Vous êtes sur la page 1sur 101

Annie Wilson & Lilla Bek

JESTE KOLOREM
Denie do osignicia rwnowagi musi sta si naszym najwitszym celem, ale to kady z nas powinien znale wasny garniec zota po drugiej stronie tczy. Szukajc rwnowagi w naszej wdrwce ku biaemu wiatu, wznosimy si na coraz to wyszy poziom wibracyjny, z ktrego wyruszamy w dalsz podr. Gdy osigamy taki punkt rwnowagi, w ktrym otwieraj si orodki energetyczne, uzyskujemy nowy wymiar wiadomoci. Na tym etapie ewolucji wiadomoci zaczynamy odczuwa potrzeb znalezienia partnera duchowego.(...) Dobrani partnerzy o penych gamach wibracji przypominaj dwa filary budowli stojce oddzielnie, lecz zdolne unie wspln konstrukcj. adne z nich w dawnym sensie nie potrzebuje niczego, poniewa adnemu niczego nie brakuje. Ich zwizek polega raczej na dodatkowym wzbogacaniu wibracji partnera. Dobudowujc, dokadajc si do zrwnowaonej struktury energetycznej drugiej osoby, przenosz swj zwizek na wyszy poziom. Jest to ksika o naszym ciele i zdrowiu, ktre jest niezbdnym warunkiem rwnowagi fizycznej, emocjonalnej, umysowej i duchowej. Kady z tych poziomw istnienia znajduje odbicie w czakramach naszego ciaa. Ksika mwi o tym, jak stan naszych czakramw wpywa na to, jacy jestemy w danej chwili i o sposobach oddziaywania na przepyw energii. Przeoya Teresa Tarkowska Wydawnictwo Pusty Obok Tytu oryginau: What Colour are You? The Way to Health Through Colour Copyright by Annie Wilson and Lilla Bek Published by Aquarian Press, Thorsons Publishing Group Copyright for the Polish edition by Wydawnictwo Pusty Obok, 1993 Redagowaa Anna Brzeziska Okadk i ilustracje wykona Adam Bartkowicz Wydawnictwo Pusty Obok Zamek Ujazdowski Al. Ujazdowskie 6 00-461 Warszawa tel.628 12 71 w. 113 ycie, niczym kopua z wielobarwnego szka, Barwi promienist biel wiecznoci. Shelley

Przedmowa
Dziesi lat temu Lilla zdecydowaa si zacz wiczy jog. Syszaa opini, e joga poprawia krenie i przyspiesza metabolizm, oraz korzystnie oddziauje na narzdy wewntrzne. Zapewniono j, e wiczenia jogi podnosz sprawno umysu i polepszaj pami. Lilla nigdy nie czua pocigu do lekkiej atletyki. Wygldao na to, e joga bdzie jej o wiele bardziej odpowiada. Miaa przynajmniej t zalet, e wiczenia byy wolniejsze. Zaczy si niewyobraalne katusze. Chocia Lilla przez cae ycie uprawiaa regularnie sport, jej ciao odmawiao zginania si pod pewnymi ktami. wiczenia wywoyway intensywne uwalnianie toksyn: Lill stale bolaa gowa i wszystkie minie. Co wicej, chocia relaks na zakoczenie kadej sesji wicze przynosi jej wielk ulg, gdy tylko zamykaa oczy, pod powiekami pojawiay si fioletowe byski, ktrych nie bya w stanie wygasi w aden sposb. Miaa ju dosy blu i niezwykych sensacji wzrokowych. Bya zdecydowana w nastpnym proczu zapisa si na kurs bukieciarstwa. Tymczasem po fioletowych byskach przysza kolej na olepiajce wybuchy biaego wiata. Lilla otwieraa oczy, eby sprawdzi, czy kto nagle nie odsoni zason na oknach. Jednak zniosa to jako i po pewnym czasie spostrzega z ulg, e zawroty gowy przy skonach znacznie zelay. Ble znikny jak rk odj, ustpiy te chroniczne nieyty oskrzeli i drg oddechowych. Miejsce dotychczasowych dolegliwoci zajy nowe objawy. Lilla poczua budzce si w niej nieznane moce zdolnoci odbierania wrae pozazmysowych. Proces ten stopniowo przybiera na sile. Kiedy siadaa w pokoju, po pewnym czasie zaczynaa odczuwa, e aura wok niej unosi si i zmienia. Powodem tego doznania bya zmiana czstotliwoci otaczajcego pola energetycznego. Aura zmieniaa si wrcz namacalnie; Lilla czua, jakby do policzkw przyoono jej gadki materia. Joga uwraliwia j take na wasn aur; zdaa sobie wwczas spraw, e w jodze kryje si o wiele wicej, ni oczekiwaa. Spostrzega, e z gry wie, w jakim ubraniu przyjdzie osoba, z ktr jest umwiona, albo w ktrym momencie zadzwoni telefon. Ot, zwyczajne przeczucia. Wreszcie pewnego dnia zostaa zaproszona do domu jednego ze swoich przyjaci. Dom ten mia opini nawiedzonego. W jednym z pokoi znajdowao si biurko. Lilla dotkna go i w tej samej chwili poczua zmian wibracji. Wibracje byy gstsze, odczuwaa je w caym ciele. Usyszaa w gowie czyj gos i zorientowaa si, e by to gos zmarego ojca waciciela domu. Kiedy odwaya si go wysucha, powiedzia, e zosta wychowany bardzo rygorystycznie w duchu katolickim i nie moe przenie si na tamten wiat be bogosawiestwa mszy aobnej. Gdy odprawiono msz na jego intencj, skoczyy si odwiedziny duchw. Od tej chwili Lilla zacza doznawa coraz gbszych przebi. Raz po raz dowiadczaa niecodziennych zjawisk. Czua si zafascynowana. Uznaa, e jeli nawet miaaby przypaci to szalestwem. Nie zaprzestanie obserwacji tego zdumiewajcego procesu. Zreszt nie odczuwaa specjalnego niepokoju. W samotnoci odbieraa najdziwniejsze przekazy najczciej podczas zmywania naczy. apaa si na tym, e deklamuje wiersze, ktrych w yciu nie syszaa, albo piewa

nie znane sobie piosenki. Trzech doktorw z tamtej strony robio jej wykady na temat ewolucji czowieka; mwili jej te, jak bardzo zaley im na tym, by zacza posugiwa si swymi rozbudzonymi uzdolnieniami. Zwracali si do niej, gdy leaa w ku przed zaniciem albo kiedy przebywaa samotnie w ogrodzie. Lilla obserwowaa to wszystko ze spokojnym umiechem. Wkrtce okazao si, e jest zdolna do rnych odmian postrzegania pozazmysowego, midzy innymi do psychometrii. Dotykajc jakiejkolwiek rzeczy pozostawiamy na niej odcisk naszych wibracji. Podobnie jak doktor stawia pacjentowi diagnoz na podstawie prbki jego krwi, tak samo Lilla biorc do rki dowolny przedmiot potrafia opowiedzie jego histori i okreli cechy waciciela. Nadszed pamitny weekend, kiedy odkrya, e porozumiewa si z duchami przyrody i drzew. Przemawiaa do nich posugujc si czstotliwociami pierwotnego wiata obrazw. Moga udawa si w miejsca, w ktrych nigdy przedtem nie bya, i oglda wydarzenia zupenie tak, jakby bya ich uczestnikiem. Wreszcie nadszed niezwyky dzie w Glastonbury, kiedy Lilla zapaa infekcj przewodu pokarmowego i przez kilka dni nie moga nic je. Odywiaa si wycznie wod z glukoz. Dopiero pniej zauwaya, e dziki godwce znalaza si w sytuacji staroytnych adeptw przystpujcych do inicjacji, specjalnie szkolonych przez mistrzw dla penego urzeczywistnienia potencjau ciaa, umysu i ducha. Zdaa sobie spraw, e jej energie ulegy oczyszczeniu i s w stanie wznie si na wyszy poziom. Bya gotowa do inicjacji. Stosunkowo pno zorientowaa si, e wyczuwa stan aury otaczajcych j ludzi oraz emitowane przez nich kolory. Dostrajajc si do ich czstotliwoci potrafia bardzo duo powiedzie o osobach, ktre je wysyay. Interpretacja kolorw, podobnie jak interpretacje astrologiczne, ewoluowaa przez tysiclecia. W dzisiejszych czasach, z powodu zoonoci wspczesnego ycia, nasze energie przesycone s bardziej skomplikowanymi wibracjami ni w przeszoci. Dar Lilli umoliwia jej jasne widzenie w gszczu splatajcych si energii. Wprawdzie najgbszy wpyw wywary na ni nie tyle same wiczenia jogi, ile relaks, to jednak zacza nabiera pewnoci, e joga jest kluczem, ktry otwiera drzwi do rnych poziomw wiadomoci, zarwno wewntrznej, jak i zewntrznej. Lilla Bek uczy jogi od dziesiciu lat. Wygasza odczyty w caym kraju i bierze udzia w warsztatach. Obecnie powicia si wykadom na temat czakramw i przeszych wciele oraz ich odniesie do naszego obecnego ycia i jego wymogw. Uczestniczy ponadto w badaniach nad znaczeniem swoich zdolnoci paranormalnych, jest rwnie konsultantk pisma Yoga Times. Annie Wilson jest dziennikark, ktra powicia si badaniom nad now wiadomoci. Jej pierwsza ksika The Wise Virgin (Mdra dziewica) mwi o kobietach, ktre stay si katalizatorami, przywracajcymi harmoni midzy energiami mskimi i eskimi.

Wstp

Kada powierzchnia na wiecie obojtne, czy jest to powierzchnia kamienia, roliny, zwierzcia, czy ciaa ludzkiego reaguje na wiato. Jeli wystawimy metal na dziaanie soca, po pewnym czasie zmatowieje. Niektre metale trac poysk szybciej, inne wolniej. Nawet zoto, nazywane metalem szlachetnym, gdy nie matowieje, pod wpywem wiata ciemnieje mniej lub wicej zalenie od wysokoci prby. Skra kadej ywej istoty pochania wiato. Reaguj na nie nawet organizmy o bardzo prymitywnym systemie nerwowym. Bez wiata ycie nie mogoby istnie. Wiedzia ju o tym czowiek pierwotny, dlatego oddawa socu bosk cze. Czoowy amerykaski badacz natury wiata, doktor John N. Ott odkry, e oko peni dwie odrbne funkcje. Widzimy dziki temu, e wiato oddziauje na nerw wzrokowy. Jednak wnikajc do oka, pada na specyficzn warstw komrek siatkwki, ktre nie maj adnego zwizku z widzeniem. W tej warstwie komrek wiato wzbudza impulsy elektryczne, ktre nastpnie zostaj przesane do mzgu. Cz impulsw dociera do podwzgrza, tworu rozmiarw pieczki golfowej, umiejscowionego u nasady mzgu. Badania wykazay, e podwzgrze peni istotn rol w regulowaniu podstawowych procesw zachodzcych w naszym ciele, gdy steruje dziaaniem pooonej pod nim przysadki mzgowej. Przysadka, nazywana dyrygentem orkiestry hormonalnej, wydziela do krwi bardzo wane hormony. Podwzgrze informuje przysadk, jakie polecenia ma wysya podporzdkowanym gruczoom nadnerczom, gruczoom pciowym, tarczycy. Wchaniajc wiato przez oko i skr niewiadomie robimy z niego lepszy lub gorszy uytek. wiato gboko wpywa na rozmaite aspekty naszego zdrowia i rozwoju, sterujc wewntrznymi procesami organizmu. Goethe, autor niezrwnanych rozwaa nad istot barw, mawia, e w wdrwce od ciemnoci do wiata przemierzamy widmo barw. Kolor jest waciwoci, jakiej wiato nabiera, wspistniejc z mrokiem. Kolor, w ktrym zwykle widzimy tylko ozdob i rozrywk dla oka, w rzeczywistoci jest wiatem rozszczepionym na fale o rozmaitej czstotliwoci. Przedmiot pochaniajcy bez odbi fal wietln nazywamy czarnym. Taki natomiast, ktry ca fal wietln oddaje z powrotem nazywamy biaym. Kolor czerwony postrzegamy wtedy, gdy wiato soca pada na obiekt pochaniajcy wszystkie barwy widma z wyjtkiem czerwieni, ktr odbija z powrotem. Kady kolor wysya fal wibrujc z wysz lub nisz czstotliwoci, wywoujc doznanie ciepa bd chodu. Czerwie, barwa obdarzona najwiksz dugoci fali, ma najnisz czstotliwo. Fiole, posiadajcy fal najkrtsz, wibruje z najwysz czstotliwoci. Wbrew intuicyjnym skojarzeniom wysokie czstotliwoci pasma bkitu wywouj uczucie chodu, podczas gdy niskie czstotliwoci czerwieni daj odczucie ciepa. To paradoks, z ktrym nauka nie potrafi sobie dotd poradzi. Jeden z czoowych brytyjskich badaczy natury wiata, Theo Gimbel z Gloucester, sugeruje, e gsto czerwieni ogranicza jej ruchliwo, w zwizku z czym czstotliwo drga maleje, bkit za otwiera, dajc poczucie przestrzeni. Przeprowadzony niedawno w Narodowym Instytucie Zdrowia w Waszyngtonie eksperyment wykaza, e pod wpywem bkitnego wiata struktura molekularna ameby ulega rozlunieniu, zacienia si natomiast pod dziaaniem wiata czerwonego.

Niewidomi, ktrzy rozrniaj kolory dotykiem, wyczuwaj je wanie dziki rnicom w wysyanych przez nie czstotliwociach. Zainteresowanie tym zjawiskiem zaczo si z chwil, gdy okazao si, e pewna rosyjska gospodyni domowa potrafi rozrnia kolory przedmiotw trzymajc nad nimi otwarte donie. Obecnie w Rosji prowadzone s specjalne kursy, na ktrych uczy si ludzi widzenia bez pomocy oczu. Lawrence Blair w ksice Rhythms of Vision (Rytmy widzenia) twierdzi, e u niektrych osb najwraliwszym instrumentem dotyku okazuj si by nie palce, lecz jzyk, maowiny uszne lub koniec nosa. Badani donosz, pisze Blair, e poszczeglne kolory wywouj u nich specyficzne doznania. Czerwony parzy, pomaraczowy ogrzewa, ty jest ledwie letni, zielony wydaje si neutralny, a fiolet szczypie lekkim chodem. Rozmaite kolory mog rk ku, gry, uderza, naciska na ni, szczypa czy wreszcie na ni dmucha. Wiemy obecnie, e tcza siedmiu kolorw podstawowych, ktrych pene widmo skada si na wiato biae, stanowi zaledwie nieznaczny wycinek tak zwanego widma elektromagnetycznego. Lawrence Blair ujmuje to w nastpujcy sposb: wiato, ciepo i kolor nie istniej samoistnie. Spord energii o rnych dugociach fal emitowanych przez soce i pozostae rda tylko nieznaczna cz odbijajc si od materii i wspoddziaujc z ni staje si dostpna ludzkim zmysom. Promienie widzialne stanowi niewielka cz energii emitowanych przez poszczeglne rda. Poniej podczerwieni i powyej ultrafioletu istniej niedostrzegalne dla nas rda energii, ktrych wibracje na nas oddziauj. Z tymi obszarami energii kontaktuj si media widzc lub wyczuwajc rzeczy, niedostpne wiadomoci wikszoci ludzi. Theo Gimbel uwaa, e na og rejestrujemy jedynie nieznaczny wycinek widma barw, ten, z ktrym nauczono nas swobodnie obcowa w naszym stuleciu. Tymczasem gboki bkit i fiolet, ktrych nie jestemy w stanie normalnie postrzega, kryj w sobie spokj, cisze wewntrzn i moc regeneracji. Na drugim biegunie barw napotykamy lnice, pobudzajce i energetyzujce dziaanie czerwieni, ktrej jaskrawo przechodzi ludzkie wyobraenie. Zwykle nie przywizujemy wikszej wagi do kolorw. Owszem zwracamy uwag na barwy w malarstwie, starannie wybieramy kolor karoserii... Zapomnielimy jednak o tym, e znaczenie koloru daleko wykracza poza jego warto rozrywkow czy dekoracyjn. Staroytne cywilizacje Egiptu, Grecji, Chin, Tybetu, podobnie jak kultury Indian amerykaskich, cechowa gboki kontakt z ludzkim ciaem. Jego elementem bya intuicyjna wiedza o oddziaywaniu kolorw. I tak na przykad staroytni Egipcjanie wznosili sanktuaria lecznicze, w ktrych posugiwano si wiatem i barw, budowali specjalne komnaty wypenione bkitem, fioletem i rem. Panujca w nich subtelna gama kolorw miaa uatwi agodne zestrojenie energetyczne. W redniowiecznej Europie rwnie niezwykle wysoko ceniono symboliczn wymow kolorw. Symbolika kolorystyczna ley u podstaw wikszoci religii wiata. Barwy szat obrzdowych nie su atrakcyjnemu wygldowi, lecz energetycznemu zestrojeniu z boskim duchem wszechwiata. Tradycja posugiwania si symbolik kolorystyczn w szatach liturgicznych w Kociele datuje si od redniowiecza. Dla przykadu obrzdowa purpura stanowi poczenie ciepa czerwieni i chodu bkitu, ktre stwarza efekt harmonii i rwnowagi. Pasmo energii postrzeganych przez staroytnych byo szersze ni to, ktre odbieramy wspczenie. Wszystkie wite malowida religijne przedstawiaj postacie z obwdk

wietln aureol, bd promieniami energii wietlnej wychodzcymi z gowy. W przeszoci energie postrzegane byy w kategoriach barwy; joga rozwina si dziki temu, e wzmacnianie lub osabianie energii poprzez poszczeglne pozycje ciaa byo postrzegalne. Wikszo z nas nie uwiadamia sobie oddziaywania kolorw po prostu dlatego, e nie zapoznano nas z jego wielostronnymi implikacjami. Kolor jest dla nas adnym zjawiskiem, za ktrym nic si nie kryje. Skaniany si ku pewnym barwom wycznie kierowani ich atrakcyjnoci. Moment, w ktrym Cezanne, Manet a take Kandinsky posuyli si barwami w taki sposb, e odbiorcy zaczli je wyranie rejestrowa, by witem wiadomoci kolorystycznej naszych czasw. Barw nie wizano jeszcze ze znaczeniami, jednak kiedy ludzie zaskoczeni widokiem niebieskiej krowy odczuli, w jakim stopniu ten element wpywa na klimat caego obrazu, zmusio ich do zadania sobie istotnych pyta. By to okres, w ktrym rwnie muzycy zaczli uwiadamia sobie fakt, e kolor bardzo silnie wpywa na odbir muzyki. Zmiana owietlenia czy zmiana koloru cian pomieszczenia, w ktrym wykonywany jest utwr muzyczny, decyduj o tym, w jaki sposb dowiadczamy suchanej muzyki. W rzeczywistoci cay czas podwiadomie rozpoznajemy dziaanie poszczeglnych kolorw i trafnie przypisujemy im pewne wasnoci. Dowody na to z atwoci odnajdujemy w potocznym jzyku. Kiedy mwimy, e robi nam si czerwono przed oczami, e mamy rowy humorek albo gdy wspominamy zote chwile z przeszoci przejawiamy wiadomo emocjonalnych aspektw barw. Wchodzc za do pokoju, w ktrym odbya si ktnia, odbieramy powietrze jako lepkie, gste i czerwone. Wielu badaczy oddziaywania kolorw przyznaje mu racj istnienia wycznie na paszczynie psychologicznej. Ten typ naukowca uosabia Robert M. Gerard, ktry testujc w 1932 roku na winiach wpywy rnobarwnego owietlenia stwierdzi, e czerwie dziaa na nich pobudzajco, a bkit uspokajajco. Przeprowadzone w Laboratorium Hygeia Theo Gimbela nad znaczeniem kolorw oraz gbszymi wymiarami barw, ksztatw i dwikw poszy jeszcze dalej. W odczuciu Gimbela barwy wpywaj nie tylko na stan emocjonalny, ale rwnie na stan fizyczny organizmu. Korelujc kolory z ksztatami Gimbel dowodzi, e odpowiednio dobrane barwy wzmacniaj efekt mistyczny figur geometrycznych. Prace Gimbela doprowadziy do powoania specjalnego zespou projektujcego sanatoria i szpitale w taki sposb, aby kombinacje ksztatw i kolorw budynkw przeciwdziaay konkretnym schorzeniom i podnosiy oglne samopoczucie pacjentw. Niebieski zakres widma (fiolet, bkit i turkus) leczy astm, napicie i bezsenno. Ospao i brak energii ustpuje pod wpywem czerwieni, ci i koloru pomaraczowego. Znaczna cz lekw alopatycznych paraliuje odcinek ukadu nerwowego, po to by zaguszy bl. Tego rodzaju postpowanie nie jest leczeniem, a jedynie usuwaniem objaww. Obecnie lekarze coraz czciej zdaj sobie z tego spraw, tote Gimbel sdzi, e leczenie kolorami przynajmniej w Stanach i w Niemczech powinno wkrtce zaistnie w medycynie konwencjonalnej jako metoda pomocnicza. Niedawno Alexander Schauss, dyrektor Instytutu Bada Biospoecznych w Tacomie, stwierdzi eksperymentalnie, e zachowania agresywne, wrogie i lkowe ustpuj po paru minutach wyeksponowania na pewien odcie ru. W geriatrii, terapii modzieowej i rodzinnej, wiziennictwie i biznesie testowane s uspokajajce i agodzce napicia miniowe waciwoci koloru rowego. W rowym pomieszczeniu nawet prowokowany wybuch agresji nie moe doj do skutku. W obecnoci ru minie serca nie pracuj

dostatecznie szybko. Ten kojcy kolor wydaje si pochania ca nasz energi. Nawet daltonici uspokajaj si w rowym pomieszczeniu twierdzi Alexander Schauss. Istniej take inne placwki wykorzystujce barwy do powanych zada. W domu dziecka w Stourbridge leczy si zaburzenia dziecice stosujc chromoterapi, czyli terapi posugujc si kolorami. W inspirowanych myl Rudolfa Steinera szkoach Waldorfskich wychowawcy maluj pomieszczenia lekcyjne tak, aby wspgray ze stanem ducha dzieci na poszczeglnych etapach ich rozwoju. I tak w pierwszej klasie ciany s zawsze czerwone, poniewa czerwie jest kolorem mocnym, zdecydowanie rzucajcym si w oczy. Uwaa si, e te wanie atrybuty czerwieni odzwierciedlaj dusze szeciolatka, wobec czego bdzie on najsilniej reagowa na ten kolor. W miar dojrzewania dziecka jego kolor ulega zmianie. Ponadto, kolor nie powinien by statyczny. W szkole Waldorfskiej w Bristol ciany s specjalnie pozakrzywiane i pokryte szorstk faktur, dziki czemu barwy przyjmuj rne ksztaty i odcienie. W naturze wiato rwnie nie jest statyczne. Od chwili, gdy budzimy si w gbokim fiolecie wczesnego poranka, nieustannie przeywamy zmian barwy wiata. Ranek przechodzi w ciemny bkit indygo; tu przed wschodem soca staje si jasnoniebieski. Po wschodzie wiat zielenieje, my jednak nie dostrzegamy tego, gdy jaskrawo wiata nie pozwala nam rozrnia jego odcieni. Pod wieczr niebo knie, by nastpnie przej w oran radoci z przebytego dnia; tradycyjnie wieczr jest por pieww i taca. Zachodzce soce czsto przybiera pikn czerwon barw. Kady nasz dzie zatacza w widmie wietlnym krg dwudziestu czterech godzin. Naturalna zmienno wiata nie ma sobie rwnych, kade wiato statyczne jest pogwaceniem naturalnych energii czowieka. Kroczc w stron sztucznego, kontrolowanego rodowiska i coraz obficiej posugujc si wytworzonymi przez siebie rdami wiata, czowiek sam wytrca si ze stanu harmonii. John Otto dowodzi, e niedobr wiata naturalnego i coraz szersze zastosowanie sztucznego owietlenia prowadzi do wzrostu zaburze fizycznych i umysowych. Dobrze wiemy, e goa arwka w stowce moe wyzwoli nerwicowe reakcje na pokarm, gdy tymczasem wiato wiec wytwarza spokj, wprawiajc czowieka w dobre samopoczucie. Nikt dotd nie wynalaz sztucznego owietlenia, ktre posiadaoby wszystkie waciwoci wiata naturalnego, moemy natomiast stwierdzi z ca pewnoci, e dla utrzymania zdrowego otoczenia niezbdne jest wiato o bardzo konkretnym pamie. Zaczynamy dostrzega fakt, e skoro ycie zrodzone jest ze wiata i podtrzymywane przez nie, nasze zdrowie fizyczne i wydajno w znacznej mierze zale od zachowania rwnowagi kolorw. Harmoni utracon na skutek niewaciwego ycia, mylenia i odczuwania moemy odzyska regenerujc nasze wibracje wibracjami odpowiednich barw. Niniejsza ksika porusza te zagadnienia jeszcze gbsze, dotyczce jasnowidzenia i wiadomego rejestrowania energii parapsychicznych. Ukazuje ponadto zwizki midzy okiem fizycznym a naszym trzecim, duchowym okiem, zwizki midzy skr a aur, pomidzy ukadem hormonalnym a obiegiem niewidzialnych energii. Symbolicznym wyrazem owych powiza jest KOLOR.

AURA I ENERGIE CZAKRAMW


Wiemy wszyscy, e roliny czerpi energi ze wiata sonecznego. Wiemy te, e chlorofil, zielony barwnik obecny w rolinach, pobiera energi soneczn i z jej pomoc

rozkada dwutlenek wgla, syntetyzuje cukry, a nastpnie przyswaja je w charakterze pokarmu. O wiele gorzej orientujemy si w sposobach pobierania i wykorzystywania energii przez czowieka. Docierajca do nas energia pochodzi nie tylko ze Soca, ale rwnie z caego kosmosu. W jaki sposb pobieramy energi niezbdn nam do ycia? Gdzie w naszym ciele znajduj si jej odbiorniki? Czy istniej jakie specyficzne obszary, ktre wychwytuj, przyswajaj i przetwarzaj energi? Czy ich sprawno zaley od tego, jak yjemy? Frank Waters pisze w The Book of the Hopi, i wedug wierze Indian Hopi, ktrzy uwaaj si za najstarszych mieszkacw kontynentu pnocnoamerykaskiego zarwno ciao ludzkie, jak i ciao Ziemi powstay w ten sam sposb. I jedno, i drugie posiada swoj o w ludzkim ciele jest ni krgosup, sterujcy rwnowag ruchw i zawiadujcy czynnociami ciaa. Wzdu tej osi ley kilka wibrujcych orodkw energetycznych, ktre niezwocznie reaguj na wszelkie nieprawidowoci organizmu. Pierwszy z tych orodkw Indianie umieszczaj na gowie, tu gdzie u noworodka znajduje si nie domknite ciemiczko, otwarte wrota, przez ktre dziecko otrzymuje ycie i kontaktuje si ze Stwrc. Gdy niemowl oddycha, jego ciemiczko faluje w rytm delikatnej wibracji w ten sposb dziecko zwraca si do swojego Stwrcy. Z nadejciem Talawva, okresu czerwonego wiata, stanowicego ostatni etap stworzenia, ciemiczko twardnieje i wrota zamykaj si. Pozostaj zamknite a do chwili mierci, kiedy otwieraj si ponownie, aby ycie mogo odej t sam drog, ktr w swoim czasie przyszo. Tu pod pierwszym orodkiem znajduje si drugi, zwizany z naszym mzgiem; dziki niemu czowiek myli samodzielnie. Trzeci orodek, umieszczony w gardle, czy usta i nos, przez ktre czowiek wchania powietrze niezbdne do ycia i zasilania narzdw gosu, umoliwiajcych mu wydobywanie oddechu pod postaci wibracji dwiku. w pierwotny dwik, podobnie jak dwiki wydawane przez centra wibracyjne kuli ziemskiej, dostrojony jest do uniwersalnej wibracji Stworzenia. Czwarty orodek to serce. Ono rwnie stanowi instrument wibracji, pulsujcy wibracj samego ycia. Ten, kto odczuwa sercem dobro ycia, jego najgbszy cel, jest czowiekiem Jednego Serca. Ten za, kto dopuszcza do serca ze uczucia, staje si czowiekiem o Podwjnym Sercu. Ostatni z istotnych orodkw w ciele ludzkim znajduje si, wedug Indian Hopi, pod ppkiem. Miejsce to jest tronem Stwrcy, std bowiem kieruje On wszystkimi naszymi poczynaniami. Waters zwraca uwag na fakt, e mistycy Indii i Tybetu wypracowali podobny schemat orodkw energii, czyli mocy w ludzkim ciele. Wedug nich jednak, istnieje siedem takich wanych orodkw pokrywaj si one mniej wicej z fizycznymi orodkami w ciele i funkcjonuj zarwno na paszczynie duchowej, jak i fizycznej. Podobnie jak Hopi uwaali oni, ze najwyej pooony orodek lokuje si na czubku gowy. Orodek ten, przez mistykw Wschodu nazywany Lotosem Tysica Patkw, Sahasrara Padma, w ciele zwizany jest z przysadk mzgow. Uznaje si go za najwaniejszy z orodkw energetycznych, siedlisko wiadomoci duchowej wedug Indian Hopi stanowi on wrota Stwrcy, przez ktre wiadomo wnika wypeniajc nas, a nastpnie opuszcza. Poniej, pomidzy brwiami znajduje si Ajna, orodek zwizany z szyszynk, gruczoem pooonym u nasady mzgu, gruczoem, ktrego funkcja jest sterowana autonomicznym ukadem nerwowym. Wiszuddha to orodek garda, fizycznie zwizany z tarczyc i przytarczyczkami. Wiszuddha odpowiada za dziaanie puc, oskrzeli i ukadu oddechowego. Jeszcze niej, analogicznie jak w systemie Hopich, mieci si orodek serca, Anahata. Jego odpowiednikiem w ciele jest grasica. Orodek ten kieruje prac serca, naczy krwiononych i caym ukadem krenia. Kolejnym orodkiem jest Manipura, splot

soneczny, przez Hopich nazywany tronem Stwrcy, zwizany z trzustk i z odkiem. Steruje on sympatycznym ukadem nerwowym, ktry przetwarza substancje nieorganiczne w organiczne, a te z kolei w energie duchowe. Oprcz wymienionych orodkw mistycy Wschodu opisywali jeszcze dwa centra, nie uwzgldniane przez Hopich. S to Swaddhistana, centrum zwizane z nadnerczami i wydalaniem substancji nieprzyswajalnych, oraz Muladhara pooony u podstawy krgosupa Orodek Korzenia, majcy zwizek ze splotem krzyowym i funkcjami reprodukcyjnymi. Przebudzenie duchowe Lilli objawio si zdolnociami do postrzegania energii eterycznych. Kady czowiek posiada wasne ciao eteryczne, zoone z energii, ktre normalnie s dla nas niewidzialne. To ciao jest po prostu inna form przejawiania si energii, odmienn od tych, ktre na codzie postrzegamy w otaczajcym nas wiecie. Ciao eteryczne jest cisym odpowiednikiem naszego ciaa fizycznego i odzwierciedla wszelkie zaburzenia rwnowagi wystpujce w ciele fizycznym. Skada si ono z kolistych torw, po ktrych porusza si energia, inaczej mwic - moc. W punktach, gdzie energie splataj si cianiej, powstaj orodki emitujce wiato o staym zabarwieniu. W ciele eterycznym znajduje si wiele centrw energetycznych, niemniej wizjonerzy, tak staroytni, jak i wspczeni, wyrniaj siedem gwnych orodkw nazywanych CZAKRAMAMI. Poniewa jednak sami wizjonerzy rni si miedzy sob poziomem rozwoju duchowego i nierzadko krocz po odmiennych ciekach poszukiwa, w zwizku z czym skonni s odmiennie interpretowa to, co widz. Droga duchowa Lilli skupia si wok zagadnie wykorzystania jogi dla zdrowia, std te ksika niniejsza w tym wanie kontekcie interpretowa bdzie fakty energetyczne postrzegane przez Lill. Jest to ksika o naszym ciele i zdrowiu, ktre jest niezbdnym warunkiem rwnowagi fizycznej, emocjonalnej, umysowej i duchowej. Kady z powyszych poziomw istnienia znajduje odbicie w czakramach naszego ciaa. Ksika mwi o tym, jak stan naszych czakramw wpywa na to, jacy jestemy w danej chwili i o sposobach oddziaywania na energie czakramw. Fakt, e kady z czakramw emituje wasny kolor, Lilla zacza postrzega dopiero w jaki czas po tym, kiedy uzmysowia sobie istnienie subtelnych energii. Patrzc na towarzyszy z kursu jogi zauwaaa, e s oni nadmiernie czerwoni, ci bd niebiescy. Czsto wystarczy jeden rzut oka na kogo, by okreli, ktry z orodkw u tej osoby jest przeadowany energi, z ktry niedoenergetyzowany. Nieraz miewamy niejasne przeczucia, ze naszym przyjacioom co dolega, cho wygldaj zupenie zdrowo jednak umiejtnoci Lilli poszy o wiele dalej. Wyczuwaa, czy kto ma za duo energii w grnej czci ciaa, czy te, e jest zbyt sabo naenergetyzowany od pasa w d. Wyczuwaa rwnie siatk energii opywajcej ciao i potrafia powiedzie, gdzie jest zbyt mao, a gdzie wystpuje w nadmiarze. Jeli chodzi o czakramy, trudno zrozumie co, czego si nie widzi, koniecznych wic bdzie kilka sw wyjanienia. Te centra mocy, uplecione z delikatnych wkien energii, ogniskuj w sobie energi, ktr posuguj si dla zasilania ciaa fizycznego. Czakra znaczy w sanskrycie koo i rzeczywicie czakramy przypominaj fajerwerk zwany koem Katarzyny trzy krgi wietlne pulsujce jednoczenie w trzech paszczyznach

i obracajce si rytmicznie, co sprawia wraenie, jak gdyby wyleway si od rodka na zewntrz. Czakramy obracaj si w kierunku zgodnym z ruchem wskazwek zegara. Opis ten dotyczy sytuacji prawidowego funkcjonowania czakramw, jednak w ich pracy czsto wystpuj rozmaite zaburzenia. Moemy posuy si ty prost analogi koa rowerowego. Jeli koo jest dobrze naoliwione, wystarczy je lekko popchn i bdzie krcio si w nieskoczono. Kiedy natomiast jest zardzewiae, o obraca si z trudem trzeba woy bardzo duo wysiku, eby wprawi je w ruch. Czakram zanieczyszczony gromadzi w sobie czstki brudu, podobnie jak niektre wspczesne tkaniny, ktre ju po pierwszym praniu zaczynaj przyciga brud i nigdy nie wygldaj czysto. Kiedy energia ktrego z czakramw jest nieczynna, nie jestemy zdolni odepchn drobin nieczystoci, ktre gromadz si w onie samej energii. Energie przestaj wwczas kry prawidowo i czakram zaczyna funkcjonowa wadliwie. Kiedy indziej za energie wiruj w tak zawrotnym tempie, e czakram stale jest przeciony i podobnie jak w poprzednim przypadku, wytrcony z rwnowagi. Taki nadczynny czakram musimy nauczy si wygasza, dezaktywizowa do czasu, gdy jego energie bd nam potrzebne. Dobre samopoczucie naszego ciaa fizycznego uzalenione jest od waciwego przyswajania i rozprowadzania energii, kiedy wic wszystkie czakramy s w peni zrwnowaone, odpowiednio przebudzone i zasilone energi, ciao pozostaje w doskonaej harmonii z umysem, emocjami i duchem. Jednake wikszoci z nas wiele brakuje do doskonaoci. Nasze czakramy funkcjonuj z bardzo rnym nasileniem, podczas gdy jedne s prawie bezczynne, inne dziaaj w miar prawidowo.. Zwykle bez trudu mona pozna, w jakim stanie s nasze energie. Jeli kto ma niezdrowy odek, to znaczy, e z jakich powodw zmuszony jest reagowa na rzeczywisto poprzez ten obszar ciaa. Wszystko, co wytrca t osob z rwnowagi, bdzie ujemnie oddziaywa na jej obszar odka, dopki obszar ten nie zostanie wzmocniony. Kady czakram odzwierciedla pewne cechy zwizane z podstawow barw danego czakramu. Jeeli, upraszczajc spraw, jeste, dajmy na to, zainteresowany sportem, twoje ycie seksualne jest zadowalajce, lubisz si uczy a jednoczenie pozostajesz absolutnie niewraliwy na wasne moliwoci duchowego rozwoju mona z duym prawdopodobiestwem powiedzie, e operujesz na bazie niszych czakramw, jeste zerodkowany w odku i bardzo mocno ugruntowany. Jeli przeciwnie, dowiadczasz zjawisk paranormalnych, takich jak telepatia i przeczucia, a przy tym jeste nerwowy, przewraliwiony i zniechcony do ycia wtedy najprawdopodobniej jeste zakotwiczony w grnych czakramach i na swj sposb niezrwnowaony. Niniejsza ksika to swego rodzaju przewodnik, ktry pozwoli nam uzmysowi sobie nasze miejsce na skali psychicznej i duchowej. Dziki niej bdziemy mogli odkry, dlaczego zmierzamy w takim, w nie innym kierunku i co stoi na przeszkodzie penej realizacji naszego potencjau. O Wszyscy mieszkamy na Ziemi. Wszyscy jestemy ludmi. Musimy y w zgodzie z naszym ciaem, gdy na Ziemi jest ono naszym podstawowym wehikuem. Nasze ciao fizyczne odbija si w eterycznym, a tym samym rwnie w czakramach. Kady z czakramw poczony jest z krgosupem za pomoc kanau, przez ktry pyn krce w ciele energie eteryczne. To wanie czakramy przechwytuj energi wietln soca. Kiedy wiato pada na

jak rzecz na ziemi, zostaje odbite w postaci koloru, czy raczej, jak ju wyjaniaymy we wstpie, zostaj odbite kolory, ktre nie zostay pochonite. Podobnie dzieje si, gdy wiato pada na nasze ciao eteryczne zostaje wtedy odbita wizka kolorw obejmujca zakres widma tczy. To s wanie kolory naszych czakramw. Barwa jest rwnoznaczna z energi. Zabarwienie energii odzwierciedla stan, w jakim si znajdujemy. Energie ciepe, energie ogrzewajce nasze istnienie, pochodz z dolnych czci naszego ciaa. S to energie, ktre popychaj nas do czynu, energie pobudzajce, std wniosek logiczny, e kolor energii seksualnej, bdcej rdem ludzkiej mocy musi by rwnie ciepy. Istotnie, naturalnym kolorem czakramu seksualnego jest CZERWIE. Kolor czerwony informuje nas, w jakim stanie znajduje si obszar pciowy, o wszystkich jego niedomaganiach i zmianach chorobowych. Rwnie energia trawienna posiada ciep barw, gdy obszar trawienny ma wiele pracy do wykonania. Tutaj znajduje si orodek POMARACZOWY, ktry odzwierciedla nieprawidowe funkcjonowanie nadnerczy, wrzody, ze wydzielanie sokw trawiennych i wiele innych schorze. Przyjmowanie i trawienie pokarmu s witymi procesami, niestety wielu ludzi cierpi na brak rwnowagi w tym obszarze. Jeli te dwa podstawowe obszary s nieczynne, wwczas energia nie wznosi si do grnych czci ciaa, przez co pozostaj niedoenergetyzowane. TY orodek splotu sonecznego odzwierciedla, cho moe si to wydawa dziwne, stan naszego umysu, w nim bowiem obiektywizujemy i intelektualizujemy nasze podejcie do ycia. W kategoriach fizjologicznych orodek reprezentuje lew, czyli racjonaln pkul mzgu, a take frustracje intelektu. W kategoriach medycznych obserwujemy w nim dysharmoni narzdw pooonych poniej przepony, takich jak wtroba i trzustka. U schizofrenikw splot soneczny wieci jaskrawo wskutek nadmiernego naadowania energi. W przeszoci osoby jasnowidzce wiadomie przeenergetyzowyway ten obszar, stosujc specjalne techniki oddechowe, czy te spoywajc grzyby lub wycigi z rolin halucynogennych, aby jednak mogy bezpiecznie dokonywa podobnych zabiegw, ich ycie musiao by wypenione surowymi rygorami i medytacj. ZIELE jest naturalnym kolorem orodka serca cho czsto zdarza si, e obszar ten zdominowany jest przez wszechwadny umys. Kolor serca zdradza nasz stosunek do ludzi i do przyrody, innymi sowy, wskazuje na to, jak wiele serca wkadamy w rne czynnoci i odzwierciedla nasze ycie emocjonalne. W sferze fizycznej odbija funkcjonowanie serca i otaczajcych je narzdw. Jest to orodek niezmiernie wraliwy, dlatego te wszelkie naduycia narkotyki, nadmierne dawki lekw, zbytnia uczuciowo pozostawiaj lady na naszym sercu. U palaczy papierosw na tym obszarze ciaa energetycznego powstaj ciemne piercienie. BKIT orodka garda pozwala stwierdzi, w jakim stopniu dana osoba wyraa sama siebie, jakich uywa sw dla przekazania uczu i przejawienia swojej istoty. W aspekcie fizycznym czakram garda uzewntrznia dolegliwoci zogniskowane wok garda. Nie s to bahe dolegliwoci, gdy najmniejsze zachwianie rwnowagi w funkcjonowaniu, dajmy na to, tarczycy, wpywa ujemnie na stan caego organizmu ludzi yjcych wspczenie obszar garda czsto bywa niezrwnowaony. Wie si to zapewne z faktem, e na barkach spoczywa cay ciar naszych trosk. Chocia energie najsilniej gromadz si w okolicach czakramw, jednak cae pole energetyczne otaczajce ciao przechwytuje i odbija energi z poszczeglnych obszarw. Jeli obszar serca jest niedoenergetyzowany, wpynie to z pewnoci niekorzystnie na krenie, w

