Dictionnaire français turc

HE : Haber Ekspres Izmir HU : Hürriyet Hütt : Hütteroth, Türkei OB: Radyo Onbeş

aaaa
à l'alignement. sıra sıra à l'arrière de. ardında à l'arrière de. arkasında à l'aube. erkenden à l'avance. önceden à bientôt. görüşmek üzere à brève échéance. kısa vadede à cause de. nedeniyle, sebebiyle, yüzünden à contre-cœur. istemeye istemeye, zoraki, gönüllü gönülsüz à court terme. kısa vadede à l'échelle de. çapında à l'étranger. yabancı ülkede, yurt dışında à l'extérieur. dışarıda à la fois. bir arada, hem --- hem --à l'huile d'olive. zeytinyağlı à l'identique. tıpkı tıpkısına à l'improviste. pattadak à l'intérieur. içeride à long terme. uzun vadede à longue échéance. uzun vadede à louer. kiralık à main levée. açık oyla à mi-chemin. yarı yolda à midi. öğleyin à nouveau. yine à perpétuité. müebbet à peu près. yaklaşık à pic. dik à pied. yaya olarak, yayan à plein régime. harıl harıl à la recherche de. peşinde à la Saint-Glinglin, aux calendes grecques, à la semaine des quatre jeudis. çıkmaz ayın son çarşambası, çıkmaz ayın son perşembesinde à la suite de. peşinde à tel point ... que. öylesine ... ki à tous. hepinize à vendre. satılık à vie. ömür boyu à voix basse. alçak sesle à voix haute. yüksek sesle à vos ordres. baş üstüne à votre santé. şerefe à vrai dire. doğrusu aaab abaisser. alçaltmak abandonner. bırakmak, terk etmek, çökmek abat-jour. abajur abeille. arı abîmer. bozmak, ihlâl etmek s'abîmer. bozulmak, çürümek abolir. iptal etmek, yürürlükten kaldırmak abolition. iptal, kaldırılma abonné. abone

abonner. abone etmek s'abonner. abone olmak aborder un sujet. söz açmak aboyer. havlamak abri. sığınak abricot. kayısı abriter. barındırmak s'abriter. barınmak abrogation. yürürlükten kaldırma abroger. yürürlükten kaldırmak abruti. düşüncesiz absolument pas. kesinlikle absorbé. absorbe absorber. absorbe etmek absorption. absorpsiyon s'abstenir. sakınmak abstention. çekimserlik abstentionnisme. çekimserlik abstentionniste. çekimser abstrait. abstre, mücerret, soyut absurde. abes, saçma abysse. abis aaac académie. akademi Académie des sciences de Turquie. TÜBA académique. akademik accabler. bunaltmak accélérant. artan artanlar accélérateur. gaz pedalı accélérer. hızlandırmak, hızlanmak accent. vurgu, şive accent circonflexe. uzatma işareti accentuer. vurgulamak acceptation. kabul accepter. kabul etmek accès. nöbet accident. kaza kazası accidenté. inişli yokuşlu, inişli çıkışlı acclamer. alkışlamak accompagner. eşlik etmek, refakat etmek s'accomplir. gerçekleşmek accord. anlaşma, rıza accorder, donner. lütfetmek s'accorder. bağdaşmak, uyuşmak s'accorder avec. uymak accoster. aborda etmek, yanaşmak accouchement, naissance. doğum accourir. koşuşmak accoutumance. alışkanlık accro. bağımlı accrocher, attacher, brancher, poser. takmak tak takın s'accroupir. çömelmek accumulation. toplama, yığın accumuler. arttırmak, biriktirmek, toplamak s'accumuler. birikmek accusation. iddia, suçlama

accusé. sanık accusé de réception. alındı haberli accuser. suçlamak acharné. azimli acharnement. azim achat. alım, satın alma achats. alış veriş acheter. almak, satın almak satın aldım acheteur. alıcı achever. tamamlamak s'achever. neticelenmek acide. ekşi acier. çelik acquérir. edinmek, elde etmek, kazanmak kazanır kazanacağız acquiescer. razı olmak acquis. birikim acquisition. iktisap a été acquitté, blanchi (Michel Jackson). aklanmak aklandı HU 14/06/05 acte. aksiyon, eylem, hareket actif. etkin, faal action. aksiyon, eylem, hareket activer. faaliyete geçirmek activité. etkinlik, faaliyet, icraat activité de conseil. danışmanlık, müşavirlik actuel. geçerli aaad adaptation. intibâk adaptation, exercice. alıştırma adapter, habituer. alıştırmak, uydurmak s’adapter, s'habituer. alışmak additif. katkı, katkı maddesi, katkısal addition (restaurant). hesap adieu. veda L’Adieu aux armes (Hemingway). Silahlara veda. A Farewell to Arms adjectif. sıfat adjudication. ihale aaadm admettre. içeri almak, kabul etmek administrateur. idareci, yönetici administration. idare, yönetim administrations locales. yerel yönetimler administrer. yönetmek admiratif. hayran admiration. hayranlık admirer. hayran olmak adolescence. ergenlik, yeni yetmelik adolescent. ergen, yeni yetme s'adonner à. benimsemek, kendini vermek, sarılmak adopter. benimsemek adoption. kabul adorer. tapmak adosser. dayamak, yaslamak adresse. adres, beceri, beceriklilik, marifet s'adresser. seslenmek adroit. becerikli, marifetli adulte. büyük, yetişkin adverbe. zarf adversaire. muhalif aérer. havalandırmak s'aérer. havalanmak aérodrome. havaalanı aéroport. havaalanı, havalimanı

aaaf affaiblir. zayıflatmak affaiblissent. zayıflama affaire. iş işe, olay affairé. işlek affaires. eşya affamé. abazan, aç affecté. müteessir affection. sevecenlik, sevgi sevginin, şefkat affectueux. müşfik, sevecen, şefkatli affiche. afiş, ilan, ilân affirmatif. müspet affliction. gam affligé. gamlı affligeant. acı affliger. kahretmek, kahretmek -i affluence. kalabalık s'affoler. telaşlanmak affreux. korkunç, çok çirkin Afrique. Afrika aaag agacer. sinirlendirmek âge. yaş yaşında âge adulte. yetişkinlik âge mental. zekâ yaşı âgé. ihtiyar, yaşlı agence. acenta, acentalık, ajans l’agence Chine Nouvelle. Yeni Çin ajansının HU 23/11/07 agenda. güncel s'agenouiller. diz çökmek agent. acenta agent de police. polis memuru agent de presse. basın sözcüsü agile. çevik agilité. çeviklik agio. acyo agiter. sallamak agneau. kuzu agrandir. büyütmek agréable. hoş agréablement. hoşça agressif. agresif, saldırgan agression. tecavüz agressivité. saldırganlık agricole. tarımsal agriculture. tarım, ziraat ah bon ?. öyle mi? ah si.... keşke aaai aide. himmet, yardım aide-chauffeur, assistant, graisseur. muavin aider. yardım etmek aïe aïe. vah vah aïeul. ata aigle. kartal aigre. ekşi aiguille. iğne ail. sarımsak aile. kanat aimable. nazik aimer. beğenmek, hoşlanmak, sevmek seviyorum seviyor sever serverim severler s’aimer, faire l'amour. sevişmek ainsi. böyle, öyle, şöyle air. hava

aaaj ajourner. ertelemek, talik etmek, tecil etmek, tehir etmek ajout. ek, ekleme ajouter. eklemek, ilave etmek, katmak aaal albanais. Arnavut Albanie. Arnavutluk Zaman 17/06/05 alchimiste. simyacı alcool. alkol alcool éthylique. ispirto ALENA. NAFTA alentours. civar aux alentours. civarında alerte. çevik Alexandre. İskender Algérie. Cezayir aligner. sıralamak s'aligner. sıralanmak alité. yatalak Allemagne. Almanya Allemand, Allemande. Alman allemand (langue). almanca aller, partir, s’en aller. gitmek gidiyorum gidiyorsun git gideyim gidelim gittik aller (substantif). gidiş aller au front. cepheye gitmek aller bien à. yakışmak aller-retour. gidiş dönüş, gidiş geliş aller simple. yalnız gidiş allez !. hadi, haydi alliance. ittifak allié. müttefik allô. alo allonger. uzatmak uzatın s'allonger. uzamak, uzanmak allouer. tahsis etmek allumage. yakış allumer. yakmak allumer la lumière. ışığı yakmak allumette. kibrit allusion. atıf, ima alors, dans ce cas. öyleyse alors, donc. yahu alouette. tarla kuşu alphabet. alfabe altitude. irtifa, rakım alvéole. hücre aaam amabilité. nezaket amande. badem amateur. düşkün amateur d’art. sanatsever ambassade. elçilik, büyükelçilik büyükelçiliği'ne Zaman 11/06/05 ambassadeur. büyükelçi, elçi elçisi ambigu. iki anlama gelebilen, kaçamaklı, muğlak, çapraşık ambitieux. iddialı, tutkulu ambition. ihtiras, tutku ambulant. seyyar aaame âme. can canı canım canın canınız améliorer. iyileştirmek, ıslah etmek s'améliorer. iyileşmek, düzelmek aménagement. düzen amende. ceza

s'amender. tövbe etmek amer. acı américain. amerikan amérindien. Kızılderili Amérique. Amerika Amérique Centrale. Orta Amerika aaami ami. ahbap, arkadaş, dost amical. arkadaşça, dostça amidonné. kolalı amitié. dostluk dostluğun Amnesty international. Uluslararası Af Örgütü amnistie. af amnistie générale. genel af amnistier, pardonner, excuser. affetmek affedersin affedersiniz aaamo amour. aşk amour-propre. haysiyet amoureux. aşık amphétamine. amfetamin ampoule. ampul amusant. eğlenceli, eğlendirici amuser. eğlendirmek s'amuser. eğlenmek aaan an. yıl yıla yılından l'an dernier. geçen yıl analgésique. acı yitimi ananas. ananas Anatolie. Anadolu Anatolie centrale. İç Anadolu anatomie. anatomi ancien. eski ancre. çapa ancêtre. ata andalou. Endülüs âne. eşek, merkep anecdote. fıkra ange. melek Anglais. İngiliz anglais. ingilizce angle. açı angle droit. dik açı Angleterre. İngiltere anguille. yılan balığı animal. hayvan, hayvansal animation. canlandırma, canlılık animé. canlı, hareketli, işlek animer. canlandırmak, yaşatmak aaann anneau, bague. halka, yüzük yüzüğün yüzüklerin année. sene, yıl yıllar yıla yılından année parlementaire. yasama dönemi annexer. ilhak etmek, ilâve etmek annexion. ekleme, ilhak, ilhak etme annihiler. yok etmek anniversaire. doğum günü, doğum yıl dönümü, yıldönümü, yaş günü annonce. bildiri, duyuru, ilan, ilân annoncer. bildirmek bildirdi, ilan etmek HU 14/05/05 annuel. yıllık HE 04/02/05 annulaire. yüzük parmağı annulation. iptal annuler. iptal etmek aaant

antalgique. acı yitimi antipathie. antipati antique. antik antiquité. antika Antiquité. İlk Çağ anxiété. anksiyete anxieux. anksiyöz aoriste. geniş zaman août. ağustos aaap apéritif. aperitif, açar apéro (familier). aperitif s'apitoyer. acımak aplomb. cesaret apocalypse. kıyamet apogée. apoje, yeröte, doruk, zirve apostrophe. kesme işareti aaapp apparaître. belirmek, görünmek, türemek appareil. araç, aygıt, cihaz, makine makineyi apparemment. görünürde, görünürlerde apparence. görünüş apparence extérieure. kılık appartement. daire dairesi appartenant. mensup appartenant à. ait s'appauvrir. yoksullaşmak appel. arayış appeler. çağırmak çağırıyorum çağırdık BZD 220 appeler (au téléphone). aramak appétit. afiyet applaudir. alkışlamak, el çırpmak applaudissement. alkış application. infaz, yürürlük appliquer. infaz etmek appliquer un jugement. bir yargıyı infaz etmek appliquer à. uygulamak apporter. getirmek getirirsin, götürmek apprécier. tadını çıkarmak, takdir etmek, beğenmek apprécier une chose en connaisseur. tadına varmak appréhender. tutuklamak, vehmetmek appréhension. vehim apprendre. öğrenmek öğreniyorum öğrenirim apprenti. çırak approbation. onay, onaylama approcher. sokulmak, yanaşmak s'approcher. sokulmak, yaklaşmak, yanaşmak approuver. onaylamak appui. dayanak, destek desteği appuyé. dayalı appuyer. dayamak, desteklemek, yaslamak s'appuyer. dayanmak, yaslanmak après. ardından, sonra après-demain. öbür gün après-midi. ikindi, öğleden sonra aptitude. beceri, beceriklilik aquarelle. sulu boya aaar arabe. Arap arachide. yer fıstığı Ararat. Ağrı Dağı arbre. ağaç ağaçım ağaca arbrisseau. fidan aaarc arc-en-ciel. gökkuşağı arche. tak

archéologie. arkeoloji architecte. mimar mimarlar architecture. mimari archive. arşiv archiver. depolamak 10 ares. dönüm argent. gümüş, para param argent de poche. harçlık argent sale. haram para Argentine. Arjantin argile. kil argument. ispat aride. kurak, çorak arithmétique. aritmetik aritmetiği Zaman 03/06/05 aaarmc arme. silah silahlar silahı arme de destruction massive. kitle imha silahı armé. silahlı armée. ordu Arménie. Ermenistan armer. donatma armoire. dolap armoire à glace. çam yarması arnaque. üçkâğıt arnaqueur. üçkâğıtçı arracher. sökmek arrangement. düzenleme arrestation. tevkif, tutuklama HU 01/06/05 arrêt. durak durağı arrêt, halte, pause. mola molası arrêter. tutuklamak s'arrêter. durmak durma durdu s'arrêter (pluie ou vent). dinmek s'arrêter à. uğramak arrêter qqun. tevkif etmek arrière. art l'arrière. arka arrivée. varış arriver. varmak varır arriver à. becermek arrogance. kibir arrogant. kibirli, mağrur arroser. sulamak art. sanat artichaut. enginar article. madde, makale artificiel. yapay artisan. esnaf artiste. sanatçı aaas ascenseur. asansör Asie. Asya Asie Centrale. Orta Asya Orta Asya’da HU 27/05/05 Asie Mineure. Küçük Asya'ya aspect. görünüş asperge. kuşkonmaz aspirer. emmek aspirine. aspirin assaillir. saldırmak assassin. katil assassiner. katletmek assaut. hamle, saldırı saldırıda assemblée. kurultay assemblée des fidèles. cemaat s'asseoir. oturmak oturuyor oturuyorlar oturun s'asseoir en tailleur. bağdaş kurmak

assez. epey, epeyce, hayli, nispeten, oldukça, yeterince assiéger. kuşatmak assiette. tabak assigner. tahsis etmek assistant, aide-chauffeur, graisseur. muavin association. birlik birliği, cemiyet, ortaklık, dernek derneği’nin associé. ortak associer. ilişkilendirmek assumer. takınmak assurance. güvence, sigorta, teminat assuré. sigortalı assurer sa pitance. rızkını çıkarmak aaat atelier. atölye athée. ateist (n. et adj. m. et f.), tanrıtanımaz athlétisme. atletizm Zaman 20/06/05 atmosphérique. atmosferik attaché de presse. basın ataşesi attacher. takmak tak takın, tutturmak, ataşe attaque. atak, hamle, saldırı saldırıda, tecavüz attaquer. atılmak, hücum etmek, saldırmak attardé. geri zekâlı atteindre. ermek, ulaşmak, yetişmek,varmak varır attendre. beklemek bekliyorum attendre impatiemment. dört gözle beklemek attentat. suikast attention. bakım, dikkat, ilgi, merak, sakın, üzüntü attentif. dikkatli attentivement. dikkatle atténuer. inceltmek s'atténuer. incelmek atterrir. yere inmek atterrissage. iniş attirer. çekmek attitude. davranış, tepki, tutum attraper. kapmak, yakalamak attribuer. atfetmek, isnat etmek attribut. yüklem attribution. atfetme, isnat attrister. acınmak aaau au XVIIème siècle. 17. yüzyılda au courant. haberdar au dessus de. üzerinde au fait. sırası gelmişken au fur et à mesure. gitgide, gittikçe au hasard. rasgele au maximum. en fazla au milieu de. ortasında au minimum. asgari, en az au moins. en az au moyen de. aracılığıyla, ile, vasıtasıyla au pire. en kötü ihtimalle au plus. en fazla au profit. lehinde Au revoir. Allahaısmarladık, hoşça kal(ın) au revoir !. güle güle, iyi günler! au sujet de. hususunda au visage rond. ablak aube. fecir, şafak. fajr aubergine. patlıcan aucun. hiç, hiçbir aucunement. asla audace. ataklık audacieux. atak

audience. duruşma auditeur. dinleyici augmentation. artma, arttırma, artış, yükselme, zam, çoğalma augmenter. yükselmek augmenter (intr.). artmak, arttırmak, büyümek büyüdü HU 14/05/05 augmenter (tr.). arttırmak aujourd'hui. bugün aulx. sarımsaklar auparavant. öncesi auprès de. nezdinde auriculaire. küçük parmağı aussi. da, de (dahi), hem aussi … que, autant que. kadar Australie. Avustralya austère. yalın aaaut Autant en emporte le vent. Rüzgar gibi geçti autant que, aussi … que. kadar auteur. yazar yazarlar yazarı HU 02/05/05 authentique. sahici autobus. otobüs otobüsü otobüsle otobüste autocritique. özeleştiri autodéfense. meşru müdafaa autogare. otogar automatique. otomatik automobile, voiture. otomobil automne. sonbahar, güz autonome. özerk autonomie. özerklik auto-proclamé. özel-seçilmiş autorisation. izin, yetki autorisé. yetkili autoriser. müsaade etmek autoriser, permettre. izin vermek autorité. makam, salâhiyet, yetki autoroute. karayolu, otoyol otoyolun otoyollar otoyolları otoyolların otoyolda HU 14/11/07 auto-satisfaction. kendini beğenme autour. etraf autour de. etrafında autour des palombes. çakırkuşu autre. başka, başkası, diğer, gayri, öbür öbürlerinden, öteki l'autre. diğer autrefois. eskiden l'autre jour. geçen gün autre que, sans compter. -den başka Autriche. Avusturya’nın HU 17/11/07 aux environs. civarında aaav avaler. yutmak avancé. gelişmiş avancer. ileri sürmek, ileriye gitmek, ilerlemek avant. önce, önceden avant, moins (heure). kala avant la leçon, avant le cours. dersten önce avant-bras. önkol avare. açgözlü, cimri, hasis, pinti aaave avec, au moyen de. ile avec couchettes. yataklı avec un bruit de cataracte. şarıl şarıl avec un bruit de cliquetis. şıngır şıngır avec un bruit de froissement. hışır hışır

tavla badigeon. banliyö. sakallı barque. kayık.) ballot. ikaz. ranza bantam. Bağdat Bağdat'ta Zaman 11/06/05 bague. canı istiyor avoir faim. yaygı backgammon. amaçlamak. levrek baraque. top ballot. çizgi bandeau. ele geçmek avoir peur de. kira bailleur de fonds. bank. yurt hasreti olmak avoir l'occasion. nisan axe. beyanat. uyarma. üşümek avoir une fuite. vapur bâtiment. meşin basilic. acımak avoir pour but. immeuble. top bbban banane. muharebe Bataille de Manzikert. toka bartavelle. salıncak balayage. süngü baiser. şangır şangır avec un bruit métallique. utanmak avoir l'intention. koy bail. jet. taramak balcon. hırs avion. 30 yaşında olmak avoir un accident. ayran azalée. taş kekliği bbbas bas. uyarı uyarısı HU 20/06/05 aveu.avec un bruit de vaisselle cassée. açgözlü avidité. fesleğen basket-ball. bina bâtiment. banka bankaya bankası banque centrale. sihirli değnek baie. acıkmak. publicité. sandal barrage. haberdar avertir.. gemi gemiyle. yulaf avoir 30 ans. top ballet. ziyafet banquette. süpürge balançoire. ilan. demeç. eksen ayant des taches de rousseur. salaş baratineur. tepkili uçak avis. muz banc. finansör baïonnette. Merkez Bankası banquet. havuz havzalari les bassins d'eau potable. ihtiyacı olmak avoir comme interlocuteur.P. anneau. ilân avis. uyarmak avertissement. alçakça bassin. çubuk baguette magique. ihtar etmek. içme suyu havzalari bbbat bataille. basketbol bassement. badana badigeonner. midesi bulanmak avoir le mal du pays. réclame. P. badana etmek bâfrer. ilan. alçak bas. muhatap ile olmak avoir conscience. azot azur.K. denk (is. balkon baleine. peu profond. niyetlenmek avoir mal au cœur. bale ballon. ilişkin ayran (boisson au yaourt). açalya azote. tarama balayer. bant bande dessinée. seve seve avec quoi ? par quel moyen ? comment ? neyle? aventure. korkmak avoir pitié. açıklama avis. piç bateau. değnek. Malazgirt Savaşı (1071) bâtard. süpürmek. çatkı bandit. sakal barbu. palavracı barbe. inşa etmek . serüvenci avenue. hedeflemek avoir soif. engin bas. serüven aventurier. affiche. yolcu uçak avion à réaction. kaza geçirmek avoir besoin de. acı bir teessürle haber almak avoir des frais. isim vermek bbbar bar (poisson). haydut. safsata balle. avukat avoine. ispenç baptiser. ikaz etmek. apartman bâtir. dolay banque. annonce. itiraf etmek. abraş ayant trait à. gök bbba B. macera. çorap basane. damlamak avoir honte. önüne geçmek barrette. ihtar. şıkır şıkır avec plaisir. susuz olmak avoir vue sur. abur cubur yemek Bagdad. balina balivernes. yol kesici banlieue. itiraf aveugle. bâche. sıra bande. öpücük bbbal balai. eşkiya bandit de grand chemin. ad vermek. karnı aç olmak avoir froid. bakmak avouer. sığ bas. masrafa girmek avoir envie de. kör aaavi avide. bilincinde olmak avoir la douleur d'apprendre. tekne bateau à vapeur. yüzük yüzüğün yüzüklerin baguette. bent barrer la route. ilân aaavo avocat. susamak. itirafta bulunmak avril. uçak uçağın uçağım uçakla uçağının avion de ligne. cadde averti.

köpürmek (mec. zevk bon marché. kaynana bénéfice. acquitté (Michel Jackson). yumruklaşmak battu. öpücük bistrot. hayırsever bienheureux. sik. kutu kutusu boîte aux lettres. çulluk bécassine des marais. saadet bonjour. garip. ihtiyaç ihtiyacı béton. posta kutusu PK boîte de conserve. çarpmak çarptım. leh. çenesi düşük bavardage. iyi günler! bonne fête. merhaba bonjour !. bacanak. tabii bien sûr. kafa yormak beau-frère. peki bien (substantif). Belçika bélier. iyilik bord. peki. çalçene. orman. terbiyeli bien-être. tahta boisson. kıyı kıyısı kıyıları börek (pâtisserie fourrée). iyi çalışmalar bon voyage !. tereyağı. iyi yıllar bon appétit !. yarar bénéficiant d'une immunité. martaval. eşek bavard. hoplama bonheur. iyi. mal bien connu. şanzıman boiter. kuyruk sallayan berner. refah bienfaiteur. kitaplık (meuble). kâse Bolivie. gevezelik etmek. iyi huylu. boîte postale BP.) bbbe béat. yenik baudet. sığır. biraz sonra bientôt. bayramınız mutlu olsun. lacivert bloc. çok. not defteri blocus. bilet bisou. bira bijou. aksak boitiller. mücevherci bile. gönüllü bénir. günaydın. üçkâğıt bonneterie. meyhane bite. tamam bonne année. çokça beaucoup de. güzelce. bebek bebeği bebeğin bebekte bebekler bebeklerde bec. iyi seneler. beyaz a été blanchi. su çulluğu Belge.bâton. tuhafiyeci bonneteur. mal bientôt. aklanmak aklandı HU 14/06/05 blanchir. rağmen bien sûr. değnek battage. maruf bien au contraire. öküz boire. öd billet. hay hay bienfaits. kanat çırpmak se battre. savaşmak se battre à coups de poings. yarak bizarre. ahşap. birçok beaucoup réfléchir. Bosna-Hersek . mesut beau. teneke boîte de vitesses. ağarmak blanchisserie. kap. engin. hoş geldiniz bière. mesut biens. kitle bloc-notes. topallamak boiteux. içki boisson forte. dokunulmaz bénéfique. sohbet etmek baver (de colère). kuyumcu. beton beurre. takılmak bbbo bobard. harmanlar battre. yakında bienvenue !. kus. iyi. acemi bbbl blâmer. abluka blond. çoban bergeronnette. kar. Bolivya HU 14/06/05 bombe à retardement. iyi yolculuklar! bond. beşik berger. üçkâğıtçı bonsoir. koç belle-mère. pek. zarar zararı bleu. sitem etmek blanc. kayınvalide. Belçikalı Belgique. aksamak bol. iyilik. palavra bœuf. içki boîte. kenar. kütüphane bien. acemi. volontiers. çamaşırhane blé. saatli bomba bbbon bon. kolay gelsin! bon goût. tuhaf bizuth. sous peu. ucuz ucuzu bon travail !. heybe besoin. yakışıklı beaucoup. kayınpeder beauté. içecek. kutlu olsun hu 08/03/05 bonne santé. yağ yağı bbbi bibliothèque. börek Bosnie-Herzégovine. gaga bécasse des bois. başlık bonneteau. darbetmek battre des ailes. geveze. kutsamak berceau. acayip. enişte. bir hayli. sarışın sarışınları se bloquer. kâr. güzel güzeli. mücevher bijouterie. yaralı blesser. güzel güzeli. kazanç. tam tersine bien élevé. içmek içer iç! içeyim içti bois. kayınbirader beau-père. mutluluk mutluluklar. pas cher. afiyet olsun bon courage !. iyi akşamlar bonté. bir hayli. kuyumculuk bijoutier. nimet bienfaiteur. ak. lütuf. yara. güzellik bébé. buğday blessé. acıtmak blessure. yardımsever bien que. kazıklamak besace. gevezelik bavarder. keyif. hayırlı bénévole. sağlık bonnet. mavi bleu marine. hamle.

