Dictionnaire français turc

HE : Haber Ekspres Izmir HU : Hürriyet Hütt : Hütteroth, Türkei OB: Radyo Onbeş

aaaa
à l'alignement. sıra sıra à l'arrière de. ardında à l'arrière de. arkasında à l'aube. erkenden à l'avance. önceden à bientôt. görüşmek üzere à brève échéance. kısa vadede à cause de. nedeniyle, sebebiyle, yüzünden à contre-cœur. istemeye istemeye, zoraki, gönüllü gönülsüz à court terme. kısa vadede à l'échelle de. çapında à l'étranger. yabancı ülkede, yurt dışında à l'extérieur. dışarıda à la fois. bir arada, hem --- hem --à l'huile d'olive. zeytinyağlı à l'identique. tıpkı tıpkısına à l'improviste. pattadak à l'intérieur. içeride à long terme. uzun vadede à longue échéance. uzun vadede à louer. kiralık à main levée. açık oyla à mi-chemin. yarı yolda à midi. öğleyin à nouveau. yine à perpétuité. müebbet à peu près. yaklaşık à pic. dik à pied. yaya olarak, yayan à plein régime. harıl harıl à la recherche de. peşinde à la Saint-Glinglin, aux calendes grecques, à la semaine des quatre jeudis. çıkmaz ayın son çarşambası, çıkmaz ayın son perşembesinde à la suite de. peşinde à tel point ... que. öylesine ... ki à tous. hepinize à vendre. satılık à vie. ömür boyu à voix basse. alçak sesle à voix haute. yüksek sesle à vos ordres. baş üstüne à votre santé. şerefe à vrai dire. doğrusu aaab abaisser. alçaltmak abandonner. bırakmak, terk etmek, çökmek abat-jour. abajur abeille. arı abîmer. bozmak, ihlâl etmek s'abîmer. bozulmak, çürümek abolir. iptal etmek, yürürlükten kaldırmak abolition. iptal, kaldırılma abonné. abone

abonner. abone etmek s'abonner. abone olmak aborder un sujet. söz açmak aboyer. havlamak abri. sığınak abricot. kayısı abriter. barındırmak s'abriter. barınmak abrogation. yürürlükten kaldırma abroger. yürürlükten kaldırmak abruti. düşüncesiz absolument pas. kesinlikle absorbé. absorbe absorber. absorbe etmek absorption. absorpsiyon s'abstenir. sakınmak abstention. çekimserlik abstentionnisme. çekimserlik abstentionniste. çekimser abstrait. abstre, mücerret, soyut absurde. abes, saçma abysse. abis aaac académie. akademi Académie des sciences de Turquie. TÜBA académique. akademik accabler. bunaltmak accélérant. artan artanlar accélérateur. gaz pedalı accélérer. hızlandırmak, hızlanmak accent. vurgu, şive accent circonflexe. uzatma işareti accentuer. vurgulamak acceptation. kabul accepter. kabul etmek accès. nöbet accident. kaza kazası accidenté. inişli yokuşlu, inişli çıkışlı acclamer. alkışlamak accompagner. eşlik etmek, refakat etmek s'accomplir. gerçekleşmek accord. anlaşma, rıza accorder, donner. lütfetmek s'accorder. bağdaşmak, uyuşmak s'accorder avec. uymak accoster. aborda etmek, yanaşmak accouchement, naissance. doğum accourir. koşuşmak accoutumance. alışkanlık accro. bağımlı accrocher, attacher, brancher, poser. takmak tak takın s'accroupir. çömelmek accumulation. toplama, yığın accumuler. arttırmak, biriktirmek, toplamak s'accumuler. birikmek accusation. iddia, suçlama

accusé. sanık accusé de réception. alındı haberli accuser. suçlamak acharné. azimli acharnement. azim achat. alım, satın alma achats. alış veriş acheter. almak, satın almak satın aldım acheteur. alıcı achever. tamamlamak s'achever. neticelenmek acide. ekşi acier. çelik acquérir. edinmek, elde etmek, kazanmak kazanır kazanacağız acquiescer. razı olmak acquis. birikim acquisition. iktisap a été acquitté, blanchi (Michel Jackson). aklanmak aklandı HU 14/06/05 acte. aksiyon, eylem, hareket actif. etkin, faal action. aksiyon, eylem, hareket activer. faaliyete geçirmek activité. etkinlik, faaliyet, icraat activité de conseil. danışmanlık, müşavirlik actuel. geçerli aaad adaptation. intibâk adaptation, exercice. alıştırma adapter, habituer. alıştırmak, uydurmak s’adapter, s'habituer. alışmak additif. katkı, katkı maddesi, katkısal addition (restaurant). hesap adieu. veda L’Adieu aux armes (Hemingway). Silahlara veda. A Farewell to Arms adjectif. sıfat adjudication. ihale aaadm admettre. içeri almak, kabul etmek administrateur. idareci, yönetici administration. idare, yönetim administrations locales. yerel yönetimler administrer. yönetmek admiratif. hayran admiration. hayranlık admirer. hayran olmak adolescence. ergenlik, yeni yetmelik adolescent. ergen, yeni yetme s'adonner à. benimsemek, kendini vermek, sarılmak adopter. benimsemek adoption. kabul adorer. tapmak adosser. dayamak, yaslamak adresse. adres, beceri, beceriklilik, marifet s'adresser. seslenmek adroit. becerikli, marifetli adulte. büyük, yetişkin adverbe. zarf adversaire. muhalif aérer. havalandırmak s'aérer. havalanmak aérodrome. havaalanı aéroport. havaalanı, havalimanı

aaaf affaiblir. zayıflatmak affaiblissent. zayıflama affaire. iş işe, olay affairé. işlek affaires. eşya affamé. abazan, aç affecté. müteessir affection. sevecenlik, sevgi sevginin, şefkat affectueux. müşfik, sevecen, şefkatli affiche. afiş, ilan, ilân affirmatif. müspet affliction. gam affligé. gamlı affligeant. acı affliger. kahretmek, kahretmek -i affluence. kalabalık s'affoler. telaşlanmak affreux. korkunç, çok çirkin Afrique. Afrika aaag agacer. sinirlendirmek âge. yaş yaşında âge adulte. yetişkinlik âge mental. zekâ yaşı âgé. ihtiyar, yaşlı agence. acenta, acentalık, ajans l’agence Chine Nouvelle. Yeni Çin ajansının HU 23/11/07 agenda. güncel s'agenouiller. diz çökmek agent. acenta agent de police. polis memuru agent de presse. basın sözcüsü agile. çevik agilité. çeviklik agio. acyo agiter. sallamak agneau. kuzu agrandir. büyütmek agréable. hoş agréablement. hoşça agressif. agresif, saldırgan agression. tecavüz agressivité. saldırganlık agricole. tarımsal agriculture. tarım, ziraat ah bon ?. öyle mi? ah si.... keşke aaai aide. himmet, yardım aide-chauffeur, assistant, graisseur. muavin aider. yardım etmek aïe aïe. vah vah aïeul. ata aigle. kartal aigre. ekşi aiguille. iğne ail. sarımsak aile. kanat aimable. nazik aimer. beğenmek, hoşlanmak, sevmek seviyorum seviyor sever serverim severler s’aimer, faire l'amour. sevişmek ainsi. böyle, öyle, şöyle air. hava

aaaj ajourner. ertelemek, talik etmek, tecil etmek, tehir etmek ajout. ek, ekleme ajouter. eklemek, ilave etmek, katmak aaal albanais. Arnavut Albanie. Arnavutluk Zaman 17/06/05 alchimiste. simyacı alcool. alkol alcool éthylique. ispirto ALENA. NAFTA alentours. civar aux alentours. civarında alerte. çevik Alexandre. İskender Algérie. Cezayir aligner. sıralamak s'aligner. sıralanmak alité. yatalak Allemagne. Almanya Allemand, Allemande. Alman allemand (langue). almanca aller, partir, s’en aller. gitmek gidiyorum gidiyorsun git gideyim gidelim gittik aller (substantif). gidiş aller au front. cepheye gitmek aller bien à. yakışmak aller-retour. gidiş dönüş, gidiş geliş aller simple. yalnız gidiş allez !. hadi, haydi alliance. ittifak allié. müttefik allô. alo allonger. uzatmak uzatın s'allonger. uzamak, uzanmak allouer. tahsis etmek allumage. yakış allumer. yakmak allumer la lumière. ışığı yakmak allumette. kibrit allusion. atıf, ima alors, dans ce cas. öyleyse alors, donc. yahu alouette. tarla kuşu alphabet. alfabe altitude. irtifa, rakım alvéole. hücre aaam amabilité. nezaket amande. badem amateur. düşkün amateur d’art. sanatsever ambassade. elçilik, büyükelçilik büyükelçiliği'ne Zaman 11/06/05 ambassadeur. büyükelçi, elçi elçisi ambigu. iki anlama gelebilen, kaçamaklı, muğlak, çapraşık ambitieux. iddialı, tutkulu ambition. ihtiras, tutku ambulant. seyyar aaame âme. can canı canım canın canınız améliorer. iyileştirmek, ıslah etmek s'améliorer. iyileşmek, düzelmek aménagement. düzen amende. ceza

s'amender. tövbe etmek amer. acı américain. amerikan amérindien. Kızılderili Amérique. Amerika Amérique Centrale. Orta Amerika aaami ami. ahbap, arkadaş, dost amical. arkadaşça, dostça amidonné. kolalı amitié. dostluk dostluğun Amnesty international. Uluslararası Af Örgütü amnistie. af amnistie générale. genel af amnistier, pardonner, excuser. affetmek affedersin affedersiniz aaamo amour. aşk amour-propre. haysiyet amoureux. aşık amphétamine. amfetamin ampoule. ampul amusant. eğlenceli, eğlendirici amuser. eğlendirmek s'amuser. eğlenmek aaan an. yıl yıla yılından l'an dernier. geçen yıl analgésique. acı yitimi ananas. ananas Anatolie. Anadolu Anatolie centrale. İç Anadolu anatomie. anatomi ancien. eski ancre. çapa ancêtre. ata andalou. Endülüs âne. eşek, merkep anecdote. fıkra ange. melek Anglais. İngiliz anglais. ingilizce angle. açı angle droit. dik açı Angleterre. İngiltere anguille. yılan balığı animal. hayvan, hayvansal animation. canlandırma, canlılık animé. canlı, hareketli, işlek animer. canlandırmak, yaşatmak aaann anneau, bague. halka, yüzük yüzüğün yüzüklerin année. sene, yıl yıllar yıla yılından année parlementaire. yasama dönemi annexer. ilhak etmek, ilâve etmek annexion. ekleme, ilhak, ilhak etme annihiler. yok etmek anniversaire. doğum günü, doğum yıl dönümü, yıldönümü, yaş günü annonce. bildiri, duyuru, ilan, ilân annoncer. bildirmek bildirdi, ilan etmek HU 14/05/05 annuel. yıllık HE 04/02/05 annulaire. yüzük parmağı annulation. iptal annuler. iptal etmek aaant

antalgique. acı yitimi antipathie. antipati antique. antik antiquité. antika Antiquité. İlk Çağ anxiété. anksiyete anxieux. anksiyöz aoriste. geniş zaman août. ağustos aaap apéritif. aperitif, açar apéro (familier). aperitif s'apitoyer. acımak aplomb. cesaret apocalypse. kıyamet apogée. apoje, yeröte, doruk, zirve apostrophe. kesme işareti aaapp apparaître. belirmek, görünmek, türemek appareil. araç, aygıt, cihaz, makine makineyi apparemment. görünürde, görünürlerde apparence. görünüş apparence extérieure. kılık appartement. daire dairesi appartenant. mensup appartenant à. ait s'appauvrir. yoksullaşmak appel. arayış appeler. çağırmak çağırıyorum çağırdık BZD 220 appeler (au téléphone). aramak appétit. afiyet applaudir. alkışlamak, el çırpmak applaudissement. alkış application. infaz, yürürlük appliquer. infaz etmek appliquer un jugement. bir yargıyı infaz etmek appliquer à. uygulamak apporter. getirmek getirirsin, götürmek apprécier. tadını çıkarmak, takdir etmek, beğenmek apprécier une chose en connaisseur. tadına varmak appréhender. tutuklamak, vehmetmek appréhension. vehim apprendre. öğrenmek öğreniyorum öğrenirim apprenti. çırak approbation. onay, onaylama approcher. sokulmak, yanaşmak s'approcher. sokulmak, yaklaşmak, yanaşmak approuver. onaylamak appui. dayanak, destek desteği appuyé. dayalı appuyer. dayamak, desteklemek, yaslamak s'appuyer. dayanmak, yaslanmak après. ardından, sonra après-demain. öbür gün après-midi. ikindi, öğleden sonra aptitude. beceri, beceriklilik aquarelle. sulu boya aaar arabe. Arap arachide. yer fıstığı Ararat. Ağrı Dağı arbre. ağaç ağaçım ağaca arbrisseau. fidan aaarc arc-en-ciel. gökkuşağı arche. tak

archéologie. arkeoloji architecte. mimar mimarlar architecture. mimari archive. arşiv archiver. depolamak 10 ares. dönüm argent. gümüş, para param argent de poche. harçlık argent sale. haram para Argentine. Arjantin argile. kil argument. ispat aride. kurak, çorak arithmétique. aritmetik aritmetiği Zaman 03/06/05 aaarmc arme. silah silahlar silahı arme de destruction massive. kitle imha silahı armé. silahlı armée. ordu Arménie. Ermenistan armer. donatma armoire. dolap armoire à glace. çam yarması arnaque. üçkâğıt arnaqueur. üçkâğıtçı arracher. sökmek arrangement. düzenleme arrestation. tevkif, tutuklama HU 01/06/05 arrêt. durak durağı arrêt, halte, pause. mola molası arrêter. tutuklamak s'arrêter. durmak durma durdu s'arrêter (pluie ou vent). dinmek s'arrêter à. uğramak arrêter qqun. tevkif etmek arrière. art l'arrière. arka arrivée. varış arriver. varmak varır arriver à. becermek arrogance. kibir arrogant. kibirli, mağrur arroser. sulamak art. sanat artichaut. enginar article. madde, makale artificiel. yapay artisan. esnaf artiste. sanatçı aaas ascenseur. asansör Asie. Asya Asie Centrale. Orta Asya Orta Asya’da HU 27/05/05 Asie Mineure. Küçük Asya'ya aspect. görünüş asperge. kuşkonmaz aspirer. emmek aspirine. aspirin assaillir. saldırmak assassin. katil assassiner. katletmek assaut. hamle, saldırı saldırıda assemblée. kurultay assemblée des fidèles. cemaat s'asseoir. oturmak oturuyor oturuyorlar oturun s'asseoir en tailleur. bağdaş kurmak

assez. epey, epeyce, hayli, nispeten, oldukça, yeterince assiéger. kuşatmak assiette. tabak assigner. tahsis etmek assistant, aide-chauffeur, graisseur. muavin association. birlik birliği, cemiyet, ortaklık, dernek derneği’nin associé. ortak associer. ilişkilendirmek assumer. takınmak assurance. güvence, sigorta, teminat assuré. sigortalı assurer sa pitance. rızkını çıkarmak aaat atelier. atölye athée. ateist (n. et adj. m. et f.), tanrıtanımaz athlétisme. atletizm Zaman 20/06/05 atmosphérique. atmosferik attaché de presse. basın ataşesi attacher. takmak tak takın, tutturmak, ataşe attaque. atak, hamle, saldırı saldırıda, tecavüz attaquer. atılmak, hücum etmek, saldırmak attardé. geri zekâlı atteindre. ermek, ulaşmak, yetişmek,varmak varır attendre. beklemek bekliyorum attendre impatiemment. dört gözle beklemek attentat. suikast attention. bakım, dikkat, ilgi, merak, sakın, üzüntü attentif. dikkatli attentivement. dikkatle atténuer. inceltmek s'atténuer. incelmek atterrir. yere inmek atterrissage. iniş attirer. çekmek attitude. davranış, tepki, tutum attraper. kapmak, yakalamak attribuer. atfetmek, isnat etmek attribut. yüklem attribution. atfetme, isnat attrister. acınmak aaau au XVIIème siècle. 17. yüzyılda au courant. haberdar au dessus de. üzerinde au fait. sırası gelmişken au fur et à mesure. gitgide, gittikçe au hasard. rasgele au maximum. en fazla au milieu de. ortasında au minimum. asgari, en az au moins. en az au moyen de. aracılığıyla, ile, vasıtasıyla au pire. en kötü ihtimalle au plus. en fazla au profit. lehinde Au revoir. Allahaısmarladık, hoşça kal(ın) au revoir !. güle güle, iyi günler! au sujet de. hususunda au visage rond. ablak aube. fecir, şafak. fajr aubergine. patlıcan aucun. hiç, hiçbir aucunement. asla audace. ataklık audacieux. atak

audience. duruşma auditeur. dinleyici augmentation. artma, arttırma, artış, yükselme, zam, çoğalma augmenter. yükselmek augmenter (intr.). artmak, arttırmak, büyümek büyüdü HU 14/05/05 augmenter (tr.). arttırmak aujourd'hui. bugün aulx. sarımsaklar auparavant. öncesi auprès de. nezdinde auriculaire. küçük parmağı aussi. da, de (dahi), hem aussi … que, autant que. kadar Australie. Avustralya austère. yalın aaaut Autant en emporte le vent. Rüzgar gibi geçti autant que, aussi … que. kadar auteur. yazar yazarlar yazarı HU 02/05/05 authentique. sahici autobus. otobüs otobüsü otobüsle otobüste autocritique. özeleştiri autodéfense. meşru müdafaa autogare. otogar automatique. otomatik automobile, voiture. otomobil automne. sonbahar, güz autonome. özerk autonomie. özerklik auto-proclamé. özel-seçilmiş autorisation. izin, yetki autorisé. yetkili autoriser. müsaade etmek autoriser, permettre. izin vermek autorité. makam, salâhiyet, yetki autoroute. karayolu, otoyol otoyolun otoyollar otoyolları otoyolların otoyolda HU 14/11/07 auto-satisfaction. kendini beğenme autour. etraf autour de. etrafında autour des palombes. çakırkuşu autre. başka, başkası, diğer, gayri, öbür öbürlerinden, öteki l'autre. diğer autrefois. eskiden l'autre jour. geçen gün autre que, sans compter. -den başka Autriche. Avusturya’nın HU 17/11/07 aux environs. civarında aaav avaler. yutmak avancé. gelişmiş avancer. ileri sürmek, ileriye gitmek, ilerlemek avant. önce, önceden avant, moins (heure). kala avant la leçon, avant le cours. dersten önce avant-bras. önkol avare. açgözlü, cimri, hasis, pinti aaave avec, au moyen de. ile avec couchettes. yataklı avec un bruit de cataracte. şarıl şarıl avec un bruit de cliquetis. şıngır şıngır avec un bruit de froissement. hışır hışır

sakal barbu. ilân avis. midesi bulanmak avoir le mal du pays. réclame. uyarı uyarısı HU 20/06/05 aveu. P. muharebe Bataille de Manzikert. jet. ranza bantam. amaçlamak. itiraf aveugle. itiraf etmek. sandal barrage. ilan. sakallı barque. çubuk baguette magique. taş kekliği bbbas bas. avukat avoine. tekne bateau à vapeur. uyarmak avertissement. piç bateau. yulaf avoir 30 ans. alçak bas. bant bande dessinée. karnı aç olmak avoir froid. ispenç baptiser. koy bail. kayık. Bağdat Bağdat'ta Zaman 11/06/05 bague. açıklama avis. palavracı barbe. süngü baiser. eksen ayant des taches de rousseur. top ballet. şıkır şıkır avec plaisir. muhatap ile olmak avoir conscience. haberdar avertir. engin bas. Malazgirt Savaşı (1071) bâtard. kira bailleur de fonds.avec un bruit de vaisselle cassée. ikaz. taramak balcon. kaza geçirmek avoir besoin de. niyetlenmek avoir mal au cœur. safsata balle. çorap basane. meşin basilic. itirafta bulunmak avril. damlamak avoir honte. yol kesici banlieue. şangır şangır avec un bruit métallique. beyanat.. sıra bande. açgözlü avidité. abur cubur yemek Bagdad. fesleğen basket-ball. ihtar etmek. vapur bâtiment. balina balivernes. gemi gemiyle. yüzük yüzüğün yüzüklerin baguette. hedeflemek avoir soif. öpücük bbbal balai. alçakça bassin. yaygı backgammon. serüvenci avenue. salıncak balayage. çatkı bandit. demeç. uyarma. abraş ayant trait à. Merkez Bankası banquet. bâche. ziyafet banquette. ayran azalée. banka bankaya bankası banque centrale. acı bir teessürle haber almak avoir des frais. haydut. üşümek avoir une fuite. kör aaavi avide. acımak avoir pour but. azot azur. ilan. affiche. bakmak avouer. ihtiyacı olmak avoir comme interlocuteur. çizgi bandeau. inşa etmek . içme suyu havzalari bbbat bataille. badana badigeonner. finansör baïonnette. muz banc. ikaz etmek. seve seve avec quoi ? par quel moyen ? comment ? neyle? aventure. sığ bas. ilân aaavo avocat. süpürmek. immeuble. bale ballon. serüven aventurier. cadde averti. basketbol bassement. 30 yaşında olmak avoir un accident. yolcu uçak avion à réaction. susamak. toka bartavelle. annonce. ilişkin ayran (boisson au yaourt). bina bâtiment. masrafa girmek avoir envie de. publicité. macera. değnek. bilincinde olmak avoir la douleur d'apprendre. ele geçmek avoir peur de. uçak uçağın uçağım uçakla uçağının avion de ligne. canı istiyor avoir faim. bent barrer la route. acıkmak. badana etmek bâfrer. levrek baraque. top ballot. banliyö. ihtar. havuz havzalari les bassins d'eau potable. sihirli değnek baie. tepkili uçak avis. isim vermek bbbar bar (poisson). dolay banque.K. top bbban banane. ad vermek. utanmak avoir l'intention. apartman bâtir. susuz olmak avoir vue sur. korkmak avoir pitié.) ballot.P. süpürge balançoire. nisan axe. balkon baleine. önüne geçmek barrette. peu profond. eşkiya bandit de grand chemin. salaş baratineur. hırs avion. açalya azote. anneau. bank. denk (is. tavla badigeon. yurt hasreti olmak avoir l'occasion. gök bbba B. tarama balayer.

güzel güzeli. iyi yıllar bon appétit !. afiyet olsun bon courage !. dokunulmaz bénéfique. aksak boitiller. kenar. yarar bénéficiant d'une immunité. teneke boîte de vitesses. kayınpeder beauté. kütüphane bien. mesut biens. çok. çalçene. kutsamak berceau. pas cher. ihtiyaç ihtiyacı béton. acemi. hayırsever bienheureux. yakışıklı beaucoup. öküz boire. zarar zararı bleu. üçkâğıt bonneterie. kutlu olsun hu 08/03/05 bonne santé. peki bien (substantif). geveze. kolay gelsin! bon goût. sarışın sarışınları se bloquer. lacivert bloc. yumruklaşmak battu. kar. çamaşırhane blé. güzelce. yenik baudet. öpücük bistrot. kayınbirader beau-père. çokça beaucoup de. kuyumculuk bijoutier. değnek battage. Belçika bélier. çoban bergeronnette. enişte. yaralı blesser. meyhane bite. not defteri blocus. iyi günler! bonne fête. darbetmek battre des ailes. mal bientôt. boîte postale BP.bâton. sağlık bonnet. saadet bonjour. kutu kutusu boîte aux lettres. içki boisson forte. mutluluk mutluluklar. topallamak boiteux. kazıklamak besace. beşik berger. ağarmak blanchisserie. mücevherci bile. abluka blond. ak. kazanç. rağmen bien sûr. içki boîte. bir hayli. iyi akşamlar bonté. tamam bonne année. maruf bien au contraire. savaşmak se battre à coups de poings. refah bienfaiteur. iyi yolculuklar! bond. ahşap. üçkâğıtçı bonsoir. bir hayli. mesut beau. lütuf. güzel güzeli. kâse Bolivie. sik. yağ yağı bbbi bibliothèque. palavra bœuf. takılmak bbbo bobard. tam tersine bien élevé. sohbet etmek baver (de colère). yakında bienvenue !. çarpmak çarptım. şanzıman boiter. aklanmak aklandı HU 14/06/05 blanchir. içmek içer iç! içeyim içti bois. sitem etmek blanc. köpürmek (mec. sığır. tereyağı. biraz sonra bientôt. zevk bon marché. tuhafiyeci bonneteur. kus. hay hay bienfaits. terbiyeli bien-être. martaval. volontiers. ucuz ucuzu bon travail !. posta kutusu PK boîte de conserve. iyi huylu. yarak bizarre. mavi bleu marine. gönüllü bénir. hayırlı bénévole. kap. kuyruk sallayan berner. yardımsever bien que. iyilik bord. çenesi düşük bavardage. Bosna-Hersek . tuhaf bizuth. beyaz a été blanchi. iyi seneler. bayramınız mutlu olsun. bilet bisou. acayip. bira bijou. orman. börek Bosnie-Herzégovine. acquitté (Michel Jackson). merhaba bonjour !. tahta boisson. tabii bien sûr. nimet bienfaiteur. hamle. mal bien connu. aksamak bol. garip. iyilik. keyif. bebek bebeği bebeğin bebekte bebekler bebeklerde bec. kayınvalide. yara. içecek. iyi. iyi. engin. kâr. gevezelik etmek. kitaplık (meuble). pek. buğday blessé. kitle bloc-notes. heybe besoin. kafa yormak beau-frère. birçok beaucoup réfléchir. kıyı kıyısı kıyıları börek (pâtisserie fourrée). Belçikalı Belgique.) bbbe béat. güzellik bébé. sous peu. hoş geldiniz bière. bacanak. saatli bomba bbbon bon. kaynana bénéfice. peki. su çulluğu Belge. hoplama bonheur. eşek bavard. çulluk bécassine des marais. başlık bonneteau. harmanlar battre. beton beurre. günaydın. iyi çalışmalar bon voyage !. acıtmak blessure. gaga bécasse des bois. acemi bbbl blâmer. koç belle-mère. leh. Bolivya HU 14/06/05 bombe à retardement. öd billet. gevezelik bavarder. kanat çırpmak se battre. kuyumcu. mücevher bijouterie.

