Vous êtes sur la page 1sur 59

'

RE':'9 fl N TO SUPR Etl.E H&AtiQt;JARTERS ~ . , . . DOCUMENT ,. C'ENTER
RE':'9 fl N TO
SUPR Etl.E
H&AtiQt;JARTERS
~
.
, .
. DOCUMENT ,. C'ENTER
· 19 AV,E~· o·:JEN·A ~ PA RI S
.
·-
,,

D 51/ 2 1

~

\

1

1

~ebT.aud)Stttdeiturtgen

•(

\ -für

/ , . ~ ~nt2 ~efd)ü~e·unl> beren 9llUniti.on 1• ,_ 1':'. • . . \
/
,
.
~
~nt2
~efd)ü~e·unl> beren 9llUniti.on
1•
,_
1':'.
.
.
\
.
,.
.;.
"-
'\
'
.
~,
·
· : ·
·
·
·
: 'Dom . L i: . 41 ·
·
·.
1
.
.
.
. ···u·.~;.
.
'
.
.
.
'
.
'
.
.
.
'
.
c
.
.
.,_
• .
~
.
. \
-
:
.
.
.
'"
, :
·
. ·. : '· · .··~:.:·· . :-:~:,.'
. ::
. -
.
.
.
· :· Un ~ttanbt rter ·9lad)_brudt
·: . -
: ·~
.
.
.
.
.
.
.
'
.
.
.
.
-
,.
,
.
.
~
.:
'
.
f
• •

.

,:

'-

.,

.

·'

.

-.

' . ' .: . . ~· l : l / -~ . . /
'
.
'
.:
.
.
l
:
l
/
-~
.
.
/
r
'\ .
\
ï
~
.
1!
,
'
'
'
)
··:

. \

. ' .: . . ~· l : l / -~ . . / r '\
\ '· . . . c ( (1 ! ·
\
.
.
.
c
(
(1
!
·
\ '· . . . c ( (1 ! · ~~tt2· _: "l ·. ·. :

~~tt2·_: "l

·.

·.

:

·.

.

. . . c ( (1 ! · ~~tt2· _: "l ·. ·. : ·. .

·--;··.·:~

(1 ! · ~~tt2· _: "l ·. ·. : ·. . ·--;··.·:~ 1 \ .\. v

1

! · ~~tt2· _: "l ·. ·. : ·. . ·--;··.·:~ 1 \ .\. v \

\

.\. v \

\

.

_: "l ·. ·. : ·. . ·--;··.·:~ 1 \ .\. v \ \ . _-;:

_-;: ~ebr~ud)sànleitutt_gen ·_

 

.

.

.

.

·

für

 

-

.

·.•. (jnglifd)es ~eriff

·.

.

.•

·.

~tft2

· ~efd)ûlje unl) beren munition

·. · • })

.~. ~-·~ :

.

.

unl) beren munition ·. · • }) • . ~. ~-·~ : . . ~om 1.

~om 1. 3. 41

)

'

.:

~t .-_··

;

UnotrftnDerter 9lod)Drudl

.

~ erlin 1941

.

~ebr u dlt l n ber ~tid) 6D rudltrei

'

'

~'·

\

.

.

'

\

\

•.

-~- \

\ \

\ \ \

.

,

·,

\

\. 1

'•

'

\ 11

\

·,

·'

,. 1

"\ \

1

:

\

'"

-.

'

<

,

:'.

\.

'

'

.

1.

\

.

_,

<

:

.

-

' -

\,

. ·-'

·-

1 .,1 {. . . . • edo 6'0lt-'<111r<fttn~m :. ' : • . .
1
.,1
{.
.
.
.
edo
6'0lt-'<111r<fttn~m
:. '
: • .
. b
<)ln fùt r•mm~ &ttrsrfdj~t<·---
~
-
-:.
6
4
cm l{w 1\ )lk I.X u•.X
.
:
-
·. :.
7.
~
.
-
'"ll'- QF 2 pcb- :Ml< IX
u
X
-
4, cm Pak
)lk Ir
:
13
--:- ••9!. 2 pdr -~Irn
-
~ri Y"' 1\ w K
llld
.)
,
-
rugi. QF ·3
7''
Mk 1 :-• .
.
1
.
.
27
8r~ cu) FK
llk Ill,'t\' u. \"
-
mg!.
18. P.!r llk Ill, 1\""
\'
-
•.
.
ubb
1
)
8Jr6cm R.JlllkÏ.Y u:v
·.~
~.
)ç--
:_ nliJl. ~=) .pdr )Il
(~f u Y -
·'·
·36'
\
it;lCllllFÜ Mkl ~-~~
.'
.
.
-·rngl. 4 1 5''
H :10
S!k .1 o
1 R -
-
1~ 1 iCOl K
)lk !\' u.I\"R
~
,.
-il
,.
•.
,
·-
. --'
mgl. 00
pdr; llk 1\'
u lHt '- '
1!1 1 2 cm .nt ,\Jkl li. rit ·
:
47
\
~ ntgl.· 6"· H
ll.k 1 "
J R
-
·l~(.!cin K.Mk~lll
.'
,
~3
_- :. -
'"n'-6"? Mk vm .-
Ddltf~ t!rnmltlll!S<•
·
, •
• -- ·
' · "
1>8

\

\

\

\
\

\

Ji,

' '

'

.

'

'•.

\

-

1

\

\

~

~

-

/

\

' _/(!·'

· " 1>8 \ \ \ \ \ Ji, ' ' ' . ' '•. \

'\

'\ \ \~

' \ '\ \ \~ \ . \ \ 1 . . \ 1 . \.

\

. \

\

1

.

.

\ 1

.

\.

'

'

'

.

'

\

'··

'

.

c

.

)

.

'lJorbemerftunge!l

J

1

\

l.

5u birfrn œr&r~ulfl!antrituus.m ill_nur)f.'~@erat 'ouF

·ornonunm, ba! &i~rtt~tutrt uHb tt)lro6t ijt ·

6it foUtn 6ti ~ugr&rou~ua~11~bN_@trd~ rintn ~~~~Il.

c)

\
'

f'

'

ÎIÎ'r fa<Wtmèi~ ~~~b~n&nng \}di.tn. '2fbdnbttllliQ8• Ullb !!ltt•

,

uoU~nbiguuo&ootf~lciiW~nb an .D.ih5. '!~.f)).!Rüji it. '!3bê .

('fia. ipnlf. 61nb) 311 ridjlpt.

~rdln 1 btn

1. 3. 4J

·oberkommanllo lies ~e~~

'

~etrt5!\IO!fWamt

.

~~~ tluftt~

. \

'\

\

\,

'

t ·

(

.

'

,.

.,

~~~~~

,,

'

;

"

.

.

/

"

··"'·-

/ " ··"'·- ' 1 ~inroels für fdmtrïd)e !Beutegefd)üt}e ·' !llor .'tltnu~unn unutfll~rn,

'

1

~inroelsfür fdmtrïd)e !Beutegefd)üt}e ·'

!llor .'tltnu~unn unutfll~rn, ob :tkrfcf)lu(l 1 !l'lo~nnnmtu@

!'lii!flonf6"rrmfr ln Orlmn1'lJ jln~.

.

1

T

'l)t1t rrjlrn6d)up il!Î! nn!tr Zld!r$il

'•

!lllt 'iju~b&r• unb !!l~mlt•trilr ~tiru ~~~~iie l~ffm,

.- ).lm~t~nn~ bn .fitutrfttllu~n 1111<11 !Dhu1ilion 1 Snbc~~t nnb

~orfcf!riftmllbfumrn:

~idu~ trli\ntbmm, ~lUit t.a (i)tr~tduel) f~trr\ltmcrt~n

· ont- niiriQmf~IU inffiut.l- >Jtit~ tNrttn l~nn

-

l

--

\

\

'

\

·\

\\ \

\

~

/

. -

r

\

\

.

\

~

\

1\ \

.

.

7

1

4 ~rn Kw K MkU u. X:> . 1

- engL OF 2 pdr~'&\I<IX u X -

1 -

\

'l

. 5 ilb1

2 pdr~'&\I< IX u X - 1 - \ 'l . 5 ilb1 1· 1 !llo$<

1 !llo$<

\ ~ llotm~td

."

