Vous êtes sur la page 1sur 12

Za zadati gredni nosa i podatke odrediti:

1. Otpore oslonaca,
2. Nacrtati dijagrame momenta savijanja i transverzanih sila,
3. Izraunati najvei normalni napon,
4. Izraunati glavne napone u taki N presjeka I-I ,
5. Odrediti pomijeranje presjeka K.
Zadati podaci: I
1
=2I
2
=100cm
4
; E=210
5
MN/m
2
; k- koeficijent elastnosti
a
m
l
m
F
kN
q
kN/m
M k
m/MN
0,1 1,2 1 1 1 3
( ) ( )
+ + + +
+ +
_
1 + + +

]
,
k k
k 1 k k k k 1 k 1 k 1 2 k 1 k
k 1 k 1
I I
M L 2M L L M L 6EI
I I
( ) ( )
( )
( )
+
+ +
_
1 + +

]
,
+ + + +
B D
2 2
B D 2 k 1 k
2 2
2 3
c
k 1 q Fc B D M M
1 1 1
I I
2M L 2L M 2L 6EI
2I 2I
F L qL L
2M M
24EI 16EI 6EI
+
3
k q M
2 2
ML qL
3EI 24EI
_
+ + +


,
2 3 3
c B D
B D 2
2 2 2 2 2 2
F L M L M L qL ML qL
4M L M L 6EI
48EI 32EI 6EI 12EI 3EI 24EI
+ + +
+ +
2 3 3
c D
B D B
2 3
c D
B B D
3F L M L qL qL
4M L M L M L 2ML
8 16 2 4
3F L M L 3qL
4M L M L M L 2ML
8 16 2
+
2
c D
B
3F L 3M 3qL
5M 2M
8 16 2
.....................(1)
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( )
+
+
+ +

c B D
c B D
c c c q c F c M M
3 4 2
c
B D c q c F c M M
1 1 1
V F k V V V
F L 5qL L
V ; V ; V M M
384EI 48EI 16EI
( )
+
+
3 4 2
c
c B D
1 1 1
3 2 2 4
c B D
c
1 1 1 1
F L 5qL L
F k M M
384EI 48EI 16EI
F L M L M L 5qL
F k
48EI 384EI 16EI 16EI
_ _
+, ,
_
+


,
3 4
2 2 1
c B D
1 1
3 4
2 2
c 1 B D
k48EI L 1 5qL
F M L M L
48EI 16EI 24
L 5qL
F k16EI M L M L
3 24


2
c B
2
B
c
F 10,176 432 M L 144
M L
F 28,3
10,176
................(2)
Sada (2) jednainu uvrstimo u (1) i dobt emo koliko je M
B
_
+ +


,
2 2 2
c D B D
B
3F L 3M M L 3M 3qL 3qL 3L
5M 2M 28,3 2M
8 16 2 8 10,176 16 2
_
+ +

,
B
1, 44 3, 6
M 5 540 6,3 2150
162,8

B
M 318,83Nm
( )

+
2
c
318,83 1,2
F 28,3 73, 4N
10,176

c
F 73, 4N
1. Reakcije u osloncima
2
B A B
B
A
A
q L
M F L M M
2
M q L M
F 600 256,7 833,33
2 L L
F 23, 4N

+ +

' '
i A B B A
' '
B B
Y F q L F 0 F q L F
F 1200 23, 4 1176,6N F 1176, 6N
+

( )
( )
3 2
d
B D q C q B
2 2
D C B
D D
L L
M F 2L a F 2L F L F L F M
2 2
q 3L q L
F 2L F 2L a F L M
2 2
5610,75
F 2337,8N F 2337,8N
2, 4
_
+ + + + +

,

+ + +

''
i B C D
''
B C D
''
B
Y F F q 2L F F 0
F q 2L F F F 2400 73, 4 2337,8 1000
F 988,8N
+ +
+ +

' ''
B B B
B
F F F 1176, 6 988,8 2165, 4N
F 2165, 4N
+ +

2. Ncrtati dijagrame momenata savijanja i transverzalnih sila


I-polje
0XL

L
T A
2
L
s A
F F qx 23, 4 1000x
qx
M F x 23, 4x 600x
2
x F
T
M
S
0 23,4 0
L -1176,60 -691,92
II-polje
0xa

d
T
d
S
F F 1000
M F x


III-polje
0xL
( ) ( )
d
T D
2
d 2
S D
F F F q x 1337, 8 1000 x
q x
M F x a F x 1000 x 0,1 2337, 8 x 500 x
2
+ +

