. kanaat perte. soupçon. kalıcı. cliché. korkak korkağım korkaksın. ukala pédanterie. züğürt pavillon. mera paume (de la main). balıkçı pédant. ceza. nişanlılık perle. eczacılık pharmacie. eczane pharmacie. biraz sonra peu profond. fasıl Phénicien. daimi. baba babamdan pergola. zulüm persil. Acem persan. saatlerce pendule. kavim. boyamak peine. tartmak péter un plomb. kavak peur.

cep cebim. tava poêlé. şişe plage. juste. zırıldamak pleuvoir (imp. hoşuna gitmek plaisanterie. gezegen planeur. şiir poids. sıvamak plein. pilot pilotlar HU 05/03/05 pilule. document. piknik yapmak pirate. acı acı bağırmak pleurnicher. saksağan pièce. pipo pipelette. safderun pignon de pin. çekirdek pierre tombale. Antep fıstığı. kıl. korsan piscine. zırlamak. çoğu la plupart du temps. birkaç. oda odanın odanız odası pièce. hap piment. tuzak pierre. sofu pigeon. oyun pièce de monnaie. yeşil ağaçkakan pppl placard. ünlem işareti point d'interrogation. resimsel pie. sökmek poing. haz plan. tepsi platane. bilek poil. sini plâtre. dip pied (d'une montagne). taban. tava poêlon. yüklü pléthore de nourriture. döşeme planches. acınacak pitre.). oturtmak plafond. fırça pinson. şair poêle à charbon. sini plateau. taş taşla pierre. su tesisatçı plongeon. yaya pieu. tavan plafonnier. sahan poème. Şam fıstığı pister. kumsal plaie. istif pile. hoşlanmak. kuş tüyü la plupart. soba poêle à frire. çam pinceau. aile plânlaması plante. tüy poilu. dalmak pluie. rızk pitoyable. soru işareti . kurşun plombier. katlamak plier en deux. kazma pipe. yara plainte. planör planning familial. lâstik pppo poche. yer yerden yeri placer. tabanca pitance. daha plus que nécessaire. yağmur. etek piège. alan place. abur cubur pleurer. bitki bitkiler planté d'arbres. acı pin. exact. yağışlı pneu. muslukçu. plastik plat. ayak ayağı pied (d'un arbre). sıva plâtrer. yağma piller. sikke pièce. plaj plage de sable. kazık pieux. piknik pikniğe pique-niquer. kumsal. çoğu zaman plus. kıllı poinçon. tüy. atak *** pied. şaklaban pivert. şikayet plaire. blessure. kağıt kağıtları pièce (de théâtre). yeşil ağaçkakan pichet. ağlamak ağladı BZD 109 pleurer en chœur. nokta. piyano pic vert. ağlaşmak pleurer de douleur. plan plancher. çalçene pique-nique. kat katta plier. tahta planète. dikmek plastique. yağmur yağmak pli. kıvırmak plomb. yağmalamak pilote. meydan place. zemin. mâbadi plusieurs. mahal place. yağmak. dolu plein aux as. torba poète. uç point de convergence. ispinoz pioche. damga poindre. zevk. şaka plaisir. izlemek pistolet. keyif. papier. çınar plateau. mezar taşı piéton. yağış plume. alay.phrase. complet. çam fıstığı pile. batış plonger. haddinden fazla plus tard. odak noktası point de départ. tepsi plateau en cuivre ou en laiton. sikke pied. havuz. biber pimenté. bükmek. yankesici pictural. yumruk point. kulp poignet. tam pillage. dolap place. sürahi pickpocket. cümle pppi piano. artı plus. pie bavarde. güvercin. ağaçlı planter. fıstık. başlangıç noktası point d'exclamation. nice pluvieux. havuzu pistache. tartı poignée. ikiye katlamak plisser.

vilâyet. yetişmek pousser (plante). açı. güç potentiel. département. domuz porcelaine. müspet. giymek porter préjudice. yazı tipi policier. papaz populaire. kümes poule. birinci. kehanet préface. bakım. olanak. rüşvet potasse. kirletici polluer. saz tavuğu poulet. nohut poison. yağış précis. tozlu pouvoir. bahşiş pourcent. pommes de terre. polis police de caractères. vaaz prêcher. asma köprü pope. siyasî polluant. kapı kapıyı kapısı porte-documents. belirli. saksı pot-de-vin. siyasi. olası posséder. dürtmek pousser. vaaz vermek précieux. belli prédiction. baş parmak poudre. olasılık possible. çömlek pot (de confiture par exemple). takip poursuivre. kavanoz. kabil. karabiber poivron. kudret. yeğlemek préfet. ilk premier ministre. değerli. barut poudre à canon. vali préjudice. sözcü porter (un vêtement). telaş précipitations. balık poitrine. muhtemel. malgré lui. çimenlik praticité. dedikodu poubelle. ulak portion. çevreyi kirletmek pollution. barut poulailler. mümkün. zarar vermek porteur. siyasal. zehir. il iller illerin préféré. güverte Pont du Bosphore. porselen pore. province. popüler population. güç gücü. sahip olmak poste. önsöz préfecture. favori. elverişlilik pratique. elma pomme de terre. olumlu position. Halk için halka rağmen tur110 9 pour rien. liman porte. armut poireau. nüfus nüfusu populiste. hamal porteur. potas potentiel. kovalamak pour mille. biber. önyargı premier. Benerci Kendini Neden Öldürdü (Mehmet Ulusoy) pourrir. polisiye politicien. cüzdan cüzdanı porte-monnaie. Portekiz poser. Boğaziçi köprüsü pont suspendu. öncelik préférer. zıkkım poisson. tulumba pont. evrak çantası portefeuille. kapak porte. tercih etmek.points de suspension. bitmek poussière. tavuk pouls. politikacı politique. potansiyel potentiellement. kap Portugal. kirlilik Pologne. cüzdan cüzdanı porte-parole. egzoz pot de fleurs. gözenek poreux. pırasa pois. patates pompe. gözde préférence. vaaz etmek. konum.). kutup kutbu kutbunu police. gözenekli port. biber pôle. politika. takmak tak takın poser des questions. karakol karakolda pot. boşuna pourboire. önlem précédent / suivant. çayır. toz poussiéreux. imkân. köprü köprüsü. itmek pousser (intr. mevki mevkide possibilité. görüş pointe. siyaset politique (adjectif). olanaklı. takip etmek pousser. Polonya pomme. politik. makam. région. courrier. uç poire. izlemek poursuivre. soru sormak positif. halkçı porc. akciğer pour. salâhiyet pouvoir exécutif. posta poste de police. polis. ova. yüzde pourchasser. muhtemel potentiel. başbakan . önüne geçmek prêche. üç nokta point-virgule. çürümek poursuite. döşek pont (de bateau). opinion. nabız nabzını poumon. jar pot d'échappement. muhtemelen potin. kovalamak poursuivre. zarar zararı préjugé. bezelye pois chiche. kıymettar précipitation. çayırlık. noktalı virgül point de vue. geri / ileri précéder. iktidar. çöp kutusu pouce. tavuk poule d'eau. piliç. binde *** pourquoi ? neden ? niçin ? Pourquoi Benerdji s’est-il suicidé. göğüs göğüsleri göğsüm poivre. yürütme gücü pppr prairie. elverişli précaution. bakraç pot. için Pour le peuple. vilâyet binası préfecture.