se mettre au soleil. Boğaziçi bosquet. dokumak bronzer. esmerleşmek brunir. koru. çizme. parıldamak briquet. Brezilya brigade. tıkamak boucle. büfe buisson. şarıltı bruit de craquement. postane. köfte boulevard. gürül gürül bruyant. hışırdama. damga cachot. sığır boycott. yanmak yandı brûler (tr. tugay brigand. meltem brisr. yanık brûler (intr. postahane bureau des objets trouvés. düğme bovin. cabine. boykot boycotter. amaç. gizli cache-col. küpe boue. güneşlenmek üstsüz güneşleniyor güneşlendi HU 09/08/07 brosse. halt bourdonnement. butik bouton. bulvar Bulvarı'nda bourde. şahin but. bot. kırmak kırdı kırmadım brochette. bütçe buffet. büro. bot bbbou bouche. ofis. kamara caboche. çamur bouffon. şangırtı brûlé. homurdanmak. fırın boule de neige. lokma boucher. sisli brun. boykot etmek BP boîte postale. saz delicesi busard Saint-Martin. maşallah ! bref. parlamak. kakao caché. bürokrasi bürokrasisinin burnous. homurtu. rivayet bruit de cataracte. şahin buse variable. delice busard cendré. gülle boulettes. gökçe delice buse. dal brancher. yiğit yiğidin bravo !. vızıldamak bourg. şiş brochette de viande. dükkan boutique (de luxe). gelin bruit. vızıltı bourdonner. araları açık cabane. casser. yazıhane bureau de poste. kaynamak boulanger. ağız bouché. kara kara düşünmek bru. çakmak brise marine. gol. mangal brave. sis brumeux. kartopu boulet de canon. takmak tak takın bras. PK posta kutusu bbbr branche. şıkırtı $$$ bruit de vaisselle cassée. sahi ça fait longtemps. masure. uç bouteille. dalkavuk bouger. o kadar c'est vrai. hayhuy brouillard. sis se brouiller avec qqn. şiş kebap brocoli. kulübe cabine. yakmak brume. kambur botte.). onun için c'est tout. meram butin. kuruluk bossu. yani c'est pourquoi. diş fırçası brosser. cellât celladı bourse (d'étude). kabin.). atkı cacher. kayıp eşya bürosu bureaucratie. çayır delicesi busard des roseaux. kol kolu kollarında kolunuzu brasero. otlamak broyer du noir. hareket etmek bouillir. yer fıstığı cacao. saç fırçası brosse à dents. haydut brillance. hücre . kasap boucher. bornoz busard. brokoli broder. Bulgar bulgare. bülten bureau. kadıya düşer c'est-à-dire. yüklü bourreau. fırıncı boulangerie. uzun zamandır ça va mal entre eux. hedef. çalılık Bulgare.Bosphore. ilmik boucle d'oreille. pırıl pırıl briller. çamaşırlık bûche. çalı. yağız brunir. saksı cacahuète. kısa Brésil. saklamak cachet. gürültülü bbbu buanderie. İMKB : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası bout. Bulgaristan bulletin. hışırtı bruit de métal entrechoqué (pi. tıkalı bouchée. Boğaz. bulgarca Bulgarie. çat bruit de froissement. esmerleştirmek bruyamment. şişe boutique. fırça brosse à cheveux. parlaklık brillant comme un sou neuf. odun budget. ganimet ccca c'est au cadi de le faire. kasaba bourré. gürültü. csizma bottine. burs Bourse des valeurs mobilières d’İstanbul. fırçalamak fırçaladım brouhaha. bozuşmak brouter.

tipik caresse. ölü. külhanbeyi caille. şu céder. kart kartı carte d’étudiant. çökmek cèdre. burun burnum burnumu cap. dedikoducu cancer. uslu calmer.cadavre. yoldaş cambriolage. neden olmak causer du souci. seçim yarışı cccan Canada. kabus cause. kamp camp militaire. çalpara castré. fişek cccas cas. bu. paso carte(géographique). çıkmaz ayın son perşembesinde califat. kafes cahier. ördek canard. çakı cannelle. harita haritasi carte d'identité. basın kartı carte de séjour. fayton aux calendes grecques. cezve cassolette. iskambil cartouche. benlik. namzet candidature. kırılmak kırıldı casserole. mahzen caverne. Türk kahvesi cage. vasıflandırmak caractéristique. in. parce que. armağan. havuç carré. kemer cccel cela n'a pas avancé d'un poil. meme kanseri HU 17/05/05 cancérigène. yatıştırmak se calmer. bozuk. sefer campagne (élections). kaptan. kaygılamak causerie. karne Caroline du Nord. koparmak koparmayın. yalan haber cancanier. namzetlik canif. kare carte. sebep causer. kauçuk cccan cap. tebrik kartı carte à jouer. afet. patlıcan salatası ccce ce. iktidar. kanser kanseri cancer du sein. oturma kartı carte de vœux. kışla casque. hediye cadi. kantin canular. kadavra cadeau. Kuzey Carolina HU 20/06/05 carotte. personnalité. felâket felâkettir catéchisme. kaporta Cappadoce. çünkü caractère. belirlemek. okşamak carafe. kamyonet kamyonete camp. facia faciada faciasının. güveç cassure. kamera camion. defter cahoter. vaka caserne. kırık castagnette. nüfus cüzdanı carte de presse. iğdiş etmek cccat catastrophe. Kapadokya caprice. sedir ağacı ceinture. çıkmaz ayın son çarşambası. Kafkas cauchemar. vasıf caractère. kasa cccal calamité. huy. sarsılmak sarsılıyor HE 12/01/05 caïd. top cantine. felâket felâkettir calcium. dersiam $$$ Caucase. ordugâh campagne. adaylık. karakter. acı kahve café turc. yüzbaşı capitale (ville). sakin olmak. soyguncu camelot. süvari cave. à la semaine des quatre jeudis. kişilik caractère secret. açmaz caractériser. başşehir Zaman 05/06/05 capot. kamyon camionnette. bıldırcın caïque. hamamböceği café. yatışmak cccam camarade. yalan haber canyon. sakinleşmek. kalsiyum HU 04/01/07 calculé. kahve kahvesi kahveye kahveyi kahveniz café sans sucre. aday adaylar. harf. rahat etmek. hesaplı calèche. felaket. Kanada canapé. çerçeve cafard. tencere casserole à café turc. pichet. koyduğum yerde otluyor cela suffit. nitelik. bodrum. konuşma cavalier. işportacı caméra. kır. mort. başkent başkenti başkentte. kayık Le Caire. kanserojen HU 28/07/06 candidat. kanepe canard. rota capable. felaket. trembler. yetenekli capacité. puisque. afet. hilâfet calme. Kahire Zaman 17/06/05 caisse. soygun cambrioleur. yetenek capitaine. naz car. ceset. iğdiş castrer. dersiam catéchiste. kafadar. miğfer. parçalamak se casser. yeter . neden nedeni. bıldırcın caille des blés. tolga cassé. okşayış caresser. tarçın canon. sürahi carnet. kırık casser. başvuru başvuruda. kampanya. kadı cadre. mağara caviar d'aubergines. cruche. sakin. cüzdan cüzdanı. à la Saint-Glinglin. durum durumu cas. kanyon caoutchouc. kırmak kırdı kırmadım. hazine.

ağa chef de famille. kazan chauffage central. o ona. kül cendrier. hücre celui-ci. bu celui-là. şeyh cheikh al islam. değişmek changer (tr. aile reisi cheik. cinsiyet değiştirmek chanson. kovalamak chasser de. kandil kandili changement. bozdurmak changer (intr. ısınmak. nükleer santral centralisme. kesin. yeşil düdükçün chevalier guignette. şoför. şövalye chevalier arlequin. pahalı cher. Ankara Ticaret Odası'nın ATO Chambre de Commerce d’Izmir. bekâr. görevli charger. kahretmek -i chaîne. kimi certains. yatak odası chameau. kaptan chaussette. belirli. eux. kovmak chat. beyin cervelle d'oiseau. kedi kedileri kedisi kediyi kediye châtaigne.). şu cccen cendres. çek çeki cher. tarla tarlaları champ de bataille. kuru sıkı chargé. yüklemek chariot de marchand ambulant. yüz centime. küllük la Cène. çorap chaussettes. araştırmacı chéri. meşe meşesi pmo004 39 chèque. yol yolları yolda cheminée. o ona cellule. onlar. ısıtmak chauffeur. iğdiş etmek chaud. cılız. işporta charmant. şarkı şarkısı chanson populaire. değişiklik changement de cap.). TEKAM cependant. aramak chercheur. meşhur. sayın chercher. Teknoloji Araştırma Merkezi. sansür HU 17/06/05 cent. yük charge à blanc. mücerret celle-là. hararet. acı. acık. merkeziyetçilik centraliste. iskemle. eneze. rota değişikliği changer (de l'argent). önder. para bozdurmak changer de sexe. meğer cercle. gerçekleştirmek cerveau. ayakkabı chauve. bazı. bunlar ceux-là. kestane château. ils. sıcak sıcaktır opp soğuk chaudron. gömlek chemise de nuit. kimileri certifier. merkezcilik. ün. hububat cérémonie. birtakım. gıdıklamak châtrer. sürücü. İTO : İzmir Ticaret Odası chambre à coucher. çarşı Centre de recherche technologique. kereviz célibataire. kömür kömürü charge. bluz chêne. çorap chaussure. deve chamelier. türkü chanter. tören cérémonie de mariage. merkeziyetçi centre. atom enerji santralı. sıkı. cheikh. tabut céréale. kiraz cerisier. şarkı söylemek söylüyorum söyler chanter (une chanson). kül tablası. noce. nahif chèvre. kalorifer chauffer. deveci champ. son zamanlarda cessez-le-feu. şef chef de clan. sıcaklık. kuş beyni ces derniers temps. kiraz ağacı certain. bölüm. dere düdükçünü . secrétaire d'état. şeyhülislam chemin. büyü charpentier. gecelik geceliği chemisier. ateşkes ceux-ci. lider. sandalye chaleur. kara kızıl bacak chevalier cul-blanc. fasıl chaque. kır champ. merkez merkezi centre commerçant.célèbre. şalvar chambre. sevimli charme. mantar chance. tahıl céréales. merkezci. at atı atım atıyla atının cheval de Troie. Truva atı chevalier. düğün cerf-volant. kutlamak célébrité. et chaise. kel ccche chef. muharebe meydanı champagne. zincir chair. dülger chasser. söylemek söylüyorum söyler chapeau. kale chatouiller. şampanya champignon. müsteşar chandelle. her charbon. şapka chapitre. şöhret céleri. uçurtma cerise. baca chemise. değiştirmek changer de l'argent. oda odanın odanız odası Chambre de commerce d’Ankara. sevgili chétif. şunlar ccch chagrin. keçi cheval. son yemek yemeği censure. kuruş centrale nucléaire. şans chancelier. ısı chalvar. tanınmış. yüklü chargé de. daire cercueil. hububat. keder chagriner. sıkılamak. route. ünlü célébrer. türkü.

kokteyl kokteyli code. koka cocaïne. hıristiyanlık chuchotement. kolesterol HU 04/01/07 chômage. aydınlık clair (couleur). kulüp kulübü kulübünün club. beş beşte cinq par cinq. nesne. loi. yapıştırdı collectif. yapışmak collier. bilek. orman düdükçünü cheveu. beşinci cintre. şik chien. uymak. kapıyı çarpmak clarinette. olgu. bende. kale citer. sünnet circonstance. muşamba cireur de chaussures. aydınlık classe. kuaför coin. kalp kalbi kalbine kalbim. ayva cccol col. mehtap clairon. rakam chimère. anahtar. lahana choucas. tepe . esmer gökyüzü cigarette. çit clou. saç saçım. klavye clé. yapıştırmak coller à. Kuzey Kıbrıs ccci cible. Çin chinois. siroz citadelle. şıngırtı cloche. kokain cocktail. klon clôture. topallamak clavier. ciklet chez moi. sigara cigogne. fısıltı chuchoter. kobay coca. küçük karga choucas des tours. tel cheville. gök göğe ciel plombé. photographie. dosyalamak classes supérieures. seçmek. câmia. limon ağacı civil.chevalier sylvain. anmak citron. çöküş Chypre. küçük karga chrétien. köşe coïncidence. hizip cliquer. borazan clairsemé. acibe chou. berber coiffeur. çakışmak coing. cerrah choc. zırlamak. hülya Chili. üst tabaka claudiquer. evimde BZD 110 chialer. beşer beşer cinquante. toplu collectionner. askı circoncis. açacak. fotoğraf Güneş client. mevki mevkide classer. sınıf classe. gök. şey şeyden şeyi chose en soi. boy claquer. lokal ccco cobaye. rastlantı coïncider. müşteri climatisation. tercih etmek choix. tabaka classe. belli. yatalak club. hedef ciel. kanun. bölme clone. toplum collège. meslektaş coller. biriktirmek collectivité. règle. boyacı cirrhose. medeni civilisation. açar cliché. medeni kanun cœur. kolye colline. işbirliği yapmak colle. soğutma clique. çan cloison. kuralları BZD 104 code civil. fısıldamak chute. vakıa chose étrange. zırıldamak chic. position. Kıbrıs Kıbrıs’ta HU 27/05/05 Chypre du Nord. işsizlik chômeur. medeniyet. işbirlik collaborer. photo. köpek köpeği chier. şok chocolat. yürek coffre. seyrek clan. hıristiyan christianisme. çikolata. medeni. uygarlık civilisé. koli collaboration. çivi cloué au lit. gönül. açık clair de lune. sivil. sıçmak chiffre. trafik ciré. leylek cil. klarnet clarté. çimento cimetière. gökyüzü ciel (couleur). limonata citronnier. tıklamak tıklayınız cliqueter. kirpik ciment. sünnetli circoncision. mezarlık cinéma. işsiz chose. elli cinquième. yaka colère. Çince chiottes. helâ chirurgien. orta okul collègue. çarpmak çarptım claquer la porte. çukulata choisir. seçim seçimi seçimlerde cholestérol. sandık coiffeur. şıngırdamak cliquetis. durum durumu circulation. uygar cccl clair. limon citronnade. Şili Şili'de HU 14/06/05 Chine. hiddet colis. sinema sinemaya cinq. ayak bileği chewing-gum.

ödünleme concierge. ortak communauté. kaç kaçı kaçta combiné téléphonique. güvercin colonie.). rakip condamné. şart conduire. mahkûm condamner. ödün. yurttaş compétence. götürmek conduire (une voiture). karşılaştırılabilir comparaison. bilindiği üzere comme-ci comme-ça. banka hesabı compter. araba sürmek cône. ticaret commis. dirlik concourir. tarikat confronté. sürmek sür. rahat confrérie. dedikodu commerçant. muhasip. cezalandırmak condiment. taviz. yardakçılık compliqué. yarışma concret. dahil opp hariç compromis. tavır. muhasebeci. ridicule. hesap hesabı. veciz conclure (arg. tutum comporter. ilişik. atılmak comment. sömürge colonne vertébrale. hesaplaşma. gülünç comité. somutlaştırmak concurrent. sayman comptant. suikast comploteur. güven. anlama. konforlu. komisyon Commission Européenne. kavramak compris. yarışmak concours. sevecen. mâruz congélateur. yorumcu commenter. kurul kurulu commandant. komite. itiraf confiance. iletişim. dondurmak congrégation. komisyon. ödünlemek concéder une défaite. yoldaş comparable. somut concrétiser. acımak compatissant. fırıl fırıl commencement. haberleşmek HU 14/05/05 communiste. komiser commissariat. itimat confiance en soi. muhasebe comptable. mücadele etmek. hükümlü. ısmarlamak. yetkili compétition. rekabet complet. durum durumu. boyalamak cccom coma. koloni colonie. şerh commentateur. müşahhas. yorum. onaylama confirmer. gibi comme on le sait. araba kullanmak. içermek composer. suç ortağı complicité. suç ortaklığı. çekmeceli dolap commun. üzerinde. kongre . telefon ahizesi comestible. karşılaştırmak compassion.colombe. uygunluk confort. savaşım savaşında combattre. kanunen conformité. güvenen confirmation. koma combat. alım satım. karşılaştırma comparer. itiraf etmek confession. koni conférence de presse. karakol karakolda commission. ilgilendirmek concession. ilgili concerner. isminiz ne? commentaire. şefkat compatir. çırak commissaire. peşin compte. savaş. Turkish airlines compagnon. salça condition. tamamlamak complice. nasıl comment ? avec quoi ? par quel moyen ?. komünikasyon communiquer. emir vermek comme. toplum communication. başlamak başlıyorum commencer à. rahat confortable. suikastçı comportement. çapraşık complot. kapıcı conciergerie. şefkatli compatriote. başlangıç commencer. hal. bildirişim. yenilebilir comique. dondurucu congeler. şirket şirketten Compagnie Aérienne Turque. benzetmek. tezgah cccon concéder. basın toplantısı confesser. basın bildirisi. abandone etmek concernant.) concombre. société. reçel reçeli conflit. tüccar tüccarın tüccarların commerce. cemaat congrès. sanki comme une toupie. bestelemek. bildirmek bildirdi. uzlaşma comptabilité. mücadele vermek combien. dair concerné. doğrulamak. marchand. AB Komisyonu commode. topluluk. anlayış comprendre. kapıcılık concis. yetenekli. neyle ? comment vous appelez-vous ?. halletmek (arg. tüm compléter. komünist compact. sipariş commander. kumandan commande. salatalık concorde. hâl condition. vatandaş. inclus. tam. anlamak anlıyor. mücadele. ne kadar combien (de). gerçeklemek confiture. haberleşme. davranış. şöyle böyle comme si. yorumlamak commérage. sevecenlik. THY : Türk Hava Yollari. yetki compétent. kendine güven confiant. oluşturmak composition. saymak comptoir. beste compréhension. çatışma conformément à la loi. sayma compte bancaire. omurga colorer. yoğun compagnie. sipariş etmek. hakkında. konkre.

teşkil etmek constitution. aleyhine de contrebande. bozulmuş corrosion. eğe. fatih conquérir. acun côte. devamlı constatation. görüşme converser. teselli consommation. compter. aleyhinde. bünye. RTÜK : Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na Zaman 21/06/05 conseiller. boyun boynum couche. memnun etmek contenu. bulaşmak. danışmanlık. bilinç. suikast constamment. tabaka coucher de soleil. taklit contrefaire. yoluna devam etmek contracter. gövde. çekim connaissance. uymak conversation. tüketim consommer. deniz kabuğu coquille. bulaştırmak conte. çağdaş contenir. uygun gelmek. uygun convenir. yapım construire. denetlemek. vicdan. hikaye. naz coquillage. tespit etmek constituer. kapsam contester. davet etmek convoi. aksi. esnaf corps. yapıcı construction. tespit constater. acunsal cosmos. bağlam continent. razı consentir. yapı yapmak consultation. kornişon corporation. güneşin batışı se coucher (soleil). anlam connu. ip. aile plânlaması contrôler. kontak. inşaat. karşı contrariété. ekin kargası corde. kurul kurulu conseil. aksilik contrat. kıta kıtada kıtası kıtalar contingent. ünsüz conspirateur. ami. durum durumu conjugaison. boynuz corneille. irtibat connotation. dirsek dirseğimi . müşavir conseiller. taraf. ortak sahipler coq. sohbet conversation (téléphonique). korozyon Corse. vücut vüçudu correspondre. itiraz etmek contexte. kaburga côté. sözleşme contre. devamlı continuation. Kopenhag copie. fiil çekimi. seyretmek contemporain. düzeltmek corrompre. kopya.conjoncture. inspection. YÖK: Yüksek Öğretim Kurulu conseil exécutif. içermek content. kontenjan continu. muayene contact. réfugié. içerik. oluşturmak. Bakanlar Kurulu Conseil de sécurité des Nations Unies. bilmek bilmiyorum connecter. kuzgun corbeau freux. beden. birleşme. BM Güvenlik Konseyi’nde Zaman 06/06/05 Conseil pour la Sécurité nationale. anayasa. muhabbet. sürdürmek continuer sa route. kat katta couche. malum. ayakkabıcı cormoran. sahte contribuable. razı etmek. karga. sürekli continuer. kabuk kabuğu cccor corbeau. söz etmek conviction. savoir. denetim contrôle des naissances. fethetmek. kopyalamak copropriétaires. danışman danışmanı. saklamak considération. kaçak Zaman 16/06/05 contrefaçon. işbirliği copain. anayasal constructif. suret copier. saygı considérer. tanıdık connaître. Korsika cortège. horoz coquetterie. fetih conscience. sonuç conserver. şuur conseil. kafile coopération. yürütme kurulu conseil des ministres. almak conquête. uymak. tüketmek consonne. devam devamı continuel. kontrol etmek convenable. temas contaminer. masal contempler. kafile cosmique. mektuplaşmak. cisim. müşavirlik. arkadaş Copenhague. batmak battı batmadı coude. netice. inşa etmek. bozmak corrompu. devam etmek. büzmek contraire. sessiz harf. yan cccou cou. leş kargası cornichon. örtüşmek corriger. leş kargası corneille noire. MGK : Milli Güvenlik Kurulu Conseil supérieur de la Radio et de la Télévision. mükellef contrôle. rıza consenti. bilgi. aleyh. tanımak tanıyor connaître. bağlamak. devamlı. emanet consolation. tanınmış conquérant. birleştirmek connexion. suikastçı conspiration. tavsiye etmek consentement. rıza göstermek conséquence. teşkil constitutionnel. yapı. memnun contenter. saymak consigne. kunduracı. inşa. tavsiye Conseil de l’enseignement supérieur. fuyard. sicim cordonnier. kanaat convier. karabatak corne. taklit etmek contrefait.

kesme cour. Avrupa İnsan Hakları Mahkeme Mahkemesi'ne. kritik. koşmak koş koşuyorlar courrier. yaratma. kesinti. âdet. gaddarlık cruche. çukur crevé. cousine. kavuşturmak croiseur. krem. peureux. yorgan. darbe coupable. deri cuir de mouton. patlamak patladı crevette. tenkit le critique. eleştiri. çiğ cruauté. kapsamak. haykırış. battaniye couverture de livre. yaratık crédit. kovboy cccr crac. bağırmak. kapak couvrir. şırıldamak couleur. alacak créateur. tenkitçi critiquer. kadeh coupe de cheveux. kamçılamak cravate. ölçüt la critique. gözleme crépuscule. kredi crédule. bön créer. but budu. tükürük cracher. kamçı kamçısı. kap. renk coulisse. örtmek couvrir les dépenses. söğüş couper. sürahi. yastık couteau. karides cccri cri. krema crêpe. éclater. eğri courber. bağrışmak crime. yumruk coup de sonnette inattendu. kabuklu cccu cuiller. hükümet darbesi coup de poing. korkak korkağım korkaksın crâne. mutfak cuisinier. bıçak. yaratılış créature. cereyan courbe. nöbet cristal. kıstas. gaddar crustacé. yaratıcı création. leçon. akmak. kulis coup. kurs cours d'eau. koşu. kara kurbağa craquer. çığlık crier. güğüm cruel. ulak courrier. meşin cuire. kanca croire. kapalı couverture. kruvazör croissant. lâche. terzi couvert. kazmak. gebermek crever. buhran. cuillère. kalem kalemi kalemin cccre créance. posta cours. darbe coup d'état. yaratıcı créatif. carî courant d'air. suçlu coupe. çift couple marié. görenek. alış veriş court. örtü örtüsü. çat etmek cravache. tenkit etmek cccro Croatie. tavuk budu . tasarımcı. masrafları karşılamak cow-boy. iştah kesici coupé en tranches. aşçı cuisse. kupon coups. oreiller. cesaret. sanmak croiser (les bras). oyuk. kafatası crapaud. Hırvatistan Zaman 17/06/05 crochet. çat crachat. avlu La Cour Européenne des Droits de l’Homme. kesim. karı koca coupon. saç kesme coupe-faim. galette. ince cousin. yiğitlik courant. bunalım. kabak. kravat crayon. tükürmek craie. sakız kabağı courir. ham. yeğen. kaplamak. akıntı courant. dayak coupure. oymak creux. inanmak inanmıyorum. alaca karanlık crétois. değnek coup à blanc. kaşık cuir. bağlantıyı koparmak koparmayın couple. meydana getirmek créer. kalça cuisse de poulet. haç crotale. yarış courses. vehmetmek craintif. batmak battı batmadı couler en murmurant. kriz. kaymak. gelenek. dikmek couler. korkmak craindre sans raison. buğulama cuisine. yorgan courtois. kuru sıkı coup dur. kuzen coussin. gırıtlı creuser. haykırmak crier à qui mieux mieux. ders dersler dersten önce cours. çay çayı course. tebeşir craindre. eleştirmek. patlak crever. pişmek cuire à la vapeur. cinayet crise. AIHM HU 01/06/05 courage. yaratmak yarattı crème. kısa courtepointe. poste. bicska coutume. darbe coup de baguette. kesmek kesti couper la connexion. kruvasan Croissant Rouge. dikiş dikmek. kristal critère. testi cruche en cuivre. kırbaç cravacher. çalpara cccru cru.coudre. Kızılay croix. yay courbé. eleştirici. çat kapı coup du sort. bükmek courgette. örf couturière.

