Vous êtes sur la page 1sur 1

Sentandrejski put 159, NOVI SAD

Merna skica

Telefoni: pozivni direktor 64-19-298, prodaja 64-19-407,


komercijala tehn.sluba

(00-381-) 021(fax) 64-11-155 razvoj 64-12-847


eba

prodaja@mlinoservis.co.rs razvoj@mlinoservis.co.rs

Aspirater
LEGENDA:

Ma 97

(1) Ulaz zrna (2) Izlaz istog zrna (3) lzlaz sitnog loma i peska (4) Krupni prelaz (5) Aspiracioni prikljuak lae (6) Aspiracioni prikljuak vetrenog ormana

Namena: Namenjen je za preiavanje itarica u silosima i mlinovima. Moe da obavlja ienje raznih zrnastih proizvoda. U zavisnosti od sloga sita moe da slui za grubo i fino ienje Navedeni kapacitet i koliina vazduha vae za penicu sa prosenim primesama 3 %, sadrajem vlage do 15% i zapreminske mase 0,780 t/m3. Izvedba: Metalne je konstrukcije. Dinamiki je potpuno uravnoteen. Ima ugraen vetreni orman. Aspirater se prikljuuje na aspiracioni vod ili isporuujemo odgovarajui ventilator i ciklon. Tehnike karakteristike Kapacitet siloskog ienja Kapacitet mlinskog ienja Potrebna koliina vazduha Pritisak vazduha Snaga pogona

10 t/h do 3 t/h 1 m3/s 600 Pa 0,55 kW


2011

Mlinoservis zadrava pravo izmene navedenih podataka. Podaci su tani na dan objavljivanja podataka.