Vous êtes sur la page 1sur 7

Ay, mulatita!

Obra ganadora del I Certamen


de Composicin "Jos Alarcn".
XIV Certamen de Habaneras de
Totana (Murcia), 2003.

(Habanera)

>
>
> > > >J >J
> > > >J
b 2 f > > > > >J

S ============================

l
l
l l
l& 4

La
ra
la
la
la
la
ra
la
la
la
la
ra
la
la
la
la.
l
l
l
l
l
>
l
l b f > > > > l > > > > > l > > > > > l >
2

J
J
b

l j
l j
=l
j
l & b 4
l j
k
C ============================
k
j
l
l la - ra - la la la l la la ra la
l
La ra la la la l la - ra - la la
la
l
l > > > > > l>
l
f > > > > > l > > > >
J

l l k
l b b 4 J J l
=l
T ============================
k

&

l
l
l
l
l

La ra la la la
la - ra - la la
la - ra - la la la
la la - ra - la
l
l
l
l
l
>
f
> > l >
> > l >

l
l b 2 > > > >J >J l >
.
J j

B L

b
j
4

b
=l
l
l
l
============================
l?

La ra la la la
la
la - ra - la - la
la la
la
la
Legato
5
p
bb
J J

l .
j
j
k

===============================
l
l l
l & {
l

Re - l cuer - dos de ju - ven - l tud,


re - l cuer - dos de_u - na pa - l
p ,
l b
l
l
l
l

J
b

j
===============================
l & b {
k
j
l j
l
k
j
k
.
l .
l j

l
l cuer - dos de ju - ven - l tud,
l

l
la - ra - la. Re
re - cuer - dos de_u - na pa l
l
l

l
l
p
b

l b b
l
l
l
l
k
k
k
k
k
k
k
k
===============================
l
l
l
l & {
l
la - ra - la
la - ra - la
la - ra - la
la - ra - la
l
l

l
l
l

l
l b .
l
l
l
j
j
j
l
l .
l .
l
L===============================
l ? b b {

FRANCISCO JOS SERRANO LUQUE

Tpo. de Habanera

la

la

la

la

la

la

la

la - ra - la

b
J J

b
K
J

l
k
k

l
l
l j.
k
k
===============================
l & b .
l
sin,
que ja - l ms
po - dr_ol - vi - l dar,
es la_his - l to - ria de_un vie - jo_a- l
l b
l
l
l
l .

j
b

j
===============================
l & b .
j
l
l
k
k
k
l j
l j.
k
k
l
sin,
que ja - l ms
po - dr_ol - vi l dar,
es la_his - l to - ria de_un vie - jo_a - l
l
l
l
l
l
,
j

l b b b k
l
l
l
J l

k
j
k
k
j

j
k
k
k
k
===============================
&
l
l
l
l
l

la - ra - la la - ra - la la - ra - la
la - ra - la, his
to - ria de_un vie - jo_a l
l
l
l
l

l b .
l
l
J l .
j
j
K J K K ll
J
K J

l j

L===============================
l
l
l? b b j
j

la

la la

la - ra - la

(Edicin. J. Blasco) http://coralhilarioneslava.iespana.es

la

la

la

ra - la

la

la,

vie- jo_a-

Coral Hilarin Eslava

AY, MULATITA! / Hoja: 2/7

bb

.
.
b J J
K
K

b
.

j
j
k

l
l
l

===============================
l&
l

l
mor.
So - l a - ba vol - ver- la_a l ver
en la_Ha - l ba - na cuan - do vol - l
l
l
l
l b
,
l
k
bJ J l

k
.

l
l
===============================
l & b b j
l

k
j
k

.

j
k

l
l
l
l
mor. La - ra - la. So - a - ba vol- ver- la_a ver
en la_Ha - ba - na cuan - do vol - l
l
l
l
l
l
,

l
l k
l k
l b b j
l k
k
k
k
k
k
===============================
&
l
l
l
l
l
mor. La - ra - la
la - ra - la
la - ra - la
la - ra - la
l
l
l
l
l

l
l
l b .
l .
J J l
j
j
j
l .

l
l
L===============================
l? b b
l
13

mor,

la

la

la - ra,

mu

la

la

la,

cuan

do vol -

F K J
b .
J
J
k
K
J
K

b
J
J
K

k
l

===============================
l
l j
l&
l
l be - lla, siem - pre qui - l sie - ra_es - tar jun- to_a l
v.
Ay! Mi l mu - la - ti - ta tan
l b
l
l
l
F
j
l
j

J
b
K

.
k
k

===============================
l k
l&
l

j
l
l
j
k
k
j
j
j

l
l
l be - lla, siem - pre qui - l sie - ra_es - tar jun- to_a l
v.
Ay! Mi mu - la - ti - ta tan
l
l
l
l
l
F
b

k
l b b k
l k
l
K J J l j
K

l
k
k
J j
k
===============================
&
l
l
l
l
l
la - ra - la
la- ra - la, tan
be - lla, mi_a - mor,
es - tar jun- to_a
l
l
l
l
l
F

l b
l
l
J l
k
j
k
J k
K ll j.
l .
l
l
j
L===============================
l ? b b j.
17

v.

