Dictionnaire français turc

HE : Haber Ekspres Izmir HU : Hürriyet Hütt : Hütteroth, Türkei OB: Radyo Onbeş

aaaa
à l'alignement. sıra sıra à l'arrière de. ardında à l'arrière de. arkasında à l'aube. erkenden à l'avance. önceden à bientôt. görüşmek üzere à brève échéance. kısa vadede à cause de. nedeniyle, sebebiyle, yüzünden à contre-cœur. istemeye istemeye, zoraki, gönüllü gönülsüz à court terme. kısa vadede à l'échelle de. çapında à l'étranger. yabancı ülkede, yurt dışında à l'extérieur. dışarıda à la fois. bir arada, hem --- hem --à l'huile d'olive. zeytinyağlı à l'identique. tıpkı tıpkısına à l'improviste. pattadak à l'intérieur. içeride à long terme. uzun vadede à longue échéance. uzun vadede à louer. kiralık à main levée. açık oyla à mi-chemin. yarı yolda à midi. öğleyin à nouveau. yine à perpétuité. müebbet à peu près. yaklaşık à pic. dik à pied. yaya olarak, yayan à plein régime. harıl harıl à la recherche de. peşinde à la Saint-Glinglin, aux calendes grecques, à la semaine des quatre jeudis. çıkmaz ayın son çarşambası, çıkmaz ayın son perşembesinde à la suite de. peşinde à tel point ... que. öylesine ... ki à tous. hepinize à vendre. satılık à vie. ömür boyu à voix basse. alçak sesle à voix haute. yüksek sesle à vos ordres. baş üstüne à votre santé. şerefe à vrai dire. doğrusu aaab abaisser. alçaltmak abandonner. bırakmak, terk etmek, çökmek abat-jour. abajur abeille. arı abîmer. bozmak, ihlâl etmek s'abîmer. bozulmak, çürümek abolir. iptal etmek, yürürlükten kaldırmak abolition. iptal, kaldırılma abonné. abone

abonner. abone etmek s'abonner. abone olmak aborder un sujet. söz açmak aboyer. havlamak abri. sığınak abricot. kayısı abriter. barındırmak s'abriter. barınmak abrogation. yürürlükten kaldırma abroger. yürürlükten kaldırmak abruti. düşüncesiz absolument pas. kesinlikle absorbé. absorbe absorber. absorbe etmek absorption. absorpsiyon s'abstenir. sakınmak abstention. çekimserlik abstentionnisme. çekimserlik abstentionniste. çekimser abstrait. abstre, mücerret, soyut absurde. abes, saçma abysse. abis aaac académie. akademi Académie des sciences de Turquie. TÜBA académique. akademik accabler. bunaltmak accélérant. artan artanlar accélérateur. gaz pedalı accélérer. hızlandırmak, hızlanmak accent. vurgu, şive accent circonflexe. uzatma işareti accentuer. vurgulamak acceptation. kabul accepter. kabul etmek accès. nöbet accident. kaza kazası accidenté. inişli yokuşlu, inişli çıkışlı acclamer. alkışlamak accompagner. eşlik etmek, refakat etmek s'accomplir. gerçekleşmek accord. anlaşma, rıza accorder, donner. lütfetmek s'accorder. bağdaşmak, uyuşmak s'accorder avec. uymak accoster. aborda etmek, yanaşmak accouchement, naissance. doğum accourir. koşuşmak accoutumance. alışkanlık accro. bağımlı accrocher, attacher, brancher, poser. takmak tak takın s'accroupir. çömelmek accumulation. toplama, yığın accumuler. arttırmak, biriktirmek, toplamak s'accumuler. birikmek accusation. iddia, suçlama

accusé. sanık accusé de réception. alındı haberli accuser. suçlamak acharné. azimli acharnement. azim achat. alım, satın alma achats. alış veriş acheter. almak, satın almak satın aldım acheteur. alıcı achever. tamamlamak s'achever. neticelenmek acide. ekşi acier. çelik acquérir. edinmek, elde etmek, kazanmak kazanır kazanacağız acquiescer. razı olmak acquis. birikim acquisition. iktisap a été acquitté, blanchi (Michel Jackson). aklanmak aklandı HU 14/06/05 acte. aksiyon, eylem, hareket actif. etkin, faal action. aksiyon, eylem, hareket activer. faaliyete geçirmek activité. etkinlik, faaliyet, icraat activité de conseil. danışmanlık, müşavirlik actuel. geçerli aaad adaptation. intibâk adaptation, exercice. alıştırma adapter, habituer. alıştırmak, uydurmak s’adapter, s'habituer. alışmak additif. katkı, katkı maddesi, katkısal addition (restaurant). hesap adieu. veda L’Adieu aux armes (Hemingway). Silahlara veda. A Farewell to Arms adjectif. sıfat adjudication. ihale aaadm admettre. içeri almak, kabul etmek administrateur. idareci, yönetici administration. idare, yönetim administrations locales. yerel yönetimler administrer. yönetmek admiratif. hayran admiration. hayranlık admirer. hayran olmak adolescence. ergenlik, yeni yetmelik adolescent. ergen, yeni yetme s'adonner à. benimsemek, kendini vermek, sarılmak adopter. benimsemek adoption. kabul adorer. tapmak adosser. dayamak, yaslamak adresse. adres, beceri, beceriklilik, marifet s'adresser. seslenmek adroit. becerikli, marifetli adulte. büyük, yetişkin adverbe. zarf adversaire. muhalif aérer. havalandırmak s'aérer. havalanmak aérodrome. havaalanı aéroport. havaalanı, havalimanı

aaaf affaiblir. zayıflatmak affaiblissent. zayıflama affaire. iş işe, olay affairé. işlek affaires. eşya affamé. abazan, aç affecté. müteessir affection. sevecenlik, sevgi sevginin, şefkat affectueux. müşfik, sevecen, şefkatli affiche. afiş, ilan, ilân affirmatif. müspet affliction. gam affligé. gamlı affligeant. acı affliger. kahretmek, kahretmek -i affluence. kalabalık s'affoler. telaşlanmak affreux. korkunç, çok çirkin Afrique. Afrika aaag agacer. sinirlendirmek âge. yaş yaşında âge adulte. yetişkinlik âge mental. zekâ yaşı âgé. ihtiyar, yaşlı agence. acenta, acentalık, ajans l’agence Chine Nouvelle. Yeni Çin ajansının HU 23/11/07 agenda. güncel s'agenouiller. diz çökmek agent. acenta agent de police. polis memuru agent de presse. basın sözcüsü agile. çevik agilité. çeviklik agio. acyo agiter. sallamak agneau. kuzu agrandir. büyütmek agréable. hoş agréablement. hoşça agressif. agresif, saldırgan agression. tecavüz agressivité. saldırganlık agricole. tarımsal agriculture. tarım, ziraat ah bon ?. öyle mi? ah si.... keşke aaai aide. himmet, yardım aide-chauffeur, assistant, graisseur. muavin aider. yardım etmek aïe aïe. vah vah aïeul. ata aigle. kartal aigre. ekşi aiguille. iğne ail. sarımsak aile. kanat aimable. nazik aimer. beğenmek, hoşlanmak, sevmek seviyorum seviyor sever serverim severler s’aimer, faire l'amour. sevişmek ainsi. böyle, öyle, şöyle air. hava

aaaj ajourner. ertelemek, talik etmek, tecil etmek, tehir etmek ajout. ek, ekleme ajouter. eklemek, ilave etmek, katmak aaal albanais. Arnavut Albanie. Arnavutluk Zaman 17/06/05 alchimiste. simyacı alcool. alkol alcool éthylique. ispirto ALENA. NAFTA alentours. civar aux alentours. civarında alerte. çevik Alexandre. İskender Algérie. Cezayir aligner. sıralamak s'aligner. sıralanmak alité. yatalak Allemagne. Almanya Allemand, Allemande. Alman allemand (langue). almanca aller, partir, s’en aller. gitmek gidiyorum gidiyorsun git gideyim gidelim gittik aller (substantif). gidiş aller au front. cepheye gitmek aller bien à. yakışmak aller-retour. gidiş dönüş, gidiş geliş aller simple. yalnız gidiş allez !. hadi, haydi alliance. ittifak allié. müttefik allô. alo allonger. uzatmak uzatın s'allonger. uzamak, uzanmak allouer. tahsis etmek allumage. yakış allumer. yakmak allumer la lumière. ışığı yakmak allumette. kibrit allusion. atıf, ima alors, dans ce cas. öyleyse alors, donc. yahu alouette. tarla kuşu alphabet. alfabe altitude. irtifa, rakım alvéole. hücre aaam amabilité. nezaket amande. badem amateur. düşkün amateur d’art. sanatsever ambassade. elçilik, büyükelçilik büyükelçiliği'ne Zaman 11/06/05 ambassadeur. büyükelçi, elçi elçisi ambigu. iki anlama gelebilen, kaçamaklı, muğlak, çapraşık ambitieux. iddialı, tutkulu ambition. ihtiras, tutku ambulant. seyyar aaame âme. can canı canım canın canınız améliorer. iyileştirmek, ıslah etmek s'améliorer. iyileşmek, düzelmek aménagement. düzen amende. ceza

s'amender. tövbe etmek amer. acı américain. amerikan amérindien. Kızılderili Amérique. Amerika Amérique Centrale. Orta Amerika aaami ami. ahbap, arkadaş, dost amical. arkadaşça, dostça amidonné. kolalı amitié. dostluk dostluğun Amnesty international. Uluslararası Af Örgütü amnistie. af amnistie générale. genel af amnistier, pardonner, excuser. affetmek affedersin affedersiniz aaamo amour. aşk amour-propre. haysiyet amoureux. aşık amphétamine. amfetamin ampoule. ampul amusant. eğlenceli, eğlendirici amuser. eğlendirmek s'amuser. eğlenmek aaan an. yıl yıla yılından l'an dernier. geçen yıl analgésique. acı yitimi ananas. ananas Anatolie. Anadolu Anatolie centrale. İç Anadolu anatomie. anatomi ancien. eski ancre. çapa ancêtre. ata andalou. Endülüs âne. eşek, merkep anecdote. fıkra ange. melek Anglais. İngiliz anglais. ingilizce angle. açı angle droit. dik açı Angleterre. İngiltere anguille. yılan balığı animal. hayvan, hayvansal animation. canlandırma, canlılık animé. canlı, hareketli, işlek animer. canlandırmak, yaşatmak aaann anneau, bague. halka, yüzük yüzüğün yüzüklerin année. sene, yıl yıllar yıla yılından année parlementaire. yasama dönemi annexer. ilhak etmek, ilâve etmek annexion. ekleme, ilhak, ilhak etme annihiler. yok etmek anniversaire. doğum günü, doğum yıl dönümü, yıldönümü, yaş günü annonce. bildiri, duyuru, ilan, ilân annoncer. bildirmek bildirdi, ilan etmek HU 14/05/05 annuel. yıllık HE 04/02/05 annulaire. yüzük parmağı annulation. iptal annuler. iptal etmek aaant

antalgique. acı yitimi antipathie. antipati antique. antik antiquité. antika Antiquité. İlk Çağ anxiété. anksiyete anxieux. anksiyöz aoriste. geniş zaman août. ağustos aaap apéritif. aperitif, açar apéro (familier). aperitif s'apitoyer. acımak aplomb. cesaret apocalypse. kıyamet apogée. apoje, yeröte, doruk, zirve apostrophe. kesme işareti aaapp apparaître. belirmek, görünmek, türemek appareil. araç, aygıt, cihaz, makine makineyi apparemment. görünürde, görünürlerde apparence. görünüş apparence extérieure. kılık appartement. daire dairesi appartenant. mensup appartenant à. ait s'appauvrir. yoksullaşmak appel. arayış appeler. çağırmak çağırıyorum çağırdık BZD 220 appeler (au téléphone). aramak appétit. afiyet applaudir. alkışlamak, el çırpmak applaudissement. alkış application. infaz, yürürlük appliquer. infaz etmek appliquer un jugement. bir yargıyı infaz etmek appliquer à. uygulamak apporter. getirmek getirirsin, götürmek apprécier. tadını çıkarmak, takdir etmek, beğenmek apprécier une chose en connaisseur. tadına varmak appréhender. tutuklamak, vehmetmek appréhension. vehim apprendre. öğrenmek öğreniyorum öğrenirim apprenti. çırak approbation. onay, onaylama approcher. sokulmak, yanaşmak s'approcher. sokulmak, yaklaşmak, yanaşmak approuver. onaylamak appui. dayanak, destek desteği appuyé. dayalı appuyer. dayamak, desteklemek, yaslamak s'appuyer. dayanmak, yaslanmak après. ardından, sonra après-demain. öbür gün après-midi. ikindi, öğleden sonra aptitude. beceri, beceriklilik aquarelle. sulu boya aaar arabe. Arap arachide. yer fıstığı Ararat. Ağrı Dağı arbre. ağaç ağaçım ağaca arbrisseau. fidan aaarc arc-en-ciel. gökkuşağı arche. tak

archéologie. arkeoloji architecte. mimar mimarlar architecture. mimari archive. arşiv archiver. depolamak 10 ares. dönüm argent. gümüş, para param argent de poche. harçlık argent sale. haram para Argentine. Arjantin argile. kil argument. ispat aride. kurak, çorak arithmétique. aritmetik aritmetiği Zaman 03/06/05 aaarmc arme. silah silahlar silahı arme de destruction massive. kitle imha silahı armé. silahlı armée. ordu Arménie. Ermenistan armer. donatma armoire. dolap armoire à glace. çam yarması arnaque. üçkâğıt arnaqueur. üçkâğıtçı arracher. sökmek arrangement. düzenleme arrestation. tevkif, tutuklama HU 01/06/05 arrêt. durak durağı arrêt, halte, pause. mola molası arrêter. tutuklamak s'arrêter. durmak durma durdu s'arrêter (pluie ou vent). dinmek s'arrêter à. uğramak arrêter qqun. tevkif etmek arrière. art l'arrière. arka arrivée. varış arriver. varmak varır arriver à. becermek arrogance. kibir arrogant. kibirli, mağrur arroser. sulamak art. sanat artichaut. enginar article. madde, makale artificiel. yapay artisan. esnaf artiste. sanatçı aaas ascenseur. asansör Asie. Asya Asie Centrale. Orta Asya Orta Asya’da HU 27/05/05 Asie Mineure. Küçük Asya'ya aspect. görünüş asperge. kuşkonmaz aspirer. emmek aspirine. aspirin assaillir. saldırmak assassin. katil assassiner. katletmek assaut. hamle, saldırı saldırıda assemblée. kurultay assemblée des fidèles. cemaat s'asseoir. oturmak oturuyor oturuyorlar oturun s'asseoir en tailleur. bağdaş kurmak

assez. epey, epeyce, hayli, nispeten, oldukça, yeterince assiéger. kuşatmak assiette. tabak assigner. tahsis etmek assistant, aide-chauffeur, graisseur. muavin association. birlik birliği, cemiyet, ortaklık, dernek derneği’nin associé. ortak associer. ilişkilendirmek assumer. takınmak assurance. güvence, sigorta, teminat assuré. sigortalı assurer sa pitance. rızkını çıkarmak aaat atelier. atölye athée. ateist (n. et adj. m. et f.), tanrıtanımaz athlétisme. atletizm Zaman 20/06/05 atmosphérique. atmosferik attaché de presse. basın ataşesi attacher. takmak tak takın, tutturmak, ataşe attaque. atak, hamle, saldırı saldırıda, tecavüz attaquer. atılmak, hücum etmek, saldırmak attardé. geri zekâlı atteindre. ermek, ulaşmak, yetişmek,varmak varır attendre. beklemek bekliyorum attendre impatiemment. dört gözle beklemek attentat. suikast attention. bakım, dikkat, ilgi, merak, sakın, üzüntü attentif. dikkatli attentivement. dikkatle atténuer. inceltmek s'atténuer. incelmek atterrir. yere inmek atterrissage. iniş attirer. çekmek attitude. davranış, tepki, tutum attraper. kapmak, yakalamak attribuer. atfetmek, isnat etmek attribut. yüklem attribution. atfetme, isnat attrister. acınmak aaau au XVIIème siècle. 17. yüzyılda au courant. haberdar au dessus de. üzerinde au fait. sırası gelmişken au fur et à mesure. gitgide, gittikçe au hasard. rasgele au maximum. en fazla au milieu de. ortasında au minimum. asgari, en az au moins. en az au moyen de. aracılığıyla, ile, vasıtasıyla au pire. en kötü ihtimalle au plus. en fazla au profit. lehinde Au revoir. Allahaısmarladık, hoşça kal(ın) au revoir !. güle güle, iyi günler! au sujet de. hususunda au visage rond. ablak aube. fecir, şafak. fajr aubergine. patlıcan aucun. hiç, hiçbir aucunement. asla audace. ataklık audacieux. atak

audience. duruşma auditeur. dinleyici augmentation. artma, arttırma, artış, yükselme, zam, çoğalma augmenter. yükselmek augmenter (intr.). artmak, arttırmak, büyümek büyüdü HU 14/05/05 augmenter (tr.). arttırmak aujourd'hui. bugün aulx. sarımsaklar auparavant. öncesi auprès de. nezdinde auriculaire. küçük parmağı aussi. da, de (dahi), hem aussi … que, autant que. kadar Australie. Avustralya austère. yalın aaaut Autant en emporte le vent. Rüzgar gibi geçti autant que, aussi … que. kadar auteur. yazar yazarlar yazarı HU 02/05/05 authentique. sahici autobus. otobüs otobüsü otobüsle otobüste autocritique. özeleştiri autodéfense. meşru müdafaa autogare. otogar automatique. otomatik automobile, voiture. otomobil automne. sonbahar, güz autonome. özerk autonomie. özerklik auto-proclamé. özel-seçilmiş autorisation. izin, yetki autorisé. yetkili autoriser. müsaade etmek autoriser, permettre. izin vermek autorité. makam, salâhiyet, yetki autoroute. karayolu, otoyol otoyolun otoyollar otoyolları otoyolların otoyolda HU 14/11/07 auto-satisfaction. kendini beğenme autour. etraf autour de. etrafında autour des palombes. çakırkuşu autre. başka, başkası, diğer, gayri, öbür öbürlerinden, öteki l'autre. diğer autrefois. eskiden l'autre jour. geçen gün autre que, sans compter. -den başka Autriche. Avusturya’nın HU 17/11/07 aux environs. civarında aaav avaler. yutmak avancé. gelişmiş avancer. ileri sürmek, ileriye gitmek, ilerlemek avant. önce, önceden avant, moins (heure). kala avant la leçon, avant le cours. dersten önce avant-bras. önkol avare. açgözlü, cimri, hasis, pinti aaave avec, au moyen de. ile avec couchettes. yataklı avec un bruit de cataracte. şarıl şarıl avec un bruit de cliquetis. şıngır şıngır avec un bruit de froissement. hışır hışır

palavracı barbe. réclame. üşümek avoir une fuite. ranza bantam. acı bir teessürle haber almak avoir des frais. eksen ayant des taches de rousseur. bent barrer la route. piç bateau. tepkili uçak avis. alçak bas. ilan. ilân aaavo avocat. publicité. ikaz. peu profond. amaçlamak. yaygı backgammon. hırs avion. itiraf aveugle. ilan. ayran azalée. öpücük bbbal balai. annonce. ispenç baptiser. banka bankaya bankası banque centrale. bâche. uyarma. karnı aç olmak avoir froid. inşa etmek . kaza geçirmek avoir besoin de. itirafta bulunmak avril. damlamak avoir honte. beyanat. demeç. 30 yaşında olmak avoir un accident.. açıklama avis. ele geçmek avoir peur de. masrafa girmek avoir envie de. dolay banque. apartman bâtir. gemi gemiyle. top ballot. sığ bas. çubuk baguette magique. yurt hasreti olmak avoir l'occasion. bina bâtiment. değnek. salaş baratineur. serüvenci avenue. çizgi bandeau. gök bbba B. kira bailleur de fonds.avec un bruit de vaisselle cassée.K. sakal barbu. avukat avoine. koy bail. levrek baraque. korkmak avoir pitié. jet. anneau. haberdar avertir. uçak uçağın uçağım uçakla uçağının avion de ligne. cadde averti. ihtiyacı olmak avoir comme interlocuteur. muz banc. yol kesici banlieue. bilincinde olmak avoir la douleur d'apprendre. uyarmak avertissement. balkon baleine. affiche. Bağdat Bağdat'ta Zaman 11/06/05 bague. midesi bulanmak avoir le mal du pays. süpürmek. acımak avoir pour but. finansör baïonnette. serüven aventurier. ziyafet banquette. çatkı bandit. safsata balle. kayık. abraş ayant trait à. utanmak avoir l'intention. balina balivernes. canı istiyor avoir faim. basketbol bassement. süpürge balançoire. sakallı barque. isim vermek bbbar bar (poisson). acıkmak. bale ballon. taş kekliği bbbas bas. macera. kör aaavi avide. taramak balcon. ihtar. ilişkin ayran (boisson au yaourt). şangır şangır avec un bruit métallique. susuz olmak avoir vue sur. sandal barrage. uyarı uyarısı HU 20/06/05 aveu. engin bas. nisan axe. alçakça bassin. susamak. önüne geçmek barrette. tekne bateau à vapeur. eşkiya bandit de grand chemin. haydut. P. tavla badigeon. açalya azote. toka bartavelle. ilân avis. havuz havzalari les bassins d'eau potable. top bbban banane. tarama balayer. vapur bâtiment. bant bande dessinée. yolcu uçak avion à réaction.) ballot. muharebe Bataille de Manzikert. içme suyu havzalari bbbat bataille. itiraf etmek. fesleğen basket-ball. azot azur. salıncak balayage. Merkez Bankası banquet. bakmak avouer. abur cubur yemek Bagdad. hedeflemek avoir soif. ikaz etmek. ad vermek. açgözlü avidité. bank. banliyö. meşin basilic. top ballet. yüzük yüzüğün yüzüklerin baguette. muhatap ile olmak avoir conscience. badana badigeonner. yulaf avoir 30 ans. niyetlenmek avoir mal au cœur. seve seve avec quoi ? par quel moyen ? comment ? neyle? aventure. süngü baiser. denk (is. sihirli değnek baie. sıra bande. Malazgirt Savaşı (1071) bâtard. çorap basane.P. immeuble. ihtar etmek. şıkır şıkır avec plaisir. badana etmek bâfrer.

sohbet etmek baver (de colère). hay hay bienfaits. değnek battage. kâse Bolivie. kap. ahşap. iyi. zevk bon marché. takılmak bbbo bobard. zarar zararı bleu. sik. bilet bisou. sağlık bonnet. kanat çırpmak se battre. lütuf. dokunulmaz bénéfique. kuyumculuk bijoutier. kafa yormak beau-frère. biraz sonra bientôt. Belçikalı Belgique. tabii bien sûr. palavra bœuf. beton beurre. mutluluk mutluluklar. Bosna-Hersek . bacanak. acayip. üçkâğıtçı bonsoir. köpürmek (mec. hamle. heybe besoin. tuhaf bizuth. mavi bleu marine. mal bientôt. mal bien connu. koç belle-mère. volontiers. güzel güzeli. nimet bienfaiteur. çenesi düşük bavardage. Belçika bélier. yaralı blesser. acemi. abluka blond. gönüllü bénir. bir hayli.) bbbe béat. bayramınız mutlu olsun. not defteri blocus. yarak bizarre. iyi günler! bonne fête. içki boisson forte. rağmen bien sûr. çamaşırhane blé. darbetmek battre des ailes. çokça beaucoup de. bir hayli. yenik baudet. hayırlı bénévole. posta kutusu PK boîte de conserve. tuhafiyeci bonneteur. mesut biens. ihtiyaç ihtiyacı béton. içecek. saadet bonjour. merhaba bonjour !. engin. gaga bécasse des bois. iyi seneler. yardımsever bien que. sığır. güzel güzeli. birçok beaucoup réfléchir. su çulluğu Belge. yakışıklı beaucoup.bâton. Bolivya HU 14/06/05 bombe à retardement. gevezelik etmek. çalçene. çarpmak çarptım. garip. kuyruk sallayan berner. kenar. kutu kutusu boîte aux lettres. börek Bosnie-Herzégovine. kolay gelsin! bon goût. iyi akşamlar bonté. yara. eşek bavard. aklanmak aklandı HU 14/06/05 blanchir. iyi. tahta boisson. hoş geldiniz bière. kuyumcu. saatli bomba bbbon bon. güzelce. acemi bbbl blâmer. üçkâğıt bonneterie. mesut beau. lacivert bloc. bebek bebeği bebeğin bebekte bebekler bebeklerde bec. pek. güzellik bébé. iyi yıllar bon appétit !. kütüphane bien. geveze. bira bijou. acquitté (Michel Jackson). martaval. hayırsever bienheureux. tamam bonne année. beyaz a été blanchi. enişte. öd billet. yakında bienvenue !. boîte postale BP. kus. kutsamak berceau. tam tersine bien élevé. orman. şanzıman boiter. maruf bien au contraire. mücevher bijouterie. içki boîte. kayınbirader beau-père. iyi huylu. gevezelik bavarder. beşik berger. kutlu olsun hu 08/03/05 bonne santé. öpücük bistrot. tereyağı. sous peu. kazıklamak besace. mücevherci bile. terbiyeli bien-être. ak. afiyet olsun bon courage !. ağarmak blanchisserie. yağ yağı bbbi bibliothèque. başlık bonneteau. kâr. peki. leh. pas cher. iyilik. aksak boitiller. iyi çalışmalar bon voyage !. iyi yolculuklar! bond. keyif. kaynana bénéfice. günaydın. yumruklaşmak battu. teneke boîte de vitesses. kıyı kıyısı kıyıları börek (pâtisserie fourrée). hoplama bonheur. topallamak boiteux. ucuz ucuzu bon travail !. kitle bloc-notes. çok. iyilik bord. refah bienfaiteur. kazanç. içmek içer iç! içeyim içti bois. kayınpeder beauté. peki bien (substantif). meyhane bite. harmanlar battre. acıtmak blessure. buğday blessé. kayınvalide. öküz boire. çoban bergeronnette. çulluk bécassine des marais. sitem etmek blanc. yarar bénéficiant d'une immunité. aksamak bol. savaşmak se battre à coups de poings. kitaplık (meuble). sarışın sarışınları se bloquer. kar.