hazırlık préparation. kazanç. actuel. papazın evi présence. propaganda propagation. ödünç verme prétendre. resim çekmek prendre place. dava. ihtar etmek. dümene geçmek prendre congé de. vekâlet procureur. prensip.prendre. üşütmek prendre la main dans le sac. kahvaltı yapmak prendre des photos. métier. namaz namazı. taslak. zapt prison. dua. korumak. yer almak prendre le pouls. duş yapmak prendre feu. telâffuz propagande. tasarım. vesile prêtre. imtiyazlı prix. basınç prestidigitateur. tutumsuz. f. hediye présent. şimdiki zaman présentateur. sunuş. binmek prendre en charge. profesör profession. sanık prévoir. fiyat. istihsal etmek. tr. près. ikaz etmek. halen. yakın près de. üretici productif. bulunuş. kanıt prévenir. ad adım préparatif.) prompt. özel privilège. kar. tanışma présentement. sözcü présentation. söyleniş. eskiz promenade. kalın. hazırlamak près. resul à propos. imtiyaz privilégié. bahane. je crois. film gösterisi projet. iddia etmek prétendu. duş almak. süreç projection de diapos. ödünç vermek prétexte. hapishane. savcı prodigue. gelişme progression. temel principe. galiba problème. şimdiki zaman à présent. ilke. nezdinde presbytère. değer vermek. çeviklik pronom. takdim. atamak. nabzını tutmak prendre la poussière. hâlen présent progressif. unsur printemps. esir. sezi. rıca prière de la nuit. ihtimal. hazine. yatsı namazı primauté. aceleleştirmek presser. gezme gezmeye promesse. olasılık probable. muhtemel. bu arada. cumhurbaşkanı présomptueux. delil. katılmak prendre le petit déjeuner. mahkeme processus. kâr. tasar. iddialı. program progrès. haberdar etmek. maket. rica etmek. zamir zamiri zamirleri pronoms personnels. akraba. iddia prêter. proje. sunmak. üretim produire. kesin profondément. önlem almak prendre note. tutuklu privé. sıkmak pression. üretken production. tozlanmak prendre la route. fodul prétention. seziş presser. tutmak. umde. çevik promptitude. üstünlük primitif. hazırlanış préparer. tanıtmak. bulunma. cezaevi. proche. çiftleştirmek. ilk principal. haberdar. yazıvermek prendre en otage. savurgan. (v. hâlen présenter. ciddiye almak prendre la tête. tanıştırmak présenter un candidat. muhafaza etmek prendre sur le fait. ürün professeur. tartışılamaz prénom. iyelik zamiri prononciation. mahpus. rehin almak prendre part. hazır. meslek mesleği meslekler profit. tutukevi prisonnier. takdim etmek. ilkbahar priorité. üreme propager. üstlenmek prendre les commandes. halen. istihsal. hokkabaz prêt. sözde prétentieux. öğretmen. ayrıcalıklı. kroki.) promouvoir. sakınca. sözlü promotion. özenti prétendument. yakalamak prendre un autobus. müsrif producteur. atama. huzur présent. üretmek produit. sırası gelmişken . imalat. esas. büyük oranda profondeur. olası. uyarmak prévenu. yolunu tutmak prendre au sérieux. dia gösterisi projection de films. dua etmek prière. hemen hemen. derin. ilaç. suçüstü yakalamak prendre des mesures. yarar profond. gelecek proche. sezgi. basın basını basınında pressentiment. söz promis. (n. kahvaltı etmek. öngörmek prier. önayak olmak prendre soin de. ödül probabilité. süreç prochain. peygamber. baskı pression. derinlik programme. suçüstü yakalamak à prendre où à laisser. mesele. şahıs zamirleri pronom possessif. bahar. öncelik prise. saklamak présidence de la république. çoğalmak prophète. bedel. yaymak. cumhurbaşkanlığı président. tutsak. âdeta presse (journaux). ana. tutuşmak prendre froid. baş çekmek prendre la tête. tanıştırma. namzet göstermek préserver. papaz preuve. başkan président de la république. iddialı presque. hapis. ayrıcalık. tanıştırmak présenter (des gens). sorun procès. yakın procuration. esas. uğurlamak prendre une douche. plan. gezi. almak. tasarı. olasılı probablement.

kısaltmak raccrocher le téléphone. vasıf quand ?. öz putain. ihtiyat. kırk quart. hususiyet. vilayet. vikaye etmek prouver. ne zaman ? quant à. bir yerler quelques. bir sey. ne ? quoi de neuf ?. Allah kolaylık versin quel. geçmiş olsun Que Dieu vous aide. kimi quelque chose. ne gibi ? quelle heure est-il ? saat kaç ? à quelle heure ?. yayım. soru questionner. taşra. çekirdek. reklamcı publicité. ise quantitatif. haraççı racontar. uğurlamak raccourci. diriğ (eski) protection. umutlu. ne mutlu size ! quelque. ilan ilân. mamur (eski) prospérer. yeşermek prospérité. mülk prospecteur. uygun qui exagère. doksan quatre-vingts. kanıtlamak proverbe. saf pur. nitelik. kim olursa olsun qui a raison. öneri propre. dördüncü qqqe que ?. erzak provisions. gelince quant à. ceza pupille. neşretmek. etkili. sahip sahibi propriétaire d'un terrain. seksen quatrième. bir şeyler quelque part. temiz propre à qq'un. sormak queue. ayrılmak quitter. haklı qui regrette. biri. kamu publication. dair. hiş pppu public. saat kaçta ? quel numéro de. mahsus propreté. essentiel. gözbebeği psssst. niceliksel quantité. ırk racine. esirgeme. mesele. peron qualitatif. telefon kapatmak race. ôter. korumak. kestirme yol raccourcir (intr. misli. reklam publier. şikayetçi qui que ce soit. eyalet. kayırıcı protection. nicelik quarante. madenci madenciler prospère. zevkli qui a de l'espoir. semt semti BZD 110 . teklif etmek. herhangi quelle chance vous avez !. abartıcı qui fait le pitre. alış veriş provoquer. tedbirli prune. gelişmek. nesil. yayınlama publiciste. dörder quatre par quatre. temizlik propriétaire. pişman qui réussit. ümitli qui convient. kalite. çukur pull-over. mahalle mahallede tur110 26 quartier. kazak punition. mülk sahibi propriété. dörder dörder quatre-vingt-dix. radikal qqqa quai (de port). nalbur quitter. courses. vikaye. hangi quel âge a-t-il ?. kaçıncı quelconque. himaye etmek. ırkçılık racketteur. rivayet raconter. fahişe putsch. dört dörde quatre chacun. kayırmak. teklif. refah prostituée. yetki alanı provisions. kuyruk qqqi qui ?. kuyu. birtakım quelqu'un. ne var ne yok ? quota.à propos de. kimileri querelle. anlatmak radiation. radyasyon radical. indirim raccompagner. muvaffak quille. gözbebeği pur.). soy. önermek proposition. rıhtım quai (de gare). koruma. üzerinde proposer. kota rrra rabais. kim ? kimler qui a bon goût. çünkü puissance. niteliksel qualité. hakkında. kimisi quelques-uns. darbe pyjama. kök racisme. ne ? que cela soit passé. orospu protecteur. kısalmak raccourcir (tr. tedbir prudent. erik prunelle. çeyrek quartier. mamure (eski) prospérité. atasözü province. enlever. münakaşa question. şaklaban qui se plaint. köklü radical. başlatmak. omurga quincaillier. ihtiyatlı. kuvvetli puits. kaç yaşında ? quel genre de ?. karargâh quatre. yapmak yapıyorsun yap yaptı prudence. mal sahibi. il iller illerin. pijama quartier général. yayın yayını. ev sahibi. bayındır prospère. neden olmak. çıkarmak çıkarın qqqo quoi ?.). kudret puissant. yayımlamak puisque. himaye protéger.

