Vous êtes sur la page 1sur 2

ABDULHAMD' KANDIRAMADILAR

Siyonistlerin lideri Teodar Hertzel, II. Abdulhamid'e Osmanl Devleti'nin d borlarn demek karlnda Filistin'de kendilerine toprak verilmesini teklif etti. Sultan Abdulhamid Han siyonistlerin teklifini iddetle geri evirdiii gibi, Filistin'de geni mlkler satn ald. Filistin'de bir Yahudi devleti kurma fikri 19. yzylda mahhas hale geldi. 19. asra gelindiinde Yahudiler batda mthi bir g olmulard. ktisdi ve siysi hayata hkimdiler. Eskiden memur olamayan Yahudiler, artk politikac ve subay bile olabiliyorlard. Fransa'daki mehur Dreyfus meselesi bunun tipik bir mislidir. 19. asr nihyete ererken Viyana'da "Nueie Presse" (yeni basm) adyla bir gazete yaynlanmakta idi. Bunun Paris muhabiri olan Theodor Hertzel, gazetecilik mesleinden istifde ederek, batdaki nfzlu Yahudi ilelerin durumunu inceden inceye tedkik etti. Muvaffakiyetin art Bunun neticesinde, Yahudilerin Filistin'e dnmek iin kuvvet ve kudretlerinin kfi olduuna inand. Bunun iin nce fikri yaymak gerekiyordu. "Der Juden Statt" yni "Yahudi Devleti" ismiyle, Almanca bir kitap yaynlad. Byle bir dvda muvaffakiyetin rkn olmas lzm geldiini bilebilecek bir kimseydi. Bu rkn (esas) yle sralanabilir: 1. Fikir, 2. Kadro, 3. Para. Teodor Hertzel, fikirlerini duyurmak iin 1882 ylnda svire'nin Basel ehrinde bir Yahudi Kongresi toplad. Bu, Yahudilerin Filistin'e dnme hareketini ifde eden siyonizmin ilk kongresidir. Hertzel de bu hareketin babas ve sril devletinin kurucusu kabl edilmektedir. Yahudi adamlarna Kanca Basel kongresine bz Yahudi mnevverlerinin katlmasna mukbil, hibir Yahudi zengininin iltifat etmemi olmasna dikkat eden Teodor Hertzel, bunu temin iin bir pln dnd. Herhangi bir Yahudi zenginini bulunduu yerde emniyette olmad yolunda ikn ederek Yahudi devleti iin desteki klmak gerektiini dnd. Bunun iin o gn dnynn da Yahudilerin de en zengin olan Rochild ilesini seti. Kendi tespitlerine gre Rochild ilesinin yapm olduu bz knunsuz ilerin bir ksmn Mnih'te bir gazetede yaynlatt. Sonra bu gazete kuprlerini alarak Rochild'in merkezi olan Frankfurt'a geldi. Bunlar Rochild'e gstererek, Almanlarn onun ticretindeki istismarlar rendikleri taktirde kendisini mahvedeceklerini syledi. Rochild, buna ehemmiyet vermez grnerek, gerekirse Arjantin'e nakledebileceini syledi. nk onun Arjantin'de iftlikleri vard. Filistin'e karlk Osmanl borlar Teodor Hertzel, Rochild'e, Yahudilerin fakirlerini o iftliklerde almak zere Arjantin'e tamakta olmasndan dolay da kzyordu. nk o gnn artlarnda Arjantin'den Filistin'e dnmek, Avrupa'dan dnmekten daha gt. Teodor Hertzel, Arjantin hkmetinin herhangi bir talep vukuunda kendisini Almanya'ya ide edeceini ama dnyada bir Yahudi devleti olsa orada emniyet iinde yaayabileceini anlatarak onu ikn etti. Peki ama bu nasl olacakt? Hertzel, plnn yle anlatt: "-Osmanl Devleti'nin pek ok d borcu vardr. Sen ise dnyann en zengini olan bir yahudisin. Ben senin nmna stanbul'a gidersem, pdiah bir yatrm yapacam dncesiyle beni kabl eder, ben de ondan d borlarn demek mukbilinde isteyen Yahudi'nin gidip Filistin'e yerleme msadesini koparabilirim" dedi. Bu esas zerinde anlatlar. Teodor Hertzel, bu maksatla iki defa stanbul'a geldi ve Sultan Abdlhamid Han ile grt. Binnet'ce emeline muvaffak olamad. Zir o byk hkmdar: "-Ecddmn kan dkerek ald topraklar benden para mukbili satmam m bekliyorsunuz?!" diyerek bu Yahudi ideologunu huzurundan kovdu. Araplara Toprak Karl Bol Para Bu hdise zerine Sultan Abdlhamid Hn' bertaraf etmedike emellerine muvaffak olamayacaklarn anlayan Yahudiler, o mbrek ahsiyet iin dhil ve hrite bir karalama kampanyas balattlar. Harc- lem olan "Kzl Sultan" lkb, Ermeniler'e ml edilirse de aslnda bir Yahudi icddr. Essen, Rus tahrikiyle daha evvel harekete gemi olan Ermeniler, bu trihten itibren propaganda ve silh temini hussunda Yahudilerden byk lde destek grmlerdir. Viyana'da iml edilmi olan bir saltanat arabasna saatli bir bomba yerletirerek onun aylar sonra Yldz Cmi-i erifi ile Yldz Saray arasndaki ksack mesfede patlayabilmesinin dakik hesbn yapan da Yahudilerdir. Ancak bylece

