Vous êtes sur la page 1sur 57

Chm nh: Thng Ramadan ca ngi Hi gio trn ton th gii

Ma chay l thi im nhng ngi c nim tin vo mt tn gio no tnh tm, sng chay tnh v suy ngm v bn thn, hay l sm hi nhng ti li m mnh phm phi.
Ngy 10/07/2013 hu ht ngi Hi gio trn khp th gii bt u thng Ramadan. Trong thng th chn theo lch Hi gio, cc tn o Hi s phi king c n ung v tnh dc t lc mt tri mc cho n lc mt tri ln. Vic tun th cc quy nh ca thng Ramadan l mt trong 5 tn iu bt buc i vi ngi Hi gio, y c xem l thi im mi ngi sm hi, cu nguyn v lm t thin. Trc lc mt tri mc, mi ngi s n ba u tin trong ngy l gi l Suhoor, sau gn nh nhn n c ngy. Khi mt tri ln, theo truyn thng ngi Hi gio s c ba n th hai trong ngy, u tin l n 3 qu ch l, thc hin bui cu nguyn Maghrib, v n ba ti chnh Iftar, ni mi ngi trong cng ng v gia nh t tp li vi nhau. Sau y l mt s hnh nh trong thng Ramadan nm 2013 ca ngi Hi gio trn khp th gii.

Mt c gi Yemen mc trang phc truyn thng, tham gia mt l h dnh cho tr em cho mng thng Ramadan thnh ph c Sanaa, Yemen, 08/07/2013. Ngi theo o Hi trn khp th gii trong c Yemen chun b cho thng Ramadan, thng linh thing nht theo lch Hi gio vi vic nhn i t lc mt tri mc cho ti lc ln, cu nguyn v sm hi.

Chanlyislam

Nhng ngi Hi gio c trch nhim quan st ng chn tri xem mt trng li lim quyt nh khi no th bt u thng Ramadan, Jakarta, Indonesia, 08/07/2013.

Cc ca hiu Ai Cp ti mt khu ch vo dp thng l Ramadan, 09/07/2013, ti Cairo .

Chanlyislam

Mt ngi n ng Palestine c kinh Quran, sch Thnh ca ngi theo o Hi, ti n al-Omari, vo ngy u tin ca thng Ramadan, 10/07/2013, thnh ph Gaza.

Mt thanh nin ngi Afghanistan i khay bnh ngt trn u ti mt nh my truyn thng trc thm thng l Ramadan Kabul, Afghanistan, 09/07/2013.

Chanlyislam

Mt ngi Hi gio Pakistan thc hin nghi l ty ra trc khi lm l cu nguyn ti ti ngi n Wazir Khan, Lahore, Pakistan, 10/07/2013.

Mt cu b Palestine ngm nhn chic n lng truyn thng ca thng Ramadan ti mt khu ch ng ph thnh ph Gaza, 06/07/2013.

Chanlyislam

Nhng ngi biu tnh chng chnh ph Th Nh K tp trung li khi h cng n ba ti u tin trong thng Ramadan ph Istiklal, Istanbul, 09/07/2013.

Cc cng nhn v sinh dn dp sn ca ngi n Badshahi trc thm thng Ramadan, Lahore, Pakistan, 09/07/2013.

Chanlyislam

Mt ngi Palestine xp qu ch l bn vo ngy u tin ca thng Ramadan ti mt khu ch Ramallah, B Ty, 10/07/2013.

Cc hc sinh thc hin bui cu nguyn chiu vo ngy u tin ca thng Ramadan, ti trng Hi gio Ar-Raudlatul Hasanah Medan, pha Bc Sumatra, Indonesia, 10/07/2013.

Chanlyislam

Mt ngi ph n Indonesia ngi chi game trn my tnh bng trong lc nghe thuyt ging ti n Istiqlal, Jakarta, vo ngy u tin ca thng Ramadan, 09/07/2013.