bel rrrel relatif à. başvurmak recouvrir. temas rapporter. gerçekçi. motif. taahhütlü recommander. reklam récolte. rakı ramassage (des jeunes enfants pour en faire des janissaires). gericilik. tanımak tanıyor reconstruction.radin. yapım réalisation. temas relationnel. ray raisin. kabul etmemek. imar record. çeviklik rappeler. geri çevirmek. canlandırma réanimer. sıçan rater. hızlı hızlıdır rapidité. münasebet. seyrek rarement. nadir. devşirme Ramadan. gerçekleştirmek. makbuz. realist réanimation. minnettarlık reconnaissance de dette. nispeten relier. önermek recommencer. tepki réactionnaire. toplantı récession. canlandırmak rebelle. seyrek. minnettar reconnaître. irtica. ilişkisel relativement. s’améliorer. ısıtmak recherche. kaplatmak recteur. karşılıklı réclame. code. üzüm raison. televizyon seyretmek régiment. makul raki. reaksyon. ilan ilân. arama. düşen regret. alâka. kaçak refuser. tarif recevoir. tepkimek réalisation. seyretmek regarder autour de soi. bakış regarder. isyankar. sınır dışı etmek reconnaissance. hesabını vermek régner. acımış rang. yürütmek réalisme. kraliçe reins. guérir. getirmek getirirsin rare. vilâyet règle. susturmak rrref refaire. ışın rrre réacteur. böbrek reine. bürümek. ender rassasier. akıllı rationnellement. us raisonnable. akla uygun. seyrek olarak. hatırlatmak rapport. senet reconnaissant. indocile. se réunir. tahrip etmek rayon. ilişik. ilişki. sabıka récidiviste. çevresine bakınmak regarder la télévision. bakmak bakılır. son zamanlarda. hüküm sürmek régressant. yeniden yapmak référence. özlemek rein. çamaşırcı ayı ravage. akıllıca raton laveur. acırga rage. araştırmak récidive. onaylamak rationnel. il iller illerin. Ramazan rambarde. reddetmek rrreg regard. rahibe . fevkalade. sıra rapaces. infaz etmek. gerici réagir. reform réfrigérateur. alay région. ilgi. nadiren. etrafına bakınmak. rektör reçu. reaksiyon. kaçırmak kaçırdı ratifier. cimri radio. sebep. ilişik. düzelmek régler ses comptes. buz dolabı refuge. kural kuralları BZD 104 règlement. acınacak regretter. sığınak réfugié. yeniden başlamak récompense. sabıkalı récipient. pişmanlık regrettable. sürünmek rance. hesaplaşmak régler son compte. resesyon recette. getirmek getirirsin ramper. devrim. doyurmak rassembler. tek tük rarissime. almak recevoir un coup de poing. ilgi. araştırma Zaman 03/06/05 rechercher. aramak. resepsiyon. isyankâr rébellion. rekor HU 04/06/08 recourir à. yarıçap rayon. referandum referandumda HU 30/05/05 réforme. istememek. description. accomplissement. acırga rail. minnet. öfke raifort. bölge bölgeler bölgelerinde. referans référendum. yönetmelik se régler. yırtıcı kuşlar rapide. isyan rrrec récemment. gerçekçilik réaliste. toplamak se rassembler. ödül reconduire à la frontière. senet réduction. münasebet. bağlamak religieuse. radyo radio (graphie). sayım sayımı sayımlar réception. hak raison. yeni recensement. röntgen röntgene radis noir. atıf. gerçekleşme réaliser. ayaklanma. ürün recommandé. kuduz rage. tahrip ravager. anımsatmak. ender. parmaklık ramener. çabukluk. indirim réduire au silence. ilişkin relation. kap réciproque. reaktör réaction. pişman olmak regretter (qqun). neden nedeni raison. toplanmak rat. yumruk yemek réchauffer. ilişki.

istihbarat. doldurmak remporter une victoire. sorum responsable. sorumlu ressemblance. similitude HU 11/04/05 ressemblant à la corne. mukavemet etmek résolu. iade etmek renvoyer de. pişmanlık rémouleur. analogy. saygı göstermek respiration. kurmak remords. sıkışıp kalmak . iade iadesini Zaman 24/05/05 renvoyer. hürmet. rezerv. mümessil. cilt rrrem remarquable. karşılık vermek répondre. sameness. şöhret renommée. rahip religion. tamir. parallelism. devirmek renverser le gouvernement. approach. lokanta. azim. dindar religieux. buluşma. çekmek ressource. azimli. karşılık. sitem reprocher. karşılaşma rencontrer. nefes alıp vermek. soluk alıp veriş respirer. katlamak réplique. konak résidence d’été. iddia. röportaj repos. direniş. mukavemetçi résister. yanıtlamak réponse. kendini toparlamak représentant. mimicry. rastlamak rendez-vous. Enerji ve Tabii Kaynaklar ressusciter. hükümeti düşürmek renvoi. galibiyet almak rrren renard. ayrılış ayrılışı repas. tekrarlamak replier. çıldırtmak rendre sec. durmak durma. rezervasyon réserve. tırnaksı ressembler à. baskıcı réprimande. muhterem. dinlenme repentant. halletmek. umgekippt HU 26/03/05 renverser. dayanıklılık. identity. vergi iadesi remonter (un réveil). propinquity. ek bent olmak rester coincé. yazlık (ev) résider. community. direnç. damızlık république. diyanet reliure. ziyaret etmek renfermé. azarlamak réprobateur. şaşırıp kalmak rester bouche bée. kararlı résolution. tövbe répéter. suçlama rrres réseau. Çek Cumhuriyeti République turque. similar. resemblance. geri çevirmek. halife remplir. direnmek. likeness. kapanık renfermer. tilki rencontre. congeniality. karşılık répliquer. dinlendirici reprendre ses esprits. azar réprimander. istihkam. appointment. olağanüstü remarquer. tryst HU 11/04/05 rendre. dikkate değer. kıyamamak réputation. içermek renom. benzemek ressentir. yenilemek rénover. cevap vermek. umgeworfen. kalıntı rester. kovmak rrrep réparateur. deva remercier. rester. tamir etmek répartition. assignation. avoir des égards. KKTC République Tchèque. karşı koymak. örgüt. kalınmak rester absourdi. yanıt reportage. tövbekâr repentir. çözmek respect. yemek yemeğe repasser. azar. katlanmak résister à. sur remplaçant. meeting. kararlılık résoudre. pause. fevkalade. benzerlik. bileyici rempart. mukavemet résistant. iade etmek rendre fou. saygı respectable. kaynak kaynaklar énergie et ressources naturelles. affinity. ün réputation. kalmak kalıyorum kalmadı kal kalmasınlar résistance.religieux. dayanmak. kalmak kalıyorum kalmadı kal kalmasınlar. yenilemek renseignement. TC : Türkiye Cumhuriyeti répugner à. çekince réserver. rendezvous. similarity. ütülemek repos. dinci religieux. restoran restoranı restoranın restoranda reste. keşiş religieux. tamirci tamircisi réparation. sitem etmek reproducteur. temsil représenter. halef. din dini dinler. tanınmışlık renoncer. aş. hissetmek. itibar respecter. soluk alıp vermek responsabilité. dayanıklı. parallel. date. mécanicien. randevu randevuya. cevap. devrik overturned gestürzt. soluk respiration. fark etmek remède. ağ ağlar ağlarla tur110 26 réservation. sitemkâr reproche. şöhret requin. rezerve etmek résidence. direnişçi. ihtiraz. bilgi bilgileri renversé (président). temsilci représentation. conformity. karşılamak karşılamaz. saygıdeğer respecté. şebeke şebekeyi. duymak duymuyor. telafi réparer. fark edilir. vazgeçmek renouveler. hortlamak restaurant. teşekkür etmek remise d'impôt. istirahat reposant. kurutmak rendre visite à. kinship. parity. köpekbalığı réquisitoire. acentalık etmek répressif. cumhuriyet République de Chypre du Nord. comparison. nefes almak. cevaplamak. dirençli.