1 S ~••not•a•

'

,.

\.

~ u<01!' \lo~lrr

1

8 (lr'-1

7 l)ooblt,

l

.,.

7& .€.pmfh•h 8 -~Ir [lit ~llrJnfrl<r

9

illlaci r

~r

·

--

10a W.f•••na•s !'t.e.

\ Ob ll~lt•tt t hl':

·10. eÎ1fjrntogl~rkt

\ Ob ll~lt•tt t hl': ·10. eÎ1fjrntogl~rkt 1 \ \ 1, . ~·~tll!ritt (~\'lllbtt) -' -

1

\

\

1,

.

~·~tll!ritt (~\'lllbtt)

-' -

-

-

10 m.m

!lnfangll}ti~JUinbigfrit(V,) • ,

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

i02 m/1

Urunerllf/l»inbierdt

 

<·--

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1500 m

\ \ \

1

'

.

-:::

.

\

1

f

  <·-- . . . . . . . . . 1500 m \ \ \

!1

'

~.lltJt~ut~fdilao&ti !luflttffl~infd~on 60° unb SfiOOIJitm 6ta~l:

20 mtu tuf 850 m (!nlftmung,

tuf bOOm (!ntftmuna,

2i> n'un

35 mm

••i 200 w

~nlfrtnung1

JO mm. cuf

50 m Œnlfnnung.

tillb 2

•

""

'~

,.

~ li•ln tlt•

0 0•~•1

lOb tlbf

lrr

,•• l1lo Il

tG tln(~I •Jf , ~,

Ubftuttn {!:llfb 1 unb 2)

\ Untn~a16.btr !lllitRt brPnbtn Ptfl 41Utl .6anbtJtlflt, uon btttrn htt t~ft \ût tlbfrnttllllO bt3 llll.(il. 1 btr tln!r fût ftbfrurrunjl brr l!"\'lnone ijl. ~tl)tmr lann nur bttdtlnt ~nbcn, tumn am gftiCIJin <!lrlfi Pbrnbtr Gii,cfJtrung@~t6tlmit btm '.tla~mrnl)trurlttrgrbn1(1t nmb. Sltl-trfpantlll1 (eilb 3} ~~ 'l.lnfagtm fann btt ~ag~o(~rn nod!mota gtf\l<lnnt lllttbtn. ~ !Jllitbttf\l<lnngtlfl 4m 3lctf~upftltlllltb nad) ~lnlt118'!0!1'"1 rooburd) btt

·

6âitas&clarn n~mall l)t[ponnl tohb. fcummg.

~tllllf9•(eilb 1 un.b 2) 'Dit :Ro~tlllirgr!ft tin( 5<;ldrnlllitet 1 bit bd !Ro9t bit O!Dwn[t ur.b bir 2'l.lot~olrtumfavt. tin btr 'l!lirgt 6tfinbd litfl o6a; fin IJionf~,mit bcm ftt an btt 'l!J<l(Jrn&ltnbt bit 'tutmt& btftliiQt ljl. <Die 2 lltlltt· !lot(j.oltr unb bir Ottirtm[r btfîn~mli~obtt~t6~

'.!:lann ttfofgt n~malt ~r,. ·

·

.,

'

.

'

·

'

B. ~rfd)rribung

'!lit 4 cm Kw K i~ rin foJT4>FIIXIUm4ijdiQt

1

tinpt1l im '\nj. '!Anf

• ··

:-.rk n, 1htUJtt'!4nr A 10 r.n t urib stmqn'!Anr A 13 Ml:TI. Œl btfltllt 1111 !Ro~t mit l6è6atttn tloknllticf unb &aŒaullÎUI4fifctittn•

3•IŒ>ft<ll>rtf~•~,"•~nolrgc mit "•6r&mn[c (Clebttmfc) unb Z tydJn,

·

~><>~!tm.

C. ~anb~obung

\

oft;.,ll bd ~rf~ufldoon -6allll (~lb1}

'

·

.l!in!J om .!lobm!IM ~tfînbli~ fjtbt! na~ ~intm r~rtm. <rk,âl

unltt Jlfri~l

inllgnn ~lnbttl~m bu 6prn:flinft. \Ourdi boe i:llfntn ~ !ltr{~ufftB.

OJ!!'m n!ofgt bu~ ~

btt )).tnbfutbtl na~ ~in(rn

1

rtfof~Jlrl~ihg"o8 6\l<lnntlt !>tl ~as6ol\tnl. ·

·

.\ 0~1lcfJtnbd tltrf~ufldbOil -6onb (l!lilb 1} \

.

.

.

fi

n

Œrfolgt bun~ fjtruntrraitfim ~tt an btt tt~lm etitc ~r 'ffiirgi ·

b

ll~n .l'tugtifno~frt.

tllllllmallf~Olfnrn unb ed)lltfjf~(!8ir~2}

.

.

.

.

.

·

·

l.'lnfa am !:lobtnflt1d &r~nb!l~n fjtDtl notflbprn ·f~lttn '!ltr ~alb

outomatlf~ij~i161odlltrl~u6 !d}litpl fd6flt6tl~ bilm Cabtn kr ~a-IToni

unb &lfmt'tura bot 6rcnbtltm l!lorl~nf 6ri s!rttfljtiliglm "lllnlttftn 'btt

~~oncn§ûlfr.

01cf)lr• 11nb lblfid)tnl (!:lilb 3)

,

.

.

.

.

. C .6inltli am ~tf~!upltltPbt' tint 6i4lnun_B, bt~tflmboua ~tgt•

un~llio!Jrn mlf l!nfi unVIJtbtt, [ollllt eid!trungSijtOtl füt ettl!ung

. •eidî«t• (Safe) unb •IJrutt• (Fire).

.

. 9m &~n~tcf btfinbtt ~cf)im 'llttfdjluSfri! tine plltitt Eicflrrung, bit

'\Il ~oqflhQt8.!ltifrunn titi nidjt 'Oo1lla etW•ffr'mm 'llrf[!Wuj on·

~·~

1

.~

.

bit '\Il ~oqflhQt8. !ltifrunn titi nidjt 'Oo1lla etW•ffr'mm 'llrf[!Wuj on· ~·~ • 1 .~ .

lO

llilb 3 j - .- J !!'l•dt: •SI~· <••allf4: S.te) a p14<n.nst~M 15 ~nf~loJ!rit
llilb 3
j
-
.-
J
!!'l•dt: •SI~· <••allf4: S.te)
a p14<n.nst~M
15 ~nf~loJ!rit

iji1Dt11 Mt Olbrcmft

l1

,!lto~-c ~~~~ &nluns ge&tn . !Btt(tf}!u~fdi!a i!be entf~otrn I;~~b ·eutp~iil

', mültl! 'trufittt (fm Sub<~6t) lang[ani emfuUtn 1

a~trltt.

618 d

au3 (!filjung

.Offnung tuiibtr fdili~tn'unb !Ro~t mt§tttt

\ll!alt Œ:tfjii&ung

unb Gntfuno_' ~tbff1. !llod)mo l3 tontroUitnni') Ob ltitemfe nodi ooü1 [onjl .

'

'

.

'

1 ' eam361 nal9fûlltn.

ûal!! 0 uge~iirigt! ~nm~6! nicfjt '4"1jan!ltn 1 f<lntl 6i3 oui roeitm&

'

·

.

.

S§tii·Ol ~l.\B.11 nadjgtfûUt rot~-

i)l,ttr

;!Dai gidftrnro~t (1,9 x 2l") ifl iin i}trnroijrtr3gtt nelogirt uub

burdi ·tint -l!lmirstlung 6titflist.

.bttotgli~ffobtnftttl3: ~uf hem IOaagmdjfm'6tnclj. bt3 fiobmfttuôt'-\

Pnb me6nn llllatfen fût ben !Sorljalt .angt.brml\t. Sm <!'inf!o!luno ~ Œntfttmlng i(llint& un6 ncfjt~ hn fittnroijt eine

ŒtfjôfjunQ8ttilung Piflt6ar.