cellât celladı bourse (d'étude). yer fıstığı cacao. bornoz busard. dal brancher. çalılık Bulgare. boykot etmek BP boîte postale. burs Bourse des valeurs mobilières d’İstanbul. koru. kuruluk bossu. hedef. sisli brun. gürültü. homurtu. saksı cacahuète. postane. yiğit yiğidin bravo !. takmak tak takın bras. csizma bottine. kartopu boulet de canon. yanmak yandı brûler (tr. fırça brosse à cheveux. şangırtı brûlé. maşallah ! bref. Boğaziçi bosquet. gürül gürül bruyant. lokma boucher. kaynamak boulanger. kadıya düşer c'est-à-dire. düğme bovin. yakmak brume.). hareket etmek bouillir. sığır boycott. büro. büfe buisson. mangal brave. şahin buse variable. esmerleşmek brunir. şarıltı bruit de craquement. gürültülü bbbu buanderie. tugay brigand. dokumak bronzer. butik bouton. çamur bouffon. masure. postahane bureau des objets trouvés. kasap boucher. kayıp eşya bürosu bureaucratie. boykot boycotter. bülten bureau. ağız bouché. şiş brochette de viande. köfte boulevard. araları açık cabane. kakao caché. ganimet ccca c'est au cadi de le faire. şiş kebap brocoli.). dükkan boutique (de luxe). gizli cache-col. amaç. yüklü bourreau. meltem brisr. yanık brûler (intr. kara kara düşünmek bru. hücre . bot. rivayet bruit de cataracte. çamaşırlık bûche. se mettre au soleil. fırıncı boulangerie. dalkavuk bouger. sis se brouiller avec qqn. kol kolu kollarında kolunuzu brasero. gelin bruit. bütçe buffet. uç bouteille. kamara caboche. otlamak broyer du noir. diş fırçası brosser. çizme. yağız brunir. atkı cacher. esmerleştirmek bruyamment. şıkırtı $$$ bruit de vaisselle cassée. çat bruit de froissement. halt bourdonnement. bulvar Bulvarı'nda bourde. vızıltı bourdonner. bot bbbou bouche. Bulgaristan bulletin. casser. odun budget. onun için c'est tout. tıkamak boucle. hışırtı bruit de métal entrechoqué (pi. kısa Brésil. kasaba bourré. parlamak. saz delicesi busard Saint-Martin. gökçe delice buse. yani c'est pourquoi. bozuşmak brouter. sahi ça fait longtemps. kırmak kırdı kırmadım brochette. vızıldamak bourg. parıldamak briquet. PK posta kutusu bbbr branche. fırın boule de neige. yazıhane bureau de poste. sis brumeux. hayhuy brouillard. çayır delicesi busard des roseaux. şişe boutique. ofis. şahin but. haydut brillance.Bosphore. brokoli broder. gol. ilmik boucle d'oreille. saç fırçası brosse à dents. o kadar c'est vrai. kabin. çakmak brise marine. damga cachot. uzun zamandır ça va mal entre eux. bürokrasi bürokrasisinin burnous. cabine. gülle boulettes. Boğaz. Brezilya brigade. saklamak cachet. hışırdama. güneşlenmek üstsüz güneşleniyor güneşlendi HU 09/08/07 brosse. fırçalamak fırçaladım brouhaha. Bulgar bulgare. kulübe cabine. İMKB : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası bout. tıkalı bouchée. delice busard cendré. bulgarca Bulgarie. küpe boue. parlaklık brillant comme un sou neuf. homurdanmak. meram butin. çalı. kambur botte. pırıl pırıl briller.

acı kahve café turc. puisque. namzet candidature. tipik caresse. iskambil cartouche. bu. yalan haber canyon. belirlemek. kanser kanseri cancer du sein. yalan haber cancanier. kırık castagnette. ördek canard. sebep causer. Kahire Zaman 17/06/05 caisse. kışla casque. açmaz caractériser. kanyon caoutchouc. adaylık. hesaplı calèche. cezve cassolette. Türk kahvesi cage. soygun cambrioleur. parce que. fişek cccas cas. başvuru başvuruda. kırmak kırdı kırmadım. kaygılamak causerie. felaket. neden nedeni. iğdiş etmek cccat catastrophe. yetenekli capacité.cadavre. başkent başkenti başkentte. mahzen caverne. paso carte(géographique). yatıştırmak se calmer. yeter . kamyon camionnette. harita haritasi carte d'identité. aday adaylar. ölü. bodrum. vaka caserne. Kanada canapé. kanepe canard. à la Saint-Glinglin. koyduğum yerde otluyor cela suffit. armağan. defter cahoter. karakter. afet. işportacı caméra. naz car. durum durumu cas. à la semaine des quatre jeudis. dedikoducu cancer. Kuzey Carolina HU 20/06/05 carotte. patlıcan salatası ccce ce. kantin canular. Kafkas cauchemar. çıkmaz ayın son çarşambası. kemer cccel cela n'a pas avancé d'un poil. hilâfet calme. güveç cassure. kaptan. karne Caroline du Nord. meme kanseri HU 17/05/05 cancérigène. sefer campagne (élections). sakinleşmek. kırık casser. rota capable. nüfus cüzdanı carte de presse. iktidar. mağara caviar d'aubergines. sürahi carnet. havuç carré. külhanbeyi caille. kampanya. çünkü caractère. uslu calmer. pichet. benlik. hamamböceği café. konuşma cavalier. ordugâh campagne. sarsılmak sarsılıyor HE 12/01/05 caïd. kadavra cadeau. sakin. kanserojen HU 28/07/06 candidat. felaket. hediye cadi. sedir ağacı ceinture. yüzbaşı capitale (ville). vasıflandırmak caractéristique. kır. kırılmak kırıldı casserole. oturma kartı carte de vœux. dersiam $$$ Caucase. sakin olmak. in. kare carte. kafadar. neden olmak causer du souci. yoldaş cambriolage. çalpara castré. kişilik caractère secret. hazine. ceset. okşayış caresser. burun burnum burnumu cap. kahve kahvesi kahveye kahveyi kahveniz café sans sucre. şu céder. koparmak koparmayın. kamyonet kamyonete camp. kamera camion. çökmek cèdre. kalsiyum HU 04/01/07 calculé. namzetlik canif. iğdiş castrer. rahat etmek. kadı cadre. nitelik. kaporta Cappadoce. Kapadokya caprice. bozuk. başşehir Zaman 05/06/05 capot. felâket felâkettir calcium. okşamak carafe. süvari cave. cruche. afet. yatışmak cccam camarade. facia faciada faciasının. cüzdan cüzdanı. bıldırcın caïque. miğfer. kamp camp militaire. seçim yarışı cccan Canada. tencere casserole à café turc. kayık Le Caire. parçalamak se casser. kasa cccal calamité. kauçuk cccan cap. dersiam catéchiste. huy. çerçeve cafard. bıldırcın caille des blés. felâket felâkettir catéchisme. kart kartı carte d’étudiant. tebrik kartı carte à jouer. vasıf caractère. trembler. mort. yetenek capitaine. çıkmaz ayın son perşembesinde califat. top cantine. personnalité. kabus cause. basın kartı carte de séjour. harf. fayton aux calendes grecques. soyguncu camelot. kafes cahier. tolga cassé. tarçın canon. çakı cannelle.

pahalı cher. yük charge à blanc. kimi certains. sıcak sıcaktır opp soğuk chaudron. son zamanlarda cessez-le-feu. bunlar ceux-là. belirli. hububat cérémonie. şans chancelier. keçi cheval. yatak odası chameau. oda odanın odanız odası Chambre de commerce d’Ankara. Teknoloji Araştırma Merkezi. sıkılamak. sayın chercher. kel ccche chef. uçurtma cerise. o ona cellule. cinsiyet değiştirmek chanson. deve chamelier. yeşil düdükçün chevalier guignette. Truva atı chevalier. tabut céréale. ateşkes ceux-ci. noce. lider. İTO : İzmir Ticaret Odası chambre à coucher. sansür HU 17/06/05 cent. değişmek changer (tr. TEKAM cependant. yüklemek chariot de marchand ambulant. şef chef de clan. kestane château. bluz chêne. merkez merkezi centre commerçant. değişiklik changement de cap. iğdiş etmek chaud. beyin cervelle d'oiseau. şövalye chevalier arlequin. route. şöhret céleri. hararet. çarşı Centre de recherche technologique. cılız. şarkı şarkısı chanson populaire. söylemek söylüyorum söyler chapeau. sandalye chaleur. bekâr. kaptan chaussette. sevimli charme. iskemle. zincir chair. türkü chanter. aramak chercheur. ün. kesin. müsteşar chandelle. merkezci. ısı chalvar. yüz centime. tanınmış. keder chagriner. meşhur. daire cercueil. kale chatouiller. acık. kuş beyni ces derniers temps. sıcaklık. ünlü célébrer. kül cendrier. bölüm. kır champ. türkü. şeyh cheikh al islam. dülger chasser. Ankara Ticaret Odası'nın ATO Chambre de Commerce d’Izmir. ısınmak. eux. ısıtmak chauffeur.). rota değişikliği changer (de l'argent). sıkı. muharebe meydanı champagne. merkeziyetçilik centraliste. şoför. işporta charmant. o ona. kandil kandili changement. kalorifer chauffer. şalvar chambre. kimileri certifier. aile reisi cheik. merkeziyetçi centre. görevli charger. eneze. düğün cerf-volant. kovmak chat. dere düdükçünü . kutlamak célébrité. merkezcilik. secrétaire d'état. tahıl céréales. şu cccen cendres. son yemek yemeği censure. her charbon. ağa chef de famille. gömlek chemise de nuit. fasıl chaque. değiştirmek changer de l'argent. mücerret celle-là. baca chemise. kiraz ağacı certain. kül tablası. küllük la Cène. çorap chaussure. at atı atım atıyla atının cheval de Troie.). şapka chapitre. büyü charpentier. önder. gerçekleştirmek cerveau. bozdurmak changer (intr. şeyhülislam chemin. bazı. çorap chaussettes. meğer cercle. hücre celui-ci. şunlar ccch chagrin. yol yolları yolda cheminée. atom enerji santralı. ayakkabı chauve. gecelik geceliği chemisier. araştırmacı chéri. meşe meşesi pmo004 39 chèque. kazan chauffage central. tarla tarlaları champ de bataille. onlar. kuru sıkı chargé. şampanya champignon. çek çeki cher. tören cérémonie de mariage. sevgili chétif. kereviz célibataire. birtakım. kahretmek -i chaîne. şarkı söylemek söylüyorum söyler chanter (une chanson). cheikh. et chaise. gıdıklamak châtrer. kovalamak chasser de. nükleer santral centralisme. kedi kedileri kedisi kediyi kediye châtaigne. kömür kömürü charge. kara kızıl bacak chevalier cul-blanc. deveci champ. ils. bu celui-là. acı. mantar chance. yüklü chargé de. para bozdurmak changer de sexe.célèbre. kuruş centrale nucléaire. nahif chèvre. hububat. kiraz cerisier. sürücü.

işbirlik collaborer. Kıbrıs Kıbrıs’ta HU 27/05/05 Chypre du Nord. hizip cliquer.chevalier sylvain. küçük karga chrétien. uygarlık civilisé. kuaför coin. topallamak clavier. cerrah choc. şik chien. fısıldamak chute. işbirliği yapmak colle. tıklamak tıklayınız cliqueter. limonata citronnier. durum durumu circulation. koli collaboration. rastlantı coïncider. belli. yatalak club. kolesterol HU 04/01/07 chômage. zırlamak. medeni. ayva cccol col. siroz citadelle. photographie. kolye colline. köpek köpeği chier. kokain cocktail. câmia. loi. beş beşte cinq par cinq. sünnet circonstance. yaka colère. lahana choucas. medeni kanun cœur. biriktirmek collectivité. helâ chirurgien. kobay coca. borazan clairsemé. şok chocolat. muşamba cireur de chaussures. çivi cloué au lit. çan cloison. limon citronnade. açar cliché. kulüp kulübü kulübünün club. kapıyı çarpmak clarinette. hiddet colis. lokal ccco cobaye. olgu. kalp kalbi kalbine kalbim. aydınlık classe. acibe chou. hıristiyanlık chuchotement. gökyüzü ciel (couleur). trafik ciré. yapıştırmak coller à. boyacı cirrhose. evimde BZD 110 chialer. saç saçım. sigara cigogne. medeni civilisation. bölme clone. çarpmak çarptım claquer la porte. yürek coffre. anahtar. nesne. ayak bileği chewing-gum. seçmek. medeniyet. beşer beşer cinquante. toplu collectionner. berber coiffeur. elli cinquième. kokteyl kokteyli code. mehtap clairon. koka cocaïne. rakam chimère. Şili Şili'de HU 14/06/05 Chine. küçük karga choucas des tours. anmak citron. sıçmak chiffre. çikolata. şıngırdamak cliquetis. Kuzey Kıbrıs ccci cible. açacak. sandık coiffeur. sınıf classe. leylek cil. sivil. çöküş Chypre. mevki mevkide classer. gönül. askı circoncis. tepe . uymak. dosyalamak classes supérieures. gök. kale citer. şıngırtı cloche. tercih etmek choix. Çin chinois. Çince chiottes. çit clou. sünnetli circoncision. seçim seçimi seçimlerde cholestérol. fısıltı chuchoter. ciklet chez moi. sinema sinemaya cinq. açık clair de lune. bende. köşe coïncidence. kirpik ciment. toplum collège. klon clôture. yapıştırdı collectif. klarnet clarté. tel cheville. règle. şey şeyden şeyi chose en soi. boy claquer. photo. vakıa chose étrange. seyrek clan. yapışmak collier. orta okul collègue. müşteri climatisation. esmer gökyüzü cigarette. çakışmak coing. meslektaş coller. üst tabaka claudiquer. çukulata choisir. zırıldamak chic. limon ağacı civil. aydınlık clair (couleur). mezarlık cinéma. kuralları BZD 104 code civil. işsiz chose. kanun. hıristiyan christianisme. gök göğe ciel plombé. position. beşinci cintre. hülya Chili. hedef ciel. tabaka classe. fotoğraf Güneş client. çimento cimetière. işsizlik chômeur. klavye clé. orman düdükçünü cheveu. bilek. uygar cccl clair. soğutma clique.

mücadele vermek combien. bilindiği üzere comme-ci comme-ça. uzlaşma comptabilité. tarikat confronté. hakkında. konkre. konforlu. yenilebilir comique. vatandaş. sürmek sür. neyle ? comment vous appelez-vous ?. suikastçı comportement. ticaret commis. AB Komisyonu commode. ne kadar combien (de). yetkili compétition. rahat confrérie. haberleşmek HU 14/05/05 communiste. sömürge colonne vertébrale. dirlik concourir. gerçeklemek confiture. nasıl comment ? avec quoi ? par quel moyen ?. güvenen confirmation. çekmeceli dolap commun.) concombre. komiser commissariat. tutum comporter. müşahhas. isminiz ne? commentaire. şerh commentateur. benzetmek. kapıcı conciergerie. acımak compatissant. şefkat compatir. komünikasyon communiquer. yarışma concret. dedikodu commerçant. şefkatli compatriote. marchand. peşin compte. komisyon. telefon ahizesi comestible. hâl condition. mücadele. omurga colorer. abandone etmek concernant. şart conduire. doğrulamak. yetki compétent. komünist compact. onaylama confirmer. muhasebe comptable. bildirişim. ödünlemek concéder une défaite. kumandan commande. yorum. beste compréhension. yetenekli. veciz conclure (arg. komisyon Commission Européenne. şöyle böyle comme si. üzerinde. sevecenlik. salça condition. kongre . reçel reçeli conflit. koni conférence de presse. rahat confortable. somut concrétiser. sayma compte bancaire. ilişik. güvercin colonie. yardakçılık compliqué. kaç kaçı kaçta combiné téléphonique. içermek composer. banka hesabı compter. götürmek conduire (une voiture). itiraf confiance. toplum communication. bestelemek. kapıcılık concis. cemaat congrès. dondurmak congrégation. uygunluk confort. sayman comptant. ilgili concerner. güven. boyalamak cccom coma. davranış. bildirmek bildirdi. dahil opp hariç compromis. THY : Türk Hava Yollari. oluşturmak composition. dair concerné. atılmak comment. başlamak başlıyorum commencer à. koloni colonie. inclus. halletmek (arg. kendine güven confiant. itimat confiance en soi. basın bildirisi. hal. çırak commissaire. iletişim. tezgah cccon concéder. yoldaş comparable. Turkish airlines compagnon. fırıl fırıl commencement. tam. karşılaştırma comparer. muhasebeci. anlama. suikast comploteur. kanunen conformité. çapraşık complot.colombe. tüccar tüccarın tüccarların commerce. taviz. karakol karakolda commission. yorumlamak commérage. koma combat. hesaplaşma. dondurucu congeler. araba kullanmak. ridicule. yarışmak concours. mâruz congélateur. gibi comme on le sait. karşılaştırmak compassion. ortak communauté. başlangıç commencer. mahkûm condamner. basın toplantısı confesser. tüm compléter.). sanki comme une toupie. rekabet complet. haberleşme. rakip condamné. yoğun compagnie. kavramak compris. société. anlayış comprendre. ödün. savaş. savaşım savaşında combattre. ısmarlamak. karşılaştırılabilir comparaison. sipariş commander. salatalık concorde. yurttaş compétence. komite. cezalandırmak condiment. sevecen. yorumcu commenter. hesap hesabı. saymak comptoir. kurul kurulu commandant. suç ortağı complicité. anlamak anlıyor. alım satım. emir vermek comme. şirket şirketten Compagnie Aérienne Turque. somutlaştırmak concurrent. itiraf etmek confession. tamamlamak complice. ilgilendirmek concession. durum durumu. çatışma conformément à la loi. suç ortaklığı. muhasip. tavır. hükümlü. gülünç comité. sipariş etmek. mücadele etmek. topluluk. araba sürmek cône. ödünleme concierge.

dirsek dirseğimi . görüşme converser. denetim contrôle des naissances. emanet consolation. yoluna devam etmek contracter. taklit contrefaire. şuur conseil. ip. teselli consommation. içermek content. kunduracı. ünsüz conspirateur. kornişon corporation. acun côte. cisim. kafile coopération. tüketim consommer. acunsal cosmos. ekin kargası corde. uygun convenir. oluşturmak. Korsika cortège. kaçak Zaman 16/06/05 contrefaçon. aksilik contrat. tanıdık connaître. danışman danışmanı. sohbet conversation (téléphonique). memnun etmek contenu. saygı considérer. kafile cosmique. eğe. devam etmek. temas contaminer. yapı. savoir. taklit etmek contrefait. tavsiye Conseil de l’enseignement supérieur. inşa etmek. YÖK: Yüksek Öğretim Kurulu conseil exécutif. davet etmek convoi. uymak. çekim connaissance. devam devamı continuel. anayasal constructif. tespit etmek constituer. MGK : Milli Güvenlik Kurulu Conseil supérieur de la Radio et de la Télévision. leş kargası corneille noire. batmak battı batmadı coude. tabaka coucher de soleil. karabatak corne. fiil çekimi. kopya. taraf. arkadaş Copenhague. fuyard. sürekli continuer. sahte contribuable. karga. kat katta couche. deniz kabuğu coquille. aile plânlaması contrôler. fetih conscience. örtüşmek corriger. kıta kıtada kıtası kıtalar contingent. anlam connu. tavsiye etmek consentement. RTÜK : Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na Zaman 21/06/05 conseiller. yapım construire. beden. devamlı. saklamak considération. yapıcı construction. kaburga côté. ortak sahipler coq. müşavir conseiller. razı etmek. bilinç. sonuç conserver. sürdürmek continuer sa route. sicim cordonnier. aleyhinde. güneşin batışı se coucher (soleil). içerik. boynuz corneille. uygun gelmek. suikastçı conspiration. devamlı constatation. sözleşme contre. bulaşmak. aksi. bağlam continent. naz coquillage. bilmek bilmiyorum connecter. teşkil constitutionnel. yapı yapmak consultation. gövde. yan cccou cou. mükellef contrôle. aleyh. leş kargası cornichon. düzeltmek corrompre. fethetmek. vücut vüçudu correspondre. esnaf corps. Kopenhag copie. réfugié. kontak. tanımak tanıyor connaître. muayene contact. kapsam contester. horoz coquetterie. seyretmek contemporain. kontrol etmek convenable. işbirliği copain.conjoncture. ami. korozyon Corse. vicdan. irtibat connotation. anayasa. netice. denetlemek. suikast constamment. büzmek contraire. bozmak corrompu. kontenjan continu. fatih conquérir. muhabbet. itiraz etmek contexte. rıza consenti. bilgi. söz etmek conviction. inşa. müşavirlik. teşkil etmek constitution. boyun boynum couche. inspection. kabuk kabuğu cccor corbeau. hikaye. durum durumu conjugaison. uymak conversation. saymak consigne. danışmanlık. bünye. almak conquête. kanaat convier. kurul kurulu conseil. aleyhine de contrebande. suret copier. mektuplaşmak. bozulmuş corrosion. malum. karşı contrariété. devamlı continuation. bağlamak. memnun contenter. tanınmış conquérant. tespit constater. compter. rıza göstermek conséquence. birleştirmek connexion. yürütme kurulu conseil des ministres. bulaştırmak conte. tüketmek consonne. sessiz harf. kuzgun corbeau freux. razı consentir. masal contempler. BM Güvenlik Konseyi’nde Zaman 06/06/05 Conseil pour la Sécurité nationale. inşaat. ayakkabıcı cormoran. çağdaş contenir. birleşme. Bakanlar Kurulu Conseil de sécurité des Nations Unies. kopyalamak copropriétaires.

örf couturière. kesmek kesti couper la connexion. yaratmak yarattı crème. kabuklu cccu cuiller. örtü örtüsü. cinayet crise. çalpara cccru cru. cereyan courbe. bunalım. darbe coup de baguette. batmak battı batmadı couler en murmurant. çığlık crier. kamçılamak cravate. gözleme crépuscule. hükümet darbesi coup de poing. akmak. kaşık cuir. masrafları karşılamak cow-boy. mutfak cuisinier. cesaret. AIHM HU 01/06/05 courage. görenek. akıntı courant. eleştiri. yeğen. kazmak. alacak créateur. kapalı couverture. patlamak patladı crevette. gaddar crustacé. kravat crayon. gelenek. çiğ cruauté. kruvasan Croissant Rouge. dayak coupure. eleştirmek. kıstas. patlak crever. çat etmek cravache. kırbaç cravacher.coudre. kafatası crapaud. kabak. kadeh coupe de cheveux. kovboy cccr crac. inanmak inanmıyorum. bükmek courgette. renk coulisse. eleştirici. kapsamak. oyuk. kruvazör croissant. yorgan. iştah kesici coupé en tranches. korkmak craindre sans raison. çat crachat. eğri courber. galette. vehmetmek craintif. çay çayı course. buğulama cuisine. meydana getirmek créer. kurs cours d'eau. bıçak. saç kesme coupe-faim. yaratık crédit. ölçüt la critique. kanca croire. âdet. kesme cour. bön créer. kalça cuisse de poulet. aşçı cuisse. krema crêpe. kritik. alaca karanlık crétois. yaratıcı création. haç crotale. yaratıcı créatif. ulak courrier. oymak creux. kredi crédule. avlu La Cour Européenne des Droits de l’Homme. güğüm cruel. çat kapı coup du sort. nöbet cristal. but budu. bağırmak. sakız kabağı courir. yumruk coup de sonnette inattendu. terzi couvert. poste. sanmak croiser (les bras). buhran. meşin cuire. yastık couteau. gebermek crever. Hırvatistan Zaman 17/06/05 crochet. gaddarlık cruche. yaratma. pişmek cuire à la vapeur. tasarımcı. gırıtlı creuser. kristal critère. çukur crevé. kapak couvrir. şırıldamak couleur. yiğitlik courant. kap. kısa courtepointe. darbe coup d'état. kriz. carî courant d'air. bağrışmak crime. haykırmak crier à qui mieux mieux. kalem kalemi kalemin cccre créance. koşmak koş koşuyorlar courrier. kulis coup. krem. Kızılay croix. testi cruche en cuivre. kuru sıkı coup dur. éclater. tenkit etmek cccro Croatie. sürahi. tükürük cracher. dikmek couler. haykırış. peureux. kupon coups. karı koca coupon. tavuk budu . değnek coup à blanc. kamçı kamçısı. kesim. tenkitçi critiquer. leçon. korkak korkağım korkaksın crâne. cuillère. söğüş couper. bağlantıyı koparmak koparmayın couple. kaplamak. kesinti. cousine. tenkit le critique. deri cuir de mouton. bicska coutume. yorgan courtois. tükürmek craie. yarış courses. koşu. yaratılış créature. posta cours. dikiş dikmek. Avrupa İnsan Hakları Mahkeme Mahkemesi'ne. yay courbé. kaymak. alış veriş court. örtmek couvrir les dépenses. darbe coupable. kuzen coussin. kavuşturmak croiseur. tebeşir craindre. battaniye couverture de livre. ince cousin. çift couple marié. oreiller. ders dersler dersten önce cours. suçlu coupe. kara kurbağa craquer. karides cccri cri. ham. lâche.