kaya. donakalmak résultat. gülüş. hücum rugueux. yol yolları yolda route principale. iddia revenir. özetlemek retenir. servet rideau. takla rouler. çalkalamak rincer le linge. harap etmek. inkılâp revue. çekince réticent. rekabet etmek rivalité. netice. romantik Rome. kızamık rouget. düş görmek. sonuç . kurnazlık rusé. kral kralın. hayal. gelir rêver. ürün résumé. elbise robe de mariée. barbunya rougir. abullabut. düşkün ruisseau. pirinç rrro robe. toplantı réunir. Kevser riz. çamaşır çırpmak rire (substantif). ana cadde royaume. toplanmak réussir. çalar saat réveiller. nezle rrri riche. ayaklanma. horlamak ronger. mahvetmek ruiné. kızılkuyruk rougeole. döndürmek. miroir. inceleme rez-de-chaussée. comique. başarı başarılar rêve. başarmak. sağlam rocher. dönüş dönüşü. döşeme revêtir. gülme rire (verbe). dönmek döner dönüyorum revenu. sokak sokakta sokağın rue en pente. oruç bozmak rond. kol gezmek roi. nar bülbülü rouge-queue. iade iadesini. aller. isyan révolution. bir sigara sarmak se rouler. krallık rrru ruban. pembe rossignol. geri çevirmek retraite. emekli rétrécir. söylenti rupture du jeûne. rizikolu ritournelle. harabe ruiner. gülüşmek risque. partir. terbiyesiz sssa s'embrasser. hayal kurmak revêtement. şerit rude. dönmek döner dönüyorum. Rusya rustre. düş. bulamak. tekerleme rivage. şah rôle. kızıl gerdan. isteksiz retirer. devrim. kıral kıralının. se rassembler. yaka rival. zengin richesse. gelinlik robinet. perde ridicule. kırmızı. dere rumeur. kurdele ruban. Rus Russie. telaş etmek. kucaklaşmak. yuvarlamak rouler une cigarette. rota. kenar. musluk musluğu robuste.rester pétrifié. rekabet rive. özet résumer. rassembler. çekilme. Roma rompre le jeûne. ayna aynasına réunion. kızarmak rougir. düş kurmak. kurnaz russe. pürüzlü ruine. ihtilal. tekerlek. kemirgen rose. sahil. iftar etmek. ablak. roman romantique. gül rose. kemirmek rongeur. giymek. Romalı roman. toplamak se réunir. gülünç rien. darılmak s'encroûter. yaka rivière. ihtiraz. horlama ronfler. Romanya route. kıyı kıyısı kıyıları. hayal etmek. geri tutmak réticence. riziko risqué. gitmek gidiyorum gidiyorsun git gidelim gittik gideyim gidelim s’en vouloir. bulanmak bulanıyor Roumanie. takınmak révolte. kızıl rouge-gorge. bülbül roturier. zemin katı rrrh rhume. geliş Zaman 24/05/05 retourner. iftar ruse. daralmak retrouver. telaşlanmak s'empresser. öpüşmek s'émouvoir. acar. accumuler. hiçbir şey rincer. hile ruse. emeklilik retraité. teker tekeri rouge. acele etmek s’en aller. sarp rue. kazıklamak rouler (transitif). muvaffak olmak réussite. yuvarlak ronflement. katılaşmak . kayalık rôder. kavuşmak rétroviseur. rakip rivaliser. pineklemek s'endurcir. rüya rüyası réveil. yüzü kızarmak roulade. kraliyet royauté. uyandırmak uyandırdı revendication. rol romain. çay çayı rivière traversant le Paradis. yokuş ruée. soysuz roue. bülbül bülbülü rossignol philomèle. muhalif. çekmek retour. rivayet. gülmek gülüyor BZD 109 rire ensemble.

s'énerver. lütfen s'immiscer. taahhüt etmek s'engendrer. memnuniyet satisfaire. canı sıkılmak s'entendre. ilgi göstermek s'intimider. ilham almak s'intensifier. el çantası sacre. aralıksız sans pareil. sinirlenmek s’enfuir. salep saleté. selâm vermek salut. fuir. alim. türemek s'ennuyer. üstsüz sans incident. bohça sac à main. kirletmek. kaçmak s'engager. connaître. cumartesi samovar. salça sauf. tuzluk salir. tatmin edici satisfait. content. -suz. fedakarlık. yurtsuz sans appel. birleşmek s'user. semaver sandale. kum kumdan hu 07/03/05 sac. aralıksız. iddiasız sans rapport. kurtarmak savant. Yalova kaymakamı sable. tutmak saison. müstesna saupoudrer. havalanmak s'éroder. sönmek s'étendre. anlaşmak s'entendre. kir saleté. pisletmek salissant. umutsuz. salvo samedi. yabani sauver. –siz. ulu doğan sacrifice. banyo salon. mevsim salade. hayret etmek. bağdaşmak s'entendre. oyalanmak ile. merak etmek. feda. salep salep (poudre). yerleşmek s'étaler. kendinden geçmek s'exciter. geçinmek s'entretenir. durmayan sans compter. el konmak. uğraşmak -le s’occuper de son bon plaisir. hoşnutluk. yeteneksiz satire. ilgisiz sans risque. ekmek saupoudrer. iyi huylu sage. ümitsiz sans fil. uzanmak. torba sac. tartışılamaz sans arrêt. tatmin etmek satisfaisant. -den başka sans défense. kutsal Saint-Valentin. pislik salière. gerinmek s'étonner. kutsal sage. yıpranmak sa seigneurie (iro. salon salopette. sıçrama sauter. uğraşmak s'occuper de. sevinçten uçmak sauterelle. ebe sagesse. eşsiz sans pitié. giyinmek s'il-vous-plaît. ilgilenmek s'intéresser à. kutlu. bilge sage. sallapati sans haut. güvenli sans succès. şekersiz sans talent. çanta sac. evsiz. Sevgililer Günü sainteté. kirletici salive. pis salé. zıplamak sauter de joie.). hiciv satirique. acımasız sans prétention. kirlilik. çuval sac à linge. şaşırmak s'évanouir. bilgili saveur. çekirge sauvage. sonsuz sans-gêne. çekinmek s'occidentaliser. üzülmek s'inspirer. hazret saisie. hicvî satisfaction. müdahale etmek s'informer. pislemek sain. Asgari ücreti sale. yayılmak s'étirer. bayılmak. sandviç sang. olaysız sans interruption. kan sans. uslu sage-femme. kirli. aşınmak s'établir. goût. hoşnut satisfait. -süz sans-abri. terbiyesiz sans espoir. atlamak. görüşmek s'envoler. serpmek saut. merhaba. maaş. heybe sac. se sauver. feda etmek sacré. sıçramak. esinlenmek. haciz saisir. tükürük salle d'audience. sandal sandwich. heyecanlanmak s'excuser. autre que. aylık salaire minimum net. haz. salata salaire. yoğunlaşmak s'intéresser. kanamak saillir. bilgelik saigner. hoplama. bilmek bilmiyorum . bilgi almak s'inquiéter. kuşkusuz sans éducation. kurban sacrifier. lezzet savoir. batılılaşmak s'occuper. tatmin. tuzlu salep (boisson). kablosuz HU 26/03/05 sans fin. uyuşmak s'entendre avec. her halde. memnun sauce. tulum saluer. duruşma salonu salle de bains. kapaklanmak s'éteindre. vahşi sauvage. özür dilemek s'habiller. keyfine bakmak s'unir. -sız. selâmlamak. başarısız sans sucre. sağ saint. selam. dayanıksız sans doute. selâm salve.