zwizku z czym ucierpi rwnie pozostae obszary ciaa. Nic nie dzieje si w prni. Kada rzecz pozostaje w zwizku ze wszystkimi innymi. INDYGO jest naturalnym kolorem czakramu brwiowego, zwizanego z praw, czyli intuicyjn, niewerbaln pkul mzgu. Tu uwidaczniaj si nasze zdolnoci uzdrowicielskie, zalene od iloci energii, ktr ten czakram jest w stanie wchon, jak rwnie od naszych pogldw na uzdrawianie. W obszarze brwiowym moemy odczyta z jednej strony stopie wraliwoci danej osoby, z drugiej za niezrwnowaenie umysu. FIOLET czakramu ciemieniowego unaocznia nasz wraliwo na sztuk, religi, pikno i poprzez te dziedziny si naszych zwizkw ze Stwrc. Wikszo z nas cierpi na brak rwnowagi. Nie stanowimy idealnej tczy, lecz zazwyczaj zdominowani jestemy przez jeden konkretny kolor. Dzieje si tak dlatego, e inwestujemy zwykle nadmierny adunek energii w ktry z naszych orodkw i orodek taki, przeciony energetycznie, wieci zbyt jasno. Przeadowane energi centrum obraca si rwnie zbyt szybko, przez co dominuje nad ssiednimi czakramami uszkadzajc je. Przeciajc jeden obszar nieuchronnie osabiamy inne. Kady z nas posiada niedobr energetyczny w ktrym z czakramw. Kiedy czujemy, e myli nam si plcz i nie moemy si skupi najprawdopodobniej przeywamy zaburzenie rwnowagi energetycznej w splocie sonecznym. wiat nie jest atwym miejscem do ycia, zwaszcza obecnie, w czasach licznych przemian i niepokojw. Umys obarczony ponad miar troskami uszkadza orodek splotu sonecznego, na czym, z powodu bliskiego pooenia, cierpi odek. Jeli brakuje wam energii, to najprawdopodobniej macie niedoadowany orodek trawienny. Natomiast obfite krwawienie podczas menstruacji i odczuwanie blw owulacyjnych oznacza wadliwe funkcjonowanie energii seksualnych. To, na co reaguje serce, zaley gwnie od naszych uwarunkowa, w zwizku z czym to, co porusza sercem jednych, dla innych jest cakowicie obojtne. Niemniej samo serce niestrudzone od witu do nocy z dokadnoci komputera testuje kad z naszych emocji i byskawicznie reaguje na paszczynie fizycznej na najdrobniejsze nawet zmartwienie. Rwnolegle podnosi si poziom adrenaliny, tak wic czste sygnay stresu bd zagroenia uszkadzaj rwnie nadnercza. W dzisiejszych czasach nie uzewntrzniamy naszych problemw emocjonalnych. Na og tamsimy w sobie zmartwienia, szczeglnie mczyni, od dziecistwa szkoleni, eby nie okazywa blu. Ich serce, niczym arwka, na przemian wczane przez stresy i wyczane przez nakaz nieokazywania uczu, zostaje doprowadzone do stanu cakowitej dezorientacji energetycznej i, podobnie jak arwka, prdzej czy pniej eksploduje. Na przykadzie serca atwo zaobserwowa, jak stan naszego umysu i uczu oddziauje na rozmaite dziedziny naszego fizycznego istnienia. Orodek garda jest orodkiem najsilniej atakowanym przez bakterie, w zwizku z czym brak energii w tym czakramie daje pole przezibieniom, zapaleniom migdakw, krtani i rozmaitym infekcjom garda. Niedobr energii w obszarze garda pociga za sob niedoczynno tarczycy, moe take prowadzi do nadmiernej otyoci. Energie potrzebne do dziaania, jak ju wspominaymy, pochodz z dolnych partii ciaa. Jeeli uda si nam doprowadzi te energie do garda jestemy w stanie stawi czoo infekcjom. Osabienie orodka brwiowego oznacza, e reagujemy na stres na paszczynie ponadpsychicznej. Poprzez ten obszar oddziauj na nasze ciao siy niewidzialne. Osoba wraliwa moe straci energi nie tylko na rzecz osoby, z ktr rozmawia, ale rwnie bezwiednie oddawa j osobie stojcej za ni. Czowiek z wraliwym czakramem

brwiowym bdzie reagowa na zmiany pogody lub zmiany faz ksiyca, osabia go bd rwnie wszelkie wahania czstotliwoci drga Ziemi. Wielu ludzi nie dowierza istnieniu takich zalenoci, gdy nie zdaje sobie sprawy z tego, co zachodzi na poziomie niewidzialnym. Na szczycie hierarchii energetycznej dziaa orodek ciemieniowy, zawiadujcy funkcjonowaniem caego ciaa. Jeli orodek ten jest rozstrojony, wszystkie zachodzce w organizmie procesy odbiegaj od normy. Wibracje orodka energetycznego uzewntrzniaj wszelkie uszkodzenia w obszarze, z ktrym dany czakram jest zwizany; ludzie z osabionymi czakramami s w gorszej formie, ni powinni, poniewa ich ciaa stale walcz o ycie. Kiedy dwa takie osabione orodki ssiaduj ze sob, powstaje bardzo rozlegy obszar niedoenergetyzowania, szczeglnie naraony na choroby. Im lepszy dopyw energii do danego czakramu, tym cianiej splecione s energie w czakramach ssiednich, tym doskonalsza staje si nasza energetyczna osona. Nasze czakramy przypominaj planety unoszce si na Drodze Mlecznej. Odpowiednikiem Drogi Mlecznej w naszym ciele s rozproszone w nim drobne orodki energetyczne. Kiedy wszystkie nasze centra wiec jasno, czujemy si znakomicie, gdy natomiast w jakim miejscu powstanie tama dla energii w postaci guza bd skupiska bakterii wwczas cz energii obumiera, co objawia si osabieniem czakramu. Swoiste problemy stwarza rwnie sytuacja, kiedy niezrwnowaone s obie strony naszego ciaa. Zakcony zostaje wtedy swobodny przepyw energii. Kiedy prawe rami jest nisze od lewego, minie stale musz kompensowa t nierwno, to za oznacza nieekonomiczne spalanie poywienia. Przykadem s starsi ludzie, ktrzy czsto wikszo energii pobranej z pokarmu zuywaj na poruszanie si, poniewa ich minie s niewaciwie uoone. Osoba majca wszystkie minie uoone idealnie, co jest zupenie nieprawdopodobne bdzie jada mniej, poniewa potrzebuje mniej energii, aby si porusza, skoro energia w jej ciele pynie bez zakce. Wszyscy podwiadomie zdajemy sobie spraw, albo odczuwamy wyranie podczas choroby, kiedy zbyt wiele energii uchodzi z naszego ciaa. Brakuje nam wtedy kolorw, a czakramy s osabione. Jednym z najlepszych sposobw utrzymania ciaa w zdrowiu s wiczenia fizyczne. Dziki ruchowi czakramy zostaj pobudzone do dziaania. Nasze ciao stale zwalcza choroby, jeli jednak przepywajce przeze energie zostan wzmocnione drog wicze, ma ono szans pozna odmienny stan radosny stan braku walki. Na tym polega warto jogi. wiczenia jogi ukierunkowane na ktrykolwiek z orodkw (patrz rozdzia pity) energetyzuj zarazem cay ssiadujcy z nim obszar, a kada z asan porusza jakim wycinkiem naszego ciaa. Czsto najlepsze dla nas bywaj wiczenia najbardziej bolesne, takie, po ktrych czujemy si wykoczeni czy roztrzsieni. Gdy tak reagujemy na wiczenie, znaczy to, e wanie ono poruszyo nas najgbiej, oddziaujc na obszar ciaa najbardziej usztywniony od bezczynnoci lub najsilniej nasczony toksynami. Wysiek, jaki wkadamy w pobudzenie tych orodkw, bywa wyczerpujcy nie tylko dlatego, e nasze ciao nie jest dostateczne sprawne. To uwalnianie toksyn powoduje ble caego ciaa, a jeli energie s bardzo mao ywotne, wiczenie moe by wycieczajce. Problemy maskowane dotd bezczynnoci wychodz na wiato dzienne w bolesny sposb. Gdy jednak nieczynne obszary zostan zaktywizowane, nasz system obronny umacnia si i zaczynamy inaczej patrze na wasne sprawy. Kady z nas jest inny. Kady jest skomponowany z energii o rozmaitych czstotliwociach. Niektrzy z nas osignli ju taki poziom rozwoju, ktry daje poczucie, e

wkraczamy na nowe obszary rozumienia. Dc do pogbienia wiedzy czy intuicyjnych zdolnoci, otwieramy swj system energetyczny na szersze pasmo czstotliwoci. Nieustannie jestemy bombardowani z kosmosu rnorakimi czstotliwociami, lecz to, jak dalece jestemy zdolni je wykorzysta, zaley od stopnia naszego rozwoju. Nkajce nas choroby maj rozmaite podoe, nawet wtedy, gdy ich objawy nie rni si zbytnio od siebie. Z tych wanie wzgldw joga jest tak istotnym rodkiem terapeutycznym, poniewa odmiennie ni leki alopatyczne, ktre zwalczaj wycznie objawy choroby doprowadzaj energi osabionych obszarw, pozwala, by ciao wyleczyo si samo. Kiedy dany orodek zostanie naadowany odpowiedni barw, wwczas wnikanie do niego innych barw co jest rzecz zupenie naturaln wobec zmiennoci naszych nastrojw i potrzeb bdzie miao charakter wycznie przejciowy. Tylko przewleke wyeksponowanie czakramu na dziaanie nieodpowiedniego koloru niekorzystnie odbija si na naszym yciu. Stan naszego zdrowia zaley po czci od energii pochodzcych z zewntrz, a po czci od energii wewntrznych, takich jak energia wytwarzana ze spalania pokarmu. Dopiero harmonijna wsppraca wpyww wewntrznych i zewntrznych wytwarza stosowne rodowisko, w ktrym moe kwitn zdrowie.

O Nasze ciaa rozwijaj si na poywce wibracji. Waciwy pokarm energetyczny jest nam niezbdny dla utrzymania rwnowagi fizycznej. Barwa jest wibracj. Kady z siedmiu kolorw widma wietlnego, co wyjaniaymy we wstpie, wibruje inn czstotliwoci. Kolor wywiera silny wpyw na stan umysu, emocji oraz ciaa. Jest yciodajn si, ktrej gbokiemu dziaaniu podlegamy wszyscy. Chcc zachowa zdrowie, musimy zdawa sobie spraw, ktre barwy s odpowiednie dla naszych czakramw. Kady czowiek posiada specyficzn dla siebie skal obfitujc w nieskoczenie wiele kombinacji kolorystycznych, ktrych nie jestemy w stanie tutaj opisa, jednak u kadego z nas w pewnym okresie ycia jaki kolor jest dominujcy. Kiedy jeden z orodkw powiksza si i wieci janiej od pozostaych, wtedy nabieramy cech waciwych barwie tego orodka. Naturalnie jako koloru moe by bardzo rna. Im bardziej jest on lnicy i przejrzysty, z tym bardziej zaawansowan duchowo, wiadom osob mamy do czynienia. CZERWIE jest kolorem mioci. Jest te barw odwagi i namitnoci, i zdarza si, e zaatakowani przez kogo zaczynamy widzie wszystko dosownie przez krwaw mg. Czerwie wie si z impulsywnym ognistym temperamentem, zrywem, ktry wkrtce wygasa, nie pozostawiajc po sobie ladu. Barwie tej towarzysz ekstremalne doznania rozpaczy i zachwytu. Ludzie czerwoni ca energi powicaj swoim zainteresowaniom, s szczodrzy i atwo nawizuj kontakty. Okazywanie mioci przychodzi im z atwoci. Ludzie czerwoni lubi korzysta z uciech tego wiata, a poniewa niezbyt si kontroluj, miewaj skonnoci do nadwagi. Jaskrawszy odcie czerwieni oznacza tyrana bd despot, Czowieka, ktry nie cofnie si przed niczym, by osign to, na czym mu zaley. W kracowej sytuacji czerwie moe oznacza maniaka czowieka sterowanego szalestwem. Prawie kady z nas przechodzi w swoim yciu okres buntu, kiedy orodek czerwieni lni u niego janiej ni pozostae. W okresie dojrzewania, z chwil uzyskania zdolnoci do prokreacji, wzmacnia si strefa genitalna. W tym czasie u modych ludzi mog pojawi si skonnoci destrukcyjne, jeli jednak znajd oni ujcie dla nadmiaru energii wykraczajce

poza seks i dyskotek, ich energie seksualne zaczn ulega sublimacji: w czakramie pojawia si take inne barwy bd te sama czerwie nabierze eterycznoci. Warto tutaj zaznaczy, e ludzie obdarzeni wietlist czerwieni bez chwili namysu rzucaj si blinim na pomoc. Interesujce moe si wyda w tym kontekcie to, e u bokserw orodek czerwieni czsto zachowuje pospolitsz, jaskraw barw. Agresja zawarta w czerwieni, jeli j dobrze ukierunkowa, moe okaza si bardzo poyteczna. Ludzie czerwoni potrafi by dobrymi onierzami. Przemytnicy i awanturnicy zwykle bywaj te czerwoni. Osoby zasilane czerwonym promieniem lubi ubiera si wyzywajco i uywa ostrzejszych kolorw. Mczyzna, ktrego eteryczn podstaw jest czerwie, chtnie kontempluje kobiece akty i uwielbia kobiety z wielkim biustem, poniewa kojarz mu si one z bezpieczestwem ona. Zapewne nie stroni te od pism z fotografiami nagich kobiet i erotycznych filmw. Lubi ponadto rytmiczn muzyk, a taczc porusza biodrami. Bardzo wiadomy swojego ciaa pragnie wygldem robi wraenie na innych. Jeli zainteresuje go joga, to wycznie jako szansa na popraw kondycji czy zrzucenie nadwagi, a nie okazja do rozwoju intelektualnego i duchowego. wiczc jog w grupie stale bdzie porwnywa si do innych i niepokoi o wasne postpy. Same wiczenia mog mu sprawia trudnoci, gdy wymagaj koncentracji. Potrzebny mu bdzie take relaks. Ludzie POMARACZOWI lubi kady rodzaj aktywnoci fizycznej, ktra wyczerpuje ich do ostatecznoci. Dobry trening dla nich to taki, po ktrym ledwie powcz nogami. Ludzie pomaraczowi stale funkcjonuj w gorczkowym popiechu. Jeli co zmusza ich do zwolnienia tempa, czuj si gboko nieszczliwi. Uwielbiaj jedzenie i na og apetyt im dopisuje niektrzy wrcz pasjonuj si ywnoci mimo to zachowuj szczup sylwetk, poniewa cigle s w ruchu. Pomaraczowe osoby s dobrymi organizatorami pomaraczowy promie przywieca czsto dziaaczom zwizkowym. Natomiast ludzie o wysublimowanym oranu, jeeli nie wyaduj niespoytej energii w sporcie, chtnie pomagaj innym w uprawianiu rozmaitych form dziaalnoci. Oran jest zarazem kolorem aktywizujcym i ochraniajcym, dlatego te ludzie emitujcy ten kolor czsto bywaj bardzo opiekuczy w stosunku do swoich blinich. Osoby pomaraczowe s z reguy towarzyskie, lubi chodzi na przyjcia i otacza si ludmi. Podoba im si muzyka z silnie wybijanym taktem nale do niej marsze wojskowe. Pomaraczowi s te dobrymi wojskowymi. Ponadto lubi martwe natury przedstawiajce ywno i zastaw; w ubiorze za skaniaj do niekrpujcych strojw sportowych. Naturalnym biegiem rzeczy ludzie pomaraczowi s sprawniejsi fizycznie od czerwonych dziki wikszej energii w orodku trawiennym, jednak nadmiar oranu oznacza, e ciao nigdy nie wypoczywa cakowicie. Ludzie pomaraczowi nie umiej si relaksowa inaczej jak poprzez stan cakowitego wyczerpania. Osoba TA zapewne zechce pj na uniwersytet i z radoci powici si studiom, ale nawet gdyby jej ycie potoczyo si inaczej zawsze bdzie znaa swoj warto i umiaa j przeoy na pienidze. Naukowcy, politycy i biznesmeni czsto bywaj ci. te kobiety przewanie nie decyduj si na maestwo, a jeli nawet wychodz za m, to swoj karier stawiaj wyej ni sprawy rodzinne. ci trzewo podchodz do ycia. Rzadko bywaj ubodzy, gdy maj talent do robienia pienidzy i potrafi je wydawa rozsdnie. ci ludzie, podobnie jak soce, dziaaj pobudzajco. Osoby te maj tendencj do lekcewaenia ciaa. Lubi wprawdzie dobrze zje, ale wol niedojada ni stale gotowa. W ubiorach preferuj wyrane, geometryczne formy i zdecydowane cicia, chtnie nosz jasne kolory. Zaley im na tym, by dobrze wyglda.

Ludzie ci gustuj w muzyce wyrafinowanej, klasycznej, w malarstwie natomiast odpowiadaj im bardzo rozmaite style i gatunki. Ludzie, ktrzy promieniuj barwami niszych czakramw, s ruchliwi i towarzyscy. W miar posuwania si w gr widma wietlnego zaczniemy napotyka osoby wiadome wewntrznej ciszy. Ludzie ZIELONI promieniuj mioci i otrzymuj w zamian wiele mioci od innych. Kada mio i kady romans powoduj pewne przecienia zieleni, w czym jednak kryje si wiele pikna. Natura kocha kochankw, poniewa zawsze sprzyja prokreacji. Obdarza nas t powiat, ktr nazywamy mioci. Ludzie zieloni maj dobry kontakt z przyrod i czuj zwizek z rolinami, s wic dobrymi rolnikami. Ziele bdca poczeniem ci i bkitu, oznacza sprawnie dziaajcy umys, ale rwnie uwanego suchacza. To do nich przychodz inni ze swoimi problemami. Zieloni lubi dzieci przedszkolanki czsto bywaj zielone a take zwierzta. Czowiek zielony nienawidzi zanieczyszczenia rodowiska, poniewa ma w sobie pasmo bkitu czuje pocig do wody, jezior i morza. Jest ponadto obdarzony bardziej zrwnowaonym usposobieniem ni osoby innych kolorw, w zwizku z czym trudniej si obraa, poniewa kadego umie usprawiedliwi. Z drugiej jednak strony jego wraliwe serce powoduje, e atwo go zrani. Zieloni bywaj sentymentalni, lubi romantyczn muzyk, pejzae ldowe i morskie. W garderobie za preferuj subtelne odcienie. Im wietlistsza jest ziele, tym wicej dana osoba bdzie pracowa na rzecz innych. Mimo to zieloni rzadko bywaj do koca z siebie zadowoleni i stale musz si upewnia, jak si czuj wszyscy wokoo. W gbi duszy wiedz, e na skali s punktem rwnowagi i powinni innym dawa ukojenie. Kiedy sami przeywaj brak rwnowagi, wydaje im si, e sprawiaj innym zawd. Ludzie JASNONIEBIESCY s peni rezerwy; nigdy si nie spiesz, eby was uciska. S w kontakcie ze swoj cisz wewntrzn, a na wiat patrz bardziej z pozycji obserwatora ni uczestnika. Potrafi dojrze walory innych osb. Dostrzegaj drobiazgi, ktre umykaj uwadze pozostaych, s pedanteryjni i nigdy nic nie robi na apu-capu. Dziki swej precyzji s dobrymi mechanikami. Cho czasem bywaj nieporzdni, lubi zorganizowane ycie. Politycy s czsto jasnoniebiescy, rwnie marynarze z ich umiowaniem morskiej wody. Niebiescy chtnie ogldaj obrazy przedstawiajce niebo i morze, lubi muzyk kocieln i piewy liturgiczne, a take utwory klasyczne. Nosz odzie skromn i porzdnie wygldajc. Kiedy czego si podejm, doprowadzaj to do koca, aby nie zawie innych. Jasnoniebiescy czuj instynktowny pocig do jogi, poniewa podwiadomie wyczuwaj w niej drog dla siebie. Czsto sdz, e chodz na kursy ze wzgldw zdrowotnych czy dla poprawy formy, nie dostrzegajc gbszych koincydencji, ktre doprowadziy do ich zetknicia z systemem jogi. Jasnoniebiescy bywaj ksia i osoby duchowne. Ludzie koloru INDYGO wykazuj naturaln skonno do uzdrawiania innych. Ich potrzeba pomagania innym w odzyskaniu zdrowia jest gbsza ni u ludzi jasnoniebieskich. Indygo czsto bywa wic kolorem lekarzy. Osoby indygo obdarzone s wewntrznym spokojem, a im subtelniejsza jako koloru, tym spokj ten jest gbszy i tym wicej moe odzwierciedla. Ludzie koloru indygo nie mwi wiele, jednak dziki nim zyskujemy wiadomo samych siebie, jak gdyby podano nam lustro. Opanowani i spokojni, maj wrodzony dar wprawiania innych w dobre samopoczucie sam swoj obecnoci. Bywaj duzi i agodni, a wszdzie, gdzie si znajd, rozsiewaj wok siebie spokj i pogod. Indygo czsto jest kolorem ksiy, a take opiekunw

spoecznych, ktrzy zajmuj si ciko chorymi lub czuj powoanie do pracy w wizieniach i zakadach psychiatrycznych. Ludzie koloru indygo s take dobrymi nauczycielami jogi, przewanie jednak wol uywa swoich energii w celach leczniczych. Uzdrawianie jest przekazywaniem energii kosmosu. Im bardziej subtelny odcie indygo, tym wiksza u danej osoby zdolno przechwytywania energii kosmicznych i tym wiksza moc uzdrowicielska, zwizana z wykorzystaniem si parapsychicznych. Ludzie koloru indygo lubi ubiera si na niebiesko. Podoba im si muzyka kocielna oraz obrazy o duym bogactwie i gbi kolorw, przemawia do nich zwaszcza malarstwo i symbole mistyczne. Lubi ciemny bkit nieba. W pracy stosuj alternatywne metody lecznicze, w rodzaju akupunktury, czsto paraj si rwnie psychologi. W stron jogi popycha ich wiadomo blokw energetycznych we wasnym ciele, uniemoliwiajcych swobodny przepyw energii. Ludzie FIOLETOWI wymagaj podziwu i mioci. S obdarzeni niezwyk wraliwoci i odczuwaj nieustann potrzeb wyraania jej w sferze sztuk plastycznych, muzyki, mody. Fiolet jest zatem kolorem artysty, malarza. Jeli pozbawiani jestemy fioletu, nie potrafimy doceni pikna, a w naszym wiecie jedynie poprzez pikno wyczuwamy obecno Boga. Ludzie fioletowi s wraliwi na wszelkie jego przejawy. Lubi by inni ni wszyscy i wyglda inaczej ni wszyscy. Czsto prowadz cygaski styl ycia i s niezorganizowani. Fiolet spotyka si u projektantw mody. Osoby fioletowe lubi niezwyke i unikalne malarstwo, a obdarzone subtelniejszym odcieniem fioletu malarstwo religijne i mistyczne. Fiolet jest mieszanin bkitu i czerwieni, i jeli dominuje w nim czerwie, przybiera wwczas bardziej seksualne formy wyrazu. Przewaga bkitu stwarza natomiast zupenie inny typ czowieka. Po bardziej duchowej stronie fioletu plasuj si wizjonerzy, ktrzy, podobnie jak artyci, od czasu do czasu musz zagbi si w sobie. Fioletowi odczuwaj nieodpart potrzeb tworzenia. Z tym kolorem przychodz na wiat rzebiarze. Z poczenia ci z niebiesko-czerwonymi skadnikami fioletu otrzymujemy zoony kolor o nazwie MAGENTA. Osoba tej barwy jednoczy w sobie cechy fioletu ze zdolnociami administracyjnymi. Jest to kolor ludzi miujcych pikno i jednoczenie posiadajcych dar organizacyjny. Sposb, w jaki postrzegamy otaczajc nas rzeczywisto, zaley od tego, ktry z naszych czakramw peni rol dominujc. Tak wic czowiek operujcy na poziomie czakry serca bdzie widzia w dziecku obiekt uczucia, inny za, o silnym czerwonym pamie, bdzie wspomina akt miosny, w ktrym je spodzi. Osoba o nastawieniu duchowym bdzie myle o dziecku pod ktem jego duszy, a osoba o nastawieniu intelektualnym troszczy si o jego umys. Wszyscy jestemy tendencyjnie ukierunkowani przez nasz kolor.

O Niniejsza ksika skupia si na gwnych orodkach energetycznych czowieka, jednak w rzeczywistoci po caym naszym ciele rozsiane s drobniejsze czakramy. Ciao ludzkie wypenione jest siatk kanalikw, przez ktre pynie energia od gowy ku stopom. Punkty naku w akupunkturze s w istocie mikroskopijnymi centrami energii, odzwierciedlajcymi

w szerszym aspekcie nasz oglny stan. Jak Droga Mleczna gwiazdami, tak nasze ciao usiane jest promieniujcymi rdami wiata. Ciao pozbywa si zbdnych wibracji i nieprzerwanie wydala je na zewntrz. Proces ten raz ma charakter pynny, kiedy indziej znw pod postaci wybuchw. W jego efekcie powstaje wok nas pole energetyczne, ktre nazywamy aur. Barwa aury zaley od naszych uczu. Gdy nasz organizm odczuwa brak jakiego koloru, podwiadomie staramy si go uzupeni poprzez dobr ubrania czy pokarmu, albo szukajc towarzystwa osoby emitujcej dan barw. Ludzie bardziej zaawansowani duchowo potrafi wiadomie wytwarza pewne kolory we wasnej aurze. Jeli ktry z naszych czakramw jest przeciony energi, jego kolor zapewne wystpi w aurze. Jednak oglne jej zabarwienie zmienia si w zalenoci od naszego nastroju, miejsca, w ktrym przebywamy, i otaczajcych nas ludzi. Kiedy kto si do nas zblia, nastpuje wymiana, podobna wyadowaniom elektrycznym, w czasie ktrej obie aury iskrz zlewajc si ze sob. Niezalenie od tego, jacy jestemy, zawsze bdzie to w jaki sposb odzwierciedlone w aurze i podwiadomie odbierane przez wszystko, co nas otacza, jednak tym, co najbardziej si liczy, jest nie kolor aury, lecz jej dotyk. Kady z nas samodzielnie przdzie materi wasnej aury. Jeli jestemy silni nasza aura staje si mocna i sprysta, jeli jestemy niezomni nasza aura twardnieje. A poniewa utkana jest z czstotliwoci emitowanych przez rozmaite orodki ciaa, z ktrych jedne wibruj silniej, a inne sabiej, w zwizku w tym w rnych punktach bywa rwnie silniejsza bd sabsza. Aura formuje si z tego, co przycigamy, a przycigamy to, na co zasugujemy. Kiedy sami promieniujemy, przycigamy wibracje wszystkiego, co nas otacza atrakcyjn, promieniujc osob wyczuwa si z daleka. Gdziekolwiek by usiada i dokdkolwiek by posza, zawsze przykuje nasz uwag. Jej aura przyciga rwnie uwag ludzi, rolin, caego kosmosu. Tak wic aura nas ochrania. Kiedy przycigamy dobre rzeczy, to znaczy, ze jestemy pod ochron. Koci czsto wspomina o asce. Na podstawie aury moemy nie tylko stwierdzi stan zdrowia danej osoby, ale rwnie okreli, jaki jest jej zwizek z kosmosem. Osoba duchowa janieje w ciemnociach. A kiedy wchodzi do pokoju, zostaje natychmiast zauwaona. limaki maj czuki na czubku gowy. Nasz system odbierania bodcw jest o wiele bardziej skomplikowany. Czuki ludzkie rozsiane s po caym ciele fotografie Kirlianowskie dowodz, e na przedueniu naszych palcw znajduj si czuki, ktrymi jestemy w stanie dotkn aury drugiego czowieka. Czuki s miejscem zderzenia energii sonecznej z energi emitowan przez ciao. W zderzeniu tym dochodzi do rozszczepienia wiata, inaczej mwic zjawiska tczy. wiato rozszczepione na pasmo pojedynczych kolorw przenika nasze pole energetyczne i zostaje wchonite przez poszczeglne orodki, zgodnie z ich zapotrzebowaniem na konkretne barwy. To zapotrzebowanie niestety nie zawsze pokrywa si z waciwym danemu orodkowi pooeniem w skali barw. To, co przycigamy do siebie, zaley od tego, za kogo si uwaamy. Kiedy, na przykad, wypieramy energi mioci, z nalenego jej w sercu miejsca, wwczas pasmo zieleni zagniedzi si gdzie indziej. Wypierajc pewne kolory dokonujemy wyrwy w otaczajcym nas polu energetycznym, zwaszcza jeli odrzucone barwy znajduj si w miejscu, dla ktrego ich dziaanie jest szkodliwe. Tak wic sami jestemy wasnymi twrcami i sami si niszczymy. Od nas bowiem zaley, czy pobieramy odpowiednie dla nas

kolory. W naszym wasnym interesie ley przyciganie jak najwikszej iloci wiata, ktrym nastpnie bdziemy promieniowa na wszystko, co nas otacza. Aura, podobnie jak ciao, posiada zapach, ktry podlega zmianie. Kiedy jestemy peni ycia, pachniemy sodko, a nasza aura iskrzy si jak kosmiczny fajerwerk. Gdy za jest ona ciemna i zanieczyszczona czu od nas aur. Jak ryby w wodzie jestemy otoczeni eterem, unosimy si w nim, Im sprawniej pywamy, tym lepiej udaje si nam przey. Jeli pozwalamy, by to eteru swobodnie nas opywaa ulegamy odmodzeniu. Eter jest substancj plastyczn, ilekro wic wysyamy jak myl, przybiera ona odpowiedni ksztat. Te myloksztaty unosz si wok nas, zaludniajc niewidzialn przestrze, dlatego czsto czujemy si niedobrze w towarzystwie osoby, ktrej umys jest niespokojny. Klimat eteryczny pomieszczenia zmienia si zalenie od wypeniajcych je form mylowych. Wydarzenia zachodzce we wntrzu przycigaj pewne barwy eteru i przeksztacaj inne. W pokoju, w ktrym dwie osoby niedawno si posprzeczay, zapach ktni nadal unosi si w eterze, chocia zwanionych stron nie ma ju w pomieszczeniu. Negatywne myli s formami, ktre przedostaj si do aury, zakcajc dopyw pozytywnych wibracji z kosmosu. Negatywne myli przycigaj negatywne wibracje Ziemi i otaczajcych nas osb to wszystko gromadzi si i odkada w naszej aurze. Dlatego te aura niektrych ludzi jest saba, chorowita i pena ubytkw, co mona czasem zaobserwowa na fotografiach Kirlianowskich. Wszelkie zakcenia w aurze powoduj rwnie uszkodzenia ciaa fizycznego. Tak wanie przejawiaj si wzajemne oddziaywanie ciaa ludzkiego z otoczeniem. Take przedmioty maj wpyw na eter pomieszczenia. Ksiki, czasopisma, obrazy, meble kada znajdujca si w nim rzecz ma swoj wibracj i kada uczestniczy w ksztatowaniu jego eterycznej atmosfery. Kiedy martwimy si, rozsiewamy szkodliwe wibracje po caym domu. Ksztat aury jest wypadkow objtoci i cinienia energii pyncych w gr wok nas i wreszcie spywajcych do ziemi. Pod naszymi stopami rwnie istniej energie, a same energie naszych stp s niezmiernie dla nas wane. Zablokowanie promieniowania stp koczy si zwykle wylewem; u epileptykw podobne zakcenia wystpuj przed atakiem. Tak wic obserwacja promieniowania stp mogaby speni poyteczn rol w lecznictwie zapobiegawczym. Ludzie wysublimowani czsto emanuj due iloci energii nad gow, co jest oznak niezrwnowaenia. Kiedy energie prawej strony ciaa nie s rwne energiom strony lewej, a zdarza si to czsto, poniewa zazwyczaj mamy jedn stron ciaa rozwinit bardziej od drugiej, gdy energie stp nie s sprzone z energiami ponad gow lub gdy jedna stopa promieniuje silniej od drugiej wwczas aura, ktra normalnie powinna mie ksztat jaja, otaczajcego nas jak kokon, ulega deformacji. Tracimy nasz prawidowy ksztat. Aura stale si zmienia, jednak przychodzi czas, gdy osigamy pewien poziom rozwoju duchowego, potrafimy lepiej wsucha si w samych siebie i stajemy si bardziej kochajcy a wtedy nasza aura przestaje by tak podatna na zmian. Gdy jest na tyle silna, by wchania subtelniejsze czstotliwoci, przestaje si zmienia w ogle. Zdarza si wwczas, e kiedy wchodzimy do pokoju, to pokj si zmienia, a nie my*. (*Kobieca aura zmienia si podczas owulacji, co wyjania fenomen zwikszonej atrakcyjnoci kobiet w tym okresie) Jedni ludzie wypeniaj swoj aur cay pokj, u innych jest ona skarlaa i poszarzaa. Niektrzy maj prawie niezmienn aur, za to bardzo silnie oddziauj na aur innych osb. Moe to by wpyw zarwno pozytywny, jak i negatywny. Kiedy dwoje ludzi zetknie si ze

sob, osoba dominujca oddziauje na osob sabsz lub, inaczej mwic, narzuca wasny kolor. Taki rodzaj niekorzystnej dominacji spotyka si w zwizkach partnerskich, gdy jeden z partnerw przeywa depresj. W tej samej sytuacji osoba bardziej rozwinita duchowo moe doprowadzi do odbudowania aury partnera, bez narzucania mu wasnych czstotliwoci. Wszystkim nam dana jest umiejtno patrzenia gbszego ni to, jakim posugujemy si na co dzie, lecz aby j posi, musimy pozwoli sobie na uwan obserwacj. Tam, gdzie jedna osoba ograniczy si do powiedzenia: Jak si masz, inna rzuci ledwie okiem i stwierdzi: Jeste chory. Co ci dolega? Ta druga osoba potrafi, w przeciwiestwie do wikszoci z nas, wejrze gbiej. A my czsto nie umiemy nawet okreli jakoci energii pomieszczenia, w ktrym przebywamy. Pozbawieni jestemy daru gbokiego wgldu. Po to, eby widzie wicej, powinnimy uwanie przyglda si wszystkiemu, a to znaczy, e musimy zacz naprawd dba o to, z czym obcujemy. Kiedy uczymy si dba, uruchamiamy pewien proces. W odpowiedzi na nasz trosk przedmiot czy to bdzie klejnot, tkanina czy te osoba zaczyna dobrze wibrowa, a jej pikno wzbudza w nas rezonans. Przestalimy ju zadawa pytania. Wyrolimy z tego. Natomiast mae dziecko zadaje pytania, tote z atwoci przyjmie ono do wiadomoci, e kolor jest wszechprzenikajc energi; zgodzi si z tym, gdy tak wanie postrzega wiat. Jednak ten jego dar widzenia wiata w kategoriach energii nie tylko nie zostaje mu wyjaniony; czasem bywa mu wrcz wyperswadowany. Gdy podronie, przestanie zadawa pytania. Dzi nie zauwaamy, jak mocno kolor na nas oddziauje, jak radykalnie zmienia nasz nastrj. A tymczasem skoro nawet lepi reaguj na kolor, znaczy to, e sami stawiamy barier naszej percepcji. Zacznijmy zwraca uwag na oddziaywanie kolorw, a wkrtce odczujemy ich zwizki ze wiatem ludzkim. Spjrzmy na ciep, janiejc czerwie. Kto z naszych znajomych jest rwnie ciepy i promienny? Albo spjrzmy na chd bkitu. Czy znamy kogo, kto jest chodny, spokojny, opanowany i niebieski? Ludzie wibruj na rozmaitych poziomach. Zmiana sceny w teatrze czy zmiana utworu w dyskotece pociga za sob rwnie zmian kolorystyki. Nauczmy si przystan i spojrze gboko i z mioci a wwczas dostrzeemy, e kade miejsce ma odmienne, specyficzne owietlenie. Nasza wiadomo zacznie powoli ewoluowa. Coraz wicej rodzi si ludzi. Ktrzy pojmuj, jak piknym i wyjtkowym stworzeniem jest czowiek; dostrzegaj wan prawd, e sami jestemy zdolni udoskonali nasz wiadomo.

BARWY CZAKRAMW
Czerwie:
pomie, ktry nas oywia Energie ciepych kolorw wibruj najwolniej, a jednoczenie maj najsilniejsze wasnoci pobudzajce. Zdumiewa fakt, e obecnie, w tzw. epoce wolnej mioci, wanie najniej pooone obszary ciaa najczciej pozostaj nieczynne. Nasze problemy zaczynaj si na najniszych kondygnacjach energetycznej budowli ciaa. U wikszoci z nas obszar pciowy jest niezrwnowaony z powodu niedostatecznego, niewaciwego bd nadmiernego uycia. Czym jest seks? Skd bior si odczucia, ktre pojawiaj si nieoczekiwanie i rwnie nieoczekiwanie wymykaj si spod naszej kontroli?

