Vous êtes sur la page 1sur 1

MINISTERUL EDUCA IEI, NA IONALE

INSPECTORATUL COLAR JUDE EAN IA I

foto
FI A DE NSCRIERE N ANUL COLAR 2013-2014
n nv mntul liceal de stat din ROMNIA
PENTRU TINERII DIN R. MOLDOVA

Nr. nreg. __________/______ - 0__ - 2013

Codul numeric personal

Data na terii ___-___-________


zz

ll

aaaa

Numele: _______________________________________ Ini iala tat lui :


Prenumele: _______________________________________________________ Sex (M/F)
Na ionalitatea: __________________________

Cet enia: _________________________

Adresa domiciliului stabil (din buletin): Strada: __________________________ Nr: ______


Ap. ______ Localitatea: ________________________________ Telefon ________________
Municipalitatea / Raionul (pentru stanga Nistrului): _____________________________________
Municipalitatea / Raionul (pentru dreapta Nistrului): _____________________________________
coala absolvit : __________________________________ din localitatea _______________
Promotia_____________ ( se trece anul finalizarii gimnaziului)
Studii finalizate n Romnia (Evaluare na ional EN)

Nota EN Lb. ROM


cl. a VIII-a:

Nota EN MATE:
cl. a VIII-a:

Media claselor V-VIII

Media admitere:

Media generala EN
cl. a VIII-a:

Studii finalizate n Republica Moldova (Examen de absolvire a gimnaziului - ABS)

Nota ABS Lb. ROM


cl. a IX-a:

Nota ABS MATE:


cl. a IX-a:

Media claselor V-IX

Media admitere:

OP IUNI:

Semn tura p rinte

Media generala ABS


cl. a IX-a:

NUM R TOTAL DE OP IUNI:

Semn tura candidat