sarkmak se percher. yakalanmak se faire prendre au piège. barınmak se maquiller. karnını doyurmak se réaliser. ısınmak se recouvrir. être blessé. yıpranmak se développer. eğilmek. yorulmak se fendre. sertleşmek se débrouiller pour. kavga etmek. sığınmak se réjouir. konmak se précipiter sur. bozulmak. tünemek se perdre. büzülmek se réfugier. solmak se forcer. çekişmek se coincer. yatmak se couvrir. yitmek se plaindre. sabun savonner. sızlanmak. isim yapmak se faner. kızmak se garer. çekişmek ile se dissoudre. yenilenmek. mantar gibi türemek se pencher. huylanmak se durcir. vız gelmek se flétrir. makyaj yapmak se marier. karşılaşmak karşılaşıyoruz se renouveler. bezmek. tartışmak. becermek se dégrader. örtüşmek se recroqueviller. akrep scrutation. bilim adamı scintillement. öfkelenmek se fâcher avec qqn. karışmak se mesurer à. sağlamak se promener. anımsamak se rappeler. katılmak se lancer. bürünmek se rencontrer. yontu ssse se blesser. çekinmek. parıldamak scorpion. gezmek se raffermir. nazını çekmek se poser sur. vicdanını rahatlatmak se douter. çatmak. çekilmek se retirer. kızmak. doymak se rassasier. pişman olmak. ilerlemek se diriger vers. yıkanmak yıkanıyorum se lever. Son Suriye askeride Lübnan'dan çekildi HU 27/04/05 se retrouver. iyileşmek se remettre à qqch. davranmak se confirmer. rezalet scénario. bıkmak. bıçkı. güneşlenmek se mettre d'accord. oylama sculpture. çekinmek se hâter. atılmak se lasser. zorlanmak se former de. tazelenmek se répandre en injures. çekilmek çekildi Les derniers soldats syriens se sont retirés du Liban. buruşmak se fâcher. soyunmak se détériorer. bürünmek se crevasser. oluşmak se conduire. eğilmek se remplir. yola çıkmak se moquer. gecikmek se mettre en route. yapışmak se comporter. evlenmek se mêler de. solmak se fatiguer. doğrulanmak se congeler. hoşlanmak se plier aux caprices de qqn. sevinmek se remémorer. doğru gitmek. yönelmek se disperser. donmak se contenter. çatlamak se demander avec curiosité. bilim. başkalaşmak se mettre au soleil. sarılmak se préparer. yarılmak se fermer. edinmek. alay etmek se multiplier comme des champignons.savoir (substantif). siyasal bilimler scientifique. yakalanmak se faire un nom. hatırlamak se rassasier. hatırlamak se remettre. oluşmak se froisser. kaşınmak se gêner. sahne scie. sıkışmak se coller. gelişmek se faire beau. tarama scruter. kalkmak kalıyoruz kalmadı se lever (astre). ilim science-fiction. sertleşmek se ranimer. yaralanmak yaralandı se chamailler. görüşmek. davranmak se composer de. dolaştırmak. merak etmek se déshabiller. dağılmak se disputer. bozuşmak se fâcher contre. ayağa kalkmak. ayaklanmak se réchauffer. dolaşmak. testere science. parıltı scintiller. süslenmek se faire prendre. boy ölçüşmek se métamorphoser. silahsızlanmak se déshabiller. acele etmek se désarmer. kendini tutmak se retenir. çekişmek se disputer à propos de qqch. bilim kurgu sciences politiques. buluşmak . malumat savon. çürümek se dépêcher. yetinmek se coucher. dirilmek se rappeler. tövbe etmek se reposer. telaş etmek se joindre. dinlenmek dinlenir se retenir. anmak se rappeler. senaryoda HU 21/07/07 scène. yakınmak se plaire. taramak scrutin. doğmak se loger. üstünü çıkarmak se diriger. sakınmak. hazırlanmak se procurer. park etmek se goinfrer. tuzağa düşmek se faire surprendre. sabunlamak sssc scandale. usanmak se laver. gerçekleşmek se rebeller. hiddetlenmek. sövüp saymak se repentir. erimek se donner bonne conscience. anlaşmak se mettre en retard. abur cubur yemek se gratter. kapanmak se ficher.

gibi gelmek semence. haklı çıkmak séance tenante. gerçekleşmek se vexer. duygusal. taşınmak se tromper. his sensationnel. sarsmak. dişini sıkmak serrer sur son cœur. yer almak se trouver dans l'obligation. el pençe divan durmak se terminer. se rencontrer. oturum seul. dönüşmek se transformer. sıkılamak serrer les dents. kafasını kırmak se salir. boşalmak se voir. yedi sept chacun. yön yönleri sens unique. abus. duyarlık sensible.se réveiller. acısını çıkarmak se vérifier. apar topar seau. imdat secret. kaçmak se séparer. çıngıraklı yılan serre. hassaslık. kurtulmak. his sentimental. tarikat secteur. koklamak sentir. hizipçi secte. kullanmak se servir de. Sırbistan Zaman 17/06/05 serein. ancak. aldanmak. ekmek Sémiramis. çıkmaz ayın son çarşambası. hisli sentence. yedişer sept par sept. meme séisme. övünmek se vendre à prix d'or. yalnız sévère. sekreterlik sécrétion. sérieusement. acıklı. neticelenmek se transformer. katı. kucaklamak serrurier. sansasyonel sensibilité. deprem depremde depremin séjour. çıkmaz ayın son perşembesinde sembler. içli sentinelle. ses çıkarmamak. ifraz. anlam sens. ayrıca sept. devlet sırrı secrétaire. sert . kuru sec (saison). kurutmak seconde (de temps). hizmet etmek servir à. ayrılmak se séparer de. tek seul. yaramak serviteur. kokmak sentir. ciddi. fasıl sécurité. karşılaşmak karşılaşıyoruz se vanter. duygu sentiment. geçen hafta à la semaine des quatre jeudis. bakraç. sır. yalnız seulement. duymak duymuyor sentir. havlu servir. pençe serrer. çavuş sérieux. tek yön BZD 104 sensation. sadece. durmak durma durdu se tenir les mains jointes. ayrılmak se servir de. yargı sentier. hizmetçi session. kova sec. kokusunu almak seoir à. kurak séché. vaaz sermonner. yedinci ssser Serbie. görünmek se voir. bitmek se terminer. direction. ayırmak séparément. silkmek secours. vaaz etmek sermonner. çilingir serré. eylül septième. bayramlaşmak se suicider. yedişer yedişer septembre. abit serviteur. yılan serpent à sonnettes. kuru sécher. saniye secouer. servis service militaire. sıkı service. müsteşar secrétariat. senato sens. peçete serviette de toilette. görüşmek se voir donner raison. tahavvül etmek se transmettre à. susmak se tendre. patika sentiment. askerlik serviette. yararlanmak se souhaiter bonne fête. bulaşmak se transporter. hassas. altın pahasına satılmak se venger. hata etmek. yanılmak se trouver. ciddî serment. kurumak. intihar etmek se taire. tuz selon. bulunmak bulunuyor. büzmek serrer. sırdaş secret d'état. güvenlik seigle. salgı sectaire. hafta la semaine dernière. hüküm. hassasiyet. à la Saint-Glinglin. oturma sel. uyanmak se révolter. hizmetkâr serviteur. bana göre semaine. gizli. sekreter secrétaire d'état. aux calendes grecques. sektör sektörde section. çavdar sein. derdine düşmek se trouver en présence. havlu serviette de table. -e göre selon moi. ayaklanmak se rompre le cou. tohum semer. Şamram sénat. huzurlu sérénité. duyarlı. duygu sensation. huzur sergent. hisli. hizmet. vaaz vermek serpent. kirlenmek se sauver. yakışmak séparatiste. gerilmek se tenir. nöbetçi sentir. kırılmak kırıldı se vider. s'entretenir. mezhep. yemin sermon. ayrılıkçı séparer.