Ph n Hi gio Indonesia cu nguyn trong m u tin ca thng Ramadan ti n Istiqlal, Jakarta, 09/07/2013.

Chanlyislam

Cc hc sinh cng nhau tham gia bui cu nguyn chiu vo ngy u tin ca thng l Ramadan, ti trng Hi gio Ar-Raudlatul, Medan, Bc Sumatra, Indonesia, 10/07/2013.

Ngi Hi gio cu nguyn trong m u tin ca l Tarawih nh du s khi u ca thng Ramadan n Cheng Ho, Surabaya, Indonesia, 09/07/2013.

Chanlyislam

Mt cu b lng thng i gn cc thnh vin ca mt cng ng Hi gio ang tham d bui cu nguyn gia ngy ti n Strasbourg Grand, Strasbourg, Php, vo ngy u tin ca thng l Ramadan, 09/07/2013.

Cu b ny cng ci u theo ngi ln khi h cu nguyn.

Chanlyislam

Nhng ngi n ng Do Thi i ngang qua nhng cn nh c trang tr cho thng Ramadan, ti thnh ph c ca Jerusalem, 07/07/2013, khi mi ngi ang chun b cho l Ramadan sp ti.

Cc nhn vin trong n chun b thc phm phn pht cho ngi ngho v ngi Hi gio n n ba ti u tin ca thng Ramadan ti n Noor, Nairobi, Kenya, 10/07/2013.

Chanlyislam

10

Mt th bnh cm khay bnh ngt rp ti tim bnh ca anh thnh ph Gaza, trc ngy bt u thng Ramadan, 09/07/2013.

Mt ngi n ng Hi gio Indonesia ngi c kinh Quran ti mt ngi n Jakarta, Indonesia, 09/07/2013.

Chanlyislam

11

Nhng ngi theo o Hi tham gia mt bui cu nguyn ti gi l "Tarawih" nh du thng l Ramadan ti ngi n Bajrakli, Belgrade, Serbia, 09/07/2013.

Mt ngi ph n i tm hng khi c i mua thc phm ti mt siu th, khi ngi Hi gio chun b cho thng Ramadan Dubai, 08/07/2013.

Chanlyislam

12

Mt ngi Palestine xp bnh qatayef, loi bnh truyn thng n trng ming vo ma Ramadan, by bn ti Ramallah, B Ty, 10/07/2013.

Nhng ngi tranh th nm ng ch n ba ti trong ngy u tin ca thng Ramadan, Jakarta, 10/07/2013.

Chanlyislam

13

Mt ngi ph n bn qu ch l v ng cc ti mt khu ch ng ph Abobo, ngoi Abidjan, Cote d'Ivoire, vo ngy u tin ca thng Ramadan, 09/07/2013.

Ngi Hi gio tham gia mt bui cu nguyn ti gi l "Tarawih" nh du thng Ramadan ti n Bajrakli, Belgrade, Serbia, 09/07/2013.

Chanlyislam

14

Ph n Hi gio Indonesia cu nguyn trong m u tin ca thng Ramadan ti n Istiqlal, Jakarta, 09/07/2013.

Mt c b ngi Palestine ang i trn ng ph ca Jerusalem, cm trn tay chic lng n truyn thng ca l Ramadan. (nh: News)

Chanlyislam

15

Cc tn Hi gio cu nguyn ti nh th Hi gio Cheng Ho ti Surabaya, Indonesia ngy 9/7, nh du s bt u ca thng Ramadan. Trong thng l ny, ngi Hi gio king ung ru, ht thuc, quan h v chng thanh lc tm hn v tp trung vo nghin cu gio l o.

Ngi biu tnh Th Nh K n sng vo ngy u tin ca thng Ramadan trn ph Istiklal trong mt cuc biu tnh chng chnh ph gn Qung trng Taksim Istanbul, Th Nh K ngy 9/7. Chanlyislam 16

Ngi ln ln tr em Indonesia tp trung trn tng thng ca nh th Hi gio Al-Hidayah Basmol ti Jakarta ngy 8/7 chun b cho s khi u ca thng Ramadan.