yakmak brume. gürültü. dal brancher. şiş brochette de viande. PK posta kutusu bbbr branche. takmak tak takın bras. hücre . yazıhane bureau de poste. vızıldamak bourg. güneşlenmek üstsüz güneşleniyor güneşlendi HU 09/08/07 brosse. çat bruit de froissement. homurtu. hedef. çizme. saksı cacahuète. hışırtı bruit de métal entrechoqué (pi.Bosphore. bornoz busard. sahi ça fait longtemps. gol. bürokrasi bürokrasisinin burnous. sığır boycott. kırmak kırdı kırmadım brochette. Bulgaristan bulletin. İMKB : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası bout. uç bouteille. tıkalı bouchée. kuruluk bossu. onun için c'est tout. yanık brûler (intr. ganimet ccca c'est au cadi de le faire. otlamak broyer du noir. hareket etmek bouillir. kamara caboche. diş fırçası brosser. kulübe cabine. dalkavuk bouger. şahin but. atkı cacher. kasaba bourré. gizli cache-col. çalı. esmerleştirmek bruyamment. meltem brisr. homurdanmak. yiğit yiğidin bravo !. postahane bureau des objets trouvés. şıkırtı $$$ bruit de vaisselle cassée. bütçe buffet. çakmak brise marine. dükkan boutique (de luxe). pırıl pırıl briller. yüklü bourreau. koru. kasap boucher. kol kolu kollarında kolunuzu brasero. Bulgar bulgare. halt bourdonnement. csizma bottine.). odun budget. postane. damga cachot. bozuşmak brouter. kısa Brésil.). se mettre au soleil. küpe boue. maşallah ! bref. şangırtı brûlé. hışırdama. uzun zamandır ça va mal entre eux. sis brumeux. cabine. büro. çayır delicesi busard des roseaux. bot bbbou bouche. gürültülü bbbu buanderie. yer fıstığı cacao. yanmak yandı brûler (tr. kabin. esmerleşmek brunir. meram butin. gelin bruit. çamur bouffon. saz delicesi busard Saint-Martin. ilmik boucle d'oreille. fırça brosse à cheveux. şiş kebap brocoli. sis se brouiller avec qqn. burs Bourse des valeurs mobilières d’İstanbul. kara kara düşünmek bru. bülten bureau. sisli brun. yani c'est pourquoi. cellât celladı bourse (d'étude). gökçe delice buse. çalılık Bulgare. delice busard cendré. masure. parıldamak briquet. gülle boulettes. gürül gürül bruyant. brokoli broder. haydut brillance. Boğaz. amaç. vızıltı bourdonner. Boğaziçi bosquet. ağız bouché. büfe buisson. fırın boule de neige. saklamak cachet. Brezilya brigade. saç fırçası brosse à dents. butik bouton. boykot boycotter. bot. parlamak. kambur botte. tıkamak boucle. dokumak bronzer. şarıltı bruit de craquement. araları açık cabane. tugay brigand. parlaklık brillant comme un sou neuf. lokma boucher. kayıp eşya bürosu bureaucratie. rivayet bruit de cataracte. kakao caché. kartopu boulet de canon. köfte boulevard. fırıncı boulangerie. çamaşırlık bûche. o kadar c'est vrai. ofis. kaynamak boulanger. yağız brunir. kadıya düşer c'est-à-dire. casser. fırçalamak fırçaladım brouhaha. hayhuy brouillard. şahin buse variable. boykot etmek BP boîte postale. düğme bovin. bulvar Bulvarı'nda bourde. bulgarca Bulgarie. mangal brave. şişe boutique.

sakin. parce que. çerçeve cafard. afet. trembler. konuşma cavalier. kare carte. harf. çakı cannelle. basın kartı carte de séjour. hazine. kırık casser. kır. cruche. huy. Kahire Zaman 17/06/05 caisse. à la Saint-Glinglin. patlıcan salatası ccce ce. soygun cambrioleur. sefer campagne (élections). meme kanseri HU 17/05/05 cancérigène. nüfus cüzdanı carte de presse. namzet candidature. bozuk. rota capable. kahve kahvesi kahveye kahveyi kahveniz café sans sucre. süvari cave. neden olmak causer du souci. ördek canard. hediye cadi. Kanada canapé. başkent başkenti başkentte. kışla casque. yatışmak cccam camarade. güveç cassure. durum durumu cas. kaygılamak causerie. parçalamak se casser. felâket felâkettir calcium. ceset. tipik caresse. acı kahve café turc. iğdiş castrer. karakter. namzetlik canif. bıldırcın caïque. sürahi carnet. felaket. hilâfet calme. kart kartı carte d’étudiant. iktidar. koparmak koparmayın. kampanya. Kapadokya caprice. adaylık. ölü. fayton aux calendes grecques. başvuru başvuruda. yüzbaşı capitale (ville). bıldırcın caille des blés. vasıflandırmak caractéristique. dersiam $$$ Caucase. kanepe canard. dersiam catéchiste. benlik. iskambil cartouche. yalan haber cancanier. kırılmak kırıldı casserole. defter cahoter. bodrum. oturma kartı carte de vœux. puisque. yetenek capitaine. Kuzey Carolina HU 20/06/05 carotte. mağara caviar d'aubergines. çökmek cèdre. miğfer. iğdiş etmek cccat catastrophe. yetenekli capacité. kaporta Cappadoce. kanserojen HU 28/07/06 candidat. kadı cadre. kasa cccal calamité. hamamböceği café. in. okşayış caresser. sebep causer. çalpara castré. kafes cahier. rahat etmek. kişilik caractère secret. personnalité. kamyonet kamyonete camp. ordugâh campagne. fişek cccas cas. sedir ağacı ceinture. tolga cassé. belirlemek. neden nedeni. seçim yarışı cccan Canada. vasıf caractère. naz car. felaket. soyguncu camelot. mort. kamp camp militaire. armağan. okşamak carafe. kamera camion. vaka caserne. kadavra cadeau. kafadar. burun burnum burnumu cap. sarsılmak sarsılıyor HE 12/01/05 caïd. kamyon camionnette. açmaz caractériser. yoldaş cambriolage. koyduğum yerde otluyor cela suffit. sakinleşmek. kauçuk cccan cap. mahzen caverne. kayık Le Caire. kırık castagnette. uslu calmer. sakin olmak. top cantine. karne Caroline du Nord. başşehir Zaman 05/06/05 capot. bu. kaptan. nitelik. yalan haber canyon.cadavre. facia faciada faciasının. Türk kahvesi cage. kantin canular. kabus cause. aday adaylar. pichet. afet. külhanbeyi caille. çıkmaz ayın son perşembesinde califat. kanyon caoutchouc. harita haritasi carte d'identité. cezve cassolette. tencere casserole à café turc. kemer cccel cela n'a pas avancé d'un poil. à la semaine des quatre jeudis. hesaplı calèche. kırmak kırdı kırmadım. tebrik kartı carte à jouer. yatıştırmak se calmer. felâket felâkettir catéchisme. cüzdan cüzdanı. çıkmaz ayın son çarşambası. havuç carré. işportacı caméra. Kafkas cauchemar. paso carte(géographique). kalsiyum HU 04/01/07 calculé. dedikoducu cancer. kanser kanseri cancer du sein. tarçın canon. çünkü caractère. şu céder. yeter .

ateşkes ceux-ci. sansür HU 17/06/05 cent. şeyhülislam chemin. kır champ. aramak chercheur. o ona. şampanya champignon. kiraz cerisier. şans chancelier. ısıtmak chauffeur. kül cendrier. noce. dere düdükçünü .célèbre. pahalı cher. sıcak sıcaktır opp soğuk chaudron. işporta charmant. kömür kömürü charge. nükleer santral centralisme. uçurtma cerise. route. şoför. kahretmek -i chaîne. hararet. çarşı Centre de recherche technologique. sandalye chaleur. daire cercueil. kuş beyni ces derniers temps.). beyin cervelle d'oiseau. tanınmış. TEKAM cependant. bazı. deve chamelier. dülger chasser. o ona cellule. zincir chair. kutlamak célébrité. cılız. kesin. deveci champ. tarla tarlaları champ de bataille. bozdurmak changer (intr. son yemek yemeği censure. gıdıklamak châtrer. düğün cerf-volant. yatak odası chameau. muharebe meydanı champagne. kuruş centrale nucléaire. şalvar chambre. kovmak chat. şövalye chevalier arlequin. görevli charger. ısınmak. çorap chaussure. sürücü. hububat. kazan chauffage central. baca chemise. şunlar ccch chagrin. tabut céréale. atom enerji santralı. kül tablası. sevgili chétif. yol yolları yolda cheminée. müsteşar chandelle. bluz chêne. et chaise. rota değişikliği changer (de l'argent). hububat cérémonie. yüklemek chariot de marchand ambulant. büyü charpentier. kaptan chaussette. keçi cheval. belirli. ısı chalvar. şu cccen cendres. kale chatouiller. ayakkabı chauve. şapka chapitre. merkezcilik. şeyh cheikh al islam. yük charge à blanc. kedi kedileri kedisi kediyi kediye châtaigne. aile reisi cheik. yüklü chargé de. bu celui-là. nahif chèvre. kereviz célibataire. tören cérémonie de mariage. iğdiş etmek chaud. kovalamak chasser de. Teknoloji Araştırma Merkezi. ün. söylemek söylüyorum söyler chapeau. hücre celui-ci. kel ccche chef. meşhur. sevimli charme. şöhret céleri. birtakım. secrétaire d'état. merkez merkezi centre commerçant. ils. önder. araştırmacı chéri. sıkı. cinsiyet değiştirmek chanson. kimileri certifier. şef chef de clan. eux. şarkı söylemek söylüyorum söyler chanter (une chanson). onlar. keder chagriner. İTO : İzmir Ticaret Odası chambre à coucher. mantar chance. bölüm. meğer cercle. iskemle. mücerret celle-là. acı. gecelik geceliği chemisier. kandil kandili changement. her charbon. Ankara Ticaret Odası'nın ATO Chambre de Commerce d’Izmir. lider. değişiklik changement de cap. küllük la Cène. sıcaklık. çek çeki cher. değişmek changer (tr. yüz centime. merkeziyetçilik centraliste. merkezci. son zamanlarda cessez-le-feu. kara kızıl bacak chevalier cul-blanc. kuru sıkı chargé. ağa chef de famille. merkeziyetçi centre. sayın chercher. bekâr. türkü. kalorifer chauffer.). at atı atım atıyla atının cheval de Troie. para bozdurmak changer de sexe. kestane château. ünlü célébrer. acık. yeşil düdükçün chevalier guignette. gömlek chemise de nuit. kimi certains. bunlar ceux-là. Truva atı chevalier. fasıl chaque. türkü chanter. oda odanın odanız odası Chambre de commerce d’Ankara. gerçekleştirmek cerveau. meşe meşesi pmo004 39 chèque. eneze. tahıl céréales. kiraz ağacı certain. şarkı şarkısı chanson populaire. cheikh. çorap chaussettes. sıkılamak. değiştirmek changer de l'argent.

kulüp kulübü kulübünün club. açık clair de lune. yatalak club. fotoğraf Güneş client. boyacı cirrhose. tel cheville.chevalier sylvain. tepe . evimde BZD 110 chialer. yapıştırmak coller à. gökyüzü ciel (couleur). sandık coiffeur. gönül. açar cliché. limon citronnade. müşteri climatisation. köşe coïncidence. kuralları BZD 104 code civil. çan cloison. mezarlık cinéma. Çince chiottes. vakıa chose étrange. anahtar. uygar cccl clair. koli collaboration. belli. kokteyl kokteyli code. orman düdükçünü cheveu. medeni kanun cœur. şey şeyden şeyi chose en soi. Şili Şili'de HU 14/06/05 Chine. acibe chou. sınıf classe. meslektaş coller. küçük karga choucas des tours. kobay coca. çukulata choisir. askı circoncis. câmia. cerrah choc. şıngırtı cloche. helâ chirurgien. tercih etmek choix. boy claquer. anmak citron. işbirlik collaborer. çit clou. fısıltı chuchoter. biriktirmek collectivité. hıristiyan christianisme. sıçmak chiffre. işsizlik chômeur. uygarlık civilisé. sigara cigogne. zırıldamak chic. işsiz chose. tıklamak tıklayınız cliqueter. ciklet chez moi. mehtap clairon. yürek coffre. şik chien. kirpik ciment. orta okul collègue. yapışmak collier. hülya Chili. aydınlık classe. sünnet circonstance. berber coiffeur. açacak. çarpmak çarptım claquer la porte. çakışmak coing. çimento cimetière. kapıyı çarpmak clarinette. soğutma clique. bilek. sinema sinemaya cinq. kolesterol HU 04/01/07 chômage. zırlamak. aydınlık clair (couleur). mevki mevkide classer. photographie. şıngırdamak cliquetis. medeni. olgu. fısıldamak chute. durum durumu circulation. lahana choucas. köpek köpeği chier. seyrek clan. kokain cocktail. medeniyet. borazan clairsemé. hizip cliquer. esmer gökyüzü cigarette. yaka colère. leylek cil. beşer beşer cinquante. trafik ciré. saç saçım. beş beşte cinq par cinq. tabaka classe. küçük karga chrétien. photo. kanun. elli cinquième. klarnet clarté. şok chocolat. çikolata. kalp kalbi kalbine kalbim. lokal ccco cobaye. medeni civilisation. toplu collectionner. muşamba cireur de chaussures. règle. Çin chinois. sünnetli circoncision. klon clôture. hıristiyanlık chuchotement. Kıbrıs Kıbrıs’ta HU 27/05/05 Chypre du Nord. topallamak clavier. bölme clone. Kuzey Kıbrıs ccci cible. siroz citadelle. kuaför coin. bende. çivi cloué au lit. kale citer. gök göğe ciel plombé. klavye clé. beşinci cintre. sivil. kolye colline. ayak bileği chewing-gum. nesne. loi. üst tabaka claudiquer. gök. işbirliği yapmak colle. position. rastlantı coïncider. seçim seçimi seçimlerde cholestérol. limon ağacı civil. uymak. ayva cccol col. seçmek. koka cocaïne. toplum collège. rakam chimère. çöküş Chypre. hiddet colis. hedef ciel. yapıştırdı collectif. limonata citronnier. dosyalamak classes supérieures.

haberleşmek HU 14/05/05 communiste. yetki compétent. yardakçılık compliqué. koni conférence de presse.colombe. sayma compte bancaire. yurttaş compétence. ödünleme concierge. gerçeklemek confiture. toplum communication. neyle ? comment vous appelez-vous ?. suç ortağı complicité. taviz. şöyle böyle comme si. tezgah cccon concéder. başlangıç commencer. konkre. kongre . itiraf confiance. sipariş etmek. tarikat confronté. fırıl fırıl commencement. komisyon. bilindiği üzere comme-ci comme-ça. hakkında. konforlu. bestelemek. boyalamak cccom coma. kanunen conformité. ilgili concerner. kurul kurulu commandant. hesap hesabı. tamamlamak complice. mücadele. iletişim. peşin compte. banka hesabı compter. rakip condamné. yorum. tüccar tüccarın tüccarların commerce. çekmeceli dolap commun. hal. sanki comme une toupie. basın toplantısı confesser. kapıcı conciergerie. çatışma conformément à la loi. anlamak anlıyor. rahat confortable. onaylama confirmer. salça condition. société. ilişik. ödünlemek concéder une défaite. savaş. beste compréhension. komite. bildirişim. başlamak başlıyorum commencer à. karakol karakolda commission. muhasebeci. basın bildirisi. isminiz ne? commentaire. benzetmek. itiraf etmek confession. inclus. mâruz congélateur. tam. ödün. ne kadar combien (de). vatandaş. cezalandırmak condiment. komünikasyon communiquer. atılmak comment. dedikodu commerçant. alım satım. müşahhas. rekabet complet. dahil opp hariç compromis. suikastçı comportement. dair concerné. reçel reçeli conflit. tavır. kaç kaçı kaçta combiné téléphonique. durum durumu. gibi comme on le sait. salatalık concorde. araba kullanmak. Turkish airlines compagnon. yoğun compagnie. suikast comploteur. uygunluk confort. yetkili compétition. muhasip. karşılaştırılabilir comparaison. rahat confrérie. doğrulamak. hükümlü. şirket şirketten Compagnie Aérienne Turque. araba sürmek cône. komünist compact. saymak comptoir. yenilebilir comique. savaşım savaşında combattre. kumandan commande. muhasebe comptable. marchand. acımak compatissant. omurga colorer. topluluk. mücadele etmek. ısmarlamak. kendine güven confiant. karşılaştırmak compassion. ilgilendirmek concession.) concombre. abandone etmek concernant. halletmek (arg. çapraşık complot. dondurmak congrégation. güvercin colonie. gülünç comité. suç ortaklığı. dondurucu congeler. şefkatli compatriote. mahkûm condamner. kavramak compris. bildirmek bildirdi. davranış. koma combat. çırak commissaire. içermek composer. karşılaştırma comparer. yetenekli. üzerinde. telefon ahizesi comestible. emir vermek comme. tutum comporter. sipariş commander. götürmek conduire (une voiture). yarışmak concours. yorumlamak commérage. oluşturmak composition. hâl condition. ticaret commis. hesaplaşma. cemaat congrès. sayman comptant. somut concrétiser. sömürge colonne vertébrale. sürmek sür. haberleşme. uzlaşma comptabilité. güvenen confirmation. şerh commentateur. komisyon Commission Européenne. şart conduire. THY : Türk Hava Yollari. somutlaştırmak concurrent. sevecenlik. komiser commissariat. güven. tüm compléter. şefkat compatir. koloni colonie. ridicule. yorumcu commenter. sevecen. nasıl comment ? avec quoi ? par quel moyen ?. anlama. yarışma concret. ortak communauté. veciz conclure (arg. dirlik concourir. mücadele vermek combien. itimat confiance en soi. yoldaş comparable. anlayış comprendre. AB Komisyonu commode.). kapıcılık concis.

naz coquillage. anlam connu. itiraz etmek contexte. dirsek dirseğimi . uymak conversation. yapıcı construction. bilmek bilmiyorum connecter. sicim cordonnier. devamlı. mektuplaşmak. memnun contenter. kuzgun corbeau freux. yürütme kurulu conseil des ministres. tabaka coucher de soleil. birleşme. fuyard. uymak. seyretmek contemporain. BM Güvenlik Konseyi’nde Zaman 06/06/05 Conseil pour la Sécurité nationale. kat katta couche. bilgi. horoz coquetterie. düzeltmek corrompre. aleyhine de contrebande. tanınmış conquérant. büzmek contraire. almak conquête. devamlı continuation. tespit etmek constituer. anayasa. ip. tanımak tanıyor connaître. Bakanlar Kurulu Conseil de sécurité des Nations Unies. karga. arkadaş Copenhague. teşkil etmek constitution. kopya. devam etmek. karşı contrariété. suikastçı conspiration. savoir. tüketmek consonne. Kopenhag copie. kafile coopération. davet etmek convoi. MGK : Milli Güvenlik Kurulu Conseil supérieur de la Radio et de la Télévision. inşaat. ortak sahipler coq. örtüşmek corriger. YÖK: Yüksek Öğretim Kurulu conseil exécutif. bağlamak. vicdan. ünsüz conspirateur. yapı. devamlı constatation. içerik. durum durumu conjugaison. denetim contrôle des naissances. tüketim consommer. taklit contrefaire. sessiz harf. söz etmek conviction. fetih conscience. memnun etmek contenu. çekim connaissance. teşkil constitutionnel. RTÜK : Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na Zaman 21/06/05 conseiller. netice. işbirliği copain. muhabbet. müşavirlik. acun côte. taklit etmek contrefait. deniz kabuğu coquille. çağdaş contenir. kontenjan continu. anayasal constructif. kurul kurulu conseil. sonuç conserver. kafile cosmique. bozmak corrompu. kaçak Zaman 16/06/05 contrefaçon. razı consentir. fiil çekimi. acunsal cosmos. birleştirmek connexion. cisim. kapsam contester. müşavir conseiller. kornişon corporation. karabatak corne. aksilik contrat. réfugié. muayene contact. compter. tanıdık connaître. danışmanlık. eğe. esnaf corps. inşa etmek. leş kargası corneille noire. inşa. yapım construire. mükellef contrôle. kopyalamak copropriétaires. rıza consenti. inspection. aile plânlaması contrôler. taraf. uygun gelmek. görüşme converser. bozulmuş corrosion. bulaştırmak conte. sohbet conversation (téléphonique). gövde. masal contempler. sahte contribuable. Korsika cortège. sürekli continuer. kunduracı. uygun convenir. leş kargası cornichon. saymak consigne. danışman danışmanı. beden. suikast constamment. boynuz corneille. tespit constater. oluşturmak. ekin kargası corde. bilinç. sözleşme contre. hikaye. bünye. yan cccou cou. denetlemek. kanaat convier. devam devamı continuel. ami. bulaşmak. kabuk kabuğu cccor corbeau. bağlam continent. teselli consommation. aksi. şuur conseil. fatih conquérir. kaburga côté. kıta kıtada kıtası kıtalar contingent. tavsiye Conseil de l’enseignement supérieur. saygı considérer. emanet consolation.conjoncture. korozyon Corse. malum. razı etmek. suret copier. boyun boynum couche. fethetmek. aleyh. sürdürmek continuer sa route. içermek content. güneşin batışı se coucher (soleil). rıza göstermek conséquence. vücut vüçudu correspondre. tavsiye etmek consentement. saklamak considération. kontak. kontrol etmek convenable. temas contaminer. batmak battı batmadı coude. irtibat connotation. yapı yapmak consultation. yoluna devam etmek contracter. ayakkabıcı cormoran. aleyhinde.

cuillère. kaşık cuir. sakız kabağı courir. poste. kaplamak. aşçı cuisse. oreiller. kap. saç kesme coupe-faim. ham. bağırmak. darbe coup d'état. mutfak cuisinier. ölçüt la critique. yastık couteau. kalça cuisse de poulet. cereyan courbe. yiğitlik courant. yay courbé. galette. testi cruche en cuivre. gaddarlık cruche. Kızılay croix. leçon. örf couturière. deri cuir de mouton. kapak couvrir. bağlantıyı koparmak koparmayın couple. kesmek kesti couper la connexion. terzi couvert. karı koca coupon. yumruk coup de sonnette inattendu. AIHM HU 01/06/05 courage. söğüş couper. bicska coutume. tavuk budu . kovboy cccr crac. kruvasan Croissant Rouge. buhran. renk coulisse. meydana getirmek créer. oymak creux. eleştirici. kazmak. kapalı couverture. koşu. patlamak patladı crevette. çay çayı course. batmak battı batmadı couler en murmurant. haç crotale. battaniye couverture de livre. hükümet darbesi coup de poing. çift couple marié. dikmek couler. haykırış. kıstas. kamçılamak cravate. kravat crayon. Avrupa İnsan Hakları Mahkeme Mahkemesi'ne. nöbet cristal. yaratılış créature. darbe coup de baguette. koşmak koş koşuyorlar courrier. örtmek couvrir les dépenses. cinayet crise. kristal critère. darbe coupable. çiğ cruauté. âdet. Hırvatistan Zaman 17/06/05 crochet. kadeh coupe de cheveux. alacak créateur. kırbaç cravacher. çat kapı coup du sort. tebeşir craindre. eğri courber. eleştiri. kriz. güğüm cruel. lâche. çat etmek cravache. gelenek. kruvazör croissant. tükürmek craie. kara kurbağa craquer. masrafları karşılamak cow-boy. bağrışmak crime. kuzen coussin. tasarımcı. değnek coup à blanc. gırıtlı creuser. sürahi. sanmak croiser (les bras). örtü örtüsü. akmak. cousine. kupon coups. gözleme crépuscule. kulis coup. yeğen.coudre. kalem kalemi kalemin cccre créance. tenkitçi critiquer. kavuşturmak croiseur. tükürük cracher. çat crachat. cesaret. kesim. gebermek crever. kapsamak. korkak korkağım korkaksın crâne. çığlık crier. ders dersler dersten önce cours. buğulama cuisine. meşin cuire. éclater. kısa courtepointe. çukur crevé. suçlu coupe. dikiş dikmek. kaymak. tenkit le critique. gaddar crustacé. karides cccri cri. oyuk. ince cousin. krema crêpe. iştah kesici coupé en tranches. kredi crédule. alış veriş court. kesme cour. kuru sıkı coup dur. yarış courses. alaca karanlık crétois. peureux. kurs cours d'eau. kabak. korkmak craindre sans raison. kanca croire. yaratıcı créatif. yaratık crédit. bıçak. bükmek courgette. yorgan. but budu. kamçı kamçısı. patlak crever. kritik. kafatası crapaud. akıntı courant. vehmetmek craintif. bön créer. posta cours. carî courant d'air. bunalım. yaratmak yarattı crème. haykırmak crier à qui mieux mieux. eleştirmek. pişmek cuire à la vapeur. yaratıcı création. görenek. dayak coupure. tenkit etmek cccro Croatie. kabuklu cccu cuiller. krem. inanmak inanmıyorum. ulak courrier. kesinti. avlu La Cour Européenne des Droits de l’Homme. şırıldamak couleur. yaratma. yorgan courtois. çalpara cccru cru.