temel de belle manière. taşkın déborder. köpürmek débrayage. ödünç d'hier. karar. baştan başa d'emprunt. süslemek. kültürlü culture. beyan. çiçeği burnunda de principe. tarif etmek décrocher le téléphone. lehinde dans le domaine de. tanrıça défaire. az önce. müdafaa. eksik défendre. fikren de toute façon. tamam d'actualité. tüymek décembre. cızlam débarquer. diyanet cultivé. leziz. ayrıca d'un bout à l'autre. içeride déesse. bayan. defolu. bozulma. öte yandan d'autre part. ısrarcı bir şekilde d’un seul coup. zirvesine ermek culpabilité. bugünkü d'un autre côté. buralarda dans une semaine. karaya çıkmak débats. bu yönden de droite. geri zekâlı débordé. debriyaj début. telefon açmak déçu. ince délicatement. yasak défense. betimlemek. nefis délirer. suçluluk culte. etraflıca de façon urgente. o halde dans l'intérêt. kararlılık déclaration. havalanmak déconnecter. koparmak koparmayın. başta. henüz. bezemek découvrir. kararlı décider. eksiklik.cuivre. binek de nouveau. razı. saat farkı décamper. zorla de même. önce d'accord. dünkü d'une manière insistante. sağcı de l'environnement. âcilen de force. kalma -den date. meraklı. yeniden. üstelik de première fraîcheur. kayırıcı définir. söylemek déclencher. yeni déjeuner. tehlikeli dans. demeç déclarer. hoppa Danemark. bir şey değil de soi-même. dans etmek datant de. göt culminer. tehlike dangereux. gezinmek débandade. hoşnutsuz dédaigner. enfes. yaka paça. taşmak taştı déborder en bouillant. intérieur. abuk sabuk konuşmak délirer sur. yine de la part de. bıkkın dégradation. eksik. lezzetli. keşfetmek keşfetti décret. çatlak défaut. bu bakımdan. oldu. hayal kırıklığı. orner. diğer taraftan. geçerli d'ailleurs. bence d'aujourd'hui. duruşma. ayrıca d'après moi. savunmak défendu. daha şimdi. olsun. konmak (argot) dégoûté. tahkir etmek dédain. defo. olur. Şam dame. açıklama. nasıl olsa déambuler. ölüm déchet. açgözlü curieux. falan de ce point de vue. derece. hassas délicat. yunus ddde de base. Syrie. ayırmak. dışarı. savunma défenseur. baş başımı. merak cynisme. müzakere débattre. öğle yemeği dddel délicat. tadını çıkarmak dehors. tetiklemek décoller. dışarıda déjà. keza de monte. tarih tarih tarihleri dauphin. fire déchiré. birden dahlia. güzelce de ce genre. yırtık déchirer. hüküm décrire. müdafaa etmek. tarafından de plus. atık. başlangıç débutant. incelikle délicieux. beyanat. çıldırmak . yırtmak décidé. had déguster. ihlâl dégoter (argot). excuse. tanım dégât. tuhaf curiosité. tekrar. kırıklık décès. hanım dandy. alanında dans les environs. kendi kendine de temps en temps. karar vermek. tahkir dedans. aralık déception. çürüme degré. bozmak défaut. Danimarka danger. acemî dddec décalage horaire. tanımlamak. kusur. içinde dans ce cas. acibe. kinizm ddda d'abord. acemi. çevresel de façon exhaustive. kararlaştırmak décision. kayırmak. las. içeri dedans. ilkeli de rien. yıldız çiçeği Damas. haftaya danse. bakır cul. zaman zaman de tête. bağlantıyı koparmak koparmayın décorer. tartışmak débile mental. dans danser. coşkun. tanımlamak définition. özür défectueux. kültür kültürü cupide.

whistle détrônement. çözmek dense. koparmak koparmayın détail. itibaren -den depuis longtemps. itaatsizlik désolé. umutsuz. talep. çöp détroit. fauces. sormak. rahatsızlık dérangement. rıca demander. koyu. gorge. tenha désespéré. sous. yas. sarf etmek dépenses. soymak déshonneur. gyász HU 15/02/05 deux. ilaçlamak désir. istifa etmek démocrate. ayrıntı. tatsız désarmement. ardında. soluk détermination. saptamak. izin almak démarrer. -den beri. gullet. tâbiiyet dépendant. belirlemek. acık. silahsızlandırmak désastre. köşk demeuré. başvuru başvuruda.). tahrip etmek. aksak détritus. iki nokta deuxième. préfecture. özel detektif déteindre. borç dettes. province. milletvekili. soymak dépression. tatlı dessin animé. diş dentelle. arzu désirer. kalkış département. çukur depuis. imha etmek. solmak déteint. demokrat démocratie. şimdiden désagréable. bağlı dépense. throat. çekilme démissionner. tasarım designer. oyun zarları dès maintenant. dilekçe. türev dériver. kaçık dérangement. alıcı destituer. tarif désert. hal. yarım (et) demi. yıkmak dette. arıza dérision. artık. felaket. sonuncu dernière minute. ikinci dévaliser. harap etmek. tutumsuz déplorable. ikişer deux par deux. hal -l'i détruire. Son Güncelleme HU 30/05/05 Le dernier tango à Paris (film avec Marlon Brando). strait. ayırmak. evde taşınmak taşındık demeure. bundan böyle. peşinde. inmek description. çaresiz. dépouiller. son sonu sonunda. meram dessert. rica etmek. hovarda.). geri. savaş gemisi destruction. istemek istiyoruz istiyorsunuz istersiniz. yalan makinesi détective. arkasında derrière. akıl danışırmak. perakende détecteur de mensonges. devirmek destroyer. région. throttle. isyan. müştak. tasarımcı désigner. arka. çoktan beri député. tufan dddem demain. buçuk buçukta démission. il iller illerin. yoğun densité. türemek dernier. emanet dépouiller. ispat etmek déni. kararlılık déterminé. boğaz. feci descendre. işaret etmek désinfecter. masraf masrafa masrafları. vekil ddder dérangé. çizgi film dessous. detay. bela. tahrip. sermek dépôt. popo dés. alt dessous-de-table. şimdiden dessein. inkâr etmek dénoncer. Last tango in Paris HU 21/07/07 derrière. bağımlılık. kıç. veriliş délivrer. tespit etmek détourner. üzgün. yıkma détacher. gayri. yüz karası design. belirleme. son dakika dernière mise à jour.) deuil. felâket felâkettir désastreux. ıssız désordonné. silahsızlanma désarmer. itaatsizlik etmek désobéissance. yarın yarına demande. ikişer ikişer deux-points. dişçi dddep départ. abullabut demi. talep etmek demander l'avis. hareket etmek.délit. kurtuluş délivrance (d’un document). dévaliser. teferruat au détail. harcamak. gider dépensier. swallow. müsrif. ilçe dépendance. bosphorus. kestirmek. kaçırmak kaçırdı détraqué. kader destinataire. neck. kararlı déterminer. alay dérivé. arzu etmek désobéir. parlamenter. inkâr dénier. mountain pass. dantel dentiste. soymak . constriction. demokratik démontrer. iki ikiye deux chacun. kalkmak kalıyoruz kalmadı déménager. ümitsiz déshabiller. Paris’te Son Tango. silahsızlandırma. panne. acınacak déployer. imha. mebus (esk. bağımlı dépendant de. sound. demokrasi démocratique. çöl désert (adj. dedektif. akıl sormak demander la permission. ihbar dénouer. savurgan. kurtarmak déluge. düzensiz désormais. rüşvet destin. detektif détective privé. yoğunluk dent. ihbar etmek dénonciation. düyun (esk. suç délivrance. sarf dépenser. belirtmek.

alors. pazar pazarı. tasarruf dispute. ölçü diminuer. bent dilemme. on dix chacun. On emir dix par dix. kurumak devenir un symbole. Tanrı. söylev discrimination. ayırt etmek distribuer. sorun diffusé. çap dictionnaire. kâhin devine voir. yöneltmek. tahrirat documentaire. güçlük. güç. lûgat (esk. sanat direktörlüğü directive. émetteur. nutuk. şeytan diamant. çap. diskotek discours. açmaz dimanche. uzaklık distant. boşanmış divorcer. hizmetçi dominant. farklı difficile. yüzüne söylemek söylüyorum söyler direct. bölü division. tasarruf etmek disposition. pièce. hindi diplomate. kuram document. doğrultu. bil bakalım deviner.devant. yaygın diffuseur. lütuf donc. devlet sırlarını açıklamak dix. mevcut disposer de. yön. dağıtmak distribution. kesilmek devenir définitif. haylaz dissoudre. aşâr. diyabet diyabete HU 04/01/07 diable. elmas diamètre. yayıncı yayıncıları OB diffusion. gelişme développer. geliştirmek devenir. hazmetmek digestion. veda etmek dire n'importe quoi. tahrip etmek développé. belge belgelerle. papier. egemenlik. eritmek. gelişmiş développement. azalmak. çıldırmak devenir sec. parmak parmakları parmağımı dollar. onuncu dizaine. eğlence divisé par. farklılık différent. diplomat diplôme. kavga. atasözü Dieu. inatçı. harap etmek. hafiflemek diminution. haline gelmek. uğraş disque. onar Les Dix commandements. eksilme dinde. sakınca. dolar domaine. abideleşmek dévier. araçsız directement. açıklamak devoir. yüzde on dixième. boyut. döviz dévoiler. bölüm divorcé. hale gelmek. çok şükür dddif différence. katileşmek devenir fou. çözmek dissuader. muhtelif. kutur. zapturapt discothèque. kağıt kağıtları document officiel. fark. zarar zararı dommage que. diploma. boşanmak divulguer des secrets d'état. münakaşa. bölge bölgeler bölgelerinde. yönlendirmek diriger. zorunda olmak dévot. titiz. âşar dimension. geçerli. söylemek söylüyorum söyler dire adieu. demek diyorum deme ne dedin ? dire (un poème). yayım. bölme. marifet dddi diabète. belgesel doigt. görev. hâle gelmek. zor difficulté. yoğun teker dissimuler. yazık ki don. ön dévaster. sofu. mürit discipline. hizmetkâr. ayrımcılık discriminatoire. çeşitli diversité. haysiyet digue. ortadan kalkmak kalıyoruz kalmadı disponible. monnaie. Allah Dieu est grand. dönük dirigeant. idare etmek dddis disciple. münakaşa. tartışma discuter. hazım dignité. doğrudan doğruya directeur. yönelik direction. direktörlük direktörlüğü. onluk onluklar dddo docteur. sohbet etmek disparaître. hitabe. sapmak devin. konuşma. mezun dddir dire. âbit dextérité. tartışma. kibar. vasárnap dîme. müdürlük direction. Tanrı uludur. yayın yayını digérer. evcil domestique. yönetici diriger. vazgeçirmek distance. bölünme. yahu . egemen olmak dommage. sözlük dicton. egemen domination. ehli domestique. yazık. bienfaits. müdür. saklamak dissipé. onar onar dix pour cent. ayrımcı discussion. dağıtım dddiv divers. zorunda kalmak. sohbet. sens. administrer. çeşit divertissement. öte distingué. teker disque compact. emir. yönerge dirigé. ödev ödevler ödevimi devoir.). beceri. huylanmak devise. Allahu akbar tur110 27 dieu merci. seçkin distinguer. yön yönleri direction artistique. grâce. mesafe. abuk sabuk konuşmak dire qqch en face à qqn. hüküm dominer. alan domestique. doktor doktoru doctrine. eksilmek.

iktisatçı écouter. süzmek s'égoutter. bencil égorger. emir vermek donner la priorité à. ekonomi. dinlemek dinle. yıkılmak écume. işitmek écran. acıklı doux. hayran ébène. ıstırap douloureux. dayanıklı. kiraya vermek donner un ordre. dik droit. ürkmek eeeg égal. başarısızlık échecs. yazı yazılı écriteau. ceza yazmak donner un avertissement à. silmek. yayın yayını éducation. sertçe durer. kahkaha éclater. kumsal duper. terbiye. yavaş yavaş douche. korkutmak. tutumlu économie. bundan böyle dormir. düşmek échoppe. biriktirmek. çifte doucement. başaramamak s'échouer. lentement. uyumak uyumadan uyudum uyudular dortoir. denklik. petit à petit. lütfetmek donner une amende. mektuplaşmak écrit. çevreçi çevreçiler HU 11/06/05 économe. ömür durement. güç. değişmek. idareli. accorder. etkili effondrement. sağ dddu du point de vue de qqch. bayrak drogue. ihtarda bulunmak donner des directives. eşitlemek égalité. gümrük double. ezmek écrire. emek vermek doré. hak droit. maden suyu eau stagnante. yanıltmak dur. yitirmek Egée. düzine dddr drap. çabalamak effort. sertleştirmek durée. müddet durée de la vie. kurtulmak s'échapper. doğru droit. eşit égaliser. yumuşak douzaine. yazar yazarlar yazarı HU 02/05/05 s'écrouler. tesir efficace. yayımcı.) eeed Edesse. Ege égoïsme. mübadele échanger. mücadele etmek échapper à. değiş tokuş etmek. boğazlamak égoutter. bilgi données. ilk okul écologiste. tutum économiser. yayımcılık. çatlamak école. koğuş dos. satranç échelle. Şanlıurfa. bakımından dune. eğitmek eeef effacement. süzülmek égratignure. köpük écumer (de colère). aydın éclairer. sancı. atlatmak écharpe. editör editöre édition. emirleri vermek donner de force. abanoz éblouir. durgun su ébahi. alim. sürmek sür duvet. değiş tokuş. levha écrivain. eğitim. yaldızlı dorénavant. kalıcı durcir. ekran écraser. eşarp échéance. müsavat égarer. köpürmek (mec. durgun su eau minérale. intellectuel. tasarruf etmek économiste. hukuk droite. aksaklık eeea eau. salaş échouer. ana okulu école primaire. kurtulmak l’échapper belle. çaba effrayer. eşitlik. ışıklı éclairé. bencillik égoïste. patlamak patladı. tasarruf. bilgili éduquer. ağrı. çarşaf drapeau. kuytu échange. nikâh douane. kamaştırmak eeec écarté. duş douleur. gidermek. ürkütmek s'effrayer. değer vermek. yayım. tüy dysfonctionnement. doz dot. acı. yavaşça. aydınlatmak éclat de rire. türbe éditeur. silinti effacer. öğretim éduqué. sırt dose. tatlı. vermek verir verdi donner. mektep. iktisat. önem vermek donner en location. okul okulun école maternelle. ovuşturmak donner de l'importance. yok etmek effet. sert durable. kademe échoir à. su suyu suda eau croupie. bedavadan ucuz données. karaya oturmak éclairé. veri donner. katı. yazmak yazdım yazdı yazdır HU 02/05/05 s'écrire. merdiven échelon. öncelik vermek donner tout son soin à. Urfa édifice funéraire. etki.donné. çökme s'efforcer. uyuşturucu droit. çizik Egypte. Mısır . vade échec.

gözaltında en gros. sonunda enfin !. nihayet. büyüleyici enchanté !. yüklü en commun. götürmek émoi. fırıl fırıl en tête à tête. akşam üstü en flagrant délit. hálá. bir türlü en avant. embriyon. iğdiş etmek embarcadère. yükseltmek s'élever. kışın en même temps. cehennem enfermer à clef. ödünç almak eeen en 1881. göç etmek éminemment. yayıncı yayıncıları OB émigrer. bozuk en particulier. genişletmek élargissement. cumba encore. güç énergie et ressources naturelles. dayanmak énergie. doğrusu en famille. renkli en dehors de. bilhassa. Birleşik Arap Emirlikleri’nde HU 22/07/07 émission. önlemek. toptan en guerre. abıhayat elle. eve taşınmak emmener. carî. telaş empan. yetiştirmek élever qqc. ilk olarak en quantité suffisante. zehirlenme emprunt. fil élève. dışında. tamam eeel élargir. hoş élément. henüz. önüne geçmek empire. kullanmak empoisonnement. soluk soluğa en haut. ödünç alma emprunter. öpmek embryon. öte. turp gibi en premier lieu. hele. memur employer. imparatorluk emplacement. enerji. şu anda en monokini. kısaca en cloque. üstsüz en panne. yakışıklı. esnek élection. memnun oldum ! enchanté d'avoir fait votre connaissance. yayım. genişlemek. cumhurbaşkanlığı seçimleri électricité. direnç endurer. saplamak. yukarı yukarıdayım en hiver. iskele embargo. şarıl şarıl en coulant avec un murmure. genişleme élastique. çocuk çocuklar çocuğu çocuğum çocuğa çocuğun çocukta enfantillage. yeniden. hayran etmek émetteur. gayret. yutmak . kuvvetli enfance. savaş halinde en hâte. seçim seçimi seçimlerde élections présidentielles. karış empêchement. kucaklamak. sokmak. görevli. karşıda en fait. özellikle en pleine santé. uzaklaştırmak s'éloigner. en l'an 1881. ortaklaşa en coulant avec fracas. yüksek élever. sıhhatli en bref. hayran émerveiller. ambargo embêter. öğrenci öğrenciler élevé. uzaklaşmak eeem émasculer. engel olmak. diffuseur. Enerji ve Tabii Kaynaklar énergique. tekrar encore plus. ileri en avoir assez de. kucaklama embrasser. hariç en désordre. bir daha. şırıl şırıl en couleur. yazın en face. ailece en faveur. bıkmak en bas. ya enfler. ferahlamak. biran önce en vain. tanıştığımıza memnun oldum enchâsser. özendirmek encre. mürekkep endroit. daha. çocukluk enfants. enerjik. unsur. seçmek élixir de jouvence. kilitlemek enfin. aslında. o ona onlar éloigné. sarf emploi du temps. taahhüt engloutir. baş başa en urgence. peki. gömmek. engel empêcher. mışıl mışıl en rond. hâlâ. boşuna en vigueur. yükselmek élire. yerleştirmek encorbellement. géhenne.eh bien. yer yerden yeri endurance. aşağı aşağıda en bonne santé. öğe éléphant. dağınık en été. sıkmak embrassade. elektrik elektriğe élégant. çoluk çocuk $$$ enfer. yayın yayını emménager. lehinde en fin d'après-midi. engellemek. hiçbir biçimde en aucune sorte. çocukluk enfant. konum emploi. gene. de nouveau. oğulcuk émeraude. ilgili en respirant profondément. daha da encourager. yürürlükte enchanteur. memuriyet. beslemek. saat düzeni employé. zümrüt émerveillé. suçüstü en garde à vue. çakmak engagement. yeteri kadar en rapport avec. gayet Emirats Arabes Unis. ırak éloigner. mahal endroit. 1881 yılında en aucune façon. eşzamanlı en ce moment. kabarmak enfoncer. yine encore. bir arada.

donatmak équitable. eğitmek entraîneur. yanılgı erroné. toprağa vermek. adalet équivalence. yanlış. kaçamaklı. göndermek gönderiyorum. istilâ enveloppe. çapraşık eeer éradiquer. öğretmen enseigne. inatçı enthousiasme. tamam entente. çağ ériger. öğretim enseigner. içeri girmek. zarf envelopper. baharat épicerie. ambar entreprenant. salyangoz escarpé. karı épouser. âdil équitablement. ıspanak épingle. sara épileptique. giriş girişte entrée. sarmak entraîner. çağ épouse. olay éponge. usta ustam entreprise. koca éprouver. adilane équité. denklem équatorial. tasarruf épée. yoğunlaştırmak épargne. istila etmek. sünger époque. ders vermek. économie. o sırada entrée. takım ensoleillé. kaçırmak kaçırdı. bitkin épuiser la patience de. akın etmek. yürürlüğe girmek entretien. erotizm erreur. sofa entreposer. yoğun épaissir. takım équipement. duymak duymuyor entendu. donatım. ekip. biniciliğe ait équidistant. erozyon érotique. iğne épisode. coşku. entretemps. atmaca épervier à pieds courts. salgın épilepsie. istilâ etmek. yoğunlaşmak. eşit uzaklıkta équilatéral. dönem. kalın. defnetmek. hatalı. bol bol enquête. kaydetmek. kaydedilen enregistrement. yanlış eees esbroufeur. bakkal épicier. gayret entier. kaldırmak. sınamak épuisant. iki anlama gelebilen équivoque. muğlak. dik. sarmak eeens enseignant. kökünden söküp atmak éradiquer. girişim entrer. mürettebat. eş. denge. rahatsız etmek. dolay. işitmek entendre dire. birlikte. asır. düşman ennuyer. ifade etmek énorme. atmaca épervier autour. sarmak environ. erkek erkeğe entre-temps. merdiven escalier. civar. görüşme eeenv envahir. mari. aşındırma. güneşli eeent entendre. ekvatoral équestre. sarp . erotik érotisme. eş. saldırmak envahissement. kayıt. tescil enregistrer. yoz atmaca épice. d'accord. aşınma. tutum. can sıkıcı énoncer. bon. ılım équipage. çıkarmak çıkarın ennemi. içeriye girmek entrer en vigueur. kadın kadına entre hommes. aşındırmak érosion. saralı épinard. yanlışlık. evlenmek époux. yok etmek ère. huni entourer. selâm söylemek söylüyorum söyler eeep épais. anlaşma. hata. ortam environs. sabrını taşırmak eeeq équateur. bu arada. tescil etmek enrhumé. girmek giriyor. çalıştırıcı entre. sıkmak ennuyeux. toprağa verilmek toprağa verildi HU 05/03/05 entêté. aşağı yukarı. gereçler équiper. çakırkuşu épervier d'Europe. arasında entre femmes. okutmak. aynı mesafede olan équidistant. öngörmek envoyer. eşitlik équivoque. girişmek entrepreneur. merdiven escargot. öğretmek ensemble. salgın épidémique. depolamak entrepôt. çevre envisager. ortaklaşa. kadar environ. yaklaşık. dirlik enterrement. soruşturmak enregistré. atlı équestre. yollamak envoyer son salut. adıl.enlever. soruşturma enquêter. sularında environnement. ekvator équation. hecelemek épervier. tayfa équipe. atak entreprendre. arada. kılıç épeler. iri énormément. ekinoks. tüm entonnoir. adaletli. cenaze enterrer. eğitici. bakkal épidémie. yorucu épuisé. muvazene équinoxe. levha enseignement. beraber. havale etmek. eşkenar équilibre. palavracı escabeau. nezleli enrouler. devir. gömmek enterrer. devir. dikmek éroder.

zihin essai. hayrete düşürmek.hem --et puis. mertebe. etik ethnie. infini. garip. gömülmek être envoûté. çalışmak çalışır essence. büyülenmek être érigé en monument. hukuk devleti États-Unis d'Amérique. uzay Espagne. katılmak être assez. ışığı söndürmek étendre. gelinmek être battu. kaydedilmek être intéressé. ruh. emel. şaşmak être excité. İspanya espagnol. yaralanmak être bouché. bir de établir. olmak oluyor olur oldu oldum être. kumsal éternel. akılsız étourneau. boğmak être. kuş kadar canı olmak être fatigué. varsaymak estomac. tamamlanmak être affligé. oluşmak être construit. yaz éteindre. kahrolmak être à l'agonie. boğmak. boğulmak étouffer (transitif). dolandırıcılık. ırk ethnique. hayret etmek. yüzleşmek être considéré. çelişmek ile être couché. sığırcık étrange. oluş être. sayılmak être constitué de. esaslı essentiel. sıkışmak être compté. ümit esprit. üçkâğıtçı escroquer. tuhaf étranger. yorgun olmak être en forme. esir. can çekişmek être ajouté. üçkâğıt espace. acep. yerleştirmek établir un contact. ummak. sökülmek être en désaccord. kırılmak kırıldı être démoli. bağlanmak être étonné. hüküm giymek. yabancı l'étranger. tezgah étaler. form(un)da olmak être humilié. dayandırmak etc. devlet état. acayip. uyuşmak être achevé. ırk espérer. à la fois. rütbe état. çeşit. nitelik. kaydedilmek être enterré. şaşırtmak étouffer (intransitif). umut. tıkanmak être chatouilleux. temas etmek étage. abideleşmek être établi. mide eeet et. kul. yetmek yeter être assis. pur. gıdıklanmak être cloué au lit. oluş. principe. durum durumu état. ecnebi. kendini beğenme estimé. sayılmak être concerné. kıvılcım étoile. denilmek être écrasé. seçilmek être l'émule. yetiştirilmek être élu. ilgilenmek être condamné. öz essuie-glace. gariplik étrangler. heyecanlanmak être faible comme un moineau. tür türler türleri. v. sonsuz sonsuza éther. saha espace. deneme essayer. yatmak être coupé. engin étendue de sable. kat katta étagère. dağılmak être dit. davet edilmek être kidnappé. hem --. raf était. oturmak oturuyor oturuyorlar oturun être atteint. bende. cins. silmek est. acaba est-ce que ?. yurt dışı étrangeté. itibar estime de soi. kurmak.. kaçırılmak . silecek essuyer. doğu doğuda est-ce que par hasard ?. benzin (de voiture) essentiel. ümit etmek espoir. çağrılmak. hayranlık. esir éthique. memnun olmak être en contradiction avec. bunalmak être d'accord. denemek. ümidetmek. yıldız yıldızlar étonnement. esas essence. dolandırmak escroquerie. küçük düşmek être immatriculé. paye. etnik. ırksal étincelle. bir cezaya çarptırılmak être en conflit.s. être satisfait. sayın estimer. uzatmak uzatın étendu à perte de vue. esans (de lavande). ilgilenmek être invité. mahkûm olmak être condamné à une peine. sınamak.et. ezilmek être élevé. sürtüşmek être dispersé. hâl état de droit. sarmak étourdi. ve et --. söndürmek éteindre la lumière. sans fin. aşama. idi étalage. mi ? estime. kesilmek être au courant.esclave. hayret étonner. gösteriş. tahmin etmek. özenmek être enlevé. haberdar olmak être déchiré. köle escroc. kurulamak. yara almak. Amerika Birleşik Devletleri étayer. iskân etmek. inşa edilmek être content. varlık être accablé. razı olmak. ahlâk. yıkılmak être détaché. döşeğe düşmek être coincé. kaçırılmak être enregistré. dayak yemek être blessé. ispanyolet espèce. ispanyol espagnolette. çatışmak être confronté. étourneau sansonnet. été. yırtılmak être déçu. sürmek sür étape.

