Vous êtes sur la page 1sur 8

UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

ACCIZELE PENTRU PRODUSELE DIN TUTUN

Student: Rusen Oana Specializare: FB an II

Indrumator: Conf. dr. Susanu M.

Cuprins Accizele......................................................................................3 Accizele pentru produsele din tutun...........................................4 Obiectul accizelor...............................................................4 Platitori ai accizelor............................................................4 Cotele de impunere............................................................5 Baza de impozitare............................................................5 Scutiri de la plata accizelor................................................6 Obligatia de plata ..............................................................7

Accizele pentru produsele din tutun


Accizele sunt taxe de consum care se datoreaza pentru anumite categorii de bunuri inclusiv bauturi alcoolice, benzina, produse din tutun, cafea, energie electrica si alte produse. Taxa se plateste la importul si vanzarea bunurilor produse local pe piata interna si se stabileste ca o suma fixa in euro pe unitate (accize specifice) sau ca procent din baza impozabil specificat. Accizele aplicabile categoriilor principale de bunuri sunt prezentate in euro in tabelul de mai jos:

Contribuabilii au de regula obligatia de a depune declaratii fiscale lunare si de a plati accizele pentru produsele accizabile pana in data de 25 a lunii urmatoare, cu cateva exceptii. in cazul bunurilor importate, accizele aferente, dupa caz, se achita la data intocmirii declaratiei de import in vama. Legea prevede un sistem special de supraveghere si control pentru productia si distributia produselor accizabile. Se poate beneficia de o procedura specifica de rambursare a accizelor armonizate in urma analizei riscurilor fiscale pentru livrarea anumitor produse accizabile. Regimul de antrepozitare fiscal Regimul de antrepozitare fiscala permite productia, transformarea si/sau depozitarea produselor subiect de accize armonizate (ex., bere, vinuri, alte bauturi fermentate, produse intermediare, alcool etilic, produse din tutun, uleiuri minerale) fara plata accizelor aferente. in general, regimul de antrepozitare fiscala nu poate fi utilizat pentru vanzarea cu amanuntul a acestor produse. Codul fiscal permite productia (si depozitarea) energiei electrice si gazelor naturale in afara antrepozitelor fiscale.

Regimul suspensiv de acciz In anumite conditii, produsele accizabile pot fi deplasate in regim suspensiv de acciza pe teritoriul Comunitatii. Miscarea produselor accizabile in regim suspensiv de acciza trebuie insotita de un document administrativ. Documentul pe suport de hartie care insoteste in mod curent miscarile de produse accizabile in regim suspensiv (Documentul Administrativ de insotire DAI) va fi inlocuit cu un mesaj electronic de la expeditor catre destinatar, certificat de autoritatile Statelor Membre implicate. In acest scop, un sistem electronic de monitorizare a miscarilor de produse accizabile armonizate in regim suspensiv pe teritoriul Comunitarii, numit EMCS (Excise Movement and Control System), va fi implementat incepand cu 1 aprilie 2010. Pentru miscarea produselor accizabile in regim suspensiv pe teritoriul Romaniei, este deja folosita componenta EMCS - RO a sistemului electronic de monitorizare. Accizele pentru produsele din tutun In obiectul accizelor datorate pentru produsele din tutun se include: a) tigaretele (cu sau fara filtru), indiferent de provenienta si de calitatea acestora. Tigaretele sunt considerate cilindri din hartie speciala, cu sau fara filtru, cu lungimi si diametre diferite, umpluti cu tutun taiat, sosat si/sau aromatizat. b) Tigarile si tigarile de foi. Acestea sunt rulouri de tutun care contin tutun natural integral si au invelis exterior din hartie de tutun natural(daca sunt fumate ca atare). c) Tutunu destinat fumatului (tutunul taiat sau faramitat, batut sau presat in bucati si care poate fi fumat fara prelucrare industriala). In aceasta categiroie se includ: tutunul pentru pipa; tutunul destinat rularii de tigarete; tutunul de prizat(o pulbere de tutun fin macinat, de culoare galbena pentru la brun, tutunul de mestecat (realizat dintr-un amestec de tutun inchis la culoare, uscat, indulcit cu miere sau cu sirop). Platitori ai accizelor pentru produsele din tutun sunt: agentii economici, persoane juridice, asociatii familiale si persoane fizice autorizate, care produc sau care importa astfel de produse; agentii economici, pentru toate cantitatile de produse supuse accizelor, obtinute din productia proprie sau din import, care au urmatoarele destinatii:

sunt acordate ca dividende sau ca plata in natura actionarilor, asociatilor si, dupa caz, persoanelor fizice; sunt consumate pentru reclama si publicitate; sunt instrainate sub orice forma, cu sau fara titlu gratuit, ori utilizate in orice alt scop decat comercializarea.

Cotele de impunere (Anexa nr.5.1.) sunt exprimate in trei modalitati: sub forma de suma fixa in echivalent Euro/1000 tigarete, la care se adauga o cota procentuala aplicata asupra bazei de impozitare. Aceste cote sunt valabile pentru tigaretele, indiferent de provenienta si calitatea acestora sub forma de suma fixa stabilita in echivalent Euro/1000 bucati [entru tigari si tigari de foi sub forma de suma fixa stabilita in echivalent Euro/kg pentru tutunul destinat fumatului Baza de impozitare pentru stabilirea componentei procentuale a accizelor la tigarete, atat pentru produsele din productia interna, cat cat si pentru produsele din import, o constituie pretul maxim de vanzare cu amanuntul declarat. Preturile maxime de vanzare cu amanuntul sunt stabilite de fiecare agent economic producator intern sau important si notificate Ministerului Finantelor Publice. Inregistrarea de catre Ministerul Finantelor Publice a preturilor astfel stabilite se face pe baza declaratiei scrise a fiecarui agent economic in cauza. Declaratia se intocmeste in doua exemplare, din care unul este depus la Ministerul Finantelor Publice, iar celalat , cu numar de inregistrare atribuit de Ministerul Finantelor Publice, ramane la agentul economic. Declaratia cuprinzand in mod expres data de la care se vor practica preturile maxime este depusa la Ministerul Finantelor Publice cu minimum 24 de ore innainte de data efectiva a intrarii in vigoare, lista trebuie publicata prin grija agentului economic producator sau importator, in doua cotidiene de mare tiraj. Dupa primirea declaratiilor privind preturile maxime de vanzare cu amanuntul, Ministerul Finantelor Publice transmite copii de pe acestea catre directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, Garzii Financiare si Directiei Generale a Vamilor. In situatia in care se intentioneaza modificari ale preturilor maxime de vanzare cu amanuntul declarate, agentii economici producatori interni sau importatori sunt obligati sa redeclare preturile pentru toate sortimentele de tigarete, indiferent daca modificarea intervine la unul sau la mai multe sortimente. Redeclararea se face in aceleasi conditii ca si declararea initiala. Agentii economici autorizati sa comercializeze tigarete au obligatia sa afiseze permanent, in locuri vizibile, lista cuprinzand preturile maxime de vanzare cu amanuntul in vigoare pentru toate sortimentele pe care le comercializeaza, fiind interzisa comercializarea tigaretelor la preturi mai amri decat preturile maxime de vanzare cu amanuntul in vigoare. De asemenea, este interzisa comercializarea sortimenteleor de tigarete ce nu se regasesc pe listele declarate si data publicitatii de agentii economici producatori sau importatori.