havalanmak déconnecter. tekrar. başlangıç débutant. yaka paça. beyan. incelikle délicieux. leziz. hassas délicat. o halde dans l'intérêt. bayan. las. dans etmek datant de. bıkkın dégradation. kültür kültürü cupide. taşmak taştı déborder en bouillant. açıklama. tarafından de plus. tamam d'actualité. tehlikeli dans. çevresel de façon exhaustive. tahkir etmek dédain. karar. Şam dame. bezemek découvrir. daha şimdi. tanımlamak définition. tanım dégât. yunus ddde de base. lehinde dans le domaine de. ince délicatement. önce d'accord. intérieur. taşkın déborder. müdafaa. bence d'aujourd'hui. kalma -den date. Danimarka danger. başta. içeride déesse. keşfetmek keşfetti décret. hanım dandy. tuhaf curiosité. açgözlü curieux. kendi kendine de temps en temps. kararlılık déclaration. dans danser. baş başımı. bu yönden de droite. çıldırmak . baştan başa d'emprunt. diyanet cultivé. savunmak défendu. çiçeği burnunda de principe.cuivre. olur. orner. yine de la part de. dışarıda déjà. az önce. bozmak défaut. ölüm déchet. cızlam débarquer. kayırıcı définir. âcilen de force. henüz. öğle yemeği dddel délicat. güzelce de ce genre. içeri dedans. hoppa Danemark. tanımlamak. ayrıca d'un bout à l'autre. tadını çıkarmak dehors. yeniden. bugünkü d'un autre côté. aralık déception. tüymek décembre. lezzetli. geri zekâlı débordé. tahkir dedans. nefis délirer. bozulma. konmak (argot) dégoûté. enfes. Syrie. telefon açmak déçu. nasıl olsa déambuler. falan de ce point de vue. kültürlü culture. ihlâl dégoter (argot). yırtık déchirer. tartışmak débile mental. eksik. zorla de même. kırıklık décès. ısrarcı bir şekilde d’un seul coup. duruşma. buralarda dans une semaine. keza de monte. beyanat. diğer taraftan. suçluluk culte. binek de nouveau. eksik défendre. birden dahlia. had déguster. demeç déclarer. süslemek. acemî dddec décalage horaire. karaya çıkmak débats. bakır cul. derece. olsun. üstelik de première fraîcheur. acibe. söylemek déclencher. bir şey değil de soi-même. defo. yırtmak décidé. coşkun. ayrıca d'après moi. köpürmek débrayage. haftaya danse. fire déchiré. gezinmek débandade. sağcı de l'environnement. alanında dans les environs. acemi. karar vermek. kusur. içinde dans ce cas. ödünç d'hier. müzakere débattre. özür défectueux. saat farkı décamper. hayal kırıklığı. hüküm décrire. defolu. geçerli d'ailleurs. meraklı. oldu. yıldız çiçeği Damas. excuse. bu bakımdan. debriyaj début. göt culminer. çürüme degré. atık. zaman zaman de tête. yasak défense. tarih tarih tarihleri dauphin. dünkü d'une manière insistante. etraflıca de façon urgente. fikren de toute façon. ayırmak. kararlaştırmak décision. razı. dışarı. savunma défenseur. tarif etmek décrocher le téléphone. kararlı décider. koparmak koparmayın. öte yandan d'autre part. tetiklemek décoller. zirvesine ermek culpabilité. kayırmak. müdafaa etmek. bağlantıyı koparmak koparmayın décorer. yeni déjeuner. temel de belle manière. merak cynisme. betimlemek. çatlak défaut. eksiklik. ilkeli de rien. abuk sabuk konuşmak délirer sur. kinizm ddda d'abord. tehlike dangereux. tanrıça défaire. hoşnutsuz dédaigner.

detay. arzu désirer. kestirmek. soluk détermination. inmek description. région. koyu. tasarım designer. gyász HU 15/02/05 deux. rahatsızlık dérangement. whistle détrônement. sarf dépenser. tutumsuz déplorable. mebus (esk. arzu etmek désobéir. alıcı destituer. veriliş délivrer. düyun (esk. dilekçe. hal -l'i détruire. ihbar etmek dénonciation. yoğunluk dent.). inkâr dénier. throttle. swallow. detektif détective privé. kalkmak kalıyoruz kalmadı déménager. rüşvet destin. istifa etmek démocrate. köşk demeuré. arıza dérision. kıç. imha etmek. çoktan beri député. işaret etmek désinfecter. feci descendre. arka. son sonu sonunda. belirlemek. buçuk buçukta démission. ayrıntı. izin almak démarrer. tenha désespéré. dépouiller. artık. itaatsizlik etmek désobéissance. bağımlılık. -den beri. peşinde. tatsız désarmement. akıl sormak demander la permission. vekil ddder dérangé. kader destinataire. çöl désert (adj. ikişer deux par deux. masraf masrafa masrafları. préfecture. çöp détroit. yıkmak dette. sound. üzgün. meram dessert. evde taşınmak taşındık demeure. şimdiden dessein. çaresiz. tâbiiyet dépendant. emanet dépouiller. felaket. suç délivrance. istemek istiyoruz istiyorsunuz istersiniz.). geri. kurtarmak déluge. il iller illerin. soymak déshonneur. bundan böyle. müsrif. gullet. diş dentelle. alt dessous-de-table. silahsızlandırma. province. popo dés. aksak détritus. teferruat au détail. çözmek dense. başvuru başvuruda. kararlılık déterminé. çekilme démissionner. borç dettes. alay dérivé. yarım (et) demi. felâket felâkettir désastreux. ardında. belirleme. ilçe dépendance. gorge. iki nokta deuxième. talep. imha. gayri. solmak déteint. sonuncu dernière minute. demokrasi démocratique. ıssız désordonné. ikişer ikişer deux-points. ilaçlamak désir. isyan. kaçırmak kaçırdı détraqué. soymak dépression. fauces. savaş gemisi destruction. iki ikiye deux chacun. abullabut demi. talep etmek demander l'avis. Son Güncelleme HU 30/05/05 Le dernier tango à Paris (film avec Marlon Brando). yüz karası design. müştak. umutsuz. demokrat démocratie. rıca demander. dedektif. savurgan. bela. Paris’te Son Tango. sermek dépôt. sous. tahrip. mountain pass. ihbar dénouer. silahsızlandırmak désastre. perakende détecteur de mensonges.) deuil. bağımlı dépendant de. silahsızlanma désarmer. tahrip etmek. yıkma détacher. sormak. tatlı dessin animé. constriction. saptamak. acık. çukur depuis. kalkış département. ikinci dévaliser. hovarda. acınacak déployer. gider dépensier. hal. bosphorus. akıl danışırmak. yalan makinesi détective. panne. dévaliser. hareket etmek. tespit etmek détourner. belirtmek. Last tango in Paris HU 21/07/07 derrière. tufan dddem demain. milletvekili. ümitsiz déshabiller. son dakika dernière mise à jour. throat. kaçık dérangement. ayırmak. koparmak koparmayın détail. strait. harap etmek. kurtuluş délivrance (d’un document). yoğun densité. parlamenter. dişçi dddep départ. ispat etmek déni. itibaren -den depuis longtemps. rica etmek. neck. inkâr etmek dénoncer. kararlı déterminer.délit. çizgi film dessous. özel detektif déteindre. devirmek destroyer. itaatsizlik désolé. sarf etmek dépenses. yarın yarına demande. tasarımcı désigner. bağlı dépense. soymak . boğaz. demokratik démontrer. şimdiden désagréable. yas. türemek dernier. arkasında derrière. harcamak. oyun zarları dès maintenant. dantel dentiste. düzensiz désormais. tarif désert. türev dériver.

pazar pazarı. atasözü Dieu. ayırt etmek distribuer. yöneltmek. çeşit divertissement. devlet sırlarını açıklamak dix. inatçı. huylanmak devise. harap etmek. yayıncı yayıncıları OB diffusion. doğrultu. kavga. hindi diplomate. parmak parmakları parmağımı dollar. On emir dix par dix. zor difficulté. hazım dignité. katileşmek devenir fou. uzaklık distant. lûgat (esk. hazmetmek digestion. onuncu dizaine. ölçü diminuer. azalmak. fark. sohbet. gelişme développer. alors. diyabet diyabete HU 04/01/07 diable. zarar zararı dommage que. onar Les Dix commandements. ortadan kalkmak kalıyoruz kalmadı disponible. çıldırmak devenir sec. dağıtmak distribution. ayrımcılık discriminatoire. kibar. münakaşa. mesafe. araçsız directement. vasárnap dîme. yönerge dirigé. ehli domestique. hâle gelmek. doktor doktoru doctrine. idare etmek dddis disciple. tahrirat documentaire. yönlendirmek diriger. Tanrı. çap dictionnaire. sakınca. sanat direktörlüğü directive. eksilmek. alan domestique. saklamak dissipé. tasarruf dispute. münakaşa. Tanrı uludur. sapmak devin. yönetici diriger. gelişmiş développement. bienfaits. müdür. bölünme. belgesel doigt. yayım. yazık ki don. yazık. haylaz dissoudre. eksilme dinde. yüzde on dixième. bölme. muhtelif. yahu . sofu. doğrudan doğruya directeur. eritmek. lütuf donc. direktörlük direktörlüğü. vazgeçirmek distance. yaygın diffuseur. onar onar dix pour cent. dolar domaine. konuşma. diploma. sohbet etmek disparaître. egemen olmak dommage. kurumak devenir un symbole. kağıt kağıtları document officiel. aşâr. ön dévaster. farklılık différent. monnaie. boşanmış divorcer. Allah Dieu est grand. söylemek söylüyorum söyler dire adieu. yön. öte distingué. evcil domestique. güçlük. geliştirmek devenir. tasarruf etmek disposition. ayrımcı discussion. müdürlük direction. âşar dimension. hafiflemek diminution. sözlük dicton. kutur. uğraş disque. çok şükür dddif différence. abuk sabuk konuşmak dire qqch en face à qqn. abideleşmek dévier. haline gelmek. demek diyorum deme ne dedin ? dire (un poème). belge belgelerle. hitabe. hizmetkâr. egemenlik. çözmek dissuader. yüzüne söylemek söylüyorum söyler direct. zorunda kalmak. eğlence divisé par. papier. teker disque compact. yönelik direction. mevcut disposer de. söylev discrimination. ödev ödevler ödevimi devoir. bölge bölgeler bölgelerinde. elmas diamètre. mezun dddir dire. zorunda olmak dévot. kuram document. boyut. bent dilemme. emir. geçerli. güç. émetteur. beceri. yön yönleri direction artistique. çap. hüküm dominer. dağıtım dddiv divers. kâhin devine voir. Allahu akbar tur110 27 dieu merci. haysiyet digue. marifet dddi diabète. çeşitli diversité. mürit discipline. farklı difficile. tahrip etmek développé. nutuk. yoğun teker dissimuler. açmaz dimanche. hizmetçi dominant. zapturapt discothèque. tartışma discuter. seçkin distinguer. bil bakalım deviner. administrer. bölü division. bölüm divorcé. sens. diplomat diplôme. görev. diskotek discours. grâce. yayın yayını digérer. dönük dirigeant. şeytan diamant. veda etmek dire n'importe quoi.devant. hale gelmek. on dix chacun. açıklamak devoir. âbit dextérité. döviz dévoiler.). boşanmak divulguer des secrets d'état. kesilmek devenir définitif. sorun diffusé. titiz. pièce. egemen domination. tartışma. onluk onluklar dddo docteur.

başaramamak s'échouer. ürkütmek s'effrayer. hukuk droite. düzine dddr drap. çökme s'efforcer. yaldızlı dorénavant. öncelik vermek donner tout son soin à. editör editöre édition. kurtulmak s'échapper. doz dot. mektuplaşmak écrit. sert durable. süzülmek égratignure. eşitlemek égalité. değiş tokuş. bakımından dune. çabalamak effort. değişmek. duş douleur. aksaklık eeea eau. kahkaha éclater. alim. ezmek écrire. uyumak uyumadan uyudum uyudular dortoir. yıkılmak écume. sağ dddu du point de vue de qqch. kuytu échange. korkutmak. değiş tokuş etmek.) eeed Edesse. kumsal duper. ceza yazmak donner un avertissement à. dinlemek dinle. bayrak drogue. uyuşturucu droit. satranç échelle. yayım. ekran écraser. eşarp échéance. ıstırap douloureux. sırt dose. durgun su ébahi. ovuşturmak donner de l'importance. etkili effondrement. maden suyu eau stagnante. Mısır . çevreçi çevreçiler HU 11/06/05 économe. düşmek échoppe. yayın yayını éducation. kamaştırmak eeec écarté. sertçe durer. intellectuel. acıklı doux. lentement. acı. bencillik égoïste. tüy dysfonctionnement. Urfa édifice funéraire. ışıklı éclairé. iktisatçı écouter. levha écrivain. abanoz éblouir. başarısızlık échecs. yok etmek effet. doğru droit. sürmek sür duvet. eğitim. çifte doucement. bundan böyle dormir. ekonomi. süzmek s'égoutter. köpürmek (mec. veri donner. yanıltmak dur. değer vermek. durgun su eau minérale. yumuşak douzaine. mücadele etmek échapper à. önem vermek donner en location. idareli. gümrük double. kurtulmak l’échapper belle. yayımcılık. karaya oturmak éclairé. yayımcı. ilk okul écologiste. bedavadan ucuz données. yavaşça. dik droit. salaş échouer. patlamak patladı. tutumlu économie. çatlamak école. sertleştirmek durée. tatlı. sancı. çizik Egypte. hayran ébène. emek vermek doré. tasarruf etmek économiste. ürkmek eeeg égal. atlatmak écharpe. silmek.donné. köpük écumer (de colère). müddet durée de la vie. katı. ağrı. koğuş dos. yazar yazarlar yazarı HU 02/05/05 s'écrouler. emir vermek donner la priorité à. yitirmek Egée. ömür durement. gidermek. işitmek écran. eşit égaliser. vade échec. tutum économiser. çaba effrayer. eğitmek eeef effacement. bencil égorger. emirleri vermek donner de force. kademe échoir à. mektep. yazı yazılı écriteau. merdiven échelon. terbiye. kiraya vermek donner un ordre. aydın éclairer. güç. yavaş yavaş douche. ana okulu école primaire. boğazlamak égoutter. öğretim éduqué. Şanlıurfa. iktisat. okul okulun école maternelle. müsavat égarer. tesir efficace. hak droit. su suyu suda eau croupie. bilgi données. ihtarda bulunmak donner des directives. accorder. kalıcı durcir. vermek verir verdi donner. tasarruf. eşitlik. türbe éditeur. dayanıklı. biriktirmek. etki. denklik. nikâh douane. çarşaf drapeau. silinti effacer. mübadele échanger. bilgili éduquer. lütfetmek donner une amende. aydınlatmak éclat de rire. petit à petit. Ege égoïsme. yazmak yazdım yazdı yazdır HU 02/05/05 s'écrire.

dışında. zümrüt émerveillé. nihayet. özellikle en pleine santé. mahal endroit. cehennem enfermer à clef. göç etmek éminemment. cumba encore. yayın yayını emménager. kuvvetli enfance. kısaca en cloque. carî. yer yerden yeri endurance. ortaklaşa en coulant avec fracas. dayanmak énergie. ırak éloigner. hayran etmek émetteur. ilk olarak en quantité suffisante. uzaklaşmak eeem émasculer. yükseltmek s'élever. hálá. enerji. önüne geçmek empire. ileri en avoir assez de. direnç endurer. yüklü en commun. en l'an 1881. kışın en même temps. Birleşik Arap Emirlikleri’nde HU 22/07/07 émission. ailece en faveur. çocukluk enfants. boşuna en vigueur. mürekkep endroit. Enerji ve Tabii Kaynaklar énergique. tekrar encore plus. oğulcuk émeraude. çakmak engagement. eve taşınmak emmener. yükselmek élire. hâlâ. bir türlü en avant. dağınık en été. uzaklaştırmak s'éloigner. imparatorluk emplacement. bilhassa. fil élève. kullanmak empoisonnement. peki. saplamak. ödünç alma emprunter. eşzamanlı en ce moment. aslında. gayet Emirats Arabes Unis. yetiştirmek élever qqc. sonunda enfin !. unsur.eh bien. toptan en guerre. diffuseur. abıhayat elle. engellemek. yeteri kadar en rapport avec. memuriyet. yayıncı yayıncıları OB émigrer. biran önce en vain. henüz. hoş élément. şırıl şırıl en couleur. bir arada. karış empêchement. öpmek embryon. kilitlemek enfin. yeniden. bozuk en particulier. lehinde en fin d'après-midi. güç énergie et ressources naturelles. sokmak. sarf emploi du temps. bıkmak en bas. konum emploi. suçüstü en garde à vue. öğe éléphant. zehirlenme emprunt. öte. hele. seçmek élixir de jouvence. ilgili en respirant profondément. turp gibi en premier lieu. gözaltında en gros. engel olmak. kucaklamak. sıkmak embrassade. o ona onlar éloigné. yüksek élever. çoluk çocuk $$$ enfer. de nouveau. tamam eeel élargir. şu anda en monokini. ya enfler. hariç en désordre. seçim seçimi seçimlerde élections présidentielles. yürürlükte enchanteur. tanıştığımıza memnun oldum enchâsser. kucaklama embrasser. géhenne. büyüleyici enchanté !. yukarı yukarıdayım en hiver. sıhhatli en bref. savaş halinde en hâte. elektrik elektriğe élégant. yakışıklı. engel empêcher. çocuk çocuklar çocuğu çocuğum çocuğa çocuğun çocukta enfantillage. iskele embargo. baş başa en urgence. esnek élection. telaş empan. ödünç almak eeen en 1881. cumhurbaşkanlığı seçimleri électricité. genişleme élastique. yerleştirmek encorbellement. hiçbir biçimde en aucune sorte. yutmak . taahhüt engloutir. memur employer. görevli. yazın en face. üstsüz en panne. önlemek. gene. mışıl mışıl en rond. gömmek. akşam üstü en flagrant délit. aşağı aşağıda en bonne santé. şarıl şarıl en coulant avec un murmure. gayret. daha. özendirmek encre. 1881 yılında en aucune façon. soluk soluğa en haut. daha da encourager. embriyon. çocukluk enfant. genişletmek élargissement. beslemek. memnun oldum ! enchanté d'avoir fait votre connaissance. yine encore. götürmek émoi. öğrenci öğrenciler élevé. bir daha. iğdiş etmek embarcadère. renkli en dehors de. karşıda en fait. saat düzeni employé. fırıl fırıl en tête à tête. ferahlamak. yayım. hayran émerveiller. enerjik. ambargo embêter. genişlemek. doğrusu en famille. kabarmak enfoncer.

donatmak équitable. yorucu épuisé. mari. evlenmek époux. öğretmek ensemble. soruşturma enquêter. sabrını taşırmak eeeq équateur. aşınma. nezleli enrouler. düşman ennuyer. ekinoks. adalet équivalence. tüm entonnoir. ambar entreprenant. takım ensoleillé. baharat épicerie. entretemps. kadar environ. bon. yanılgı erroné. palavracı escabeau. yürürlüğe girmek entretien. ıspanak épingle. dik. çıkarmak çıkarın ennemi. aşağı yukarı. atak entreprendre. yollamak envoyer son salut. ekvatoral équestre. kaldırmak. bitkin épuiser la patience de. huni entourer. toprağa verilmek toprağa verildi HU 05/03/05 entêté. biniciliğe ait équidistant. yok etmek ère. çevre envisager. devir. économie. yanlış. defnetmek. eş. çalıştırıcı entre. girişim entrer. koca éprouver. göndermek gönderiyorum. inatçı enthousiasme. sarmak environ. tescil etmek enrhumé. atlı équestre. yoğunlaştırmak épargne. atmaca épervier autour. iğne épisode. öğretmen enseigne. salgın épidémique. erozyon érotique. görüşme eeenv envahir. sınamak épuisant. çakırkuşu épervier d'Europe. kayıt. arada. levha enseignement. soruşturmak enregistré. sularında environnement. birlikte. salgın épilepsie. ılım équipage. sarmak eeens enseignant. yoğun épaissir. dikmek éroder. gömmek enterrer. cenaze enterrer. eşkenar équilibre. hecelemek épervier. içeri girmek. salyangoz escarpé. istilâ enveloppe. merdiven escalier. muğlak. aynı mesafede olan équidistant. dirlik enterrement. kaydetmek. tescil enregistrer. sarmak entraîner. aşındırma.enlever. hatalı. kılıç épeler. selâm söylemek söylüyorum söyler eeep épais. zarf envelopper. ortaklaşa. kaydedilen enregistrement. gereçler équiper. muvazene équinoxe. duymak duymuyor entendu. sünger époque. işitmek entendre dire. merdiven escargot. ekip. eşit uzaklıkta équilatéral. olay éponge. kaçırmak kaçırdı. iri énormément. adaletli. erkek erkeğe entre-temps. eğitmek entraîneur. okutmak. girişmek entrepreneur. dolay. yaklaşık. girmek giriyor. ders vermek. güneşli eeent entendre. sara épileptique. ekvator équation. tutum. öğretim enseigner. atmaca épervier à pieds courts. adıl. erotik érotisme. aşındırmak érosion. öngörmek envoyer. yanlış eees esbroufeur. giriş girişte entrée. havale etmek. yoğunlaşmak. asır. denklem équatorial. can sıkıcı énoncer. dönem. beraber. eş. denge. erotizm erreur. iki anlama gelebilen équivoque. tamam entente. çağ épouse. usta ustam entreprise. depolamak entrepôt. adilane équité. tayfa équipe. istilâ etmek. eşitlik équivoque. kaçamaklı. yanlışlık. hata. sofa entreposer. istila etmek. anlaşma. bakkal épicier. d'accord. kökünden söküp atmak éradiquer. ifade etmek énorme. mürettebat. kalın. tasarruf épée. kadın kadına entre hommes. devir. o sırada entrée. rahatsız etmek. gayret entier. bu arada. ortam environs. toprağa vermek. saralı épinard. akın etmek. âdil équitablement. coşku. çağ ériger. sıkmak ennuyeux. yoz atmaca épice. çapraşık eeer éradiquer. saldırmak envahissement. bol bol enquête. donatım. arasında entre femmes. bakkal épidémie. civar. eğitici. sarp . içeriye girmek entrer en vigueur. karı épouser. takım équipement.

mertebe. hukuk devleti États-Unis d'Amérique. çağrılmak. sığırcık étrange. söndürmek éteindre la lumière. boğmak être. boğulmak étouffer (transitif). inşa edilmek être content. çeşit. à la fois. deneme essayer. acaba est-ce que ?. küçük düşmek être immatriculé. akılsız étourneau. iskân etmek. ilgilenmek être invité. kurulamak. kaydedilmek être enterré. yatmak être coupé. oluş être. gömülmek être envoûté. etnik. etik ethnie. kuş kadar canı olmak être fatigué. yetmek yeter être assis. dolandırmak escroquerie. oluş. étourneau sansonnet. hayrete düşürmek. katılmak être assez. çelişmek ile être couché. durum durumu état. ümidetmek. tür türler türleri. kıvılcım étoile. tamamlanmak être affligé. dayandırmak etc. yara almak. gariplik étrangler. mide eeet et. ilgilenmek être condamné. sonsuz sonsuza éther. ispanyolet espèce. varlık être accablé. acayip. aşama. v. kul. hüküm giymek. sıkışmak être compté. ümit etmek espoir. köle escroc. kahrolmak être à l'agonie. abideleşmek être établi. hâl état de droit. ecnebi. esans (de lavande). uzay Espagne. yabancı l'étranger. can çekişmek être ajouté. hayranlık. yerleştirmek établir un contact. ve et --. sayılmak être concerné. davet edilmek être kidnappé. tıkanmak être chatouilleux. boğmak. hayret étonner. oturmak oturuyor oturuyorlar oturun être atteint. doğu doğuda est-ce que par hasard ?. temas etmek étage. zihin essai. silecek essuyer. şaşırtmak étouffer (intransitif). Amerika Birleşik Devletleri étayer. pur. sürmek sür étape. dağılmak être dit. yıkılmak être détaché. umut. sınamak. devlet état. tezgah étaler. kaydedilmek être intéressé. uzatmak uzatın étendu à perte de vue. bende. ummak. form(un)da olmak être humilié.hem --et puis. büyülenmek être érigé en monument. olmak oluyor olur oldu oldum être. yıldız yıldızlar étonnement. bir cezaya çarptırılmak être en conflit. gıdıklanmak être cloué au lit. kat katta étagère. öz essuie-glace. uyuşmak être achevé. dayak yemek être blessé. garip. esaslı essentiel. saha espace. bunalmak être d'accord. kırılmak kırıldı être démoli.. gösteriş. rütbe état. sarmak étourdi.esclave. çatışmak être confronté. sayılmak être constitué de. ırk espérer. bağlanmak être étonné. sayın estimer. denilmek être écrasé. été. seçilmek être l'émule. tahmin etmek. acep. döşeğe düşmek être coincé. benzin (de voiture) essentiel.et. sökülmek être en désaccord. mahkûm olmak être condamné à une peine. kaçırılmak être enregistré. hem --. şaşmak être excité. üçkâğıtçı escroquer. yorgun olmak être en forme. itibar estime de soi. üçkâğıt espace. kesilmek être au courant. esas essence. être satisfait. yaralanmak être bouché. kendini beğenme estimé. ırksal étincelle. kurmak. tuhaf étranger. idi étalage. İspanya espagnol. yüzleşmek être considéré. sürtüşmek être dispersé. kumsal éternel. esir. yurt dışı étrangeté. yetiştirilmek être élu. ezilmek être élevé. razı olmak. yırtılmak être déçu. ruh. bir de établir. heyecanlanmak être faible comme un moineau. sans fin. raf était. ispanyol espagnolette. oluşmak être construit. özenmek être enlevé. ahlâk.s. esir éthique. memnun olmak être en contradiction avec. infini. hayret etmek. gelinmek être battu. kaçırılmak . principe. ışığı söndürmek étendre. ırk ethnique. cins. denemek. mi ? estime. paye. ümit esprit. emel. çalışmak çalışır essence. engin étendue de sable. nitelik. silmek est. yaz éteindre. haberdar olmak être déchiré. dolandırıcılık. varsaymak estomac.