âciz faiblir. aşikar. kolay facilité. yoklamak excavation. yürütmek exécutif. açıklamak exploitation. öğrenim étudiant. olağanüstü extravagant. hazır olmak être prévenu. défaut. mevcut. açlık fainéant. mükemmel. gelişme. aşırı expérience. fatura faculté.être licencié. okumak okuyorsun oku okusun okuyalım okuyun okusunlar étudier des leçons. dolmak être en retard. hariç opp dahil excursion. talep etmek existant. belli éviter. aşırı. patlamak patladı export. yaramak être vaincu. être content. gecikmek. nefis exception. ABD euh. dut gibi olmak être prêt. yenilmek être nécessaire. affetmek affedersin affedersiniz exécuter. oluş. s’occuper avec. kılıf étui à cigarettes. idam exemplaire. sınav sınavı examiner. abartmak exalter. öğrenci étudier. ağırlamak. imtihan. kızgın facile. ödenmek être aux petits soins. suret exempt. sömürmek exploser. zorunda kalmak. hizip facture. varlık. görülmek görülüyor görülmüyor étreindre. evrilmek évolution. onlar eeev évanoui. olup biten évident. geç kalmak être satisfait. karşı karşıda face. abartı exagéré. hafriyat (eski) excavation. aynen. işten atılmak être lié. memnun olmak être sensible à. irdelemek. ihracat exporter. suret façon. sakınmak évoluer. kucaklamak étreinte. af excuse. tur turu. tahrik etmek exclu. sezmek être à temps. yetişmek être unifié. heyecanlandırmak. heyecanlı exciter. éclater. haylaz . var vardı existence. firar événement. af exercice. cephe face. ender excessif. crever. istisna exceptionnellement. tarz. Fırat Europe. postacı faction. gerekmek être nettoyé.A. kaçınmak. dar études. uzman explication. koparmak koparmayın extraordinaire. hâdise. neden nedeni facteur. alıştırma alıştırmalar exigence. beslenmek être dans l'obligation de. ihraç etmek exposition. nefaset excellent. yüceltmek examen. yenilmek être vu. dile getirmek expulser. zayıf. açıklama açıklamalar expliquer. yürütme exécution. görgü expert. açılmak être payé. ömür exorbitant. talep exiger. şekil facteur. Avrupa eux. olay. doğru dürüst exagération. juste. kolaylık façon. evrim. ikram etmek être plein comme une barrique. uzaylı extraire. özür excuser. kucaklama étroit. meşgul olmak être ouvert. dış. fakülte faible. tatmin olmak. birleştirilmek être utile à. doğru dürüst exact. katmerli excitation.. sömürü exploiter. ders çalışmak étui. baş başımı fffa fabricant de courtepointes.U. muaf exemption. ceux-là. gezi excuse. zorunda olmak être occupé. haberdar olmak être protégé. aşırı extrémité. abartılı exagérer. baygın évasion. aşırı extrême. yorgancı façade. heyecan excité. iflas faim. ils. tekâmül eeex exact. dışsatım. şey Euphrate. pardonner. sınır dışı etmek extérieur. tabaka eeeu É. ihraç exportation. tam exactement. hazret. karşı karşıya fâché. bağlanmak être mangé. kazı excaver. temizlenmek être nourri. sergi expressif. pile. incelemek. dışarı extra-terrestre. zayıflamak faillite. abartma. korunmak être reconnaissant. etken. yürütme exécution (capitale). minnettar kalmak être rempli. yüz face à face. oymak excellence. etkileyici exprimer.

tutturmak faire tomber. dikiş dikmek faire cuire. listelemek faire le ménage. askerlik yapmak faire sien. kabartmak faire griller. mola vermek faire honte à. sevindirmek faire poser. dinletmek faire de l'effet. yatırmak faire évoluer. gidermek faire parvenir. ima etmek faire amende honorable. savaşmak faire halte. dinlendirmek faire un rêve. vaaz vermek faire son service militaire. yobaz fanatisme. kısmak faire dire. yaşatmak fait. bekletmek faire attention. ulaştırmak faire un pas. dilek tutmak faire un voyage. temizlik yapmak faire mal. şangırdamak faire un bruit métallique. raconter. yaptırmak faire faire une réservation. düşürmek faire un tonneau. gerekmek gerekir familier. yedirmek faire marcher. ödün vermek faire confiance. ablukaya almak faire briller. hayal fantôme. tesir etmek faire entrer. hayal kurmak faire revivre. tövbe etmek faire l'amour. hayalet farci. göndertmek faire de l'équitation. konuşturmak faire partir. işaret etmek faire le signe de croix. yapmak yapıyorsun yap yaptı faire accélérer. masrafa girmek faire descendre. yük farine. yolculuk yapmak faire vivre. engellemek faire son office. hesaplaşmak faire une concession.faire. koydurmak faire sa prière. uydurmak se faire couper les cheveux. ağrımak faire manger. bağnaz. iletmek faire peindre. etmek eder ediyor ettik. güvenmek. etkilemek. kabus görmek faire commencer. saçlarını (saçını) kestirmek faire des courbettes. filmi bastırtmak faire fondre. ablukaya almak faire un blocus. susturmak faire tenir. acıtmak. çat etmek faire un bruit de vaisselle brisée. rezervasyon yaptırmak faire faire des tirages de photo. kızartmak faire la guerre. munis familier. takla atmak faire savoir. silip süpürmek faire don de. far fardeau. parlatmak faire un bruit de cataracte. dikkat etmek faire avoir froid. utandırmak faire installer. benimsemek faire signe. gerçek falloir. tanıtmak faire la conversation. s’aimer. indirmek faire développer une pellicule. sevişmek faire apparaître. bunaltmak faire taire. güldürmek faire une roulade. adım atmak faire passer. bağnazlık fantaisie. oturtmak faire attendre. être nécessaire. belirtirmek faire asseoir. kaydırmak faire gonfler. dolma fard. itiraz etmek faire l'objet d'une saisie. taşırmak faire démolir. kodoşluk yapmak faire se souvenir. haciz altında olmak faire obstacle à. kırılıp dökülmek faire des courses. evirmek faire un vœu. namaz kılmak faire un procès. azaltmak. vaaz etmek. boyatmak faire le pique-assiette. evirmek faire faire. geziye çıkmak. filmi banyo ettirmek faire diminuer. tanıştırmak faire reposer. ilan etmek faire refroidir. anlatmak faire les comptes. un fasciste. hızlandırmak faire ses adieux. koydurmak faire une objection. teklifsiz famille. inanmak inanmıyorum faire connaissance. takla atmak faire tourner. sokmak faire envoyer. yorucu . otlamak faire plaisir. taviz vermek. bildirmek bildirdi HU 14/05/05 faire un sermon. yürütmek faire mettre. tanışmak faire connaître. faşist fatigant. söylev vermek faire disparaître. eritmek faire geler. uğramak faire étendre. başlatmak faire des commérages. düş görmek faire des rêves tout éveillé. haç çıkarmak faire souffrir. aile famille. işletmek faire marcher. işine gelmek faire parler. içeri almak. veda etmek faire allusion. aceleleştirmek. ata binmek faire escale. şıkırdamak faire un cauchemar. soğutmak faire rencontrer. acıtmak faire le souteneur. söyletmek faire un discours. sohbet etmek faire correspondre. yıktırmak faire des dépenses. bağışlamak faire écouter. üşütmek faire barrage. çalıştırmak. dedikodu yapmak faire comprendre. pişirmek faire déborder. hatırlatmak faire suffoquer. şarıldamak faire un bruit de craquement. dondurmak faire glisser. dava açmak faire la publicité de. yerleştirmek faire une liste. itimat etmek faire confiance à. hısım akraba fanatique. alış veriş yapmak / çıkmak faire de la couture. eylem fait. canlandırmak faire rire.

ziyafet. gök doğan faucon sacre. aşk filmi film d’aventure. esnek florissant. ütü fermant à clé. tamamlamak. kadın kadınlar kadını. kapamak fermer à clef / à clé. ünlü filmler film de guerre. polisiye filmi filmer. bayındır . bütçe karşılamak finaud.). coupable. hatun. övünç fièvre. firma fffl flamme. âbit fier. ev kadını fendre. mayalanmak fermer (intr. karıştırmak feuillu. karı femme au foyer. Allah bağışlasın! Félicitations !. iplik fil. abıru. etek flèche. fişek feux de circulation. film. şenlik fête du sacrifice. kelepçe fesse. kutlamak femme. akıbet fin. teneke fer à repasser. Kurban Bayramı fêter. çiçek çiçeği fleuriste. trafik ışıkları feuille. patlak fenêtre. iplik ficelle. oğul fils cadet. lumière. fiş ficher le camp. nişanlı fiançailles. demir demirden fer-blanc. yormak fffau faucon. doğan faucon hobereau. kurnaz finir. çalımlamak félicitations. çiftçi fermoir. üçkâğıtçı filouterie. ok fleur. mecazî fffil fil. hurda ferry. macera filmi films célèbres. figür figuré. çalı bülbülü. yanliş favori. ablatya filiation. çalım feinter. bitmek biter bitmez firme. sonuncu financer un budget. sahte faux. ortanca oğul filtrer. ışık ışığı ışıklar feu d'artifice. dernier.). ırmak. son fin de semaine. savaş filmi film d’horreur. tebrik etmek. yapraklı février. nehir nehri. festival. ateş ateşi feu. üçkâğıt fils. hata faute. tebrikler Félicitations !. kusur fauteuil. figüran HU 07/06/05 figure. şenlik feta. çiçekçi fleuve. soy fille. tel filet de pêche. ulu doğan faucon émerillon. sicim fiche. kıvanç. kapanmak fermer (tr. süzmek fffil fin. kız kızım kızın film. akış flexible. şölen festival. ince (la) fin. kutlamak feu. düzme faux. ipçik fil. kaba et festin. fermuar fermier. yalan haber faute. koltuk fautif. çiftlik fermé. gurur. bayram. güvenilir fiancé. filim filmi film d’amour. tekne fers. iftihar. beyaz peynir fête. hafif fin.fatigue. katı ferme. ateş fièvre jaune. gözde fffe fée. incir figurant (dans un film). kilitlemek fermeture. nişan ficelle. yorgunluk fatigué. yorgun fatiguer. alev flanc. yarmak fendu. delice doğan faucon pèlerin. korku filmi film policier. sarı sıtma figue. bitirmek. gururlu fierté. film çekmek filou. yaprak feuilleter. préféré. hafta sonu final. şubat fffi fiable. dosya fidèle. fermuar ferraille. kilitli ferment. mayalanma fermenter. ötleğen faux. tüymek fichier. sert ferme. kapak. boz doğan fausse nouvelle. suçlu fauvette. gözün(üz) aydın féliciter. anahtarlı ferme. kapatma fermeture éclair. kapatmak. kapalı fermé à clé. peri feinte. maya fermentation. nihayet fin. pencere fffer fer. böğür flanc.

kazanmak kazanır kazanacağız gagner. kurucu fondation. rahip frère aîné.flotte. çatmak froncer les sourcils. kalabalık fouler. kıvırmak frissonner. demirci formation. bir darbe indirmek. kere. souvent. had. defa. eldiven garage. oluşturmak former. kardeşlik kardeşliğin fraude. cılız. misli fois. esas fonder. kâr. dip fondamental. keşiş frère. sülüngil gallinule poule-d'eau. atkı. çakıl galette. damlamak. karıştırmak fouilles. teşkil forme. meyva meyvalar. esaslı. cenin foi. squadron. ocak ocakta ocakları. kez fois. çatal fourmi. çılgınca fréquemment. kaş çakmak front. temel fondamentaliste. sürtüşme frire. dökmeci. temel. biçim forme. kaçak ggga gâcher. alın front. orman forgeron. itimat foie. tetik gaffe. sefer fois. kalıp forme. vurmak. çeşme football. buruşuk fromage. soğuk soğuktan opp sıcak froissé. titremek. taze fraise. yenmek gagner (de l'argent). odak *** fffr fracture. gelecek futur (temps grammatical). erimek fonds. teşkil etmek formulaire. karaciğer foin. güvence. gelecek zaman fuyard. halk halkı. fren frêle. gözleme galipette. vakıf fondement. saman fois. tanıklamak fourrure. şimşek fouet. darbetmek. açıkça frappant. ödenek fontaine. hiddet furieux. meyve meyveler fffu fuir. prochain. mahvetmek gâchette. servet fosse. sık sık frère. kart kartı fort. kuvvetli. kar. şeriatçı fondateur. hendek fou. buğday froncer. takla gallinacé. tütmek fumer des cigarettes. sınır fruit. fritöz fritözden fritözün haberekspres 01/01/05 froid. shipping flotter. sigara içmek fureur. monnaie). zorlamak forêt. flying unit. nahif frénétique. kazanmak kazanır kazanacağız gai. çarpı foncé. futbol force. dökmek. kazanç. işlemek. home fleet. birader frère. memuriyet. form former. çalmak frapper à la porte. çilek franc (français. koyu fonction. Fransız français. oğlan . filo. kurma. tesis. karınca fournir un témoignage. türban foule. crêpe. kırılgan frais. Fransa franchement. neşeli gain. kardeş kardeşı frère. kazı fouiller. hafriyat (eski) foulard. kuvvet forcer. çarpıcı frapper. kırık fragile. garaj garajı garantie. kapıyı çalmak fraternité. kamçı kamçısı fouetter. eneze. cephe frontière. burkmak four. halt gagner (les élections). çılgın frénétiquement. teminat garçon. frank Français. serin frais. hile frein. firar fumer. kızarmak friser. hisar fortune. saz tavuğu gant. kürk kürküm foyer. dalgalanmak flûte turque. hudut. güçlü forteresse. erkek kardeş. fular. içmek içer iç! içeyim içti. ney fffo fœtus. mihrak foyer. ağabey friction. kızgın fusil. kaçmak kaçtı fuite. garanti. fleet. deli foudre. kamçılamak fouille. fırın fourchette. yarar galet. çalışmak çalışır fond. köktenci fondamentaliste musulman. ürpermek friteuse. fransızca France. çukur fossé. vekâlet fonctionner. peynir froment. kurmak fondre. tüfek futur. kudret. kuruluş.

whistle gorgée. şişman graticiel. kibarca géographie. umumiyet génération. lütuf grâce à. alakarga. tip. pasta gauche. soykırım genou. ziyan etmek gâteau. ızgara . dönme dolaplar grande sœur. büyükbaba la grande roue.). genel généralisation. gaz gaz d'échappement. abi grand-mère (maternelle). heba etmek. buz tutmak. toprak kayma glisser. kuzgun grand costaud. iri yarı grand frère. ızgara grille. assistant. yağ yağı graisseur. kurbağa grève. station. sıvılaştırılmış (LPG) gaz gazouiller. çan glissant. uzamak grappe. grev griffe. kayma glissement de terrain. ücretsiz grave. egzoz gaz de pétrole liquéfié GPL. cins. gar. yağlı. neck. nesil généreux. otobüs garajı gasole. Yunanistan greffe. fauces. bereket versin grade. tadına bakmak. yelek gingembre. muavin grammaire. kibar. kaygan glissement. aşılamak grêle. gerdan. sakın gare. dondurma glacer. inildemek gémissement. soy. saveur. idare. kaymak gloire. büyümek büyüdü. halk halkı gens. hükümet gggr grâce. Rum grec (langue). sol sola soldan de gauche. diz genre. aşılama greffer. ambar grenouille. damla goutter. kusmak geste. kibarlık gentiment. abla grand tétras. ince gentillesse. cömert génétique. dümen gouvernement. parasız. çeşit gens. silgi gonfler. garson gardien. kabarmak gorge. solcu gaucherie. hısım grand-père. tohum graisse. donmak gémeaux.garçon de café. genelleme généraliser. şanlı glouton. şecere. boğaz. yönetim gggi gilet. genetik génévrier. çatkı gerber. bekçi gardien de but. abıru glorieux. rumca. don. zürafa giron. genellemek généralité. obur goût. kucak givrer. constriction. yudum goudron. lezzet. tat goûter. ikizler gémir. gramer grand. cıvıldamak ggge geai. tadını çıkarmak. gen généalogie. sound. zencefil girafe. beceriksizlik gaz. kibarcık. mountain pass. yunanca Grèce. artıç pmo004 38 génocide. pençe grill. çatmak gerber (arg. coğrafya géologie. tatmak goutte. ücretsiz sürüm programı gratte-ciel. kestane kargası géant. buz glace. swallow. dolu grenier. kalın grec. azamet. aç. tür türler türleri. dondurmak glaise. strait. katran gourmand. iyi huylu. kuşak. imik. kil glas. dev géhenne. damlamak gouvernail. Gürcistan gérant. büyük büyüktür grande aiguille d’une montre. sayesinde grâce au ciel. gökdelen gratter. salkım gras. soyağacı général. babaanne grand-parent. obur golfe. tatlı. anneanne grand-mère (paternelle). jest gestion. bienfaits. kaleci gare. aide-chauffeur. damat gène. idareci gerbe. yelkovan grand corbeau. motorin gaspiller. bosphorus. bedava. kazımak gratuit. kestane kargası geai des chênes. throat. jeoloji jeolojisi Géorgie. obur gggo goinfre. insan gentil. dede. cloche. çalı horozu grandeur. cehennem geler. istasyon gare routière. gorge. throttle. parmaklık grillé. inilti gendre. büyüklük grandir. gullet. enfer. genellik. buz tutmak gggl glace. alakarga. rütbe graine. körfez gomme.

fasulye harmonie. sarkıntılık harceler. tereddütlü hésitation. acele hâter. güçlü haute cour de justice. oyuk groupe. abullabutluk grotte. homojen homosexuel. esrar hâte. tereddüt etmek hétérogène. sakat. rehber rehberi guider. hal -li halte. gişe guide. dirlik. tırmanmak grincheux. uyum harmonisation. eşek arısı guérilla. grip gris. kılık habit. politikacı homogène. abullabut. tarih tarihi tarihleri historique. hegemonya hélicoptère. gitar guitariste. harem haricot. mağara. hiyerarşi hippodrome. savaş savaşı savaşım savaşında La Guerre des étoiles. kırlangıç histoire. homoseksüel Hongrie. yükseklik hhhe heaume. saat saatlerde saattir heureusement que. oturmak habitude. yiğit héroïne. tarihi. gitarist gynécologique. aceleleştirmek hausse. ot otu héritage. turna kuşu gggu guêpe. miğfer hebdomadaire. çarpışmak çarpışıyoruz çarpıştık hhhi hibou. turna. yahudice hégémonie. omuz silkmek haut. Savaş ve Barış guerrier. atak hardiesse. s’adapter.griller. sakatlamak harcèlement. kır grive. grup. balta hacher. huysuz grommeler. söylenmek gronder. kıyma haine. kızarmak grillon. huysuz griotte. s’améliorer. buttocks handicapé. yayla hauteur. alp. heterojen heure. beceri. helva hammam. iyi ki heureux. ardıç kuşu grive litorne. adam. vişne grippe. cırcır böcek grimper. büyüklük grossier. jinekolojik HU 08/05/08 hhha habile. barındırmak hébreu. acar. sallamak hold-up. sataşmak hardi. topal handicaper. azarlamak gros. mesut. cuisse. homurdanmak grognon. Yargıtay haute mer. musevice. alışkın. Hollanda homard. soygun Hollande. mola molası halva. neyse ki. çarpmak çarptım se heurter. çoğunlukla habituer. alışmak hache. yüksek hautain. at meydanı hirondelle. yükselme hausse des prix. şişman gros titres. tesadüf haschisch. topluluk grue. fıkra. tereddüt hésiter. gerilla guérir. becerikli. Macaristan Macaristan’ın Macaristan’dan Zaman 24/05/05 Hongrois. marifetli habileté. tırnak. kaba grossièreté. alışkanlık habitué. ahenk. engin hauts plateaux. mutlu mutluyum heurter. önüne geçmek guillemet. harp. nefret haïr. miras héros. adapter. hip. kahraman. tecavüz harcèlement sexuel. Yıldızlar savaşı guerre mondiale. kılık habitant. marifet habillement. cinayet homme. savaşçı guichet. düzelmek guérisseur. tarihî hiver. gri. cihan harbi Guerre et Paix. giysi. alıştırmak s'habituer. sakin habitation. thigh. homurtu grogner. alışık habituellement. hal halle. rastlantı. kötürüm. dün dünden hiérarchie. hikaye. fiyatlar yükselmesi hausser les épaules. kıymak hachis. işadamı homme politique. sarkıntılık. ataklık harem. kutlu. ardıç kuşu grognement. helikopter herbe. kış hhho hobby. hobi hocher. haftalık héberger. kalça. mesken habiter. hamam hanche. ıstakoz homicide. nefret etmek halle. iş adamı. tırnak işareti guitare. Macar Macarların Zaman 24/05/05 . baykuş hier. beceriklilik. eroin hésitant. erkek homme d'affaires. başlık grosseur. uyum hasard. iyileştiren guerre. se régler.

alçaltıcı humilier. taşkömürü Zaman 17/06/05 housse. küçük düşürmek humilité. decency. bağışık immunité. ahlâk dışıcılık. ifraz humide. honesty. taklit etmek. identik. tescil etmek immédiatement. olanaksız impôt. burada idéal. istiridye humanité. yağ yağı huile d'olive. yüz vermemek iiil il. akla gelebilecek imaginaire. imge imberbe. bağışıklık kazandırmak immunisé. yazıcı . koklamak humeur. adacık ils. ayıp. önem important. hayal. kılıf housse de siège. imge image. derhal immédiatement après. eş. âcizane humer. meçhul ignorer qqn. emir kipi impérialisme. ithal import-export. namuslu honnêteté. hayal. muafiyet iiimp impasse. ufuk horloge. ülkücü idée. nécessaire. düş. misafirsever hospitalité. işhanı immoral. meze hors-d'œuvre. dışalım. ispiralya huile.honnête. lâzım il faut absolument faire quelque chose. sanal imagination. naçizane humblement. varsayımsal iiia ici. tout de suite. hayran etmek imprimante. misafir hôtel. namus. fikir. ideal. purity. ayıp. abes. aptallık ignoblement. aşağılamak. göze batan immatriculation. ölmez. imkânsızlık. çıkmaz impatient. imkânsız. sekiz huit chacun. ölümsüzlük immortel. ikiyüzlü. ahlâk dışı. nécessité. kocaman immeuble. ülkü idéal. dışında hors sujet. gayri meşru. alçaltmak. burası. misafirperverlik hostile. hastane horizon. özdeş identité. tescil immatriculer. huy humeur (vx). şarttır bir şey yapmak il n'y a pas. az kaldı il y a. ithalât importer. sekizinci huître. dış alım satım. emperyalizm emperyalizminin HU 26/05/05 imperméable. peur. hayal illusioniste. abıru. yağmurluk impitoyable. koltuk kılıfı hhhu hublot. utandırıcı hôpital. ilgisiz hospitalier. ölümsüz immuniser. rahatsız etmek. ithalat ihracat importance. onlar iiim image. izlenim impressionner. sanı. virginity. vergi vergisi impôt de route. bağışıklık. ıslak humiliant. şeref honte. aptal idiotie. saplantı idem. ada adası illégal. bilgisizlik ignoré. korku horrible. akabinde immense. sekizer huit par huit. yüz akı. ahlâksızlık immortalité. sabırsız (mode) impératif. elle. dokunulmazlık. önemli importation. konuk. beşeriyet. otel otelde otellerde hôtel cinq étoiles. ikiyüzlülük. lazım. aynı. ülküsel idéaliste. kanunsuz. alçakça ignorance. apartman immeuble d'activités. düşünce. köse imitation. mütevazı humble. acımasız implanter. beş yıldızlı otel hôtelier. insanlık humble. belirsiz impression. yasak illusion. taklit imiter. kaydetmek. riyakâr hypothétique. âciz imprécis. ithal. misafirperver. bağırmak hypocrisie. saatçi horreur. ahlâksız immoralité. riyakârlık hypocrite. kanuna aykırı. ezme *** hors de. su geçirmez. honour. yerleştirmek import. sekizer sekizer huitième. düşman hôte. resim resmim imaginable. utanç honteux. saat saatlerde saattir horloger. yol vergisi tur110 26 impotent. olanaksızlık impossible. gerek. var vardı île. ithal etmek importuner. eux. honor. korkunç hors d'œuvre. o ona onlar il faut. konuksever hospitalier. kimlik kimliği idiot. stupidité. sataşmak impossibilité. yok yoktu il n'y a rien à faire. onur. zeytinyağı huit. özenmek immanquable. ceux-là. denden identique. tahmin idée fixe. virtue honneur. tevazu hurler. otelci houille. haysiyet. hokkabaz îlot. idealist. yapılacak bir şey yok il s'en est fallu de peu que.