Orodek pciowy to pewnego rodzaju energie. Energi moemy czerpa poprzez rytmiczne pompowanie, a wwczas przybywa jej. I to wanie robimy podczas stosunku pciowego. Nasze czakramy nieustannie si obracaj, jednak podczas stosunku stenie energii w czakramie podstawowym jest tak due, e osiga on stan nasycenia. Energia podnosi si w ciele, przemieszczajc si kolejno do coraz wyszych czakramw i wprawiajc je w przyspieszone wirowanie. Stosunek jest zatem naturalnym sposobem przepompowywania energii do wyej pooonych orodkw. Czakramy poruszajc si pobudzaj ssiednie orodki do ruchu. To powoduje, e w czasie stosunku nasze pierwsze odczucia budz si w najniszym czakramie i dopiero stopniowo przenikaj do wyszych partii ciaa. Zwykle uwiadamiamy sobie moment, gdy dosigaj serca. Kiedy przechodz przez gardo, zaczynamy wykrzykiwa jakie sowa albo wydawa dwiki. Odczucia szczytowania bywaj bardzo zrnicowane, jednak chwili, kiedy energia dociera do sklepienia czaszki, zwykle towarzyszy temu oszoomienie i zawroty gowy. Jeli podczas orgazmu energia wydostaje si ponad gow, wydaje si nam, e opuszczamy ciao. By moe jest to stosowny moment, by wyjani charakter praktyk sadomasochistycznych, w ktrych odczucie ekstazy wywoywane jest przez bl. Ot zadawanie blu rwnie jest form adowania ciaa energi, jednak form bardzo gwatown. O ile bowiem w normalnym stosunku mamy do czynienia z pompowaniem energii, ktre wznosz si stopniowo, o tyle w praktykach sadomasochistycznych dochodzi do wstrzelenia energii, ktra przelatuje przez wszystkie czakramy i eksplodujc wydostaje si ponad gow, co powoduje gwatown ekstaz. Nie zawsze zdajemy sobie spraw, e takie postpowanie moe doprowadzi do zniszczenia czakramw; niewiadomi te jestemy faktu, ze erotyczne zblienia daj wicej zaspokojenia, jeli czakramy otwieraj si w sposb naturalny. Kiedy dochodzi do otwarcia czakramw, dowiadczamy seksu w sposb bardziej duchowy. Otwarcie czakramu podstawowego zmienia oglny charakter naszych wibracji. Dostpujemy gbokiego zespolenia z wibracjami kosmosu, a nad nasz gow tworzy si pole energetyczne o wysokich czstotliwociach. Energie te spywajc do ciaa pobudzaj drzemice w nim energie, ktre unosz si, dziki czemu ciao moe wchon jeszcze wicej energii kosmicznych. Pikne i niepowtarzalne dowiadczenie orgazmu traci wwczas charakter czysto fizyczny, stajc si doznaniem duchowym. Kolor dominujcy w czakramie odzwierciedla nasz aktualny stan energetyczny, wskazuje, czy gospodarujemy energiami we waciwy sposb. Tak wic obszar pciowy osoby pozbawionej seksu lub ruchu postrzegamy jako mtny lub brzowy. Z kolei nadmiar seksu zabarwi energie na tym obszarze metalicznym poyskiem. Tempo tego procesu bdzie zaleao od potrzeb i stanu zdrowia danej osoby. Dla osoby wyczerpanej i przepracowanej, za duo zaczyna si wczeniej ni dla kogo tryskajcego zdrowiem. Jeli w ktrymkolwiek z naszych czakramw wystpuje czer wskazujca na zaburzenia rwnowagi zdrowotnej bd emocjonalnej, energia nie uzyskuje wwczas wystarczajcego rozpdu i grznie po drodze, nie docierajc do szczytu gowy. Nie dochodzi wtedy do orgazmu. Bardzo duo czasu spdzamy na siedzco w biurze, w samochodzie, przed telewizorem. W efekcie nasz parter energetyczny czsto bywa nieczynny. Poniewa jestemy nie wygimnastykowani i poruszamy si niewaciwie, tracimy energi seksualn chodzc, siedzc, stojc. Z wiekiem nasz stan pogarsza si. Coraz modsi mczyni poddaj si operacji prostaty; w chwili obecnej przecitny pacjent ma niewiele ponad czterdziestk. Jedno z wicze jogi przeciwdziaajce schorzeniom prostaty polega na zwykym dociganiu

gowy do wyprostowanych kolan w pozycji siedzcej; niestety wikszo mczyzn nie potrafi wykona nawet tak prostego wiczenia. Naszym celem w yciu jest rozwijanie wiadomoci do momentu, a cakowicie utosami si ze wiatem, ktre j stwarza. Na pocztku bya wiato. Biae wiato skada si z tczy barw, powinnimy wic dy do tego, by sta si doskona tcz. Na razie jednak orodki naszego ciaa wypeniaj nieodpowiednie dla nich wibracje wietlne, odzwierciedlajce nasz oglny stan; maj one charakter przejciowy i podlegaj transformacji. CZERWIE w zasadzie powinna wystpowa wycznie w obszarze rozrodczym. Jej obecno w innych orodkach zawsze oznacza jakie zakcenia rwnowagi. Sama czerwie, niezalenie od kontekstu, kojarzy si nam z agresj i podranieniem. Wystpowanie CZERWIENI w POMARACZOWYM orodku trawiennym wskazuje na to, e energia utkna w tym czakramie, zamiast swobodnie przemieszcza si wzdu caego krgosupa. Taka sytuacja powoduje problemy odkowe. Przyczyn schorze odka moe by zarwno naduywanie obszaru pciowego, wskutek tego nadmiar czerwieni przedostaje si do obszaru pomaraczowego, jak i niedostateczna aktywno pciowa. Bez zasilania energi seksualn odek musi wykonywa podwjn prac, aby zenergetyzowa dwa obszary rozrodczy i trawienny. Im ubosze jest nasze ycie pciowe, tym czciej odek daje o sobie zna, wywoujc w nas siln orientacj na procesy trawienne. Przez odek, chtnie za pomoc sodyczy, bdziemy prbowali dostarczy sobie szybkiej energii. Nawiasem mwic, utrzymanie energii czerwonej na waciwym poziomie bez wystarczajcej dawki seksu nie jest bynajmniej rzecz prost. Czowiek wysportowany moe spala czerwie poprzez bieganie, kto inny w wysiku umysowym lub pomagajc blinim. Zdarzaj si te ludzie, ktrzy potrafi rozbudzi orodek seksualny wycznie w wyobrani tankuj energi czerwon wodzc wzrokiem za adnymi dziewcztami bd studiujc pornografi. Cho wykorzystanie energii seksualnej do pracy umysowej jest moliwe, jednak obecno CZERWIENI w TYM orodku umysu oznacza czsto, e dana osoba oddaje si erotycznym fantazjom. Wysyanie umysu na urojone przygody miosne drani orodek i w efekcie uszkadza sam umys. Czerwie jako oznaka podranienia pojawia si w tym czakramie take wtedy, gdy si nam nie wiedzie, kiedy rozpadaj si nasze zwizki z ludmi i wszystko wydaje si sprzysiga przeciwko nam. Gdy czerwie dosiga umysu, rzeczywisto dziaa na nas jak pachta na byka. CZERWIE w ZIELONYM orodku serca moe oznacza dwie zupenie odmienne rzeczy: namitn mio wypenion podaniem, ktrej nie powinno si lokowa w sercu, bd te mio zranion. Czerwie wyglda wtedy jak krew broczca z serca, dosownie ilustrujc wyraenie zranione serce. CZERWIE w BKITNYM orodku garda jest pitnem mwcw, ktrzy wystpuj publicznie, Zwykle wie si z podranieniem i obrzkiem gruczow szyjnych. CZERWIE w orodku INDYGO, pooonym midzy brwiami, oddziauje na nasz psychik. Czerwie, naturalnie, posiada wiele odcieni i tak na przykad ciemny r bdzie oznacza umiowanie ludzkoci, podczas gdy gboka czerwie niesie z sob jedynie nadmiernie wybuja wraliwo. Psychika zostaje wwczas zdominowana przez uczucia i

namitnoci, ci nierzadko prowadzi do choroby umysowej. Warto przy tym zaznaczy, e u narkomanw i schizofrenikw czerwie wystpuje w kadym prawie orodku energetycznym.

Pomaraczowy:
wezwanie do czynu Energia trawienna jest, jeli w ogle mona dokona takich porwna, waniejsza od energii seksualnej. Przyswajanie pokarmw utrzymuje nas przy yciu. Jednak w miar jak przybywa nam yciowych dowiadcze, kady obszar zostaje nasczony obcymi mu kolorami i u osb wraliwych brzuch przestaje by miejscem, w ktrym zachodz wycznie procesy trawienne. Cakowite pozbawienie obszaru brzucha wraliwoci zapewne byoby korzystne, jednak im bardziej udaje si nam go wzmocni, tym lepiej panujemy nad miniami i tym mniej potrzebujemy si obawia obecnoci tam innych kolorw. Silny orodek trawienny moe bezpiecznie dopuszcza obce mu kolory, a nawet wykorzystywa je z poytkiem. Istota dziaania jogi polega na przepompowywaniu energii w gr ciaa, w kierunku czubka gowy. To wanie ciepe energie dolnych orodkw, ktrych czstotliwoci rosn w miar podnoszenia si do gry, zasilaj nasze ciao i pomagaj otworzy upione obszary mzgu. Zazwyczaj posiek suy nam jako okazja do kontaktu rodzinnego czy towarzyskiego, w zwizku z czym inne sprawy absorbuj nas tak samo jak jedzenie. Tymczasem wszystko, co przechodzi nam przez umys, podobnie jak kada rzecz, ktra przechodzi przez nasze ciao, zabarwia nasze orodki. Im jestemy wraliwsi, tym wpyw bdzie gbszy. Tak wic jedzenie dla osoby o wraliwym brzuchu moe by czynnoci zgoa niebezpieczn. Obszar trawienny, jako podatny na prekognicj, jest ponadto naszym receptorem parapsychicznym przeczucia wanych wydarze czy spotka odbieramy nieraz jako askotanie w brzuchu czy ucisk w odku. Staroytni powicali orodkowi trawiennemu wiele uwagi. Wszelkie znajdujce si w nim nieczystoci i zogi uwaane byy za przeszkod uniemoliwiajc postp na drodze duchowej. Ze funkcjonowanie obszaru trawiennego, wedug staroytnych, uszkadzao pooony bezporednio nad nim orodek ty. Zogi w jelitach, w myl tej koncepcji, upoledzay umys. Przywrcenie siy i czystoci orodkowi trawiennemu zawsze naleao do podstawowych zada jogi. Przestrajajc wibracje na bardziej duchowy odcie, uwraliwiamy si na duchowe aspekty naszej natury. Zaczynamy jasno odczuwa, e poprzez obszar trawienny odywiamy caoksztat naszego istnienia i dopki nie uwiadomimy sobie tej zalenoci, nie moemy dostpi trwaej i znaczcej przemiany duchowej. Delikatny odek reaguje na lki i stresy, przez co staje si podatny na chorob wrzodow. Nieraz bardzo gwatownie reaguje na infekcj bakteryjn organizmu bd szkodliwe substancje, jakie mu serwujemy, i natychmiast pozbywa si caej zawartoci. Mona miao powiedzie, e odek ma swj wasny rozum, ma te wiksz zdolno regeneracji ni ktrykolwiek z pozostaych orodkw. Bezlitonie traktowany, do ostatniej chwili sprawuje si nad podziw dobrze, po czym wysiada na zawsze. Wzmacnianie mini brzucha nie tylko wzmacnia obszar podstawowych energii, ale rwnie umoliwia przyjmowanie ciosw emocjonalnych wprost na brzuch. Gdy dwa centymetry od nas zahamuje znienacka auto, wikszo z nas reaguje gwatownym biciem serca. Tymczasem prawidowa reakcja na zagroenie polega na wcigniciu brzucha. Kiedy

po paru sekundach rozluniamy jego minie, serce i puls powracaj do normy, i moemy pomaszerowa dalej. Wcigajc brzuch czciowo odciylimy serce od stresu. Chobymy nie wiem ile serca wkadali w nasze poczynania, dopki nie towarzyszy temu odpowiednia porcja energii, nie osigniemy wiele. Osabienie jednego obszaru w ciele automatycznie odbija si na obszarach ssiadujcych. Tak wic niedoenergetyzowanie orodka rozrodczego uniemoliwia prawidowe trawienie. Jeli dodatkowo zostanie nadmiernie pobudzona energia obszaru pooonego powyej brzucha, orodek trawienny zostaje schwytany w dwa ognie i nie wie, co si z nim dzieje. Zdrowy, wolny od wpyww emocji brzuch wieci jasno ywym, pomaraczowym wiatem. Wegetarianie, nawiasem mwic, maj w tym obszarze janiejszy odcie oranu. Zaleca im si ostrono, gdy jeszcze bledszy odcie moe oznacza anemi jogini nosili pomaraczowe szaty, aby zrekompensowa brak misa w diecie. POMARACZOWY jest nie tylko kolorem procesw trawiennych; symbolizuje rwnie energi aktywizujc. Kada rzecz, ktr owietlimy pomaraczowym wiatem, natychmiast oywa w naszych oczach. Gdy wic kolor pomaraczowy przedostanie si do ktregokolwiek czakramu, jego aktywno automatycznie si wzmaga. POMARACZOWY rzadko wystpuje w innych czakramach, z wyjtkiem moe obszaru CZERWONEGO gdzie sygnalizuje do wyczynowe podejcie do seksu. W takim wypadku seks opiera si na przyjacielskiej, obustronnej umowie i traktowany jest jako zdrowy sposb rozadowania napi. Jednak kolor pomaraczowy w tym obszarze nie rokuje zbytniej gbi przey seksualnych. Ich charakter niewiele bdzie si rni od dozna, jakich dostarcza uprawianie sportu. POMARACZOWY nieczsto pojawia si w TYM orodku umysu, a jego obecno tam zwiastuje niestrudzony umys. Ludzie z energiami brzucha w umyle s niezmordowani w wymylaniu intelektualnych rozrywek. Kiedy ich towarzysze gboko pi, oni rozwizuj bd ukadaj szarady, krzywki, albo sami ze sob rozgrywaj parti szachw. POMARACZOWY rzadko rwnie wystpuje w ZIELONYM orodku serca. Zwykle serca nie wiczy si w jaki specjalny sposb. Wyjtek moe stanowi kulturystyka. Kto, kto j uprawia, powinien uwaa, eby nie pompowa rwnoczenie do serca czerwonych energii. Dzieje si tak, kiedy wskutek forsownych wicze wyczerpujemy ca energi pomaraczow i zaczynamy siga do rezerw czerwonej. Pompowanie do serca energii rozrodczych prowadzi do dowiadczenia orgastycznego, jednak praktyka na dusz met powoduje, e czerwie pozostaje w orodku serca, co grozi zawaem. Rwnie nieczsto spotyka si POMARACZOWY w BKITNYM orodku garda. Kolor ten wystpuje jedynie u ludzi posugujcych si gosem podczas ruchu. Nale do niech sdziowie sportowi, ktrzy krzycz poruszajc si przy tym szybko, czy dowdcy oddziaw, wydajcy zazwyczaj rozkazy w biegu. POMARACZOWY rzadko pojawia si take w orodku brwiowym INDYGO. Wyjtkowo spotykamy t kombinacj u osb, ktrych dno duchowa wyraa si poprzez cik prac. Takich ludzi nie pociga samotna kontemplacja, chtnie natomiast wykorzystuj pomaraczowe energie dziaajc z oddaniem na rzecz blinich.

ty:
umys indywidualny Czowiek pierwotny mia blisze zwizki z duchowa substancj wiata, czciej ni my przeywa doznania mistyczne, obcowa z anioami i duchami natury. Nie majc jeszcze dobrze wyksztaconego intelektu, bdcego wyrazem energii tych, nie panowa umysem nad tym, co widzia. W zagroeniu ucieka si do amuletw i znakw magicznych a nie logiki. Zaklcia oddziayway na intuicyjn stron jego natury. Nie da si nikogo zabi wywodem logicznym, mona natomiast kogo zniszczy rzucajc na niego urok, jeli ten kto nie posiada dostatecznej umiejtnoci logicznego mylenia, eby zanalizowa rdo potgi zaklcia. Ludzie pierwotni powierzali swoje serca naturze. Wypenieni mioci i uwanoci, potrafili harmonijnie wspy z otoczeniem, byli jednak bezbronni wobec wpyww si zewntrznych, rwnie w obszarze brzucha, reagujcym na oddziaywania ponadzmysowe. Staroytni Aztekowie i mieszkacy Atlantydy odkryli moliwoci, jakie niesie doprowadzenie energii do orodka soca, poczonego z umysem obszaru, ktry otacza splot soneczny. Soce byo dla nich centrum Wszechwiata. Rozwj orodka tego, zwaszcza gdy by w nim obecny zoty promie mdroci, mia przeciwdziaa pasywnoci mzgu. I tak pomidzy orodkiem POMARACZOWYM i ZIELONYM wyksztacia si obszar, ktry z czasem zacz kontrolowa dziaanie i szybko drga. Czowiek wytwarza t energi po to, by obserwowa swoje emocje zarwno w obszarze serca, jak i w obszarze trawiennym. Umys, emocje i poywienie cile si ze sob wi, tote poczenie trzech odpowiadajcych im orodkw zaowocowao wgldem. Rytuay utraciy wiele ze swojego znaczenia, poniewa or metafizyczny dawa si rozbroi logik. Lewa i prawa strona mzgu zaczy wsppracowa. Niestety, ten stan rwnowagi nie trwa dugo i wkrtce zatryumfowa racjonalizm. Dziki wszechstronnemu wyksztaceniu z coraz wiksz precyzj rozbieramy cay wiat na czci. U niektrych ludzi racjonalizm wypar wszelkie kolory, pozbawiajc ich cakowicie wraliwoci na duchowo. Nadmierne skupienie na wasnym ego odcina ich od innych poziomw istnienia. Kolor TY w tym jest rdem bezstronnych sdw. Umoliwia ponadto przyswajanie i magazynowanie faktw, w zwizku z czym jest kolorem nauki. Jest to barwa, ktra dla rwnowagi wymaga wietlistego serca. Gdy ty orodek zamiewa blaskiem pozostae orodki, mamy do czynienia z osobowoci ekscentryczn, skoncentrowan wycznie na sobie, dc za wszelk cen do byskotliwoci intelektualnej i sukcesu w jakiej dziedzinie. W rzeczywistoci jednak ty orodek jest zaleny od pozostaych. Niedostateczne powicanie im uwagi prowadzi do zaamania tego orodka, co jest rwnoznaczne z zaamaniem umysowym. Podobnie nadmierna stymulacja mzgu za pomoc narkotykw przynosi efekt krtkotrway; po pewnym czasie prowadzi do wygaszenia innych orodkw i w kocu wyniszcza orodek ty. Jeli w ktrymkolwiek czakramie pojawia si kolor ty, oznacza to, e do energii tego czakramu wprowadzamy umys. Jest to kolor wszechogarniajcej analizy. Odrobina ci nie zaszkodzi adnemu z orodkw, gdy logika jest przydatna w kadej dziedzinie ycia. TY w orodku CZERWONYM powoduje, e seks podlega kontroli umysu. Osoba obdarzona tak kombinacj jeli nie moe by z kim, kogo kocha, bdzie kocha tego, z kim

jest. Czsto z powodu przeszych dowiadcze kontroluje swoje uczucia tak mocno, ze staj si niezdolna do mioci. Ma w sobie mao ciepa. W efekcie moe potrzebowa urozmaiconych dowiadcze erotycznych, gdy tylko niecodzienno gwarantuje jej zaspokojenie. Umys i ciao tej osoby atwo potrafi si znudzi i stale wymagaj nowoci, ale nowo jak to nowo ma to do siebie, e si starzeje. Kolor TY w POMARACZOWYM orodku trawiennym wiadczy o silnej kontroli odcinajcej od tego obszaru wikszo emocji. Przy okazji ulega stpieniu wraliwo na bodce pozazmysowe. Osoby o tym zakoczeniu orodka pomaraczowego czuj, e nigdy nie mog sobie pozwoli na chorob. Najzwyklejsze objawy niedyspozycji odka bd ich szalenie denerwowa, jako dowd czego, z czym ich umys nie potrafi si upora. Ludzie, w ich opinii, powinni wzi si w gar, a nie siedzie biadolc. Brakuje im wspczucia nawet dla dzieci, gdy dziecko rwnie nie powinno pozwala sobie na wybryk choroby. Kobiety z pomaraczowym orodkiem podbarwionym ci nierzadko nie decyduj si na macierzystwo, poniewa s zbyt skoncentrowane na wasnej osobie. Jeeli mimo wszystko maj dzieci, zawsze bd siebie i swoj prac stawia na pierwszym miejscu. Kolor TY w ZIELONYM orodku serce sygnalizuje osob, ktra usiuje opanowa uczucia za pomoc intelektu. Istnieje moliwo, e czowiek ten przey tragiczny bl odrzucenia i jego lk przed ponownym tego typu dowiadczeniem jest tak dojmujcy, e nie pozwala mu angaowa si uczuciowo. Osoba taka moe mniej lub bardziej lubi swojego partnera, ale nigdy nie bdzie zdolna do prawdziwej mioci. Poniewa jednak umys czerpie satysfakcj z rozmaitoci zwizkw, osoba o wspomnianych cechach bdzie potrzebowa odmiany, aby mc zabawia si zewntrznymi pozorami mioci. ty kolor wie si z lkiem, a jego wystpowanie w zielonym orodku zdradza tchrza, ktry boi si odda swoje serce. Ze wszech miar korzystna natomiast jest obecno TEGO w orodku INDYGO, poniewa uzdrowicielom suy odrobina chodu i analitycznego mylenia, chronica przed nadmiernym angaowaniem si w tragedie pacjentw. W uzdrawianiu nieodzowna jest pewna doza niezaangaowania, a odrobina ci w orodku brwiowym wiadczy wanie o zrwnowaonej osobowoci. Uzdrowiciel obdarzony tym promieniem potrafi nie tylko wykorzysta zagadkowy dar, jaki sta si jego udziaem, ale rwnie posiada wiedz na temat dziedziny, ktr si zajmuje, i sprawuje kontrol nad obiegiem energii midzy nim a pacjentem. TY w BKITNYM orodku garda znamionuje osob, ktra odczuwa nieustanny przymus dowodzenia sprawnoci swojego intelektu. ty kolor garda nie idzie w parze z wyrozumiaoci. Jego posiadacz chtnie wypowiada krytyczne opinie o otaczajcym wiecie. Jeli zdarzy si, e powici si twrczoci literackiej, jego utwory maj naukowy czy pseudonaukowy posmak, bdcy czsto efektem posugiwania si wyszukanym sownictwem. Kiedy taki czowiek napotyka co, co przekracza jego rozumienie, potrafi natychmiast ustosunkowa si do tego w sposb byskotliwy, pozbawiony jednak jakiejkolwiek gbi.

Ziele:
czyste serce

Nasze ycie w zamierzchej przeszoci byo cile zwizane ze zdobywaniem pokarmu i rozmnaaniem. Przeywalimy je w sposb o wiele bardziej instynktowny, wykorzystujc przede wszystkim nisze energie naszego ciaa. Mona powiedzie, e energetycznie przypominalimy dinozaury, obdarzone maleka gow i olbrzymim tuowiem. Nasze energie skierowane byy gwnie ku dolnym partiom ciaa tak ksztatowaa je konieczno przetrwania. Jeli oswoimy dzikiego kota i zapewnimy mu stae poywienie, zacznie pomnaa i wyrwnywa potencja w wyszych czakramach i straci natychmiastow gotowo do ataku, jak przejawiaj yjce na swobodzie drapieniki, ktre wikszo energii powicaj na zdobywanie poywienia. Instynktowna dla jego gatunku agresja osabnie. W czasach gdy nasze potrzeby koncentroway si w obszarze brzucha, obszar rozrodczy by rwnie mocno naenergetyzowany, poniewa oba te orodki s ze sob cile powizane. Rozwijajc rolnictwo i przechodzc na osiady tryb ycia czowiek zabezpieczy sobie rdo poywienia. Pokarm przesta by obsesj naszego gatunku, a w konsekwencji take popd pciowy uleg wysublimowaniu. Serce jest siedliskiem duszy. Dziki sercu jestemy istotami ludzkimi. Mio jest ide przewodni naszego ycia. A do obecnej chwili w ewolucji bylimy zdolni zaistnie na wyszym poziomie wibracyjnym. Nasze emocje odzwierciedlay si odku i jeszcze dzi, gdy zostaniemy zranieni i tracimy zdolno angaowania si sercem, wracamy do naszej prymitywnej natury i zaczynamy reagowa poprzez obszar brzucha. Czsto zdarza si, e stres czy kryzys emocjonalny uaktywnia w nas zdolno postrzegania pozazmysowego. W miar jak nabralimy umiejtnoci logicznego rozumowania i zaczlimy wytwarza te pasmo wietlne, przestalimy obaskawia bogw prac, mioci i powiceniem, skadajc im w zamian hod naszej logiki. Nie by to proces natychmiastowy. Zanim osignlimy waciwy odcie ci, musielimy przej przez rozmaite stadia oczyszczenia, teraz jednak logika zdominowaa nas bez reszty i ponownie musimy odwoa si do czystoci naszych serc. Aby y w bezpiecznym i piknym wiecie, musimy zatroszczy si do gbi o nasz Ziemi. Powinnimy podj dzieo uzdrowienia przyrody, gdy dopiero wtedy natura bdzie moga nas uzdrowi. Dzi, bardziej ni kiedykolwiek w historii, musimy nawiza czno z duchem przyrody, ktry utrzymuje nas przy yciu, wspdziaajc zarwno energiami pierwotnymi, jak i wyszymi siami duchowymi. Przyroda jest zbiorow dusz, ktra yje i oddycha energi zielonego orodka Ziemi, podobnie jak my yjemy dziki pulsowaniu naszego zielonego orodka. Wikszo z nas nascza ten obszar wibracjami i kolorami, stanowicymi rodzaj wyjcia awaryjnego z traumatycznych sytuacji. Lk zmienia barw naszych orodkw. Kiedy zostajemy zranieni, zaczynamy si chroni. Chcc oczyci serce, musimy przede wszystkim pozby si przytaczajcego lku przed samotnoci. Musimy obali faszywy mit bezpieczestwa. Dopiero wtedy uzyskamy wgld w istot zwizku z innymi ludmi*(patrz: Annie Wilson, The Wise Virgin, Turnstone Press, 1979) i dopiero wtedy nasze serca bd gotowe zczy si z wysz wiadomoci i dziaa na rzecz mioci w jej prawdziwym znaczeniu. Ziele ma wiele rozmaitych odcieni, jednak wikszo osb cierpi na jej niedobr w orodku serca. Za ludzie z niedoborem zieleni, to ludzie cofajcy si przed blem. Tymczasem serce reaguje na kade uczucie. Kady z nas zosta kiedy opuszczony czy te odrzucony przez kogo, kogo kocha. Przyciemniony odcie zieleni wskazuje na zazdro i zaborczo; brz i czer wystpuj wtedy, gdy orodek serca dotknity jest gbokim cierpieniem nie jest wtedy w stanie wyrazi swego wrodzonego pikna. Brak kontaktu z

naszym wewntrznym piknem wiadczy o gbokim zaburzeniu funkcjonowania orodka serca. Niektrym ludziom udaje si wyleczy wasne serce. Moemy tego dokona wsuchujc si uwanie w gos przyrody, ktra jest niewyczerpanym rdem uzdrowicielskich mocy. Natura sama usunie wszelkie cierpienia, wypeniajc serce waciwym kolorem. Gdy ziele pojawia si w pozostaych orodkach, nabieraj wraliwoci i zdolnoci przystosowania. ZIELE w orodku CZERWONYM znaczy, e seks czy si u nas z uczuciem. Jestemy lojalni wobec naszych partnerw, a w naszych zwizkach wymagamy duo mioci i zrozumienia. Atrakcj w seksie nie jest dla nas rnorodno dozna, lecz przekazywana w akcie mio. Jestemy zdolni do penego zblienia tylko z kim, kogo gboko kochamy. Ludzie wraliwi czsto wprowadzaj ZIELE do POMARACZOWEGO orodka trawiennego, dziki czemu pozazmysowy receptor brzucha zaczyna nieomal funkcjonowa w rytmie serca. Takie osoby reaguj nie tylko na wasne emocje, ale rwnie na uczucia innych ludzi; nierzadko te odbieraj wpywy pochodzce z przeszych wciele. U osb o podwyszonej wraliwoci wszystkie wydarzenia odbijaj si bardzo silnie na obszarze brzucha, tak wic ludzie, ktrych brzuchy ton w zieleni, powinni szczeglnie dba o diet, gdy s podatni na problemy gastryczne. Wyjciem z tej sytuacji moe by doprowadzenie do orodka trawiennego pewnej dawki ci, ktra do pewnego stopnia zrwnoway dziaanie zieleni. Jeli brakuje nam ZIELENI w TYM orodku umysu, nasze podejcie do ycia bdzie jednostronne. Dymy wwczas do naszych celw gusi na gos wasnego serca. Natomiast ziele w tym obszarze wiadczy o dobroci i serdecznoci, jej odcie za o tym, jak wiele jestemy skonni zrobi dla naszych przyjaci. Brak ZIELENI w BKITNYM orodku garda sygnalizuje czowieka chodnego w obejciu. Odrobina zieleni jest z kolei oznak yczliwego usposobienia, jednak jej nadmiar niesie ryzyko bycia wykorzystywanym przez innych. Czowiek o zbyt zielonym gardle przewanie nie potrafi powiedzie nie, tote kto tylko moe, chodzi mu po gowie. Poza tym ziele w gardle czsto wystpuje u zielarzy. Nadmiar ZIELENI w orodku INDYGO na czole wskazuje na przesadn dobro. Nie jest to cecha korzystna dla uzdrowiciela, gdy moe skania go do udzielania pomocy nawet w przypadkach przerastajcych jego umiejtnoci. Zbyt maa ilo zieleni jest zatem podana wprawdzie wskazuje osob, ktra pomaga innym bez mioci, jednak w przypadku uzdrowiciela daje gwarancj, e nie bdzie si on nadmiernie angaowa w problemy swoich pacjentw.

Bkit:
sowa mdroci Czowiek pierwotny potrafi posugiwa si wieloma zmysami. Gardo, narzd mowy, nie miao dla niego specjalnego znaczenia. Po to, by si porozumiewa, przestraja si na wewntrzny, bezdwiczny i niewerbalny kana komunikacji. Gone dwiki wydawa jedynie w zwizku z pobudzeniem orodka czerwonego lub pomaraczowego kiedy by

podniecony erotycznie, godny, albo gdy znajdowa si w niebezpieczestwie. Dwik oznacza blisko napastnika bd ofiary. Mowa artykuowana i jej rnorakie odmiany pojawiy si dopiero pniej. Czowiek pierwotny wiedzia wszystko o pierwotnych energiach przyrody, nie potrafi jednak nimi manipulowa. Obecnie, z pomoc racjonalnego umysu, w pewnym stopniu kontrolujemy rodowisko. Podchodzimy do przyrody w cakiem odmienny sposb. Poniewa racjonalne, logiczne umiejtnoci wymagaj artykulacji werbalnej, rozwj lewej pkuli mzgowej pocign za sob uaktywnienie czakramu garda. Ponadto umiejtnoci logicznego rozumowania nie mona nikogo nauczy w sposb instynktowny, gdy na tym poziomie s one niewyraalne dopiero wyksztacona mowa umoliwia przekazywanie ich potomstwu. Orodek mowy powiksza si w miar ewolucji wyszych czakramw, gdy w ksztatowaniu czowieka zaczy uczestniczy energie chodzce. Jednak ju staroytni jogini zdawali sobie spraw, e do przezwycienia zych skonnoci orodka mowy niezbdne s okresy gbokiego milczenia. My rwnie powinnimy si wyciszy, pograjc umys w medytacyjnym stanie, aby dostroi si do wyszych zada naszej natury, do jakich zostalimy powoani. Kad dziedzin ycia mona podnie do rangi dziea sztuki. W dzisiejszych czasach wiele uwagi powicamy sztuce wykorzystujcej energie orodka garda. Staroytni prorocy wiecili z gbi orodka czerwieni symbolem wspczesnoci jest chodny mwca. Chrystus wielokrotnie uzdrawia zwyczajn mow, posugujc si wibracj dwiku. W przyszoci dwik ponownie stanie si narzdziem uzdrawiania. Jak dowioda staroytna cywilizacja Atlantydy, za pomoc dwikw mona wprawi ciao w stan doskonaej harmonii. Znakomicie do tych celw nadaje si muzyka, jednak znaczna cz muzyki wspczesnej jest dla nas wrcz szkodliwa. Rock na przykad zakca rwnowag energetyczn w ciele. Niemniej, generalnie rzecz biorc, muzyka ma waciwoci lecznicze, ma je rwnie gos ludzki. Wystarczy zastanowi si przez chwil. Kady zgodzi si, e mona wiele powiedzie o czowieku na podstawie jego gosu. Gos wyraa wibracje, jakimi posugujemy si artykuujc nasze myli, kiedy mwimy w kko to samo, odpowiednie kolory w obszarze garda utrwalaj si. Gdy wiecznie narzekamy, kolory gasn i wysiada nam tarczyca, kiedy za milczymy obszar przybiera barw bia. Obszar garda silnie reaguje na nasze samopoczucie i autoekspresj. Pracujc nad naszym przebudzeniem duchowym, musimy zatem wielk uwag zwraca na okolice naszych oczu, uszu, kark i ty gowy. Brak elastycznoci tych obszarw stale bdzie dawa zna o sobie, kiedy zaczniemy otwiera si duchowo. Ludzie zaawansowani na ciece duchowej zwykle wygldaj modo, poniewa dziki podwyszonej wiadomoci sprawniej funkcjonuj minie oczu, uszu i potylicy. Ich garda maj pikne ubarwienie faktem jest, e umiech rozjania orodek garda. Co wicej, rozjania wszystkie pozostae orodki. Bkit w orodkach innych ni obszar garda oznacza chd. Niewielka ilo BKITU w CZERWONYM orodku rozrodczym jest dopuszczalna, oglnie jednak wskazuje na pewne wyrachowanie w kwestii seksu. ZIMNY BKIT dowodzi z kolei oziboci wywoanej rozczarowaniem w przeszych zwizkach. BKIT w POMARACZOWYM orodku trawiennym wiadczy o niekorzystnym, prozaicznym i pozbawionym fantazji podejciu do jedzenia, ktre, bd co bd, jest rdem naszych yciodajnych energii.

BKIT w TYM orodku umysu wskazuje na chodny, jasny umys, zdolny do przekazywania wiedzy bez emocjonalnego zaangaowania. CHODNY BKIT wiadczy o umyle ozibym i nieczuym. BKIT w ZIELONYM orodku serca jest niespecjalnie korzystny. ZIMNY BEKIT skuwa serce lodem. Nie jestemy wwczas zdolni odwzajemnia mio i unikamy zaangaowania si w nowe zwizki. Czasem sami zamraamy nasze serce, eby da ranom czas na zagojenie si; cechuj nas wtedy chodna powcigliwo. Janiejszy odcie BKITU w orodku INDYGO, pooonym na czole, wskazuje na wykorzystywanie w praktyce leczniczej gosu.

Indygo:
odmienne stany wiadomoci Trzecie Oko, nasze duchowe oko usytuowane jest w rodku czoa. Mona je porwna do skali w odbiorniku radiowym, na ktrej da si odszuka wszystkie momenty, w jakich istnielimy w obecnym yciu i w przeszych wcieleniach. Tak wic czoo jest swoist skal, dziki ktrej moemy nasz aparat wizualizacyjny nastroi na taka czstotliwo, jaka jest nam w danej chwili potrzebna. Trzecie Oko odbiera myli i uczucia innych ludzi, jest rwnie w stanie wywietli nam nasze przesze wcielenia; co wicej, poniewa jest zdolne do penego obrotu moe nam ukaza ycie, jakie bdziemy prowadzi w przyszoci. To, jakie ycie wiedziemy obecnie, jest w znacznej mierze wynikiem naszych poczyna w poprzednich wcieleniach. Trzecie Oko, podobnie jak zwyke, fizyczne oko, dzieli si na miniaturowe fragmenty odpowiadajce pewnym typom dowiadcze yciowych. Przypomina ono monitor bez przerwy wywietlajcy film, ktrego jestemy bohaterami i reyserami zarazem. Trzecie Oko to nasza kartoteka, suma dowiadcze obecnego i poprzednich wciele, z powodu ktrych jestemy tym, kim jestemy. Owa kartoteka jest stale dostpna do wgldu i w akcie jasnowidzenia moemy w kadej chwili stan w rodku wasnego bd cudzego Trzeciego Oka i sign do wybranego fragmentu archiwum. Strojenie Trzeciego Oka przypomina strojenie krtkofalwki. W stanie podwyszonej wiadomoci Trzeciego Oka moemy wyskalowa si na dowolny moment w czasie. Trzecie Oko to czarodziejski mechanizm operujcy na tylu poziomach wiadomoci, e pozwala nam dowiadczy caego przebiegu ewolucji; z jego pomoc moemy podrowa we wszystkich kierunkach czasu i przestrzeni. Trzecie Oko jest konstrukcj niezwykle zoon. Podobnie jak tczwka fizycznego oka odzwierciedla nasze choroby fizyczne, na czym bazuj diagnozy irydologiczne, tak eteryczne Trzecie Oko utworzone z najgbszych energii uzewntrznia nasze bdy i choroby z przeszych wciele. Kto, kto w poprzednim yciu zosta zamordowany pchniciem w serce, w nastpnym bdzie przeywa due problemy emocjonalne zwizane z tym obszarem. W kolejnym wcieleniu problemy te osabn zapewne pojawi si natomiast nowy wtek, na ktry zapracowalimy tym razem. Jest to tak, jakbymy nasze ycie nagrywali na tam podniszczon, zanieczyszczon poprzednim zapisem. Wszelkie wibracje, zarwno korzystne, jak i szkodliwe, wpywajc do Trzeciego Oka odksztacaj nasz wiadomo. Co, co wydarzyo si nam przed setkami lat, moe nadal na nas oddziaywa. Nadmiar kolorw w Trzecim Oku bywa oznak naszych silnych powiza z

przeszymi wcieleniami i angaowania si w zbyt liczne zwizki w ludmi. Najkorzystniejszy, cho wcale nie najatwiejszy do utrzymania, jest dla oka jego naturalny odcie indygo bd barwa biaa. Wyglda na to, e ludzie cierpicy na tzw. rozdwojenie czy zwielokrotnienie jani to ludzie, ktrzy rwnoczenie przeywaj wszystkie swoje wcielenia. Grna cz Trzeciego Oka wskazuje drog, ktr podamy, dolna nasze poprzednie wcielenia. Trzecie Oko jawi si nam pod postaci spirali, ktrej kolejne krgi przecinaj nasze przesze wcielenia; rejestrujc zachodzce w nich wydarzenia, zachowujemy jednak wiadomo zmian, jakie w nas nastpiy od czasu, gdy kontaktowalimy si z kolejnymi warstwami naszego istnienia. Trzecie Oko, nie do koca wiadomie, wykorzystywane bywa przez aktorw, ktrzy posiedli umiejtno cakowitego oczyszczania czoa z kolorw, a nastpnie umieszczania tam barwy potrzebnej dla osignicia zamierzonego efektu. Przestrajajc si z koloru na kolor z atwoci mona przechodzi od miechu do ez, od czarnej melancholii do rowego humoru. Nie jest to cakiem bezpieczne, poniewa barwa w Trzecim Oku oddziauje na cae ciao. Pene dostrojenie si do czstotliwoci jednej barwy poczone z wyparciem pozostaych kolorw moe prowadzi do drastycznej zmiany osobowoci. Kiedy wchaniamy duo ciemnoci do Trzeciego Oka, przyswajamy negatywne energie i popadamy w depresj, chandr, melancholi. W postpowaniu z Trzecim okiem wskazana jest wic ostrono i zachowanie kontroli. Trzecie Oko jest narzdziem wiadomoci zarwno wewntrznej, jak i zewntrznej. Na poziomie energii subtelnych Trzecie Oko umoliwia nam prawdziwie gboki wgld, jednak na powierzchni, jak w kadym czakramie, odbieramy jedynie te czstotliwoci wietlne, na ktrych dziaamy w yciu. Wpyw kolorw obecnych w Trzecim Oku jest bardzo silny, podobnie jak ich wymowa diagnostyczna. Negatywne stany umysu odkadaj si w postaci konkretnych barw na poziomie ciszych energii eterycznych Trzeciego Oka. I tak na przykad agresywno objawia si czerwieni, chciwo barw pomaraczow, zazdro zielon. Te niepodane barwy wywouj stan chorobowy w Trzecim Oku, ktry z kolei manifestuje si w postaci symptomw cielesnych. Chrystus zaleca nam, bymy wyjli belk z naszego oka. Jego sowa mona rozumie w ten sposb, e uzdrawiajc Trzecie Oko, mamy wiksz szans na uzdrowienie ciaa. Uzyskanie rwnowagi energetycznej w trzecim oku jest wic niezwykle istotnym zadaniem, ktre w dalszym cigu tej ksiki omwimy peniej. Indygo w pozostaych orodkach sygnalizuje bezstronno i nieangaowanie si INDYGO rzadko wystpuje w CZERWONYM orodku rozrodczym, jego obecno tam oznacza, e dymy do poszerzenia wiadomoci poprzez obszar pciowy. Z kolei obecno INDYGO w POMARZCZOWYM orodku trawiennym wskazuje, e brzuch jest z jakich przyczyn nadmiernie naadowany energi. INDYGO w TYM orodku umysu wystpuje u ludzi chodnych i niezaangaowanych, midzy innymi u lekarzy, ktrzy w pracy z pacjentem niewiadomie wykorzystuj swoje zdolnoci ponadzmysowe, stajc si bezwiednie rwnie uzdrowicielami. INDYGO, kolor nieangaujcego si uzdrawiania, niekiedy pojawia si w ZIELONYM orodku serca. Wyjtkowo obserwuje si go u osb posiadajcych dar uzdrawiania dotykiem rolin i innych ludzi. Osoby te cechuje wielki spokj, poniewa osigny poziom, na ktrym energie przepywaj przez nie w sposb naturalny.

INDYGO rzadko wystpuje w BKITNYM orodku garda. Jego obecno sygnalizuje jak posta uzdrawiania gosem. Kolor ten moe wic pojawi si zarwno u hipnotyzera, jak i u matki piewajcej dziecku koysank.

