Vous êtes sur la page 1sur 9

Latar Belakang

Kewajipan umat islam membantu saudara yang didalam


kesusahan
Masyarakat kita banyak menerima surat/email/orang
perseorangan memohon bantuan untuk organisasi rumah
yatim/pengajian/pembinaan mesjid atau sekolah
Buat masa ini bantuan dihulur secara “peribadi- tak
berkala”. Ini menjejaskan operasi pengurusan mereka
terutama rumah anak yatim dan pengajian
Satu mekanisme yang lebih sistematik perlu diwujud agar
organisasi organisasi yang dipilih mendapat bantuan
secara berkala dan kemajuan dipantau
Objektif

Menyelaras sumbangan kewangan secara berkala dari pihak

penderma kepada badan-badan Islam yang memerlukan bagi

urusan perbelanjaan operasi (ie. Operational expenditure).

Menyediakan platform dana dan komunikasi untuk kemudahan

penderma.
Peluang terbuka untuk ahli yang berminat menyertai AJK

Focal points akan dilantik untuk mengurus kutipan dan


bayaran
Kriteria Pemilihan Sumbangan
Rumah Anak Yatim, Maahad Tahfiz, Yayasan
pembangunan Rohani, Pelajar miskin untuk ke Universiti
Islam etc.

Bukan untuk Tabung Disaster atau Tabung Adhoc sesuatu


perkara.
Mekanisma Kutipan Dana dan
Pembayaran
Mendapat sekumpulan penderma yang komited bagi sejumlah
sumbangan yang ditentukan untuk sesuatu masa.

Contoh:
Step 1: QR 10,000 (jumlah keseluruhan untuk sumbangan ke organisasi
terpiih) sebulan untuk satu tahun
Step 2: QR 10,000 dicari dari sekumpulan penderma. Senarai penderma
ditutup selepas jumlah dicapai.
Step 3: Peserta bersetuju membiaya secara tunai
Step 4: Sumbangan ke organisasi secara bulanan.

Berusaha supaya tidak ada baki dalam tabung (akaun).

Tidak bermaksud untuk penyelaras zakat tetapi boleh membantu


individu membayar zakat secara terus ke organisasi berkenaan.
Organisasi yang Di Kenalpasti
Akademi Imam Syafie, Bachok, Kelantan
Y-JIMS, Indonesia
Sekolah Pondok Madrasah Dinniyah, Pasir Mas, Kelantan
Maahad Tahfiz MAQDI, Sg. Buloh, Selangor
Darul Quran, Taman Keramat, KL
Cambodia Moslem Intellectual Alliance (CMIA), Phnom Penh
10 Pelajar Miskin ke Al-Azhar Univ, Cairo, Mesir

 Rumah Amal/Harapan, Bkt Kemuning, Selangor


Anggaran Bantuan
Carta Operasi
Tugas dan Tanggungjawab
Peserta : pembiaya dana bulanan, keluarkan jumlah yang disetujui, memilih sumbangan
secara tunai.

Focal Point Kutipan (sekiranya perlu) : dilantik oleh AJK utk mengutip jumlah dari peserta
berdasarkan kawasan, sedia rekod sumbangan peserta secara bulanan.

AJK Kerja : menentukan jumlah kutipan diterima dan jumlah agihan seperti yg dipersetujui,
memberi feedback pada peserta berkenaan sumbangan
.
Focal Point Agihan : menghantar sumbangan bulanan pada Organisasi, mendapat resit dan
beri maklumbalas Organisasi pada AJK.

Organisasi Terpilih : memberi maklumbalas berkenaan pencapaian organisasi