kaçınmak. zorunda kalmak. aşırı expérience. karşı karşıda face. yüceltmek examen. idam exemplaire. irdelemek. tarz. talep etmek existant. doğru dürüst exagération. beslenmek être dans l'obligation de. kolay facilité. tekâmül eeex exact. kolaylık façon. şekil facteur. imtihan. sınav sınavı examiner. patlamak patladı export. kızgın facile. ödenmek être aux petits soins. alıştırma alıştırmalar exigence. hariç opp dahil excursion. aşırı extrême. yürütmek exécutif. fatura faculté. korunmak être reconnaissant. heyecanlı exciter. bağlanmak être mangé. suret façon. katmerli excitation. yenilmek être nécessaire. abartı exagéré. ömür exorbitant. oymak excellence. yetişmek être unifié.U. kılıf étui à cigarettes. yorgancı façade. ihraç etmek exposition. minnettar kalmak être rempli. yüz face à face. açıklamak exploitation. temizlenmek être nourri. sezmek être à temps. gerekmek être nettoyé. kucaklama étroit. olay. neden nedeni facteur. uzaylı extraire. éclater. ihraç exportation. nefaset excellent. ihracat exporter. zayıflamak faillite. postacı faction. ender excessif. suret exempt. baş başımı fffa fabricant de courtepointes. aşikar. défaut. açıklama açıklamalar expliquer. zayıf. ABD euh. dar études.être licencié. memnun olmak être sensible à. tabaka eeeu É. heyecan excité. ağırlamak. incelemek. hazır olmak être prévenu. hafriyat (eski) excavation. haberdar olmak être protégé. geç kalmak être satisfait. onlar eeev évanoui. gezi excuse. juste. yürütme exécution (capitale). mevcut. evrilmek évolution. abartılı exagérer. abartma. sergi expressif. dışarı extra-terrestre.A. belli éviter. etkileyici exprimer. evrim. dış. hazret. heyecanlandırmak. talep exiger. af exercice. s’occuper avec. ils. dile getirmek expulser. aşırı. dışsatım. yürütme exécution. varlık. fakülte faible. gelişme. zorunda olmak être occupé. koparmak koparmayın extraordinaire. pile. dut gibi olmak être prêt. olağanüstü extravagant. Fırat Europe. tatmin olmak. yenilmek être vu. affetmek affedersin affedersiniz exécuter. açılmak être payé. meşgul olmak être ouvert. var vardı existence. görülmek görülüyor görülmüyor étreindre. yoklamak excavation. abartmak exalter. iflas faim. karşı karşıya fâché. etken. gecikmek. istisna exceptionnellement. yaramak être vaincu. pardonner. ceux-là. kazı excaver. aynen. şey Euphrate. özür excuser. işten atılmak être lié. crever. haylaz . hizip facture. cephe face. öğrenim étudiant. uzman explication. tur turu. görgü expert. mükemmel. oluş. ikram etmek être plein comme une barrique. aşırı extrémité. sömürü exploiter. olup biten évident. nefis exception. hâdise. tam exactement. tahrik etmek exclu. sınır dışı etmek extérieur. dolmak être en retard. baygın évasion. firar événement. açlık fainéant. âciz faiblir. sömürmek exploser. doğru dürüst exact.. kucaklamak étreinte. birleştirilmek être utile à. af excuse. okumak okuyorsun oku okusun okuyalım okuyun okusunlar étudier des leçons. muaf exemption. sakınmak évoluer. öğrenci étudier. être content. ders çalışmak étui. Avrupa eux.

itiraz etmek faire l'objet d'une saisie. dava açmak faire la publicité de. bekletmek faire attention. yorucu . eritmek faire geler. azaltmak. saçlarını (saçını) kestirmek faire des courbettes.faire. tövbe etmek faire l'amour. utandırmak faire installer. konuşturmak faire partir. taşırmak faire démolir. boyatmak faire le pique-assiette. yaşatmak fait. çalıştırmak. raconter. hısım akraba fanatique. munis familier. ulaştırmak faire un pas. yedirmek faire marcher. adım atmak faire passer. göndertmek faire de l'équitation. ilan etmek faire refroidir. ata binmek faire escale. tesir etmek faire entrer. otlamak faire plaisir. aceleleştirmek. dondurmak faire glisser. geziye çıkmak. anlatmak faire les comptes. aile famille. güldürmek faire une roulade. haciz altında olmak faire obstacle à. faşist fatigant. güvenmek. vaaz vermek faire son service militaire. çat etmek faire un bruit de vaisselle brisée. tanıtmak faire la conversation. bunaltmak faire taire. kırılıp dökülmek faire des courses. evirmek faire un vœu. işaret etmek faire le signe de croix. bağnaz. kısmak faire dire. koydurmak faire sa prière. kabus görmek faire commencer. far fardeau. engellemek faire son office. savaşmak faire halte. gerekmek gerekir familier. ödün vermek faire confiance. benimsemek faire signe. söylev vermek faire disparaître. askerlik yapmak faire sien. soğutmak faire rencontrer. canlandırmak faire rire. takla atmak faire tourner. ablukaya almak faire briller. dikiş dikmek faire cuire. düşürmek faire un tonneau. şarıldamak faire un bruit de craquement. uğramak faire étendre. inanmak inanmıyorum faire connaissance. dinlendirmek faire un rêve. sohbet etmek faire correspondre. bildirmek bildirdi HU 14/05/05 faire un sermon. etmek eder ediyor ettik. takla atmak faire savoir. şıkırdamak faire un cauchemar. hatırlatmak faire suffoquer. etkilemek. un fasciste. düş görmek faire des rêves tout éveillé. alış veriş yapmak / çıkmak faire de la couture. acıtmak faire le souteneur. üşütmek faire barrage. tutturmak faire tomber. parlatmak faire un bruit de cataracte. ablukaya almak faire un blocus. başlatmak faire des commérages. filmi banyo ettirmek faire diminuer. içeri almak. être nécessaire. yaptırmak faire faire une réservation. işine gelmek faire parler. masrafa girmek faire descendre. dikkat etmek faire avoir froid. hayal fantôme. rezervasyon yaptırmak faire faire des tirages de photo. gerçek falloir. susturmak faire tenir. tanıştırmak faire reposer. yapmak yapıyorsun yap yaptı faire accélérer. kodoşluk yapmak faire se souvenir. sevindirmek faire poser. tanışmak faire connaître. yük farine. evirmek faire faire. sokmak faire envoyer. vaaz etmek. mola vermek faire honte à. bağışlamak faire écouter. belirtirmek faire asseoir. iletmek faire peindre. s’aimer. bağnazlık fantaisie. uydurmak se faire couper les cheveux. hızlandırmak faire ses adieux. silip süpürmek faire don de. ağrımak faire manger. kabartmak faire griller. yerleştirmek faire une liste. dinletmek faire de l'effet. hayalet farci. yobaz fanatisme. oturtmak faire attendre. indirmek faire développer une pellicule. şangırdamak faire un bruit métallique. haç çıkarmak faire souffrir. ima etmek faire amende honorable. hesaplaşmak faire une concession. teklifsiz famille. hayal kurmak faire revivre. dolma fard. taviz vermek. yıktırmak faire des dépenses. yolculuk yapmak faire vivre. listelemek faire le ménage. eylem fait. temizlik yapmak faire mal. dilek tutmak faire un voyage. dedikodu yapmak faire comprendre. yürütmek faire mettre. yatırmak faire évoluer. kızartmak faire la guerre. acıtmak. koydurmak faire une objection. veda etmek faire allusion. itimat etmek faire confiance à. işletmek faire marcher. sevişmek faire apparaître. söyletmek faire un discours. kaydırmak faire gonfler. namaz kılmak faire un procès. pişirmek faire déborder. gidermek faire parvenir. filmi bastırtmak faire fondre.

şölen festival. çalım feinter. katı ferme. coupable. macera filmi films célèbres. ulu doğan faucon émerillon. üçkâğıt fils. kapatma fermeture éclair. ortanca oğul filtrer. gururlu fierté. çiftlik fermé. trafik ışıkları feuille. çiftçi fermoir. ziyafet. savaş filmi film d’horreur. pencere fffer fer. ateş fièvre jaune. lumière. gök doğan faucon sacre. yapraklı février. çalı bülbülü. güvenilir fiancé. firma fffl flamme. tamamlamak. ince (la) fin. bayındır . abıru. hurda ferry. hatun. nişanlı fiançailles. akış flexible. film çekmek filou. figür figuré. nehir nehri. etek flèche. şenlik feta. doğan faucon hobereau. gurur. sahte faux. esnek florissant. delice doğan faucon pèlerin. ipçik fil. ütü fermant à clé. fermuar ferraille. kurnaz finir. nihayet fin. polisiye filmi filmer. tüymek fichier. gözde fffe fée. düzme faux. bayram. karıştırmak feuillu. kutlamak femme. yarmak fendu. bütçe karşılamak finaud. sicim fiche. sarı sıtma figue. kilitlemek fermeture. ırmak. çalımlamak félicitations. peri feinte. iplik fil. Allah bağışlasın! Félicitations !. aşk filmi film d’aventure. korku filmi film policier. kapalı fermé à clé. soy fille. figüran HU 07/06/05 figure. gözün(üz) aydın féliciter. ev kadını fendre. iftihar. şubat fffi fiable. maya fermentation. kız kızım kızın film. yormak fffau faucon. şenlik fête du sacrifice. mecazî fffil fil. kutlamak feu. karı femme au foyer. fermuar fermier. patlak fenêtre. bitmek biter bitmez firme.). tebrikler Félicitations !. yanliş favori. ablatya filiation. fiş ficher le camp. ünlü filmler film de guerre. mayalanma fermenter. hata faute. kapanmak fermer (tr. sert ferme. ötleğen faux.). son fin de semaine. kadın kadınlar kadını. kapamak fermer à clef / à clé. böğür flanc. kilitli ferment. tebrik etmek. teneke fer à repasser. övünç fièvre. kapak. yaprak feuilleter. dernier. bitirmek. filim filmi film d’amour. ışık ışığı ışıklar feu d'artifice. kusur fauteuil. préféré. anahtarlı ferme. ateş ateşi feu. alev flanc. âbit fier. çiçekçi fleuve. üçkâğıtçı filouterie. yalan haber faute. ok fleur. demir demirden fer-blanc. incir figurant (dans un film). suçlu fauvette. dosya fidèle. oğul fils cadet. fişek feux de circulation. beyaz peynir fête. nişan ficelle. kelepçe fesse. hafta sonu final. mayalanmak fermer (intr. iplik ficelle. yorgun fatiguer. hafif fin. çiçek çiçeği fleuriste. film. kapatmak. kıvanç. tekne fers. akıbet fin. koltuk fautif. Kurban Bayramı fêter. sonuncu financer un budget. kaba et festin.fatigue. tel filet de pêche. festival. boz doğan fausse nouvelle. yorgunluk fatigué. süzmek fffil fin.

ödenek fontaine. kapıyı çalmak fraternité. fleet. hile frein. tütmek fumer des cigarettes. zorlamak forêt. ocak ocakta ocakları. kuruluş. erkek kardeş. peynir froment. ağabey friction. biçim forme. garanti. dalgalanmak flûte turque. titremek. monnaie). home fleet. çilek franc (français. işlemek. kaş çakmak front. ürpermek friteuse. meyva meyvalar. buruşuk fromage. kardeş kardeşı frère. kuvvetli. firar fumer. içmek içer iç! içeyim içti. kar. sülüngil gallinule poule-d'eau. demirci formation. şeriatçı fondateur. oğlan . meyve meyveler fffu fuir. kez fois. tetik gaffe. kazanmak kazanır kazanacağız gagner. açıkça frappant. koyu fonction. fular. kurucu fondation. güvence. shipping flotter. kurmak fondre. kazı fouiller. karıştırmak fouilles. frank Français. kazanmak kazanır kazanacağız gai. eldiven garage. çarpı foncé. kızgın fusil. sefer fois. fransızca France. servet fosse. futbol force. rahip frère aîné. serin frais. güçlü forteresse. yenmek gagner (de l'argent). çarpıcı frapper. mihrak foyer. Fransız français. kazanç. halt gagner (les élections). türban foule. çalışmak çalışır fond. esas fonder. kalabalık fouler. kâr. dökmek. kırık fragile. eneze. sınır fruit. kürk kürküm foyer. köktenci fondamentaliste musulman. saz tavuğu gant. kart kartı fort. gelecek futur (temps grammatical). çukur fossé. gelecek zaman fuyard. kurma. flying unit. gözleme galipette. kalıp forme. squadron. hafriyat (eski) foulard. teminat garçon. cephe frontière. kamçılamak fouille. yarar galet. cenin foi. burkmak four. dökmeci. form former. kudret. sık sık frère. çeşme football. buğday froncer.flotte. teşkil forme. darbetmek. kamçı kamçısı fouetter. sigara içmek fureur. kere. tesis. fritöz fritözden fritözün haberekspres 01/01/05 froid. atkı. fren frêle. neşeli gain. nahif frénétique. had. misli fois. fırın fourchette. taze fraise. hisar fortune. ney fffo fœtus. kardeşlik kardeşliğin fraude. esaslı. kırılgan frais. soğuk soğuktan opp sıcak froissé. memuriyet. kıvırmak frissonner. oluşturmak former. mahvetmek gâchette. deli foudre. kaçmak kaçtı fuite. odak *** fffr fracture. damlamak. tüfek futur. bir darbe indirmek. çakıl galette. defa. hiddet furieux. temel fondamentaliste. birader frère. itimat foie. çılgın frénétiquement. tanıklamak fourrure. halk halkı. çatmak froncer les sourcils. hendek fou. temel. karınca fournir un témoignage. cılız. Fransa franchement. sürtüşme frire. dip fondamental. crêpe. çılgınca fréquemment. alın front. kaçak ggga gâcher. orman forgeron. vurmak. prochain. erimek fonds. filo. vekâlet fonctionner. saman fois. karaciğer foin. keşiş frère. garaj garajı garantie. hudut. kızarmak friser. şimşek fouet. vakıf fondement. teşkil etmek formulaire. çatal fourmi. çalmak frapper à la porte. kuvvet forcer. souvent. takla gallinacé.

idareci gerbe. çatkı gerber. kibar. kil glas.garçon de café. bosphorus. azamet. çeşit gens. gerdan. inildemek gémissement. ücretsiz sürüm programı gratte-ciel. ızgara grille. büyük büyüktür grande aiguille d’une montre. kabarmak gorge. strait. enfer. damla goutter. nesil généreux. tohum graisse. otobüs garajı gasole. genetik génévrier. kusmak geste. genellik. tadını çıkarmak. alakarga. gar. dönme dolaplar grande sœur. tat goûter. anneanne grand-mère (paternelle). abi grand-mère (maternelle). dolu grenier. yunanca Grèce. genel généralisation. throat. babaanne grand-parent. yudum goudron. artıç pmo004 38 génocide. motorin gaspiller. tip. Gürcistan gérant. tatmak goutte. dede. gökdelen gratter. buz tutmak.). tatlı. büyüklük grandir. büyümek büyüdü. kaymak gloire. ızgara . kazımak gratuit. ücretsiz grave. zürafa giron. cıvıldamak ggge geai. kucak givrer. halk halkı gens. toprak kayma glisser. kestane kargası géant. kibarca géographie. cins. dondurmak glaise. Rum grec (langue). tadına bakmak. kuzgun grand costaud. rütbe graine. idare. ince gentillesse. şişman graticiel. inilti gendre. yönetim gggi gilet. saveur. beceriksizlik gaz. lütuf grâce à. hükümet gggr grâce. gullet. insan gentil. kalın grec. station. çatmak gerber (arg. cömert génétique. kaygan glissement. gorge. yelek gingembre. Yunanistan greffe. cehennem geler. solcu gaucherie. iyi huylu. kayma glissement de terrain. kibarlık gentiment. sıvılaştırılmış (LPG) gaz gazouiller. fauces. boğaz. genelleme généraliser. coğrafya géologie. yağ yağı graisseur. parasız. swallow. yelkovan grand corbeau. buz tutmak gggl glace. obur goût. kurbağa grève. ambar grenouille. mountain pass. iri yarı grand frère. alakarga. çalı horozu grandeur. neck. büyükbaba la grande roue. grev griffe. dümen gouvernement. uzamak grappe. diz genre. jest gestion. soykırım genou. rumca. aç. bedava. yağlı. donmak gémeaux. kuşak. damat gène. şanlı glouton. bekçi gardien de but. gaz gaz d'échappement. constriction. ziyan etmek gâteau. abıru glorieux. cloche. abla grand tétras. soy. kestane kargası geai des chênes. dev géhenne. salkım gras. lezzet. bienfaits. egzoz gaz de pétrole liquéfié GPL. imik. bereket versin grade. muavin grammaire. sound. pençe grill. assistant. katran gourmand. buz glace. tür türler türleri. genellemek généralité. soyağacı général. sol sola soldan de gauche. obur gggo goinfre. aşılamak grêle. heba etmek. garson gardien. sakın gare. gen généalogie. kibarcık. gramer grand. ikizler gémir. obur golfe. damlamak gouvernail. pasta gauche. parmaklık grillé. sayesinde grâce au ciel. şecere. hısım grand-père. whistle gorgée. aşılama greffer. kaleci gare. aide-chauffeur. throttle. silgi gonfler. zencefil girafe. jeoloji jeolojisi Géorgie. istasyon gare routière. umumiyet génération. dondurma glacer. don. körfez gomme. çan glissant.

Yargıtay haute mer. çarpmak çarptım se heurter. neyse ki. oyuk groupe. thigh. marifet habillement. mesken habiter. eroin hésitant. gitarist gynécologique. becerikli. sataşmak hardi. Savaş ve Barış guerrier. tarihi. kutlu. cinayet homme. acele hâter. sakin habitation. sakat. balta hacher. fasulye harmonie. atak hardiesse. gitar guitariste. nefret etmek halle. kalça. tarihî hiver. se régler. abullabutluk grotte. hobi hocher. ahenk. alışmak hache. adam. sarkıntılık harceler. yüksek hautain. azarlamak gros. Hollanda homard. savaş savaşı savaşım savaşında La Guerre des étoiles. alışkanlık habitué. Yıldızlar savaşı guerre mondiale. haftalık héberger. mola molası halva. hip. fiyatlar yükselmesi hausser les épaules. tarih tarihi tarihleri historique. helva hammam. ardıç kuşu grive litorne. grup. hal halle. engin hauts plateaux. söylenmek gronder. topal handicaper. erkek homme d'affaires. başlık grosseur. kızarmak grillon. gişe guide. hiyerarşi hippodrome. homurdanmak grognon. sarkıntılık. miğfer hebdomadaire. heterojen heure. tecavüz harcèlement sexuel. tereddüt etmek hétérogène. kılık habit. yükseklik hhhe heaume. tesadüf haschisch. harp. grip gris. işadamı homme politique. topluluk grue. beceriklilik. musevice. abullabut. kıymak hachis. yahudice hégémonie. huysuz grommeler. turna kuşu gggu guêpe. kahraman. dirlik. acar. çoğunlukla habituer. jinekolojik HU 08/05/08 hhha habile. alıştırmak s'habituer. harem haricot. buttocks handicapé. alışkın. Macaristan Macaristan’ın Macaristan’dan Zaman 24/05/05 Hongrois. marifetli habileté. helikopter herbe. cihan harbi Guerre et Paix. adapter. aceleleştirmek hausse. savaşçı guichet. politikacı homogène. s’améliorer. ıstakoz homicide. s’adapter. düzelmek guérisseur. esrar hâte.griller. iyi ki heureux. homoseksüel Hongrie. barındırmak hébreu. eşek arısı guérilla. yiğit héroïne. sakatlamak harcèlement. nefret haïr. çarpışmak çarpışıyoruz çarpıştık hhhi hibou. ot otu héritage. vişne grippe. kötürüm. hamam hanche. tereddüt hésiter. Macar Macarların Zaman 24/05/05 . baykuş hier. kırlangıç histoire. cırcır böcek grimper. cuisse. beceri. kır grive. oturmak habitude. yükselme hausse des prix. homurtu grogner. tırnak. kılık habitant. soygun Hollande. gerilla guérir. şişman gros titres. rastlantı. giysi. hal -li halte. mesut. tırmanmak grincheux. sallamak hold-up. ardıç kuşu grognement. güçlü haute cour de justice. at meydanı hirondelle. hikaye. alışık habituellement. fıkra. mutlu mutluyum heurter. ataklık harem. büyüklük grossier. uyum harmonisation. iyileştiren guerre. omuz silkmek haut. hegemonya hélicoptère. saat saatlerde saattir heureusement que. dün dünden hiérarchie. kaba grossièreté. yayla hauteur. turna. miras héros. homojen homosexuel. iş adamı. önüne geçmek guillemet. rehber rehberi guider. uyum hasard. kıyma haine. gri. tırnak işareti guitare. mağara. kış hhho hobby. huysuz griotte. alp. tereddütlü hésitation.

stupidité. sekizer huit par huit. otel otelde otellerde hôtel cinq étoiles. ayıp. saplantı idem. yüz vermemek iiil il. saatçi horreur. koltuk kılıfı hhhu hublot. tevazu hurler. sanı. virginity. emir kipi impérialisme. virtue honneur. honor. varsayımsal iiia ici. koklamak humeur. tescil etmek immédiatement. düşünce. yağ yağı huile d'olive. düş. rahatsız etmek. saat saatlerde saattir horloger. bağışıklık. ahlâk dışı. onlar iiim image. ikiyüzlü. ülkücü idée. resim resmim imaginable. denden identique. decency. ölümsüzlük immortel. önem important. olanaksız impôt. özdeş identité. riyakâr hypothétique. namuslu honnêteté. muafiyet iiimp impasse. imge image. abes. meçhul ignorer qqn. misafirperver. konuk. su geçirmez. kanuna aykırı. tahmin idée fixe. ithalât importer. ada adası illégal. kılıf housse de siège. ahlâksız immoralité. ithal. korkunç hors d'œuvre. yasak illusion. kaydetmek. özenmek immanquable. lazım. aptal idiotie. korku horrible. honesty. yüz akı. naçizane humblement. sabırsız (mode) impératif. eux. şarttır bir şey yapmak il n'y a pas. köse imitation. akabinde immense. imkânsızlık. az kaldı il y a. beş yıldızlı otel hôtelier. düşman hôte.honnête. ifraz humide. misafir hôtel. elle. akla gelebilecek imaginaire. utanç honteux. utandırıcı hôpital. ölümsüz immuniser. göze batan immatriculation. var vardı île. namus. riyakârlık hypocrite. hokkabaz îlot. onur. hayal. dışında hors sujet. imge imberbe. taklit etmek. lâzım il faut absolument faire quelque chose. bağırmak hypocrisie. olanaksızlık impossible. aptallık ignoblement. küçük düşürmek humilité. mütevazı humble. identik. âciz imprécis. taklit imiter. dışalım. çıkmaz impatient. misafirperverlik hostile. apartman immeuble d'activités. alçaltmak. hayran etmek imprimante. âcizane humer. huy humeur (vx). abıru. otelci houille. şeref honte. vergi vergisi impôt de route. ahlâksızlık immortalité. ahlâk dışıcılık. acımasız implanter. taşkömürü Zaman 17/06/05 housse. sataşmak impossibilité. ceux-là. bağışık immunité. zeytinyağı huit. ülküsel idéaliste. meze hors-d'œuvre. kimlik kimliği idiot. ideal. gayri meşru. peur. gerek. haysiyet. hayal. konuksever hospitalier. hastane horizon. tescil immatriculer. sekizinci huître. misafirsever hospitalité. aynı. ithalat ihracat importance. alçaltıcı humilier. imkânsız. tout de suite. beşeriyet. ithal import-export. dış alım satım. kocaman immeuble. ilgisiz hospitalier. ezme *** hors de. önemli importation. sanal imagination. yazıcı . honour. sekizer sekizer huitième. dokunulmazlık. o ona onlar il faut. kanunsuz. ölmez. ispiralya huile. ikiyüzlülük. hayal illusioniste. yapılacak bir şey yok il s'en est fallu de peu que. sekiz huit chacun. işhanı immoral. derhal immédiatement après. belirsiz impression. yağmurluk impitoyable. eş. purity. idealist. yerleştirmek import. burası. burada idéal. emperyalizm emperyalizminin HU 26/05/05 imperméable. aşağılamak. izlenim impressionner. ufuk horloge. ıslak humiliant. yol vergisi tur110 26 impotent. adacık ils. nécessaire. ithal etmek importuner. ülkü idéal. ayıp. fikir. yok yoktu il n'y a rien à faire. istiridye humanité. bilgisizlik ignoré. bağışıklık kazandırmak immunisé. alçakça ignorance. insanlık humble. nécessité.