Fiolet:
przesze wcielenia yj w nas nadal Jeli fiolet promieniuje z orodka pooonego na czubku gowy, wiadczy to o skonnociach artystycznych danej osoby, jej naturalnym pocigu do rzeczy piknych i dobrych. Pojawiajc si w pozostaych czakramach, fiolet rwnie wiadczy o zmyle pikna i harmonii. FIOLET w CZERWONYM orodku rozrodczym wystpuje u ludzi, ktrzy seks podnosz do rangi sztuki, kultywujc w nim pikno i subtelno, i nie tolerujc najmniejszej nawet wulgarnoci. FIOLET w POMARACZOWYM orodku trawiennym znamionuje osoby, ktre dbaj o estetyk posikw i bogosawi pokarm, zanim podnios go do ust. Zdarzaj si wrd nich ludzie tak dobrze zestrojeni z energi kosmiczn, e posiek zastpuje im odpowiednie wiczenia oddechowe. FIOLET w TYM orodku umysu wiadczy o umiowaniu pikna zabarwionym jednak pewn logik. Przykadem wspdziaania tych kolorw moe by malarz rozmiowany w symetrii i sztuce czenia kolorw, ktry potrafi uzasadni swoje artystyczne upodobania. FIOLET w ZIELONYM orodku serca wskazuje na potrzeb zwizkw o charakterze duchowym i umiowaniu pikna bez skonnoci do jego analizowania. FIOLET w BKITNYM orodku garda wiadczy o artystycznym posugiwaniu si mow. Obecno fioletu i ci w tym obszarze pozwala spodziewa si uzdolnie krytycznych w dziedzinie sztuk piknych, bdcych niczym innym jak hodem wiedzy dla sztuki. FIOLET w orodku INDYGO pooonym na czole wystpuje u ludzi, ktrzy prowadz terapi poprzez sztuk, posugujc si w pracy tacem, muzyk czy rysunkiem.

O Istniej wszake kolory, ktrych promieniowanie ma zasig wykraczajcy poza pierwszy poziom energii eterycznych. Ich znaczenie jest o wiele gbsze ni kolorw poprzednio omawianych, gdy s manifestacj wiadomoci wykraczajcej poza ciao. Barwy promieniujce z czubka gowy odzwierciedlaj peni naszego istnienia.

Kolory te nie pojawiaj si i nie znikaj zalenie od nastroju chwili. Chocia zabarwienie naszych czakramw wywiera na nie pewien wpyw, jednak podlegaj jeszcze innym oddziaywaniom, zarwno wewntrznym, jak i zewntrznym. Kolory wok gowy odzwierciedlaj dowiadczenia naszej duszy, mwi na jakim etapie wiadomoci si znajdujemy. Informuj o waciwociach, ktre wynielimy z poprzednich wciele. W trakcie ewolucji nasza dusza powica poszczeglne wcielenia na pozyskiwanie kolejnych kolorw. Barwy raz zdobyte zachowuje. Ten wanie wachlarz kolorw staroytni nazywali Lotosem Tysica Patkw, Przypisujc mu posta wielociennego diamentu. Diament lotosu powstaje na styku krzyujcych si strumieni energii, ktre w miejscu przecicia wytwarzaj lustrzany blask. Kiedy diament jest czysty i bez skazy, moemy w nim znale nasze prawdziwe odbicie. Im janiejszy wytwarza blask, tym wysz sygnalizuje wiadomo. Sam diament zbudowany jest z trzech wyranie zaznaczajcych si warstw. Pierwsza z nich to poziom krystaliczny, w ktrym znajduje si zapis naszego rozwoju na paszczynie eterycznej, informacja o stanie czakramw, a take o wszystkim, czym zajmowalimy si dotd w naszym obecnym yciu. Poziom drugi, poziom wibracji wyszych, wie si z przekroczeniem emocji przez umys i postrzeganiem ycia jako wszechogarniajcej caoci, w ktrej zatopione s jednostkowe wydarzenia. Podniesienie wiadomoci na poziom drugi wywouje zmiany w czakramach i zanik blokad psychicznych na poziomie osobowoci. Praca duchowa dotyczy ju tylko przeszkd zwizanych z przejciem na poziom trzeci. Poziom trzeci, ostatnia z warstw skadajcych si na efekt potrjnej korony, zawiera barwy ostatecznych atrybutw duszy. Kolory obecne w tej warstwie diamentu ukazuj kierunek rozwoju, jaki dusza obraa w przecigu wielu wciele. Kolory tego poziomu s wyraniejsze ni barwy dwu poprzednich poziomw. Ich symboliczny wyraz znajdujemy w piropuszach Indian, ktrzy dla upamitnienia kolejnych wyczynw doszywali do swoich opasek pira rnej barwy i dugoci. Nad tym wszystkim lni w serii nieustajcych wyadowa fajerwerk energii kosmicznych. To wanie on przedstawiany jest w malarstwie religijnym pod postaci aureoli uzewntrzniajcej dowiadczenie Chrystusowe. Chocia aureola aureoli nierwna i u niektrych osb otoczka wietlna wok gowy jest wiksza i janiejsza jednak kady z nas j posiada, poniewa energie o najwyszych czstotliwociach promieniuj nieustannie. Jeli w przeszym yciu bd w kilku kolejnych wcieleniach powicilimy si jakiej dziedzinie, jej kolor bdzie wyranie i trwale zaznaczony w wietlistej otoczce naszej gowy. Energia o tej czstotliwoci bdzie wieci janiej od pozostaych. Poniewa w kadym nastpnym wcieleniu promieniowanie tej energii bdzie si wzmaga, wytyczy ona kierunek naszej dalszej wdrwki poprzez kolejne wcielenia. Zabarwienie poszczeglnych orodkw odzwierciedla nasz osobowo i ewentualne zaburzenia rwnowagi, natomiast barwa promieniujca z czubka gowy wskazuje nasze oglne moliwoci. Jest to barwa, nad ktr ju pracowalimy, pewna zdolno, do ktrej moemy si odwoa w kadej chwili. Kolory wystpujce w pozostaych orodkach stanowi odbicie naszych obecnych zmaga. Z czasem zapewne one rwnie zostan przekazane do gry. Instynktownie wyczuwamy, czy naszym miejscem na Ziemi jest szpital, biuro czy uniwersytet. Dokonujemy wyboru zgodnie z czstotliwoci wibracji naszych kolorw. Pomidzy kolejnymi wcieleniami rwnie przebywamy w przestrzeni o okrelonych czstotliwociach; niektrzy z nas nigdy nie trac z ni cznoci. Przestrze, do ktrej wracamy pomidzy wcieleniami, take ewoluuje. Za kadym nastpnym powrotem nasze

wibracje maj wysz bd inn ni dotd czstotliwo, ktr zachowujemy rwnie podczas dugich niejednokrotnie okresw pomidzy wcieleniami. Im wicej kolorw zgromadzimy na czubku gowy podczas kolejnych wciele, tym bardziej zaawansowanymi duchowo i interesujcymi ludmi jestemy. Jak wida, nasze moliwoci s o wiele wiksze, ni to sobie wyobraamy. Kady z nas promieniuje trzema bd czterema podstawowymi kolorami, a ich oglna kombinacja decyduje o tym, kim jestemy. Kolor ZOTY dowodzi najwyszego poznania. Zawiera w sobie istot wszystkich religii; na tym poziomie znikaj rnice midzy poszczeglnymi systemami transcendencji. Obecno zotego koloru wiadczy o wiedzy wyniesionej z przeszych wciele spdzonych w mnisim habicie. Energie zote stanowi potencja, ktrym moemy zasila dowolne czakramy. Zoto na szczycie gowy jest rzadkoci. Wystpuje wycznie u tych nielicznych, ktrzy przeszli pewn transformacj duchow i posiedli klucz do wiadomoci uniwersalnej. BIAY jest kolorem duchowych zwizkw z blinimi i wiadczy o pracy na rzecz ludzkoci. Czowiek, ktry posiad biel, barw, ktra rwnie dowodzi przeszych wciele klasztornych, odznacza si wielk wytrzymaoci, pozwalajc przetrwa w sytuacjach dramatycznych obcie i kracowej samotnoci. Osoba taka nigdy nie zaamuje si ani nie usiuje popeni samobjstwa, co wicej, posiada wielki dar odzyskiwania si. Ma naturaln atwo trwania w bezruchu i milczeniu. Kolor BRZOSKWINIOWY wiadczy o kolejnych omiu lub dwunastu wcieleniach w subie ducha. Osoba obdarzona t barw, w zalenoci od odcienia, powica ycie opanowywaniu poszczeglnych cnt, takich jak odwaga lub umiejtno wycznego zdania si na siebie. Kolor brzoskwiniowy jest wyznacznikiem pozycji w hierarchii dycha, dowodem mistrzowskiego opanowania pewnych zdolnoci. Kolor PEROWY ludzie, ktrzy maj perowy promie nad gow, mog poprzez dowiadczenie yciowych trudw ksztaci innych w perowym wymiarze. CIEMNY R jest kolorem jednoczcej mioci duchowej, ktra czy i zblia do siebie wszystko, co rozdzielone. Ludzie obdarzeni t barw pracuj nad jednoczeniem ludzi i idei, stanowi wi czc nasz wiat z pozostaymi rzeczywistociami. Kolor SREBRNY cechuje ludzi, ktrzy widz rzeczywisto pod szerszym ktem ni inni i z powodu swojej wiadomoci czsto znajduj si w trudnych i niecodziennych okolicznociach. Srebrni ludzie zazwyczaj maj w sobie co niezwykego. Szanuj prawo kadego do zachowania wasnych przekona. Funkcjonuj ponad wszelkimi podziaami i maj specjaln misj do spenienia na Ziemi. POPIELATY mieszanina czerni i bieli jest kolorem osdu. Przewaga czerni dowodzi pesymizmu, przewaga bieli optymizmu. Rwnowaga obydwu barw wskazuje na zrwnowaony osd, niezbdny atrybut sdziego. Kady z nas podczas wdrwki w czasie i przestrzeni musi naby zdolnoci bezstronnego, wnikliwego osdzania. KREMOWY jest kolorem dociekania, kolorem ycia spdzanego na gromadzeniu fragmentw wiedzy i informacji, jednak bez ambicji tworzenia z nich pewnych caoci. Ludzie kremowi to profesjonalici z rnych dziedzin, czsto pracownicy rozmaitych mediw, ktrych ycie upywa na nieustannym ruchu i wymianie informacji.

Przejdziemy teraz do omwienia barw podstawowych widma, majc na uwadze fakt, e kolory obecne na czubku gowy s kolorami, ktre zdobylimy i do ktrych zawsze moemy si odwoa. MAGENTA. Kady z nas ma w sobie odrobin tej barwy. Magenta dowodzi administracyjnych dowiadcze w przeszych wcieleniach, a take praktyki w organizowaniu zespow ludzkich. FIOLET. Silne promieniowanie fioletu wiadczy o profesji artystycznej w dziedzinie literatury, plastyki, muzyki. Fiolet o rowym odcieniu jest barw waciw reyserom i osobom kierujcym zespoami artystycznymi. INDYGO wskazuje na dowiadczenia uzdrowicielskie w przeszych wcieleniach. Jego wystpowanie w potrjnej koronie wiadczy o tym, e rwnie w obecnym yciu zajmujemy si jak form terapii. TYRKUS wiadczy o atwoci wykadania. BKIT dowodzi zdolnoci pedagogicznych, niekoniecznie zwizanych z wykadaniem. Bkit obdarza nas atwoci obcowania z uczniami i powiceniem niezbdnym. Aby towarzyszy innym istotom ludzkim w ich rozwoju. Nadmiar ZIELENI w pozostaych wiadczy o zbytniej ulegoci i hojnoci. Natomiast ziele nad gow jest korzystn oznak; wskazuje na kontakty ze wiatem przyrody w przeszych wcieleniach. Dziki umiejtnoci obcowania z natur mamy zdolno doboru waciwego poywienia. Kolor TY wiadczy o osigniciach naukowych bd akademickich w przeszoci. Obecne ycie rwnie powicone jest pracy i dociekaniom naukowym. Kolor POMARACZOWY rzadko spotyka si na czubku gowy. Poniewa jest kolorem aktywnoci fizycznej, moe oznacza przebycie, na drodze ewolucji duchowej, pewnych prb o charakterze cielesnym. Pomaraczowa barwa wie si take z ywnoci i wytwarzaniem, moe wic zdobi gow rolnika. CZERWIE jako kolor ewolucji duchowej wskazuje na osob, ktra bada mechanizm narodzin bd przyczynia si do zrozumienia procesw rozwoju. Na nasz obecny wiatopogld maj wpyw wszelkie prby inicjacyjne, jakie przechodzilimy w przeszoci. Prby tego rodzaju odznaczaj si na czubku gowy barw BORDOW. Inicjacje Indian byway szalenie bolesne, miay bowiem im uzmysowi przekroczenie pewnego progu wiadomoci. Jeli nie potrafisz znie widoku cierpie innych ludzi, to prawdopodobnie sam masz takie dowiadczenia za sob. Bl moe nas przeraa take wtedy, gdy z jakiego powodu nasza inicjacja nie powioda si. Kolorw nie sposb zbyt dokadnie sklasyfikowa. Kady z nich ma setki odcieni, moe by rwnie mniej lub bardziej klarowny, bd zanieczyszczony. Jedna i ta sama barwa moe wskazywa na odmienne osignicia duchowe, zalenie od oglnej intensywnoci promieniowania skali, w obrbie ktrej funkcjonuje. Sztuka postrzegania kolorw wymaga ogromnej wraliwoci, poniewa barwy splataj si i nieustannie nawzajem przenikaj.

Wikszo z nas jest zdolna jedynie do postrzegania zwyczajnej, podstawowej skali barw. W postrzeganiu ponadzmysowym mamy do czynienia z wieloci skal energetycznych i kolorystycznych, przypominajcych skale muzyczne, ktre w miar wzrostu czstotliwoci coraz silniej nasczone s wiatem. Istniej takie odcienie czystego wiata, ktrych nawet najbardziej uzdolnieni wizjonerzy nie s w stanie opisa jzykiem ludzkim.

OCZYSZCZANIE CZAKRAMW
Gboki r:
oddech Boga Historia ludzkoci przebiega wedug tego samego wzorca, co historie poszczeglnych jednostek, wyraajc mikrokosmos i makrokosmos ludzkiego dowiadczenia. Wzorzec rozwoju i zmiany zakodowany w czowieku pierwotnym i tkwicej w nas pierwotnej naturze popycha nas ku nieustajcej sublimacji. Podobnie jak ludzko rozwijaa si i cywilizowaa w kolejnych epokach dziejw, tak samo kady z nas ulega sublimacji w swoich kolejnych wcieleniach. Tak samo jak ludzko jest wytworem swojej przeszoci, my jestemy sum naszych przeszych wciele. Dziecko przychodzce na wiat nosi w sobie zalki swojej osobistej przeszoci. Z wiekiem jego czakramy zaczynaj odzwierciedla dowiadczenia dotychczasowych pobytw na Ziemi. Za kadym razem, gdy si wcielamy w takiej postaci, jak wybralimy przed urodzeniem, do czakramw, ktre s kamieniami budowli naszego ycia, dodajemy cegy nowych dowiadcze. A kiedy spotykamy osoby, z ktrymi nasze orodki zwizane byy w przeszych wcieleniach, orodki te ponownie si uaktywniaj. Wiek siedmiu lat to bardzo istotny moment w yciu dziecka. Do tej chwili byo ono wraliwe na doznania ponadzmysowe, jednak w zasadzie wolne od dowiadcze przeszych wciele. Dziecko jest odporne na oddziaywanie poprzednich wciele dziki chronicym wpywom matki. Jeli zdarza si nam w dziecistwie ubytek kolorw, matka uzupenia brakujce barwy. Dal odzyskania rwnowagi czerpiemy jej energie nierzadko doprowadzajc j do wyczerpania. Kobieta ciarna czsto promieniuje kolorem ciemnoniebieskim, ktrym zasila nie narodzone dziecko dlatego Najwitsza Panienka na malowidach religijnych zwykle nosi niebiesk szat. Jeli po urodzeniu dziecka matka nie jest w stanie wytworzy dostateczn ilo indygo, dziecko bdzie podatne na choroby, ktrych rzeczywist przyczyn jest niedoenergetyzowanie matki. Bdc w ciy kobieta instynktownie wybiera waciwe poywienie, jednak po porodzie ten instynkt zazwyczaj sabnie i nie zawsze odywia si ona jak naley. Gwn przyczyn tego zjawiska jest nienaturalno porodw we wspczesnym wiecie i niedostateczna blisko midzy matk a nowo narodzonym dzieckiem. Ostatecznie ofiar tego stanu rzeczy pada przede wszystkim matka, poniewa dziecko zawsze znajdzie inne sposoby zdobycia rwnowagi. Dla zachowania rwnowagi energetycznej, ktra wyraa si lnieniem czakramw, potrzebujemy obojga rodzicw. Mae dzieci s bardzo delikatne. Niemowl, ktre nie otrzymuje dostatecznej dawki mioci umiera. Z wiekiem coraz mniej potrzebujemy energii naszych rodzicw, gdy coraz wicej pobieramy jej ze soca. Od chwili gdy zaczynamy zasila si energi innych ludzi i wiata przyrody, stajemy si podatniejsi na choroby. Okoo

sidmego roku ycia przejmujemy odpowiedzialno za wasne czakramy. Jest to okres przejciowy, kiedy musimy przestawi je na inny model zasilania. Dziecko, ktrego czakramy nie funkcjonuj prawidowo, bdzie dzieckiem niemiaym, trzymajcym si wiecznie rodzicw. Dziecko towarzyskie, miae wkrtce wypracowuje wasn rwnowag, podczas gdy may odludek, nie ufajc wasnym instynktom, nie ma poczucia bezpieczestwa. Podwiadomie zdaje sobie spraw, e czego mu brakuje. Dziecko emanuje rem, duchowym kolorem niewinnoci i a do okresu dojrzewania wpywy przeszych wciele pozostaj w nim upione. W czasie dojrzewania nasze wibracje kolorystyczne zagszczaj si; po uzyskaniu zdolnoci do ycia pciowego i rozmnaania pogbia si czerwie w obszarze pciowym. Pojawiaj si zdolnoci parapsychiczne. Niektre dzieci objawiaj w wieku dojrzewania zdolnoci do telekinezy czy wywoywania duchw, ktre s oznak uaktywniania si dowiadcze z przeszych wciele. Jest to niezwykle znaczcy, a niejednokrotnie niebezpieczny okres ycia, w ktrym niektre dzieci bez adnego widocznego powodu wykolejaj si. A przyczyn moe by uaktywnienie negatywnych wpyww ktrego z poprzednich wciele. U rozbudzonych parapsychicznie nastolatkw Trzecie Oko zaczyna intensywnie funkcjonowa, wywoujc niekiedy zaburzenia psychiczne. Na og jednak dzieci w tym wieku posuguj si racjonaln stron mzgu i kada rzecz, ktra wydaje si im dziwna, zostaje odsunita na bok i wyjaniona logicznie. Czsto zdarza si, e dzieci o najwikszych zdolnociach paranormalnych najmocniej trzymaj si analitycznej strony swojej natury. Podwiadomie zdajc sobie spraw ze swoich kontaktw ze wiatem ponadzmysowym, wola si do tego nie przyznawa i nie ujawnia swoich moliwoci. Czuj si bezpieczne skupiajc uwag na codziennoci. Trzecie Oko u wikszoci ludzi pozostaje za siedmioma zasonami std taniec siedmiu zason, ktre odpowiadaj siedmiu czakramom. Dopki zasony nie opadn, nie jestemy zdolni do widzenia. Dopiero gdy nasze orodki s dostatecznie silne, aby unie takie dowiadczenie, zasony stopniowo znikaj, rozwiewajc si jak mga, we waciwej sobie kolejnoci. Kiedy zasony opadn, a czakramy otworz si w peni, moemy wreszcie przekroczy prg komnaty gbokiego poznania i uzyska wgld we wasne ycie i ycie innych osb. Proces rozwiewania zasony zachodzi z rozmait intensywnoci, rozrnia si wic siedem stopni rozproszenia. Niekiedy wystpuj blokady zatrzymujce cay proces, ktre sygnalizuj nam konieczno uporania si z wewntrznymi niedoskonaociami. Gdy wreszcie zniknie siedem zason, nasze Trzecie Oko przybiera now posta. Po opadniciu grubszych usek eterycznych staje si przejrzyste i pikne. Drzwi skarbca s dobrze zaryglowane, kto jednak znajdzie klucz, bdzie mg wynie skarb na wiato dzienne. Caa nasza wiedza, caa wiedza Wszechwiata skrywa si w skarbnicy Trzeciego oka. Kto raz przeniknie do gbin umysu uniwersalnego, nie wtpi ani chwili w istnienie Stwrcy. To wi ze Stwrc umoliwia nam istnienie. Trzecie Oko powinno promieniowa ciemnym bkitem, ktry odzwierciedla nasz pierwotn, wyniesion ze wiata zwierzcego zdolno zestrajania si z czstotliwoci wydarze zachodzcych w innym czasie, przestrzeni i na innych poziomach rzeczywistoci. Srebrne byski w Oku dowodz wyostrzenia naszych zdolnoci postrzegania. Podana jest w nim odrobina ci bd u osb zaawansowanych zota, ktra oznacza umiejtno wykorzystania zdolnoci paranormalnych. Zadaniem Trzeciego Oka jest utrzymywanie rwnowagi midzy racjonaln i poza racjonaln stron naszej osobowoci. Od chwili kiedy przeylimy pierwszy zawd miosny a mao komu jest on w yciu oszczdzony zaczynamy wyrbywa ciek ku naszej wraliwoci parapsychicznej. Tragedia uczuciowa jest okazj do otwarcia Trzeciego Oka, poniewa wanie wraliwo na

otaczajcych nas ludzi pobudza Trzecie Oko do dziaania. Gdy nasze obecne ycie wali si w gruzy, otwieramy si na dowiadczenia z przeszych wciele i uzyskujemy wgld w dziaania prawa karmy. Zgodnie z prawem karmy od ycia otrzymujemy dokadnie to, na co zapracowalimy w przeszoci. Co posiae to zbierzesz. Jeli nie dokoczylimy jakiej sprawy albo nie dopenilimy zobowiza wobec kogo w yciu przeszym, bdziemy musieli to odrobi. W stanie wysublimowanej percepcji jestemy w stanie przenikn powody, dla ktrych nasi blini przyszli na wiat. Wracamy, aby spaci nasze dugi, bd przyj zapat za dobre uczynki. Kiedy dociera do nas, e kady czowiek w toku kolejnych wciele przyblia si do pewnego celu, doznane przez nas nieszczcia zaczynaj si nam jawi jako kolejne prby w procesie uczenia. Takie podejcie stawia w nowym wietle nasze potrzeby fizyczne, umysowe, emocjonalne i duchowe. Moliwo bycia zranionym i odrzuconym stanowi cz transakcji wizanej. Jaka zachodzi midzy ludzkimi duszami. Nasze zwizki z innymi zaczynaj si i kocz we waciwym czasie, jako e nigdy nie zostajemy zranieni przez osoby obce. Naszym zadaniem na Ziemi jest rozwj. Nie zawsze dostrzegamy, e pomagaj nam w nim nasi przyjaciele z przeszych wciele, od urodzenia przywizani do nas w niewidzialny sposb. Indywidualne dowiadczenia zdobyte w poprzednich wcieleniach wpyway na zmian ubarwienia naszych czakramw. W podobny sposb ewoluowaa rwnie ludzko jako cao. Czowiek pierwotny zerodkowany by w najniszych czakramach. Agresja i wcieko gstszych wibracji byy mu potrzebne do rozbudzania wojowniczoci. Czerwona energia wyzwalaa w nim potrzeb prokreacji, a gd orodka pomaraczowego popycha go do dziaa zwizanych ze zdobyciem pokarmu. Czowiek pierwotny posiada zdolnoci parapsychiczne, ale jego mzg nie by w peni rozwinity. Ewolucja tego orodka umysu spowodowaa, e czowiek uwiadomi sobie pewne umiejtnoci i nauczy si je wykorzystywa. Ludzko stopniowo zacza wznosi si na coraz wyszy szczebel rozwoju. Rwnie kada jednostka ludzka w miar rozwoju zmierza do pogbienia wiadomoci wyszego ja, wiedzy, ktrej mona dostpi tylko wtedy, gdy nisze energie ciaa zostan przesane do mzgu i pobudz jego upione obszary. Biel zawsze bya barw celibatu, kolorem Najwyszego Kapana. Dawni jogini zachowujc celibat wprowadzali biel do orodka rozrodczego. Usuwali w ten sposb szkodliwe skonnoci przywizane do obszaru seksualnego, pozostawiajc jedynie jego ar w czystej, wolnej od namitnoci postaci. Wskutek naoenia bieli na czerwie obszar ten nabiera barwy uduchowionego ru, i ujarzmione w ten sposb energie najniszego orodka mona byo skierowa ku wyszym zadaniom. Istnienie niszych energii seksualnych jest niezbdne dla zachowania gatunku, jednak w miar ewolucji duchowej podlegaj one przestrojeniu na subtelniejsze rejestry. Ludzie, ktrzy w jednym z przeszych wciele byli duchownymi bd zakonnikami, maj automatyczn zdolno wypeniania czakramw biel. (Zdarza si, e dusza wybiera ycie zakonne po to, by pracowa w odosobnieniu, nie przeywajc przy tym lku i osamotnienia. Zmiana czstotliwoci wibracji zawsze wymaga pewnego wycofania. Pewne procesy zachodz wycznie w ciszy i ukryciu. W gruncie rzeczy nie ma nic samotniejszego jak ziarno kiekujce w ziemi). Z kolei jogini nasczaj si biel poprzez umartwienie oraz wiczenia koncentracji, oddechu i woli prowadzone w odosobnieniu. Jeli biel nie jest jeszcze zakodowana w Trzecim Oku, przesyanie czerwonej energii w gr krgosupa moe by ryzykowne. Tak wic ludzie, ktrzy oddaj si praktykom podnoszenia kundalini, zanim jest ona gotowa wznie si samoistnie, igraj z niebezpieczestwem. Dopki energie czakramu najniszego nie nabior barwy rowej, istnieje groba niewaciwego

ukierunkowania energii seksualnej. Przeywanie pewnych dowiadcze bez odpowiedniego przygotowania moe pocign za sob niekorzystne skutki. Bez wzgldu na to, czy uwaamy, ze nasz rozwj duchowy przebiega naturalnie, w drodze ewolucji, czy te wkadamy we wiadomy wysiek, powinnimy si stara o lekkie schodzenie orodka pciowego. R jest kolorem jednoczcym, kolorem porednictwa. Na fali rowych energii wkraczamy pomidzy przyrod i tych, ktrzy chc zniszczy nasze dziedzictwo. R poredniczy midzy czowiekiem a Bogiem, pomidzy niebem a ziemi, pomidzy tym, co na grze, a tym, co na dole. Kiedy stosujemy si do przykaza, by kocha Boga i kocha bliniego, nie musimy si ju o nic martwi reszta przyjdzie sama. W kolejnych wcieleniach stopniowo uczymy si poskramia nasze instynkty i rozwija intuicyjn wiadomo, bdc doskonaym narzdziem jasnego i wyostrzonego umysu. Z now wiadomoci zgbiamy staroytne misteria. Nasze dziedzictwo splata si z nasz przyszoci Tak wyglda, w duym uproszczeniu, niezmiernie zoony zapis rozwoju ludzkoci i rozwoju jednostki. Model rozwoju, ktry wyania si z kolejnych wciele, daje si rwnie przeledzi w pojedynczym yciu ludzkim. Uzyskujc wiadomo naszej osobistej ewolucji, uzyskujemy rwnie wgld w ewolucj ludzkoci. Mechanizm ten mona uj w kategoriach kolorw. We wspczesnym wiecie panuje rozdwik pomidzy dwoma typami ludzi. Z jednej strony s ci, ktrzy yj wycznie umysem, a ich analityczne podejcie do rzeczywistoci wyklucza jakiekolwiek oddziaywanie pozazmysowe u tych ludzi racjonalizm zablokowa dostp do zdolnoci paranormalnych. Z drugiej strony mamy do czynienia z osobami cakowicie negujcymi intelekt, ktre uwaaj, e nauka i czynnoci intelektualne upoledzaj zdolnoci do kontaktw ze wiatem pozazmysowym. Polegajc wycznie na intuicji i tajemnym przekazie, nie zdaj sobie sprawy, e przez kurczowe trzymanie si pradawnej wiedzy wyniesionej z przeszych wciele rezygnuj z wykorzystania ora, jakim jest wasny umys. Optymalnym wyporodkowaniem tendencji jest ziele serca, czca w sobie bkit ponadzmysowy i umysu. Kombinacja ta pozwala nam dy sercem do poznania ponadzmysowego, unikajc, dziki wsppracy umysu, oszukaczych puapek na drodze. Czowiek zosta stworzony jako czstka przyrody i zarazem jako czstka kadej istoty ludzkiej na wiecie; czc dziaanie orodka ci i orodka bkitu jestemy w stanie przenikn t zasad, zasad wiata i ducha, i funkcjonowa zgodnie z ni. W miar ewolucji ludzkoci i poszczeglnych jednostek, postpujcej od czerwieni ku zieleni, zmienia si czstotliwo naszych wibracji. Dziki sublimacji energii polegajcej na przemianie energii ciszych w duchowe rozjaniaj si barwy naszych orodkw, przybierajc bardziej eteryczny odcie. Nieuchronnym nastpstwem tego procesu jest zmiana sposobu postrzegania rzeczywistoci. Im mocniej zerodkowujemy si w obszarze serca, tym ziele nabiera agodniejszego, delikatniejszego odcienia. Stopniowo do zieleni zaczyna przescza si kolor dopeniajcy, duchowy odcie ru, powstay w wyniku transformacji energii czerwonych czakramu podstawowego. Zmiany te zostan odnotowane w Trzecim Oku, w ktrym take pojawi si rowy promie. U zaawansowanych adeptw cieki duchowej r w Trzecim oku moe ewoluowa a do fioletu. Kiedy budzi si wyszy umys, Trzecie Oko rwnie ulega transformacji. Na niszym poziomie nadal przechowujemy wszystkie dowiadczenia przeszych wciele; tutaj zostaj one przez nas przyswojone i przepracowane. Natomiast na wyszym poziomie rejestrujemy tylko te aspekty poprzednich wciele, ktre s istotne dla naszej duchowej drogi. Intuicyjnie zaczynamy rozrnia rzeczy waciwe od niewaciwych. Nasza wiedza pogbia si;

czerpiemy j z nieznanych dotd rde. Opuszczaj nas szkodliwe uczucia i choroby, ktre do tej pory przykuway nas do koowrotu codziennoci, a pozostaj jedynie wadze umysowe niezbdne dla wskazania nam dalszej drogi. Kada istota ludzka skada si z siedmiu odrbnych cia. Ciaa fizycznego, ciaa eterycznego i piciu cia o coraz wyszym stopniu duchowoci, ktrych podwyszone wibracje dostpne s jedynie percepcji jasnowidzw. Ciaa o wyszych wibracjach zasilane s promieniowaniem kosmicznym i yj wasnym yciem. Kiedy na przykad wyczuwamy niewytumaczaln zmian atmosfery w jakim pomieszczeniu, znaczy to, e nasza wiadomo zacza reagowa na inny wymiar eteryczny. Jedno z naszych cia eterycznych zdominowao chwilowo nasze ciao fizyczne, przestrajajc je na waciwy sobie wymiar, w wyniku czego ciao fizyczne zaczyna odczuwa rzeczywisto eterycznego wymiaru. Kade ciao funkcjonuje w obrbie wasnego wymiaru Jest wiele mieszka w domu ojca mego a wic naley nie tylko do jednej, wsplnej nam wszystkim przestrzeni, ale rwnie do przestrzeni o specyficznych dla siebie czstotliwociach. Cho niewtpliwie nasze najwysze ciao jest najblisze wszystkim pozostaym, jednak pomidzy ciaami porednimi take zachodzi kontakt i wymiana. W jakim sensie mona powiedzie, e czciowo yjemy poza sob. Wydarzenia naprawd zachodz na bardzo subtelnych poziomach i dopiero przez kolejne warstwy eteru zostaj wessane do rzeczywistoci. Czasem zdarza si jednak, e nasza wiadomo cielesna stawia opr wymaganiom duszy. Dzieje si tak, gdy ciao domaga si spenienia swoich potrzeb, uniemoliwiajc dojcie do gosu wyszym wiadectwom duchowym. Trzy najwysze ciaa, odpowiadajce najwyszym poziomom ewolucji ducha, emanuj kolory, ktrych nie sposb okreli w ludzkiej mowie inaczej ni jako eteryczne. Kady z nas skada si z kolorw, ktre nie s ziemskimi kolorami, a ich jasno rwnie nie jest z tej Ziemi. W miar ewolucji ludzkoci zaczynaj si w nas uaktywnia coraz wysze ciaa. Powrt do wiadomoci duchowej zaznaczy si wyranym oywieniem w ich funkcjonowaniu. Pomidzy kolejnymi ciaami istnieje nieprzerwany przepyw informacji. Utrata rwnowagi w jednym z nich ma niekorzystny wpyw na pozostae. Zaywanie narkotykw, na przykad, odbija si w rwnym stopniu na ciele eterycznym, jak i na fizycznym. W dodatku mog te zosta uszkodzone nasze pozostae ciaa, kade w stopniu zalenym od jego bagau karmicznego. Zdarza si wic, e czyje ciao eteryczne zatrute jest wskutek naduywania przez osob szkodliwych substancji w przeszych wcieleniach dlatego niektrzy palacze zapadaj na raka puc, podczas gdy inni pala bez uszczerbku dla zdrowia do pnej staroci. Przez stulecia, w trakcie kolejnych wciele pracowalimy nad stworzeniem naszej obecnej postaci. Zapracowalimy sobie na kade z naszych siedmiu cia. Jeli wic nasze ciao eteryczne jest lekko zanieczyszczone, a my instynktownie prowadzimy zdrowe ycie, aby je oczyci wtedy toksyny przesczaj si do ciaa fizycznego i t drog si uwalniaj. Karmiczne cierpienia w yciu doczesnym czy mier wskutek chorb, takich jak rak, mona zatem wyjani w taki sposb, i s one form oczyszczania si innych cia. W miar duchowego doskonalenia si i przybliania do Boga niektre z chorb naszej duszy przechodz na poziom ciaa fizycznego, na ktrym domagaj si oczyszczenia. Jeli ciao nie jest zdolne temu podoa, choruje i umiera, co w jaki sposb moe tumaczy fakt, dlaczego tylu dobrych ludzi jest tak ciko dowiadczanych przez ycie. Warto tutaj wspomnie, e niektrzy ludzie wcielaj si jedynie po to, by dopomc innym w rozwoju; takie osoby czsto rodz si w kalekiej postaci.

Dyscypliny, takie jak joga oczyszczaj ciao z jego doranych niedomaga fizycznych, uwalniajc je do pracy z gbszymi problemami. Wolne od nieczystoci i napi ciao fizyczne moe skomunikowa si z pozostaymi ciaami i skupi si na usuwaniu nieprawidowoci w ich funkcjonowaniu. Moe take, poprzez wpyw na umys i emocje, zaj si przebudowa wadliwych wzorcw mylenia i odczuwania. Powinnimy zatem dy do zdrowszego, swobodniejszego przepywu energii pomidzy poszczeglnymi ciaami, tak by umys mg spokojnie zaj si wasnym zadaniem, jakim jest pozytywne projektowanie myli. Jednake to ciao fizyczne jest naszym ziemskim wehikuem i jeli potrafimy si z nim waciwie obchodzi, caa reszta zaczyna si samoczynnie regulowa. Tak wic naszym najwyszym obowizkiem jest kocha i ochrania ciao fizyczne, poniewa w ten sposb wpywamy na wszystkie pozostae ciaa. Po to zostalimy sprowadzeni na Ziemi, by poprzez nasze ciaa uwalnia si od toksyn duchowych. Tylko ciao fizyczne jest bowiem zdolne spaci dugi zacignite w przeszych wcieleniach. Wszelkie nieczystoci kondensuj si przybierajc posta materii i zostaj usunite z ciaa, dlatego wanie jogini tyle uwagi powicaj przeciwdziaaniu obstrukcji. Wydalajc nieczystoci na Ziemi, powinnimy sobie jednoczenie uwiadomi, jak wan peni ona rol. Im bliej Ziemi yjemy, tym bardziej opiekucz Matk si dla nas staje. W jej magnetycznym polu zachodzi nasza transformacja duchowa. Im czystsze i zdrowsze jest ciao fizyczne, tym janiej lni nasze pozostae ciaa. Kiedy pierwszy szereg onierzy pada w marszu, reszta oddziau idzie w rozsypk. Tak samo gdy nasze pierwsze ciao nie jest stabilne, inne rwnie na tym cierpi. Ranic ktrekolwiek z nich, uszkadzamy wszystkie pozostae, gdy zaburzamy ich wzajemn rwnowag. Nasz stosunek do ciaa ludzkiego powinien by peen najwyszego szacunku. Wszelkie prby deprecjonowania jego urody i wartoci s wysoce niewaciwe. Nigdy nie wolno nam zapomina, e ciao jest wehikuem, ktry niesie nas przez ycie doczesne. Po to eby samochd jedzi sprawnie, wszystkie jego czci musz sprawnie dziaa. Podobnie wszystkie czci naszego ciaa powinny funkcjonowa bez zarzutu, aby cao zachowaa zdrowie. Nasze orodki musz harmonijnie przetwarza energi. Moemy je w tym wspomc odpowiednimi wiczeniami, z ktrych najistotniejsze jest prawidowe oddychanie. To wanie oddech zapewnia trwanie naszej powoki ziemskiej. Mona obej si przez jaki czas bez wody i jeszcze duej bez pokarmw, ale nie da si y bez oddychania. Oddech ma daleko wiksze znaczenie, ni postrzegamy to na co dzie Bg zaczerpn oddechu stwarzajc wiat i odtd nieprzerwanie oddycha nadal. Kada rzecz Wszechwiata oddycha na swj sposb i kada posiada w tym celu wasny wehiku. Istoty ludzkie oddychaj, zwierzta oddychaj, oddychaj roliny. Oddychaj czakramy i oddycha Trzecie Oko. Rwnie kula ziemska oddycha kosmicznym tchnieniem. Ziemia reaguje na wpywy pozostaych planet, a w ich wzajemnym przyciganiu istnieje rytm, ktry przypomina oddech. Kade z naszych cia oddycha. Kade ma wasny narzd oddechu; w ciele fizycznym s nim puca. Kiedy jogini praktykuj bezdech, zatrzymuj prac puc i koncentruj si na przekazywaniu oddechu do pozostaych cia. Oddech w jodze nie tylko wzmacnia ciao, ale rwnie, przez zanurzenie si w gbinach kosmicznej mdroci, uatwia osignicie owiecenia. Staroytni dyli do zestrojenia si z harmoni kosmosu i podporzdkowania ycia biegowi gwiazd. Medytujc wysyali oddech ku wybranej gwiedzie, wyobraajc sobie, e gwiazda odsya im oddech z powrotem. W ten sposb wczuwali si w wewntrzne i zewntrzne aspekty Stworzenia, ktrych manifestacj jest wdech i wydech. Jestemy czci

