Vous êtes sur la page 1sur 3
Hi, Hasmadi Bin Hi, Hassan 48-8, Kg. Dalam Lanas, 46200 Tumpat Kelantan. 113 May 2008, KEPADA SESIAPA YANG BERKENAAN ‘TwanlPusn yang dirahmai Allah sw. Us a ole ett Per 2 SEDEKAH JARIAH_UNTUK_PEME MADRASAI INIVAH AL IDIYAI PASIR WAS, KEL Saya Hasnan Bin Hassan bagi pihak Haji Hasmadi yang merupakan adik Kandung saya, ingin memonon asa bak tuan/ouan bagi menghulurkan Sumbangen iKhles "untuk tyjuan pembingan Madrasa Dinniyah Al Mahmudiyah yang berternpat di Kg, Telia, Pasir Mas, Kelantan, Haji Hasmadi telah membuat pengajian dalam bidang agama di Mekah Al Mukaramah dan menetap di sana selama 15 tahun dan sekembalinya bel ke Malaysia beliau bereadang untuk membuka Madrasah Dinniyah Al ‘Mahmudiyah di atas tanah seluas satu setengah eka yang telah ciwakafkan oleh seorang Hamba Allah. Kemudahan yang dicadangkan i Madrasah Dinniyah Al Mahmudiyah merangkumi Sekolah Acama, Masjid, Asrame, Kediaman Imam dan Guru, Bagi maksud di ates derma ikhlas tanipuan adalah diperukan untuk membiayai kos rekabentuk bangunian dan kos pembinaan kermudahan seperti distas. Keria-keria pembinaan rumah kediaman Imam telan pun bermula dan selepas peryiapennya akan