Vous êtes sur la page 1sur 3

ELEKTRIK TOPIKAL 2

1. Tiub lampu pendarfluor disaluti dengan A. lapisan fosfur B. lapisan sulfur C. lapisan selenium D. lapisan ammonium klorida 2. Apakah yang akan berlaku jika suis penghidup lampu pendarfluor ditanggalkan setelah lampu menyala ? A. Lampu mengeluarkan cahaya ungu B. Lampu terus menyala C. Lampu terus padam D. Lampu berkelip-kelip 3. Kabel yang sesuai untuk membuat pendawaian pada kipas angin ialah. A. wayar teras kembar B. wayar kuprum berenamel C. wayar tiga teras bertebat PVC D. wayar tiga teras bertebat PVC beranyaman benang menyimpan cas dan melepaskannya apabila diperlukan 6. Apakah simbol untuk komponen seperti yang ditunjukkan dalam rajah? D. C. Plag 3 pin 15 ampere D. Plag 3 pin 5 ampere Soalan 10 dan 11 berdasarkan rajah

A. B. C. D. 7. Antara yang berikut manakah bahagian utama motor DC I. Berus karbon II. Penukartertib III. Kapasitor IV. Magnet A. B. C. D. I dan II sahaja III dan IV sahaja I, II dan IV sahaja II, III dan IV sahaja

10. Manakah merupakan tamatan hidup? A. B. C. D. I II III IV

11. Apakah kod warna untuk tamatan yang bertanda II A. Biru B. Hijau C. Perang D. Kelabu 12. Di dalam motor DC, komponen manakah akan berputar apabila arus elektrik mengalir melaluinya. A. Angker B. Kerangka C. Magnet kekal D. Berus karbon

4. Rajah menunjukkan lampu


pendarfluor. Apakah bahagian X?

8. Alat yang ditunjukkan dalam rajah digunakan untuk A. B. C. D. cok tiub perumah suis penghidup A. B. C. D. Membentuk dawai Memotong paku kecil Memotong dawai halus Menjalur wayar teras tunggal

13. Apakah jenis wayar yang


digunakan untuk jenis plag dalam rajah ?

5. Cok pada lampu pendarfluor berfungsi untuk A. menghasilkan sinaran ultra ungu B. menghidupkan lampu pada permulaan C. membekalkan voltan tinggi dan menstabilkan voltan

A. B. C. D.

Wayar tiga teras Wayar teras tunggal Wayar teras kembar Wayar lembar tunggal

9. Antara berikut plag manakah yang mempunyai fius? A. Plag 2 pin 2 ampere B. Plag 3 pin 13 ampere

14. Prinsip asas gerakan motor DC berdasarkan kepada hukum A. elektrik. B. gerakan.

C. putaran. D. kemagnetan. Soalan 15 dan 16 berdasarkan jadual berikut.


Bacaan meter Kilowatjam: Bulan April : 07314 Bulan Mei : 07464 Kadar tariff: 100 unit pertama Unit berikutnya : RM 0.218 : RM 0.258

B. 120 C. 50 D. 12 19. Berdasarkan rajah, bahagian manakah merupakan cok?

22. Pilih pernyataan yang betul


mengenai hukum tangan kiri flemming. A.

15. Berapakah unit tenaga elektrik


yang telah digunakan? A. 15 unit. B. 50 unit. C. 150 unit. D. 250 unit 16. Kirakan bayaran yang dikenakan untuk bulan tersebut. A. RM 3.47 B. RM 34.70 C. RM 347.00 D. RM 3470.00

A. B. C. D.

P Q R S

B.

20. Lampu berkelip-kelip tetapi tidak menyala. Apakah jenis komponen yang mungkin rosak? C.

17. Rajah menunjukkan jenis


wayar tiga teras. Apakah kod warna untuk wayar yang berlabel X?

A. B. C. D.

I dan II I dan III II dan III II dan IV

D.

A. B. C. D.

Hitam Merah Kelabu Hijau berjalur kuning

18. Berdasarkan rajah , jumlah


putaran seminit bagi motor DC ialah RPM Volt Watt Hz A. 17800 : : : : 17800 12 120 50

21. Motor DC mempunyai tugas utama iaitu A. Menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kinetik. B. Menukarkan tenaga mekanikal kepada tenaga elektrik. C. Menukarkan tenaga haba kepada tenaga elektrik. D. Menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga haba.

23. Berdasarkan rajah di bawah,


yang manakah penukar tertib?

A. P B. Q

C. R D. S JAWAPAN TOPIKAL 2 ELEKTRIK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. A B C D C D C D B D A A C D C B D A B C A B C