5m !3idfernro~r 6efinbet Pdi .ein

'Die _linit Sfala ifl [ut ~~gr., bit nd)tt

für ba~!lll.~

'Die ti,nft ~i!un~fût bie -icm lhli~-\ji \lon 0 618 18.

untertttlt. l!in 6tricfi rntnmdjt bet <fuHern~<ng·'ion 100 yards

= 91,4lm.

·

,

;--

'

ya.r(ls

Umndjnbnir!llabd!t bon yards in llll~tu yards ~

m

·

rn

.

100

91,44 '

,- ·

1 000

911tl

200 ·

182,9

/

1 100

1 005,8

300

'

2i4,3 '

1 200

1 097,2

 

365,7

l 300

1 4oo

 

l 188,6

·;,oo

4&7,2

(-"

1 2so,o

600

5:18,6

. 1 500

.

1.371,4

700

6-10,1

'

.

1 600

.

l ·t62,8

800

'

' 731,5

1 700

1 554/2

1 6 tM

eoo ·

822,9

1 800

'

"'--------.

!3ur ŒinfttUun!1 lift Œnt{trnung bient o6en auf' bem· !jnnrbljr tM \Sfaltnrina mit ŒmfltUmarfe.

O. '9Runition

'

.

V

'.

i. ~~ !lllunitio n btfte~t au3 fl:fju[!ftrtigtn 'U3Q~-·'Patronm mit l'!eu~l·

flmr,

(!& gibt nur 'Patronen mit gro[!er (!abung.

'ttti6!abung enl~(t

253 ~ Corilite W.T. 14.4-048 I mil 0,89 g Œntfup{erunglfo!ie.

Œtnt 'll<tttontnfifte rntf)dlt 2 <lJtjdjjt mit je 8 'Patrontn.

.lhnn3tllfltn:

<lJt!6tt t!nfltidi mit atuei roeilirn !&\nlifrn um bie ,(!Je.

(<ljo[!fpibf.

bebeuttt, bop bir ~onattgdabtn tfi-

'Dtutfdjt 'll!uninon if! in btr 4 cm Kw K n!dtt lltnbtnboo•, tn9rlfcfjt 'll!unition in beulfditry <lJtf$i'm ni~t llttlN!tb6ot. · · · ·

Œin aroi[<f)tn btn. Joti~n 'l3.inbfrll be~nbfi~ rotf'B eanb

<lJtfd)opQ!ll)Il:fjt 1 kg.

'

1

1

r

l

-~--)

.

.,

-~--) . . , • ·-· i· 1. ~ \ . • . ( :: .1

·-·

1.

~ \

.

.

(

-~--) . . , • ·-· i· 1. ~ \ . • . ( :: .1

::

.1

1

B

.

\ '

1

\

\3

4 cm 1}an3erabroe~rkanone'Mk Il' l <

- engl. 2 pdr Mk Il ~

l\Ub 1

Il' l < - engl. 2 pdr Mk Il ~ l\Ub 1 llltl~îl~ bO il 11~
Il' l < - engl. 2 pdr Mk Il ~ l\Ub 1 llltl~îl~ bO il 11~

llltl~îl~ bO il 11~ 11, a u ( !l a\rn

A. Cti)lun gsnngob en

~o~nD<il<(llallbrt)

tln(ang~Qtf~ln6ig!<it V•

6d)ujiiO<itt .••••••••••

"'iJIUifS< r"'~·oywln,.tg'.ut

:

••

:

: •

6tiltnti~lft!bauf ~db(rn

6tilmTi~lfdbou( 'Drrifuli :

~tilf!lfdb

hid!t in (itunlltllung

G\llllllllill

---

' 1 g,jf<lot -

~

~~

••.•.•

:'

-

••

JO mm

792 mf~~<:c

1300.m

12 jt 'lllin.

30°

360°

-7 bi3 + 20"

i'fl7 kg

1330mm '

.1

tlllb 2 ~d6teednge bel ~[djfibt3 . . . . 3,33 m • l6rt11t • •
tlllb 2
~d6teednge bel ~[djfibt3
.
.
.
.
3,33 m
• l6rt11t
• • .
• .
• .
• .
.
• • .
1.,5
m .

.I.)O~r

~nfni~it

.

,

~nlt.tbutdjfdjlao 6d oo• !luftnfi·

11linld unb grtll<ll!ltm S!Cl~l • • . • • .

.

.

.

.

•• .

1,5

:n

260-mm

20 mm ouf 850 m ~lfmtung

_25 Jllm

600 m

35mm

200m

40mm

50m

·.

tllib 3

\ -\
\ -\

!ln~dit t-e r ;}nj~rlltnrns~ll r !l&îr~n uug u nb. etlle n rid>ttu n lung .

.

t t hafn a-~~~tl

, .~- 11•»<~1 1t •;~~~ e •I~IJf~ 1 ' Il B. !fSefd)reibung ' . <!ln
,
.~-
11•»<~1
1t •;~~~ e •I~IJf~
1
'
Il
B. !fSefd)reibung
'
.
<!ln
~ln!trd~~rgrfdlû~,001 [orcoM liOn :R.it>trn al& andj ~~n rinrr
!Dttifltfinuf!.lgc fd)lt(lt n l ann. ~;
.
.
.
.
'.t\1!1 (!tfdjû~ li.lt rin '!lollt\lb Qlil ~o!:omflùd, roaagtrtl6t~n ltfllntr·
fdj!uit mit ~16Qutomahf 1 (j10f~fl,itè6nm[r mir 3tbtroo t bo!rr.
C. ~Oi\~~obung ' l
.
~9 frucr fut ls œ~ a JU ill ed!iia I>On ~ éibtea ttlilb
2 un~ 3)
!J.&pro,tn, ~o~m,1ummg am ~ brab btr .15611tnri djhna[diinr bnrdi
l3oœltrliro ~li Surr&!NI& lof m. !R ' r 6tntung 1116rn. \jrbtœol!fn an
btr !llo6rauflo9f ~~~r~m unb !Rogr nf!aur natf) born [cf]llltn!tn. !Ro~r
11lieôtr l!t~O~IIIIQ gt6tn.
6fiftlt\UmJ~~ blltdj .l)crunttrbrildtn bti Sutt•
~1• unb '.tlniitn um 160° nacfl lili f , ~i& tt· mit [rinrm !lnfal' unter
!ont ~odm an btr O&trla[ttit grtifl 1 lo rn.
·
.
\ \.

1'6

tlllb t

1'6 tlllb t l'kfd>iif ~~ llnU, auf 'llrdju& ~ !H !RirsdhiJ'" !12 '[;ft ~ ~ert -

l'kfd>iif ~~ llnU, auf 'llrdju&

~

!H !RirsdhiJ'"

!12 '[;ft

~ ~ert - e~ttn

as X'••• ~ .

119 ;:

!ii

• .ôol&auloonahl om s;.,nbi)riii auf •Sjanb• &jill. •S A· finprUrn. ·&i

3ttUultg

•.15anb• mu; M~ jt~m ~tt§ bu !lajdjluj ~n J.)anb_st6fi·

nd twibm. •&i Zltllung •SA. nfolgt &a~nrn bt3 mer!d)lufflt

unb nltic6ltllig bd e~nntn ~ ~lag&olJm&autom~li(d!.mm ~-orlauf

~~ ~ofiuL ~If) l!inftgtn btt tloiTonr wirb btt l1etfdjlup (d6~tdtig ·

tJtfdjlofftn.

~lm :tflrn e<~t-m i~ t.•n !3trf~u5 butdj Œinbnicftn ~

6finm.

@rijjflinfr

unb >)ttabbnidrn ~r Cffntrlur~f JU Zél~g&cljm [dbfltdtis-

.l)irtlid (llolnnt fldj ~

&1 Qt(\lClnnltm SdjlaJ!.&OIJm ldfit Pc6 bit!tt butdj UmlrQtn bts on bn

Hnlm Srltr llfjinbli~nd~nsajtügtlafld!trn.

'Dit fltifltn 61tiTUnl\f'Cl bit a!~tuni)Sjlüprld ftnb butdj ~ulf~tifltn

ijturt unb •Sale• ,

~cf)tr&qrcdjnrt.