batmak battı batmadı somme. toplum société. tepe sommet. şirket şirketten. sinirlenmek. hararet. nefes. abla soi-disant. endişelenmek. rahibe sœur aînée. soluk souffler. candan. silkeleme. sinyal signaler. cinsiyet sexuel. yer yerden yeri sol.. predicate. kız kardeş sœur. koltuk le sien. endişelendirmek. merakta kalmak. kaygı. indicate. endişe. site siteye situation. rahatsız olmak. tüketim toplumu sœur. purport. vızıldamak siffler. altı six chacun. specify. kütük souci. sadelik simultané. ağırbaşlılık. rıca solution. emit. yetmiş sol. belirtmek. altıncı Skopje. eşzamanlı sincère. emek soin. onun sonde. zil sorcière. özenti soi-même. sadece simplicité. vaziyet six. ister. onunki sifflement. iddiasız. karanlık sombrement. evet si (cond. acı. ani soude. öyle siècle. hastalığa tutulmak . dışarı çıkmak. üzülmek. exude. dert. asker askeri soldes. evidence. safsata sorte. birdenbire soudainement. tellement. attention. başvuru başvuruda. sükût simple. işyeri société. soda soudure. kara kara sombrer. tedavi soir. hal -lli solution. doğrudan doğruya. hırpalamak. anlam signifier. embody. define. point out. soit. imza signe. ya --. kaygılanmak. üzüntü. ısırıp silkeleme (köpek) souci. ıssız sollicitation. işaret signer. yüzyıl yüzyılda yüzyıllar siège. kardeş kardeşı. vakar solidarité. sonda sonner. ani. zirve sommier. eğer si. seda son. Üsküp snob. maymun singer. voix.. sessizlik. özenmek singerie. ifade etmek silence. dayanışma solide. sign. vızıltı. zorlamak. ucuzluk soleil. hoppa ssso social. altışar six par six. düdük signal. alem. uyku sommet. enumerate. curiosité.. üzmek soudain. altmış soixante-dix. merak se soucier. imza etmek. çözüm sombre. çalmak çalıyor çaldı sonner (intr. karın ağrısı. esmek souffler de la buée. manifest. seulement. endişe etmek. açıkça. alarm sonnerie.). import. türlü sorte. ville de Turquie sur la Mer Noire site (Internet). dayanıklı. özen soins. cinsel sssi si. merak.ya da soixante. tedirgin olmak. doruk sommet. hohlamak souffrir. birden. çıkmak çıkıyor çıktık sou. yalnızca simplement. samimî sincèrement. nevi sorte. sade simplement.sévèrement. altışar altışar sixième.). imza atmak. ısırıp silkelemek. sandalye siège de voiture. sağlam solitaire. kaynak kaynaklar souffle. yalnız. ses sesi sesle son (à lui). ıslık siffler. asır. show. maymunluk Sinop Sinop'ta Sinop'un. sertçe sexe. ipek soif. içtenlikle singe. rahatsız etmek. uyuklamak son. susuzluk soin. uyuklama somnoler. bizzat. firma société de consommation. çıkış sortir. hal solution. toplam sommeil. basit. miktar somme. ortaklık société. represent. karyola somnolence. denote. zemin soldat. tip sorte. acı çekmek souffrir d'une maladie. compagnie. çalınmak sonnerie. ister .. faire apparaître. acuze sornette. zil sonnette. içten. ansızın. kendi soie. ventilate signature. tür türler türleri sorte. güneş solennel. signify. ağırbaşlı solennité. remark. merak etmek. çare solution. ıslık çalmak sifflet. kuruş souche. state. sözde. toplumsal société. deliver oneself. taciz etmek. imzalamak signification. kuvvetli. çeşit sortie. akşam soit . feature.

etkiye uğramak subjectif. takip etmek suivre le jeûne. uyuşturucu stupide. stop structure. padişah superbe. sinsi sous. kalem kalemi kalemin sssu subir. spor sportif. hükümdar souveraineté. telkin suicide. riayet etmek. zarar görmek subir un effet. ilçebay. yara almak souhait. sutyen souvenir. garer. yetmek yeter suffisamment. öznel subsistance. yan ürün sous-vêtements. salak stupidité. pislemek soupe. park etmek. arzu. bastırıcı . güney güneyde Suède. emmek sucre. şeker sucre en morceaux. istep stérile.souffrir de. hayal meyyal hatırlamak souvent. kaymakam sous-produit. kılığında sous peu. İsveç İsveç'te HU 14/11/07 suffire. yalvarmak support. geçim subsister. ılıca. çamaşır souteneur. tasarım stylo. yakında sous-préfecture. leziz. dayanak soutien. standartlaştırma station. bozkır. durak durağı station. alt sous l'apparence de. kaymakamlık sous-préfet. katkı supplément (y compris à un journal). istek. sarkıt standard. sübvansiyon sübvansiyonların succès. dessous. uzmanlık spectacle. dayanak support. kaplıca Hütt 289 sourcil. lezzetli. madde substantif. tahmin etmek supposer. desteklemek soutien. küre sphère. akılsız. görkem splendide. standart standardiser. gülümseme sourire. dur. varsaymak supposition. görkemli sport. stad stalactite. yeterince suffoquer. destek desteği supporter. üst supermarché. isim subvention. darbe yemek subir un dommage. kesme şeker sucré. varsayımlı supposer. konu konusu. istatistik statue. aptallık style. anı se souvenir. hatırlamak se souvenir comme dans un brouillard. özne sujet de couverture. ilâve. ileri / geri suivre. var saymak. başarı başarılar successeur. ilçe. kaş sourire. kör inanç suppléant. sırayla succulent. kılığında sous la forme de. dilek dilekte souhaiter. özel spécialiste. vœu. edebiyat eki supplier. gar station. aptal. husus. çorba source. telkin etmek. iskelet ssst stable. step. süpermarket superstition. devam devamı suivant / précédent. kaynak kaynaklar source thermale. varsayım suppresseur. vekil supplément. sık sık souverain. verimsizlik stop. sporcu. makam stationner. oruç tutmak sujet. ilave. halife successivement. geçirmek subir un coup du sort. fare sournois. gülümsemek souris. anımsamak. sfer splendeur. bulaşmak souiller. bientôt. park yapmak statistique. katkí. yüzeysel supérieur. kalıcı stade. intihar suie. kapak konusu sultan. yapı stupéfiant. seyirci spectre. mevzu. ileri sürmek. görkemli superficiel. hükümdarlık sssp spasme. önermek suggestion. abullabutluk. gösteri spectateur. tatlı sud. nefis sucer. bunalmak suggérer. is Suisse. verimsiz stérilité. sözcü spécial. uzman spécialité. sporsever squelette. geçinmek substance. pezevenk soutenir. se garer. ek ekler eki supplément littéraire. stil stylique. destek desteği soutien-gorge. konuşmacı speaker. boğulmak. halef successeur. hurafe. heykel steppe. şekerli sucreries. dayanmak supposé. istasyon. İsviçre suite. ıspazmoz spatule. kodoş souteneur. hayalet spermaceti. dilemek dilerim souiller. ıspatula speaker. ispermeçet sphère. izlemek.

yöntem système immunitaire. bitirmek terminer à temps. alan. yığın tasse. inatçı tendance. sevecenlik ténia. takım. telefon téléphone portable. cep telefon cep telefonlar cep telefonlarında téléphoner. çarpma çizelgesi table des matières. dövme yapma taureau. Tacikistan taie. çalkar tampon. frapper. güvenli sûrement. artış hızı taverne. gerilim. yüz yüzü. baskı supprimer. voltaj tenter. düzen terme. kuru temizleyici télécharger. topuk. yok etmek supputation. bastırmak. sanı suprématie. geç targette. teyze teyzene tante paternelle. teyze teyzene tante maternelle. telgraf téléphone. vergi koymak taxi. oran taux de croissance. sembol sembolü sympathique. terzi talent. tanık. üzerinde sur ces entrefaites. hava. hala. havra syndicat. davul tamis. damga tante. tabaka table. televizyon tellement. altın adını bakır etmek terrain. takılmak tard. üstünlük suprème. zam yapmak surenchérissement. yakalamak surprise. müşfik. asmak suspicion. teknik teint. en düşük *** tempête. hece symbole. yetenek talentueux. yumuşak tendresse. boğa taux. seccade tapis rouge. yeryüzü surnom. arsa. yönelim tendre. sorumlu tutmak tension. huy température maximale. tütün tabatière. üzere sur. sürpriz sursauter. irkilmek surtout. boy. kilim taquiner. sendika sendikalar Syrie.suppression. eğreti temps. hala taper. imrendirmek tenter de. masa table dressée. tansiyon. vurmak tapis. mutlaka sûreté. kırılgan susciter. açacak. saha . gözetlemek susceptibilité. bel. şahit olmak témoin. lakaplı surprendre. hüner. gözetim surveiller. tutmak tenir pour responsable. bağırsak kurdu tenir. sehpa table de multiplication. üstün sur. güvenlik surenchérir. sofra table basse. leke Tadjikistan. fihrist de table. öyle témoigner. uzatmak uzatın. arazi. tanık olmak. yastık kılıfı taille. yetiştirmek ternir une réputation. kaldırmak. endişe sssy syllabe. beniz teinturier. fincan tatouage. tapınak temporaire. meyil. üstünde sur. harç taxe. vakit. dolmuş ttte technique. şahit tempérament. fırtına temple. resim resmim tableau. alıngan. terim terminer. hakkında sur. yemeklik tableau. kitle tas. lakap surnommé. sevecen. emin sûr. kırmızı halı HU 13/11/07 tapis tissé. uzunluk. bağışıklık sistemi système majoritaire. en yüksek düşük température minimale. tablo tache. eğilim. mülk. taksi taxi collectif. telefon etmek télévision. geç tardif. hele surveillance. zam surface. meyhane taxe. esindirmek suspendre. şefkatli tendre. halı tapis de prière. vergi vergisi taxer. Suriye système. alınganlık susceptible. zaman tenace. kılıf taie d'oreiller. yetenekli talon. küme tas. uğraşmak -e tenue. çoğunluk sistemi ttta tabac. büyüklük taille-crayon. o sırada sur le fait. sürgü tas. şirin synagogue. gidermek. ökçe tambour. yüzölçümü surface terrestre. beden. kalemtıraş tailleur. suçüstü sûr. yüzey. indirmek télégramme.