kendi kendine de temps en temps. dans etmek datant de. beyan. daha şimdi. hoşnutsuz dédaigner. binek de nouveau. ilkeli de rien. baş başımı. cızlam débarquer. özür défectueux. nasıl olsa déambuler. tetiklemek décoller. dışarıda déjà. geçerli d'ailleurs. yine de la part de. içinde dans ce cas. yaka paça. müdafaa. savunma défenseur. âcilen de force. çatlak défaut. bağlantıyı koparmak koparmayın décorer. hayal kırıklığı. ince délicatement. Syrie. tanım dégât. çevresel de façon exhaustive. eksiklik. fire déchiré. gezinmek débandade. temel de belle manière. oldu. Şam dame. duruşma. tanrıça défaire. ihlâl dégoter (argot). demeç déclarer. tamam d'actualité. olur. içeri dedans. yıldız çiçeği Damas. savunmak défendu. lezzetli. az önce. leziz. coşkun. bıkkın dégradation. defo. tanımlamak. yeniden. hoppa Danemark. hanım dandy. bu bakımdan. haftaya danse. defolu. beyanat. Danimarka danger. etraflıca de façon urgente. bezemek découvrir. had déguster. zirvesine ermek culpabilité. kültür kültürü cupide. köpürmek débrayage. yasak défense. güzelce de ce genre. aralık déception. dışarı. bozmak défaut. merak cynisme. birden dahlia. süslemek. içeride déesse. müdafaa etmek. çiçeği burnunda de principe. yırtık déchirer. tanımlamak définition. excuse. yeni déjeuner. acemi. dans danser. acibe. eksik. tarafından de plus. hassas délicat. telefon açmak déçu. konmak (argot) dégoûté. başlangıç débutant. tuhaf curiosité. kusur. tahkir etmek dédain. üstelik de première fraîcheur. keza de monte. göt culminer. intérieur. tekrar. çıldırmak . kırıklık décès. o halde dans l'intérêt. abuk sabuk konuşmak délirer sur. müzakere débattre. çürüme degré. ölüm déchet. tahkir dedans. falan de ce point de vue. diğer taraftan. alanında dans les environs. diyanet cultivé. razı. açıklama. lehinde dans le domaine de. buralarda dans une semaine. karar. meraklı. kültürlü culture. havalanmak déconnecter. zorla de même. kararlılık déclaration. nefis délirer. henüz. orner. ayrıca d'après moi. önce d'accord. tadını çıkarmak dehors. başta. yırtmak décidé. bozulma. suçluluk culte.cuivre. yunus ddde de base. las. açgözlü curieux. eksik défendre. bu yönden de droite. bayan. bakır cul. hüküm décrire. koparmak koparmayın. öte yandan d'autre part. kinizm ddda d'abord. acemî dddec décalage horaire. kayırmak. öğle yemeği dddel délicat. taşkın déborder. tehlike dangereux. zaman zaman de tête. tartışmak débile mental. tehlikeli dans. tarih tarih tarihleri dauphin. incelikle délicieux. kalma -den date. derece. taşmak taştı déborder en bouillant. kararlı décider. bugünkü d'un autre côté. sağcı de l'environnement. dünkü d'une manière insistante. tüymek décembre. ısrarcı bir şekilde d’un seul coup. ayrıca d'un bout à l'autre. baştan başa d'emprunt. debriyaj début. keşfetmek keşfetti décret. geri zekâlı débordé. saat farkı décamper. fikren de toute façon. olsun. kayırıcı définir. ödünç d'hier. kararlaştırmak décision. bir şey değil de soi-même. söylemek déclencher. karaya çıkmak débats. betimlemek. karar vermek. enfes. bence d'aujourd'hui. ayırmak. atık. tarif etmek décrocher le téléphone.

düzensiz désormais. sormak. bundan böyle. bağlı dépense. tatlı dessin animé. kalkmak kalıyoruz kalmadı déménager. ikişer ikişer deux-points. arzu etmek désobéir. dilekçe. soymak . suç délivrance. demokrasi démocratique. kaçık dérangement. emanet dépouiller. hovarda. veriliş délivrer. panne. bağımlı dépendant de. düyun (esk. saptamak. gorge. sous. oyun zarları dès maintenant. sarf dépenser.). çaresiz. geri. özel detektif déteindre. strait. imha etmek. demokratik démontrer. hal. rica etmek. gullet. tarif désert. umutsuz. silahsızlandırma. vekil ddder dérangé. talep. iki ikiye deux chacun. tahrip. kıç. imha. inkâr etmek dénoncer. şimdiden désagréable. tâbiiyet dépendant. belirlemek. soymak dépression. kestirmek. tasarımcı désigner. ayrıntı. demokrat démocratie. inkâr dénier. sarf etmek dépenses. alt dessous-de-table. bağımlılık. dedektif. savaş gemisi destruction. yas. çözmek dense. masraf masrafa masrafları. yoğunluk dent. buçuk buçukta démission. throttle. yıkma détacher. koyu. alıcı destituer. yalan makinesi détective. aksak détritus. préfecture. arıza dérision. kararlı déterminer. belirleme. çizgi film dessous. isyan. ispat etmek déni. yoğun densité. dépouiller. neck. şimdiden dessein. artık. tatsız désarmement.) deuil. kararlılık déterminé. arkasında derrière. yarım (et) demi. tenha désespéré. abullabut demi. savurgan. mebus (esk. akıl sormak demander la permission. acınacak déployer. ıssız désordonné. talep etmek demander l'avis. dişçi dddep départ. rahatsızlık dérangement. dévaliser. arzu désirer. peşinde. ardında. throat. sound. hareket etmek. rüşvet destin. constriction. Last tango in Paris HU 21/07/07 derrière. perakende détecteur de mensonges. çoktan beri député.). detektif détective privé. soymak déshonneur. tahrip etmek. tespit etmek détourner. itibaren -den depuis longtemps. istifa etmek démocrate. ilçe dépendance. çekilme démissionner. milletvekili.délit. iki nokta deuxième. teferruat au détail. ayırmak. türev dériver. gayri. province. tutumsuz déplorable. izin almak démarrer. ihbar etmek dénonciation. ikişer deux par deux. köşk demeuré. il iller illerin. whistle détrônement. itaatsizlik etmek désobéissance. üzgün. koparmak koparmayın détail. çukur depuis. solmak déteint. swallow. çöp détroit. silahsızlanma désarmer. türemek dernier. bela. hal -l'i détruire. région. son sonu sonunda. detay. kurtuluş délivrance (d’un document). istemek istiyoruz istiyorsunuz istersiniz. ümitsiz déshabiller. Paris’te Son Tango. boğaz. acık. soluk détermination. -den beri. harap etmek. sonuncu dernière minute. kader destinataire. yüz karası design. rıca demander. diş dentelle. harcamak. felaket. işaret etmek désinfecter. belirtmek. silahsızlandırmak désastre. parlamenter. çöl désert (adj. ilaçlamak désir. devirmek destroyer. kurtarmak déluge. akıl danışırmak. yarın yarına demande. gyász HU 15/02/05 deux. itaatsizlik désolé. son dakika dernière mise à jour. meram dessert. borç dettes. Son Güncelleme HU 30/05/05 Le dernier tango à Paris (film avec Marlon Brando). feci descendre. inmek description. müsrif. sermek dépôt. mountain pass. tasarım designer. evde taşınmak taşındık demeure. ikinci dévaliser. yıkmak dette. kaçırmak kaçırdı détraqué. alay dérivé. felâket felâkettir désastreux. arka. dantel dentiste. gider dépensier. bosphorus. müştak. tufan dddem demain. ihbar dénouer. fauces. popo dés. kalkış département. başvuru başvuruda.

egemen domination. kesilmek devenir définitif. bölüm divorcé. lütuf donc. bölü division. farklılık différent. seçkin distinguer. şeytan diamant. uğraş disque. tasarruf etmek disposition. Allah Dieu est grand. belge belgelerle. sens. sanat direktörlüğü directive. dönük dirigeant. egemenlik. farklı difficile. fark. hüküm dominer. yayıncı yayıncıları OB diffusion. yazık. açmaz dimanche. lûgat (esk. onluk onluklar dddo docteur. görev. tahrirat documentaire. diyabet diyabete HU 04/01/07 diable. onar onar dix pour cent. söylemek söylüyorum söyler dire adieu. hindi diplomate. pièce. veda etmek dire n'importe quoi. vazgeçirmek distance. yöneltmek. bölge bölgeler bölgelerinde. parmak parmakları parmağımı dollar. ön dévaster. sözlük dicton. güç. güçlük. müdürlük direction. egemen olmak dommage. zorunda olmak dévot. Tanrı uludur. harap etmek. haysiyet digue. çok şükür dddif différence. evcil domestique. eksilme dinde. alan domestique. yönlendirmek diriger. hazım dignité. sohbet etmek disparaître. papier. administrer. döviz dévoiler. direktörlük direktörlüğü.). on dix chacun. idare etmek dddis disciple. öte distingué. uzaklık distant. yönetici diriger. hale gelmek. haline gelmek. tahrip etmek développé. ortadan kalkmak kalıyoruz kalmadı disponible. yaygın diffuseur. âbit dextérité. yönelik direction. sofu. elmas diamètre. hâle gelmek. sakınca. alors. saklamak dissipé. açıklamak devoir. yoğun teker dissimuler. yön. yüzde on dixième. kibar. âşar dimension. nutuk. tartışma. bienfaits. boşanmak divulguer des secrets d'état. hitabe. tasarruf dispute. aşâr. Tanrı. çıldırmak devenir sec. gelişmiş développement. bölme. hizmetçi dominant. katileşmek devenir fou. bil bakalım deviner. konuşma. çözmek dissuader. mezun dddir dire. azalmak. gelişme développer. muhtelif. çap dictionnaire. diplomat diplôme. dağıtım dddiv divers. onuncu dizaine. doktor doktoru doctrine. yahu . huylanmak devise. kuram document. diskotek discours. çeşitli diversité. grâce. geliştirmek devenir. çeşit divertissement. On emir dix par dix. münakaşa. titiz. atasözü Dieu. zor difficulté. yayım. zarar zararı dommage que. mürit discipline. ayrımcı discussion. yayın yayını digérer. devlet sırlarını açıklamak dix. dağıtmak distribution. kağıt kağıtları document officiel. ödev ödevler ödevimi devoir. sohbet. mevcut disposer de. ayrımcılık discriminatoire. boşanmış divorcer. haylaz dissoudre. boyut. abuk sabuk konuşmak dire qqch en face à qqn. ölçü diminuer. yönerge dirigé. müdür. hazmetmek digestion. vasárnap dîme. Allahu akbar tur110 27 dieu merci. dolar domaine. sapmak devin. çap. beceri. kutur. doğrultu. teker disque compact. kavga. pazar pazarı. sorun diffusé. inatçı. monnaie. zorunda kalmak. doğrudan doğruya directeur. diploma. eksilmek. söylev discrimination. yüzüne söylemek söylüyorum söyler direct. eritmek. yön yönleri direction artistique. kâhin devine voir. hizmetkâr. bent dilemme. emir. münakaşa. mesafe. ayırt etmek distribuer. kurumak devenir un symbole. ehli domestique. abideleşmek dévier. yazık ki don. demek diyorum deme ne dedin ? dire (un poème). marifet dddi diabète. onar Les Dix commandements.devant. geçerli. hafiflemek diminution. eğlence divisé par. émetteur. tartışma discuter. bölünme. zapturapt discothèque. belgesel doigt. araçsız directement.

tatlı. süzülmek égratignure. bilgi données. tüy dysfonctionnement. ekran écraser. değiş tokuş etmek. gidermek. çatlamak école. katı. intellectuel. çarşaf drapeau. ürkütmek s'effrayer. denklik. kumsal duper. bundan böyle dormir. eşit égaliser. kuytu échange. hayran ébène. yok etmek effet. petit à petit. etki. eşarp échéance. etkili effondrement. merdiven échelon. yıkılmak écume. aksaklık eeea eau. tasarruf etmek économiste. alim. çizik Egypte. Ege égoïsme. ürkmek eeeg égal. emir vermek donner la priorité à. korkutmak. salaş échouer. müsavat égarer. çökme s'efforcer. Şanlıurfa. yitirmek Egée. bayrak drogue. eşitlik. mektuplaşmak écrit.donné. yazmak yazdım yazdı yazdır HU 02/05/05 s'écrire. bilgili éduquer. tesir efficace. doz dot. terbiye. önem vermek donner en location. ilk okul écologiste. atlatmak écharpe. lentement. çevreçi çevreçiler HU 11/06/05 économe. durgun su ébahi. sürmek sür duvet. bakımından dune. yazı yazılı écriteau. dayanıklı. maden suyu eau stagnante. değişmek. dik droit. düzine dddr drap. ömür durement. müddet durée de la vie. güç. lütfetmek donner une amende. durgun su eau minérale. levha écrivain. kurtulmak l’échapper belle. tasarruf. abanoz éblouir. tutum économiser. su suyu suda eau croupie. mektep. ekonomi. yayımcılık. patlamak patladı. boğazlamak égoutter. emirleri vermek donner de force. bencil égorger. sancı. duş douleur. sağ dddu du point de vue de qqch. çaba effrayer. işitmek écran. ıstırap douloureux. ceza yazmak donner un avertissement à. yayımcı. eğitim. değiş tokuş. acı. dinlemek dinle. yumuşak douzaine. ışıklı éclairé. ezmek écrire. yavaş yavaş douche. kademe échoir à. sert durable. Urfa édifice funéraire. ihtarda bulunmak donner des directives. vermek verir verdi donner. satranç échelle. bedavadan ucuz données. öncelik vermek donner tout son soin à. başarısızlık échecs. başaramamak s'échouer. sırt dose. kamaştırmak eeec écarté. eşitlemek égalité. değer vermek. ağrı. çabalamak effort. aydınlatmak éclat de rire. bencillik égoïste. süzmek s'égoutter. ana okulu école primaire. aydın éclairer. nikâh douane. çifte doucement. biriktirmek. uyuşturucu droit. yayın yayını éducation. doğru droit. editör editöre édition. gümrük double. yaldızlı dorénavant. silmek. Mısır . düşmek échoppe. karaya oturmak éclairé. kahkaha éclater. hukuk droite. emek vermek doré. kalıcı durcir. accorder. yayım. mübadele échanger. vade échec. mücadele etmek échapper à. sertleştirmek durée. uyumak uyumadan uyudum uyudular dortoir. yavaşça. koğuş dos. okul okulun école maternelle.) eeed Edesse. yazar yazarlar yazarı HU 02/05/05 s'écrouler. veri donner. öğretim éduqué. türbe éditeur. hak droit. iktisat. eğitmek eeef effacement. kiraya vermek donner un ordre. iktisatçı écouter. köpük écumer (de colère). sertçe durer. idareli. köpürmek (mec. acıklı doux. ovuşturmak donner de l'importance. kurtulmak s'échapper. tutumlu économie. yanıltmak dur. silinti effacer.

cumhurbaşkanlığı seçimleri électricité. enerji. memuriyet. géhenne. yakışıklı. yerleştirmek encorbellement. turp gibi en premier lieu. seçmek élixir de jouvence. de nouveau. yürürlükte enchanteur. daha. sokmak. göç etmek éminemment. çocuk çocuklar çocuğu çocuğum çocuğa çocuğun çocukta enfantillage. sonunda enfin !. bıkmak en bas. dayanmak énergie. ödünç almak eeen en 1881. bilhassa. büyüleyici enchanté !. esnek élection. cehennem enfermer à clef. kullanmak empoisonnement. oğulcuk émeraude. ferahlamak. carî. mışıl mışıl en rond. hiçbir biçimde en aucune sorte. saplamak. uzaklaştırmak s'éloigner. seçim seçimi seçimlerde élections présidentielles. yüksek élever. boşuna en vigueur. hayran etmek émetteur.eh bien. ailece en faveur. yazın en face. enerjik. engel empêcher. ambargo embêter. özendirmek encre. engellemek. 1881 yılında en aucune façon. yükselmek élire. memur employer. çoluk çocuk $$$ enfer. o ona onlar éloigné. eve taşınmak emmener. kucaklama embrasser. elektrik elektriğe élégant. eşzamanlı en ce moment. çakmak engagement. baş başa en urgence. doğrusu en famille. yutmak . karış empêchement. memnun oldum ! enchanté d'avoir fait votre connaissance. bir daha. saat düzeni employé. önüne geçmek empire. soluk soluğa en haut. ileri en avoir assez de. kilitlemek enfin. bir arada. yine encore. gömmek. savaş halinde en hâte. özellikle en pleine santé. aşağı aşağıda en bonne santé. üstsüz en panne. zehirlenme emprunt. ya enfler. akşam üstü en flagrant délit. kısaca en cloque. mahal endroit. ırak éloigner. yer yerden yeri endurance. Birleşik Arap Emirlikleri’nde HU 22/07/07 émission. ilk olarak en quantité suffisante. gayret. engel olmak. konum emploi. aslında. fırıl fırıl en tête à tête. daha da encourager. toptan en guerre. çocukluk enfant. dışında. hâlâ. fil élève. iğdiş etmek embarcadère. bozuk en particulier. sıkmak embrassade. diffuseur. abıhayat elle. genişleme élastique. yüklü en commun. ilgili en respirant profondément. en l'an 1881. güç énergie et ressources naturelles. taahhüt engloutir. lehinde en fin d'après-midi. kucaklamak. sıhhatli en bref. nihayet. götürmek émoi. yayın yayını emménager. henüz. peki. Enerji ve Tabii Kaynaklar énergique. yayım. uzaklaşmak eeem émasculer. yeteri kadar en rapport avec. hariç en désordre. renkli en dehors de. suçüstü en garde à vue. hoş élément. direnç endurer. yukarı yukarıdayım en hiver. cumba encore. şarıl şarıl en coulant avec un murmure. kışın en même temps. yeniden. öpmek embryon. genişletmek élargissement. öte. gene. öğrenci öğrenciler élevé. hálá. biran önce en vain. embriyon. yetiştirmek élever qqc. görevli. yükseltmek s'élever. kabarmak enfoncer. sarf emploi du temps. beslemek. yayıncı yayıncıları OB émigrer. dağınık en été. çocukluk enfants. genişlemek. önlemek. telaş empan. ortaklaşa en coulant avec fracas. gözaltında en gros. mürekkep endroit. hele. öğe éléphant. imparatorluk emplacement. şu anda en monokini. şırıl şırıl en couleur. tamam eeel élargir. karşıda en fait. bir türlü en avant. gayet Emirats Arabes Unis. tekrar encore plus. iskele embargo. kuvvetli enfance. hayran émerveiller. unsur. ödünç alma emprunter. tanıştığımıza memnun oldum enchâsser. zümrüt émerveillé.

istilâ enveloppe. gereçler équiper. sıkmak ennuyeux. tescil enregistrer. dikmek éroder. çapraşık eeer éradiquer. merdiven escargot. selâm söylemek söylüyorum söyler eeep épais. göndermek gönderiyorum. kaydedilen enregistrement. bakkal épidémie. öngörmek envoyer. öğretim enseigner. kaçırmak kaçırdı. rahatsız etmek. atmaca épervier à pieds courts. sofa entreposer. depolamak entrepôt. économie. cenaze enterrer. aynı mesafede olan équidistant. iğne épisode. çalıştırıcı entre. yoğunlaştırmak épargne. ders vermek. soruşturma enquêter. atmaca épervier autour. hecelemek épervier. o sırada entrée. erozyon érotique. öğretmek ensemble. ılım équipage. evlenmek époux. kaçamaklı. çağ ériger. mari. bol bol enquête. levha enseignement. ortaklaşa. kayıt. biniciliğe ait équidistant. devir. denklem équatorial. ifade etmek énorme. istilâ etmek. güneşli eeent entendre. dik. aşınma. ekvator équation. muvazene équinoxe. eş. âdil équitablement. dönem. yok etmek ère. hatalı. toprağa verilmek toprağa verildi HU 05/03/05 entêté. dirlik enterrement. donatmak équitable. işitmek entendre dire. duymak duymuyor entendu. denge. yoz atmaca épice. usta ustam entreprise. yanlışlık. mürettebat. hata. iri énormément. akın etmek. erkek erkeğe entre-temps. aşındırmak érosion. karı épouser. eşitlik équivoque. girişmek entrepreneur. sarmak environ. sünger époque. içeriye girmek entrer en vigueur. eş. takım ensoleillé. soruşturmak enregistré. kökünden söküp atmak éradiquer. d'accord. salgın épilepsie. saralı épinard. asır. birlikte. giriş girişte entrée. yaklaşık. tamam entente. ekvatoral équestre. salgın épidémique. kılıç épeler. ambar entreprenant. yorucu épuisé. takım équipement. istila etmek. erotizm erreur. öğretmen enseigne.enlever. yoğunlaşmak. içeri girmek. kaldırmak. entretemps. sara épileptique. bon. çağ épouse. huni entourer. donatım. girmek giriyor. eşit uzaklıkta équilatéral. tutum. toprağa vermek. civar. okutmak. tasarruf épée. çevre envisager. adaletli. çakırkuşu épervier d'Europe. dolay. beraber. gayret entier. yoğun épaissir. atlı équestre. aşağı yukarı. muğlak. eğitmek entraîneur. atak entreprendre. eşkenar équilibre. gömmek enterrer. adilane équité. olay éponge. salyangoz escarpé. sınamak épuisant. sabrını taşırmak eeeq équateur. devir. ıspanak épingle. sularında environnement. sarp . anlaşma. girişim entrer. sarmak eeens enseignant. erotik érotisme. yanılgı erroné. havale etmek. coşku. inatçı enthousiasme. bu arada. çıkarmak çıkarın ennemi. yanlış eees esbroufeur. ekip. arasında entre femmes. arada. baharat épicerie. palavracı escabeau. yanlış. sarmak entraîner. nezleli enrouler. eğitici. kalın. adıl. merdiven escalier. saldırmak envahissement. tayfa équipe. aşındırma. adalet équivalence. bakkal épicier. yürürlüğe girmek entretien. kadın kadına entre hommes. bitkin épuiser la patience de. tescil etmek enrhumé. tüm entonnoir. kadar environ. kaydetmek. defnetmek. iki anlama gelebilen équivoque. ekinoks. düşman ennuyer. zarf envelopper. yollamak envoyer son salut. görüşme eeenv envahir. koca éprouver. can sıkıcı énoncer. ortam environs.

acayip. hukuk devleti États-Unis d'Amérique. yurt dışı étrangeté. tuhaf étranger. étourneau sansonnet. haberdar olmak être déchiré. mi ? estime. dolandırıcılık. paye. hâl état de droit. ahlâk. ve et --. sürmek sür étape. deneme essayer. esaslı essentiel. silmek est. sayın estimer. gıdıklanmak être cloué au lit. aşama. bir de établir. cins. etnik. oluş être.. principe. etik ethnie. üçkâğıt espace. gariplik étrangler. boğmak. sığırcık étrange. yaralanmak être bouché. doğu doğuda est-ce que par hasard ?. yabancı l'étranger. rütbe état. kaçırılmak être enregistré. denilmek être écrasé. sınamak. ırk espérer. kat katta étagère. idi étalage. ispanyol espagnolette. bende. küçük düşmek être immatriculé. gösteriş. iskân etmek. kurulamak. kumsal éternel. zihin essai. katılmak être assez. oluşmak être construit. esans (de lavande). gelinmek être battu. bunalmak être d'accord. yara almak. davet edilmek être kidnappé. hem --. tahmin etmek. uyuşmak être achevé. acep. boğulmak étouffer (transitif). yıldız yıldızlar étonnement. benzin (de voiture) essentiel. öz essuie-glace. ümidetmek. kaydedilmek être intéressé. çağrılmak. hüküm giymek. büyülenmek être érigé en monument. ilgilenmek être invité. bağlanmak être étonné. olmak oluyor olur oldu oldum être. raf était. ezilmek être élevé. ispanyolet espèce. yıkılmak être détaché. esir. dayak yemek être blessé. şaşmak être excité. sökülmek être en désaccord. söndürmek éteindre la lumière. ilgilenmek être condamné. çeşit. été. kahrolmak être à l'agonie. yerleştirmek établir un contact. esir éthique. nitelik. şaşırtmak étouffer (intransitif). döşeğe düşmek être coincé. itibar estime de soi. sürtüşmek être dispersé. ümit etmek espoir. ırksal étincelle. yaz éteindre. özenmek être enlevé. uzay Espagne. abideleşmek être établi. seçilmek être l'émule. tür türler türleri. dolandırmak escroquerie. esas essence. denemek. köle escroc. mide eeet et. yetiştirilmek être élu. kesilmek être au courant. yorgun olmak être en forme. silecek essuyer. can çekişmek être ajouté. emel. sayılmak être concerné. temas etmek étage.et. ecnebi. hayret étonner. ümit esprit. kurmak. sıkışmak être compté. razı olmak. ırk ethnique. ışığı söndürmek étendre. çatışmak être confronté. hayranlık. acaba est-ce que ?. kırılmak kırıldı être démoli. gömülmek être envoûté. devlet état. boğmak être. mertebe. üçkâğıtçı escroquer. sonsuz sonsuza éther. kıvılcım étoile. ruh. varlık être accablé. hayret etmek. Amerika Birleşik Devletleri étayer. umut. engin étendue de sable. çalışmak çalışır essence. dayandırmak etc. kaydedilmek être enterré. pur. inşa edilmek être content. saha espace. tezgah étaler.s. uzatmak uzatın étendu à perte de vue. sans fin. akılsız étourneau. sayılmak être constitué de. tıkanmak être chatouilleux. yatmak être coupé.hem --et puis. memnun olmak être en contradiction avec. İspanya espagnol. v. form(un)da olmak être humilié. à la fois. garip. infini. bir cezaya çarptırılmak être en conflit. yırtılmak être déçu. sarmak étourdi. kul. tamamlanmak être affligé. oturmak oturuyor oturuyorlar oturun être atteint. kendini beğenme estimé. hayrete düşürmek. varsaymak estomac. yüzleşmek être considéré. dağılmak être dit. kaçırılmak . çelişmek ile être couché. mahkûm olmak être condamné à une peine. être satisfait. durum durumu état. yetmek yeter être assis. oluş. kuş kadar canı olmak être fatigué. heyecanlanmak être faible comme un moineau. ummak.esclave.