•Firt• -

5!i !lrrjagnn llljjt Pc6btt G(Jlag&o~rn

o~nr ben ~tldjlu§ lU Oijncrl,

·

:-

~ure!).i)n~u&Jilllfnon [rin!m 1bt!M llltttft fNnnm.

1

17

tlilb;;

on [rin!m 1bt!M llltttft fNnnm. 1 17 tlilb;; . tlallcflt ~ n bOra C\uffU•ttlt 6tlltituu 19

. tlallcflt ~ n bOra

C\uffU•ttlt

6tlltituu

19 !!tl'S'ij<M

l"

17

'20 t'o-acr

·

~

.au~ ai1

2!> ~···~•

.

~CJ!adUI

Sam !lbjturrn bts ~fdjil~t~ birnl. bit bttifacf)c ~&fwtrung311oT•

rlclltung.

!>ir nonna!r \'léltutruo 1 v, tt!olgl blltc$ :Olltcf)lrrtrn be3 lin(m fiufi· &t!-tl8. l;ûr S)on!o®{rurrung buntn bit l-tibm l)anbwœt, bit lUm !!b-

'.Dit &Htn·

n~tm.l[djinr &.11 jlt'ti tl~n;~u~: tine fcf)ntUm unb tinr !anofomr.

T'tt 6cbatUtnQ btr tl&ufr~unsm ttfolgt an litm rrdjlrn IJuilf!t&r!.

:ln ~tlMijlrUunjliii bir fan~Jf.nnttl!ltrft\una_eingtf~lltl. '8ri ~alb burl!iJ!rtntrnrm fiup_&rllfl tn bit ed!nftfr bfT ~::otiunri~tmafd)int l'oU

ildnbts ou6tt ŒingnH,.unb bit C«rfoftrlr mil !l!llflt !68! iidi ftti btt~n. !!!ti ~o0"6nbigbur<fxletrrttnrm 1Ju6~tbtlip bit fd)ntUm U6ttftbung rln• gr!djdlltl. S,Ur frilfitmn .l)nnbf).>l6un(l h1f bm 9lic(tlf~brll ld91 fim bir etitrn·

1

irurrn n~cljttr ~~rmittt gebricdt lt'ffttn.

'Dir etitrnridllmofc!jint roi-ri> an l~rtm .l);~nbrob6t!Jiigl.

rid)tm~jcf)int ~urcf) Œinhûdrn'~r l»riftflinlt unttrflal6 i~rte .\)anbril~

n~dl finit umlrgrn.

'

·

,

.

'

~urcf) Œinhûdrn'~r l»riftflinlt unttrflal6 i~rte .\)anbril~ n~dl finit umlrgrn. ' · , . '
~urcf) Œinhûdrn'~r l»riftflinlt unttrflal6 i~rte .\)anbril~ n~dl finit umlrgrn. ' · , . '

1

1

IR

tlllb6

1 1 IR tlllb6 -: œuNttu.rc ~. ct ,r.~,, P œ4-r0f!or.,. 10 ~ , ~l ~ltiltCkf'"

-: œuNttu.rc

~. ct

,r.~,,

P œ4-r0f!or.,.

10 ~

,

~l ~ltiltCkf'"

r; 8ft.h_C«

·.

tlllb 7

19

Sld f<r~roflr
Sld f<r~roflr

':.!9 tlm•retla!J"4

30 ~tJlrllnnt

31 fi•ftrlanfr' . '

31 at•fhŒa.nfr

.J:t !:f;!l(oi

:tt} eallfhiJ•41tfr

33 -lr4Trnf4-r.au~r ) :l7 NJ•ht•aa;i,,

Dos ù!Xrtril ·~ -a~ill\t6 ~~ nad) l.'illrn bu

~tl &ril>fn erirtn ~ta

€i~ilbt8 6rfinbli~n !R1t 1 Jtl6or1m (Hl) \'tlllb 5} nndj ~orn unlrn l" ll<tpllfn unb toitbrf jU vrrrirgrln.

ed) itf>tn ~ ~~ ber !t\rtlfn &auf l ag r ['81tb 1 unb•5)

.

lNr ba& edlir~rn uon torr 'DrrifufJaufia~r Pnb n~ fol 1 ltnbt .\)llnb.

pi~n~·~~ ·

.

!l~ftbtrung mit ben 6)'frr~alrn ~n ~rr ~d)ir îrnrr11m !!!orbrn Jûpr

bur~\!:inbrûrfrn btr'(llriftllinlr unb ~bjit~l11ber .i).lltrnongr 'nalflunnil frf)romfrn unb :&rtitAtln ~ur~ 'Drrnm b,. !Riradlll'~t!f um 00 ° nam ~.intrn. i)t&tbaum in l!a~trarn !Ju!i riuftbtn unb anljtbrn. !>lob a~·

jltmn bun() 'Dnljtn bt.l !>lir~dbolltlll um 1&1.

nad> born unb !R11b

. abjltmn.

'Dit l'aser btr ~<bitJnb mir btn au~ber 'ild)[r !>tfinNf~

!Jfr~~im'u btr[~irjtn 'Dit 'O[rop[rn mrrbfn. mit btm !ll1tgrl~ol1m.

wmrgdt.

\

·

'

21 '.I)ir ~6~na 1(1 out I!Wnltdlo(lfll bd 6tangtn~~fd~ !ltr&ilt -~unssflansr t'tli!b 2) bon m* 3um
21 '.I)ir ~6~na 1(1 out I!Wnltdlo(lfll bd 6tangtn~~fd~ !ltr&ilt -~unssflansr t'tli!b 2) bon m* 3um
21
'.I)ir ~6~na 1(1 out I!Wnltdlo(lfll bd 6tangtn~~fd~ !ltr&ilt
-~unssflansr t'tli!b 2) bon m* 3um Sït!ftrnro~rtnlnrr 1~ &mlflt_tsrn.
!in ~t linftn Scltt bd Sidfmt~td btf\n~t Pd~ ttn. ~otllt{in, lit
(lt~b0118 ~~~ttunb ~orn.
.
.
'.OaJ lllotoiiitr &t11t~toua !>tm .l)ô~ttlt& mtl _efa!mfdjrau6t unb
l!in!ùŒuùtt!t unb &tm 6ri!mtrit& mit 6fa!a unb ~njltllmadr.
<Dtretoltnfdimu&t!>ff.l)ô~n~!(l ur.tnl:tUtl!on 0 6131500yards.
1::n Gritrntrit6 tt4et au{ btr. Slq!~rin~l!lnttilur.g nadj lin!! unb ttdjlt
um jr 2° unb 111 an &tt m4nbt!multn ttnfttllbar
.
Gn rot!Jm4 9lobli(itr i(l û&tt btr !Roijttntl!t nn ~~a),.pbam
"~mm mit ~~~~~~~6attm1.-Jorn.= '\
· · ~•BI Sum ~adjfüllm·btt t}lll' tl in !Ro~t&rtm[tn unb <l?tlfl•
uomolnn bat! rtl nt btutt~t3rt
~llis!dt(grun obtt &rou.'l) o&t .
'll.'afftt btn»tnbtt lllttbm.
·•
'
·
.
·
l-
'8il ilui I!.'Cittrd lann !!!tl!\
·.
€)lin~ol 1 09tŒ•f{ !1.'8. 11, ~U·
.
!)1,
Cl l't'B. Il grün obu &!lmittô! na~tfùlllrotr~. \
/
"
'
·~
~
D. munition
fcfittBftt!igtn
ewdjt{~ur
~t ~itnltion 6t{ld)l ntil
.
.
~fdjoiigmidjl1 kg. tU gi&f nur \J.tltonm mit grafi:tt,e.,Wung. !>it
,
(l;rauor~tTo_nm toU
.
.
.
ltrib!nbung tnl~lt2&3 g Cordito \\'. T. 144-048 f"mtl 0.89 g l!nl•
lu\)ftruniJ'folit.
.
·
·
·.
· ·Œint ~attontnli~t mtQ.l!t 2~~4~ utit jr 8 'U;llunm.
lltnll!ll~n:œtl&er ~~~~~mit2 weifltn !Ring(n um ~ir_&i!006f1libe.
!!in pnil~~ lt>tijjm !l!ingm btfin~l~t,tolet!Ring &tbèultt, baG 6tt
~ranaltgtiabm i[t.
·
·
.
<-1

~-·

.