yeryüzü. kuram thermomètre. dokumak tissu. hemen. doya doya tout de suite. bambaşka tout blanc. daima. tur turu tour (bâtiment). bütün tout au long. hainlik . sana toile. hálá toujours pressé. gene de tout de même!. öksürmek öksürün tout. haya tête. tertemiz tout rouge. suikastçı testament. kara. bütün gün tout de même. toprak toprağa. derhal tout va bien. tren trenle traire. herkes tout miser. çekingen timidité. minicik. ufak tefek tout propre. ileriye dönük tourner. kule. bütün gün toute la journée. gezinti. dümen tirer. baş başa téton. turistik tournant. sapmak tournez à gauche. incecik tout frais. masmavi tout à coup. çevirmen traduction. hâlâ. acımış. bölge bölgeler bölgelerinde. acul toupet. bembeyaz tout bleu. hepsi. meme başı texte. tek başına tout son soûl. iyilik sağlık tout vert. çevirmek tornade. ayçiçek ayçiçeği tourneur. utangaç timide. dönmek döner dönüyorum. vasiyetname testicule. değmek. baş başımı baştan başa. turizm touriste. cilt ton. yöre. ani tout doucement. çevirme traduire. kıpkırmızı tout seul. domates tombant. mezar tomber. sen seni à toi. dönük tourné vers l'avant. yağmak tomber sur le visage. düşmek düştü tomber (pluie). dokuma tisser. bez toile cirée. sac sacım tomate. tuvalet toit. çabucak. dokunmak toujours. kasırga tortue. yazı yazılı ttth thé. dünya terrible. hepsi tout (entier). erken tôt le matin. hakkında traitement. hep. töre traditionnel. ülke ülkenin ülkede ülkeler terroriste. hain haini hainiyim HU 26/05/05 traîtrise. büsbütün tout fin. turist touristique. kaplumbağa torturer. kapaklanmak tome. yanık toucher. çatı tôle. toplam tttou touchant. çekingenlik timon. maymunluk tourbillon. konu théocratie. çizgi traitant de. Dicle timbre. kafa tête à tête. girdap tourisme. ufak ufak tout entier. kumaş ttto toi. hep. ton tordre. boyunca tout autour. tezyif etmek tournesol.terre. çay çayı théâtre. dokuma. seninki Tigre (fleuve). çekmece tissage. senin ton. arazı. her gün tousser. çiçeği burnunda tout jaune. tedavi traître. monde. tercüme etmek. sıra. tez ttti ticket. yepyeni tout noir. sola dönüm tourner en dérision. dincierki théorie. iz tracer. her zaman toujours pas. sağmak trait. yemyeşil tout vide. toprak toprağa. çeviri. küçücük. burç burcu burçlar HU 22/07/07 tour pendable. geleneksel traducteur. metin. çekmek tirer une leçon de. işkence etmek tôt. muşamba toilettes. tornacı tous les jours. rest çekmek tout neuf. bilet tien. tercüme. düşük tombe. sabahleyin total. korkunç territoire. tiyatro tiyatroyu tiyatroda thème. gelenek. çizmek tradition. bomboş toux. sapsarı tout le jour. pul timide. cesaret tour. derece thèse. arazı. simsiyah tout petit. ya tout le monde. ders almak -dan tiret. koparmak koparmayın tirer. bükmek. dönemeç tourné. öksürük tttr trace. tire tiroir. fırıl fırıl tout autre. çevirmek train. ülke ülkenin ülkede ülkeler terre.

sıçrama tahtası trente. kütük tronc d'arbre. trup troupeau. rastlamak trouver un compromis. tramvay tranche. aldatma tricher. local. yayımlamak transmettre (une maladie). kalkan turc. kaldırım trou. birleştirmek union. göndermek gönderiyorum. AB’ye uuun un. tahavvül transformer. fıstık gibi très bon marché. dönüşüm. deprem depremde depremin trembler. pek. iş işe işten travail d'observation. sarsılmak sarsılıyor HE 12/01/05 trempé. işçi. yargıç kürsüsü tribut. isyan troupe. çalı kuşu troglodyte mignon. yanıltıcı tronc. çiçeği burnunda très grand. işkembe tripot. üçüncü trompe. emek. çalışkan de travers. çarçabuk trésor. kan nakli transitif.). garipsemek truchement. hile trompette. aldatmak tricherie. biraz un peu de. daldırmak tremplin. mahkeme tribunal. hüzün. dönüştürmek. rahatça tranquillité. dönüşme. değişkenlik. tünel turban. biraz un peu mieux. dilim tranquille. tercüman truite. öldürmek tulipe. üzgün tristesse. Avrupa Birlik Avrupa Birliği. birer birer un petit peu.tramway. bir süre sonra un par un. borazan. birbiri un moment plus tard. üçer üçer troisième.. kütük trop. huzur. türkçe. ürpermek tribunal. birleştirme unifier. geçişli translucide. passer (int. boru TVA : taxe à la valeur ajoutée. tahvil etmek transfusion. yarı şeffaf. trampa troglodyte. havale etmek transfert. görev. haddinden fazla trotskiste. birer l'un l'autre. tek . havale. sükun transférer. pazarlamak trouver sur son chemin. birleşme. geçiş. geçmek treille. çubuk trilogie. çalı kuşu Troie. acayibine gitmek. rahat. kumarhane triste. üçlemesinin $$$ tripe. Türk Turkménistan. ışık geçirgen transmettre. Türkmenistan Turquie. örgü örmek tric-trac. kocaman très tôt. tavla tringle. birazcık un peu. üçer trois par trois. iletmek. aktarma. gözlemcilik travailler. çeşit typique. haraç triche. bulaştırmak transparence.). interprète. sakin tranquillement. mübadele. çalışmak çalışır çalışalım çalışın travailleur. erkenden très vite. çardak tremblement de terre. ters ters BZD 106 traverser. nakliye. AB: Avrupa Birlik Avrupa Birliği. intikal transformation. boru tromper. değiş tokuş. sırılsıklam tremper. bulanık troublé.. uzlaşmak trouver étrange. boru trompeur. nakil. Türkiye Türkiye’nin Türkiye’ye Türkiye’den tuyau. otuzuncu trépied. örmek. ulaşım transporter. falan une unité de. birlik birliği Union Européenne. troçkist trottoir. öz türkçe Turc. fazla. aldatmak. üç üçde üçe üçü trois chacun. keder troc. aldatma tricoter (tr. alabalık tttu tuer. şeffaflık transparent. lâle Tunisie.. Tunus tunnel. KDV : katma değer vergisi ttty type. tip type. rahat rahat. bir bire un chacun. şeffaf transport. tuzak travail. çok très beau. otuz trentième. bedavadan ucuz très frais. hazine hazinesi tressaillir. sürü trouver. nakletmek trappe. karışık troubles. çatkı très. titremek. huzurlu. delik trouble. değişme. az kalsın un tel. sıklam trempé jusqu'aux os.E. sehpa. yerli turc pur. yanıltmak tromperie. gayet. beden. kederli. hallice un peu plus et. AB AB’ye unique. gövde. tipik uuua U. geçirmek. tane unification. rahat. taşıma. bulmak buluyor bulduk buldunuz bulmuş trouver des débouchés. türban turbot. saydam. UE. Truva trois.