Wszechwiata i ycie naszego ciaa uzalenione jest od poywki z kosmosu. Natura Boga przejawia si we wdechu i wydechu. Kady z nas oddycha inaczej, zalenie od swojej charakterystyki kolorystycznej. Poznacie ich po oddechu. Ludzie fioletowi zwykle oddychaj pytko, z powodu swojej wraliwej i uczuciowej natury. Natomiast czerwoni ekstrawertycy i pomaraczowi sportowcy maj skonno do gbszego oddychania, ktre pobudza nisze czakramy. Najmniej wydajnie oddychaj na og ludzie ci. Zgarbieni nad ksik czy papierami spycaj mimowolnie oddech, przez co cechuje ich saba witalno i skonno do wyczerpania. Chroniczne oddychanie w niewaciwy sposb uszkadza czakramy, gdy nie s one w stanie naleycie si oczyszcza. Nasz oddech rwnie posiada zabarwienie, poniewa energie eteryczne s zabarwione i stale wdychamy kolory otaczajcych nas ludzi, miejsc i przedmiotw. Jeli przebywamy w towarzystwie kogo, kto jest w depresji albo wanie wypali papierosa, wydychane przez niego szaro i brz zanieczyszczaj barwy naszych czakramw. Co wicej, w kadym z naszych orodkw zbieraj si ujemne energie wywoane myleniem i dziaaniem, wic nawet jeli nasz wdech jest prawidowy, ale wydech zbyt pytki, gromadzimy nieczystoci, ktre ciao musi wydala. Powinnimy wdycha kolory nam potrzebne, a wydycha ciemne, zanieczyszczone, z ktrych ciao nie ma adnego poytku. Tak wic stan naszych czakramw zaley od jakoci oddychania. Ju staroytni nazywali puca przedsionkiem wiata duchowego. Znacznie atwiej jest zmieni sposb oddychania, ni wpyn na ukad krenia. Ta druga umiejtno wymaga o wiele bardziej zaawansowanego treningu. Powinnimy si zestroi z naszym oddychaniem. Nawet jeli nie wiemy, jakich kolorw nam brakuje, moemy przyj za pewnik poniewa nie tryskamy na co dzie energi e nasz oddech wymaga udoskonalenia. Zaczynamy od pogbiania zarwno wdechu, jak i wydechu, kontynuujc t praktyk do momentu, kiedy nasz oddech stanie si rowy i wiey jak oddech nowo narodzonego dziecka. Znaczy to, e zestroilimy si sami ze sob stan ten rozpoznajemy po wyranej zmianie w samym oddechu. Od tej chwili moemy wdycha poszczeglne kolory. Czsto instynktownie rozpoznajemy brak jakiego koloru. Kiedy drczy nas depresja i melancholia, odczuwamy nieprzeparty pocig do radosnych wietlistych kolorw. Gdy za jestemy rozgorczkowani, podnieceni czy rozdranieni, pociga nas chd i pikno bkitu. Kiedy tkwimy w biurze rozpaczliwie tsknic za krajobrazem, moemy wdycha ziele. Wdychajc dany kolor, zmieniamy barw naszego wydechu a zarazem barw pomieszczenia, w ktrym przebywamy. Ideaem, do ktrego powinnimy dy, jest gboki, naturalny wdech i dugi, agodny wydech. Na og ludzie oddychaj niewaciwie, przez co s niedoenergetyzowani. Uczc si waciwego oddychania uzdrawiamy samych siebie. Kierujc oddech ku poszczeglnym czciom ciaa wywoujemy w nich zmiany. W kadym z nas tkwi zalki zdrowia oddychajc prawidowo uzdrawiamy nie tylko ciao fizyczne, ale rwnie pozostae ciaa. Gboki wdech i peny wydech oczyszczaj i wzmacniaj czakramy, Istnieje wiele rodzajw oddychania, jeli jednak powanie podchodzimy do zagadnienia oddechu, zwaszcza gbokiego oddechu, musimy zastanowi si nad paroma sprawami, zanim przystpimy do wicze. Zapewne najlepsz por bdzie wczesny ranek, kiedy skaenie powietrza jest najmniejsze i nasz oddech moe by prawdziwie oczyszczajcy. Powinnimy pamita rwnie o tym, e myli s wibracjami, tak wic wszystko, co sobie wyobraamy, wywouje poruszenie w atmosferze. Za pomoc umysu moemy dotyka rnych czci naszego ciaa. Kiedy, na przykad, mylimy o nerkach, przesyamy

w ciele wewntrzn wibracj, ktra dosiga ich jak dotyk niewidzialnej doni. Do osignicia zdrowia potrzebna jest wyobrania. Aby jednak wyobrania bya skuteczna, niezbdny jest zdrowy pogld na rzeczywisto. Kiedy mylimy cigle mi nerki wysiadaj, nasz lk przybiera posta brudnotej barwy, ktra rozwibrowuje cae ciao. Czowiek, ktry stale narzeka po to, by wzbudzi wspczucie blinich, jest wasnym zabjc. Rozmowy o chorobach wzmagaj tylko ich dziaanie. Koncentrujc si na pewnym obszarze ciaa, zaczynamy na ten obszar oddziaywa. Naszemu oddechowi powinny wic towarzyszy pewne wyobraenia, wtedy bdziemy zdolni si nim leczy. Musimy jednak pamita o tym, e obszar wystpowania choroby nie zawsze jest jej siedliskiem, gdy czsto atakuje ona ssiadujce narzdy. Zawa serca nierzadko bywa wynikiem niewydolnoci nerek bd zatrucia krwi, a przyczyn tych schorze z kolei mog by alkohol i nikotyna. Powinnimy wic by bardzo wyczuleni na wszelkie przejawy szkodliwego trybu ycia. W adnym wypadku nie wolno nam zmienia naturalnego rytmu naszego oddechu. Tak wic kto, kto przez cae lata niewaciwie posugiwa si pucami, nie powinien w sposb wymagajcy wysiku wydua ani zatrzymywa oddechu. Na pocztku wiczymy pynne, agodne oddychanie. Przez cae ycie utrwalalimy niewaciwe nawyki i po to, eby przestawi si na nowy model oddychania, bdziemy potrzebowa czasu. Oglnie rzecz biorc, szybszy oddech przyspiesza obroty czakramw, a powolny je zwalnia. Z czasem nauczymy si uzalenia nasz oddech od wasnej kondycji energetycznej. Tak wic inaczej bdziemy wiczy, kiedy rozpiera nas nadmiar energii, inaczej kiedy mamy je za mao, inaczej kiedy nasze czakramy s udronione, a jeszcze inaczej kiedy wyczuwamy w nich zanieczyszczenia i blokady. Na pocztku jednak kady powinien usun ze swojego ycia pewne szkodliwe czynniki, takie jak palenie, picie, przejadanie si, nadmiar kawy i mocnej herbaty, narkotyki, zbdne lekarstwa, negatywne uczucia i myli, czy po prostu nieprawidowe oddychanie. Na pocztku wiczymy zwyczajny oddech oczyszczajcy. Siedzc ze skrzyowanymi nogami, stojc bd klczc, robimy na wydechu skon tuowia do przodu i oprniamy jak najdokadniej puca. Innym prostym wiczeniem jogi jest oddech peny, inaczej nazywany oddechem podstawowym. Kady, kto ma wystajcy brzuch, zapewne nie oddycha prawidowo, poniewa na skutek zbyt pytkich oddechw wiotczej minie klatki piersiowej i brzucha. Osoby takie przed przystpieniem do poniszego wiczenia powinny dy do dwukrotnego przeduenia wydechu w stosunku do tego, jakim normalnie si posuguj. wiczenia oddechowe zawsze zaczynamy od wyprostowania si. Wycigamy si w talii i unosimy klatk piersiow starajc si nie opa. Jeli uda si nam utrzyma t pozycj w czasie wydechu, zachowamy wcignity brzuch. Oddech powinien wydua krgosup, wic przy kadym wdechu wyobraamy sobie, e dotknlimy czubkiem gowy sufitu. (Nie unosimy przy tym ramion, chocia w ogle dobrze jest zrobi par oddechw dziennie z unoszeniem ramion, gdy w ten sposb dotlenia si szczyty puc). Jeli na pocztku nie potrafimy siedzie bez oparcia, moemy korzysta z krzesa albo opiera si o cian. Powoli wcigamy powietrze przez nos, napeniajc najpierw dolne czci puc, aby wywoa ruch przepony. Przepona opuszczajc si wypycha nieco brzuch do przodu i lekko uciska narzdy trawienne. Ppek powinien zosta w miejscu bd unie si nieznacznie. Teraz wypeniamy rodkow parti puc, rozszerzajc ebra i klatk piersiow. Wreszcie napeniamy powietrzem szczyty puc, unoszc klatk piersiow do gry. W tej fazie w

powrotem wcigamy brzuch, dziki czemu puca uzyskuj podparcie, uatwiajce napenienie szczytw powietrzem. W czasie wydechu postpujemy odwrotnie. Z unieruchomion klatk piersiow lekko wcigamy brzuch, unoszc stopniowo przepon w miar oprniania puc z powietrza. Kade z naszych nozdrzy promieniuje innymi barwami. Prawe nozdrze podlega oddziaywaniom soca; jego oddech przepeniony jest wibracj czerwieni i oranu i ma waciwoci ogrzewajce. Lewe nozdrze podlega wpywom ksiyca; jego oddech wibruje bkitem i fioletem i ma waciwoci chodzce. Tak wic zabarwienie naszych puc wskazuje na rwnowag energetyczn w ciele bd jej niedostatek. Dbajmy zatem o nasze puca i powietrze jakim je napeniamy. Moemy te wiczy oddychanie przemienne. Jest to specjalny rodzaj oddychania, ktre oczyszcza nozdrza i przewody nosowe poprzez agodne rozkoysanie czakramw dziaa tonizujco na ukad nerwowy. Siadamy prosto z zamknitymi oczami. Prawe nozdrze zaciskamy kciukiem prawej rki. Powoli wcigamy powietrze przez lewe nozdrze. Na chwil zamykamy oba nozdrza, zaciskajc lew dziurk palcem serdecznym i maym prawej rki. Unosimy kciuk i robimy powolny wydech przez praw dziurk. Nastpnie robimy wdech przez prawe nozdrze, zamykamy na chwil oba nozdrza, po czym robimy powolny wydech przez nozdrze lewe. wiczymy tak dugo, jak mamy na to ochot. Z czasem nauczymy si instynktownie rozpoznawa potrzeby naszego organizmu. Niezbdne jest sowo ostrzeenia na temat zatrzymywania oddechu. Czynno ta zwalnia obroty czakramw i podnosi poziom dwutlenku wgla w organizmie, co prowadzi do nieznacznego rozszerzenia naczy krwiononych i lepszego ukrwienia mzgu. W efekcie mona osign stan gbokiego spokoju i podwyszonej wiadomoci, jednak bezporednio po oddychaniu przemiennym niewskazane jest wykonywanie takich wicze jak wieca, stanie na gowie czy innych, w ktrych gowa jest opuszczona, poniewa chwilowo nie dziaa w mzgu bezpiecznik, nie dopuszczajcy do nadmiernego napywu krwi. Osoby o sabym sercu bd sabym kreniu w ogle nie powinny zatrzymywa oddechu. Poprzez odpowiednie oddychanie moemy rwnie adowa si energetycznie. Gboki, powolny oddech wykonywany ze zczonymi stopami i domi pomaga odzyska utracone siy. Dla udronienia i pobudzenia przepywu energii w ciele otaczamy je oddechem. Prowadzimy wdech do gry praw stron ciaa, a wydech opuszczamy w d wzdu lewej strony. Nastpnie dla rwnowagi wcigamy powietrze wzdu lewej strony ciaa i na wydechu opuszczamy praw. Teraz robimy wdech wzdu przedniej strony ciaa i wydech opuszczamy po plecach, a nastpnie wdychamy po plecach i wydychamy przodem ciaa. wiczymy tak dugo, a poczujemy mrowienie w doniach.

Zoty:
mdro bogw Zwykle instynktownie wyczuwamy, e co jest nie w porzdku; zdajemy sobie wwczas spraw, e nasze orodki nie dziaaj tak, jak trzeba. I odwrotnie zwykle wiemy, kiedy nasze energie s dostatecznie mocne; wtedy moemy zaufa wasnej intuicji, nasz umys jest prny i wypoczty, gardo wolne od zarazkw, a katar omija nas z dala; moemy te sobie pozwoli na to, eby zakocha si, bez obaw, e miosne niepowodzenie nas wykoczy; procesy trawienne zachodz wwczas sprawniej, a obszar rozrodczy jest dostatecznie

naenergetyzowany. To wszystko s oznaki siy i zrwnowaenia. Taki przypyw si, rwnowagi i zdrowia jest jak najbardziej odpowiedni chwil do gbszego wtajemniczenia. Kiedy wrzucimy kamie do jeziora, po jego tafli zaczn rozchodzi si fale o ksztacie wibrujcych krgw. Jeli rzucimy kamieniem w ktry z krgw na wodzie, wok tego miejsca zaczn powstawa kolejne zawirowania energetyczne. Gdy czakram obraca si z du prdkoci, w jego krgach zapalaj si jak gwiazdki mikroskopijne punkciki, tryskajce malekimi fontannami energii. Wydobywajce si z nich fale przecinaj si ze sob, przybierajc wygld wielkich, barwnych klejnotw. Taki widok oznacza, e orodek jest idealnie przygotowany do otwarcia. Otworzy czakram to znaczy utosami si z nim. Z otwarciem orodka serca wie si doznanie unoszenia si w nieograniczonej przestrzeni; czujemy si, jakbymy rozpostarli radonie ramiona, usiujc obj moment stworzenia. Nasze orodki s wlotami do wiecznoci, do zmartwychwstania. Kiedy ogldamy dzieci przy zabawie, kiedy przyjanimy si ze zwierztami czy przyrod, nasze czakramy rozchylaj si lekko pod wpywem podniecenia i radoci. To mio je otwiera, otwiera je take wyobrania jednak nie jest to otwarcie trwae. Czakramy zamykaj si z powrotem. Celem jogi jest kontrolowane otwieranie czakramw. Ta kontrola oznacza rwnie bardzo wan umiejtno zamykania czakramw. Dziki tej umiejtnoci moemy bezpiecznie otwiera czakramy w dowolnie wybranej chwili. Otwarcie czakramu objawia si wytryniciem fontann energii, ktre nastpnie zostaj wessane do czarnej dziury, wirujcej w jego centrum. Im szerzej otwiera si czakram, tym wicej pochania on energii kosmicznej, dziki czemu dochodzi do zmiany czstotliwoci wibracji oraz zmiany wiadomoci. W peni otwarty czakram zaczyna emanowa wibracjami wietlnymi wyszych cia. Gdy otworz si wszystkie czakramy, uzyskujemy zdolno uzdrawiania. Podczas takiego otwarcia oprcz znanego nam przemieszczenia si energii czakramu podstawowego w kierunku czubka gowy dowiadczamy wkroczenia zewntrznych energii kosmicznych. To dodatkowe zasilenie energetyczne zwiksza nasze szanse na wiadomo ponadzmysow, poniewa orodek Trzeciego Oka rwnie si wzmacnia. Czsto mwi si, e Bg jest w kadym z nas, i po to, eby Go znale, musimy wejrze w samych siebie. Trzecie Oko oddycha do rodka i na zewntrz. Kiedy odcinamy jego wewntrzny oddech zamykamy si na dowiadczenie Boga w nas samych, pozostajc z wyczn wiadomoci Boga jako istoty zewntrznej wobec nas. Tymczasem prawdziwa rwnowaga jest moliwa wycznie wtedy, gdy dostrzegamy obydwa aspekty boskoci. Kade zjawisko we Wszechwiecie wymaga rwnowagi. Spostrzeenie, e nasze istnienie nie ogranicza si do przemijajcych chwil obecnego ycia, e mamy przed sob ca wieczno, otwiera nas na kosmiczny punkt widzenia, zgodnie z ktrym kady z nas ma wasny tor do przebycia, indywidualne zadanie do wykonania na rzecz caego kosmosu. Kiedy ciaa zwizane z wyszym umysem zaczynaj przez nas przewieca i jestemy ju zdolni w gbokim spokoju powici si pracy nad czakrami, w naszych orodkach pojawia si kolor zoty. I podobnie jak alchemicy d do uzyskania zota, tak my dymy do przeobraenia si w zote istoty ludzkie. Z czasem w naszym yciu zaczn pojawia si zote chwile, bdziemy rozsiewa wok siebie zoty blask, jak magnez przycigajcy ludzi, ktrzy wkrocz w nasze ycie. Wyszy umys przypomina zoty kwiat, a zoci ludzie uczestnicz w wiadomoci kosmicznej, jednoznacznej ze wiadomoci Chrystusow, w ktrej wszechposiadajcemu Bogu mona odpaci za dar ycia tylko w jeden sposb przekazujc dobro innym ludziom.

Kiedy nadchodzi czas naszego przebudzenia, my rwnie stajemy si posiadaczami wszystkiego, poniewa ciaa wysze rozbudzaj duchowo naszej natury. W chwili otwarcia czakramw otwieramy si na nasz wewntrzn mdro, ktra moe zosta wykorzystana dla dobra blinich. Uzdrawianie polega na obdarzaniu ludzi tym, czego potrzebuj, w taki sposb, w jaki najbardziej tego pragn. Zoty oznacza niepojt dla zwykych ludzi wolno. Ustaje dziaanie prawa karmy, poniewa zota osoba nie ma adnych potrzeb. Nie mona jej do nikogo przywiza ani nikt nie moe si jej uczepi; jest wolna od wszelkich projekcji i przywiza. Wypeniona niewzruszon szczliwoci, rozdaje mio wszystkim, nie oczekujc niczego w zamian. Naturalne otwarcie wszystkich czakramw, czno z kosmosem i uzyskanie mocy uzdrowicielskich to idea, ktry bardzo trudno osign. Nikt z nas nie jest w peni doskonay. Wszyscy jestemy naznaczeni dowiadczeniami naszego ycia i przeszych wciele, wszyscy mamy wiele wad i brakw. Deniom do otwarcia czakramw powinna towarzyszy praca nad rozwijaniem umysu. Bezmylne praktykowanie jogi moe doprowadzi do rozwierania czakramw, ktre s ju dostatecznie otwarte, przy cakowitym pominiciu tych, ktre s mocno zasklepione. Joga jest narzdziem o niebywaej mocy, z czego czsto nawet instruktorzy nie zdaj sobie sprawy. Czakramy naszych przodkw byy o wiele mocniejsze i cilej wyodrbnione. Ucze przychodzi do mistrza z czystymi czakramami. Z daleka od rodziny, wolny od wszelkich przywiza poda duchow drog w poszukiwaniu dostpu do upionej w nim wiedzy. Rezygnujc z ycia pciowego, wiczc koncentracj, zachowujc milczenie podczas posikw, ograniczajc przepyw myli, unikajc uczuciowego angaowania si, wsuchujc si w gos przyrody, rozmawiajc wycznie o sprawach zwizanych z droga duchow, naladujc mistrza i skupiajc si na Trzecim Oku, doprowadza do transformacji w czakramach. Metoda adowania czakramw energi polegaa na utrzymywaniu przez duszy czas ciaa w asanach. Kiedy adept uzyskiwa pen kontrol nad dziaaniem czakramw, przesya energi z obszaru rozrodczego do czubka gowy. Otwarcie wszystkich orodkw umoliwiao wkroczenia kosmicznego wiata, co byo jednoznaczne z dopenieniem inicjacji. Oznaczao to zakoczenie praktyki dugotrwaego utrzymywania asan od tego momentu jogin wiczy po to, eby zachowa ywotno czakramw. Inicjacja stanowi cz naszego naturalnego dziedzictwa i jako taka przysuguje kademu. Wszyscy jestemy zdolni dostpi wyszej wiadomoci, jeli stoczymy walk z wasn saboci podczas prb, jakie gotuje nam ycia. Chocia dyscyplina jest na ciece duchowej rzecz nieodzown, nie oznacza bynajmniej koniecznoci uprawiania technik wypracowanych na Dalekim Wschodzie. Moemy rwnie dobrze piewa mantry albo naladowa dawne ruchy taneczne, moemy te nadal uywa wiec i kadzide czy nosi szaty obrzdowe, jednak te reguy nie s naprawd niezbdne. Wszystko bowiem mamy w sobie. Zewntrzne formy religijnoci potrzebne s nam jedynie w okresach saboci duchowej albo kiedy chcemy na kim wywrze gbokie wraenie. W przyszoci rytuay bd si ogranicza do minimum. Wkraczamy w nowy wiek, w ktrym bdziemy zdolni dokona zmiany wiadomoci w bardzo krtkim czasie. Zostalimy odtrceni od macierzy prapocztkw czasu, po to bymy si nauczyli sami stawa na wasnych nogach. Zdarza si, e osoby, ktre powicay si przez pewien czas jakiej dyscyplinie, na przykad jodze, odkrywaj w sobie dar uzdrawiania i pragn go wykorzysta, aby zyska

uznanie w oczach innych. Wspczenie czsto mamy do czynienia z ludmi, ktrzy przewiadczeni o swych niecodziennych uzdolnieniach natychmiast usiuj je wykorzysta do zdobycia wadzy. Z drugiej strony sporo osb postpuje wprost przeciwnie; uciekaj od obowizkw, nie doceniajc wasnych moliwoci i podwiadomie hamujc swj postp. Kto, kto zgromadzi pewien potencja w trakcie poprzednich wciele, ma przed sob wybr: czy wykorzysta go, czy te nie. S ludzie, ktrzy siedz na bryle zota, w ogle nie zdajc sobie z tego sprawy. Zdarzaj si te odwrotne sytuacje niektre osoby zbyt pospiesznie przystpuj do uzdrawiania i z niewiadomych przyczyn zapadaj na zdrowiu, Tym osobom naley si ponowne wyjanienie, e trzeba mie otwarte wszystkie orodki i drone wszystkie kanay przewodzce energi kosmiczn, by skutecznie pomaga innym. Przystpujc do uzdrawiania przed uzyskaniem odpowiedniej gotowoci naraamy si na zawa serca albo raka, ktry najprawdopodobniej zaatakuje nie do koca jeszcze otwarte czakramy. Uzdrawianie przy braku odpowiedniej wiedzy bywa niebezpieczne, chociaby dlatego, e niektrych osb w ogle nie naley uzdrawia. Choroba moe by bowiem przypadoci karmiczn, z ktr dana osoba powinna sama si upora. Cho przyjemnie jest by kim potrzebnym i poszukiwanym, bo przecie wiele osb stara si dotrze do kogo, kto moe uly w cierpieniach jednak w kadym razie nie wolno nikomu narzuca si ze swoj pomoc. Dopki odpowiednie czakramy si nie otworz, uzdrawianie moe zaszkodzi zarwno osobie chorej, jak i samemu uzdrowicielowi. Jak ju wspomniaymy, do uzdrawiania naley przystpowa wwczas, gdy mamy wszystkie czakramy otwarte, warto jednak przyjrze si, co si dzieje, gdy ktry z nich jest zamknity.

Zamknite czakramy
Kiedy zamknity jest czakram podstawowy, kosmiczne energie przenikajce przez czubek gowy zostaj zablokowane, zanim dosign obszaru rozrodczego, w zwizku z czym znaczna cz energii odbija si od orodka czerwieni. Reakcj na ten stan jest denie za wszelk cen do zwikszenia napicie w czakramie podstawowym przybierajce czsto posta zamiowania do romansw, jak rwnie filmw i wydawnictw pornograficznych. Zamknity czakram nie jest w stanie wykorzystywa biaego wiata. Seks do pewnego stopnia pobudza orodek czerwieni, jednak przy braku wspycia pciowego energi niezbdn do uzdrowienia tego orodka trzeba czerpa z ciaa eterycznego, co w efekcie prowadzi do schorze ukadu rozrodczego. Kiedy orodek trawienny nie moe si otworzy, energie pynce z czubka gowy padaj na obszar brzucha. Jeli jednoczenie czakram podstawowy jest zamknity, orodkowi trawiennemu nie zagraa wiksze niebezpieczestwo, brzuch ucierpi jedynie na skutek bombardowania energi. Gdy natomiast czakram najniszy jest otwarty i zdolny do pochaniania energii, wytwarza si grone dla zdrowia podcinienie. Energie kosmiczne zasysane z wielk si przez czakram podstawowy mog wywoa cikie schorzenia narzdw trawiennych. Gdy czakram umysu jest zamknity, a znajdujce si pod nim czakramy otwarte, wwczas bombardowanie energetyczne z gry jest bardzo silne. Z chwil gdy energia przedrze si ju przez orodek umysu jej dalszy przepyw do niszych czakramw jest tak szybki, e uzdrowiciel odczuwa lekkie zaburzenia rwnowagi umysu, objawiajce si zawrotami gowy i upoledzeniem pamici. Z korzystniejsz sytuacj mamy do czynienia,

gdy najnisze czakramy s rwnie zamknite, poniewa wwczas uderzenie energii o umys przybiera agodniejsz posta. Wibracje kosmiczne gromadz si wycznie wok otwartych orodkw. Kiedy serce jest zamknite, zielone promieniowanie kosmosu w ogle przez nie nie przechodzi. Uzdrowiciel musi w takim przypadku uszczupli wasny zapas zieleni eterycznej. Serce naley do najtrudniej otwierajcych si orodkw, dlatego te wielu uzdrowicieli umiera na atak serca. Jeli w obecnym albo przeszym yciu serce doznao obrae emocjonalnych, bdzie bardzo oporne na prby otwarcia. Otwarcie serca owocuje wielkim wspczuciem i wszechogarniajc mioci, jednak procesowi temu czsto towarzyszy ogromne cierpienie i bl, ktre ustpuj dopiero z chwil oczyszczenia kanaw energetycznych. Pojawienie si w okresie przejciowym bolesnych dozna i cikich przey jest w wielu przypadkach prawidowoci. Niektrzy ludzie musz wiele wycierpie w yciu, zanim uaktywni si u nich kana gotowy na przekazywanie energii kosmicznych do serca. Kiedy serce otwiera si na uzdrowicielskie wpywy kosmosu, zaczyna promieniowa rem barw kosmicznej mioci. Jeli natomiast w trakcie uzdrawiania energie kosmiczne padn na zamknite serce, rozpryskuj si dookoa. Towarzyszy temu kucie w sercu. Jeli w dodatku trzy dolne czakramy s otwarte i zasysaj energi, efekt jest jeszcze bardziej niekorzystny. Tak wic odczucia w sercu zale od tego, ktre z pooonych niej czakramw s otwarte i jak wiele zasysanej energii przepywa przez zamknity czakram serca. Gdy cztery dolne czakramy s otwarte, a czakram garda zamknity, wwczas przepyw energii przez gardo wywouje infekcje, przezibienia i inne schorzenia tego obszaru. Zablokowanie czakramu garda jest jednoczenie przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu uzdrowiciela. W adnym wypadku nie powinnimy si bra za uzdrawianie rwnie wtedy, gdy zamknity jest orodek brwiowy. Otwieranie czakramw jest wdrwk ku Bogu. Nie otworz si one jednak, dopki nasze duchowe serce nie wypeni si mioci do drugiego czowieka. Jeli nie dokonujemy otwarcia czakramw w imi mioci, wie si z tym wielkie niebezpieczestwo. Czakramy mona otworzy za pomoc perwersyjnych technik seksualnych, w aden sposb nie zwizanych z umiowaniem ludzkoci. Rwnie prno, arogancja, gniew i namitno mog oywi czakramy i rozbudzi w nas moce ponadzmysowe. Praktyki tego rodzaju powoduj bardzo silne zawirowania energetyczne i pocztkowo wprawiaj nas w doskonae samopoczucie. Jednak po kilku latach efekty naszych postpkw zaczynaj zwraca si przeciwko nam. Dochodzi do krytycznego nasycenia czakramw negatywnymi energiami i wwczas moe si zdarzy, e kto, kto w wieku trzydziestu piciu lat wyglda piknie i modo, zaczyna si gwatownie i bez wyranych przyczyn starze i podupada na zdrowiu. Poznacie ich po ich owocach. Zanieczyszczony czakram automatycznie zaczyna si zamyka. Z chwil gdy umys postanawia zakoczy uzdrawianie, proces ten gwatownie ustaje. Uzdrawianie, podobnie jak procesy trawienne, jest automatyczne, jednak tak jak wszystkie procesy tego rodzaju przebiega sprawniej, jeli znamy jego mechanizm i wiadomie go wspomagamy. Malekie punkciki energii przycigaj si wzajemnie i krystalizuj w postaci diamentowych wizek energii. W miar wznoszenia si wiadomoci na coraz wyszy poziom przez nasze orodki zaczynaj promieniowa wysze ciaa, nasczajc je swoim wiatem. Pospolite eteryczne kolory ulgaj sublimacji i nabieraj blasku waciwego barwom paszczyzny astralnej. Wrd nich zaczyna si pojawia rwnie zoty promie. Zdarza si, e w trakcie doskonalenia wiadomoci wibracje wyszych cia przebijaj si na nisze poziomy mimo

zamknicia czakramw. Jeli nie uprawiamy czynnie adnych form uzdrawiania, energie te s nam zbdne. Z transformacj duchow mog wiza si pewne zaburzenia, spowodowane zanikaniem ciszych energii i uaktywnianiem si czakramw o charakterze mistycznym. Naturalnie nastpuj wwczas zmiany w osobowoci i wiatopogldzie. Ciao, stanowice instrument naszej ekspresji, wyraa si poprzez wibracje kolorystyczne. Z chwil gdy zmienia si czstotliwo tych wibracji, wszystkie narzdy w ciele musz si odpowiednio przestroi. Zdarza si, e w tym okresie zapadamy na zdrowiu, poniewa nieczystoci nagromadzone w ciele eterycznym zostaj wydalone poprzez ciao fizyczne. Czasem zastanawiamy si, dlaczego niektrym ajdakom wietnie si powodzi, podczas gdy dobrzy i pikni ludzie stale przeywaj jakie niepowodzenia. Dzieje si tak dlatego, e ludzie o ciszych energiach eterycznych zdolni s przyswoi wicej energii negatywnych. Gdyby zdecydowali si wkroczy na drog rozwoju duchowego, natychmiast dopadyby ich dotkliwe cierpienia, poniewa zanieczyszczenia poziomu eterycznego zaczyby si uwalnia poprzez ciao fizyczne. Ludzi, ktrzy zrzucili cisze powoki eteryczne, zaczyna dotyczy instant karma zasada natychmiastowej zapaty za myli i dziaania. Osoby te nie mog sobie pozwoli na najmniejszy niewaciwy postpek, nie uchodzi im bezkarnie adna niewaciwa myl. Tylko u nielicznych osb wszystkie orodki stale s otwarte i nieprzerwanie przewodz wiato. S to ludzie obdarzeni w pewnym sensie nowym ciaem i now wiadomoci. Nie kalaj ju wietlistej bieli wiecznoci. Nie naley jednak zapomina o tym, e istniej rne stopnie otwarcia. Przekaz, w tym rwnie przekaz energii, zawsze zaley od przekanika. Moemy by zdolni do otwarcia si, a mimo to nadal nie jestemy idealnymi uzdrowicielami. Po to eby waciwie leczy, musimy posi zdolno otwierania si a do rdzenia, orodka nadrzdnego wobec innych, odtwarzajcego na paszczynie mikrokosmicznej wystpujce we Wszechwiecie zjawisko podwjnej dziury. Czarna dziura zwrcona ku innym paszczyznom pochania energi, kierujc j do czakramu, gdzie przybiera posta biaej dziury. Interesujcy jest fakt, e wizjonerzy, ktrym udaje si wnikn gboko do kanau przesyajcego energie z jednej dziury do drugiej, s w stanie dostrzec przeszkody, nazywane dzi blokami. Kiedy dziecko ronie, kana energetyczny ronie razem z nim, a obecne w nim blokady nawet te powstae w okresie ycia podowego bd stale upoledza stan zdrowia dziecka. Na stan kanaw energetycznych rwnie wywieraj wpyw nasze cechy genetyczne i choroby naszych rodzicw i dziadkw. Zdarza si, e rodzimy si ju z blokadami i nasza dusza, ktra ostatecznie wie si z ciaem dopiero w chwili naszego przyjcia na wiat, musi te bloki zaakceptowa i na pewnym etapie ycia postara si je usun. Nasze ciao jest jak samochd kupiony z drugiej rki. Jest to transakcja wizana. Decydujc si na takie a nie inne ciao, bierzemy sobie jednoczenie na kark wszystkie niedocignicia przodkw. Podobnie jak z uywanym autem musimy dobrze sprawdzi cay mechanizm, by si upewni, czy bdzie w stanie nas przewie przez cae ycie. Bez wzgldu na to, czy wybralimy dan wad umylnie, aby podda si pewnej prbie, czy te przytrafia si nam niechccy musimy si z ni w taki czy inny sposb upora. Kady z nas ma na to dosy si i odwagi. W trakcie uzdrawiania uzdrowiciel osiga gboki relaks, wywoany automatyczn zmian oddechu. W stanie napicia czakramy pozostaj zamknite, wic dc do ich otwarcia musimy nauczy si relaksowa i oprnia umys, by umoliwi swobodny dostp tym wibracjom kosmicznym, ktre si nam nale.

Relaks
Relaks uwalnia ciao od zanieczyszcze energetycznych. Kiedy relaksujc si leymy w bezruchu, nie tylko zestrajamy si peniej z polem energetycznym naszego ciaa lecz rwnie z polem energetycznym Ziemi i Kosmosu. Wracamy wwczas do naszych rde, dowiadczajc poczucia penej harmonii. Wszystkie negatywne energie odprowadzamy do Ziemi, w efekcie czego nasza wibracja kolorystyczna i duchowa wznosi si na wyszy poziom. Zanim przejdziemy do gbokiego relaksu, dobrze jest najpierw uwolni nieco negatywnych energii poprzez wiczenia. wiczenia fizyczne poprawiaj krenie, dziki czemu stajemy si trzewi i pobudzeni, a zogi cikich energii w organizmie rozpraszaj si w rnych kierunkach, gotowe do usunicia. Aby si zrelaksowa, wybieramy zaciemnione pomieszczenie, wolne od przecigw. Ciemno uatwia dostp do wyszej wiadomoci. Przykrywamy si czym lekkim. Wiele osb z powodu wad postawy niepotrzebnie napina minie, przez co bezproduktywnie spala energi otrzymywan z pokarmu. Relaks ma na celu wygaszenie pracy ukadu miniowego. Podczas relaksu bdziemy uwalnia si od wszelkich skojarze z ruchem, od wszelkiego denia do zewntrznej ekspresji. Bdziemy natomiast dy do zjednoczenia przepywu wszystkich energii w ciele, co nie jest moliwe do osignicia, jeli rozlunimy tylko, dajmy na to, palce ng i ydki. Nie wystarcz drobne jeziorka relaksu potrzebny jest nam cay ocean, w ktrym bdziemy mogli si zanurzy, wchodzc w wiadomy kontakt z ciaem. Proces wygaszania napi rozpoczynamy od najniszych czci ciaa. Najpierw odwiedzamy w mylach nasze stopy, wicej przelewamy w nie cay umys. Cae nasze ciao zaczyna wspbrzmie ze stopami; moment, kiedy stopy rozluniaj si, jest odbierany przez cae ciao. Powtarzajc ten zabieg kolejno ze wszystkimi czciami ciaa, doprowadzamy do zjednoczenia energii w ciele, i w rezultacie nie musimy ju powica uwagi poszczeglnym obszarom. Z chwil, gdy wszystkie czci s ju ze sob poczone, rozluniajc donie automatycznie rozluniamy cae ciao. W stanie gbokiego odprenia zrelaksowany obszar moe uyczy swojego spokoju obszarowi, ktry z jakich powodw napi si z powrotem. Relaks zwykle spowalnia prac czakramw, zwaszcza czakramw przecionych. Im wikszy spokj udaje si nam uzyska, tym bardziej relaks nas odpra. Ludzie z niedoenergetyzowanymi czakramami maj tendencje do zasypiania podczas relaksu. Oznacza to, e ich orodki nie s przygotowane do dziaania, w zwizku z czym natura blokuje im dostp do wyszej wiadomoci. Natomiast ludzie, ktrzy podczas relaksu uwiadamiaj sobie spokj wasnych cia, agodne wirowanie czakramw i subtelne oywienie umysu, to ludzie gotowi wkroczy na nowy poziom wiadomoci. Dwie osoby znajdujce si na rnych etapach ewolucji duchowej mog doznawa jednakowego napicia w ciele. Opanowanie relaksu jednej z nich przyniesie pogbion rado z codziennego ycia. Druga natomiast moe w czasie relaksu dowiadczy napywu barw. Regulacji oddechu towarzyszy bdzie wystpienie w polu widzenia wietlistej bieli, bkitu, fioletu bd indygo. Od tej chwili osoba ta moe poegna si z wygodnym yciem, gdy bdzie musiaa w jaki sposb wykorzysta swj dar. Medytacji znacznie poszerza nasz zakres odbioru wibracji, i tak wanie naley do niej podchodzi. Jest ona otwarciem wrt samowiadomoci, tote naley uwaa j za dowiadczenie pozytywne, nie za technik eskapistyczn. W pokoju przeznaczonym do medytacji powiniene si czu dobrze i wygodnie. Jak ju wspominaymy, roliny, ksiki, przedmioty, obrazy wytwarzaj wasne wibracje i jeli te wibracje nam nie odpowiadaj,

mog by wrcz szkodliwe. Medytowa naley z pustym odkiem, jednoczenie starajc si uwolni od wszystkich emocji pozwoli nam to zagbi si w subtelniejsze pokady duszy. Poniej podamy kilka wskazwek, ktre mog okaza si pomocne w fazie pocztkowej, musimy jednak pamita o tym, e medytacja jest dowiadczeniem wysoce indywidualnym. Medytacja to podr, w ktr wyprawia si caa nasz istota. Siadamy zawsze w pozycji, ktr potrafimy utrzyma przez cay czas bez zbytniego napinania mini. Plecy powinny by proste, ubranie lune. Wychowano nas na niewolnikw czasu i to jest pierwsza rzecz, z ktr bdziemy musieli si upora w praktyce medytacji. Wyobramy sobie zoty zegar, nastpnie wprawmy go w ruch wirowy, a zamieni si w wietlist kul. Odtd jestemy podczeni do wszechobecnego ttna kosmosu. Poczujmy si dziemi Wszechwiata, nieskrpowanymi czasem, unoszcymi si w odwiecznym oceanie rytmu i oddechu. Jestemy pulsem Wszechwiata, do ktrego naley nasza planeta. Wyobramy sobie pasma energii oplatajce Ziemi. Przyjrzyjmy si, jak dalece prawa duchowego rozwoju przypominaj prawa natury, rzdzce nasz planet. Przyjrzyjmy si naszej wsplnej ewolucji. Zobaczmy szczyty najwyszych gr, ktrych niena biel odbija promienie soca. Wczujmy si w ich milczc potg. Kady z nas rwnie moe si sta gr spokoju i majestatycznego pikna. Teraz rozpocznijmy wizualizacj drzew. Podziwiajc ich wietliste wibracje, stamy si drzewami. Przelijmy nasze wibracje gboko w Ziemi; to s nasze korzenie. Jak drzewa zrzucaj stare zesche licie, odrzumy stare nawyki i przystpmy do dziea duchowego odrodzenia. Niech pojawiaj si i rozkwitaj pczki nowych myli i nowych poj, a przyjdzie czas, kiedy na podobiestwo drzew wydamy na wiat owoc naszej duchowoci. Spjrzmy na rzeki, przyjrzyjmy si energii wody. Nasze ciao skada si w wikszoci z wody, funkcjonuje dziki rwnowadze pynw. Koncentrujc si na bkicie wd, poczujmy w naszym ciele ich oczyszczajce bogosawiestwo. Spjrzmy na ludzi i polijmy w ich stron rowy promie mioci. Spjrzmy na nasze wasne ciao. Jest dzieem sztuki, spowitym w liczne aury, pulsujcym wielobarwnymi czakramami, oplecionym sieci kanaw, ktrymi nieustannie przepywa energia. Przeniemy teraz uwag na zoty pierwiastek naszej natury, wczuwajc si w splot soneczny, ktry gromadzi energie zote. Wyobramy sobie, e kpiemy si w gorcych promieniach soca. Teraz wejdmy w kontakt z obecnoci ksiyca w naszym ciele, z naszym pierwiastkiem eskim, agodnym i delikatnym, ktry rozlewa si rzek srebrzystej powiaty. Spjrzmy na granat nieba, opromieniony nieprzebranym bogactwem gwiazd. Bdmy teraz mikrokosmosem, wczujmy si w ruch atomw w naszym ciele. Bg obdarzy nas energi pomaraczow, abymy mogli je i przyswaja pokarm, obdarzy nas rwnie straw duchow. Wejdmy w kontakt z czstotliwoci wiata poj, zabarwmy je fioletowym, duchowym odcieniem. Pomylmy o pokarmie duchowym i wyobramy sobie, e nasze ciao jest skpane w przejrzystej powiacie. Nasczajc ni kolejne orodki, oczymy je i naadujmy energi. A teraz zmy za to wszystko dzikczynienie. Z naszych ramion wyrastaj skrzyda radoci, na ktrych ulatujemy ku wyszym pokadom wiadomoci. Roztapiajc si w duchowej wszechwiedzy, kiedy ocieramy si o absolut, znikaj sowa i myli, a pozostaje wycznie milczenie. Chocia przyjdzie nam opuci szczyty duchowej radoci wiemy, ze ich obecno w nas trwa niezmiennie. Jestemy biaym wiatem.

