Vous êtes sur la page 1sur 3

HARGA SATUAN

Pekerja
Tukang Batu
Tukang Kayu
Tukang Besi
Kepala Tukang
Mandor

OH
OH
OH
OH
OH
OH

Kayu Kelas III


Paku 5 cm -12 cm
Minyak Bekisting
Besi Beton Polos
Kawat Beton
Semen
Pasir Beton
Kerikil

M3
Kg
Liter
Kg
Kg
Kg
M3
M3

70,000
100,000
100,000
100,000
125,000
80,000

70,000
100,000
100,000
100,000
125,000
80,000

1,500,000
15,000
15,000
5,000
16,250
1,200
95,000
220,000

1,800,000
18,000
18,000
7,000
21,000
1,800
105,000
245,000

Pekerjaan Membuat Dudukan Genset (Beton Bertulang)/M3

Bahan

Kayu Kelas III


Paku 5 cm -12 cm
Minyak Bekisting
Besi Beton Polos
Kawat Beton
Semen
Pasir Beton
Kerikil

Satuan
m3
kg
Liter
kg
kg
kg
m3
m3

Tenaga Kerja

Pekerja
Tukang Batu
Tukang Kayu
Tukang Besi
Kepala Tukang
Mandor

OH
OH
OH
OH
OH
OH

Jumlah
Luas Dudukan Genset

20,009,268

Koef
Harga Satuan
0.200
1,800,000
1.500
18,000
0.400
18,000
157.000
7,000
2.250
21,000
336.000
1,800
0.540
105,000
0.810
245,000
5.300
0.275
1.300
1.050
0.262
0.265

70,000
100,000
100,000
100,000
125,000
80,000

Jumlah Harga
360,000
27,000
7,200
1,099,000
47,250
604,800
56,700
198,450
371,000
27,500
130,000
105,000
32,750
21,200
3,087,850