Mt ph n Hi gio n mc b trang phc en trm kn ngi va tham gia cu nguyn ti Jama Masjid trong dp thng Ramadan ti New Delhi vo ngy 10/7.

Chanlyislam

17

Tr em Afghanistan c v hc thuc lng kinh Koran ti mt nh th Hi gio Jalalabad vo ngy 10/7 trong thng l Ramadan.

Ngi Hi gio Indonesia ri khi nh th sau khi cu nguyn trong ngy u tin ca thng Ramadan ti Jakarta ngy 10/7.

Chanlyislam

18

Ngi th lm bnh Pakistan lm mn n truyn thng cho l Ramadan ti mt ca hng Karachi vo ngy 10/7.

Ngi Afghanistan ang lm ko ti mt nh my ko jelabi truyn thng trc l Ramadan Herat ngy 8/7.

Chanlyislam

19

Mt ngi n ng Ai Cp ko hng ha qua ch vo m trc l Ramadan ngy 9/7 ti Cairo.

Ca hng Ai Cp trong ch m trc l Ramadan ngy 9/7 ti Cairo.

Chanlyislam

20

Mt cu b Hi gio Bhopal, n cu nguyn vo ngy u tin ca thng l Ramadan ngy 9/7.

Cc tn qu cnh mt bi xe bn ngoi thnh ng ti Srinagar (n ).

Chanlyislam

21

Cc tn Hi gio cu nguyn ti nh th Makassar, tnh Sulawesi, Indonesia.

Indonesia, cc tn xp hng nhn c thc n min ph ti Solo, Java, Indonesia. Trong cc bui chiu trong sut 30 ngy thuc thng Ramadan, cc a phng s t chc cc ba n t thin.

Chanlyislam

22

Cc loi bnh "Malay kuih" ch m Putrayaja

Mt cu b Nepal ang cu nguyn Chanlyislam 23

Ngi ph n cu nguyn sau ba n Iftar ti mt thnh ng Hi gio khi ph c Delhi, n .

Al-Hidayah Basmol, Thnh ng Hi gio Jakarta, Indonesia.

Chanlyislam

24

Mt gio dn Nepal ang c kinh Koran.

Mt Musaharati hay ngi nh thc ang g trng nh thc mi ngi dy ti khu ph c Sidon, min Nam Lebanon.

Chanlyislam

25

Cu nguyn trong ngy th th 6 u tin ca thng thnh l ti thnh ng Hi gio thnh ph Allahabad, min bc n .

Peshswar, Pakistan.

Chanlyislam

26

Hc sinh c kinh Koran ti trng ni tr Hi gio Ar-Raudlatul Hasanah, min Bc Sumatra, Indonesia.

Sa cng nc p tri cy dnh cho ba n Iftar.

Chanlyislam

27

Nhng cng nhn nc ngoi theo o Hi c nhn ba n Iftar min ph ti Dubai.

Hai cu b gip nhau chnh sa trang phc ti thnh ng Hi gio Ampang, ngoi Kuala Lumpur.

Chanlyislam

28

Mt cp v chng ngi Hi gio chun b chp nh ci ti Thnh ng Hi gio Niujie Bc Kinh.

Trng ni tr Hi gio Ar-Raudlatul Hasanah, min Bc Sumatra, Indonesia.

Chanlyislam

29

Mt binh s thuc Lc lng Qun i T do Syria chun b cho ba n Iftar qun Karm al-Jabal, Allepo.

S quan cnh st bin gii Israel canh gc khi nhng ngi Palestine vt qua trm kim sot Qalandia n cu nguyn ti Thnh ng Hi gio Al Aqsa. Chanlyislam 30

Ngi lnh Ai Cp tranh th c kinh Koran khi ngi trn xe bc thp bo v bn ngoi dinh tng thng Cairo, Ai Cp.

