Vous êtes sur la page 1sur 7

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAJUK PECAHAN 1. SP KBSM 3.3, 3.

4 DSP B1D1E2 CADANGAN KAEDAH PENTAKSIRAN BERTULIS TARIKH

Bulatkan pecahan daripada senarai berikut. 2, 2.4, 3 5 , 0.16, 17, , 5 3

2.

Kenalpasti pecahan berikut dan kelaskan ke dalam kumpulan yang sesuai.

1 2 3 3 3 7 11 2 , 1 , ,1 , , , , 4 , 2 3 2 5 5 5 12 3 Pecahan wajar Pecahan tak wajar Nombor bercampur

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAJUK PECAHAN SP KBSM 3.2 DSP B2D3E2 CADANGAN KAEDAH PENTAKSIRAN BERTULIS TARIKH

1.

cari dan lengkapkan pecahan setara berikut. (a) 1 3 1 4 = =

6 4

(b)

2.

Cari pecahan setara bagi setiap pecahan berikut. (a) 2 4 = ___________ = ____________

(b)

3 = ___________ = ____________ 5 4 7 = ___________ = _____________

(c)

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAJUK PECAHAN 1. SP KBSM 3.4 DSP B2D3E2 CADANGAN KAEDAH PENTAKSIRAN BERTULIS TARIKH

Tukarkan setiap nombor bercampur berikut kepada pecahan tak wajar. Nombor bercampur 1 1 4 1 3 3 3 5 7 1 6 5 3 7 8 Pecahan tak wajar

a b c d e

2.

Tukarkan setiap pecahan tak wajar berikut kepada nombor bercampur. Pecahan tak wajar 5 3 8 5 12 7 13 3 21 4 Nombor bercampur

a b c d e

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAJUK PECAHAN 1. Selesaikan a) 1 1 + = 3 3 b) 3 1 + = 5 5 SP KBSM 3.5, 3.6 DSP B3D3E1 CADANGAN KAEDAH PENTAKSIRAN BERTULIS TARIKH

c)

2 1 + = 3 4

d)

1 3 + = 2 5

e) 2 +

1 = 4

1 4 f) 3 + = 2 3

2.

Hitung nilai bagi setiap yang berikut. 2 1 = 3 3 3 2 = 5 5

a)

b)

c)

2 1 = 3 4

d)

4 1 = 5 4

e) 2

1 = 4

1 2 f) 3 = 2 3

3.

Cari hasil darab bagi setiap yang berikut. 1 1 = 3 3 1 = 5

a)

b) 3

c) 3 2

1 = 4

d)

1 3 = 2 5

4.

Selesaikan operasi bahagi berikut. a) 3 3= 4 b) 7 1 = 3

c)

5 1 = 6 6

1 1 d) 1 1 = 2 8

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAJUK PECAHAN 1. SP KBSM 3.7(i) DSP B4D3E1 CADANGAN KAEDAH PENTAKSIRAN BERTULIS TARIKH

Permudahkan setiap yang berikut. a) 4 2 3 + = 3 5 2 9 2 b) 1 + = 7 14 3

c)

4 15 2 = 5 8 3

4 7 2 d) 2 1 = 5 12 5

2.

Selesaikan 3 1 a) 6 + 2 = 8 4 b) 3 1 1 1 = 4 8 2

c) 3 +

4 1 = 7 4

d)

2 1 3 + = 3 4 8

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAJUK PECAHAN SP KBSM 3.7 (ii) DSP B5D1E1 CADANGAN KAEDAH PENTAKSIRAN BERTULIS TARIKH

1.

Terdapat 45 biji buah-buahan di dalam sebuah kotak.

3 daripadanya ialah betik dan 5

1 daripadanya ialah mangga. Hitung jumlah betik dan mangga yang ada di dalam 3 kotak itu 2. Terdapat 64 orang pelajar Tingkatan satu di sebuah sekolah. 40 daripada mereka 5 ialah pelajar perempuan. Jika daripada pelajar lelaki memakai cermin mata, cari 8 bilangan pelajar lelaki yang memakai cermin mata. Ali adalah seorang jurujual kereta. Pada bulan Januari beliau telah berjaya menjual 1 2 sebanyak 36 buah kereta. Jika daripadanya ialah kereta Kelisa, dan ialah 4 3 kereta Kancil, dan selebihnya kereta Myvi. Hitung jumlah kereta Myvi yang beliau jual. 5 daripada pen 8 itu. Jika kotak itu mengandungi 96 batang pen, berapa batang pen yang diterima oleh Nabila? Sekotak pen dibahagi antara Intan dengan Nabila. Intan mendapat 2 7 daripada wang itu untuk membeli pakaian dan RM125.70 untuk membeli sepasang kasut. Berapakah jumlah wang yang tinggal? Ahmad mengeluarkan RM420 daripada gajinya dari bank. Dia menggunakan

3.

4.

5.