La - ra

- la - ti - ta tan

be

lla.

Ay!

jun - to_a

bb
J
J J
j
j
K K
J
K J
K

b
.

J l
k
k

===============================
l
l

l&
l

l
l be - lla, mi vi - da_en - l te - ra da - ra por l
ti.
Ay! Mi l mu - la - ti - ta
tan
l b
l
K l J
l
l

l
l k
j
l k
k
j
===============================
l & b .

j
j
l
k
k
j
j
j

l
l
l be - lla mi vi - da_en - l te - ra da - ra por l
ti.
Ay! Mi mu - la - ti - ta
tan
l
l
l
l
l
,
b

l b b j
l
l
l j
J
k
K


l
k
k
k

k
J j
k
k
===============================
&
l
l
l
l
l
ti. La - ra - la
la - ra - la, tan
be - lla, mi_a - mor,
la - ra - la la
l
l
l
l
l

l .
l
l b
J l
J k
K ll j.
j

l
l
k
j
L===============================
l? b b
l
21

ti.

La - la - ra,

mu -

la- ti - ta tan

(Edicin. J. Blasco) http://coralhilarioneslava.iespana.es

be

lla,

Ay

yo

por

Coral Hilarin Eslava

AY, MULATITA! / Hoja: 3/7

p
bb

l
l
l

===============================
l&
l
l
l u
l
l
(B.C.) l U
ti.
u
p
l
l
l b
l


l .
l l
===============================
l & b b
l

l
l
l u
l
l
(B.C.) U
ti.
u
l
l
l
l
F
, K J K l K

l
l b b l J k
J J l K j
k
J l
j

===============================
&

l
y tus o - ji - tos l ne - gros, mi ni - a, l ne - gros co - mo_el ca - l f.___________________ l
la,
l
lp
l
l
l
,
F

l
l .
l
l b
j
k
K J l j

J j

l J .
l
l j
L===============================
l? b b
j
k

l .
j
25

ti.

La

la

la

la

la

la

la

la

la,

co - mo_el ca -

.

b

===============================
l
l
l

l&
l
l
l
l u
l u
l
u
u
l b
l
l
l

.
===============================
l
l l
l&
l

l
l
l u
l u
l
u
u

l
l
l
l
l
, K
b

J K l K J k
l b b
l
J J l K j
k
J l
j

===============================
&
l
l
l
l
l
Re - cuer - do tu son - ri - sa, mi ni - a,
co - mo si fue - ra_a - yer.
l
l
l
l
l
,

l b
l
l .
l J .
j
j
k
K J l j
J j

L===============================
l
l j
l
l? b b
l

j
29

f.

La

la

la

la

la

la

la

la

la,

si

fue- ra_a -

f
bb

J
J
K
j.
K
J

===============================
l
l

l&
l
l
l Fui
l
u.
ms tar - de_a l Cu - ba, mi_a - mor,
l b
lf
l
l
J


j
===============================
l j.
l
l & b
l k
j
k

l
l Fui
l
u.
ms tar - de_a l Cu - ba, mi_a - mor,
f
l
l
l
l
,
J

J
K
J

K
K

J
K

l b b j
l
J
K

K l
k
===============================
&
l
l
l
l
pe - ro cuan - do vol - v
ms tar - de_a
l
l
l Cu - ba de - jan - do mi l
j
l J .

l b , f J
l
K K l
J
J
l
j
l

k
k

L===============================
l j.
l? b b

33

yer,

pe - ro

cuan - do

(Edicin. J. Blasco) http://coralhilarioneslava.iespana.es

fui

ms

tar - de_a

Cu

ba,

la

la,

Coral Hilarin Eslava

AY, MULATITA! / Hoja: 4/7

b b K

j.
J
J
K

l
l

===============================
l&
l
l la
l
l ya no me que - l
la - ra
la
la
l
l
l b
l

j
j

l
l
===============================
l& b b k
l

j.