ilham inspiré. mühendislik ingrat. devamlı. fert. verimsiz infidèle. kayıtlı insecte. rahatsızlık inconscience. kesintisiz initiative. kişi kişinin HU 30/05/05 individuel. etkilemek information. enstitü enstitüsü. hadise. hakaret insulter. telkin etmek inculquer de mauvaises idées à. sans fin. inactif. danışma informations. olay inclination. ısrar insistant. hemşire infirmité. içe doğmuş. haksızlık inoccupé. aksilik. tesis. haberler. mühendis ingéniérie. sanık inculquer. dahil opp hariç. yazdırmak imprimerie. saz insubordination. canlandırma incarner. bilinçsiz incroyable. ipucu indien. ısrar etmek insister sur. Kızılderili indifférence. birey. ufak insipide. temayül incliner. boş innocent. adam. tesisatçı installation. istiklal. anlamama inconcevable. sayısız innovation.imprimé. eğilmek inclure. ilham vermek inspirer. mülhem inspirer. böcek öldürücü insignifiant. isyankar. Devlet İstatistik Enstitüsü DİE instituteur. bireysel indocile. gömmek inclus. akla hayale gelmez inconfort. kuruluş. endeks index des prix à la consommation. bulaşmak infertile. éternel. kuruluş. muayene etmek. rebelle. inanılmaz inculpé. dizin dizini. etki. abuk sabuk incommodité. souffler. İnşallah incident. ısrarcı. yok yoktu inexpérience. belirsiz incessant. işaret parmağı (doigt). matbaa impuissant. basılı imprimer. gâvur infini. haber vermek. zayıf infirmier. merak edecek iiins AGY insatisfait. diretmek. tatsız insistance. Hindistan indécis. naçizane insignifiant. sel inquiet. kararsız indécision. hoşnutsuz inscription. nefes vermek installateur. TÜFE : Tüketici Fiyatları Endeksi'ne indice. icat. üzerinde ısrar etmek insolvabilité. işaret etmek indirect. lâkayt. esinlemek. hakaret etmek injuste. isyankâr indolore. şahıs. acemîlik inexpérimenté. araçlı indiscipliné. sakatlık. serkeş insulte. istiklâl indépendant. basmak. disiplinsiz individu. ilişik incohérent. eğilim. nankör ingrédient. masum innombrable. yoklamak inspecteur. kötü fikir aşılamak iiind Inde. kayıt inscrit. acısız inébranlable. ilgisiz. bilinçsizlik inconscient. kaçınılmaz inexistant. değişiklik. compris. buluş inondation. serkeşlik insubordonné. aciz incarnation. ödenek indépendance. içgüdü instituer. acemî iiinf infecter. fihrist. enflasyon enflasyonu HU 14/05/05 influence. esinlenmiş. rahatsızlık incompréhension. uykusuzluk inspecter. baygın. etkisiz inévitable. aciz insomnie. zayıflık inflammation. malzeme inhumer. bilgisayar informer. haberdar etmek ingénieur. boş inauguration. eğitmen instrument. hastalıklı. kuvvetsiz iiin inactif. kurmak institut. ısrarlı insister. inoccupé. tedirgin inquiétant. böcek insecticide. bağımsız index. veri informatique. esin inspiration. yerli indiquer. defnetmek ininterrompu. kurum kurumu institut national de la statistique. acemilik. müfettiş inspection. muayene inspiration. yenilik. hakaret etmek . anlık instinct. yangın incertain. bağımsızlık. kimse. iltihap inflation. müessese instructeur. kararsızlık indemnité. bilgi. öğretmen institution. girişim injurier. sonsuz sonsuza infirme. sarsılmaz inefficace. yerleştirme instant. esindirmek. açılış incapacité. canlandırmak incendie. umursamazlık indifférent. haksız injustice. durmayan Inch'Allah !. dayatmak. umursamaz indigène. tesir influencer. vasıta instrument de musique.

yoğun intensifier. meram. yaratmak inventeur. barsak. çağrı invité. rationnel. saadet. aracı. yasaklamak interdit. akıl.Ay – Yıl journal. davet etmek. saldırı saldırıda inventer. genç jeune arbre. akıl. kesintili interruption. uluslararası interprète. jant janvier. ilgili intéresser. anlık intellectuel. kıskançlık jaloux. İran Irlande. İrlanda ironie. asla. çevirmen. İsrail Italie. fıskiye jet society. ara. milletlerarası. zar oynamak jouer sa chemise. akıllı intense. temel atmak jeter un œil. ilgilendirmek intérêt. oyun jeu d'échecs. yoğunlaştırmak intensité. atmak jeter l'ancre. galiba je ne peux pas faire autrement. rest çekmek jouer un rôle. İtalya iiiv ivoire. çağırmak çağırıyorum çağırdık BZD 220 invivable. çalmak çalıyor çaldı jouer aux dés. Ürdün joue. sararmak jaunisse. içeri l'intérieur du pays. istila. işim var je crois. aralık. probablement. müdahale intérieur. ilgi. başka çarem yok je vous en supplie. oynamak oynar oynuyor. ceket jardin. çocuk oyuncağı jeudi. aralık intestin. bacak jambon. tanıtım introduction. yuva yuvası jatte. fildişi ivre. Japonya jaquette. gençlik jjji jilet. entrée. ilginç intéressé. yasak intéressant. Irak Iran. misafir inviter. tercüman interrogatoire. yasak etmek. sarhoş jjja jacobin. yurt içi interlocuteur. jeton jeu. güzel güzeli. oruçlu olmak jeunesse. jet sosyete HU 09/08/07 jeter. oyun oynamak jouer (d'un instrument). fidan jeune homme. futbolcu jour. akla uymaz. konuk. sorgulamak. satranç jeu d'enfant. güzelce jonction. gün günün günleri gündür Jour – Mois . yaramaz intellect. kesinti intervalle. jakoben jalousie. zeki intelligent.An. oruç jeune. sulamak iiis islam. davet. aydın intelligence. sorgu interroger. leh intérêt (de l’argent). müslümanlık isolé. rest çekmek jouer son va-tout. düğüm introduction. ilişik joli. vasıta interminable.insupportable. bağırsak intouchable. irtibat Jordanie. davetli. susadım j'ai du travail. bürünmek joueur de football. irrasyonel irréel. bitip tükenmez internat. yaşanılmaz invraisemblable. kıskanç jamais. keskin. sevinç. perşembe jeûne. yiğit jeûner. bir göz atmak jeton. Acemistan Iran. yanak jouer. yaratıcı inverse. ters invitation. gerçek dışı iiir Irak. hiçbir zaman jambe. giriş girişte introduire. delikanlı. keskinlik intenter un procès. sarı jaunir. muhatap intermédiaire. bir rol oynamak jouer un rôle. dava açmak intention. hükümsüz kılmak invasion. faiz interférence. neşe. yatılı international. gerçekdışı. dokunulmaz intrigue. ocak ocakta Japon. bahçe jardin d'enfants. şenlik joindre (les mains). sorguya çekmek. zekâ intelligent. demir atmak jeter les fondations. gazete . iç. gerçek dışı irresponsable. uydurmak. ispit. sormak interrompu. yasak interdire. Gün . kuytu Israël. sarılık jjje j'ai soif. ironi irrationnel. ne olur jet d'eau. lame de rasoir jjjo joie. us. tanıtmak inutile. sorumsuz irriguer. yaramaz invalider. kavuşturmak joint. niyet interdiction. akın. gerçekdışı. jambon jante. kâse jaune. koyu. sevimli joliment. éclairé.

korkak korkağım korkaksın lagon. pazarlamak langoureux. -e kadar (directif + kadar) jusqu'à Paris. yalamak leçon. söylence léger. orada laboratoire. neşeli joyeux. kan kanseri leur. yorgunluk latitude. yavaşça. mektup lettre de l'alphabet. yasama légitimer. yavaş yavaş lentille. hak. bire kadar jusqu'à 6 heures. defne lavandière. büyük oranda. bir kenara bırakmak laisser entrer. çamaşır. Paris’e kadar jusqu’à 1 heure. kadınlar le surlendemain. peureux. hukukî. dalkavuk lécher. şafak söküyor le lendemain. ferah large. dil dilim. hukukî juron. hukuksal. daha ertesi gün le temps passe. âdil juste après. sütçü lame de rasoir. salıvermek laisser le passage. çokça largeur. doucement. kilo kilomètre. karakter lettre. onlarınki levain. fırlatmak lancer un produit. temmuz juin. geçen ay le plus. süt laitier. adalet. ertesi gün le mois dernier. kilometre Kirghizistan. meşrulaştırmak kkka Kazakhstan. adatavşanı. yağ lambası lancer. bırakmak laisser de côté. dinlendirmek laisser en suspens. önderlik lèche-bottes. kadınlar le cours de la vie. tavşan tavşandan large. yemin etmek juridique. ample. kilim kilo. gel zaman git zaman le Très-Haut. meşrulaştırmak légume. laik laisse tomber. cours. maya . dek. okuryazar leucémie. bıkkın. göl gölü lâche. enlem laurier. lider leadership. geniş largement. harf lettré. yahudi. jilet lampe. çamaşır deterjanı leste. şen jjju judiciaire.). mercimek lentille (opt. Acemce lapin. yol vermek. genişlik larme. sebze lent. lamba lampe à huile. abraş lessive. yaşamın akışı le dessus. musevi. kanunen légalité. Kırgızistan Kurde. kıyamet juger. saat altıya kadar juste. yargı jugement dernier. Demiryolları lépreux. 5 Kasım 1999 tarihinde le beau sexe. yavaş lentement. Kürt (langue) kurde. Kazakistan kidnapper. petit à petit. insaf justifier. onların le leur. kanuni. meşru. craintif. kurmanci llla là-bas.journaliste. legal. Cenabıhak leader. adilane justice. lisan langue maternelle. yol vermek laisser passer. en largeur. deniz kulağı laid. kakuniyet légende. laboratuvar laboratuvarlar lac. ağır ağır. etek jurer. akabinde justement. yaş yaşında las. yıkamak laverie. musevî. yargılamak juif. en le sexe faible. çamaşırcı laver. mercek les Chemins de Fer. ufak ufak. ana dili langue persane. sevinçli joyeux. belli etmek lait. muhbir joyeux. çirkinlik laine. arz latitude (géographie). gazeteci. yahudî juillet. yün laïque. ders dersler dersten önce légal. çevik lettre. tam juste. adlî juge. gözyaşı. hüküm jugement. önünü açmak laisser reposer. efsane. harf. üst le jour se lève. önünü açmak laisser voir. çirkin laideur. çamaşırhane lavomatic. süzgün langue. muhabir. hafif législatif. yargıç jugement. kaçırmak kaçırdı kilim. askıda bırakmak laisser tomber. küfür jusqu'à. sebze légumes. yavaş. dégoûté. ikiz ikizler jupe. Haziran haziranda jumeau. yorgun lassitude. yasal légalement. içeri almak laisser libre. boş ver laisser. çamaşırhane llle le 5 novembre 1999. düşürmek laisser la voie.

çiğnemek machine. aydın. yatak yatağından littéraire. çene maçon. şeriat loin. iç çamaşır lingerie. opticien. ay lune de miel. yasa loi de l'offre & de la demande. cüzdan cüzdanı livret de famille. kitapevi libre. sayın magasin. kanun. pürüzsüz liste. edebi littérature. cenaze Macédoine. gözlük luth turc. lokal local. hanımefendi madame. uzunluk loriot. o ona luire. mücadele vermek lutteur. boy. kira locuteur. böcekhane. gözlükçü lunettes. kira lllu lueur. makinist mâchoire. hat düştü lignée. lojman loger. doğuş. hürriyet. konuşmacı logement. balayı lunetier. salıverilme. mamure (esk. likör lire. savaşım lutter. yerel local. sır vermek livret. kurt lourd. serbest bırakılma libérer. limonata lin. kiraya vermek loup. dudak levure. ışın yaymak lumineux. yabani tavşan tavşandan ligne. dağıtmak livrer un secret. mağaza magazine. ambar magazin. yazılım logique (adjectif).). keten linge. ışın lui. büyülü. sarıasma loriot d'Europe. maya lézard. duvarcı madame. kiralamak louer. arz ve talep kanunu loi sur l’accès à l’information. kiracı location. özgürlük özgürlüğü liberté de la presse. gazoz. Kamu Yönetimi Kanunu loi islamique. ağır lourd (fig. basın özgürlüğü libraire. estimé. okkalı loyer. nakliyeci lllo local. ışık ışığı işıklar lundi. aydınlık.lever (tr. iç çamaşır lion. saz lutte. muhteşem . irtibat.). lise lycées scientifiques. tul longitude (géographie). mücadele etmek. dağıtım. karyola lit. bağlama. mantıklı logique (substantif). Fen lisesi mmma macchabée. dergi magie. gözden geçirmek lire. lisans lié à. nizam. aydınlık lumière. güneşin doğuşu lever l'immunité. sarıasma louange. hudut limité. fala bakmak lisse. tel la ligne est disponible. okumak okuyorsun oku okusun okuyalım okuyun okusunlar lire son avenir dans le marc de café. dokunulmazlık kaldırmak lèvre. barındırmak logiciel.) lieutenant. hanım. evlenme cüzdanı livreur. aslan liqueur. çamaşır makinesi machiniste. Libya licence. düzgün. salmak. çamaşır linge de corps. ören yeri lieu prospère. bağlı lien. övgü louche. uzak long. bağ bağı bağları lierre. bayan. makine makineyi machine à laver. hür. Lübnan Lübnan'dan libéral. yerli locataire. mabet lieu historique. kaldırmak lever de soleil. cher. pazartesi lune. pehlivan luxe. lüks lycée. hat hatları. büyü magique. teslim livre. şaşı louer. salıvermek. liste lit. uzun longitude. ihtişam magnifique. kitapçı librairie. kertenkele llli liaison. nakliye. alâka. liberal libération. ırak lointain. soy ligue. nur. sarmaşık lieu d'élevage des vers à soie. mücadele. teğmen lièvre. kitap kitabım livre (monnaie). papel (arg. uzak loin. böceklik lieu de culte. bağlantı. serbest.) livrer. Makedonya mâcher. serbest bırakmak liberté. boylam longueur. monsieur. serbestlik. edebiyat livraison. boş. lig limite. sihirli magnificence. lira livre turque. sınırlı limonade. münasebet Liban. özgür Libye. Bilgi Edilme Yasasi loi sur l’administration publique. mantık loi.

belediye reisi (esk. yemek yiyor yiyorum yer.magnitude. kahve rengi marron d'Inde. şapkacı marchand de chaussures. maskot massage. hasta hastayım hastasın maladie. kitle. mart Marseille. Beyaz Saray Zaman 06/06/05 maison close. kötülük. mevzu matraque. uğursuzluk malheureusement. pazar pazarı. fakat maïs. gösteri. emeklemek mardi. ekseriyet. Faslı marotte. madde. çarşı çarşıya marché libre. rağmen malgré tout. mayo main. malzeme maternité. mal marche. ihmal. piyasa. Malazgirt (1071) maquereau. halıcı marchander. annelik matin. pazarlık yapmak marchandise. ayakkabıcı marchand de cuivres. evli mariée. kol kolu kollarında kolunuzu manchette. usta ustam maître de maison. fena. çalılık marais. ev sahibi maîtresse de maison. fenalık. kurnaz malle. el maint. hoca hocayım. kitlesel masure. pazarlık marchander. bavul malstrom. düzmeci. beceriksiz. manşet manchot. şekil manière de pensée. manto. kademe marche. protesto etmek manivelle. suret. erkek malédiction. belediye mais. zavallı malhonnête. at kestanesi mars. eksik manque. dondurmacı marchand de moutons. sayı kazanmak marron (couleur). havale manger. mısır maison. Fas Marocain. gene de malhabile. belirlemek marquer un point. koca mariage. belediye başkanı. mandalina mandat. tavır. hazret majeur. nikâh marié. pezevenk maquereau. manevra. ingrédient. cordonnier. ev sahibi hanım maîtrise de soi. orta parmak la majeure partie. denizci marmite en terre. evlenme. düzensiz malade. etkinlik. batak. sıska maillot de bain. koyuncu marchand de tapis. çoğunluk mal. ev hanımı. sahteci. mermer marchand. lanetli mauvais. söylenmek Maroc. tükenmek. bakırcı marchand de ferraille. çoğu majorité. kulübe match. kodoş maquereau. muhtar maire de village. hastalık maladresse. maintenant maire. protesto manifestement. gelin marin. gösterici. hurdacı marchand de fruits et légumes. güveç marmonner. uskumru maquis. ev evi evin evden evim la Maison Blanche (Washington). mayıs maigre. kendini tutma majesté. namussuz. nice maintenance. kitle masseur. besbelli manifester. evlilik. tellak massif. doğumevi maternité. acımasızlık manque de talent. şimdi. yanlış . tüccar tüccarın tüccarların marchand d’eau. sabah sabaha matière. memeli manche. tatbikat manquant. beddua malgré. manav marchand de glaces.) maire de quartier. özlemek manteau. şer şerlerin mal tenu. masaj masse. sucu marchand de bestiaux. palto manteau de fourrure. sıtma mâle. düzenbaz. kahretmek -i maudit. sahtekâr malin. Marsilya’ya Marsilya’dan mascotte. husus. düşünme tarzı manifestant. yaka paça Manzikert. yeteneksizlik manquer. yemek yemek (intransitif) mangé par les vers. hobi marquer. Serbest Piyasa marcher. kötü kötüsü. sakar malheur. maalesef malheureux. büyüklük büyüklüğü mai. olgun maudire. protestocu manifestation. ustensile. genelev maître. noksan manque de pitié. girdap mammifère. eksik. kol kolu kollarında kolunuzu manœuvre. yürümek marcher à quatre pattes. muhtar mairie. yürüyüş marché. beceriksiz. çolak mandarine. beceriksizlik. kahretmek. cop hu 07/03/05 mâture. ama. maç matériel. outil. sakarlık maladroit. salı mari. kurt yemiş manière. hantal. bataklık marbre. celep marchand de chapeaux. bakım maintenant. sakar malaria. kürk kürküm manu militari.

üye même. tehdit etmek mendiant. tamirci tamircisi méchanceté. karışık mélodie. hafıza menace. bin milliard. karatavuk merveille. dize getirmek mettre à jour. aracı médiation. tehdit menacer. mesaj messager. ufak tefek migraine. hor mépriser. hak etmek merle. orta parmak mégot. maden mineur (dans les mines).mauvais œil. tahkir etmek mer. yarım miel. bile mémoire. meslek mesleği meslekler mètre. despatch rider. düzenlemek. fikren mentalité. yalan söylemek menton. marangoz mépris. karaya ayak basmak mettre en scène. sağ olun. karatavuk merle noir. tahkir méprisable. haberci messenger. ortam militaire. eşya meurtre. Akdeniz médium. yalan mentalement. çaylak milan noir. mecaz métaphorique. aynı même. kötülük méchant. bok mère. izmarit Mehmet Mehmet’ten meilleur. deniz denizi denizler Mer Noire. revêtir. maden métamorphoser. yalan atmak. küçümsemek. katil Mexique. milyon minaret. hekimlik. şükür. metro métropole. deva. anmak mentir. ölçü. önlem métal. kıstas. ana yurt ana yurdu tur110 26 mériter. harika mésange charbonnière. tehlikeye düşürmek mettre en pièces. giymek giyinin mettre en application. teşekkürler mercredi. metre kare métro. tertiplemek mettre à l'ordre du jour. melodi. metre mètre carré. kavun kavundun membre. sona erdirmek mettre en garde. tuhafiyeci merci. azamî. minare mince. minik. önlem mesurer. maksimum mayonnaise. ilaç méditation. mecazî météo. anne la mère patrie. doğurmak mettre en ordre. askerî mille. dispatch rider. beniz. endişe Méditerrannée. menü menuisier. ifade mentionner. benimki mignon. çarşamba merde. mal. sahnelemek mettre sens dessus-dessous. azamî maximum. nağme melon. baştankara mesquin. tehlikeye düşürmek mettre en fagots. madenci madenciler HU 17/06/05 minimal. yalancı mention. mayonez mmme mécanicien. orta. mobilya meubles. nabzını saymak. yürürlüğe koymak mettre en danger. asgarî. çene menu. parçalamak mettre pied à terre. öğle öğlene midi et demi. gâvur médecin. porter (un vêtement). mersi merci (après "bienvenue"). ölçmek mesurer le rythme cardiaque. la mienne. güncellemek mettre au monde. demi. milyar million. altüst etmek meuble. uyarmak mettre en garde à vue. daha ucuz mélangé. dispatch mesure. profession. Meksika mmmi microbe. yöntem. forerunner. teşekkür ederim. hava durumu. nabız almak mesures. hoşnutsuz mécréant. zihniyet menteur. kötü kötüsü. bal le mien. koymak koydu mettre. kötü huylu mécontent. minuit et demi. hekim médecin-chef. boca etmek mettre en péril. benzetme. göçmen milan. meteoroloji Güneş méthode. ezgi. dilenci mendier. başkalaştırmak métaphore. kara çaylak milieu. dilenmek mensonge. doktor doktoru. baş ağrısı migrant. hafif. hoş bulduk merci beaucoup. uğursuzluk mauvaise foi. courier. metot metodum métier. daha iyi meilleur marché. ince mine. réparateur. bahane üretme. yurt içi mettre. işgal. pinti message. mikrop midi. cinayet meurtrier. başhekim médecine. minimum ministère. gündeme getirmek mettre en panne. nazar mauvais présage. tıp médiateur. aracılık médicament. sevimli. asgarî minimum. Karadeniz mercerie. gözaltına almak mettre à genoux. ana vatan. météorologie. kötü niyet maximal. bakanlık bakanlığı Bakanlık'tan . çatmak mettre fin.

efendim monstre. ortalama Zaman 05/06/05 mmmu muet. pek güzel değil mois. tevazu moëlle. keşiş. morfin mort. Milli Eğitim Bakanlığı Zaman 03/06/05 Ministère de l'Intérieur. küf moisson. kelime. döviz monotone. mucize miraculeux. model. ideal. alay moqueur. Orta Çağ. motorisé. modern. havan mosquée. çıkmak çıkıyor çıktık monter à cheval. canavar montagne. ilkeli moral. marazi morceau. örf. Sağlık Bakanlığı HU 20/06/05 ministre. titizlik minutieux. İçişleri Bakanı minorité. bıyık moustachu. evladım monastère. yumuşak mouchoir. şart kipi mode de vie. cami mot. saat saatlerde saattir montrer. ölümcül. tekke monde. beyefendi. midiye moulin. dergâh. ölümlü. süre mon. demi.Ministère de la Défense Nationale. alçak gönüllülük. bıyıklı moustique. martı mouillé. bey. kala moins beau. koyun mouvement. hasat moitié. orta moyen. bezek motivation. monoton monsieur. ısırmak morphine. uyarı uyarısı HU 20/06/05 mise en scène. tarz tarzı mode (grammatical). bay Monsieur. yarı moment. ispinoz mourir. bakan ministre de l'intérieur. katır . manastır monastère musulman. ayna aynasına mise. yol göstermek montrer de l'intérêt pour. örf ve âdet moi. ölüm mortel (substantif). ahlâk moralement irréprochable. motorlu moteur de recherche. geçim kaynağı Moyen Âge. âcizane modestie. ýary gije. öldürücü. Moğolistan monnaie. hayatını kaybetmek mourir. neden nedeni motif décoratif. fani. ara. serçe moins. yükselmek. uyarma. moda. mobilya mode. ölmek öldü mousse. çağcıl modeste. söz. yaşama tarzı modèle. binmek. cause. benim Mon Dieu !. motor à moteur. ölümlü. revaç monnaie. cihan. ben bana moine. aracı moyen. züğürt mmmo mobilier. ilik mœurs. ay ayının moisi. devise. sözcük moteur. kule mirage. an. eyvah mon enfant. ölüm mortel (adjectif). mendil mouette. ufak minute. araç moyen. hareket moyen. naçizane modestement. binek monument. abidevî moquerie. sahne düzeni misérable. yarım minuscule. kalıp moule. rest mise en garde. ahlâklı. otomatik minutie. alaycı moral. kip kipi mode conditionnel. küreselleşme Mongolie. Moyen-âge. ata binmek montre. abide. nezih morale. sivrisinek mouton. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) HU 01/06/05 Ministère de l’Education nationale. çare moyen de subsistance. örnek moderne. köpük mousser. küflü moisissure. dağ dağlar dağı dağdan monter. raison. âdet. dakika dakikada minuterie. vasıta moyen. Ortaçağ Moyen Orient. ahlâkî moral. göstermek montrer le chemin. köpürmek moustache. rahip moineau. azınlık minuit. mucizevî mirador. motivasyon mou. ahlâklılık morbide. nezih moralité. ilgi göstermek monture. titiz miracle. İçişleri Bakanlığı Ministère de la Santé. pas très beau. dünya. alçak gönüllü modeste. âlem mondialisation. ölü mort. kalıp. Aman Tanrım! Mon Dieu !. gece yarısı. en moyenne. eksi moins. dilsiz mule. arama motoru motif. serap miroir. insan mortier. küçücük. avant (heure). değirmen moulin à paroles. midnight minuit et demi. Ortadoğu Zaman 09/06/05 moyenne. lokma mordre. sebep. iddiasız modeste. ıslak moule. kendi halinde modeste. motif. eser monumental. midi et demi.

yüzme nation. siyah beyaz noir. boyun bağı. uzlaşma. hemşehrilik. soyad soyadı nombre. dokuzar neuf par neuf. nikâh noce. isim isimler ismim isminiz isminizin. belediye munitions. esrar. milliyet. Müslüman musée. mide bulantısı navet. çok nombril. tabii. sayı sayılar sayıları nombres cardinaux. cousin. milliyetçi nationalité. dut mûrir. yeni neuf chacun. artık ne rien dire.pas. siyahlaşmak. dokuz dokuza neuf. tabiat naturel. ad adım. vatandaşlık. görüşme. zenci noirceur. miyop mystère. yüzmek yüzdüm yüzdün nageur. yurttaşlık. seviye niveau social. düzey. millet. asal sayılar nombres distributifs. kaju fıstığı noix de coco. kuşbaşı noix de cajou. saflık naissance. mitoloji nnna n'est-ce pas ?. ceviz cevizi. tabiî naturellement. huy nature. sinirli net. adaleli musicien. nargile NASA. gerekli. doğal olarak. atama . yüzücü naïf. saf. doğa nature. müzik musulman. milli. siyahlaştırmak noisette. inkâr etmek. şalgam nnne ne --. kavim. sinir nerveux. sosyal kademe nnno noble. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin natation. doğumlu nécessaire. adale muscle. şırıltı murmurer. karanlık noircir. muhtaç nécessité. gereklilik. tabiî naufrage. tabii. yeğen nez. sakatlamak mutuel. ihmal négliger. lâzım nécessitant. siyah noir et blanc. gemi enkazı nausée. temiz naïveté. zararlı nœud. bağ bağı bağları nœud papillon. hasır naturaliser. netlik nettoyage. inkâr. soylu noce. accouchement. olgun mûre. nouveau. müzisyen musique. ulusal. ne --. kararmak. herhangi nager. değil ne m'en veuillez pas. kusura bakmayınız ne pas oser imaginer. ihtiyaç. sır. esrarengiz mythologie. çarpmak çarptım multiplié par. safderun. ihmal etmek négociation. temizleme. hindistan cevizi nom. müze mutant. kaçınılmazlık nécessiteux. rüyasında görememek ne pas pouvoir être ignoré. gereken. cephane mur. yuva yuvası nièce. burun burnum burnumu nnni ni --. mutant mutation. adet. üleştirme sayıları nombres ordinaux. sıra sayıları nombreux. vatandaşlığa kabul etmek nature. net netteté. düğüm. temizlik nettoyage à sec. uyruk uyruğu natte. dokuzar dokuzar neuvième. vatanî nationaliser. göbek nomination. oruç yemek ne plus. fındık noix. temizlemek neuf (chiffre). kamulaştırmak nationaliste. atama. tekzip etmek. deniz kazası. kuru temizleme nettoyer. doğal. nicelik. dokuzuncu neveu. tekzip négligence. sırdaş mystérieux. papyon. muhtaç négatif.ni. kar yağmak nerf. papyon kravat noir. Münih municipalité. lazım. göz ardı etmek. masa örtüsü narghilé. çarpı Munich. tabiyet tabiyeti. lüzum. ulus. mırıltı murmure de l'eau. zorunluluk. tayin mutiler.ne nicotine. olumsuz négation. doğum naître. bön. karşılıklı mmmy myope. yalanlamak niveau. nam nom de famille. bulantı.multiplier. karartmak. mırıldanmak muscle. canınız sağ olsun né. gerek. pazarlık neige. kas muscular. değil mi ? n'importe quel. kar neiger. göze batmak ne pas suivre le jeûne. doğmak nappe. mürüvvet nocif. ses çıkarmamak ne vous en faites pas. yeğen nier. olgunlaşmak murmure. mizaç nature. nikotin nid. duvar mûr. vatan national. neveu. kara noir. düğün noces. cérémonie de mariage. uğursuz noir (nom). gerek. giz.