Ermeni kprdanna destek vermekle iktif etmeyecek olan Yahudiler, ondan daha ehemmiyetli olarak iki reye bavurdular: 1) Filistin'de birtakm Araplar menfaatlendirerek satn aldlar ve onlar vstas ile arsa ofisleri kurdular. steyen herkesin yerini bedelini pein ve kat kat fazlasyla deyerek satn almaya hazr bulunduklarna dir, ilnlar dattlar. Alclar Arap grnd iin, buradaki hileyi kimse sezmedi. Araplar, arsalarn satmak iin kuyrukta birbirleriyle kavga ediyorlard. Arzisini satan, gidip Beyrut'a, Msr'a, am'a yerleiyordu. Hatt: "-Bir aptal gelmi, ryi bedeli bilmiyor, fazla para dyor. Paras biter de benimkini alamaz" kaygsyla birbirleriyle mcdele ediyorlard. Srlar fa Edildi Bu durumu zamannda haber alan Sultan Abdlhamid Hn, oraya bir heyet gnderdi. Bu heyet, oynanan oyunu halka izh etti ve bu arazilerin Yahudiler iin topland gereini if eyledi. Dier taraftan hakikaten arzilerini satmak isteyenler varsa bunlar Sultann ahsi servetiyle satn almak zere oraya gelmi bulunduklarn beyn ederek Yahudi hareketine engel olmaya altlar. Sultan Abdlhamid Han'n "Filistin iflikt- hnesi" adyla bilinen araziler ve iftlikler, bylece ortaya kt. Lkin, bir mddet sonra gfil ve Yahudi gdml ttihatlar, o mbrek ahsiyeti tahttan indirince, emlkini milliletirdiler. Byle yapmasalard, o topraklar kaybedildii taktirde bile ahsi mlkiyet hakk, beyne'l-milel hukuk kidelerine gre bki kalacakt. ttihad ve Terakki'ye Destek 2) Darda Sultan Abdlhamid Han' karalama kampanyas yrtmekte olan Yahudiler, dahilde de ttihad ve Terakki Cemiyeti'ni kurup destekleyerek iktidar mevkiine getirdiler. Bu cemiyetin tamamen Yahudi usl ve esaslar dhilinde ve onlarn tlimatlaryla hareket ettikleri phesiz olmakla berber, bunu Rumeli'de daa karak Mertiyet'in ilnn bir emr-i vki hline getirmi bulunan hrriyet kahraman (!) Resneli Niyzi de htrtnda aka itirf etmektedir. Fakat, ne hcet! O devrin vukutn fersetle tedkik ve ittihatlardan htrat yazanlarn syledikleri bu gerei bin delil ile ispata kfidir. I. Abdulhamid, Karasu'ya ok Kzd Sultan Abdlhamid Hn' hal'eden yni tahttan indiren kararn teblii iin huzruna kan drt kiiden biri Selnik mebsu Emanuel Karasu Yahudisi deil midir? Mbrek pdiah bunu grnce vukuatn gerek messirini if edercesine o heyete dnerek: "-Ben Mslmanlarn halifesiyim. Bu makamda bulunmam isteyip istememek Mslmanlar iin bir haktr. Lkin bu Yahudi Karasu Efendi bu heyette ne sfatla bulunmaktadr!?" sulini tevcih edince, heyetteki gfiller balarn nlerine emek mecbriyetinde kalmlard. Emanuel Karasu ve Metir Salem gibi su yzne km Yahudilere mukbil, mason localarnda faliyet gsterenlerin bizi arka arkaya 1911 Trablusgarb, 1912 Balkan ve 1914-18 Harb-i Umm'ye srkleyerek nasl malup ve perian ettikleri ve bu hdiseler dolays ile Yahudilerin oynadklar rol anlatmaya bu yaz dizisinin hacmi kadar knn imkanlar da msid deildir. u kadarn syleyelim ki Filistin'in harb-i umm hengmnda elimizden kmas, iddi edildii gibi "Arap hneti"nin eseri deil, Filistin havlisinde Yldrm Ordular Cephesi'nin asker bir mantkla zh kbil olmayan hezmeti sebebiyledir. Burada sras gelmiken mstakillen yazlmas cb edecek derecede ehemmiyetli olan u Arap hnet (!) palavras hakknda da ksa bir zhta bulunmak istiyoruz. Zira yukarda temas ettiimiz vechile, Trk basnnda baz gdml kalemlerin bugnk Filistin dram dolaysyla dillerine doladklar en ehemmiyetli mes'ele budur. ..