abartılı exagérer. şey Euphrate. evrim. dile getirmek expulser. ömür exorbitant. yüz face à face. geç kalmak être satisfait. görülmek görülüyor görülmüyor étreindre. okumak okuyorsun oku okusun okuyalım okuyun okusunlar étudier des leçons. meşgul olmak être ouvert. yoklamak excavation. yenilmek être vu. sömürmek exploser. öğrenci étudier. ihracat exporter. affetmek affedersin affedersiniz exécuter. mevcut. dut gibi olmak être prêt. kolay facilité.A. ders çalışmak étui. yorgancı façade. sınır dışı etmek extérieur. tatmin olmak. etkileyici exprimer. zorunda olmak être occupé. gerekmek être nettoyé. hizip facture. olağanüstü extravagant. doğru dürüst exact. sınav sınavı examiner. pardonner.être licencié. aşırı extrémité. crever.. talep etmek existant. aşırı. irdelemek. Avrupa eux. olup biten évident. tahrik etmek exclu. belli éviter. ikram etmek être plein comme une barrique. hâdise. ağırlamak. etken. hazır olmak être prévenu. dış. suret façon. fatura faculté. gecikmek. açılmak être payé. evrilmek évolution. Fırat Europe. görgü expert. uzman explication. heyecanlandırmak. açlık fainéant. être content. mükemmel. tekâmül eeex exact. zorunda kalmak. abartma. korunmak être reconnaissant. baş başımı fffa fabricant de courtepointes. s’occuper avec. istisna exceptionnellement. yetişmek être unifié. ihraç etmek exposition. cephe face. talep exiger. zayıf. kılıf étui à cigarettes. sakınmak évoluer. incelemek. af exercice. sezmek être à temps. birleştirilmek être utile à. varlık. hafriyat (eski) excavation. heyecan excité. hariç opp dahil excursion. onlar eeev évanoui. kızgın facile. dolmak être en retard. ceux-là. yürütme exécution (capitale). olay. zayıflamak faillite. minnettar kalmak être rempli. ender excessif. postacı faction. oluş. karşı karşıya fâché. açıklamak exploitation. abartmak exalter. aşikar. nefis exception. yenilmek être nécessaire. af excuse. şekil facteur. kazı excaver. gezi excuse. bağlanmak être mangé. kucaklamak étreinte.U. beslenmek être dans l'obligation de. âciz faiblir. kucaklama étroit. katmerli excitation. tarz. nefaset excellent. haylaz . sergi expressif. tam exactement. kaçınmak. yüceltmek examen. aşırı expérience. fakülte faible. heyecanlı exciter. gelişme. dar études. pile. açıklama açıklamalar expliquer. suret exempt. baygın évasion. kolaylık façon. éclater. alıştırma alıştırmalar exigence. doğru dürüst exagération. dışarı extra-terrestre. sömürü exploiter. abartı exagéré. oymak excellence. özür excuser. aynen. memnun olmak être sensible à. tur turu. öğrenim étudiant. défaut. iflas faim. muaf exemption. neden nedeni facteur. juste. temizlenmek être nourri. ihraç exportation. patlamak patladı export. idam exemplaire. var vardı existence. aşırı extrême. koparmak koparmayın extraordinaire. hazret. işten atılmak être lié. uzaylı extraire. ils. firar événement. yürütme exécution. dışsatım. ödenmek être aux petits soins. yaramak être vaincu. yürütmek exécutif. imtihan. ABD euh. tabaka eeeu É. karşı karşıda face. haberdar olmak être protégé.

filmi bastırtmak faire fondre. kabus görmek faire commencer. engellemek faire son office. ablukaya almak faire briller. gerekmek gerekir familier. bağnazlık fantaisie. alış veriş yapmak / çıkmak faire de la couture. düşürmek faire un tonneau. indirmek faire développer une pellicule. kodoşluk yapmak faire se souvenir. dinlendirmek faire un rêve. vaaz vermek faire son service militaire. hayal kurmak faire revivre. üşütmek faire barrage. belirtirmek faire asseoir. yedirmek faire marcher. evirmek faire un vœu. dikiş dikmek faire cuire. hızlandırmak faire ses adieux. yürütmek faire mettre. soğutmak faire rencontrer. takla atmak faire savoir. sokmak faire envoyer. filmi banyo ettirmek faire diminuer. bekletmek faire attention. bunaltmak faire taire. tutturmak faire tomber. çat etmek faire un bruit de vaisselle brisée. dikkat etmek faire avoir froid. gerçek falloir. sevindirmek faire poser. hısım akraba fanatique. yük farine. tövbe etmek faire l'amour. yorucu . sevişmek faire apparaître. tanıştırmak faire reposer. yobaz fanatisme. gidermek faire parvenir. uğramak faire étendre. dedikodu yapmak faire comprendre. canlandırmak faire rire. utandırmak faire installer. geziye çıkmak. oturtmak faire attendre. haç çıkarmak faire souffrir. işaret etmek faire le signe de croix. adım atmak faire passer. itiraz etmek faire l'objet d'une saisie. ablukaya almak faire un blocus. veda etmek faire allusion. yerleştirmek faire une liste. aceleleştirmek. azaltmak. raconter.faire. güldürmek faire une roulade. taşırmak faire démolir. s’aimer. susturmak faire tenir. koydurmak faire une objection. saçlarını (saçını) kestirmek faire des courbettes. far fardeau. hayalet farci. ata binmek faire escale. listelemek faire le ménage. kabartmak faire griller. anlatmak faire les comptes. eylem fait. işine gelmek faire parler. söyletmek faire un discours. inanmak inanmıyorum faire connaissance. koydurmak faire sa prière. ima etmek faire amende honorable. un fasciste. namaz kılmak faire un procès. dondurmak faire glisser. faşist fatigant. acıtmak. hesaplaşmak faire une concession. taviz vermek. konuşturmak faire partir. söylev vermek faire disparaître. uydurmak se faire couper les cheveux. bağışlamak faire écouter. işletmek faire marcher. ulaştırmak faire un pas. şangırdamak faire un bruit métallique. tesir etmek faire entrer. silip süpürmek faire don de. etmek eder ediyor ettik. dinletmek faire de l'effet. yaptırmak faire faire une réservation. savaşmak faire halte. eritmek faire geler. munis familier. benimsemek faire signe. yıktırmak faire des dépenses. haciz altında olmak faire obstacle à. düş görmek faire des rêves tout éveillé. evirmek faire faire. boyatmak faire le pique-assiette. yatırmak faire évoluer. masrafa girmek faire descendre. etkilemek. tanıtmak faire la conversation. iletmek faire peindre. itimat etmek faire confiance à. rezervasyon yaptırmak faire faire des tirages de photo. dilek tutmak faire un voyage. başlatmak faire des commérages. kaydırmak faire gonfler. être nécessaire. tanışmak faire connaître. askerlik yapmak faire sien. bağnaz. yapmak yapıyorsun yap yaptı faire accélérer. çalıştırmak. sohbet etmek faire correspondre. dava açmak faire la publicité de. hatırlatmak faire suffoquer. yolculuk yapmak faire vivre. acıtmak faire le souteneur. takla atmak faire tourner. temizlik yapmak faire mal. kırılıp dökülmek faire des courses. pişirmek faire déborder. yaşatmak fait. dolma fard. mola vermek faire honte à. vaaz etmek. otlamak faire plaisir. içeri almak. kızartmak faire la guerre. teklifsiz famille. aile famille. ilan etmek faire refroidir. ödün vermek faire confiance. güvenmek. parlatmak faire un bruit de cataracte. şarıldamak faire un bruit de craquement. kısmak faire dire. göndertmek faire de l'équitation. ağrımak faire manger. şıkırdamak faire un cauchemar. bildirmek bildirdi HU 14/05/05 faire un sermon. hayal fantôme.

abıru. suçlu fauvette. ünlü filmler film de guerre. âbit fier. etek flèche. kusur fauteuil. düzme faux. güvenilir fiancé. kapamak fermer à clef / à clé. karı femme au foyer. nişanlı fiançailles. çalımlamak félicitations. yapraklı février. gözün(üz) aydın féliciter. övünç fièvre. şölen festival. ortanca oğul filtrer. peri feinte. pencere fffer fer. film. tekne fers. alev flanc. hurda ferry. karıştırmak feuillu. sicim fiche. gurur. teneke fer à repasser. firma fffl flamme. ırmak. Allah bağışlasın! Félicitations !. ablatya filiation. kıvanç. nişan ficelle. soy fille. mayalanmak fermer (intr. sert ferme. tamamlamak. savaş filmi film d’horreur. sahte faux. ziyafet. kelepçe fesse. çalı bülbülü. tebrik etmek. iplik fil. delice doğan faucon pèlerin. katı ferme. mayalanma fermenter. bitmek biter bitmez firme. dosya fidèle. anahtarlı ferme. ateş ateşi feu. son fin de semaine. figür figuré. bayram. ötleğen faux. lumière. yorgun fatiguer. şenlik fête du sacrifice. fermuar fermier. patlak fenêtre. ütü fermant à clé. kapalı fermé à clé. ince (la) fin.).). bayındır . sarı sıtma figue. kutlamak feu. trafik ışıkları feuille. yorgunluk fatigué. oğul fils cadet. çiçekçi fleuve.fatigue. Kurban Bayramı fêter. kapanmak fermer (tr. festival. ok fleur. iplik ficelle. ipçik fil. fişek feux de circulation. üçkâğıt fils. ateş fièvre jaune. nehir nehri. yanliş favori. ulu doğan faucon émerillon. süzmek fffil fin. kapatma fermeture éclair. polisiye filmi filmer. préféré. dernier. korku filmi film policier. incir figurant (dans un film). coupable. gök doğan faucon sacre. gözde fffe fée. kaba et festin. akıbet fin. yalan haber faute. hafta sonu final. esnek florissant. tebrikler Félicitations !. tel filet de pêche. tüymek fichier. kız kızım kızın film. koltuk fautif. macera filmi films célèbres. mecazî fffil fil. fiş ficher le camp. hafif fin. kadın kadınlar kadını. ev kadını fendre. kapak. böğür flanc. kilitli ferment. yormak fffau faucon. kutlamak femme. aşk filmi film d’aventure. şubat fffi fiable. bütçe karşılamak finaud. maya fermentation. iftihar. kapatmak. yaprak feuilleter. kilitlemek fermeture. demir demirden fer-blanc. gururlu fierté. film çekmek filou. hatun. boz doğan fausse nouvelle. çiftçi fermoir. kurnaz finir. fermuar ferraille. çiçek çiçeği fleuriste. çiftlik fermé. nihayet fin. bitirmek. şenlik feta. doğan faucon hobereau. yarmak fendu. ışık ışığı ışıklar feu d'artifice. beyaz peynir fête. akış flexible. sonuncu financer un budget. üçkâğıtçı filouterie. hata faute. çalım feinter. figüran HU 07/06/05 figure. filim filmi film d’amour.

dip fondamental. oluşturmak former. çılgınca fréquemment. titremek. kürk kürküm foyer. çalmak frapper à la porte. damlamak. hafriyat (eski) foulard. biçim forme. tanıklamak fourrure. kâr. buğday froncer. gözleme galipette. ödenek fontaine. memuriyet. hile frein. frank Français. güvence. kar. kuvvetli. had. filo. kuvvet forcer. ney fffo fœtus. tütmek fumer des cigarettes. kazanmak kazanır kazanacağız gai. hiddet furieux. kaçmak kaçtı fuite. gelecek futur (temps grammatical). kırılgan frais. halk halkı. crêpe. kalabalık fouler. tüfek futur. işlemek. kıvırmak frissonner. kazanç. squadron. çeşme football. meyva meyvalar. erimek fonds. firar fumer. sigara içmek fureur. şeriatçı fondateur. zorlamak forêt. defa. vakıf fondement. shipping flotter. dalgalanmak flûte turque. çatal fourmi. teminat garçon. home fleet. kamçılamak fouille. cılız. ocak ocakta ocakları. gelecek zaman fuyard. oğlan . ürpermek friteuse. eldiven garage. çarpıcı frapper. peynir froment. kardeş kardeşı frère. saz tavuğu gant. soğuk soğuktan opp sıcak froissé. kırık fragile. saman fois. hudut. şimşek fouet. fransızca France. türban foule. temel. çukur fossé. sürtüşme frire. güçlü forteresse. kurmak fondre. kudret. açıkça frappant. serin frais. ağabey friction. kurucu fondation. nahif frénétique. sınır fruit. karaciğer foin. teşkil forme. esaslı. itimat foie. temel fondamentaliste. odak *** fffr fracture. buruşuk fromage. fleet. alın front. garanti. monnaie). atkı. mahvetmek gâchette. prochain. kere. dökmeci. kızgın fusil. kart kartı fort. souvent. flying unit. servet fosse. form former. kazanmak kazanır kazanacağız gagner. kapıyı çalmak fraternité. dökmek. köktenci fondamentaliste musulman. keşiş frère. deli foudre. sık sık frère. mihrak foyer. içmek içer iç! içeyim içti. birader frère. futbol force. tetik gaffe. çakıl galette. cenin foi. hendek fou. kalıp forme. rahip frère aîné. cephe frontière. burkmak four. kamçı kamçısı fouetter. takla gallinacé. garaj garajı garantie. vurmak. çalışmak çalışır fond. fritöz fritözden fritözün haberekspres 01/01/05 froid.flotte. halt gagner (les élections). sülüngil gallinule poule-d'eau. çarpı foncé. eneze. meyve meyveler fffu fuir. hisar fortune. orman forgeron. sefer fois. karıştırmak fouilles. demirci formation. Fransız français. koyu fonction. kez fois. fular. çilek franc (français. kuruluş. fren frêle. esas fonder. teşkil etmek formulaire. kaçak ggga gâcher. kurma. kaş çakmak front. misli fois. kardeşlik kardeşliğin fraude. vekâlet fonctionner. karınca fournir un témoignage. çatmak froncer les sourcils. çılgın frénétiquement. Fransa franchement. darbetmek. erkek kardeş. yarar galet. neşeli gain. yenmek gagner (de l'argent). bir darbe indirmek. kazı fouiller. tesis. taze fraise. fırın fourchette. kızarmak friser.

kibarlık gentiment. genellik. inilti gendre. lezzet. büyük büyüktür grande aiguille d’une montre. otobüs garajı gasole. solcu gaucherie. swallow. ızgara . station. çalı horozu grandeur. büyükbaba la grande roue. gar. ziyan etmek gâteau. kil glas. genel généralisation. strait. imik. silgi gonfler. nesil généreux. gökdelen gratter. bereket versin grade. kestane kargası geai des chênes. gerdan. kurbağa grève. ikizler gémir. kayma glissement de terrain. yelek gingembre. yönetim gggi gilet. babaanne grand-parent. gramer grand. dondurmak glaise. aşılama greffer. damat gène. ücretsiz grave. tatlı. obur golfe. soy. alakarga. constriction. yağ yağı graisseur. körfez gomme. dondurma glacer. jeoloji jeolojisi Géorgie. kuşak. tür türler türleri. çatmak gerber (arg. şişman graticiel. kaymak gloire. garson gardien. ücretsiz sürüm programı gratte-ciel. Yunanistan greffe. Gürcistan gérant. sol sola soldan de gauche. iri yarı grand frère. kaygan glissement. beceriksizlik gaz. muavin grammaire. parasız. gaz gaz d'échappement. hısım grand-père. buz tutmak. idare. aide-chauffeur. kibar. tatmak goutte. fauces. motorin gaspiller. sound. abi grand-mère (maternelle). cömert génétique. damla goutter. donmak gémeaux. toprak kayma glisser. tip. buz glace. soyağacı général. rütbe graine. dev géhenne. don. lütuf grâce à. yelkovan grand corbeau. kucak givrer. şanlı glouton. rumca. alakarga. bedava. zürafa giron. obur goût. gullet. umumiyet génération. inildemek gémissement. enfer. neck. dümen gouvernement. heba etmek. büyüklük grandir. kazımak gratuit. ince gentillesse. dede. uzamak grappe. kestane kargası géant. cloche. aç. istasyon gare routière. genetik génévrier. kalın grec. kibarca géographie. pençe grill. kibarcık. kaleci gare. abla grand tétras. salkım gras. buz tutmak gggl glace. dolu grenier. diz genre. tat goûter. tadını çıkarmak. bienfaits. azamet. parmaklık grillé. çan glissant. cehennem geler. halk halkı gens.garçon de café. yudum goudron. ambar grenouille. hükümet gggr grâce. abıru glorieux. insan gentil. gen généalogie. damlamak gouvernail. whistle gorgée. gorge. katran gourmand. jest gestion. sıvılaştırılmış (LPG) gaz gazouiller. kabarmak gorge. throttle. iyi huylu. boğaz. aşılamak grêle. bekçi gardien de but. assistant. artıç pmo004 38 génocide. kuzgun grand costaud. ızgara grille. kusmak geste. çatkı gerber. mountain pass. cıvıldamak ggge geai. pasta gauche. obur gggo goinfre. Rum grec (langue). grev griffe.). egzoz gaz de pétrole liquéfié GPL. sakın gare. cins. sayesinde grâce au ciel. bosphorus. büyümek büyüdü. genelleme généraliser. throat. yağlı. yunanca Grèce. anneanne grand-mère (paternelle). çeşit gens. saveur. zencefil girafe. tohum graisse. idareci gerbe. genellemek généralité. tadına bakmak. coğrafya géologie. dönme dolaplar grande sœur. şecere. soykırım genou.

griller. cihan harbi Guerre et Paix. atak hardiesse. yükseklik hhhe heaume. yayla hauteur. hamam hanche. oturmak habitude. beceriklilik. barındırmak hébreu. tırnak işareti guitare. alışkın. beceri. cinayet homme. kır grive. savaş savaşı savaşım savaşında La Guerre des étoiles. Macar Macarların Zaman 24/05/05 . tereddüt etmek hétérogène. homojen homosexuel. mesken habiter. cırcır böcek grimper. baykuş hier. engin hauts plateaux. haftalık héberger. sarkıntılık harceler. savaşçı guichet. rehber rehberi guider. yükselme hausse des prix. gerilla guérir. miğfer hebdomadaire. grup. adam. sarkıntılık. ardıç kuşu grognement. balta hacher. harem haricot. sataşmak hardi. tereddüt hésiter. tarihî hiver. mutlu mutluyum heurter. aceleleştirmek hausse. kutlu. kıymak hachis. büyüklük grossier. tırnak. kıyma haine. fıkra. tarih tarihi tarihleri historique. mola molası halva. mağara. kızarmak grillon. hip. uyum hasard. homurtu grogner. heterojen heure. çarpmak çarptım se heurter. abullabutluk grotte. azarlamak gros. becerikli. Hollanda homard. hal -li halte. at meydanı hirondelle. hegemonya hélicoptère. tereddütlü hésitation. dirlik. acele hâter. grip gris. nefret haïr. ıstakoz homicide. buttocks handicapé. Yargıtay haute mer. helva hammam. fiyatlar yükselmesi hausser les épaules. kılık habit. saat saatlerde saattir heureusement que. nefret etmek halle. eşek arısı guérilla. işadamı homme politique. gitar guitariste. tırmanmak grincheux. harp. sallamak hold-up. helikopter herbe. alp. se régler. vişne grippe. omuz silkmek haut. cuisse. iyi ki heureux. çoğunlukla habituer. kalça. huysuz grommeler. iş adamı. gri. söylenmek gronder. alışık habituellement. gişe guide. erkek homme d'affaires. şişman gros titres. rastlantı. fasulye harmonie. iyileştiren guerre. yiğit héroïne. homoseksüel Hongrie. önüne geçmek guillemet. miras héros. ahenk. eroin hésitant. soygun Hollande. turna kuşu gggu guêpe. turna. jinekolojik HU 08/05/08 hhha habile. politikacı homogène. hobi hocher. kış hhho hobby. ardıç kuşu grive litorne. Savaş ve Barış guerrier. kahraman. marifet habillement. s’adapter. neyse ki. homurdanmak grognon. adapter. alıştırmak s'habituer. kaba grossièreté. marifetli habileté. s’améliorer. topluluk grue. dün dünden hiérarchie. alışkanlık habitué. oyuk groupe. musevice. tarihi. ataklık harem. başlık grosseur. çarpışmak çarpışıyoruz çarpıştık hhhi hibou. kötürüm. hikaye. ot otu héritage. hiyerarşi hippodrome. tecavüz harcèlement sexuel. yahudice hégémonie. uyum harmonisation. esrar hâte. alışmak hache. acar. Yıldızlar savaşı guerre mondiale. yüksek hautain. abullabut. tesadüf haschisch. kılık habitant. sakatlamak harcèlement. topal handicaper. giysi. hal halle. sakat. düzelmek guérisseur. sakin habitation. gitarist gynécologique. Macaristan Macaristan’ın Macaristan’dan Zaman 24/05/05 Hongrois. güçlü haute cour de justice. huysuz griotte. kırlangıç histoire. thigh. mesut.

dış alım satım. dokunulmazlık. nécessaire. eux. abes. tout de suite. alçaltıcı humilier. önem important. âcizane humer. rahatsız etmek. ithalât importer. bağışık immunité. ilgisiz hospitalier. meçhul ignorer qqn. ayıp. idealist. sabırsız (mode) impératif. ithal etmek importuner. muafiyet iiimp impasse. honesty. utanç honteux. ülkücü idée. utandırıcı hôpital. taşkömürü Zaman 17/06/05 housse. önemli importation. ahlâksızlık immortalité. otelci houille. imge image. peur. ölmez. işhanı immoral. ithal import-export. âciz imprécis. ifraz humide. sataşmak impossibilité. yüz akı. adacık ils. ispiralya huile. korkunç hors d'œuvre. akabinde immense. yazıcı . resim resmim imaginable. koltuk kılıfı hhhu hublot. vergi vergisi impôt de route. kimlik kimliği idiot. tescil etmek immédiatement. abıru. düş. bağışıklık kazandırmak immunisé. şeref honte. çıkmaz impatient. apartman immeuble d'activités. mütevazı humble. riyakâr hypothétique. hayal illusioniste. yerleştirmek import. misafirperverlik hostile. kılıf housse de siège. acımasız implanter. hayran etmek imprimante. ada adası illégal. belirsiz impression. yok yoktu il n'y a rien à faire. ezme *** hors de. aynı. decency. taklit imiter. ahlâk dışıcılık. yasak illusion. ithalat ihracat importance. alçaltmak. lâzım il faut absolument faire quelque chose. ideal. stupidité. bağışıklık. purity. şarttır bir şey yapmak il n'y a pas. namuslu honnêteté. gerek. fikir. ıslak humiliant. honour. imge imberbe. hastane horizon. beşeriyet. o ona onlar il faut. saat saatlerde saattir horloger. imkânsız. huy humeur (vx). tescil immatriculer.honnête. virtue honneur. tevazu hurler. beş yıldızlı otel hôtelier. saplantı idem. konuk. düşman hôte. alçakça ignorance. bilgisizlik ignoré. onlar iiim image. misafirsever hospitalité. akla gelebilecek imaginaire. otel otelde otellerde hôtel cinq étoiles. küçük düşürmek humilité. insanlık humble. zeytinyağı huit. meze hors-d'œuvre. ikiyüzlülük. riyakârlık hypocrite. sekizer sekizer huitième. kanunsuz. derhal immédiatement après. ahlâksız immoralité. emperyalizm emperyalizminin HU 26/05/05 imperméable. honor. nécessité. az kaldı il y a. kaydetmek. namus. ceux-là. köse imitation. izlenim impressionner. ufuk horloge. yağmurluk impitoyable. hayal. burası. misafir hôtel. ölümsüz immuniser. denden identique. olanaksızlık impossible. hayal. onur. özenmek immanquable. ölümsüzlük immortel. ülkü idéal. olanaksız impôt. dışında hors sujet. kocaman immeuble. eş. emir kipi impérialisme. imkânsızlık. sanal imagination. lazım. yapılacak bir şey yok il s'en est fallu de peu que. bağırmak hypocrisie. elle. misafirperver. ahlâk dışı. var vardı île. taklit etmek. sekizer huit par huit. sekizinci huître. korku horrible. ülküsel idéaliste. yol vergisi tur110 26 impotent. göze batan immatriculation. aptallık ignoblement. burada idéal. tahmin idée fixe. kanuna aykırı. dışalım. aşağılamak. varsayımsal iiia ici. aptal idiotie. gayri meşru. virginity. ayıp. konuksever hospitalier. yüz vermemek iiil il. istiridye humanité. sanı. hokkabaz îlot. haysiyet. ithal. naçizane humblement. özdeş identité. yağ yağı huile d'olive. identik. koklamak humeur. saatçi horreur. ikiyüzlü. su geçirmez. düşünce. sekiz huit chacun.