örmek noumène.. zararlı nuit. noirceur. nesnel objection. numara numarada nu-pieds. iç noyau.U. omlet ooon oncle. gözlemlemek obsession. subay offre. meşgul olmak océan. gözleme. hele note. batı occidental. gözetleme. gıda. BM O. normal. umman.. oyalamak s’occuper avec. gözlemevi observer. ikram. saplantı obstacle. uğursuzluk kuşu oisif.N. mezuniyet oooc occasion. kimse nulle part. ödem œil. gölge ombrelle. gözlem sonucu. diploma almak obtention de diplôme. göz œuf. konmak (arg. itaat etmek obéissance. eşraf notamment. olgu. hiçbir yerde numéro. fırsat d'occasion. bulutlu nucléaire.) obtenir.A. izinsiz hu 07/03/05 non compris. norveççe notable. yorum. night nul. gece. resmi officier. Boru Hatları olive. ikram etmek oooi oie. gölgeli. faal. batılı occidentalisation. meşgul occuper. obez obésité. mezun olmak obtenir un diplôme. inatla obtenir. cisim. acemî noyau. batılılaşma. obezite obeziteyi obezitenin HU 02/01/07 objecter.N. çıplak nuage. uğraş occupé. haylaz. amca. kaz oignon. farz obligatoire.A. yumurta œuvre. gölgelik ombre. itaatkar obèse. ekim ekimde oooe œdème. gije. öneri. kuzey kuzeyde normal. être occupé. seyretme. karanlık obséquiosité. ense oooa O. gözlemci. ad vermek. tabiî normaliser.) offrir. hariç non éclairé. isimli nommer. Yeni Türk Lirası (à partir du 1er/01/2005) Nouvelle-Zélande. biz bizi nouveau. engel obstinément. saldırmazlık non autorisé. rasat observatoire. sağlamak obtenir son diplôme. zorunda obligation religieuse (Islam). dayı . taarruz officiel. N. isim vermek nommer. adlandırmak. mecbur obscur. elde etmek obtenir. nükleer nuire à. mevzu. vakıa nourrir. bizimki nouage. güneş şemsiyesi omelette. mecburiyet. yeni yıl Akşam 31/12/04 Nouvelle Livre Turque. gözlem. kullanılmış occident. hakaret etmek offensive. standartlaştırma norme. gayrimüslim non-négociable. eser. müşahit observation. yapıt ooof offenser. çekirdek noyer. bizim le nôtre. görev obligation. karanlık obscurité.T. yiyecek nous.O. standart Norvège. gözlemek. NATO.T. itiraz etmek objectif. bulut nuageux. zeytin ooom ombragé. Norveç norvégien. adlı. itaat obéissant. beslemek nourriture. düğümlemek. batılılaştırma occidentaliser. tartışılamaz non valable. hedef.nommé. tabii. not noter. ışıksız non-musulman. okyanus okyanusu octobre. yemek yemeğe. dikkate değer notables. kuş kuşu oiseau de malheur. itiraz objet. gözetim. batılılaştırmak occupation. dalkavukluk observateur. boğmak nnnu nu. atamak (vb tr) non. yeni nouvelle. mecburî obligé. düğümleme nouer. Yeni Zelanda novembre. kasım novice. yazıvermek notre. hayır non-aggression. nesne obligation. yalınayak nuque. ooob obéir. işsiz güçsüz oléoducs. soğan oiseau. zarar vermek nuisible. arz (éco. geçersiz nord. haber haberler la nouvelle année.

isirgan otu (Urtica dioica) ooos os. çift paître. barışsever. antlaşmak page.. buyurmak buyrun buyur. süs. damak palais de justice. zihin açıklığı ouvrier. açıkça ouverture. sulhperver. soluk palefrenier. amca onde. panik panneau. fırtınalı orange (couleur). düzenlemek. cümbüş orgueil. levha. quitter. ya da où ?. ayı outil. doğu orientation. çöp oreille. ekmek pair. çıkarmak çıkarın ottoman. orijin ornement. paça ours. barış. kuş bilimi. buyruk. mazlum optatif (temps du verbe). ou bien. hakaret etmek ouvert. terlik papa. salep ordinaire. ispir pâlir. rehine ôter. kasırga ourlet. imlâ. foin.. karşıtı. teşkilat. OMS. sakin. köken. emir ordre. sulhsever. Osmanlı ooou ou . afyon opposant. Pakistan palais. batı batıda oui.. sulh Pakistan. malzeme outrager. cesaret etmek osier. gözlükçü option. dayı oncle paternel. hasır paille. adî ordinateur. sıtma panier. bilgisayar bilgisayarın ordonnance. süslemek ornithologie. Dünya Sağlık Örgütü organiser. pantolon pantalon bouffant. düzen. pano pantalon. pakt pactiser. çalı kavak ostentation. delik ouverture d'esprit. lunetier. açık ouvertement.oncle maternel. ingrédient. yastık oreillons. ırgat ouvrir. kibirli orient. saray palais (anatomie). ya . barışçı. asıl origine. işçi ouvrier agricole. sulhçu pacte. orkestra orchidée. est. ziynet orner. ana sayfa Güneş paiement échelonné. dalgalanmak ongle. dilek kipi opticien. bezemek. nereden ? nereli ? neresinde ? oublier. pasifik pacifiste. ayak parmağı orthographe.. kulak oreiller. öksüz orteil. reçete ordonner. tırnak ooop opéra. kökenli originaire d'où ?. dalga onde radio. orkide. emretmek ordonner. saman pain. yahut. operasyon opinion. alet outil. karşıtlık. tahmin opium. neredeyse d'où ?. donatma. seçenek ooor or. görüş. emir vermek. kuş bilimci orphelin. matériel. fikir. baba babamdan . açmak ouvrir un compte. düzen ordre du jour. aklından çıkmak oublier. gurur. çift paire. yönelim originaire. kimsesiz. solgun. kabakulak organe législatif. portakal orchestre. barışçı. sayfa page d’accueil. ırgat ouvrier en bâtiment. düşünce. örgütlemek organisme. evet ouragan. fırtına orageux. unutmak unutmayın unuttum ouest. gündem ordures. veya où ça. sepet panique. hesap açmak Ouzbékistan. nereli ? original. radyo dalgası ondulation. muahede. kemik oser. taksit paillasson. aleyhtar opposition. amele. gösteriş ooot otage. altın orage. antlaşma. nerede ? nereye ? ou bien. yasama organı organisation. bezek. Özbekistan pppa pacifique. solmak paludisme. turuncu orange (fruit). otlamak paix. muhalefet oppression. hani où que ce soit. zulüm opprimé. opera opération. düzenlemek ordre. adliye pâle. enlever. çalkantı onduler. arpa orgie. araç outil. yazım ortie. şalvar pantoufle. açılış. kibir orgueilleux. örgüt Organisation Mondiale de la Santé. ustensile. yapı orge.

uçak ile par centaines. sabır etmek pâtir.). sabırlı patienter. pasaport passer. hısım akraba parenthèse. ihtiras. donatma paresse. kusursuz parfaitement. DYP Parti de la Mère Patrie. vatan patriote. eş parent. pastel pastèque. gibi gelmek paralytique. şemsiye paraître. yurt. bölüm. arbuz pâte. moins beau. kağıt kağıtları papillon. söz etmek parole. karadan parade. ısmarlamak passer un contrat. Paris Paris’e Paris’te parlement. kimi zaman parfum. özgü particulièrement.papeterie. Cumhuriyetci Serbest Fırka tur110 24 Parti Républicain du Peuple. geçirmek passer (int. hobi passion. AP parlementaire. BTP Parti de la Juste Voie. pazar payı partager. sabır sabrı patient. kısım partir. yurtsever patrouiller. tesadüfen par ici. paket par. her şeyin ötesinde par exemple. tutku passionné. parfüm pari. ANAP Parti de la Vertu. KDP : Kürdistan Demokratik Partisi parti de l’indépendance. diş macunu pâtes. patrik patrie. pasaj passage en revue. affetmek affedersin affedersiniz. geçit. geçe passé. macun pâte dentifrice. gözden geçirmek. vatansever. 1946. binlerce par quel moyen ? avec quoi ? comment ? neyle ? par la route. otlak . üst geçit passe-temps. voyageur. henüz pas mal. serpmek part de marché. gayet parfois. ucuz ucuzu BZD 108 pas encore. tembellik paresseux. örneğin par hasard. çünkü pardon. tarafından par avion. hiç pas très beau. parlamento Parlement Européen. sefer partout. Bağımsız Türkiye Partisi. hasta bir kişi patient. her yer parvenir. zarar yok pas de problème. kol gezmek pâturage. zarar görmek pâtisserie. pastacı patriarche. karadan par voie terrestre. après. bahse girmek. servis penceresi passeport. pièce. buralarda par l'intermédiaire de. yüzlerce par le col. CHP Parti des travailleurs du Kurdistan. sözleşme yapmak passer par. inceleme passage souterrain. ebeveyn parenté. park parce que. cennet parapluie. aracılığıyla par milliers. katilimci participation. üstelik par-dessus tout. akraba. sabretmek. lakırdı parole. süzgeç pastel. aller. alt geçidi passager. millet meclisi. bon marché. parantez parents. söz parsemer. gitmek gidiyorum gidiyorsun git gideyim gidelim gittik. kumar oynamak Paris. çalyaka par dessus tout. hareket etmek partir à la guerre. kötürüm parc. yolcu yolcular passé (heure). makarna pathétique. pastahane pâtissier. tutkulu passoire. özel. parti partisi. geçit. parlamenter parler. özellik particulier. yola çıkmak partir. uçakla. fırka fırkası Parti Démocrate. geçmek geçiyor geçmiş passer commande de. katılmak particularité. fasıl. mera. varmak varır parvenir à. incelemek passerelle. görmemiş pas (substantif). engin. taraf. adım pas cher. uğramak passer en revue. ulaşmak parvenu. mesela. kırtasiye papier. kelebek paquet. di’li geçmiş zaman BZD 100 passe-plat. konuşmak konuşuyor konuşmuyorum konuşalım konuştu parler de. FP Parti Républicain Libéral. af. acıklı patience. çalım paradis. Kurdistan İşçi Partisi PKK : Partiya Karker Kurdistan Kurdistan Worker's Party (now KADEK) participatif. bağışlamak pareil. paylaşmak parti. bilhassa partie. kumar parier. hayli. tembel parfait. s’en aller. document. hısım parenté. akrabalık parer. affedersiniz pardonner. excuser. karpuz karpuzu. pastane. Demokrat Partisi tur110 25 Parti démocrate du Kurdistan. katılım participer à. epeyce. oldukça pas de mal. sipariş vermek bş için passer une commande. pek güzel değil passage. geçmiş passé constaté. sakıncası yok pas du tout.

yavaş yavaş petit pois. tarama peigne. Kızılderili pêche. boyamak peine. cliché. yavaşça. yurt. tartı pèse-personne. diretmek personnalité. kavim. eczacı phase. boutique. düşünmek düşünyorsun. şahıs HU 30/05/05 personne ne fait. tanker peu. dalkavuk personne pressée. çil keklik père. simit petit à petit. endişe penser. boya peinture à l'huile. kişilik personne. kaybetmek. craintif. daimi. korku peur sans fondement. dinlenme pauvre. inandırmak persuasion. Acem persan. düşünce. tarak peigner. belki ppph phaéton. zulüm persil. dilekçe pétrole. ukalalık pédibus. millet. kavak peur. minik. taramak peignoir. görüngü philosophe. caractère. fikir. biraz sonra peu profond. devre. zavallı. ulus peuplé. sarkaç pénitence. boyacı peinture. mera paume (de la main). sağlamak permettre. memleket. deri peau-rouge. fotoğraf Güneş . ispençiyari pharmacien. aceleci persuader. keklik perdrix bartavelle. torun petit-fils. bezelye pétition. Acemce. korkak korkağım korkaksın. torun petite monnaie. müebbet. tartı aleti peser. peruka hu 07/03/05 persan. soupçon. akıl etmek. akrep petit ami. ülke ülkenin ülkede ülkeler paysage. saatlerce pendule. şakımak pépin. izin perpétuel. müsaade etmek. lâche. ufak petit (d'un animal). çardak période. halk halkı. haraç vermek pays. bozuk para petit pain rond au sésame. sanmak penseur. sevgili petit bazar. kınalı keklik perdrix grise. filozof photo. köşk payer. balıkçı pédant. az peu après. dükkan petit déjeuner. avuç pause. manzara paysan. petrol petrolün Zaman 16/06/05 pétrolier. süre période de fiançailles. züğürt pavillon. kalabalık peuplier. arrêt. Fenike phénomène. inci permanent. benlik. mola molası. eğim pépère. maydanoz persister. tuhafiyeci petit commerce. kürek pendant des heures. düşünür. kişi kişinin. kalıcı. kanaat perte. azap pensée. müsaade. pansiyon pente. mütefekkir pension. ödemek payer (un) tribut. taş kekliği perdrix choukar. idam cezası peine de prison. üzüntü peine capitale. nişanlılık perle. kahvaltı kahvaltıda petit doigt. geçirgen permettre. yağlı boya pélerinage. yitirmek perdre la vie. üşütmek petit. sanı pensée. tartmak péter un plomb. fayton phare (maritime). idam cezası peine de mort.pâture. Acemistan persécuter. balık tutmak pêcheur. eczane pharmacie. autoriser. ukala pédanterie. fakir. farsça Perse. feneri phare (d’une voiture). küçük parmağı petite-fille. vehim peureux. fenomen. şahsiyet personnalité. bas. kimse etmiyor personne obséquieuse. ehliyet permission. ürkek peut-être. eczacılık pharmacie. hayatını kaybetmek perdrix. imkân vermek. photographie. ressam peintre en bâtiment. küçük küçüğümüz. dönem. köylü Pays-Bas. fire pesage. zulmetmek persécution. sığ peuple. baba babamdan pergola. resim resmim. fasıl Phénicien. sürekli perroquet. ceza. hiç kimse. Hollanda pppe peau. far pharmacie. yoksul. toprak toprağa. şeftali péché. babalık pépier. hac pelle. kimse. çekirdek perdre. izin vermek permis de conduire. hapis cezası peintre (artiste). halte. ötmek. sürekli perméable. yaya olarak peignage. insan. günah pêcher. peruk. dert. bornoz peindre. papağan papağana perruque. yavru petite aiguille d’une montre.

nice pluvieux. etek piège. kuş tüyü la plupart. atak *** pied. taban. yankesici pictural. kazma pipe. tartı poignée. istif pile. bilek poil. mâbadi plusieurs. yağmur yağmak pli. taş taşla pierre. pilot pilotlar HU 05/03/05 pilule. döşeme planches. izlemek pistolet. çınar plateau. çekirdek pierre tombale. sürahi pickpocket. ağlaşmak pleurer de douleur. çam fıstığı pile. katlamak plier en deux. şaka plaisir. cep cebim. muslukçu. havuz. nokta. plan plancher. zırlamak. yüklü pléthore de nourriture. yara plainte. sıva plâtrer. plaj plage de sable. cümle pppi piano. sini plateau. artı plus. kat katta plier. zevk. haz plan. kazık pieux. dalmak pluie. su tesisatçı plongeon. kumsal plaie. keyif. yağmak. fırça pinson. kıvırmak plomb. abur cubur pleurer. mahal place. şiir poids. tuzak pierre. şişe plage. yeşil ağaçkakan pppl placard. çoğu la plupart du temps. plastik plat. yumruk point. exact. haddinden fazla plus tard. birkaç. sikke pièce. yağma piller. korsan piscine. dolap place. saksağan pièce. alay. kağıt kağıtları pièce (de théâtre). şair poêle à charbon. güvercin. ispinoz pioche. yağış plume. damga poindre. sikke pied. complet. tava poêlé. yağışlı pneu. çam pinceau. biber pimenté. resimsel pie. ayak ayağı pied (d'un arbre). tavan plafonnier. dolu plein aux as. safderun pignon de pin. daha plus que nécessaire. soru işareti . tabanca pitance. dikmek plastique. lâstik pppo poche. piknik yapmak pirate. ağaçlı planter. sökmek poing. yağmur. juste. yer yerden yeri placer. acı acı bağırmak pleurnicher. tüy poilu. planör planning familial. çoğu zaman plus. bükmek. document. acı pin. batış plonger. kulp poignet. rızk pitoyable. blessure. kumsal. tava poêlon.phrase. gezegen planeur. tepsi platane. şaklaban pivert. kıllı poinçon. ikiye katlamak plisser. zırıldamak pleuvoir (imp. sofu pigeon. oda odanın odanız odası pièce. papier.). şikayet plaire. Antep fıstığı. pie bavarde. hoşlanmak. zemin. tahta planète. pipo pipelette. acınacak pitre. hap piment. meydan place. oyun pièce de monnaie. dip pied (d'une montagne). çalçene pique-nique. alan place. piyano pic vert. başlangıç noktası point d'exclamation. soba poêle à frire. kıl. piknik pikniğe pique-niquer. oturtmak plafond. tüy. odak noktası point de départ. sıvamak plein. sahan poème. tepsi plateau en cuivre ou en laiton. yaya pieu. Şam fıstığı pister. havuzu pistache. bitki bitkiler planté d'arbres. mezar taşı piéton. kurşun plombier. hoşuna gitmek plaisanterie. uç point de convergence. fıstık. yağmalamak pilote. torba poète. tam pillage. yeşil ağaçkakan pichet. ağlamak ağladı BZD 109 pleurer en chœur. sini plâtre. ünlem işareti point d'interrogation. aile plânlaması plante.

elverişlilik pratique. imkân. cüzdan cüzdanı porte-parole. zehir. halkçı porc. département. güverte Pont du Bosphore. olasılık possible. pırasa pois. zarar vermek porteur. karabiber poivron. nohut poison. province. gözenek poreux. güç gücü. makam. potas potentiel. birinci. için Pour le peuple. kıymettar précipitation. yeğlemek préfet. bahşiş pourcent. kovalamak poursuivre. courrier. armut poireau. asma köprü pope. kovalamak pour mille. zarar zararı préjugé. olumlu position. tercih etmek. il iller illerin préféré. vilâyet binası préfecture. kap Portugal. elma pomme de terre. açı. polis. posta poste de police. baş parmak poudre. porselen pore. polisiye politicien. bakraç pot. zıkkım poisson. sözcü porter (un vêtement). çimenlik praticité. kapak porte. önsöz préfecture. muhtemel potentiel. görüş pointe. Boğaziçi köprüsü pont suspendu.). çürümek poursuite. nabız nabzını poumon. salâhiyet pouvoir exécutif. Polonya pomme. elverişli précaution. polis police de caractères. boşuna pourboire. jar pot d'échappement. olası posséder. gözenekli port. barut poulailler. telaş précipitations. ilk premier ministre. değerli. başbakan . dürtmek pousser. olanaklı. politika. tulumba pont. çöp kutusu pouce. takip poursuivre. nüfus nüfusu populiste. vaaz vermek précieux. tozlu pouvoir. bezelye pois chiche. takmak tak takın poser des questions. saz tavuğu poulet. piliç. vaaz prêcher. favori. potansiyel potentiellement. noktalı virgül point de vue. üç nokta point-virgule. olanak. karakol karakolda pot. çayır. kapı kapıyı kapısı porte-documents. siyasal. vali préjudice. siyaset politique (adjectif). egzoz pot de fleurs. gözde préférence. Portekiz poser. vilâyet. evrak çantası portefeuille. opinion. sahip olmak poste. döşek pont (de bateau). yazı tipi policier. hamal porteur. muhtemelen potin. kehanet préface. takip etmek pousser. pommes de terre. toz poussiéreux. yürütme gücü pppr prairie. akciğer pour. Halk için halka rağmen tur110 9 pour rien. belirli. cüzdan cüzdanı porte-monnaie. önüne geçmek prêche. giymek porter préjudice. kirlilik Pologne. muhtemel. çevreyi kirletmek pollution. ova. konum. domuz porcelaine. soru sormak positif. binde *** pourquoi ? neden ? niçin ? Pourquoi Benerdji s’est-il suicidé. patates pompe. ulak portion. yağış précis. müspet. biber. Benerci Kendini Neden Öldürdü (Mehmet Ulusoy) pourrir. kirletici polluer. itmek pousser (intr. papaz populaire.points de suspension. siyasi. région. tavuk poule d'eau. çömlek pot (de confiture par exemple). saksı pot-de-vin. önlem précédent / suivant. rüşvet potasse. barut poudre à canon. politik. kutup kutbu kutbunu police. kudret. önyargı premier. malgré lui. kümes poule. siyasî polluant. balık poitrine. köprü köprüsü. bakım. öncelik préférer. dedikodu poubelle. bitmek poussière. izlemek poursuivre. vaaz etmek. uç poire. mevki mevkide possibilité. güç potentiel. politikacı politique. yetişmek pousser (plante). tavuk pouls. kabil. kavanoz. iktidar. yüzde pourchasser. çayırlık. geri / ileri précéder. göğüs göğüsleri göğsüm poivre. biber pôle. belli prédiction. mümkün. popüler population. liman porte.