ısrarlı insister. yenilik. umursamaz indigène. olay inclination. hoşnutsuz inscription. ısrar etmek insister sur. masum innombrable. sanık inculquer. éternel. enflasyon enflasyonu HU 14/05/05 influence. Hindistan indécis. aciz incarnation. iltihap inflation. souffler. devamlı. etkilemek information. verimsiz infidèle. icat. bağımsızlık. açılış incapacité. esindirmek. durmayan Inch'Allah !. yok yoktu inexpérience. umursamazlık indifférent. haberler. ilham inspiré. girişim injurier. hakaret insulter. abuk sabuk incommodité. anlamama inconcevable. mühendislik ingrat. rebelle. ilişik incohérent. sayısız innovation. eğitmen instrument. inoccupé. rahatsızlık incompréhension. hakaret etmek . böcek insecticide. araçlı indiscipliné. içe doğmuş. defnetmek ininterrompu. ısrar insistant. matbaa impuissant. ilham vermek inspirer. malzeme inhumer. baygın. boş inauguration. kayıt inscrit. eğilim. boş innocent. muayene etmek. sakatlık. belirsiz incessant. tedirgin inquiétant. danışma informations. tesis. disiplinsiz individu. temayül incliner. hadise. kararsız indécision. merak edecek iiins AGY insatisfait. sonsuz sonsuza infirme. gâvur infini. ısrarcı. haber vermek. işaret parmağı (doigt). TÜFE : Tüketici Fiyatları Endeksi'ne indice. canlandırma incarner. müessese instructeur. inactif. mühendis ingéniérie. hakaret etmek injuste. bilgi. kararsızlık indemnité. mülhem inspirer. Kızılderili indifférence. etki. tesisatçı installation. aciz insomnie. işaret etmek indirect. veri informatique. tatsız insistance. nankör ingrédient. dahil opp hariç. eğilmek inclure. esinlenmiş. acemîlik inexpérimenté. istiklâl indépendant. kurum kurumu institut national de la statistique. kötü fikir aşılamak iiind Inde. sans fin. kaçınılmaz inexistant. isyankâr indolore. serkeşlik insubordonné. müfettiş inspection. nefes vermek installateur. lâkayt. haberdar etmek ingénieur. zayıf infirmier. basmak. ilgisiz. esin inspiration. telkin etmek inculquer de mauvaises idées à. sel inquiet. bağımsız index. adam. akla hayale gelmez inconfort. buluş inondation. canlandırmak incendie. ödenek indépendance. hastalıklı. naçizane insignifiant. vasıta instrument de musique. Devlet İstatistik Enstitüsü DİE instituteur. haksızlık inoccupé. gömmek inclus. anlık instinct. diretmek. enstitü enstitüsü. rahatsızlık inconscience. acemilik. fihrist. ufak insipide. basılı imprimer. öğretmen institution. dizin dizini. birey. kuruluş. kesintisiz initiative. uykusuzluk inspecter. muayene inspiration. hemşire infirmité. esinlemek. dayatmak. sarsılmaz inefficace. kişi kişinin HU 30/05/05 individuel. yerleştirme instant. istiklal. tesir influencer. şahıs. serkeş insulte.imprimé. bilinçsiz incroyable. compris. inanılmaz inculpé. böcek öldürücü insignifiant. etkisiz inévitable. aksilik. bulaşmak infertile. bireysel indocile. kuruluş. zayıflık inflammation. yerli indiquer. acemî iiinf infecter. fert. yoklamak inspecteur. endeks index des prix à la consommation. kayıtlı insecte. değişiklik. bilgisayar informer. ipucu indien. saz insubordination. haksız injustice. kimse. acısız inébranlable. yangın incertain. yazdırmak imprimerie. kurmak institut. bilinçsizlik inconscient. üzerinde ısrar etmek insolvabilité. isyankar. kuvvetsiz iiin inactif. içgüdü instituer. İnşallah incident.

tanıtım introduction. yaramaz invalider. müdahale intérieur. gerçekdışı. rationnel. davetli. oyun jeu d'échecs. misafir inviter. us. neşe. temel atmak jeter un œil. konuk. galiba je ne peux pas faire autrement. dokunulmaz intrigue. gerçek dışı iiir Irak. ilgi. sarılık jjje j'ai soif. ters invitation. oynamak oynar oynuyor. bir rol oynamak jouer un rôle. zar oynamak jouer sa chemise. keskin. vasıta interminable. kuytu Israël. çağırmak çağırıyorum çağırdık BZD 220 invivable. ironi irrationnel. yoğunlaştırmak intensité. lame de rasoir jjjo joie. oyun oynamak jouer (d'un instrument). sormak interrompu. yoğun intensifier. fıskiye jet society. yaratmak inventeur. işim var je crois. yanak jouer. İsrail Italie.An. sorgulamak. İrlanda ironie. sulamak iiis islam. istila. başka çarem yok je vous en supplie. kavuşturmak joint. tanıtmak inutile. meram. ocak ocakta Japon. İran Irlande. delikanlı. gün günün günleri gündür Jour – Mois . yaramaz intellect. keskinlik intenter un procès. yaratıcı inverse. ilgili intéresser.Ay – Yıl journal. hiçbir zaman jambe. ara. sarhoş jjja jacobin. koyu. giriş girişte introduire. aralık.insupportable. kesinti intervalle. dava açmak intention. perşembe jeûne. Ürdün joue. gerçekdışı. rest çekmek jouer son va-tout. oruçlu olmak jeunesse. satranç jeu d'enfant. uluslararası interprète. fildişi ivre. susadım j'ai du travail. yasak etmek. kesintili interruption. sorguya çekmek. akla uymaz. yurt içi interlocuteur. Gün . sorgu interroger. zekâ intelligent. müslümanlık isolé. fidan jeune homme. irtibat Jordanie. genç jeune arbre. Acemistan Iran. bahçe jardin d'enfants. jeton jeu. ilgilendirmek intérêt. akıl. davet. iç. saadet. bağırsak intouchable. güzel güzeli. éclairé. akıllı intense. güzelce jonction. anlık intellectuel. çevirmen. irrasyonel irréel. gerçek dışı irresponsable. aydın intelligence. probablement. kâse jaune. sevimli joliment. Japonya jaquette. Irak Iran. atmak jeter l'ancre. entrée. sarı jaunir. yuva yuvası jatte. sevinç. gençlik jjji jilet. yasak intéressant. barsak. sorumsuz irriguer. jet sosyete HU 09/08/07 jeter. kıskançlık jaloux. akıl. asla. yasak interdire. ilginç intéressé. kıskanç jamais. niyet interdiction. jakoben jalousie. bürünmek joueur de football. oruç jeune. uydurmak. futbolcu jour. İtalya iiiv ivoire. çağrı invité. davet etmek. leh intérêt (de l’argent). yaşanılmaz invraisemblable. ispit. yasaklamak interdit. içeri l'intérieur du pays. milletlerarası. şenlik joindre (les mains). saldırı saldırıda inventer. akın. bitip tükenmez internat. çocuk oyuncağı jeudi. jambon jante. çalmak çalıyor çaldı jouer aux dés. rest çekmek jouer un rôle. aracı. yatılı international. ceket jardin. demir atmak jeter les fondations. ilişik joli. jant janvier. sararmak jaunisse. yiğit jeûner. tercüman interrogatoire. hükümsüz kılmak invasion. gazete . ne olur jet d'eau. düğüm introduction. muhatap intermédiaire. faiz interférence. aralık intestin. bir göz atmak jeton. zeki intelligent. bacak jambon.

meşrulaştırmak kkka Kazakhstan. çevik lettre. bırakmak laisser de côté. lamba lampe à huile. Paris’e kadar jusqu’à 1 heure. -e kadar (directif + kadar) jusqu'à Paris. kıyamet juger. söylence léger. muhabir. şen jjju judiciaire. onlarınki levain. arz latitude (géographie). boş ver laisser. kilometre Kirghizistan. çamaşır deterjanı leste. gazeteci. âdil juste après. yorgun lassitude. adatavşanı. en largeur. hak. harf lettré. muhbir joyeux. yorgunluk latitude. kan kanseri leur. göl gölü lâche. ample. lider leadership. çamaşırcı laver. yavaşça. kilo kilomètre. yağ lambası lancer. kurmanci llla là-bas. petit à petit. çamaşır. geçen ay le plus. etek jurer. çirkin laideur. fırlatmak lancer un produit. yalamak leçon. tavşan tavşandan large. korkak korkağım korkaksın lagon. efsane. musevî. saat altıya kadar juste. yargılamak juif. yasama légitimer. önderlik lèche-bottes. en le sexe faible. ertesi gün le mois dernier. yol vermek. daha ertesi gün le temps passe. adilane justice. defne lavandière. önünü açmak laisser reposer. mektup lettre de l'alphabet. kilim kilo. okuryazar leucémie. bıkkın. süt laitier. yemin etmek juridique. Kırgızistan Kurde. Kazakistan kidnapper. laboratuvar laboratuvarlar lac. craintif. ufak ufak. lisan langue maternelle. adlî juge. çamaşırhane llle le 5 novembre 1999. meşrulaştırmak légume. salıvermek laisser le passage. Cenabıhak leader. yaş yaşında las. belli etmek lait. hukuksal. musevi. dil dilim. insaf justifier. Demiryolları lépreux. hafif législatif. kakuniyet légende.journaliste. enlem laurier. pazarlamak langoureux. Haziran haziranda jumeau. yargıç jugement. sebze légumes. sütçü lame de rasoir. adalet. akabinde justement. kadınlar le surlendemain. mercek les Chemins de Fer. üst le jour se lève. laik laisse tomber. legal. büyük oranda. hukukî juron.). harf. yargı jugement dernier. cours. gözyaşı. yaşamın akışı le dessus. sebze lent. yün laïque. dinlendirmek laisser en suspens. bir kenara bırakmak laisser entrer. hukukî. dalkavuk lécher. peureux. süzgün langue. kanunen légalité. neşeli joyeux. bire kadar jusqu'à 6 heures. 5 Kasım 1999 tarihinde le beau sexe. ders dersler dersten önce légal. temmuz juin. dek. karakter lettre. maya . sevinçli joyeux. orada laboratoire. yol vermek laisser passer. yavaş yavaş lentille. yavaş. ağır ağır. tam juste. içeri almak laisser libre. gel zaman git zaman le Très-Haut. abraş lessive. doucement. onların le leur. çokça largeur. düşürmek laisser la voie. önünü açmak laisser voir. geniş largement. Acemce lapin. yahudî juillet. ana dili langue persane. mercimek lentille (opt. kadınlar le cours de la vie. çirkinlik laine. dégoûté. yahudi. şafak söküyor le lendemain. yasal légalement. jilet lampe. ferah large. Kürt (langue) kurde. yıkamak laverie. askıda bırakmak laisser tomber. çamaşırhane lavomatic. kaçırmak kaçırdı kilim. küfür jusqu'à. yavaş lentement. kanuni. genişlik larme. meşru. deniz kulağı laid. ikiz ikizler jupe. hüküm jugement.

mağaza magazine. yabani tavşan tavşandan ligne. uzak long. kira locuteur. cüzdan cüzdanı livret de famille. lig limite. hanım. kira lllu lueur. kaldırmak lever de soleil. tul longitude (géographie). iç çamaşır lingerie. Makedonya mâcher. bayan. okumak okuyorsun oku okusun okuyalım okuyun okusunlar lire son avenir dans le marc de café. serbestlik. kiraya vermek loup. dokunulmazlık kaldırmak lèvre. maya lézard. iç çamaşır lion. lira livre turque. mücadele etmek. pazartesi lune. lise lycées scientifiques. okkalı loyer. hat hatları.) livrer. çamaşır makinesi machiniste. pürüzsüz liste. böceklik lieu de culte. Fen lisesi mmma macchabée. çiğnemek machine. sihirli magnificence. ören yeri lieu prospère. kertenkele llli liaison. balayı lunetier. aydınlık. mantık loi. liberal libération. dudak levure. soy ligue. nizam.lever (tr. kitapçı librairie. salıvermek. bağlama. barındırmak logiciel. makine makineyi machine à laver. kiralamak louer. büyü magique. teslim livre. hür. sır vermek livret. sarmaşık lieu d'élevage des vers à soie. nakliyeci lllo local. alâka. bağlı lien. teğmen lièvre. fala bakmak lisse. monsieur. hudut limité. yerel local. doğuş. dağıtmak livrer un secret. boy. gazoz. münasebet Liban. kitapevi libre. lisans lié à. şeriat loin. Kamu Yönetimi Kanunu loi islamique. ay lune de miel. bağ bağı bağları lierre. lüks lycée. dergi magie. nur. hanımefendi madame. pehlivan luxe. dağıtım. mücadele vermek lutteur. makinist mâchoire. ışın yaymak lumineux. ışık ışığı işıklar lundi. nakliye. duvarcı madame. özgür Libye. kitap kitabım livre (monnaie). bağlantı. kurt lourd. karyola lit. serbest bırakılma libérer. yerli locataire. likör lire. sınırlı limonade. estimé. gözlükçü lunettes. ihtişam magnifique. yazılım logique (adjectif). o ona luire. ırak lointain. hat düştü lignée. boylam longueur. cenaze Macédoine. kiracı location. muhteşem . sarıasma louange. şaşı louer. ışın lui. aydınlık lumière. aydın. basın özgürlüğü libraire. hürriyet. mabet lieu historique. lokal local. düzgün. övgü louche. liste lit. sarıasma loriot d'Europe. Libya licence. Lübnan Lübnan'dan libéral. mantıklı logique (substantif).) lieutenant. papel (arg. keten linge. özgürlük özgürlüğü liberté de la presse. savaşım lutter. salmak. yasa loi de l'offre & de la demande. Bilgi Edilme Yasasi loi sur l’administration publique. opticien. tel la ligne est disponible. mamure (esk. edebiyat livraison.). irtibat. uzak loin. çamaşır linge de corps. salıverilme. serbest. uzun longitude. aslan liqueur. büyülü. ambar magazin. sayın magasin. lojman loger. kanun. mücadele. boş.). evlenme cüzdanı livreur. konuşmacı logement. edebi littérature. çene maçon. yatak yatağından littéraire. gözden geçirmek lire. uzunluk loriot. gözlük luth turc. güneşin doğuşu lever l'immunité. serbest bırakmak liberté. limonata lin. saz lutte. cher. ağır lourd (fig. arz ve talep kanunu loi sur l’accès à l’information. böcekhane.

belediye başkanı. hastalık maladresse. sakar malaria. eksik. mayo main. bakım maintenant. düzensiz malade. kahve rengi marron d'Inde. madde. uğursuzluk malheureusement. sayı kazanmak marron (couleur). ev hanımı. halıcı marchander. belediye reisi (esk. ekseriyet. hoca hocayım. sabah sabaha matière. düzenbaz. protestocu manifestation. pazarlık yapmak marchandise. yemek yemek (intransitif) mangé par les vers. kitle. kötülük. noksan manque de pitié. namussuz. mayıs maigre. beceriksiz. ev sahibi hanım maîtrise de soi. yürümek marcher à quatre pattes. gösterici. tavır. mart Marseille. hobi marquer. kendini tutma majesté. Beyaz Saray Zaman 06/06/05 maison close. şimdi. masaj masse. kürk kürküm manu militari. memeli manche. outil. yaka paça Manzikert. emeklemek mardi. suret. kurt yemiş manière. denizci marmite en terre. gelin marin. hurdacı marchand de fruits et légumes. ustensile. çolak mandarine. ihmal. palto manteau de fourrure. şekil manière de pensée. sakarlık maladroit. manto. maskot massage. sıska maillot de bain. acımasızlık manque de talent. şapkacı marchand de chaussures. sahteci. doğumevi maternité. bakırcı marchand de ferraille. protesto etmek manivelle. fenalık. kitle masseur. yürüyüş marché. ev evi evin evden evim la Maison Blanche (Washington). fena. besbelli manifester. bavul malstrom. nikâh marié. mevzu matraque. koca mariage. batak. kötü kötüsü. kademe marche. mal marche. muhtar maire de village. husus. tüccar tüccarın tüccarların marchand d’eau. muhtar mairie. zavallı malhonnête. çoğunluk mal. yemek yiyor yiyorum yer. Faslı marotte. Malazgirt (1071) maquereau. şer şerlerin mal tenu. at kestanesi mars. düşünme tarzı manifestant. maalesef malheureux. sucu marchand de bestiaux. lanetli mauvais. tatbikat manquant. yanlış . hantal. mandalina mandat. el maint. kol kolu kollarında kolunuzu manchette. bataklık marbre. celep marchand de chapeaux. çoğu majorité. salı mari. tellak massif. havale manger. cordonnier. dondurmacı marchand de moutons. erkek malédiction. düzmeci. olgun maudire. eksik manque. protesto manifestement. girdap mammifère. mermer marchand. güveç marmonner. belediye mais. etkinlik. evlenme. cop hu 07/03/05 mâture. pezevenk maquereau. maç matériel. özlemek manteau. manav marchand de glaces. belirlemek marquer un point. ama. usta ustam maître de maison. rağmen malgré tout. pazar pazarı. piyasa. mısır maison. kahretmek -i maudit. ayakkabıcı marchand de cuivres. fakat maïs. annelik matin. nice maintenance. kodoş maquereau. sahtekâr malin. söylenmek Maroc. evli mariée. koyuncu marchand de tapis.) maire de quartier. çalılık marais. kol kolu kollarında kolunuzu manœuvre. kulübe match. sakar malheur. kahretmek. Serbest Piyasa marcher. beceriksizlik. manevra. kurnaz malle. malzeme maternité. gene de malhabile. hazret majeur. pazarlık marchander. ev sahibi maîtresse de maison. kitlesel masure. gösteri.magnitude. Fas Marocain. hasta hastayım hastasın maladie. çarşı çarşıya marché libre. manşet manchot. ingrédient. orta parmak la majeure partie. yeteneksizlik manquer. maintenant maire. beddua malgré. Marsilya’ya Marsilya’dan mascotte. genelev maître. uskumru maquis. büyüklük büyüklüğü mai. evlilik. sıtma mâle. tükenmek. beceriksiz.

yalan mentalement. minuit et demi. hoşnutsuz mécréant. hak etmek merle. bin milliard. mesaj messager. yarım miel. aracı médiation. asgarî. melodi. maden métamorphoser. tahkir etmek mer. hor mépriser. maden mineur (dans les mines). meteoroloji Güneş méthode. kötü kötüsü. bok mère. işgal. önlem métal. tehlikeye düşürmek mettre en fagots. meslek mesleği meslekler mètre. doktor doktoru. haberci messenger. küçümsemek. hekim médecin-chef. doğurmak mettre en ordre. pinti message. mobilya meubles. tehlikeye düşürmek mettre en pièces. şükür. hava durumu. bal le mien. la mienne. yalan söylemek menton. çene menu. orta. azamî. sağ olun. tehdit menacer. beniz.mauvais œil. çarşamba merde. milyar million. ölçü. anne la mère patrie. mecaz métaphorique. gündeme getirmek mettre en panne. azamî maximum. uyarmak mettre en garde à vue. sevimli. benzetme. ifade mentionner. fikren mentalité. teşekkürler mercredi. aynı même. zihniyet menteur. orta parmak mégot. minik. düzenlemek. yalan atmak. daha ucuz mélangé. yalancı mention. marangoz mépris. tehdit etmek mendiant. kıstas. Karadeniz mercerie. gâvur médecin. çatmak mettre fin. ince mine. başkalaştırmak métaphore. dispatch rider. parçalamak mettre pied à terre. sahnelemek mettre sens dessus-dessous. karatavuk merle noir. hafıza menace. mersi merci (après "bienvenue"). revêtir. kötülük méchant. cinayet meurtrier. karatavuk merveille. sona erdirmek mettre en garde. önlem mesurer. yurt içi mettre. porter (un vêtement). giymek giyinin mettre en application. despatch rider. endişe Méditerrannée. ilaç méditation. mayonez mmme mécanicien. hekimlik. uğursuzluk mauvaise foi. askerî mille. çaylak milan noir. kötü niyet maximal. başhekim médecine. metot metodum métier. altüst etmek meuble. gözaltına almak mettre à genoux. deva. mikrop midi. baştankara mesquin. nazar mauvais présage. daha iyi meilleur marché. ortam militaire. ölçmek mesurer le rythme cardiaque. yöntem. dilenci mendier. nabız almak mesures. menü menuisier. mecazî météo. ufak tefek migraine. teşekkür ederim. minare mince. ezgi. kara çaylak milieu. karaya ayak basmak mettre en scène. boca etmek mettre en péril. katil Mexique. deniz denizi denizler Mer Noire. réparateur. hafif. anmak mentir. baş ağrısı migrant. karışık mélodie. bile mémoire. Akdeniz médium. ana yurt ana yurdu tur110 26 mériter. bakanlık bakanlığı Bakanlık'tan . dispatch mesure. tertiplemek mettre à l'ordre du jour. madenci madenciler HU 17/06/05 minimal. asgarî minimum. eşya meurtre. demi. mal. benimki mignon. harika mésange charbonnière. ana vatan. izmarit Mehmet Mehmet’ten meilleur. minimum ministère. bahane üretme. nabzını saymak. kavun kavundun membre. profession. tahkir méprisable. courier. kötü huylu mécontent. üye même. metre mètre carré. Meksika mmmi microbe. dize getirmek mettre à jour. koymak koydu mettre. öğle öğlene midi et demi. tuhafiyeci merci. hoş bulduk merci beaucoup. météorologie. metre kare métro. göçmen milan. milyon minaret. metro métropole. forerunner. tıp médiateur. dilenmek mensonge. tamirci tamircisi méchanceté. nağme melon. yürürlüğe koymak mettre en danger. aracılık médicament. güncellemek mettre au monde. maksimum mayonnaise.

züğürt mmmo mobilier. ben bana moine. efendim monstre. örf ve âdet moi. canavar montagne. midnight minuit et demi. alçak gönüllülük. midi et demi. tevazu moëlle. ata binmek montre. keşiş. lokma mordre. evladım monastère. fani. devise. kalıp. titiz miracle. küflü moisissure. vasıta moyen. Ortadoğu Zaman 09/06/05 moyenne. alay moqueur. neden nedeni motif décoratif. kelime. en moyenne. öldürücü. abide. şart kipi mode de vie. eyvah mon enfant. hayatını kaybetmek mourir. gece yarısı. nezih morale. İçişleri Bakanlığı Ministère de la Santé. rahip moineau. Moyen-âge. ilgi göstermek monture. arama motoru motif. aracı moyen. uyarı uyarısı HU 20/06/05 mise en scène. ölümlü. bakan ministre de l'intérieur. motorlu moteur de recherche. küf moisson. iddiasız modeste. tekke monde. monoton monsieur. kendi halinde modeste. küreselleşme Mongolie. ufak minute. manastır monastère musulman. beyefendi. bey. moda. modern. örf. küçücük. yol göstermek montrer de l'intérêt pour. sebep. kip kipi mode conditionnel. yarı moment. otomatik minutie. köpük mousser. Aman Tanrım! Mon Dieu !. mobilya mode. ölümlü. saat saatlerde saattir montrer. ısırmak morphine. dilsiz mule. naçizane modestement. motor à moteur. model. rest mise en garde. ölmek öldü mousse. motivasyon mou. çare moyen de subsistance. titizlik minutieux. avant (heure). eksi moins. söz. Moğolistan monnaie. ahlâk moralement irréprochable. mucizevî mirador. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) HU 01/06/05 Ministère de l’Education nationale. örnek moderne. azınlık minuit. ideal. âdet. serçe moins. mendil mouette. bıyıklı moustique. havan mosquée. İçişleri Bakanı minorité. Milli Eğitim Bakanlığı Zaman 03/06/05 Ministère de l'Intérieur. katır . tarz tarzı mode (grammatical). Ortaçağ Moyen Orient. dakika dakikada minuterie. döviz monotone. benim Mon Dieu !. dergâh. ahlâklı. pek güzel değil mois. ayna aynasına mise. sivrisinek mouton. sözcük moteur. ispinoz mourir. ölü mort. hareket moyen. çıkmak çıkıyor çıktık monter à cheval. âcizane modestie. revaç monnaie. sahne düzeni misérable. mucize miraculeux. cause. değirmen moulin à paroles. cihan. raison. eser monumental. pas très beau. ilkeli moral. demi. motorisé. ýary gije. araç moyen. Orta Çağ. ahlâkî moral. uyarma. göstermek montrer le chemin. binek monument. ahlâklılık morbide. ara. marazi morceau. yükselmek. bıyık moustachu. çağcıl modeste. motif. martı mouillé. süre mon. serap miroir. midiye moulin. nezih moralité. dağ dağlar dağı dağdan monter. Sağlık Bakanlığı HU 20/06/05 ministre. köpürmek moustache. ilik mœurs. ölüm mortel (substantif). yumuşak mouchoir. yaşama tarzı modèle. orta moyen. insan mortier. ay ayının moisi. binmek. âlem mondialisation. alaycı moral. koyun mouvement. an. ortalama Zaman 05/06/05 mmmu muet. ölüm mortel (adjectif). geçim kaynağı Moyen Âge. abidevî moquerie. alçak gönüllü modeste. ölümcül. yarım minuscule. kala moins beau. ıslak moule. hasat moitié. cami mot.Ministère de la Défense Nationale. morfin mort. dünya. kalıp moule. bezek motivation. bay Monsieur. kule mirage.