ilham inspiré. sakatlık. istiklâl indépendant. bireysel indocile. esindirmek. matbaa impuissant. mülhem inspirer. ısrarcı. ilham vermek inspirer. değişiklik. rebelle. devamlı. muayene etmek. muayene inspiration. acemilik. serkeş insulte. inanılmaz inculpé. etkisiz inévitable. zayıflık inflammation. tesir influencer. hakaret etmek injuste. ısrarlı insister. öğretmen institution. kötü fikir aşılamak iiind Inde. sonsuz sonsuza infirme. içgüdü instituer. tedirgin inquiétant. anlık instinct. serkeşlik insubordonné. canlandırma incarner. fert. bilgisayar informer. kimse. durmayan Inch'Allah !. enflasyon enflasyonu HU 14/05/05 influence. haber vermek. telkin etmek inculquer de mauvaises idées à. esin inspiration. bilinçsiz incroyable. bilgi. uykusuzluk inspecter. yerli indiquer. masum innombrable. danışma informations. aciz insomnie. işaret etmek indirect. dizin dizini. kararsızlık indemnité. baygın. müfettiş inspection. esinlemek. haksızlık inoccupé. sans fin. istiklal. merak edecek iiins AGY insatisfait. abuk sabuk incommodité. hemşire infirmité. tesis. veri informatique. hakaret insulter. işaret parmağı (doigt). bağımsız index. kaçınılmaz inexistant. bulaşmak infertile. endeks index des prix à la consommation. sayısız innovation. hakaret etmek . rahatsızlık incompréhension. basmak. bağımsızlık. mühendislik ingrat. adam. isyankâr indolore. anlamama inconcevable. yazdırmak imprimerie. yoklamak inspecteur. canlandırmak incendie. acemîlik inexpérimenté. dahil opp hariç. kayıtlı insecte. açılış incapacité. akla hayale gelmez inconfort. boş innocent. defnetmek ininterrompu. ödenek indépendance. böcek insecticide. éternel. enstitü enstitüsü. aciz incarnation. souffler. ısrar insistant. ısrar etmek insister sur. kişi kişinin HU 30/05/05 individuel. İnşallah incident. malzeme inhumer. Hindistan indécis. ilgisiz. olay inclination. basılı imprimer. disiplinsiz individu. ilişik incohérent. zayıf infirmier. naçizane insignifiant. hastalıklı. gömmek inclus. eğilim. yangın incertain. aksilik. temayül incliner. kuruluş. ipucu indien. dayatmak. tatsız insistance. yenilik. iltihap inflation. kuvvetsiz iiin inactif. lâkayt. diretmek. haberdar etmek ingénieur. kurum kurumu institut national de la statistique.imprimé. verimsiz infidèle. şahıs. müessese instructeur. hadise. acemî iiinf infecter. hoşnutsuz inscription. icat. umursamazlık indifférent. etki. Devlet İstatistik Enstitüsü DİE instituteur. inactif. kuruluş. bilinçsizlik inconscient. birey. yok yoktu inexpérience. eğitmen instrument. kesintisiz initiative. belirsiz incessant. kayıt inscrit. isyankar. boş inauguration. eğilmek inclure. girişim injurier. fihrist. kurmak institut. yerleştirme instant. haberler. etkilemek information. compris. mühendis ingéniérie. sanık inculquer. böcek öldürücü insignifiant. kararsız indécision. vasıta instrument de musique. buluş inondation. inoccupé. gâvur infini. ufak insipide. saz insubordination. nefes vermek installateur. acısız inébranlable. rahatsızlık inconscience. içe doğmuş. sel inquiet. haksız injustice. esinlenmiş. sarsılmaz inefficace. nankör ingrédient. Kızılderili indifférence. TÜFE : Tüketici Fiyatları Endeksi'ne indice. umursamaz indigène. tesisatçı installation. üzerinde ısrar etmek insolvabilité. araçlı indiscipliné.

tanıtmak inutile. çağrı invité. bacak jambon. anlık intellectuel. tercüman interrogatoire. kavuşturmak joint. sorgu interroger. entrée. Acemistan Iran. sevinç. yaramaz intellect. İtalya iiiv ivoire. dava açmak intention. İrlanda ironie. sarı jaunir. gazete . ocak ocakta Japon. vasıta interminable. içeri l'intérieur du pays. çocuk oyuncağı jeudi. ne olur jet d'eau. sarılık jjje j'ai soif. yanak jouer. rest çekmek jouer son va-tout. saldırı saldırıda inventer. akıl. gerçekdışı. saadet. akla uymaz. sorumsuz irriguer. ispit. delikanlı. ceket jardin. yasak interdire. barsak. çevirmen. sorguya çekmek. lame de rasoir jjjo joie. demir atmak jeter les fondations. niyet interdiction. giriş girişte introduire. bağırsak intouchable. fidan jeune homme. sarhoş jjja jacobin. yaramaz invalider. konuk. yaratıcı inverse. tanıtım introduction. istila. davet etmek. irrasyonel irréel. ilginç intéressé. probablement. kesinti intervalle. aralık. başka çarem yok je vous en supplie. éclairé. galiba je ne peux pas faire autrement. oyun jeu d'échecs. yuva yuvası jatte. uydurmak. us. kıskanç jamais. aracı. davetli. milletlerarası. koyu. perşembe jeûne. ilgilendirmek intérêt. hükümsüz kılmak invasion. oynamak oynar oynuyor. gerçek dışı irresponsable. keskinlik intenter un procès. jeton jeu. jet sosyete HU 09/08/07 jeter. zeki intelligent. güzelce jonction. yasak intéressant. asla. Gün . bir göz atmak jeton.insupportable. müslümanlık isolé. fildişi ivre. susadım j'ai du travail. uluslararası interprète. faiz interférence. sulamak iiis islam. muhatap intermédiaire. gün günün günleri gündür Jour – Mois . zekâ intelligent. kesintili interruption. ilişik joli. müdahale intérieur. ilgili intéresser. bir rol oynamak jouer un rôle. hiçbir zaman jambe. yiğit jeûner. yaratmak inventeur. sevimli joliment. güzel güzeli. Japonya jaquette. ara. keskin. akıllı intense. gerçek dışı iiir Irak. işim var je crois. jakoben jalousie. rationnel. oyun oynamak jouer (d'un instrument). şenlik joindre (les mains). misafir inviter. futbolcu jour. çağırmak çağırıyorum çağırdık BZD 220 invivable. düğüm introduction. Ürdün joue. atmak jeter l'ancre. yasaklamak interdit. bürünmek joueur de football. yatılı international. yurt içi interlocuteur. bitip tükenmez internat. bahçe jardin d'enfants. İran Irlande. aralık intestin. kuytu Israël. akın. Irak Iran. sararmak jaunisse. temel atmak jeter un œil. satranç jeu d'enfant. çalmak çalıyor çaldı jouer aux dés. kâse jaune. leh intérêt (de l’argent).Ay – Yıl journal. dokunulmaz intrigue. genç jeune arbre. sormak interrompu. gençlik jjji jilet. sorgulamak. zar oynamak jouer sa chemise. yasak etmek. yaşanılmaz invraisemblable. meram. davet. kıskançlık jaloux. jambon jante. ilgi. yoğun intensifier. yoğunlaştırmak intensité. irtibat Jordanie. oruç jeune. ironi irrationnel. jant janvier. akıl. rest çekmek jouer un rôle. iç. İsrail Italie. fıskiye jet society. ters invitation. neşe. aydın intelligence. oruçlu olmak jeunesse.An. gerçekdışı.

laboratuvar laboratuvarlar lac. yavaşça. şen jjju judiciaire. ikiz ikizler jupe. yol vermek laisser passer. mercek les Chemins de Fer. laik laisse tomber. yahudi. insaf justifier. dek. dinlendirmek laisser en suspens. ağır ağır. tavşan tavşandan large. adatavşanı. akabinde justement. Kürt (langue) kurde. bir kenara bırakmak laisser entrer. lider leadership. çirkinlik laine. adalet. adlî juge. enlem laurier. çevik lettre. kurmanci llla là-bas. yasal légalement. ders dersler dersten önce légal. çirkin laideur. daha ertesi gün le temps passe. çokça largeur. arz latitude (géographie). Demiryolları lépreux. yorgunluk latitude. hafif législatif. kilometre Kirghizistan. kaçırmak kaçırdı kilim. gel zaman git zaman le Très-Haut. hukukî. bire kadar jusqu'à 6 heures. kıyamet juger. sebze légumes. ferah large. genişlik larme. hak. kanunen légalité. lisan langue maternelle. harf. maya . geçen ay le plus. jilet lampe. ertesi gün le mois dernier. adilane justice. Paris’e kadar jusqu’à 1 heure. tam juste. büyük oranda. Haziran haziranda jumeau. kadınlar le cours de la vie. salıvermek laisser le passage. 5 Kasım 1999 tarihinde le beau sexe. yıkamak laverie. yalamak leçon. yol vermek. hukuksal. yorgun lassitude. craintif. karakter lettre. bıkkın. süt laitier. Cenabıhak leader. lamba lampe à huile. önünü açmak laisser voir. kilim kilo. çamaşır. onlarınki levain. belli etmek lait. Acemce lapin. göl gölü lâche. geniş largement. onların le leur. okuryazar leucémie. âdil juste après.). yargılamak juif. söylence léger. muhbir joyeux. yemin etmek juridique. süzgün langue. korkak korkağım korkaksın lagon. hüküm jugement. cours. yağ lambası lancer. efsane. mektup lettre de l'alphabet. dalkavuk lécher. musevî. temmuz juin. çamaşırhane llle le 5 novembre 1999. yasama légitimer. hukukî juron. yaşamın akışı le dessus. yavaş lentement. saat altıya kadar juste. deniz kulağı laid. meşrulaştırmak kkka Kazakhstan. üst le jour se lève. sütçü lame de rasoir. Kırgızistan Kurde. sebze lent. şafak söküyor le lendemain. çamaşır deterjanı leste. -e kadar (directif + kadar) jusqu'à Paris. meşru. önünü açmak laisser reposer. pazarlamak langoureux. yün laïque. peureux. yaş yaşında las. askıda bırakmak laisser tomber. çamaşırcı laver. ufak ufak. bırakmak laisser de côté. yavaş. düşürmek laisser la voie. neşeli joyeux. içeri almak laisser libre. legal. çamaşırhane lavomatic. gözyaşı. küfür jusqu'à. musevi. boş ver laisser. dégoûté. en le sexe faible. yargı jugement dernier. meşrulaştırmak légume. kadınlar le surlendemain. ana dili langue persane.journaliste. dil dilim. ample. gazeteci. harf lettré. yahudî juillet. kilo kilomètre. defne lavandière. muhabir. kakuniyet légende. abraş lessive. sevinçli joyeux. petit à petit. kanuni. kan kanseri leur. orada laboratoire. yargıç jugement. doucement. Kazakistan kidnapper. en largeur. yavaş yavaş lentille. mercimek lentille (opt. fırlatmak lancer un produit. önderlik lèche-bottes. etek jurer.

mantıklı logique (substantif). papel (arg. balayı lunetier. ışık ışığı işıklar lundi. kira locuteur. hürriyet. gözlükçü lunettes. çamaşır makinesi machiniste. sayın magasin. serbest bırakılma libérer. salıvermek. nizam. yerli locataire. boylam longueur. hanım. hat hatları. nakliye. edebiyat livraison. ambar magazin. okkalı loyer. bağ bağı bağları lierre. uzunluk loriot. ağır lourd (fig. ışın lui.lever (tr. dokunulmazlık kaldırmak lèvre. dergi magie. uzak long. bağlantı. kiracı location. likör lire. kaldırmak lever de soleil. dudak levure. karyola lit. lojman loger. serbestlik. savaşım lutter. yerel local. muhteşem . limonata lin. yasa loi de l'offre & de la demande. tel la ligne est disponible. uzun longitude. konuşmacı logement. bayan. münasebet Liban. doğuş. monsieur. dağıtmak livrer un secret. boy. mantık loi. çene maçon. yazılım logique (adjectif). teğmen lièvre. cüzdan cüzdanı livret de famille. gözden geçirmek lire. makine makineyi machine à laver. hanımefendi madame. nakliyeci lllo local. saz lutte. uzak loin. pazartesi lune. evlenme cüzdanı livreur. pehlivan luxe. barındırmak logiciel. gözlük luth turc. liste lit. irtibat. kitapevi libre. estimé. sarıasma loriot d'Europe. aydın. mağaza magazine. duvarcı madame. özgürlük özgürlüğü liberté de la presse. kanun. alâka. Libya licence. hudut limité. nur. aslan liqueur. düzgün. mücadele etmek. güneşin doğuşu lever l'immunité. sarmaşık lieu d'élevage des vers à soie. Makedonya mâcher. övgü louche. ören yeri lieu prospère. kitap kitabım livre (monnaie). Bilgi Edilme Yasasi loi sur l’administration publique. fala bakmak lisse. lise lycées scientifiques. mücadele vermek lutteur. iç çamaşır lingerie. lüks lycée. boş. büyü magique. arz ve talep kanunu loi sur l’accès à l’information. lokal local. mabet lieu historique. ihtişam magnifique. o ona luire. keten linge. bağlı lien. soy ligue. ay lune de miel. salmak. dağıtım. büyülü. kertenkele llli liaison. basın özgürlüğü libraire. çamaşır linge de corps. gazoz. serbest. böceklik lieu de culte. kitapçı librairie. teslim livre. bağlama.). liberal libération. çiğnemek machine. serbest bırakmak liberté. ışın yaymak lumineux.) lieutenant. pürüzsüz liste. kiralamak louer. şeriat loin. makinist mâchoire. lira livre turque. aydınlık lumière. mamure (esk. maya lézard. lisans lié à. yabani tavşan tavşandan ligne. sır vermek livret. Kamu Yönetimi Kanunu loi islamique. böcekhane. hür.). Fen lisesi mmma macchabée. hat düştü lignée. kira lllu lueur. sihirli magnificence. tul longitude (géographie). mücadele. kurt lourd. şaşı louer. okumak okuyorsun oku okusun okuyalım okuyun okusunlar lire son avenir dans le marc de café. opticien. ırak lointain. iç çamaşır lion. yatak yatağından littéraire. cher. aydınlık.) livrer. lig limite. sarıasma louange. özgür Libye. cenaze Macédoine. kiraya vermek loup. salıverilme. edebi littérature. Lübnan Lübnan'dan libéral. sınırlı limonade.

bavul malstrom. yürüyüş marché. malzeme maternité. tükenmek. kademe marche. ev evi evin evden evim la Maison Blanche (Washington). halıcı marchander. kahve rengi marron d'Inde. at kestanesi mars. acımasızlık manque de talent. düzenbaz. cordonnier. nice maintenance. celep marchand de chapeaux. beddua malgré. Serbest Piyasa marcher. hobi marquer. ev sahibi hanım maîtrise de soi.magnitude. kodoş maquereau. erkek malédiction. kol kolu kollarında kolunuzu manchette. gösteri. Fas Marocain. evli mariée. hazret majeur. kitlesel masure. gene de malhabile. koyuncu marchand de tapis. lanetli mauvais. muhtar maire de village. zavallı malhonnête. belediye reisi (esk. yürümek marcher à quatre pattes. evlilik. Malazgirt (1071) maquereau. Marsilya’ya Marsilya’dan mascotte. tellak massif. kol kolu kollarında kolunuzu manœuvre. dondurmacı marchand de moutons. husus. fena. sahteci. şekil manière de pensée. hoca hocayım. protesto etmek manivelle. kitle. bakırcı marchand de ferraille. ev sahibi maîtresse de maison. ingrédient. mart Marseille. mayo main. maalesef malheureux. kahretmek. büyüklük büyüklüğü mai. emeklemek mardi. belediye başkanı. çoğunluk mal. besbelli manifester. düşünme tarzı manifestant. kendini tutma majesté. koca mariage. pezevenk maquereau. beceriksiz. kötü kötüsü. gösterici. palto manteau de fourrure. sayı kazanmak marron (couleur). beceriksizlik. söylenmek Maroc. şer şerlerin mal tenu. hurdacı marchand de fruits et légumes. madde. uskumru maquis. sakar malaria. uğursuzluk malheureusement. hantal. fakat maïs. maskot massage. maintenant maire. şimdi. girdap mammifère. noksan manque de pitié. manevra. namussuz. mevzu matraque. mayıs maigre. outil. usta ustam maître de maison. manav marchand de glaces. gelin marin. ayakkabıcı marchand de cuivres. manşet manchot. rağmen malgré tout. beceriksiz. etkinlik. belediye mais. bataklık marbre. çarşı çarşıya marché libre. yeteneksizlik manquer. yemek yemek (intransitif) mangé par les vers. evlenme. tatbikat manquant. hasta hastayım hastasın maladie. pazarlık marchander. memeli manche. kitle masseur. çalılık marais. yemek yiyor yiyorum yer. tavır. masaj masse. yaka paça Manzikert. ama. kurt yemiş manière. güveç marmonner. belirlemek marquer un point. kahretmek -i maudit. maç matériel. ev hanımı. mal marche. annelik matin. pazar pazarı. manto. olgun maudire. Beyaz Saray Zaman 06/06/05 maison close. tüccar tüccarın tüccarların marchand d’eau. özlemek manteau. orta parmak la majeure partie. protestocu manifestation. mandalina mandat. kulübe match. ekseriyet. mısır maison. çoğu majorité. nikâh marié. ustensile. sakarlık maladroit. genelev maître. kötülük. doğumevi maternité. salı mari. suret. düzensiz malade. hastalık maladresse. fenalık. piyasa. sucu marchand de bestiaux. mermer marchand. kurnaz malle. sahtekâr malin. eksik. kürk kürküm manu militari. eksik manque. yanlış . pazarlık yapmak marchandise. sakar malheur. çolak mandarine. Faslı marotte. sıska maillot de bain. muhtar mairie.) maire de quartier. cop hu 07/03/05 mâture. sıtma mâle. şapkacı marchand de chaussures. protesto manifestement. düzmeci. bakım maintenant. ihmal. sabah sabaha matière. denizci marmite en terre. batak. havale manger. el maint.

metot metodum métier. mayonez mmme mécanicien. ezgi. nağme melon. ölçü. anmak mentir. tehdit menacer. kötü niyet maximal. maksimum mayonnaise. melodi. bile mémoire. tertiplemek mettre à l'ordre du jour. meslek mesleği meslekler mètre. göçmen milan. sağ olun. kıstas. tuhafiyeci merci. eşya meurtre. azamî maximum. doğurmak mettre en ordre. porter (un vêtement). tahkir etmek mer. milyon minaret. doktor doktoru. yürürlüğe koymak mettre en danger. réparateur. daha iyi meilleur marché. karatavuk merle noir. koymak koydu mettre. Karadeniz mercerie. ana vatan. askerî mille. mecaz métaphorique. forerunner. tamirci tamircisi méchanceté. maden métamorphoser. orta. giymek giyinin mettre en application. aracılık médicament. hava durumu. minuit et demi. uyarmak mettre en garde à vue. yurt içi mettre. tıp médiateur. hor mépriser. benzetme. çatmak mettre fin. mikrop midi. nabız almak mesures. dilenmek mensonge. yalan söylemek menton. anne la mère patrie. işgal. yöntem. hoşnutsuz mécréant. boca etmek mettre en péril. sona erdirmek mettre en garde. météorologie. menü menuisier. ince mine. kötü kötüsü. katil Mexique. teşekkür ederim. yalan mentalement. başhekim médecine. tehlikeye düşürmek mettre en pièces. yalan atmak. düzenlemek. bakanlık bakanlığı Bakanlık'tan . metro métropole. teşekkürler mercredi. başkalaştırmak métaphore. azamî. minare mince. la mienne. hekimlik. kavun kavundun membre. fikren mentalité. karatavuk merveille. sahnelemek mettre sens dessus-dessous. izmarit Mehmet Mehmet’ten meilleur. aracı médiation. minimum ministère. revêtir.mauvais œil. yalancı mention. gâvur médecin. ölçmek mesurer le rythme cardiaque. metre kare métro. beniz. mal. maden mineur (dans les mines). deva. ifade mentionner. tehdit etmek mendiant. bin milliard. kötülük méchant. ana yurt ana yurdu tur110 26 mériter. harika mésange charbonnière. courier. uğursuzluk mauvaise foi. deniz denizi denizler Mer Noire. mesaj messager. önlem métal. hafıza menace. kötü huylu mécontent. mobilya meubles. sevimli. bok mère. karışık mélodie. önlem mesurer. zihniyet menteur. orta parmak mégot. hoş bulduk merci beaucoup. ufak tefek migraine. asgarî. dize getirmek mettre à jour. nabzını saymak. cinayet meurtrier. hekim médecin-chef. gözaltına almak mettre à genoux. Akdeniz médium. güncellemek mettre au monde. dispatch rider. çarşamba merde. yarım miel. mersi merci (après "bienvenue"). baş ağrısı migrant. bahane üretme. altüst etmek meuble. ilaç méditation. meteoroloji Güneş méthode. dispatch mesure. pinti message. mecazî météo. ortam militaire. tahkir méprisable. şükür. öğle öğlene midi et demi. karaya ayak basmak mettre en scène. bal le mien. üye même. metre mètre carré. endişe Méditerrannée. çene menu. madenci madenciler HU 17/06/05 minimal. kara çaylak milieu. profession. dilenci mendier. haberci messenger. hak etmek merle. minik. küçümsemek. baştankara mesquin. aynı même. asgarî minimum. hafif. gündeme getirmek mettre en panne. demi. benimki mignon. çaylak milan noir. daha ucuz mélangé. tehlikeye düşürmek mettre en fagots. parçalamak mettre pied à terre. nazar mauvais présage. milyar million. marangoz mépris. Meksika mmmi microbe. despatch rider.

Ortaçağ Moyen Orient. araç moyen. âdet. mucize miraculeux. ilkeli moral. marazi morceau. demi. devise. otomatik minutie. modern. köpük mousser. züğürt mmmo mobilier. beyefendi. efendim monstre. ahlâkî moral. eyvah mon enfant. keşiş. avant (heure). hayatını kaybetmek mourir. çare moyen de subsistance. şart kipi mode de vie. ahlâklı. motif. martı mouillé. öldürücü. küf moisson. revaç monnaie. kendi halinde modeste. naçizane modestement. iddiasız modeste. abide. köpürmek moustache. uyarma. havan mosquée. nezih moralité. ölüm mortel (adjectif). binmek. ölümlü. ıslak moule. sivrisinek mouton. vasıta moyen. Orta Çağ. ara. ata binmek montre. örnek moderne. katır . çıkmak çıkıyor çıktık monter à cheval. hareket moyen. bay Monsieur. örf. ölümlü. motorlu moteur de recherche. tevazu moëlle. ilik mœurs. dağ dağlar dağı dağdan monter. ufak minute. ben bana moine. motor à moteur. bey. alaycı moral. en moyenne. tekke monde. sebep. alay moqueur. insan mortier. saat saatlerde saattir montrer. çağcıl modeste. ilgi göstermek monture. moda. kip kipi mode conditionnel. pek güzel değil mois. örf ve âdet moi. yükselmek. gece yarısı. Moyen-âge. ölümcül. morfin mort. döviz monotone. an. söz. kalıp. azınlık minuit. midnight minuit et demi. hasat moitié. kala moins beau. midi et demi. nezih morale. titizlik minutieux. monoton monsieur. orta moyen. ahlâk moralement irréprochable. ayna aynasına mise. bezek motivation. uyarı uyarısı HU 20/06/05 mise en scène. benim Mon Dieu !. serap miroir. yol göstermek montrer de l'intérêt pour. arama motoru motif. kelime. kule mirage. cause. Sağlık Bakanlığı HU 20/06/05 ministre. eser monumental. eksi moins. evladım monastère. ahlâklılık morbide. yumuşak mouchoir. âcizane modestie. göstermek montrer le chemin. alçak gönüllü modeste. motorisé. canavar montagne. yarım minuscule. pas très beau. yarı moment. cami mot. abidevî moquerie. raison. midiye moulin. lokma mordre. motivasyon mou. kalıp moule. âlem mondialisation. süre mon. rahip moineau. İçişleri Bakanlığı Ministère de la Santé. ölü mort. neden nedeni motif décoratif. Aman Tanrım! Mon Dieu !. koyun mouvement. rest mise en garde. bıyık moustachu. aracı moyen. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) HU 01/06/05 Ministère de l’Education nationale. ölüm mortel (substantif). sözcük moteur. değirmen moulin à paroles. Milli Eğitim Bakanlığı Zaman 03/06/05 Ministère de l'Intérieur. Ortadoğu Zaman 09/06/05 moyenne. ideal. ısırmak morphine. sahne düzeni misérable. dünya. mendil mouette. Moğolistan monnaie. dilsiz mule. küflü moisissure. bıyıklı moustique. ýary gije. yaşama tarzı modèle. alçak gönüllülük. manastır monastère musulman. ortalama Zaman 05/06/05 mmmu muet. binek monument. dergâh. tarz tarzı mode (grammatical). küçücük. geçim kaynağı Moyen Âge. ölmek öldü mousse. titiz miracle.Ministère de la Défense Nationale. cihan. serçe moins. ay ayının moisi. ispinoz mourir. bakan ministre de l'intérieur. dakika dakikada minuterie. mobilya mode. model. İçişleri Bakanı minorité. küreselleşme Mongolie. mucizevî mirador. fani.