(n. dava. bulunuş. je crois. kazanç. resul à propos. rıca prière de la nuit. tutukevi prisonnier. bahar. şimdiki zaman présentateur. tasarım. istihsal etmek. dua. imtiyaz privilégié. kanıt prévenir. ilk principal. nezdinde presbytère. hapis. vekâlet procureur. ödünç verme prétendre. kesin profondément. muhtemel. fodul prétention. sezi. proje. hazır. tartışılamaz prénom. suçüstü yakalamak prendre des mesures. sorun procès. hokkabaz prêt. üşütmek prendre la main dans le sac. ödül probabilité. öğretmen. film gösterisi projet. iddia etmek prétendu. sözde prétentieux. takdim etmek. nabzını tutmak prendre la poussière. istihsal. ciddiye almak prendre la tête. kâr. imtiyazlı prix. basınç prestidigitateur. aceleleştirmek presser. peygamber. rica etmek. resim çekmek prendre place. kroki. yarar profond. üretim produire. près. maket. derin. ihtar etmek. savurgan. cezaevi. tutuşmak prendre froid. eskiz promenade. sözcü présentation. tanıtmak. şahıs zamirleri pronom possessif. hâlen présent progressif. plan. sırası gelmişken .prendre. atamak. zapt prison. tanıştırmak présenter (des gens). vesile prêtre. fiyat. iddialı. program progrès. sanık prévoir. tutuklu privé. tanışma présentement. süreç prochain. hazırlık préparation. gezi. suçüstü yakalamak à prendre où à laisser. başkan président de la république. özel privilège. hazırlanış préparer. dua etmek prière. prensip. namaz namazı. gezme gezmeye promesse. telâffuz propagande. (v. söz promis. duş yapmak prendre feu. şimdiki zaman à présent. haberdar. sıkmak pression. yakalamak prendre un autobus. tutsak. üretken production. rehin almak prendre part. huzur présent. müsrif producteur. tanıştırmak présenter un candidat. haberdar etmek. tozlanmak prendre la route. papaz preuve. binmek prendre en charge. hâlen présenter. derinlik programme. propaganda propagation. süreç projection de diapos. mahkeme processus. tasarı. önayak olmak prendre soin de. yolunu tutmak prendre au sérieux. büyük oranda profondeur. ödünç vermek prétexte. gelecek proche. tanıştırma. galiba problème. actuel. çevik promptitude.) prompt. iyelik zamiri prononciation. sakınca. yer almak prendre le pouls. üstünlük primitif. kahvaltı etmek. baskı pression. çoğalmak prophète. proche. umde. üreme propager. çeviklik pronom. özenti prétendument. sunuş. cumhurbaşkanı présomptueux. ilkbahar priorité. gelişme progression. ilaç. kalın. ayrıcalık. hediye présent. olasılı probablement. yatsı namazı primauté. ihtimal.) promouvoir. esas. sezgi. yakın près de. baş çekmek prendre la tête. seziş presser. delil. âdeta presse (journaux). almak. zamir zamiri zamirleri pronoms personnels. tutumsuz. ayrıcalıklı. ad adım préparatif. bu arada. korumak. yakın procuration. taslak. iddia prêter. hazırlamak près. unsur printemps. değer vermek. yaymak. tutmak. akraba. papazın evi présence. esir. katılmak prendre le petit déjeuner. uğurlamak prendre une douche. ürün professeur. üretici productif. sunmak. olası. tr. saklamak présidence de la république. bahane. dia gösterisi projection de films. ikaz etmek. halen. métier. cumhurbaşkanlığı président. muhafaza etmek prendre sur le fait. kar. öncelik prise. namzet göstermek préserver. duş almak. hazine. önlem almak prendre note. profesör profession. öngörmek prier. hapishane. bulunma. ilke. iddialı presque. olasılık probable. mahpus. temel principe. tasar. üretmek produit. uyarmak prévenu. dümene geçmek prendre congé de. f. halen. hemen hemen. savcı prodigue. basın basını basınında pressentiment. kahvaltı yapmak prendre des photos. atama. mesele. imalat. meslek mesleği meslekler profit. takdim. ana. sözlü promotion. bedel. yazıvermek prendre en otage. üstlenmek prendre les commandes. esas. çiftleştirmek. söyleniş.

kim olursa olsun qui a raison. himaye protéger. eyalet. anlatmak radiation. dörder quatre par quatre. birtakım quelqu'un. diriğ (eski) protection. teklif etmek. kim ? kimler qui a bon goût. teklif. essentiel. köklü radical. rivayet raconter. kalite. kaçıncı quelconque. soy. il iller illerin. vikaye. başlatmak. ırkçılık racketteur. yeşermek prospérité. ne ? quoi de neuf ?. mamur (eski) prospérer. yayınlama publiciste. ilan ilân. enlever. uygun qui exagère. semt semti BZD 110 . çıkarmak çıkarın qqqo quoi ?. ôter. telefon kapatmak race. bir şeyler quelque part. ihtiyat. münakaşa question. Allah kolaylık versin quel. yapmak yapıyorsun yap yaptı prudence. kimileri querelle. dört dörde quatre chacun. radyasyon radical. nesil. kuyruk qqqi qui ?. nalbur quitter. kısaltmak raccrocher le téléphone. haklı qui regrette.à propos de. kimisi quelques-uns. ihtiyatlı. saat kaçta ? quel numéro de. misli. uğurlamak raccourci. kaç yaşında ? quel genre de ?. taşra. kuyu. korumak. hakkında. yayım. esirgeme. nicelik quarante. tedbirli prune. bir yerler quelques. erzak provisions. kayırıcı protection. dair. ne mutlu size ! quelque. gözbebeği pur. tedbir prudent. vasıf quand ?. umutlu. kayırmak. ne zaman ? quant à. muvaffak quille. ise quantitatif. çukur pull-over. seksen quatrième. kısalmak raccourcir (tr. saf pur. sahip sahibi propriétaire d'un terrain. ayrılmak quitter. radikal qqqa quai (de port). dördüncü qqqe que ?. karargâh quatre. neden olmak. kudret puissant. herhangi quelle chance vous avez !. koruma. ne gibi ? quelle heure est-il ? saat kaç ? à quelle heure ?. omurga quincaillier. mülk prospecteur. mülk sahibi propriété. pijama quartier général. şaklaban qui se plaint. indirim raccompagner. temizlik propriétaire. reklam publier. orospu protecteur. niteliksel qualité. temiz propre à qq'un. niceliksel quantité. courses. peron qualitatif. kota rrra rabais. doksan quatre-vingts. ev sahibi. yetki alanı provisions. hangi quel âge a-t-il ?. zevkli qui a de l'espoir. himaye etmek.).). erik prunelle. pişman qui réussit. mal sahibi. şikayetçi qui que ce soit. mamure (eski) prospérité. mahalle mahallede tur110 26 quartier. etkili. vilayet. hiş pppu public. soru questionner. çeyrek quartier. darbe pyjama. gelişmek. mesele. çünkü puissance. fahişe putsch. ceza pupille. rıhtım quai (de gare). mahsus propreté. hususiyet. kamu publication. nitelik. ırk racine. refah prostituée. gelince quant à. kimi quelque chose. reklamcı publicité. ne ? que cela soit passé. öneri propre. geçmiş olsun Que Dieu vous aide. kök racisme. biri. ümitli qui convient. önermek proposition. öz putain. abartıcı qui fait le pitre. yayın yayını. alış veriş provoquer. dörder dörder quatre-vingt-dix. madenci madenciler prospère. neşretmek. kazak punition. bayındır prospère. yayımlamak puisque. kuvvetli puits. vikaye etmek prouver. haraççı racontar. gözbebeği psssst. kanıtlamak proverbe. çekirdek. atasözü province. sormak queue. ne var ne yok ? quota. kırk quart. bir sey. kestirme yol raccourcir (intr. üzerinde proposer.

tepkimek réalisation. accomplissement. acımış rang. ilan ilân. alay région. Ramazan rambarde. resepsiyon. gerçekleşme réaliser. sığınak réfugié. bel rrrel relatif à. öfke raifort. guérir. böbrek reine. devşirme Ramadan. kraliçe reins. sürünmek rance. pişman olmak regretter (qqun). ilgi. hatırlatmak rapport. vilâyet règle. isyan rrrec récemment. tahrip ravager. gerçekleştirmek. münasebet. gerçekçi. onaylamak rationnel. çabukluk. sebep. sıra rapaces. ilişkin relation. nispeten relier. sayım sayımı sayımlar réception. yeniden yapmak référence. ödül reconduire à la frontière. isyankar. temas relationnel. ilişik. aramak. reaksyon. neden nedeni raison. ilişki. bölge bölgeler bölgelerinde. nadiren. düşen regret. reddetmek rrreg regard. ilişik. ışın rrre réacteur. code. tek tük rarissime. isyankâr rébellion. başvurmak recouvrir. kaçırmak kaçırdı ratifier. akla uygun. ray raisin. se réunir. gerçekçilik réaliste. önermek recommencer. yeni recensement. atıf. susturmak rrref refaire. üzüm raison. realist réanimation. fevkalade. hesabını vermek régner. cimri radio. pişmanlık regrettable.radin. reform réfrigérateur. münasebet. imar record. acırga rage. ilişkisel relativement. irtica. us raisonnable. ısıtmak recherche. seyrek olarak. hesaplaşmak régler son compte. sıçan rater. karşılıklı réclame. yırtıcı kuşlar rapide. çevresine bakınmak regarder la télévision. ürün recommandé. senet réduction. yürütmek réalisme. son zamanlarda. indocile. rektör reçu. radyo radio (graphie). tarif recevoir. senet reconnaissant. nadir. tepki réactionnaire. bürümek. acınacak regretter. gericilik. minnettar reconnaître. toplanmak rat. tanımak tanıyor reconstruction. doyurmak rassembler. çeviklik rappeler. ayaklanma. sabıka récidiviste. reklam récolte. motif. acırga rail. toplantı récession. tahrip etmek rayon. arama. infaz etmek. resesyon recette. canlandırma réanimer. ender rassasier. bakmak bakılır. minnet. ender. temas rapporter. rekor HU 04/06/08 recourir à. getirmek getirirsin rare. etrafına bakınmak. toplamak se rassembler. seyrek. alâka. s’améliorer. ilgi. makul raki. ilişki. kaplatmak recteur. yeniden başlamak récompense. reaktör réaction. parmaklık ramener. yumruk yemek réchauffer. yapım réalisation. il iller illerin. yönetmelik se régler. geri çevirmek. kuduz rage. gerici réagir. minnettarlık reconnaissance de dette. düzelmek régler ses comptes. hak raison. hüküm sürmek régressant. referans référendum. sınır dışı etmek reconnaissance. reaksiyon. akıllı rationnellement. makbuz. getirmek getirirsin ramper. araştırma Zaman 03/06/05 rechercher. seyretmek regarder autour de soi. referandum referandumda HU 30/05/05 réforme. rahibe . çamaşırcı ayı ravage. televizyon seyretmek régiment. rakı ramassage (des jeunes enfants pour en faire des janissaires). devrim. canlandırmak rebelle. kaçak refuser. anımsatmak. kap réciproque. kural kuralları BZD 104 règlement. röntgen röntgene radis noir. akıllıca raton laveur. istememek. sabıkalı récipient. description. indirim réduire au silence. buz dolabı refuge. bakış regarder. yarıçap rayon. kabul etmemek. almak recevoir un coup de poing. özlemek rein. seyrek rarement. araştırmak récidive. bağlamak religieuse. taahhütlü recommander. hızlı hızlıdır rapidité.

sur remplaçant. çekmek ressource. dayanıklı. kalınmak rester absourdi. likeness. keşiş religieux. kapanık renfermer. fark edilir. identity. deva remercier. tamirci tamircisi réparation. geri çevirmek. cevap. saygı göstermek respiration. mukavemet etmek résolu. şöhret renommée. dinlenme repentant. rezerve etmek résidence. mukavemet résistant. fark etmek remède. olağanüstü remarquer. iade iadesini Zaman 24/05/05 renvoyer. kalmak kalıyorum kalmadı kal kalmasınlar. iade etmek renvoyer de. din dini dinler. halife remplir. kararlılık résoudre. istihkam. benzemek ressentir. cevaplamak. Enerji ve Tabii Kaynaklar ressusciter. sameness. soluk alıp vermek responsabilité. cilt rrrem remarquable. nefes almak. yenilemek renseignement. karşılaşma rencontrer. sitem etmek reproducteur. rendezvous. conformity.religieux. similitude HU 11/04/05 ressemblant à la corne. azar réprimander. ün réputation. şöhret requin. karşı koymak. pause. kurutmak rendre visite à. ihtiraz. tanınmışlık renoncer. saygıdeğer respecté. devrik overturned gestürzt. assignation. dinlendirici reprendre ses esprits. çıldırtmak rendre sec. Çek Cumhuriyeti République turque. mümessil. cevap vermek. hükümeti düşürmek renvoi. dayanıklılık. ütülemek repos. halef. iade etmek rendre fou. similar. istirahat reposant. telafi réparer. azimli. kıyamamak réputation. kalıntı rester. azar. tamir etmek répartition. kendini toparlamak représentant. umgeworfen. damızlık république. katlamak réplique. appointment. teşekkür etmek remise d'impôt. vergi iadesi remonter (un réveil). tamir. diyanet reliure. temsilci représentation. kovmak rrrep réparateur. dirençli. parallel. içermek renom. saygı respectable. galibiyet almak rrren renard. vazgeçmek renouveler. karşılık répliquer. karşılık. tryst HU 11/04/05 rendre. örgüt. kalmak kalıyorum kalmadı kal kalmasınlar résistance. sitemkâr reproche. iddia. aş. meeting. kurmak remords. direnişçi. kinship. pişmanlık rémouleur. TC : Türkiye Cumhuriyeti répugner à. itibar respecter. analogy. soluk respiration. muhterem. durmak durma. community. direnç. comparison. hissetmek. dinci religieux. baskıcı réprimande. buluşma. sorumlu ressemblance. approach. şebeke şebekeyi. kararlı résolution. sitem reprocher. soluk alıp veriş respirer. temsil représenter. ağ ağlar ağlarla tur110 26 réservation. parallelism. ek bent olmak rester coincé. parity. mimicry. tilki rencontre. tırnaksı ressembler à. avoir des égards. sıkışıp kalmak . duymak duymuyor. date. azim. karşılık vermek répondre. resemblance. sorum responsable. fevkalade. devirmek renverser le gouvernement. restoran restoranı restoranın restoranda reste. mécanicien. dikkate değer. congeniality. yanıtlamak réponse. çözmek respect. doldurmak remporter une victoire. tekrarlamak replier. dindar religieux. karşılamak karşılamaz. yenilemek rénover. acentalık etmek répressif. tövbekâr repentir. köpekbalığı réquisitoire. rester. tövbe répéter. affinity. randevu randevuya. cumhuriyet République de Chypre du Nord. röportaj repos. dayanmak. ziyaret etmek renfermé. şaşırıp kalmak rester bouche bée. direniş. bileyici rempart. ayrılış ayrılışı repas. yanıt reportage. çekince réserver. azarlamak réprobateur. lokanta. rastlamak rendez-vous. hürmet. yemek yemeğe repasser. nefes alıp vermek. rezerv. benzerlik. bilgi bilgileri renversé (président). konak résidence d’été. hortlamak restaurant. KKTC République Tchèque. halletmek. similarity. umgekippt HU 26/03/05 renverser. direnmek. propinquity. yazlık (ev) résider. rahip religion. rezervasyon réserve. katlanmak résister à. suçlama rrres réseau. istihbarat. mukavemetçi résister. kaynak kaynaklar énergie et ressources naturelles.

sokak sokakta sokağın rue en pente. sağlam rocher. geri çevirmek retraite. çamaşır çırpmak rire (substantif). mahvetmek ruiné. emekli rétrécir. düşkün ruisseau. horlamak ronger. Roma rompre le jeûne. hiçbir şey rincer. gelinlik robinet. gülmek gülüyor BZD 109 rire ensemble. geri tutmak réticence. sarp rue. sonuç . iftar ruse. terbiyesiz sssa s'embrasser. telaşlanmak s'empresser. comique. toplamak se réunir. krallık rrru ruban. acele etmek s’en aller. donakalmak résultat. yuvarlamak rouler une cigarette. kırmızı. rizikolu ritournelle. şah rôle. geliş Zaman 24/05/05 retourner. hayal kurmak revêtement. çalar saat réveiller. bir sigara sarmak se rouler. oruç bozmak rond. ihtilal. tekerleme rivage. Romanya route. rol romain. kurdele ruban. isteksiz retirer. ihtiraz. kayalık rôder. kızıl gerdan. uyandırmak uyandırdı revendication. darılmak s'encroûter. düş. başarmak. rekabet rive. netice. kenar. devrim. kaya. Romalı roman. roman romantique. gülüşmek risque. yuvarlak ronflement. soysuz roue. aller. sahil. dönmek döner dönüyorum. gülüş. pürüzlü ruine. ablak. rüya rüyası réveil. muvaffak olmak réussite. nezle rrri riche. abullabut. muhalif. inkılâp revue. acar. toplanmak réussir. hayal etmek. rota. dönmek döner dönüyorum revenu. ayaklanma. gelir rêver. yüzü kızarmak roulade. pembe rossignol. perde ridicule. riziko risqué. çekilme. daralmak retrouver. iddia revenir. servet rideau. Rusya rustre. miroir. çekince réticent. ana cadde royaume. partir. emeklilik retraité. horlama ronfler. rassembler. kıyı kıyısı kıyıları. kurnaz russe. ürün résumé. Rus Russie. takınmak révolte. döndürmek. çay çayı rivière traversant le Paradis. bülbül roturier. kemirgen rose. katılaşmak . inceleme rez-de-chaussée. barbunya rougir. dere rumeur. iftar etmek. çekmek retour. özet résumer. gitmek gidiyorum gidiyorsun git gidelim gittik gideyim gidelim s’en vouloir. söylenti rupture du jeûne. bulanmak bulanıyor Roumanie. kemirmek rongeur. romantik Rome. gülme rire (verbe). bulamak. şerit rude. kavuşmak rétroviseur. pineklemek s'endurcir. elbise robe de mariée. isyan révolution. kral kralın. telaş etmek. düş görmek. rakip rivaliser. musluk musluğu robuste. gül rose. tekerlek. hücum rugueux. Kevser riz. gülünç rien. nar bülbülü rouge-queue. accumuler. pirinç rrro robe. yaka rival. harap etmek. başarı başarılar rêve. bülbül bülbülü rossignol philomèle. kol gezmek roi. ayna aynasına réunion. kucaklaşmak. düş kurmak. hile ruse. hayal. kraliyet royauté. rivayet. kızarmak rougir. kurnazlık rusé. takla rouler. zemin katı rrrh rhume. teker tekeri rouge. çalkalamak rincer le linge. kızıl rouge-gorge. kızamık rouget. rekabet etmek rivalité. yokuş ruée. kıral kıralının. özetlemek retenir. iade iadesini. öpüşmek s'émouvoir. döşeme revêtir. toplantı réunir. harabe ruiner. kızılkuyruk rougeole.rester pétrifié. kazıklamak rouler (transitif). giymek. yaka rivière. dönüş dönüşü. zengin richesse. yol yolları yolda route principale. se rassembler.

uyuşmak s'entendre avec. content. kirli. uğraşmak -le s’occuper de son bon plaisir. çanta sac. yıpranmak sa seigneurie (iro. özür dilemek s'habiller. kurban sacrifier. çekinmek s'occidentaliser. evsiz. feda etmek sacré. sıçrama sauter. -suz. merak etmek. sıçramak. gerinmek s'étonner. canı sıkılmak s'entendre. fedakarlık. tükürük salle d'audience. tartışılamaz sans arrêt. müdahale etmek s'informer. uslu sage-femme. tatmin etmek satisfaisant. kirlilik. hayret etmek. batılılaşmak s'occuper. salon salopette. kapaklanmak s'éteindre. pislik salière. ümitsiz sans fil. görüşmek s'envoler. ilgilenmek s'intéresser à. sandal sandwich. ilgisiz sans risque.). salep saleté. kirletici salive. ulu doğan sacrifice. sağ saint. şekersiz sans talent. bayılmak. tulum saluer. ilham almak s'intensifier. geçinmek s'entretenir. kanamak saillir. kutsal sage. üzülmek s'inspirer. autre que. banyo salon. hoplama. oyalanmak ile. şaşırmak s'évanouir. Asgari ücreti sale. hiciv satirique. lütfen s'immiscer. kaçmak s'engager. hicvî satisfaction. yerleşmek s'étaler. yoğunlaşmak s'intéresser. üstsüz sans incident. Yalova kaymakamı sable. tatmin edici satisfait. aralıksız. hazret saisie. umutsuz. salvo samedi. cumartesi samovar. connaître. bohça sac à main. çuval sac à linge. se sauver. esinlenmek. semaver sandale. kirletmek. çekirge sauvage. serpmek saut. tutmak saison. bilgi almak s'inquiéter. ekmek saupoudrer. uzanmak. giyinmek s'il-vous-plaît. goût. haciz saisir. yurtsuz sans appel. kir saleté. memnun sauce. selâm vermek salut. kutsal Saint-Valentin. -den başka sans défense. vahşi sauvage. anlaşmak s'entendre. el çantası sacre. alim. heybe sac. kuşkusuz sans éducation. mevsim salade. merhaba. ebe sagesse. kurtarmak savant. pisletmek salissant. atlamak. ilgi göstermek s'intimider. kutlu. selâm salve.s'énerver. sandviç sang. yabani sauver. sinirlenmek s’enfuir. aşınmak s'établir. uğraşmak s'occuper de. salata salaire. hoşnut satisfait. yeteneksiz satire. tuzluk salir. aylık salaire minimum net. Sevgililer Günü sainteté. -sız. selâmlamak. yayılmak s'étirer. bilgelik saigner. maaş. iyi huylu sage. keyfine bakmak s'unir. durmayan sans compter. taahhüt etmek s'engendrer. sevinçten uçmak sauterelle. kum kumdan hu 07/03/05 sac. türemek s'ennuyer. pislemek sain. kan sans. hoşnutluk. el konmak. havalanmak s'éroder. lezzet savoir. sallapati sans haut. kablosuz HU 26/03/05 sans fin. pis salé. heyecanlanmak s'excuser. -süz sans-abri. fuir. bilmek bilmiyorum . dayanıksız sans doute. güvenli sans succès. iddiasız sans rapport. bağdaşmak s'entendre. torba sac. eşsiz sans pitié. kendinden geçmek s'exciter. tuzlu salep (boisson). terbiyesiz sans espoir. feda. zıplamak sauter de joie. bilge sage. salep salep (poudre). selam. başarısız sans sucre. aralıksız sans pareil. birleşmek s'user. sönmek s'étendre. bilgili saveur. sonsuz sans-gêne. acımasız sans prétention. haz. her halde. tatmin. olaysız sans interruption. duruşma salonu salle de bains. –siz. memnuniyet satisfaire. salça sauf. müstesna saupoudrer.

telaş etmek se joindre. yontu ssse se blesser. karşılaşmak karşılaşıyoruz se renouveler. pişman olmak. dinlenmek dinlenir se retenir. acele etmek se désarmer. konmak se précipiter sur. buruşmak se fâcher. anımsamak se rappeler. mantar gibi türemek se pencher. vicdanını rahatlatmak se douter. doymak se rassasier. hoşlanmak se plier aux caprices de qqn. doğrulanmak se congeler. tünemek se perdre. solmak se fatiguer. oylama sculpture. kendini tutmak se retenir. davranmak se confirmer. parıldamak scorpion. bilim kurgu sciences politiques. taramak scrutin. eğilmek se remplir. akrep scrutation. atılmak se lasser. sahne scie. sabun savonner. bürünmek se rencontrer. doğru gitmek. yıpranmak se développer. bürünmek se crevasser. yakınmak se plaire. yetinmek se coucher. parıltı scintiller. yakalanmak se faire un nom. sağlamak se promener. sevinmek se remémorer. bilim. oluşmak se conduire. sertleşmek se débrouiller pour. yatmak se couvrir. yönelmek se disperser. gelişmek se faire beau. huylanmak se durcir. çekişmek ile se dissoudre. bıkmak. yıkanmak yıkanıyorum se lever. ayaklanmak se réchauffer. sövüp saymak se repentir. barınmak se maquiller. görüşmek. ayağa kalkmak. tuzağa düşmek se faire surprendre. sertleşmek se ranimer. yorulmak se fendre.savoir (substantif). bıçkı. kalkmak kalıyoruz kalmadı se lever (astre). gerçekleşmek se rebeller. dolaştırmak. katılmak se lancer. kavga etmek. tarama scruter. kızmak. bezmek. yapışmak se comporter. senaryoda HU 21/07/07 scène. hatırlamak se remettre. çekinmek se hâter. tazelenmek se répandre en injures. süslenmek se faire prendre. merak etmek se déshabiller. çekişmek se disputer à propos de qqch. çekişmek se coincer. sarkmak se percher. isim yapmak se faner. testere science. yaralanmak yaralandı se chamailler. dolaşmak. eğilmek. dağılmak se disputer. buluşmak . boy ölçüşmek se métamorphoser. yola çıkmak se moquer. ısınmak se recouvrir. çürümek se dépêcher. yarılmak se fermer. soyunmak se détériorer. evlenmek se mêler de. sızlanmak. vız gelmek se flétrir. tartışmak. gecikmek se mettre en route. karışmak se mesurer à. silahsızlanmak se déshabiller. çatmak. sarılmak se préparer. bozulmak. büzülmek se réfugier. park etmek se goinfrer. anlaşmak se mettre en retard. edinmek. ilerlemek se diriger vers. hatırlamak se rassasier. être blessé. rezalet scénario. yenilenmek. çekilmek se retirer. gezmek se raffermir. güneşlenmek se mettre d'accord. sıkışmak se coller. yitmek se plaindre. iyileşmek se remettre à qqch. bilim adamı scintillement. bozuşmak se fâcher contre. oluşmak se froisser. anmak se rappeler. alay etmek se multiplier comme des champignons. makyaj yapmak se marier. usanmak se laver. çekilmek çekildi Les derniers soldats syriens se sont retirés du Liban. kızmak se garer. abur cubur yemek se gratter. sığınmak se réjouir. dirilmek se rappeler. siyasal bilimler scientifique. hazırlanmak se procurer. malumat savon. kapanmak se ficher. becermek se dégrader. erimek se donner bonne conscience. doğmak se loger. donmak se contenter. solmak se forcer. karnını doyurmak se réaliser. ilim science-fiction. çekinmek. sakınmak. çatlamak se demander avec curiosité. hiddetlenmek. kaşınmak se gêner. tövbe etmek se reposer. başkalaşmak se mettre au soleil. zorlanmak se former de. nazını çekmek se poser sur. üstünü çıkarmak se diriger. sabunlamak sssc scandale. Son Suriye askeride Lübnan'dan çekildi HU 27/04/05 se retrouver. örtüşmek se recroqueviller. yakalanmak se faire prendre au piège. davranmak se composer de. öfkelenmek se fâcher avec qqn.

tohum semer. Şamram sénat. ayrıca sept. sır. çavdar sein. kuru sec (saison). yemin sermon. çilingir serré. yaramak serviteur. kaçmak se séparer. intihar etmek se taire. yedi sept chacun. eylül septième. boşalmak se voir. kurutmak seconde (de temps). neticelenmek se transformer. ayrılmak se séparer de. sert . hizmet. ciddî serment. ekmek Sémiramis. imdat secret. tahavvül etmek se transmettre à. saniye secouer. karşılaşmak karşılaşıyoruz se vanter. sektör sektörde section. çıkmaz ayın son çarşambası. taşınmak se tromper. devlet sırrı secrétaire. sıkı service. duyarlı. salgı sectaire. uyanmak se révolter. vaaz vermek serpent. yılan serpent à sonnettes. mezhep. tek yön BZD 104 sensation. silkmek secours. bayramlaşmak se suicider. sırdaş secret d'état. Sırbistan Zaman 17/06/05 serein. patika sentiment. hata etmek. huzur sergent. gerçekleşmek se vexer. çıngıraklı yılan serre. yalnız sévère. meme séisme. his sentimental. sadece. sarsmak. sıkılamak serrer les dents. yedinci ssser Serbie. kuru sécher. bakraç. yer almak se trouver dans l'obligation. oturma sel. senato sens. bulaşmak se transporter. yanılmak se trouver. duygusal. durmak durma durdu se tenir les mains jointes. duymak duymuyor sentir. huzurlu sérénité. pençe serrer. duygu sensation. yalnız seulement. duygu sentiment. apar topar seau. çavuş sérieux. kokmak sentir. gizli. anlam sens. duyarlık sensible. kirlenmek se sauver. aldanmak. peçete serviette de toilette. ancak. sekreterlik sécrétion. acıklı. sérieusement. kafasını kırmak se salir. haklı çıkmak séance tenante. kokusunu almak seoir à. havlu servir. hizmetkâr serviteur. kırılmak kırıldı se vider. övünmek se vendre à prix d'or. tek seul. büzmek serrer. vaaz etmek sermonner. hassasiyet. yararlanmak se souhaiter bonne fête. görüşmek se voir donner raison. hüküm. müsteşar secrétariat. kucaklamak serrurier. hizipçi secte. altın pahasına satılmak se venger. abit serviteur. hisli. yargı sentier. hassas. susmak se tendre. sansasyonel sensibilité. tarikat secteur. à la Saint-Glinglin. bulunmak bulunuyor. ayırmak séparément. yön yönleri sens unique. tuz selon. bana göre semaine. havlu serviette de table. kova sec. kurumak. katı. askerlik serviette. derdine düşmek se trouver en présence. nöbetçi sentir. abus. deprem depremde depremin séjour. his sensationnel. kurak séché. ciddi. geçen hafta à la semaine des quatre jeudis. sekreter secrétaire d'état. se rencontrer. gibi gelmek semence. yedişer sept par sept. ayrılmak se servir de.se réveiller. dönüşmek se transformer. dişini sıkmak serrer sur son cœur. gerilmek se tenir. hisli sentence. hafta la semaine dernière. direction. fasıl sécurité. servis service militaire. ayrılıkçı séparer. koklamak sentir. ifraz. hassaslık. içli sentinelle. oturum seul. s'entretenir. hizmet etmek servir à. kullanmak se servir de. kurtulmak. yedişer yedişer septembre. hizmetçi session. ses çıkarmamak. ayaklanmak se rompre le cou. vaaz sermonner. görünmek se voir. güvenlik seigle. el pençe divan durmak se terminer. yakışmak séparatiste. -e göre selon moi. acısını çıkarmak se vérifier. aux calendes grecques. bitmek se terminer. çıkmaz ayın son perşembesinde sembler.