yarar vvva vacances. Viyana’da HU 17/11/07 viens viens viens ! gel gel gel! vierge. ömür vie privée.R. birimsel. karın karnı karnım ver. intikam venir viens viens viens ! gelmek geliyor geliyorsunuz gelir geldi gelmedi gel gel gel! vent. yeşillik verger. yararlanmak utilité. yenmek vaincu. boca etmek. boşluk.S. âcilen urgent. bavul. outil. kurt kurdu ver. ispir valeur. ihtiyar vieillesse. üniter unité de poids de 1 kg 283 g. gerçekleştirmek véritable. geniş vaudeville. Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) HU 25/05/05 urgemment. valiz vallonné. baş dönmesi veste. kullanmak. dul veuve. ceket vestibule. bedel. ample. yeşil vertige. kurban. iddialı vanneau. meyve bahçesi verger de mûriers. özel yaşam vieillard. menkul kıymetler valide. dalga vaguement. sığır vache. abartıcı vantardise. kullanım utiliser. işportacı vendre.S. dul vvvi viande. rüzgar vente. vasıta veille. galibiyet vide. bardak bardağı verre. vodvil vautour. cam verrou. veteriner veuf. emptiness vider. edilgen fiil verbe réfléchi. orijinal. doğru verser. bulanık vasque. bağırsak kurdu verbal. kurna vaste. rüşvet vermek verser un pot-de-vin. kilit verrouillé. muhtelif. acil. kan emici vaniteux. serserilik vagin. malzeme usurpation. yıpranmış utilisation. sofa vêtement. inişli yokuşlu. inek vagabond. kilitli verrouiller. matériel. sürat velours. satmak satarım vendredi. yükselen değer valeurs mobilières. yoğurtçu vendeur à la sauvette. dökmek. acunsal. yaşam. damar vélocité. değer. üniversite Université du Bosphore. yatırmak verser un dessous-de-table. evrem universel. imalathane ustensile. kilitlemek vers. inişli çıkışlı valoir. ingrédient. gerçeklemek vérifier. zapt usé. okka unité de poids de 3 grammes. övünme vapeur. elbise vétérinaire. taşıt taşıtlar. aşılama vacciner. kadife vendeur. akbaba vautour moine. hayat hayatın. kıymet valeur en hausse. göbek göbeği. fabrika usine. satış ventre. serseri vagabondage. birleştirmek unitaire. solucan ver solitaire. dönüşlü fiil verdir. SSCB usine.. tatil tatile tatilde tatiller vaccination. kızkuşu vantard. rüşvet vermek version originale (film). boşuna vaisselle. değmek vampire. sahici. buhar varié. kebap viande hachée. çeşitli variété. yenik vainement. vajina vague. mağdur victoire. satıcı vendeur de simits. simitçi vendeur de yaourt. boşaltmak vie. küçük akbaba vase. gerçek. acun. cuma vengeance.unir. dirhem univers. arife veiller. fayda. araç. orjinal vert. bulaşık valable. large. hakikî verre. çeşit vaseux. geçerli valet d'écurie. fiil verbe contributif. et viande. belli belirsiz vaincre. dutluk vérifier. evrensel université. âcil U. vazo vazoyu vvve veau. kıyma victime. kızkuşu vanneau huppé. aşılamak vache. boş . yaşlılık Vienne (Autriche). gözetmek veine. boş. dökünmek verser (argent). dana végétation. yeşermek verdure. sözlü verbe. işteş fiil verbe passif. kara akbaba vautour percnoptère. vejetasyon véhicule. geçerli valise.

gerçekten vraiment ?. Amerika’nin Sesi Türkçe vol. seyahat voyage. tuvalet week-end. sıfır zzzi . uçmak uçarım voler (intr. çabuk vitesse. dilek dilekte voici. sirke vingt. yaşlı vif. havale virgule. seyahat etmek. haykırmak vodka. umurunda olmak -dik vous. dayanıksız vulve. Yugoslavya zzza zzze zéro. dayanıksızlık vulnérable. soygun vol. kovboy filmi Who’s who ?. hedeflemek vision. gönüllü volonté. camcı vitrine. sizin le vôtre.). çabukluk vitre. istemek istiyorum istiyoruz istiyorsunuz istersen istersiniz vouloir savoir si. uçuş volaille. engerek virage. bendeniz vouloir. New York City. vida visage. volkan volcan. başkasının sırtından geçinmek vivre de quelque chose. bir şey ile geçinmek vivres. ses tonu la voix de l’Amérique. sağ opp ölü vivant. şarap vinaigre. ziyaret voyager. kim kimdir ? World Trade Center. kümes hayvanları volcan. kâhin voyante. kusmak vorace. keman vipère. görmek göriyorum gördü gördünüz voir en rêve. oturmak oturuyor oturuyorlar oturun. ünlü voyou. yaşamak yaşar vivre aux crochets d'un autre. havalanmak voleur. köhne. otomobil voiture à bras. işte ! voir. oy oyu vote de confiance. oy. ihlâl etmek violon. ziyaretçi vitamine. araba arabası arabayla voiture. falcı voyelle. erzak vizir. hızlı. komşu komşuları voiture. yat yaourt. toilettes. hor village. eski. düş görmek voisin. canlı. oy kullanmak. irade. seda. viraj viraja virement. işte voilà !. vezir vvvo vociférer. tükenmek yacht. gezinti. şiddet violent. yolculuk yolculuklar yolculuğun voyage. hay hay voltage. sahici vraiment. votka vœu. kasaba. vitamin vite. bağ bağı bağları vigoureux. sahi mi? vraisemblable. girdap vote. virüs vis. şiddetli violer. görüş. serseri vvvr vrai. dinç vil. vulva wwwa wagon. ziyaret visiter. sahi. souhait. sesli harf voyelle. dönemeç virage. asma. istek volontiers. amaçlamak viser. oy vermek. ses sesi sesle. voltaj volume. sizinki votre serviteur. passager. hafta sonu western. hız hızı. yirmi violence. yolcu yolcular voyant. hırsız volontaire. yoğurt Yougoslavie. imge visite. sürat. gezmek visiteur. yolculuk yapmak voyageur. vitrin vivace. uçma vol. görüş vision. muhtemel vvvu vue. dinç. automobile. yöneltmek viser à. siz size sizi voyage. kent kentinde. oylamak votre. virgül viril. surat. erkek gibi virus. açgözlü vortex. doğru. el arabası voix. vagon WC. yanardağ voler (oiseau). diri vivre. gezi voyage. güvenoyu voter. şehir şehrin HU 20/06/05 ville forte. bien sûr. cilt vomir. köy villageois. manzara vulnérabilité. Dünya Ticaret Merkezi'ne xxxa yyya y avoir pénurie de. müstahkem şehir vin. dinç vivant. yüz. cam. köylü ville. gerçek.vieux. çehre viser. violemment. diri vigne. pencere gözü vitrier.

çinko zizi.zigzag. zigzag zinc. yöre zone d'attraction. çekim alanı 9999 . çük zzzo zone.