.

'

'

.'

.-

(

.- ( • l •. " r--. J . . . ' · ' • •

l

•.

"

r--.

J

.

.

.

'·

'

.- ( • l •. " r--. J . . . ' · ' • •

'

'

.

9,4 cm Kw K Mk l'>

- engL QF 3,7" Mk 1 -

tlilb 1

\

.

Kw K Mk l'> - engL QF 3,7" Mk 1 - tlilb 1 \ . 23

23

!
!

.

.

A. 'Sefd)rtibünq

.

.

'Do 3 ~14lu~ 1~ r tn .!tant~fmOQfll·~f41ù§, tlltQt&aut lUI !latn)l[lllogrn r · .lltrultt•'tonf Aft ~l~trkI.

1!.1 btPdit a$ lJ!o.~r mit aujge[41tnut)lfttm tlobtnPùcf - unb tjlac6ftif.

.G

- Î)

t>trjcfilu!j

Joroir ~o§rroitgr mtf lJ!o~tbnmjr unb

(Jrbtt:llortjoltt

nn

.1.)61jtnrlcfi!Jna[41inr.

·.

.)

Offnen bti &rj~u[jti

·B. i)imb~abunq

~ut ~lem tlobrnpad lirîinblid)en ·Oifnrr§t6d unttr ~nbrùdt11 btr

6 1Jtrrllinrt nac6 §intm [cfiallfn. 'Dobnrdj mirb bit .5ülfr au!gtmorfrn

unb ber ~lag6oiJrngriJlatfJ

Jj

[omit lltr ~li[ritlidi (lttlfrnrl.

.-

*,) 'r:tu tfdjr " rnrcravas Gti lt !)8 .

'

'

.

:u 61162 . ~irflrn·~ !.luWurrœ . . ' ~ ~trone lilêtn, b<Jbur~ gtbrn Wumrrfu bru

:u

61162

:u 61162 . ~irflrn·~ !.luWurrœ . . ' ~ ~trone lilêtn, b<Jbur~ gtbrn Wumrrfu bru ftril

.

~irflrn·~ !.luWurrœ

.

.

'

~

~trone lilêtn, b<Jbur~ gtbrn Wumrrfu bru ftril fui. Cfïner~brl

·

unJrr Œinbtiilftn ber 6prrtffintt na~born i~altrn.·

.

·

!&im !S<fllir!ku ~· lllrrf~u!fr3~lint!'a5m dner 'Pdronr 21'u~rfn

·

bon ôanb rmbnùftn, glri~JritigOiinr~~tlrrgrriftn unb fd)Hr~rn.

!r6fmrn

·Unter§alb ber 'lllitgr &rfin6tt fi~am ôanbrab brt ~~ri16tmaj~lnr btr <»riiT {ür bir \ll6fntrrung Don <»tfd)ù§ un6 !Dl<&. !Ott \lt6fwtri)Tilf rolrb m1t btr linfen .l)anl) umfajl. !lllit btm 'tloumrn ll)irb btr bOran &tflnbl~6)lerrirgtl ringrbnldr, b<Jnn bir Wofrummg sr.!O!lm.

!l?~t•an btr 'll3irgr P§l btr Um(~llrrfùr ~fc!jil&unb !Ill. 1/3. ®!rb brt ed;alttnopf tinprbrùd! (~uf~l[Rortar),rrfolgt ~6fturrung~ ~·

fdj~·'lllirb btr Rno~f~rau~ogrn·(tluU·!Dl. @.)

lld~.@.

.

1

rrf\>lgt W6ftuemno

.

mrinfamr WhÏ!mrung »on ~~~bunb !Dl.<». an birfrm ~fturr.

.

g jf nidjt m6gli.d).

!loq111.11rgr

.

.

·

.

.

~nfa~5adrnll)irgr,. in bri· b<Ja !Roijr l<iuft. 'tloj!lr rnb '.!lOti <»ltit.

'OUf t>tr

l!orbrnn tine b<JJ !1?*ltoijrnbt ~Ut. Unltr btm !Roljr &iinbtt ~dj:

1

bit ~trmfr·mit brr !&$J!tlnridjtun~ <.Dfr l!lorbolfrbrr fb1~t.pc!j born

grgen bit ~~, ~inlntgrgrn bir 'Ul1rge.

. .

:

·

·

.

·

\,

6a~nrn· bor~onbtu. l'fu[ ber lji~;l<nn glriftt b<J3 l&btnfbid

'

·

.

glriftt b<J3 l&btnfbid ' • • · . 25 ;. ,. ·. · ilüarn brr !lmnfr

25 ;. ,.

glriftt b<J3 l&btnfbid ' • • · . 25 ;. ,. ·. · ilüarn brr !lmnfr
glriftt b<J3 l&btnfbid ' • • · . 25 ;. ,. ·. · ilüarn brr !lmnfr

·.

· ilüarn brr !lmnfr

-'

olir et ru

·. At6rn l)tiUfdjr<tu6i ~inlr •t oui btr ~ttmje ~erauli-

·

.

[~~~~~.~~~~~~tiT!uo~i~tung;sum~~ü[flgreitrlnfûlfrn. UuU[~rau~

rinfdjranbrn.

!loT§clrr

··

.

·

·

~u3baunur mit JSI!it rintr t'fu!l6aUborridjtung.

'!llunilion

!p~tronrnmunition ,

!

·

·

·•Phos•. ~~~n~ri~n: <Snlntll ""'"'"P '" ~1t' roltm Gtrriitn unb !fuff~rifi:

"'·r·

-

~

3n btulf~n &fdjü§rn ni~t btnN~at.

Q. F. 3 , 7

·

b<ttntnb6ar. 'ûut[~ .!Dlunition im

inch llfortar (9,4 <;"' RlD ~) nfdjl

·-

.'~

'

'

.

.•

.·. ' 1 1~ 1 "J7 \ 8,38 cmj~dbkanone Mk III, IV u. v·> \1

.·.

'

1

1~

1

"J7

\ 8,38 cmj~dbkanone Mk III, IV u. v·> \1 . \ -· engl. 18 pdr
\
8,38 cmj~dbkanone Mk III, IV u. v·>
\1
.
\
-· engl. 18 pdr Mk JIJ, IV u V -
;j
i \
1
8,76 cm stanonenl)aubiûe M.k IV u. V'>
\
\
-
engL 25 pdr Mk IV u V -
1'
\
·.
~.
-l~i!b1
\
.
.\ )
.
··-
~
.
.
.
.
.; ·
'
.li
.
.
"
.i
.
\
'
.
1
2ü 'Pillnbtt (8,76 cm) Aanont~u&itJt MQrk IV (tngl.)
'
. '•
.
'
-
.
.
.
.
.
~
.
.
.
·
r'
{

28

A, t:lri)lungsangabe

.

·

9 400 ?onls 8600"~ 1 13 .100 yards ·· = 1:!300m . !!abunom ••. ·
9 400 ?onls
8600"~ 1
13 .100 yards ··
= 1:!300m
. !!abunom
••.
· !ll.lln>nntllluni~9".
3
SJQ§tnri~tfdb:
·
·
\
.
• .l?afitnlafrtlt.)lork n;t
llallnllajfttt Marl TV
·
.:.
.{ au
·
'
. 5
3;- 37 ° 3()•.
-:>-·s• + 37"30'
. 6p.rtilf•i•ttr )fark. v·
··"-·1° !0' + 37°50'
- 4•.w + ar•oo·
&ti srWcfftntn .6olmeu
. ·
+
-r 13"
J~
.
&itturidjljdb:
R4jltnfajtftt
•.
n•
n•
~rrfllairttt
{!nftbnu! im _('ufq~ri~r
·
oo•
i\9
600 •t;junb , :;ou• =:. tlll'.l · 12
k~ 1 cm•

B.

