Vous êtes sur la page 1sur 1

Ganjaran Bersedekah

Rasulullaah Shollallahu Alaihi Wa Sallam menganjurkan kepada kita umatnya untuk


memperbanyak sedekah, hal itu dimaksudkan agar rezeki yang Allah berikan
kepada kita menjadi berkah.

Allah memberikan jaminan kemudahan bagi orang yang berdekah, ganjaran yang
berlipat ganda (700 kali) dan ganti, sebagaimana firman-Nya dan sabda RasuluAllah
SAW, sebagai berikut :

PERTAMA :

Allah Ta'ala berfirman, "Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah)
dan bertaqwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga) maka Kami
kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah". {Qs. Al Lail (92) : 5-8}

KEDUA :

Allah Ta'ala berfirman, "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang


yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang
menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan
(ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas (kurnia-Nya) lagi
maha mengetahui". {Qs. Al Baqarah (2) : 261}

KETIGA :

Rasulullah SAW bersabda, "Setiap awal pagi, semasa terbit matahari, ada dua
malaikat menyeru kepada manusia di bumi. Yang satu menyeru, "Ya Tuhan,
karuniakanlah ganti kepada orang yang membelanjakan hartanya kepada Allah".
Yang satu lagi menyeru "musnahkanlah orang yang menahan hartanya".