Vous êtes sur la page 1sur 1

PEMBINAAN MADRASAH DINNIYAH AL MAHMUDIYAH KG TELIAR, PASIR MAS KELANTAN.

Pembinaan di Madrasah ini merangkumi seperti berikut :

A) Masjid
B) Rumah Imam/Pengetua
C) Rumah Guru-Guru
D) Asrama Pelajar

Butir –Butir Kos Perbelanjaan

A) Anggaran untuk menyiapkan Pembinaan Masjid sepenuhnya RM 60,000.00


(sedang dalam pembinaan)
B) Anggaran untuk menyiapkan Pembinaan Rumah Imam sepenuhnya RM 30,000.00
(sedang dalam pembinaan)
C) Anggaran Pembinaan Rumah Guru-Guru RM120,000.00
(4 unit x RM 30,000.00)
D) Anggaran 40 unit Asrama Pelajar RM320,000.00
(40 unit x RM 8,000.00)
E) Anggaran Pembelian Kitab2 dan Buku Rujukan RM 10,000.00
Jumlah RM540,000.00

Kos Perbelanjaan Tenaga Pengajar Bulanan

i) Imam/Pengetua 1x1500.00 =RM 1,500.00


ii) Guru Tahfiz 1x1000.00 =RM 1,000.00
iii) Guru 3x1000.00 =RM 3,000.00
Jumlah RM 5,500.00