'Dit lS.~fainbtt(3,3 inrb

.stenn3eid)nung

8,38 cal) ijdbfa!Ulnt lluk rn, rv unb v

"

·unb bit 25-~funbtr(3t~incb - S 1 76 Çm) Ranon~u6i~ .Ma.rk IV

unb' v ijubnl &tntrij~set~arrtm~rmtfdjraubennaf fuji, mdntlnfit§t

~~rrûdfaujOI'tlnfemil l?uflt!orijiOitr, 2 .\)o§tnri~tmadjimn - ~baffa§·

minltlridjtmafdjint (~t~),~~&~roinftlridjtrna[djint (linfê) - unb

S~nPangrnjritmri~•n•fdiint,· 1 burifJ bmn !Xt.l:tigung bit e~fttitauf

bcT ~djftbtrfdjpbm lnitb.

~ !Roqt•( lllttWu~·unb l?afrttmauibclu btr 25·!Jliùnbu (8,76 cm) ,. .!&nonrn9au6•br lla.rk IV unb V ifi ber g!ti* mit btr ber 18 !Pfünbn

1

·

.

(ltru. 3,3 inch ~ 8,38 ém) ûtlbfanontll Mark IV Ultb V.

Sum 'ùil ~nb ble lS.!Jlfûntiet•!Ro~n (8t38 cm) mit ê<rfmto~nn

~rtbft25-'Pfûnber (8,76 cm) b«ftl)en.

'Ma~knr unb IV ~bill ~ffmlafdtt .\)o(jraber obet !Rdbtr IRÎI

@ummi!imifung, M~U:kV eprei!f•fdtt, !i!dbet mit ~ummibtttifung.

'Dit gitfrinrlc6tung ijl tine UJ1469dngiiJr, bit t~l3 (a-uf[$ninfrl)

unb !inH (f.!ltl.lnbtiéinftlm*inri~n~'!Rnrtb61fdftmrofJt1·ringrfrdlt

m!Tb.

.

\!ltr·~ulf~iQ 1'/, 0 iifJrdg gtfltlft.

'

\<

.

.

iQ 1'/, 0 iifJrdg gtfltlft. ' \< . . 29 t3ilb2 30 ~f~I•Jfollto•~r . 31 !llr(ol!l•llc.i~rt

29

t3ilb2

1'/, 0 iifJrdg gtfltlft. ' \< . . 29 t3ilb2 30 ~f~I•Jfollto•~r . 31 !llr(ol!l•llc.i~rt 32

30 ~f~I•Jfollto•~r.

31 !llr(ol!l•llc.i~rt

32 û~tR•ih•<lra·

33 ("'llnirgrl 3! llont>!Jril (Ar U&(hlrr

9

· ff~~~~ bon llnfê

.

1

· 33

, t~<o~b

• ·. ··.

(ét

e<lâ•I!<IO!aldrid>l·

,

.

,i~i'ltt

.

3 !) ~l:t® (ü-r .a-ritnai4i~~WfcMcr

Qfrlori,f,•

10 ,.•IF•tttJ.;n,

41 l)mo.,.ttttllg«

4~ ~<lt~••Htir&

~3 ·~~~·~••bli,<llc

:1$ "'~""''"'

SG !rutgratr6gtr ~

3 1 ~ 1)rt (4r IJrlân~i•!tlDr!fiO•

.ric6r·~

· fll':\ilfl.,~n

-to ~

Nir4ittato9r

•16 ~rftfll~ihl~tJ

47 tltir& fGt .Z.ntrpftitung

C. ~anil~abun{!

a) l!!t!~ùb in i;ruttjldlung 6tfngen.

<1\efdjùgt mit ~njltnloftttr.

'ffilegtnjurtung bu~ !Drd}tn unb S~t~nldjit~tn bei Sucr6o(jt~

16ftn. surron1d't na~ unten ~tt&rn: .

.

@t[c6ù§e

mit (3\>niàl·ajr.tte.

1illftgtrljumxng lôjrn unb nod)

'ttjtillintt -

~t bt'C lpp*!fr -

. ~inlrn ulnf!aj)jlfri> nat9 unten ~n1dtn

.

Jllt &gren31\119 i!'ftijln. ·.,

1

.6ulme bi!

\

\

' 30

~ilb 3

\ 1 1
\
1
1

b)

.

îînji~tbou rfdil!

3S !'!*'"1'9t

36 s

il'\'fr.l:ln

·4~ Offnrr~,r

.ro e,tnt(t-tt

:.0 3~~9r~rl

·

51 t)>Ud!o!Jno

52 ;;t~ra~r· · &3 !tuf~tin

M ftuff~J#-i.l!ttricf.tm l(~i1tt

(>.' tiooh.U. f4r Gtiltorid>C fdilnt :')6 ~nlftt:au:,;Ha,tripu

~1 Sri~rt<lflll

5S r.:.hliafr41rkr

59 G•titmgif~i•kT

60 t3r~Hdhms

.

·,:Sporn"pfd~fr!injdjlnaen.

,

.

b

-~tftim,l?rr.arrn ~rr ~ompja~rt ~leic6Jririgouj (Jujj6rw(

'fU

n, <:ullnt ~f~nflinrr !\JfdrJfr tmgi&t.

'

;_ Sl>of!>bfd9ft in fia6r· uqb ~~~~flf!CungnQtf1 o6r

~ptn:lfrhft rn unltrjltt :llüjl

rufjt.

'

11

Jirt\tn

.

'

·

1

0

l\tfi

ôifn~n~ S.rj~luJ1!$(illirb 2 u 11 b 3}

'

.:.-~~rrjltn Cftntn SJ1trr.~r6t(nnd} oorn bnilftnj.l>oburdj ~irb

':' ;:~•-uQA~ll)t~u nbfM~fU~Irgrrsen11tn ~ ~tfdjlufj~ aui!gdÔJÛ

1

unv J

-,:t:

()ffnn-Jwt

1

rtl.

.

~

.

1

'1.

••

.

1

· 1

.

'

.

31

~rrnb bti!_ ed}llptn3 roi\:(~ 6tirn :Jlütflauf'-'t& ~o~r~ burdj

l\ta !!le~an:tmg~l'ttm!')ltn ber el>tn9t6tt au5gt!iijl, fo l>ojj ~tt

.Cjjnt~ [oforl Gtll\hgr."'rt'-'tn fa~n. ,

.

.Oifnt~t6tl nadj ~inten· jirfjen.

Œ.la.bti lUirb jundcij)i bit \t-tr:

.

f~fujjfd)rau6talli ku <littuinbeteiftJt"Ote ~obtnfnllfœgefcf}raubt 1mb

. l\inn ~011lir.!~nad} Ud)fe bi3 JllU ~grtp]UIIIIStfd)U.It'illt.

.

.

J) ed>litycn htti ~!lnf~lilfi!<' (~ilb2 unb 3)

~a<\)bt111tinf' ltartnj<\)Oillft ntl! tinnrfttt. iit 1 .Cpnrtfiti'd in uni;

gtfrijrm !Xr~urrtjjtuirlitim Offnrn 6mli!rn, tuobtl ~tjd}hrptrdgrt.

unb ~ttfd)Cujjftf1rau~e it1 i~rt ar!cf}Llfirnt têttllnna ~111(\(f<{llornfl

~IL•. arid)raubt lmi'ltt~ ~l rmidittr IB!tbPrUJuli! ble .Cfinrr~6tl~

tritl boe t>6m Œn~r ~ 6)>mf\t~a in btn 'tlnirtfauejd)niti W

.Oifnrrfltbtl~,.rocburdj brr !!lrlidjlus lllillll unlitabfltf1tilltt~.t'jjnen

otilditrt luirb:

.

.

.

.

.

d) ffi>fwmr ('l'lifb 2)

- ·'·

.

'.Olt V!bfrutt:rtlljJ~tlnricf}tuugWrin '!llir'-'tr[)'Qltna6.;un, ~cr burd)

tint an btr finfen $icstnirirr ~ngihad}lt ~DJligrinrid)hlllQ burdj

Sun'idJit~n am .\)anbgriff 63"'. mit btr ~b!UiJftlnr 6tl6tlgt tnid•. 'Dtr ilerfdj!u~lam1 nidjt abQtdOiltn rnrrbtu, l1.'tnn rt nidjr {lnrt3 Qtjdjloffcn i~.