Sumele datorate bugetului de stat drept acciza pentru tigarete se determina astfel: Total acciza datorata=Acciza specifica (A1)+Acciza procentuala (A2) A1=K1xRxQ1 A1=K2xPAxQ2 Unde: K1= acciza unitara (Euro) R=curs de schimb valutar (lei/Euro) PA=pretul de vanzare cu amanuntul maxim delarat Q1=cantitatea exprimata in unitati de 100 de tigarete Q2=numarul de pachete de tigarete eferente lui Q1 K2= cota procentuala de acciza (%) Pentru produsele din tutun, altele decat tigaretele, se datoreaza bugetului de stat accize specifice, stabilite in echivalent Euro pe unitati de masura. Cuantumul accizei se determina astfel: Cuantumul accizei= Cantitatea exprimata in unitati de masura X Acciza unitara (suma fixa) X Cursul de schimb valutar Petru tigari si tigari de foi cantitatea se va exprima in unitati de 1000 bucati, iar pentru tutun in kilograme. Pentru tutunul provenit din productia interna sau din import, utilizat in exclusivitate ca materie prima pentru obtinerea pe cale industriala a produselor din tutun, acciza se datoreaza se se calculeaza o singura data, respectiv la data efectuarii livrarii produselor finite rezultate din prelucrare. Utilizarea tutunului ca meteria prima pentru obtinerea produselor din tutun se justifica prin: licenta de atestare a dreptului de marcare, in cazul agentilor economici producatori interni de produse din tutun; contracte incheiate direct intre agentii aconomici producatori interni sau importatori de tutun cu agentii economici producatori interni de produse din tutun. Scutiri de la plata accizelor se acorda pentru: a) produsele exportate directe de agentii aconomici producatori sau prin agenti economici care isi desfasoara activitatea pe baza de comision, cu coditia ca producatorii sa detina in proprietate utilaje si instalatiile de productie necesare pentru realizarea acestor produse. Produsele din tutun exportate si ulterior reinportate in tara sunt supuse aceluiasi regim de acciza ca si produsele provenite din import; b) produsele aflate in regimuri vamale suspensive,cu conditia depunerii de catre agentul economic importator a unei garantii egale cu valoarea accizelor aferente. Aceasta garantie va fi restituita agentului economic numai cu conditia incheierii in termen a regimului vamal acordat; c) produsele livrate la rezerva de stat si la rezerva de mobilizare, pe perioada in care au acest regim. Incepand cu data de 1 ianuarie 2002, toate livrarilede tigarete efectuate de agentii economici producatori interni si importatori sunt efectuate pe baza de facturi fiscale speciale tiparite in conformitate cu prevederile legale de catre Compania Nationala Imprimeria Nationala S.A. si distribuite fiecarei directii generale a finantelor publice judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti (in baza solicitarii acestora). De aici, facturile fiscale pot fi achizitionate, contra cost, pe baza de comenzi scrise, de catre agentii economici, cu conditia ca acestia sa justifice

necesitatea achizitionarii in calitate de agent economic autorizat sa comercializeze tigarete. Tototdata, agentii aconomici producatori interni si importatori de tigarete pot utiliza sisteme informatice financiar-contabile proprii pentru emiterea formularelor speciale, in conditii stabilite de Ministerul Finantelor Publice pentru formularele cu regim special. In aceste conditii agentii economici nu mai utilizeaza formulare pretiparite de la Imprimera Nationala, dar sunt obligati sa solicite direct de la acestea o plaja de serii si de numere pentru acturile fiscale proprii. Obligatia de plata a accizelor ia nastere astfel: 1. pentru produsele din productia interna, la data efectuarii livrarii; 2. pentru produsele din tutun ce urmeaza sa fie importate, la data achizitionarii marcajelor; 3. pentru produsele acordate ca dividend sau ca plata in natura, la data acordarii acestora; 4. pentru produsele consumate pentru reclama si publicitate, la data la acre au fost consumate si, respectiv, la data instrainarii ori utilizariii in orice alt scop decat comercializarea, pentru produsele instrainate sub orice forma, cu sau fara titlu gratuit.

Bibliografie Georgeta Vito, Magdalena Calin, Nicoleta Vintila -Fiscalitate Editura Economica 2002