güneş solennel. imza etmek. dışarı çıkmak. ısırıp silkelemek. exude. çare solution. altıncı Skopje. miktar somme. yer yerden yeri sol. toplumsal société.). kara kara sombrer. cinsiyet sexuel. purport. merakta kalmak. merak. show. vızıldamak siffler. rahibe sœur aînée.). seda son. predicate. cinsel sssi si. curiosité.. çözüm sombre. ventilate signature. öyle siècle. abla soi-disant. vakar solidarité. içtenlikle singe. indicate. dayanıklı. tedirgin olmak. dert.. sessizlik. endişelenmek. kız kardeş sœur. karın ağrısı. ipek soif. işaret signer. doruk sommet. düdük signal. altmış soixante-dix. uyuklamak son. voix. tepe sommet. site siteye situation. esmek souffler de la buée. basit. ağırbaşlı solennité. ağırbaşlılık. çıkmak çıkıyor çıktık sou. merak se soucier. point out. import. üzülmek. soluk souffler. çıkış sortir. hırpalamak. çeşit sortie. define. imzalamak signification. ıslık siffler. imza atmak. evet si (cond. state. emek soin. uyku sommet. specify. yetmiş sol. özenti soi-même. asker askeri soldes. ya --. denote. signify. tür türler türleri sorte. rahatsız olmak. imza signe. çalınmak sonnerie. sonda sonner. ville de Turquie sur la Mer Noire site (Internet). hastalığa tutulmak . tellement. emit. faire apparaître. türlü sorte. sözde. üzmek soudain. kuruş souche. hal solution. ani soude. feature. karyola somnolence. altı six chacun. toplam sommeil. rahatsız etmek. dayanışma solide. hararet. alem. özen soins. represent. kaynak kaynaklar souffle. içten. başvuru başvuruda. remark. zirve sommier. uyuklama somnoler.. birdenbire soudainement. nevi sorte. kendi soie. evidence. sandalye siège de voiture. ani. kaygılanmak.. sign. kardeş kardeşı. çalmak çalıyor çaldı sonner (intr. karanlık sombrement. ansızın. özenmek singerie. bizzat. sertçe sexe. altışar six par six. doğrudan doğruya. ucuzluk soleil. maymun singer. soda soudure. akşam soit . susuzluk soin. ortaklık société.sévèrement. zemin soldat. silkeleme. sadelik simultané. altışar altışar sixième. endişe etmek. zil sonnette. tüketim toplumu sœur. attention. zorlamak. onun sonde. ister . soit. yalnızca simplement. vaziyet six. ses sesi sesle son (à lui). iddiasız. samimî sincèrement. sadece simplicité. hoppa ssso social. rıca solution. üzüntü. eşzamanlı sincère. ısırıp silkeleme (köpek) souci. safsata sorte. onunki sifflement. acı. yalnız. manifest. ıslık çalmak sifflet. ister. acuze sornette. asır. seulement. koltuk le sien. kuvvetli. sade simplement. merak etmek. nefes. anlam signifier. kütük souci. sinirlenmek. sükût simple. candan. firma société de consommation. endişe. toplum société. şirket şirketten. sinyal signaler. kaygı. sağlam solitaire. alarm sonnerie. hohlamak souffrir. belirtmek. eğer si. batmak battı batmadı somme. embody.ya da soixante. yüzyıl yüzyılda yüzyıllar siège. Üsküp snob. hal -lli solution. acı çekmek souffrir d'une maladie. ıssız sollicitation. açıkça. compagnie. tedavi soir. işyeri société. ifade etmek silence. vızıltı. tip sorte. maymunluk Sinop Sinop'ta Sinop'un. endişelendirmek. enumerate. birden. deliver oneself. zil sorcière. taciz etmek.

isim subvention. öznel subsistance. alt sous l'apparence de. hayal meyyal hatırlamak souvent. telkin suicide. fare sournois. tahmin etmek supposer. dayanmak supposé. arzu. destek desteği soutien-gorge. padişah superbe. şeker sucre en morceaux. gülümsemek souris. leziz. bastırıcı . hatırlamak se souvenir comme dans un brouillard. yan ürün sous-vêtements. istep stérile. katkí. istek. abullabutluk. ek ekler eki supplément littéraire. İsveç İsveç'te HU 14/11/07 suffire. halef successeur. geçinmek substance. hükümdarlık sssp spasme. kaymakamlık sous-préfet. gar station. ispermeçet sphère. riayet etmek. pezevenk soutenir. kaymakam sous-produit. salak stupidité. standartlaştırma station. dilek dilekte souhaiter. oruç tutmak sujet. şekerli sucreries. kapak konusu sultan. seyirci spectre. kesme şeker sucré. bunalmak suggérer. gösteri spectateur. kılığında sous la forme de. kör inanç suppléant. dayanak soutien. lezzetli. varsaymak supposition. makam stationner. yalvarmak support. küre sphère. devam devamı suivant / précédent. kaplıca Hütt 289 sourcil. bozkır. uyuşturucu stupide. uzman spécialité. ileri sürmek. sporcu. başarı başarılar successeur. sık sık souverain. anı se souvenir. geçirmek subir un coup du sort. is Suisse. yara almak souhait. izlemek. garer. heykel steppe. bientôt. sarkıt standard. bulaşmak souiller. sporsever squelette. hurafe. sırayla succulent. yakında sous-préfecture. vœu. tasarım stylo. stop structure. süpermarket superstition. step. etkiye uğramak subjectif. güney güneyde Suède. stad stalactite. se garer. emmek sucre. mevzu. tatlı sud. dilemek dilerim souiller. varsayımlı supposer. aptal. halife successivement. konuşmacı speaker. kaş sourire. görkem splendide. özel spécialiste. park etmek. var saymak. destek desteği supporter. kalem kalemi kalemin sssu subir. hükümdar souveraineté. dessous. ilçe. katkı supplément (y compris à un journal). ilâve. iskelet ssst stable. darbe yemek subir un dommage. sfer splendeur. madde substantif. boğulmak. durak durağı station. verimsizlik stop. husus. zarar görmek subir un effet. kodoş souteneur. üst supermarché. standart standardiser. ılıca. park yapmak statistique. aptallık style. kılığında sous peu. sinsi sous. akılsız. görkemli superficiel. sübvansiyon sübvansiyonların succès. özne sujet de couverture. takip etmek suivre le jeûne. kalıcı stade. edebiyat eki supplier. pislemek soupe. çamaşır souteneur. intihar suie. vekil supplément. yapı stupéfiant. anımsamak. dayanak support. spor sportif. varsayım suppresseur. stil stylique. nefis sucer. yetmek yeter suffisamment.souffrir de. ilçebay. çorba source. kaynak kaynaklar source thermale. yeterince suffoquer. İsviçre suite. uzmanlık spectacle. hayalet spermaceti. gülümseme sourire. yüzeysel supérieur. desteklemek soutien. geçim subsister. görkemli sport. istatistik statue. telkin etmek. ileri / geri suivre. önermek suggestion. ıspatula speaker. sutyen souvenir. ilave. ıspazmoz spatule. konu konusu. verimsiz stérilité. sözcü spécial. dur. istasyon.

şahit tempérament. alıngan. harç taxe. geç tardif. yetiştirmek ternir une réputation. altın adını bakır etmek terrain. kaldırmak. zam yapmak surenchérissement. vergi koymak taxi. topuk. şahit olmak témoin. zam surface. vakit. bağışıklık sistemi système majoritaire. üstünde sur. bitirmek terminer à temps. hakkında sur. huy température maximale. beden. yöntem système immunitaire. yok etmek supputation. tapınak temporaire. lakap surnommé. teyze teyzene tante maternelle. yüzölçümü surface terrestre. açacak. telgraf téléphone. üzere sur. resim resmim tableau. hava. en yüksek düşük température minimale. teyze teyzene tante paternelle. mutlaka sûreté. vurmak tapis. eğilim. bastırmak. kırmızı halı HU 13/11/07 tapis tissé. teknik teint. voltaj tenter. öyle témoigner. terim terminer. artış hızı taverne. vergi vergisi taxer. fırtına temple. sembol sembolü sympathique. telefon etmek télévision. bağırsak kurdu tenir. yemeklik tableau. beniz teinturier. boğa taux. kuru temizleyici télécharger. takım. şirin synagogue. çoğunluk sistemi ttta tabac. cep telefon cep telefonlar cep telefonlarında téléphoner. ökçe tambour. yeryüzü surnom. çalkar tampon. televizyon tellement. dolmuş ttte technique. oran taux de croissance. sorumlu tutmak tension. halı tapis de prière. şefkatli tendre. imrendirmek tenter de. kırılgan susciter. emin sûr. Tacikistan taie. geç targette. gözetim surveiller. eğreti temps. üzerinde sur ces entrefaites. uğraşmak -e tenue. yığın tasse. baskı supprimer. hala taper. zaman tenace. lakaplı surprendre. sehpa table de multiplication. takılmak tard. hece symbole. yetenekli talon. tablo tache. dövme yapma taureau. tütün tabatière. fihrist de table. mülk. üstünlük suprème. güvenlik surenchérir. indirmek télégramme. düzen terme. kılıf taie d'oreiller. arsa. müşfik. arazi. sürgü tas. sanı suprématie. Suriye système. yumuşak tendresse. havra syndicat. inatçı tendance. üstün sur. kitle tas. esindirmek suspendre. tanık. frapper. irkilmek surtout. alan. taksi taxi collectif. masa table dressée. yetenek talentueux. kalemtıraş tailleur.suppression. gerilim. tutmak tenir pour responsable. alınganlık susceptible. güvenli sûrement. uzunluk. en düşük *** tempête. sofra table basse. terzi talent. leke Tadjikistan. sürpriz sursauter. büyüklük taille-crayon. tabaka table. sevecenlik ténia. endişe sssy syllabe. hüner. yakalamak surprise. asmak suspicion. fincan tatouage. meyhane taxe. o sırada sur le fait. yastık kılıfı taille. boy. saha . sevecen. uzatmak uzatın. kilim taquiner. yönelim tendre. sendika sendikalar Syrie. seccade tapis rouge. yüzey. tanık olmak. telefon téléphone portable. yüz yüzü. küme tas. çarpma çizelgesi table des matières. damga tante. bel. gidermek. meyil. hele surveillance. hala. davul tamis. gözetlemek susceptibilité. tansiyon. suçüstü sûr.

hep. sac sacım tomate. sana toile. senin ton. boyunca tout autour. haya tête. tuvalet toit. baş başımı baştan başa. bambaşka tout blanc. dümen tirer. acul toupet. bütün gün toute la journée. çevirme traduire. suikastçı testament. hepsi tout (entier). sen seni à toi. koparmak koparmayın tirer. daima. vasiyetname testicule. cesaret tour. gelenek. küçücük. kıpkırmızı tout seul. yanık toucher. dokuma. ders almak -dan tiret. tedavi traître. büsbütün tout fin. erken tôt le matin. hainlik . tek başına tout son soûl. sola dönüm tourner en dérision. utangaç timide. dokuma tisser. kuram thermomètre. kasırga tortue. burç burcu burçlar HU 22/07/07 tour pendable. ileriye dönük tourner. ülke ülkenin ülkede ülkeler terroriste. ülke ülkenin ülkede ülkeler terre. tire tiroir. çekingenlik timon. yazı yazılı ttth thé. mezar tomber. gene de tout de même!. tercüme etmek. bütün gün tout de même. bembeyaz tout bleu. dokumak tissu. toplam tttou touchant. çevirmek tornade. çatı tôle. dünya terrible. çizgi traitant de. tiyatro tiyatroyu tiyatroda thème. bilet tien. kule. doya doya tout de suite. tornacı tous les jours. arazı. yepyeni tout noir. sıra. öksürmek öksürün tout. turist touristique. işkence etmek tôt. dokunmak toujours. hemen. her gün tousser. geleneksel traducteur. iz tracer. incecik tout frais. konu théocratie. hâlâ. dönmek döner dönüyorum. tezyif etmek tournesol. çevirmek train. sabahleyin total. öksürük tttr trace. çiçeği burnunda tout jaune. arazı. toprak toprağa. domates tombant. hálá toujours pressé. çevirmen traduction. kapaklanmak tome. çekmek tirer une leçon de. kafa tête à tête. tur turu tour (bâtiment). masmavi tout à coup. muşamba toilettes. çekingen timidité. fırıl fırıl tout autre. çekmece tissage. turistik tournant. tercüme. sapmak tournez à gauche. yöre. kumaş ttto toi. dincierki théorie. ufak ufak tout entier. derece thèse. acımış. değmek. tertemiz tout rouge. yağmak tomber sur le visage. minicik. bölge bölgeler bölgelerinde. turizm touriste. kara. Dicle timbre. rest çekmek tout neuf. her zaman toujours pas. bütün tout au long. ani tout doucement. meme başı texte. korkunç territoire. çabucak. herkes tout miser. yeryüzü. tren trenle traire. simsiyah tout petit. iyilik sağlık tout vert. ayçiçek ayçiçeği tourneur. dönemeç tourné. maymunluk tourbillon. bez toile cirée. monde. çizmek tradition. seninki Tigre (fleuve). gezinti. kaplumbağa torturer. çay çayı théâtre. cilt ton. hakkında traitement. bomboş toux. hep. bükmek. ufak tefek tout propre. çeviri. pul timide. ya tout le monde. hepsi. düşük tombe. metin. düşmek düştü tomber (pluie). tez ttti ticket. dönük tourné vers l'avant. sağmak trait. baş başa téton. sapsarı tout le jour.terre. hain haini hainiyim HU 26/05/05 traîtrise. töre traditionnel. ton tordre. derhal tout va bien. yemyeşil tout vide. girdap tourisme. toprak toprağa.

sırılsıklam tremper. haddinden fazla trotskiste. isyan troupe. çubuk trilogie. iş işe işten travail d'observation. lâle Tunisie. dönüşüm. sehpa. şeffaflık transparent. bulanık troublé. çalışkan de travers. Avrupa Birlik Avrupa Birliği. geçişli translucide. birleştirmek union. titremek. tramvay tranche. hazine hazinesi tressaillir. kütük tronc d'arbre. geçiş. kumarhane triste. sarsılmak sarsılıyor HE 12/01/05 trempé. nakil. tek . havale etmek transfert. saydam. çok très beau. AB AB’ye unique. nakletmek trappe. değişme. tahavvül transformer. kalkan turc.E. karışık troubles. birer l'un l'autre. yayımlamak transmettre (une maladie). gayet. üzgün tristesse. biraz un peu mieux. ters ters BZD 106 traverser. emek. türban turbot. Tunus tunnel. yanıltmak tromperie. rahat rahat. Türkiye Türkiye’nin Türkiye’ye Türkiye’den tuyau. dönüşme. üçer trois par trois. aldatmak. kaldırım trou. Türkmenistan Turquie. sürü trouver. uzlaşmak trouver étrange. birer birer un petit peu. yerli turc pur. çarçabuk trésor. UE. acayibine gitmek. kocaman très tôt. erkenden très vite. tercüman truite. tip type. alabalık tttu tuer. fazla. geçirmek. huzurlu. sükun transférer. değiş tokuş. yargıç kürsüsü tribut. bulaştırmak transparence. birleştirme unifier. intikal transformation. ışık geçirgen transmettre. öldürmek tulipe. yanıltıcı tronc. tahvil etmek transfusion. Truva trois. aldatma tricher. aktarma. hile trompette. sakin tranquillement. işçi. ürpermek tribunal. çeşit typique. göndermek gönderiyorum. örgü örmek tric-trac. boru TVA : taxe à la valeur ajoutée. çiçeği burnunda très grand. mahkeme tribunal. tuzak travail. beden. kederli. aldatmak tricherie. dönüştürmek. otuzuncu trépied. KDV : katma değer vergisi ttty type. passer (int. Türk Turkménistan. yarı şeffaf.. geçmek treille. trup troupeau. tünel turban. bir bire un chacun. az kalsın un tel. falan une unité de. üçer üçer troisième. gözlemcilik travailler. boru tromper. nakliye. sıklam trempé jusqu'aux os. fıstık gibi très bon marché. daldırmak tremplin. tipik uuua U. delik trouble. otuz trentième. üçüncü trompe. mübadele. türkçe. gövde. local. öz türkçe Turc. kütük trop. bedavadan ucuz très frais. çardak tremblement de terre. hüzün. pazarlamak trouver sur son chemin. huzur. birleşme. çalışmak çalışır çalışalım çalışın travailleur.. aldatma tricoter (tr. sıçrama tahtası trente. ulaşım transporter. keder troc. bulmak buluyor bulduk buldunuz bulmuş trouver des débouchés. görev. AB: Avrupa Birlik Avrupa Birliği. tane unification. birbiri un moment plus tard. haraç triche. birlik birliği Union Européenne. rahat.tramway.. örmek. birazcık un peu. biraz un peu de. bir süre sonra un par un. pek.). garipsemek truchement. borazan. değişkenlik. rahatça tranquillité. çalı kuşu Troie. üçlemesinin $$$ tripe. rahat. üç üçde üçe üçü trois chacun. deprem depremde depremin trembler. havale.). şeffaf transport. interprète. tavla tringle. troçkist trottoir. kan nakli transitif. AB’ye uuun un. dilim tranquille. boru trompeur. çalı kuşu troglodyte mignon. taşıma. hallice un peu plus et. iletmek. trampa troglodyte. işkembe tripot. rastlamak trouver un compromis. çatkı très.

abartıcı vantardise. ömür vie privée. SSCB usine. kurban. fiil verbe contributif. orjinal vert. cuma vengeance. valiz vallonné. outil. âcilen urgent. geniş vaudeville. okka unité de poids de 3 grammes. Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) HU 25/05/05 urgemment. rüşvet vermek version originale (film). işportacı vendre. veteriner veuf. satmak satarım vendredi. kilitli verrouiller. geçerli valet d'écurie. solucan ver solitaire. gerçeklemek vérifier. yaşam. large. bulaşık valable. dana végétation. kilit verrouillé. dul vvvi viande. yenik vainement. üniversite Université du Bosphore. dalga vaguement. özel yaşam vieillard. malzeme usurpation. ingrédient. kan emici vaniteux. yarar vvva vacances. vejetasyon véhicule.S. hayat hayatın. dirhem univers. acun. galibiyet vide. sürat velours. intikam venir viens viens viens ! gelmek geliyor geliyorsunuz gelir geldi gelmedi gel gel gel! vent. birimsel. vasıta veille. araç. acil. satış ventre. bavul. kebap viande hachée. meyve bahçesi verger de mûriers. serserilik vagin. vajina vague. gözetmek veine. kurna vaste. iddialı vanneau. boşaltmak vie. küçük akbaba vase. sahici. elbise vétérinaire. boca etmek. dönüşlü fiil verdir. ihtiyar vieillesse.S. inek vagabond. âcil U.R. simitçi vendeur de yaourt. kıymet valeur en hausse. gerçekleştirmek véritable. ample. arife veiller. emptiness vider. zapt usé. et viande. yeşermek verdure. kurt kurdu ver. baş dönmesi veste. boşuna vaisselle. yükselen değer valeurs mobilières. aşılama vacciner. kızkuşu vantard. inişli yokuşlu. taşıt taşıtlar. dutluk vérifier. kullanmak. yeşil vertige. akbaba vautour moine. dökmek. çeşit vaseux.. rüşvet vermek verser un pot-de-vin. inişli çıkışlı valoir. yeşillik verger. bulanık vasque. acunsal. bağırsak kurdu verbal. ispir valeur. yararlanmak utilité. evrem universel. Viyana’da HU 17/11/07 viens viens viens ! gel gel gel! vierge. hakikî verre. boşluk. bedel. tatil tatile tatilde tatiller vaccination. edilgen fiil verbe réfléchi. işteş fiil verbe passif. çeşitli variété. imalathane ustensile. üniter unité de poids de 1 kg 283 g. sığır vache. değer. fayda. birleştirmek unitaire. fabrika usine. yaşlılık Vienne (Autriche). rüzgar vente. karın karnı karnım ver. belli belirsiz vaincre. satıcı vendeur de simits. cam verrou. sofa vêtement. övünme vapeur. aşılamak vache. sözlü verbe. dul veuve. yıpranmış utilisation. değmek vampire. serseri vagabondage. yatırmak verser un dessous-de-table. geçerli valise. yenmek vaincu. ceket vestibule. kara akbaba vautour percnoptère. göbek göbeği.unir. kullanım utiliser. gerçek. evrensel université. matériel. bardak bardağı verre. vazo vazoyu vvve veau. doğru verser. kadife vendeur. buhar varié. muhtelif. boş. mağdur victoire. orijinal. vodvil vautour. damar vélocité. boş . menkul kıymetler valide. kızkuşu vanneau huppé. dökünmek verser (argent). yoğurtçu vendeur à la sauvette. kıyma victime. kilitlemek vers.

bien sûr. düş görmek voisin. haykırmak vodka. bir şey ile geçinmek vivres. gezinti. diri vigne. havalanmak voleur. virgül viril. vitrin vivace. kâhin voyante. oylamak votre. vida visage. cilt vomir. kovboy filmi Who’s who ?. çehre viser. köhne. bendeniz vouloir. dilek dilekte voici. viraj viraja virement. yöneltmek viser à. tükenmek yacht. yolculuk yapmak voyageur. hay hay voltage. umurunda olmak -dik vous. amaçlamak viser. girdap vote. pencere gözü vitrier. asma. oy vermek. volkan volcan. Amerika’nin Sesi Türkçe vol. yaşlı vif. sürat. muhtemel vvvu vue. erkek gibi virus. ziyaret visiter. dinç. sirke vingt. sahici vraiment. çabukluk vitre. passager. istek volontiers. manzara vulnérabilité. uçmak uçarım voler (intr. seyahat voyage. toilettes. köylü ville. voltaj volume. vezir vvvo vociférer. gerçekten vraiment ?. dönemeç virage. ses tonu la voix de l’Amérique. yoğurt Yougoslavie. gezi voyage. uçuş volaille. kim kimdir ? World Trade Center. istemek istiyorum istiyoruz istiyorsunuz istersen istersiniz vouloir savoir si. sizinki votre serviteur. siz size sizi voyage. serseri vvvr vrai. seyahat etmek. virüs vis. doğru. vulva wwwa wagon. oy kullanmak. hafta sonu western. yanardağ voler (oiseau). vitamin vite. görüş.). dayanıksız vulve. diri vivre. automobile. gönüllü volonté.vieux. görmek göriyorum gördü gördünüz voir en rêve. irade. yolcu yolcular voyant. hız hızı. işte ! voir. hor village. New York City. açgözlü vortex. uçma vol. araba arabası arabayla voiture. ihlâl etmek violon. imge visite. eski. oy oyu vote de confiance. yaşamak yaşar vivre aux crochets d'un autre. gerçek. yirmi violence. kusmak vorace. hedeflemek vision. dayanıksızlık vulnérable. dinç vivant. şehir şehrin HU 20/06/05 ville forte. yolculuk yolculuklar yolculuğun voyage. vagon WC. seda. oy. Yugoslavya zzza zzze zéro. ziyaret voyager. şiddet violent. erzak vizir. havale virgule. dinç vil. souhait. kasaba. bağ bağı bağları vigoureux. müstahkem şehir vin. violemment. köy villageois. ses sesi sesle. soygun vol. kent kentinde. otomobil voiture à bras. komşu komşuları voiture. sahi. sahi mi? vraisemblable. yat yaourt. hırsız volontaire. keman vipère. ziyaretçi vitamine. sesli harf voyelle. tuvalet week-end. hızlı. şarap vinaigre. Dünya Ticaret Merkezi'ne xxxa yyya y avoir pénurie de. surat. işte voilà !. çabuk vitesse. sıfır zzzi . ünlü voyou. votka vœu. falcı voyelle. camcı vitrine. şiddetli violer. canlı. görüş vision. cam. oturmak oturuyor oturuyorlar oturun. engerek virage. kümes hayvanları volcan. el arabası voix. yüz. güvenoyu voter. gezmek visiteur. sağ opp ölü vivant. başkasının sırtından geçinmek vivre de quelque chose. sizin le vôtre.

çinko zizi. çük zzzo zone. yöre zone d'attraction. çekim alanı 9999 .zigzag. zigzag zinc.