.

.

.'

>4\ffnt. unb t;inb<lurn btr 'tlbJng.lf rilr im· !ltrfd)lujj ('8ifb 2

2fni16auen;

'!lrrj'd)fnfj @fi~n, êid)truna•~rbttau[ •<:iiditr• (<ngfijdj Sa!e), Œjlliut JUill .\S<tltt6of3rn rnfjrrnrn, -l>alfrboljfn "''cf) o6tn ~rraueJÎtijrn,

~nb 3}

.

•.

tl_ü~rungSg!~njr mrb ~bjtutnmg81ltbtfrnrnr~mm, :::.~ adjlaft~Cf)entiuri<9lnn!jbttouênt~1l\(n (norf~tr61djtrung~t\t6fl

aur •(jtutr• (rnglij\1] Fire) Cin&aurn:

1

. 'Da3 Œin6aum etfolgt in umgt!tljrter 9ltWtnfolgt 1

jebotf1 i~

§ierliri bie e.vr~gbol!tnrintitf1tunsmil iljren 'Ïtifn1 ;und<9~nidjl

gon3 tinJufû~rrn.

\'!bfturnmiJ.~l}Wtf mil bnn tl'<9tm Œ~~(6)lan110oUtn) in

bir ed}lnaboljrn~fotltrur/!m.t)enb rinft~tnunb nun bitjr. 'trilr

 

;ufalllmtn ~oUjlqnbig tin ù~rcn.

·

1) l}ûUrn btr 3lof\r6rrrnjr (~nlagr1)

:

·

•• '!lit ~o~i:f>rrmfr i~ bonn dditig mit '!hun3.!il gt•

· [u_lft, lUrnn

bat ilotbtrt ~nbr btt

'

lf!tgenbrn

Jtrgernut a6f<9n,tbtt.

i~ol&".n · mit

bem

~ il!ltun fi.nbe bn

.

·

.

·.

.

tin•

32

~nm6ël 11lirb 111\ltt 'Drud mit .6iljl lift ~~nhl>nffr in ba•

{jüU~ L na~rjüllt; llOtf)tt !!ltntil[~raubt ~~ timge ~l)t f)ttaut-

l~t.t~Ûlfn1 bomit ba& !!ltntil se6ffntl ill. 9um !la~WùUm lift

~ritmnfm u~ l'uf~$>1<t 1\ltf ftinr btatfcljt tirtml~iiliisftlt,

grün obfr braun, blnnrnbtt lllttbfn.

~it <!uf lm!ttlf fann ~@.·C'I, 3~inbtlol, SfltU·tl na~tfülltlllrrlifn.

·

.

'

1 !1.'8. Il

·

1:1 tlrifra td ~r~.t~ ('!!::!.l~tl}

!!lot btm ed_!it~lllsrun~!âYI~ftftjltUrn, of> {luf~lhthn mit

~f•m.i~ \ltüfunl}: !Il*gr6'tt ~rf)Oijung

. l'uft gt{üU.t ifl.

gd>m. 51ri6t bot ~o~t tn fdnrr ètrUunll ~~~rn, fo ill anjnnrijmm, o.tu ~r jùr M·edlitâfn rtforl'trlicf)t l'ujtbnrd n~ t>Otlj.lnl:tn tfi.

~lmn lU lllrnig {luft, mu' t>tr '!!laflrnmtifler l'uJt ~~fûUrn. ftb(d/hl!ifloVftn Il ~ttauBflf}raubrn,·e!nid}lupfl(uf mtl t'lu!t~afcf)t

•n!d,\llt&m 1

nforbtJiiC!IfnfoUj nacWUUtn.

~ntilfpant~lK ~r.l~~ttbtn, l'uftbrud ftJlilrUm unb

.

.

·

b) Sirldnrldituug ('tl il~3}

lj

!lui l'tm ltntfrmunga<tn;rigrr (fnitfôrmig) btr 18·'J)1ù nbrr

\tuk UT, lV unb V roirb bir \!nlfttnung in !!lrrbiltbung

lt.

mit t>tr 3t•~dlimr bur~ '!lrldti~n bHI ,6-tnbrat-t.

lfl· in yatCt. (Ù,!llll m) angt~.

~n

~

t>tt i'luifo~·

rointthi~n•rc!ii nt "nsrPtllt. <Die flli ra 11ô rm io11t ria ufrnbt 'ttirun~

Cutrlriflt mit 1-rr

'lrilun~0 ~i! lOO wirb llOtiier bar ~inflellung !~frmtr6tfftrunge·

rorrrr flit bit "Ottfc$irbtnm ·@r!lboffr ~orgrnommtn, bit auà ~tf.rnfl~fa lU rntndtmrn flnt. ~rabtriluna 6cjinbtt Pdl ouf bn !Diontrfjl'ddjr btr ecf)tibr.

btr

25·!:lfÛnbtr !U). llark J\'

unb Vi~ auf.rîtttm '/,·Shii8l>Qdtn fûr 3 &bungcn in y&rds unb in

"Dit ~irnung~!rilun~ t>tt

l.ll~a~naufptJtfc$nd. ~uf btm Sti~uarm finb bit ~6tfftruns&­

lttfun~ llOn 500 6tl 155Q- unb Jf 1 edlirf.rr füt bir 3 e.tbungen

anr6r.t~l. !l!!lt l)ilfr ~til <:nllt~ttunAeicfiirl>tr~ (SrUulolbjtigtr

mi titi~i'~),.l>fr mit ftinrrUHrirm~rtrouf t>tm nuf~t,.nt>tn

l?abun~tld/ttllann~rfrrlltrotrb tfl burd) '!lrtdtigun9 bf:j .\)an&rabd

btr \'luffa~lllinltl;it9fmafcfiinrbir t!in(trllung ouf btr j~ili!lt~nt•

frmungnutllt moglufl.

:Dit @rf4n~inftlmtfitinrid)tung ilt ouf bfn lintm goijnboqrn

n>irb tufl9 Dnf>rti btl1; nbrobd

(~ilb!l). ~ufgtfrtl 'Die {li6t!lr

~ l.!klo~tnltfnd)httafd)anr (hn l~J tingtfpitlt.

gu ~~fla;

·

!lu( !là Tl$<11 âitt tuntr ~ !!lrrfd}lufi i~ rine 6!tUIXIrridjtung

jum l!injtrUm ~ llt!Jn~~lil()m !Rc&rtüdlaui~.

.

\

, :.-------~-'"-~-

!.•

~

33

~tine ~nbrrungen llotnt~mtn. ~ormalt !Rûc:flll.ufldngt

. 31ï bir !lm&r6ttmft un!> brr l'ujll)!)$1n in Ott>nung unb hn !lll:fit• rüdÏauf JU ~art,fo mu& bol @rf~îlb_aut ~!nflrUung hn nottng(rn !Riid·

1 ~ cinge(telll.

·

·

-··~ ./1

~

louflânOt in bir 3nflonbfttungt.Nrf(l4ttt.

.

·.

. D. 3ilunition

a) &l•llt (lhilagt 2)

a) e4rOI'ntiiVQtronm (H~kXVJI,XVI, XD, X, IX, VW, Vll, VI)

.

·

fd}ltlcta. 'Mm ~n tin i,)llf{r aulf~61onint:.sliP.

b) (3~tf11QQIOIIQ~IItft ·

1. mlllonifdjrmJM~&lal'ftn:·

· Muk 1 C. (!Jnol~t btr ~tonale mit·Sûnbtr: S,<tlrg, Silnbtr ~irqu: 11!1 E obtr 115.

tln~ri~

.

.

.

,

:

v

mil srogn &bunQ: '!lal!t r~roaq,Sl1l\'i rot;

mit Uriner ('abung: 'liloljt &il Srntrltmulfllllrlp, bol ù6nge

bti gro8rt (labung: gdll, mit gtCtnnn !Ring ouf !!rr

gtntrimoul~6ri !tmotoffûUuns; bti 'troh)lfüUuns ~i·

i~61onlett: TROTYL•; ·

bti Il ti ner (la bu ng: 'lilofjt &il JUm gtünrn !Ringn>tijj,

. ba. ~rlgc gd&.