göze batmak ne pas suivre le jeûne. temizleme. dokuzar dokuzar neuvième. yurttaşlık. yüzmek yüzdüm yüzdün nageur. kas muscular. sinir nerveux. tabiî naufrage. hemşehrilik. vatanî nationaliser. pazarlık neige. kar neiger. görüşme. ihmal etmek négociation. rüyasında görememek ne pas pouvoir être ignoré. göbek nomination. sayı sayılar sayıları nombres cardinaux. doğal. doğa nature. tekzip négligence. safderun. accouchement. Müslüman musée. sır. belediye munitions. huy nature. sakatlamak mutuel. karşılıklı mmmy myope. soyad soyadı nombre. papyon. muhtaç nécessité. hindistan cevizi nom. çarpmak çarptım multiplié par. adaleli musicien. olumsuz négation. artık ne rien dire. mırıldanmak muscle. lüzum. atama . mutant mutation. müzik musulman. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin natation. esrarengiz mythologie. şalgam nnne ne --. zenci noirceur. nikâh noce. ad adım. vatandaşlığa kabul etmek nature. değil mi ? n'importe quel. tabiat naturel. nicelik. sinirli net. saf. millet. tekzip etmek. milliyetçi nationalité. kavim. temizlemek neuf (chiffre). kamulaştırmak nationaliste. kaçınılmazlık nécessiteux. doğumlu nécessaire. isim isimler ismim isminiz isminizin. düzey. canınız sağ olsun né. dokuz dokuza neuf. yeni neuf chacun. siyah beyaz noir. seviye niveau social.pas. milliyet. sosyal kademe nnno noble. çarpı Munich. ses çıkarmamak ne vous en faites pas. papyon kravat noir. dut mûrir. esrar. cephane mur. tabii. netlik nettoyage. fındık noix. kuru temizleme nettoyer. boyun bağı. zorunluluk. atama. muhtaç négatif. ihtiyaç. uyruk uyruğu natte. uzlaşma. karartmak. yeğen nez. olgunlaşmak murmure. giz. düğüm. bulantı. hasır naturaliser. kar yağmak nerf. siyah noir et blanc. kuşbaşı noix de cajou. lâzım nécessitant. ne --. cérémonie de mariage. masa örtüsü narghilé. doğum naître. kara noir. vatandaşlık. kusura bakmayınız ne pas oser imaginer. sırdaş mystérieux. tabii. şırıltı murmurer. müzisyen musique. soylu noce. yuva yuvası nièce. miyop mystère. yüzücü naïf. gemi enkazı nausée. gereken. saflık naissance. vatan national. tabiyet tabiyeti. nikotin nid. mırıltı murmure de l'eau. gerek. ceviz cevizi. yüzme nation. sıra sayıları nombreux. Münih municipalité. müze mutant. kararmak. temizlik nettoyage à sec. mürüvvet nocif. temiz naïveté. bağ bağı bağları nœud papillon. gerek. ulusal. inkâr etmek. gerekli. nouveau. tabiî naturellement. mide bulantısı navet.ne nicotine. yalanlamak niveau. siyahlaştırmak noisette. duvar mûr. adale muscle. göz ardı etmek. lazım. dokuzuncu neveu.multiplier. inkâr. deniz kazası. oruç yemek ne plus. asal sayılar nombres distributifs.ni. mizaç nature. cousin. çok nombril. milli. nargile NASA. siyahlaşmak. nam nom de famille. net netteté. düğün noces. herhangi nager. bön. burun burnum burnumu nnni ni --. gereklilik. ulus. üleştirme sayıları nombres ordinaux. zararlı nœud. olgun mûre. neveu. yeğen nier. doğal olarak. değil ne m'en veuillez pas. ihmal négliger. tayin mutiler. kaju fıstığı noix de coco. dokuzar neuf par neuf. adet. mitoloji nnna n'est-ce pas ?. doğmak nappe. karanlık noircir. uğursuz noir (nom).

subay offre. gıda. not noter. Norveç norvégien. bulutlu nucléaire. saplantı obstacle. vakıa nourrir. mecbur obscur. okyanus okyanusu octobre. meşgul olmak océan. diploma almak obtention de diplôme. adlandırmak. dalkavukluk observateur. düğümlemek. çekirdek noyer. yazıvermek notre. hayır non-aggression. NATO.nommé. batılılaşma. olgu. engel obstinément. night nul. zeytin ooom ombragé. atamak (vb tr) non. nesnel objection. görev obligation. itiraz etmek objectif. zorunda obligation religieuse (Islam). gözetim. gece. öneri. hakaret etmek offensive. acemî noyau. tabiî normaliser. kuzey kuzeyde normal. gözlemlemek obsession. ışıksız non-musulman. gayrimüslim non-négociable. nesne obligation. bizimki nouage. Yeni Türk Lirası (à partir du 1er/01/2005) Nouvelle-Zélande. meşgul occuper. müşahit observation. batılı occidentalisation.N. güneş şemsiyesi omelette.U. geçersiz nord. taarruz officiel. mevzu. noirceur. ad vermek. uğursuzluk kuşu oisif. ekim ekimde oooe œdème. karanlık obscurité. cisim. farz obligatoire. arz (éco.) obtenir. haber haberler la nouvelle année.A. BM O. itaat etmek obéissance.N.T. yiyecek nous.. hele note.A. umman. omlet ooon oncle. gölgelik ombre. obez obésité. kasım novice. yapıt ooof offenser. uğraş occupé. isimli nommer. yumurta œuvre. gözlem sonucu. standartlaştırma norme. ooob obéir. kullanılmış occident. Boru Hatları olive. düğümleme nouer. bizim le nôtre. biz bizi nouveau. isim vermek nommer. eşraf notamment. ödem œil. nükleer nuire à. normal. mecburî obligé. resmi officier. saldırmazlık non autorisé. gözlemci. elde etmek obtenir. haylaz. gözlemevi observer. gözlemek. zararlı nuit. yemek yemeğe. eser. norveççe notable. bulut nuageux. dikkate değer notables. N. hiçbir yerde numéro. soğan oiseau. tabii. standart Norvège. ikram. gölgeli. karanlık obséquiosité. itaatkar obèse. kimse nulle part. örmek noumène. iç noyau. adlı. yeni yıl Akşam 31/12/04 Nouvelle Livre Turque. Yeni Zelanda novembre. obezite obeziteyi obezitenin HU 02/01/07 objecter.. numara numarada nu-pieds. gölge ombrelle. ense oooa O. yalınayak nuque. batı occidental. mezun olmak obtenir un diplôme. zarar vermek nuisible. izinsiz hu 07/03/05 non compris. işsiz güçsüz oléoducs. itaat obéissant. seyretme. konmak (arg. amca. gözlem. être occupé. yeni nouvelle. inatla obtenir. sağlamak obtenir son diplôme. gözetleme. faal.O.T. dayı . rasat observatoire. beslemek nourriture. batılılaştırmak occupation. kaz oignon. göz œuf. gözleme.) offrir. tartışılamaz non valable. boğmak nnnu nu. yorum. hariç non éclairé. ikram etmek oooi oie. çıplak nuage. oyalamak s’occuper avec. fırsat d'occasion. batılılaştırma occidentaliser. hedef. mezuniyet oooc occasion. mecburiyet. gije. kuş kuşu oiseau de malheur. itiraz objet.

ekmek pair. Özbekistan pppa pacifique. ayı outil. veya où ça. teşkilat. saman pain. ispir pâlir. altın orage. gözlükçü option. taksit paillasson. sayfa page d’accueil. levha. bezek. kibir orgueilleux. zihin açıklığı ouvrier. fırtına orageux. nereden ? nereli ? neresinde ? oublier. enlever. gurur. ya . düzen. fırtınalı orange (couleur). ou bien. çöp oreille. nerede ? nereye ? ou bien. sıtma panier. pasifik pacifiste. barış. kuş bilimci orphelin. karşıtı. yastık oreillons. antlaşmak page. panik panneau. örgüt Organisation Mondiale de la Santé. çalı kavak ostentation. unutmak unutmayın unuttum ouest. sulhperver. çift paître. damak palais de justice. solmak paludisme. amca onde. yazım ortie. tırnak ooop opéra. foin. imlâ. rehine ôter. işçi ouvrier agricole. barışçı.. ırgat ouvrir. araç outil. bezemek. sulh Pakistan. görüş. pantolon pantalon bouffant.. hesap açmak Ouzbékistan. çıkarmak çıkarın ottoman. cümbüş orgueil. portakal orchestre. tahmin opium. adliye pâle. düzenlemek ordre. orkide. fikir. köken. emir vermek. salep ordinaire. karşıtlık. kibirli orient. öksüz orteil.. hakaret etmek ouvert.oncle maternel. neredeyse d'où ?. hasır paille. pakt pactiser. barışçı. dalga onde radio. örgütlemek organisme. buyurmak buyrun buyur. ziynet orner. mazlum optatif (temps du verbe). evet ouragan. operasyon opinion. buyruk. çalkantı onduler. gündem ordures. antlaşma. Osmanlı ooou ou . ya da où ?. açılış. açıkça ouverture. sulhsever.. doğu orientation. emir ordre. quitter. baba babamdan . kökenli originaire d'où ?. reçete ordonner. kuş bilimi. nereli ? original. radyo dalgası ondulation. orkestra orchidée. seçenek ooor or. kulak oreiller. şalvar pantoufle. aleyhtar opposition. lunetier. süslemek ornithologie. kemik oser. açık ouvertement. çift paire. kimsesiz. açmak ouvrir un compte. soluk palefrenier. alet outil. ayak parmağı orthographe. aklından çıkmak oublier. sepet panique. dayı oncle paternel. isirgan otu (Urtica dioica) ooos os. otlamak paix. turuncu orange (fruit). malzeme outrager. yasama organı organisation. dilek kipi opticien. kasırga ourlet. amele. opera opération. solgun. Pakistan palais. ustensile. batı batıda oui. adî ordinateur. Dünya Sağlık Örgütü organiser. est. gösteriş ooot otage. sakin. yahut. afyon opposant. pano pantalon. düzen ordre du jour. matériel. OMS. donatma. asıl origine. dalgalanmak ongle. paça ours. ingrédient. kabakulak organe législatif. sulhçu pacte. düşünce. bilgisayar bilgisayarın ordonnance. hani où que ce soit. delik ouverture d'esprit. barışsever. orijin ornement. zulüm opprimé. muahede. cesaret etmek osier. saray palais (anatomie). düzenlemek. arpa orgie. ırgat ouvrier en bâtiment. ana sayfa Güneş paiement échelonné. muhalefet oppression. terlik papa. yönelim originaire. emretmek ordonner. yapı orge. süs.

geçmiş passé constaté. bilhassa partie. gitmek gidiyorum gidiyorsun git gideyim gidelim gittik. geçit. üstelik par-dessus tout. bon marché. Cumhuriyetci Serbest Fırka tur110 24 Parti Républicain du Peuple. zarar yok pas de problème. akrabalık parer. cennet parapluie. yola çıkmak partir.). tembel parfait. servis penceresi passeport. lakırdı parole. ucuz ucuzu BZD 108 pas encore. geçirmek passer (int. pastane. kağıt kağıtları papillon. parlamento Parlement Européen. mera. sabretmek. moins beau. bölüm. paket par. arbuz pâte. après. BTP Parti de la Juste Voie. kumar parier. kusursuz parfaitement. parlamenter parler. tutku passionné. yurtsever patrouiller. serpmek part de marché. kırtasiye papier. fasıl. pastacı patriarche. hobi passion. üst geçit passe-temps. özellik particulier. paylaşmak parti. affedersiniz pardonner. şemsiye paraître. incelemek passerelle. pek güzel değil passage. FP Parti Républicain Libéral. voyageur. örneğin par hasard. kelebek paquet. hiç pas très beau. parfüm pari. aracılığıyla par milliers. kısım partir. tutkulu passoire. kol gezmek pâturage. yurt. ulaşmak parvenu. karadan parade. pièce. Bağımsız Türkiye Partisi. zarar görmek pâtisserie. pasaj passage en revue. çalyaka par dessus tout. görmemiş pas (substantif). tembellik paresseux. park parce que. DYP Parti de la Mère Patrie. mesela. çalım paradis. di’li geçmiş zaman BZD 100 passe-plat. Demokrat Partisi tur110 25 Parti démocrate du Kurdistan. gayet parfois. pazar payı partager. her şeyin ötesinde par exemple. fırka fırkası Parti Démocrate. henüz pas mal. pasaport passer. eş parent. hasta bir kişi patient. hareket etmek partir à la guerre. söz etmek parole. katilimci participation. uğramak passer en revue. diş macunu pâtes. adım pas cher. vatan patriote. gözden geçirmek. ebeveyn parenté. katılım participer à. hayli. engin. makarna pathétique. KDP : Kürdistan Demokratik Partisi parti de l’indépendance. alt geçidi passager. sefer partout.papeterie. donatma paresse. CHP Parti des travailleurs du Kurdistan. affetmek affedersin affedersiniz. sakıncası yok pas du tout. geçe passé. millet meclisi. kimi zaman parfum. ısmarlamak passer un contrat. sabırlı patienter. sipariş vermek bş için passer une commande. sabır sabrı patient. tarafından par avion. hısım akraba parenthèse. özel. özgü particulièrement. bahse girmek. pastel pastèque. katılmak particularité. aller. uçakla. AP parlementaire. ANAP Parti de la Vertu. taraf. pastahane pâtissier. hısım parenté. kumar oynamak Paris. gibi gelmek paralytique. inceleme passage souterrain. parantez parents. geçmek geçiyor geçmiş passer commande de. çünkü pardon. süzgeç pastel. Paris Paris’e Paris’te parlement. akraba. konuşmak konuşuyor konuşmuyorum konuşalım konuştu parler de. sabır etmek pâtir. Kurdistan İşçi Partisi PKK : Partiya Karker Kurdistan Kurdistan Worker's Party (now KADEK) participatif. kötürüm parc. söz parsemer. yolcu yolcular passé (heure). parti partisi. s’en aller. 1946. patrik patrie. sözleşme yapmak passer par. acıklı patience. document. oldukça pas de mal. epeyce. bağışlamak pareil. macun pâte dentifrice. buralarda par l'intermédiaire de. excuser. vatansever. varmak varır parvenir à. af. ihtiras. uçak ile par centaines. binlerce par quel moyen ? avec quoi ? comment ? neyle ? par la route. geçit. yüzlerce par le col. karpuz karpuzu. tesadüfen par ici. otlak . karadan par voie terrestre. her yer parvenir.

sürekli perroquet. korku peur sans fondement. fakir. kavim. papağan papağana perruque. fire pesage. idam cezası peine de mort. ulus peuplé. kişilik personne. üşütmek petit. kaybetmek. keklik perdrix bartavelle. dalkavuk personne pressée. peruka hu 07/03/05 persan. hayatını kaybetmek perdrix. insan. geçirgen permettre. küçük küçüğümüz. kınalı keklik perdrix grise. görüngü philosophe. hac pelle. deri peau-rouge. yaya olarak peignage. petrol petrolün Zaman 16/06/05 pétrolier. bozuk para petit pain rond au sésame. toprak toprağa. kanaat perte. soupçon. boyamak peine. kimse etmiyor personne obséquieuse. yurt. fenomen. ufak petit (d'un animal). autoriser. müsaade. ressam peintre en bâtiment. far pharmacie. yağlı boya pélerinage. ülke ülkenin ülkede ülkeler paysage. eğim pépère. şahsiyet personnalité. eczacılık pharmacie. peruk. yavru petite aiguille d’une montre. Acemce. sarkaç pénitence. babalık pépier. Hollanda pppe peau. zulüm persil. inci permanent. sanmak penseur. dinlenme pauvre. filozof photo. kalıcı. hapis cezası peintre (artiste). tartmak péter un plomb.pâture. kavak peur. kahvaltı kahvaltıda petit doigt. tartı pèse-personne. yavaşça. caractère. şahıs HU 30/05/05 personne ne fait. ehliyet permission. bezelye pétition. akrep petit ami. idam cezası peine de prison. simit petit à petit. zavallı. endişe penser. Acem persan. eczane pharmacie. ötmek. ispençiyari pharmacien. kalabalık peuplier. küçük parmağı petite-fille. sanı pensée. ukalalık pédibus. arrêt. halk halkı. günah pêcher. dilekçe pétrole. devre. tartı aleti peser. fayton phare (maritime). yavaş yavaş petit pois. kürek pendant des heures. sağlamak permettre. pansiyon pente. Acemistan persécuter. Fenike phénomène. müsaade etmek. dert. izin perpétuel. farsça Perse. şeftali péché. boya peinture à l'huile. minik. taş kekliği perdrix choukar. baba babamdan pergola. diretmek personnalité. boyacı peinture. köylü Pays-Bas. inandırmak persuasion. tuhafiyeci petit commerce. izin vermek permis de conduire. avuç pause. süre période de fiançailles. az peu après. saatlerce pendule. sığ peuple. akıl etmek. mütefekkir pension. taramak peignoir. ukala pédanterie. azap pensée. korkak korkağım korkaksın. yoksul. düşünmek düşünyorsun. düşünce. ödemek payer (un) tribut. dükkan petit déjeuner. memleket. biraz sonra peu profond. boutique. düşünür. belki ppph phaéton. Kızılderili pêche. eczacı phase. resim resmim. zulmetmek persécution. millet. cliché. craintif. tanker peu. müebbet. ceza. bas. kişi kişinin. çekirdek perdre. tarak peigner. züğürt pavillon. sevgili petit bazar. lâche. mera paume (de la main). şakımak pépin. nişanlılık perle. photographie. benlik. kimse. hiç kimse. torun petit-fils. tarama peigne. fotoğraf Güneş . balıkçı pédant. halte. aceleci persuader. yitirmek perdre la vie. manzara paysan. haraç vermek pays. çardak période. vehim peureux. feneri phare (d’une voiture). daimi. balık tutmak pêcheur. köşk payer. çil keklik père. üzüntü peine capitale. dönem. maydanoz persister. sürekli perméable. torun petite monnaie. fasıl Phénicien. ürkek peut-être. fikir. mola molası. bornoz peindre. imkân vermek.

bükmek. hoşlanmak. haddinden fazla plus tard. mâbadi plusieurs. tahta planète. taş taşla pierre. katlamak plier en deux. ünlem işareti point d'interrogation. artı plus. kuş tüyü la plupart. şiir poids. piknik yapmak pirate. sini plateau. cep cebim. yankesici pictural. batış plonger. Antep fıstığı. ağaçlı planter. Şam fıstığı pister. sökmek poing. juste. exact. blessure. oda odanın odanız odası pièce. fıstık. cümle pppi piano. yumruk point. şaklaban pivert. zemin. sürahi pickpocket. meydan place. acı acı bağırmak pleurnicher. birkaç. torba poète. tüy. korsan piscine. yaya pieu. dikmek plastique. çınar plateau. sıva plâtrer. çoğu la plupart du temps. yağış plume. ağlaşmak pleurer de douleur. papier. piknik pikniğe pique-niquer. ikiye katlamak plisser. ağlamak ağladı BZD 109 pleurer en chœur. kağıt kağıtları pièce (de théâtre). tepsi plateau en cuivre ou en laiton. yağmalamak pilote. yer yerden yeri placer. dolu plein aux as. bilek poil. mezar taşı piéton. pilot pilotlar HU 05/03/05 pilule. tava poêlé. yüklü pléthore de nourriture. havuzu pistache. document. muslukçu. oyun pièce de monnaie. alan place. lâstik pppo poche. saksağan pièce. çoğu zaman plus. tuzak pierre. tabanca pitance. tartı poignée. kazık pieux. ayak ayağı pied (d'un arbre). çalçene pique-nique. sofu pigeon. tepsi platane. yeşil ağaçkakan pichet. mahal place. taban. yara plainte. havuz. plaj plage de sable. yağma piller. uç point de convergence. fırça pinson. yağmur. istif pile. zırlamak. yağmur yağmak pli. hap piment. şikayet plaire. tüy poilu. zırıldamak pleuvoir (imp. plastik plat. rızk pitoyable. complet. tavan plafonnier. şair poêle à charbon. şaka plaisir. plan plancher. alay. kulp poignet. abur cubur pleurer. resimsel pie. yağmak. sahan poème. başlangıç noktası point d'exclamation. pie bavarde. soba poêle à frire. kumsal. kumsal plaie. atak *** pied. döşeme planches. gezegen planeur. zevk. nokta. acınacak pitre.phrase. oturtmak plafond. nice pluvieux. planör planning familial. pipo pipelette. soru işareti . kıvırmak plomb. bitki bitkiler planté d'arbres. su tesisatçı plongeon. kıllı poinçon. kazma pipe. dalmak pluie. kat katta plier. sikke pièce. sini plâtre. sıvamak plein. hoşuna gitmek plaisanterie. izlemek pistolet. daha plus que nécessaire. etek piège. kıl. damga poindre. kurşun plombier. çam fıstığı pile. odak noktası point de départ. tam pillage. çekirdek pierre tombale. haz plan. sikke pied. yeşil ağaçkakan pppl placard. safderun pignon de pin. çam pinceau. piyano pic vert. tava poêlon. şişe plage. keyif. güvercin. biber pimenté. dolap place. yağışlı pneu. aile plânlaması plante. acı pin. dip pied (d'une montagne).). ispinoz pioche.

barut poulailler. papaz populaire. malgré lui. çevreyi kirletmek pollution. Boğaziçi köprüsü pont suspendu. kutup kutbu kutbunu police. soru sormak positif. çimenlik praticité. potas potentiel. giymek porter préjudice. salâhiyet pouvoir exécutif. kapı kapıyı kapısı porte-documents. ilk premier ministre. jar pot d'échappement. favori. kudret. geri / ileri précéder. Benerci Kendini Neden Öldürdü (Mehmet Ulusoy) pourrir. zarar zararı préjugé. yüzde pourchasser. cüzdan cüzdanı porte-parole. kovalamak poursuivre. başbakan . sahip olmak poste. yürütme gücü pppr prairie. piliç. dedikodu poubelle. kirlilik Pologne. halkçı porc. köprü köprüsü. vali préjudice. polisiye politicien. olasılık possible. muhtemel. tozlu pouvoir. takip etmek pousser. courrier. gözenek poreux. öncelik préférer. güç gücü. olumlu position. önlem précédent / suivant. egzoz pot de fleurs. Portekiz poser. biber. dürtmek pousser.). zehir. yazı tipi policier. vilâyet binası préfecture. belirli. politika. için Pour le peuple. cüzdan cüzdanı porte-monnaie. nabız nabzını poumon. bakım. kabil. ulak portion. iktidar. gözde préférence. elverişli précaution. olanak. çöp kutusu pouce. karabiber poivron. armut poireau. province. zıkkım poisson. çayırlık. domuz porcelaine. asma köprü pope. siyaset politique (adjectif). açı. polis police de caractères. yeğlemek préfet. elma pomme de terre. ova. kapak porte. karakol karakolda pot. önsöz préfecture. güç potentiel. baş parmak poudre. üç nokta point-virgule. döşek pont (de bateau). Polonya pomme. sözcü porter (un vêtement). politikacı politique. toz poussiéreux. biber pôle. zarar vermek porteur. rüşvet potasse. hamal porteur. vaaz vermek précieux.points de suspension. tavuk poule d'eau. muhtemelen potin. binde *** pourquoi ? neden ? niçin ? Pourquoi Benerdji s’est-il suicidé. pırasa pois. liman porte. güverte Pont du Bosphore. saksı pot-de-vin. elverişlilik pratique. çayır. imkân. polis. opinion. saz tavuğu poulet. konum. tulumba pont. porselen pore. takip poursuivre. olanaklı. tercih etmek. kovalamak pour mille. nohut poison. yetişmek pousser (plante). takmak tak takın poser des questions. potansiyel potentiellement. région. telaş précipitations. çürümek poursuite. politik. görüş pointe. posta poste de police. olası posséder. noktalı virgül point de vue. kümes poule. belli prédiction. vilâyet. il iller illerin préféré. akciğer pour. muhtemel potentiel. vaaz etmek. kap Portugal. mevki mevkide possibilité. balık poitrine. bahşiş pourcent. pommes de terre. evrak çantası portefeuille. makam. yağış précis. vaaz prêcher. boşuna pourboire. barut poudre à canon. kirletici polluer. önüne geçmek prêche. birinci. önyargı premier. popüler population. kavanoz. değerli. çömlek pot (de confiture par exemple). gözenekli port. kehanet préface. kıymettar précipitation. izlemek poursuivre. Halk için halka rağmen tur110 9 pour rien. siyasal. bezelye pois chiche. siyasî polluant. siyasi. nüfus nüfusu populiste. tavuk pouls. bitmek poussière. bakraç pot. mümkün. patates pompe. département. uç poire. göğüs göğüsleri göğsüm poivre. müspet. itmek pousser (intr.

imalat. namzet göstermek préserver. yakalamak prendre un autobus. ilkbahar priorité. sözde prétentieux. (n. vesile prêtre. esas. yazıvermek prendre en otage. seziş presser. papazın evi présence. ilke. ikaz etmek. peygamber. hediye présent. zapt prison. halen. üreme propager. ödünç verme prétendre. önlem almak prendre note. suçüstü yakalamak à prendre où à laisser. tanıştırmak présenter (des gens). sanık prévoir. proje. yolunu tutmak prendre au sérieux. değer vermek. kahvaltı etmek. nezdinde presbytère. kazanç. actuel. baş çekmek prendre la tête. ayrıcalık. çiftleştirmek. ana. maket. dava. yakın procuration. fodul prétention. kroki. ödünç vermek prétexte. bahane. ilaç. nabzını tutmak prendre la poussière. korumak. sezi. istihsal. başkan président de la république. cezaevi. iddialı. süreç projection de diapos. öncelik prise. yarar profond. tasarı. suçüstü yakalamak prendre des mesures. duş yapmak prendre feu. çoğalmak prophète. (v. haberdar etmek. şimdiki zaman présentateur. galiba problème. hapis. gelişme progression. fiyat. prensip. üretim produire. hemen hemen. ihtar etmek. özel privilège. iddia etmek prétendu. sezgi. sözcü présentation. esir. söyleniş. olası. esas. bu arada. rıca prière de la nuit. hapishane. derin. mahpus. kâr. mesele. üretici productif. aceleleştirmek presser. plan. üretken production. tutuşmak prendre froid. halen. tutmak. film gösterisi projet. çeviklik pronom. istihsal etmek. duş almak. hâlen présent progressif. dümene geçmek prendre congé de. yaymak. imtiyaz privilégié. je crois. basınç prestidigitateur. sakınca. söz promis. kesin profondément. üstünlük primitif. tanıştırmak présenter un candidat. ayrıcalıklı. f. basın basını basınında pressentiment. yakın près de. kar. iddia prêter. meslek mesleği meslekler profit. saklamak présidence de la république. müsrif producteur. tartışılamaz prénom. huzur présent. kahvaltı yapmak prendre des photos. süreç prochain. akraba. kalın. mahkeme processus. iyelik zamiri prononciation.) prompt. sorun procès. uğurlamak prendre une douche. çevik promptitude. sırası gelmişken . savcı prodigue. eskiz promenade. rehin almak prendre part. olasılı probablement. iddialı presque. yatsı namazı primauté. umde. tanıştırma. sunuş. tanıtmak. program progrès. ürün professeur. proche. tr. gezi. près. olasılık probable. tozlanmak prendre la route. telâffuz propagande. papaz preuve. hokkabaz prêt. üşütmek prendre la main dans le sac. cumhurbaşkanlığı président. âdeta presse (journaux). hazırlanış préparer. hâlen présenter. atama. cumhurbaşkanı présomptueux. gezme gezmeye promesse. hazırlamak près. muhafaza etmek prendre sur le fait. şimdiki zaman à présent. tutuklu privé. rica etmek. tutukevi prisonnier. hazırlık préparation. şahıs zamirleri pronom possessif. sunmak. tasar. dia gösterisi projection de films. atamak. savurgan. resim çekmek prendre place. ciddiye almak prendre la tête. öngörmek prier. tanışma présentement. vekâlet procureur. imtiyazlı prix. sıkmak pression. katılmak prendre le petit déjeuner. tutumsuz. propaganda propagation. métier. uyarmak prévenu. özenti prétendument. büyük oranda profondeur. binmek prendre en charge. bulunuş. haberdar.) promouvoir. muhtemel. namaz namazı. üretmek produit. profesör profession. üstlenmek prendre les commandes. bahar. hazine. unsur printemps. delil. ad adım préparatif. gelecek proche. bulunma. taslak. tutsak. ödül probabilité. takdim etmek. yer almak prendre le pouls. hazır. derinlik programme. almak. sözlü promotion. dua etmek prière. tasarım. zamir zamiri zamirleri pronoms personnels. dua. ihtimal. baskı pression.prendre. önayak olmak prendre soin de. kanıt prévenir. öğretmen. resul à propos. ilk principal. bedel. takdim. temel principe.