Energie ujemne
Naszym deniem jest nadanie energiom wietlistoci, dziki ktrej nad czakramami uformuj si barwne struktury krystaliczne. Te struktury, wygldem przypominajce klejnoty, w odpowiednim czasie pozwol czakramom bezpiecznie si otworzy. W okresie, kiedy orodki dopiero pracuj nad uzyskaniem rwnowagi, ich promieniowanie nie wytwarza spjnych struktur, lecz jest rozbite na wizki odrbnych kolorw. Zdarza si, e promieniowanie czakramu zawiera barwy ujemne. Moemy wwczas odwoa si do jogi, ktra jest znakomit technik oczyszczania energetycznego czakramw. BRZ. Powszechnie uwaany za kolor chciwoci i samolubstwa, jednak waciwiej byoby traktowa go jako kolor typowy dla stadium wycofania. Jeli zostalimy zranieni albo gdy kto wycign na wiato dzienne co, czego si wstydzimy, wwczas sami zaczynamy mwi rzeczy dokuczliwe i odpychajce lub wytwarza agresj podwiadomie wymierzon nawet przeciwko najdroszym nam osobom. Postpowanie takie wcale nie odzwierciedla naszego prawdziwego ja, jest tylko obron przed moliwymi obraeniami ze strony innych ludzi, tymczasow ucieczk od zwizkw z nimi. Promieniowanie brzem stanowi element etapu, przez ktry musimy w pewnych okolicznociach przej. Brz, kolor mnichw, w omawianych przez nas czakramach wie si zwykle z wycofaniem. BRZ generalnie wskazuje na zastj energetyczny, zwaszcza w CZERWONYM orodku rozrodczym, w ktrym wystpuje bardzo powszechnie. Obecno brzu w orodku czerwieni wiadczy o potrzebie odwieenia, pobudzenia energii seksualnych. Chocia yjemy w liberalnych czasach, jednak stosunkowo niewielu jest ludzi, ktrych ycie erotyczne byoby prawdziwie zadowalajce. Czerwony obszar czsto wycofuje si w nastpstwie nieszczliwej mioci; energie erotyczne zostaj wwczas zaaresztowane, wycofane z obiegu energetycznego. Wbrew nowoczesnym pogldom mastrurbacja rwnie wytwarza ujemne energie. Wprawdzie w sytuacji braku seksualnego partnera masturbacja jest pewnym sposobem rozadowania energii czakramy podstawowego, jednak istniej o wiele bardziej konstruktywne sposoby spoytkowania ich nadwyki. Energie czerwone mona wykorzysta w pracy umysowej albo w dziaaniu na rzecz blinich. W masturbacji nie istnieje wymiana energetyczna. Jeli onanizujc si fantazjujemy na temat jakiej osoby bez pozwolenia podczamy si do jej czstotliwoci. Nie jest to bynajmniej obojtne dla obiektu naszych fantazji. Im silniejsze energie wysya nasz umys, w tym silniejszy kontakt wchodzimy z dan osob. I zalenie od jej instynktu samozachowawczego mniej lub bardziej uszkadzamy jej pole energetyczne. Jeli natomiast onanizujc si zwracamy si do wewntrz i koncentrujemy na wasnej osobie, tracimy energi bezproduktywnie. Tymczasem waciwe gospodarowanie wszelkimi postaciami energii jest nasz yciow powinnoci. Joga uczy nas odpowiedzialnoci za wszystko, w czym uczestniczymy. Mamy obowizek nie tylko oczyszcza wasne energie, ale rwnie energie wszystkich istot, z ktrymi wsptworzymy jedno. Kiedy denie do lnienia stanie si udziaem kadej ludzkiej istoty , wiadomo caego Wszechwiata wzniesie si na wyszy poziom. BRZ w POMARACZOWYM orodku trawiennym jest oznak stanu chorobowego; moe to by choroba wrzodowa albo tylko obstrukcja, w kadym razie z jakich powodw narzdy trawienne wycofuj si ze swoich funkcji. Ponadto brz wystpuje czasem w brzuchu osb niemiaych, ktre maj trudnoci z jedzeniem w towarzystwie.

BRZ w TYM orodku cechuje osoby, ktre wkroczyy na ciek samotnych odkry, ale nie zamierzaj si nimi z nikim dzieli, dopki nie dojd do ostatecznych konkluzji. Wystpowanie tego koloru moe rwnie wiadczy o charakterystycznej dla mnichw osabionej potrzebie komunikacji. Nadmiar brzu bywa oznak melancholii i gbokiej depresji wyraajcej si pragnieniem cakowitego odosobnienia. BRZ jest zawsze niekorzystny w ZIELONYM orodku serca. Czasem znaczy tylko tyle, e dana osoba pali lub pije zbyt wiele, jednak bywa rwnie odbiciem bardzo silnego urazu emocjonalnego, ktry u danej osoby przeszed w stan chroniczny. Osoba taka okazjonalnie przeywa krtkie epizody otwarcia wobec innych ludzi, po ktrych z powrotem zamyka si w sobie. Generalnie rzecz biorc, nie jest zdolna do prawidowej komunikacji z kimkolwiek. Kiedy przeywamy nieszczliw mio, w orodku serca pojawia si pknicie w ksztacie krzya. Z wygldu przypomina ono sczc si krew, poniewa energia zielona przechodzi w tym miejscu w swoje przeciwiestwo czerwie. (Przekrelona nadzieja na mio rozkrwawia serce). Czerwie musi przej rne odcienie brzu, zanim serce, wracajc do zdrowia, odzyska swj naturalny zielony kolor. Gboka aoba okrywa serce wielk poaci brzu. Ukochana osoba odchodzi z naszego ycia, zabiera ze sob jak cz naszej istoty. Po mierci bliskiej nam osoby czce nas wizi nie ulegaj zerwaniu. Chocia osoba ta opucia ciao, nasze zwizki na tamtym wiecie trwaj nadal. Czsto odrywaj nas one od codziennego ycia i przyjaci, wcigajc na pogranicze dwch wiatw, gdzie bkamy si zagubieni. Brz w orodku zieleni moe rwnie wiadczy o zatruciu krwi lub nadmiernym obcieniu serca. Kolor ten bywa zapowiedzi zawau serca wywoanego rozpacz, blem lub strachem. Gdy w obszarze serca nie wystpuje w ogle ziele, lecz wycznie brz, prawdopodobnie jest to symptomem raka piersi lub jakiego innego obcego ciaa pochaniajcego energi. BRZ w BKITNYM orodku garda charakteryzuje niemiae osoby, ktre lubi zatrzymywa swoje opinie dla siebie, najczciej w przekonaniu, e nie maj nic ciekawego do powiedzenia. Brz bywa take oznak schorze garda. BRZ w brwiowym orodku INDYGO czsto znamionuje ludzi, ktrzy powcigaj swoje zdolnoci parapsychiczne. Jest oznak duej wraliwoci i wydelikacenia, objawiajcych si potrzeb chwilowego odejcia od wiata doczesnego. Przeciwiestwem biaego wiata jest brak wiata, czyli czer. Kombinacje bieli (ciszy wewntrznej i wycofania) z czerni (wyraajc ujemne aspekty wycofania) odczuwamy jako szaro. Barwa ta wie si z niezdolnoci do wytwarzania energii na skutek zwolnienia obrotw czakramw. Stan ten objawia si szaroci twarzy, za w zaawansowanym stadium towarzyszy mu ch pozbycia si ciaa. Ludzie przed mierci wytwarzaj czer i szaro, jednoczenie nastpuje zanik kolorw w ich aurach. Kady z nas moe si sta wasnym zabjc, ktry zabija si od wewntrz. Ze nastroje powoduj, e emitujemy ujemne barwy, a tym samym automatycznie wychwytujemy wszystkie ujemne czstotliwoci wok nas. Podczamy si energetycznie do wszystkich nieszcznikw tego wiata, by wsplnie z nimi wciela w ycie negatywne formy mylenia. Przycigamy do siebie depresj, a nasze ujemne energie popychaj nas w objcia czarnych nastrojw. Kiedy tylko udaje si nam wyj z depresji, natychmiast popadamy w ni z powrotem, poniewa przechwytujemy j od innych osb. Wchaniane przez nas czsteczki

czerni i brzu przywieraj do naszej aury i przycigaj ludzi wibrujcych na tym samym poziomie. Kiedy przeciwnie, podnosimy poziom wibracji naszej wiadomoci, zaczynamy przyciga ludzi o podobnych czstotliwociach. Moemy ledzi nasze postpy duchowe obserwujc spotykanych przez nas ludzi. Zdarza si, e po jakim czasie staramy si pomc wszystkim ludziom, ktrzy s nieszczliwi, przelewajc na szarobrzow wiadomo ca nasz energi i mio. Cho zabieg ten sprawia ulg cierpicym, jednak nie mona go wykonywa zbyt czsto. Kto, kto stale narzeka na towarzystwo nieciekawych i pozbawionych wyobrani ludzi, powinien pamita, e sam przyciga taki a nie inny typ znajomych. Jeli niespodziewanie okazuje si, e grono naszych przyjaci skada si z samych inteligentnych, uczynnych i obdarzonych intuicj osb, to znaczy, e takie wanie osoby przycigamy. Kiedy jestemy ju czciowo przestrojeni na wysze wibracje, wwczas sporadyczne zaamania nastrojw przestaj by dla nas a tak szkodliwe. Naogi i nadmierne dogadzanie sobie w jakiejkolwiek sferze naszego ycia zawsze prowadz do przecienia odpowiednich czakramw. Orodki przeenergetyzowane zaczynaj wytwarza ujemne energie. Z kolei rozkad orodka powoduje zanieczyszczenie obecnych w nim barw. W miar jak nasze barwy trac na intensywnoci, my rwnie bledniemy i opadamy z si. Gdy proces ten postpuje dalej, zaczynamy wytwarza szaro, brz i czer. Jednak na gbszym poziomie energia nadal pozostaje nienaruszona. Ujemne energie nakadaj si wycznie na nasze wrodzone, pozytywne kolory. I chocia mieszaj si z nimi, nie s w stanie ich zniszczy, o ile proces nie zaszed zbyt daleko. Pozbywajc si ujemnych kolorw odsaniamy nasze prawdziwe, pikne ja.

Barwy ujemne w orodku czerwieni


Naduywanie seksu, a nawet wybuchy zoci wprawiaj czakram podstawowy w gwatowne wirowanie, ktrego efektem jest jego przecienie energetyczne, objawiajce si czerwieni o metalicznym poysku. Jednak o wiele bardziej szkodliwe jest rozgrzewanie najniszego czakramu poprzez sadystyczne praktyki seksualne bd gwat. Energia wyrodnieje wwczas, przybierajc barw czarn. W kocowych przypadkach nastpuje cakowity rozpad energii; pojawia si okruciestwo i skonnoci mordercze. Jakby na ironi, osoby dotknite t przypadoci podwiadomie pragn zrwnoway ujemne energie czakramu uciekajc si do pedofilii obcujc z piknem dziecicego ciaa, usiujc zaczerpn pozytywnej energii. Naturalnie denie do zrwnowaenia energii przejawia si na poziomie niedostpnym wiadomoci, wic jeli pedofil napotyka na przeszkod w realizacji swojej potrzeby, reaguje atakiem. Prby przywrcenia rwnowagi energetycznej wywouj kolejne ataki gwatu; jest to zamknity krg, z ktrego winowajca moe si wyrwa poprzez gbok introspekcj, medytacj, relaks oraz wiczenia fizyczne i oddechowe. Istniej liczne sposoby wewntrzne i zewntrzne pobudzania najniszych orodkw. Jednak rozniecanie ich poprzez uprawianie seksu, nierzadko z udziaem kilku partnerw, jest z gruntu niewaciwe. Energie podstawowego czakramu s niepene bez gbokiego ru, koloru mioci duchowej. Wysyajc we Wszechwiat pikne kolory wytwarzamy tcz mioci. Natomiast posugujc si szkodliwym odcieniem ciemnej czerwieni i czerni jak to czyni adepci czarnej magii oddajemy si szkodliwym przyjemnociom. Tego rodzaju praktyki wytwarzaj specyficzny typ wiadomoci; u danej osoby pojawiaj si wprawdzie moliwoci

parapsychiczne, jednak jej czakramy ulegaj degeneracji. Uciekajc si do niezdrowych podniet dla pobudzenia przepywu energii przez czakramy, uaktywniamy upion cz w mzgu odpowiedzialn za postrzeganie pozazmysowe, pami przeszych wciele czy wiadomo przyszych wciele, ale jednoczenie uszkadzamy instrument tych wszystkich dozna wasne ciao. Na rodku czakramw pojawiaj si ciemne plamy; mtnieje czakram na czubku gowy; obserwuje si pkanie czakramu brwiowego, orodek serca nabiera metalicznego poysku, co grozi zawaem; trawienie przebiega niesprawnie. Znikajce orodki domagaj si coraz silniejszych podniet. Skoro dotd zasilay si zadawaniem blu, teraz bl musi sta si jeszcze dotkliwszy, eby je nasyci. Std ju tylko krok do zabjstwa. Nerki i inne narzdy, ktre filtruj czerwie, odmawiaj wsppracy. Nieuchronnie przychodzi chwila, gdy w tym yciu albo w nastpnym ciao wystawia nam rachunek za wszystkie naduycia.

Barwy ujemne w orodku pomaraczowym


Jeli obszary ssiadujce z obszarem trawiennym s przeenergetyzowane, orodek ten rwnie bdzie nadmiernie pobudzony energetycznie. Popiesznie trawione pokarmy nie bd naleycie przyswajane. Czowiek wykorzystujcy energie nerwowe w wikszym stopniu ni energie cielesne przecia energetycznie orodek pomaraczowy. We wszystkim, co robi, cechuje go nienaturalny popiech, z ktrego nie zdaje sobie sprawy, bo jest zbyt zagoniony, eby cokolwiek zauwaa. Przemczony obszar brzucha wcza si i wycza na przemian. Towarzyszy temu wzmoona potliwo i nage uderzenia gorca na zmian z niewyjanionym marzniciem. Podobne objawy wystpuj rwnie u osb objadajcych si nadmiernie i uzalenionych emocjonalnie od jedzenia. Obszar przeciony nabiera metalicznego poysku, nastpnie, wskutek podranienia, pojawia si w nim czerwie, wreszcie - czer. Wzmoona perystaltyka czy si z tendencj do choroby wrzodowej. Soki trawienne zaniedbuj waciwe im rejony i zaczynaj trawi nie to co potrzeba i nie tam gdzie trzeba, wywoujc nadkwasot, a take skonno do wiatrw i odbijania si. Na osabionym obszarze narzdw trawiennych bakterie rozmnaaj si bez przeszkd, a dolegliwoci gastryczne utrzymuj si nawet przy pustym odku. Pojawia si groba raka. Zdarza si, e te same dolegliwoci s wynikiem zaburze w czakramie podstawowym. Zapotrzebowanie energetyczne tego obszaru moe si wyraa wzmoonym zainteresowaniem kuchni jedzeniem, gotowaniem. Kiedy oba obszary trawienny i podstawowy s niedoenergetyzowane, moe wystpi skonno do hipochondrii, poniewa niepokj zwizany z poczuciem niedostatku energii wywouje nadmierne zaabsorbowanie wasn osob.. Zamiast spojrze trzewo na swj problem, godzinami obmylamy stosown dla siebie diet, niezwykle ostronie dobieramy pokarmy, wczymy si po lekarzach i faszerujemy lekami.

Barwy ujemne w orodku tym


Chocia przecienie tego orodka rzadko przybiera posta ekstremaln, jednak wanie czakram umysu najbardziej jest na to naraony. Nigdy nie przestajemy cakiem myle, w dodatku kade przeycie mona bez koca analizowa. Zapominajc o regeneracji umysu, doprowadzamy do jego przecienia.

Silny umys ma bardzo siln moc niszczc i niezwykle atwo ulega przecieniom, o ile jego waciciel nie opanowa technik relaksacyjnych. Na og jednak orodek ty nie wieci specjalnie jasno, wic opisana sytuacja naley do rzadkoci. Przyspieszone obroty czakramu umysu zwykle s jedynie oznak podwyszonej sprawnoci intelektualnej, wywoanej szybszym przepywem energii. Staroytni, w deniu do wiedzy tajemnej, pracowali nad transmutacj tego promienia umysu i nasczeniem splotu sonecznego barw zot. W wyniku energetyzowania tego orodka wytwarza si pierwiastek zotej mdroci. Wgld, ktrego dostpujemy dziki wasnym wysikom, wzmocniony energi czakramu brwiowego przyspiesza nasz postp na wybranej drodze. Jednak, gdy adujemy obszar umysu, nie wolno nam przekracza granicy, poza ktr pojawia si czerwie. Energie ujemne wystpuj nie tylko przy przecieniu orodka, ale rwnie wtedy, gdy kolor ty jest matowy, pozbawiony blasku. Pikna, wietlista znamionuje ludzi o otwartych umysach, obdarzajcych wiat zaufaniem. Ciemniejszy odcie ci wskazuje na umysowo bardziej skryt. Odcie musztardowy cechuje osoby, ktre mwi co innego, ni myl. Niezdrowy odcie ci wiadczy o tym, e umys zszed na z drog, co na jakim etapie ycia z pewnoci przyniesie negatywne skutki. Z kolei umys obarczony szkodliwymi schematami mylenia bdzie przyciga podobne umysy. Tak wic na przykad kryminalici zawsze bd przyciga kryminalistw, jednak przestpca, ktry si wemie uczciwie za czyszczenie swoich kolorw, nigdy wicej nie wylduje w wizieniu, poniewa okolicznoci przestan go tam kierowa. Wzajemne oddziaywanie umysw do pewnego stopnia wyjania zjawisko nagminnej korupcji w policji. Policjant musi mie bardzo siln osobowo, aby nie wpa w rezonans z wibracjami kryminalistw. Choroby przejawiaj si zarwno na paszczynie emocji, jak i ciaa fizycznego. Kiedy w orodku umysu zagoci czer, ujemne energie wywouj gbok depresj. U schizofrenikw orodek umysu zabarwiony jest na to, czerwono i czarno, jednak we wczesnym stadium choroby promieniuje niezmcon ci, barw okrutnej obojtnoci. Takie zabarwienie orodka dowodzi skrajnego egocentryzmu. Na tym etapie schizofrenik jest pozbawiony wszelkich uczu, wic nawizanie z nim jakiegokolwiek kontaktu jest niemoliwe.

Barwy ujemne w orodku zieleni


Kady, kto pracuje na siedzco, wykorzystujc wycznie grn cz ciaa, bdzie wykazywa tendencj do gromadzenia energii ujemnych w orodku serca. Ciao, pod nieustannym naciskiem odpowiedzialnoci, skarg, korespondencji subowej, operacji finansowych, wydziela bez przerwy adrenalin. A poniewa si nie ruszamy, serce jest stale obcione (stan ten pogbia jeszcze efekt subowych lunchw nadwaga). Serce czsto bywa jedynym miejscem, w ktrym ujemne energie maj szans si ujawni; jeli w dodatku ssiadujcy z nim orodek umysu wiruje zbyt szybko, dochodzi do przecienia obydwu obszarw. Wskutek dodatkowych naduy, takich jak palenie czy picie alkoholu oraz kawy, a take z powodu stresw emocjonalnych i sabego krenia, wywoanego pozycj siedzc, ktra sama w sobie jest szkodliwa, poniewa bezruch uniemoliwia prawidowe przeywanie gniewu dochodzi do nagromadzenia negatywnych energii. A tymczasem z przecieniem obszaru serca wie si najpowaniejsze ryzyko. Ziele przecionego orodka nabiera metalicznego odcienia, ale prawdziwe niebezpieczestwo pojawia si dopiero wtedy, gdy w sercu pokae si czerwie. Jeli w tym

okresie przeyjesz nieszczliw mio, nastpi rozpad energii i orodek serca zamieni si w cmentarzysko czarnych krzyykw. Gdy dodatkowo serce jest zadrczane przez umys, pojawia si w nim szaro i stalowy bkit, dwa bardzo szkodliwe kolory. W przypadku zawau cay obszar pokryje si kolorem bota. Wiele atakw serca ma podoe czysto emocjonalne i gdybymy nauczyli si w por relaksowa, nigdy by do nich nie doszo. Powaniejsze ataki pocigaj za sob zanik energii. W efekcie nastpuje sabnicie koordynacji ruchowej i krenia. Energia pojawia si i zanika, jak gdyby ciao nie mogo si zdecydowa, czy chce, czy te nie chce istnie. W jednej chwili rozsadza nas potna energia, a w nastpnej nie jestemy zdolni ruszy ani rk, ani nog. Wstrzsa nami na przemian uczucie gorca i chodu. Chwilami nie jestemy w stanie myle jasno, dokuczaj nam te ble w grnej poowie ciaa. Te wszystkie symptomy wiadcz o tym, e organizm domaga si relaksu i wypoczynku.

Barwy ujemne w orodku bkitnym


Energie ujemne w gardle pojawiaj si przy nieprawidowym funkcjonowaniu tarczycy i zachwianiu rwnowagi hormonalnej. Powstaj rwnie na skutek nadmiernej eksploracji gosu, na przykad u piewakw; przyczyn ich moe by take nawyk zwieszania gowy. Efektem niewaciwej gospodarki energetycznej w obszarze garda moe by utrata gosu i wystpienie w czakramie barwy czerwonej lub czarnej, bdcej czsto oznak infekcji. Kolory w obszarze garda zmieniaj si zalenie od tego, z kim przebywamy. Matka z malekim dzieckiem zapewne bdzie miaa w gardle wiele bkitu. Cakowity brak zieleni w tym obszarze oznacza okruciestwo, a wska gama kolorw wiadczy o wskim zakresie tematw do rozmw. Kolor kremowy wskazuje na zdolno zrcznego, lecz pytkiego poruszania si w rnych zagadnieniach, podczas gdy barwy bardziej zdecydowane wiadcz o gbszym podejciu do omawianych tematw. Usta s obszarem, poprzez ktry najpeniej si wyraamy. Jak ju wspominaymy, tdy wanie, poprzez oddech, organizmowi dostarczane s potrzebne kolory, a usuwane zbdne. Osoby, ktre pal lub narkotyzuj si (midzy innymi kofein) nieustannie wydalaj czer, brz i szaro, powinny wic oczyszcza oddech wyobraajc sobie, e barwy te przechodz w r zwaszcza po kadym papierosie lub filiance kawy. Wok maych dzieci zawsze unosi si niezwyka wieo. Wraenie to wywoane jest niezmconym rem, niekiedy bkitem ich wydechu. Natomiast ludzie chorzy i nieszczliwi zwykle wydzielaj z garda szaro, ludzie skryci emanuj ci.

Barwy ujemne w orodku indygo


Niewaciwe wykorzystanie Trzeciego Oka, instrumentu widzenia ponadzmysowego, czsto prowadzi do przeenergetyzowania tego orodka. Jest to bardzo niebezpieczne, poniewa zbyt silna dawka energii w czakramie brwiowym moe nas przestroi na inne czstotliwoci, do ktrych przyjcia nie jestemy jeszcze przygotowani. Doznajemy wwczas przebi z przeszych wciele, czemu towarzysz wizje, stany lkowe, mania przeladowcza czy wrcz obd. Zaczynamy funkcjonowa na kilku paszczyznach jednoczenie. Czowiek o nadmiernej wraliwoci parapsychicznej pozbawiony jest samokontroli. Z chwil gdy ta, logiczna strona naszej osobowoci przestaje naleycie funkcjonowa, zostajemy wydani na pastw wiata iluzji. Tymczasem nasza wyobrania powinna uaktywnia si wycznie wtedy, gdy dostatecznie rwnoway j logika.

Ludzie, ktrzy na co dzie zajmuj si uzdrawianiem, wchaniaj niekiedy czakramem brwiowym ujemne energie swych pacjentw. Obecno czerni w tym czakramie wywouje czarn melancholi, depresj, skonno do makabrycznych i przygnbiajcych fantazji. Stosunkowo atwo mona przetrwa depresj na tym obszarze Trzeciego Oka, poniewa umys wykorzystuje logik jako remedium. Natomiast depresja na paszczynie parapsychicznej potrafi by szalenie szkodliwa. Zaczniemy odczuwa pocig do niezrwnowaonych, medialnych osobnikw, ktrych towarzystwo stanowi dla nas ucieczk przed wiatem. Nie zdajemy sobie przy tym sprawy, e nasz wiat jest o wiele bezpieczniejszy ni ten, do ktrego uciekamy. Jeli obszar brwiowy nie jest zbyt dobrze rozwinity, zaczynamy przesadnie reagowa na cudze nastroje i nieszczcia. Energia wycieka z nas, tote moe doj do tego, e podczymy si do przeszego ycia, w ktrym bezpieczestwo i opiek zapewniaa nam osoba o silnej osobowoci. Tendencja ta wyjania fakt, dlaczego roi si wrd nas od Napoleonw. W rzeczywistoci s to ludzie podczeni do przeszego wcielenia, ktre upyno im w cieniu Napoleona czy innej silnej indywidualnoci, kierujcej nimi, a jednoczenie zapewniajcej im poczucie bezpieczestwa. Silny gniew o podou seksualnym, umysowym czy emocjonalnym wytwarza napicia, z ktrymi normalne wibracje ciaa nie s w stanie si upora; kiedy natomiast w stanie wzburzenia uciekamy si do energii pozanormalnych, zaczynamy si pru. Kade negatywne uczucie jest w stanie naruszy czakram, a powstae wwczas pknicia maj czerwone zabarwienie gniewu gniewny wygld. Gdy rozpada si orodek energetyczny, cay organizm staje w obliczu dylematu, gdy trwajca jaki czas odbudowa niektrych obszarw ciaa zawsze odbywa si kosztem innych. Skrajne przeycia emocjonalne czsto pozostawiaj po sobie lk. Boimy si ponownie przej przez podobny stan, obawiamy si znowu zaufa mioci. Prucie si ciaa eterycznego stanowi silny szok, ktry nierzadko jednak staje si bodcem wywoujcym proces samouzdrawiania. Zdarza si wtedy, e zaczynamy wychwytywa wibracje, ktrych dotd nie rejestrowalimy, lub doznajemy jakiej postaci wgldu. Bywa jednak i tak, e prujce si ciao podcza si do ciemnej masy otchani przedistnienia, z ktrej stworzenie bierze swj pocztek. Ogarnia nas wwczas pragnienie ucieczki w wiat wiecznego spoczynku. Rezygnujemy z kontynuowania dowiadcze, po ktre przybylimy na ten wiat, nie zdajc sobie sprawy, e kade zaamanie jest szans na rozwj. Depresja daje nam moliwo przeistoczenia si w now osob. Kto potrafi przetrwa prucie si w depresji odradza si z pogbionym zrozumieniem i wiadomoci. Kade trudne dowiadczenie jest wielk szans, o ile umiemy to dostrzec. Cikie przeycia s narzdziem ksztatowania wiadomoci, ktre nadaje jej now posta.

Konsekwencje zaywania narkotykw


W dawnych czasach nasze orodki energetyczne byy mniejsze, wic adepci drogi duchowej zaywali narkotyki po to, by pobudzajc orodki uzyska wyraniejszy wgld. Obecnie, gdy s one znacznie wiksze, ludzie biorcy narkotyki staj si nadmiernie podatni na wibracje kolorystyczne i w efekcie rujnuj wanie te orodki, ktre chcieli pobudza. Narkotyk czy lek zawsze wywouje reakcje chemiczne, z ktrymi ciao musi si potem upora. Kady z nas posiada indywidualn kombinacj kolorystyczn i wtargnicie obcych barw a wszystkie leki czy rodki chemiczne maj wasne wibracje powoduje powane zakcenia w organizmie. Kolory korzystne zostaj przyswojone przez ciao, natomiast barw niepodanych musi si ono pozby, angaujc w tym celu orodki. Oczyszczanie duo atwiej przebiega u modych,

silnych osb, ale nawet u nich, jeli toksyny s stale wprowadzane do ciaa, czakramy w tym momencie trac zdolno neutralizowania szkodliwych energii i zaczynaj wytwarza ujemne pola energetyczne. Czakramy zatrute toksynami daremnie staraj si oczyci, przyspieszajc coraz bardziej swoje obroty. W kocu dochodzi midzy nimi do zderze. Kolizje pozostawiaj po sobie krwiste lady, podobne do ladw po uderzeniach na ciele fizycznym. W ciele eterycznym, tak jak e ciele fizycznym, w miejscach obrae powstaj ciemne, martwe strupy zgstniaej, nieczynnej energii. W tej sytuacji naley przerwa przyjmowanie leku czy narkotyku i wzi si za oczyszczanie caego ciaa, gdy w przeciwnym razie dojdzie do rozszczepienia ciemnych energii. Kiedy organizm nie jest zdolny si z nimi upora, zaczyna si proces chorobowy. Biorc leki i narkotyki powoli zabijamy nasze ciao. rodki halucynogenne uszkadzaj zarwno intuicyjn, jak i logiczn pkul mzgow. Narkotyki zmuszaj ty orodek do przyspieszonych obrotw w celu uzyskania niecodziennych efektw. Przekonani, e nadal pozostajemy sob, w rzeczywistoci wkraczamy w zupenie inny wiat ktrego z naszych przeszych wciele. Chocia wietnie sobie radzimy z yciem przeywanym na tym poziomie rzeczywistoci, kiedy powracamy do codziennoci, wiat rzeczywisty wydaje si nam przygnbiajcy i nieatrakcyjny. By nabra z powrotem rumiecw, sigamy po kolejn dawk narkotyku. Na poziomie intuicyjnym zaczynamy dowiadcza wizji i dowiadcze mistycznych. Wzrokiem, suchem, dotykiem odbieramy rne aspekty naszego istnienia, ktre nie zawsze maj wiele wsplnego z naszym prawdziwym ja co, co wymyka si wszelkiej kontroli, nie moe by prawdziwe. Pod dziaaniem narkotykw nie jestemy w stanie zadawa sobie waciwych pyta, poniewa zdolno t posiada wycznie mocny, ty orodek. Wydaje si nam, e jestemy panami naszego wasnego umysu i sami decydujemy o doborze interesujcych nas problemw tymczasem wszystko, czego dowiadczamy, jest iluzj. Jeli dowiadczamy zachwycajcych przey, zapewne podczamy si do wciele, w ktrych dane nam byy prawdziwe doznania mistyczne. Przychodzi jednak chwila, kiedy dociera do nas bezsens takiego postpowania, kiedy uwiadamiamy sobie, e do owiecenia nie mona doj na skrty. yjemy w wiecie kolorw. Przede wszystkim wic musimy nauczy si patrze tak jak trzeba i tam gdzie trzeba aby umie waciwie oceni kady kolor. Musimy si bardzo wiele nauczy. Naturalnie, istniej w tej drodze pewne skrty, nie trzeba zaraz skaka na dno studni, eby sondowa jej zawarto. W yciu codziennym czsto podczamy si do naszych przeszych wciele. Kiedy na przykad przyjdzie nam peni jak funkcj urzdow, moemy nastroi si na czstotliwo najwyszego czakramu i wybra stamtd odpowiedni promie, jeli w ktrym z poprzednich wciele zdobylimy barw zwizan z piastowaniem publicznych godnoci. Jednak igranie z przeszymi wcieleniami wcale nie jest bezpieczne niespodziewanie moemy si natkn na dowiadczenia przeraajce. Ludzie, ktrzy popenili zbrodnie, czsto utrzymuj, e byli optani. Z pewnoci istnieje co takiego jak optanie, jednak o wiele bardziej niebezpieczne jest optanie przez wyrwany z kontekstu fragment naszego istnienia, ktry nadaje naszej osobowoci cechy zwizane z nieistniejc ju epok. W naszym banku pamici tkwi olbrzymia wiedza, ale jednoczenie kryje si wielkie niebezpieczestwo. Kady z nas posiada klucz do tej skarbnicy, o ile dziaa bez popiechu i w sposb naturalny. Przekraczajc prg wyszego umysu wstpujemy w obszar, w ktrym wszystko jest dostpne naszej wiadomoci, po to jednak by si tam dosta, musimy postpowa w sposb wysoce zdyscyplinowany. Tylko wtedy unikniemy niebezpieczestw, gdy nauczymy si czerpa z sejfu pamici, nie popeniajc przy tym naduy.

Obojtne czy poprzez narkotyki nawizujemy czno z dobrymi, czy zymi wcieleniami, nasze ciao nie jest w stanie unie takiego obcienia w adnym wcieleniu. Orodki energetyczne nasczaj si czerwieni, potem czerni, wreszcie rozpadaj si. U czowieka, ktry przejciowo straci rozum, czakram brwiowy goi si latami. Nastpuje uwid energii Trzeciego Oka. Na powierzchni czakramu pojawiaj si prgi przypominajce ebrowanie szkieletu. Jeli dodatkowo uszkodzone zostan inne orodki, rozpad energetyczny organizmu bdzie ju nieodwracalny.

Biel: droga ku wiatu


Natura zawsze dba o swoich podopiecznych. Dziecko rodzi si zaopatrzone we wszystkie niezbdne mu kolory. Jednak od chwili przyjcia na wiat do zachowania rwnowagi energetycznej potrzebne mu s energie rodzicw dziecko pobiera od nich te energie, ktrych nie jest w stanie samo wytworzy. Matka, jak ju wspominaymy, zwykle promieniuje bkitem, ojciec natomiast czerwieni, wyraajc jego gbok potrzeb rozmnaania si. Zaspokojenie tej potrzeby i przyjcie odpowiedzialnoci za rodzin wymaga wielkiej iloci energii czerwonej. W wyniku zetknicia czerwieni ojca z bkitn matki powstaje duchowa barwa fioletu. Dziecko zaopatrzone w chd bkitu i ogie czerwieni rozwija si dobrze. Jeli natomiast nie otrzymuje ono od rodzicw rwnowacych si energii, stara si uzupeni braki za porednictwem innych osb. Pierwsze lata ycia decyduj o tym, jaka bdzie nasza dojrzaa posta. Dziecko przyswaja zazwyczaj kolory swoich braci i sistr, a take kolegw i koleanek szkolnych, ale jeli jest niemiae, wraliwe, swoje zapotrzebowanie na energie subtelne moe realizowa w wiecie fantazji. Gdy zwizek rodzicw rozpada si lub gdy w rodzinie brakuje harmonii z powodu konfliktowego rozkadu energii, wwczas dziecko nie ma korzystnych warunkw dla utrzymania rwnowagi energetycznej. Wszyscy dymy do rwnowagi, chcemy by silni i zdrowi. Gdy nie moemy odnale w sobie pewnych wibracji barwnych, szukamy partnera, ktry je uzupeni. Innymi sowy, podstaw naszych zwizkw bywa zwykle dopeniajca si kombinacja kolorystyczna. Przycigamy do siebie to, czego nam brakuje. Pora wspomnie o naturze naszych zwizkw z innymi ludmi. cz nas z nimi astralne wici. Wyobramy sobie ludzk istot w postaci morskiego anemonu, ktrego witki rozchodz si pulsujc na wszystkie strony. Na pocztku naszego ycia astralnego witki s cienkie jak nitka, gdy jednak przychodzi czas, bymy poznali jak osob, ni zamienia si w gruby pulsujcy sznur. Jestemy przywizani do pewnych osb z powodu zwizkw we wczeniejszych wcieleniach lub dlatego, e mamy obowizek im pomc w obecnym yciu. Kady zbieg okolicznoci w rzeczywistoci jest przeznaczeniem, chocia osoba obdarzona silnym umysem moe zmieni zaplanowany bieg wypadkw, a nawet spowodowa, e cos, co miao si wydarzy, w ogle nie zaistnieje. W ten sposb kreuje now przyszo. Kady z nas jest czstk wszystkich innych ludzi, dlatego jestemy niezwykle wraliwi. Kiedy jaka wizka sznurw zostaje zerwana, Ziemia i Kosmos razem z nami opakuje t strat. W miejsce zerwanych wizi musz pojawi si nowe. Nici czce ludzi maj ogromne znaczenie. Po to by maestwo byo udane, m i ona powinni mie poczone odpowiednimi nimi wszystkie swoje orodki. Niektre powizania raz uaktywniaj si, kiedy indziej sabn, rozmaita te bywa grubo czcych nas sznurw.

Kiedy midzy partnerami dochodzi do intymnego zblienia, sznury rozstpuj si tworzc eteryczn powok w ksztacie jaja. Jajo wypenione jest wirujcymi energiami obojga kochankw. W samym rodku wirujcych energii powstaje eteryczny zarodek, wok ktrego jeli proces nie zostanie sztucznie zahamowany zaczyna ksztatowa si ciao dziecka. Cia zapocztkowana w ten sposb bdzie przebiega od razu na wyszym poziomie. Dziecko od chwili poczcia jest podczone do energii eteru i te subtelne zwizki bd korzystnie promieniowa na jego przysze ycie. Oglna zasada jest taka, e czowiek bkitny, ktrego orodek czerwieni sabo funkcjonuje, bdzie poszukiwa osoby dzielnej, kochajcej i serdecznej. Rwnoczenie jednak cho jest w tym pewien paradoks dymy do zwizkw z ludmi o wibracjach zblionych do naszych, czsto znajdujc partnera, ktry powierzchownie jest do nas podobny; tymczasem nasz gbsza istota bdzie potrzebowa dopenienia, a ona ma tu gos decydujcy. Wikszoci z nas brakuje w pewnym stopniu rwnowagi, tote zwykle potrzebujemy kogo, na kim moglibymy si wesprze. Jeli jeden z naszych orodkw jest przeenergetyzowany, a inny cierpi na niedobr energii, bdziemy oglda si za partnerem, ktry nas w tym zakresie uzupeni. Tak wic naukowiec wykorzystujcy energi seksualn do pracy umysowej moe zakocha si w kobiecie niezbyt inteligentnej, ale za to bardzo zmysowej. Ludzie ci nawzajem korzystaj ze swoich energii. Z kolei rzeczywistym podoem zwizku dwojga rwnie inteligentnych osb moe by uraz, jakiego jedna z nich doznaa w przeszoci, dlatego te oczekuje od drugiej, ktra ma wicej indygo w czakramie brwiowym, dobroci i troskliwoci albo zielonej energii serca. Tak wanie wyglda uzupenianie si, stan, do ktrego dymy. Jednak wszystko si zmienia i my te si zmieniamy. Wyobramy sobie wraliw artystycznie dziewczyn o duej dawce fioletu, ktra z powodu osabienia orodka brwiowego ma zbyt mao mocy leczniczych. Dziewczyna ta potrafi interesujco konwersowa na rne tematy, poniewa jej czakram garda dziaa sprawnie, podczas gdy w orodku serca, ktry zosta dotkliwie zraniony, kryje si duo brzu. Dziki sprawnoci tego orodka ma bystry umys. Z kolei ziele w obszarze rozrodczym i w obszarze brzucha obdarza j intuicj odnonie spotykanych mczyzn. Dziewczyna ta poznaje mczyzn, ktry nie ma wprawdzie duszy artysty, niemniej interesuje si sztuk. Fascynuje go wic dziewczyna, ktra moe rozbudzi go w tym kierunku. Mczyzna posiada dla odmiany bardzo duo mocy leczniczych, pyncych z obszaru indygo, przez co automatycznie daje partnerce poczucie bezpieczestwa. Dziki jego troskliwoci i lojalnoci czakram brwiowy dziewczyny, najciej uszkodzony ze wszystkich, zaczyna si stopniowo goi. Jeli jego czakram garda jest przymiony co wiadczy o kopotach z ekspresj oczarowany jej atwoci sowa bdzie sucha jej godzinami. By moe dziewczynie uda si pobudzi jego czakram garda i pomc mu drczc go maomwno. On z kolei zasili j zieleni swojego obszaru serca, cakowicie zdrowego, gdy nie przey dotd adnych tragedii uczuciowych. W czasie stosunku bd wymienia swoje energie. Seks dla obojga bdzie kojcym przeyciem; w objciach partnera dziewczyna poczuje si bezpieczna i kochana. Ona rozjani jego orodek garda, a on jej orodek brwiowy i orodek serca. Jeli oboje s ludmi wyksztaconymi, ich te, mocno naenergetyzowane orodki bd si wzajemnie pobudza. Jej czakram podstawowy, z powodu wczeniejszych urazw zapewne nasczony brzem, bdzie si zasila czerwieni partnera. Dla dziewczyny ich zwizek moe mie ogromn warto lecznicz, ale mczyzna te skorzysta pod wieloma wzgldami.