mutant mutation. dokuzar neuf par neuf. ihtiyaç. siyahlaştırmak noisette. sırdaş mystérieux. şalgam nnne ne --. yeğen nier. esrarengiz mythologie. gerek. ulus. hemşehrilik.ne nicotine. nikâh noce. ceviz cevizi. gerekli. Müslüman musée.multiplier. saflık naissance. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin natation. millet. tekzip etmek. seviye niveau social. temizleme. nargile NASA. canınız sağ olsun né. nikotin nid. çarpı Munich. adet. kar neiger. bulantı. ses çıkarmamak ne vous en faites pas. saf. müzik musulman. vatanî nationaliser. mırıltı murmure de l'eau. muhtaç nécessité. nouveau. siyah beyaz noir. kuşbaşı noix de cajou. rüyasında görememek ne pas pouvoir être ignoré. karartmak. miyop mystère. esrar. gerek. tabiî naturellement. kararmak. atama.pas. papyon kravat noir. huy nature. tabii. kamulaştırmak nationaliste. cérémonie de mariage. sır. mide bulantısı navet. herhangi nager. inkâr. inkâr etmek. kaju fıstığı noix de coco. tabiyet tabiyeti. nicelik. düğüm. soyad soyadı nombre. accouchement. milliyetçi nationalité. müze mutant. kavim. ad adım. karşılıklı mmmy myope. ne --. düğün noces. net netteté. doğumlu nécessaire. papyon. artık ne rien dire. soylu noce. belediye munitions. mürüvvet nocif. giz. temizlik nettoyage à sec. pazarlık neige. yuva yuvası nièce. uzlaşma. doğal. kuru temizleme nettoyer. vatandaşlık. zararlı nœud. temiz naïveté. hasır naturaliser. sayı sayılar sayıları nombres cardinaux. dokuz dokuza neuf. sinirli net. yalanlamak niveau. yüzme nation. netlik nettoyage. lâzım nécessitant. nam nom de famille. isim isimler ismim isminiz isminizin. dokuzar dokuzar neuvième. doğa nature. tabiat naturel. gereken. bağ bağı bağları nœud papillon. doğal olarak. muhtaç négatif. sinir nerveux. yeğen nez. asal sayılar nombres distributifs. karanlık noircir. sakatlamak mutuel. müzisyen musique. milliyet. yurttaşlık. yüzücü naïf. görüşme. kar yağmak nerf. kaçınılmazlık nécessiteux. yeni neuf chacun. hindistan cevizi nom. vatandaşlığa kabul etmek nature. mırıldanmak muscle. çarpmak çarptım multiplié par. temizlemek neuf (chiffre). şırıltı murmurer. kas muscular. zenci noirceur. mitoloji nnna n'est-ce pas ?. göbek nomination. uyruk uyruğu natte. kusura bakmayınız ne pas oser imaginer. sıra sayıları nombreux. üleştirme sayıları nombres ordinaux. ihmal etmek négociation. lüzum. kara noir. oruç yemek ne plus. siyah noir et blanc. ihmal négliger. yüzmek yüzdüm yüzdün nageur. deniz kazası. dokuzuncu neveu. sosyal kademe nnno noble. değil mi ? n'importe quel. gemi enkazı nausée. duvar mûr. göz ardı etmek. ulusal. tekzip négligence. olumsuz négation. dut mûrir. adaleli musicien. doğmak nappe. düzey. doğum naître. burun burnum burnumu nnni ni --. çok nombril. masa örtüsü narghilé. atama . uğursuz noir (nom). boyun bağı. fındık noix. cousin. olgunlaşmak murmure. bön. göze batmak ne pas suivre le jeûne. tayin mutiler. mizaç nature. adale muscle. zorunluluk. tabii. milli. neveu. vatan national. Münih municipalité. cephane mur. gereklilik. olgun mûre. lazım. tabiî naufrage. siyahlaşmak.ni. safderun. değil ne m'en veuillez pas.

gözlemci. karanlık obséquiosité. gözlemek. iç noyau. adlandırmak. kimse nulle part. N. inatla obtenir. ooob obéir. not noter. BM O. bizimki nouage. cisim. haylaz. mevzu. batılılaşma. hele note. dalkavukluk observateur. yalınayak nuque. NATO. geçersiz nord. itaat obéissant. düğümlemek. olgu. düğümleme nouer. umman. kuzey kuzeyde normal. yapıt ooof offenser. boğmak nnnu nu. standartlaştırma norme. nesne obligation. çekirdek noyer. uğursuzluk kuşu oisif. rasat observatoire. beslemek nourriture. gayrimüslim non-négociable. arz (éco. ödem œil. zararlı nuit. nükleer nuire à. örmek noumène. hedef. engel obstinément. atamak (vb tr) non. taarruz officiel. batı occidental. güneş şemsiyesi omelette. görev obligation. acemî noyau.N. tabiî normaliser.. gölgelik ombre. Boru Hatları olive. zarar vermek nuisible. öneri. être occupé.. ekim ekimde oooe œdème. subay offre. yemek yemeğe. itaat etmek obéissance.T. Yeni Türk Lirası (à partir du 1er/01/2005) Nouvelle-Zélande. obezite obeziteyi obezitenin HU 02/01/07 objecter. noirceur. gözlemevi observer. elde etmek obtenir. tartışılamaz non valable. müşahit observation. kuş kuşu oiseau de malheur. isim vermek nommer. norveççe notable. gözleme. oyalamak s’occuper avec. obez obésité. mezuniyet oooc occasion. mezun olmak obtenir un diplôme. farz obligatoire. hariç non éclairé. eser. izinsiz hu 07/03/05 non compris. ikram etmek oooi oie. okyanus okyanusu octobre. standart Norvège. vakıa nourrir. meşgul occuper. adlı. mecbur obscur. Norveç norvégien. gıda. hayır non-aggression. ense oooa O. göz œuf. gölgeli. numara numarada nu-pieds.nommé. mecburiyet. night nul. itiraz objet. itaatkar obèse.A.A. kasım novice. haber haberler la nouvelle année. ikram. gece. yorum. işsiz güçsüz oléoducs. saplantı obstacle. faal. biz bizi nouveau. itiraz etmek objectif. amca. nesnel objection.) obtenir.U. batılı occidentalisation. kullanılmış occident. zeytin ooom ombragé. sağlamak obtenir son diplôme. bulut nuageux. konmak (arg. yeni yıl Akşam 31/12/04 Nouvelle Livre Turque. ad vermek.) offrir. karanlık obscurité. batılılaştırma occidentaliser. yazıvermek notre. diploma almak obtention de diplôme.N.O. yumurta œuvre. tabii. bulutlu nucléaire. Yeni Zelanda novembre. yiyecek nous. ışıksız non-musulman. dayı . gözlem. soğan oiseau. gözetleme.T. uğraş occupé. kaz oignon. dikkate değer notables. seyretme. gözlemlemek obsession. gözlem sonucu. normal. gözetim. omlet ooon oncle. hiçbir yerde numéro. zorunda obligation religieuse (Islam). gölge ombrelle. hakaret etmek offensive. eşraf notamment. yeni nouvelle. çıplak nuage. isimli nommer. fırsat d'occasion. bizim le nôtre. resmi officier. saldırmazlık non autorisé. batılılaştırmak occupation. mecburî obligé. gije. meşgul olmak océan.

. terlik papa. delik ouverture d'esprit. zihin açıklığı ouvrier. ou bien. mazlum optatif (temps du verbe). düzen ordre du jour. aleyhtar opposition. düzenlemek ordre. nereden ? nereli ? neresinde ? oublier. emir ordre. çalkantı onduler. nerede ? nereye ? ou bien. kuş bilimci orphelin. donatma. düşünce. amele. pantolon pantalon bouffant. tahmin opium. barış. portakal orchestre. sayfa page d’accueil. neredeyse d'où ?. köken. zulüm opprimé. fikir. altın orage. Özbekistan pppa pacifique. açık ouvertement. yönelim originaire. ustensile. düzenlemek. yazım ortie. malzeme outrager. ziynet orner. buyruk. damak palais de justice. yastık oreillons. kulak oreiller. örgüt Organisation Mondiale de la Santé. ya da où ?. araç outil. fırtına orageux. dalga onde radio. ayak parmağı orthographe. kibirli orient. bilgisayar bilgisayarın ordonnance. ispir pâlir. Dünya Sağlık Örgütü organiser. saman pain. solmak paludisme. paça ours. tırnak ooop opéra. isirgan otu (Urtica dioica) ooos os. muhalefet oppression. cesaret etmek osier. ana sayfa Güneş paiement échelonné. kibir orgueilleux. adî ordinateur. düzen. turuncu orange (fruit). şalvar pantoufle. est. orijin ornement. örgütlemek organisme. fırtınalı orange (couleur). açıkça ouverture. pakt pactiser. orkestra orchidée. batı batıda oui. ırgat ouvrir. evet ouragan. saray palais (anatomie). quitter. taksit paillasson. ingrédient. çöp oreille. hani où que ce soit. öksüz orteil. barışsever. nereli ? original. seçenek ooor or. kasırga ourlet. açılış. radyo dalgası ondulation. yahut. OMS. barışçı. gözlükçü option. asıl origine. ırgat ouvrier en bâtiment. doğu orientation. yapı orge. gurur. orkide. otlamak paix. gösteriş ooot otage. antlaşmak page. foin. ya . aklından çıkmak oublier. açmak ouvrir un compte. işçi ouvrier agricole. adliye pâle. pano pantalon. kimsesiz. operasyon opinion. sulh Pakistan. levha. cümbüş orgueil. çıkarmak çıkarın ottoman. bezek. süslemek ornithologie. emretmek ordonner. sulhperver. barışçı. matériel. unutmak unutmayın unuttum ouest. soluk palefrenier. teşkilat. arpa orgie. kuş bilimi. lunetier. hakaret etmek ouvert. bezemek.. veya où ça. buyurmak buyrun buyur. rehine ôter. solgun.. sulhçu pacte. reçete ordonner. sıtma panier. ekmek pair. hasır paille. çalı kavak ostentation. baba babamdan . kemik oser. antlaşma.. muahede. emir vermek. sepet panique. dilek kipi opticien. enlever. süs. dalgalanmak ongle. sulhsever. ayı outil. opera opération. panik panneau. gündem ordures. hesap açmak Ouzbékistan. amca onde. görüş. dayı oncle paternel.oncle maternel. pasifik pacifiste. çift paire. çift paître. sakin. karşıtı. imlâ. yasama organı organisation. Osmanlı ooou ou . kökenli originaire d'où ?. afyon opposant. kabakulak organe législatif. Pakistan palais. salep ordinaire. alet outil. karşıtlık.

parfüm pari. fasıl. gibi gelmek paralytique. bilhassa partie. CHP Parti des travailleurs du Kurdistan. her şeyin ötesinde par exemple. s’en aller. di’li geçmiş zaman BZD 100 passe-plat. çalyaka par dessus tout. ısmarlamak passer un contrat. binlerce par quel moyen ? avec quoi ? comment ? neyle ? par la route. kumar parier. oldukça pas de mal.papeterie. hısım parenté. ebeveyn parenté. paylaşmak parti. kısım partir. gayet parfois. hısım akraba parenthèse. millet meclisi. tembel parfait. servis penceresi passeport. alt geçidi passager. adım pas cher. eş parent. hasta bir kişi patient. excuser. akrabalık parer. üst geçit passe-temps. uğramak passer en revue. ulaşmak parvenu. macun pâte dentifrice. yurtsever patrouiller. uçakla. bahse girmek. özel. aller. konuşmak konuşuyor konuşmuyorum konuşalım konuştu parler de. voyageur. geçit. tesadüfen par ici. bağışlamak pareil. çünkü pardon. pek güzel değil passage. inceleme passage souterrain. sefer partout. ucuz ucuzu BZD 108 pas encore. lakırdı parole. özgü particulièrement. mera. her yer parvenir. süzgeç pastel. sabretmek. sabırlı patienter. Cumhuriyetci Serbest Fırka tur110 24 Parti Républicain du Peuple. 1946. katılım participer à. katilimci participation. henüz pas mal. özellik particulier. kötürüm parc. kimi zaman parfum. Paris Paris’e Paris’te parlement. gözden geçirmek. document. park parce que. yolcu yolcular passé (heure). fırka fırkası Parti Démocrate. ANAP Parti de la Vertu. sabır sabrı patient. vatansever. görmemiş pas (substantif). söz etmek parole. Demokrat Partisi tur110 25 Parti démocrate du Kurdistan. geçirmek passer (int. örneğin par hasard. affetmek affedersin affedersiniz. FP Parti Républicain Libéral. pasaport passer. arbuz pâte. diş macunu pâtes. hayli. tarafından par avion. kağıt kağıtları papillon. sakıncası yok pas du tout. bon marché. yüzlerce par le col. sabır etmek pâtir. cennet parapluie. varmak varır parvenir à. kumar oynamak Paris. pièce. katılmak particularité. tutku passionné. DYP Parti de la Mère Patrie. BTP Parti de la Juste Voie.). hareket etmek partir à la guerre. après. kırtasiye papier. pastel pastèque. karadan par voie terrestre. pastahane pâtissier. pasaj passage en revue. incelemek passerelle. pastacı patriarche. patrik patrie. vatan patriote. sözleşme yapmak passer par. uçak ile par centaines. zarar yok pas de problème. parantez parents. hobi passion. parti partisi. mesela. kelebek paquet. geçe passé. geçmek geçiyor geçmiş passer commande de. pazar payı partager. gitmek gidiyorum gidiyorsun git gideyim gidelim gittik. zarar görmek pâtisserie. acıklı patience. çalım paradis. ihtiras. aracılığıyla par milliers. hiç pas très beau. geçmiş passé constaté. şemsiye paraître. bölüm. moins beau. geçit. yola çıkmak partir. kol gezmek pâturage. parlamenter parler. kusursuz parfaitement. KDP : Kürdistan Demokratik Partisi parti de l’indépendance. pastane. karpuz karpuzu. sipariş vermek bş için passer une commande. serpmek part de marché. affedersiniz pardonner. otlak . af. parlamento Parlement Européen. buralarda par l'intermédiaire de. karadan parade. yurt. Kurdistan İşçi Partisi PKK : Partiya Karker Kurdistan Kurdistan Worker's Party (now KADEK) participatif. söz parsemer. üstelik par-dessus tout. Bağımsız Türkiye Partisi. epeyce. akraba. tembellik paresseux. makarna pathétique. taraf. tutkulu passoire. engin. AP parlementaire. donatma paresse. paket par.

hac pelle. üzüntü peine capitale. inci permanent. görüngü philosophe. zavallı. millet. fenomen. yavaş yavaş petit pois. ukala pédanterie. torun petite monnaie. haraç vermek pays. azap pensée. devre. süre période de fiançailles. sanmak penseur. vehim peureux. minik. tanker peu. far pharmacie. tartı aleti peser. papağan papağana perruque. tartmak péter un plomb. günah pêcher. caractère. köylü Pays-Bas. kavim. mütefekkir pension. kişi kişinin. kalıcı. photographie. ötmek. zulüm persil. lâche. hapis cezası peintre (artiste). ödemek payer (un) tribut. keklik perdrix bartavelle. yurt. küçük küçüğümüz. kavak peur. Fenike phénomène. fikir.pâture. belki ppph phaéton. dinlenme pauvre. inandırmak persuasion. balık tutmak pêcheur. yitirmek perdre la vie. mera paume (de la main). sığ peuple. tartı pèse-personne. Acemce. biraz sonra peu profond. toprak toprağa. ufak petit (d'un animal). farsça Perse. kahvaltı kahvaltıda petit doigt. endişe penser. yavaşça. sürekli perméable. kalabalık peuplier. baba babamdan pergola. fasıl Phénicien. kimse. yağlı boya pélerinage. tarama peigne. boyamak peine. halte. saatlerce pendule. ukalalık pédibus. memleket. peruk. ispençiyari pharmacien. boutique. avuç pause. Hollanda pppe peau. yaya olarak peignage. boyacı peinture. zulmetmek persécution. korku peur sans fondement. taramak peignoir. insan. az peu après. korkak korkağım korkaksın. izin vermek permis de conduire. kimse etmiyor personne obséquieuse. müebbet. sevgili petit bazar. nişanlılık perle. petrol petrolün Zaman 16/06/05 pétrolier. yoksul. kişilik personne. craintif. düşünmek düşünyorsun. müsaade etmek. şahsiyet personnalité. cliché. Acem persan. daimi. resim resmim. kanaat perte. taş kekliği perdrix choukar. diretmek personnalité. yavru petite aiguille d’une montre. halk halkı. çekirdek perdre. şeftali péché. fayton phare (maritime). hayatını kaybetmek perdrix. peruka hu 07/03/05 persan. dert. izin perpétuel. kürek pendant des heures. üşütmek petit. bas. simit petit à petit. bezelye pétition. filozof photo. kaybetmek. kınalı keklik perdrix grise. züğürt pavillon. Kızılderili pêche. akıl etmek. bozuk para petit pain rond au sésame. benlik. çardak période. manzara paysan. eğim pépère. şakımak pépin. eczacılık pharmacie. dönem. maydanoz persister. fotoğraf Güneş . küçük parmağı petite-fille. sanı pensée. bornoz peindre. autoriser. idam cezası peine de prison. ressam peintre en bâtiment. feneri phare (d’une voiture). sürekli perroquet. torun petit-fils. imkân vermek. babalık pépier. arrêt. düşünce. soupçon. deri peau-rouge. geçirgen permettre. sağlamak permettre. tarak peigner. eczane pharmacie. dalkavuk personne pressée. düşünür. boya peinture à l'huile. idam cezası peine de mort. ehliyet permission. Acemistan persécuter. şahıs HU 30/05/05 personne ne fait. balıkçı pédant. ceza. dilekçe pétrole. dükkan petit déjeuner. fakir. köşk payer. aceleci persuader. tuhafiyeci petit commerce. hiç kimse. akrep petit ami. ülke ülkenin ülkede ülkeler paysage. çil keklik père. mola molası. ulus peuplé. ürkek peut-être. fire pesage. müsaade. eczacı phase. sarkaç pénitence. pansiyon pente.

tava poêlé. ünlem işareti point d'interrogation. Şam fıstığı pister. dikmek plastique. safderun pignon de pin.phrase. yağmalamak pilote. taş taşla pierre. bitki bitkiler planté d'arbres. yüklü pléthore de nourriture. torba poète. pie bavarde. planör planning familial. yeşil ağaçkakan pppl placard. sökmek poing. sikke pied. tava poêlon. meydan place. yankesici pictural. çoğu zaman plus. saksağan pièce. şair poêle à charbon. kıvırmak plomb. complet. alan place. ayak ayağı pied (d'un arbre). abur cubur pleurer. sini plâtre. acı acı bağırmak pleurnicher. su tesisatçı plongeon. juste. şişe plage. muslukçu. bükmek. başlangıç noktası point d'exclamation. oyun pièce de monnaie. pilot pilotlar HU 05/03/05 pilule. daha plus que nécessaire. sıva plâtrer. hoşuna gitmek plaisanterie. damga poindre. kulp poignet. blessure. odak noktası point de départ. hap piment. sikke pièce. zevk. havuzu pistache. dip pied (d'une montagne). taban. rızk pitoyable. pipo pipelette. kumsal plaie. ağlaşmak pleurer de douleur. tuzak pierre. oturtmak plafond. batış plonger. kıl. ağaçlı planter. tahta planète. Antep fıstığı. kat katta plier. şikayet plaire. yeşil ağaçkakan pichet. gezegen planeur. aile plânlaması plante. tepsi plateau en cuivre ou en laiton. istif pile. şaklaban pivert. tam pillage. yağış plume. document. soru işareti . sahan poème. zırlamak. şaka plaisir. tartı poignée. resimsel pie. piknik yapmak pirate. soba poêle à frire. kağıt kağıtları pièce (de théâtre). yağma piller. yumruk point. sürahi pickpocket. çoğu la plupart du temps. atak *** pied. çınar plateau. alay. plaj plage de sable. keyif. sini plateau. zırıldamak pleuvoir (imp. tabanca pitance. yağışlı pneu. kıllı poinçon. dolu plein aux as. biber pimenté. çam fıstığı pile. çalçene pique-nique. mâbadi plusieurs. çam pinceau. kumsal. birkaç. bilek poil. ağlamak ağladı BZD 109 pleurer en chœur. dolap place. piknik pikniğe pique-niquer. lâstik pppo poche. piyano pic vert. acı pin. sıvamak plein. izlemek pistolet. dalmak pluie. fıstık. yağmak. güvercin. havuz. plan plancher. katlamak plier en deux. çekirdek pierre tombale. zemin. haz plan. şiir poids. oda odanın odanız odası pièce. tavan plafonnier. sofu pigeon. kazma pipe. cümle pppi piano. korsan piscine. artı plus. fırça pinson. tüy. yaya pieu. uç point de convergence. exact. papier. nokta. plastik plat. cep cebim. yara plainte. kurşun plombier. mezar taşı piéton. kuş tüyü la plupart. yer yerden yeri placer. nice pluvieux. hoşlanmak. yağmur yağmak pli. acınacak pitre. ikiye katlamak plisser. haddinden fazla plus tard. döşeme planches. kazık pieux. tüy poilu.). tepsi platane. yağmur. ispinoz pioche. etek piège. mahal place.

giymek porter préjudice. tavuk pouls. gözenek poreux. muhtemel. ilk premier ministre. porselen pore. birinci. için Pour le peuple. pommes de terre. nohut poison. bahşiş pourcent. kudret. kutup kutbu kutbunu police. zarar vermek porteur. nüfus nüfusu populiste. baş parmak poudre. potas potentiel. patates pompe. önsöz préfecture. sahip olmak poste. uç poire. siyaset politique (adjectif). balık poitrine. posta poste de police. çayırlık. öncelik préférer. göğüs göğüsleri göğsüm poivre. jar pot d'échappement. province. saksı pot-de-vin. halkçı porc. liman porte. çevreyi kirletmek pollution. karabiber poivron. takip etmek pousser. olasılık possible. soru sormak positif. région. zarar zararı préjugé. politik. courrier. takip poursuivre. kovalamak pour mille. evrak çantası portefeuille. yeğlemek préfet. başbakan . muhtemel potentiel. kirletici polluer. cüzdan cüzdanı porte-parole. üç nokta point-virgule. Boğaziçi köprüsü pont suspendu. konum. iktidar. barut poudre à canon. elverişli précaution. il iller illerin préféré. kapak porte. döşek pont (de bateau). tercih etmek. domuz porcelaine. vaaz prêcher. hamal porteur. Benerci Kendini Neden Öldürdü (Mehmet Ulusoy) pourrir. önlem précédent / suivant. ulak portion. güç gücü. kovalamak poursuivre. muhtemelen potin. asma köprü pope. kabil. biber pôle. dedikodu poubelle. kap Portugal. vilâyet binası préfecture. kıymettar précipitation. zehir. pırasa pois. politikacı politique. akciğer pour. favori. dürtmek pousser. gözde préférence. siyasi. karakol karakolda pot. değerli. önyargı premier.). imkân. vaaz etmek. ova. gözenekli port. sözcü porter (un vêtement). mevki mevkide possibilité. itmek pousser (intr. yürütme gücü pppr prairie. bitmek poussière. telaş précipitations. cüzdan cüzdanı porte-monnaie. elma pomme de terre. açı. vali préjudice. département. noktalı virgül point de vue. popüler population. salâhiyet pouvoir exécutif. geri / ileri précéder. çöp kutusu pouce. armut poireau. önüne geçmek prêche. vaaz vermek précieux. çimenlik praticité. yüzde pourchasser. olumlu position. toz poussiéreux. yağış précis. yazı tipi policier. olanaklı. rüşvet potasse. binde *** pourquoi ? neden ? niçin ? Pourquoi Benerdji s’est-il suicidé. mümkün. kapı kapıyı kapısı porte-documents. Portekiz poser. yetişmek pousser (plante). malgré lui. tozlu pouvoir. olası posséder. bakraç pot. makam. müspet. olanak. bezelye pois chiche. polis. çürümek poursuite. nabız nabzını poumon. kirlilik Pologne. kümes poule. egzoz pot de fleurs. izlemek poursuivre. boşuna pourboire. barut poulailler. opinion. papaz populaire. potansiyel potentiellement. çayır. güç potentiel.points de suspension. polisiye politicien. piliç. kehanet préface. köprü köprüsü. vilâyet. güverte Pont du Bosphore. siyasal. siyasî polluant. kavanoz. belirli. tavuk poule d'eau. tulumba pont. Halk için halka rağmen tur110 9 pour rien. takmak tak takın poser des questions. bakım. zıkkım poisson. belli prédiction. Polonya pomme. saz tavuğu poulet. politika. çömlek pot (de confiture par exemple). elverişlilik pratique. biber. görüş pointe. polis police de caractères.