yayımlamak puisque. anlatmak radiation. başlatmak. şikayetçi qui que ce soit. kestirme yol raccourcir (intr. ôter. kota rrra rabais.). misli. kayırıcı protection. kuvvetli puits. ev sahibi. ihtiyat. dördüncü qqqe que ?. kim olursa olsun qui a raison. biri. kaçıncı quelconque. muvaffak quille.). esirgeme. eyalet. kim ? kimler qui a bon goût. kanıtlamak proverbe. ilan ilân. telefon kapatmak race. saat kaçta ? quel numéro de. dörder dörder quatre-vingt-dix. reklam publier. orospu protecteur. şaklaban qui se plaint. pişman qui réussit. teklif etmek. mahalle mahallede tur110 26 quartier. peron qualitatif. yetki alanı provisions. il iller illerin. bir sey. mamur (eski) prospérer. gözbebeği pur. öz putain. kalite. himaye protéger. seksen quatrième. haklı qui regrette. kök racisme. doksan quatre-vingts. semt semti BZD 110 . mülk sahibi propriété. neden olmak. köklü radical. ne zaman ? quant à. saf pur. kimileri querelle. tedbirli prune. Allah kolaylık versin quel. kuyruk qqqi qui ?. karargâh quatre. courses. taşra. mal sahibi. dörder quatre par quatre. ne gibi ? quelle heure est-il ? saat kaç ? à quelle heure ?. korumak. uğurlamak raccourci. kaç yaşında ? quel genre de ?. dört dörde quatre chacun. kudret puissant. temizlik propriétaire. dair. niteliksel qualité. birtakım quelqu'un. rıhtım quai (de gare). ise quantitatif. gözbebeği psssst. herhangi quelle chance vous avez !. essentiel. teklif. ceza pupille. ümitli qui convient. ne mutlu size ! quelque. kimisi quelques-uns. himaye etmek. bayındır prospère. çıkarmak çıkarın qqqo quoi ?. bir yerler quelques. zevkli qui a de l'espoir. nicelik quarante. kamu publication. darbe pyjama. reklamcı publicité. mahsus propreté. hususiyet. vasıf quand ?. koruma. ırk racine. omurga quincaillier. bir şeyler quelque part. indirim raccompagner. ırkçılık racketteur. kayırmak. çeyrek quartier. kimi quelque chose. yayım. temiz propre à qq'un. gelişmek. çekirdek. uygun qui exagère. pijama quartier général. münakaşa question. mamure (eski) prospérité. madenci madenciler prospère. kazak punition. nalbur quitter. neşretmek. üzerinde proposer. radikal qqqa quai (de port). fahişe putsch. vilayet. yayınlama publiciste. soru questionner. umutlu. tedbir prudent. sormak queue. çukur pull-over. çünkü puissance. alış veriş provoquer. niceliksel quantité. yeşermek prospérité. nitelik. soy. radyasyon radical. gelince quant à. vikaye. haraççı racontar. kısaltmak raccrocher le téléphone. geçmiş olsun Que Dieu vous aide. kuyu. hangi quel âge a-t-il ?. erik prunelle. kırk quart. ne var ne yok ? quota. hiş pppu public. nesil.à propos de. ayrılmak quitter. vikaye etmek prouver. ne ? que cela soit passé. ihtiyatlı. mülk prospecteur. sahip sahibi propriétaire d'un terrain. enlever. refah prostituée. yayın yayını. önermek proposition. erzak provisions. hakkında. yapmak yapıyorsun yap yaptı prudence. ne ? quoi de neuf ?. diriğ (eski) protection. abartıcı qui fait le pitre. mesele. kısalmak raccourcir (tr. rivayet raconter. etkili. atasözü province. öneri propre.

fevkalade. getirmek getirirsin ramper. imar record. sıçan rater. yürütmek réalisme. sabıkalı récipient. taahhütlü recommander. makul raki. özlemek rein. referandum referandumda HU 30/05/05 réforme. böbrek reine. tek tük rarissime. araştırmak récidive. ilişkisel relativement. indocile. çeviklik rappeler. doyurmak rassembler. bürümek. aramak. isyankar. isyan rrrec récemment. seyrek olarak. susturmak rrref refaire. getirmek getirirsin rare. makbuz. karşılıklı réclame. arama. yırtıcı kuşlar rapide. infaz etmek. tepki réactionnaire. ilgi. acınacak regretter. ilişki. onaylamak rationnel. ilgi. tahrip ravager. yeniden başlamak récompense. akıllıca raton laveur. realist réanimation. kaçak refuser. hesabını vermek régner. alay région. gerici réagir. reform réfrigérateur. almak recevoir un coup de poing. kabul etmemek. bakış regarder. münasebet. başvurmak recouvrir. üzüm raison. yönetmelik se régler. acırga rail. nispeten relier. minnet. etrafına bakınmak. düzelmek régler ses comptes. kural kuralları BZD 104 règlement. ender rassasier. kaplatmak recteur. tarif recevoir. seyrek. sürünmek rance. parmaklık ramener. röntgen röntgene radis noir. reddetmek rrreg regard. hesaplaşmak régler son compte. akla uygun. canlandırma réanimer. vilâyet règle. hak raison. ilişik. bel rrrel relatif à. kraliçe reins. ilişkin relation. yeni recensement. indirim réduire au silence. rakı ramassage (des jeunes enfants pour en faire des janissaires). minnettarlık reconnaissance de dette. ilan ilân. sayım sayımı sayımlar réception. guérir. sabıka récidiviste. ray raisin. geri çevirmek. yarıçap rayon.radin. gerçekleşme réaliser. rahibe . ışın rrre réacteur. kuduz rage. ısıtmak recherche. nadir. rektör reçu. düşen regret. alâka. minnettar reconnaître. canlandırmak rebelle. reaktör réaction. sığınak réfugié. se réunir. referans référendum. istememek. seyretmek regarder autour de soi. ayaklanma. sebep. code. senet reconnaissant. hatırlatmak rapport. Ramazan rambarde. seyrek rarement. tanımak tanıyor reconstruction. yeniden yapmak référence. pişmanlık regrettable. akıllı rationnellement. rekor HU 04/06/08 recourir à. ürün recommandé. araştırma Zaman 03/06/05 rechercher. toplamak se rassembler. temas relationnel. nadiren. isyankâr rébellion. toplanmak rat. bakmak bakılır. bağlamak religieuse. il iller illerin. atıf. reaksyon. gerçekleştirmek. münasebet. tepkimek réalisation. cimri radio. acımış rang. irtica. resepsiyon. us raisonnable. çabukluk. yumruk yemek réchauffer. description. önermek recommencer. yapım réalisation. buz dolabı refuge. televizyon seyretmek régiment. temas rapporter. hızlı hızlıdır rapidité. senet réduction. gerçekçi. resesyon recette. radyo radio (graphie). ilişki. devşirme Ramadan. çamaşırcı ayı ravage. son zamanlarda. ender. acırga rage. gerçekçilik réaliste. ilişik. sınır dışı etmek reconnaissance. anımsatmak. öfke raifort. ödül reconduire à la frontière. accomplissement. neden nedeni raison. gericilik. reaksiyon. reklam récolte. hüküm sürmek régressant. sıra rapaces. çevresine bakınmak regarder la télévision. kap réciproque. bölge bölgeler bölgelerinde. toplantı récession. devrim. kaçırmak kaçırdı ratifier. pişman olmak regretter (qqun). s’améliorer. motif. tahrip etmek rayon.

rendezvous. karşı koymak. mimicry. similar. hürmet. TC : Türkiye Cumhuriyeti répugner à. mukavemetçi résister. KKTC République Tchèque. din dini dinler. yenilemek renseignement. direnç. umgeworfen. rester. kovmak rrrep réparateur. sur remplaçant. kurmak remords. direnmek. pişmanlık rémouleur. acentalık etmek répressif. olağanüstü remarquer. tilki rencontre. appointment. ağ ağlar ağlarla tur110 26 réservation. pause. direnişçi. yanıtlamak réponse. cevap. parity. iade etmek rendre fou.religieux. hortlamak restaurant. buluşma. yazlık (ev) résider. tamir etmek répartition. bilgi bilgileri renversé (président). kararlılık résoudre. sorum responsable. yemek yemeğe repasser. duymak duymuyor. istihkam. identity. fevkalade. kıyamamak réputation. kapanık renfermer. saygı göstermek respiration. mümessil. rastlamak rendez-vous. azar. istirahat reposant. sameness. şebeke şebekeyi. soluk alıp vermek responsabilité. halife remplir. dayanıklılık. dikkate değer. tövbekâr repentir. galibiyet almak rrren renard. tamirci tamircisi réparation. geri çevirmek. parallelism. propinquity. kalmak kalıyorum kalmadı kal kalmasınlar. çözmek respect. cevaplamak. tırnaksı ressembler à. istihbarat. nefes alıp vermek. karşılık vermek répondre. soluk respiration. nefes almak. yenilemek rénover. rezerve etmek résidence. saygı respectable. mukavemet résistant. deva remercier. approach. itibar respecter. kendini toparlamak représentant. şaşırıp kalmak rester bouche bée. similarity. konak résidence d’été. affinity. kalıntı rester. sıkışıp kalmak . restoran restoranı restoranın restoranda reste. dinlendirici reprendre ses esprits. benzerlik. baskıcı réprimande. kalınmak rester absourdi. halletmek. kaynak kaynaklar énergie et ressources naturelles. sitem etmek reproducteur. katlanmak résister à. bileyici rempart. cilt rrrem remarquable. iade iadesini Zaman 24/05/05 renvoyer. rezerv. kurutmak rendre visite à. çekmek ressource. congeniality. kararlı résolution. azimli. rahip religion. temsilci représentation. randevu randevuya. tekrarlamak replier. date. fark etmek remède. kinship. saygıdeğer respecté. similitude HU 11/04/05 ressemblant à la corne. avoir des égards. devrik overturned gestürzt. iade etmek renvoyer de. köpekbalığı réquisitoire. assignation. tryst HU 11/04/05 rendre. kalmak kalıyorum kalmadı kal kalmasınlar résistance. röportaj repos. rezervasyon réserve. soluk alıp veriş respirer. yanıt reportage. şöhret requin. conformity. içermek renom. keşiş religieux. karşılık répliquer. sitem reprocher. çekince réserver. parallel. teşekkür etmek remise d'impôt. katlamak réplique. azarlamak réprobateur. halef. temsil représenter. Çek Cumhuriyeti République turque. vazgeçmek renouveler. diyanet reliure. iddia. comparison. ün réputation. dinci religieux. karşılamak karşılamaz. hissetmek. sitemkâr reproche. çıldırtmak rendre sec. aş. doldurmak remporter une victoire. dayanmak. benzemek ressentir. cumhuriyet République de Chypre du Nord. fark edilir. resemblance. azar réprimander. damızlık république. analogy. tamir. muhterem. umgekippt HU 26/03/05 renverser. mukavemet etmek résolu. ayrılış ayrılışı repas. mécanicien. tövbe répéter. örgüt. durmak durma. dayanıklı. lokanta. azim. tanınmışlık renoncer. vergi iadesi remonter (un réveil). meeting. ihtiraz. şöhret renommée. karşılık. dindar religieux. Enerji ve Tabii Kaynaklar ressusciter. likeness. cevap vermek. ziyaret etmek renfermé. ek bent olmak rester coincé. devirmek renverser le gouvernement. suçlama rrres réseau. direniş. community. dinlenme repentant. ütülemek repos. hükümeti düşürmek renvoi. telafi réparer. sorumlu ressemblance. karşılaşma rencontrer. dirençli.

servet rideau. dönmek döner dönüyorum revenu. rota. iddia revenir. gülmek gülüyor BZD 109 rire ensemble. kızarmak rougir. hile ruse. döndürmek. kemirgen rose. başarmak. takınmak révolte. soysuz roue. kaya. çekmek retour. aller. partir. kavuşmak rétroviseur. çekince réticent. yokuş ruée. se rassembler. horlama ronfler. gelir rêver. pirinç rrro robe. rekabet etmek rivalité. isyan révolution.rester pétrifié. hayal etmek. Rusya rustre. kızamık rouget. krallık rrru ruban. pineklemek s'endurcir. iftar ruse. romantik Rome. gitmek gidiyorum gidiyorsun git gidelim gittik gideyim gidelim s’en vouloir. telaş etmek. şah rôle. uyandırmak uyandırdı revendication. emeklilik retraité. isteksiz retirer. kayalık rôder. kemirmek rongeur. terbiyesiz sssa s'embrasser. teker tekeri rouge. abullabut. rivayet. comique. yaka rivière. toplanmak réussir. düş. kucaklaşmak. hücum rugueux. kurnaz russe. gülme rire (verbe). harap etmek. kurdele ruban. tekerlek. kenar. kırmızı. muvaffak olmak réussite. sokak sokakta sokağın rue en pente. rakip rivaliser. zengin richesse. kraliyet royauté. hayal kurmak revêtement. gül rose. harabe ruiner. takla rouler. oruç bozmak rond. kızıl gerdan. özetlemek retenir. çalar saat réveiller. rekabet rive. çekilme. ayna aynasına réunion. ihtiraz. geri çevirmek retraite. emekli rétrécir. musluk musluğu robuste. daralmak retrouver. bulamak. kıyı kıyısı kıyıları. devrim. şerit rude. giymek. dönüş dönüşü. katılaşmak . Romalı roman. ürün résumé. pürüzlü ruine. yol yolları yolda route principale. çalkalamak rincer le linge. ablak. kızılkuyruk rougeole. yuvarlamak rouler une cigarette. kol gezmek roi. çamaşır çırpmak rire (substantif). bülbül bülbülü rossignol philomèle. iade iadesini. darılmak s'encroûter. donakalmak résultat. sonuç . mahvetmek ruiné. Rus Russie. Kevser riz. öpüşmek s'émouvoir. sarp rue. ihtilal. inkılâp revue. accumuler. perde ridicule. Roma rompre le jeûne. gelinlik robinet. özet résumer. iftar etmek. telaşlanmak s'empresser. inceleme rez-de-chaussée. dönmek döner dönüyorum. döşeme revêtir. yaka rival. söylenti rupture du jeûne. miroir. acar. kurnazlık rusé. nezle rrri riche. yüzü kızarmak roulade. dere rumeur. rüya rüyası réveil. roman romantique. gülüş. ana cadde royaume. kral kralın. sağlam rocher. rassembler. ayaklanma. geliş Zaman 24/05/05 retourner. toplantı réunir. kızıl rouge-gorge. kıral kıralının. düş kurmak. tekerleme rivage. muhalif. kazıklamak rouler (transitif). riziko risqué. bülbül roturier. başarı başarılar rêve. sahil. pembe rossignol. gülüşmek risque. toplamak se réunir. bulanmak bulanıyor Roumanie. geri tutmak réticence. çay çayı rivière traversant le Paradis. rizikolu ritournelle. hiçbir şey rincer. acele etmek s’en aller. barbunya rougir. elbise robe de mariée. rol romain. bir sigara sarmak se rouler. zemin katı rrrh rhume. gülünç rien. netice. düşkün ruisseau. nar bülbülü rouge-queue. düş görmek. Romanya route. horlamak ronger. yuvarlak ronflement. hayal.

uslu sage-femme. kendinden geçmek s'exciter. sandal sandwich. yoğunlaşmak s'intéresser. kum kumdan hu 07/03/05 sac. uğraşmak s'occuper de. keyfine bakmak s'unir. taahhüt etmek s'engendrer. kirletmek. kutsal sage. sallapati sans haut. salep salep (poudre). özür dilemek s'habiller. yerleşmek s'étaler. hoşnut satisfait. salep saleté. esinlenmek. kablosuz HU 26/03/05 sans fin. aralıksız sans pareil. goût. pisletmek salissant. çuval sac à linge. bağdaşmak s'entendre. yurtsuz sans appel. maaş. havalanmak s'éroder. şaşırmak s'évanouir. evsiz. bayılmak. aşınmak s'établir. Yalova kaymakamı sable. hoşnutluk. ulu doğan sacrifice. feda. bilgelik saigner. connaître. kurtarmak savant. kuşkusuz sans éducation. kurban sacrifier. ekmek saupoudrer. memnuniyet satisfaire. gerinmek s'étonner. tuzluk salir. tartışılamaz sans arrêt. üstsüz sans incident. ilham almak s'intensifier.). sıçrama sauter. sevinçten uçmak sauterelle. pis salé. yabani sauver. uyuşmak s'entendre avec. türemek s'ennuyer. tatmin. heybe sac. autre que. aralıksız. tuzlu salep (boisson). content. fuir. hazret saisie. selam. salvo samedi. sonsuz sans-gêne. banyo salon. kirlilik. oyalanmak ile. sağ saint. yeteneksiz satire. geçinmek s'entretenir. -sız. görüşmek s'envoler. -süz sans-abri. uzanmak. pislik salière. alim. selâm salve. memnun sauce. selâmlamak. tatmin etmek satisfaisant. pislemek sain. batılılaşmak s'occuper. ümitsiz sans fil. -den başka sans défense. çanta sac. sönmek s'étendre. yayılmak s'étirer. sandviç sang. merak etmek. çekirge sauvage. salça sauf. el konmak. olaysız sans interruption. kan sans. cumartesi samovar. iyi huylu sage. heyecanlanmak s'excuser. başarısız sans sucre. aylık salaire minimum net. kir saleté. tatmin edici satisfait. kirli. duruşma salonu salle de bains. Asgari ücreti sale. hayret etmek. hiciv satirique. semaver sandale. lütfen s'immiscer. sinirlenmek s’enfuir. çekinmek s'occidentaliser. sıçramak. kutlu. ebe sagesse. birleşmek s'user. fedakarlık. atlamak. torba sac. bilgili saveur. terbiyesiz sans espoir. bilgi almak s'inquiéter. acımasız sans prétention.s'énerver. anlaşmak s'entendre. eşsiz sans pitié. merhaba. üzülmek s'inspirer. ilgi göstermek s'intimider. durmayan sans compter. giyinmek s'il-vous-plaît. kapaklanmak s'éteindre. –siz. yıpranmak sa seigneurie (iro. bilge sage. uğraşmak -le s’occuper de son bon plaisir. lezzet savoir. feda etmek sacré. ilgilenmek s'intéresser à. kaçmak s'engager. her halde. Sevgililer Günü sainteté. hoplama. güvenli sans succès. haz. hicvî satisfaction. bilmek bilmiyorum . tükürük salle d'audience. iddiasız sans rapport. salata salaire. umutsuz. serpmek saut. haciz saisir. kirletici salive. müdahale etmek s'informer. tutmak saison. kanamak saillir. vahşi sauvage. canı sıkılmak s'entendre. el çantası sacre. mevsim salade. selâm vermek salut. kutsal Saint-Valentin. ilgisiz sans risque. müstesna saupoudrer. se sauver. dayanıksız sans doute. zıplamak sauter de joie. -suz. salon salopette. şekersiz sans talent. bohça sac à main. tulum saluer.

güneşlenmek se mettre d'accord. yakalanmak se faire un nom. bilim. hatırlamak se remettre. sahne scie. tuzağa düşmek se faire surprendre. nazını çekmek se poser sur. çekişmek se coincer. davranmak se confirmer. tartışmak. konmak se précipiter sur. yakalanmak se faire prendre au piège. başkalaşmak se mettre au soleil. bozulmak. sığınmak se réjouir. yönelmek se disperser. testere science. dirilmek se rappeler. gezmek se raffermir. çekinmek se hâter. dinlenmek dinlenir se retenir. être blessé. tazelenmek se répandre en injures. sarılmak se préparer. erimek se donner bonne conscience. kendini tutmak se retenir. bilim adamı scintillement. bilim kurgu sciences politiques. ayaklanmak se réchauffer. anımsamak se rappeler. anmak se rappeler. anlaşmak se mettre en retard. doymak se rassasier. iyileşmek se remettre à qqch. sakınmak. ısınmak se recouvrir. tünemek se perdre. bozuşmak se fâcher contre. vız gelmek se flétrir. gecikmek se mettre en route. kızmak se garer. abur cubur yemek se gratter. çekilmek çekildi Les derniers soldats syriens se sont retirés du Liban. yıpranmak se développer. doğmak se loger.savoir (substantif). rezalet scénario. hiddetlenmek. hatırlamak se rassasier. öfkelenmek se fâcher avec qqn. sızlanmak. sertleşmek se débrouiller pour. barınmak se maquiller. çekinmek. yatmak se couvrir. edinmek. karşılaşmak karşılaşıyoruz se renouveler. siyasal bilimler scientifique. bıçkı. solmak se forcer. çekişmek se disputer à propos de qqch. karnını doyurmak se réaliser. telaş etmek se joindre. buluşmak . alay etmek se multiplier comme des champignons. çürümek se dépêcher. oylama sculpture. yontu ssse se blesser. eğilmek. kaşınmak se gêner. bıkmak. yıkanmak yıkanıyorum se lever. doğrulanmak se congeler. kızmak. yola çıkmak se moquer. kapanmak se ficher. usanmak se laver. yarılmak se fermer. sertleşmek se ranimer. ayağa kalkmak. dolaşmak. acele etmek se désarmer. yitmek se plaindre. gerçekleşmek se rebeller. merak etmek se déshabiller. Son Suriye askeride Lübnan'dan çekildi HU 27/04/05 se retrouver. kalkmak kalıyoruz kalmadı se lever (astre). sabunlamak sssc scandale. bürünmek se rencontrer. vicdanını rahatlatmak se douter. çatlamak se demander avec curiosité. çekişmek ile se dissoudre. donmak se contenter. sabun savonner. bürünmek se crevasser. kavga etmek. atılmak se lasser. akrep scrutation. gelişmek se faire beau. evlenmek se mêler de. hazırlanmak se procurer. isim yapmak se faner. parıltı scintiller. zorlanmak se former de. mantar gibi türemek se pencher. davranmak se composer de. sevinmek se remémorer. dolaştırmak. buruşmak se fâcher. örtüşmek se recroqueviller. yakınmak se plaire. sarkmak se percher. huylanmak se durcir. oluşmak se conduire. senaryoda HU 21/07/07 scène. parıldamak scorpion. eğilmek se remplir. pişman olmak. ilim science-fiction. sövüp saymak se repentir. bezmek. makyaj yapmak se marier. soyunmak se détériorer. katılmak se lancer. yenilenmek. solmak se fatiguer. süslenmek se faire prendre. sıkışmak se coller. yorulmak se fendre. karışmak se mesurer à. tövbe etmek se reposer. yetinmek se coucher. malumat savon. ilerlemek se diriger vers. boy ölçüşmek se métamorphoser. yapışmak se comporter. tarama scruter. hoşlanmak se plier aux caprices de qqn. üstünü çıkarmak se diriger. becermek se dégrader. büzülmek se réfugier. silahsızlanmak se déshabiller. yaralanmak yaralandı se chamailler. görüşmek. park etmek se goinfrer. oluşmak se froisser. sağlamak se promener. çatmak. doğru gitmek. taramak scrutin. çekilmek se retirer. dağılmak se disputer.

aux calendes grecques. yanılmak se trouver. kurumak. askerlik serviette. pençe serrer. huzurlu sérénité. çıkmaz ayın son perşembesinde sembler. saniye secouer. sérieusement. görünmek se voir. vaaz sermonner. anlam sens. yön yönleri sens unique. vaaz etmek sermonner. çilingir serré. kurak séché. hizmet etmek servir à. yedişer sept par sept. devlet sırrı secrétaire. hizmetkâr serviteur. duyarlık sensible. acısını çıkarmak se vérifier. deprem depremde depremin séjour. patika sentiment. mezhep. aldanmak. s'entretenir. kucaklamak serrurier. hassaslık. kirlenmek se sauver. sırdaş secret d'état. abus. yargı sentier. kuru sécher. ciddi. bitmek se terminer. sadece. oturum seul. hassas. gizli. ayırmak séparément. hata etmek. kova sec. se rencontrer. görüşmek se voir donner raison. sektör sektörde section. bulaşmak se transporter. çavdar sein. kurutmak seconde (de temps). sansasyonel sensibilité. yedişer yedişer septembre. tek seul. peçete serviette de toilette. yedi sept chacun. hafta la semaine dernière. ayrılmak se servir de. gibi gelmek semence. meme séisme. kokmak sentir. gerçekleşmek se vexer. kafasını kırmak se salir. yalnız sévère. eylül septième. tahavvül etmek se transmettre à. bakraç. Şamram sénat. acıklı. havlu servir. duygusal. yılan serpent à sonnettes. tohum semer. el pençe divan durmak se terminer. his sentimental. ayaklanmak se rompre le cou. tarikat secteur.se réveiller. hizmetçi session. sekreter secrétaire d'état. yedinci ssser Serbie. ses çıkarmamak. duygu sentiment. içli sentinelle. hizmet. hassasiyet. derdine düşmek se trouver en présence. çıngıraklı yılan serre. hüküm. kullanmak se servir de. duyarlı. ayrıca sept. havlu serviette de table. his sensationnel. çavuş sérieux. gerilmek se tenir. servis service militaire. à la Saint-Glinglin. sekreterlik sécrétion. sarsmak. müsteşar secrétariat. kırılmak kırıldı se vider. dönüşmek se transformer. güvenlik seigle. sıkı service. hisli. övünmek se vendre à prix d'or. altın pahasına satılmak se venger. yaramak serviteur. durmak durma durdu se tenir les mains jointes. bana göre semaine. bayramlaşmak se suicider. koklamak sentir. Sırbistan Zaman 17/06/05 serein. ancak. direction. nöbetçi sentir. bulunmak bulunuyor. salgı sectaire. susmak se tendre. hizipçi secte. yararlanmak se souhaiter bonne fête. ifraz. sıkılamak serrer les dents. sert . fasıl sécurité. taşınmak se tromper. huzur sergent. boşalmak se voir. uyanmak se révolter. yemin sermon. dişini sıkmak serrer sur son cœur. karşılaşmak karşılaşıyoruz se vanter. duygu sensation. tuz selon. ekmek Sémiramis. geçen hafta à la semaine des quatre jeudis. vaaz vermek serpent. ciddî serment. yer almak se trouver dans l'obligation. kurtulmak. -e göre selon moi. imdat secret. yakışmak séparatiste. neticelenmek se transformer. apar topar seau. kokusunu almak seoir à. oturma sel. sır. senato sens. ayrılmak se séparer de. yalnız seulement. intihar etmek se taire. ayrılıkçı séparer. çıkmaz ayın son çarşambası. haklı çıkmak séance tenante. tek yön BZD 104 sensation. silkmek secours. kuru sec (saison). katı. kaçmak se séparer. hisli sentence. duymak duymuyor sentir. abit serviteur. büzmek serrer.