Jako stosunkw seksualnych zaley od kombinacji kolorystycznej waciwej obojgu kochankom. Z kadym z naszych partnerw przeywamy seks w odmienny sposb, gdy inne wibracje kolorystyczne wznosz si wok krgosupa. Nie ma dwch identycznych osb i z kad wytwarzamy specyficzn gam barw. Choby jednak wytwarza z partnerem pene widmo, Tcz wszystkich barw, jako twojego orgazmu zaley od zabarwienia twoich wasnych orodkw, a intensywno tego dowiadczenia od twoich wibracji i umiejtnoci przenoszenia ich do mzgu. Ludzie o otwartych czakramach przeywaj orgazm na wyszej paszczynie energetycznej, w sposb bardziej duchowy. Powrmy jednak do naszej pary. Oboje decyduj si na trwalszy zwizek. Energie dziewczyny powoli si wzmacniaj, goi si uszkodzony orodek serca, a take orodek brwiowy i orodek rozrodczy. Z czasem dziewczyna zaczyna odczuwa niezadowolenie z poziomu rozmw z partnerem. Chocia u jej boku wzroso jego obycie ze sztuk, niemniej budzi si w niej potrzeba bycia z kim, kto by jej towarzyszy, a nie tylko kibicowa w dalszym rozwoju artystycznym. Jest ju silna, nie potrzebuje wic od partnera oparcia ani uzdrowienia. Jest gotowa na spotkanie z prawdziwym artyst, ktry zostanie jej przewodnikiem w wiecie sztuki. Od chwili gdy jej orodek brwiowy zacz funkcjonowa prawidowo, uleczony energiami partnera, sama odczuwa siln potrzeb uzdrawiania innych osb. Zafascynowana muzykaln osob, ktra w dodatku maluje pikne obrazy, na przekr wszystkiemu zakochuje si w czowieku pozbawionym jakichkolwiek talentw i do tego beznadziejnym w ku. Nie wie, co si z ni dzieje ani ten czowiek nie jest w jej typie, ani nie odpowiadaj jej jego przyjaciele, mimo to czuje do niego nieprzeparty pocig. W rzeczywistoci reaguje na sygnay zwizane z potrzeb osignicia peni. Nasi partnerzy, podobnie jak wszyscy ludzie, z ktrymi lubimy przebywa, dostarczaj nam potrzebnych kolorw, a jeli ich energia wkracza z impetem w nasze ycie, przenikajc nasze centra energetyczne, wtedy odbieramy j jako mio. Czujemy wzbierajc w nas tcz energii, ktra porusza i przeksztaca nasze czakramy, a niekiedy wpadamy w rezonans z czstotliwoci i nateniem energii partnera. Tutaj naley si sowo ostrzeenia. Zdarza si, e w kontakcie dwojga osb barwy jednego z partnerw przymiewaj barwy drugiego i sabsza strona zwizku zaczyna zatraca wasn osobowo. Optanie i zalepienie mog osign stadium, w ktrym jeden z partnerw przeistacza si w drugiego. Chocia przestrajanie si na czstotliwoci osoby o wyszych wibracjach nie jest samo w sobie niczym zym, jednak czowiek, ktry zatraci wasn osobowo, staje si wycznie przedueniem drugiego czowieka, jego cieniem. Jeli w takiej sytuacji dominujcy partner umrze lub odejdzie, partner sabszy nie bdzie w stanie przyj z powrotem odpowiedzialnoci za siebie. Nadal bdzie postpowa tak, jakby decydowaa o nim tamta osoba. Kto, kto stale wytraca energi, przez cae swoje ycie musi j uzupenia. Osoba taka moe wic by zadowolona ze zwizku z uzupeniajcym j partnerem. Kto inny jednak moe po pewnym czasie stwierdzi, e wic si z drug osob popeni pomyk, gdy nie odczuwa ju najmniejszego pocigu do swojego partnera. Na pocztku znajomoci pobiera od niego brakujce wibracje, jednak z chwil gdy odzyska, dziki niemu lub innym okolicznociom, rwnowag energetyczna, zacz sam wytwarza wibracje danej barwy i atrakcyjno partnera w znacznym stopniu zmalaa. Cae ycie czowieka nie moe upyn na kompensowaniu brakw. Denie do osignicia rwnowagi musi sta si naszym najwitszym celem, ale to kady z nas sam powinien znale wasny garniec zota po drugiej stronie tczy. Szukajc rwnowagi w naszej wdrwce ku biaemu wiatu, wznosimy si na coraz wyszy poziom wibracyjny, z ktrego

wyruszamy w dalsz podr. Gdy osigamy taki punkt rwnowagi, w ktrym otwieraj si orodki energetyczne, uzyskujemy nowy wymiar wiadomoci. W tym momencie zmieniaj si nasze oczekiwania wobec zwizku. Na tym etapie ewolucji wiadomoci zaczynamy odczuwa potrzeb znalezienia partnera duchowego. Instynktownie wyczuwamy, z kim jestemy idealnie dopasowani i potrafimy w otaczajcym nas wiecie rozpozna przeznaczon nam osob. Jest to osoba o takiej czstotliwoci wibracji, do ktrej bdziemy zmierza w naszym zwizku. Kady z nas ma w wiecie odpowiednika o dopeniajcych wibracjach, chocia nie wszyscy jeszcze jestemy gotowi na spotkanie z nim. W naszych zwizkach czsto idziemy na kompromis, poniewa nie uwiadamiamy sobie, e istnieje kto, kto jest nam specjalnie pisany. Zwykle takie postpowanie jest suszne. Nasz idealny partner mg si nawet jeszcze nie narodzi. Zdarza si te, e taka osoba wkracza w wasze ycie, zanim zdoacie osign dostateczn rwnowag energetyczn. W tym wypadku musicie odoy spotkanie do nastpnego wcielenia. Jeli jednak w tym yciu ma doj do zrwnowaenia waszych energii, bdziecie od pocztku odczuwali skonno do osb przypominajcych waszego idealnego partnera, a wreszcie uaktywni si nici astralne wyniesione z przeszoci i zaczn przyciga was ku sobie. Rozbudzenie czcych was energii sprawi, e odnajdziecie si nawzajem. Dobrani partnerzy o penych gamach wibracji przypominaj dwa filary budowli stojce oddzielnie, lecz zdolne unie wspln konstrukcj. adne z nich w dawnym sensie nie potrzebuje niczego, poniewa adnemu niczego nie brakuje. Ich zwizek polega raczej na dodatkowym wzbogacaniu wibracji partnera. Dobudowujc, dokadajc si do zrwnowaonej struktury energetycznej drugiej osoby, przenosz swj zwizek na wyszy poziom energii. Kiedy spotykaj si dwie w peni rozwinite osoby, ich mio opiera si nie tylko na energii seksualnej, ale rwnie na energii biaego wiata. Poniewa rozpite midzy nimi nici astralne wychodz z otwartych czakramw, komunikujc si za porednictwem energii wykraczajcych poza ich cielesne powoki. Seks jest ekstatycznym dowiadczeniem powrotu do punktu wyjcia, do wieczystego domu, z ktrego kady z nas wyszed. Kochankowie operujcy w mioci promieniem zotym maj jeszcze silniejsz czno z Kosmosem. Czowiek, ktrym przestay rzdzi czerwone wibracje, zasila si duchem ru. Dowiadcza mioci i seksu na wyszym, eterycznym poziomie. ycie zotego czowieka obfituje w zote chwile. Taki zwizek opiera si te na wizi telepatycznej wystarczy pomyle o partnerze, aby nawiza z nim kontakt. U obojga wyranie zaznaczaj si wtki z poprzednich wciele. Energie nie ulegaj rozproszeniu, tote zwizek stwarza wiele moliwoci rozwoju, jednak jego najwaniejszym zadaniem jest wsplna praca na rzecz ludzkoci. Zczone barwy dwch tcz jasnoci przewyszaj biae wiato.

OTWARCIE SI NA WYSZ WIADOMO


Dokd wic zmierza nasza wdrwka przez ycie? Wszyscy zdamy do mierci i do ponownych narodzin, wolnych od ludzkich przywiza. Sami stajemy si biaym wiatem. Trzecie Oko zrzuca siedem zason i postrzega z niezrwnan jasnoci. Nie pragniemy biaego wiata wycznie dla siebie. Chcemy nasczy nim wszystko, czego dotknie nasza rka. Zachowujc wasn rwnowag, pomagamy jednoczenie osign j innym. (Wanie dlatego prochy i szaty witych przechowywano zawsze z najwysz

czci). Promieniowanie nigdy nie zanika. Wysyamy wibracje nawet zza grobu. Czyste czakramy gromadz wiato przepywajce przez ciao. Gdy s zanieczyszczone, ciao nie zatrzymuje energii. Oddech czowieka promieniujcego biaym wiatem jest nasczony nien lub zotaw biel kolorem ciszy. Jak dostpi biaego wiata, skoro zewszd atakuje nas tyle kolorw? Jak zosta czystym przekanikiem? Na pewno warto do tego dy. Przede wszystkim musimy si nauczy przebywa w ciszy. y, jak wici mowie, ze spokojem i godnoci. I nie ogldajc si na niczyj pomoc dy do odkrycia swojej prawdziwej natury. Zdolno czowieka do postrzegania tego co niewidzialne malaa w trakcie ewolucji ludzkoci, pogbiaa si natomiast jego wraliwo na barwy. Dc do uzyskania wiadomoci kolorw, musimy zacz zadawa sobie pewne pytania. Wemy typowy tydzie z naszego ycia. Czym w cigu tygodnia si zajmujemy? Ile czasu powicamy pewnym zajciom, ile innym? Na ktrych czakramach jestemy skoncentrowani? Czy wyczuwamy gdzie brak rwnowagi? Przyjrzyjmy si otaczajcym nas kolorom. Kady z nas wiadomie lub niewiadomie stale porusza si w barwnej kapsule. Barwa naszego opakowania moe wiele o nas opowiedzie. Co nas skania do zakupu tej tapety lub, dajmy na to, tego paszcza? Czy uzewntrzniamy w ten sposb nasze promieniowanie wewntrzne? Nauczmy si patrze na kolory naszych ubra i mieszka jako odbicie mniej lub bardziej przejciowego nastroju. Kiedy uwiadomimy sobie, e kolor stanowi opraw wszystkich naszych poczyna, zaczniemy rozumie pewne rzeczy w nas samych, ktre dotd umykay naszej uwadze. Ubranie, ktre nosimy, wywiera na nas ogromny wpyw. Modelka zmieniajc krj lub barw stroju, zmienia si w zupenie inn osob. Projektantami bywaj ludzie zasilani fioletowym promieniem, ktrzy wyczuwaj powszechne zapotrzebowanie na pewne barwy w pewnych okresach. Moda, a przede wszystkim modne kolory mog mie wpyw nie tylko na osobowo czowieka, ale i na kultur. Nie naley rwnie zapomina o tym, e to, co nosimy inni zmuszeni s oglda. Nasz wybr oddziauje na otoczenie. Trzeba mie prawdziwe oko artysty, eby nauczy si rozrnia niezliczone odcienie i natenia kolorw, jednak instynktownie zawsze potrafimy okreli, czy dany kolor pasuje do nas, czy nie. Zdarza si, e kolor, w ktrym jest nam teraz do twarzy, w zeszym roku fatalnie na nas wyglda. Co to znaczy? To znaczy, e przez ten rok zaszy zmiany w naszych czakramach. Przyjrzyjmy si uwanie wasnym upodobaniom. Kolor, ktry nas odpycha, moe by wanie tym, ktrego wibracji bardzo potrzebujemy. Dociekajc przyczyn braku rwnowagi w naszym ciele, zwrmy uwag, czy kolory, ktrymi si posugujemy, s dla nas waciwe. Powinnimy pod tym ktem obejrze nasze ubrania, jedzenie, pomieszczenia. W jakim stopniu ich kolory odzwierciedlaj charakter naszego ycia? CZERWIE, jak ju wspominaymy, wie si z obszarem rozrodczym. Garderob w tym kolorze zakadamy tylko po gbokim namyle. Czerwie jest barw wywoujc gwatowne emocje dlatego pod adnym pozorem nie naley malowa cian pokoju na czerwono. Jednak kolor ten zdecydowanie suy osobom ozibym pciowo i kobietom, ktre maj trudnoci z zajciem w ci. Tym osobom mona zaleci czerwone owietlenie sypialni. Kolor POMARACZOWY odnajdujemy na czubku pomienia. Oran rozbudza nas i inspiruje. Jest kolorem czynu, wolnym od intelektualizmu ci i seksualizmu czerwieni. Ludzie depresyjni i apatyczni powinni zatem otacza si przyjaznym ciepem i jasn

wietlistoci oranu. Ponadto, kolor pomaraczowy, zwizany z przyrod i cyklem pr roku, przyspiesza trawienie, jednak w nadmiernej dawce moe niektrych skania do obarstwa. Jaskrawy oran wywouje poczucie wielkiej przytomnoci, dziki czemu uatwia wczesne wstawanie. Kolor BRZOSKWINIOWY jest oranem o wyszej wibracji. Bywa wyrazem mioci duchowej skierowanej ku osobie bardzo zaawansowanej na ciece duchowej. Dla niektrych jest bardzo nietwarzowy. Jednak zdecydowany, gboki odcie koloru brzoskwiniowego zawsze wyglda dobrze w sypialni. Poza tym znakomicie dziaa na skr, zapewniajc nam wiey i modzieczy wygld. Mdy odcie tego koloru rozmywa energi wywoujc apati. Podobny skutek daje odcie rowy. TY jest kolorem praktycznym, zwizanym z lew pkul mzgow. Dobry dla osb, ktre maj kopoty z nauk, ludzi niepraktycznych, zbyt artystycznych i nadmiernie otwartych. Osoby o bardzo aktywnym yciu intelektualnym powinny unika tego koloru. ZIELE jest kolorem rwnowagi, czcym wpywy praktycznej ci i uzdrowicielskiego bkitu. Dziaa dobroczynnie na ukad nerwowy, zmniejsza nadcinienie, a przede wszystkim uspokaja. W naturalnym otoczeniu zielona odzie jest niewskazana tylko dla osb o rozleniwionych czakramach, u ktrych dodatkowa dawka tego koloru na powierzchni ciaa pogbia apati. Natomiast dla mieszkacw betonowej dungli, pozbawionej parkw i ogrodw, zielone elementy garderoby i wystrojw wntrz s niezbdne dla zachowania rwnowagi energetycznej. BKIT ma waciwoci uspokajajce i lecznicze. Czowiek przebywajcy w otoczeniu agresywnych istot, ktrych aury wiec czerwieni, powinien ubiera si na niebiesko, eby neutralizowa agresj. Jasny bkit jest korzystny dla oczu. Mieszkacy strefy klimatycznej, gdzie niebo zawsze jest szare, powinni nosi niebieskie ubrania. Niebieski to kolor, ktry czy nas z niebem i morzem. Ponadto jest on bardzo odpowiedni dla niemowlt. Jeli mamy wygosi wykad, wtedy TURKUS, kolor komunikacji, pomoe nam wyraa si janiej i by lepiej rozumianym. Turkus pomaga take przemc si osobom cichym i niemiaym. CIEMNY BKIT INDYGO, kolor wyszych uzdrowicielskich mocy, nie jest bynajmniej odpowiedni dla kadego. Odzie w tym kolorze zbyt mocno nastraja na czstotliwoci Trzeciego Oka, co nie jest na og wskazane. W pomieszczeniach najwyej jedna ciana moe mie t barw. Czowiek noszcy ciemnoniebiesk marynark wyraa niekiedy w ten sposb podwiadom potrzeb uzdrawiania. Ludzie wyczuleni na FIOLET, kolor nazywany mierci w yciu doczesnym, miewaj przebicia z innych wymiarw i trudnoci z porannym wstawaniem. MAGENTA powstaje z poczenia trzech kolorw podstawowych. W dawnych czasach przypisywano jej, na rwni z purpur, wielkie znaczenie. Magenta jest barw waciw dla rnych organizacji. W wystroju biur i urzdw podnosi sprawno organizacyjn oraz zapewnia trzewo w podejciu do problemw. Zastanawiajc si nad doborem kolorw, powinnimy pamita o tym, e mocna, zdecydowana barwa ma o wiele wiksz sil oddziaywania ni jej wypsiaa odmiana.

Kolor dziaa najskuteczniej w bezporednim kontakcie z ciaem. Wana jest te umiejtno waciwego doboru kolorw. Czerwie jest barw agresywn; bkit ma waciwoci kojce. Ze zmieszania tych dwch barw powstaje purpura, kolor neutralny, ktry nie zibi ani nie grzeje. W poczeniu czerwieni z bkitem zatraca si natura obu skadnikw. Przyjrzyj si kiedy czciom swojej garderoby. Kiedy wkadasz t bluzk do szarej spdniczki, albo nakadasz na siebie kolejne warstwy odziey ich barwy cz si ze sob. Nawiasem mwic, wibracje wkien naturalnych s korzystniejsze od fal wysyanych przez wkna sztuczne. Kolor jest wibracj, wic rne poczenia kolorystyczne wytwarzaj fal dwikow, ktr w postaci konsonansw lub dysonansw odbieramy caym ciaem. Kiedy wydaje si nam, e ubranie le na nas wyglda, moe to oznacza, e wskutek niewaciwie dobranych kolorw wytwarzamy nieharmonijn aur. Czasem wystarczy przebra si w skromniejszy strj. W zasadzie dobieramy ubranie tak, aby poprawi wasne samopoczucie. Otaczamy si kolorami, ktre s nam potrzebne, zwaszcza jeli yjemy sami. ycie we dwoje wiele zmienia w tym wzgldzie, gdy zaczynamy bra pod uwag rwnie stan ducha naszego partnera. Kolory partnerw powinny si wzajemnie dopenia. Jeli przebywamy w jasnym otoczeniu i nasz partner ubiera si w jaskrawe kolory, zapewne pochaniamy wystarczajc dawk wiata i spokojnie moemy nosi ciemniejsze stroje. Przede wszystkim jednak naley zwrci uwag, czy nasze zainteresowanie garderob partnera nie jest prb kompensacji braku prawdziwych uczu w zwizku. Znaczny wpyw na dobr naszych strojw ma pogoda. Pogoda rwnie bezporednio oddziauje na prac czakramw. Reaguj one na soce i na bkit nieba. Tak jak szaro aury jest oznak choroby i spowolnionych obrotw czakramw, tak samo szare niebo, szare chodniki i szare domy rozleniwiaj czakramy, ktre niemal stoj w miejscu. Ludzie, ktrzy ubieraj si na szaro, zwykle maj skonno do wygaszania zdecydowanych sdw i opinii. Czowiek w szarym garniturze czsto okazuje si dobrym krytykiem. Osoby, ktrym brak wasnego zdania, powinny nosi si na szaro. Praktyczny, ciemnoszary kolor absolutnie nie nadaje si na kolor mundurkw szkolnych, gdy pobudza wrd dzieci nastroje krytyczne wobec nauczycieli, rodzicw i szkoy. Szarzyzna otoczenia spowalnia ludzkie reakcje. Barwy pomieszcze biurowych czy szkolnych czsto maj wrcz szkodliwe dziaanie, cho tak niewiele wyobrani trzeba, eby lokal promieniowa korzystnie. yjemy pod nieustannym obstrzaem propagandy. Sprytnie opakowane towary przykuwaj na kadym kroku nasz uwag .Szkodliwe produkty ywnociowe barwione s na atrakcyjne kolory. Kiedy sigasz po co na pk w sklepie spoywczym, zastanw si, co ci w tym produkcie pociga. Zatrzymujc wzrok na witrynie lub na plakacie reklamowym zastanw si, z czym kojarz ci si kolory, na ktre patrzysz. Producenci sprytnie wciskaj nam kolory, ktre nie maja nic wsplnego z oferowanym towarem. Bkit i inne orzewiajce barwy czsto su za parawan produktom z gruntu szkodliwym. Nasi przodkowie malowali freski na cianach domw i jaski. Zdobili mury komnat tkaninami przedstawiajcymi sceny z ycia przyrody. Delfiny, cietrzewie, wiat rolin wyobraenia natury wzmagay przyswajanie i jej dobroczynnych wpyww. Wyobrania jest czarodziejskim narzdziem. Tapety naszych domostw rwnie wywieraj na nas silny wpyw. Czerwona tapeta stwarza klimat agresji; desenie geometryczne pobudzaj splot soneczny. Natomiast tapety pomaraczowe i te zdobione motywami kuchennymi pobudzaj orodek trawienia. Tapety z wyobraeniami otwartej przestrzeni uaktywniaj z kolei wysze orodki. Dodatkowo pozostajemy pod wpywem wibracji projektanta tapet.

Jeli czasami jaki wzr na tapecie szczeglnie nas przyciga, moe to mie zwizek z naszym yciem w poprzednich wcieleniach. Przyjrzyj si kolorom tapety. Popatrz, ktrych kolorw w niej nie ma. Zobacz, czy jej dese nie kojarzy ci si z jak epok historyczn by moe jest to okres, z ktrym jeste jako zwizany. Pewne kolory uaktywniaj nasz wi z przeszoci i w ten sposb wpywaj na nasz osobowo. Dobr kolorw wiadczy o stanie naszego ducha lub, przeciwnie, o tym, czego nam brakuje. W zalenoci od naszych potrzeb skaniamy si ku pewnym wibracjom. Z czasem nauczymy si rozpoznawa, czy dany kolor przyciga nas, poniewa nim jestemy czy te dlatego, e brakuje nam jego czstotliwoci. Niektrzy gustuj w niezdrowym odcieniu ci i brzu. Ludzie ci niewtpliwie czuj potrzeb zasygnalizowania swojej skrytoci, ktra chwilowo nie pozwala im uczestniczy w peni w yciu innych. Brz, kolor zakonny, jest rwnie kolorem Matki Ziemi. Wszyscy lubimy fotele obite brzow skr. Brz jest barw ochronn; w otoczeniu brzowych dywanw, mebli i strojw czujemy si bezpieczni. Nie zaleca si jednak nadmiernego wykorzystywania tego koloru na cianach. Powinnimy si raczej stara odtwarza w naszych pokojach rwnowag nieba i ziemi. Barw szczeglnie rwnowac jest ziele. Dlatego pomieszczenia naley ozdabia rolinami. Niektre kwiaty oddziauj na nas szczeglnie korzystnie, inne maj barwy, ktrych potrzebujemy. Kupujc dla kogo kwiaty, zastanw si chwilk, czego tej osobie potrzeba. Jeli kupujesz kwiaty dla siebie, zastanw si, co by chcia dookoa siebie widzie. Wybr pomidzy kwiatami biaymi a czerwonymi moe mie wiksze znaczenie, ni si na pozr wydaje. Zwykle jestemy uwizani na lata wystrojem naszych mieszka i kwiaty s jedynymi zmieniajcymi si elementami, ktre w dodatku tonizuj gwatowne zmiany naszych nastrojw. BIEL jest niezwykym kolorem. Jak ju wspominaymy, ycie jest wdrwk ku biaemu wiatu. Wiele osb maluje mieszkania na ten kolor, cho niektrzy czuj si fatalnie w otoczeniu biaych cian. Ludzi w zaawansowanym stadium oczyszczania duchowego, podlegajcych zasadzie natychmiastowej spaty dugw karmicznych niepokoj najdrobniejsze skazy na bieli. Natomiast osoby mniej oczyszczone duchowo niepokoi sama biel. Jeli w czakramach tkwi lady czerni, biae wiato pomieszczenia bdzie pobudza je do oczyszczania, poniewa wibracje bieli wywouj gwatown reakcj ciaa eterycznego, ktra objawi si w ciele fizycznym w formie gorczki, kataru czy biegunki. BE jest kolorem neutralnym, kolorem rnorodnoci. Ludzie beowi interesuj si wszystkim, kada rzecz jest w stanie przyku ich uwag. ciany tej barwy pozwalaj na dobr ozdb praktycznie we wszystkich kolorach Kolor SREBRNY jest bardzo uniwersalnym kolorem. Mwimy ywe srebro o ludziach, ktrzy potrafi si atwo przystosowa i szybko reaguj w kadej sytuacji. Kolor ten pasuje do wielu innych, o czym dobrze wiedz kolekcjonerzy sreber. Ponadto przeciwdziaa on apatii. ZOTY nie szkodzi w adnych okolicznociach. Nasza wdrwka przez ycie powinna uaktywnia z nas jak najwicej waciwoci zota. W kadym pomieszczeniu powinny znajdowa si jakie zote elementy. ciany, rkawiczki, torebki, bielizna, skarpetki, kapelusze wszystko to w jaki sposb na nas oddziauje. Niektrzy ludzie reaguj na te wpywy do gwatownie, na innych,

zwaszcza tych intelektualistw, nic specjalnie nie dziaa. Wpyw koloru w duej mierze zaley od tego, czy zwracamy na niego dostateczn uwag. Tak wic barwa wieo pomalowanych cian oddziauje na nas mocniej. Kiedy za przyzwyczajamy si ju do otaczajcych nas kolorw, organizm przestaje na nie reagowa. Chocia oglne zasady dotyczce kolorw zawsze obowizuj, jednak ten sam kolor moe nabiera zupenie odmiennych waciwoci w zalenoci od osoby, ktra go nosi. Wszyscy rnimy si midzy sob. To, w jakim stopniu zestrajamy si czstotliwoci danego koloru, zaley od barw, jakie mamy wok gowy, bdcych zapisem naszego duchowego rozwoju. Przy czym kady z nas wyposaony jest w bezpiecznik, ktry nie dopuszcza do zbyt drastycznych zmian naszych czstotliwoci. W sytuacji, gdy wchaniane przez nas wibracje s zbyt silne, ich wpywy rejestruj si na poziomie cia eterycznych, z pominiciem wiadomoci i objaww fizycznych.

O Kiedy rano otwieramy oczy, czujemy ju, w jakim jestemy tego dnia kolorze. Jeli jestemy depresyjnie niebieskoszarzy, chodni i ociali, bdziemy wszystkich po drodze zaraa naszym nastrojem. Stale, na wszystkim zostawiamy barwny odcisk. Nasze ciao jest palet; komponujemy na niej kolory wedug wasnego uznania. Kady z nas jest artyst, malarzem, ktry barwami wasnego ciaa z chwili na chwil maluje ycie. Wprawdzie wytwarzamy je automatycznie, jednak, podobnie jak ukad trawienny odmawia funkcjonowania, kiedy serwujemy mu nieodpowiedni pokarm, tak samo ukad kolorystyczny zawodzi, kiedy otaczamy si niewaciwymi barwami. Kolor, o czym bya ju mowa, nie jest zjawiskiem wycznie zewntrznym. Powinnimy dy do odzyskania zdolnoci postrzegania barw wewntrznych, pogbienia wewntrznej wiadomoci, innymi sowy, do opanowania umiejtnoci leczenia si za porednictwem kolorw. Nie jest to wcale takie trudne, jak si wydaje, bowiem w rzeczywistoci uzdrawianie opiera si na bardzo prostej zasadzie: oprni naczynie przed ponownym napenieniem. Pozby si tych postaw psychicznych, ktre stoj na przeszkodzie uzdrawianiu. A przede wszystkim zaufa. Rozmawialimy ju o oddychaniu, relaksie i medytacji. Techniki te umoliwiaj nawizanie cznoci pomidzy ciaem fizycznym i eterycznym, zespalajc wszystkie paszczyzny naszego istnienia w jedn, harmonijn cao. Bardzo wana jest take umiejtno wyczuwania kolorw. Dniem i noc obcujemy z niewidzialnym wiatem, kady z nas jednak rejestruje go na swj sposb. Wizjonerzy zazwyczaj widz tamten wiat, wikszo z nas jedynie go wyczuwa. Zwracajc uwag na znaczenie i wymow kolorw, zaczynamy je rejestrowa bardziej wiadomie. Pomagaj nam w tym codzienne wiczenia. Pracujc nad wyczuwaniem niewidzialnych barw, zaczynamy od wyobraenia ochronnej kapsuy, ktra otacza nasze ciao aury. Kadziemy si i oddychamy wcigajc powietrze po plecach i wypuszczajc je wzdu przedniej strony ciaa. Kontaktujemy si z nasz aur umieszczajc umys tam, gdzie styka si ona ze wiatem zewntrznym. Powtarzamy ten zabieg siedmiokrotnie, za kadym razem odsuwajc umys coraz dalej od gowy, stp i tuowia. Nastpnie siedem razy wcigamy powietrze po prawej stronie i wypuszczamy po lewej, jednoczenie powikszajc aur do rozmiarw olbrzymiego jaja, wypenionego przestrzeni, z ktr zachowujemy kontakt zmysowy. Zaczynamy wwczas odbiera czstotliwoci wyszych cia oraz rejestrowa wibracje czakramu umieszczonego na czubku gowy.

Relaks jest przepustk do wyszych stanw wiadomoci. Zanim rozpoczniemy podr w gb wasnego ciaa, musimy by cakowicie zrelaksowani, a jednoczenie w peni przytomni. Napinamy stopy, po czym rozluniamy je lekko. Napinamy mocno kolana, rozluniamy i rozchylamy na boki. W ten sam sposb napinamy i rozluniamy kolejne minie, posuwajc si w gr ciaa przez podbrzusze, biodra, obszar serca, ramiona, okcie, donie i gardo. Nastpnie rozluniamy ca powierzchni skry. Pod wpywem relaksu automatycznie otworzy si czakram brwiowy, dziki czemu uzyskamy dostp do wiadomoci najwyszego czakramu. Kiedy leymy w ciszy i spokoju, nasze fale mzgowe przestrajaj si na nieco inn czstotliwo; stajemy si bardziej twrczy. eby odby medytacj z kolorem, musimy wyciszy wszystkie moliwe orodki.. Wyobramy sobie, e zmienia si otaczajce nas powietrze; wyczuwamy te zmian ca powierzchni skry. To wyobraenie przenika do wszystkich czakramw. Nastpnie wyobraamy sobie moliwie najbardziej zrelaksowany ze wiatw. Wczujmy si we wasne nieistnienie, przeniknijmy ciany pokoju. Wypenia nas pustka. Jak wybra waciwe kolory? Jaki odcie czerwieni jest najbardziej odpowiedni dla czakramu podstawowego? Jaki bkit umieci na czole? Jak wygldaj kolory naszego ciaa w porwnaniu z tymi, ktrymi posugujemy si na co dzie? Nasze wahania moemy umierzy w najprostszy sposb, wchaniajc caym ciaem biae wiato i pozwalajc, by kada cz ciaa wybraa z niego taki promie, jakiego potrzebuje. Oddychamy gboko, wypuszczajc z wdechem ujemne energie. Inny sposb polega na aktywnym wprowadzaniu do poszczeglnych orodkw waciwych im barw. Bardzo skuteczn metod jest wczuwanie si w dany kolor wzbudzamy jego wibracje wyobraajc sobie zjawiska i stany, ktre s jego wyrazem. I tak na przykad by pokry ciao ciemnym bkitem, staramy si przywoa na myl chwile, w ktrych czulimy si otoczeni opiek, gdy zaznawalimy czyjej dobroci. Chcc zregenerowa obszar garda, musimy najpierw zamilkn. Jednak nawet wtedy, gdy nic nie mwimy, jzyk zwykle znajduje si w pozycji czynnej. Moemy go unieruchomi przesuwajc w gr bd w d. Gardo jest orodkiem komunikacji. Postarajmy si wczu w nastrj dobrego prelegenta, czowieka obdarzonego chodnymi, relaksujcymi, nieemocjonalnymi waciwociami bkitu. Wok nas rozpociera si bkit, rozlegy bezmiar nieba i oceanu. Nasze gardo otwiera si. Po to by wprowadzi barwy zieleni do obszaru serca, mylimy o przyrodzie. Chocia natura obfituje w najrniejsze odmiany zieleni, jednak ju samo wczucie si w lecznicze waciwoci drzew i zi powoduje, e obszar serca automatycznie zaczyna odzyskiwa utracone siy. Opuszczaj nas przebrzmiae uczucia i spywa na nas wielki spokj. Jeli chcemy wprowadzi kolor ty do umysu, wyobraamy sobie ciche, wypenione skupieniem pomieszczenie biblioteki. Czujemy, jak nasz energia wchania zgromadzon tutaj wiedz. Oran kojarzy si z poczuciem wygody, zadowolenia i zaspokojenia. Tak wanie czujemy si po zdrowym posiku. Czerwie za to ciepo otrzymanej przez nas troski i mioci. Drogocenne kamienie, ktre w istocie s skondensowan energi, rwnie obdarzaj nas wibracjami kolorystycznymi. Kamienie szlachetne promieniuj bardzo subtelnymi odcieniami barw. Lecz artretyzm, ble gowy i wiele innych schorze. Jeli czujemy zwizek z jakim klejnotem, to znaczy, e potrzebujemy jego mocy ochronnej. Kiedy nauczymy si wczuwa umysem w jego waciwoci, rzeczywisty klejnot nie bdzie nam ju potrzebny. Istnieje specjalna medytacja, pomagajca wczu si w czstotliwoci kolorw.

Wyobraamy sobie rozjarzone niebo o zachodzie soca i wchaniamy barwy oranu i czerwieni do niszych orodkw. W wyobrani przeywamy przechadzk pord przyrody. cieka, ktr idziemy, prowadzi nas do obszaru serca. Niebo i morze rozlewaj si z naszym gardle. Gboki granat nocy kadzie si na czole. Wreszcie, mylimy o nieskalanej wieoci grskich niegw, promieniujcych biaym wiatem. Wyczuwajc wibracje bieli, medytujemy nad zjednoczeniem pierwiastkw widma. Poprzez oczyszczajc medytacj dochodzimy do stanu, w ktrym umys staje si niezdolny do dziaa destrukcyjnych. Ostatecznie za osigamy punkt, w ktrym samo istnienie jest form medytacji. Oddech i relaks oczyszczaj z toksyn obieg energii eterycznych, natomiast wiczenia oczyszczaj z nich ciao fizyczne (patrz rozdzia kocowy). Musimy nauczy si dy niestrudzenie ku biaemu wiatu. Kady krok prowadzi nas w wysz wiadomo. Powinnimy rozwija w sobie naturaln wraliwo kolorystyczn, aby doj do punktu, w ktrym poprzez sam dotyk bdziemy w stanie wyczuwa rnice midzy barwami. Powinnimy nauczy si rozrnia dotykiem, czy kolor jest jasny, czy ciemny. Sprbujmy odbiera kolory innymi czciami ciaa plecami, poladkami. Nasza aparatura zmysowa jest bardzo sabo wykorzystywana. Kady z nas po przejciu boso po dywanie powinien umie powiedzie, z jakich kolorw jest utkany. Rozszalay przemys kosmetyczny zachca nas nieustannie do malowania wszystkiego, co si tylko da oczu, warg, paznokci, do farbowania wosw. Bymy stali si tczowymi istotami. Jednak chobymy wylali na siebie kube farby, nie staniemy si przez to naprawd pikni. Prawdziwa uroda pochodzi od barw, ktre mamy w sobie. Aby zachowa modzieczy wygld i wie cer, sami musimy wytwarza kolory w naszym wntrzu. Na pewno jest to taszy sposb Im wiksz mamy wiadomo barw natury, tym silniej one na nas oddziauj kolor, roliny, kwiaty mog by naszym poywieniem. Ta wiadomo korzystnie wpywa na nasze ciao, sprawiajc, e stajemy si modsi i lejsi. Dopiero wtedy moemy mwi o prawdziwej urodzie. To, jak wygldamy na zewntrz, nie bdzie miao najmniejszego znaczenia, poniewa nasze wntrze zacznie promieniowa kolorem. Czasem wrcz brzydzimy si wieo wykpanej osoby z eleganckim makijaem, gdy podwiadomie wyczuwamy, e jej barwy wewntrzne s niekorzystne. Pene otwarcie si na barwy jest rwnoznaczne z wkroczeniem do anielskiej krainy, uzyskaniem wiadomoci Boej. W stanie, ktry Koci nazywa stanem aski, promieniujemy przepiknymi barwami o nieskoczonej wieloci eterycznych odcieni. Poniewa nasze relacje z blinimi s zwizkami kolorystycznymi, dokonujce si w nas przemiany wewntrzne nigdy nie przechodz niezauwaenie. Gdy nasz aura stanie si siedliskiem pikna, gdy w jej zasigu kady bdzie czu si dobrze, ludzie zaczn si do nas garn ze wszystkich stron. Stale bdziemy otoczeni towarzystwem, gdy nawet najbardziej niemiali odwa si przy nas odzywa. Im gbsz wiadomo barw przejawiamy, tym gbsza jest nasza samowiedza, a co za tym idzie, wewntrzna transformacja. Z czasem wyranie odezwie si w nas potrzeba uzdrawiania, obdarzania innych ludzi zrozumieniem. Zapragniemy sta si penoprawnymi uczestnikami odbudowy wiata, w ktrym zatracio si wiele wartoci. Jestemy wiadkami budowy nowej rzeczywistoci, ktra zastpi stary porzdek; uczestnikami procesu, ktry doprowadzi do zjednoczenia wszystkich religii i narodw w wietle wszechogarniajcej mioci. Staniemy si do niej zdolni, gdy nasza aura zabarwi si kolorami wyszej wiadomoci i nabierze jej mocy. To wszystko jest przed nami.

Pogbianie wiadomoci kolorw jest nauk i jednoczenie przygod. Zatracamy si po to, by z powrotem si odnale. To najpikniejsza rzecz, jakiej moemy w yciu dokona.

WICZENIA ENERGETYZUJCE
Joga, na paszczynie fizycznej, zajmuje si energetyzowaniem gruczow oraz usprawnieniem krenia w ukadzie limfatycznym i krwiononym. Udoskonalenie ciaa jest jednak dopiero warunkiem wstpnym otwarcia si na wyszy poziom wiadomoci. Ostatecznym celem jogi jest uzyskanie dostpu do innego, bogatszego poziomu istnienia. Joga stopniowo rozwija upione moce, ktre drzemi w kadym z nas. Sowo joga w swoim najgbszym sensie oznacza zjednoczenie z wszystkimi wiatami. Na pocztku mona traktowa jog jako form terapii ruchowej. Jest niewtpliwie technik wpywajc korzystnie na stan zdrowia, sylwetk i funkcjonowanie narzdw wewntrznych. Niemniej pobudzenie wydzielania hormonw i krenia automatycznie rozbudza czakramy, ktre zaczynaj wytwarza wicej energii. Dziki jodze energie docieraj do obszarw najwikszego godu energetycznego. Jej wpyw na czakramy jest ogromny: jedne barwy intensyfikuje, inne usuwa, a tam gdzie trzeba, poszerza zakres widma. Pod wpywem jogi czowiek twardy miknie i zaczyna objawia wspczucie, za czowiek delikatny i wraliwy odnajduje w sobie nieznan si. Na pocztku zaleca si ograniczenie wicze do pitnastu minut. Nadmierny entuzjazm u pocztkujcych moe przynie wicej szkody ni poytku. Stopniowo naley wydua czas wicze, a do chwili, kiedy uznacie, e to jest waciwa dla was dawka dzienna. Pracujc nad czakrami, musimy uwaa na to, ile czasu spdzamy w poszczeglnych asanach. Dugie utrzymywanie asany dobrze dziaa na orodek zanieczyszczony bd niedoenergetyzowany, natomiast nadmierne pobudzanie czakramu, ktry jest przeenergetyzowany, moe by szkodliwe. Oglnie rzecz biorc, wikszo wicze wystarczy robi niezbyt dugo, eby osign podany skutek. Dla osb sporadycznie uprawiajcych jog te sprawy nie odgrywaj wikszej roli. Kto. Kto raz w tygodniu chodzi na kurs jogi i nie wiczy w ogle w domu, moe latami funkcjonowa nie uruchamiajc pewnych wspzalenoci. Kilka zaledwie wicze i chwila relaksu utrzymuje go w zdrowiu i dobrej kondycji towarzyskiej. Gdy jednak wiczy si intensywniej, po pewnym czasie pojawiaj si sygnay wiadczce o zmianach w wiadomoci. W tym okresie niezbdne jest ju przewodnictwo dowiadczonego, wykwalifikowanego trenera. Z tego wanie powodu niektrzy mistrzowie jogi twierdz, e nie pozwoliliby jej uczy nikomu, kto nie przeszed przynajmniej dziesicioletniego treningu. Nawiasem mwic, pobudzanie czakramu drog samych wicze bez koncentrowania si na danym obszarze zupenie mija si z celem, podobnie jak przybieranie pewnych pozycji dla przyjemnoci, bez uwzgldniania ich wyszego celu. Kiedy wszystkie orodki s ju otwarte, energie kr automatycznie, bez wikszego wysiku z naszej strony, poniewa jednak zdarza si to u niewielu z nas, musimy podchodzi do jogi z najwysz powag. Przy penym otwarciu orodkw dozwolone jest wykonywanie wicze w dowolnej kolejnoci. Z chwil gdy energie spywaj z czubka gowy, znika rwnie wymg posuwania si w wiczeniach od dou do gry ciaa. Z czasem nauczymy si wyczuwa, ktre z wicze uaktywniaj osabiony czakram, a ktry powinnimy unika, aby nie rozjtrza i tak ju przeenergetyzowanego czakramu. Dobr wicze opiera si na bardzo prostych zasadach. Jeli jestemy mao energiczni, to

znaczy, e mamy osabiony obszar brzucha. Jeli w ogle nie pociga nas seks, to znaczy, e brakuje nam energii w czakramie podstawowym. Orodki energetyczne czowieka wyksztacay si stopniowo, zanim osigny dzisiejsz posta. Czakramy wspczesnego czowieka s zatem wiksze ni czakramy jego przodkw, natomiast zmniejszya odlego midzy nimi. W efekcie wiczenie pobudzajce ktrykolwiek z czakramw rozbudza zarazem wszystkie pozostae, a zwaszcza te, ktre bezporednio z nim ssiaduj. Naturalnie skuteczno wicze zaley w znacznej mierze od tego, jak czsto je wykonujemy i jak dugo utrzymujemy dan pozycj. Niemoliwe byoby przypisanie kolorw wszystkim istniejcym wiczeniom, niemniej jednak w drugiej czci rozdziau przedstawimy wybrany zestaw wicze energetyzujcych po kolei siedem gwnych czakramw ludzkiego ciaa. Kady zestaw zaczynamy od wicze najprostszych, stopniowo przechodzc do coraz trudniejszych. wiczenia te stanowi pierwszy etap w pracy nad rozbudzeniem orodkw. Zestaw pobudzajcy siedem orodkw mona wiczy w caoci raz na tydzie. Ale moemy te wybra po jednym wiczeniu dla kadego czakramu i uoy je w zestaw, ktrym bdziemy posugiwa si w codziennej praktyce. Naturalnie im wicej wiczymy, tym gbsze i szybsze osigniemy efekty. Joga dotara na Zachd w oprawie wicze fizycznych, poniewa w tej postaci bya atwiejsza do zaakceptowania dla jego mieszkacw. Nauczyciele stosowali wiele wicze w pozycji stojcej, na ktrej w dalszym cigu opieraj si niektre szkoy jogi. Dla wielu osb jednak korzystniejsze jest wiczenie w pozycji lecej. Ludzie ze skrzywieniem krgosupa oraz cierpicy na ylaki powinni zdecydowanie unika kursw, na ktrych preferuje si wiczenia w pozycji stojcej. Nieruchoma pozycja stojca, nawet w rozkroku, jest dla wielu osb niewskazana. Skony tuowia wykonywane w tej pozycji przebiegaj zbyt gwatownie. Zwaszcza osoby, ktre nigdy przedtem nie wiczyy jogi, powinny zaczyna przede wszystkim od wicze w pozycji siedzcej lub lecej. Dopiero z czasem nauczymy si waciwie obchodzi z wasnym ciaem. Chocia pozycja siedzca rwnie obcia krgosup, umoliwia jednak pochylanie si do przodu w sposb pynny. Kiedy wiczymy na plecach, w zetkniciu z twardym podoem opatki wsuwaj si do rodka, co automatycznie koryguje ich pooenie. Ramiona i barki rozluniaj si. Gbokie oddychanie w pozycji lecej samoistnie koryguje postaw. Mathias Alexander, twrca techniki rwnowagi psychofizycznej, zwyk by mawia, e wikszo ludzi samym siedzeniem doprowadza si do aosnej formy. Proces odnowy powinnimy zacz od wicze w pozycji lecej. Unikajcie kursw jogi, na ktrych panuje tok, poniewa nauczyciel nie jest wwczas w stanie zaj si indywidualnie kadym uczniem ani zauway zmian dokonujcych si u niego pod wpywem wicze. Dobrzy nauczyciele nie reklamuj si szumnie, dobrych nauczycieli trzeba znale. Rozejrzyjcie si uwanie. Zanim zapiszecie si na kurs, pjdcie na jedne zajcia i zobaczcie, co si bdzie z wami dziao. Czy po zajciach nie czujecie si podnieceni erotycznie lub nadmiernie pobudzeni ruchowo? Czy uczestnicy kursu s mili? Ilu z nich wiczy w domu? Najlepszym wstpem do jogi jest hatha joga. Jest to dziedzina filozofii jogi zajmujca si ciaem fizycznym, technikami utrzymywania go w zdrowiu i w peni si. Kiedy minie s mocne i jdrne, najdrobniejszy ruch rezonuje w caym ciele, wic im jestemy sprawniejsi, tym mniej wicze nam potrzeba. Jestemy tym, co jemy. Starajcie si zatem je jak najwicej produktw penowartociowych. Unikajcie ywnoci konserwowanej. Jedzcie duo owocw i warzyw,

ograniczajc jednoczenie spoycie ciast, czekolad i kawy. wiczenia poruszaj zogi toksyn w organizmie, lecz dopiero dziki pynom zanieczyszczenia wydostaj si na zewntrz. Pijcie wic duo wody i sokw owocowych. Nie porzucajcie jednak jedzenia misa na si, dopki nie zauwaycie, e wasz organizm przestawia si na nowy metabolizm. Z czasem, kiedy proces oczyszczania w waszym ciele bdzie bardziej zaawansowany, sami poczujecie, e miso jest zbyt cikostrawne i bez wysiku przejdziecie na diet warzywn. Nie jedzcie co najmniej na dwie godziny przed wiczeniami. Nigdy nie wiczcie po dugim pobycie na socu. Oddycha naley przez nos. eby przetka praw dziurk w nosie, wkadamy praw pi pod lew pach i przyciskamy lewy okie do tuowia. Z lew dziurk postpujemy odwrotnie. wiczenie na macie zapobiega lizganiu si. wiczcie w lunych wygodnych strojach. Najlepszy jest trykot albo koszulka i spodenki gimnastyczne. Naley zdejmowa wszelkie ozdoby szyi, zegarki i okulary. Relaksujemy si przed rozpoczciem i na zakoczenie kadej sesji wicze, a take pomidzy wiczeniami. Bl i nadmierne napicie mini s wskazaniem do przerwania asany. Pamitajcie, e w jodze nikt si nie ciga.