.

ouf bntt ~obtn btr~.l)ûlitauif~bloniut HE. SL.

2. mit Jl}linbrif~em @rfdjo!i!a~fm:

Mo:rk vn, m unb u.

nb tt ~irqu: tlà.lOl E, 106 E ohn

21n ~ri~ mit 6ri 1. !luf btm tl~ fla .l)tilje ouli~blonirrt:HE.

106.

c) ~a~r~no!m

1.

2.

·

mit fonif~em <ki~BJ01lfrn:lluk r,n,In, {ldnge 25,2c:m.

'Mnfhi~:Jlrùn, mit aufl~61onierttm PHOS-

omlfdj.WfonirrL Sm\:.

~

\'Iui !>fi fjill{t cm ~

mit &'/:1in br ii ~tm &f~lilnpjrn,lfark IV. (ldnge Zlrl cm. 21n~ni9;ltlir unllf 1.

tl) ~1\lttgrllE~ftn. Yark L

~nflri~ grl&, grune G~iV, Jlllri lllti" Gtrtifnt um t>tn Stc"pf. ' !tm tlo6tn fla s,;üljr aufl~~lon.int: +P · .

.

3

\

1

34

:

Œin t~~lrt 6tniirn

fit gdobm finb 1 lin

tropm6r~6nbig ~ob.

utn hm. ~opf ~~~ruW ~1 famtlltf)m <kf~f!m, be~

sttanJ litgmbfr gtlbn: llM teter ~tu)t 1 bali fie

n\cflt

·

out

·

brulfdjtJi Gr·

l

btm rngll!tfien.

1

• 'l4tungl C\:nglifcflt· ~unilioh lann nlcflt ou

fd)ùttn unb '6tulfdjr 'lllunition

.

18·'l3fünbrr tmfcf]olfrn I'Onbrn.

1

'

E. 8ünber

1

(ftnJOiJf 3)

\

1l<'I>P<IJiinllc.r:

lllr. 80 unb 8lJ B.

'

'

!hfitf!lll!!illbcr:

$laur lfo~pe unb tin &lour3 '&nb · um bir

ernngfopftl ~~~utrn, ba~ tint 'llaJégrrung \!On 'lu !Ife tinsroout

101 E ftlt Gprgr.

tlulftf!laQJIÏMtr D.A. !!Ir. lOG UR~ 100 E

·~·

.

l!ml>~nbli~!l.g. für 6prgr. mit grro6~nlit6tm~~~iOI>ftn unb

ftit !Ruu~ranottn.

.

!lufltf!lasJUbtil>.A. ~r.115 nb ll5 E ({. 6\)ttllsgtaJUir)

1!11'0~!16ngrr ali lOOE, ftir <llronatm millonlf~m<lltfdioi!Japfrn.

~tlnfttf!losjiiRb«!!Ir. 12 S~zlal

für bir 'l3!Qf.

llllti~ I'Oidl bir IDl11nition filr bir(n @f(diü6 fdiu8fittig (mit tin·

!lor lltm Sl1nbrrtinfdiraubm batauf

gq~o:ubtnn Sû~r) gdirfrrt.

ocfJI~~~t.ba6 günbungtt>rrnortrr lm <kfcf]o~ nor~onbrn If!. &i ·ben Sûn·

btnt "r. 100 tmb lOO);! i~ ~uf6tlicf] günbungll!trjl~rtlr B iU btrwtn;

btn, ttt bat Silnbtm &rigtp.ldr ill.

r:n, &etrdQI,5t.t ftbpanb.bon-·6tflm obttnl ~on6 61! jUlft 'lJIItnblodj

3f! f>mitt Hr!rt in C)if~6 nor·

"Ui

.

.

,.,

3f! f>mitt Hr!rt in C)if~6 nor· "Ui . . ,., 11 , 4 c m l

11 , 4 c m l e i d) t e ~el !>~a u b i{3e Mk l

u. l R 'l

3:i

- eng l. 4,5" H10 Mk 1u 1 R -·

tlifb J

'l 3:i - eng l. 4,5" H 10 Mk 1 u 1 R -· tlifb J

A. ~eiftungsungabt

 

·

.

.

.

.

• .

.

.

.

.

.

114,3 mm

 

,

L/15,5 ~ 1777,3 mm

!lnJo~l hn

Sùgt

• •

32

.scfjustntilt
"

ututtge(

,

,

v,

m

b

iglt t

1

.

'- ••.•

B. !Sefcf)rtibung

(!lnlagt 4)

6QOO m

.

6 ,., ~in.

308,6m[sec

1

'il<IB ~~~b ljat€c6ublut&d· adjlrilllttjcfllu~mitmlit~rf~nnabiilllt

!Ro~r~nmfe mit Nt3nbtrfidjem !Rlidlauj, l)rba»or~olu, 'tt~~mmtl•

1'!1\:t!Jrn•) ~lul[clbmit una&ijângig t gîtllintr unb !llolbiOrr quf brt rinltn

<=tilt, So~n6~·.60litnridjimo[• int unb 6~ittbtl.eillfntidjtmafcf]l~,

~tibt~on 6ft hnltn &ile lltr ~~ ajeUr aul iU 6rbimm, ~a~m·Untrl(

lafutt mit ~néfd)ilb (mit um ~app6 0 nm Olittjdjllb), umltil~rttlt ~ldjt&oum~atbftPtm Eiporn. \

-

'-;'\

') .~tf~ p<o

.

.

, eril< 58.

'

\

\

1

\

(

'

·:.

36

'

- !llo~runb !Ro~noitgefi nb im ~urr~unlt gdagrrt

(i4~r~rllung bun~ rirt

' flûbt.

unb,wrrb~ln bn

Sun6nidr am 61nttrrn Œil~ brt ~~tlllirgr sr·

1

:' ·Dat tlk!ttù~~albd 41trr:rn li. tlrn .6ohrdbtr, tnirb tinla~lamil clnrt

lt<l(llnJ!ro~r grfa&r:rn, bicntridijritig ~nitionlfa9qc.ug ip.,

'&i· l!~fdtiJl1 R (!ir Rft~l jinb bir ~ba mit !!ollgumt\i·!lmfm, Mi

ncut(ln Ualisun~ mit l!ufmifm auJgrflattrt.

\ \

.

·Sur Cftlt'!ltrrung lm! ~itmricfjtfr!bt3· r;mn ba' (\)(flfltlb'\ auf ri ne

!8tlt\lftiJ stfrbl 1\lrrbtn.

.

.

1

.

auf ri ne !8tlt\lftiJ stfrbl 1\lrrbtn. . . 1 . \ \ ' ·. . '

\

\

'

·.

.

'

'

stfrbl 1\lrrbtn. . . 1 . \ \ ' ·. . ' ' . \. 1

.\.

1

~7

~ttnb bn lllonvdrtebrll!rlJunp bd Sdjtas6o!.~tn~~lrl.lrrffrn

bir l!ap)Kn bd ringrlr\)lm €1llbrtn\)l! grgrn bcl8 €t~~{utttt, Ille>-

~~~ bu tlu~'lllllll ~ Sd!fagft5tt &r~tmj! wltb. 'Du ~las·

&oiJm (\t~l nu~ no~ but~ b(c lt6cnbilJ< _!trol' in i~m mittt oor•

todrl!, &11 bir €djtaoboljrR[plbf bir ~!ae,l}lnb[cfjrau&r brt ltlr• · tuf~l[t mf!f .Ullb btrfr rnqfinbrt.

. !BtS btc !16&uiJ)OO!r fnr b)itb, btUdt bir 6panna[t bal <llti}rn·

ln~r nadj l.lOrn, fo bali bic. 6cfj!agfebrr nocfj hmntt 0 1rmHdj parr

~t ~biuMdirJ fttigew&tri ml tb, bnldt bit

gr \)dnnl lp. 6o6dlb

1 1

'

'

·\