Vous êtes sur la page 1sur 20

EWANGELIA POKOJU JEZUSA CHRYSTUSA

PRZEZ UCZNIA JANA Aramejskie i starosowiaskie teksty porwnane i zredagowane przez Edmunda Szekely. Przeoone przez Edmonda Szekely i Purcella Weaver Tytu oryginau: THE GOSPEL OF PEACE OF JESUS CHRIST BY THE DISCIPLE JOHN z jzyka angielskiego przeoy Leszek Cyfer <lehcyfer@interia.pl>

PRZEDMOWA
Blisko dwa tysice lat przemino odkd Syn Czowieczy naucza ludzko o drodze, prawdzie, i yciu. Przynis zdrowie chorym, mdro niewiadomym i rado utrapionym. Jego sowa zostay w poowie zapomniane i nie zostay zebrane a do kilku pokole po tym, jak zostay wypowiedziane. Byy one le rozumiane, le zapisane, setki razy przepisywane i setki razy przeksztacane, jednak mimo wszystko przetrway niemal dwa tysice lat. I cho jego sowa, tak jak mamy je w dzisiejszym Nowym Testamencie, zostay strasznie zdeformowane i zmutowane, mimo wszystko podbiy poow ludzkoci i ca cywilizacj Zachodu. Fakt ten udowadnia wieczn ywo sw mistrza, i ich ostateczn i nieporwnywaln warto. Z tego powodu zdecydowalimy si opublikowa czyste, oryginalne sowa Jezusa, przeoone bezporednio z jzyka Aramejskiego ktrym mwi Jezus, i jego ukochany ucze Jan, ktry jako jedyny spord uczniw Jezusa notowa z perfekcyjn dokadnoci osobiste nauki swego Mistrza. Cik odpowiedzialnoci jest ogoszenie obecnego Nowego Testamentu, ktry jest baz wszystkich Kociow chrzecijaskich jako zdeformowanego i sfaszowanego, ale nie ma wyszej religii nad prawd. Zawarto tej ksiki jest tylko fragmentem - okoo jedn sm kompletu manuskryptw zapisanych po aramejsku w bibliotece Watykanu i po starosowiasku w Krlewskiej Bibliotece Habsburgw (teraz wasno Rzdu Austriackiego). Istnienie tych dwch wersji zawdziczamy kapanom Nestoriaskim ktrzy, pod naporem nadcigajcych hord Dyngis Chana, zmuszeni byli ucieka ze Wschodu na Zachd, unoszc ze sob staroytne pisma i ikony. Staroytne teksty Aramejskie pochodz z pierwszego wieku po Chrystusie, podczas gdy wersja Starosowiaska jest dosownym tumaczeniem pierwowzoru. Dokadnie jak teksty te przewdroway z Palestyny do wntrza Azji i w rce kapanw Nestoriaskich, archeologia nie jest jeszcze w stanie dla nas zrekonstruowa. Edycja zawierajca kompletny tekst z wszystkimi koniecznymi odnonikami i przypisami objaniajcymi (archeologicznymi, historycznymi i egzegetycznymi) jest obecnie w przygotowaniu.* Cz teraz opublikowana odnosi si do uzdrawiajcych dziaa Jezusa. Opublikowalimy t cz najpierw, przed reszt, poniewa jest to ta cz, ktrej cierpica ludzko najbardziej dzi potrzebuje. Nie mamy nic do dodania do tego tekstu. Mwi on sam za siebie. Czytelnik, ktry przestudiuje nastpne strony z koncentracj, poczuje wieczn ywotno i przemone dowody tych gbokich prawd, ktre ludzko potrzebuje dzi bardziej ni kiedykolwiek. A prawda wiadczy bdzie sama za siebie Londyn 1937 EDMOND SZEKELY * Nota wydawcy: Praca ta zostaa opublikowana pod nazw Ewangelia Esseczykw.

EWANGELIA POKOJU JEZUSA CHRYSTUSA


A wtedy wielu chorych i kalekich przyszo do Jezusa, pytajc go: Jeli wiesz wszystko,

powiedz nam, dlaczego cierpimy te bolesne plagi? Dlaczego nie jestemy jak inni ludzie? Mistrzu, uzdrw nas, bymy rwnie byli silni, i nie musieli duej znosi naszej niedoli. Wiemy, e masz moc leczy wszelkie choroby. Uwolnij nas od Szatana i od wszystkich jego wielkich nieszcz. Mistrzu, miej dla nas lito. A Jezus odpowiedzia: Szczliwi jestecie wy, ktrzy zgodniali jestecie prawdy, poniewa zaspokoj was chlebem mdroci. Szczliwi jestecie wy, ktrzy pukacie, poniewa otworz wam drzwi ycia. Szczliwi jestecie wy, ktrzy odrzucilibycie moc Szatana, poniewa poprowadz was do krlestwa aniow naszej Matki, gdzie moc Szatana nie moe wkroczy. A oni zapytali w zadziwieniu: Kto jest nasz Matk i ktrzy jej anioami? I gdzie jest jej krlestwo? Wasza Matka jest w was, a wy w niej. Ona was urodzia; ona daje wam ycie. To ona daa wam wasze ciaa, i jej pewnego dnia oddacie je z powrotem. Szczliwi jestecie gdy poznajecie j i jej krlestwo; jeeli przyjmiecie anioy waszej Matki, i jeeli dziaa bdziecie wedug jej praw. Mwi wam prawdziwie, ten kto to robi, nigdy nie zazna choroby. Poniewa moc naszej Matki jest ponad wszystko. A niszczy ona Szatana i jego krlestwo, i ma wadz nad caymi waszymi ciaami, i wszystkim co yje. Krew ktra pynie w nas zrodzona jest z krwi naszej Ziemskiej Matki. Jej krew spada z chmur; tryska z ona ziemi; bulgocze w grskich strumieniach; pynie szeroko w rzekach na rwninach; pi w jeziorach; szaleje potnie w burzliwych morzach. Powietrze, ktrym oddychamy zrodzone jest z oddechu naszej Ziemskiej Matki. Jej oddech jest lazurem w wysokociach niebios; wiszczy na szczytach gr; szepcze w liciach lasu; faluje nad polami zboa; drzemie w gbokich dolinach; rozpala si do gorca w pustyni. Twardo naszych koci zrodzona jest z koci naszej Ziemskiej Matki, ze ska i z kamieni. Stoj one nagie przed niebiosami na szczytach gr; s jak olbrzymy ktre le pic na zboczach gr, jak idole postawione na pustyni, i ukryte s w gbiach ziemi. Delikatno naszego ciaa zrodzona jest z ciaa naszej Ziemskiej Matki; ktrej ciao wzrasta te i czerwone w owocach drzew, i odywia nas w bruzdach pl. Nasze wntrznoci zrodzone s z wntrznoci naszej Ziemskiej Matki, i ukryte s przed naszymi oczami, jak niewidoczne gbie ziemi. wiato naszych oczu, syszenie naszych uszu, oba zrodzone s z kolorw i dwikw naszej Ziemskiej Matki; ktre otaczaj nas, jak fale morza ryb, jak wirujce powietrze ptaka. Mwi wam zupen prawd, czowiek jest Synem Ziemskiej Matki, i od niej otrzyma Syn Czowieczy cae swoje ciao, tak jak ciao nowonarodzonego dziecka zrodzone jest z ona jego matki. Prawdziwie mwi wam, jednym jestecie z Ziemsk Matk; ona jest w was, a wy w niej. Z niej zostalicie zrodzeni, w niej yjecie, i do niej znowu powrcicie. Trzymajcie si wic jej praw, gdy nikt nie moe y dugo, ani by szczliwym, poza tym ktry czci swoj Ziemsk Matk i dziaa zgodnie z jej prawami. Poniewa wasz oddech jest jej oddechem; wasza krew jej krwi, wasza ko jej koci; wasze ciao jej ciaem; wasze wntrznoci jej wntrznociami; wasze oczy i uszy s jej oczami i jej uszami. Powiadam wam prawdziwie, jeeli nie bdziecie si trzyma choby tylko jednego z wszystkich tych praw, jeeli skrzywdzicie choby tylko jednego z wszystkich czonkw waszego ciaa, zatraceni zostaniecie cakowicie w waszej bolesnej chorobie, i bdzie pakanie i zgrzytanie zbw. Powiadam wam, dopki nie posuchacie praw waszej Matki, nie uda wam si uciec mierci. A ten, ktry trzyma si praw swojej Matki, z nim trzyma bdzie rwnie jego Matka. Uleczy go ona z wszystkich jego plag, i nigdy nie zachoruje. Ona daje mu dugie ycie i chroni go przed wszystkimi nieszczciami; przed ogniem, przed wod, przed ukszeniem jadowitych wy. Poniewa wasza Matka zrodzia was, utrzymuje w was ycie. Ona daa wam swoje ciao, i nikt oprcz niej nie

moe was uleczy. Szczliwy jest ten, kto kocha swoj Matk i ley cicho w jej onie. Poniewa wasza Matka kocha was, nawet kiedy odwrcicie si od niej. A jak bardziej was pokocha, jeeli znw do niej wrcicie? Prawdziwie powiadam wam, bardzo wielka jest jej mio, wiksza ni najwiksze gry, gbsza ni najgbsze morza. A tych ktrzy kochaj swoj Matk, nigdy ich ona nie opuci. Jak kwoka chroni swoje pisklta, jak lwica swoje mae, jak matka nowonarodzone dziecko, tak Ziemska Matka chroni Syna Czowieczego przed wszystkimi niebezpieczestwami i wszystkim zem. Poniewa mwi wam, za i niebezpieczestwa niezliczone le w oczekiwaniu na Syna Czowieczego. Beelzebub, ksi wszystkich diabw, rdo kadego za, ley w oczekiwaniu w ciele wszystkich Synw Czowieczych. On jest mierci, panem kadej plagi, i ubierajc przyjemne okrycie, kusi i nci Synw Czowieczych. Bogactwa obiecuje, i moc, i wspaniae paace, i ubiory zotem i srebrem obszyte i mnstwo sug, wszystko to; obiecuje saw i chwa, przyjemno i podanie kobiet, obarstwo i pijastwo, burzliwe ycie i lenistwo i prniacze dni. A nci on kadego tym do czego ich serce najbardziej si przychyla. A w dniu, w ktrym Synowie Czowieczy zostali ju niewolnikami wszystkich tych marnoci i obrzydliwoci, jako zapat porywa Synom Czowieczym wszystkie te rzeczy, ktre Ziemska Matka daa im tak szczodrze. Zabiera on im ich oddech, ich krew, ich ko, ich ciao, ich wntrznoci, ich oczy i ich uszy. I oddech Syna Czowieczego staje si krtki i zduszony, peen blu i mierdzcy zem, jak oddech nieczystych zwierzt. A jego krew staje si tusta i mierdzca zem, jak woda bagien; krzepnie i czernieje, jak noc mierci. A jego koci staj si twarde i wlaste; roztapiaj si w rodku i ami na kawaki, jak kamie padajcy na ska. A jego ciao ronie tuste i wodniste; gnije i rozkada si, wierzbice i pokryte wrzodami bdcymi obrzydliwstwem. A jego wntrznoci wypeniaj si obrzydliwym brudem, z sczcymi si strumieniami rozkadu; a zastpy obrzydliwych robakw maj tam siedlisko. A jego oczy zachodz mg, a ciemna noc otacza je, a jego uszy zatykaj si, jak cisza grobu. A na samym kocu bdzcy Syn Czowieczy traci ycie. Poniewa nie trzyma si praw swojej Matki, i dodawa grzech do grzechu. Z tego wzgldu odebrane mu zostaj wszystkie dary Ziemskiej Matki: oddech, krew, ko, ciao, wntrznoci, oczy i uszy, a na kocu rwnie ycie ktrym Ziemska Matka ukoronowaa jego ciao. Ale jeeli bdzcy Syn Czowieczy poauje swych grzechw i odwrci si od nich, i powrci znw do swojej Ziemskiej Matki; i jeli trzyma si bdzie praw swojej Ziemskiej Matki i uwolni si z obj Szatana, opierajc si jego pontom, wtedy Ziemska Matka przyjmuje z powrotem swego bdzcego Syna z mioci i wysya mu swoje anioy aby mogy mu suy. Prawdziwie powiadam wam, gdy Syn Czowieczy oprze si Szatanowi ktry w nim mieszka, i nie wykona jego rozkazw, w tej samej godzinie znajd si tam anioy Matki, aby mogy suy mu z ca ich moc i uwolni cakowicie Syna Czowieczego z mocy Szatana. Gdy aden czowiek nie moe suy dwm mistrzom. Gdy albo suy on Beelzebubowi i jego diabom, albo suy on Ziemskiej Matce i jej anioom. Albo sug jest mierci, albo sug jest ycia. Prawdziwie powiadam wam, szczliwi s ci, ktrzy trzymaj si praw ycia i nie zbaczaj na ciek mierci. Gdy w nich siy ycia rosn w si, i uciekaj oni plagom mierci. A wszyscy dookoa niego suchali jego sw z zadziwieniem, gdy jego sowo byo z moc, i naucza on zupenie inaczej ni kapani i pisarze. I chocia soce ju zachodzio, nie odchodzili oni do swych domw. Usiedli dookoa Jezusa i spytali go: Mistrzu, co to s za prawa ycia? Spocznij z nami chwil duej i ucz nas. Bdziemy sucha twych sw, abymy zostali uzdrowieni i stali si prawi. A Jezus usiad midzy nimi i powiedzia: Powiadam wam prawdziwie, nikt nie moe by szczliwy, poza tym, kto przestrzega praw. A inni odpowiedzieli: My wszyscy przestrzegamy praw Mojesza, naszego prawodawcy, tak jak zostay zapisane w witych ksigach. A Jezus odpowiedzia: Nie szukajcie prawa w waszych ksigach, gdy prawem jest ycie,

podczas gdy ksiga jest martwa. Powiadam wam prawdziwie, Mojesz nie otrzyma swoich praw od Boga na pimie, ale poprzez yjcy wiat. Prawo jest yjcym sowem yjcego Boga do yjcych prorokw dla yjcych ludzi. We wszystkim co jest yciem zapisane jest to prawo. Znajdujecie je w trawie, w drzewie, w rzece, w grze, w ptakach w niebiosach, w rybach morza; ale szukajcie go gwnie w was samych. Gdy mwi wam prawdziwie, wszystkie yjce rzeczy blisze s Bogu ni ksiga, ktra jest bez ycia. Bg tak uczyni ycie i wszystkie yjce rzeczy, aby mogy one przez zawsze ywe sowo uczy praw prawdziwego Boga czowiekowi. Bg nie zapisa praw na stronicach ksig, ale w waszym sercu i w waszym duchu. S one w waszym oddechu, waszej krwi, waszych kociach; waszym ciele, waszych wntrznociach, waszych oczach, waszych uszach i kadej najmniejszej czstce waszych cia. S obecne w powietrzu, wodzie, ziemi, w rolinach, w promieniach soca, w gbokociach i na wysokociach. Wszystkie one mwi do was, abycie mogli zrozumie jzyk i wol yjcego Boga. Ale wy zamykacie wasze oczy tak e nie moecie zobaczy i zamykacie wasze uszy tak e nie moecie usysze. Powiadam wam prawdziwie, e ksiga jest dzieem czowieka, ale ycie i wszystkie jego zastpy s dzieem naszego Boga. Dlaczego wic nie suchacie sw Boga ktre zapisane s w jego dzieach? I dlaczego studiujecie martwe ksigi ktre s dzieem ludzi? Jak moemy czyta prawa Boga gdzie indziej ni w ksigach? Gdzie s one zapisane? Odczytaj je nam stamtd gdzie je widzisz, gdy nie znamy nic innego poza ksigami ktre odziedziczylimy po naszych ojcach. Powiedz nam te prawa o ktrych mwisz, tak aby syszc je moglibymy zosta uzdrowieni i prawi. Jezus powiedzia: Nie rozumiecie sw ycia, poniewa jestecie w mierci. Ciemno zaciemnia wasze oczy, a wasze uszy zatkane s guchot. Gdy mwi wam prawdziwie, Bg i jego prawa nie s tym co robicie. Nie s one w obarstwie i pijastwie, ani te w burzliwym yciu, ani w podaniu, ani w pogoni za bogactwem, ani te w nienawici do waszych wrogw. Gdy wszystkie te rzeczy s daleko od prawdziwego Boga i od jego aniow. Ale wszystkie te rzeczy pochodz z krlestwa ciemnoci i od pana wszystkiego za. I wszystkie te rzeczy nosicie w sobie; tak wic sowo i moc Boga nie wnika w was, poniewa wszelkiego rodzaju zo i wszelkiego rodzaju obrzydliwstwo maj swoje siedlisko w waszym ciele i waszej duszy. Jeeli chcecie aby sowo yjcego Boga i jego moc mogy w was wnikn, nie zanieczyszczajcie swego ciaa ani swej duszy; gdy to ciao jest wityni ducha, a duch jest wityni Boga. Oczycie wic wityni, aby Pan wityni mg osiedli si tam i zaj godne siebie miejsce. I pod cieniem niebios Boga wyswobdcie si od pokus waszego ciaa i waszej duszy, pochodzcych od Szatana. Odnwcie siebie i pocie. Gdy mwi wam prawdziwie - e Szatan i jego plagi mog by odrzucone tylko poprzez post i modlitw. Idcie sami i pocie w samotnoci, i nie pokazujcie swego postu nikomu. yjcy Bg zobaczy to i wielka bdzie wasza nagroda. A pocie dopki Belzebub i wszystkie jego zo odejd od was, a wszystkie anioy naszej Ziemskiej Matki przyjd i bd wam suy. Gdy mwi wam prawdziwie, jeeli nie bdziecie poci, nigdy nie uwolnicie si z mocy Szatana i wszystkich chorb ktre pochodz od Szatana. Pocie i mdlcie si arliwie, wykorzystujc moc yjcego Boga do swego leczenia. W czasie gdy pocicie, unikajcie Synw Czowieczych a szukajcie aniow naszej Ziemskiej Matki, gdy ten kto szuka, znajdzie. Szukajcie wieego powietrza lasu i pl, i tam pord nich znajdziecie anioa powietrza. Zdejmijcie swoje buty i ubranie i pozwlcie anioowi powietrza obj cae wasze ciao. Wtedy oddychajcie dugo i gboko, eby anio powietrza mg zosta wprowadzony do waszego wntrza. Mwi wam prawdziwie, anio powietrza odrzuci z waszego ciaa cay brud ktry zanieczyszcza je na zewntrz i wewntrz. I tak wszelkie mierdzce zem i nieczyste rzeczy unios si z was, jak dym ognia unosi si do gry i ginie w morzu powietrza. Gdy mwi wam prawdziwie, wity jest anio powietrza

ktry oczyszcza wszystko to co jest nieczyste i zmienia wszelkie mierdzce zem rzeczy w sodki zapach. aden czowiek nie moe stan przed twarz Boga, ktrego anio powietrza nie przepuci. Zaprawd, wszystko musi zosta zrodzone od nowa przez powietrze i przez prawd, gdy wasze ciao wdycha powietrze Ziemskiej Matki, a wasza dusza wdycha prawd Niebiaskiego ojca. Po aniele powietrza, szukajcie anioa wody. Zdejmijcie wasze buty i ubranie i pozwlcie anioowi wody obj cae wasze ciao. Rzucie si cali w jego obejmujce ramiona, i tak czsto jak poruszacie powietrze swoim oddechem, poruszajcie rwnie wod swoim ciaem. Powiadam wam prawdziwie, anio wody odrzuci z waszego ciaa wszelki brud ktry zanieczyszcza je na zewntrz i wewntrz. I wszystkie nieczyste i mierdzce zem rzeczy odpyn z was, tak jak brudy bielizny pranej w strumieniu odpywaj i gin w nurcie rzeki. Mwi wam prawdziwie, wity jest anio wody ktry oczyszcza wszystko to co nieczyste i czyni mierdzce zem rzeczy sodkim zapachem. aden czowiek nie moe stan przed obliczem Boga, jeeli nie zosta przepuszczony przez anioa wody. Zaprawd, wszyscy musz zrodzi si ponownie z wody i z prawdy, gdy wasze ciao kpie si w wodzie ziemskiego ycia, a wasz duch kpie si w rzece ycia wiecznego. Gdy otrzymujecie sw krew od naszej Ziemskiej Matki, a prawd od naszego Niebiaskiego Ojca. Nie mylcie, e wystarczy aby anio wody obj was tylko zewntrznie. Mwi wam prawdziwie, nieczysto wewntrz jest o wiele wiksza ni nieczysto na zewntrz. A ten kto oczyszcza siebie na zewntrz, ale wewntrz pozostaje nieczysty, jest podobny do grobw, ktre na zewntrz s adnie pomalowane, ale wewntrz pene s wszelkiego rodzaju strasznych nieczystoci i obrzydliwoci. Wic mwi wam prawdziwie, pozwlcie aby anio wody ochrzci was rwnie wewntrz, tak abycie mogli sta si wolni od wszelkich przeszych grzechw, i abycie wewntrznie rwnie stali si tak czyci jak piana wodna skrzca si w socu. Szukajcie zatem dugiej pocej si tykwy, majcej odyg dugoci czowieka; oprnijcie jej wntrze i wypenijcie j wod z rzeki ogrzan przez soce. Powiecie j na gazi drzewa i uklknijcie na ziemi przed anioem wody, i pozwlcie aby koniec odygi pocej tykwy wszed w wasz tylni cz, tak aby woda moga pyn przez wszystkie wasze wntrznoci. Potem spoczywajcie klczc na ziemi przed anioem wody, i modlc si do ywego Boga aby przebaczy wam wszystkie wasze przesze grzechy, i proszc anioa wody aby oczyci wasze ciao z wszelkiej nieczystoci i choroby. Potem pozwlcie wodzie wypyn z waszego ciaa, aby moga unie ze sob z waszego wntrza wszelkie nieczyste i mierdzce zem rzeczy Szatana. A zobaczycie waszymi oczami i poczujecie waszym nosem wszystkie obrzydlistwa i nieczystoci ktre brudziy wityni waszego ciaa; wszystkie grzechy ktre zasiedlay wasze ciao, niepokojc was wszelkiego rodzaju blami. Powiadam wam prawdziwie, chrzest wod uwalnia was z tego wszystkiego. Ponawiajcie wasz chrzest wod kadego dnia postu, do dnia gdy zobaczycie e woda wypywajca z was jest tak czysta jak piana rzeki. Wtedy zaprowadcie swe ciao do pyncej rzeki i tam w ramionach anioa wody zcie dziki yjcemu Bogu, e uwolni was z waszych grzechw. A ten wity chrzest przez anioa wody jest: Ponownymi narodzinami w nowe ycie. Gdy wasze oczy bd odtd widziay, a wasze uszy syszay. Nie grzeszcie wicej zatem, po waszym chrzcie, aby anioy powietrza i wody mogy wiecznie zamieszkiwa w was i suy wam zawsze. A jeli po tym pozostan w was jeszcze jakie wasze przesze grzechy i nieczystoci, szukajcie anioa sonecznego blasku. Zdejmijcie wasze buty i ubranie, i pozwlcie anioowi soca obj cae wasze ciao. Wtedy oddychajcie dugo i gboko, aby anio soca mg wnikn do waszego wntrza. A anio sonecznego blasku odrzuci z waszego ciaa wszelkie mierdzce zem i brudne rzeczy ktre zanieczyszczay je na zewntrz i wewntrz. A wszelkie nieczyste i mierdzce zem rzeczy unios si z was, tak jak ciemno nocy blednie przed wiatoci wschodzcego soca. Gdy mwi wam prawdziwie, wity jest anio sonecznego blasku ktry oczyszcza wszelkie

nieczystoci i zmienia wszystkie mierdzce zem rzeczy w sodki zapach. Nikt nie moe stan przed obliczem Boga, kogo anio sonecznego blasku nie przepuci. Prawdziwie, wszystko musi zrodzi si na nowo ze soca i prawdy, gdy nasze ciao pawi si w sonecznym blasku Ziemskiej Matki, a wasza dusza pawi si w sonecznym blasku prawdy Niebiaskiego Ojca. Anioy powietrza i wody i sonecznego blasku s brami. Zostay dane Synowi Czowieczemu aby mogy mu suy, i aby mg on zawsze pj od jednego do innego. wite, podobnie, s ich objcia. S one nierozcznymi dziemi Ziemskiej Matki, a wic nie rozdzielajcie tych, ktrych ziemia i niebo uczyniy jednym. Niech ci trzej bracia anioowie obejmuj was kadego dnia, i pozwlcie im zamieszkiwa z wami przez cay wasz post. Gdy mwi wam prawdziwie, moce diabw, wszystkie grzechy i nieczystoci uciekn w popiechu z tego ciaa, ktre jest w objciach tych trzech aniow. Jak zodzieje uciekaj z opuszczonego domu na przyjcie pana domu, jeden drzwiami, drugi oknem, a trzeci dachem, kady tamtdy gdzie si znajdowa, i jak moe, tak uciekn z waszych cia wszelkie diaby za, wszystkie grzechy przeszoci i wszelkie brudy i choroby ktre zanieczyszczay wityni waszych cia. Gdy anioy Ziemskiej Matki wnikn w wasze ciao, w taki sposb e panowie wityni znowu j odzyskaj, wtedy wszystkie ze smrody uciekn w popochu waszym oddechem i wasz skr, zanieczyszczone wody przez wasze usta i wasz skr, przez wasz ty i genitalia. I wszystkie te rzeczy zobaczycie swoimi oczami i poczujecie waszymi nosami i bdziecie mogli dotkn waszymi domi. A gdy wszystkie grzechy i nieczystoci ucieky z waszego ciaa, wasza krew stanie si tak czysta jak krew naszej Ziemskiej Matki i jak rzeczna piana byszczca w sonecznym blasku. A wasz oddech stanie si tak czysty jak oddech pachncych kwiatw; wasze ciao tak czyste jak ciao owocw czerwieniejcych wrd lici drzew; wiato waszych oczu tak czyste i jasne jak jasno soca byszczcego na niebieskim niebie. I teraz wszystkie anioy Ziemskiej Matki wam su. A wasz oddech, wasza krew, wasze ciao staj si jednym z oddechem, krwi i ciaem Ziemskiej Matki, tak e wasza dusza rwnie moe sta si jednym z dusz waszego Niebiaskiego Ojca. Gdy prawdziwie, nikt nie moe dosign Niebiaskiego Ojca jak tylko przez Ziemsk Matk. Tak jak adne nowonarodzone dziecko nie moe zrozumie nauk swego ojca dopki jego matka nie nakarmia go, wykpaa go, wypielgnowaa go, pooya go do snu i ukochaa go. Dopki dziecko jest jeszcze mae, jego miejsce jest u jego matki, i musi ono sucha swojej matki. Kiedy dziecko podronie, jego ojciec zabiera go do pracy na polu, przy swoim boku, i dziecko wraca do matki tylko gdy przychodzi pora obiadu i kolacji. A teraz jego ojciec uczy go, aby mg wywiczy si w pracach swego ojca. A kiedy ojciec widzi e jego syn rozumie jego nauki i dobrze wykonuje swoj prac, daje mu on wszystkie swoje posiadoci, tak aby mogy one nalee do jego ukochanego syna, i aby jego syn mg kontynuowa prac swojego ojca. Powiadam wam prawdziwie, szczliwy jest ten syn, ktry akceptuje rady swojej matki i stosuje si do nich. A sto razy szczliwszy jest ten syn, ktry akceptuje i stosuje si do rad swego ojca, gdy powiedziano wam: Czcij swego ojca i matk swoj aby twe dni byy dugie na tej ziemi. Ale mwi wam, Synowie Czowieczy: Czcijcie wasz Ziemsk Matk i trzymajcie si jej praw, aby wasze dni byy dugie na tej ziemi, i czcijcie waszego Niebiaskiego Ojca aby wieczne ycie waszym byo w niebiosach. Gdy Niebiaski Ojciec jest sto razy wspanialszy ni wszyscy ojcowie przez nasienie i przez krew, a wspanialsza jest Ziemska Matka ni wszystkie matki poprzez ciao. A Syn Czowieczy droszy jest w oczach swego Niebiaskiego Ojca i swej Ziemskiej Matki ni s dzieci w oczach swoich ojcw przez nasienie i krew i swoich matek przez ciao. I wicej warte jest dziedzictwo waszego Niebiaskiego Ojca i waszej Ziemskiej Matki, wiecznotrwae krlestwo ziemskiego ycia, ni wszystkie dziedzictwa waszych ojcw przez nasienie i przez krew, i waszych matek poprzez ciao. A waszymi prawdziwymi brami s wszyscy ci ktrzy wykonuj wol waszego

Niebiaskiego Ojca i waszej Ziemskiej Matki, a nie wasi bracia przez krew. Mwi wam prawdziwie, e wasi prawdziwi bracia w woli Niebiaskiego Ojca i Ziemskiej Matki kocha was bd tysic razy wicej ni wasi bracia przez krew. Gdy od dni Kaina i Abla, gdy bracia przez krew przekroczyli wol Boga, nie ma prawdziwego braterstwa przez krew. A bracia czyni braciom jak czyni obcy. Zatem, mwi wam, kochajcie swoich prawdziwych braci w woli Boga tysic razy bardziej ni waszych braci przez krew. GDY WASZ NIEBIASKI OJCIEC JEST MIOCI. GDY WASZA ZIEMSKA MATKA JEST MIOCI. GDY SYN CZOWIECZY JEST MIOCI. To przez mio Niebiaski Ojciec i Ziemska Matka i Syn Czowieczy staj si jednoci. Gdy dusza Syna Czowieczego stworzona zostaa z duszy Niebiaskiego Ojca, a jego ciao z ciaa Ziemskiej Matki. Stacie si zatem doskonali, jak doskonae s dusza waszego Niebiaskiego Ojca i ciao waszej Ziemskiej Matki. A tak kochajcie Niebiaskiego Ojca, jak on kocha wasz dusz. A tak kochajcie Ziemsk Matk, jak ona kocha wasze ciao. A tak kochajcie swoich prawdziwych braci, jak kochaj ich wasz Niebiaski Ojciec i wasza Ziemska Matka. A wtedy wasz Niebiaski Ojciec da wam swoj wit dusz, a wasza Ziemska Matka da wam swoje wite ciao. A wtedy Synowie Czowieczy jako prawdziwi bracia dadz mio jeden drugiemu, mio ktr otrzymali od swojego Niebiaskiego Ojca i od swojej Ziemskiej Matki., a wszyscy oni dodawa bd otuchy jeden drugiemu. A wtedy zniknie z ziemi cae zo i cay smutek, i bdzie na ziemi mio i rado. A wtedy Ziemia bdzie jak niebiosa, i przyjdzie krlestwo Boga. A wtedy Synowie Czowieczy podziel swoje boskie dziedzictwo, krlestwo Boga. Gdy Synowie Czowieczy yj w Niebiaskim Ojcu i w Ziemskiej Matce, a Niebiaski Ojciec i Ziemska Matka yj w nich. A wtedy z krlestwem Boga przyjdzie koniec czasw. Gdy mio Niebiaskiego Ojca daje wszystkim wieczne ycie w krlestwie Boga. Gdy Mio jest wieczna. Mio jest silniejsza ni mier. Chocia mwi jzykami ludzi i aniow, ale nie mam mioci, jestem dwiczcym mosidzem lub brzczcym cymbaem. Chocia przepowiadam to co ma nadej, i znam wszystkie tajemnice, i ca mdro, i cho wiar siln mam jak burza ktra unosi gry z ich siedlisk, ale nie mam mioci, jestem niczym. I cho oddaem wszystkie moje dobra aby nakarmi biednych, i daem cay mj ogie ktry otrzymaem od mojego Ojca, ale nie mam mioci, w aden sposb nie zyskaem. Mio jest cierpliwa, mio jest dobra. Mio nie jest zazdrosna, nie czyni zego, nie zna dumy; nie jest grubiaska, ani samolubna; powolna jest do gniewu, nie wypatruje nieuczciwoci; nie raduje si w niesprawiedliwoci, lecz rozkoszuje sprawiedliwoci. Mio zwycia wszystko, mio wierzy we wszystko, mio we wszystkim pokada nadziej, mio wszystko znosi; nigdy si nie wyczerpuje; ale co do jzykw, zamilkn, a co do wiedzy, rozwieje si. Gdy mamy prawd po czci i bd po czci, ale kiedy nadejdzie penia doskonaoci, to co czciowe zostanie odrzucone. Gdy czowiek by dzieckiem, mwi jak dziecko, rozumia jak dziecko, myla jak dziecko; ale gdy staje si mczyzn, odkada na bok dziecice sprawy. Gdy teraz widzimy przez szko i przez niejasne opowieci. Teraz wiemy w czci, ale gdy staniemy przed obliczem Boga, nie bdziemy wiedzie czciowo, ale tak jak nas poucza. A teraz pozostaj te trzy: wiara i nadzieja i mio, ale najwiksz z tych jest mio. A teraz mwi do was w ywym jzyku yjcego Boga, przez wit dusz naszego Niebiaskiego Ojca. Nie ma jeszcze nikogo spord was kto mgby zrozumie wszystko to co mwi. Ten kto tumaczy wam ksigi mwi do was martwym jzykiem martwych ludzi, poprzez swoje schorowane i miertelne ciao. Jego, zatem, wszyscy ludzie mog zrozumie, gdy wszyscy ludzie s schorowani i wszyscy s w mierci. Nikt nie widzi wiata ycia. lepy czowiek prowadzi lepego na ciemnej ciece grzechw, chorb i cierpie; a na kocu wszyscy wpadn w studni mierci. Ojciec wysya mnie do was, abym sprawi eby wiato ycia byszczao przed waszymi

oczami. wiato owietla siebie i ciemno, ale ciemno zna tylko siebie i nie zna wiata. Wci mam wam wiele rzeczy do powiedzenia, ale nie moecie jeszcze ich unie. Gdy wasze oczy przywyke s do ciemnoci, i peny blask Niebiaskiego Ojca mgby was olepi. Zatem, nie moecie jeszcze zrozumie tego co mwi wam o Niebiaskim Ojcu ktry wysa mnie do was. Przestrzegajcie zatem, najpierw, tylko praw waszej Ziemskiej Matki, o ktrych wam powiedziaem. A gdy jej anioy oczyszcz i odnowi wasze ciaa i wzmocni wasze oczy, zdolni bdziecie znie blask naszego Niebiaskiego Ojca. Jeeli moecie patrze w jasno soca w poudnie nie mruc oczu, moecie wtedy spojrze na olepiajcy blask waszego Niebiaskiego Ojca, ktry jest tysice razy janiejszy ni jasno tysicy soc. Ale jak moecie spojrze na olepiajcy blask waszego Niebiaskiego Ojca, gdy nie moecie znie nawet blasku pomiennego soca? Wierzcie mi, to soce jest jak pomyk wieczki przed socem prawdy Niebiaskiego Ojca. Miejcie tylko wiar zatem, i nadziej, i mio. Mwi wam prawdziwie, nie chciejcie waszej nagrody. Jeli wierzycie w moje sowa, wierzycie w tego kto mnie wysa, ktry jest panem wszystkiego, i dla ktrego wszystkie rzeczy s moliwe. Gdy co jest niemoliwe dla ludzi, wszystkie te rzeczy s moliwe dla Boga. Jeli wierzycie w anioy Ziemskiej Matki i przestrzegacie jej praw, wasza wiara powstrzyma was i nigdy nie zobaczycie choroby. Miejcie rwnie nadziej w mioci waszego Niebiaskiego Ojca, gdy ten, kto mu wierzy nigdy nie bdzie oszukany, ani nie zobaczy mierci. Kochajcie jeden drugiego, gdy Bg jest mioci, i tak jego anioy rozpoznaj, e kroczycie jego ciekami. A wtedy wszystkie anioy przyjd przed wasze oblicze i bd wam suy. A Szatan z wszystkimi grzechami, chorobami i nieczystociami ucieknie z waszego ciaa. Idcie, unikajcie waszych grzechw; okacie swoj skruch; ochrzcie si; tak abycie mogli narodzi si ponownie i wicej nie grzeszy. Wtedy Jezus wsta. Ale wszyscy inni pozostali siedzc, gdy kady czowiek czu moc jego sw. A wtedy ksiyc w peni pojawi si pomidzy poszarpanymi chmurami i opromienia Jezusa swoj jasnoci. A iskry leciay w gr z jego wosw, a on sta wrd nich w blasku penego ksiyca, jak gdyby unosi si w powietrzu. I aden czowiek nie poruszy si, ani nie sycha byo adnego gosu. I nikt nie wiedzia jak duo czasu mino, gdy czas stan w miejscu. Wtedy Jezus wycign do nich swoje rce i powiedzia: Pokj niech bdzie z wami. I tak odszed, jak oddech wiatru koysze ziele drzew. A przez dug chwil jeszcze zgromadzeni siedzieli cicho a potem budzili si w ciszy, jeden po drugim, jakby z dugiego snu. Ale nikt nie odchodzi, jako e sowa tego ktry odszed cigle brzmiay w ich uszach. I siedzieli tak, jak gdyby suchali jakiej cudownej muzyki. Ale w kocu jeden, troch odwaniejszy powiedzia: Jak dobrze by tutaj. Inny: eby tak ta noc trwaa wiecznie. A inni: eby tak on mg by z nami zawsze. Prawdziwie jest on wysacem Boga, gdy zasia nadziej w naszych sercach. I aden czowiek nie chcia pj do domu, mwic: Nie id do domu, gdzie wszystko jest ciemne i pozbawione radoci. Dlaczego mielibymy i do domu gdzie nikt nas nie kocha? A mwili w ten sposb, gdy byli niemal wszyscy biedni, chromi, lepi, kalecy, ebracy, bezdomni, pogardzani w swej ndzy, ktrzy byli utrzymywani z litoci tylko w domach, gdzie znajdowali schronienie na kilka dni. Nawet niektrzy, ktrzy mieli i dom i rodzin, powiedzieli: My te zostaniemy z wami. Gdy kady czowiek czu, e sowa tego ktry odszed zczyy zgromadzonych niewidzialnymi nimi. A wszyscy czuli, e urodzili si na nowo. Widzieli przed sob byszczcy wiat, nawet kiedy ksiyc chowa si w chmurach. A w sercach wszystkich zakwity cudowne kwiaty cudownego pikna, kwiaty radoci. A kiedy jasne promienie soca pojawiy si nad widnokrgiem, wszyscy czuli e byo to soce nadchodzcego krlestwa Boga. I z radosnymi obliczami poszli przed siebie spotka anioy Boga. A wielu nieczystych i chorych zastosowao si do sw Jezusa i podyo do brzegw szemrzcych strumieni. Zdjli oni swoje buty i swoje ubiory, pocili i oddali swe ciaa anioom

powietrza, wody i sonecznego blasku. A anioy Ziemskiej Matki objy ich, biorc w posiadanie ich ciaa tak wewntrz jak i na zewntrz. I wszyscy z nich zobaczyli wszelkie zo, grzechy i nieczystoci, uciekajce przed nimi w popochu. A oddech niektrych sta si tak mierdzcy jak ten, ktry wydobywa si wprost z wntrznoci, a niektrzy mieli linotok, a mierdzce zem i nieczyste wymioty wypyny z ich wntrza. Wszystkie te nieczystoci wypyway ich ustami. U niektrych nosem, u innych oczyma i uszami. A wielu miao wstrtny i obrzydliwy pot wychodzcy na caym ciele, na caej skrze. A na czonkach wielu wyszy gorce pcherze, z ktrych wypyny nieczystoci o zym zapachu, a mocz popyn obficie z ich ciaa; a u wielu ich mocz by cay jakby zaschnity i sta si gsty jak mid pszczeli; ten u innych by niemal czerwony albo czarny, a tak twardy niemal jak piasek rzek. A wielu wydawao mierdzce pierdnicia ze swych wntrznoci, jak oddech diabw. A ich smrd sta si tak wielki, e nikt nie mg go znie. A kiedy ochrzcili si, anio wody wnikn w ich ciaa, a wypyny z nich wszelkie obrzydliwoci i nieczystoci ich przeszych grzechw, i jak grski wodospad wytrysno z ich cia mnstwo twardych i mikkich obrzydliwoci. A ziemia po ktrej pyny ich wody bya zatruta, i tak wielki sta si smrd, e nikt nie mg tam pozosta. A diaby opuciy ich wntrznoci w postaci mnstwa robakw ktre wiy si w szlamie wasnych wewntrznych nieczystoci. A wiy si w bezsilnej wciekoci, po tym jak anio wody wyrzuci je z wntrznoci Synw Czowieczych. A potem zstpia na nie moc anioa sonecznego blasku i zginy tam wijc si rozpaczliwie, deptane pod stopami anioa sonecznego blasku. A wszyscy dreli w przeraeniu gdy patrzyli na wszystkie te obrzydliwoci Szatana, od ktrych wybawiy ich anioy. I zoyli podzikowania Bogu ktry wysa swoje anioy dla ich wybawienia. A byli tacy ktrymi miotay wielkie ble, ktre nie odchodziy od nich; a nie wiedzc co powinni zrobi, zdecydowali si wysa kilku z nich do Jezusa, gdy ogromnie pragnli, aby mg by z nimi. A gdy dwch z nich odeszo w jego poszukiwaniu, zobaczyli samego Jezusa zbliajcego si wzdu brzegu rzeki. A ich serca wypeniy si nadziej i radoci gdy usyszeli jego pozdrowienie: Pokj niech bdzie z wami. A wiele byo pyta ktre pragnli mu zada, ale ku ich zdumieniu nie potrafili zacz, gdy nic nie przychodzio im do gowy. Wtedy Jezus powiedzia do nich: Przychodz, poniewa mnie potrzebujecie. A jeden wykrzykn: Mistrzu, rzeczywicie ciebie potrzebujemy, przybd i uwolnij nas od naszych blw. A Jezus przemwi do nich w przypowieciach: Jestecie jak syn marnotrawny, ktry przez wiele lat jad i pi, a dni jego przemijay burzliwie i rozwile z jego przyjacimi. A kadego tygodnia bez wiedzy swego ojca zaciga nowe dugi i trwoni wszystko w kilka dni. A poyczkodawcy zawsze poyczali mu, poniewa ojciec jego posiada wielkie bogactwa i zawsze cierpliwie paci dugi swego syna. A na marne poucza swego syna spokojnymi sowami, gdy ten nigdy nie sucha poucze swego ojca, ktry na prno zaklina go, aby zaprzesta swych rozrzutnoci, ktre nie miay koca, i aby szed na jego pola aby nadzorowa prac jego sug. A syn zawsze obiecywa mu wszystko jeli zapaciby jego stare dugi, ale nastpnego dnia zaczyna od nowa. A przez wicej ni siedem lat syn kontynuowa swoje burzliwe ycie. Ale, w kocu, jego ojciec straci cierpliwo i nie paci wicej poyczkodawcom dugw swego syna. Jeeli cigle bd paci, powiedzia, nie bdzie koca grzechom mego syna. Wtedy poyczkodawcy, ktrzy zostali zwiedzeni, w swoim gniewie wzili syna jako niewolnika, aby mg przez codzienny trud odpaci im pienidze ktre poyczy. A wtedy ustao obarstwo i opilstwo i codzienne wybryki. Od rana do nocy potem swego oblicza zrasza pola, a wszystkie jego czonki bolay nieprzyzwyczajone do pracy. A y na suchym chlebie i nie mia nic prcz swych ez czym mgby go namoczy. A po trzech dniach tak bardzo wycierpia od gorca i wyczerpania e powiedzia do swego pana: Nie mog wicej pracowa, gdy bol mnie wszystkie moje czonki. Jak dugo bdziesz mnie drczy? - Do dnia gdy przez prac twoich rk odpacisz mi wszystkie twoje dugi, a gdy minie siedem lat, bdziesz wolny. A zrozpaczony syn odpowiedzia paczc: Ale nie znios nawet siedmiu dni. Zlituj si nade mn, gdy wszystkie me

czonki pon i bol. A zy kredytodawca wykrzykn: - Do roboty; jeeli moge przez siedem lat spdza dnie i noce w rozwizoci, teraz musisz pracowa przez siedem lat. Nie przebacz ci dopki nie odpacisz mi wszystkich twoich dugw do ostatniej drahmy. A syn, z czonkami torturowanymi blem, powrci rozpaczajc na pola, aby kontynuowa swoj prac. Z ledwoci mg wsta, z blu i zmczenia, gdy sidmy dzie przyszed dzie Szabasu, w ktrym aden czowiek nie pracuje w polu. Wtedy syn zebra resztki swoich si i powlk si do domu swego ojca. A rzuci si do stp swego ojca i powiedzia: - Ojcze, uwierz mi po raz ostatni i przebacz mi wszystkie moje wystpki przeciw tobie. Przysigam tobie e nigdy na nowo nie bd y hulaczo i e bd tobie posuszny we wszystkim. Uwolnij mnie z rk moich oprawcw. Ojcze, spjrz na mnie i na moje sterane czonki i nie zatwardzaj swego serca. Wtedy zy napyny do oczu jego ojca, i wzi on swego syna w swoje ramiona, i powiedzia: - Radujmy si, gdy dzisiaj wielka rado jest mi dana, poniewa odnalazem nareszcie mego ukochanego syna ktry zagin. I ubra go w jego najlepszy strj i cay dzie radowali si. A rankiem nastpnego dnia da swemu synowi torb srebra, aby mg zapaci swoim kredytodawcom wszystko co by im winien. A kiedy jego syn powrci, powiedza mu: - Mj synu, czy widzisz e atwo jest, przez hulacze ycie zaciga dugi przez siedem lat, ale ich spata jest trudna przez cik prac siedmiu lat? - Ojcze, rzeczywicie trudno jest je spaca, nawet przez siedem dni. A jego ojciec pouczy go, mwic: - Na ten jeden raz zezwolone byo tobie spaci twe siedmioletnie dugi przez siedem dni zamiast siedmiu lat, reszta zostaa ci darowana. Ale pamitaj aby w przyszoci nie zaciga nowych dugw. Gdy mwi ci prawdziwie, e nikt inny oprcz twojego ojca nie daruje ci twoich dugw, poniewa jeste jego synem. Gdy z kadym innym musiaby pracowa ciko przez siedem lat, jak zapisane jest w naszych prawach. - Mj ojcze, odtd bd twym kochajcym i posusznym synem, i nigdy odtd nie bd zaciga dugw, gdy wiem, e ich spata jest cika. I poszed na pole swego ojca i nadzorowa kadego dnia prac sug swego ojca. A nigdy nie zmusza ich do cikiej pracy, gdy pamita swoj wasn cik prac. A lata mijay, a posiadoci jego ojca powikszay si coraz bardziej i bardziej pod jego rk, gdy bogosawiestwo jego ojca byo nad jego prac. I powoli da swemu ojcu dziesi razy tyle, ile zmarnowa przez siedem lat. A gdy jego ojciec zobaczy, e jego syn dobrze uywa jego sug i wszystkie jego posiadoci, powiedzia mu: - Mj synu, widz e moje posiadoci s w dobrych rkach. Daj ci wszystkie moje bydo, mj dom, moj ziemi i moje skarby. Niech wszystko to bdzie twoj spucizn, kontynuuj powikszanie jej, tak abym mg rozkoszowa si tob. A gdy syn otrzyma spucizn po swym ojcu, darowa dugi wszystkim swoim dunikom ktrzy nie mogli mu zapaci, gdy nie zapomnia e jego dug rwnie zosta darowany gdy nie mg go spaci. A Bg bogosawi go dugim yciem, wieloma dziemi i wieloma bogactwami, gdy agodny by dla wszystkich swych sug i caego swojego byda. Wtedy Jezus odwrci si do chorych i powiedzia: Mwi do was w przypowieciach, abycie lepiej mogli zrozumie sowo Boga. Siedem lat obarstwa, opilstwa i hulaszczego ycia s grzechami przeszoci. Zym kredytodawc jest Szatan. Dugami s choroby. Cik prac s ble. Synem marnotrawnym wy jestecie. Spat dugw jest odrzucenie z was diabw i chorb, i uleczenie waszego ciaa. Torba srebrnikw otrzymana od ojca jest wyzwalajc moc aniow. Ojcem jest Bg. Posiadociami ojca s ziemia i niebiosa. Sugami ojca s anioy. Polem ojca jest ten wiat, ktry zmieniony jest w krlestwo niebieskie, jeli Syn Czowieczy odtd pracuje z anioami Niebiaskiego Ojca. Gdy mwi wam, lepiej eby syn sucha swego ojca i nadzorowa sugi swego ojca w polu, anieli miaby sta si dunikiem zego kredytobiorcy i trudzi si i poci w niewoli oddajc wszystkie swoje dugi. Podobnie, lepiej jest aby Synowie Czowieczy przestrzegali praw swego Niebiaskiego Ojca, i pracowali razem z jego anioami nad jego krlestwem, ni aby zostali dunikami Szatana, pana mierci, wszystkich grzechw i wszystkich chorb, i aby musieli cierpie ble i pot a zapac wszystkie swoje grzechy. Mwi wam prawdziwie, wielkie i liczne s wasze grzechy.

10

Wiele lat cignlicie do pokus Szatana. Oberalicie si, pijaczyli i ajdaczyli, a wasze przesze grzechy zwielokrotniy si. A teraz musicie je spaci, a spata jest trudna i cika. Zatem nie bdcie niecierpliwi ju trzeciego dnia, jak syn marnotrawny, ale czekajcie cierpliwie na dzie sidmy, ktry jest uwicony przez Boga i wtedy idcie z unionym i posusznym sercem przed oblicze waszego Niebiaskiego Ojca, aby mg wybaczy wam wasze grzechy i wszystkie wasze przesze dugi. Mwi wam prawdziwie, wasz Niebiaski Ojciec kocha was bezgranicznie, gdy rwnie pozwala wam spaci w siedem dni dugi siedmiu lat. Ci ktrzy winni s grzechw i chorb siedmiu lat, ale pac uczciwie i wytrwale do sidmego dnia, im Niebiaski Ojciec wybaczy dugi caych siedmiu lat. Jeeli grzesz przez siedem razy siedem lat? spyta czowiek ktry cierpia straszliwie. Nawet w tym przypadku Niebiaski Ojciec darowuje ci wszystkie twoje dugi w siedem razy siedem dni. Szczliwi s ci ktrzy wytrwaj do koca, gdy diaby Szatana zapisuj wszystkie wasze ze uczynki w ksidze, w ksidze waszego ciaa i waszego ducha. Mwi wam prawdziwie, nie ma jednego nawet grzesznego uczynku, ktry nie byby zapisany, a od pocztku wiata, przed naszym Niebiaskim Ojcem. Gdy moecie uciec przed prawami stworzonymi przez krlw, ale co do praw naszego Boga, przed tymi aden Syn Czowieczy nie moe uciec. A kiedy stajecie przed obliczem Boga, diaby Szatana wiadcz przeciw wam waszymi uczynkami, a Bg widzi wasze grzechy zapisane w ksidze waszego ciaa i waszej duszy i zasmucony jest w swoim sercu. Ale jeeli poaujecie swoich grzechw, i przez post i modlitw poszukacie aniow Boga, wtedy kadego dnia postu i modlitwy, anioy Boga wytr jeden rok waszych zych uczynkw z ksigi waszego ciaa i waszego ducha. A kiedy ostatnia strona rwnie jest wytarta i oczyszczona z wszystkich naszych grzechw, stajecie przed obliczem Boga, a Bg raduje si w swym sercu i wybacza wszystkie wasze grzechy. Uwalnia was z ucisku Szatana i z cierpienia; zabiera was do swego domu i rozkazuje aby wszyscy jego sudzy, wszystkie jego anioy wam suyy. Daje wam dugie ycie i nigdy nie zobaczycie choroby. A jeli odtd, zamiast grzeszenia, spdzacie wasze dni na czynieniu dobrych uczynkw, wtedy anioy Boga zapisuj wszystkie wasze dobre uczynki w ksidze waszego ciaa i waszego ducha. Mwi wam prawdziwie, aden dobry uczynek nie pozostaje niezapisanym przed Bogiem, a od pocztku wiata. Gdy od waszych krlw i waszych zarzdcw moecie na prno oczekiwa waszej nagrody, ale wasze dobre uczynki nigdy nie chc swojej nagrody od Boga. A gdy staniecie przed obliczem Boga, jego anioy wiadcz za wami waszymi dobrymi uczynkami. A Bg widzi wasze dobre uczynki zapisane w waszych ciaach i waszych duszach i raduje si w swoim sercu. Bogosawi wasze ciao i waszego ducha i wszystkie wasze uczynki, i daje wam w spucinie swoje ziemskie i niebiaskie krlestwo, abycie w nim yli wiecznie. Szczliwy jest ten, kto moe wej do krlestwa Boga, gdy nigdy nie zobaczy mierci. A wielka cisza zapada po tych sowach. A ci ktrzy stracili odwag, nabrali nowych si z jego sw i kontynuowali post i modlitwy. A ten, ktry pierwszy si odezwa, powiedzia mu: Wytrwam do sidmego dnia. A ten drugi, podobnie powiedzia mu: Ja rwnie wytrwam do siedem razy sidmego dnia. Jezus odpowiedzia im: Szczliwi ktrzy wytrwaj do koca, gdy oni odziedzicz ziemi. A wielu byo tam wrd nich chorych nkanych nieznonymi blami, i z trudem przypezli do stp Jezusa. Powiedzieli: Panie, jestemy nkani blem nie do zniesienia; powiedz nam co powinnimy zrobi. I pokazali Jezusowi swoje stopy w ktrych koci byy poskrcane i zasupane i powiedzieli: Ani anio powietrza, ani wody, ani sonecznego blasku nie ukoiy naszych blw, pomimo e ochrzcilimy si, i pocimy i modlimy si, i podamy za twymi sowami we wszystkim. Powiadam wam prawdziwie, wasze koci bd uzdrowione. Nie tracie odwagi, ale

11

szukajcie leku blisko uzdrowiciela koci, anioa ziemi. Gdy stamtd pochodz wasze koci, i tam te powrc. I wskaza swoj doni miejsce gdzie przepyw wody i ciepo soca zmikczyy ziemi na brzegu wody na gliniasty mu. Zanurzcie swoje stopy w bocie, tak by objcia anioa ziemi mogy wycign z waszych koci wszystkie nieczystoci i wszystkie choroby. A zobaczycie jak Szatan i wasze ble uciekaj z obj anioa ziemi. A wzy waszych koci znikn, i zostan one wyprostowane, a wszystkie wasze ble znikn. A chorzy zastosowali si do jego sw, gdy wiedzieli e zostan uzdrowieni. A byli tam rwnie inni chorzy ktrzy cierpieli wiele przez swoje ble, jednake wytrwali w swym pocie. A ich sia bya wyczerpana, i nkaa ich wielka gorczka. A gdy podnieli si ze swych ek by pj do Jezusa, ich gowy zaczy si krci jak gdyby potrzsa nimi gwatowny wiatr, a ile razy prbowali stan na nogi, padali z powrotem na ziemi. Wtedy Jezus podszed do nich i powiedzia: Cierpicie, poniewa Szatan i jego choroby nkaj wasze ciaa. Ale nie obawiajcie si, gdy ich moc nad wami szybko si skoczy. Gdy Szatan jest jak choleryczny ssiad ktry wszed do domu swego ssiada, kiedy ten by nieobecny, chcc zabra jego dobra do swojego domu. Ale kto powiedzia temu drugiemu e jego wrg buszuje w jego domu, a on wrci biegiem do swego domu. A gdy zy ssiad, zebrawszy wszystko co mu si podobao zobaczy z dala wracajcego w popiechu pana domu, bardzo si zezoci e nie mg wszystkiego zabra ze sob i zabra si do amania i psucia wszystkiego co tam byo, aby zniszczy wszystko. Tak e jeli te rzeczy nie mog by jego, to drugi te nie bdzie mia nic. Ale natychmiast pan domu wkroczy, i zanim zy ssiad dokoczy dziea, chwyci go i wyrzuci go z domu. Mwi wam prawdziwie, tak samo Szatan wszed w wasze ciaa ktre siedliskiem s Boga. I wzi on w sw moc wszystko co chcia ukra: wasz oddech, wasz krew, wasz ko, wasze ciao, wasze wntrznoci, wasze oczy i wasze uszy. Ale poprzez wasze poszczenie i modlitwy, wezwalicie z powrotem pana waszego ciaa i jego anioy. A teraz Szatan widzi e prawdziwy pan waszego ciaa powraca, i e jest to koniec jego panowania. Dlatego te, w swej zoci zbiera swe siy jeszcze raz, aby zniszczy wasze ciaa przed powrotem pana. To dlatego Szatan nka was tak nieznonie, gdy czuje e jego koniec nadchodzi. Ale niech wasze serca nie dr, gdy wkrtce anioy Boga pojawi si, aby zamieszka ponownie w ich siedzibach i przeznaczy je ponownie na witynie Boga. A oni zapi Szatana i wyrzuc go z waszych cia z wszystkimi jego chorobami i wszystkimi nieczystociami. I szczliwi bdziecie, gdy otrzymacie nagrod za wasz wytrwao i nigdy nie zobaczycie choroby. A by tam pomidzy chorymi jeden, ktry bardziej by nkany przez Szatana ni wszyscy inni. A jego ciao wychude byo jak szkielet, a jego skra ta jak opadajcy li. By ju tak saby e nie mg nawet z pomoc swych rk doczoga si do Jezusa i krzykn tylko do niego z dala: Mistrzu, zmiuj si nade mn, gdy nigdy czowiek nie cierpia, nawet od pocztku wiata, jak ja cierpi. Wiem, e rzeczywicie jeste wysany przez Boga, i wiem e jeli zechcesz, moesz natychmiast wygna Szatana z mego ciaa. Czy anioy Boga nie suchaj posaca Boga? Przyjd Mistrzu, i wygnaj Szatana ze mnie teraz, gdy szaleje gniewnie we mnie i nie do zniesienia jest moja udrka. A Jezus odpowiedzia mu: Szatan nka ci tak bardzo poniewa pocie ju wiele dni, i nie oddajesz mu daniny. Nie karmisz go wszystkimi obrzydliwociami ktrymi dotychczas zanieczyszczae wityni swego ducha. Ty nkasz Szatana godem, a on w swym gniewie nka ci rwnie. Nie obawiaj si, gdy mwi ci, Szatan zostanie zniszczony zanim twoje ciao zostanie zniszczone; gdy dopki pocisz i modlisz si, anioy Boga chroni twe ciao, tak e moc Szatana nie moe ci zniszczy. A gniew Szatana jest bezsilny przeciw anioom Boga. Wtedy wszyscy oni przyszli do Jezusa i z gonym paczem bagali go, mwic: Mistrzu, zlituj si nad nim, gdy on cierpi bardziej ni my wszyscy, i jeli nie wygnasz Szatana z niego natychmiast, boimy si, e nie doyje do jutra.

12

A Jezus odpowiedzia im: Wielka jest wasza wiara. Niech stanie si zgodnie z wasz wiar, a zobaczycie wkrtce, twarz w twarz, straszne oblicze Szatana, i moc Syna Czowieczego. Gdy wypdz z ciebie potnego Szatana moc niewinnej owieczki boej, najsabszej istoty Pana. Gdy wity duch Boga czyni najsabszego silniejszym od najsilniejszego. A Jezus wydoi owc ktra pasa si na trawie. I wyla mleko na piasek rozgrzany przez soce, mwic: Patrzcie, moc anioa wody wstpia w to mleko. A teraz moc anioa sonecznego blasku przeniknie je rwnie. A mleko stao si gorce przez si soca. A teraz anioy wody i soca pocz si z anioem powietrza. A oto, opar gorcego mleka zacz powoli unosi si w powietrze. Chod i wdychaj ustami moc aniow wody, sonecznego blasku i powietrza, tak aby wnikna ona w twe ciao i wypdzia z ciebie Szatana. A chory czowiek ktrego nka Szatan wdycha w siebie, gboko, wznoszcy si biaawy opar. Szatan opuci twe ciao najkrtsz drog, gdy przez trzy dni goduje i nie znajduje w tobie poywienia. Wyjdzie z ciebie aby zaspokoi swj gd gorcym parujcym mlekiem, gdy pokarm ten znajduje aprobat w jego oczach. Poczuje jego zapach, i nie bdzie zdolny oprze si godowi, ktry nka go ju trzy dni. Ale Syn Czowieczy zniszczy jego ciao, tak e nie bdzie mg nka ju nikogo wicej. Wtedy ciaem chorego czowieka wstrzsny dreszcze i otworzy usta jakby mia wymiotowa, ale nie mg. I prbowa nabra powietrza, gdy jego oddech by wyczerpany. I zemdla w ramionach Jezusa. Teraz Szatan opuszcza jego ciao. Spjrzcie na niego. I Jezus wskaza na otwarte usta chorego czowieka. A wtedy wszyscy zobaczyli w zdumieniu i przeraeniu e Szatan wychodzi z jego ust w postaci obrzydliwego robaka, prosto w kierunku dymicego mleka. Wtedy Jezus wzi w swoje rce dwa ostre kamienie i zgnit gow Szatana, i wycign z chorego czowieka cae ciao potwora ktre byo nieomal tak dugie jak ten czowiek. Kiedy ten obrzydliwy robak wyszed z garda chorego czowieka, odzyska on natychmiast oddech, a potem wszystkie jego ble ustay. A reszta patrzya w przeraeniu na obrzydliwe ciao Szatana. Widzisz, jak obrzydliwe zwierz nosie i karmie w swym ciele przez dugie lata. Wypdziem je z ciebie i zabiem, tak e ju nigdy nie bdzie ci nka. Podzikuj Bogu e jego anioowie uczynili ci wolnym, i nie grzesz wicej, aby Szatan nie powrci do ciebie ponownie. Niech twe ciao bdzie odtd wityni powicon twemu Bogowi. A wszyscy oni zdumieni byli jego sowami i jego moc. I powiedzieli: Mistrzu, rzeczywicie jeste posacem Boga, i znasz wszystkie tajemnice. A wy, odpowiedzia Jezus, bdcie prawdziwymi Synami Boga, abycie wy rwnie mogli mie w sobie jego moc i wiedz wszystkich sekretw. Gdy mdro i moc mog przyj tylko z umiowania Boga. Kochajcie zatem waszego Niebiaskiego Ojca i wasz Ziemsk Matk caym waszym sercem i dusz. I sucie im, aby ich anioy mogy rwnie wam suy. Niech wszystkie wasze czyny powicone bd Bogu. I nie karmcie Szatana, gdy zapat za grzech jest mier. Ale w Bogu ley nagroda dobrych, jego mio, ktr jest wiedza i moc ycia wiecznego. A wszyscy oni uklkli aby podzikowa Bogu za jego mio. A Jezus odszed, mwic: Przyjd znowu, do wszystkich ktrzy wytrwaj w pocie i modlitwie do sidmego dnia. Pokj niech bdzie z wami. A chory czowiek z ktrego Jezus wypdzi Szatana wsta, gdy sia ycia powrcia do niego. Odetchn gboko, a z jego oczu znikna mga, gdy cay bl opuci go. I rzuci si na ziemi, gdzie sta Jezus i pocaowa lad jego stopy i zapaka. _____________________

13

A byo to przy korycie strumienia, gdzie wielu chorych pocio i modlio si z anioami Boymi przez siedem dni i siedem nocy. A wielka bya ich nagroda, gdy podali za sowami Jezusa. A gdy mija sidmy dzie wszystkie ble opuciy ich. A gdy soce wyszo zza horyzontu zobaczyli Jezusa idcego do nich z gr, z blaskiem wschodzcego soca wok jego gowy. Pokj niech bdzie z wami. A oni nie wypowiedzieli adnego sowa, tylko padli przed nim i dotknli rbka jego szaty na znak ich uzdrowienia. Dzikujcie nie mnie, ale waszej Ziemskiej Matce, ktra wysaa wam swoje uzdrawiajce anioy. Idcie, i nie grzeszcie wicej, abycie nigdy wicej nie zobaczyli choroby. A pozwlcie uzdrawiajcym anioom sta si waszymi strami. Ale oni odpowiedzieli mu: Dokd mielibymy pj, Mistrzu, kiedy z tob s sowa ycia wiecznego? Powiedz nam, jakie s grzechy ktrych mamy si wystrzega, abymy mogli nigdy wicej nie zobaczy choroby? Jezus odpowiedzia: Niech tak bdzie, zgodnie z wasz wiar, i usiad wrd nich, mwic: Powiedziane byo tym z dawnych czasw, Czcij swego Niebiaskiego Ojca i sw Ziemsk Matk, i wykonuj ich polecenia, aby twe dni mogy by dugie na tej ziemi. A nastpnie po tym dane byo to przykazanie, Nie zabijaj! Gdy ycie jest dane wszystkim przez Boga, a to co Bg da, niech czowiek nie zabiera. Gdy mwi wam prawdziwie, od jednej Matki pochodzi wszystko to co yje na tej ziemi. Dlatego ten kto zabija, zabija swojego brata. A od tego Ziemska Matka odwrci si, i wyrwie od niego swoje odywcze piersi. A jej anioy bd go unika, a Szatan zamieszka w jego ciele. A miso zabitych zwierzt w jego ciele stanie si jego wasnym grobem. Gdy mwi wam prawdziwie, ten kto zabija, zabija sam siebie, a ten kto je miso zabitych zwierzt, je ciao mierci. Gdy w jego krwi kada kropla ich krwi obraca si w trucizn; w jego oddechu ich oddech w smrd; w jego ciele ich ciao w pcherze; w jego kociach ich koci w kred; w jego wntrznociach ich wntrznoci w rozkad; w jego oczach ich oczy w uski; w jego uszach ich uszy w wosk. A ich mier stanie si jego mierci. Gdy tylko w subie waszego Niebiaskiego Ojca wasze siedmioletnie dugi darowane w siedem dni. Ale Szatan nie przebacza wam niczego i musicie zapaci mu za wszystko. Oko za oko, zb za zb, do za do, stopa za stop, cierpienie za cierpienie, rana za ran; ycie za ycie, mier za mier. Gdy opat za grzech jest mier. Nie zabijajcie, ani nie jedzcie misa swej niewinnej ofiary, albo staniecie si niewolnikami Szatana. Gdy taka jest cieka cierpie, a prowadzi ona do mierci. Ale wykonujcie wol Boga, aby jego anioy mogy suy wam w drodze ycia. Bdcie posuszni, zatem, sowom Boga: Spjrzcie, daem wam kade ziele dajce nasiona, ktre jest na obliczu caej ziemi, i kade drzewo, na ktrym jest owoc drzewa zawierajcy nasiona; wam bdzie to za poywienie. A kademu zwierzciu na ziemi i kademu ptactwu powietrza, i wszystkiemu co pasie si na ziemi, w czym jest oddech ycia, daj wszelkie zielone ziele na poywienie. Rwnie mleko kadej rzeczy ktra porusza si i yje na ziemi bdzie dla was poywieniem; tak jak zielone zioa dalem im, tak daj ich mleko wam. Ale misa i krwi ktra je oywia, nie bdziecie je. A z pewnoci waszej tryskajcej krwi zadam, waszej krwi w ktrej jest wasza dusza; zadam wszystkich zabitych zwierzt i duszy zabitych ludzi. Gdy ja Pan twj Bg jestem Bogiem silnym i zazdrosnym, dowiadczajcym odstpstwa ojcw na dzieciach a do trzeciego i czwartego pokolenia tych, ktrzy nienawidz mnie; i okazujcym lito tysicom tych ktrzy mnie kochaj i wypeniaj moje przykazania. Kochaj Pana Boga twego caym swym sercem, i z caej swej duszy i z caej swej siy: to jest pierwsze i najwiksze przykazanie. A drugie jest takie: Kochaj swego ssiada jak siebie samego. adne przykazania nie s waniejsze od tych dwu. A po tych sowach wszyscy pozostali milczcy, oprcz jednego, ktry zawoa: Co mam zrobi, Mistrzu, jeeli widz dzikie zwierz rozszarpujce mojego brata w lesie? Czy mam pozwoli memu bratu zgin, czy mam zabi dzikie zwierz? Czy nie mog przekroczy tego

14

prawa? A Jezus odpowiedzia: Powiedziane byo tym z dawnych czasw: Wszystkie zwierzta ktre poruszaj si na ziemi, wszystkie ryby morza, i wszystkie ptaki powietrza dane s w tw moc. Mwi wam prawdziwie, z wszystkich istot yjcych na ziemi, Bg tylko czowieka stworzy na swoje podobiestwo. Dlatego zwierzta s dla czowieka, a nie czowiek dla zwierzt. Zatem, nie przekraczasz tego prawa jeeli zabijasz dzikie zwierz aby ocali ycie swego brata. Gdy mwi wam prawdziwie, czowiek jest czym wicej ni zwierz. Ale ten kto zabija zwierz bez powodu, cho zwierz go nie atakuje, przez podanie mordu, albo jego misa, albo skry, albo te dla jego kw, zy jest to czyn, gdy on sam obraca si w dzikie zwierz. Dlatego te jego koniec jest jak koniec dzikich zwierzt. Potem inny powiedzia: Mojesz, najwikszy z Izraelitw, pozwoli naszym ojcom je miso czystych zwierzt, a zakaza tylko misa nieczystych zwierzt. Dlaczego zatem zakazujesz nam misa wszystkich zwierzt? Ktre prawo pochodzi od Boga? To Mojesza czy twoje prawo? A Jezus odpowiedzia: Bg da, przez Mojesza, dziesi przykaza waszym dziadom. Te przykazania s cikie, powiedzieli wasi dziadowie, i nie mogli ich dotrzyma. Kiedy Mojesz to zobaczy, wspczu swym ludziom i nie chcia aby wyginli. I wtedy da im dziesi razy dziesi przykaza, mniej cikich, aby mogli ich przestrzega. Mwi wam prawdziwie, jeeli wasi dziadowie byliby zdolni dotrzyma dziesiciu przykaza, Mojesz nigdy nie potrzebowaby swoich dziesi razy dziesiciu przykaza. Gdy ci, ktrych stopy s silne jak gra Syjon, nie potrzebuj kul; ale ten, ktrego czonki dr, dochodzi dalej o kulach, ni bez nich. A Mojesz powiedzia do Pana: Moje serce wypenione jest alem, gdy moi ludzie bd utraceni. Gdy s oni bez wiedzy, i niezdolni s zrozumie twych przykaza. S oni jak mae dzieci, ktre nie mog jeszcze zrozumie sw swego ojca. Pozwl, Panie, abym da im inne prawa, aby nie wyginli. Jeeli nie bd z tob, Panie, pozwl im nie by przeciw tobie; aby mogli podtrzyma siebie samych, a gdy czas przyjdzie e gotowi bd na twe sowa, odsonisz przed nimi twe prawa. Dlatego Mojesz poama dwie tablice z kamienia na ktrych zapisane byo dziesi przykaza, i da im dziesi razy dziesi zamiast nich. A z tych dziesiciu razy dziesi Pisarze i Faryzeusze uczynili sto razy dziesi przykaza. A naoyli nieznone ciary na wasze barki, ktrych oni sami nie nosz. Gdy im bliej przykazania s Bogu, mniej ich potrzebujemy, a im dalsze s one od Boga, tym wicej ich potrzebujemy. Dlatego te prawa Faryzeuszy i Pisarzy niezliczone; praw Syna Czowieczego siedem; aniow trzy, a Boga jedno. Zatem, nauczam was tylko tych praw, ktre moecie zrozumie, abycie mogli sta si ludmi i przestrzegali siedmiu praw Syna Czowieczego. Wtedy anioy rwnie wyjawi wam swoje prawa, aby wity duch Boga mg zstpi na was i poprowadzi was do jego prawa. A wszyscy zadziwieni byli jego mdroci, i poprosili go: Kontynuuj, Mistrzu, i naucz nas wszystkich tych praw ktre moemy otrzyma. A Jezus kontynuowa: Bg przykaza naszym dziadom: Nie zabijaj. Ale ich serca byy zatwardziae i zabijali. Wtedy Mojesz pragn, aby chocia nie zabijali ludzi, i pozwoli im zabija zwierzta. A wtedy serca waszych dziadw zatwardziy si jeszcze bardziej, i zabijali zarwno ludzi jak i zwierzta. Ale ja mwi do was Nie zabijajcie: ani ludzi, ani zwierzt, ani jedzenia ktre idzie do waszych ust. Gdy jeeli jecie yjce poywienie, oywi was ono, ale jeeli zabijecie swoje poywienie, martwe poywienie zabije rwnie was. Gdy ycie przychodzi tylko od ycia, a od mierci zawsze przychodzi mier. Gdy wszystko co zabija wasze poywienie, zabija rwnie wasze ciaa. A wszystko co zabija wasze ciaa zabija rwnie wasze dusze. A wasze ciaa staj si tym czym jest wasze poywienie, tak jak wasze dusze, podobnie, staj si tym, czym s wasze myli. Dlatego, nie jedzcie niczego co ogie, lub mrz, lub woda zniszczya. Gdy spalone, zamroone i zgnie poywienie bdzie palio, mrozio i rozkadao

15

rwnie wasze ciaa. Nie bdcie jak ten gupi m, ktry zasia na swej ziemi ugotowane i zamroone i zgnie nasiona. I przysza jesie, a jego pola nic nie urodziy. A wielka bya jego ao. Ale bdcie jak ten m, ktry obsia swe pole yjcym ziarnem, i ktrego pole urodzio ywe kosy pszenicy, dajc sto razy tyle ile zasia. Gdy mwi wam prawdziwie, yjcie jedynie przez ogie ycia, a nie przygotowujcie waszego poywienia ogniem mierci, ktry zabija wasze poywienie, wasze ciaa a take wasze dusze. Mistrzu, gdzie jest ogie ycia? zapytao kilku z nich. W was, w waszej krwi i w waszych ciaach. A ogie mierci? zapytali inni. To jest ten ogie, ktry ponie na zewntrz waszego ciaa, ktry jest gortszy ni wasza krew. Z tym ogniem mierci gotujecie wasze poywienie w waszych domach i na waszych polach. Mwi wam prawdziwie, jest to ten sam ogie, ktry niszczy wasze poywienie i wasze ciaa, tak jak ogie zoliwoci, ktry pustoszy wasze myli, pustoszy waszego ducha. Gdy wasze ciao jest tym co jecie, a wasz duch tym co mylicie. Nie jedzcie nic, zatem, co zostao zabite przez ogie silniejszy ni ogie ycia. Dlatego przygotowujcie i jedzcie wszelkie owoce drzew i wszelkie trawy pl, i wszystkie mleko zwierzt dobre do jedzenia. Gdy wszystkie one s karmione i dojrzewaj przez ogie ycia; wszystkie s darem aniow naszej Ziemskiej Matki. Ale nie jedzcie niczego, czemu tylko ogie mierci daje smak, gdy takie jest od szatana. Jak mielibymy piec nasz codzienny chleb bez ognia, mistrzu? spytao kilku z wielkim zdumieniem. Pozwlcie anioom Boga przygotowa wasz chleb. Namoczcie sw pszenic, aby anio wody mg w ni wnikn. Nastpnie ustawcie j na powietrzu, aby anio powietrza rwnie mg j obj. I zostawcie j od rana do wieczora na socu, aby anio sonecznego blasku mg na ni zstpi. A bogosawiestwo tych trzech aniow wkrtce sprawi e zalek ycia zakiekuje w waszej pszenicy. Wtedy zgniecie wasze ziarno i sporzdcie cienkie opatki, jak czynili wasi dziadowie gdy uciekli z Egiptu, domu niewoli. Pocie je z powrotem przed soce od jego pojawienia si, a gdy bdzie ono w zenicie, obrcie je na drug stron, aby mogy by objte przez anioa blasku sonecznego rwnie z tej strony, i zostawcie je tam do zachodu soca. Gdy anioy wody, powietrza i blasku sonecznego karmiy i oywiay pszenic w polu, i podobnie, musz przygotowa rwnie nasz chleb. A to samo soce ktre z ogniem ycia sprawio e pszenica rosa i dojrzewaa, musi upiec nasz chleb tym samym ogniem. Gdy ogie soca daje ycie pszenicy, chlebu i ciau. Ale ogie mierci zabija pszenic, chleb i ciao. A yjce anioy yjcego Boga su tylko yjcym ludziom. Gdy Bg jest Bogiem yjcych, a nie Bogiem martwych. Wic jedzcie zawsze ze stou Boga: owoc drzew, ziarno i trawy pola, mleko zwierzt i mid pszcz. Gdy wszystko poza tym jest od Szatana, i prowadzi drog grzechw i chorb do mierci. Ale poywienie ktre jecie z obfitego stou Boga daje si i modo waszemu ciau, i nigdy nie zobaczycie choroby. Gdy st Boga karmi Matuzalema z dawnych, i mwi wam prawdziwie, jeeli yjecie nawet tak jak on y, Bg yjcych da wam rwnie dugie ycie na ziemi jak jemu. Gdy mwi wam prawdziwie, Bg yjcych jest bogatszy ni wszyscy bogacze ziemi, a jego obfity st jest bogatszy, ni najbogatszy st biesiadny wszystkich bogaczy na ziemi. Jedzcie zatem, przez cae wasze ycie przy stole waszej Ziemskiej Matki, a nigdy nie zobaczycie braku. A gdy jecie przy jej stole, jedzcie wszystko tak jak to znajdujecie na stole waszej Ziemskiej Matki. Nie gotujcie, ani nie mieszajcie wszystkich rzeczy jedna z drug, w przeciwnym razie wntrznoci wasze stan si parujcymi bagnami. Gdy mwi wam prawdziwie, jest to obrzydliwoci w oczach Pana. A nie bdcie tacy jak zachanny sucy, ktry zawsze wyjada przy stole swego pana porcje innych. A pochania wszystko sam, i miesza wszystko razem w swym

16

obarstwie. A widzc to, jego pan zy by na niego i odsun go od stou. A gdy wszyscy skoczyli swj posiek, wymiesza razem wszystko co pozostao na stole, i przyzwa zachannego sucego do siebie, i powiedzia: Bierz i jedz to wszystko razem ze winiami, gdy twe miejsce jest z nimi, nie przy moim stole. Zwaajcie wic na to, i nie zanieczyszczajcie wity waszych cia wszelkimi rodzajami obrzydliwoci. Zadowalajcie si dwoma lub trzema rodzajami poywienia, ktre zawsze znajdziecie na stole naszej Ziemskiej Matki. A nie pragnijcie pochania wszystko, co widzicie wok was. Gdy mwi wam prawdziwie, jeli wymieszacie razem wszelkie rodzaje poywienia w waszym ciele, wtedy skoczy si pokj waszego ciaa, a wieczna wojna bdzie w was szale. A bdzie ono starte, tak jak domy i krlestwa podzielone przeciw sobie samym dziaaj na sw wasn zgub. Gdy nasz Bg jest Bogiem pokoju, i nigdy nie pochwala podziau. Nie wzniecajcie zatem przeciw sobie zoci Boga, gdy odpdzi was od swego stou, i zmuszeni bdziecie i do stou Szatana, gdzie ogie grzechw, chorb i mierci zepsuje wasze ciao. A kiedy jecie, nigdy nie jedzcie do syta. Uciekajcie od pokus Szatana, a suchajcie gosu aniow Boga. Gdy Szatan i jego moce kusz was zawsze aby je wicej i wicej. Ale yjcie duchem, i opierajcie si pragnieniom waszego ciaa. A wasze poszczenie jest zawsze mie oczom aniow Boga. Wic wspomnijcie, ile zjedlicie kiedy bylicie nasyceni, i jedzcie zawsze mniej o trzeci. Niech waga waszego dziennego poywienia nie bdzie mniejsza ni jedna mina, ale pamitajcie aby nie przekroczya dwu. Wtedy anioy Boga zawsze bd wam suy, i nigdy nie wpadniecie w pta Szatana i jego chorb. Nie utrudniajcie pracy aniow w waszym ciele czstym jedzeniem. Gdy mwi wam prawdziwie, ten kto je wicej ni dwa razy dziennie, Szatan w nim dziaa. A anioowie opuszczaj jego ciao, i wkrtce Szatan wemie je w posiadanie. Jedzcie tylko gdy soce stoi najwyej na niebie, i znowu gdy zachodzi. A nigdy nie zobaczycie choroby, gdy takie postpowanie znajduje uznanie w oczach Pana. A jeli chcecie aby anioy Boga radoway si w waszym ciele, a Szatan omija was z daleka, wtedy zasiadajcie tylko raz dziennie do stou Boga. A wtedy dni wasze bd dugie na ziemi, gdy takie postpowanie mie jest oczom Pana. Jedzcie zawsze, gdy st Boga jest przygotowany przed wami, a jedzcie zawsze to, co znajdziecie na stole Pana. Gdy mwi wam prawdziwie, Bg wie dobrze czego potrzebuje wasze ciao, i kiedy tego potrzebuje. Od nadejcia miesica Jiar, jedzcie jczmie, od miesica Sivan jedzcie pszenic, najdoskonalsze wrd zi noszcych ziarno. A niech wasz dzienny chleb uczyniony bdzie z pszenicy, aby Pan mg zadba o wasze ciaa. Od Tammuz jedzcie kwane winogrona, aby wasze ciao mogo zmale, a Szatan mg z niego uciec. W miesicach Ab i Shebat powinnicie je figi bogate w sok, a to co pozostanie niech anio sonecznego blasku zatrzyma dla was. Jedzcie je z miszem migdaw we wszystkich miesicach gdy drzewa nie daj owocw. A zioa co przychodz po deszczu, te jedzcie w miesicu Thebet, aby wasza krew moga by oczyszczona z wszystkich waszych grzechw. A w tym samym miesicu zacznijcie je rwnie mleko waszych zwierzt, gdy dlatego Pan da zioa pl wszystkim zwierztom, aby mogy one swym mlekiem karmi czowieka. Gdy mwi wam prawdziwie, szczliwi s ci, ktrzy jedz tylko przy stole Boga, a unikaj obrzydliwoci Szatana. Nie jedzcie tak jak poganie, ktrzy napychaj si w popiechu, zanieczyszczajc swe ciaa wszelkimi obrzydliwociami. Gdy moc aniow Boga wkracza w was z yjcym pokarmem ktry Pan daje wam ze swego krlewskiego stou. A kiedy jecie, miejcie nad wami anioa powietrza, a pod wami anioy wody. Oddychajcie dugo i gboko w czasie wszystkich waszych posikw aby anio powietrza mg pobogosawi wasze posiki. A ujcie dobrze wasze poywienie waszymi zbami, aby stao si wod, a anio wody obrci je w krew w waszym ciele. A jedzcie powoli, jakbycie modlili si do Pana. Gdy mwi wam prawdziwie, moc Boga wkracza w was, jeeli w ten sposb jecie u jego stou. Ale Szatan obraca w parujce bagno ciao tego, na ktrego anioy powietrza i wody nie

17

opuszczaj si przy jego posikach. A Pan nie cierpi go duej u swego stou. Gdy st Pana jest otarzem, a ten kto je u stou Boga jest w wityni. Gdy mwi wam prawdziwie, ciao Synw Czowieczych jest przemienione w wityni, a ich wntrze w otarz, jeeli trzymaj si przykaza Boga. Dlatego wic, nie kadcie nic na st Boga, gdy wasza dusza jest strapiona, ani nie mylcie o nikim ze zoci w wityni Boga. A wchodcie do sanktuarium Pana, gdy czujecie w sobie wezwania jego aniow, gdy wszystko to, co jecie w alu, lub w gniewie, lub bez pragnienia, staje si trucizn waszym ciele. Gdy wszystko to zanieczyszcza oddech Szatana. Kadcie z radoci swe ofiary na otarzu waszego ciaa, a pozwlcie wszystkim zym mylom uciec z was, gdy przyjmujecie w wasze ciao moc Boga ze jego stou. A nigdy nie siadajcie u stou Boga zanim nie zawoa was poprzez anioa apetytu. Radujcie si zatem, zawsze z anioami Boga przy ich krlewskim stole, gdy jest to mie sercu Pana. A wasze ycie dugie bdzie na tej ziemi, gdy najcenniejszy ze sug Boga bdzie suy wam przez wszystkie wasze dni: anio radoci. A nie zapominajcie, e kady sidmy dzie jest wity i powicony Bogu. Przez sze dni karmcie wasze ciao darami Ziemskiej Matki, ale sidmego dnia powicajcie wasze ciao waszemu Niebiaskiemu Ojcu. A sidmego dnia nie jedzcie adnego ziemskiego pokarmu, ale yjcie tylko sowami Boga. A bdcie dzie cay z anioami Pana w krlestwie Niebiaskiego Ojca. A sidmego dnia pozwlcie anioom Boga zbudowa krlestwo niebios w waszym ciele, tak jak pracujecie przez sze dni w krlestwie Ziemskiej Matki. A nie utrudniajcie jedzeniem pracy aniow w waszym ciele podczas sidmego dnia. A Bg da wam dugie ycie na ziemi, abycie mogli mie ycie wieczne w krlestwie niebios. Gdy mwi wam prawdziwie, jeeli ju wicej nie zobaczycie chorb na tej ziemi, bdziecie y na zawsze w krlestwie niebios. A Bg wyle wam kadego ranka anioa sonecznego blasku aby obudzi was z waszego snu. Zatem suchajcie wezwa waszego Niebiaskiego Ojca, i nie lecie bezczynnie w waszych kach, gdy anioy powietrza i wody oczekuj ju na was na zewntrz. A pracujcie dzie cay z anioami Ziemskiej Matki, abycie mogli poznawa ich i ich prac wci lepiej i lepiej. Ale gdy soce zaszo, a wasz Niebiaski Ojciec wysya wam swego najcenniejszego anioa, sen, wtedy spoczywajcie, a bdcie noc ca wz anioem snu. A wtedy wasz Niebiaski Ojciec wyle wam swe nieznane anioy, aby mogy by z wami ca noc. A nieznane anioy Niebiaskiego Ojca naucz was wielu rzeczy dotyczcych krlestwa Boga, tak jak anioy Ziemskiej Matki, ktre znacie, pouczaj was o sprawach jej krlestwa. Gdy mwi wam prawdziwie, kadej nocy bdziecie gomi w krlestwie waszego Niebiaskiego Ojca, jeeli speniacie jego przykazania. A gdy obudzicie si nastpnego ranka, bdziecie czuli w sobie moc nieznanych aniow. A wasz Niebiaski Ojciec bdzie wysya je do was kadej nocy, aby mogy one budowa waszego ducha, tak jak kadego dnia Ziemska Matka wysya wam swoje anioy, aby mogy one budowa wasze ciao. Gdy mwi wam prawdziwie, jeli w dzie wasza Ziemska Matka obejmuje was w swych ramionach, a w nocy Niebiaski Ojciec wydycha na was swj pocaunek, wtedy Synowie Czowieczy staj si Synami Boymi. Opierajcie si we dnie i w nocy pokusom Szatana. Nie budcie si w nocy, ani nie pijcie w dzie, gdy anioy Boga odejd od was. A nie delektujcie si adnym napojem, ani dymem od Szatana, budzcym was w nocy a usypiajcym was w dzie. Gdy mwi wam prawdziwie, wszystkie te napoje i dymy Szatana s obrzydliwociami w oczach waszego Boga. Nie popeniajcie cudzostwa, w nocy czy w dzie, gdy cudzoonik jest jak drzewo ktrego sok wylewa si z jego pnia. A drzewo to wyschnie przed swym czasem, ani nie wyda ono nigdy owocw. Zatem, nie idcie cudzooy, gdy Szatan wysuszy wasze ciao, a Pan uczyni wasze nasienie bezpodnym. Unikajcie wszystkiego co jest zbyt gorce lub zbyt zimne. Gdy wol waszej Ziemskiej Matki jest by ani gorco ani zimno nie ranio waszego ciaa. A nie pozwlcie waszym

18

ciaom sta si gortszymi lub chodniejszymi ni tak jak je chodz lub ogrzewaj anioy Boga. A jeli speniacie przykazania Ziemskiej Matki, wtedy gdy tylko wasze ciao rozgrzeje si zbytnio, wyle ona anioa chodu aby je ochodzi, a gdy tylko wasze ciao stanie si zbyt zimne, wyle ona wam anioa gorca aby ogrza was znowu. Podajcie za przykadem wszystkich aniow Niebiaskiego Ojca i Ziemskiej Matki, ktre pracuj dzie i noc, bez ustanku, nad krlestwami niebios i ziemi. Zatem, przyjmujcie rwnie w was najsilniejszych z aniow Boga, aniow czynw, i pracujcie wszyscy razem nad krlestwem Boga. Podajcie za przykadem biegncej wody, wiatru gdy dmucha, wschodzenia i zachodzenia soca, wzrastania rolin i drzew, zwierzt gdy biegn i podskakuj, zanikania i przybywania ksiyca, gwiazd jak przychodz i znw odchodz; wszystkie one poruszaj si i wykonuj swe prace. Gdy wszystko co yje porusza si, a tylko to co jest martwe jest nieruchome. A Bg jest Bogiem ywych, a Szatan tym martwych. Sucie zatem yjcemu Bogowi, aby wieczny ruch ycia mg podtrzymywa was, i abycie mogli uciec wiecznej nieruchomoci mierci. Pracujcie zatem bez ustanku, aby budowa krlestwo Boga, albo odrzuceni zostaniecie do krlestwa Szatana. Bdcie zatem prawdziwymi synami waszej Ziemskiej Matki i waszego Niebiaskiego Ojca, abycie nie upadli jako niewolnicy Szatana. A wasza Ziemska Matka i Niebiaski Ojciec wyl wam swe anioy aby was uczyy, kochay i suyy wam. A ich anioy wypisz przykazania Boga w waszych gowach, w waszych sercach i w waszych rkach, abycie mogli zna, czu i wykonywa przykazania Boga. A mdlcie si kadego dnia do waszego Niebiaskiego Ojca i Ziemskiej Matki, aby wasza dusza staa si tak doskonaa jak wity duch waszego Niebiaskiego Ojca jest doskonay, i eby wasze ciao stao si tak doskonae jak ciao waszej Ziemskiej Matki jest doskonae. Gdy jeli rozumiecie, czujecie i wykonujecie przykazania, wtedy wszystko o co si modlicie do waszego Niebiaskiego Ojca i waszej Ziemskiej Matki bdzie wam dane. Gdy mdro, mio i moc Boga s ponad wszystkim. W ten sposb zatem mdlcie si do waszego Niebiaskiego Ojca: Ojcze nasz ktry jest w niebie, uwicone niech bdzie twoje imi. Twoje krlestwo przychodzi. Twoja wola speniona bdzie na ziemi tak jak jest w niebie. Daj nam dzi nasz codzienny chleb. A daruj nam nasze dugi, tak jak my przebaczamy naszym dunikom. A nie prowad nas na pokusy, ale ocal nas od zego. Gdy twoje jest krlestwo, moc i chwaa, na zawsze. Amen. A w ten sposb mdlcie si do waszej Ziemskiej Matki: Matko nasza ktra jeste na ziemi, uwicone niech bdzie twoje imi. Twoje krlestwo przychodzi, a twoja wola speniona bdzie w nas, jak jest w tobie. Gdy wysyasz kadego dnia swoje anioy, wylij je take do nas. Wybacz nam nasze grzechy, gdy my odpokutowujemy wszystkie nasze grzechy przeciw tobie. A nie prowad nas w chorob, ale ocal nas od wszystkiego za, gdy twoja jest ziemia, ciao i zdrowie. Amen. A wszyscy modlili si razem z Jezusem do Niebiaskiego Ojca i do Ziemskiej Matki. A potem Jezus tak do nich przemwi: Tak jak wasze ciaa zostay odrodzone przez anioy Ziemskiej Matki, niech wasze dusze podobnie zostan odrodzone przez anioy Niebiaskiego Ojca. Stacie si, zatem prawdziwymi Synami waszego Ojca i waszej Matki, i prawdziwymi Brami Synw Czowieczych. Do teraz bylicie w wojnie z waszym Ojcem, wasz Matk i waszymi Brami. A suylicie Szatanowi. Od dzisiaj yjcie w pokoju z waszym Niebiaskim Ojcem, i z wasz Ziemsk Matk, i z waszymi Brami, Synami Czowieczymi. A walczcie tylko z Szatanem, albo obrabuje was z waszego pokoju. Daj waszym ciaom pokj waszej Ziemskiej Matki, a waszym duszom pokj waszego Niebiaskiego Ojca. A niech pokj obu ich panuje wrd Synw Czowieczych. Przychodcie do mnie wszyscy zmczeni, i cierpicy walk i chorob. Gdy mj pokj wzmocni was i ukoi was. Gdy mj pokj jest peen niezmiernej radoci. Dlatego zawsze pozdrawiam was w ten sposb: Pokj niech bdzie z wami! I wy zatem,

19

zawsze pozdrawiajcie tak jeden drugiego, aby na wasze ciao opuci si pokj waszej Ziemskiej Matki, a na wasz dusz pokj waszego Niebiaskiego Ojca. A wtedy znajdziecie pokj rwnie midzy sob, gdy krlestwo Boga jest w was. A teraz powrcie do waszych Braci, z ktrymi dotd bylicie w wojnie, i dajcie pokj im rwnie. Gdy szczliwi s ci, ktrzy walcz o pokj, gdy znajd oni pokj Boga. Idcie, i nie grzeszcie wicej. A dawajcie kademu wasz pokj, tak jak ja daem wam mj pokj. Gdy mj pokj jest od Boga. Pokj niech bdzie z wami. I opuci ich. A jego pokj opuci si na nich; i z anioem mioci w ich sercach, mdroci prawa w ich gowach, i moc odrodzenia w ich rkach, poszli przed siebie wrd Synw Czowieczych, by przynie wiato pokoju tym, ktrzy walczyli w ciemnociach. I rozdzielili si, yczc jeden drugiemu:

POKJ NIECH BDZIE Z TOB.

20