Nhng chic xe bc thp ch qun ca qun i Ai cp (APC) bn ngoi dinh tng thng. Trong khi nhng ngi phn i ng Mohammed Morsi ang n ba Iftar.

Chanlyislam

31

Mt ngi n ng Palestine cu nguyn ti thnh ng Hi gio thnh ph Gaza, di Gaza.

Cc thnh vin trong gia nh Abu Jaber, ngi Palestine quy qun bn nhng ngi m v cng n ba ti trong thng thnh l. nh chp ti Azkola, trung tm Di Gaza. Gia nh Abu Jaber gm 2 ngi n ng, 2 ph n v 5 a tr. Cuc sng v cng kh khn do ch ph thuc vo cng vic bp bnh ca duy nht mt ngi. Gia nh ny hin ang sng nh vo s h tr ca b phn Dn s, chnh ph Gaza.

Chanlyislam

32

Nhng ngi ng h Tng thng Ai Cp b lt Mohammed Morsi ang cu nguyn ti thnh ph Nasr, Cairo, Ai Cp.

Ngi dn New Delhi, n tp trung cng xem mt trng mi bo hiu thng Ramadan bt u.

Chanlyislam

33

Kuala Lumpur, Malaysia vo ban m.

Srinagar, n .

Chanlyislam

34

Li vo thnh ng Hi gio Al-Aqsa, khu ph c Jerusalem, Israel c trang tr rc r.

Trung tm Hi gio Flint cng ang c trang hong chun b cho thng Ramadan.

Chanlyislam

35

Ngi ph n ngi trc ca hng b ng ca trong thng thnh l.

Cng nhn lm min ti xng sn xut th cng ti Lucknow, n . Min s c nhu cu rt ln khi thng Ramadan kt thc.

Chanlyislam

36

Sinh vin trng ni tr c kinh Koran ri thnh ng Hi gio Medan, pha Bc tnh Sumatra ca Indonesia.

Sau ba n nh, ngi n ng ny li tip tc cu nguyn ti thnh ng Hi gio th Kabul, Afghanistan.

Chanlyislam

37

Mt ngi Hi gio n chun b cc mn n ti mt qun ven ng Mumbai, n .

Sa c rt vo nhng chic cc phc v cho nhng ngi m o vo ba ti trong thng l Ramadan, nh chp ti th ph Lahore, Pakistan.

Chanlyislam

38

Hnh nh ngi dn Ai Cp mua tri cy ti mt ca hng nh ti Cairo trong thng l Ramadan.

Mt thnh vin ca i cu h Fairfax County Fire & Rescue (pha di, bn tri) v cc tn Hi gio khc ang dng ba ti Iftar ti trung tm Hi gio Dar Al -Hijrah thuc nh th Falls, bang Virginia (Hoa K).

Chanlyislam

39

Mt ngi Palestin ang trng by nhng chic bnh ngt ti ca hng ca mnh thnh ph Nablus, b ty sng Jordan.

Mt ngi Palestine xp bnh qatayef, loi bnh truyn thng n trng ming vo ma Ramadan, by bn ti Ramallah, B Ty, 10/07/2013.

Chanlyislam

40

Mt ngi ph n bn qu ch l v ng cc ti mt khu ch ng ph Abobo, ngoi Abidjan, Cote dIvoire, vo ngy u tin ca thng Ramadan, 09/07/2013.

Mt ngi Hi Gio Pakistan ang chun b ba n Iftar Ba x chay ca ngi Hi Gio trong ngy u tin ca Thng Ramadan ti mt ngi n Karachi .

Chanlyislam

41

Chng trang ny ang nng bp v ch i nhng khch hng n mua sau ba n Iftar, Beylikduzu, mt qun thnh ph Istanbul, Th Nh K.

Mt ngi n ng ang lm ko ti mt ca hng Kabul, Afghanistan trong ngy u tin c a Thng chay Ramadan.

