Vous êtes sur la page 1sur 1

u>-o· ,©s ¢¹To·T9>[u ocT v+~+÷ ¢| cTuu

T |]+< u>-o· .sMTeuo+ -¢¸.( ¢(\<¢ .±o


÷¢(T co·A`. k_·¹(+¹(÷ ~H¸¹(^¢( ,vo·e÷
|+#(T.= :co· ,¹.± T<(¢o·+ ¢(Tu -e
÷|+#o·T. o+<o·®+>± ¢(Tu c\{ª'&T¹(\ o+=.c
T ,<÷.±uT |_o·<o·(.s+>± ¢¸>-c+¹(+>± vo·T|
©s v+~+#Ho·T. cT}|.s o<T|_¢(\ .seu©s
|_>T,&,±|o©¦¢(T <.se<+¹¸ cTT+<T©s k
_>± o\÷+#o·T. |_|±.<l .±|©sT #¸oT¦u
ocT ,±.+±.(¢(TcT .=¢(\&o·T. ,:o¸E <¢(T+
5 >-+>©s -<T`.' #¸| #¹¹(¦ #¹<o·+, <TcTT<\|
.sAª¹¸ o窢o+ #¸oT¦+{ªo· ,¢| ±.cT ¢¹ .s
>.`)< vHo·T. ,oT¦¹(+ u>-o·+`. |_|±.<l+ ¢
¹To·T>±Z +< ,±.+o÷+#o·T. o.±+`. ,uTT
co\`) #¸o÷ u>-o· v¸(c~l.¦ |_>T ,&-^u vcoo·+
+<Ho·T. v~(.±o·TT ,<¸÷>-TT ¹(cT ,µo·T
uT µ,e{¦.s,ve&T ¢¹To·T>-T,o·#(T.¸¢, -~
o··çªA`. o·'.s÷+ M& .¸oo·T. v+<Tuª>T
`. u k_+=.:.s ,|Xª©H o~·¢¹\>-+ #¸oT©s
+>T u>-o· ,©s ¢¸>-+>± ,cT v+~+#Ho·T.