nk

l la
l
l ya no me que - l
la - ra
la
la
l
l
l
l

k
l j
l
l b b K
J
J

K l J .
nk

===============================
&
l
l
l
l
tir - rra, mi_a - mor ve r,
e - ra tar - de
pues
ya
no me
que l
l
l
l

l
l
l b
l
J
J
k
J
j
k
j

l
j

l
L===============================
l? b b k
l j.

tie - rra, mi_a - mor ve r, e - ra tar - de


ya
no me
que 36

I
II
b b K
J
J

K
K
J
J

J
K
K

l
{
===============================
l & b
ll
l
r.
l
l
r - as. El tiem - po_ha pa - l sa - do_y no te_es - pe - l l r.
l b
l
l

l l
k

===============================
l j.
l&
l
k
j
j
j
l l j
{

k
k

l
l
ll
l
r - as, la la
la
la
la
l
l la
l l la la - ra - la la.
l
K
b

K J j

l b b J k
l J .
l

l l j


k
k

===============================
&
{

l
l
ll
l
r - as, la la
la
la
la
la
la la - ra - la
la

l
l
ll
l
,
,

l b J .
ll
l
K J
K K l k
k
k
j
J j
J
l l .
{ J . j
l j
L===============================
l? b b
l
39

- as,

la

la

la,

no

- te_es - pe -

r.

la

r.

La la

la

bb

j.
j
b

l
j

l
l

===============================
l&
l
_ _ _ j
j

k
l
l
l
l
l
Mi - ran - do_al - mar te
di
r
que vol - ve r
a
l
l
l
l b
l

l
===============================
l & b l
l j.
j

l
j

_
_
_

j
k

l
l
l
l
l
Mi - ran- do_al - mar te
di
r
que vol - ve - r
a
l
l
l
l
l

l
l
l b b
l
l
k

k
k
k
k
k
k
k
k
k

j
===============================
&

l
l
l
l
l
la - ra - la
la - ra - la
la - ra - la
la - ra - la la- ra l
l
l
l
l

,
,
J l J
J l
l
l b

J j
ll n

j
j
j
l
l
L===============================
l? b b
l

43

la

la

la.

Mi - ran - do_al - mar a -

(Edicin. J. Blasco) http://coralhilarioneslava.iespana.es

mor

la

la

la - ra - la

la la

Coral Hilarin Eslava

AY, MULATITA! / Hoja: 5/7

b b F

j
k

j
k
k

l
j

l

===============================
l&
l
l d
l
l y nues - tro sue - o vi - l
pa - ra bus - car - te_un
a
F
l
l b
l

j
l

l
===============================
l & b b j
l

k
k
k

k

l
j

l d
l
l y nues - tro sue - o vi - l
pa - ra bus - car - te_un
a
l
l
l
F
, l
J

K
K

K
K


l
l
l b b J
l J

k
k


k
k

===============================
&

l
l
l
l
la
la - ra - la
la - ra - la
y nues - tro sue - o vi l
l
l
l
F

l
l
l b
l
J
J
.
j
j
j

l
l
L===============================
l ? b b
l

47

la

la,

pa - ra

bus -

car - te_un

bb
j

j

nnn
k

k
k

l
===============================
l
l j
k
l j

l & b
k
k

l
l Ay! A mi_Es - pa - a vol - l v con es - ta can - l l
vir.
l b
ll n
l
l

b
n

===============================
l j
l&
k
j
j
k
j
k
j
k
_k
k
k
k
l j
_k
n_k
_ _ l l n

l
l
l v con es - ta can - l l
vir, e - se sue - o_a - ca - b, A mi_Es - pa - a vol l
ll
l
l
b

j
k
l b b
l l nnn
l j
l j

k
k

j
j

k
k

===============================
&

l
ll
l
l
vir.
Ay! A mi_Es - pa - a vol v con es - ta can l
ll
l
l
J

K
l b J K K
ll n
l
K l

L===============================
ll n n
l
l
j

l? b b
50

t,

e - se

sue- o_a - ca - b,

es

ta

can -

l
k
l
k
===============================
l
l j
l &
l cin:
l Mi_a - mor que - d_en la_Ha - l ba l dn - de lo co - no - l
na,
l
l
lF
l
l

===============================
l j
l j
l &

k
k
k
l
k
l
_

l - cin:
l Mi_a - mor que - d_en la_Ha - l ba l dn- de lo co - no - l
na,
l
l
l
l
lF

K
.

l
l
l
l

j
k

k
l J
===============================
&
l
l
l
l
l
- na,
l cin:
l
l
l Mi_a - mor que - d_en la_Ha - l ba
F