+ + + +

IV-polje
0xL
X F
T
M
S
0 1000 0
a 1000 -100
X F
T
M
S
0 -1337,74 -100
L -137,8 785,36
( ) ( )
( ) ( )
d
T D D
2
d
S D C
2
F F F q L F q x 211, 4 1000 x
L q x
M F x L a F L x q L x F x
2 2
1,2 2 x
1000 x 1,3 2337,8 1,2 x 1200 73, 4 x 500 x
2
+ + +
_
+ + + + + +

,
+ _
+ + + +

,

X F
T
M
S
0 -211,2 785,36
L 988,8 318,83
3. Izraunati najvei normalni napon
I I
max
x
M
W2
1
4c A
2
2
2
c
A
2
2
3
c
A
2
2
4
c
A
c Y
1

3
4
2
c
Y

3
7
3
c
Y

3
7
4
c
Y
4 3 2 1
4 3 3 2 2 1 1
A A A A
A Y A Y A Y A Y
Y
A
T
+ +
+ +


c Y
T
65 , 1
c Y Y Y
T
65 , 0 ) ( '
1 1

c Y Y Y
T
22 , 1 '
2 2

c Y Y Y 68 , 0 '
3 4 3

c Y Y Y
T
68 , 0 '
4 4

4 2 2
1 1 1
) 1 (
1
02 , 3 4 ) 42 , 0 (
3
4
' c c c
c
A Y I I
X X
+ +
4
2
2 4
2 2 2
) 1 (
2
44 , 2
2
) 48 , 1 ( 11 , 0 ' c
c
c c A Y I I
X X
+ +

4 2 2
4
3 3 3
) 1 (
3
25 , 0 5 , 0 ) 46 , 0 (
36
' c c c
c
A Y I I
X X
+ +
4 2 2
4
4 4 4
) 1 (
4
25 , 0 5 , 0 ) 46 , 0 (
36
' c c c
c
A Y I I
X X
+ +
MPa
m
N
m
Nm
W
M
cm
cm
cm
Y
I
W
cm
I
c
c I I
c I I I I I I
X
T
X
X
X X X X X
51 , 43
13 , 43531042
10 04 , 18
3 , 785
04 , 18
115 , 5
3 , 92
1 , 3
08 , 1
100
08 , 1
08 , 1
) 25 , 0 25 , 0 44 , 2 02 , 3 (
max
2 3 6
max
max
3
4
1
4 4
1
4
1
4 ) 1 (
4
) 1 (
3
) 1 (
2
) 1 (
1 1

+ + + +

4. Izraunati glavne napone u taki N presjeka I I


2
17 12
6
2
2
17 12
6
1
2 6
3 6
4 6
3 2
1
2
1
2 2
2 , 1
29 , 14 10 2 , 5 10 94 , 18 5 , 0
2
10 53 , 43
32 , 382 10 2 , 5 10 94 , 18 5 , 0
2
10 53 , 43
9 , 362
10 2 , 6
10 33 , 16
10 1
8 , 137
2 , 6 2 33 , 16 2 ) 656 , 1 2 (
53 , 43
4
2
1
2
m
MN
m
MN
m
MN
m
m
m
N
cm c cm c c c S
S
I
F
m
MN
W
M
Y
I
M
I I
N
n
n
X
n
n
X
I I
t I I
N
X
I I
N
I I I I
N
+

+ +

+

+ t

5. Odrediti pomijeranje presjeka u taki K


( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( )
c B D
c B D
K C K q K F K M M
3 4 2
c
B D K q K F K M M
1 1 1
V F k V V V
F L 5qL L
V ; V ; V M M
384EI 48EI 16EI
+
+
+ +

( )
+
+
3 4 2
c
c B D
1 1 1
3 2 2 4
c B D
c
1 1 1 1
F L 5qL L
F k M M
384EI 48EI 16EI
F L M L M L 5qL
F k
48EI 384EI 16EI 16EI
_ _
+, ,
_
+


,
3 4
2 2 1
c B D
1 1
3 4
2 2
c 1 B D
k48EI L 1 5qL
F M L M L
48EI 16EI 24
L 5qL
F k16EI M L M L
3 24


2
c B
2
B
c
F 10,176 432 M L 144
M L
F 28,3
10,176

c
F 73, 4N
6
K C
V F k 73, 4 3 220,2 10 m


UNIVERZITET U TUZLI
MAINSKI FAKULTET
ODSJEK: PROIZVODNO MAINSTVO
Predmet: Nauka o vrstoi II
GRAFIKI RAD
Tuzla, 21.08.2007.godina Hodi Miralem
Br.indexa II-151/05