Vous êtes sur la page 1sur 3

1.

1 ABORDAREA PRIN COMPARATIE SE BAZEAZA PE INFORMATII PRIVIND VANZARILE DE BUNURI SAU INTREPRINDERI SIMILARE PE PIATA SI PE UTILIZAREA MULTIPLICATORILOR VALORICI.ACEASTA ABORDARE SE AXEAZA PE PRINCIPIUL SUBSTITUTIEI, CONFORM CARUIA UN CUMPARATOR INFORMAT NU AR PLATI PENTRU UN BUN MAI MULT DECIT SUMA CU CARE AR ACHIZITIONA UN BUN COMPARABIL CU ACEEASI UTILITATE. 1.2 ELEMENTELE DE COMPARATIE: 1.DREPTURILE DE PROPRIETATE TRANSMISE. 2.CONDITIILE DE FINANTARE. 3.CONDITIILE DE VANZARE. 4.CONDITIILE PIETEI. 5.AMLASAREA. 6.DIRECTIA DE UTILIZARE. 7.CARACTERISTICELE ECONOMICE. 8.CARACTERISTICELE FIZICE ALE INTREPRINDERII EVALUATE. 9.COMPONENTELE NONIMOBILIARE ALE VALORII. 1.3METODELE COMPARATIVE CONSTA IN COMPARAREA INTREPRINDERII ANALIZATE SAU AFACERII EVALUATE CU ALTE AFACERI SIMILARE CARE AU FOST TRANZACTIONATE RECENT PE ACEEASI PIATA,FARA CONSTINGERI,IAR METODELE BAZATE PE VENITURI AU IN VEDERE VALOAREA INTREPRINDERII CA PE O SUMA DE FLUXURI OBTINUTE PRIN UTILIZAREA CAPITALULUI,INVESTITIEI. 1.4 a)INDICATORUL DE CAPITUALIZARE PE PIATA. PER=PRETUL ACTIUNII/PROFIT NET PE ACTIUNE PER=PRETUL PE ACTIUNE/PROFITUL PERIOADEI DE GESTIUNE PINA LA IMPOZITARE. b)VALOAREA DE PIATA A INTREPRINDERII CATRE CF NEDISPONIBEL VP/CF c)PRETUL ACTIUNII CATRE VENITUL DIN VANZARI Pa/VV d)RAPORTUL DINTRE VALOAREA DE PIATA A CAPITALULUI INVESTIT CATRE TOTAL ACTIV VaCinv./TOTAL ACT. e)VALOAREA DE PIATA A CAPITALULUI PROPRIU CATRE TOTAL ACTIV VaCp/TOTAL ACT/ 2.1IN ACEASTA METODA ACTIVELE SI DATORIILE SUNT EVALUATE INDIVIDUAL LA VALORILE CORESPUNZATOARE,REZULTAND ASTFEL UN ACTIV NET CORECTAT AL INTREPRINDERII.

2.2METODA ANC NE PERMITE SA DETERMINAM VALOAREA REALA A ACTIVULUI PINA IN MOMENTUL IN CARE ISI VA CONTINUA SAU NU INTREPRINDEREA ACTIVITATEA,DAR METODA CHELTUIELELOR SE BAZEAZA PE ESTIMAREA FIE A VALORII DE INLOCUIRE SAU A VALORII DE RECONSTRUIRE. 2.3 c)DIFERENTE POZITIVE SI NEGATIVE DIN REEVALUARI. d)COSTURILE DE LICHIDARE. 2.4a)ANC=(ACTIV TOTAL+SUMA CORECTIILOR ACTIVELOR)-(DATORII TOTALE+SUMA CORECTIILOR DATORIILOR)=ATC-DTC=PATRIMONIUL NET CORECTAT. b)VAL.DE LICHIDARE LA TERMEN*(1+i)n-CAP.INVEST. VAL.DE LICHIDARE=VANC-COSTURILE DE LICHID.-IMPOZ.SI TAXE VAL.DE LICHIDARE=ANC+DIFERENTE DE CORECTII POZITIVE DIF.DE CORECT.NEG.COST DE LICHIDARE-IMPOZITE. 2.5 SE DA: S=21703m2 INAL.=2.8m COSTUL UNUI M2=23.5rubl. C1-1.21(1984) C2-1.54(1991) C3-9998(1991) C41000(2008) UZURA FIZICA-10.5% RENTAB.-14% REZOLVARE:1)VAL DE PIATA A CONSTRUCTIE CONSIDERATA CA NOUA 2)DETERM. DEPRECIERII 3)DETERM.VALORII DE PIATA A TERENULUI VP=Vter.+Vcons.-DEPRECIEREA

DETERMINAM VAL. DE RESTABILIRE A CLADIRII TREBUIE SA ACTUALIZAM VAL. UNUI METRU CUB A CLADIRII. VAL.ACTUALA 1 MATRU CUB A CLADIRII=1m3*C1*C2*C3/C4=23.5*1.21*1.54*9998/1000=437.81LEI DETERMINAM VAL.DE RECONSTRUIRE A CLADIRII VAL.CLADIRI*COSTUL1m3=(S*INAL.)*COSTUL 1m3=(21703m2*2.8m)*437.81=26605013.20 DETERMINAMVAL. DE RECONSTRUIRE DE INVESTITOR=26605013.20*0.14=3724701.848(VENITUL ACTUALIZAT AL INVESTITORULUI).