Vous êtes sur la page 1sur 2

HAN Automotive op

weg in duurzaamheid
HAN Automotive HAN Automotive voert zeer interessante
projecten uit die het label “Duurzaam”
T.a.v. Hetty de Jonge dragen en participeert in samenwerkings-
verbanden.
Antwoordnummer 2023
6800 WX Arnhem • Hymotive:
diverse waterstof gelieerde projecten

• Weight optimized vehicle


design

Graag tot ziens op Uitnodiging • Samenwerkingsverbanden:


DAF-Paccar/Sensata, VB Airuspension

28 mei a.s. HAN Symposium 28 mei 2009 Een mooie reden om onze relaties hiervan in kennis te
stellen, is het tweede HAN Automotive Symposium.
WIJ NODIGEN U VAN HARTE UIT
OM HIERBIJ AANWEZIG TE ZIJN
Programma Parallelsessies Gewichtsoptimalisatie heeft effect op het brandstofverbruik en draagt
daarmee bij aan een duurzamer gebruik van grondstoffen. De wijze Antwoordkaart
1. Schone brandstoffen en hybride aandrijving waarop gewichtsoptimalisatie vorm en in inhoud krijgt is onderwerp van
Aanmelden Symposium HAN Automotive op weg in Duurzaamheid 2009
Sprekers: deze sessie.
L.R. Buning 10.00 Ontvangst
Hymotive, HAN Automotive: Hans Bosma
Manager Applied Research Silent Motor: Huib Hupkens van der Elst Rens Horn geeft inzicht in hoe jonge ingenieurs opgeleid worden om na Ja, ik kom op 28 mei:
10:30 Opleidingsinstituut HAN – College van bestuur te denken over gewichtsoptimalisatie.
Laboratory-Automotive Bedrijf: .............................................................. E-mail: ...............................................................
Spreker Kristel Baele
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Voor de komende jaren verandert de aandrijflijn van onze voertuigen.
Onderwerp HAN visie op duurzaamheid/onderzoek Liesbeth Tromp geeft voorbeelden van lichtgewicht oplossingen en
________________________________________________ Helder is dat onze voorraad fossiele brandstoffen eindig is, maar waar Voorletters: . ....................................................... Functie: .............................................................
gaat de aandrijving in de toekomst naar toe? trends voor de automotive (Super Light Car) en de carrosseriebouw en
10:45 Kennisinstituut TNO Delft geeft inzicht hoe metingen aan vrachtwagenchassis bijdragen in het
1. HAN Automotive - Binnen het HBO wordt onderzoek verricht naar Straatnaam: ........................................................ Achternaam: .......................................................
Datum Spreker Richard Smokers ontwerpproces voor producenten van deze voertuigen.
de verschillende mogelijkheden voor alternatieve brandstoffen; water-
donderdag 28 mei 2009 Onderwerp Internationale benadering van
stof (FC, ICE), CNG, LPG, bio brandstoffen, etc. Binnen deze sessie Postcode: ........................................................... Huisnummer:........................................................
duurzaamheid/W2W/Cradle2Cradle
wordt een toelichting gegeven op het Hymotive programma. 4. Duurzaam - de toepassing van ethanol
Tijdstip 2. Silent Motor - De toepassing van duurzame brandstoffen is nog Sprekers: Plaats: ...............................................................
10.00-17.00 uur 11:30 Bedrijf/HAN HAN Automotive Scania: Tom Bevers & Mike Janssen Ik wil me inschrijven voor de volgende
geen gemeengoed. In deze sessie staat de ontwikkeling van een
Spreker Bram Veenhuizen Han Automotive: Menno Merts & Jeroen Visscher Telefoon:.............................................................
innovatieve toepassing centraal binnen het Hymotive programma. 2 parallelsessies
Onderwerp Onderwijs en MKB, Industrie, Overheid,
Plaats Hymotive programma

HAN Automotive 2. Efficiënt omgaan met resources Scania werkt aan de ontwikkeling van een truck die ethanol als brand- 0 1. Schone brandstoffen en hybride aandrijving De factuur van € 50 zenden aan:
Sprekers: stof verbruikt. Tom Bevers en Mike Janssen delen hun ervaringen met 0 2. Efficiënt omgaan met resources
Ruitenberglaan 29 te Arnhem 12:15 Lunch 0 Bovenstaand adres 0 Anders:
HAN Automotive: Paul Claessen & Vincent Wiegel de bouw en het gebruik van de ethanol truck. De medewerkers van HAN
________________________________________________ Automotive geven een toelichting op de projecten waarbij ethanol wordt 0 3. Gewichtsoptimalisatie en voertuigontwerp
13.00 - 13.45 Parallelsessies Bedrijf: ..............................................................
Producten worden allang niet meer gemaakt zonder rekening te houden gebruikt als brandstof in benzinemotoren. 0 4. Duurzaam - de toepassing van ethanol
Organisatie met toekomstig gebruik van grondstoffen. De Cradle2Cradle-gedachte en 0 5. Duurzaam - de toepassing van LPG Voorletters:...........................................................
Hetty de Jonge 14.00 Tweede ronde parallelsessies
andere manifestaties van deze bewustwording krijgen ook binnen het 5. Duurzaam – de toepassing van LPG
T (026) 3658348 onderwijs aandacht. Deze sessie geeft een toelichting op de mogelijk- Spreker: Achternaam: ........................................................
Ruitenberglaan 29 14.45 Pauze HAN Automotive: Peter Mesman Ik kies voor het volgende alternatief:
heden van duurzaam en efficiënt bronnengebruik bij de bouw van onze
6826 CC Arnhem hedendaagse transportmiddelen en hoe jonge ingenieurs kennis maken 0 1. Schone brandstoffen en hybride aandrijving Straatnaam: .........................................................
15.15 Forumdiscussie Binnen HAN Automotive worden verschillende promotietrajecten
________________________________________________ met dit thema.
uitgevoerd. Peter Mesman werkt aan het thema Direct Injection- 0 2. Efficiënt omgaan met resources Huisnummer: . ......................................................
16.15 Afsluiting met drankje en hapje
Aanmelden 3. Gewichtsoptimalisatie en voertuigontwerp LPG. Hij gaat in op de duurzame aspecten van DI-LPG en de 0 3. Gewichtsoptimalisatie en voertuigontwerp
Postcode: ............................................................
resultaten die geboekt worden binnen zijn Phd traject.

HAN
Sprekers: 0 4. Duurzaam - de toepassing van ethanol
info.automotive@han.nl Pauze en tussentijdse activiteiten: Presentaties/bezichtigen van (student)
HAN Automotive: Rens Horn
of stuur de antwoordkaart in. projecten. 0 5. Duurzaam - de toepassing van LPG Plaats: ................................................................
Light Weight Structure: Liesbeth Tromp