Prašinari više ne prašinare, a ipak nas iz dana u dan sve više pokriva neka zelena prašina.

Moj prijatelj Frančesko veli da je to od prolećne trave, te da će me istinska smrt ovoga puta sa radošću da zaobiđe. Malo sam zgrešio ljubeći muziku i obljubljujući poeziju. Moj protivprirodni blud sa filmom, njegovim slatkim obnaženim glumicama, sasvim je nešto beznačajno prema ratničkoj stravi teorijama nacija sluđenih ratnika. Avaj meni, crvi i sva ostala prva bića će morati da sačekaju još koju godinu. Negde će nas u etru čuti koji veseli vanzemaljac. Srećan što samo o filmovima tračamo i čačamo, ponudiće nam plavu travku večnog življenja.