K J l j.
l
l
l
l
K J

j
L===============================
l
l
l ? j. j
l

l .

j
53

cin: la la

la

la

la la

la

(Edicin. J. Blasco) http://coralhilarioneslava.iespana.es

la

la

la

la

Coral Hilarin Eslava

AY, MULATITA! / Hoja: 6/7

J

k
J

j
k

l
l

===============================
l&
l

l
l
l lin - da, mo - re - na, l
c.
Ay! Mu - la - ti - ta
l
l
l
l

l
l
===============================
l &
l

j
j

l
l
l
l lin - da,
c.
Ay! Mu - la - ti - ta
mo - re - na,
l
l
l
l

j
l
l
l j
K
k
k
l
.

===============================
&
l
l
l
l
dn - de
lo
co - no - c.
La
ra - la
l
l
l
l
J
K

l
l
l .
K
K l

l
l
L===============================
l ? j.
l

j
57

la

la

la

la - ra

la

la

la


j
k

j
k

l
j

#
l
===============================
l
l
l&
l
l que yo te quie- ro_a l t.
l Mi_a - mor que- d_en la_Ha - l ba na,
,
l
l
l
l l f

l
===============================
l j
l & j

k
l j
j

j
j
k
l
l
l que yo te quie- ro_a l t, te quie- ro_a l ti. Mi_a - mor que - d_en la_Ha - l ba na,
l
l
l
l
lf

l
l j
l j
K

J J l
k
j
k
l
.
j
===============================
&
l
l
l
l
l
la
ra la
t, te qui- ro_a
ti.
Mi_a - mor que - d_en la_Ha l
l
l
l
l
f

l
l
l
l K J K K l
j
j
.
j
j

L===============================
l
l .
l j. l
l ?
60

la

la

la

la la

la - ra - la

la

la

la

la

J J

k
j

l
k
l
j
k
===============================
l
l&
l

l
l
l
l
dn - de lo co - no - c.
Ay! Mu - la - ti - ta
ven, no me de - jes, l
l
l
l
l
l

===============================
l&
l
j
k
k
k
l
k
l _ _ j
l
j
j
l
l
l
l
l
dn - de lo co - no - c.
Ay! Mu - la - ti - ta ven, no me de - jes,
l
l
l
l
l

K
K
.
.

l
l
l
l J
J
j


k
k
l

===============================
&
l
l
l
l
l
ba
- na,
ra la
l
l
l dn - de lo co - no - l c.
l la
J l
j
l
l j.
l
K J K K l

j
k
L===============================
l
l j
l ?

l
l
.
64

la

la

la

la la

(Edicin. J. Blasco) http://coralhilarioneslava.iespana.es

la - ra - la

la

la

la

ra - la

la

Coral Hilarin Eslava

AY, MULATITA! / Hoja: 7/7

J J
J
J J
J

l
l
l
===============================
l &
l

l Ven, no me de - jes, l
l vuel - ve con - mi - go, l yo no te_ol - vi - da - l r.
l
l
l
l
l
,

l
===============================
l & l
l j

l
j
j
j
j

_
_
_
_
_
_

j
j

j
j

_ _
_
l
l
l
l
l
vuel
ve
con
mi
go,
yo
no
te_ol
vi
da
r,
no_ol
vi
da
r.
No
me
de
jes,
l
l
l
l
l
,

l
l J .
l J .
l
K
K J k
K
J .
j
J
K l j
j

===============================
&
l
l
l
l
l
la
ra
la
la
ra
la
la
ra
la,
no_ol
vi
da
r,
la
la
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
k
k
K J l

j
l j

j.
j

L===============================
l ?
l

j
.

.
l
j
j
j
68

la

la

la

la

ra - la

la

la

ra - la

la

la

ra - la

la

J J
J


===============================

l
l
l
l&

l
l yo no te_ol - vi - da - l r.
vuel - ve con - mi - go,
l

l U
l
l

===============================

l
l
l & j
l _ j
j
j

l
l
l
vuel - ve con - mi - go,
l

l
l yo no te_ol - vi - da - l r.
U
.

K J k
l

l
l J .
K
J .
K l

===============================
&
l

l
l
l
la
ra - la
la la
la - ra - l la.
l

l
l la
U
l

l
l
J l
J

j
j
K

j.

j
k

l j
l
l?
L===============================
.

j
72

la

la

la

la

(Edicin. J. Blasco) http://coralhilarioneslava.iespana.es

la

la

la.

No

te_ol - vi - da -

r.

Coral Hilarin Eslava