Vous êtes sur la page 1sur 2

48

Sonate dIntavolatura per Organo e Cimbalo - Prima Parte (1716)

13. Toccata al post Comunio


Domenico Zipoli
(1688-1726)


b
c
&
Col Flauti

?bc


&b

? b

b
b

&

? b


b
&

10

b
? b n
J

&b

13

? b

&

16

?b

Les ditions Outremontaises, 2008

#
J

49


b
n n

&

19

? b nw

n n

b
&

23

? b n n #

# #
J
& b

? b

26

? b

32


& b

?b
&
35


&b
& b

29


&b

38


& b


& b

J
J
Les ditions Outremontaises, 2008