Vous êtes sur la page 1sur 1

Produs:…………………………

Cost de conceptie :
Costuri legate de dezvoltarea produsului :……………………………...........................
Costuri de prestare a pietei :.............................................................................................
Cheltuieli administrative pe durata de dezvoltare a produsului:......................................
TOTAL..........................................

Cost de productie:
Costuri fixe:................................................................................(amortiz.capitalului fix)
................................................................................(chirii)
................................................................................(iluminat,incalzire)
......................................................................(alte cheltuieli administrative)
..................................................................................(salarii administrative)
Costuri variabile:.........................................................................(cheltuieli cu materii prime)
.....................................................................(energie electrica,combustibil)
....................................................(alte cheltuieli materiale,aprovizionarea)
....................................................................................(salarii directe pers.)
TOTAL.........................................

Durata temporala luata in calcul:................................................................................................

Productia estimata in durata de timp considerata:.......................................................................

Costurile de distribuire:
costuri de depozitare:.......................................................................................................
costuri de transport :........................................................................................................
costuri de vanzare :.........................................................................................................
TOTAL........................................
Costuri de promovare:
costuri de publicitate:......................................................................................................
costuri legate de facilitati acordate clientilor:.................................................................
alte costuri de promovare:..............................................................................................
TOTAL........................................

Costuri TOTALE:

cost mediu unitar (C tm )

CT
C tm =
Q
Rata de profit dorita(R tm )

Pr
R Pr = × 100
CT

Pret de vanzare :.........................................................................................................................


TVA = 19%
Pret final:....................................................................................................................................