Vous êtes sur la page 1sur 5

An Article for Sanskrita Sambhaashana Sandeshah

sr xxMixWirq |
oMqh ClSUil,
zkcN,
uzxxMikrrlMlSq,
euWUsslWuzusr,
luSWs, 11006705.

Bakamoone Indaratana,
Research Scholar,
Special Centre for Sanskrit Studies,
Jawaharlal Nehru University,
New Delhi, 11006705

sr kq-xxMi-Szl-pw-xWir-Ms-xlSrSuwrw pUixr raSlq


A CiWxi Auk xkri| sM Li pUir mUqmU l i Mus xuMiuli im
ixrpuSkr qWlr raSl mSS| AkMz Lii xWiruwr S zYri|
sr mrz xWs luxli| iw pw xWspw| xWspwr uUci uzs
xWir c uii| xWsxWirxr xum, uwr, AsUmraSr xxMiq AlacNli|
ixqSu
kqmSmM-LsAlasuz-ApkqjxaWx
CirSxWsaljMih
sZlzs xxMil xW xqqi ui| Mxci Auxjx i Ww-ArzU-uxolkuSl
Mipr Mlcl ml Eir xualjw xquzrl| Aj u iw xWsluS u iixqmra
Miuli|
l
i
Mus
MqUxqpu-Ubuz-SzMqUcUi-zzmsuk-MUielrlwkcUiSxWirMir Am c MOsrxr Ajzx ij u-eriuwrMalj srq
Aiu mx xli| Liui mqhl sM i l Apul, im xxMi aljuUcll
xxMi-xWirq Apukiuli| i uUci oWu alj Am Emsprli|
sr uUci xxMixWirMir Mur-uM-l-NlSsU-zsmzxurMUhSuwrusqoi| Amc zssZ Emsprli|
mxWirq
1. elMWUhqWMurq (ZxOr Aq zioS)
sUh MqUSxMul uUciqiimMurq| uzixaiqM Axql Mur Uqximu uhri| pUir xxMiMurucUM Am xualjw Axr Murxr qWiumh xjl
xuMuli|
ESWUhq:elMWUh Mi Ubuz xji xi|
Mu MqUSx Uuh rS q||
(QsWhxr xqus)
All zswh aqri ri xxMimxWir qMOqu ahrqli MsSxxr UbuzSm
MqUSxxr elMWUh iul aWiqi| MqUSx MsSxxr xqM uhri| MqUSxlu
Axr elMWUhqWMurxr OM Am xqmSi Axi|

2. mcQqh
xjMqU cUi uhrqlqS mMur obwpkll qWril uUciqi EssZri|
Lw obw msmOMl pwrMU u Alr u Ci uuSmq| Mli mcQqh
sr uUcialj Ci mqhMi mqhl qsli|
3. pmgczM
pmgczM (ZxOr uziiq zioS)
uSmsmrixx lql oph uUci|rq Axr pmgczr oxr ahuhlq
Miq| mgczim r Lw pmgczM|
4. lxiuMurq (ZxOr uziiq zioS)
zl mzxmUM SusSh-lU lql oril uUciqiiMur mgcmgczim
xqluiqxi|
uMuwrMalj
Aii Luq Am AruSzx srq Aprxri| i Mcl AruSuwrMalj
xxMi uUci|
1.

xUjxaW (ZxOr cij zioS)


Axr Ucri oSx lmiUi mxq| oSxUe l i Mus lhq Am i mzmhq c cMixqMUSi CiWx Ari| AciuUzSkrrw upr alj| A wQzikMxWxh ml xli| Axql alj uzw W msajr aljUqp| LiSmU Mlm
pwr xqmSiqxi|
2. xU
xU-xm (ZxOr ASzq zioS)
Lw AUaq-Uea-ohQU lqMl xxMim uUciualj Axi|

3. ux (ZxOr uziiq zioS)


e. Lx. UexlSUU Cirpkll ZxOr 1919 iq uw Lw alj uUci|
AciuUziZhQw upr alj Mi pwl uuwrMl Muz uzSMUi|
luwrMalj
1. SuMqkl (ZxOr rSzq zioS)
Musq AluqSz lql oril uUciqS mxiMqu laljw Emspri| All
mUmMU Ci Alr Am alj xxMipwr uUci Ci Mjri| Ami ixqSi|l
M|lcl mlriUcr mh alj Aiu lmspri| SuMqkl cUimMUhq, ASzmMUhq,
qsuuWmMUhqi mMUhrh r| mirM mMUh Szkrrw upq| 2618 m
xqlui SuMqkl|