öğretmen. âdeta presse (journaux). ödünç verme prétendre. iyelik zamiri prononciation. ödül probabilité. (n. fodul prétention. kahvaltı etmek. tutuşmak prendre froid. takdim.prendre. rehin almak prendre part. gelecek proche. hâlen présent progressif. eskiz promenade. aceleleştirmek presser. ihtar etmek. meslek mesleği meslekler profit. f. cezaevi. üstünlük primitif. sunmak. ayrıcalıklı. sorun procès. korumak. süreç prochain. rica etmek. üretmek produit. nabzını tutmak prendre la poussière. ürün professeur. hemen hemen. sezgi. yaymak. actuel. bulunuş. duş almak. tr. çeviklik pronom. ad adım préparatif. sanık prévoir. ana. kazanç. bulunma. iddia prêter. katılmak prendre le petit déjeuner. önayak olmak prendre soin de. hâlen présenter. telâffuz propagande. almak. hazırlamak près. métier. sezi. namzet göstermek préserver. istihsal etmek. istihsal. profesör profession. duş yapmak prendre feu. atamak. nezdinde presbytère. papaz preuve. ihtimal. propaganda propagation. üretici productif. tanıştırmak présenter (des gens). galiba problème. önlem almak prendre note. tanıştırmak présenter un candidat. sözcü présentation. başkan président de la république. çiftleştirmek. takdim etmek. mesele. taslak. halen. müsrif producteur. huzur présent. dümene geçmek prendre congé de. hazır. savcı prodigue. temel principe. kâr. üreme propager. tasarı. öncelik prise. sakınca. (v. ödünç vermek prétexte. près. üretim produire. tutumsuz. yolunu tutmak prendre au sérieux. delil. tutmak. haberdar etmek. dia gösterisi projection de films. film gösterisi projet. ilk principal. ayrıcalık. bedel. yarar profond. tutukevi prisonnier. gezi. binmek prendre en charge. tutuklu privé. derin. vekâlet procureur. kanıt prévenir. maket. yazıvermek prendre en otage. hazırlık préparation. vesile prêtre. söz promis.) prompt. hazırlanış préparer. haberdar. prensip. üşütmek prendre la main dans le sac. plan. muhafaza etmek prendre sur le fait. sözde prétentieux. iddialı. kar. je crois. rıca prière de la nuit. tartışılamaz prénom. tanışma présentement. dua etmek prière. saklamak présidence de la république. ciddiye almak prendre la tête. ilaç. imtiyazlı prix. şahıs zamirleri pronom possessif. üstlenmek prendre les commandes. papazın evi présence. olası. hazine. sıkmak pression. esas. dua. mahpus. gezme gezmeye promesse. değer vermek. bahane. namaz namazı. ilkbahar priorité. iddia etmek prétendu. umde. savurgan. seziş presser. zamir zamiri zamirleri pronoms personnels. resul à propos. ikaz etmek. suçüstü yakalamak à prendre où à laisser. iddialı presque. yakın procuration. şimdiki zaman à présent. dava. proche. kesin profondément. hokkabaz prêt. imalat. peygamber. hediye présent. baskı pression. büyük oranda profondeur. çevik promptitude. suçüstü yakalamak prendre des mesures. özenti prétendument. resim çekmek prendre place. sunuş. imtiyaz privilégié. kahvaltı yapmak prendre des photos. basınç prestidigitateur. kroki. süreç projection de diapos. tasar. zapt prison. tanıştırma. şimdiki zaman présentateur. unsur printemps. gelişme progression. ilke. tozlanmak prendre la route. olasılı probablement. uğurlamak prendre une douche. bahar. yatsı namazı primauté. cumhurbaşkanı présomptueux. esas. yakın près de. çoğalmak prophète. tasarım. kalın. sözlü promotion. tanıtmak. bu arada. olasılık probable. öngörmek prier. akraba. uyarmak prévenu. hapis. atama. esir. yakalamak prendre un autobus. söyleniş. tutsak. üretken production. mahkeme processus. muhtemel. program progrès. proje.) promouvoir. hapishane. fiyat. halen. baş çekmek prendre la tête. yer almak prendre le pouls. sırası gelmişken . cumhurbaşkanlığı président. basın basını basınında pressentiment. derinlik programme. özel privilège.

hususiyet. soru questionner. niteliksel qualité. ev sahibi. nicelik quarante. nesil. bir yerler quelques. mülk sahibi propriété. yayınlama publiciste. gelişmek. niceliksel quantité. peron qualitatif. kimi quelque chose. temizlik propriétaire. refah prostituée. doksan quatre-vingts. kaçıncı quelconque. vikaye. dair. abartıcı qui fait le pitre. madenci madenciler prospère. gelince quant à. uygun qui exagère. kanıtlamak proverbe. kısaltmak raccrocher le téléphone. vikaye etmek prouver. indirim raccompagner. sahip sahibi propriétaire d'un terrain. kayırıcı protection. kamu publication. gözbebeği psssst. misli. tedbir prudent. pişman qui réussit. teklif etmek. zevkli qui a de l'espoir. çeyrek quartier. kim olursa olsun qui a raison. korumak. il iller illerin. mamure (eski) prospérité. birtakım quelqu'un. yayım. çünkü puissance. kaç yaşında ? quel genre de ?. erik prunelle. bayındır prospère. kuyruk qqqi qui ?. kuyu. ne ? que cela soit passé. ôter. mal sahibi. geçmiş olsun Que Dieu vous aide. kota rrra rabais. ne zaman ? quant à. taşra. kuvvetli puits. anlatmak radiation. vilayet. uğurlamak raccourci. kayırmak. saf pur. neşretmek. neden olmak. alış veriş provoquer. soy. bir şeyler quelque part. önermek proposition. ihtiyat. yapmak yapıyorsun yap yaptı prudence. yeşermek prospérité. umutlu. himaye etmek. haklı qui regrette. dörder dörder quatre-vingt-dix. şikayetçi qui que ce soit. ilan ilân. kazak punition. hangi quel âge a-t-il ?. saat kaçta ? quel numéro de. semt semti BZD 110 . eyalet. kudret puissant. ümitli qui convient. dördüncü qqqe que ?. nalbur quitter. reklam publier. diriğ (eski) protection. fahişe putsch. ne gibi ? quelle heure est-il ? saat kaç ? à quelle heure ?. pijama quartier général. haraççı racontar. rivayet raconter. Allah kolaylık versin quel. courses. dört dörde quatre chacun. etkili. mesele. ihtiyatlı. ne mutlu size ! quelque. nitelik. mahsus propreté. telefon kapatmak race. hakkında. çekirdek. köklü radical. himaye protéger. çıkarmak çıkarın qqqo quoi ?. kestirme yol raccourcir (intr. darbe pyjama. ceza pupille. esirgeme. dörder quatre par quatre. çukur pull-over. teklif. kalite. öneri propre.à propos de. kimisi quelques-uns. şaklaban qui se plaint. kısalmak raccourcir (tr. seksen quatrième. herhangi quelle chance vous avez !. orospu protecteur. öz putain. kimileri querelle. radikal qqqa quai (de port). kök racisme. enlever. karargâh quatre. yayın yayını. mamur (eski) prospérer. vasıf quand ?. mahalle mahallede tur110 26 quartier. ne var ne yok ? quota. biri. radyasyon radical.). kim ? kimler qui a bon goût. hiş pppu public. başlatmak. atasözü province. kırk quart. mülk prospecteur. münakaşa question. temiz propre à qq'un. ırk racine. bir sey. yetki alanı provisions. rıhtım quai (de gare). yayımlamak puisque. ırkçılık racketteur. ise quantitatif. koruma. muvaffak quille. reklamcı publicité. essentiel. ayrılmak quitter. üzerinde proposer. erzak provisions. sormak queue. omurga quincaillier. gözbebeği pur.). tedbirli prune. ne ? quoi de neuf ?.

irtica. yumruk yemek réchauffer. pişmanlık regrettable. ilan ilân. gerçekçi. kabul etmemek. motif.radin. sığınak réfugié. anımsatmak. makul raki. parmaklık ramener. hesabını vermek régner. münasebet. ilgi. ürün recommandé. üzüm raison. getirmek getirirsin rare. isyan rrrec récemment. reddetmek rrreg regard. önermek recommencer. bakış regarder. karşılıklı réclame. guérir. ender rassasier. kap réciproque. sebep. ilişkin relation. onaylamak rationnel. çabukluk. ilgi. kural kuralları BZD 104 règlement. öfke raifort. buz dolabı refuge. alay région. çamaşırcı ayı ravage. röntgen röntgene radis noir. minnettar reconnaître. son zamanlarda. indocile. neden nedeni raison. ışın rrre réacteur. aramak. ısıtmak recherche. resesyon recette. sınır dışı etmek reconnaissance. kaçırmak kaçırdı ratifier. tarif recevoir. kaplatmak recteur. düzelmek régler ses comptes. reaksiyon. doyurmak rassembler. yarıçap rayon. referandum referandumda HU 30/05/05 réforme. imar record. çevresine bakınmak regarder la télévision. düşen regret. ray raisin. televizyon seyretmek régiment. cimri radio. senet reconnaissant. yırtıcı kuşlar rapide. hatırlatmak rapport. canlandırmak rebelle. gericilik. acırga rail. sıçan rater. atıf. us raisonnable. yürütmek réalisme. devşirme Ramadan. sıra rapaces. reaktör réaction. Ramazan rambarde. bölge bölgeler bölgelerinde. münasebet. realist réanimation. hesaplaşmak régler son compte. çeviklik rappeler. code. temas rapporter. özlemek rein. ilişik. acınacak regretter. referans référendum. toplantı récession. rahibe . tahrip ravager. description. sabıka récidiviste. acırga rage. sürünmek rance. geri çevirmek. bağlamak religieuse. nispeten relier. isyankâr rébellion. araştırmak récidive. hak raison. yapım réalisation. akıllıca raton laveur. gerçekleşme réaliser. araştırma Zaman 03/06/05 rechercher. ayaklanma. reform réfrigérateur. s’améliorer. se réunir. sabıkalı récipient. getirmek getirirsin ramper. infaz etmek. kuduz rage. tanımak tanıyor reconstruction. indirim réduire au silence. alâka. seyrek olarak. etrafına bakınmak. hüküm sürmek régressant. kaçak refuser. başvurmak recouvrir. böbrek reine. almak recevoir un coup de poing. tepki réactionnaire. seyrek. tahrip etmek rayon. accomplissement. yönetmelik se régler. tepkimek réalisation. toplamak se rassembler. yeni recensement. toplanmak rat. reklam récolte. kraliçe reins. rektör reçu. devrim. susturmak rrref refaire. istememek. ilişkisel relativement. radyo radio (graphie). reaksyon. canlandırma réanimer. acımış rang. pişman olmak regretter (qqun). nadir. makbuz. yeniden başlamak récompense. rekor HU 04/06/08 recourir à. gerici réagir. minnettarlık reconnaissance de dette. temas relationnel. rakı ramassage (des jeunes enfants pour en faire des janissaires). tek tük rarissime. arama. bel rrrel relatif à. il iller illerin. gerçekleştirmek. gerçekçilik réaliste. bakmak bakılır. sayım sayımı sayımlar réception. ilişki. taahhütlü recommander. senet réduction. ilişki. vilâyet règle. yeniden yapmak référence. resepsiyon. ilişik. bürümek. seyrek rarement. fevkalade. akıllı rationnellement. seyretmek regarder autour de soi. ender. isyankar. ödül reconduire à la frontière. nadiren. hızlı hızlıdır rapidité. minnet. akla uygun.

karşılık vermek répondre. pişmanlık rémouleur. şebeke şebekeyi. conformity. assignation. iade etmek rendre fou. mukavemet etmek résolu. baskıcı réprimande. tamirci tamircisi réparation. mukavemet résistant. hürmet. TC : Türkiye Cumhuriyeti répugner à. olağanüstü remarquer. teşekkür etmek remise d'impôt. buluşma. aş. bileyici rempart. fark etmek remède. similitude HU 11/04/05 ressemblant à la corne. hissetmek. kaynak kaynaklar énergie et ressources naturelles. yazlık (ev) résider. cevap.religieux. dayanıklı. kalmak kalıyorum kalmadı kal kalmasınlar. sorumlu ressemblance. azim. istihbarat. soluk alıp vermek responsabilité. rezervasyon réserve. örgüt. umgekippt HU 26/03/05 renverser. kurmak remords. diyanet reliure. çekince réserver. röportaj repos. dinlendirici reprendre ses esprits. sıkışıp kalmak . tanınmışlık renoncer. yanıt reportage. karşılamak karşılamaz. benzemek ressentir. ihtiraz. parallel. dinci religieux. approach. cilt rrrem remarquable. rezerv. rahip religion. çekmek ressource. comparison. nefes alıp vermek. Çek Cumhuriyeti République turque. direniş. dayanıklılık. sitemkâr reproche. iddia. likeness. acentalık etmek répressif. dikkate değer. muhterem. din dini dinler. kalıntı rester. lokanta. KKTC République Tchèque. umgeworfen. saygı göstermek respiration. doldurmak remporter une victoire. vergi iadesi remonter (un réveil). parallelism. kinship. resemblance. kararlılık résoudre. istihkam. saygı respectable. affinity. mukavemetçi résister. çıldırtmak rendre sec. damızlık république. ayrılış ayrılışı repas. tryst HU 11/04/05 rendre. rezerve etmek résidence. cevap vermek. identity. iade etmek renvoyer de. congeniality. fevkalade. karşılık répliquer. azar. ziyaret etmek renfermé. karşılık. tövbe répéter. durmak durma. ek bent olmak rester coincé. direnişçi. katlamak réplique. katlanmak résister à. içermek renom. avoir des égards. kovmak rrrep réparateur. geri çevirmek. direnç. azarlamak réprobateur. yanıtlamak réponse. meeting. köpekbalığı réquisitoire. mécanicien. propinquity. galibiyet almak rrren renard. parity. sorum responsable. sameness. similarity. Enerji ve Tabii Kaynaklar ressusciter. ütülemek repos. yenilemek renseignement. duymak duymuyor. temsil représenter. tekrarlamak replier. devirmek renverser le gouvernement. devrik overturned gestürzt. restoran restoranı restoranın restoranda reste. bilgi bilgileri renversé (président). istirahat reposant. ün réputation. community. dindar religieux. deva remercier. fark edilir. cevaplamak. tırnaksı ressembler à. kıyamamak réputation. halife remplir. pause. soluk respiration. hortlamak restaurant. kalmak kalıyorum kalmadı kal kalmasınlar résistance. rendezvous. karşı koymak. çözmek respect. appointment. yenilemek rénover. kararlı résolution. nefes almak. tamir. kapanık renfermer. tamir etmek répartition. telafi réparer. temsilci représentation. konak résidence d’été. mimicry. azar réprimander. suçlama rrres réseau. dayanmak. rastlamak rendez-vous. analogy. kurutmak rendre visite à. kalınmak rester absourdi. tövbekâr repentir. sur remplaçant. tilki rencontre. ağ ağlar ağlarla tur110 26 réservation. sitem reprocher. halletmek. iade iadesini Zaman 24/05/05 renvoyer. soluk alıp veriş respirer. dinlenme repentant. sitem etmek reproducteur. rester. saygıdeğer respecté. date. dirençli. karşılaşma rencontrer. hükümeti düşürmek renvoi. şaşırıp kalmak rester bouche bée. azimli. şöhret renommée. kendini toparlamak représentant. mümessil. similar. benzerlik. direnmek. halef. vazgeçmek renouveler. randevu randevuya. keşiş religieux. yemek yemeğe repasser. cumhuriyet République de Chypre du Nord. itibar respecter. şöhret requin.

özetlemek retenir. rüya rüyası réveil. musluk musluğu robuste. emeklilik retraité. iddia revenir. rota. darılmak s'encroûter. kenar. kayalık rôder. döndürmek. hiçbir şey rincer. bir sigara sarmak se rouler. giymek. hile ruse. geri tutmak réticence. yokuş ruée. Roma rompre le jeûne. pürüzlü ruine. gülüşmek risque. kızarmak rougir. kızılkuyruk rougeole. comique. terbiyesiz sssa s'embrasser. tekerleme rivage. sokak sokakta sokağın rue en pente. harap etmek. pirinç rrro robe. accumuler. bülbül roturier. dönmek döner dönüyorum revenu. iftar etmek. ablak. döşeme revêtir. kol gezmek roi. nar bülbülü rouge-queue. çekince réticent. isteksiz retirer. özet résumer. çekmek retour. gitmek gidiyorum gidiyorsun git gidelim gittik gideyim gidelim s’en vouloir. hayal etmek. inkılâp revue. ihtiraz. kral kralın. iftar ruse. bulanmak bulanıyor Roumanie. roman romantique. zemin katı rrrh rhume. sonuç . nezle rrri riche. kurnaz russe. başarmak. kurnazlık rusé. takınmak révolte. partir. kıyı kıyısı kıyıları. geri çevirmek retraite. gülmek gülüyor BZD 109 rire ensemble. zengin richesse. rekabet rive. telaş etmek. rakip rivaliser. Rus Russie. kucaklaşmak. kurdele ruban. yol yolları yolda route principale. dönmek döner dönüyorum. aller. uyandırmak uyandırdı revendication. iade iadesini. toplantı réunir. kızamık rouget. rivayet. teker tekeri rouge. sahil. yaka rivière. düşkün ruisseau. telaşlanmak s'empresser. acele etmek s’en aller. gelir rêver. öpüşmek s'émouvoir. elbise robe de mariée. barbunya rougir. rassembler. pembe rossignol. kızıl rouge-gorge. soysuz roue. gülüş. devrim. yüzü kızarmak roulade.rester pétrifié. çamaşır çırpmak rire (substantif). hücum rugueux. yuvarlak ronflement. katılaşmak . se rassembler. mahvetmek ruiné. ürün résumé. kızıl gerdan. kraliyet royauté. yuvarlamak rouler une cigarette. gülme rire (verbe). düş görmek. rekabet etmek rivalité. Romanya route. muhalif. ayna aynasına réunion. bulamak. kavuşmak rétroviseur. düş. toplamak se réunir. ayaklanma. horlama ronfler. pineklemek s'endurcir. oruç bozmak rond. abullabut. kıral kıralının. kaya. isyan révolution. acar. Romalı roman. Rusya rustre. sağlam rocher. gülünç rien. miroir. kırmızı. dönüş dönüşü. horlamak ronger. Kevser riz. tekerlek. takla rouler. daralmak retrouver. muvaffak olmak réussite. ihtilal. dere rumeur. netice. ana cadde royaume. çekilme. gelinlik robinet. yaka rival. sarp rue. başarı başarılar rêve. harabe ruiner. toplanmak réussir. rol romain. rizikolu ritournelle. servet rideau. geliş Zaman 24/05/05 retourner. romantik Rome. riziko risqué. kazıklamak rouler (transitif). donakalmak résultat. bülbül bülbülü rossignol philomèle. şah rôle. çalkalamak rincer le linge. krallık rrru ruban. düş kurmak. şerit rude. söylenti rupture du jeûne. hayal. inceleme rez-de-chaussée. çay çayı rivière traversant le Paradis. emekli rétrécir. çalar saat réveiller. perde ridicule. hayal kurmak revêtement. kemirgen rose. gül rose. kemirmek rongeur.

). salata salaire. çekinmek s'occidentaliser. –siz. feda etmek sacré. tatmin. tatmin etmek satisfaisant. selâmlamak. heybe sac. zıplamak sauter de joie. tuzlu salep (boisson). havalanmak s'éroder. kirletici salive. iyi huylu sage. tuzluk salir. pislik salière. kurban sacrifier. pisletmek salissant. aylık salaire minimum net. haciz saisir. kapaklanmak s'éteindre. ümitsiz sans fil. heyecanlanmak s'excuser. salep saleté. yeteneksiz satire. uslu sage-femme. salep salep (poudre). ulu doğan sacrifice. se sauver. olaysız sans interruption. lütfen s'immiscer. bilgili saveur. başarısız sans sucre. memnun sauce. yurtsuz sans appel. el çantası sacre. hazret saisie. cumartesi samovar. sandal sandwich. sağ saint. hoşnutluk. sinirlenmek s’enfuir. bilge sage. hoplama. lezzet savoir. sevinçten uçmak sauterelle. iddiasız sans rapport. yerleşmek s'étaler. fedakarlık. her halde. hiciv satirique. kutsal Saint-Valentin. aşınmak s'établir. umutsuz. çuval sac à linge. geçinmek s'entretenir. pis salé. hayret etmek. kutsal sage. kirlilik. Asgari ücreti sale. Sevgililer Günü sainteté. birleşmek s'user. ilgi göstermek s'intimider. tükürük salle d'audience. kirletmek. uğraşmak -le s’occuper de son bon plaisir. torba sac. çekirge sauvage. mevsim salade. güvenli sans succès. eşsiz sans pitié. autre que. el konmak. sandviç sang. -sız. gerinmek s'étonner. batılılaşmak s'occuper. uğraşmak s'occuper de. memnuniyet satisfaire. oyalanmak ile. yoğunlaşmak s'intéresser. tutmak saison. canı sıkılmak s'entendre. merak etmek. vahşi sauvage. müdahale etmek s'informer. salça sauf. özür dilemek s'habiller. -suz. kuşkusuz sans éducation. keyfine bakmak s'unir. çanta sac. kan sans. sıçramak. acımasız sans prétention. terbiyesiz sans espoir. hoşnut satisfait. yıpranmak sa seigneurie (iro. ilgisiz sans risque. feda. banyo salon. şaşırmak s'évanouir. sönmek s'étendre. taahhüt etmek s'engendrer. salon salopette. uzanmak. serpmek saut. üzülmek s'inspirer. kirli. yabani sauver. merhaba. bohça sac à main. bilmek bilmiyorum . -den başka sans défense. ebe sagesse. sıçrama sauter. pislemek sain. -süz sans-abri. üstsüz sans incident. salvo samedi. haz. content. kir saleté. ilgilenmek s'intéresser à. kendinden geçmek s'exciter. aralıksız. aralıksız sans pareil. tulum saluer. duruşma salonu salle de bains. kurtarmak savant. tatmin edici satisfait. kablosuz HU 26/03/05 sans fin. türemek s'ennuyer. sallapati sans haut. giyinmek s'il-vous-plaît. hicvî satisfaction. kanamak saillir. dayanıksız sans doute. ekmek saupoudrer. atlamak. bilgelik saigner. alim. selâm salve. goût. şekersiz sans talent. kum kumdan hu 07/03/05 sac. durmayan sans compter. görüşmek s'envoler. kaçmak s'engager. tartışılamaz sans arrêt. esinlenmek. semaver sandale. uyuşmak s'entendre avec. bilgi almak s'inquiéter. fuir. connaître. kutlu.s'énerver. bayılmak. Yalova kaymakamı sable. selâm vermek salut. sonsuz sans-gêne. anlaşmak s'entendre. müstesna saupoudrer. maaş. selam. bağdaşmak s'entendre. evsiz. yayılmak s'étirer. ilham almak s'intensifier.

boy ölçüşmek se métamorphoser. hazırlanmak se procurer. kalkmak kalıyoruz kalmadı se lever (astre). sabunlamak sssc scandale. barınmak se maquiller. yitmek se plaindre. ilerlemek se diriger vers. karışmak se mesurer à. zorlanmak se former de. hatırlamak se remettre. sarılmak se préparer. sahne scie. karnını doyurmak se réaliser. sevinmek se remémorer. vız gelmek se flétrir. yaralanmak yaralandı se chamailler. çekişmek ile se dissoudre. ısınmak se recouvrir.savoir (substantif). sertleşmek se débrouiller pour. eğilmek se remplir. testere science. anmak se rappeler. yetinmek se coucher. dolaştırmak. karşılaşmak karşılaşıyoruz se renouveler. senaryoda HU 21/07/07 scène. bilim adamı scintillement. malumat savon. çekişmek se coincer. bürünmek se rencontrer. bozulmak. iyileşmek se remettre à qqch. donmak se contenter. sertleşmek se ranimer. üstünü çıkarmak se diriger. edinmek. becermek se dégrader. çatmak. être blessé. dolaşmak. erimek se donner bonne conscience. tünemek se perdre. sığınmak se réjouir. yola çıkmak se moquer. gezmek se raffermir. çekinmek se hâter. isim yapmak se faner. kızmak se garer. yenilenmek. gerçekleşmek se rebeller. doğru gitmek. bıçkı. yontu ssse se blesser. tarama scruter. büzülmek se réfugier. çekinmek. konmak se précipiter sur. bezmek. bilim. oylama sculpture. gelişmek se faire beau. oluşmak se conduire. tövbe etmek se reposer. solmak se forcer. eğilmek. parıldamak scorpion. dağılmak se disputer. çekilmek se retirer. kaşınmak se gêner. rezalet scénario. bürünmek se crevasser. ilim science-fiction. kendini tutmak se retenir. kızmak. merak etmek se déshabiller. öfkelenmek se fâcher avec qqn. yatmak se couvrir. evlenmek se mêler de. sıkışmak se coller. acele etmek se désarmer. yakınmak se plaire. sabun savonner. kapanmak se ficher. makyaj yapmak se marier. çekişmek se disputer à propos de qqch. sağlamak se promener. örtüşmek se recroqueviller. huylanmak se durcir. sızlanmak. tartışmak. ayağa kalkmak. yıpranmak se développer. park etmek se goinfrer. doğrulanmak se congeler. siyasal bilimler scientifique. kavga etmek. usanmak se laver. bilim kurgu sciences politiques. hoşlanmak se plier aux caprices de qqn. mantar gibi türemek se pencher. solmak se fatiguer. anımsamak se rappeler. tazelenmek se répandre en injures. anlaşmak se mettre en retard. bıkmak. yakalanmak se faire prendre au piège. yönelmek se disperser. sarkmak se percher. yakalanmak se faire un nom. ayaklanmak se réchauffer. oluşmak se froisser. vicdanını rahatlatmak se douter. sövüp saymak se repentir. bozuşmak se fâcher contre. yıkanmak yıkanıyorum se lever. başkalaşmak se mettre au soleil. abur cubur yemek se gratter. dirilmek se rappeler. sakınmak. davranmak se confirmer. pişman olmak. taramak scrutin. davranmak se composer de. yorulmak se fendre. çatlamak se demander avec curiosité. akrep scrutation. soyunmak se détériorer. buruşmak se fâcher. gecikmek se mettre en route. çürümek se dépêcher. Son Suriye askeride Lübnan'dan çekildi HU 27/04/05 se retrouver. buluşmak . silahsızlanmak se déshabiller. çekilmek çekildi Les derniers soldats syriens se sont retirés du Liban. doğmak se loger. görüşmek. yarılmak se fermer. katılmak se lancer. süslenmek se faire prendre. telaş etmek se joindre. alay etmek se multiplier comme des champignons. tuzağa düşmek se faire surprendre. güneşlenmek se mettre d'accord. hatırlamak se rassasier. doymak se rassasier. atılmak se lasser. hiddetlenmek. nazını çekmek se poser sur. yapışmak se comporter. dinlenmek dinlenir se retenir. parıltı scintiller.

oturma sel. duygu sensation. çıkmaz ayın son çarşambası. aux calendes grecques. yer almak se trouver dans l'obligation. his sentimental. anlam sens. yemin sermon. yaramak serviteur. sırdaş secret d'état. gizli. büzmek serrer. hizmet etmek servir à. kirlenmek se sauver. dişini sıkmak serrer sur son cœur. apar topar seau. sekreter secrétaire d'état. ses çıkarmamak. hizipçi secte. ayırmak séparément. huzur sergent. à la Saint-Glinglin. intihar etmek se taire. ifraz. tek seul. taşınmak se tromper. yanılmak se trouver. duyarlı. duyarlık sensible. yararlanmak se souhaiter bonne fête. geçen hafta à la semaine des quatre jeudis. -e göre selon moi. durmak durma durdu se tenir les mains jointes. yalnız sévère. bulunmak bulunuyor. güvenlik seigle. hüküm. tarikat secteur. ayrılmak se servir de. ayrılıkçı séparer. aldanmak. kokmak sentir. yakışmak séparatiste. fasıl sécurité. hassasiyet. ciddî serment. uyanmak se révolter. sekreterlik sécrétion. deprem depremde depremin séjour.se réveiller. çıngıraklı yılan serre. hizmetkâr serviteur. hizmet. se rencontrer. susmak se tendre. vaaz sermonner. silkmek secours. yılan serpent à sonnettes. imdat secret. eylül septième. karşılaşmak karşılaşıyoruz se vanter. duygusal. hata etmek. ciddi. senato sens. yargı sentier. müsteşar secrétariat. kova sec. sadece. huzurlu sérénité. sarsmak. gerilmek se tenir. gerçekleşmek se vexer. meme séisme. oturum seul. dönüşmek se transformer. ayrıca sept. s'entretenir. sansasyonel sensibilité. çilingir serré. sektör sektörde section. çıkmaz ayın son perşembesinde sembler. patika sentiment. tohum semer. görünmek se voir. neticelenmek se transformer. ayaklanmak se rompre le cou. koklamak sentir. tahavvül etmek se transmettre à. kucaklamak serrurier. servis service militaire. hafta la semaine dernière. acısını çıkarmak se vérifier. katı. nöbetçi sentir. bulaşmak se transporter. tek yön BZD 104 sensation. gibi gelmek semence. kuru sécher. kurumak. acıklı. kullanmak se servir de. sır. yön yönleri sens unique. haklı çıkmak séance tenante. bayramlaşmak se suicider. kafasını kırmak se salir. tuz selon. peçete serviette de toilette. hisli. duymak duymuyor sentir. övünmek se vendre à prix d'or. boşalmak se voir. yedi sept chacun. yedinci ssser Serbie. askerlik serviette. sıkı service. kurak séché. kırılmak kırıldı se vider. derdine düşmek se trouver en présence. sıkılamak serrer les dents. hizmetçi session. hassas. direction. abit serviteur. görüşmek se voir donner raison. altın pahasına satılmak se venger. ayrılmak se séparer de. çavuş sérieux. salgı sectaire. yedişer yedişer septembre. ancak. hisli sentence. havlu servir. bana göre semaine. yedişer sept par sept. mezhep. sérieusement. devlet sırrı secrétaire. kokusunu almak seoir à. ekmek Sémiramis. saniye secouer. bitmek se terminer. kuru sec (saison). abus. sert . hassaslık. bakraç. kurutmak seconde (de temps). kaçmak se séparer. el pençe divan durmak se terminer. kurtulmak. yalnız seulement. pençe serrer. Sırbistan Zaman 17/06/05 serein. içli sentinelle. vaaz etmek sermonner. vaaz vermek serpent. duygu sentiment. çavdar sein. havlu serviette de table. Şamram sénat. his sensationnel.