Nasi przodkowie mieli naturaln sprysto mini, ktrej nam, niestety, brakuje. Wygodne ycie pozbawia nas sprawnoci fizycznej, a krzesa wykrzywiaj miednic pod nienaturalnym ktem, nie powinnimy wic przystpowa do wicze bez uprzedniego rozlunienia mini. Pomy si na plecach, wycignijmy rce i nogi. Nastpnie po kolei napinajmy i rozluniajmy wszystkie grupy mini, zaczynajc od palcw stp, koczc na czubku gowy. Pamitajmy, eby po drodze nie pomin rk i doni. Na zakoczenie usidmy i potrzsajc udami rozlunijmy nogi. Kiedy za pierwszym razem przyjmujecie jak pozycj, nie napinajcie mini zbyt mocno; dopiero za drugim i trzecim razem starajcie si j stopniowo pogbi. Z reguy nie wiczy si adnej asany wicej ni trzy razy, jednak z czasem nauczycie si sami decydowa, co jest wam potrzebne. Jeli macie wraenie, e ktry z orodkw jest szczeglnie niedoenergetyzowany, moecie codziennie wykonywa przeznaczony dla niego zestaw wicze. Przede wszystkim jednak pamitajcie o tym, eby nigdy nie wiczy asan rozbudzajcych orodki, ktre zdradzaj oznaki przeenergetyzowania. Nie zapominajcie, e wiczenia dopiero wtedy s skuteczne, gdy wiczc koncentrujemy si na pobudzanym obszarze. Pobudzanie orodka czerwieni 1. Kadziemy si na plecach. Unosimy jedn nog do gry, zginamy w kolanie i przycigamy do piersi. Drugiej nogi nie odrywamy od ziemi. Jeli to konieczne, splatamy donie wok kolana, by docign je do tuowia. Na wdechu przycigamy czoo do kolana, wytrzymujemy w tej pozycji przez chwil, po czym na wydechu kadziemy z powrotem gow na podog. Powtarzamy wiczenie uginajc drug nog. Nastpnie unosimy jednoczenie obie nogi na wdechu, za na wydechu zginamy kolana i przycigamy je do piersi.

Powysze wiczenie pobudza dolny odcinek krgosupa. Unoszenie ng powoduje odpyw krwi, dziki czemu yy w nogach zostaj chwilowo odcione, poprawia si natomiast ukrwienie dolnych partii brzucha. Amerykascy chirurdzy ortopedzi utrzymuj, e u podoa wszystkich schorze le wady postawy. Niezdolno do wykonania tak prostego wiczenia, jakim jest przyciganie kolana do piersi, zapowiada przysze zwyrodnienie krgosupa i inne dolegliwoci. wiczenie to ponadto przeciwdziaa obstrukcji i uatwia wydalanie gazw. Po wykonaniu penej sekwencji wiczenia przechodzimy do siadu bez pomocy rk, przez co wzmacniamy nogi i minie brzucha.

2. W siadzie uginamy kolana i przycigamy pity do poladkw. Odchylamy si do tyu i na wydechu unosimy wyprostowan nog w powietrzu, wycigajc jednoczenie przed siebie obie rce w kierunku stopy. Wytrzymujemy w pozycji przez kilka sekund, po czym opuszczamy rce i nog na wydechu. Powtarzamy wiczenie prostujc drug nog. Nastpnie, nie tracc rwnowagi, unosimy na wydechu obie nogi i wycigamy rce przed siebie.* Na wydechu opuszczamy rce i nogi na ziemi. Powysze wiczenie rozciga cigna i wzmacnia minie ud i brzucha, poprawia rwnowag, agodzi napicia nerwowe i usprawnia trawienie. ------------------* Kiedy wycigamy rce, zawsze powinno to wyglda jak gest dziecka, pozbawiony agresji, przepeniony
mioci i harmoni.

3. W pozycji siedzcej przekadamy praw nog nad lew i stawiamy praw stop na pododze obok lewego kolana. Na wdechu otaczamy zgite kolano praw rk i chwytamy za rdstopie. Prostujemy nog do gry, odwodzc jednoczenie jak najdalej w bok. Wytrzymujemy przez chwil w tej pozycji, po czym na wydechu ustawiamy nog w pierwotnym pooeniu. wiczenie wykonujemy dwu- lub trzykrotnie, a nastpnie powtarzamy zmieniajc nog. Na wdechu przycigamy obie nogi do tuowia, chwytamy je domi w rdstopiu i prostujemy maksymalnie, balansujc na poladkach. Na wydechu

powoli opuszczamy nogi na ziemi, po czym ponownie uginamy kolana. Jeli opanowalimy pozycj, moemy z uniesionymi nogami zrobi kilka oddechw. Powysze pozycje wicz rwnowag, a take rozcigaj cigna i minie wewntrznej strony ud.

4. Uginamy praw nog w kolanie. Chwytamy lew rk za praw stop i unosimy j Lekko, przekadajc praw rk od wewntrz pod ugitym kolanem. Staramy si przy tym odwie nog w bok. W tej pozycji na wydechu prbujemy przybliy maksymalnie stop do czubka gowy, a nastpnie pozwalamy jej opa. Robimy wdech i na kolejnym wydechu staramy si dotkn stop czoa. Na trzecim wydechu przycigamy stop do talii. Nastpnie opieramy stop na lewym udzie i kilkakrotnie podnosimy i opuszczamy kolano. Ca sekwencj powtarzamy symetrycznie, unoszc lew nog. W ostatniej fazie wiczenia nie naley wymusza ruchu kolana rk; powinna ona ugina si pod samodzielnie pracujcym kolanem. Teraz odchylajc si lekko dla lepszej rwnowagi, unosimy obie nogi i siadamy na samych poladkach. Przekadamy rce od wewntrznej strony pod kolanami; nogi spoczywaj wygodnie w zgiciu ramion. Rozchylamy ramiona na boki, starajc si rozszerzy maksymalnie uda. Siedzimy tak, dopki nie poczujemy zmczenia. Wpatrywanie si w jeden punkt pomaga zachowa rwnowag. Wszystkie przedstawione dotd wiczenia przygotowuj ciao do pozycji penego lotosu, ktra jest idealnym wiczeniem dla obszaru rozrodczego.

5. Krzyujemy stopy w niewielkiej odlegoci od tuowia i powoli, podpierajc si na doniach, dosuwamy poladki jak najbliej do pit. Rozmaite odmiany lotosu energetyzuj poprzez ucisk stp dolne obszary jamy brzusznej i poprawiaj krenie na bocznych powierzchniach ciaa. wiczenia powinnimy zaczyna od plotosu. Siedzc ze skrzyowanymi nogami unosimy praw stop i podeszw do gry ukadamy w przeciwlegej pachwinie. To samo powtarzamy z lew stop, eby rwnomiernie pobudzi krenie po obu stronach ciaa. Aby usi w pozycji penego lotosu, praw stop odwrcon podeszw do gry ukadamy w lewej pachwinie. Nastpnie zginajc lew nog w kolanie, unosimy j za kostk i kadziemy w prawej pachwinie. Zabieg ten zajmie nam prawdopodobnie troch czasu i w adnym wypadku nie naley naciska domi na kolana. Po to eby pady niej. Oparte na nogach donie mog by zwrcone wewntrzn stron do gry lub do dou. W zasadzie palec wskazujcy powinien spocz w zgiciu kciuka, a reszta palcw pozosta wyprostowana, sprbuj jednak sam wyczu, jak twoje donie pragn si uoy.

6. Siadamy w lotosie bd po turecku. Aby pobudzi przepyw energii w kierunku gowy, wycigamy na wdechu rce ponad gow, a nastpnie z wyprostowanymi plecami robimy na wydechu skon w kierunku prawego kolana. Rce opieramy po obu stronach kolana. Powtarzamy wiczenie robic skon do lewego kolana. Nastpnie na wdechu ponownie wycigamy rce do gry i na wydechu dotykamy gow ziemi midzy nogami, jeli trzeba podpierajc si rkami. Kiedy opanujemy rwnowag w powyszych pozycjach, siadamy prosto splatajc donie za plecami. Na wydechu robimy powolny skon tuowia, zadzierajc rce jak najwyej do gry. Czoem staramy si dotkn ziemi. Na wydechu wracamy do pozycji wyjciowej. Osoby o nadmiernie pobudzonym najniszym czakramie powinny unika wicze, w ktrych stopy stykaj si z pachwinami, poniewa energie stp bd dodatkowo pobudza orodek. Nie naley zbyt mocno uciska pachwin, gdy tamuje si w ten sposb krenie. Osoby z wadami krgosupa mog pobudza obszar czerwony siadajc na wygodnym krzele i unoszc nogi do gry.

Pobudzanie orodka pomaraczowego Za kadym razem gdy w siadzie prostujemy nogi, po jednej lub obie naraz, osabiamy lekko energie orodka czerwonego. Energia zostaje rwnie z niego wypchnita podczas skonu, jednak wwczas pobudzamy orodek pomaraczowy. 1.W pozycji siedzcej uginamy praw nog w kolanie i kadziemy stop na udzie tu powyej lewego kolana. Czekamy, a kolano swobodnie opadnie na zewntrz. Nastpnie splatamy donie za plecami na wysokoci krzya i pochylamy si lekko do przodu, starajc si podcign praw pit jak najwyej na lewym udzie. Na wdechu wycigamy rce nad gow i odchylamy lekko do tyu. Na wdechu robimy skon w kierunku ugitego kolana. Odpoczywamy przez chwil. Lew do wkadamy pod kostk lewej nogi lub pod dowolny, wygodny punkt na ydce. Na wdechu odwodzimy praw rk do tyu. Utrzymujemy j w tej pozycji przez chwil, po czym, na wydechu, opuszczamy. Podnosimy i opuszczamy rk dwa lub trzy razy, a nastpnie na wdechu prostujemy tuw z rkami wycignitymi do pionu. Na wydechu ponownie robimy skon do przodu, tym razem nieco pogbiony. Powtarzamy ca sekwencj uginajc lew nog. Jeli wiczenie nie sprawia nam adnych trudnoci, moemy stop ka od razu w pachwinie, tak jak w plotosie. Teraz zczamy nogi, jeli trzeba lekko uginajc kolana. Robimy powolny wdech i cigajc okcie, przesuwamy domi po nogach. Prostujemy tuw, wyginamy lekko w krzyu i na wydechu robimy skon, opuszczajc gow na nogi. Powtarzamy wiczenie kilkakrotnie. Gdy potrafimy bez trudu dosign gow do kolan, prbujemy nastpujcych wariantw wiczenia: a) Splatamy rce i wycigamy nad gow. Robimy powoli skon do przodu, kadc tuw

na nogach i oplatamy domi. Zaczepiamy palcami wskazujcymi o due palce stp i obcigajc okcie do dou przycigamy czoo do kolan. Nie zaokrglamy plecw; nogi przylegaj do podogi. Powysze wiczenie dziaa tonizujco na narzdy jamy brzusznej, wpywa take korzystnie na pcherz i prostat

. b) Splatamy donie za plecami i na wydechu robimy skon do przodu opierajc nos o kolana i zadzierajc rce do tyu. Rozluniamy minie grzbietu i oddychamy powoli.

2. Ponisze wiczenie energetyzuje rwnie orodek ty i czerwony, jednak wykonujemy je koncentrujc si na obszarze odka, gdy gwne uderzenie energetyczne pada na ten obszar, na ktrym koncentrujemy umys. Klkamy z rozsunitymi nogami i podpieramy si pionowo rkami. Na wdechu wyginamy krgosup do dou, jednoczenie unoszc gow do gry. Na wydechu opuszczamy gow, wyginamy krgosup w pak i napinamy minie poladkw. Powtarzamy wiczenie kilka razy.

Dla odmiany moemy na wdechu opuszcza brod na podog pomidzy donie. wiczenie uelastycznia krgosup, szyj ramiona, a take osabia dolegliwoci zwizane z menstruacj.

3. W tej samej pozycji patrzc przed siebie, unosimy na wdechu kolano jednej nogi i przycigamy do klatki piersiowej. Patrzc na kolano, dosigamy go czubkiem nosa. Na wydechu wysuwamy prost nog do tyu. Nastpnie uginamy kolano, jednoczenie zadzierajc nog jak wyej. Odginany gow do tyu i parzymy za siebie. Powoli wracamy do pozycji wyjciowej, po czym powtarzamy wiczenie dla przeciwlegej nogi. wiczc staramy si rozluni i skoncentrowa na pynnoci ruchw. wiczenie to korzystnie dziaa na krgosup, nerw kulszowy i kobiece narzdy rozrodcze.

Jeden z wariantw wiczenia polega na jednoczesnym unoszeniu nogi i przeciwlegej rki.

4. Podnosimy si z poprzedniej pozycji i klkamy, prostujc tuw do pionu. Z rkami na biodrach lub wycignitymi na boki koyszemy si kilkakrotnie w przd i w ty dla wzmocnienia mini ud. Siadamy na pitach rozsuwajc kolana i podpieramy si z tyu rkami. Zaciskajc lekko poladki unosimy biodra i odchylamy si do tyu. Jeli potrafimy wykona te ruchy bez trudu i mamy dosy mocne minie ud, moemy zacz powoli opuszcza si na okciach i przedramionach do punktu, w ktrym gowa oprze si o podog. Plecy s wygite w uk. Jeli w tej pozycji jest nam wygodnie, moemy ponownie przenoszc ciar ciaa na donie, oprze ty gowy i kark na ziemi, a nastpnie opuci rwnie barki. Kolana przylegaj do ziemi. Koncentrujc si na brzuchu lub na oddechu leymy przez dusz chwil, po czym podpierajc si na okciach i przedramionach z powrotem unosimy tuw do pionu. Kiedy uda wzmocni si, bdziemy w stanie podnie si bez pomocy rk. W tym wiczeniu obszar brzucha dodatkowo pobiera energi od stp. wiczenie przeciwdziaa obstrukcji i schorzeniom narzdw trawiennych.

Pobudzanie orodka tego Orodek ty, pooony pomidzy sercem a odkiem, jest w naszym ciele bodaj najgorzej traktowanym orodkiem. Prawie wszyscy siedzimy niedbale, gdy tymczasem orodki serca i umysu s tak sprzone ze sob, e przy wykrzywionym krgosupie aden z nich nie moe dziaa prawidowo. Kiedy trzymamy si prosto, konflikt umysu i uczu nie ma prawa istnie. Podczas skonw rozluniamy odcinek krgosupa zwizany z orodkiem umysu.

1. Z pozycji klczcej robimy skon z wyprostowanymi rkami sigajc jak najdalej do przodu. Na wdechu przenosimy rce ponad gow za siebie i opuszczamy poladki na pity (jeli nie potrafimy tego zrobi, bdziemy mieli w przyszoci problemy z krgosupem). Na wydechu opuszczamy czoo na podog tu przed kolanami. Odpoczywamy przez chwil, a nastpnie z powrotem przenosimy rce do przodu i kadziemy jedn do na drugiej. Opieramy czoo na doniach, zamykamy oczy i relaksujemy si, rozluniajc minie szyi. Efekt dziaania tej pozycji jest bardzo powolny, ale w odrnieniu od innych mona j utrzymywa duej. Przeciwdziaa postrzaom i innym schorzeniom w dolnym odcinku krgosupa.

Siadamy z wyprostowanymi nogami. Nogi razem, rce oparte z tyu. (Im dalej oprzemy rce, tym pozycja bdzie trudniejsza). Na wdechu unosimy i zaciskamy poladki. Przez chwil trwamy w pozycji, a nastpnie opuszczamy si na wydechu.

Osoby bardziej zaawansowane mog po uniesieniu tuowia dodatkowo podnie nog.

Kolejny wariant polega na unoszeniu si z jedn nog zgit w kolanie i opart o udo drugiej. 3.Siedzimy tak jak w poprzednim wiczeniu, z wyprostowanymi nogami, podparci z tyu. Zginamy nogi w kolanach i rozchylamy na boki. Unosimy poladki i odchylamy gow do tyu. Opuszczamy si do siadu. Nastpnie nie opuszczajc kolan ponownie kadziemy si na plecach, wycigajc rce za siebie. Przycigamy pity do poladkw zachowujc midzy stopami odstp okoo trzydziestu centymetrw. Donie opieramy po obu stronach gowy, palcami zwrcone w stron barkw. Powoli opuszczamy si, a ty gowy i kark spoczn na ziemi. Przenosimy donie pod biodra i idziemy drobnymi kroczkami do przodu, a cay tuw spocznie na ziemi. W kulminacyjnej fazie wiczenia moemy zwrci donie palcami do wewntrz i wypchn tuw do gry, tak eby rce i nogi byy cakowicie wyprostowane, a ciao bardzo mocno wygite w uk. wiczenie wpywa korzystnie na ukad nerwowy i ukad hormonalny.

4. Kadziemy si na brzuchu. Na wdechu zginamy nogi w kolanach i chwytamy domi za kostki. Napinamy minie ng, wyginajc plecy do tyu. Unosimy gow i klatk piersiow i odrywamy biodra jak najdalej od podogi. Rce wyprostowane. Na wydechu powoli wracamy do pozycji wyjciowej. Jeli pozycja nie sprawia nam trudnoci, moemy pokoysa si w przd i w ty, w rytm wdechw i wydechw. Koncentrujemy si na grnej czci brzucha lub na plecach. wiczenie to stanowi znakomity masa dla mini i narzdw jamy brzusznej. Poczenie doni i stp nad orodkiem wzmaga zasilanie energetyczne.

5. Kadziemy si na pododze twarz do ziemi. Nogi zczone, stopy obcignite, ramiona wycignite wzdu tuowia, broda oparta o podog. Bierzemy wdech i na wydechu odrywamy wyprostowane nogi jak najdalej od ziemi. Zaciskamy poladki, napinamy minie ud, starajc si trzyma nogi razem. Kiedy zaczynamy odczuwa zmczenie, powoli opuszczamy nogi na ziemi. Peen relaks. Pocztkujcy mog wkada zacinite pici pod uda i za ich pomoc podnosi po jednej nodze do gry, a dopiero po pewnym czasie sprbowa unie obie naraz. wiczenie to jest dobre na biodra, brzuch, miednic i dolny odcinek krgosupa. Zamieszczamy je tutaj, poniewa wikszo ludzi potrafi oderwa nogi od ziemi tylko na tak wysoko, przy ktrej gwnie aktywizuje si orodek ty.

Pobudzanie orodka zieleni wiczeniem, ktre dziaa najkorzystniej na obszar serca, jest korkocig. 1. Chwytajc praw rk prawe kolano przekadamy praw stop nad lewym kolanem i stawiamy j tu obok niego na pododze. Splatamy obie donie na podniesionym kolanie i opieramy na nim podbrdek. Na wdechu prostujemy plecy i unosimy gow. Na wydechu przenosimy lew rk za siebie, skrcajc jednoczenie jak najmocniej tuw. Trwamy w maksymalnym skrcie przez chwil, po czym bardzo powoli na wdechu przenosimy rk z powrotem na kolano. Na wydechu opuszczamy gow na kolano. wiczenie powtarzamy dwu- lub trzykrotnie, po czym wykonujemy je symetrycznie. W trudniejszej wersji wiczenia zahaczamy praw do o duy palec prawej nogi, a nastpnie odkrcamy si do tyu. Nie powinnimy jednak prbowa tego wariantu, dopki nie opanujemy naprawd dobrze skrtu krgosupa.

Ponownie siadamy z wyprostowanymi nogami. Przekadamy praw nog nad lew i stawiamy na pododze tu za lewym kolanem. Lew nog zginamy przycigajc pit do prawego poladka. Prawe kolano powinno by jak najbliej prawego ramienia. Przeplatamy praw rk od wewntrz pod prawym kolanem i wyginamy j do tyu. Prbujemy zetkn rce za plecami. Odkrcamy plecy i szyj jak najdalej w prawo, jednak bez nadmiernego nacigania mini. wiczenie powtarzamy symetrycznie, w drug stron. wiczenie to wzmaga ruchomo krgw i dziaa tonizujco na korzonki nerwowe.

3. Kadziemy si na plecach, z rkami wzdu tuowia. Podpierajc si na okciach unosimy tuw i wyginamy plecy w uk. Kiedy gowa opadajc do tyu oprze si czubkiem o podog, skadamy donie w gecie modlitwy. Pocztkujcy trzymaj nogi na ziemi, zaawansowani mog je unie do gry. Oddychamy gboko, powoli, starajc si jak najduej utrzyma pozycj. Nastpnie opuszczamy nogi na ziemi podpierajc si na okciach, po czym opuszczamy kark i tuw. wiczenie to rozciga jelita i narzdy jamy brzusznej. Umiejscowione w okciach czakramy pomocnicze przesyaj energi do obszaru serca.

4. Bardziej zaawansowani wykonuj to wiczenie w lotosie, mniej zaawansowani zwyczajnie krzyuj nogi po turecku. Wsparci na okciach odginamy si do tyu, a gowa oprze si czubkiem o ziemi. Wycigamy rce przed siebie i chwytamy za due palce stp (jeli leymy w lotosie), lub kadziemy je na udach, starajc si docign okcie do ziemi. Wyginamy mocno plecy, pamitajc o tym, e obszar wygity jest obszarem najsilniej zenergetyzowanym Ta sama asana rozciga jelita i inne narzdy w jamie brzusznej. Uatwia te gbokie oddychanie.

5. Przechodzimy do klku. Na wdechu przenosimy powoli przodem wyprostowane rce nad gow. Na wydechu, wyginajc lekko donie i palce, wolno odchylamy rce do tyu. Jednoczenie mocno wyginamy plecy w uk. Wracamy do pionu na wdechu, a na kolejnym wydechu pochylamy lekko tuw do przodu.

6.Klkamy z rozsunitymi nogami. Odchylajc si tyu z wyprostowanymi ramionami kadziemy donie na pitach. Nastpnie wyginamy do tyu tuw i szyj, jednoczenie wypychajc biodra do przodu. Powracamy do pozycji klcznej. wiczenie to oddziauje korzystnie na ukad trawienny, wydalniczy i rozrodczy. Rozciga odek i jelita, a take przeciwdziaa zaparciom. Jest ponadto wskazane przy postrzale, pochyoci i blach plecw.

Pobudzanie orodka bkitu.

Wikszo z nas cierpi wskutek napi miniowych na barkach i powinna wiczy wysuwanie i przyciganie podbrdka. Wyjtek stanowi osoby z nadczynnoci tarczycy, ktre powinny ucieka si do tych wicze tylko w ostatecznoci. .........1.Kadziemy si na brzuchu. Mocno wycigamy rce przed siebie. Nastpnie kadziemy donie przed twarz jedna na drugiej i opieramy na nich podbrdek. Unosimy lekko podbrdek wspomagajc go domi. Nastpnie odrywamy tuw od ziemi, jednoczenie podnoszc okcie i donie z opartym na nich podbrdkiem. Kiedy dojdziemy do najwyszego pooenia, jakie jestemy w stanie utrzyma, przycigamy okcie do siebie i opuszczamy donie na ziemi nie obniajc przy tym tuowia. Zwieszamy gow tak, by minie karku w peni si rozluniy i opuszczamy tuw na podog, opierajc czoo o mat. Na wydechu odrywamy gow i donie od ziemi na jednakow wysoko, a nastpnie podpieramy si domi i odpychamy tuw do gry. Nie naley prostowa okci ani odrywa dolnej czci brzucha od ziemi, dopki nie jestemy w stanie dobrze wygi si do tyu. Powoli opadamy na wydechu, brod trzymajc zadart. Wprawdzie to wiczenie rozbudza bkitny orodek garda, jednak lepiej jest koncentrowa si na czole, poniewa wwczas ulega pobudzeniu rwnie orodek indygo. wiczenie to wzmacnia brzuch i plecy. W jednej z odmian wiczenia zatrzymujemy si w najwyszym pooeniu i zwieszamy gow na wydechu. Nastpnie na wdechu skrcamy gow w prawo i ktem oka patrzymy na wasne pity. Na wydechu odkrcamy gow z powrotem. Potem robimy skrt w przeciwn stron. W kolejnym wariancie zadzierajc gow w bok, opadamy na prawy okie i na wdechu patrzymy w sufit. Na wydechu prostujemy rk i zwieszamy gow. Powtarzamy wiczenie uginajc lewy okie.

2. Kadziemy si na plecach ze zczonymi stopami, wycigajc rce wzdu tuowia. Wspierajc si na doniach i lekko ugitych okciach, podnosimy nogi do pionu. Podpieramy przy tym plecy domi moliwie jak najwyej. Jednoczenie przyciskamy brod do klatki piersiowej. Napinamy minie poladkw starajc si utrzyma plecy proste w jak najwyszym pooeniu. wieca jest doskonaym wiczeniem, jednak nie powinno si go wykonywa przy powikszonej tarczycy, nadcinieniu, a take podczas menstruacji. Po wyjciu z asany nie naley od razu wstawa, gdy nastpuje wtedy zbyt nagy odpyw krwi z mzgu.

Kto opanowa dobrze wiec, moe sprbowa jednego z poniszych wariantw wiczenia, ktre wprawdzie nie energetyzuj tak mocno orodka bkitu, za to zwikszaj elastyczno ciaa. Stojc w wiecy: a) Opuszczamy jedn nog powoli za gow. Nastpnie opuszczamy nog drug.

b) Uginamy nog w kolanie i opieramy je o czoo, a stop o kolano drugiej nogi. Pozostajemy przez chwil w asanie, a nastpnie wykonujemy j symetrycznie.

c) Opuszczamy obie stopy na ziemi za gow. Kadziemy rce za plecami na pododze, jeli to moliwe trzymajc si za nadgarstki.

3. Wracamy do leenia ze wiecy. Przycigamy stopy pitami do poladkw i z ugitymi kolanami podnosimy poladki do chwili, a klatka piersiowa oprze si o podbrdek. Stopy i barki przylegaj do ziemi tworzc, wraz z rkami i karkiem podpor dla tuowia. wiczenie to przeciwdziaa pochyoci i blom plecw, nie powinno si go jednak wykonywa w ciy.

Mona sprbowa rwnie wariantu, w ktrym podpieramy biodra domi i prostujemy nogi do przodu, a nastpnie unosimy je po jednej do gry.

4.Wprowadzimy teraz kilka wicze w pozycji stojcej. Przedstawione wczeniej asany poczone z wygiciem tyu energetyzoway orodek serca. Odchylanie tuowia i gowy do tyu w pozycji stojcej pobudza rwnie orodek garda. Gboko wygicia zaley od elastycznoci ciaa. Im dalej potrafimy si wygi, tym silniej fale wzbudzonej energii rozchodz si po orodkach. Stajemy na lekko rozsunitych stopach. Na wdechu wycigamy rce mocno nad gow, a na wydechu odchylamy si powoli do tyu, wypychajc dla zachowania rwnowagi biodra i kolana do przodu. Pogbiamy wygicie. Na wdechu wracamy powoli do pionu, a podczas kolejnego wydechu wykonujemy agodny skon do przodu.

5. Stajemy w rozkroku szerokoci metra, ze stopami lekko zwrconymi na zewntrz. Splatamy donie za plecami. Robimy wdech i unosimy klatk piersiow do gry. Na wydechu robimy skon czoem w stron kolana, podnoszc jednoczenie zczone rce jak najwyej do tyu. Staramy si zetkn nos z kolanem i wytrwa jaki czas w tej pozycji. Nastpnie powoli opuszczamy rce i prostujemy tuw. Powtarzamy wiczenie wykonujc skon do drugiej nogi. wiczenie to wzmacnia minie midzy grn czci krgosupa a opatkami.

Pobudzanie orodka indygo Sprawno orodka brwiowego ma wielkie znaczenie w pracy nad podnoszeniem wiadomoci i w znacznej mierze zaley od elastycznoci mini twarzy i caej gowy. Rozruszaniu mini oplatajcych gow su wiczenia twarzy. Zauwamy, e zwierzta w stanie wytonej uwagi cigaj uszy do tyu. U ludzi po dwudziestce brwi i uszy zaczynaj opada. wiczenia, ktre wam przedstawiamy, s jednoczenie wiczeniami upikszajcymi i powinny by wykonywane nawet po trzy, cztery razy dziennie. Naley jednak pamita, e obroty gowy i napinanie mini twarzy pobudzaj tarczyc, nie s wic wskazane dla osb szczupych. 1. Energetyzujemy donie pocierajc o siebie. Zczone donie przykadamy do czoa, tak by palce znajdoway si na czubku gowy. Koncentrujemy si na caym obszarze przykrytym domi. Pod wosami znajduje si misie, ktry podciga czoo do gry. Naszym zadaniem jest rozruszanie tego minia. W tym celu zwieszamy gow na wdechu, a nastpnie na wydechu zadzieramy do gry i patrzymy za siebie. Liczymy do szeciu i opuszczamy gow na wdechu. wiczenie to wygadza zmarszczki na czole i pobudza cay obszar do pracy. 2. Przykadamy jedn do do czoa pomidzy brwi. Na wdechu dociskamy do, obcigajc skr midzy brwiami do dou. Po chwili na wydechu puszczamy j z powrotem. wiczenie to pobudza minie potylicy oraz minie okalajce oczy. 3. Przykrywamy domi uszy. Pod kad skroni znajduje si mocny misie, ktry naciga skr po bokach twarzy i porusza uszami. Napinamy ten misie podcigajc na wdechu uszy do gry. Przytrzymujemy je przez chwil i puszczamy na wydechu.

4. Za uszami znajduj si minie, ktre odcigaj uszy do tyu. Opieramy opuszki palcw za uszami i na wdechu cigamy uszy do tyu, puszczajc na wydechu. 5. Kadziemy donie w odstpie dwch centymetrw jedna od drugiej na czci karku poronitej wosami. U podstawy czaszki pod wosami znajduje si warstwa mini, ktr na wdechu napinamy, zbliajc do siebie koce palcw. Rozluniamy je puszczajc palce i kiwajc przez chwil gow. 6. Ponownie pocieramy donie i zakrywamy oczy. Zadzieramy gow i na wdechu patrzymy przez chwil do gry. Nastpnie na wydechu opuszczamy gow w d, zamykamy oczy i przyciskamy powieki domi. Relaksujemy si. wiczenie powtarzamy. Za pierwszym razem skupiamy wzrok na rodku czoa, nastpnie po kolei kierujemy spojrzenie na pocztki brwi, rodki, wreszcie ich zewntrzne koce. 7. cigamy wargi kilkakrotnie, jakbymy chcieli gwizdn lub pocaowa kogo, potem rozcigamy usta jak najszerzej. 9. Odchylamy gow do tyu. Parokrotnie otwieramy i zamykamy usta, mocno zaciskajc szczki. Potem kilka razy nacigamy doln warg na grn. 10. Opieramy czubki palcw na ramionach. Krymy ramionami, podnoszc je na wdechu i jednoczenie zwieszajc gow. Na wydechu opuszczamy okcie w d i podnosimy gow do gry. Pobudzanie orodka fioletu Dopki nie jestemy zdolni samoistnie przewodzi energii kosmicznych, musimy pobudza krenie krwi w gowie, by przez energetyzowanie czakramu ciemieniowego w wikszym zakresie wykorzystywa moce mzgu. Jeli dodatkowo dotkniemy gowy stopami, orodek zostanie jeszcze bardziej pobudzony. Dawniej pobudzano go stajc od razu na gowie, my jednak nie powinnimy tego robi bez przygotowania, chyba e mamy idealn postaw, co si rzadko zdarza. wiczenia, ktre tutaj przedstawiamy, powinno si wykonywa dopiero przy do zaawansowanym treningu, wycznie pod kierunkiem nauczyciela. Na szczcie kady skon do przodu w pewnym stopniu pobudza orodek fioletu. Pamitajmy, eby nie podnosi od razu gowy po wiczeniach, w ktrych ciao znajduje si w pozycji odwrconej. Jeli wywieralimy nacisk na ciemi, przez nastpne kilka sekund gowa musi pozosta zwieszona. 1. Stajemy w rozkroku, z nogami rozstawionymi na szeroko metra. Na wdechu wykonujemy skrt tuowia w prawo. Na wydechu pochylamy si i opieramy donie na ziemi, uginajc jednoczenie kolano i przybliajc maksymalnie gow ziemi. Przenosimy donie na rodek, midzy nogi. Bierzemy wdech i wracamy do pionu. wiczenie powtarzamy robic skon do lewej nogi. Nastpnie odwracamy tuw do przodu. Na wydechu robimy skon i kadziemy donie na ziemi, w rwnej linii ze stopami. Czubek gowy opieramy o ziemi pomidzy domi. wiczenie to mona wykonywa splatajc donie za gow albo przytrzymujc rkami przeciwlege okcie. Robimy skon na wdechu i pozostajemy w tej pozycji przez jaki czas, oddychajc naturalnie.

Kolejny wariant polega na czeniu doni za plecami w gecie modlitewnym. Przez kilka minut stoimy w skonie, rwnomiernie rozkadajc ciar ciaa na stopy i ciemi. Na wdechu powracamy do pionu. Ta asana jest niewskazana dla osb cierpicych na nadcinienie i zawroty gowy.

2. Klkamy ze zczonymi kolanami przysiadajc na pitach. Donie rozstawione na szeroko ramion kadziemy przed kolanami. Pochylamy gow i opieramy pomidzy domi na ziemi, jednoczenie powoli prostujemy nogi stajc wycznie na palcach stp. Stoimy w tej pozycji przez kilka minut. Dla odpoczynku na chwil opuszczamy si na kolana, po czym z powrotem prostujemy nogi. Przybliamy stopy do rk i przyklkamy na wasnych okciach. Przez pewien czas odpoczywamy wsparci na czym w rodzaju trjnogu.

3. Kiedy poprzedni asan wykonujemy bez trudu, moemy przej do stania na gowie. Stoimy tak, dopki moemy wytrzyma bez zbytniego wysiku, po czym powoli uginamy nogi i opuszczamy stopy na ziemi.

4. Klkamy. Pochylamy si i kadziemy przedramiona przed kolanami na ziemi, lekko rozsuwajc okcie na zewntrz. Splatamy palce i opieramy gow samym czubkiem na ziemi, ciasno obejmujc j domi. Podnosimy kolana z ziemi i drobnymi kroczkami podchodzimy do przodu, stopniowo prostujc plecy i przycigajc uda do dolnych eber i brzucha. Przenosimy ciar ciaa ze stp na gow i przedramiona. Nieznacznie odrywamy jedn, a potem drug stop od ziemi. Kiedy czujemy idealn rwnowag, zaczynamy prostowa nogi w biodrach oraz kolanach, doprowadzajc ciao do pozycji pionowej. Stoimy tak, dopki nie pojawi si napicie. Nastpnie powoli zginamy nogi i opuszczamy stopy na ziemi. Zanim wstaniemy, powinnimy dusz chwil odpocz. Pocztkujcy powinni sta na gowie najwyej p minuty, dopiero na koniec sesji. Stopniowo przeduamy ten czas do piciu minut.

5. Kadziemy si na brzuchu i wycigamy z wyprostowanymi rkami. Ukadamy donie jedna na drugiej i opieramy na nich podbrdek. Pomagajc sobie rkami unosimy si nieznacznie i rozcigamy. Nastpnie, ju bez pomocy rk, unosimy ciao do gry razem z domi, okciami i podbrdkiem. Kiedy dochodzimy do najwyszego pooenia, jakie jestemy w stanie utrzyma, przycigamy okcie do tuowia i opuszczamy donie na podog, nie obniajc pooenia ciaa. Prostujemy kark, po czym opuszczamy ponownie tuw, opierajc si o mat czubkiem gowy. Teraz, na wdechu odpychamy si rkami i zadzierajc jak najwyej gow, zbliamy jednoczenie do niej stopy. Utrzymujemy t pozycj przez chwil, po czym relaksujemy si na wydechu.

To wiczenie ma wysoce symboliczn wymow, poniewa odpowiada antycznemu wyobraeniu jednoci, w ktrym w zjada wasny ogon. Kiedy stopy stykaj si z czubkiem gowy, w ciele zachodzi idealna wymiana energetyczna. --------------------Spis treci: Przedmowa Wstp AURA I ENERGIE CZAKRAMW BARWY CZAKRAMW Czerwie: pomie, ktry nas oywia Pomaraczowy: wezwanie do czynu ty: umys indywidualny Ziele: czyste serce Bkit: sowa mdroci Indygo: odmienne stany wiadomoci Fiolet: przesze wcielenia yj w nas nadal OCZYSZCZANIE CZAKRAMW Gboki r: oddech Boga Zoty: mdro bogw Zamknite czakramy Relaks Energie ujemne Biel: droga ku wiatu OTWARCIE SI NA WYSZ WIADOMO WICZENIA ENERGETYZUJCE Pobudzanie orodka czerwieni Pobudzanie orodka pomaraczowego Pobudzanie orodka tego Pobudzanie orodka zieleni Pobudzanie orodka bkitu Pobudzanie orodka indygo Pobudzanie orodka fioletu