ziMMurl
1. AlziMq (ZxOr LMSzq zioS)
101 miqM Lw mMi omWUuzi Al lql oril uUci|
2. lqziMq (ZxOr rSzq zioS)
Lw alj oxr ahMiliqM ASzm xqlui| Mi lq l ri|
3. oaq (ZxOr Szq zioS)
oxr ahuhliqM uuku uUciq LMciuUzim xqluiqii oaq| Mi
lq l ri|
4. oziMq (ZxOr rSzq zioS)
UqclSMupUi lql ohl uUciqii Murq| aQSzr Lw UqclSMu pUii
xWsmqair okqlrr AxSi x Lu Mjri| Axql ziMMur 108 m oxr
ah uhrli|
NlSsUalj
Ulq lql oril ShQl MurSzqkMir Mursh lql OM
uUci Axi| Axr OMr x ShQl AsUpr xuMrl ESWUhl SSi| Alr,
ShQl mSzil AsUl iim uper Szri| sr uSx AsUzxkrrl
MurSz Aiu mx Axi|
UqclSpUi Ci lql Mul Lu MSUp|xr mxxr uUMUxr EmU
uUMU-mgeM Ci lql OM uUci Axi|
zsmzxuwrMa
zsmzxuwrMalj
qizsmqkMir uUci zUmq lqM alj zxaljw qsi|
urMUhuwrMalj
ZxOri LMSzqzioSSlliU sr xxMikrrlq Aiu urmiq| ixqSu iS
urMUhaljlqm qWi AuzrMi Api| ixqi AlM alj uUci| iw Mcl alj
Am qsli|
1. osuoklq
clSaqurMUhlxU uUciqixr aljxr Ucri ESqoUaUuWUux-qWMzrm lq
ori| Lii aljqusqpr icNwrh zUmxbUel mgcMsU lql OM
uUci Ci EssZ mmri; mUli alj l qsi| osuoklq AMhQ xqluiq| zUmh
mSuiU CirM sburMUhqm xqmSiq|

2. sljSm (mMUh) OM
Lw OM qShU l mMzi| ahMUxr mMUhurMUhaljqmU ola lql
oph uUci Lw OM| clSaMsq Alxi|
3. muiU
kqMi lql oph uUciqS urMUh mhlr urMUhqlxUi| xUs xT c
Axi|
xxMii-zssZ
zssZ xuSlqkrqm| mxpwx Lu zssZ uUci xli| srqm
zssZw xxMipwr uUci AlM qsli| Aii srl xxMipwr lmhi c
xxMixr mcU elmri c Alluaqri|
iSMsZw Ailra rui mmil c mMzil c Mwgcl sZl mUcr A Sri|
eiulUq
1. e
ulUq zssZ (ZxOr luq zioS)
SulaUsmr uUci Axql zssZ ciuUzi Sbmr xli| Axr uwr uWUUqw
lux pp c xqlrel mslr uruxjmi|

2. m
msximU-uVrUrU-TsM
TsM sZ (ZxOr LMSzq zioS)
AxrS zSsuQiul o zsM Axi| zw pa SuQpwr qsi|
3. M
Mus
s aUsm
Amp xqluiqw sZ mhir xxMi uii|

4. iUrr
iUrr
iUrr aUsZ
Lw sZ LMSzmp r| lSOMl Emeir c upr omrh c uYrzl c
r|
5. x
xllS MmUUqsZ

wQzmp xqlui Axql sZ xakUNlSx c zsMuil c xxMi mr loq|


Ali xWspwr m uUci|
6. M
Mhqs xxMisZ (ZxOr Szq zioS)
Amh Axql sZ mjq xmimr sprli| xakUul uUci xxMimq A
Szri|
7. w
wxr
wxr Aaok iUrr
iUrr sZ
Amh Axql sZ xxMiaiqM mrq Axi|
Cim oWu sZ qsli rw Mcl Az xxMim xqlui| Mwci muk u
AmUk xxMi mr uUci qkr c xWspwrq Aj u xxMizoSkMxWspwr
uUci xli|
LiSiUcr Alrwqm xxMialjl c UcMl c mUcr lqzwh qsi| l i Mus
sr uUcixWsxWirxr EmU srmsxWirxr Emrm xxMixWirxr
AkMiUmpu S zYri| Am AlMw xxMialjl xWsluS xWspwrh c
pwmPl Emrerli xqmli c|

xSpalj
Pannasara, Dehigaspe (1958), Sanskrit Literature of Ceylon, Colombo
Paranavitana S. (1970), Inscriptions of Ceylon Vol. 1-5, Ceylon: The Department of
Archaeology
Senanayake, G. S. B. (1998), Sanskrit Literature in Sri Lanka, Colombo: Department of
Cultural Affairs
Wicremasinghe, Don Mortin De Zilva (1904-1912) (Ed. & Trns.), Archaeological Survey
of Ceylon: Being Lithic and other Inscriptions of Ceylon, London: Oxford University
Press