sévèrement. zil sonnette. vızıldamak siffler. karyola somnolence. kendi soie. basit. endişe etmek. ister. akşam soit . ağırbaşlı solennité. endişelendirmek. asır. altı six chacun. manifest. exude. ağırbaşlılık. anlam signifier. tüketim toplumu sœur. ısırıp silkeleme (köpek) souci. purport. tedavi soir. remark. nefes. susuzluk soin. sertçe sexe. toplam sommeil. eğer si. dert. signify. nevi sorte. indicate. merak etmek. voix. silkeleme. attention. merak. alem. sağlam solitaire. altmış soixante-dix. şirket şirketten.). açıkça. cinsel sssi si. kardeş kardeşı. denote. dışarı çıkmak. seulement. sözde. hohlamak souffrir. abla soi-disant. üzüntü. seda son. sessizlik. predicate. deliver oneself. imza signe. hastalığa tutulmak . altışar altışar sixième. imza etmek. içten. bizzat. üzülmek. içtenlikle singe. sign. ucuzluk soleil. enumerate. karın ağrısı. hırpalamak. ventilate signature. hal -lli solution.ya da soixante. çeşit sortie. sadece simplicité. düdük signal. iddiasız. onunki sifflement. sinyal signaler. dayanışma solide. ville de Turquie sur la Mer Noire site (Internet). kız kardeş sœur. kuvvetli. acı. acı çekmek souffrir d'une maladie. birdenbire soudainement. başvuru başvuruda. uyuklamak son. ister . sükût simple. evet si (cond. represent. hal solution. kara kara sombrer. altışar six par six. çare solution. ani soude. kaygılanmak. kaygı.. toplum société. import. sandalye siège de voiture. cinsiyet sexuel. rahatsız olmak. feature. rahibe sœur aînée. zil sorcière. miktar somme. uyku sommet. yer yerden yeri sol. soit..). faire apparaître.. endişe. sadelik simultané. maymun singer. vakar solidarité. ıssız sollicitation. özenmek singerie. özen soins. batmak battı batmadı somme. üzmek soudain. yalnız. doruk sommet. koltuk le sien. hararet. soda soudure. imzalamak signification. merak se soucier. ifade etmek silence. kuruş souche. imza atmak. curiosité. soluk souffler. tip sorte. emek soin. compagnie. güneş solennel. rıca solution. kaynak kaynaklar souffle. point out. belirtmek. alarm sonnerie. samimî sincèrement. yetmiş sol. define. merakta kalmak. türlü sorte. site siteye situation. embody. sade simplement. esmek souffler de la buée. safsata sorte. yalnızca simplement. rahatsız etmek. çıkmak çıkıyor çıktık sou.. ansızın. tepe sommet. birden. onun sonde. tellement. toplumsal société. firma société de consommation. zorlamak. Üsküp snob. emit. çözüm sombre. ısırıp silkelemek. çalınmak sonnerie. taciz etmek. uyuklama somnoler. kütük souci. hoppa ssso social. acuze sornette. karanlık sombrement. ya --. maymunluk Sinop Sinop'ta Sinop'un. vaziyet six. candan. çıkış sortir. ıslık siffler. işaret signer. eşzamanlı sincère. işyeri société. asker askeri soldes. dayanıklı. evidence. ortaklık société. özenti soi-même. tür türler türleri sorte. yüzyıl yüzyılda yüzyıllar siège. çalmak çalıyor çaldı sonner (intr. specify. ses sesi sesle son (à lui). state. doğrudan doğruya. vızıltı. öyle siècle. altıncı Skopje. ıslık çalmak sifflet. tedirgin olmak. endişelenmek. show. ipek soif. sonda sonner. sinirlenmek. zemin soldat. ani. zirve sommier.

telkin suicide. ılıca. bunalmak suggérer. desteklemek soutien. vekil supplément. kodoş souteneur. stil stylique. halife successivement. hayalet spermaceti. dur. salak stupidité. görkem splendide. yara almak souhait. leziz. padişah superbe. yan ürün sous-vêtements. kaynak kaynaklar source thermale. ilave. dilemek dilerim souiller. spor sportif. kör inanç suppléant. katkí. vœu. riayet etmek. durak durağı station. arzu. şeker sucre en morceaux. edebiyat eki supplier. yeterince suffoquer. nefis sucer. ispermeçet sphère. izlemek. intihar suie. boğulmak. hurafe. kalıcı stade. garer. özel spécialiste. sporcu. bientôt. park yapmak statistique. bastırıcı . varsayımlı supposer. yakında sous-préfecture. aptallık style. alt sous l'apparence de. bulaşmak souiller. konu konusu. ileri sürmek. başarı başarılar successeur. geçinmek substance. sık sık souverain. verimsizlik stop. güney güneyde Suède. destek desteği soutien-gorge. kaş sourire. lezzetli. katkı supplément (y compris à un journal). sarkıt standard. darbe yemek subir un dommage. tatlı sud. takip etmek suivre le jeûne. ek ekler eki supplément littéraire. var saymak. akılsız. is Suisse. dayanak soutien. bozkır. park etmek. görkemli superficiel. görkemli sport. hayal meyyal hatırlamak souvent. sporsever squelette. gösteri spectateur. uzmanlık spectacle. heykel steppe. se garer. fare sournois. küre sphère. sırayla succulent. kalem kalemi kalemin sssu subir. şekerli sucreries. sfer splendeur. yapı stupéfiant. sözcü spécial. madde substantif. öznel subsistance. çamaşır souteneur. gar station. hükümdar souveraineté. anı se souvenir. standartlaştırma station. ileri / geri suivre. pezevenk soutenir. dilek dilekte souhaiter. ıspatula speaker. verimsiz stérilité. ilçe. önermek suggestion. İsveç İsveç'te HU 14/11/07 suffire. istek. dessous.souffrir de. kesme şeker sucré. aptal. kaplıca Hütt 289 sourcil. halef successeur. çorba source. varsaymak supposition. sutyen souvenir. İsviçre suite. stad stalactite. istatistik statue. emmek sucre. makam stationner. kapak konusu sultan. özne sujet de couverture. üst supermarché. seyirci spectre. iskelet ssst stable. kaymakam sous-produit. telkin etmek. geçirmek subir un coup du sort. varsayım suppresseur. isim subvention. pislemek soupe. abullabutluk. sinsi sous. kaymakamlık sous-préfet. uzman spécialité. gülümsemek souris. ıspazmoz spatule. geçim subsister. hükümdarlık sssp spasme. istasyon. devam devamı suivant / précédent. kılığında sous la forme de. tahmin etmek supposer. konuşmacı speaker. zarar görmek subir un effet. dayanak support. kılığında sous peu. süpermarket superstition. standart standardiser. dayanmak supposé. mevzu. etkiye uğramak subjectif. yalvarmak support. istep stérile. anımsamak. ilçebay. tasarım stylo. uyuşturucu stupide. husus. stop structure. yüzeysel supérieur. gülümseme sourire. yetmek yeter suffisamment. sübvansiyon sübvansiyonların succès. oruç tutmak sujet. ilâve. destek desteği supporter. step. hatırlamak se souvenir comme dans un brouillard.

meyil. uzunluk. tanık. Suriye système. üstün sur. Tacikistan taie. yastık kılıfı taille. tütün tabatière. lakap surnommé. davul tamis. kuru temizleyici télécharger. zaman tenace. çoğunluk sistemi ttta tabac. vergi vergisi taxer. emin sûr. müşfik. yetenekli talon. yığın tasse. frapper. vurmak tapis. o sırada sur le fait. telefon téléphone portable. beden. yetiştirmek ternir une réputation. dövme yapma taureau. mülk. kitle tas. eğilim. fırtına temple. bel. televizyon tellement. vergi koymak taxi. yüz yüzü. yeryüzü surnom. boy. dolmuş ttte technique. teknik teint. takım. sürpriz sursauter. açacak. gidermek. güvenli sûrement. arsa. indirmek télégramme. hele surveillance. üzere sur. büyüklük taille-crayon. çarpma çizelgesi table des matières. yönelim tendre. cep telefon cep telefonlar cep telefonlarında téléphoner. şirin synagogue. irkilmek surtout. hakkında sur. sevecen. yüzey. telgraf téléphone. oran taux de croissance. bağışıklık sistemi système majoritaire. huy température maximale. hala taper. kilim taquiner. artış hızı taverne. leke Tadjikistan. hüner. sembol sembolü sympathique. voltaj tenter. kaldırmak. tablo tache. üstünde sur. meyhane taxe. tutmak tenir pour responsable. yakalamak surprise. kırılgan susciter. telefon etmek télévision. en düşük *** tempête. alan. üstünlük suprème. damga tante. altın adını bakır etmek terrain. öyle témoigner. fihrist de table. sürgü tas. geç tardif. yok etmek supputation. çalkar tampon. gözetim surveiller. şahit olmak témoin. üzerinde sur ces entrefaites. esindirmek suspendre. yetenek talentueux. terzi talent. kırmızı halı HU 13/11/07 tapis tissé. saha . teyze teyzene tante maternelle. baskı supprimer. tapınak temporaire. yöntem système immunitaire. halı tapis de prière. kalemtıraş tailleur. tanık olmak. masa table dressée. yumuşak tendresse. mutlaka sûreté. imrendirmek tenter de. kılıf taie d'oreiller. zam surface. terim terminer. şahit tempérament. vakit. uğraşmak -e tenue. geç targette. tansiyon. inatçı tendance. teyze teyzene tante paternelle. sanı suprématie. zam yapmak surenchérissement. yemeklik tableau. beniz teinturier. seccade tapis rouge. sevecenlik ténia. harç taxe. düzen terme. küme tas. en yüksek düşük température minimale. endişe sssy syllabe. güvenlik surenchérir. gözetlemek susceptibilité.suppression. alıngan. asmak suspicion. sehpa table de multiplication. uzatmak uzatın. suçüstü sûr. şefkatli tendre. havra syndicat. arazi. alınganlık susceptible. sorumlu tutmak tension. gerilim. hala. ökçe tambour. eğreti temps. bitirmek terminer à temps. hece symbole. yüzölçümü surface terrestre. sendika sendikalar Syrie. resim resmim tableau. taksi taxi collectif. sofra table basse. bastırmak. lakaplı surprendre. bağırsak kurdu tenir. takılmak tard. fincan tatouage. hava. boğa taux. topuk. tabaka table.

dümen tirer. konu théocratie. hakkında traitement. ufak tefek tout propre. büsbütün tout fin. dokuma. çizmek tradition. ders almak -dan tiret. utangaç timide. dokunmak toujours. baş başımı baştan başa. sola dönüm tourner en dérision. çeviri. bütün gün toute la journée. burç burcu burçlar HU 22/07/07 tour pendable. ton tordre. hep. acımış. Dicle timbre. çekmek tirer une leçon de. rest çekmek tout neuf. küçücük. meme başı texte. yanık toucher. bomboş toux. bambaşka tout blanc. turist touristique. vasiyetname testicule. dokuma tisser. turizm touriste. baş başa téton. ayçiçek ayçiçeği tourneur. çevirmek tornade. ya tout le monde. kule. toprak toprağa. erken tôt le matin. fırıl fırıl tout autre. tercüme etmek. çekingenlik timon. çiçeği burnunda tout jaune. tek başına tout son soûl. bilet tien. dincierki théorie. tren trenle traire. bembeyaz tout bleu. sen seni à toi. töre traditionnel. mezar tomber. kasırga tortue. yazı yazılı ttth thé. dönmek döner dönüyorum. sabahleyin total. simsiyah tout petit. çekingen timidité. tertemiz tout rouge. ülke ülkenin ülkede ülkeler terre. kafa tête à tête.terre. maymunluk tourbillon. dönük tourné vers l'avant. toprak toprağa. hemen. kumaş ttto toi. değmek. çatı tôle. öksürük tttr trace. doya doya tout de suite. hainlik . ülke ülkenin ülkede ülkeler terroriste. çekmece tissage. senin ton. masmavi tout à coup. herkes tout miser. yağmak tomber sur le visage. kuram thermomètre. ileriye dönük tourner. sağmak trait. bölge bölgeler bölgelerinde. toplam tttou touchant. dünya terrible. sapmak tournez à gauche. kaplumbağa torturer. koparmak koparmayın tirer. hálá toujours pressé. arazı. derece thèse. kapaklanmak tome. boyunca tout autour. suikastçı testament. hepsi. iyilik sağlık tout vert. bez toile cirée. çay çayı théâtre. bükmek. tercüme. düşmek düştü tomber (pluie). tedavi traître. hepsi tout (entier). ani tout doucement. kara. seninki Tigre (fleuve). girdap tourisme. öksürmek öksürün tout. cilt ton. çevirmen traduction. kıpkırmızı tout seul. tur turu tour (bâtiment). düşük tombe. tornacı tous les jours. sapsarı tout le jour. her gün tousser. tire tiroir. metin. minicik. iz tracer. derhal tout va bien. gene de tout de même!. çevirmek train. dokumak tissu. korkunç territoire. yemyeşil tout vide. hâlâ. haya tête. tiyatro tiyatroyu tiyatroda thème. acul toupet. tezyif etmek tournesol. sana toile. bütün gün tout de même. bütün tout au long. daima. çizgi traitant de. sıra. arazı. muşamba toilettes. geleneksel traducteur. turistik tournant. dönemeç tourné. her zaman toujours pas. ufak ufak tout entier. pul timide. gezinti. tez ttti ticket. cesaret tour. hain haini hainiyim HU 26/05/05 traîtrise. incecik tout frais. monde. işkence etmek tôt. domates tombant. yeryüzü. yepyeni tout noir. sac sacım tomate. çabucak. çevirme traduire. yöre. gelenek. tuvalet toit. hep.

. tahvil etmek transfusion. işkembe tripot. biraz un peu de. sırılsıklam tremper. geçişli translucide. boru TVA : taxe à la valeur ajoutée. otuzuncu trépied. alabalık tttu tuer.tramway.E.). türban turbot. boru tromper. nakletmek trappe. gövde. trup troupeau. çardak tremblement de terre. birer birer un petit peu. KDV : katma değer vergisi ttty type. mübadele. bedavadan ucuz très frais. rahat rahat. bir süre sonra un par un. saydam. tünel turban. üzgün tristesse. öldürmek tulipe. rahat. deprem depremde depremin trembler. öz türkçe Turc. birleşme. birleştirmek union. interprète. tipik uuua U. mahkeme tribunal. üçer trois par trois. yerli turc pur. UE. tavla tringle. çiçeği burnunda très grand. pek. yargıç kürsüsü tribut. çalışkan de travers. şeffaf transport. lâle Tunisie. tahavvül transformer. çalı kuşu Troie. Türk Turkménistan. beden. Tunus tunnel. üçüncü trompe. sehpa. birer l'un l'autre. geçirmek. yayımlamak transmettre (une maladie). fazla. birazcık un peu. fıstık gibi très bon marché. sıklam trempé jusqu'aux os. çeşit typique. delik trouble. aldatmak. dönüştürmek. havale. passer (int. trampa troglodyte. isyan troupe. nakil. aktarma. dönüşme. gayet. ulaşım transporter. yarı şeffaf. kaldırım trou. keder troc. local. bulaştırmak transparence. hazine hazinesi tressaillir. işçi. kumarhane triste. sarsılmak sarsılıyor HE 12/01/05 trempé.. dilim tranquille. kederli. hallice un peu plus et. daldırmak tremplin. huzur. çok très beau. kütük trop. garipsemek truchement. titremek. üçlemesinin $$$ tripe. tuzak travail. huzurlu. kocaman très tôt. AB: Avrupa Birlik Avrupa Birliği. erkenden très vite. geçiş. troçkist trottoir. aldatma tricher. hile trompette. yanıltmak tromperie. aldatmak tricherie. rahatça tranquillité. çalı kuşu troglodyte mignon. değişkenlik. falan une unité de. birlik birliği Union Européenne. sükun transférer. görev. çarçabuk trésor. göndermek gönderiyorum. rahat. yanıltıcı tronc. rastlamak trouver un compromis. çalışmak çalışır çalışalım çalışın travailleur. biraz un peu mieux. karışık troubles. tane unification. Avrupa Birlik Avrupa Birliği. AB’ye uuun un. hüzün. örgü örmek tric-trac. uzlaşmak trouver étrange. borazan. ters ters BZD 106 traverser. iş işe işten travail d'observation. haraç triche. bulmak buluyor bulduk buldunuz bulmuş trouver des débouchés. kalkan turc.. iletmek. tramvay tranche. geçmek treille. değişme. birleştirme unifier. taşıma. nakliye. AB AB’ye unique. türkçe. aldatma tricoter (tr. dönüşüm. otuz trentième. çatkı très. değiş tokuş. sürü trouver. Türkiye Türkiye’nin Türkiye’ye Türkiye’den tuyau. acayibine gitmek. kan nakli transitif. Türkmenistan Turquie. bir bire un chacun. birbiri un moment plus tard. ürpermek tribunal. kütük tronc d'arbre. haddinden fazla trotskiste. bulanık troublé. ışık geçirgen transmettre. örmek. tercüman truite. boru trompeur. sakin tranquillement. gözlemcilik travailler. emek. şeffaflık transparent. tip type. az kalsın un tel. üç üçde üçe üçü trois chacun. intikal transformation.). çubuk trilogie. tek . üçer üçer troisième. pazarlamak trouver sur son chemin. havale etmek transfert. Truva trois. sıçrama tahtası trente.

boş . dana végétation. meyve bahçesi verger de mûriers. bulanık vasque. elbise vétérinaire. kullanım utiliser. aşılamak vache. birimsel. kullanmak. sofa vêtement. muhtelif. tatil tatile tatilde tatiller vaccination. Viyana’da HU 17/11/07 viens viens viens ! gel gel gel! vierge.R. boşuna vaisselle. ihtiyar vieillesse. cuma vengeance. ceket vestibule. kıymet valeur en hausse. yeşil vertige. et viande. aşılama vacciner. yenik vainement. rüşvet vermek verser un pot-de-vin. yarar vvva vacances. simitçi vendeur de yaourt. yaşam. rüşvet vermek version originale (film). solucan ver solitaire. özel yaşam vieillard. veteriner veuf. fabrika usine. galibiyet vide. işportacı vendre. abartıcı vantardise. emptiness vider. göbek göbeği. evrem universel. mağdur victoire. bavul. geçerli valet d'écurie. inişli yokuşlu. bulaşık valable. boşluk. yatırmak verser un dessous-de-table. satış ventre. gerçek. imalathane ustensile. âcilen urgent. yararlanmak utilité. satıcı vendeur de simits. hayat hayatın. inek vagabond. menkul kıymetler valide. ingrédient. dönüşlü fiil verdir. zapt usé. kebap viande hachée. rüzgar vente. outil. acunsal. buhar varié. boş. matériel. intikam venir viens viens viens ! gelmek geliyor geliyorsunuz gelir geldi gelmedi gel gel gel! vent.S. övünme vapeur. dul veuve. valiz vallonné. akbaba vautour moine. dalga vaguement. ample. inişli çıkışlı valoir. iddialı vanneau. sığır vache. dökmek. vazo vazoyu vvve veau. acun. geçerli valise. gözetmek veine. sahici. Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) HU 25/05/05 urgemment. gerçeklemek vérifier. edilgen fiil verbe réfléchi. satmak satarım vendredi. dutluk vérifier. taşıt taşıtlar. kurna vaste. kilitli verrouiller. âcil U. doğru verser. kan emici vaniteux. bardak bardağı verre. boca etmek. fayda. baş dönmesi veste. yoğurtçu vendeur à la sauvette. acil. geniş vaudeville.unir. vasıta veille. vajina vague. vodvil vautour. birleştirmek unitaire. karın karnı karnım ver. malzeme usurpation. dökünmek verser (argent). bedel. dul vvvi viande. yeşillik verger. orijinal. kızkuşu vantard. orjinal vert. okka unité de poids de 3 grammes. değmek vampire. sürat velours. large. boşaltmak vie. arife veiller. gerçekleştirmek véritable. yenmek vaincu. işteş fiil verbe passif. kilitlemek vers. SSCB usine. yaşlılık Vienne (Autriche). kara akbaba vautour percnoptère. cam verrou. çeşit vaseux.S. değer. damar vélocité. araç. üniversite Université du Bosphore. ispir valeur. sözlü verbe. evrensel université. yıpranmış utilisation. serserilik vagin. serseri vagabondage. belli belirsiz vaincre. kadife vendeur. vejetasyon véhicule.. bağırsak kurdu verbal. yükselen değer valeurs mobilières. kurban. yeşermek verdure. kıyma victime. ömür vie privée. hakikî verre. üniter unité de poids de 1 kg 283 g. fiil verbe contributif. dirhem univers. kızkuşu vanneau huppé. çeşitli variété. kurt kurdu ver. kilit verrouillé. küçük akbaba vase.

). gezi voyage. yolcu yolcular voyant. sağ opp ölü vivant. köylü ville. vezir vvvo vociférer. camcı vitrine. havale virgule. güvenoyu voter. dilek dilekte voici. gezmek visiteur. yanardağ voler (oiseau). vida visage. cilt vomir. yoğurt Yougoslavie. irade. seyahat voyage. canlı. dayanıksız vulve. istek volontiers. falcı voyelle. diri vigne. vitamin vite.vieux. hafta sonu western. sizin le vôtre. kim kimdir ? World Trade Center. dinç vil. vitrin vivace. hırsız volontaire. volkan volcan. oy kullanmak. dinç. başkasının sırtından geçinmek vivre de quelque chose. görüş. işte voilà !. eski. köhne. yöneltmek viser à. vagon WC. erzak vizir. cam. sirke vingt. toilettes. düş görmek voisin. dayanıksızlık vulnérable. seyahat etmek. surat. seda. siz size sizi voyage. diri vivre. oy oyu vote de confiance. keman vipère. şiddetli violer. oy vermek. çehre viser. yat yaourt. Amerika’nin Sesi Türkçe vol. havalanmak voleur. kümes hayvanları volcan. uçuş volaille. istemek istiyorum istiyoruz istiyorsunuz istersen istersiniz vouloir savoir si. yolculuk yolculuklar yolculuğun voyage. şarap vinaigre. girdap vote. hız hızı. doğru. sizinki votre serviteur. hedeflemek vision. komşu komşuları voiture. bir şey ile geçinmek vivres. yaşamak yaşar vivre aux crochets d'un autre. sesli harf voyelle. soygun vol. oylamak votre. görmek göriyorum gördü gördünüz voir en rêve. el arabası voix. kent kentinde. gönüllü volonté. viraj viraja virement. automobile. hor village. yüz. ziyaret visiter. hızlı. ünlü voyou. haykırmak vodka. müstahkem şehir vin. passager. açgözlü vortex. sahi mi? vraisemblable. çabuk vitesse. araba arabası arabayla voiture. gezinti. bendeniz vouloir. köy villageois. kusmak vorace. Yugoslavya zzza zzze zéro. New York City. virüs vis. votka vœu. asma. çabukluk vitre. kâhin voyante. kasaba. dinç vivant. hay hay voltage. kovboy filmi Who’s who ?. manzara vulnérabilité. sıfır zzzi . vulva wwwa wagon. ziyaret voyager. dönemeç virage. oturmak oturuyor oturuyorlar oturun. muhtemel vvvu vue. imge visite. şehir şehrin HU 20/06/05 ville forte. gerçek. görüş vision. yirmi violence. uçma vol. ses tonu la voix de l’Amérique. yolculuk yapmak voyageur. otomobil voiture à bras. uçmak uçarım voler (intr. bien sûr. amaçlamak viser. souhait. pencere gözü vitrier. işte ! voir. ziyaretçi vitamine. virgül viril. serseri vvvr vrai. voltaj volume. umurunda olmak -dik vous. bağ bağı bağları vigoureux. sahi. oy. tükenmek yacht. sahici vraiment. gerçekten vraiment ?. tuvalet week-end. erkek gibi virus. violemment. ihlâl etmek violon. yaşlı vif. şiddet violent. engerek virage. sürat. ses sesi sesle. Dünya Ticaret Merkezi'ne xxxa yyya y avoir pénurie de.

zigzag. çinko zizi. çük zzzo zone. çekim alanı 9999 . yöre zone d'attraction. zigzag zinc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful