Vous êtes sur la page 1sur 15

i. proses pemerolehan bahasa semua kanak-kanak boleh dikatakan sama; ii.

proses pemerolehan bahasa ini tidak ada kaitannya dengan kecerdasan (anak yang IQ-nya rendah juga juga memperoleh bahasa pada masa dan cara yang hampir sama ); iii. proses pemerolehan bahasa tidak pula dipengaruhi oleh motivasi atau emosi kanak-kanak ; dan iv. tatabahasa yang dihasilkan oleh semua kanak-kanak boleh dikatakan sama.

Pengkajian tentang

sifat fizikal

benda

hidup, organisma berinteraktif antara satu sama lain dengan alam sekitar dengan kelebihan dan kekurangan fizikal tersebut.

Fisiologi kanakkanak kanakkanak normal kanakkanak tidak normal

Masalah artikulasi 1) sumbing bibir dan sumbing lelangit 2) kecacatan lidah 3) penyakit atau kecacatan pada hidung

Palsi selebral Gagap pekakcongential rubella syndrom Bisu Syndrom down

Faktor perkembangan bahasa kanakkanak dipengaruhi oleh tahap keadaan fisiologi untuk bertutur dan memahami bahasa.

Pemerolehan Kegiatan atau perlakuan untuk mendapatkan sesuatu.

Bahasa Suatu sistem lambang yang berfungsi sebagai asas dalam komunikasi

Psikososial Berkaitan dengan atau melibatkan faktor/pengaruh psikologi & sosial

Pemerolehan Bahasa (Psikososial)


Proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh bayi atau kanak-kanak ketika berinteraksi atau berkomunikasi dengan kumpulan individu di sekitarnya.

Perspektif Kognitif Perspektif Psikososial Perspektif Nativis

Teori Pemerolehan Bahasa

Peneguhan penting dalam perkembangan bahasa.


Menyediakan Perbendaharaa n kata

Peranan Ibu Bapa (Skinner, 1957)

Melakukan gerak balas selaras dengan percakapan

Memberi peneguhan yang sesuai

Model Ekologi Brofennbrenner

Peringkat Perkembangan Bahasa