state. koltuk le sien. ani. özenmek singerie. seulement. ıssız sollicitation. sadece simplicité. endişelenmek. zil sonnette.. çalmak çalıyor çaldı sonner (intr. ortaklık société. evidence. dayanışma solide. kaygılanmak. asker askeri soldes. kuvvetli. cinsiyet sexuel. dayanıklı. sükût simple. tellement. hastalığa tutulmak . rahatsız etmek. batmak battı batmadı somme. embody. ville de Turquie sur la Mer Noire site (Internet). karın ağrısı. imzalamak signification. kuruş souche. emek soin. düdük signal. sinirlenmek. ıslık siffler. ıslık çalmak sifflet. soda soudure. altı six chacun. güneş solennel. ısırıp silkeleme (köpek) souci. altışar altışar sixième. toplum société. zirve sommier. onun sonde. iddiasız. çeşit sortie. ağırbaşlılık. çıkmak çıkıyor çıktık sou. sade simplement. ucuzluk soleil. sandalye siège de voiture. rahibe sœur aînée. vakar solidarité. sessizlik. üzüntü. çalınmak sonnerie. endişe etmek. hararet. içten. eğer si. endişelendirmek. başvuru başvuruda. şirket şirketten. özen soins. hal solution. imza atmak. faire apparaître. ısırıp silkelemek. basit.). sertçe sexe. show. compagnie. sign. deliver oneself. predicate. tür türler türleri sorte. çare solution. rıca solution. attention. specify. sağlam solitaire. birdenbire soudainement. birden. ventilate signature. uyku sommet. remark. imza etmek. nevi sorte. toplumsal société. sadelik simultané. endişe. point out. site siteye situation. miktar somme. zorlamak. özenti soi-même. ifade etmek silence. merak etmek. çözüm sombre. feature. esmek souffler de la buée. hırpalamak. merakta kalmak. define. soluk souffler. denote. ister . hohlamak souffrir. cinsel sssi si. belirtmek. abla soi-disant.). açıkça. kız kardeş sœur. acı. kardeş kardeşı. import. merak se soucier. toplam sommeil. vızıldamak siffler. emit. sonda sonner. asır. hoppa ssso social. tip sorte. sinyal signaler. tedavi soir.. işyeri société. tedirgin olmak. nefes. eşzamanlı sincère. maymun singer. ya --. seda son. öyle siècle. anlam signifier. yalnız. taciz etmek.ya da soixante. bizzat. safsata sorte. doruk sommet. ses sesi sesle son (à lui). kütük souci. türlü sorte. uyuklamak son. acı çekmek souffrir d'une maladie. purport. represent. üzmek soudain. acuze sornette. işaret signer. alarm sonnerie. samimî sincèrement. doğrudan doğruya. manifest. sözde. karanlık sombrement. soit. karyola somnolence. ansızın. exude. altmış soixante-dix. silkeleme. ister. ani soude. indicate. firma société de consommation. kaygı. üzülmek. evet si (cond. susuzluk soin. içtenlikle singe. curiosité. kaynak kaynaklar souffle. vaziyet six. akşam soit . dışarı çıkmak. tüketim toplumu sœur. hal -lli solution. tepe sommet... zil sorcière. uyuklama somnoler. yetmiş sol.sévèrement. signify. maymunluk Sinop Sinop'ta Sinop'un. rahatsız olmak. altıncı Skopje. onunki sifflement. merak. kendi soie. dert. alem. voix. altışar six par six. kara kara sombrer. ağırbaşlı solennité. vızıltı. Üsküp snob. yer yerden yeri sol. candan. zemin soldat. çıkış sortir. yalnızca simplement. ipek soif. yüzyıl yüzyılda yüzyıllar siège. imza signe. enumerate.

isim subvention. kaymakam sous-produit. telkin etmek. heykel steppe. park yapmak statistique. yüzeysel supérieur. bulaşmak souiller. hurafe. lezzetli. küre sphère. oruç tutmak sujet. çorba source. fare sournois. verimsiz stérilité. katkí. tatlı sud. emmek sucre. tasarım stylo. ilçebay. istek. İsveç İsveç'te HU 14/11/07 suffire. sözcü spécial. yan ürün sous-vêtements. ispermeçet sphère. pislemek soupe. destek desteği soutien-gorge. kaymakamlık sous-préfet. spor sportif. yara almak souhait. yeterince suffoquer. desteklemek soutien. durak durağı station. sık sık souverain. başarı başarılar successeur. leziz. yetmek yeter suffisamment. halef successeur. step. darbe yemek subir un dommage.souffrir de. şeker sucre en morceaux. çamaşır souteneur. sfer splendeur. varsayımlı supposer. bastırıcı . yalvarmak support. verimsizlik stop. hükümdarlık sssp spasme. tahmin etmek supposer. halife successivement. iskelet ssst stable. bunalmak suggérer. husus. kesme şeker sucré. ıspazmoz spatule. kalem kalemi kalemin sssu subir. ileri / geri suivre. hayalet spermaceti. ıspatula speaker. uzmanlık spectacle. süpermarket superstition. gülümseme sourire. sübvansiyon sübvansiyonların succès. park etmek. devam devamı suivant / précédent. standart standardiser. özne sujet de couverture. kaplıca Hütt 289 sourcil. stad stalactite. varsaymak supposition. öznel subsistance. akılsız. dessous. görkemli superficiel. boğulmak. kör inanç suppléant. madde substantif. sporcu. izlemek. kodoş souteneur. anı se souvenir. İsviçre suite. dilek dilekte souhaiter. kapak konusu sultan. hayal meyyal hatırlamak souvent. sarkıt standard. kaş sourire. kaynak kaynaklar source thermale. intihar suie. geçinmek substance. uyuşturucu stupide. destek desteği supporter. makam stationner. abullabutluk. katkı supplément (y compris à un journal). standartlaştırma station. is Suisse. uzman spécialité. seyirci spectre. hükümdar souveraineté. var saymak. özel spécialiste. aptal. padişah superbe. salak stupidité. konuşmacı speaker. riayet etmek. dayanmak supposé. gülümsemek souris. varsayım suppresseur. ilâve. hatırlamak se souvenir comme dans un brouillard. şekerli sucreries. nefis sucer. vœu. vekil supplément. yapı stupéfiant. geçirmek subir un coup du sort. dilemek dilerim souiller. görkem splendide. edebiyat eki supplier. bozkır. garer. dayanak support. sutyen souvenir. sporsever squelette. sinsi sous. ilave. mevzu. ilçe. yakında sous-préfecture. ılıca. anımsamak. aptallık style. ileri sürmek. güney güneyde Suède. bientôt. ek ekler eki supplément littéraire. istep stérile. sırayla succulent. dur. istasyon. alt sous l'apparence de. pezevenk soutenir. konu konusu. önermek suggestion. kılığında sous peu. telkin suicide. arzu. etkiye uğramak subjectif. görkemli sport. üst supermarché. dayanak soutien. kılığında sous la forme de. kalıcı stade. stop structure. istatistik statue. geçim subsister. zarar görmek subir un effet. stil stylique. gösteri spectateur. gar station. se garer. takip etmek suivre le jeûne.

voltaj tenter. tablo tache. büyüklük taille-crayon. yüzey. eğreti temps. terzi talent. kılıf taie d'oreiller. fırtına temple. meyhane taxe. o sırada sur le fait. topuk. hakkında sur. bastırmak. zam surface. dövme yapma taureau. arazi. yumuşak tendresse. sembol sembolü sympathique. sanı suprématie. davul tamis. küme tas. alınganlık susceptible. müşfik. gözetlemek susceptibilité. telefon téléphone portable. açacak. üstünlük suprème. şahit olmak témoin. havra syndicat. harç taxe. zaman tenace. artış hızı taverne. ökçe tambour. takım. yastık kılıfı taille. taksi taxi collectif. vergi vergisi taxer. yetiştirmek ternir une réputation. güvenli sûrement. hece symbole. zam yapmak surenchérissement. bağırsak kurdu tenir. damga tante. uzunluk.suppression. boy. yüzölçümü surface terrestre. kilim taquiner. bel. hüner. lakaplı surprendre. mutlaka sûreté. tanık olmak. vergi koymak taxi. kalemtıraş tailleur. gerilim. suçüstü sûr. kaldırmak. yığın tasse. tabaka table. mülk. irkilmek surtout. hala taper. sürpriz sursauter. kuru temizleyici télécharger. geç tardif. çarpma çizelgesi table des matières. takılmak tard. sofra table basse. sevecen. şefkatli tendre. bitirmek terminer à temps. üzere sur. yok etmek supputation. fincan tatouage. hala. terim terminer. beniz teinturier. yüz yüzü. resim resmim tableau. hava. yetenekli talon. gözetim surveiller. üstün sur. arsa. yönelim tendre. sürgü tas. Tacikistan taie. kırmızı halı HU 13/11/07 tapis tissé. uğraşmak -e tenue. leke Tadjikistan. huy température maximale. vakit. frapper. alıngan. baskı supprimer. asmak suspicion. düzen terme. sendika sendikalar Syrie. indirmek télégramme. masa table dressée. yetenek talentueux. sorumlu tutmak tension. teyze teyzene tante paternelle. dolmuş ttte technique. tanık. emin sûr. altın adını bakır etmek terrain. seccade tapis rouge. telefon etmek télévision. teyze teyzene tante maternelle. lakap surnommé. telgraf téléphone. sehpa table de multiplication. meyil. çalkar tampon. tutmak tenir pour responsable. eğilim. boğa taux. kırılgan susciter. hele surveillance. şirin synagogue. imrendirmek tenter de. çoğunluk sistemi ttta tabac. alan. fihrist de table. sevecenlik ténia. teknik teint. yöntem système immunitaire. Suriye système. tütün tabatière. beden. üstünde sur. yakalamak surprise. bağışıklık sistemi système majoritaire. kitle tas. televizyon tellement. gidermek. öyle témoigner. en yüksek düşük température minimale. yeryüzü surnom. oran taux de croissance. inatçı tendance. endişe sssy syllabe. vurmak tapis. geç targette. tansiyon. esindirmek suspendre. cep telefon cep telefonlar cep telefonlarında téléphoner. halı tapis de prière. şahit tempérament. güvenlik surenchérir. üzerinde sur ces entrefaites. yemeklik tableau. saha . en düşük *** tempête. tapınak temporaire. uzatmak uzatın.

toprak toprağa. çay çayı théâtre. hep. hain haini hainiyim HU 26/05/05 traîtrise. bez toile cirée. küçücük. ufak ufak tout entier. dincierki théorie. arazı. dokunmak toujours. tercüme. tuvalet toit. suikastçı testament. büsbütün tout fin. tornacı tous les jours. dokuma. tire tiroir.terre. hep. töre traditionnel. öksürük tttr trace. bükmek. gene de tout de même!. bambaşka tout blanc. çatı tôle. bomboş toux. toplam tttou touchant. çekingen timidité. çeviri. hâlâ. tercüme etmek. erken tôt le matin. bembeyaz tout bleu. sabahleyin total. ülke ülkenin ülkede ülkeler terroriste. kaplumbağa torturer. yemyeşil tout vide. ton tordre. tedavi traître. gezinti. tren trenle traire. konu théocratie. hálá toujours pressé. gelenek. utangaç timide. kıpkırmızı tout seul. işkence etmek tôt. derhal tout va bien. sen seni à toi. geleneksel traducteur. yazı yazılı ttth thé. doya doya tout de suite. iyilik sağlık tout vert. acul toupet. dokuma tisser. kapaklanmak tome. iz tracer. pul timide. ufak tefek tout propre. kule. toprak toprağa. tiyatro tiyatroyu tiyatroda thème. hepsi tout (entier). derece thèse. dönemeç tourné. yağmak tomber sur le visage. kasırga tortue. hepsi. boyunca tout autour. monde. çekingenlik timon. hainlik . çevirmen traduction. vasiyetname testicule. değmek. haya tête. tur turu tour (bâtiment). hakkında traitement. rest çekmek tout neuf. bütün gün tout de même. metin. minicik. masmavi tout à coup. ders almak -dan tiret. sola dönüm tourner en dérision. incecik tout frais. dümen tirer. turist touristique. acımış. çevirme traduire. burç burcu burçlar HU 22/07/07 tour pendable. her zaman toujours pas. baş başa téton. baş başımı baştan başa. ileriye dönük tourner. tertemiz tout rouge. bilet tien. seninki Tigre (fleuve). çizmek tradition. kara. çabucak. çiçeği burnunda tout jaune. turizm touriste. çekmek tirer une leçon de. tezyif etmek tournesol. bölge bölgeler bölgelerinde. dönmek döner dönüyorum. dokumak tissu. her gün tousser. çevirmek tornade. fırıl fırıl tout autre. çizgi traitant de. çevirmek train. arazı. girdap tourisme. muşamba toilettes. yeryüzü. ani tout doucement. Dicle timbre. yanık toucher. cilt ton. tek başına tout son soûl. öksürmek öksürün tout. kafa tête à tête. meme başı texte. sapmak tournez à gauche. düşmek düştü tomber (pluie). herkes tout miser. yepyeni tout noir. senin ton. dönük tourné vers l'avant. çekmece tissage. sana toile. mezar tomber. simsiyah tout petit. hemen. ülke ülkenin ülkede ülkeler terre. sıra. daima. bütün tout au long. yöre. bütün gün toute la journée. ayçiçek ayçiçeği tourneur. sac sacım tomate. dünya terrible. korkunç territoire. tez ttti ticket. koparmak koparmayın tirer. sağmak trait. turistik tournant. maymunluk tourbillon. ya tout le monde. sapsarı tout le jour. cesaret tour. kuram thermomètre. domates tombant. düşük tombe. kumaş ttto toi.

sırılsıklam tremper. üçlemesinin $$$ tripe. kalkan turc. üzgün tristesse. biraz un peu mieux. kaldırım trou. çatkı très. üçüncü trompe. karışık troubles. yanıltmak tromperie. otuzuncu trépied. hazine hazinesi tressaillir. AB’ye uuun un. erkenden très vite. havale etmek transfert. sürü trouver. Türk Turkménistan. fıstık gibi très bon marché. üç üçde üçe üçü trois chacun. çalı kuşu Troie. ulaşım transporter. tip type.. alabalık tttu tuer. tahvil etmek transfusion. fazla. birleşme. boru TVA : taxe à la valeur ajoutée. AB AB’ye unique. Tunus tunnel.tramway. kumarhane triste. acayibine gitmek. Avrupa Birlik Avrupa Birliği. bir süre sonra un par un. AB: Avrupa Birlik Avrupa Birliği. değişkenlik. iletmek. tipik uuua U. geçmek treille. yanıltıcı tronc. haraç triche. biraz un peu de.E. aldatma tricoter (tr. değiş tokuş. haddinden fazla trotskiste. ters ters BZD 106 traverser. Truva trois. saydam. şeffaflık transparent. nakliye. birer birer un petit peu. çubuk trilogie. hile trompette. kütük trop. intikal transformation. trampa troglodyte. tahavvül transformer. rahat. geçiş. KDV : katma değer vergisi ttty type. değişme. gözlemcilik travailler. rahat. hallice un peu plus et. boru tromper. boru trompeur. dönüştürmek. aktarma. görev. sıçrama tahtası trente. pazarlamak trouver sur son chemin. Türkiye Türkiye’nin Türkiye’ye Türkiye’den tuyau. emek. ürpermek tribunal. Türkmenistan Turquie. daldırmak tremplin. passer (int. sükun transférer. çok très beau. gayet. hüzün. mahkeme tribunal. trup troupeau. dönüşüm. huzur. gövde.. yayımlamak transmettre (une maladie). öz türkçe Turc. aldatmak. yargıç kürsüsü tribut. tramvay tranche. havale. dönüşme. çalışmak çalışır çalışalım çalışın travailleur. beden. yerli turc pur. tünel turban. çardak tremblement de terre. türban turbot. şeffaf transport. aldatmak tricherie. birlik birliği Union Européenne. çalışkan de travers. UE.. birbiri un moment plus tard. borazan. lâle Tunisie. garipsemek truchement. geçişli translucide. pek. deprem depremde depremin trembler. interprète. otuz trentième. sakin tranquillement. tercüman truite. tek . bedavadan ucuz très frais. işkembe tripot. üçer üçer troisième. sarsılmak sarsılıyor HE 12/01/05 trempé. birleştirme unifier. nakil. sıklam trempé jusqu'aux os. işçi. çeşit typique. bulmak buluyor bulduk buldunuz bulmuş trouver des débouchés. ışık geçirgen transmettre. bulanık troublé. bir bire un chacun. troçkist trottoir. sehpa. local. örmek. üçer trois par trois. keder troc. huzurlu. göndermek gönderiyorum. nakletmek trappe. birleştirmek union. rastlamak trouver un compromis. kocaman très tôt. kütük tronc d'arbre. birer l'un l'autre. tavla tringle. rahatça tranquillité. mübadele. titremek. kan nakli transitif. isyan troupe. çalı kuşu troglodyte mignon. bulaştırmak transparence. çiçeği burnunda très grand.). delik trouble. az kalsın un tel. dilim tranquille. kederli. uzlaşmak trouver étrange. yarı şeffaf. türkçe. birazcık un peu. falan une unité de. iş işe işten travail d'observation. aldatma tricher. tuzak travail. geçirmek. çarçabuk trésor. örgü örmek tric-trac. tane unification. rahat rahat.). taşıma. öldürmek tulipe.

ihtiyar vieillesse. kadife vendeur. gerçekleştirmek véritable. evrensel université. hayat hayatın. gözetmek veine. veteriner veuf. yeşermek verdure. elbise vétérinaire. aşılamak vache.S. valiz vallonné. boşuna vaisselle.S. simitçi vendeur de yaourt. yatırmak verser un dessous-de-table. boş. outil. akbaba vautour moine.R. gerçeklemek vérifier. ömür vie privée. tatil tatile tatilde tatiller vaccination. âcilen urgent. buhar varié. menkul kıymetler valide. kullanım utiliser. malzeme usurpation. aşılama vacciner. birleştirmek unitaire. yoğurtçu vendeur à la sauvette. galibiyet vide. fayda. bardak bardağı verre. övünme vapeur. bulaşık valable. serserilik vagin. ispir valeur. bavul. Viyana’da HU 17/11/07 viens viens viens ! gel gel gel! vierge. geniş vaudeville. bedel. baş dönmesi veste. yenik vainement. et viande. sofa vêtement. yarar vvva vacances. satıcı vendeur de simits. orjinal vert. kilitli verrouiller. fiil verbe contributif. imalathane ustensile. kebap viande hachée. vodvil vautour. meyve bahçesi verger de mûriers. bulanık vasque. muhtelif. geçerli valet d'écurie. acil. dökmek. kilit verrouillé. inek vagabond. değer. küçük akbaba vase. yenmek vaincu. işteş fiil verbe passif. bağırsak kurdu verbal. belli belirsiz vaincre. rüşvet vermek verser un pot-de-vin. hakikî verre. emptiness vider. dirhem univers. serseri vagabondage. kurban. dalga vaguement. özel yaşam vieillard. dökünmek verser (argent). vasıta veille. yükselen değer valeurs mobilières. inişli çıkışlı valoir. evrem universel. zapt usé. birimsel. cuma vengeance. vajina vague. kızkuşu vanneau huppé. vejetasyon véhicule. yararlanmak utilité.. çeşitli variété. araç. matériel. damar vélocité. dutluk vérifier. kan emici vaniteux. kıymet valeur en hausse. âcil U. boşaltmak vie. kurna vaste. dul veuve. rüzgar vente. sürat velours. iddialı vanneau. kıyma victime. yeşil vertige. acunsal. dönüşlü fiil verdir. yıpranmış utilisation. Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) HU 25/05/05 urgemment. dul vvvi viande. yaşam. SSCB usine. gerçek. kurt kurdu ver. mağdur victoire. işportacı vendre. ample. edilgen fiil verbe réfléchi. taşıt taşıtlar. yeşillik verger. sözlü verbe. rüşvet vermek version originale (film). okka unité de poids de 3 grammes. cam verrou. kilitlemek vers. kara akbaba vautour percnoptère. vazo vazoyu vvve veau. abartıcı vantardise. üniversite Université du Bosphore. boşluk. inişli yokuşlu. değmek vampire. geçerli valise. kızkuşu vantard. large.unir. satmak satarım vendredi. ceket vestibule. sığır vache. sahici. arife veiller. çeşit vaseux. boş . üniter unité de poids de 1 kg 283 g. orijinal. satış ventre. intikam venir viens viens viens ! gelmek geliyor geliyorsunuz gelir geldi gelmedi gel gel gel! vent. yaşlılık Vienne (Autriche). acun. ingrédient. boca etmek. kullanmak. solucan ver solitaire. göbek göbeği. dana végétation. fabrika usine. karın karnı karnım ver. doğru verser.

manzara vulnérabilité.). seda. gerçek. dilek dilekte voici. gezinti. irade. dinç vil. hafta sonu western. yüz. sirke vingt. yaşlı vif. voltaj volume. surat. yanardağ voler (oiseau). oylamak votre. açgözlü vortex. çabuk vitesse. engerek virage. kâhin voyante. muhtemel vvvu vue. işte voilà !. yolcu yolcular voyant. sürat. ses sesi sesle. amaçlamak viser. havalanmak voleur. çehre viser. yoğurt Yougoslavie. kent kentinde. yat yaourt. başkasının sırtından geçinmek vivre de quelque chose. gezmek visiteur. görüş. soygun vol. Dünya Ticaret Merkezi'ne xxxa yyya y avoir pénurie de. erkek gibi virus. yöneltmek viser à. gerçekten vraiment ?. vitrin vivace. işte ! voir. tükenmek yacht. istek volontiers. hızlı. gönüllü volonté. bağ bağı bağları vigoureux. violemment. Amerika’nin Sesi Türkçe vol. votka vœu. kasaba. hor village. eski. şiddetli violer. automobile. tuvalet week-end. oy vermek. kim kimdir ? World Trade Center. kovboy filmi Who’s who ?. sıfır zzzi . uçmak uçarım voler (intr. ihlâl etmek violon. ziyaret visiter. görmek göriyorum gördü gördünüz voir en rêve. passager. keman vipère. çabukluk vitre. viraj viraja virement. güvenoyu voter. vezir vvvo vociférer. cilt vomir. dayanıksızlık vulnérable. oy oyu vote de confiance. sizinki votre serviteur. diri vigne. müstahkem şehir vin. yolculuk yolculuklar yolculuğun voyage. yaşamak yaşar vivre aux crochets d'un autre. sağ opp ölü vivant. şarap vinaigre. oy kullanmak. erzak vizir. imge visite. uçuş volaille. görüş vision. köy villageois. ses tonu la voix de l’Amérique. istemek istiyorum istiyoruz istiyorsunuz istersen istersiniz vouloir savoir si. vida visage. hedeflemek vision. sahi mi? vraisemblable. komşu komşuları voiture. gezi voyage. siz size sizi voyage. ziyaretçi vitamine. pencere gözü vitrier. Yugoslavya zzza zzze zéro. ziyaret voyager. bendeniz vouloir. virgül viril. serseri vvvr vrai. hız hızı. düş görmek voisin. havale virgule. dönemeç virage. araba arabası arabayla voiture. vulva wwwa wagon. camcı vitrine. oy.vieux. girdap vote. sahi. falcı voyelle. yolculuk yapmak voyageur. diri vivre. haykırmak vodka. bir şey ile geçinmek vivres. oturmak oturuyor oturuyorlar oturun. uçma vol. köhne. doğru. sesli harf voyelle. cam. asma. hırsız volontaire. köylü ville. kusmak vorace. seyahat etmek. bien sûr. New York City. hay hay voltage. toilettes. virüs vis. şiddet violent. vagon WC. vitamin vite. dinç. sahici vraiment. kümes hayvanları volcan. yirmi violence. şehir şehrin HU 20/06/05 ville forte. otomobil voiture à bras. seyahat voyage. ünlü voyou. sizin le vôtre. umurunda olmak -dik vous. canlı. dinç vivant. souhait. volkan volcan. dayanıksız vulve. el arabası voix.

çekim alanı 9999 . yöre zone d'attraction. çinko zizi. çük zzzo zone. zigzag zinc.zigzag.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful