Ja nikada ništa ne potpisujem, kod mene je sve na časnu reč.

Zagledajući se u ogledalo, često verujem da sam previše pošten. Lepa mi duša, a ni telo nije mnogo propalo. Izvesno je da moja trgovačka moć zavođenja nije pretrpela veliku havariju poslednjih meseci. Ne verujem ni skupštinskim poslanicima ni nezavisnim sudijama, moji su zakoni zasnovani na robno-novčanom pravu. Nafta je moć, novac samo sredstvo kupovine naklonosti uticajnih. Slušam ovih dana Kloda Šabrola kako opisuje na raznim televizijama pijanstvo moći. Kako taj čovek može da govori o nečemu o čemu pojma nema? Znam ga od juče, od prekjuče čak, znam da je stalno prosio ili se bogatašicama ženio. Ne razumem gde je tu moć, ne mogu da shvatim kako je uopšte takav tip mogao da shvati pijanstvo moći. Nikada nije prodao ni litar nafte. Nikada porota nije bio, a od sudije je daleko kao šićardžija od Boga. I sada on tu natiče crvene rukavice nekome ko uobražava da zna šta je mito, šta je korupcija. Znam da me niko ni za šta pitao nije, no nalazim da je ovaj Šabrolov poslednji film pravi promašaj. Da bi ga nekako spasao, pokušava da u priču uplete buržoasku porodičnu dramu. Šta se gledalaca tiče kako se trezne oni što su pijani od previše moći? Na časnu reč, trežnjenje niko ne bi odao ni pod kakvom torturom. Onima kojima se u bioskop ipak ide, preporučujem Berlin.