Chanlyislam

42

Cc cu b ngi Trung Quc ngi ch c n ba x chay Bc Kinh.

Cc cu b ph gip mang thc n cho ba x chay trong ngy u tin ca Thng Ramadan n Jama, New Delhi, n .

Chanlyislam

43

Mt ngi n ng ang dng knh thin vn theo di mt trng ti Malang, ng Java, Indonesia. y l vic lm nhm nh du ngy u tin ca thng Ramadan, ngy 13/9 lch rp. nh: AFP

Tr em o Hi nhn ba sng nh th Hi gio King Fahad, trong ngay u tin ca thng nhn n Ramadan ti Culver City, Los Angeles, bang California ca M. Cc tn Hi gio khng c n ung g t khi mt tri mc ti khi mt tri ln trong thng Ramadan, nhng tr em di 5 tui l ngoi l. nh: Chinadaily Chanlyislam 44

Mt lnh phe i lp Libya tranh th cu nguyn trc khi n sng gn im nng chin s thnh ph Zlitan, cch th Tripoli khong 160 km v pha ng. Cng vi tr em di 5 tui, cc binh s cng c min vic nhn n trong thng Ramadan. nh: Chinadaily

Mt ngi biu tnh chng chnh ph b thng trong cc cuc ng thnh ph min nam Taiz ca Yemen, ang cng n ba ti Iftar vi mt nhm ngi qung trng Taghyeer ti th Sanaa. Cc sinh hot ca tn o Hi tr li bnh thng khi nng tt hn. nh: Chinadaily

Chanlyislam

45

Ngi dn Th Nh K trong nhng b trang phc gi nh li thi ch Ottoman nhn ba ti ti th Istanbul, sau khi kt thc ngy nhn n u tin ca thng Ramadan hm 1/8. Trong sut thng Ramadan, nhng ba n t thin thng c t chc t 17 gi hng ngy ti cc thnh ph ln, phc v ngi ngho. nh: Chinadaily

Mt cu b cng tham gia l cu nguyn vi ngi ln ti Thnh ng Hi gio mi Strasbourg, ng bc nc Php. nh: Chinadaily

Chanlyislam

46

Mt tn Hi gio ang ch ti khi nng tt hn dng ba ti nh th Hi gio Imam Turki bin Abdullah th Riyadh ca rp Xt. ngha ca vic nhn n trong thng Ramadan l by t s cm thng vi nhng tn Hi gio vn cn ngho i v luyn tp s tit ch cc ham mun du trong hon cnh khc nghit (hu ht cc nc o Hi c kh hu nng nhng khng ai c ung d ch mt git nc vo ban ngy ca thng Ramadan). nh: Chinadaily

Cc tn o Hi ang lng nghe mt bi thuyt php trc khi dng ba ti t i thnh ng Hi gio Istiqlal th Jakarta, Indonesia. Tun th quy nh trong Ramadan l mt trong 5 tn iu bt buc i vi khong 1,3 t tn Hi gio trn ton th gii. nh: Chinadaily

Chanlyislam

47

Mt ngi ph n phi b nh ca i di dn ang b a con suy dinh dng ca mnh ti bnh vin Banadir qun Hodan, pha nam th Mogadishu ca Somalia. Thng Ramadan vn din ra ti quc gia vng Sng chu Phi, du nn i ang honh hnh d di ti y. nh: Chinadaily

Ngi dn i mua loi bnh m truyn thng ti trung tm th Tunis ca Tunisia. H mua tch tr v ch n bnh m khi nng tt hn trong mi ngy ca thng Ramadan. nh: Chinadaily

Chanlyislam

48

Nhng ngi ph n ny ang nu thc n ti qun Utako th Abuja ca Nigeria. Nhng ba n ln ca cc tn o Hi sau mi ngy ca thng Ramadan l mt c trng vn ha t n gio thng thy. Ba n ti ca h bt u sau khi c xong cu cu nguyn iu 1 ca kinh Coran. nh: Chinadaily

Nhng ngi n ng Pakistan ny ang chun b thc n cho cc ng o trc khi ngy nhn n Ramadan kt thc. Nhng a thc n ny c t ti mt nh th Hi gio thnh ph Karachi ca quc gia Nam . nh: AFP Chanlyislam 49

Cc tn Hi gio cng nhau dng ba ngay ti thnh ng Jama th New Delhi ca n . Trong thng Ramadan, ngoi vic khng c n, ung hay ht thuc, cc tn o Hi cng khng c ngh ti chuyn chn gi khi mt tri cha ln. nh: AFP

Mt binh s Yemen ang c kinh Koran ti th Sanaa hm 2/8. Yemen ang trong cn khng hong chnh tr ko di vi thng qua, nhng iu khng ngn cn c vic thng Ramadan bt u mt cch bnh thng, bi n l mt iu khng th thiu trong i sng o Hi. nh: AFP Chanlyislam 50

Cc mn n c by bn ti mt khu ch khu vc ph c ti th Dhaka ca Bangladesh. Nhiu ngi b nhm rng thng Ramadan l thng n chay ca o Hi, thc ra cc tn ca o ny ch nhn n vo ban ngy v thm ch cn n ung tng bng vo ban m. Lng thc phm tiu th i khi cn cao hn so vi nhng thng khc. nh: AFP

ng Methab Asfar (o en), Tng th k Hi ng Hi gio Na Uy, ti dng ba ti ti thnh ng Hi gio Minhal-ul-quran th Oslo ca t nc Bc u. Thng Ramadan ca ngi theo o Hi Na Uy. nh: AFP

Chanlyislam

51

Mt ph n bn hng rong th ph Denpasar ca o Bali, Indonesia ang chun b cc n v ung cho tn Hi gio dng sau khi kt thc mt ngy Ramadan. nh: AFP

Mt tn Hi gio nm ng trong thnh ng Jamia th ph Srinagar ca bang Jammu and Kashmir, cc bc n . nh: AFP

Chanlyislam

52

Cc tn o Hi rp mnh cu nguyn hm 1/8 ti thnh ph Benghazi, th ph ca phe i lp ti Libya. nh: AFP

Cc cu b Palestine ang c kinh Koran ti thnh ng Hi gio al-Omari di Gaza hm 1/8. nh: AFP

Chanlyislam

53

Ngy 9/7 va qua, ti Nga bt u thng l Ramadan, v s ko di ti ngy 8/8.

Ti Phillipines, Ramadan bt u vo ngy 10/7. Trong sut mt thng l ny, tt c cc tn o Hi u thc hin nghim tc quy nh: khng n, khng ung, khng ht thuc... ngha l khng c a bt k th g vo ming (k c khng sinh hot tnh dc), nhng ch p dng vo ban ngy c th l t lc mt tri mc n khi mt tri ln m thi.

Chanlyislam

54

Ti Marroco, thng Ramadan cng bt u vo ngy 10/7. Trong thng ny, cc tn Hi gio thng chun b hai mn n truyn thng ca h l Harina (bt ng) v mt loi bnh ngt c bit.

Ti Liban, thng Ramadan c cho n bng mt l diu hnh.

Chanlyislam

55

Thng Ramadan bt u vo ngy 8/7 ti Pakistan.

Ti Palestine, trong thng Ramadan, n lng c thp sng khp mi ni v ngi dn thng nh thc cc ngi thn trong gia nh dy n ti trc khi mt tri mc.

Chanlyislam

56

Nhng ph n Yemen ang mua sm vo m trc khi din ra thng l Ramadan.

Ti Afghanistan, nhng loi bnh ngt c bit c chun b cho ba n Iftar ba n x chay trong ngy u tin ca thng Ramadan.

(Tng hp Bo nc ngoi)
Chanlyislam 57

Vous aimerez peut-être aussi